Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Loppuraportti. Milja Hirvonen Kuopio 8.8.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Loppuraportti. Milja Hirvonen Kuopio 8.8."

Transkriptio

1 1 Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen Loppuraportti Milja Hirvonen Kuopio

2 2 Projektin taustaa Projektin tavoitteena oli taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö sekä kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Kukkura Pohjoissavolaisen taiteen lähikauppa internetissä yhdistääkin Pohjois-Savon kulttuuritoimijat tarjoamalla alustan toimijoiden verkottumiselle. Se edistää pohjoissavolaisen taiteen näkyvyyttä ja helpottaa taiteen sekä sen kuluttajan kohtaamista. Projektin tavoitteena oli kehittää Kukkuran verkkosivuja palveluystävällisemmiksi ja tuoda Työstä Kulttuuria Kukkurakaupalla työhyvinvointia katalogin palvelut osaksi Kukkuraa. SARKA Luova Pohjois-Savo -hanke oli maakunnallinen luovan alan kehittämishanke vuosina Hankkeen lähtökohtana oli maakunnallisen yritystoiminnan kehittäminen, verkoston luominen sekä erityisesti osaamistason nostaminen ja lisäksi välillisesti hakea ratkaisua kulttuurin maakunnalliseen saavutettavuuteen. Hankkeessa oli tavoitteena toimiva, maakunnallinen viestintästrategiaan pohjautuva yhteistyöverkosto. SARKA -hankkeen päätavoitteena oli edistää kulttuurin kysyntää. Hankkeessa tehty kartoitus osoitti, että sekä tekijöitä että kysyntää on, mutta ne eivät kohtaa. Perustettiin pohjoissavolaisen taiteen lähikauppa Kukkura. Kukkura tarjoaa lähitaidetta Pohjois-Savon maakunnan taiteilijoilta ja kulttuuritoimijoilta verkossa. Kukkurassa on noin 100 pohjoissavolaista ammattitaiteilijaa myymässä tuotteita ja palveluita. Yksi SARKA hankkeen piloteista liittyi maakunnan kulttuuripalvelujen tuotteistamiseen. Tuotoksena oli katalogi: Työstä kulttuuria kukkurakaupalla työhyvinvointia, johon on kerätty 71 palveluntarjoajaa yritysten ja työyhteisöjen erilaisiin työhyvinvointitarpeisiin. Suuri osa Kukkuran teknisistä uudistuksista suunniteltiin yhdessä projektipäällikkö Anna Vilkunan, sekä Kukkuran tietotekniikasta vastaavan Jouni Ohtamaan kanssa ajalla

3 3 Mitä projektissa tehtiin? Kukkuran myyjä- ja palveluntarjoajan profiilit Kukkuran verkkosivuilla 109 taiteilijaa myy tuotteitaan ja palveluitaan Myyjät -kategorian alla. Aloitin työn verkkosivujen sisällön kehittämisellä ja uuden verkkoalustan toimintojen suunnittelulla, jotta työhyvinvointituotteiden palveluntarjoajien olisi helpompi liittyä osaksi Kukkuraa. Tarkastin sivustojen taiteilijoiden eli myyjien tiedot, jonka jälkeen suunnittelin uusille sivuille toimivamman Myyjä -profiilin. Uudelle alustalle haluttiin jäsennelty pohja, joka olisi jokaisella käyttäjällä samanlainen. Vanhojen sivustojen Myyjä -pohjassa oli ominaisuus, joka mahdollisti esimerkiksi fonttityypin ja -koon muokkauksen, sekä kuvien ja linkkien lisäämisen tekstin joukkoon. Tämä aiheutti sen, että jokainen käyttäjä saattoi tehdä sivuistaan erilaisen kuin toisella tuloksena sekavat taiteilijaprofiilit. Uudelle alustalle tehty uusi pohja edesauttaa luomaan sivuille yhtenevän ja selkeän yleiskuvan, joka on samalla myös käyttäjäystävällinen. Myyjä -profiili koostuu kolmesta osiosta, joita ovat Näyteikkuna -, Henkilökuva - sekä Myynnissä -osiot. Näyteikkuna sisältää taiteilijan nimen sekä taiteilijan, että tämän myynnissä olevien tuotteiden esittelyt. Henkilökuvasta ilmenee taiteilijan yhteystiedot, koulutustausta, taiteellinen työ, referenssit, jäsenyydet sekä omakuva. Myynnissä - osiota haluttiin kehittää niin, että se soveltuisi useamman eri taiteenalojen tuotteille. Tätä varten kehitin kolme erilaista myyntipohjaa; yksi teoksille, yksi esityksille ja yksi palveluille. Pohjiin lisäsin muutaman tarpeellisen lisäkohdan, kuten esimerkiksi saatavuus, kohderyhmä, ryhmäkoko, tilavaatimukset, tekniset vaatimukset ja muuta -osio. Myyjä pohjan valmistuttua siirsin vanhan alustan myyjien tiedot kuvineen uudelle alustalle. Myyjien siirto uudelle alustalle sisälsi muun muassa kuvien skaalausta ja tietojen muuntamista, sekä niiden edelleen järjestämistä selkeämpään ja yhtenäisempään muotoon. SARKA-hankkeessa tuotetun Työstä Kulttuuria -katalogin työhyvinvointipalvelujen tarjoajat kontaktoin mukaan Kukkuran toimintaan sähköpostitse ja puhelimitse. Tarkoituksena oli saada palveluntarjoajat Kukkuran aktiivisiksi käyttäjiksi, ja samalla lisätä työhyvinvointipalvelut sivujen Palvelut -osioon. Tiedustelin katalogin palvelujen voimassaoloa, sekä muiden mahdollisten uusien tuotteiden tilannetta aluksi sähköpostitse, jonka jälkeen otin palveluntarjoajiin yhteyttä puhelimitse. Kontaktoinnin avulla sain varmuuden siitä, olivatko palveluntarjoajat vielä aktiivisesti mukana tarjoamassa työhyvinvointituotteitaan asiakkaille, ja olivatko he ylipäätään kiinnostuneita saamaan palvelunsa esille Kukkuraan. Tarkoituksena oli saada Kukkuran Myyjät -kategorian rinnalle uusi Palvelut -kategoria, joka mahdollistaa myös muiden kuin yksittäisten henkilöiden näkyvyyden Kukkurassa. Tein Palvelut -kategorian alaisuuteen Työhyvinvointi -osion, jonne listasin Pohjois-Savon alueella työhyvinvointipalveluja tarjoavat organisaatiot, kuten yritykset, yhdistykset ja muut kulttuurialan toimijat. Kontaktoinnin perusteella siirsin aktiivisten palveluntarjoajien tiedot verkkosivuille, jonne luotiin palvelupohja työhyvinvointipalvelujen tarjoajille. Pohja sisältää infon yhteystietoineen sekä myytävät työhyvinvointituotteet kuvineen ja tuotetietoineen. Palvelu -profiilipohja noudatti samaa kaavaa Myyjä -profiilin kanssa, lukuun ottamatta Henkilökuvaa, jonka tilalla palvelupohjassa on Info. Lisäksi myytävissä tuotteissa on valittavana ainoastaan palvelujen myyntipohja. Jokainen käyttäjä voi itse täydentää ja päivittää profiiliaan ohjeiden ja tunnusten avulla. Kirjalliset ohjeet Myyjä - ja Palveluntarjoajan -profiilin luomiseen tein kokeilujen perusteella.

4 Palveluntarjoajista osa oli jo jäsenenä Kukkurassa. Koska olemassa olevilla kukkurajäsenillä on jo Myyjä - profiilit, ei heille pystytty rakentamaan erikseen uutta palvelupohjaa. Tästä syystä linkitin kyseisten palveluntarjoajien Myyjä -profiilit työhyvinvointipalvelujen alaisuuteen. Ohjeet työhyvinvointipalvelujen tarjoajille lähetin yhdessä infoviestin kanssa, jossa kerrottiin uusien verkkosivujen avautumisesta. Kukkuran sivuille tein yhteensä 59 palveluntarjoajan profiilit, joista Kukkura-jäseniä oli yhteensä 27. Katalogin palveluntarjoajista viisi ei halunnut palveluitaan siirrettävän verkkosivuille. Päällimmäinen syy poisjääntiin oli tuotteiden heikko kysyntä. Yksi palveluntarjoajista ei halunnut palveluitaan verkkoon, sillä hän ei ollut valmis päivittämään sivujaan itseänäisesti. 4 Kukkuran muut uudistukset Profiilien luomisen ja tiedonsiirron yhteydessä tein sivustoille aakkosellisen hakemiston, jonka tarkoituksena on lisätä sivujen käyttäjäystävällisyyttä. Aakkostin myyjät sukunimen mukaan. Aakkosellisen hakemiston lisäksi sivuille tehtiin haku-toiminto, jonka tarkoituksena on tiedonhaun helpottaminen. Vanhojen verkkosivujen Infotiski -kategoriaa täydensin lisäämällä osioon maakunnan kulttuurireitit, lainattavat materiaalit sekä tilapankin. Infotiskin tarkoituksena on tarjota sivujen käyttäjälle lisätietoa Pohjois-Savon kulttuuritoiminnasta. SARKA-hankkeen aikana kerätyt kulttuurireitit sisältävät mielenkiintoisia kulttuurikohteita ja -nähtävyyksiä Pohjois-Savon alueella. Lainattavat materiaalit taas koostuvat Kuopion ja lähialueen kulttuuritoimijoiden tekemistä lainattavista materiaalipaketeista, joita esimerkiksi sivujen käyttäjät voivat soveltaa oppimis- ja laitosympäristöissä. Lainattavat materiaalit on koonnut yhteen Kuopion kaupungin kulttuurisuunnittelija Kirsi Heikkinen. Tilapankki kokoaa yhteen maakunnan alueen käytössä olevat esiintymis- ja näyttelytilat, joita käyttäjät voivat hyödyntää kulttuuritoiminnassaan. Tilat yhteystietoineen sekä lisäinfoineen löytyy kunnittain. Osassa tilapankin tietoja oli puutteita, jotka päivitin tiedonsiirron yhteydessä. Verkkosivuille rupesimme suunnittelemaan myös ilmoitustaulua, jonne laitetaan neljä eri kategoriaa taiteen ja palveluiden tilaamista, tarjoamista, ostamista ja etsimistä varten. Ilmoitustaulun tarkoituksena on aktivoida käyttäjät kaupankäyntiin itse Kukkuran sivuilla. Samalla sivuille saataisiin toiminto, joka oleellisesti liittyy Kukkuran perusvaateisiin. Ilmoitustaulun pohja oli suunniteltu valmiiksi SARKA- hankkeen aikana, nyt se tuli siirtää uudelle alustalle. Postituslistat Verkkosivujen kehittämisen ja Taidetorille osallistumisen ohella tein myös muita aiheeseen liittyviä toimintoja, kuten loin Kukkuran työhyvinvointipalvelujen tarjoajista ja taiteilijajäsenistä (myyjien) koostuvat postituslistat. Postituslistoja voi käyttää hyödyksi Kukkuran tiedotuksessa. Työhyvinvointipalvelujen tarjoajien kontaktoinnista tehtiin dokumentti tulevaa työhyvinvointityötä ajatellen.

5 5 Kulttuurin alueellinen selvitystyö Taiteen ja kulttuurin alueellista selvitystyötä tehtiin myös muun kuin Kukkuran piirissä. Projektin alussa tein kartoitukset Suomen alueteattereiden toiminnasta sekä Suomen taiteilijaseurojen jäsenistöstä ja niiden jäsenkriteereistä. Suomen alueteattereiden kartoituksessa haluttiin saada selville kuinka alueteatterit toimivat, mitä kuntia niiden toimialueeseen kuuluu ja millaista alueyhteistyötä teatterit maakunnissa tekevät ja kuinka usein. Kartoituksessa kysyttiin myös kuinka alueteattereiden yhteistyötä organisoidaan ja millaisia toimenpiteitä tehtävään kuuluu. Lisäksi haluttiin saada selville kuinka alueteattereiden rahoitus hoidetaan ja miten sen kustannukset jakautuvat esimerkiksi alueen eri kuntien kesken. Kartoitin alueteattereiden sähköpostitse ja puhelimitse. Tavoitteena oli tuottaa aineistoa, jonka valossa on mahdollista verrata virallisten alueteattereiden ja maakuntateattereiden alueellista työtä. Projektissa kartoitin myös Suomen taiteilijaseurojen jäsenistöä ja näiden jäsenkriteerejä. Tein kartoituksen Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n (SKjL) jäsenjärjestöille sähköpostitse sekä puhelimitse. Kartoituksessa tiedusteltiin millaisia jäsentyyppejä järjestöillä on, millaiset jäsenkriteerit niissä on ja kuinka paljon jäseniä järjestöissä on. Kartoituksen avulla haluttiin saada selville kuinka ammattimaisia Suomen taiteilijaseurat ovat, ja vaikuttaako alueellinen sijainti seurojen ammattimaisuuteen. Kartoituksen tietoja käytetään hyödyksi tulevaa aluekehitysehdotusta ja visuaalisten taiteiden yhteistyön kehittämistä varten. Taidetori Taidetoimikunta oli mukana Kuopion Satamatorilla järjestetyssä Taidetori -tapahtumassa. Taidetori tarjoaa yleisölle kahden viikon ajan erilaista kulttuuritoimintaa kuten työpajoja, näyttelyitä, esityksiä sekä itse taiteilijoiden myynnissä olevia töitä. Tapahtumassa oli mukana kymmenen Kukkurataiteilijaa 17 päivänä. Tarkoituksena oli antaa kukkuralaisille mahdollisuus päästä esittelemään toimintaa ja myymään tuotteitaan omassa mökissä, jonka taidetoimikunta kukkuralaisille tarjosi. Samalla osallistujilla oli mahdollisuus esiintyä Taidetorin lavaohjelmassa, sekä tarjota yleisölle erilaisia taidetyöpajoja. Taidetorilla mukana olemiseen liittyi Kukkura-mökin toimintojen suunnittelua ja toteutusta, myyjien hankintaa ja infoamista sekä yhteydenpitoa Taidetorin ja eri toimijoiden välillä. Kukkuralaiset kutsuttiin mukaan sähköpostitse taidetoimikunnan puolesta. Lisäksi kontaktoin myöhemmin lisää osallistujia sähköpostitse ja puhelimitse. Osallistumisen tarkoituksena oli tuoda Kukkuraa esille aktiivisena osana Pohjois-Savon kulttuurielämää ja itse Taidetoria. Kukkura olikin iso osa koko tapahtumaa, ja se antoi näkyvyyttä niin taiteilijoille kuin itse Kukkurallekin. Kukkura näkyi tapahtumassa muun muassa julisteiden, käyntikorttien, roll-uppien, t-paitojen sekä oman henkilökunnan ja taiteilijajäsentensä muodossa. Kukkura-mökin kävijämääriä mitattiin laskurilla, joka saatiin käyttöön puolessa välissä tapahtuman kulkua. Keskiarvon mukaan Kukkura -mökissä vieraili päivittäin n. 220 kävijää. Osallistuminen Taidetorille sai positiivista palautetta niin tapahtumaan osallistuneilta kukkurajäseniltä, kuin myös niiltä jäseniltä, jotka eivät syystä tai toisesta päässeet mukaan tänä vuonna. Tapahtumassa mukana oleminen lisäsi Kukkuran näkyvyyttä, ja se antoi jatkuvuutta Taidetorin kanssa tehtävälle yhteistyölle. Samalla se lujitti taiteilijoiden kanssa tehtävää työtä ja toteutti omaa tehtäväänsä pohjoissavolaisen taiteen näkyvyyden edistämistä ja taiteen sekä sen kuluttajan kohtaamista.

6 6 Kehitysehdotuksia Kukkura Mikäli Kukkurasta halutaan tehdä avoin, yhteisvoimin toimiva yhteisö, tulisi sen jäsenten olla mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja kehittämässä Kukkuran tulevaisuutta. Tätä varten tulisi pitää avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa jäsenten on mahdollista esittää mielipiteitä toimintaan liittyen. Myös verkkosivujen ja tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa olisi hyvä hyödyntää Kukkuran omia jäseniä sekä heidän tieto-taitoaan. Lisäksi jäsenillä voi olla arvokasta tietoa alueen kulttuurielämässä tapahtuvista asioista ja verkostoista, joissa myös Kukkuraa voi hyödyntää. Kukkuran jäsenkriteerit olisi hyvä päivittää kynnyksen madaltamiseksi. Samalla voisi kehittää uuden lähestymistavan uusien jäsenten rekrytoimiseksi. Olemassa olevien jäsenten aktivointia tulee tehdä säännöllisin väliajoin, esimerkiksi tapahtumakutsujen ja kuukausittaisten tiedotteiden yhteydessä. Kukkuralaisille tulee järjestää koulutuksia liittyen esimerkiksi hinnoitteluun, palvelumuotoiluun, markkinointiin ja tuleviin projekteihin. Näin käyttäjiä aktivoidaan ja motivoidaan ylläpitämään ja kehittämään omaa toimintaa, sekä sen myötä myös heidän toimintaansa Kukkurassa. Kukkuran kehittämistä varten tulee laatia markkinointisuunnitelma. Siitä tulee ilmetä kaikki tiedottamiseen ja markkinointiin liittyvät suunnitelmat ja tavoitteet, joita noudatetaan laadittujen aikataulujen mukaisesti. Markkinointisuunnitelmasta tulee käydä ilmi mm.: Kukkuran toiminta-ajatus ja liike-idea Kukkuran nykytilanne ja tulevaisuuden tavoitteet Toimintaympäristön analyysi: Markkinat, kilpailijat, kysyntä Segmentointi: Asiakkaat, tuotteet ja palvelut SWOT-analyysi Kukkuran tuotteista ja palveluista Markkinointistrategia: Tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä Markkinointiviestintä: Henkilökohtainen myyntityö, mainonta, myynninedistäminen ja suhdetoiminta (Keinot ja kanavat Kukkuran tuotteiden ja palveluiden markkinointiin). Lisäksi markkinointisuunnitelmasta tulee käydä ilmi Kukkuran organisaatio, eli ketkä ovat vastuussa Kukkuran hallinnointiin sekä markkinointiin ja tiedottamiseen liittyvistä asioista. Markkinointisuunnitelmasta tulee käydä ilmi myös sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen periaatteet. Kuinka tiedottaminen muille työntekijöille, Kukkuran jäsenille, sivujen käyttäjille (verkkotiedottamisen postituslista), medialle ja muille kulttuuritoimijoille hoidetaan ja kenen toimesta? Tätä varten tulee olla olemassa valmiit tiedotepohjat ja -kanavat, jotka helpottavat tiedotuksen yhteneväisyyttä.

7 Kukkuraan olisi hyvä rakentaa materiaalipankit verkkosivuille ja fyysisen tilaan. Verkkosivuilla tulisi olla niin medialle kuin kukkuralaisille jaettavaa materiaalia, kuten mediatiedotteet, kuvat ja logot. Fyysinen materiaalipankki voisi sisältää kukkuran omaa lainattavaa materiaalia, jota kukkuran jäsenet voivat käyttää hyödyksi omissa tuotannoissa ja tapahtumissaan. Näin Kukkuran markkinointia tekisivät sen edustajat, eli itse taiteilijat ja palveluntarjoajat. Lainattavaan materiaaliin voisi kuulua esimerkiksi Kukkuran roll-upit, t-paidat sekä jaettavat tarvikkeet kuten julisteet, flyerit, tiedotteet, ilmapallot ja kynät tms. Näin Kukkura näkyisi myös muissa kuin sen omissa, itse järjestettyissä, tuotannoissaan. Kukkuran näkyvyyttä tulisi voida mitata usein eri keinoin. Verkkosivujen sekä tapahtumien kävijämäärät tulisi dokumentoida, jotta eri toimintoja voidaan kehittää jatkossa. Toimintojen tutkimista ja kehittämista varten on hyvä tehdä kyselyjä ja pyytää palautetta niin palveluiden käyttäjiltä, jäseniltä sekä alueen kulttuuritoimijoilta. 7 Kukkuran verkkosivut ja tekniikka Verkkosivujen hallinnointia tulisi yksinkertaistaa ja sivujen ylläpitotehtäviin tulisi tehdä selkeä työnjako. Tämä helpottaisi toimintoja ja vähentäisi verkkosivuista vastaavan henkilön kuormittamista. Sivuilla tarvitaan ohjelmointia visuaalisuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Esimerkiksi vaihtuvat (liikkuvat) kuvat ja videot etusivulla lisäisivät visuaalisuutta. Muutoinkin visuaalisuustekijän parantamisessa kannattaa hyödyntää Kukkuran omia jäseniä ja heidän koulutus- ja ammattitaustaansa jäsenten työllistäminen? Monet sivujen tekniset toiminnot vaativat vielä ohjelmointia, jotta niiden käyttäminen ja päivittäminen helpottuisi. Tätä varten on palkattava lisää työvoimaa. Mikäli sivustojen halutaan palvelevan käyttäjiään kokonaisvaltaisesti, tulisi siellä olla erillinen listaus Pohjois-Savon alueen kulttuurin tukipalvelujen tarjoajista yhteystietoineen ja linkkeineen. Listauksen voisi kategorisoida esimerkiksi koulutus-, opetus-, rahoitus-, hallinto-, neuvonta-, konsultointi-, tutkimus- ja suunnittelutoiminnan kesken. Nämä osiot voisivat olla Palvelut - kategorian alaisuudessa. Myyjät, palveluntarjoajat sekä muut toiminnot tulisi pystyä jaoittelemaan myös paikkakunnan mukaan, jotta käyttäjä pystyisi hakemaan toimijoita omalta asuin- ja/tai toimialueeltaan. Sivuille voisi lisätä Pohjois-Savon alueen kartan, jonka paikkakuntia klikkaamalla näkisi kaikki alueen kulttuuritoimijat palveluineen. Sivuille voisi listata maakunnassa meneillään olevat ja tulevat hankkeet sekä projektit. Näistä voi olla hyötyä esimerkiksi taiteilijoiden työllistymisen kannalta. Verkkosivuille olisi hyvä tuottaa sisältöä säännöllisin väliajoin, jotta sivut pysyvät tuoreina. Etusivulle tulisi nostaa vähintään joka kuukausi uudet artikkelit, ja myös kukkuralaisille voitaisiin tarjota mahdollisuus verkkomateriaalin tuottamiseen. Esimerkiksi kuukausittaiset kirjoitusvuorot

8 kulloisistakin aiheista tai omasta toiminnasta olisi hyvä keino edistää sivujen sisällön vaihtuvuutta, sekä samalla aktivoida jäseniä verkkosivujen käyttöön. 8 Taidetori ja muut tapahtumat Taidetorille osallistuneet kukkuralaiset olivat tyytyväisiä siihen, että taidetoimikunta järjesti heille mahdollisuuden omien tuotteiden myyntiin, toiminnan esittelyyn ja esiintymiseen. Ajankohtana heinäkuu oli monelle taiteilijalle ongelmallinen, sillä iso osa mukaan kutsutuista ilmoitti olevansa kesälomalla tai mukana muussa tapahtumassa. Tästä syystä suunnittelu ja järjestely tulisi aloittaa hyvissä ajoin keväällä, kuitenkin viimeistään toukokuussa. Jo alkujärjestelyistä lähtien tulee olla yhteydessä Taidetorin koordinaattoriin. Kutsut taidetorille ja muihin tapahtumiin tulee tehdä sähköpostitse ja tämän jälkeen myös puhelimitse. Nykyaikana sähköpostit hukkuvat helposti roskapostin joukkoon, ja puhelimella ihmiset saavutetaan varmimmin. Näin tapahtui myös Taidetorin kohdalla. Mikäli Taidetorilla järjestetään esittävän taiteen alan työpajoja, tulisi sitä ennen olla mukana lavaohjelmassa esityksen muodossa. Tämä vetää todennäköisesti mukaan enemmän osanottajia kuin pelkkä työpaja ilman etukäteisesitystä, sillä yleisö pääsee näkemään mistä työpajassa on kysymys. Samalla se markkinoi itse itseään. Taidetorilla suosituimpia toimintoja olivat ne, joihin yleisö pystyi itse osallistumaan. Ensi vuonna kannattaakin painottaa sisällön tärkeyttä, ei niinkään sitä, saadaanko esille tarpeeksi taiteilijoita. Onnistuneeksi osoittautui myyntituote+työpaja -kombinaatio, eli myytävien tuotteiden ohella tarjottiin yleisölle myös jotain, josta he voivat itse hyötyä. Toiminnallisuus mökissä veti samalla myös muuta yleisöä mukaansa. Mikäli Kukkura osallistuu tulevina vuosina Taidetorille, on osallistujille lähetettävässä informaatiossa painotettava osallistamisen tärkeyttä. Jos Kukkuran tapahtumissa myydään tuotteita, on maksupääte tarpeellinen. Taidetorilla päätteestä tuli kiitosta niin taiteilijoilta kuin asiakkailtakin. Maksupäätteen käyttö on helppoa niin asiakkaan kuin myös myyjän kannalta. Materiaalipankkia tulee hyödyntää tapahtumissa, joissa Kukkuraa markkinoidaan. Konkreettisen markkinointimateriaalin lisäksi tapahtumissa on hyvä olla mukana tietokone, jonka avulla Kukkuraa voidaan tuoda esille. Koska Kukkuraa markkinoidaan lähikauppana verkossa, tulisi sen helppoutta voida hyödyntää myös tapahtumissa (verkkosivujen esittely jne.) Markkinointisuunnitelmassa on hyvä tuoda ilmi millaisissa tapahtumissa Kukkura haluaa olla mukana. Miten osallistuminen juuri kyseiseen tapahtumaan edistää Kukkuran tavoitteita ja mitä osallistumisella halutaan saada aikaan?

9 9 Lähteet: SARKA- hanke Etusivu. Viitattu Taidetori Etusivu. Viitattu

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun

Turun ammattikorkeakoulun OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 79 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Päivi Saalasto (toim.) Turun ammattikorkeakoulun nettisivu-uudistus Kokemuksia onnistuneesta projektista Kirjoittajat: Pietilä Sara, projektisuunnittelija,

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti

Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti Marko Hassinen Jani Bergström Pelastusopisto Pelastusopiston julkaisu B-sarja: Tutkimusraportit 1/2015 ISBN:

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Sosiaalinen media teollisuudessa

Sosiaalinen media teollisuudessa Esiselvitysraportti Harri Lakkala Sisällysluettelo 1 Raportin tiivistelmä 1 Tärkeimmät löydökset 3 -selvitys Selvityksen tausta ja tavoitteet 3 Tarve selvitykselle 3 Selvityksen toteuttaminen 4 6 Verkkokyselyn

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot