EDUSKUNTATUTKIMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EDUSKUNTATUTKIMUS 2010 2011"

Transkriptio

1 Tunnus: Salasana: EDUSKUNTATUTKIMUS Eduskunnalla on keskeinen asema suomalaisessa demokratiassa. Ymmärtääksemme edustuksellisen demokratian toimintaa on tutkijoille tutkia kansanedustajien käsityksiä työstään. Eduskuntatutkimus on osa kahta laajempaa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia aiheesta kansanvalta Suomessa. Syksyn 2010 aikana suoritimme kyselytutkimuksen joka lähetettiin kaikille silloisen eduskunnan 200 kansanedustajalle. Toteamme iloisina ja kiitollisina, että varsin monet edustajat vastasivat viime vuonna lähettämäämme kyselyyn. Viime kevään eduskuntavaleissa vaihtuvuus oli kuitenkin merkittävän korkea ja eduskuntaan valittiin jopa 84 uutta kansanedustajaa. Tämän johdosta pyrimmekin nyt vahvistamaan materiaalimme edustavuutta ja käännymme siksi Teidän puoleenne uutena kansanedustajana. Aineistomme täydentäminen Teidän vastauksillanne olisi meille eritäin arvokasta. Kaikki kyselylomakkeet on varustettu numerotunnisteella. Tällä käytännön järjestelyllä varmistetaan se, että Teille ei lähetetä muistutusviestejä, mikäli olette jo vastannut kyselyyn. Ainoastaan tutkimusprojektissa työskentelevillä tutkijoilla on pääsy kerättyihin tietoihin. Kaikkia tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Yksittäisen kansanedustajan vastaukset eivät missään vaiheessa tule käymään ilmi tutkimusjulkaisuista. Toivomme, että tämä tutkimus auttaa valaisemaan useita ajankohtaisia ongelmia suomalaisessa politiikassa. Vastaaminen on luonnollisesti vapaaehtoista, mutta tutkimusmateriaali on sitä laadukkaampaa, mitä useampi kansanedustaja osallistuu. Vastaavanlaisia tutkimuksia on jo tehty useissa yhteyksissä Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, ja vastausprosentti niissä on ollut likimain 95. Teemme yhteistyötä näiden kolmen maan tutkijoiden kanssa, ja yhteisenä tavoitteenamme on saada mahdollisimman vertailukelpoista tutkimustietoa. Toivommekin, että osallistutte tutkimukseen ja vastaatte kysymyksiin. Täytetty lomake palautetaan Åbo Akademin valtio-opin laitokselle oheisessa palautuskuoressa. Voitte vastata kyselyyn helposti myös Internetissä osoitteessa: Tunnukset sisäänkirjautumista varten löydätte tämän sivun oikeasta yläkulmasta. Olemme todella kiitollisia, jos voitte vastata internetissä tai palauttaa täytetyn kyselylomakkeen niin pian kuin mahdollista, mieluiten jo tänään tai heti huomenna. Mikäli Teillä on kysyttävää tutkimuksesta, voitte ottaa yhteyttä projektin vastuulliseen johtajaan: Dosentti Åsa Bengtsson, ÅA (puh , Ystävällisin terveisin, Åsa Bengtsson Dosentti, akatemiatutkija Åbo Akademi Heikki Paloheimo Professori Tampereen yliopisto

2 TEEMA 1: EDUSKUNTATYÖ 1. Eduskunnalla on erilaisia tehtäviä. Miten tärkeinä pidätte seuraavia tehtäviä? Hyvin Melko Ei erityisen Ei lainkaan Päätöksenteko yhteiskunnan kokonaisetua ajatellen Hallituksen ja ministerien työskentelyn valvominen Keskeisenä poliittisen keskustelun areenana oleminen Tulevaisuuden ongelmien ennakointi ennen kuin niistä tulee kiireellisiä Sen heijastaminen, miten kansalaisten mielipiteet jakautuvat yhteiskunnassa Aloitteiden tekeminen asiakysymyksistä, joita hallitus ei nosta esiin EU:n kehityksen valvominen Eduskunnan tekemien päätösten seuranta ja arviointi 2. Miten hyvin tai huonosti arvioitte eduskunnan ja kansanedustajien toteuttavan näitä tehtäviä? Erittäin hyvin Melko hyvin Ei erityisen hyvin Ei lainkaan hyvin Päätöksenteko yhteiskunnan kokonaisetua ajatellen Hallituksen ja ministerien työskentelyn valvominen Keskeisenä poliittisen keskustelun areenana oleminen Tulevaisuuden ongelmien ennakointi ennen kuin niistä tulee kiireellisiä Sen heijastaminen, miten kansalaisten mielipiteet jakautuvat yhteiskunnassa Aloitteiden tekeminen asiakysymyksistä, joita hallitus ei nosta esiin EU:n kehityksen valvominen Eduskunnan tekemien päätösten seuranta ja arviointi

3 3. Minkä valiokunnan/valiokuntien jäsen olette? 4. Jos saisitte valita täysin vapaasti, minkä kahden valiokunnan jäsenyydestä olette eniten kiinnostunut, ja minkä valiokunnan jäsenyydestä vähiten? a. Eniten kiinnostaa: b. Toiseksi eniten kiinnostaa: c. Vähiten kiinnostaa: 5. Mitkä kaksi valiokuntaa ovat mielestänne tärkeimmät Teidän puolueellenne, ja mikä valiokunta on mielestänne vähiten tärkeä? a. Tärkein: b. Toiseksi tärkein: c. Vähiten tärkeä:

4 6. Millaisina näette eduskunnan mahdollisuudet vaikuttaa hallituksen esitysten sisältöihin valiokuntatyöskentelyn kautta? Erittäin hyvät Melko hyvät Ei erityisen hyvät Ei lainkaan hyvät 7. Millaisina näette mahdollisuudet käydä rakentavaa ja avointa puoluerajat ylittävää keskustelua eduskuntatyössä? Erittäin hyvät Melko hyvät Ei erityisen hyvät Ei lainkaan hyvät Istuntosalissa Valiokunnissa Epävirallisissa tilanteissa

5 8. Oletteko viimeisen vuoden aikana tehnyt aktiivisesti yhteistyötä muiden puolueiden kansanedustajien kanssa vaikuttaaksenne eduskunnan päätöksiin seuraavilla aihealueilla? Useita kertoja Muutamia kertoja Muutaman yksittäisen kerran En koskaan Alueelliset/paikalliset kysymykset Eettiset tai uskonnolliset kysymykset Tasa-arvokysymykset EU-kysymykset Ympäristökysymykset Energiakysymykset Kielikysymykset 9. On olemassa erilaisia käsityksiä siitä, ketä kansanedustajan tulisi ensisijaisesti edustaa. Mitä mieltä Te olette? Numeroikaa vastausvaihtoehdot tärkeysjärjestykseen siten, että tärkein on 1, toiseksi tärkein on 2 jne. Omia äänestäjiään Kaikkia oman vaalipiirinsä äänestäjiä Oman puolueensa äänestäjiä Suomen kansaa Jonkin yhteiskuntaryhmän jäseniä Minkä ryhmän/ryhmien?

6 10. Seuraavassa on kolme esimerkkiä tilanteista, joissa erilaiset mielipiteet ovat ristiriidassa keskenään. Miten kansanedustajan tulisi Teidän mielestänne äänestää näissä kolmessa tilanteessa? Rastikaa kahdesta vaihtoehdosta aina se, jota Te kannatatte. a. Jos oman vaalipiirin äänestäjien mielipide on ristiriidassa kansanedustajan puolueen mielipiteen kanssa Kansanedustajan tulisi äänestää puolueensa mielipiteen mukaan Kansanedustajan tulisi äänestää vaalipiirin äänestäjien mielipiteen mukaan b. Jos kansanedustajan mielipide jostakin tietystä asiakysymyksestä on ristiriidassa oman vaalipiirin äänestäjien mielipiteen kanssa Kansanedustajan tulisi äänestää oman mielipiteensä mukaan Kansanedustajan tulisi äänestää vaalipiirin äänestäjien mielipiteen mukaan c. Jos kansanedustajan mielipide on ristiriidassa hänen puolueensa mielipiteen kanssa Kansanedustajan tulisi äänestää oman mielipiteensä mukaan Kansanedustajan tulisi äänestää puolueensa mielipiteen mukaan 11. Miten tärkeinä pidätte seuraavia tehtäviä, kun tapaatte ihmisiä vaalipiiristänne? Erittäin Melko Ei erityisen Ei lainkaan Meneillään olevasta eduskuntatyöskentelystä kertominen Tiedonsaanti vaalipiirin ongelmista

7 12. Miten tärkeitä seuraavat tehtävät ovat Teille kansanedustajana? Erittäin Melko Ei erityisen Ei lainkaan Henkilökohtaisesti tärkeinä pitämienne näkemysten esille tuominen Puolueenne politiikan esille tuominen Oman alueenne/vaalipiirinne etujen ja näkemysten edistäminen Koko maan edusta huolehtiminen Yksittäisen kansalaisen Teille esittämän ongelman ratkaiseminen Nuorten etujen ja näkemysten edistäminen Eläkeläisten etujen ja näkemysten edistäminen Naisten etujen ja näkemysten edistäminen Maanviljelijöiden etujen ja näkemysten edistäminen Maahanmuuttajien ja pakolaisten etujen ja näkemysten edistäminen Uskonnollisten ihmisten etujen ja näkemysten edistäminen Hallituksen ja ministerien työskentelyn valvominen Aloitteiden tekeminen asiakysymyksistä, joita hallitus ei nosta esille

8 13. Käytättekö Internetiä ja sosiaalisia medioita työssänne kansanedustajana? Rastikaa ne vaihtoehdot joita Te käytätte. En käytä Kyllä, käytän seuraavia: Henkilökohtaiset kotisivut Blogi Facebook Twitter Jotakin muuta, mitä? 14. Jos käytätte sosiaalisia medioita, kuinka tärkeitä ne ovat seuraavissa tarkoituksissa: Viestinne välittäminen mahdollisimman monelle Erittäin tärkeitä Melko tärkeitä Ei erityisen tärkeitä Ei lainkaan tärkeitä Kansalaisten mielipiteiden selvittäminen Helposti äänestäjien tavoitettavissa oleminen Nykyaikaisen vaikutelman antaminen Jokin muu tärkeä tarkoitus?

9 15. Kun yksittäiset kansalaiset ottavat Teihin yhteyttä, kuinka usein he nostavat esille seuraavanlaisia kysymyksiä/asioita? Erittäin usein Melko usein Toisinaan Ei koskaan Kyseistä kansalaista henkilökohtaisesti koskettavat asiat Oman alueen/vaalipiirin ongelmat Jonkin ryhmän ongelmat/toivomukset Teidän puolueenne toimintaa koskevat kysymykset Teidän toimintaanne kansanedustajana koskevat kysymykset 16. Kun yksittäiset kansalaiset ottavat Teihin yhteyttä edellä mainituissa asioissa, kuinka tavallista on, että he valitsevat seuraavia toimintatapoja? Erittäin tavallista Melko tavallista On tapahtunut joskus Ei ole koskaan tapahtunut Yhteydenotto sähköpostilla Yhteydenotto Facebookissa tai muissa sosiaalisissa medioissa Yhteydenotto kirjeitse Yhteydenotto puhelimitse tai tekstiviestillä Yhteydenotto erilaisissa yhdistystapaamisissa Spontaani yhteydenotto, kun tapaa Teidät sattumalta Yhteydenotto tilaisuuksissa, joissa Teillä on julkinen esiintyminen

10 17. Seuraavassa Teille esitetään kaksi kysymystä puoluekurista ja puolueen yhtenäisyydestä. Ensimmäinen kysymys koskee puolueenne tilannetta tällä hetkellä. Toinen kysymys koskee sitä, miten Teidän mielestänne asioiden tulisi olla. a. Millaista puoluekuria ja yhtenäisyyttä Teidän puolueessanne vaaditaan tällä hetkellä? Puolue edellyttää yksimielistä ryhmä-äänestämistä Puolue sallii yleensä itsenäisen äänestämisen On mahdollista äänestää itsenäisesti tietyissä asiakysymyksissä Missä? b. Miten puoluekurin ja yhtenäisyyden tulisi Teidän mielestänne toimia? Sen tulisi olla... Paljon tiukempi kuin tällä hetkellä Jonkin verran tiukempi kuin tällä hetkellä Kuten tällä hetkellä Jonkin verran löyhempi kuin tällä hetkellä Paljon löyhempi kuin tällä hetkellä

11 18. Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä oman eduskuntaryhmänne päätöksentekoon vaikuttamisen kannalta? Erittäin Melko Ei erityisen Ei lainkaan Vahva mielipidekannatus oman puolueen sisällä Vahva mielipidekannatus kansalaisten keskuudessa Hyvät kontaktit joukkoviestimiin Henkilökohtaiset kontaktit puolueen johtoon Onnistuminen ryhmätapaamisten keskusteluissa Hyvät suhteet muihin puolueisiin Vahva kannatus organisaatioiden/viranomaisten keskuudessa Vahva kannatus ammattilaisten/asiantuntijoiden keskuudessa

12 TEEMA 2: POLITIIKAN SISÄLTÖ 19. Mikä/mitkä asiakysymykset tai yhteiskunnalliset ongelmat ovat mielestänne tärkeimpiä Suomessa tällä hetkellä? Esittäkää korkeintaan kolme kysymystä/yhteiskunnallista ongelmaa: Seuraavassa on lueteltu eräitä suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa esiintyviä ehdotuksia. Mikä on Teidän mielipiteenne niistä? Erittäin hyvä ehdotus Melko hyvä ehdotus Ei erityisen hyvä ehdotus Ei lainkaan hyvä ehdotus Adoption salliminen samaa sukupuolta oleville pareille Sukupuolineutraalin avioliittolain käyttöönotto Aktiivisen kuolinavun (eutanasian) salliminen Geenimuunnellun ruuan kehittämisen rajoittaminen Kuntien lukumäärän voimakas vähentäminen kuntaliitoksilla Yleisestä asevelvollisuudesta luopuminen Seksipalvelujen oston kieltäminen Ruuhkamaksujen käyttöönotto suurissa kaupungeissa Pakollisen ruotsin opetuksen poistaminen Nato-jäsenyyden hakeminen

13 21. Seuraavassa on lueteltu eräitä ehdotuksia, joihin monien ihmisten mielestä tulisi panostaa Suomessa tulevaisuudessa. Mitä mieltä Te olette näistä ehdotuksista? Käyttäkää vastaamisessa apuna alla olevaa asteikkoa Erittäin huono ehdotus Ei hyvä eikä huono ehdotus Erittäin hyvä ehdotus Suomi, jossa on enemmän yksityisyrittäjyyttä ja markkinataloutta Suomi, jossa on pienemmät tuloerot Suomi, jossa kristilliset arvot ovat suuremmassa roolissa Suomi, jossa on enemmän lakia ja järjestystä Ympäristöystävällinen Suomi, vaikka se tarkoittaisi alhaista talouskasvua tai ei kasvua ollenkaan Suomi, jossa miehet ja naiset ovat keskenään tasa-arvoisempia Suomi, jossa vaalitaan perinteisiä suomalaisia arvoja Suomi, jossa vahvistetaan perheen asemaa Suomi, jossa ihmiset ovat työelämässä pidempään Suomi, jossa vahvistetaan seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksia Suomi, jossa on alhaisempi verotus Suomi, jossa on kaksi vahvaa kansalliskieltä Kansainvälisemmin suuntautunut Suomi, joka painottaa vähemmän eri kansojen ja maiden välisiä rajoja Suomi, jossa on pienemmät kehityserot eri alueiden välillä. Suomi, jossa on suurempi julkinen sektori Suomi, jossa maahanmuutto on laajamittaisempaa Monikulttuurinen Suomi, jossa suhtaudutaan suvaitsevasti muista maista tuleviin ihmisiin, joilla on eri uskonto ja erilaiset elämäntavat

14 22. Usein ajatellaan, että puolueet voidaan järjestää vasemmalta oikealle niiden poliittisten asenteiden mukaan. Mihin Te sijoittaisitte suomalaiset eduskuntapuolueet vasemmistooikeisto-ulottuvuudella? Käyttäkää vastaamisessa apuna alla olevaa asteikkoa Kaukana vasemmalla Ei vasemmalla eikä oikealla Kaukana oikealla Sijainti vasemmistooikeistoulottuvuudella Suomen Keskusta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Kansallinen Kokoomus Vasemmistoliitto Vihreä liitto Ruotsalainen kansanpuolue Suomen Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset 23. Mihin kohtaan sijoitatte itsenne vasemmisto-oikeisto-ulottuvuudella? 24. Mihin kohtaan vasemmisto-oikeisto-ulottuvuudella sijoittaisitte enemmistön Teidän puolueenne äänestäjistä? Vastatkaa sen mukaan, minkä Te uskotte olevan äänestäjien keskiarvo.

15 25. Kun tarkastellaan kahdeksan eduskuntapuolueen yleisiä näkemyksiä, mitkä kolme puoluetta sijaitsee mielestänne lähimpänä Teidän puoluettanne ja mitkä kolme puoluetta kauimpana? Voitte käyttää myös puolueiden lyhenteitä: Suomen Keskusta (Kesk.) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) Kansallinen Kokoomus (Kok.) Vasemmistoliitto (Vas.) Vihreä liitto (Vihr.) Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) Suomen Kristillisdemokraatit (KD) Perussuomalaiset (PS) a. Mikä puolue on lähimpänä Teidän puoluettanne? b. Mikä puolue on toiseksi lähimpänä Teidän puoluettanne? c. Mikä puolue on kolmanneksi lähimpänä Teidän puoluettanne? d. Mikä puolue on kolmanneksi kauimpana Teidän puolueestanne? e. Mikä puolue on toiseksi kauimpana Teidän puolueestanne? f. Mikä puolue on kauimpana Teidän puolueestanne? 26. Mihin puolueeseen Te kuulutte?

16 TEEMA 3: DEMOKRATIA JA POLIITTISET PROSESSIT 27. Kun ajattelette suomalaista politiikkaa ja poliittista järjestelmää, miten huolestuttavina pidätte seuraavia asioita tulevaisuuden kannalta? Erittäin huolestuttava Melko huolestuttava Ei erityisen huolestuttava Ei lainkaan huolestuttava Eduskunnan heikko asema suhteessa hallitukseen Populismin lisääntyminen Virkamiesvallan lisääntyminen Rahoitusmarkkinoiden vaikutusvallan kasvu Median vallan kasvu EU:n vallan kasvu Kunnallisen itsehallinnon heikentyminen Kansallisen itsemääräämisoikeuden supistuminen Lisääntyvä poliitikkojen halveksunta Puolueiden jäsenmäärän lasku Vaaliosallistumisen lasku Yhteiskunnallinen apatia

17 28. On olemassa erilaisia käsityksiä siitä, miten Suomen demokraattinen järjestelmä toimii ja miten sen tulisi toimia. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Pääasiassa eri mieltä Täysin eri mieltä Kansalaisilla on hyvät mahdollisuudet osallistua poliittiseen päätöksentekoon Demokraattinen järjestelmämme on menettämässä kansalaisten luottamuksen Päätöksenteossa heijastuvat kansalaisten enemmistön mielipiteet Poliittiset puolueet ovat tärkein linkki kansalaisten ja valtion välillä Erityisintresseillä on liikaa vaikutusvaltaa lainsäädännössä Tietyllä määrällä kansalaisia tulisi olla oikeus tehdä aloite kansanäänestyksestä Lainsäädäntöprosessi on liian monimutkainen Eduskunnan, ei kansalaisten, tulisi tehdä lakeja ja julkista politiikkaa koskevat ratkaisevat päätökset Riippumattomilla asiantuntijoilla tulisi olla suurempi vaikutus ratkaisevissa lakeja ja julkista politiikkaa koskevissa päätöksissä Äänestysikä tulisi alentaa 18 vuodesta 16 vuoteen

18 29. Kuinka tyytyväinen olette yleisesti ottaen demokratian toimivuuteen Suomessa? Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen En erityisen tyytyväinen En lainkaan tyytyväinen 30. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä koskien valtiollista suoraa demokratiaa? Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Pääasiassa eri mieltä Täysin eri mieltä Kansanäänestykset ovat hyvä keino ratkaista tärkeitä poliittisia kysymyksiä Kansanäänestykset johtavat huonosti harkittuihin lakeihin Kansanäänestykset elvyttävät poliittista kiinnostusta 31. Kun ajattelette Suomen eduskuntavaalien toimivuutta käytännössä, kuinka hyvin vaalit turvaavat mielestänne sen, että kansanedustajien mielipiteet heijastavat äänestäjien mielipiteitä? Erittäin hyvin Melko hyvin Ei erityisen hyvin Ei lainkaan hyvin

19 32. Suomalaisen vaalijärjestelmän uudistamisesta on keskusteltu aktiivisesti usean vuoden ajan. Mikä seuraavista vaihtoehdoista on lähimpänä Teidän mielipidettänne? Suomalaista vaalijärjestelmää ei tarvitse uudistaa Vaalijärjestelmää tulisi uudistaa yhdistämällä muutamia pienimpiä vaalipiirejä Edellisen hallituksen esitys (jossa vaalipiirijako säilyy muuttumattomana, lisäksi käyttöön otetaan 3 prosentin äänikynnys, vaaliliitot kielletään ja koko maa olisi yhtenä vaalialueena) oli kehitystä oikeaan suuntaan Jotakin muuta, mitä? 33. Edellinen eduskunta hyväksyi uuden lain ehdokas- ja puoluerahoituksesta. Mitä mieltä olette uusista säännöistä? Rastikaa vaihtoehto, joka on lähimpänä Teidän mielipidettänne. Uudet säännöt ovat liian tiukat Uudet säännöt ovat sopivat Uudet säännöt ovat riittämättömät

20 34. Miten tärkeinä pidätte seuraavia tekijöitä selitettäessä sitä, millä perusteilla suomalaiset äänestäjät valitsevat puolueensa? Erittäin tärkeä tekijä Melko tärkeä tekijä Ei erityisen tärkeä tekijä Ei lainkaan tärkeä tekijä Äänestäjien yhteiskuntaluokka ja ammattiryhmä Näkemykset ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä Ideologiset käsitykset vasemmisto-oikeisto-kysymyksistä Uskonnolliset ja moraaliset käsitykset Pitkäaikainen puolueuskollisuus Puoluejohtajien julkisuuskuva Yksittäisten ehdokkaiden julkisuuskuva Nousu- ja laskusuhdanteet kansantaloudessa Puolueiden vaalikampanjat Vaalikampanjoinnin seuranta joukkoviestimissä

21 TAUSTAKYSYMYKSET 35. Haluaisimme kuulla kunnallispoliittisesta aktiivisuudestanne tällä hetkellä sekä silloin, kun Teidät valittiin eduskuntaan. Onko/oliko teillä kunnallisia luottamustehtäviä ja jos on/oli, minkä tyyppisiä? a. Eduskuntaan valituksi tulemisen aikaan: Kaupungin-/kunnanvaltuusto: Kaupungin-/kunnanhallitus: Jäsen Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja Ei luottamustehtävää b. Tällä hetkellä: Kaupungin-/kunnanvaltuusto: Kaupungin-/kunnanhallitus: Jäsen Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja Ei luottamustehtävää 36. Mikä oli ammattinne/työpaikkanne, kun tulitte ensimmäistä kertaa valituksi eduskuntaan? Ammatti/työ/toiminta: 37. Työskentelittekö yksityisellä vai julkisella toimialalla? Valtion työntekijä Kunnan työntekijä Yrityksen työntekijä Elinkeinonharjoittaja/maanviljelijä Jokin muu, mikä?

22 38. Oletteko ollut jossakin vaiheessa palkkatyössä puolueenne palveluksessa? Kyllä En 39. Oletteko mies vai nainen? Mies Nainen 40. Minkä ikäinen olette? alle tai vanhempi Kiitos osallistumisestanne! Olemme kiitollisia, jos lähetätte täytetyn kyselylomakkeen oheisessa vastauskuoressa niin pian kuin mahdollista. Mikäli haluatte saada selostuksen tutkimustuloksista, laittakaa rasti alla olevaan ruutuun. Haluan saada tietoa tutkimustuloksista

23 SISÄLTÖYHTEENVETO Kysymysnumero Teema 1-18 Eduskuntatyö Politiikan sisältö Demokratia ja poliittiset prosessit Taustakysymykset

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80 Vaalikysely 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosiaalidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

TURVALLISUUS JA KOETUT UHKATEKIJÄT (%).

TURVALLISUUS JA KOETUT UHKATEKIJÄT (%). Suomi/Nyt-kysely Osa Demokratian kohtalo -hanketta, jota johtaa ajatushautomo Magma Taloustutkimus Oy kokosi 7.2. 8.3.207 kaksi valtakunnallisesti edustavaa kyselyaineistoa 8 79 -vuotiaista suomalaisista.

Lisätiedot

1) Vaalien henkilöityminen ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut ehdokkaaksi asettumiseen ja kampanjointiin?

1) Vaalien henkilöityminen ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut ehdokkaaksi asettumiseen ja kampanjointiin? A3.2.2. Parlamentti, presidentti, hallitus 12.2.2015 (VARES) Diamond 1) Demokratian toteutumisen vaikeus Latinalaisessa Amerikassa 2) Suhteellisen vaalitavan vaikeus Etelä-Afrikassa ja Namibiassa Jyränki

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tulevaisuus

Julkisten palvelujen tulevaisuus Julkisten palvelujen tulevaisuus Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Kuntatutkimuksen tulosesitys 14.3.2017 Luottamuksellinen Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti JHL:n toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Finnish)

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Finnish) CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Finnish) EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2003 VALMIS LOMAKE 13.3.2003 V1. Maassamme käytiin hiljattain eduskuntavaalit. Kuinka usein vaalikampanjan aikana keskustelitte

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET Tapio Manni Saarnilaakson koulu Espoo tapio.manni@gmail.com Euroopan Unionin Kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen. Politiikka on yhteisten

Lisätiedot

Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet

Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet Tutkimusosio Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkein ( % valtuutetuista pitää erittäin tai melko tärkeänä)

Lisätiedot

Äänistä laskettu % Vihreä liitto. Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros

Äänistä laskettu % Vihreä liitto. Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros Edusk.v. RYHMITTÄIN ÄÄNET Sivu 1 VIHR Vihreä liitto 001 1. Äänestysalue 126 6.8 002 2. Äänestysalue 114 6.3 003 3. Äänestysalue 103 5.5 Ennakkoäänet 126 4.5 Vaalipäivän äänet 217 7.9 Äänet yhteensä 343

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut A SUOMI EUROOPASSA 2008 ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Finanssialan sääntely Suomessa

Finanssialan sääntely Suomessa Finanssialan sääntely Suomessa Poliittisten päättäjien näkemyksiä finanssialan sääntelystä 16.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research toteutti Finanssialan Keskusliiton toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet

Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman avausseminaari 16.3.2004 Heikki Paloheimo Valtio-opin laitos 20014 Turun yliopisto heikki.paloheimo@utu.fi Äänestysaktiivisuus

Lisätiedot

Mitkä puolueet maan hallitukseen?

Mitkä puolueet maan hallitukseen? Mitkä puolueet maan hallitukseen? Enemmistö haluaa keskustan ja :n maan seuraavaan hallitukseen Näkemyksiä maamme puolueista kartoitettiin tutkimuksessa kysymyksenasettelulla, jossa vastaajien tuli nimetä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

K2. Kuinka paljon seurasitte eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? KORTTI

K2. Kuinka paljon seurasitte eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? KORTTI EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2011 Käyntihaastattelu HALLINNOLLISET CSES-MUUTTUJAT (A-ALKUISET) A1. Lomakenumero (tai muu yksittäiset haastateltavat identifioiva tunnusnumero) A2. Haastattelija (yksittäiset haastattelijat

Lisätiedot

Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä

Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä Käytännössä kaikki valtuutetut ( %) pitävät kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä erittäin

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

Kansalaiset: Kokoomus, SDP ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita

Kansalaiset: Kokoomus, SDP ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita Julkaistavissa sunnuntaina.1. klo 00.01 Kansalaiset: Kokoomus, ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita Kokoomus ( % pitää osaavana ja kyvykkäänä), ( %) ja keskusta ( %) ovat kansalaisten mielestä osaavimmat

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003 24 695 70,3 Eduskuntavaalit 2007 26 080 68,9 Eduskuntavaalit 2011 27 759 72,0

Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003 24 695 70,3 Eduskuntavaalit 2007 26 080 68,9 Eduskuntavaalit 2011 27 759 72,0 10 Vaalit (Luvun lähde: Keskusvaalilautakunta) 10.1 Äänioikeutetut ja äänioikeuden käyttö vuosina 1999-2011 Äänioikeutettuja Äänestysprosentti (%) Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Kuva Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai

Lisätiedot

Minkälaista demokratiaa kansalaiset haluavat? Millaista demokratiaa

Minkälaista demokratiaa kansalaiset haluavat? Millaista demokratiaa Minkälaista a kansalaiset haluavat? Heikki Paloheimo Millaista a suomalaiset Demokratia ja demokratisoituminen haluavat Emeritusprofessori Tatu Vanhasen 80-vuotisjuhlaseminaari 27.4.2009 Heikki Paloheimo

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Kansalaisten ja poliittisten päättäjien näkemyksiä omaehtoisesta varautumisesta ja hyvinvointipalveluiden rahoituksesta Scandic Simonkenttä 21.1.2015

Lisätiedot

Eduskuntatyön erityispiirteistä

Eduskuntatyön erityispiirteistä Eduskuntatyön erityispiirteistä Näin demokratia toimii eduskunta, lainsäädäntö ja kansalaisvaikuttaminen 11.9.2017 johtava tietoasiantuntija Joni Krekola Suomen poliittinen järjestelmä Lainsäädäntövalta:

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

HE 22/2012 vp. Muutoksella poistettaisiin puolueen rekisteröimiseksi säädetty edellytys, joka asettaa

HE 22/2012 vp. Muutoksella poistettaisiin puolueen rekisteröimiseksi säädetty edellytys, joka asettaa HE 22/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan puoluelakia muutettavaksi siten, että puolueen kannattajana voisi puoluetta rekisteröitäessä toimia

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE. Hyvä vastaaja!

KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE. Hyvä vastaaja! KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE Hyvä vastaaja! Opiskelen Therapeia-säätiön ja Helsingin Psykoterapiayhdistyksen yhteistyössä toteuttamassa 4- vuotisessa psykoanalyyttisen paripsykoterapian

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Järjestökysely2015 Survey. Järjestökysely 2015

Järjestökysely2015 Survey. Järjestökysely 2015 1 / 10 15.9.2015 14:07 Järjestökysely2015 Järjestökysely 2015 Ensi vuonna aletaan työstää Karjalaisen Nuorisoliiton strategiaa vuosille 2017-2021. Siihen liittyen keräämme tietoja jäseniltämme tämän kyselyn

Lisätiedot

Finland ISSP 2003 National Identity II Questionnaire (Finnish)

Finland ISSP 2003 National Identity II Questionnaire (Finnish) Finland ISSP 2003 National Identity II Questionnaire (Finnish) Suomi ja suomalaisuus Arvoisa vastaanottaja! Irrottakaa kansilehti ja kyselyosa toisistaan katkoviivan kohdalta. Suomi ja suomalaisuus muuttuvat

Lisätiedot

Kuntavaalit kunnallisen demokratian ilmapuntarina

Kuntavaalit kunnallisen demokratian ilmapuntarina Kuntavaalit kunnallisen demokratian ilmapuntarina Kunnallistieteen päivät 11.-12.11.2004 Heikki Paloheimo Politiikan tutkimuksen laitos 30014 Tampereen yliopisto heikki.paloheimo@uta.fi Edustuksellisen

Lisätiedot

Kuntavaalikysely Jyty

Kuntavaalikysely Jyty Kuntavaalikysely 2017 Jyty 28.3.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kevään 2017 kuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvien parissa Tässä esityksessä yhteenveto yhdestä tutkimuksen

Lisätiedot

TIETOISKU 7/

TIETOISKU 7/ TIETOISKU 7/2003 30.7.2003 EDUSKUNTAVAALIT ESPOOSSA 2003 Kok. 28,5 34,1 35,4 SDP 17,6 19,5 23,1 Vihr. 9,9 12,6 12,8 Kesk. 4,4 7,1 11,0 RKP 8,6 10,2 12,1 Vas. 6,7 6,9 7,3 KD PS Lib. 3,3 2,5 1,6 1,5 0,2

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1027 Nuoret ja eduskuntavaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat

KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Lyhenteet Pirkanmaan kokonaisvaalitulos Ryhmittymien äänimäärät kunnittain Vertailua edellisiin vaaleihin

Lisätiedot

Simulaatio. Mitä jos Vantaa olisi Odense?

Simulaatio. Mitä jos Vantaa olisi Odense? Simulaatio Mitä jos Vantaa olisi Odense? SIMULAATIO Simulaatiolla luodaan hallitussa ympäristössä todellisuus mahdollisimman tarkasti uudelleen. Olemme tehneet simulointiyrityksen siitä miltä Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Suomalaisista puolueista. Ulla-Riitta Mikkonen /Arffman Consulting oy.

Suomalaisista puolueista. Ulla-Riitta Mikkonen /Arffman Consulting oy. Suomalaisista puolueista Suomen ruotsalainen kansanpuolue perustettiin vuonna 1906. syntyi reaktiona äänioikeuden laajenemiseen ja oli vastavoima radikaalille fennomanialle (=suomalaisuudelle) halusi koota

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Tietoja Manner-Suomen kuntien valtuuston ja hallituksen puheenjohtajista

Tietoja Manner-Suomen kuntien valtuuston ja hallituksen puheenjohtajista Tietoja Manner-Suomen kuntien valtuuston ja hallituksen puheenjohtajista 1.6.2017 alkaneella valtuustokaudella sekä vertailutietoa edellisiltä valtuustokausilta Sirkka-Liisa Piipponen & Marianne Pekola-Sjöblom

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden suhtautuminen kuntarakenteeseen ja kuntasektorin kehittämiseen puoluekannan mukaan Kuntaseminaari Siv Sandberg Åbo

Luottamushenkilöiden suhtautuminen kuntarakenteeseen ja kuntasektorin kehittämiseen puoluekannan mukaan Kuntaseminaari Siv Sandberg Åbo Luottamushenkilöiden suhtautuminen kuntarakenteeseen ja kuntasektorin kehittämiseen puoluekannan mukaan Kuntaseminaari 15.12.2011 Siv Sandberg Åbo Akademi Puolue vai kotikunta? Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

PUOLUEREKISTERISTERIIN MERKITYT JA SIITÄ POISTETUT PUOLUEET

PUOLUEREKISTERISTERIIN MERKITYT JA SIITÄ POISTETUT PUOLUEET OIKUSMINISTRIÖ DKY/Vaalit PUOLURKISTRISTRIIN MRKITYT JA SIITÄ POISTTUT PUOLUT 1. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Finlands Socialdemokratiska Parti 2. Keskustapuolue Nimenmuutos 7.8.1988: Suomen Keskusta,

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

Maahanmuuttokeskustelu Tutkimusprojektin kuvaus ja tuloksia. Tutkimusjohtaja Kimmo Grönlund Dosentti Kaisa Herne Dosentti Maija Setälä

Maahanmuuttokeskustelu Tutkimusprojektin kuvaus ja tuloksia. Tutkimusjohtaja Kimmo Grönlund Dosentti Kaisa Herne Dosentti Maija Setälä Maahanmuuttokeskustelu Tutkimusprojektin kuvaus ja tuloksia Tutkimusjohtaja Kimmo Grönlund Dosentti Kaisa Herne Dosentti Maija Setälä Åbo Akademi Samforsk 20.4.2012 1 Tutkimusprojektin taustaa, I Demokratiassa

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

KUNTIEN KASVUNÄKYMÄT 2014

KUNTIEN KASVUNÄKYMÄT 2014 KUNTIEN KASVUNÄKYMÄT 2014 Kysely lähti yhteensä 9826 vastaajalle. 8101 kunnanvaltuutetulle 276 kunnasta 1725 johtavalle viranhaltijalle 303 kunnasta Kyselyyn vastasi 2363 vastaajaa 288 kunnasta Vastausprosentti

Lisätiedot

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö ( %) suomalaisista arvioi ymmärtävänsä hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Lisätiedot

PERSU EI MYY P****TTÄÄN POLITIIKAN PELIKENTTÄ MIELIPIDETUTKIMUSTEN VALOSSA

PERSU EI MYY P****TTÄÄN POLITIIKAN PELIKENTTÄ MIELIPIDETUTKIMUSTEN VALOSSA PERSU EI MYY P****TTÄÄN POLITIIKAN PELIKENTTÄ MIELIPIDETUTKIMUSTEN VALOSSA Suomen Markkinointitutkimusseura 18.11.2014 Juho Rahkonen POLIITTINEN YLEISTILANNE MARRASKUUSSA 2014 Vielä muutama vuosi sitten

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1040 Presidentinvaalit 2000, 1. kierros Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely ja kelpoisuus Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely ja kelpoisuus Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Kunnanhallitus 23 23.01.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 796/00.00.00.00/2015 Kunnanhallitus 23.01.2017 23 Äänestyksen ajankohta Vuoden 2017 kuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Sähköinen liikenne Suomessa

Sähköinen liikenne Suomessa Sähköinen liikenne Suomessa Poliittisten vaikuttajien näkemyksiä sähköisen liikenteen edistämisestä Suomessa 9.4.2015 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti Sähköinen liikenne -hankkeen toimeksiannosta

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28

Lisätiedot

Yhteistyöstänne etukäteen kiittäen

Yhteistyöstänne etukäteen kiittäen Muun muassa näitä asioita selvitetään Suomen Akatemian rahoittamassa Suomi Euroopassa tutkimuksessa, jonka toteutuksesta vastaa Turun yliopisto. Tiedonkeruun toteuttaa Tilastokeskus. Tutkimus tehdään samanlaisena

Lisätiedot

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Kunnanhallitus 45 26.01.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 26/00.00.00.01/2015 Kunnanhallitus 45 Äänestyksen ajankohta Vuoden 2015 eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1011 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1983 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Päättäjätutkimus 2015

Päättäjätutkimus 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kuntapäättäjien mielipiteet - Jäsenmäärältään pienemmästä ja suuremmasta valtuustosta - Valtuuston valitsemasta ja suoralla vaalilla valittavasta pormestarista. Päättäjätutkimus 2015

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2017 NUORTEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN SYR- JÄYTYMINEN 1996

KYSELYLOMAKE: FSD2017 NUORTEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN SYR- JÄYTYMINEN 1996 KYSELYLOMAKE: FSD2017 NUORTEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN SYR- JÄYTYMINEN 1996 QUESTIONNAIRE: FSD2017 YOUNG PEOPLE S POLITICAL PARTICIPATION AND SOCIAL EXCLUSION 1996 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Base unweighted Base weighted

Base unweighted Base weighted 16203 Telebus 15 2017 Taloustutkimus Oy All interviews Total Sukupuoli Nainen Mies 15-24 Base unweighted 500 250 250 62 Base weighted 4285 2150 2135 596 Na1. Luettelen seuraavaksi joitakin tähän aikaan

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Muutosvaalit 2011. Suomen vaalitutkimuskonsortio www.vaalitutkimus.fi

Muutosvaalit 2011. Suomen vaalitutkimuskonsortio www.vaalitutkimus.fi Muutosvaalit 2011 Kansallinen vaalitutkimus vuoden 2011 eduskuntavaaleista 18 kirjoittajaa neljästä eri yliopistosta, vaalitutkimuskonsortio Oikeusministeriö rahoitti päätutkimusaineiston ja hankkeen koordinoinnin

Lisätiedot

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä, miksi järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu Yhteiset pelisäänöt 1. Tehokas yhteistyö henkilöstön kanssa Luottamusmies

Lisätiedot

Mahdollisuus valita kunnan järjestämä verorahoitteinen palvelu julkisen ja yksityisen palveluntuottajan välillä.

Mahdollisuus valita kunnan järjestämä verorahoitteinen palvelu julkisen ja yksityisen palveluntuottajan välillä. Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kysymysmuotoilu: Monissa kunnissa on käynnissä palveluihin liittyviä uudistuksia. Miten tärkeänä pidät seuraavia asioita oman kuntasi näkökulmasta?

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1028 Nuoret ja europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

YH1 kurssin kertaus. Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa. Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet. Tasavallan presidentin valinta

YH1 kurssin kertaus. Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa. Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet. Tasavallan presidentin valinta YH1 kurssin kertaus Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet Tasavallan presidentin valinta Tasavallan presidentin tehtävät ja toimenkuva Tasa-arvoinen

Lisätiedot

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake 1 (11) VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY VÄSTERVIKIN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Triventus Wind

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 905 412 493 94 101 226 281 203 308 129 71 243 154 Kaikki painotettu N= 904 421 483 90 96 217 283 218 309 122 68 256 149

Kaikki painottamaton n= 905 412 493 94 101 226 281 203 308 129 71 243 154 Kaikki painotettu N= 904 421 483 90 96 217 283 218 309 122 68 256 149 TALOUSTUTKIMUS OY 20100326 13:12:52 TYÖ 3762.00 TAULUKKO 21011 ss VER % Suomalaisten mielipiteet Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema maahanmuuttopolitiikasta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:16:23 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Sosiaalinen media Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Eduskuntavaalit käydään vuonna 2011 Facebookissa [ ] puolueet menevät sinne, missä ihmiset jo ovat Helsingin

Lisätiedot

On parempi korottaa kunnallisveroa kuin karsia kunnallisia palveluja

On parempi korottaa kunnallisveroa kuin karsia kunnallisia palveluja Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kysymysmuotoilu: Mitä mieltä olet seuraavista oman kuntasi päätöksentekoon ja päättäjiin liittyvistä väittämistä? Arvioi väittämiä asteikolla

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3108 TAMPEREEN SEUDUN TOISEN ASTEEN OPISKELIJOIDEN PO- LIITTINEN LUOTTAMUS 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3108 TAMPEREEN SEUDUN TOISEN ASTEEN OPISKELIJOIDEN PO- LIITTINEN LUOTTAMUS 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3108 TAMPEREEN SEUDUN TOISEN ASTEEN OPISKELIJOIDEN PO- LIITTINEN LUOTTAMUS 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3108 POLITICAL TRUST AMONG UPPER SECONDARY STUDENTS IN TAMPERE 2016 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2010

SUOMI EUROOPASSA 2010 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut Kohdenumero: SUOMI EUROOPASSA ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE A H. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän

Lisätiedot

Heikki Paloheimo, Tampereen yliopisto

Heikki Paloheimo, Tampereen yliopisto Heikki Paloheimo, Tampereen yliopisto Demokratiaseuranta ja vaaliaineistot: teemat ja tavoitteet (Teksti on alun perin osa oikeusministeriölle toimitettua esitystä Suomen demokratiaindikaattoreiden perusaineistojen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Alustavia tuloksia 17.12.2010 Siv Sandberg & Mattias Karlsson Åbo Akademi

Alustavia tuloksia 17.12.2010 Siv Sandberg & Mattias Karlsson Åbo Akademi Alustavia tuloksia 17.12.2010 Siv Sandberg & Mattias Karlsson Åbo Akademi Luottamushenkilö- ja viranhaltijakysely VILU 2010 Kyselyn avulla haetaan tietoja (Paras-) päätöksenteosta ja sen reunaehdoista

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot