Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta"

Transkriptio

1 Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen

2 Tuotekehitys - Kannattavasti prosessina OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman kolmannen ydinkokonaisuuden luentopäivät järjestettiin Riihimäen seudun osalta Jalo- Lautalla, Lopella Luentopäivien aikana syvennyttiin tuotekehitysmenetelmiin ja tuotteistamiseen prosessina. Millaisia tuotekehitystyötä tukevia menetelmiä on olemassa? Miten tuotekehitystyötä voidaan ohjata prosessina? Miten voi löytää parhaita käytäntöjä ja oppia toisilta matkailupalvelutuotteiden kehittämisessä? Työpajapäivät järjestettiin Lopen Läyliäisissä Lehmuslammen Huviloilla ja ydinkokonaisuuden purkupäivä Riihimäellä Suomen Lasimuseolla Tämä kertomus vie teidät takaisin näihin antoisiin koulutuspäiviin. Terveisin, OIVA-tiimi Tomi, Laura ja Mari

3 Luentopäivä Jalo-Lautta Osallistujat: Pirjo Hakala, Lin-Car Oy Pirjo Hynönen, Hausjärven Liikenne Esa Vienamo, Taidekeskus Kettuki Tiina Kassari, Jalokoivu Oy Jyri Tengman, MotoJysky Monica Lindfors, Lehmuslammen Huvilat Mika Tonder, Tamora Oy Reetta Liikanen, Tamora Oy Tomi Enäjärvi, OIVA Kesä alkaa olla ohi ja syksy väistämättä ovella. Kesällä asiakkaita on monilla riittänyt hyvin ja mikä ilahduttavaa niitä on riittänyt myös syksylle. Täytyy ymmärtää asiakkaan tarpeet ja aidot toiveet, joten asiakkaan käyttäytymisen ymmärtäminen on erittäin tärkeää. Tätä tietoa tulee hyödyntää tuotekehitystyössä ennen tuotteen tai palvelun markkinoille päästämistä. Yrityksellä tulee olla aito halu kehittää tuotteitaan ja palveluitaan. Tässä työssä vaaditaan monen toimijan sujuvaa yhteispeliä. Koska suurin osa ihmisten halussa olevasta tiedosta on ns. hiljaista tietoa (tietoa jota ei ole kirjoissa eikä kansissa), kommunikointi eri tahojen välillä muistuttaa usein rikkinäistä puhelinta. Osapuolet olettavat ymmärtävänsä toisiaan ja väärinkäsityksiä syntyy. Tuotekehitys vs. tuotteistaminen Tuotekehitys Tapahtuu yleensä lineaarisesti tietyssä järjestyksessä Tuottoisan tuotekehityksen ongelmana on usein huono tiedonkulku Tuotteistaminen Otetaan idea ja tehdään siitä aitoa liiketoimintaa Monivaiheinen prosessi Kaupallistamisprosessi, joka sisältää yhtenä osana tuotekehitystä Ei ole sama asia kuin tuottaminen Yrityksen menestystekijät Kun tutkittiin erilaisia yrityksiä, löydettiin tietynlaisia menestystekijöitä. Innovaatiot syntyvät systemaattisen kehitystyön kautta eivätkä sattumalta. Tiedon kululla on tässä prosessissa hyvin merkittävä rooli. Tuotetiedon hallinta onkin erityisen tärkeässä asemassa menestyksekkään tuotekehityksen kannalta. Esimerkiksi asiakkaan käyttäytymisestä voi kerätä tietoa monella eri tavalla. Kun asiakas poistuu tilaisuuden jälkeen vuokratusta tilasta (esim. mökki), voi napata kameralla heti kuvan käytetystä tilasta. Kun kuvia kerääntyy tarpeeksi monta, voidaan havaita

4 mitä asiakkaat yleensä tilassa tekevät ja mitä välineitä he käyttävät. Erilaisia tuotetietoja Se vaatii asiakkaan tarpeiden ja mieltymysten tuntemusta, jotta ymmärretään minkä asiakas kokee ainutlaatuisena elämyksenä. Metatiedot Hiljaista tietoa Tuotteen määrittelytiedot Erilaisia tuotesuunnittelun tietoja Millainen tuote halutaan tuottaa? Mikä tuotteessa on tärkeää? Tuotekehityksessä tarvittavat faktat Tuotteen elinkaaritiedot Tietoja esim kustannusten ja myynnin kehittymisestä tuotteen koko elinkaaren ajalta Modulaarisuus tarkoittaa tuotteen tai palvelun räätälöimistä helposti erilaisten palojen avulla. Palvelusisällön kehittäminen Tarinoiden hyödyntämisen avulla voidaan lisätä tuotteen tai palvelun ainutlaatuisuutta ja vetovoimaa. Massaräätälöinnillä taas tarkoitetaan tuotteen tai palvelun räätälöintiä etukäteen asiakkaita varten rakennetuista palikoista. Asiakas voi esimerkiksi suunnitella täysin oman näköisensä auton valittavissa olevista palikoista. Elämyksellistäminen tarkoittaa ainutlaatuisten palveluiden ja kokemusten tuottamista asiakkaalle. Toisaalta räätälöinti kärsii inflaation jossain vaiheessa. Mitä enemmän ja pidempään räätälöidään, sitä nopeammin elämyksestä tulee hyödyke.

5 Hinnoittelu Hinnoittelu voidaan tehdä esimerkiksi kustannusperusteisesti. Apuna voi käyttää esimerkiksi OIVAn sivuilla jaossa olevaa RTG-kustannuslomaketta. Hintoihin tulee siis laskea myös kaikki palvelun tuottamiseen käytetyt työtunnit sekä haluttu kate ja mahdollinen komissio. Tuotteistaminen Tehdään ideasta liiketoimintaa, siten että ansaintalogiikka ja liiketoiminnan tuotot (oli ne sitten minkä suuruisia tahansa) koko ajan mielessä. Palvelu tai tuote siis tehdään markkinoitavaksi ja myytäväksi. Tuotteistaminen ei kuitenkaan ole pelkästään markkinointia. Kyseessä on tuotekehityksen tavoin monitahoinen prosessi, jossa tärkeää on pitää myös asiakkaan tarpeet mukana. Realistinen ajattelukyky on kuitenkin tärkeää pitää mukana, eikä loputtomiin voida suunnitella mitä voitaisiin tehdä. Toiveajattelu kun ei elätä ketään. Myös dokumentointi on tuotteistamisprosessissa erityisen tärkeää. Laadun kehittäminen Tuotekehityksen ja laadun varmistamisen apuna voi käyttää esimerkiksi erilaisia laatusertifikaatteja (Maakuntien parhaat, Malo, Laatutonni...). Myynnin kasvattamisessa sertifikaattien ongelmana on että Suomessa matkailualan sertifikaatit on vielä täysin tuntemattomia asiakkaille. Millainen on hyvin tuotteistettu palvelu? - Kun sillä on selkeä kohderyhmä ja segmentoidut markkinat - Kun se menee hyvin kaupaksi. Tuotteistamisen yhtenä tarkoituksena on siis karsia myynnin tiellä olevat esteet - Tuote tai palvelu tuottaa katetta tarjoajalle - Kun se on monistettavissa (ei kopioitavissa). Tuotetta tai palvelua siis voidaan hyödyntää yrityksen toiminnassa tulevaisuudessakin (esimerkiksi franchising-toiminta) Tuotekehityksen tarpeet Minkälaisia tarpeita yrityksillä on tuotekehityksen suhteen? Esim. 1. markkinointi ja myynnin edistäminen 2. mökkitoiminnan oheispalvelut ja yhteistoiminta muiden palvelutuottajien kanssa

6 Tuotteistamisprosessi Ideoiden luojat jakautuvat tulevaisuuden tekijöihin ja muutoksiin sopeutujiin. Asiakasryhmän määrittely Palvelu kehitetään asiakkaan tarpeisiin, joten asiakkaan tunteminen on elintärkeää. Erityisen tärkeää on tietää miksi asiakas haluaa tehdä tiettyjä asioita. - Kronologinen kuvaus, jossa aika etenee vasemmalta oikealle. - Prosessi jakautuu kahtia myynnin edistämiseen ja tuotannon kehittämiseen. - Prosessi alkaa idean kehittämisestä, jota seuraa ideoiden arviointi. Tätä taas seuraa vasta varsinainen tuotantoprosessi. - Jokaisessa vaiheessa käytössä on erilaisia työkaluja Ostoikkuna kuvaa asiakkaalle tietyllä hetkellä tietyssä tilanteessa avautuvaa tarvetta. Palvelun tuottajan tulee olla vastaamaan asiakkaan tarpeeseen ostoikkunan avautumisen hetkellä. Idean luominen Optimitilanteessa yrityksellä on kyky havaita markkinoiden tai asiakastarpeiden muutoksia. Tärkeää on myös ideoiden systemaattinen kehittäminen ja jatkokäsittely.

7 Asiakastiedon kerääminen on ostoikkunan tutkimisessa tärkeää. Tietoa voidaan kerätä jo olemassaolevista asiakastiedoista tai keräämällä täysin uutta tietoa esimerkiksi opinnäytetöiden tai omien tutkimusten avulla. Asiakassegmenttiä voidaan tarkastella erilaisten näkökulmien avulla. Minkälaisia tarpeita tai ongelmia ryhmällä on? Millaista on tyypillinen käyttäytyminen, kuka päättää lomaan liittyvistä asioista? Millä ja missä asiakasryhmä tavoitetaan? Asiakaslupaus pitää myös aina pystyä lunastamaan. Siksi sen tulee olla jokaisen työntekijän tiedossa ja sen sisällön tulee olla selvä kaikille. Asiakaslupaus tulee lunastaa koko asiakaskokemuksen ajan. Esimerkkinä Mikan kokemus seminaarimatkasta, jossa osana oli larppaustyyppinen illallinen. Ilta sujui mukavasti roolivaatteissa rooleja suorittaen, mutta illallisen päätyttyä mukava tunnelma katkesi matkaan illanviettopaikasta hotellille. Taksiyrittäjä ei ollut tietoinen osallistujien roolivaatteista ja mielentilasta ja taksissa oli apea tunnelma NRJradiokanavan soidessa. Kokemus olisi ollut paljon parempi jos taksikuskikin olisi ollut juonessa mukana ja kokemus olisi jatkunut vielä kotimatkan. Myynnin esteiden poistaminen Asiakkaan kulutus- ja ostokäyttäytyminen Mielikuvat (hinta-ankkuri) Käytännön asiat, jotka vaikuttavat asiakkaan ostotoimintaan (esim. lapsiperheessä aikataulut venyvät--> joustava saapumisaikataulu mökkiin) Luottamuksen synnyttäminen Miten se syntyy ja miten sitä ylläpidetään? Mitkä asiat vaikuttavat luottamuksen syntymiseen (riskin tunteen poistaminen) Asiakaslupaus Asiakaslupaus on konkreettinen askel kohti käytännön liiketoimintaa. Se on arvolause, joka on tähdätty asiakkaan ostoikkunaan tähdätty lupaus. Hinta-ankkuri Esimerkkinä saksalaisen perheauton keskimääräinen hinta. Annetaan vaihtoehtoina a. yli e b. tasan e tai c. alle e. Tämän jälkeen ihmisiä pyydetään arvioimaan saksalaisen perheauton hinta ja useat pohjaavat arvionsa annettuun hinta-ankkuriin - vaikka euroa olisikin ihan hatusta heitetty luku. Hinta-ankkurina esimerkiksi lounaassa toimii n. 8,9e maksavat huoltoasemalounaat. Asiakkaasta saattaa aluksi siis tuntua pöyristyttävältä maksaa 19 e kartanolounaasta. Hinta-ankkuri tulee siis pystyä murtamaan esimerkiksi tuomalla esille kartanolounaan laadukkaat raakaaineet ja niiden alkuperä.

8 Myyntiesitys Tiivistetty esitys asiakaslupauksesta ja palvelun sisällöstä, hissipuhe. Se voi olla esimerkiksi välitysmyyjän puheenvuoro, tuotekortti tai www-sivut. Myyntiesityksen tulee olla tarpeeksi informatiivinen ja ostamiseen houkutteleva, mutta ei liian pitkä. Täytyy siis tietää mitä asiakas haluaa palvelusta tietää, kiinnostaako ensimmäisenä välttämättä 1600-luvun kartanon historia. Lupauksesta siirrytään toimintaan eli konseptointiin, josta jatkamme huomenna.

9 Luentopäivä Jalo-Lautta Osallistujat: Pirjo Hakala, Lin-Car Oy Pirjo Hynönen, Hausjärven Liikenne Arja Manner, Hausjärven Liikenne Esa Vienamo, Taidekeskus Kettuki Tiina Kassari, Jalokoivu Oy Jyri Tengman, MotoJysky Monica Lindfors, Lehmuslammen Huvilat Anne Malin, Sajaniemen Taidemäki Mika Tonder, Tamora Oy Reetta Liikanen, Tamora Oy Tomi Enäjärvi, OIVA Aloitettiin sateinen päivä pienellä esittelykierroksella, jonka jälkeen ryhdyttiin pohtimaan kärkituotteitamme. Päivä aloitettiin keskustelemalla luentopäivien annista. Esiin nousi mm. erilaisten kysymisten esittäminen koko tuotteistamisprosessin aikana. Mikä on tärkeää asiakkaalle? Minkä takia asiakas valitsisi juuri tämän palvelun? Kun matkailupalvelukonsepti on valittu, siirrytään palvelun sisällöntuotanto, on. Konsepteista vaativin on ehkäpä kannustematka, jossa asiakkaat eivät itse maksa matkaansa, vaan esim. työnantaja kustantaa työntekijöilleen palkintomatkan. Kannustematkapaketissa on ensisijaisen tärkeää, että kaikki palvelutuotteen tarjoajat pelaavat samaan pussiin eivätkä ala sooloilla. Kokous- ja kongressimatkoissa mukaan tulee työnteon elementti verrattuna kannustematkoihin, jotka ovat osallistujilleen puhtaasti vapaa-aikaa. Vastaavasti ryhmämatkat erottuvat kahdesta edellä mainituista siinä, että ne ovat osallistujiensa itsensä kustantamia. Turistimatkakohderyhmien kohdalla esimerkiksi ohjelmapalveluiden menekki varmistetaan helpoimmin viikko-ohjelmalla. Omatoimimatkojen haasteena on asiakasryhmien tavoittaminen. He ovat hajallaan ja voivat usein olla kaukanakin käytetyistä markkinointiviestintäkanavista. Lupauksesta siirrytään toimintaan eli konseptointiin - miten lupaus lunastetaan? Esimerkiksi Jalo-Lautan tapauksessa ei jaella julkisesti ajo-ohjeita, vaan tuotteistetaan hiljaisuus ja eristyksissä olo eli luvataan asiakkaalle todella se, että Jalo-Lautalla saat olla täysin rauhassa, ilman häiriötekijöitä. Konseptoinnissa mietitään, mistä elementeistä palvelutuote rakennetaan. Palvelupolun määrittäminen on tässä kohdin ensisijaisen tärkeää. Mitä eri vaiheita asiakas palvelun edetessä kokee? Palvelupolun määrittelyä tehdään blueprinttauksen avulla. Asiakkuuksien ja yhteistyökumppanuuksien hallinnointi ja roolien erottaminen on tärkeää. Välillä niiden erottaminen toisistaan voi olla haastavaa ja usein niiden välinen raja voi olla veteen piirretty viiva.

10 Asiakas on avoimimmillaan ja vastaanottavaisimmillaan juuri ennen tilanteen aukeamista eli ennen esimerkiksi sitä, kuin ollaan matkakohteessa. Ennen sitä asiakkaaseen iskevät kaikkein parhaiten markkinointitoimenpiteet ja -viestit. Palvelukonseptin rakentaminen 1. Minkä tyylinen matkailupalvelu on kyseessä? Mihin matkailun trendiin tai luokkaan palvelusi sijoittuu? a. Kannustematka b. Kokous- ja konferenssipalvelu c. Erikoisharrastematka d. Turistimatka e. Omatoimimatka 2. Mikä on kohderyhmäsi? a. Mitkä ovat kohderyhmäsi tarpeet ja kiinnostuksen kohteet? b. Minkälaisen lupauksen voit palvelusi avulla asiakkaalle antaa? (kts. Asiakaslupaus ja myyntiesitys) b. Millaisia materiaaleja, kalusteita ja tarvikkeita palvelussasi käytät? c. Sopivatko palvelun teema, nimi ja käytetyt materiaalit, kalusteet ja tarvikkeet hyvin yhteen? 6. Mitä sisällön osia tulee kehittää? a. Ovatko alkuperäiset ajatukset palvelun sisällöstä muuttuneet prosessin aikana? b. Mitä toimenpiteitä muutokset aiheuttavat? c. Ovatko kaikki palvelun osat tasalaatuisia? (ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki) 7. Tunnetko itse palvelusi asiakkaan näkökulmasta? a. Testaa tuotteesi sellaisena kuin asiakas sen kokee b. Myös yrityksesi henkilökunnan tulisi testata tuote c. Ulkopuolisten testaajien käyttö on myös tärkeää d. Pidä huoli siitä, että testauksesta kerätään palaute ja sitä hyödynnetään konseptin jatkokehittämisessä! Oleellista on, miten henkilökunta saadaan sitoutettua liiketoiminnan kehittämiseen sen sijaan että henkilökunta on täällä vain töissä. 3. Mistä osista palvelusi koostuu? a. Mitkä ovat palvelusi kulmakivet? b. Muodostavatko palvelun eri osat selkeästi tunnistettavan kokonaisuuden? c. Miten rajaat palvelun sisällön? 4. Minkälaisen rakenteen, teeman ja ilmeen palvelullesi luot? a. Minkälaista tarinaa hyödynnät palvelussasi? b. Miten tuot teeman esille? 5. Miten nimeät palvelusi? Liittyykö palveluusi esimerkiksi jokin tarina? a. Miten palvelusi nimi ja teema suhtautuu antamaasi asiakaslupaukseen? Tuotekortti ei ole pelkästään viestintää asiakkaan suuntaan, vaan sen lisäksi se on myös tärkeä työkalu palvelutuotteen tuottajille ja tuotantoketjun yhteistyökumppaneille. Yhdenlainen tuotekorttimalli löytyy OIVAn Aivoista excel-muodossa. Tästä mallista

11 löytyy tuotekortista oma versio niin asiakkaalle, yrittäjälle työntekijöille kuin alihankkijoillekin. Exceliä ei sinällään näytetä esimerkiksi asiakkaille, vaan sen tietoja voidaan hyödyntää kun esimerkiksi tehdään toimeksiantoja mainostoimistolle tai rakennetaan palveluketjua yhteistyössä alihankkijoiden kanssa. Ansaintalogiikka oltava koko ajan hinnoittelustrategian taustalla. Seiso hintasi takana - joskus myös liian halpa hinta voi olla asiakkaalle viesti palvelun huonosta laadusta tai palveluntuottajan epävarmuudesta ja kokemattomuudesta. Mietittävä myöskin erilaisia hinnoittelustrategioita tuotteen eri elinkaaren vaiheissa. Hinnoittelun on siis oltava joustavaa, jolloin sen on mahdollista elää tilanteiden mukaan. Hintojen yksiselitteinen kertominen voi olla haastavaa. Mutta usein asiakas kokee, että selkeä hinta sekä sen lisäksi kerrottu palvelun sisältö ja hyödyt, on parempi kuin löysässä ja epämääräisessä hinnassa roikkuminen. Asiakkaan kokemukseen liian kalliista hinnasta (virheen pelko, arvon ja hyödyn ymmärrys, todellinen halu ja tarve) voidaan vaikuttaa tuotekehityksen edellä käsitellyillä vaiheilla ja toimenpiteillä. Miten palvelutuotteen hinta sitten määritetään? Hinnoittelun muuttaminen ei kuitenkaan saa olla paniikkireaktio eikä liikaa saa antaa kilpailijan hinnoittelun vaikuttaa omaan. Yksiselitteiset ja luotettavat hinnat ovat asiakkaalle viesti asiantuntevasta palvelusta. Palvelupolkua tukemaan pitää blueprintissä näkyä tuotantopolku, joka on asiakkaalle näkymätön. Asiakkaalle näkyy ainoastaan hyvin hallittu palveluprosessi. Seuraavalla sivulla esimerkki palvelublueprintistä. Asiakkaan polku on kuvattu

12 ylimpänä tasona. Eri palveluympäristöt on kuvattu eri väreillä. Asiakkaalle näkyvä ja näkymätön prosessin taso on erotettu toisistaan paksulla mustalla nuolella. Blueprint etenee kronologisesti. Blueprinttaus on hyvä aloittaa asiakkaan näkökulmasta, jonka ympärille aletaan rakentamaan muiden tasojen, asiakkaalle näkymättömiä toimintoja. Jotta palvelukokonaisuus voidaan toteuttaa aidossa palvelutilanteessa, on blueprinttaus testattava aina ehdottomasti aidoissa palveluympäristöissä. Palvelua testattaessa tulee kiinnittää huomio palvelua tukevien toimintojen vaatimaan aikaan, työresursseihin ja toteuttamistapoihin. Myös kyseessä oleva asiakasryhmä ja sen toimintadynamiikka on otettava huomioon palvelun tuotannon suunnittelussa. Blueprinttauksen tarkoituksena on karkeasti sanottuna se, että kuka tahansa ulkopuolinen, asiaa tuntematon voi vetää palveluprosessin lävitse pelkästään blueprintin avulla. Vaatimusmäärittelylomake Yritys X, Palvelutuote X Tiivistelmä Tiivistetty kuvaus palvelutuotteesta. Laaditaan viimeiseksi. Perusidea Palvelun/tuotteen osat Palvelun kulku Asiakaslupaus 1. Mitä palvelulla tavoitellaan? 2. Mitä asiakas saa/kokee? 3. Mihin yritys sitoutuu tuottaessaan palvelua? Konsepti 4. Mitä eri osioita palvelussa on?

13 5. Mikä on palvelun kesto? 6. Mikä on asiakasryhmän koko? 7. Mitkä asiat vaikuttavat asiakasryhmän kokoon? 8. Mitkä toimijat palvelussa ovat mukana? 9. Mitä eri vaiheita palvelu sisältää asiakaan näkökulmasta? (eritelty asiakkaan polku ) 10. Mistä asiakas tulee tullessaan ko. palvelun piiriin? 11. Mihin asiakas ko. palvelusta lähtee? Vaihekohtainen tarkastelu 12. Avataan palvelun kulku vaihe vaiheelta. Kirjataan ylös: a. mitä ko. vaiheessa tapahtuu b. mikä on ko. vaiheen tavoite? c. kuka/ketkä toimii? d. miten iso työpanos toimijoilta vaaditaan? e. mitä henkilöt tässä vaiheessa tekevät? f. miten henkilöt toimivat? g. mitä välineitä/tietoa tarvitaan, jotta palvelun vaihe voidaan toteuttaa? h. mihin/keneen toimijoiden täytyy olla yhteydessä? i. miten tämä palvelun osio on yhteydessä muihin palvelun osioihin? Riskikartoitus 13. Mikä palvelussa voi mennä pieleen/epäonnistua? 14. Mistä ongelmat/epäonnistuminen voi johtua? 15. Miten ongelmiin reagoidaan? 16. Mitkä ovat plan b:t eri ongelmiin? Mihin ongelmista tiedotetaan/raportoidaan? Tuotteistamisprosessin eri vaiheet olisi pyrittävä kääntämään nyt tehtäväkohtaisiksi työohjeiksi. Työohjeet ja niiden laadinta on avuksi myös työntekijöiden sitouttamisessa, varsinkin silloin kun työntekijät osallistetaan mukaan ohjeiden laadintaan. Tähän kärjistetysti pyritään:

14 Työpajapäivä Lehmuslammen Huvilat Osallistujat: Pirjo Hynönen, Hausjärven Liikenne Arja Manner, Hausjärven Liikenne Jyri Tengman, MotoJysky Monica Lindfors, Lehmuslammen Huvilat Elise Anttinen, Hunajakoto Mika Tonder, Tamora Oy Reetta Liikanen, Tamora Oy Tomi Enäjärvi, OIVA Hunajakoto Millainen Kärkituote tai lisäpalvelu on kysymyksessä? Kuka on asiakas? Mikä on arvolupaus asiakkaalle? Mitä teemme ja lupaamme hänelle? Mikä on arvolupauksen ydin? Millaista osaamista meiltä vaaditaan? Toteutus itse? Yhteistyö / arvoverkoston kautta? Mikä muuttuu ja miten muuttuu nykyiseen toimintaan verrattuna? Majoituspalvelut, lisänä kenties esim. kukkasidontakurs si Ryhmät ja muuten seudulla liikkuvat -Motoristit mahdollinen asiakasryhmä? - Rauhallista olemista kodikkaassa ympäristössä Asiakaspalvelu, kielitaito, siivoaminen Tuurausapua omista vanhemmista Tulevaisuudessa kenties opiskelijatms. apua 7

15 Levomäen maatilamökit Millainen Kärkituote tai lisäpalvelu on kysymyksessä? Kuka on asiakas? Mikä on arvolupaus asiakkaalle? Mitä teemme ja lupaamme hänelle? Mikä on arvolupauksen ydin? Millaista osaamista meiltä vaaditaan? Toteutus itse? Yhteistyö / arvoverkoston kautta? Mikä muuttuu ja miten muuttuu nykyiseen toimintaan verrattuna? Majoituspalvel u ja puulämmittein en pihasauna Monet tulevat esim. Hevosmatkailuyht eistyön kautta, sekä myös nettisivujen kautta -Hiljaisuutta ja rauhaa arvostava ihminen -Maaseutuympäristön rauhaa -Markkinointiosaamista ja panostusta - Tilojen sisustus ja remontointi -Loimijoki Golf ja Hevosopisto -Ruokapalveluyhteistyö -Uimapaikat 8 Hanneberg Tours/Hausjärven liikenne Millainen Kärkituote tai lisäpalvelu on kysymyksessä? Kuka on asiakas? Mikä on arvolupaus asiakkaalle? Mitä teemme ja lupaamme hänelle? Mikä on arvolupauksen ydin? Millaista osaamista meiltä vaaditaan? Toteutus itse? Yhteistyö / arvoverkoston kautta? Mikä muuttuu ja miten muuttuu nykyiseen toimintaan verrattuna? -Uutena tuotteena Volvo Valpen ajelut erikoisryhmille -saunailta Hanneberg toursilla -Valpenissa esim. Polttari- tai opiskeluporukat -Usein n. 35 hlön ryhmät. Sekä ulkomaalaiset että suomalaiset ryhmät matkatoimiston kautta Extreme sightseeing kokemus lisäpalveluna esim. Jalo-lautan ohessa -Ammattitaitoinen kuski ja ryhmän haltuunotto -Kokoustekniikkaosaaminen ja laitteet, markkinointiosaaminen Kapasiteetti 10 hlölle Toisen auton omistaa yhteistyökumppani -Varsinaisessa liiketoiminnassa ei juuri mikään, sillä tuotetaan lisäpalveluna 9

16 Kalpalinna Millainen Kärkituote tai lisäpalvelu on kysymyksessä? Kuka on asiakas? Mikä on arvolupaus asiakkaalle? Mitä teemme ja lupaamme hänelle? Mikä on arvolupauksen ydin? Millaista osaamista meiltä vaaditaan? Toteutus itse? Yhteistyö / arvoverkoston kautta? Mikä muuttuu ja miten muuttuu nykyiseen toimintaan verrattuna? -Hiihtokeskuspalvelut, ei majoituspalveluja -Kesällä pyöräilypalvelut Hämeenlinna- Helsinki-Turku -alue Ei halua luvata mitään, mutta miksi asiakas tulee? -Uudet hyppyrit nyt kehityksen kohteena 10 Lehmuslammen lomamökit Millainen Kärkituote tai lisäpalvelu on kysymyksessä? Kuka on asiakas? Mikä on arvolupaus asiakkaalle? Mitä teemme ja lupaamme hänelle? Mikä on arvolupauks en ydin? Millaista osaamista meiltä vaaditaan? Toteutus itse? Yhteistyö / arvoverkoston kautta? Mikä muuttuu ja miten muuttuu nykyiseen toimintaan verrattuna? (-Majoitus-palvelut lomamökissä, Yrittäjän tarjoamat kurssipalvelut -esim. -Nuorille tulevaisuudessa latomajoitus) -Hiljaisuus ja lepo Lehmuslammella Polttari-porukat, kokousporukat sekä kurssiasiakkaat Hiljaisuutta ja lepoa rauhallisessa paikassa - Asiakaspalvelu ja asiakkaan kohtaaminen - kielitaito -Ohjelmapalvelukumppanit ovat kehityksen alla -Tavoitteena itsensä työllistäminen kannattavasti 11

17 Levomäen maatilamökit Kuka on tai voisi olla paras asiakas juuri Teidän kärkituotteellenne ja mahdollisille lisäpalveluille? Mistä (kohderyhmä) löytyvät nämä potentiaaliset asiakkaat? Miksi juuri hän asiakkaana ja miksi asiakkaat juuri tästä segmentistä? Mikä / mitkä ovat syyt (myös tarpeet), että hän haluaa juuri Teidän tuotteita / palveluja? Mitä hän haluaa itse tehdä valitakseen juuri teidän palvelunne? vuotias hevosharrastaja -Juhlavieras 12 Kuka on tai voisi olla paras asiakas juuri Teidän kärkituotteellenne ja mahdollisille lisäpalveluille? Mistä (kohderyhmä) löytyvät nämä potentiaaliset asiakkaat? Hunajakoto Miksi juuri hän asiakkaana ja miksi asiakkaat juuri tästä segmentistä? Mikä / mitkä ovat syyt (myös tarpeet), että hän haluaa juuri Teidän tuotteita / palveluja? Mitä hän haluaa itse tehdä valitakseen juuri teidän palvelunne? -Työmatkalaiset -Sijainti -Matkalaiset haluavat yöpyä vaihteeksi jossain muualla kuin hotellissa 14

18 Lehmuslammen lomamökit Kuka on tai voisi olla paras asiakas juuri Teidän kärkituotteellenne ja mahdollisille lisäpalveluille? Mistä (kohderyhmä) löytyvät nämä potentiaaliset asiakkaat? Miksi juuri hän asiakkaana ja miksi asiakkaat juuri tästä segmentistä? Mikä / mitkä ovat syyt (myös tarpeet), että hän haluaa juuri Teidän tuotteita / palveluja? Mitä hän haluaa itse tehdä valitakseen juuri teidän palvelunne? -Hektisessä työelämässä olevat aikuiset -Sijainti, lähellä Helsinkiä -Sopivan kokoinen n. 10 hlön porukoille (ei paljon muuta tarjontaa) 13 Kuka on tai voisi olla paras asiakas juuri Teidän kärkituotteellenne ja mahdollisille lisäpalveluille? Mistä (kohderyhmä) löytyvät nämä potentiaaliset asiakkaat? Kalpalinna Miksi juuri hän asiakkaana ja miksi asiakkaat juuri tästä segmentistä? Mikä / mitkä ovat syyt (myös tarpeet), että hän haluaa juuri Teidän tuotteita / palveluja? Mitä hän haluaa itse tehdä valitakseen juuri teidän palvelunne? Etelä-Suomen aktiivit jotka hakevat uusia harrastuspaikkoja - Itseohjautuvia asiakkaita - Muokkaavat palvelun itse itselleen mieleiseksi 15

19 Hanneberg Tours/Hausjärven liikenne Kuka on tai voisi olla paras asiakas juuri Teidän kärkituotteellenne ja mahdollisille lisäpalveluille? Mistä (kohderyhmä) löytyvät nämä potentiaaliset asiakkaat? Miksi juuri hän asiakkaana ja miksi asiakkaat juuri tästä segmentistä? Mikä / mitkä ovat syyt (myös tarpeet), että hän haluaa juuri Teidän tuotteita / palveluja? Mitä hän haluaa itse tehdä valitakseen juuri teidän palvelunne? Etelä-Suomalaiset -Useat tulevat hakukone- Googlen kautta -Joustavuus -Hyvät kuskit -Verrattain alhaiset hinnat -Osa tulee henkilökunnan henkilösuhteiden kautta 16 Työpajatehtävä 4 Palvelun oston esteet? Mikä / mitkä asiat mahdollisesti estäisivät asiakasta ostamasta tuotettanne tai palveluanne? Luettele 5 yleisintä (mitkä voisivat olla) vastaväitettä tuotteesi tai palvelusi ostamiselle esim. palvelua etsittäessä, myyntitilanteessa /ostopäätöstä tehdessä? Miksi? Miten voitte parhaiten pyrkiä poistamaan nämä mahdolliset palvelun oston esteet? 18

20 Hausjärven liikenne Mikä / mitkä asiat mahdollisesti estäisivät asiakasta ostamasta tuotettanne tai palveluanne? Luettele 5 yleisintä (mitkä voisivat olla) vastaväitettä tuotteesi tai palvelusi ostamiselle esim. palvelua etsittäessä, myyntitilanteessa /ostopäätöstä tehdessä? Miksi? Miten voitte parhaiten pyrkiä poistamaan nämä mahdolliset palvelun oston esteet? -Kalusto on varattuna, joudutaan myymään ei-oota -Asiakas ei saa tiettyä kuskia -Vaikea ymmärtää, että aikataulut ovat erilaiset kuskin lakisääteisten taukojen takia -Korkea hinta Suomi on kallis maa 20 Mikä / mitkä asiat mahdollisesti estäisivät asiakasta ostamasta tuotettanne tai palveluanne? Kalpalinna Luettele 5 yleisintä (mitkä voisivat olla) vastaväitettä tuotteesi tai palvelusi ostamiselle esim. palvelua etsittäessä, myyntitilanteessa /ostopäätöstä tehdessä? Miksi? Miten voitte parhaiten pyrkiä poistamaan nämä mahdolliset palvelun oston esteet? -Huono sää -Ei tunneta paikkaa -Ei kuljetusta -Suorituspaikat eivät ole vielä kunnossa -Ei lunta/olosuhteita -Ruokapalveluiden puute huonoina aikoina -Sää: Live-kuva rinteistä -Suorituspaikat -Ravintoloita ei kannata aina pitää auki 19

21 Mikä / mitkä asiat mahdollisesti estäisivät asiakasta ostamasta tuotettanne tai palveluanne? Hunajakoto Luettele 5 yleisintä (mitkä voisivat olla) vastaväitettä tuotteesi tai palvelusi ostamiselle esim. palvelua etsittäessä, myyntitilanteessa /ostopäätöstä tehdessä? Miksi? Miten voitte parhaiten pyrkiä poistamaan nämä mahdolliset palvelun oston esteet? -Ei löydetä paikalle -Pieni majoituskapasiteetti -Ei ruokapalveluja ihan lähellä -Ei omaa kylpyhuonetta tai WC:tä -Pitkäaikaismajoitusta ei voida tarjota 21 Lehmuslampi Mikä / mitkä asiat mahdollisesti estäisivät asiakasta ostamasta tuotettanne tai palveluanne? Luettele 5 yleisintä (mitkä voisivat olla) vastaväitettä tuotteesi tai palvelusi ostamiselle esim. palvelua etsittäessä, myyntitilanteessa /ostopäätöstä tehdessä? Miksi? Miten voitte parhaiten pyrkiä poistamaan nämä mahdolliset palvelun oston esteet? -Koko voi olla vääränlainen -Oheispalveluverkosto vielä hieman huono -Julkisilla kulkuvälineillä vaikea tulla 22

22 Levomäen maatilamökit Mikä / mitkä asiat mahdollisesti estäisivät asiakasta ostamasta tuotettanne tai palveluanne? Luettele 5 yleisintä (mitkä voisivat olla) vastaväitettä tuotteesi tai palvelusi ostamiselle esim. palvelua etsittäessä, myyntitilanteessa /ostopäätöstä tehdessä? Miksi? Miten voitte parhaiten pyrkiä poistamaan nämä mahdolliset palvelun oston esteet? -Järvi puuttuu -Itsepalvelu ruokiin -Oheistoiminnan puute -Kauppaan suuri etäisyys -Huono näkyvyys, markkinoinnin puute Aloituselintarvikepaketin tarjoaminen mökkivieraalle 23

23

24 Miten laaditaan asiakkaalle hyvä ja houkutteleva tarjous? Mitkä ovat hyvän tarjouksen elementit? Laadi hyvä tarjous -Hinta (mitä se sisältää) -Reitti -Kuvat -Varaus- ja peruutusehdot -Tarjottavan palvelun sisältö Hausjärven liikenne Mistä koostuu yksiselitteinen, pitävä hinta tuotteelle / palvelulle? Näytä konkreettisen esimerkin avulla yksiselitteinen, pitävä hinta ja mistä se rakentuu. -Lasketaan jokainen palanen -Majoitus -Sisäänpääsyliput yms. -Kuljettajan hinta Millä tavalla pyritte ottamaan kokonaisvastuun palvelun tuottamisesta ja laadusta? Millä voitte taata asiakkaan palvelusta saaman laadun? Mitä asioita tämä sisältää ja miten se rakentuu, näkyy asiakkaalle jo asiakaslupauksessa ja ostotilanteessa? 25 Miten laaditaan asiakkaalle hyvä ja houkutteleva tarjous? Mitkä ovat hyvän tarjouksen elementit? Laadi hyvä tarjous - Yksinkertainen - Oikea hinta-laatusuhde - Tuodaan esille Kalpalinnan parhaat ominaisuudet Kalpalinna Mistä koostuu yksiselitteinen, pitävä hinta tuotteelle / palvelulle? Näytä konkreettisen esimerkin avulla yksiselitteinen, pitävä hinta ja mistä se rakentuu. Millä tavalla pyritte ottamaan kokonaisvastuun palvelun tuottamisesta ja laadusta? Millä voitte taata asiakkaan palvelusta saaman laadun? Mitä asioita tämä sisältää ja miten se rakentuu, näkyy asiakkaalle jo asiakaslupauksessa ja ostotilanteessa? 27

25 Miten laaditaan asiakkaalle hyvä ja houkutteleva tarjous? Mitkä ovat hyvän tarjouksen elementit? Laadi hyvä tarjous Mitä elementtejä sisältöön kuuluu? Mitä lisäpalveluja voidaan ostaa? Mitä palveluita on saatavilla? (esim. Kauppaan on 10 km, mutta voimme toimittaa teille herkullisen aamiaiskorin valmiiksi teitä odottamaan hintaan X e) Kuva mukaan Levomäen maatilamökit Mistä koostuu yksiselitteinen, pitävä hinta tuotteelle / palvelulle? Näytä konkreettisen esimerkin avulla yksiselitteinen, pitävä hinta ja mistä se rakentuu. Millä tavalla pyritte ottamaan kokonaisvastuun palvelun tuottamisesta ja laadusta? Millä voitte taata asiakkaan palvelusta saaman laadun? Mitä asioita tämä sisältää ja miten se rakentuu, näkyy asiakkaalle jo asiakaslupauksessa ja ostotilanteessa? 28 Miten laaditaan asiakkaalle hyvä ja houkutteleva tarjous? Mitkä ovat hyvän tarjouksen elementit? Laadi hyvä tarjous Mitä hintaan kuuluu Mahdollisen kurssin sisältö Millaisia huoneita on tarjolla? Hunajakoto Mistä koostuu yksiselitteinen, pitävä hinta tuotteelle / palvelulle? Näytä konkreettisen esimerkin avulla yksiselitteinen, pitävä hinta ja mistä se rakentuu. Millä tavalla pyritte ottamaan kokonaisvastuun palvelun tuottamisesta ja laadusta? Millä voitte taata asiakkaan palvelusta saaman laadun? Mitä asioita tämä sisältää ja miten se rakentuu, näkyy asiakkaalle jo asiakaslupauksessa ja ostotilanteessa? 29

26 Työpajapäivä Lehmuslammen lomamökit Osallistujat: Laatu on sitä, että voin yrittäjänä seistä tuotteen takana ja sanoa asiakkaalle ylpeänä: Minä tein tämän sinulle. Mirja valotti päivän aluksi osallistujille ideaa Hämeen aarrekartasta, jonka ideana on ennen kaikkea tuoda matkailijoille tietoisuuteen missä ja mitä kaikkea Hämeessä on tarjolla. Mieliin palauteltiin seuraavaksi ensimmäisessä työpajapäivässä kirkastettuja kärkituotteita. Tehtävään Hämeen matkailun aarrekarttaan ei voi ottaa yrityksiä, jotka eivät yllä yhteisesti määriteltyihin laatukriteereihin. Koordinoinnin apuna olisi hyvä olla esimerkiksi laatuneuvosto, joka käy tarkastamassa halukkaat yrittäjät ja tämän jälkeen päättää, onko yritys kelvollinen kartalle. Yhteistyössä on voimaa! Palvelun laatu. Miten sitä mitataan? Onko standardeista hyötyä? Merkittävintä on, että palvelutuotteen on hyvin tuotteistettu ja palveluprosessiin osallistuvat ovat kaikki kokonaisuudesta täysin selvillä ja kaikilla on kirkkaana mielessä se mitä ja miten asiakkaalle palvelu tuotetaan. Oma hinta on aina laskettava itse yritys- ja palvelukohtaisesti. Et voi lähteä kopioimaan toisen palvelun hintoja vaikka palvelu vaikuttaisikin samalta.

27 Yrittäjän mietittävä rehellisesti, kannattaako tuote oikeasti? Mikä on ansaintalogiikkani? Palvelun tuotteistamisen on aina nojauduttava ansaintalogiikalle. Miten saada asiakkailta aitoa palautetta heti palvelutilanteen jälkeen? Henkilöstöstä joku muu kuin esimerkiksi tarjouksen tekijä tai ruoan tarjoilija voisi kysyä asiakkailta, miten meni ja millaista oli. Tällöin usein asiakas avautuu helpommin kun kysyjänä ei ole henkilö, joka on palvelun suoranaisesti tuottanut. Tässäkin muistettava hienovarainen tapa lähestyä asiakasta. Päivitä tuotettasi ja palveluasi esimerkiksi sesonkituotteilla tai tuotteista eri vuodenajat omiksi palvelutuotteikseen. Muista myös kotisivujen ja muun markkinointimateriaalin päivitys!

28 - Ehdotuksia: osallistetaan kyläläiset ja asiakkaat mukaan eli asiakkaat tuovat erilaisia hilloja - Hyödynnä eri sesonkien tuotteita, kesällä mansikat ja mustikat, syksyllä juurekset ja sienet - Käy benchmarkkaamassa Metsäkylän navetta Henkilökunta 3-4 työntekijää, kaikki ovat viime keväänä suorittaneet hygieniapassit Kesällä tarkoitus palkata nuoria kesätöihin Lopen kunnan avustamana Markkinointi & myynti Lopen raitti yksi markkinointikanava, josta syksyn aikana nettiin ja kevään aikana painettu esite Jalo-Lautta Idea Vietä läsnäoleva päivä ystäviesi, perheesi tai työyhteisösi kanssa Tämä ei välttämättä kaipaa erikseen järjestettyä ohjelmaa vaan yhdessä kokkaillaan ja ohjataan lauttaa. Lautalla on pakko olla läsnä, ei ole mahdollisuutta pakenemiseen Lautalla luksusta Sajaniemen Taidemäki Idea Tuote Pannukakkukahvit lähialueen tuottajien aineksista Sajaniemessä Makea tai suolainen Ajankohta kesä-syyskuussa., sesonki kesä-heinäkuussa Korkeasesongin ulkopuolella voisi olla auki esim. sunnuntaisin Tarjoillaan persoonallisista, erilaisista astioista. Reseptejä testataan paraikaa. Tuote Pitäisikö olla tietty käyttöteema? - Ehdottomasti kannattaisi teemoittaa eri tuotteita lautan ympärille Maksimissaan 12 hengelle Lautan lisäksi jotain muuta aktiviteettia esim. alpakkavaellus, enduro yhdistettynä saunomiseen ja ruokailuun Idea-Lautta, johtoryhmäkokoukset Yritysasiakkaat - Mieti, ketä ja millaisia asiakkaita sinne haluat ja lähestyt haluamiasi asiakkaita henkilökohtaisesti - Ruoka saa rohkeasti olla erilaista, ei asiakkaat edes välttämättä halua samaa, mitä he saavat Helsingin ravintoloista

29 - Pohdi myös sitä, että tarjoaisit Lauttaa esim. marskin majalle pitopaikaksi Ja kaikille muistutuksena hinnoittelusta hyvä nyrkkisääntö: 1/3 tuotantokustannukset 1/3 henkilökuntakustannukset (muista laskea mukaan myös oman työn hinta!) 1/3 tuotto yritykselle Levomäen maatilamökit Idea Maatilamajoitus Mummonmökki vanhan ajan tyyliin (ei juoksevaa vettä ym.) Matka aikuisten mummolaan Tule kotiin - viihdy lapsuusajan tunnelmissa Kehitysehdotuksena hio vielä myyntipuhetta Tuote Majoitus ja sauna Museo vieressä Iltapala mahdollista saada läheisestä tilausravintolasta Markkinointi & myynti Uudet kotisivut valmistuivat kesällä Yhteistyötä hevosopiston kanssa yhteisen ilmoitustaulun muodossa Lehmuslammen Huvilat Idea Hiljaisuus ja ääni minussa Pyjamabileet Parisuhde paremmaksi: 6 pariskuntaa viikonloppulomalle Myynti & markkinointi Omat kotisivut, Huvila.net Kannattaisi suoramarkkinointia halutuille kohderyhmille Yhteistyökumppanit Kalpalinna Tuotteen haasteena Haasteena: Mikä saa pääkohderyhmän eli koulujen oppilaat tahtomaan Kalpalinnaan? Tuote Ehdotuksia: - Tunnettujen laskettelijoiden ja huippunimien hyödyntäminen ja tuotteistaminen näiden ympärille - Koko perheen viihdyttäminen myös niiden perheenjäsenten huomioiminen, jotka eivät laskettele - Huippunimien vetämät kurssit koululaisille - Lehdistö paikalle kun huippunimet ovat Kalpalinnassa Iittalan taidetalo Idea / tuote Iittalan Lasimäen läheisyydessä sijaitseva mielenkiintoinen kulttuurikäyntikohde Taidenäyttelyitä sekä mahdollisuus nähdä taiteilijoita työssään > Jukka Rintalan esimerkki OIVAlluksen portaista Kesäkahvila Kurssitoimintaa Galleriakauppa Erottautumistekijä: Lars Sonckin suunnittelema talo, talon historia Tuote Mennäänkö oheispalvelu vai majoitus edellä? - Selkeästi erikseen ohjelmapalvelut ja majoituspalvelut, ei pidä liikaa sitoa ohjelmapalveluita mökkeihin ja toisinpäin

30 Henkilökunnan sitouttaminen ja ohjeistus alkaa sillä, että henkilökunta otetaan tuotekehitys-vaiheessa jo mukaan kun mietitään mitä, kenelle ja milloin. Esimerkiksi tuote voi olla Ohjelmallinen ruokailu, jossa ruokailun yhteydessä tarjotaan ohjelmanumero. Asiakkaina erilaiset ryhmät, yhdistykset ja yritykset. Yhteistyökumppaniksi haemme esimerkiksi bussifirmoja, jotka tuovat ryhmiä ja joita voimme hyödyntää myös myynti- ja markkinointikanavana. Henkilökunta-laatikkoon liittyy merkittävänä osa-alueena prosessikuvauksen laatiminen ja henkilökunnan yksityiskohtainen ohjeistus. Palvelutuote on kyettävä vetää läpi vaikka silmät ummessa!

TUOTEKEHITYS - Kannattavasti Prosessina Mika Tonder

TUOTEKEHITYS - Kannattavasti Prosessina Mika Tonder TUOTEKEHITYS - Kannattavasti Prosessina Mika Tonder Sommaren är kort Millaisilla ajatuksilla syksyyn ja talveen? Mitä kesästä jäi ajatuksiin muhimaan? Tuotekehitystä vai tuotteistamista? Tuotekehitys Jo

Lisätiedot

Uusien palvelujen ja konseptien markkinointiprässi

Uusien palvelujen ja konseptien markkinointiprässi Uusien palvelujen ja konseptien markkinointiprässi Mika Tonder Mediatalo Toimelias Oy 16.5.2013 Mediatalo Toimelias Oy 1 Mediatalo Toimelias Oy Missiomme on: Kuluttaja-asiakkaiden sekä vähittäiskaupan

Lisätiedot

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Tuotekehitys - Kannattavasti prosessina OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman kolmannen ydinkokonaisuuden

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Palvelupolun rakentaminen Hinnoittelu ja tuotekortti

Palvelupolun rakentaminen Hinnoittelu ja tuotekortti Palvelupolun rakentaminen Hinnoittelu ja tuotekortti Työpaja 3. Palvelutuotteen kokoaminen tuotekortiksi Tavoite: Oman palvelun paketointi Jutta Ahro/ ProAgria Etelä-Suomi, MKN Maisemapalvelut Palvelupolku

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 PÄIVÄN TAVOITE ON RAKENTAA VENÄLÄISILLE MATKAILIJOILLE SUUNNATTU TUOTTEISTETTU PALVELU. TUOTTEISTAMISEN LÄHTÖKOHTA UUDENMAAN MATKAILUUN Suomi on

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Tuotteistamisen työkirja yrittäjälle

Tuotteistamisen työkirja yrittäjälle Tuotteistamisen työkirja yrittäjälle Sisällysluettelo Mitä tuotteistaminen on?... 3 1. Määrittele asiakas... 4 2. Tunnista asiakkaan ongelma... 5 3. Anna palvelulupaus... 6 4. Tee palvelukuvaus... 7 5.

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Kimmo Levä Pääsihteeri Auttaa museoita menestymään MUSEOPALVELUJEN SEGMENTOINTI MUSEOPALVELUJEN SEGMENTIT Yhteiskunnalliset palvelut julkiselle sektorille

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUSSA 4 TÄRKEINTÄ? YHTÄ PITÄÄ LISÄTÄ YHTÄ PITÄÄ VÄHENTÄÄ YHDEN PITÄÄ OLLA KUNNOSSA TÄRKEINTÄ

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Teemat Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Hyvinvointi, liikunta ja rauha Elävät ruukkimiljööt Tarinat ja kulttuuri Ruoka Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Monipuolinen Monipuolinen Markkinointi

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012 PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT Hankemaailman paradokseja Jos ei ole tuotetta, ei ole mitään tuotteistettavaa Mutta jos tuote on Tuotteistaminen tarkoittaa sitä työtä, jonka tuloksena

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 15: HUONEMYYNNIN MAKSIMOINTI http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut HINNOITTELUN VAIKUTUS HUONETUOTTOIHIN

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten kaupan käyntiin Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan myynnin puhetta verkkoon sisältöstrategian avulla Differosta

Lisätiedot

PALVELUTRENDEJÄ VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN SONJA PAJU 26.4.2013

PALVELUTRENDEJÄ VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN SONJA PAJU 26.4.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN SONJA PAJU 26.4.2013 PALVELUTRENDEJÄ Kaivataan erityisesti hyvinvointiin, terveyteen ja hemmotteluun liittyviä uusia tuotteita. Kylpylät, risteilyt ja kaupunkilomapaketit

Lisätiedot

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Otteita tutkimuksesta Suomi hyvinvointimatkailun kohdemaana (Itä-Suomen yliopisto) Liisa Renfors 04.12.2014 Haikon

Lisätiedot

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13->

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13-> Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Ritva Jäättelä, puheenjohtaja Päivi Mantere, sihteeri Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta hanke, Laurea-ammattikorkeakoulu Uudenmaan Ruoka-Suomi- ja Aitojamakuja

Lisätiedot

MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä:

MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä: ! " 1 MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU Markkinointi näkökulmakysymyksenä: 1. Myydä tuotteet / palvelut 2. Saada kohdeasiakkaat ostamaan Ensin

Lisätiedot

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Lähiruoka- ja ruokaketjuhankkeiden ajankohtaisseminaari 11.6.2014 LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Tutkimusjohtaja Markku Virtanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Ventspils University

Lisätiedot

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015 OSTOPOLKUJA Päivittäistavarakaupassa SUURI SUOMALAINEN SHOPPER-TUTKIMUS OSTAJAPROFIILIT OSTOMISSIOT OSTOPAIKAT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Millaisia ostajatyyppejä Suomessa on? Miksi he menevät kauppaan? Missä

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Hankkeen tavoitteet ja toimintasuunnitelma Hanke on tiedotushanke, jonka tavoitteena on ruokamatkailuun ja se kehittämiseen

Lisätiedot

Mitä!?? Jäikö blueprint tekemättä!?

Mitä!?? Jäikö blueprint tekemättä!? Mitä!?? Jäikö blueprint tekemättä!? 3. Työpaja Matkailutuotteen tekninen määrittely ja tuotekortti Lisäarvo, palvelulupaus ja markkinoinnin sisällöt - Kertaus! Myyntiesitys ja hissipuhe Palvelupolku ja

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Mitä markkinointi on?

Mitä markkinointi on? Mitä markkinointi on? ASIAKAS Markkinoinnin tehtävä on luoda tarvittava yritystunnettuus, hyvä maine, rakentaa asiakasta houkutteleva tarjonta, varmistaa saatavuus ja pohjustaa siten myyntityötä Tavoitteena

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Palvelutuotteistamisen työpajat osa IV

Palvelutuotteistamisen työpajat osa IV Palvelutuotteistamisen työpajat osa IV VÄLKKY-projekti 27.4.2010 Janne Marniemi Net Effect Oy TYÖPAJOJEN RAKENNE JA OHJELMA Alustava aikataulutus ja suunnitelma Vaihe Keskeinen sisältö Menetelmät Ajankohta

Lisätiedot

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja Sami Köykkä Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja 26.2.2014 Agenda 10:00 Aloitus 10:20 Kertaus 10:45 Vieraileva puhuja 11:30 Lounas 12:15 Ratkaisun suunnittelu 13:20 Toteutussuunnitelma 13:50

Lisätiedot

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010)

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) METSÄ HYVINVOINTI- MATKAILUN KOHTEENA Arja Kinnunen Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) Luonto voi

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

TAPAHTUMAT MYYNTIKANAVANA JOHANNA JYLHÄ-OLLILA

TAPAHTUMAT MYYNTIKANAVANA JOHANNA JYLHÄ-OLLILA TAPAHTUMAT MYYNTIKANAVANA JOHANNA JYLHÄ-OLLILA Tapahtumat: kysymyksiä Minkälaisissa tapahtumissa käyvät (tapahtumaprofiili) Kuinka monessa tapahtumassa / vuosi Tapahtumamyyntikanavan merkitys yrityksessä

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Esimerkki kurssiaikataulusta ja koulutuspäivistä v.2015 Starttipäivä 22.10.2015 klo 9-16 Yrittäjän ammattitutkinto ja sen suorittaminen Sirpa Korhonen, kehittämispäällikkö, Markkinointi-instituutti

Lisätiedot

ORIENTAATIOKOULUTUS Hämeenlinna 20.2.2015

ORIENTAATIOKOULUTUS Hämeenlinna 20.2.2015 ORIENTAATIOKOULUTUS Hämeenlinna 20.2.2015 TUOTTEISTAMISEN PERUSTEKIJÄT 1. Palvelun/tuotteen nimi 2. Asiakas (kenelle tarjotaan B2B/B2C) ja minkä haasteen palvelu/tuote ratkaisee + mahdollinen palvelulupaus

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus VERKOSTO JA HANKETAPAAMINEN 14. 15.4.2011 Verkatehdas Hämeenlinna Maaseudun kehittämistä verkostoilla ja valtakunnallisilla hankkeilla Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus Asiakkaan

Lisätiedot

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE 29.10.2015 KTT Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu Uudenlaisen palvelun kokeilu on haastavaa Kenelle tämä sopii? Mitä tähän kuuluu? Onko tämä hyvä

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

TEKNIIKAN MUSEON TUOTTEISTAMISTARINA Palasista paketteihin: Innovatiivinen palvelupaketti yrityksille. Anna Iso-Ahola 5.6.2013

TEKNIIKAN MUSEON TUOTTEISTAMISTARINA Palasista paketteihin: Innovatiivinen palvelupaketti yrityksille. Anna Iso-Ahola 5.6.2013 TEKNIIKAN MUSEON TUOTTEISTAMISTARINA Palasista paketteihin: Innovatiivinen palvelupaketti yrityksille Anna Iso-Ahola 5.6.2013 INNOVATIIVINEN PALVELUPAKETTI YRITYSASIAKKAILLE INNOVATIIVISET TAVOITTEET tuoda

Lisätiedot

Matkailutuotteen laatu. InFAcTo koulutus Hämeenlinna 14.02.2013 Merja Pollok

Matkailutuotteen laatu. InFAcTo koulutus Hämeenlinna 14.02.2013 Merja Pollok InFAcTo koulutus Hämeenlinna 14.02.2013 Merja Pollok - ohjelma 08.30 09.00 Tulokahvit 09.00 10.00 Esittelyt, päivän ohjelma ja laadun perustietoutta matkanjärjestäjän näkökulmasta 10.00 10.30 Hotelli-,

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

pk-yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn edistäjä

pk-yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn edistäjä Taideteollinen korkeakoulu Vaasan yliopisto Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA pk-yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn edistäjä Muotoilun mahdollisuuksia Mikä on Muova Perustettu 1988 1.1.2006 lähtien

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

Tekes Tila-ohjelma 2008-2012. Myymäläkonseptien menestystekijät 28.10.2009

Tekes Tila-ohjelma 2008-2012. Myymäläkonseptien menestystekijät 28.10.2009 Tekes Tila-ohjelma 2008-2012 Myymäläkonseptien menestystekijät 28.10.2009 TILABRUNSSIT, syksy 2009 DM 31655 ja 43677 11-2006 Copyright Tekes Myymäläkonseptien menestystekijät-tila-brunssin ohjelma 28.10.2009

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Finlandia-talo 16.9.2015 Fasilitaattorien osuudet / Risto Karinen ja Olli Oosi Kohti kumppanuutta, tavoitteet ja mahdollisuudet Kumppanuusohjelma

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Verkkoviestintäsuunnitelma

Verkkoviestintäsuunnitelma Mikko Hernesmaa & Tuomas Lahtomäki L801SNA Verkkoviestintäsuunnitelma Raportti Liiketalous Huhtikuu 2012 SISÄLTÖ 1 ENERGY GYM... 1 2 ASIAKASKOHDERYHMÄT... 1 3 SUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 2 4 VÄLINEET,

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Gailla Oy

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Gailla Oy Vuorovaikutustaidot työnhaussa Paritehtävä Esittele itsesi ja ammatillinen osaamisesi vasemmalla puolella istuvalle vierustoverillesi Aikaa 2 min Paritehtävä Esittele (uusi tuttavuus) äskeinen toverisi

Lisätiedot

Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla

Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla 51 vuotias, naimisissa, 4 lasta ja 4 lastenlasta harrastuksena golf, penkkiurheilu, kokkailu ja TYÖ kokenut matkailun gona: kapakkatausta Sokos Hotels ketjussa

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström

1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström 1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström Ihmissuhdetaidoista riippuva palvelun käyttäjäkokemus Ihmiskäsitys, ihmissuhdekyvyt Itsensä/toisen arvostus Vuorovaikutus, viestintä Empatia Älykkyys

Lisätiedot

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylätoiminta on kylän asukkaiden vapaaehtoista yhteistyötä omien elinolojensa kehittämiseksi. Elintärkeää on yhteistyö:

Lisätiedot

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen Asiakaspalvelu tapahtumassa Laatu Asiakkaan huomioiminen Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

15.11.2011. Kalevalasta kansainvälisyyteen

15.11.2011. Kalevalasta kansainvälisyyteen 15.11.2011 Kalevalasta kansainvälisyyteen Perusasiat 44 kpl kahden hengen huoneita, 3 suitea kaksi suomalaista, infrapuna- ja turvesaunat, wellness -osasto kaksi kokoustilaa: 100 henkilöä ja 30 henkilöä

Lisätiedot

01.09.2015 Mia Lindberg

01.09.2015 Mia Lindberg 01.09.2015 Mia Lindberg Yksityiset palvelut osana asiakkaan palvelukokonaisuutta Lähipalveluseminaari 1.9.2015 Mia Lindberg, Jykes Oy Yksityiset palvelut osana asiakkaan palvelukokonaisuutta Monituottajamalli

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Museon avain Satakunnan Museo

Museon avain Satakunnan Museo Museon avain Satakunnan Museo Tuotteistettava palvelu: MUSEON AVAIN yritysten ja yhteisöjen vuosikortti sisäänpääsy museon neljään toimipisteeseen (myös vierasryhmän kanssa) viisi opastuskierrosta kokoustilojen

Lisätiedot

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi!

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Coffeebrewer miten se toimii? Coffeebreweriä voidaan parhaiten kuvata kertakäyttöiseksi

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Opastetilaisuus 8.10.2014 Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Teijon kansallispuistosta kasvun eväät hanke 2014-2015 Opastetilaisuuden yhteenveto 8.10.2014 Tilaisuudessa keskusteltiin saavutettavuudesta

Lisätiedot

Eeva-Liisa Lehtonen TUOTTEISTAMINEN OSANA NON-PROFIT -PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN KIRJASTO

Eeva-Liisa Lehtonen TUOTTEISTAMINEN OSANA NON-PROFIT -PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN KIRJASTO Eeva-Liisa Lehtonen TUOTTEISTAMINEN OSANA NON-PROFIT -PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN KIRJASTO KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMISSEMINAARI 19.5.2009 Tuotteistaminen Myös ei-kaupallisissa

Lisätiedot

3. Ydinteema Tuotekehitys Kertomuksen laatija Mari Noromies

3. Ydinteema Tuotekehitys Kertomuksen laatija Mari Noromies 1 3. Ydinteema Tuotekehitys Kertomuksen laatija Mari Noromies MATKAILUYRITTÄJIEN KOULUTUSOHJELMA 20102012 Verkatehdas, Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna 2 OIVA luentopäivät 12.-13.9.2011 Hunajakoto, Jokioinen

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Tervetuloa Iggloilemaan

Tervetuloa Iggloilemaan Tervetuloa Iggloilemaan Tervetuloa Igglon tarina - Mikko Ranin, toimitusjohtaja Kiinteistönvälitysmarkkinat Turussa - Matti Kasso, varatoimitusjohtaja, Igglo Oy Igglo-palvelun esittely - Tuire Iso-Kouvola,

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Miten markkinoin hevostalousyritystäni. Mari Hakkarainen 24.11.2014

Miten markkinoin hevostalousyritystäni. Mari Hakkarainen 24.11.2014 Miten markkinoin hevostalousyritystäni Mari Hakkarainen 24.11.2014 Siilikonsepti / Jim Collins Siili ajattelee yksinkertaisia ajatuksia Mistä olemme innostuneita? Missä voimme olla maailman parhaita? Paras

Lisätiedot

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusterin tarjoamat palvelut ideoiden jatkotyöstöön Lisää liikevaihtoa ja uusia asiakkaita venäläisistä

Lisätiedot

Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015

Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015 Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015 Aktiivisille ihmisille rakennettu aktiviteettikeskus. Paikka on aidosti ympärivuotinen. Jatkuvaa yhteistyötä, kehittämistä

Lisätiedot