Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Loppuraportti. Milja Hirvonen Kuopio 8.8.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Loppuraportti. Milja Hirvonen Kuopio 8.8."

Transkriptio

1 1 Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen Loppuraportti Milja Hirvonen Kuopio

2 2 Projektin taustaa Projektin tavoitteena oli taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö sekä kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Kukkura Pohjoissavolaisen taiteen lähikauppa internetissä yhdistääkin Pohjois-Savon kulttuuritoimijat tarjoamalla alustan toimijoiden verkottumiselle. Se edistää pohjoissavolaisen taiteen näkyvyyttä ja helpottaa taiteen sekä sen kuluttajan kohtaamista. Projektin tavoitteena oli kehittää Kukkuran verkkosivuja palveluystävällisemmiksi ja tuoda Työstä Kulttuuria Kukkurakaupalla työhyvinvointia katalogin palvelut osaksi Kukkuraa. SARKA Luova Pohjois-Savo -hanke oli maakunnallinen luovan alan kehittämishanke vuosina Hankkeen lähtökohtana oli maakunnallisen yritystoiminnan kehittäminen, verkoston luominen sekä erityisesti osaamistason nostaminen ja lisäksi välillisesti hakea ratkaisua kulttuurin maakunnalliseen saavutettavuuteen. Hankkeessa oli tavoitteena toimiva, maakunnallinen viestintästrategiaan pohjautuva yhteistyöverkosto. SARKA -hankkeen päätavoitteena oli edistää kulttuurin kysyntää. Hankkeessa tehty kartoitus osoitti, että sekä tekijöitä että kysyntää on, mutta ne eivät kohtaa. Perustettiin pohjoissavolaisen taiteen lähikauppa Kukkura. Kukkura tarjoaa lähitaidetta Pohjois-Savon maakunnan taiteilijoilta ja kulttuuritoimijoilta verkossa. Kukkurassa on noin 100 pohjoissavolaista ammattitaiteilijaa myymässä tuotteita ja palveluita. Yksi SARKA hankkeen piloteista liittyi maakunnan kulttuuripalvelujen tuotteistamiseen. Tuotoksena oli katalogi: Työstä kulttuuria kukkurakaupalla työhyvinvointia, johon on kerätty 71 palveluntarjoajaa yritysten ja työyhteisöjen erilaisiin työhyvinvointitarpeisiin. Suuri osa Kukkuran teknisistä uudistuksista suunniteltiin yhdessä projektipäällikkö Anna Vilkunan, sekä Kukkuran tietotekniikasta vastaavan Jouni Ohtamaan kanssa ajalla

3 3 Mitä projektissa tehtiin? Kukkuran myyjä- ja palveluntarjoajan profiilit Kukkuran verkkosivuilla 109 taiteilijaa myy tuotteitaan ja palveluitaan Myyjät -kategorian alla. Aloitin työn verkkosivujen sisällön kehittämisellä ja uuden verkkoalustan toimintojen suunnittelulla, jotta työhyvinvointituotteiden palveluntarjoajien olisi helpompi liittyä osaksi Kukkuraa. Tarkastin sivustojen taiteilijoiden eli myyjien tiedot, jonka jälkeen suunnittelin uusille sivuille toimivamman Myyjä -profiilin. Uudelle alustalle haluttiin jäsennelty pohja, joka olisi jokaisella käyttäjällä samanlainen. Vanhojen sivustojen Myyjä -pohjassa oli ominaisuus, joka mahdollisti esimerkiksi fonttityypin ja -koon muokkauksen, sekä kuvien ja linkkien lisäämisen tekstin joukkoon. Tämä aiheutti sen, että jokainen käyttäjä saattoi tehdä sivuistaan erilaisen kuin toisella tuloksena sekavat taiteilijaprofiilit. Uudelle alustalle tehty uusi pohja edesauttaa luomaan sivuille yhtenevän ja selkeän yleiskuvan, joka on samalla myös käyttäjäystävällinen. Myyjä -profiili koostuu kolmesta osiosta, joita ovat Näyteikkuna -, Henkilökuva - sekä Myynnissä -osiot. Näyteikkuna sisältää taiteilijan nimen sekä taiteilijan, että tämän myynnissä olevien tuotteiden esittelyt. Henkilökuvasta ilmenee taiteilijan yhteystiedot, koulutustausta, taiteellinen työ, referenssit, jäsenyydet sekä omakuva. Myynnissä - osiota haluttiin kehittää niin, että se soveltuisi useamman eri taiteenalojen tuotteille. Tätä varten kehitin kolme erilaista myyntipohjaa; yksi teoksille, yksi esityksille ja yksi palveluille. Pohjiin lisäsin muutaman tarpeellisen lisäkohdan, kuten esimerkiksi saatavuus, kohderyhmä, ryhmäkoko, tilavaatimukset, tekniset vaatimukset ja muuta -osio. Myyjä pohjan valmistuttua siirsin vanhan alustan myyjien tiedot kuvineen uudelle alustalle. Myyjien siirto uudelle alustalle sisälsi muun muassa kuvien skaalausta ja tietojen muuntamista, sekä niiden edelleen järjestämistä selkeämpään ja yhtenäisempään muotoon. SARKA-hankkeessa tuotetun Työstä Kulttuuria -katalogin työhyvinvointipalvelujen tarjoajat kontaktoin mukaan Kukkuran toimintaan sähköpostitse ja puhelimitse. Tarkoituksena oli saada palveluntarjoajat Kukkuran aktiivisiksi käyttäjiksi, ja samalla lisätä työhyvinvointipalvelut sivujen Palvelut -osioon. Tiedustelin katalogin palvelujen voimassaoloa, sekä muiden mahdollisten uusien tuotteiden tilannetta aluksi sähköpostitse, jonka jälkeen otin palveluntarjoajiin yhteyttä puhelimitse. Kontaktoinnin avulla sain varmuuden siitä, olivatko palveluntarjoajat vielä aktiivisesti mukana tarjoamassa työhyvinvointituotteitaan asiakkaille, ja olivatko he ylipäätään kiinnostuneita saamaan palvelunsa esille Kukkuraan. Tarkoituksena oli saada Kukkuran Myyjät -kategorian rinnalle uusi Palvelut -kategoria, joka mahdollistaa myös muiden kuin yksittäisten henkilöiden näkyvyyden Kukkurassa. Tein Palvelut -kategorian alaisuuteen Työhyvinvointi -osion, jonne listasin Pohjois-Savon alueella työhyvinvointipalveluja tarjoavat organisaatiot, kuten yritykset, yhdistykset ja muut kulttuurialan toimijat. Kontaktoinnin perusteella siirsin aktiivisten palveluntarjoajien tiedot verkkosivuille, jonne luotiin palvelupohja työhyvinvointipalvelujen tarjoajille. Pohja sisältää infon yhteystietoineen sekä myytävät työhyvinvointituotteet kuvineen ja tuotetietoineen. Palvelu -profiilipohja noudatti samaa kaavaa Myyjä -profiilin kanssa, lukuun ottamatta Henkilökuvaa, jonka tilalla palvelupohjassa on Info. Lisäksi myytävissä tuotteissa on valittavana ainoastaan palvelujen myyntipohja. Jokainen käyttäjä voi itse täydentää ja päivittää profiiliaan ohjeiden ja tunnusten avulla. Kirjalliset ohjeet Myyjä - ja Palveluntarjoajan -profiilin luomiseen tein kokeilujen perusteella.

4 Palveluntarjoajista osa oli jo jäsenenä Kukkurassa. Koska olemassa olevilla kukkurajäsenillä on jo Myyjä - profiilit, ei heille pystytty rakentamaan erikseen uutta palvelupohjaa. Tästä syystä linkitin kyseisten palveluntarjoajien Myyjä -profiilit työhyvinvointipalvelujen alaisuuteen. Ohjeet työhyvinvointipalvelujen tarjoajille lähetin yhdessä infoviestin kanssa, jossa kerrottiin uusien verkkosivujen avautumisesta. Kukkuran sivuille tein yhteensä 59 palveluntarjoajan profiilit, joista Kukkura-jäseniä oli yhteensä 27. Katalogin palveluntarjoajista viisi ei halunnut palveluitaan siirrettävän verkkosivuille. Päällimmäinen syy poisjääntiin oli tuotteiden heikko kysyntä. Yksi palveluntarjoajista ei halunnut palveluitaan verkkoon, sillä hän ei ollut valmis päivittämään sivujaan itseänäisesti. 4 Kukkuran muut uudistukset Profiilien luomisen ja tiedonsiirron yhteydessä tein sivustoille aakkosellisen hakemiston, jonka tarkoituksena on lisätä sivujen käyttäjäystävällisyyttä. Aakkostin myyjät sukunimen mukaan. Aakkosellisen hakemiston lisäksi sivuille tehtiin haku-toiminto, jonka tarkoituksena on tiedonhaun helpottaminen. Vanhojen verkkosivujen Infotiski -kategoriaa täydensin lisäämällä osioon maakunnan kulttuurireitit, lainattavat materiaalit sekä tilapankin. Infotiskin tarkoituksena on tarjota sivujen käyttäjälle lisätietoa Pohjois-Savon kulttuuritoiminnasta. SARKA-hankkeen aikana kerätyt kulttuurireitit sisältävät mielenkiintoisia kulttuurikohteita ja -nähtävyyksiä Pohjois-Savon alueella. Lainattavat materiaalit taas koostuvat Kuopion ja lähialueen kulttuuritoimijoiden tekemistä lainattavista materiaalipaketeista, joita esimerkiksi sivujen käyttäjät voivat soveltaa oppimis- ja laitosympäristöissä. Lainattavat materiaalit on koonnut yhteen Kuopion kaupungin kulttuurisuunnittelija Kirsi Heikkinen. Tilapankki kokoaa yhteen maakunnan alueen käytössä olevat esiintymis- ja näyttelytilat, joita käyttäjät voivat hyödyntää kulttuuritoiminnassaan. Tilat yhteystietoineen sekä lisäinfoineen löytyy kunnittain. Osassa tilapankin tietoja oli puutteita, jotka päivitin tiedonsiirron yhteydessä. Verkkosivuille rupesimme suunnittelemaan myös ilmoitustaulua, jonne laitetaan neljä eri kategoriaa taiteen ja palveluiden tilaamista, tarjoamista, ostamista ja etsimistä varten. Ilmoitustaulun tarkoituksena on aktivoida käyttäjät kaupankäyntiin itse Kukkuran sivuilla. Samalla sivuille saataisiin toiminto, joka oleellisesti liittyy Kukkuran perusvaateisiin. Ilmoitustaulun pohja oli suunniteltu valmiiksi SARKA- hankkeen aikana, nyt se tuli siirtää uudelle alustalle. Postituslistat Verkkosivujen kehittämisen ja Taidetorille osallistumisen ohella tein myös muita aiheeseen liittyviä toimintoja, kuten loin Kukkuran työhyvinvointipalvelujen tarjoajista ja taiteilijajäsenistä (myyjien) koostuvat postituslistat. Postituslistoja voi käyttää hyödyksi Kukkuran tiedotuksessa. Työhyvinvointipalvelujen tarjoajien kontaktoinnista tehtiin dokumentti tulevaa työhyvinvointityötä ajatellen.

5 5 Kulttuurin alueellinen selvitystyö Taiteen ja kulttuurin alueellista selvitystyötä tehtiin myös muun kuin Kukkuran piirissä. Projektin alussa tein kartoitukset Suomen alueteattereiden toiminnasta sekä Suomen taiteilijaseurojen jäsenistöstä ja niiden jäsenkriteereistä. Suomen alueteattereiden kartoituksessa haluttiin saada selville kuinka alueteatterit toimivat, mitä kuntia niiden toimialueeseen kuuluu ja millaista alueyhteistyötä teatterit maakunnissa tekevät ja kuinka usein. Kartoituksessa kysyttiin myös kuinka alueteattereiden yhteistyötä organisoidaan ja millaisia toimenpiteitä tehtävään kuuluu. Lisäksi haluttiin saada selville kuinka alueteattereiden rahoitus hoidetaan ja miten sen kustannukset jakautuvat esimerkiksi alueen eri kuntien kesken. Kartoitin alueteattereiden sähköpostitse ja puhelimitse. Tavoitteena oli tuottaa aineistoa, jonka valossa on mahdollista verrata virallisten alueteattereiden ja maakuntateattereiden alueellista työtä. Projektissa kartoitin myös Suomen taiteilijaseurojen jäsenistöä ja näiden jäsenkriteerejä. Tein kartoituksen Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n (SKjL) jäsenjärjestöille sähköpostitse sekä puhelimitse. Kartoituksessa tiedusteltiin millaisia jäsentyyppejä järjestöillä on, millaiset jäsenkriteerit niissä on ja kuinka paljon jäseniä järjestöissä on. Kartoituksen avulla haluttiin saada selville kuinka ammattimaisia Suomen taiteilijaseurat ovat, ja vaikuttaako alueellinen sijainti seurojen ammattimaisuuteen. Kartoituksen tietoja käytetään hyödyksi tulevaa aluekehitysehdotusta ja visuaalisten taiteiden yhteistyön kehittämistä varten. Taidetori Taidetoimikunta oli mukana Kuopion Satamatorilla järjestetyssä Taidetori -tapahtumassa. Taidetori tarjoaa yleisölle kahden viikon ajan erilaista kulttuuritoimintaa kuten työpajoja, näyttelyitä, esityksiä sekä itse taiteilijoiden myynnissä olevia töitä. Tapahtumassa oli mukana kymmenen Kukkurataiteilijaa 17 päivänä. Tarkoituksena oli antaa kukkuralaisille mahdollisuus päästä esittelemään toimintaa ja myymään tuotteitaan omassa mökissä, jonka taidetoimikunta kukkuralaisille tarjosi. Samalla osallistujilla oli mahdollisuus esiintyä Taidetorin lavaohjelmassa, sekä tarjota yleisölle erilaisia taidetyöpajoja. Taidetorilla mukana olemiseen liittyi Kukkura-mökin toimintojen suunnittelua ja toteutusta, myyjien hankintaa ja infoamista sekä yhteydenpitoa Taidetorin ja eri toimijoiden välillä. Kukkuralaiset kutsuttiin mukaan sähköpostitse taidetoimikunnan puolesta. Lisäksi kontaktoin myöhemmin lisää osallistujia sähköpostitse ja puhelimitse. Osallistumisen tarkoituksena oli tuoda Kukkuraa esille aktiivisena osana Pohjois-Savon kulttuurielämää ja itse Taidetoria. Kukkura olikin iso osa koko tapahtumaa, ja se antoi näkyvyyttä niin taiteilijoille kuin itse Kukkurallekin. Kukkura näkyi tapahtumassa muun muassa julisteiden, käyntikorttien, roll-uppien, t-paitojen sekä oman henkilökunnan ja taiteilijajäsentensä muodossa. Kukkura-mökin kävijämääriä mitattiin laskurilla, joka saatiin käyttöön puolessa välissä tapahtuman kulkua. Keskiarvon mukaan Kukkura -mökissä vieraili päivittäin n. 220 kävijää. Osallistuminen Taidetorille sai positiivista palautetta niin tapahtumaan osallistuneilta kukkurajäseniltä, kuin myös niiltä jäseniltä, jotka eivät syystä tai toisesta päässeet mukaan tänä vuonna. Tapahtumassa mukana oleminen lisäsi Kukkuran näkyvyyttä, ja se antoi jatkuvuutta Taidetorin kanssa tehtävälle yhteistyölle. Samalla se lujitti taiteilijoiden kanssa tehtävää työtä ja toteutti omaa tehtäväänsä pohjoissavolaisen taiteen näkyvyyden edistämistä ja taiteen sekä sen kuluttajan kohtaamista.

6 6 Kehitysehdotuksia Kukkura Mikäli Kukkurasta halutaan tehdä avoin, yhteisvoimin toimiva yhteisö, tulisi sen jäsenten olla mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja kehittämässä Kukkuran tulevaisuutta. Tätä varten tulisi pitää avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa jäsenten on mahdollista esittää mielipiteitä toimintaan liittyen. Myös verkkosivujen ja tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa olisi hyvä hyödyntää Kukkuran omia jäseniä sekä heidän tieto-taitoaan. Lisäksi jäsenillä voi olla arvokasta tietoa alueen kulttuurielämässä tapahtuvista asioista ja verkostoista, joissa myös Kukkuraa voi hyödyntää. Kukkuran jäsenkriteerit olisi hyvä päivittää kynnyksen madaltamiseksi. Samalla voisi kehittää uuden lähestymistavan uusien jäsenten rekrytoimiseksi. Olemassa olevien jäsenten aktivointia tulee tehdä säännöllisin väliajoin, esimerkiksi tapahtumakutsujen ja kuukausittaisten tiedotteiden yhteydessä. Kukkuralaisille tulee järjestää koulutuksia liittyen esimerkiksi hinnoitteluun, palvelumuotoiluun, markkinointiin ja tuleviin projekteihin. Näin käyttäjiä aktivoidaan ja motivoidaan ylläpitämään ja kehittämään omaa toimintaa, sekä sen myötä myös heidän toimintaansa Kukkurassa. Kukkuran kehittämistä varten tulee laatia markkinointisuunnitelma. Siitä tulee ilmetä kaikki tiedottamiseen ja markkinointiin liittyvät suunnitelmat ja tavoitteet, joita noudatetaan laadittujen aikataulujen mukaisesti. Markkinointisuunnitelmasta tulee käydä ilmi mm.: Kukkuran toiminta-ajatus ja liike-idea Kukkuran nykytilanne ja tulevaisuuden tavoitteet Toimintaympäristön analyysi: Markkinat, kilpailijat, kysyntä Segmentointi: Asiakkaat, tuotteet ja palvelut SWOT-analyysi Kukkuran tuotteista ja palveluista Markkinointistrategia: Tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä Markkinointiviestintä: Henkilökohtainen myyntityö, mainonta, myynninedistäminen ja suhdetoiminta (Keinot ja kanavat Kukkuran tuotteiden ja palveluiden markkinointiin). Lisäksi markkinointisuunnitelmasta tulee käydä ilmi Kukkuran organisaatio, eli ketkä ovat vastuussa Kukkuran hallinnointiin sekä markkinointiin ja tiedottamiseen liittyvistä asioista. Markkinointisuunnitelmasta tulee käydä ilmi myös sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen periaatteet. Kuinka tiedottaminen muille työntekijöille, Kukkuran jäsenille, sivujen käyttäjille (verkkotiedottamisen postituslista), medialle ja muille kulttuuritoimijoille hoidetaan ja kenen toimesta? Tätä varten tulee olla olemassa valmiit tiedotepohjat ja -kanavat, jotka helpottavat tiedotuksen yhteneväisyyttä.

7 Kukkuraan olisi hyvä rakentaa materiaalipankit verkkosivuille ja fyysisen tilaan. Verkkosivuilla tulisi olla niin medialle kuin kukkuralaisille jaettavaa materiaalia, kuten mediatiedotteet, kuvat ja logot. Fyysinen materiaalipankki voisi sisältää kukkuran omaa lainattavaa materiaalia, jota kukkuran jäsenet voivat käyttää hyödyksi omissa tuotannoissa ja tapahtumissaan. Näin Kukkuran markkinointia tekisivät sen edustajat, eli itse taiteilijat ja palveluntarjoajat. Lainattavaan materiaaliin voisi kuulua esimerkiksi Kukkuran roll-upit, t-paidat sekä jaettavat tarvikkeet kuten julisteet, flyerit, tiedotteet, ilmapallot ja kynät tms. Näin Kukkura näkyisi myös muissa kuin sen omissa, itse järjestettyissä, tuotannoissaan. Kukkuran näkyvyyttä tulisi voida mitata usein eri keinoin. Verkkosivujen sekä tapahtumien kävijämäärät tulisi dokumentoida, jotta eri toimintoja voidaan kehittää jatkossa. Toimintojen tutkimista ja kehittämista varten on hyvä tehdä kyselyjä ja pyytää palautetta niin palveluiden käyttäjiltä, jäseniltä sekä alueen kulttuuritoimijoilta. 7 Kukkuran verkkosivut ja tekniikka Verkkosivujen hallinnointia tulisi yksinkertaistaa ja sivujen ylläpitotehtäviin tulisi tehdä selkeä työnjako. Tämä helpottaisi toimintoja ja vähentäisi verkkosivuista vastaavan henkilön kuormittamista. Sivuilla tarvitaan ohjelmointia visuaalisuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Esimerkiksi vaihtuvat (liikkuvat) kuvat ja videot etusivulla lisäisivät visuaalisuutta. Muutoinkin visuaalisuustekijän parantamisessa kannattaa hyödyntää Kukkuran omia jäseniä ja heidän koulutus- ja ammattitaustaansa jäsenten työllistäminen? Monet sivujen tekniset toiminnot vaativat vielä ohjelmointia, jotta niiden käyttäminen ja päivittäminen helpottuisi. Tätä varten on palkattava lisää työvoimaa. Mikäli sivustojen halutaan palvelevan käyttäjiään kokonaisvaltaisesti, tulisi siellä olla erillinen listaus Pohjois-Savon alueen kulttuurin tukipalvelujen tarjoajista yhteystietoineen ja linkkeineen. Listauksen voisi kategorisoida esimerkiksi koulutus-, opetus-, rahoitus-, hallinto-, neuvonta-, konsultointi-, tutkimus- ja suunnittelutoiminnan kesken. Nämä osiot voisivat olla Palvelut - kategorian alaisuudessa. Myyjät, palveluntarjoajat sekä muut toiminnot tulisi pystyä jaoittelemaan myös paikkakunnan mukaan, jotta käyttäjä pystyisi hakemaan toimijoita omalta asuin- ja/tai toimialueeltaan. Sivuille voisi lisätä Pohjois-Savon alueen kartan, jonka paikkakuntia klikkaamalla näkisi kaikki alueen kulttuuritoimijat palveluineen. Sivuille voisi listata maakunnassa meneillään olevat ja tulevat hankkeet sekä projektit. Näistä voi olla hyötyä esimerkiksi taiteilijoiden työllistymisen kannalta. Verkkosivuille olisi hyvä tuottaa sisältöä säännöllisin väliajoin, jotta sivut pysyvät tuoreina. Etusivulle tulisi nostaa vähintään joka kuukausi uudet artikkelit, ja myös kukkuralaisille voitaisiin tarjota mahdollisuus verkkomateriaalin tuottamiseen. Esimerkiksi kuukausittaiset kirjoitusvuorot

8 kulloisistakin aiheista tai omasta toiminnasta olisi hyvä keino edistää sivujen sisällön vaihtuvuutta, sekä samalla aktivoida jäseniä verkkosivujen käyttöön. 8 Taidetori ja muut tapahtumat Taidetorille osallistuneet kukkuralaiset olivat tyytyväisiä siihen, että taidetoimikunta järjesti heille mahdollisuuden omien tuotteiden myyntiin, toiminnan esittelyyn ja esiintymiseen. Ajankohtana heinäkuu oli monelle taiteilijalle ongelmallinen, sillä iso osa mukaan kutsutuista ilmoitti olevansa kesälomalla tai mukana muussa tapahtumassa. Tästä syystä suunnittelu ja järjestely tulisi aloittaa hyvissä ajoin keväällä, kuitenkin viimeistään toukokuussa. Jo alkujärjestelyistä lähtien tulee olla yhteydessä Taidetorin koordinaattoriin. Kutsut taidetorille ja muihin tapahtumiin tulee tehdä sähköpostitse ja tämän jälkeen myös puhelimitse. Nykyaikana sähköpostit hukkuvat helposti roskapostin joukkoon, ja puhelimella ihmiset saavutetaan varmimmin. Näin tapahtui myös Taidetorin kohdalla. Mikäli Taidetorilla järjestetään esittävän taiteen alan työpajoja, tulisi sitä ennen olla mukana lavaohjelmassa esityksen muodossa. Tämä vetää todennäköisesti mukaan enemmän osanottajia kuin pelkkä työpaja ilman etukäteisesitystä, sillä yleisö pääsee näkemään mistä työpajassa on kysymys. Samalla se markkinoi itse itseään. Taidetorilla suosituimpia toimintoja olivat ne, joihin yleisö pystyi itse osallistumaan. Ensi vuonna kannattaakin painottaa sisällön tärkeyttä, ei niinkään sitä, saadaanko esille tarpeeksi taiteilijoita. Onnistuneeksi osoittautui myyntituote+työpaja -kombinaatio, eli myytävien tuotteiden ohella tarjottiin yleisölle myös jotain, josta he voivat itse hyötyä. Toiminnallisuus mökissä veti samalla myös muuta yleisöä mukaansa. Mikäli Kukkura osallistuu tulevina vuosina Taidetorille, on osallistujille lähetettävässä informaatiossa painotettava osallistamisen tärkeyttä. Jos Kukkuran tapahtumissa myydään tuotteita, on maksupääte tarpeellinen. Taidetorilla päätteestä tuli kiitosta niin taiteilijoilta kuin asiakkailtakin. Maksupäätteen käyttö on helppoa niin asiakkaan kuin myös myyjän kannalta. Materiaalipankkia tulee hyödyntää tapahtumissa, joissa Kukkuraa markkinoidaan. Konkreettisen markkinointimateriaalin lisäksi tapahtumissa on hyvä olla mukana tietokone, jonka avulla Kukkuraa voidaan tuoda esille. Koska Kukkuraa markkinoidaan lähikauppana verkossa, tulisi sen helppoutta voida hyödyntää myös tapahtumissa (verkkosivujen esittely jne.) Markkinointisuunnitelmassa on hyvä tuoda ilmi millaisissa tapahtumissa Kukkura haluaa olla mukana. Miten osallistuminen juuri kyseiseen tapahtumaan edistää Kukkuran tavoitteita ja mitä osallistumisella halutaan saada aikaan?

9 9 Lähteet: SARKA- hanke Etusivu. Viitattu Taidetori Etusivu. Viitattu

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hanketreffit Kulttuuri ja hyvinvointi Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hämeenlinna 22.5.2014 ja Oulu 27.5.2014 Maaseudun elämänlaatuverkosto Heli Talvitie,

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Näkyvyyttä alueen toimijoille!

Näkyvyyttä alueen toimijoille! Näkyvyyttä alueen toimijoille! Uusimaa-viikko on Uudenmaan liiton koordinoima tapahtumaviikko, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi maakunnan hyväksi tehtyä työtä ja nostaa esille uusmaalaisia toimijoita.

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

ELON DIGIVELHO -TESTIN VASTAUKSET

ELON DIGIVELHO -TESTIN VASTAUKSET ELON DIGIVELHO -TESTIN VASTAUKSET 1. Tiedätkö mitä yhteistä on VR:llä ja arabikeväällä? sosiaalinen media tiedottaminen myöhästyminen 6. Mikä seuraavista on tärkein sisältö verkkosivuilla? Miksi yritys

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET 2017-2018 Taide- ja kulttuuriavustukset Kehittämisavustukset Taide- ja kulttuuripalkinnot Helsingin kulttuuripalkinto Helsingin

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050 Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja #sitoumus2050 Tervetuloa mukaan! Suomi osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoon. Kestävän

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan.

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. PIENYRITTÄJÄ JA SOSIAALISEN MEDIAN ABC. A) ALOITA KUUNTELULLA Selvitä, mitä sinusta puhutaan vai puhutaanko ollenkaan. Selvitä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja 22. 29.11.2015 #Sitoumus2050 #Pariisi2015 Tulossa sitoumuksen tehneiden yhteinen some-kampanja

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE NISKANSELÄN RANTA-ASEMAKAAVA KUHMON KAUPUNKI PYKÄLIKÖN 290-408-79-12 TILA, om. UPM-Kymmene Oyj SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Etäopetuspäivä t, Oph,

Etäopetuspäivä t, Oph, Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen etäopetuksen avulla Vakiinnuttaa etäopetus yhtenä mahdollisuutena turvata koulunkäynti pitkien poissaolojen aikana Mahdollistaa sairastuneelle oppilaalle

Lisätiedot

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite Esimerkkinä HelteRennet -kilpailu (Norway) 3-kielinen (maan kieli + saksa + englanti) Yleistietoa Hiihtoreitit Kuvia Yhteystiedot 1 Euroopan Hiihtomaratonliitto (European Union of Cross Country Skiing

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä!

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä! Ohjelman esittely Tavoittele luomutähteä! Vapaasti mutta luotettavasti Portaat luomuun ohjelma on vapaaehtoinen hallinnoi EkoCentria ja rahoittaa MMM ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2002 ohjelma on

Lisätiedot

Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom. SOSTE cå 1

Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom. SOSTE cå 1 Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom SOSTE 20.9.2016 cå 1 Agenda Mitä yhteistyöllä tavoitellaan? Minkälaisia yritysyhteistyön muotoja on olemassa? Mitä pitää

Lisätiedot

Pirjo Hallenberg, Heidi Kontio ja Mika Soramäki

Pirjo Hallenberg, Heidi Kontio ja Mika Soramäki Hämeenliitto.fi/suomi 100 Suomifinland100.fi Suomi 100 Kanta-Häme suomi100kantahame Esitteen kuvat: Pirjo Hallenberg, Heidi Kontio ja Mika Soramäki Suomen suuri juhlavuosi 2017 Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON - RATKAISUMALLI TOIMITILOJEN OPTIMOINTIIN TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITELMA JA HYÖDYNTÄMISEEN.

SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON - RATKAISUMALLI TOIMITILOJEN OPTIMOINTIIN TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITELMA JA HYÖDYNTÄMISEEN. SataTila-hanke SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITELMA - RATKAISUMALLI TOIMITILOJEN OPTIMOINTIIN JA HYÖDYNTÄMISEEN Prizztech Oy 29.11.2012 Suunnitelma on toteutettu osana

Lisätiedot

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa Kantu päivät 12.2.2015 Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula SOTE -tuotantoalue Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi, PKSSK SiunSotessa 5 valmistelutyöryhmää

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Mitä, miksi, milloin ennakoidaan? Alueellinen palvelutarve muuttuu ja palvelutuotannon vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Kyvyt.fi:n pohjalla nyt Mahara 1.4 Kyvyt.fi:n käyttöliittymä noudata pääosin Maharan navigointimallia Maharan uudistusten lisäksi Discendum tuo paljon uusia ominaisuuksia

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kysely hulevesitulvista ja niihin liittyvästä varautumisesta ja tiedottamisesta

Kysely hulevesitulvista ja niihin liittyvästä varautumisesta ja tiedottamisesta https://link.webropolsurveys.com/preview/index/91412308-fb18-413c-bce9-6efcedd066b6 Sivu 1/1 Kysely hulevesitulvista ja niihin liittyvästä varautumisesta ja tiedottamisesta Mikäli kunnassanne hulevesiasioista

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot