Kuinka sisäilmakonsultti vaikuttaa hankkeen laadukkuuteen? Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuinka sisäilmakonsultti vaikuttaa hankkeen laadukkuuteen? 18.3.2015 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen"

Transkriptio

1 Kuinka sisäilmakonsultti vaikuttaa hankkeen laadukkuuteen? Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen

2 Sisäilmatalo Kärki Oy Yleistietoa Referenssit Alan parhaat asiantuntijat auttavat varmistamaan terveellisen ja turvallisen sisäilman. Asiantuntijamme tuntevat sisäilmastoon vaikuttavat tekijät ja parhaat rakennustekniset ratkaisut sekä osaavat suhtautua asioihin puolueettomasti. Tieto puhdistaa ilmaa. Kuopio Joensuu Lahti - Vantaa Toimipaikat Joensuussa, Kuopiossa, Lahdessa ja Vantaalla Henkilöstömäärä 15 (03/2015) Pätevä, kokenut ja ammattitaitoinen henkilöstö (mm. VTT:n henkilösertifikaatit kahdeksalla henkilöllä) Puitesopimuskumppaneita mm. Työterveyslaitos Lahden kaupunki Joensuun kaupunki Lappeenrannan kaupunki Iisalmen kaupunki ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asiakkaista 70 % julkisyhteisöllisiä tahoja, 10 % yrityksiä, 20 % kuluttajia

3 Tutkimukset Terve rakentaminen Sisäilma-alan kehittäminen Riskikartoitukset Sisäilmaselvitykset Rakennusfysikaaliset analyysit Ilmanvaihdon tutkimukset Haitta-ainetutkimukset Kiinteistökaupan tekniset selvitykset Suunnitelmien tarkastaminen, laadunvarmistus ja valvonta Tiiveydenhallinta Kosteudenhallinta Puhtaudenhallinta Kokonaisvaltainen terveellisen sisäympäristön varmistaminen Meneillään olevia kehittämishankkeita mm. Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimusoppaan päivitys (YM) Langaton sisäilman ja ympäristön mittausjärjestelmä (Sensire Oy) Kosteusvauriokuntotutkijoiden altistumisen selvitys (Työterveyslaitos) Kuopio Joensuu Lahti - Vantaa

4 Rakennusterveysasiantuntija MINNA LAURINEN Kuopio - Rakennusinsinööri Rakennusterveysasiantuntija VTT-C Talonrakennusalan ammattitutkinnon osa, asbestityöt - kosteusvaurioiden korjausasiantuntijoiden erikoistumisopinnot - Kokemusta alalta vuodesta 2009 Työhöni kuuluu selvittää ja tutkia mahdollisia sisäilmahaittoja, konsultoida, valvoa sekä varmistaa korjausten onnistuminen. Sisäilman laatuun liittyvät tutkimukset ja rakennustekniset selvittelyt kohdistuvat pääasiassa julkisiin liike- ja palvelurakennuksiin sekä yksityistalouksiin. Kokonaisvaltaisen projektityöskentelyn avulla tavoitellaan myös ennaltaehkäisyä ja varhaisen puuttumisen mallia.

5 Kuinka sisäilmakonsultti vaikuttaa hankkeen laadukkuuteen? Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen Sisäilmatalo Kärki Oy

6 TUTKIMUKSET Tutkijana ja asiantuntijana Alkuselvitys Rakennustekniset kuntotutkimukset Riskirakenteet Oireet ja terveysvaikutukset KORJAUSTARPEET JA JOHTOPÄÄTÖKSET Tilaajalle tietoon: sisäilman laatua heikentävät tekijät ja kattava käsitys rakennuksen kunnosta Rakennusmateriaalien ja taloteknisten laitteiston vanheneminen Tilamuutostarpeet HANKESUNNITTELU Tutkija on mukana heti suunnittelun alusta alkaen Tieto korjattavan kohteen tilasta välittyy muuttumattomana tutkijalta mm. suunnittelijalle - ei saa tapahtua tiedonkulun katkeamista VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN Tutkimuksissa havaituilla vaikutus tuleviin korjaustoimiin Tiivis yhteistyö (rakennuttaja, suunnittelijat, käyttäjät, viranomaiset)

7 Asiantuntijana ja konsulttina SUUNNITTELU Uusien virheiden minimointi ja laadukkaamman lopputuloksen tavoittelu Työskennellään suunnittelutyöryhmässä, ohjeistetaan ja ollaan tilaajan/rakennuttajan edustajana ja apuna sekä suunnittelijoiden tukena Tuodaan esille oireiden ja terveyshaitan aiheuttajat, tutkimuksissa havaitut ongelmat Millaisia korjausmenetelmiä on käytetty vastaavien ongelmien poistamisessa ja mitä mahdollisia riskejä vielä voi jäädä Miten kuntotutkijan kokemusten pohjalta voidaan ennalta ehkäistä uusien vaurioiden syntymistä ennaltaehkäisy Yksityiskohtien tuominen asiakirjoihin sisäilman laadun näkökulmasta Ohjeistetaan ja opastetaan rakennuttajaa valitsemaan rakennuksen sisäilman suunnittelu- ja tavoiteluokka (P1) sekä terveen talon toteuttamisen kriteerit Toimitaan tilaajan apuna viestinnässä ja tiedottamisessa VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN

8 Asiantuntijana ja konsulttina ASIAKIRJAT Urakka-asiakirjojen ja sisäilmakorjausten/sisäilman laatuun vaikuttavien detaljien laadinta Kosteudenhallinta-, puhtaudenhallintasuunnitelmien yms. laatusuunnitelmien tavoitteiden kirjaaminen/asettaminen Urakka-asiakirjoihin selkokielinen auki kirjoitus: P1, pöly, puhtaus, millaista puhtaustasoa eri vaiheissa, laatuasiat, siivousasiat, varastointi, säilytys, purkutyöt, osastot, työtavat, korjausmenetelmät ja -materiaalit, vastuut ja velvollisuudet, perehdytys, mitä seurataan, tarkastetaan ja mitataan, sanktiot Kuka ja miten valvotaan URAKOITSIJAN VALINTA Tilaajalla on oikeus vaatia rakentamisessa hyvää laatua nollatoleranssi huonoon laatuun! Referenssit Laatupisteet Mestarin ja työpäällikön kokemus Mallityöt VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN

9 Asiantuntijana/konsulttina/valvojana RAKENTAMINEN Koulutukset, perehdytys, ohjeistus ja opastus sisäilmanlaadun näkökulmasta Konsultointi ja laadunseuranta Valvoo ja varmistaa sekä ohjaa terveelliseen ja turvalliseen rakentamiseen, rakennuksesta aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi Valvoo kaikkien urakoitsijoiden suorituksia ja puhtausluokan toteutumista sekä ohjaa ja opastaa sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden huomioimista, arvioi ja mittaa puhtaustason vaikuttavia olosuhteita koko rakennusprojektin ajan Dokumentointi Palaverit URAKOITSIJA Laatusuunnitelmat - urakoitsijat laativat suunnitelmat ja hyväksyttää ne (laatu, alue/ympäristö, purkutyöt, kosteudenhallinta, puhtauden- ja pölynhallinta ja turvallisuus) Työmenetelmät ja työtavat Päivittäinen/säännöllinen siivous Aikataulu -tahdistavat työvaiheet VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN

10 Asiantuntijana/konsulttina/valvojana TOIMINTAKOEVAIHE Tavoitteena on saavuttaa puhtaustaso, jolla estetään rakennuspölyn joutuminen ilmanvaihtokanaviin toimintakokeiden aikana. Siistijöiden perehdytys Puhtaustason tarkastukset pinnat ja IV-järjestelmä (visuaalinen ja pölymittari) Dokumentointi Toimintakokeita ei tehdä ennen kuin puhtauden suhteen vaatimustaso on hyväksytty ja saavutettu lupa toimintakokeiden suorittamiselle. LUOVUTUSVAIHE Käyttöönottopuhdistus Laadun arviointi Tilojen/pintojen sekä ilmanvaihtojärjestelmän visuaalinen tarkastelu Dokumentointi VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN

11 Asiantuntijana/konsulttina/valvojana MUUTTOVAIHE Viivästetty muutto (rakennusaikaiset emissiot, IV-järjestelmä) Irtaimiston ja kalusteiden puhdistaminen Tehostettu siivous JÄLKISEURANTA-TAKUUAIKA Jälkiseuranta Tyytyväisyys- ja palautekysely Kiinteistön huolto ja kunnossapito huoltokirja ja suunnitelmat ( talokatsastukset ) VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN

12 HYÖTYNÄKÖKULMA - RAKENNUTTAJA Ongelmien ratkaisut - kerralla kuntoon - ennaltaehkäisy Avoimuus ja läpinäkyvyyttä rakennusalalle kilpailuttamisen kohteena osaaminen+laatu ja toissijaisena hinta - parempaa laatua Moniammatillisella yhteistyöllä onnistunut rakennushanke Paranee Tietotaso - karsitaan mm. riskiratkaisut jo suunnitteluvaiheessa Tavoitteellisuus suunnitelmallisuus kosteuden- ja puhtaudenhallinnassa Työkaluja, keinoja, apuvälineitä Lisävarmuus Puhtaus- ja laatutaso koko hankkeessa Hallittu viestintä ongelmakohteissa Dokumentointi Kustannussäästöä Aikataulussa pysyminen - ennakointi Luottamus Tyytyväisempiä tilojen käyttäjiä Vähenee Uudet kosteus- ja homeongelmia Sisäilma- ja laatuongelmia, jotka johtuvat rakennusten, rakenteiden ja materiaalien kastumisesta, kosteudesta ja likaantumisesta

13 HYÖTYNÄKÖKULMA - URAKOITSIJA Sääsuojaus-muuttaa rakentamisen kulttuuria Töiden eteneminen siistillä työmaalla on kustannustehokkaampaa, kun työn voi aloittaa heti ilman lumen luomista ja muiden jälkien siivoamista Paranee Tietotaso erityisosaaminen Luotettavuus Ammattitaito ja pätevyys Työtehokkuus ja työskentelymukavuus Työmaan viihtyvyys Työturvallisuus Imago nousee siistien työmaiden johdosta ja rakentamisen maine paranee Vähenee Pölyaltistuminen Kompastumisriskit (työtapaturmien ja sairaslomapäivien määrät oletettavasti vähenevä) Materiaalihävikit - materiaalien kastumisesta, likaantumisesta ja rikkoutumisesta johtuvat Muutosvastarinta ja negatiivinen suhtautuminen

14 Hyöty kaikille laadukas lopputulos Onnistumisia pitäisi nostaa enemmän esiin ja ottaa käyttöön positiivisia kannusteita HYVÄ MOTIVAATI O Sisäilmakonsultin kytkeminen hankkeeseen nähdään kosteusongelmien hallinnan ja puhtaudenhallinnan kannalta positiivisena asiana OIKEA ASENNE LAATU YHTEISTYÖ Ammattitaito, kilpailukyky, arvostus, imago OSAAMINE N Kaikkien panosta tavoitteiden saavuttamiseksi ja laadun varmistamiseksi tarvitaan 14

15 Rakentavia oivalluksia, positiivista ja innostunutta ajattelua sekä oikeanlaista asennetta haastetta jokaiselle laadukas lopputulos -Kiitos-

16 Lisätietoa Minna Laurinen Aluepäällikkö, RTA gsm Sisäilmatalo Kärki Oy Microkatu 1 (PL 1199) Kuopio Sisäilmatalo sosiaalisessa mediassa Facebook Twitter LinkedIn

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014 SÄKYLÄN KUNTA Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Tarmo Saarinen 2.1.2014 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat terveyteen. Toimintaohjeen avulla luodaan malli

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE Sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista on koottu tämä konsulteille suunnattu tietopaketti. Ohjeiden laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja

Lisätiedot

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Rakennuttajakoulutus RAPS 36 Tutkielma Juha Keränen Senaatti-kiinteistöt Oulu 17.9.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Hyvä (esteetön) sisäilma

Hyvä (esteetön) sisäilma Hyvä (esteetön) sisäilma Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 18/3/2015 Mitä on sisäilma? Sisäilma on sisätiloissa hengitettävä ilma, jossa ilman perusosien lisäksi eri lähteistä peräisin olevia

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 Sisäilmastoseminaari 2012 1 SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 14.3.2012 Toimittajat Jorma Säteri Helka Backman 2 Sisäilmayhdistys raportti 30 Sisäilmayhdistys ry Puheenjohtaja dipl.ins. Risto Aurola Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon LVIS-remonteissa ei saa aikailla Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti Katse kattoon Älä hyppää halvimpaan hissiin www.kita.fi Turvaa valvonnalla Lukitus ajan tasalle Mukana Hinta 9,20 EUR tapahtumassa

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 Yhä enemmän terveellisiä rakennusmateriaaleja s. 4 Onnistunut asuntokauppa s. 6 @home Asumisterveysliitto täytti 20 vuotta SISÄLTÖ 3 Kosteus-

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2011 Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki & CO2 Biopussi

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta Pidämme kiinteistöstänne huolta 1. Palvelutarjonta 4 2. Kiinteistökatselmus 5 3. Pelastussuunnitelma 5 4. Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

Rakennusvalvonta Oulu. Pekka Seppälä 29.10.2013

Rakennusvalvonta Oulu. Pekka Seppälä 29.10.2013 Rakennusvalvonta Oulu Pekka Seppälä 29.10.2013 TULEVAISUUDEN TALON LAATUPOLKU PERUSTANA ENERGIAVIISAS MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA YHDYSKUNTARAKENNE Energiankulutusta voidaan pienentää huomioimalla valintoja

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua Työhön perehdyttäminen ja opastus ennakoivaa työsuojelua 2 Perehdyttäminen ja työnopastus Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa,

Lisätiedot

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO Esitykset: Tähän pajakirjaseen on koottu ohjelmat mukaiset esitykset, jotka valmistuivat ennen kirjan painoon menoa. Pajan täydelliset esitykset ovat ladattavissa Pajan jälkeen -

Lisätiedot

URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN

URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN Talonrakennustekniikka URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 5 URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN

Lisätiedot

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY Laatukäsikirja Laatinut Riku Vihko Hyväksynyt Sari Ukkonen Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy Porrassalmenkatu 1 A, 50100 Mikkeli Toimisto 0440 366 933 etunimi.sukunimi@k-suunnittelu.fi

Lisätiedot

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 TEKIJÄ Jorma Ruokojoki 1. painos ISBN 952-213-109-1 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Teppo Lehtinen, tekniikan lisensiaatti Ylitarkastaja, ympäristöministeriö teppo.lehtinen@ymparisto.fi 444 Kirjoituksen lähtökohtana on Teknologian kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

OMISTAJAN ROOLI HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUKSEN TAI RAKENTEEN KORJAUTTAMISESSA

OMISTAJAN ROOLI HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUKSEN TAI RAKENTEEN KORJAUTTAMISESSA OMISTAJAN ROOLI HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUKSEN TAI RAKENTEEN KORJAUTTAMISESSA Omakotitalon omistajan sekä taloyhtiön oppaat homevaurion korjauttamiseen Heidi-Johanna Jokelainen Korjausneuvoja, RTA Hengitysliitto

Lisätiedot

Kasvamme harkituin askelin s. 4

Kasvamme harkituin askelin s. 4 Consti Yhtiöiden lehti korjausrakentamisesta 1/2015 uudistajat Kasvamme harkituin askelin s. 4 Käyttäjälähtöinen muutostyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla s.10 Yhä parempia palveluita kiinteistönomistajille

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ Diplomityö Tarkastaja: tutkimusjohtaja Juha Vinha Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot