Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta"

Transkriptio

1 Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen

2 Tuotekehitys - Kannattavasti prosessina OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman kolmannen ydinkokonaisuuden luentopäivät järjestettiin Riihimäen seudun osalta Jalo- Lautalla, Lopella Luentopäivien aikana syvennyttiin tuotekehitysmenetelmiin ja tuotteistamiseen prosessina. Millaisia tuotekehitystyötä tukevia menetelmiä on olemassa? Miten tuotekehitystyötä voidaan ohjata prosessina? Miten voi löytää parhaita käytäntöjä ja oppia toisilta matkailupalvelutuotteiden kehittämisessä? Työpajapäivät järjestettiin Lopen Läyliäisissä Lehmuslammen Huviloilla ja ydinkokonaisuuden purkupäivä Riihimäellä Suomen Lasimuseolla Tämä kertomus vie teidät takaisin näihin antoisiin koulutuspäiviin. Terveisin, OIVA-tiimi Tomi, Laura ja Mari

3 Luentopäivä Jalo-Lautta Osallistujat: Pirjo Hakala, Lin-Car Oy Pirjo Hynönen, Hausjärven Liikenne Esa Vienamo, Taidekeskus Kettuki Tiina Kassari, Jalokoivu Oy Jyri Tengman, MotoJysky Monica Lindfors, Lehmuslammen Huvilat Mika Tonder, Tamora Oy Reetta Liikanen, Tamora Oy Tomi Enäjärvi, OIVA Kesä alkaa olla ohi ja syksy väistämättä ovella. Kesällä asiakkaita on monilla riittänyt hyvin ja mikä ilahduttavaa niitä on riittänyt myös syksylle. Täytyy ymmärtää asiakkaan tarpeet ja aidot toiveet, joten asiakkaan käyttäytymisen ymmärtäminen on erittäin tärkeää. Tätä tietoa tulee hyödyntää tuotekehitystyössä ennen tuotteen tai palvelun markkinoille päästämistä. Yrityksellä tulee olla aito halu kehittää tuotteitaan ja palveluitaan. Tässä työssä vaaditaan monen toimijan sujuvaa yhteispeliä. Koska suurin osa ihmisten halussa olevasta tiedosta on ns. hiljaista tietoa (tietoa jota ei ole kirjoissa eikä kansissa), kommunikointi eri tahojen välillä muistuttaa usein rikkinäistä puhelinta. Osapuolet olettavat ymmärtävänsä toisiaan ja väärinkäsityksiä syntyy. Tuotekehitys vs. tuotteistaminen Tuotekehitys Tapahtuu yleensä lineaarisesti tietyssä järjestyksessä Tuottoisan tuotekehityksen ongelmana on usein huono tiedonkulku Tuotteistaminen Otetaan idea ja tehdään siitä aitoa liiketoimintaa Monivaiheinen prosessi Kaupallistamisprosessi, joka sisältää yhtenä osana tuotekehitystä Ei ole sama asia kuin tuottaminen Yrityksen menestystekijät Kun tutkittiin erilaisia yrityksiä, löydettiin tietynlaisia menestystekijöitä. Innovaatiot syntyvät systemaattisen kehitystyön kautta eivätkä sattumalta. Tiedon kululla on tässä prosessissa hyvin merkittävä rooli. Tuotetiedon hallinta onkin erityisen tärkeässä asemassa menestyksekkään tuotekehityksen kannalta. Esimerkiksi asiakkaan käyttäytymisestä voi kerätä tietoa monella eri tavalla. Kun asiakas poistuu tilaisuuden jälkeen vuokratusta tilasta (esim. mökki), voi napata kameralla heti kuvan käytetystä tilasta. Kun kuvia kerääntyy tarpeeksi monta, voidaan havaita

4 mitä asiakkaat yleensä tilassa tekevät ja mitä välineitä he käyttävät. Erilaisia tuotetietoja Se vaatii asiakkaan tarpeiden ja mieltymysten tuntemusta, jotta ymmärretään minkä asiakas kokee ainutlaatuisena elämyksenä. Metatiedot Hiljaista tietoa Tuotteen määrittelytiedot Erilaisia tuotesuunnittelun tietoja Millainen tuote halutaan tuottaa? Mikä tuotteessa on tärkeää? Tuotekehityksessä tarvittavat faktat Tuotteen elinkaaritiedot Tietoja esim kustannusten ja myynnin kehittymisestä tuotteen koko elinkaaren ajalta Modulaarisuus tarkoittaa tuotteen tai palvelun räätälöimistä helposti erilaisten palojen avulla. Palvelusisällön kehittäminen Tarinoiden hyödyntämisen avulla voidaan lisätä tuotteen tai palvelun ainutlaatuisuutta ja vetovoimaa. Massaräätälöinnillä taas tarkoitetaan tuotteen tai palvelun räätälöintiä etukäteen asiakkaita varten rakennetuista palikoista. Asiakas voi esimerkiksi suunnitella täysin oman näköisensä auton valittavissa olevista palikoista. Elämyksellistäminen tarkoittaa ainutlaatuisten palveluiden ja kokemusten tuottamista asiakkaalle. Toisaalta räätälöinti kärsii inflaation jossain vaiheessa. Mitä enemmän ja pidempään räätälöidään, sitä nopeammin elämyksestä tulee hyödyke.

5 Hinnoittelu Hinnoittelu voidaan tehdä esimerkiksi kustannusperusteisesti. Apuna voi käyttää esimerkiksi OIVAn sivuilla jaossa olevaa RTG-kustannuslomaketta. Hintoihin tulee siis laskea myös kaikki palvelun tuottamiseen käytetyt työtunnit sekä haluttu kate ja mahdollinen komissio. Tuotteistaminen Tehdään ideasta liiketoimintaa, siten että ansaintalogiikka ja liiketoiminnan tuotot (oli ne sitten minkä suuruisia tahansa) koko ajan mielessä. Palvelu tai tuote siis tehdään markkinoitavaksi ja myytäväksi. Tuotteistaminen ei kuitenkaan ole pelkästään markkinointia. Kyseessä on tuotekehityksen tavoin monitahoinen prosessi, jossa tärkeää on pitää myös asiakkaan tarpeet mukana. Realistinen ajattelukyky on kuitenkin tärkeää pitää mukana, eikä loputtomiin voida suunnitella mitä voitaisiin tehdä. Toiveajattelu kun ei elätä ketään. Myös dokumentointi on tuotteistamisprosessissa erityisen tärkeää. Laadun kehittäminen Tuotekehityksen ja laadun varmistamisen apuna voi käyttää esimerkiksi erilaisia laatusertifikaatteja (Maakuntien parhaat, Malo, Laatutonni...). Myynnin kasvattamisessa sertifikaattien ongelmana on että Suomessa matkailualan sertifikaatit on vielä täysin tuntemattomia asiakkaille. Millainen on hyvin tuotteistettu palvelu? - Kun sillä on selkeä kohderyhmä ja segmentoidut markkinat - Kun se menee hyvin kaupaksi. Tuotteistamisen yhtenä tarkoituksena on siis karsia myynnin tiellä olevat esteet - Tuote tai palvelu tuottaa katetta tarjoajalle - Kun se on monistettavissa (ei kopioitavissa). Tuotetta tai palvelua siis voidaan hyödyntää yrityksen toiminnassa tulevaisuudessakin (esimerkiksi franchising-toiminta) Tuotekehityksen tarpeet Minkälaisia tarpeita yrityksillä on tuotekehityksen suhteen? Esim. 1. markkinointi ja myynnin edistäminen 2. mökkitoiminnan oheispalvelut ja yhteistoiminta muiden palvelutuottajien kanssa

6 Tuotteistamisprosessi Ideoiden luojat jakautuvat tulevaisuuden tekijöihin ja muutoksiin sopeutujiin. Asiakasryhmän määrittely Palvelu kehitetään asiakkaan tarpeisiin, joten asiakkaan tunteminen on elintärkeää. Erityisen tärkeää on tietää miksi asiakas haluaa tehdä tiettyjä asioita. - Kronologinen kuvaus, jossa aika etenee vasemmalta oikealle. - Prosessi jakautuu kahtia myynnin edistämiseen ja tuotannon kehittämiseen. - Prosessi alkaa idean kehittämisestä, jota seuraa ideoiden arviointi. Tätä taas seuraa vasta varsinainen tuotantoprosessi. - Jokaisessa vaiheessa käytössä on erilaisia työkaluja Ostoikkuna kuvaa asiakkaalle tietyllä hetkellä tietyssä tilanteessa avautuvaa tarvetta. Palvelun tuottajan tulee olla vastaamaan asiakkaan tarpeeseen ostoikkunan avautumisen hetkellä. Idean luominen Optimitilanteessa yrityksellä on kyky havaita markkinoiden tai asiakastarpeiden muutoksia. Tärkeää on myös ideoiden systemaattinen kehittäminen ja jatkokäsittely.

7 Asiakastiedon kerääminen on ostoikkunan tutkimisessa tärkeää. Tietoa voidaan kerätä jo olemassaolevista asiakastiedoista tai keräämällä täysin uutta tietoa esimerkiksi opinnäytetöiden tai omien tutkimusten avulla. Asiakassegmenttiä voidaan tarkastella erilaisten näkökulmien avulla. Minkälaisia tarpeita tai ongelmia ryhmällä on? Millaista on tyypillinen käyttäytyminen, kuka päättää lomaan liittyvistä asioista? Millä ja missä asiakasryhmä tavoitetaan? Asiakaslupaus pitää myös aina pystyä lunastamaan. Siksi sen tulee olla jokaisen työntekijän tiedossa ja sen sisällön tulee olla selvä kaikille. Asiakaslupaus tulee lunastaa koko asiakaskokemuksen ajan. Esimerkkinä Mikan kokemus seminaarimatkasta, jossa osana oli larppaustyyppinen illallinen. Ilta sujui mukavasti roolivaatteissa rooleja suorittaen, mutta illallisen päätyttyä mukava tunnelma katkesi matkaan illanviettopaikasta hotellille. Taksiyrittäjä ei ollut tietoinen osallistujien roolivaatteista ja mielentilasta ja taksissa oli apea tunnelma NRJradiokanavan soidessa. Kokemus olisi ollut paljon parempi jos taksikuskikin olisi ollut juonessa mukana ja kokemus olisi jatkunut vielä kotimatkan. Myynnin esteiden poistaminen Asiakkaan kulutus- ja ostokäyttäytyminen Mielikuvat (hinta-ankkuri) Käytännön asiat, jotka vaikuttavat asiakkaan ostotoimintaan (esim. lapsiperheessä aikataulut venyvät--> joustava saapumisaikataulu mökkiin) Luottamuksen synnyttäminen Miten se syntyy ja miten sitä ylläpidetään? Mitkä asiat vaikuttavat luottamuksen syntymiseen (riskin tunteen poistaminen) Asiakaslupaus Asiakaslupaus on konkreettinen askel kohti käytännön liiketoimintaa. Se on arvolause, joka on tähdätty asiakkaan ostoikkunaan tähdätty lupaus. Hinta-ankkuri Esimerkkinä saksalaisen perheauton keskimääräinen hinta. Annetaan vaihtoehtoina a. yli e b. tasan e tai c. alle e. Tämän jälkeen ihmisiä pyydetään arvioimaan saksalaisen perheauton hinta ja useat pohjaavat arvionsa annettuun hinta-ankkuriin - vaikka euroa olisikin ihan hatusta heitetty luku. Hinta-ankkurina esimerkiksi lounaassa toimii n. 8,9e maksavat huoltoasemalounaat. Asiakkaasta saattaa aluksi siis tuntua pöyristyttävältä maksaa 19 e kartanolounaasta. Hinta-ankkuri tulee siis pystyä murtamaan esimerkiksi tuomalla esille kartanolounaan laadukkaat raakaaineet ja niiden alkuperä.

8 Myyntiesitys Tiivistetty esitys asiakaslupauksesta ja palvelun sisällöstä, hissipuhe. Se voi olla esimerkiksi välitysmyyjän puheenvuoro, tuotekortti tai www-sivut. Myyntiesityksen tulee olla tarpeeksi informatiivinen ja ostamiseen houkutteleva, mutta ei liian pitkä. Täytyy siis tietää mitä asiakas haluaa palvelusta tietää, kiinnostaako ensimmäisenä välttämättä 1600-luvun kartanon historia. Lupauksesta siirrytään toimintaan eli konseptointiin, josta jatkamme huomenna.

9 Luentopäivä Jalo-Lautta Osallistujat: Pirjo Hakala, Lin-Car Oy Pirjo Hynönen, Hausjärven Liikenne Arja Manner, Hausjärven Liikenne Esa Vienamo, Taidekeskus Kettuki Tiina Kassari, Jalokoivu Oy Jyri Tengman, MotoJysky Monica Lindfors, Lehmuslammen Huvilat Anne Malin, Sajaniemen Taidemäki Mika Tonder, Tamora Oy Reetta Liikanen, Tamora Oy Tomi Enäjärvi, OIVA Aloitettiin sateinen päivä pienellä esittelykierroksella, jonka jälkeen ryhdyttiin pohtimaan kärkituotteitamme. Päivä aloitettiin keskustelemalla luentopäivien annista. Esiin nousi mm. erilaisten kysymisten esittäminen koko tuotteistamisprosessin aikana. Mikä on tärkeää asiakkaalle? Minkä takia asiakas valitsisi juuri tämän palvelun? Kun matkailupalvelukonsepti on valittu, siirrytään palvelun sisällöntuotanto, on. Konsepteista vaativin on ehkäpä kannustematka, jossa asiakkaat eivät itse maksa matkaansa, vaan esim. työnantaja kustantaa työntekijöilleen palkintomatkan. Kannustematkapaketissa on ensisijaisen tärkeää, että kaikki palvelutuotteen tarjoajat pelaavat samaan pussiin eivätkä ala sooloilla. Kokous- ja kongressimatkoissa mukaan tulee työnteon elementti verrattuna kannustematkoihin, jotka ovat osallistujilleen puhtaasti vapaa-aikaa. Vastaavasti ryhmämatkat erottuvat kahdesta edellä mainituista siinä, että ne ovat osallistujiensa itsensä kustantamia. Turistimatkakohderyhmien kohdalla esimerkiksi ohjelmapalveluiden menekki varmistetaan helpoimmin viikko-ohjelmalla. Omatoimimatkojen haasteena on asiakasryhmien tavoittaminen. He ovat hajallaan ja voivat usein olla kaukanakin käytetyistä markkinointiviestintäkanavista. Lupauksesta siirrytään toimintaan eli konseptointiin - miten lupaus lunastetaan? Esimerkiksi Jalo-Lautan tapauksessa ei jaella julkisesti ajo-ohjeita, vaan tuotteistetaan hiljaisuus ja eristyksissä olo eli luvataan asiakkaalle todella se, että Jalo-Lautalla saat olla täysin rauhassa, ilman häiriötekijöitä. Konseptoinnissa mietitään, mistä elementeistä palvelutuote rakennetaan. Palvelupolun määrittäminen on tässä kohdin ensisijaisen tärkeää. Mitä eri vaiheita asiakas palvelun edetessä kokee? Palvelupolun määrittelyä tehdään blueprinttauksen avulla. Asiakkuuksien ja yhteistyökumppanuuksien hallinnointi ja roolien erottaminen on tärkeää. Välillä niiden erottaminen toisistaan voi olla haastavaa ja usein niiden välinen raja voi olla veteen piirretty viiva.

10 Asiakas on avoimimmillaan ja vastaanottavaisimmillaan juuri ennen tilanteen aukeamista eli ennen esimerkiksi sitä, kuin ollaan matkakohteessa. Ennen sitä asiakkaaseen iskevät kaikkein parhaiten markkinointitoimenpiteet ja -viestit. Palvelukonseptin rakentaminen 1. Minkä tyylinen matkailupalvelu on kyseessä? Mihin matkailun trendiin tai luokkaan palvelusi sijoittuu? a. Kannustematka b. Kokous- ja konferenssipalvelu c. Erikoisharrastematka d. Turistimatka e. Omatoimimatka 2. Mikä on kohderyhmäsi? a. Mitkä ovat kohderyhmäsi tarpeet ja kiinnostuksen kohteet? b. Minkälaisen lupauksen voit palvelusi avulla asiakkaalle antaa? (kts. Asiakaslupaus ja myyntiesitys) b. Millaisia materiaaleja, kalusteita ja tarvikkeita palvelussasi käytät? c. Sopivatko palvelun teema, nimi ja käytetyt materiaalit, kalusteet ja tarvikkeet hyvin yhteen? 6. Mitä sisällön osia tulee kehittää? a. Ovatko alkuperäiset ajatukset palvelun sisällöstä muuttuneet prosessin aikana? b. Mitä toimenpiteitä muutokset aiheuttavat? c. Ovatko kaikki palvelun osat tasalaatuisia? (ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki) 7. Tunnetko itse palvelusi asiakkaan näkökulmasta? a. Testaa tuotteesi sellaisena kuin asiakas sen kokee b. Myös yrityksesi henkilökunnan tulisi testata tuote c. Ulkopuolisten testaajien käyttö on myös tärkeää d. Pidä huoli siitä, että testauksesta kerätään palaute ja sitä hyödynnetään konseptin jatkokehittämisessä! Oleellista on, miten henkilökunta saadaan sitoutettua liiketoiminnan kehittämiseen sen sijaan että henkilökunta on täällä vain töissä. 3. Mistä osista palvelusi koostuu? a. Mitkä ovat palvelusi kulmakivet? b. Muodostavatko palvelun eri osat selkeästi tunnistettavan kokonaisuuden? c. Miten rajaat palvelun sisällön? 4. Minkälaisen rakenteen, teeman ja ilmeen palvelullesi luot? a. Minkälaista tarinaa hyödynnät palvelussasi? b. Miten tuot teeman esille? 5. Miten nimeät palvelusi? Liittyykö palveluusi esimerkiksi jokin tarina? a. Miten palvelusi nimi ja teema suhtautuu antamaasi asiakaslupaukseen? Tuotekortti ei ole pelkästään viestintää asiakkaan suuntaan, vaan sen lisäksi se on myös tärkeä työkalu palvelutuotteen tuottajille ja tuotantoketjun yhteistyökumppaneille. Yhdenlainen tuotekorttimalli löytyy OIVAn Aivoista excel-muodossa. Tästä mallista

11 löytyy tuotekortista oma versio niin asiakkaalle, yrittäjälle työntekijöille kuin alihankkijoillekin. Exceliä ei sinällään näytetä esimerkiksi asiakkaille, vaan sen tietoja voidaan hyödyntää kun esimerkiksi tehdään toimeksiantoja mainostoimistolle tai rakennetaan palveluketjua yhteistyössä alihankkijoiden kanssa. Ansaintalogiikka oltava koko ajan hinnoittelustrategian taustalla. Seiso hintasi takana - joskus myös liian halpa hinta voi olla asiakkaalle viesti palvelun huonosta laadusta tai palveluntuottajan epävarmuudesta ja kokemattomuudesta. Mietittävä myöskin erilaisia hinnoittelustrategioita tuotteen eri elinkaaren vaiheissa. Hinnoittelun on siis oltava joustavaa, jolloin sen on mahdollista elää tilanteiden mukaan. Hintojen yksiselitteinen kertominen voi olla haastavaa. Mutta usein asiakas kokee, että selkeä hinta sekä sen lisäksi kerrottu palvelun sisältö ja hyödyt, on parempi kuin löysässä ja epämääräisessä hinnassa roikkuminen. Asiakkaan kokemukseen liian kalliista hinnasta (virheen pelko, arvon ja hyödyn ymmärrys, todellinen halu ja tarve) voidaan vaikuttaa tuotekehityksen edellä käsitellyillä vaiheilla ja toimenpiteillä. Miten palvelutuotteen hinta sitten määritetään? Hinnoittelun muuttaminen ei kuitenkaan saa olla paniikkireaktio eikä liikaa saa antaa kilpailijan hinnoittelun vaikuttaa omaan. Yksiselitteiset ja luotettavat hinnat ovat asiakkaalle viesti asiantuntevasta palvelusta. Palvelupolkua tukemaan pitää blueprintissä näkyä tuotantopolku, joka on asiakkaalle näkymätön. Asiakkaalle näkyy ainoastaan hyvin hallittu palveluprosessi. Seuraavalla sivulla esimerkki palvelublueprintistä. Asiakkaan polku on kuvattu

12 ylimpänä tasona. Eri palveluympäristöt on kuvattu eri väreillä. Asiakkaalle näkyvä ja näkymätön prosessin taso on erotettu toisistaan paksulla mustalla nuolella. Blueprint etenee kronologisesti. Blueprinttaus on hyvä aloittaa asiakkaan näkökulmasta, jonka ympärille aletaan rakentamaan muiden tasojen, asiakkaalle näkymättömiä toimintoja. Jotta palvelukokonaisuus voidaan toteuttaa aidossa palvelutilanteessa, on blueprinttaus testattava aina ehdottomasti aidoissa palveluympäristöissä. Palvelua testattaessa tulee kiinnittää huomio palvelua tukevien toimintojen vaatimaan aikaan, työresursseihin ja toteuttamistapoihin. Myös kyseessä oleva asiakasryhmä ja sen toimintadynamiikka on otettava huomioon palvelun tuotannon suunnittelussa. Blueprinttauksen tarkoituksena on karkeasti sanottuna se, että kuka tahansa ulkopuolinen, asiaa tuntematon voi vetää palveluprosessin lävitse pelkästään blueprintin avulla. Vaatimusmäärittelylomake Yritys X, Palvelutuote X Tiivistelmä Tiivistetty kuvaus palvelutuotteesta. Laaditaan viimeiseksi. Perusidea Palvelun/tuotteen osat Palvelun kulku Asiakaslupaus 1. Mitä palvelulla tavoitellaan? 2. Mitä asiakas saa/kokee? 3. Mihin yritys sitoutuu tuottaessaan palvelua? Konsepti 4. Mitä eri osioita palvelussa on?

13 5. Mikä on palvelun kesto? 6. Mikä on asiakasryhmän koko? 7. Mitkä asiat vaikuttavat asiakasryhmän kokoon? 8. Mitkä toimijat palvelussa ovat mukana? 9. Mitä eri vaiheita palvelu sisältää asiakaan näkökulmasta? (eritelty asiakkaan polku ) 10. Mistä asiakas tulee tullessaan ko. palvelun piiriin? 11. Mihin asiakas ko. palvelusta lähtee? Vaihekohtainen tarkastelu 12. Avataan palvelun kulku vaihe vaiheelta. Kirjataan ylös: a. mitä ko. vaiheessa tapahtuu b. mikä on ko. vaiheen tavoite? c. kuka/ketkä toimii? d. miten iso työpanos toimijoilta vaaditaan? e. mitä henkilöt tässä vaiheessa tekevät? f. miten henkilöt toimivat? g. mitä välineitä/tietoa tarvitaan, jotta palvelun vaihe voidaan toteuttaa? h. mihin/keneen toimijoiden täytyy olla yhteydessä? i. miten tämä palvelun osio on yhteydessä muihin palvelun osioihin? Riskikartoitus 13. Mikä palvelussa voi mennä pieleen/epäonnistua? 14. Mistä ongelmat/epäonnistuminen voi johtua? 15. Miten ongelmiin reagoidaan? 16. Mitkä ovat plan b:t eri ongelmiin? Mihin ongelmista tiedotetaan/raportoidaan? Tuotteistamisprosessin eri vaiheet olisi pyrittävä kääntämään nyt tehtäväkohtaisiksi työohjeiksi. Työohjeet ja niiden laadinta on avuksi myös työntekijöiden sitouttamisessa, varsinkin silloin kun työntekijät osallistetaan mukaan ohjeiden laadintaan. Tähän kärjistetysti pyritään:

14 Työpajapäivä Lehmuslammen Huvilat Osallistujat: Pirjo Hynönen, Hausjärven Liikenne Arja Manner, Hausjärven Liikenne Jyri Tengman, MotoJysky Monica Lindfors, Lehmuslammen Huvilat Elise Anttinen, Hunajakoto Mika Tonder, Tamora Oy Reetta Liikanen, Tamora Oy Tomi Enäjärvi, OIVA Hunajakoto Millainen Kärkituote tai lisäpalvelu on kysymyksessä? Kuka on asiakas? Mikä on arvolupaus asiakkaalle? Mitä teemme ja lupaamme hänelle? Mikä on arvolupauksen ydin? Millaista osaamista meiltä vaaditaan? Toteutus itse? Yhteistyö / arvoverkoston kautta? Mikä muuttuu ja miten muuttuu nykyiseen toimintaan verrattuna? Majoituspalvelut, lisänä kenties esim. kukkasidontakurs si Ryhmät ja muuten seudulla liikkuvat -Motoristit mahdollinen asiakasryhmä? - Rauhallista olemista kodikkaassa ympäristössä Asiakaspalvelu, kielitaito, siivoaminen Tuurausapua omista vanhemmista Tulevaisuudessa kenties opiskelijatms. apua 7

15 Levomäen maatilamökit Millainen Kärkituote tai lisäpalvelu on kysymyksessä? Kuka on asiakas? Mikä on arvolupaus asiakkaalle? Mitä teemme ja lupaamme hänelle? Mikä on arvolupauksen ydin? Millaista osaamista meiltä vaaditaan? Toteutus itse? Yhteistyö / arvoverkoston kautta? Mikä muuttuu ja miten muuttuu nykyiseen toimintaan verrattuna? Majoituspalvel u ja puulämmittein en pihasauna Monet tulevat esim. Hevosmatkailuyht eistyön kautta, sekä myös nettisivujen kautta -Hiljaisuutta ja rauhaa arvostava ihminen -Maaseutuympäristön rauhaa -Markkinointiosaamista ja panostusta - Tilojen sisustus ja remontointi -Loimijoki Golf ja Hevosopisto -Ruokapalveluyhteistyö -Uimapaikat 8 Hanneberg Tours/Hausjärven liikenne Millainen Kärkituote tai lisäpalvelu on kysymyksessä? Kuka on asiakas? Mikä on arvolupaus asiakkaalle? Mitä teemme ja lupaamme hänelle? Mikä on arvolupauksen ydin? Millaista osaamista meiltä vaaditaan? Toteutus itse? Yhteistyö / arvoverkoston kautta? Mikä muuttuu ja miten muuttuu nykyiseen toimintaan verrattuna? -Uutena tuotteena Volvo Valpen ajelut erikoisryhmille -saunailta Hanneberg toursilla -Valpenissa esim. Polttari- tai opiskeluporukat -Usein n. 35 hlön ryhmät. Sekä ulkomaalaiset että suomalaiset ryhmät matkatoimiston kautta Extreme sightseeing kokemus lisäpalveluna esim. Jalo-lautan ohessa -Ammattitaitoinen kuski ja ryhmän haltuunotto -Kokoustekniikkaosaaminen ja laitteet, markkinointiosaaminen Kapasiteetti 10 hlölle Toisen auton omistaa yhteistyökumppani -Varsinaisessa liiketoiminnassa ei juuri mikään, sillä tuotetaan lisäpalveluna 9

16 Kalpalinna Millainen Kärkituote tai lisäpalvelu on kysymyksessä? Kuka on asiakas? Mikä on arvolupaus asiakkaalle? Mitä teemme ja lupaamme hänelle? Mikä on arvolupauksen ydin? Millaista osaamista meiltä vaaditaan? Toteutus itse? Yhteistyö / arvoverkoston kautta? Mikä muuttuu ja miten muuttuu nykyiseen toimintaan verrattuna? -Hiihtokeskuspalvelut, ei majoituspalveluja -Kesällä pyöräilypalvelut Hämeenlinna- Helsinki-Turku -alue Ei halua luvata mitään, mutta miksi asiakas tulee? -Uudet hyppyrit nyt kehityksen kohteena 10 Lehmuslammen lomamökit Millainen Kärkituote tai lisäpalvelu on kysymyksessä? Kuka on asiakas? Mikä on arvolupaus asiakkaalle? Mitä teemme ja lupaamme hänelle? Mikä on arvolupauks en ydin? Millaista osaamista meiltä vaaditaan? Toteutus itse? Yhteistyö / arvoverkoston kautta? Mikä muuttuu ja miten muuttuu nykyiseen toimintaan verrattuna? (-Majoitus-palvelut lomamökissä, Yrittäjän tarjoamat kurssipalvelut -esim. -Nuorille tulevaisuudessa latomajoitus) -Hiljaisuus ja lepo Lehmuslammella Polttari-porukat, kokousporukat sekä kurssiasiakkaat Hiljaisuutta ja lepoa rauhallisessa paikassa - Asiakaspalvelu ja asiakkaan kohtaaminen - kielitaito -Ohjelmapalvelukumppanit ovat kehityksen alla -Tavoitteena itsensä työllistäminen kannattavasti 11

17 Levomäen maatilamökit Kuka on tai voisi olla paras asiakas juuri Teidän kärkituotteellenne ja mahdollisille lisäpalveluille? Mistä (kohderyhmä) löytyvät nämä potentiaaliset asiakkaat? Miksi juuri hän asiakkaana ja miksi asiakkaat juuri tästä segmentistä? Mikä / mitkä ovat syyt (myös tarpeet), että hän haluaa juuri Teidän tuotteita / palveluja? Mitä hän haluaa itse tehdä valitakseen juuri teidän palvelunne? vuotias hevosharrastaja -Juhlavieras 12 Kuka on tai voisi olla paras asiakas juuri Teidän kärkituotteellenne ja mahdollisille lisäpalveluille? Mistä (kohderyhmä) löytyvät nämä potentiaaliset asiakkaat? Hunajakoto Miksi juuri hän asiakkaana ja miksi asiakkaat juuri tästä segmentistä? Mikä / mitkä ovat syyt (myös tarpeet), että hän haluaa juuri Teidän tuotteita / palveluja? Mitä hän haluaa itse tehdä valitakseen juuri teidän palvelunne? -Työmatkalaiset -Sijainti -Matkalaiset haluavat yöpyä vaihteeksi jossain muualla kuin hotellissa 14

18 Lehmuslammen lomamökit Kuka on tai voisi olla paras asiakas juuri Teidän kärkituotteellenne ja mahdollisille lisäpalveluille? Mistä (kohderyhmä) löytyvät nämä potentiaaliset asiakkaat? Miksi juuri hän asiakkaana ja miksi asiakkaat juuri tästä segmentistä? Mikä / mitkä ovat syyt (myös tarpeet), että hän haluaa juuri Teidän tuotteita / palveluja? Mitä hän haluaa itse tehdä valitakseen juuri teidän palvelunne? -Hektisessä työelämässä olevat aikuiset -Sijainti, lähellä Helsinkiä -Sopivan kokoinen n. 10 hlön porukoille (ei paljon muuta tarjontaa) 13 Kuka on tai voisi olla paras asiakas juuri Teidän kärkituotteellenne ja mahdollisille lisäpalveluille? Mistä (kohderyhmä) löytyvät nämä potentiaaliset asiakkaat? Kalpalinna Miksi juuri hän asiakkaana ja miksi asiakkaat juuri tästä segmentistä? Mikä / mitkä ovat syyt (myös tarpeet), että hän haluaa juuri Teidän tuotteita / palveluja? Mitä hän haluaa itse tehdä valitakseen juuri teidän palvelunne? Etelä-Suomen aktiivit jotka hakevat uusia harrastuspaikkoja - Itseohjautuvia asiakkaita - Muokkaavat palvelun itse itselleen mieleiseksi 15

19 Hanneberg Tours/Hausjärven liikenne Kuka on tai voisi olla paras asiakas juuri Teidän kärkituotteellenne ja mahdollisille lisäpalveluille? Mistä (kohderyhmä) löytyvät nämä potentiaaliset asiakkaat? Miksi juuri hän asiakkaana ja miksi asiakkaat juuri tästä segmentistä? Mikä / mitkä ovat syyt (myös tarpeet), että hän haluaa juuri Teidän tuotteita / palveluja? Mitä hän haluaa itse tehdä valitakseen juuri teidän palvelunne? Etelä-Suomalaiset -Useat tulevat hakukone- Googlen kautta -Joustavuus -Hyvät kuskit -Verrattain alhaiset hinnat -Osa tulee henkilökunnan henkilösuhteiden kautta 16 Työpajatehtävä 4 Palvelun oston esteet? Mikä / mitkä asiat mahdollisesti estäisivät asiakasta ostamasta tuotettanne tai palveluanne? Luettele 5 yleisintä (mitkä voisivat olla) vastaväitettä tuotteesi tai palvelusi ostamiselle esim. palvelua etsittäessä, myyntitilanteessa /ostopäätöstä tehdessä? Miksi? Miten voitte parhaiten pyrkiä poistamaan nämä mahdolliset palvelun oston esteet? 18

20 Hausjärven liikenne Mikä / mitkä asiat mahdollisesti estäisivät asiakasta ostamasta tuotettanne tai palveluanne? Luettele 5 yleisintä (mitkä voisivat olla) vastaväitettä tuotteesi tai palvelusi ostamiselle esim. palvelua etsittäessä, myyntitilanteessa /ostopäätöstä tehdessä? Miksi? Miten voitte parhaiten pyrkiä poistamaan nämä mahdolliset palvelun oston esteet? -Kalusto on varattuna, joudutaan myymään ei-oota -Asiakas ei saa tiettyä kuskia -Vaikea ymmärtää, että aikataulut ovat erilaiset kuskin lakisääteisten taukojen takia -Korkea hinta Suomi on kallis maa 20 Mikä / mitkä asiat mahdollisesti estäisivät asiakasta ostamasta tuotettanne tai palveluanne? Kalpalinna Luettele 5 yleisintä (mitkä voisivat olla) vastaväitettä tuotteesi tai palvelusi ostamiselle esim. palvelua etsittäessä, myyntitilanteessa /ostopäätöstä tehdessä? Miksi? Miten voitte parhaiten pyrkiä poistamaan nämä mahdolliset palvelun oston esteet? -Huono sää -Ei tunneta paikkaa -Ei kuljetusta -Suorituspaikat eivät ole vielä kunnossa -Ei lunta/olosuhteita -Ruokapalveluiden puute huonoina aikoina -Sää: Live-kuva rinteistä -Suorituspaikat -Ravintoloita ei kannata aina pitää auki 19

21 Mikä / mitkä asiat mahdollisesti estäisivät asiakasta ostamasta tuotettanne tai palveluanne? Hunajakoto Luettele 5 yleisintä (mitkä voisivat olla) vastaväitettä tuotteesi tai palvelusi ostamiselle esim. palvelua etsittäessä, myyntitilanteessa /ostopäätöstä tehdessä? Miksi? Miten voitte parhaiten pyrkiä poistamaan nämä mahdolliset palvelun oston esteet? -Ei löydetä paikalle -Pieni majoituskapasiteetti -Ei ruokapalveluja ihan lähellä -Ei omaa kylpyhuonetta tai WC:tä -Pitkäaikaismajoitusta ei voida tarjota 21 Lehmuslampi Mikä / mitkä asiat mahdollisesti estäisivät asiakasta ostamasta tuotettanne tai palveluanne? Luettele 5 yleisintä (mitkä voisivat olla) vastaväitettä tuotteesi tai palvelusi ostamiselle esim. palvelua etsittäessä, myyntitilanteessa /ostopäätöstä tehdessä? Miksi? Miten voitte parhaiten pyrkiä poistamaan nämä mahdolliset palvelun oston esteet? -Koko voi olla vääränlainen -Oheispalveluverkosto vielä hieman huono -Julkisilla kulkuvälineillä vaikea tulla 22

22 Levomäen maatilamökit Mikä / mitkä asiat mahdollisesti estäisivät asiakasta ostamasta tuotettanne tai palveluanne? Luettele 5 yleisintä (mitkä voisivat olla) vastaväitettä tuotteesi tai palvelusi ostamiselle esim. palvelua etsittäessä, myyntitilanteessa /ostopäätöstä tehdessä? Miksi? Miten voitte parhaiten pyrkiä poistamaan nämä mahdolliset palvelun oston esteet? -Järvi puuttuu -Itsepalvelu ruokiin -Oheistoiminnan puute -Kauppaan suuri etäisyys -Huono näkyvyys, markkinoinnin puute Aloituselintarvikepaketin tarjoaminen mökkivieraalle 23

23

24 Miten laaditaan asiakkaalle hyvä ja houkutteleva tarjous? Mitkä ovat hyvän tarjouksen elementit? Laadi hyvä tarjous -Hinta (mitä se sisältää) -Reitti -Kuvat -Varaus- ja peruutusehdot -Tarjottavan palvelun sisältö Hausjärven liikenne Mistä koostuu yksiselitteinen, pitävä hinta tuotteelle / palvelulle? Näytä konkreettisen esimerkin avulla yksiselitteinen, pitävä hinta ja mistä se rakentuu. -Lasketaan jokainen palanen -Majoitus -Sisäänpääsyliput yms. -Kuljettajan hinta Millä tavalla pyritte ottamaan kokonaisvastuun palvelun tuottamisesta ja laadusta? Millä voitte taata asiakkaan palvelusta saaman laadun? Mitä asioita tämä sisältää ja miten se rakentuu, näkyy asiakkaalle jo asiakaslupauksessa ja ostotilanteessa? 25 Miten laaditaan asiakkaalle hyvä ja houkutteleva tarjous? Mitkä ovat hyvän tarjouksen elementit? Laadi hyvä tarjous - Yksinkertainen - Oikea hinta-laatusuhde - Tuodaan esille Kalpalinnan parhaat ominaisuudet Kalpalinna Mistä koostuu yksiselitteinen, pitävä hinta tuotteelle / palvelulle? Näytä konkreettisen esimerkin avulla yksiselitteinen, pitävä hinta ja mistä se rakentuu. Millä tavalla pyritte ottamaan kokonaisvastuun palvelun tuottamisesta ja laadusta? Millä voitte taata asiakkaan palvelusta saaman laadun? Mitä asioita tämä sisältää ja miten se rakentuu, näkyy asiakkaalle jo asiakaslupauksessa ja ostotilanteessa? 27

25 Miten laaditaan asiakkaalle hyvä ja houkutteleva tarjous? Mitkä ovat hyvän tarjouksen elementit? Laadi hyvä tarjous Mitä elementtejä sisältöön kuuluu? Mitä lisäpalveluja voidaan ostaa? Mitä palveluita on saatavilla? (esim. Kauppaan on 10 km, mutta voimme toimittaa teille herkullisen aamiaiskorin valmiiksi teitä odottamaan hintaan X e) Kuva mukaan Levomäen maatilamökit Mistä koostuu yksiselitteinen, pitävä hinta tuotteelle / palvelulle? Näytä konkreettisen esimerkin avulla yksiselitteinen, pitävä hinta ja mistä se rakentuu. Millä tavalla pyritte ottamaan kokonaisvastuun palvelun tuottamisesta ja laadusta? Millä voitte taata asiakkaan palvelusta saaman laadun? Mitä asioita tämä sisältää ja miten se rakentuu, näkyy asiakkaalle jo asiakaslupauksessa ja ostotilanteessa? 28 Miten laaditaan asiakkaalle hyvä ja houkutteleva tarjous? Mitkä ovat hyvän tarjouksen elementit? Laadi hyvä tarjous Mitä hintaan kuuluu Mahdollisen kurssin sisältö Millaisia huoneita on tarjolla? Hunajakoto Mistä koostuu yksiselitteinen, pitävä hinta tuotteelle / palvelulle? Näytä konkreettisen esimerkin avulla yksiselitteinen, pitävä hinta ja mistä se rakentuu. Millä tavalla pyritte ottamaan kokonaisvastuun palvelun tuottamisesta ja laadusta? Millä voitte taata asiakkaan palvelusta saaman laadun? Mitä asioita tämä sisältää ja miten se rakentuu, näkyy asiakkaalle jo asiakaslupauksessa ja ostotilanteessa? 29

26 Työpajapäivä Lehmuslammen lomamökit Osallistujat: Laatu on sitä, että voin yrittäjänä seistä tuotteen takana ja sanoa asiakkaalle ylpeänä: Minä tein tämän sinulle. Mirja valotti päivän aluksi osallistujille ideaa Hämeen aarrekartasta, jonka ideana on ennen kaikkea tuoda matkailijoille tietoisuuteen missä ja mitä kaikkea Hämeessä on tarjolla. Mieliin palauteltiin seuraavaksi ensimmäisessä työpajapäivässä kirkastettuja kärkituotteita. Tehtävään Hämeen matkailun aarrekarttaan ei voi ottaa yrityksiä, jotka eivät yllä yhteisesti määriteltyihin laatukriteereihin. Koordinoinnin apuna olisi hyvä olla esimerkiksi laatuneuvosto, joka käy tarkastamassa halukkaat yrittäjät ja tämän jälkeen päättää, onko yritys kelvollinen kartalle. Yhteistyössä on voimaa! Palvelun laatu. Miten sitä mitataan? Onko standardeista hyötyä? Merkittävintä on, että palvelutuotteen on hyvin tuotteistettu ja palveluprosessiin osallistuvat ovat kaikki kokonaisuudesta täysin selvillä ja kaikilla on kirkkaana mielessä se mitä ja miten asiakkaalle palvelu tuotetaan. Oma hinta on aina laskettava itse yritys- ja palvelukohtaisesti. Et voi lähteä kopioimaan toisen palvelun hintoja vaikka palvelu vaikuttaisikin samalta.

27 Yrittäjän mietittävä rehellisesti, kannattaako tuote oikeasti? Mikä on ansaintalogiikkani? Palvelun tuotteistamisen on aina nojauduttava ansaintalogiikalle. Miten saada asiakkailta aitoa palautetta heti palvelutilanteen jälkeen? Henkilöstöstä joku muu kuin esimerkiksi tarjouksen tekijä tai ruoan tarjoilija voisi kysyä asiakkailta, miten meni ja millaista oli. Tällöin usein asiakas avautuu helpommin kun kysyjänä ei ole henkilö, joka on palvelun suoranaisesti tuottanut. Tässäkin muistettava hienovarainen tapa lähestyä asiakasta. Päivitä tuotettasi ja palveluasi esimerkiksi sesonkituotteilla tai tuotteista eri vuodenajat omiksi palvelutuotteikseen. Muista myös kotisivujen ja muun markkinointimateriaalin päivitys!

28 - Ehdotuksia: osallistetaan kyläläiset ja asiakkaat mukaan eli asiakkaat tuovat erilaisia hilloja - Hyödynnä eri sesonkien tuotteita, kesällä mansikat ja mustikat, syksyllä juurekset ja sienet - Käy benchmarkkaamassa Metsäkylän navetta Henkilökunta 3-4 työntekijää, kaikki ovat viime keväänä suorittaneet hygieniapassit Kesällä tarkoitus palkata nuoria kesätöihin Lopen kunnan avustamana Markkinointi & myynti Lopen raitti yksi markkinointikanava, josta syksyn aikana nettiin ja kevään aikana painettu esite Jalo-Lautta Idea Vietä läsnäoleva päivä ystäviesi, perheesi tai työyhteisösi kanssa Tämä ei välttämättä kaipaa erikseen järjestettyä ohjelmaa vaan yhdessä kokkaillaan ja ohjataan lauttaa. Lautalla on pakko olla läsnä, ei ole mahdollisuutta pakenemiseen Lautalla luksusta Sajaniemen Taidemäki Idea Tuote Pannukakkukahvit lähialueen tuottajien aineksista Sajaniemessä Makea tai suolainen Ajankohta kesä-syyskuussa., sesonki kesä-heinäkuussa Korkeasesongin ulkopuolella voisi olla auki esim. sunnuntaisin Tarjoillaan persoonallisista, erilaisista astioista. Reseptejä testataan paraikaa. Tuote Pitäisikö olla tietty käyttöteema? - Ehdottomasti kannattaisi teemoittaa eri tuotteita lautan ympärille Maksimissaan 12 hengelle Lautan lisäksi jotain muuta aktiviteettia esim. alpakkavaellus, enduro yhdistettynä saunomiseen ja ruokailuun Idea-Lautta, johtoryhmäkokoukset Yritysasiakkaat - Mieti, ketä ja millaisia asiakkaita sinne haluat ja lähestyt haluamiasi asiakkaita henkilökohtaisesti - Ruoka saa rohkeasti olla erilaista, ei asiakkaat edes välttämättä halua samaa, mitä he saavat Helsingin ravintoloista

29 - Pohdi myös sitä, että tarjoaisit Lauttaa esim. marskin majalle pitopaikaksi Ja kaikille muistutuksena hinnoittelusta hyvä nyrkkisääntö: 1/3 tuotantokustannukset 1/3 henkilökuntakustannukset (muista laskea mukaan myös oman työn hinta!) 1/3 tuotto yritykselle Levomäen maatilamökit Idea Maatilamajoitus Mummonmökki vanhan ajan tyyliin (ei juoksevaa vettä ym.) Matka aikuisten mummolaan Tule kotiin - viihdy lapsuusajan tunnelmissa Kehitysehdotuksena hio vielä myyntipuhetta Tuote Majoitus ja sauna Museo vieressä Iltapala mahdollista saada läheisestä tilausravintolasta Markkinointi & myynti Uudet kotisivut valmistuivat kesällä Yhteistyötä hevosopiston kanssa yhteisen ilmoitustaulun muodossa Lehmuslammen Huvilat Idea Hiljaisuus ja ääni minussa Pyjamabileet Parisuhde paremmaksi: 6 pariskuntaa viikonloppulomalle Myynti & markkinointi Omat kotisivut, Huvila.net Kannattaisi suoramarkkinointia halutuille kohderyhmille Yhteistyökumppanit Kalpalinna Tuotteen haasteena Haasteena: Mikä saa pääkohderyhmän eli koulujen oppilaat tahtomaan Kalpalinnaan? Tuote Ehdotuksia: - Tunnettujen laskettelijoiden ja huippunimien hyödyntäminen ja tuotteistaminen näiden ympärille - Koko perheen viihdyttäminen myös niiden perheenjäsenten huomioiminen, jotka eivät laskettele - Huippunimien vetämät kurssit koululaisille - Lehdistö paikalle kun huippunimet ovat Kalpalinnassa Iittalan taidetalo Idea / tuote Iittalan Lasimäen läheisyydessä sijaitseva mielenkiintoinen kulttuurikäyntikohde Taidenäyttelyitä sekä mahdollisuus nähdä taiteilijoita työssään > Jukka Rintalan esimerkki OIVAlluksen portaista Kesäkahvila Kurssitoimintaa Galleriakauppa Erottautumistekijä: Lars Sonckin suunnittelema talo, talon historia Tuote Mennäänkö oheispalvelu vai majoitus edellä? - Selkeästi erikseen ohjelmapalvelut ja majoituspalvelut, ei pidä liikaa sitoa ohjelmapalveluita mökkeihin ja toisinpäin

30 Henkilökunnan sitouttaminen ja ohjeistus alkaa sillä, että henkilökunta otetaan tuotekehitys-vaiheessa jo mukaan kun mietitään mitä, kenelle ja milloin. Esimerkiksi tuote voi olla Ohjelmallinen ruokailu, jossa ruokailun yhteydessä tarjotaan ohjelmanumero. Asiakkaina erilaiset ryhmät, yhdistykset ja yritykset. Yhteistyökumppaniksi haemme esimerkiksi bussifirmoja, jotka tuovat ryhmiä ja joita voimme hyödyntää myös myynti- ja markkinointikanavana. Henkilökunta-laatikkoon liittyy merkittävänä osa-alueena prosessikuvauksen laatiminen ja henkilökunnan yksityiskohtainen ohjeistus. Palvelutuote on kyettävä vetää läpi vaikka silmät ummessa!

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen. Kertomus ensimmäisestä ydinkokonaisuudesta. Kertomuksen laatija: Laura Leskinen

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen. Kertomus ensimmäisestä ydinkokonaisuudesta. Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Kertomus ensimmäisestä ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman

Lisätiedot

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus Kertomuksen laatija Tomi Enäjärvi 1 Hyvä OIVAlainen OIVA Matkailuyrittäjien koulutusohjelman ensimmäinen viiden päivän kestoinen

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA HEVOSALAN TIETOPAKETIT 4/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Hevosyrityksen markkinointi Markkinoinnin kilpailukeinot

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja F 27 (verkkojulkaisu 26) Kirjoittajat: Anna Pikala, Helinä Ahola, Petri Katajarinne ja Timo Parkkola Kirjan ulkoasu ja taitto: Kirsti Pusa Painovuosi: 2014 Tätä kirjaa

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo

Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo Ahokas, Oksanen, Paulamäki, Pitkänen Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava 2011 Kerava Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot