Miten tehdää. ään n virheettömi. miä ohjelmia. Ralph-Johan Back Joakim von Wright Åbo Akademi TUCS Formaalit menetelmät t ohjelmoinnissa ryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten tehdää. ään n virheettömi. miä ohjelmia. Ralph-Johan Back Joakim von Wright Åbo Akademi TUCS Formaalit menetelmät t ohjelmoinnissa ryhmä"

Transkriptio

1 Miten tehdää ään n virheettömi miä ohjelmia Ralph-Johan Back Joakim von Wright Åbo Akademi TUCS Formaalit menetelmät t ohjelmoinnissa ryhmä

2 Esitelmät Ohjelmoinnin matematiikka Ralph Back Matematiikan ohjelmointi Joakim von Wright

3 Ohjelmoinnin matematiikka Ralph-Johan Back

4 Sisält ltö Ohjelmiston luotettavuus Formaalit menetelmät Ohjelman oikeellisuuden todistaminen Inkrementaalinen ohjelmointi

5 Tietokoneet, kommunikointi ja ohjelmistot Käyttöliittymät Ohjelmistot Ohjelmointikielet Käyttöliittymät Ohjelmistot Ohjelmointikielet Kommunikointi Käyttöjärjestelmä Kone Käyttöjärjestelmä Kone Tietoverkko

6 Ohjelmistot keskeisessä roolissa Ohjelmistot muodostavat suurimman osan tietojärjestelmist rjestelmistä Yhteiskunta erittäin in riippuvainen ohjelmistoista sulautetut järjetestelmj rjetestelmät, t, hallinto, pc sovellutukset,... Ohjelmistot ohjaavat kriittisiä toimintoja: lentoliikennettä,, sairaalalaitteita, teollisia prosesseja,... Ohjelmistojen laadulla on vahva vaikutus yhteiskunnan ja yksityisten toiminnan luotettavuuteen, turvallisuuteen, tehokkuuteen ja tulosten laatuun

7 Mikä on hyvä tietokoneohjelma monipuolinen, tekee sitä mitä minä haluan toimii käytk ytössä olevalla tietokoneella ja käyttöjärjestelmässä helppokäytt yttöinen, selkeä käyttöliittymä toimii tehokkaasti ja reagoi nopeasti toimii hyvin muiden ohjelmien kanssa luotettava, ei sisäll llä paljon virheitä käyttäytyy ytyy hyvin myös s virhetilanteissa jne jne

8 Ohjelmien laadun kehitys Kehitys on kulkenut kohti parempilaatuisia ohjelmia helppokäytt yttöisempiä ohjelmia, tehokkaampia, monipuolisempia,... Paitsi: ohjelmistojen luotettavuus ei ole parantunut, vaan lähinnl hinnä huonontunut.

9 Mistä ohelmistojen virheet johtuvat Perussyy on ohjelmien kompleksisuuden kasvu Ohjelmistojen koko on jatkuvasti kasvanut Nykypäiv ivän n ohjelmistot ovat valtavan suuria ( riviä koodia) Ohjelmistot ovat hyvin monimutkaisia, ja niiden osien väliset v vuorovaikutukset ovat vaikeasti hallittavissa Muut laatukriteerit (monipuolisuus, käytettk ytettävyys,...) kasvattavat ohjelmien kokoa Markkinavoimat suosivat huonoja ohjelmistoja Ohjelmistojen nopea valmistuminen (time to market) tärkeintt rkeintä Kuluttajat eivät t vaadi luotettavia ohjelmia Ohjelmistoille ei esim. anneta luotettavuustakuuta

10 Ohjelmistoteknologian nykytaso Ohjelmistotekniikka on kehittymätönt ntä verrattuna muihin teknologian aloihin Perustutkimusta ei paljon hyödynnet dynnetä teollisessa ohjelmistotuotannossa Ohjelmointi tarvitsee toisenlaisen tieteellisen perustan kuin tavanomainen tekniikkaan mallit ovat useimmiten diskreettejä,, eivät t jatkuvia tärkein työkalu on logiikka ja algebra, ei analyysi suurin osa tarvittavasta matematiikasta on kehitetty viimeisten 50 vuoden aikana

11 Ohjelmointiprosessi tänäät ään määrittele ongelma suunnittele ohjelma koodaa ohjelma testaa ohjelma ylläpidä ohjelmaa

12 Testaaminen Suoritetaan ohjelma esimerkkidatalla, ja tarkistetaan ovatko tulokset oikeita Testauksessa joudutaan suorittamaan ohjelma hyvin monella eri datalla, jotta löydettl ydettäisiin mahdollisimman monta virhettä Testaamisella ei voida poistaa kaikki ohjelmavirheet, ainoastaan ne jotka löytyvl ytyvät esimerkkien avulla

13 Virheiden poistaminen testaamalla Prosessin alkuvaiheessa tehdyt ohjelmavirheet pyritää ään n loppuvaiheessa poistamaan testauksella. Testaaminen käy k y yhä työlää äämmäksi, mitä suuremmiksi ohjelmistot tulevat Testaaminen muodostaa yhä suuremman osan ohjelmistokehityksen kustannuksista Testaamisella ei kuitenkaan voida saavuttaa haluttu ohjelmistojen luotettavuuden taso

14 Formaalit menetelmät ohjelmoinnissa Formaalit menetelmät t muodostavat osaksi vaihtoehdon testaamiselle, osaksi täydentt ydentävät testaamista Ensisijainen tavoite on parantaa ohjelmien luotettavuutta Ohjelman ominaisuksia tutkitaan analysoimalla sitä matematikan ja logiikan avulla Esimerkki: todistetaan matemaattisesti että ohjelma toimii oikein (ts ei sisäll llä virheitä)

15 Åbo Akademin ohjelmointitekniikan tutkimusryhmä Åbo Akademin tietojenkäsittelyopin laitos Keskittynyt formaalien menetelmien tutkimiseen ja kehittämiseen Suomen Akatemia tutkimuksen huippuyksikkö (osana TUCSia) ja (omana yksikkönä) Senioritutkijat Ralph-Johan Back (johtaja) Johan Lilius Kaisa Sere Joakim von Wright Ryhmäss ssä noin 50 tutkijaa (noin puolet ulkomaalaisia)

16 Tutkimussuunnat Ohjelmoinnin matemaattinen perusta tarkennuskalkyyli aktiojärjestelm rjestelmät ohjelmistoarkkitehtuuri Uudet ohjelmointiparadigmat rinnakkaiset ja hajautetut järjestelmj rjestelmät vlsi-suunnittelu suunnittelu olio-ohjelmointi ohjelmointi ohjelmistojen suunnittelu ja vaatimusmää äärittelyt Ohjelmoinnin työkalut ohjelmointiympärist ristöt mekaaninen todistaminen mallintarkistaminen Ohjelmointiprosessit

17 Esimerkki ohjelman oikeellisuuden todistamisesta Ohjelma joka laskee yhteen ensimmäiset iset n kokonaislukua: n n sum n

18 Sum-ohjelman toimta i:=1 s:=0 i <=n s:=s+i i:=i+1

19 Ohjelmakoodi def sum(n): i := 1 s := 0 while i <= n: s := s+i i := i+1 return s laske n i on kierroslaskuri s on osasumma iteroidaan kun i <= n lisätää ään n uusi i summaan s kasvatetaan i:tä kun i = n+1, lopetetaan, palautetaan summa s print sum(10) lasketaan

20 Ohjelman suoritus i s 1 0 n = 3 i:=1 s:=0 i <=n s:=s+i i:=i+1

21 Ohjelman suoritus i s n = 3 i:=1 s:=0 i <=n s:=s+i i:=i+1

22 Ohjelman suoritus i s n = 3 i:=1 s:=0 i <=n s:=s+i i:=i+1

23 Ohjelman suoritus i s n = 3 i:=1 s:=0 i <=n s:=s+i i:=i+1

24 Induktiohypoteesi i s s =1+...+(i-1) 1) 1<=i <= n+1 n = 3 i:=1 s:=0 i <=n s:=s+i i:=i+1

25 Väittämät alkuehto: 0 <= n invariantti: s =1+...+(i-1) 1) 1<=i <= n+1 i:=1 s:=0 i <=n loppuehto: s = n s:=s+i i:=i+1

26 Väittämät t ohjelmatekstissä def sum2(n): i := 1 s := 0 while i <= n: s := s+i i := i+1 return s # 0 <= n # s =1+...+(i-1) 1) & 1<=i <= n+1 # s = n print sum2(10)

27 Sum-ohjelman oikeellisuus Invariantti on voimassa silmukan alussa Invariantti pysyy voimassa silmukkaa kierettäess essä kerran Invarianttista seuraa loppuehto, kuin silmukka pysähtyy Silmukan suoritus pysähtyy invariantti alkuehto i:=1 s:=0 i <=n loppuehto Sum-ohjelma toimii oikein s:=s+i i:=i+1

28 Oikeellisuuden todistamisen ongelmat Todistaminen vaatii matemaattista ajattelutapaa Kun ohjelman koko kasvaa, niin todistaminen tulee yhä vaikeammaksi Todistus itsessää ään n voi sisält ltää virheitä Usein vaikeata kuvata ennakkoehto ja loppuehto täsmällisesti Invariantin keksiminen hankalaa (vastaa induktiohypoteesin muodostamista) Todistukset rutiininomaisia, eivät t erikoisen kiinnostavia tai matemaattisesti haastavia

29 Todistamisen lisäongelma Käytännössä ohjelmat sisält ltävät t virheitä,, joten niitä ei voida (eikä pitäisik isikään n voida) todistaa oikeiksi Todistuksen mahdottomuus näyttn yttää virheen paikan Ennen oikeellisuuden todistamista on kaikki virheet paikallistettava ja korjattava Todistaminen ja testaaminen antavat kaksi erilaista tapaa hakea virheitä ohjelmasta Päätelmä: : valmiiden ohjelmien testaaminen hankalaa eikä erikoisen mielekäst stä.

30 Oikein toimivien ohjelmien rakentaminen Oikeellisuutta ei voida lisätä jälkeenpäin Oikeellisuus on rakennettava sisää ään alusta lähtien l Ohjelma on rakennettava pala kerrallaan, siten että oikeellisuutta ei koskaan menetetä Ryhmämme mme on keskittynyt tällaisten t inkrementaalisten oikeellisuuden säilyttävien ohjelmointimentelmien kehittämiseen ja tutkimiseen oikeellisuus säilyy

31 Inkrementaalinen ohjelmointi Rakennetaan ensimmäinen inen pieni palikka A0 Todistetaan se oikeaksi A0

32 Inkrementaalinen ohjelmointi Rakennetaan seuraava palikka B0 Todistetaan se oikeaksi A0 B0

33 Inkrementaalinen ohjelmointi Parannellaan A0:aa, lisää äämällä sen käyttökelpoisuutta Todistetaan uusi palikka A1 oikeaksi Todistetaan, että A1 säilyttää A0:n A1 toiminnot A0 B0

34 Inkrementaalinen ohjelmointi Parannellaan B0:aa, lisää äämällä sen käyttökelpoisuutta Todistetaan uusi palikka B1 oikeaksi Todistetaan, että B1 säilyttää B0:n A1 B1 toiminnot A0 B0

35 Inkrementaalinen ohjelmointi Parannellaan taas Ata A2 A1 A0 B1 B0

36 Inkrementaalinen ohjelmointi jne, kunnes ollaan saatu rakennettua ohjelmaan kaikki toivottu toiminnallisuus A5 A4 A3 B3 C4 C3 A2 B2 C2 A1 B1 A0 B0

37 Olipohjainen ohjelmointi Olio on sopiva rakennuspalikka: luominen Olion nimi muutokset data kyselyt lopettaminen

38 Data: Pankkitili oliona Saldo, tilinumero ja tilin haltija Luominen: Luodaan pankkitili (tilinumero ja asiakkaan nimi) Tilillä ei aluksi ole yhtää ään n rahaa Muutokset: Pankkitilille voidaan panna rahaa Pankkitililtä voidaan ottaa rahaa Muutetaan asiakkaan nimi Kyselyt: Paljonko rahaa on tilillä juuri nyt Kuka on tilinhaltija, mikä on tilinumero Lopettaminen: Pankkitili poistetaan käytk ytöstä

39 Pankkitili pankin toiminnat asiakkaan toiminnat luodaan uusi tili tilille pano tililtä otto nimen muutos Pankkitili saldo tilinhaltija tilinumero tilin saldo tilinumero tilin haltija poistetaan tili käytöstä

40 Pankkitili ohjelmana class Account: def init (self, name, account): self.saldo := 0 self.name := name self.account := account def insert(self, sum): self.saldo := self.saldo + sum def remove(self, sum): self.saldo := self.saldo - sum def getsaldo(self): return self.saldo...

41 Pankkitilin lisäominaisuuksia Koron maksaminen Luotollinen pankkitili Pankkitiliin on liitetty tunnusluku Tapahtumien rekisteröinti inti Automaattinen laskujen maksu eräpäiv ivänä Tilillä voi olla eri valuuttoja jne, jne...

42 Luotollinen pankkitili uusi luottoraja tililtä otto Luotollinen luottoraja nostettavissa luottoraja tilille pano tililtä otto nimen muutos Pankkitili saldo tilinhaltija tilinumero tilin saldo tilinumero tilin haltija

43 Korollinen pankkitili uusi korkoprosentti lisää korko Korollinen korkoprosentti korko tilin saldo tilin korko tilille pano tililtä otto nimen muutos Pankkitili saldo tilinhaltija tilinumero tilin saldo tilinumero tilin haltija

44 Todistaminen Uuden olion on toteutettava sille asetetut vaatimukset Uuden olion on säilytetts ilytettävä alkkuperäisen olion ominaisuudet Esim. nimenmuutos, tilinhaltija toimii Luotollinen-oliossa oliossa samalla tavalla kuin Pankkitili-oliossa tililtä otto huomio luottorajan, toimii samoin kuin aiemmin jos luottoraja on 0.

45 Pankkitilin rakentaminen Maksut Käyttötili Tunnusluku Luotollinen Korollinen Tapahtumat Pankkitili

46 Raha-automaatti automaatti saldokysely lisää rahaa otto Raha-automaatti rahamäärä Pankkitili Pankkitili Pankkitili Pankkitili Rahanluovutus

47 Pankkiautomaatti Kortinlukija Pankkiautomaatti Käyttötili Rahanluovutus Raha-automaatti Pankkitili

48 Maksuautomaatti Setelinsyöttö Maksuautomaatti Maksut Kortinlukija Pankkiautomaatti Käyttötili Rahanluovutus Raha-automaatti Pankkitili

49 Miten todistetaan oikeellisuus Perusoliot on todistettava oikeiksi Olion laajennus on todistettava oikeaksi laajennuksen on toteuttettava sille asetettavat vaatimukset laajennuksen on säilytetts ilytettäv v aikaisemmat ominaisuudet Olion käyttk yttö on tapahduttava oikein olion menetelmää saa vain kutsua jos menetelmän alkuehto on voimassa

50 Todistus toteuttaa vaatimuksensa Pankkiautomaatti Käyttötili säilyttää ominaisuudet Raha-automaatti Pankkitili toteuttaa vaatimuksensa kunnioittaa alkuehtoja toteuttaa vaatimuksensa

51 Inkrementaalinen ohjelmointi Vaatii uutta lähestymistapaa l ohjelmointiin Oikeellisuus on tarkistettava jatkuvasti ohjelmaa rakennettaessa Ohjelman arkkitehtuurin on tuettava inkrementaalista rakentamista Ohjelmointiprosessin on myös s tuettava tätät lähestymistapaa Testaaminen yhä tarpeellinen, tapahtuu jokaisen laajennuksen yhteydessä

52 Rakenteen remontointi Kun suurta kokonaisuutta rakennetaan pala kerrallaan, voidaan joutua umpikujaan: valittu arkitehtuuri ja rakennepalikat eivät t tue uusia laajennuksia Tällöin ohjelman rakennetta on remontoitava arkitehtuuria muutetaan olioita tai olioiden toimintoja muutetaan toiminnallisuutta ei muuteta Rakenteen remontti voi olla hankalaa, mutta se kannattaa

53 Ohjelmointiprosessi Inkrementaalisessa ohjelmoinnissa ohjelman laajentaminen ja ohjelman remontointi vuorottelevat laajenna ohjelmaa remontoi ohjelmaa

54 Inkrementaalisen ohjelmoinnin edut Iso ohjelma voidaan rakentaa pieninä laajennuksina Oikeellisuuden säilyminen s voidaan tarkistaa jatkuvasti Käytössä on aina toimiva ohjelma (toiminnallisuus on vajaa, mutta se mikä siinä on toimii oikein) Ohjelmaa voidaan jatkuvasti verrata vaatimuksiin, ja tarvittaessa korjata ohjelmaa tai vaatimuksia Erillistä ohjelman ylläpitovaihetta ei ole, ylläpito on samanlaista kuin alkuperäisen ohjelman rakentaminen Oikeellisuuden jatkuva huomioiminen tekee ohjelman remontin mahdollisiksi

55 Inkrementaalisen rakentamisen rajoitukset Käytännössä liian suuria ohjelmia ei voida rakentaa tällä tavoin Ohjelmat on jaettava erikseen ohjelmoitaviin moduleihin, joilla on hyvin määm ääritelly rajapinnat Eri ohjelmointiryhmät t voivat ohjelmoida moduleja toisistaan riippumatta Inkrementaalinen rakentaminen ja modulaarinen rakentaminen täydentt ydentävät t toisiaan Yhdessä ne mahdollistavat suurten ja luotettavien ohjelmien rakentamisen Virheettömyys edellyttää mekaanista ohjelmien oikeellisuuden todistamista

56 Inkrementaalisen rakentamisen projekteja ÅAssa Inkrementaalisen rakentamisen teoria (tarkennuskalkyylissä) Inkrementaalista rakentamista tukeva ohjelmointiympärist ristö (UML-pohjainen) Inkrementaalista rakentamista tukeva ohjelmointiprosessi (XP-pohjainen) Useita piloottiprojekteja, joissa rakennetaan suurempia ohjelmia tällt llä menetelmäll llä Inkrementaalinen rakentaminen eri ohjelmointiparadigmoissa (vlsi-suunnittelu, suunnittelu, olio- ohjelmointi, hajautet järjestelmj rjestelmät, t, rinnakkaisohjelmat, jne)

Aava Platform -konseptin arviointi

Aava Platform -konseptin arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05250-10 Aava Platform -konseptin arviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juho Eskeli, Päivi Parviainen luottamuksellinen 2 (26) Raportin nimi Aava Platform konseptin arviointi

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS

VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS SÄHKÖ- JA TIETOTEKNIIKAN OSASTO TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS Työn tekijä Työn valvoja Lassi Heikkinen Mika Ylianttila Hyväksytty / 2010 Arvosana Heikkinen L. (2010)

Lisätiedot

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut Insinöörityö 12.4.2007 Ohjaaja: toimitusjohtaja Jukka Kuikanvirta Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Jukka Koskinen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn

Lisätiedot

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Sara Kapli Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä Insinöörityö 10.5.2005 Työn ohjaaja: Production

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana TIEKE Julkaisusarja 39/2014 Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Julkaisusarja osa 39/2014 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila Ohjaajat: DI Jarmo Palviainen, KTM Matti Myllymäki Tarkastaja

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos (Perustuen Juha Tainan luentomateriaaliin keväältä 2010) 1. Johdanto Vaatimusmäärittely (Requirements Engineering) on

Lisätiedot

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henri Mäenpää Opinnäytetyön nimi Domain-suunnitelma Vuosi 2010

Lisätiedot

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Irmeli Minkkinen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Elokuu 2004 TIIVISTELMÄ KUOPION

Lisätiedot

Täyttä rahaa Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi. Lokakuu 2013, versio 1.00

Täyttä rahaa Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi. Lokakuu 2013, versio 1.00 Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi Lokakuu 2013, versio 1.00 Alkuperäinen teksti: Positive Money The Positive Money System in Plain English Suomennos: Mika Kolehmainen, Tomi Meilahti, Toma

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot