Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Loppuraportti. Milja Hirvonen Kuopio 8.8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Loppuraportti. Milja Hirvonen Kuopio 8.8."

Transkriptio

1 1 Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen Loppuraportti Milja Hirvonen Kuopio

2 2 Projektin taustaa Projektin tavoitteena oli taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö sekä kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Kukkura Pohjoissavolaisen taiteen lähikauppa internetissä yhdistääkin Pohjois-Savon kulttuuritoimijat tarjoamalla alustan toimijoiden verkottumiselle. Se edistää pohjoissavolaisen taiteen näkyvyyttä ja helpottaa taiteen sekä sen kuluttajan kohtaamista. Projektin tavoitteena oli kehittää Kukkuran verkkosivuja palveluystävällisemmiksi ja tuoda Työstä Kulttuuria Kukkurakaupalla työhyvinvointia katalogin palvelut osaksi Kukkuraa. SARKA Luova Pohjois-Savo -hanke oli maakunnallinen luovan alan kehittämishanke vuosina Hankkeen lähtökohtana oli maakunnallisen yritystoiminnan kehittäminen, verkoston luominen sekä erityisesti osaamistason nostaminen ja lisäksi välillisesti hakea ratkaisua kulttuurin maakunnalliseen saavutettavuuteen. Hankkeessa oli tavoitteena toimiva, maakunnallinen viestintästrategiaan pohjautuva yhteistyöverkosto. SARKA -hankkeen päätavoitteena oli edistää kulttuurin kysyntää. Hankkeessa tehty kartoitus osoitti, että sekä tekijöitä että kysyntää on, mutta ne eivät kohtaa. Perustettiin pohjoissavolaisen taiteen lähikauppa Kukkura. Kukkura tarjoaa lähitaidetta Pohjois-Savon maakunnan taiteilijoilta ja kulttuuritoimijoilta verkossa. Kukkurassa on noin 100 pohjoissavolaista ammattitaiteilijaa myymässä tuotteita ja palveluita. Yksi SARKA hankkeen piloteista liittyi maakunnan kulttuuripalvelujen tuotteistamiseen. Tuotoksena oli katalogi: Työstä kulttuuria kukkurakaupalla työhyvinvointia, johon on kerätty 71 palveluntarjoajaa yritysten ja työyhteisöjen erilaisiin työhyvinvointitarpeisiin. Suuri osa Kukkuran teknisistä uudistuksista suunniteltiin yhdessä projektipäällikkö Anna Vilkunan, sekä Kukkuran tietotekniikasta vastaavan Jouni Ohtamaan kanssa ajalla

3 3 Mitä projektissa tehtiin? Kukkuran myyjä- ja palveluntarjoajan profiilit Kukkuran verkkosivuilla 109 taiteilijaa myy tuotteitaan ja palveluitaan Myyjät -kategorian alla. Aloitin työn verkkosivujen sisällön kehittämisellä ja uuden verkkoalustan toimintojen suunnittelulla, jotta työhyvinvointituotteiden palveluntarjoajien olisi helpompi liittyä osaksi Kukkuraa. Tarkastin sivustojen taiteilijoiden eli myyjien tiedot, jonka jälkeen suunnittelin uusille sivuille toimivamman Myyjä -profiilin. Uudelle alustalle haluttiin jäsennelty pohja, joka olisi jokaisella käyttäjällä samanlainen. Vanhojen sivustojen Myyjä -pohjassa oli ominaisuus, joka mahdollisti esimerkiksi fonttityypin ja -koon muokkauksen, sekä kuvien ja linkkien lisäämisen tekstin joukkoon. Tämä aiheutti sen, että jokainen käyttäjä saattoi tehdä sivuistaan erilaisen kuin toisella tuloksena sekavat taiteilijaprofiilit. Uudelle alustalle tehty uusi pohja edesauttaa luomaan sivuille yhtenevän ja selkeän yleiskuvan, joka on samalla myös käyttäjäystävällinen. Myyjä -profiili koostuu kolmesta osiosta, joita ovat Näyteikkuna -, Henkilökuva - sekä Myynnissä -osiot. Näyteikkuna sisältää taiteilijan nimen sekä taiteilijan, että tämän myynnissä olevien tuotteiden esittelyt. Henkilökuvasta ilmenee taiteilijan yhteystiedot, koulutustausta, taiteellinen työ, referenssit, jäsenyydet sekä omakuva. Myynnissä - osiota haluttiin kehittää niin, että se soveltuisi useamman eri taiteenalojen tuotteille. Tätä varten kehitin kolme erilaista myyntipohjaa; yksi teoksille, yksi esityksille ja yksi palveluille. Pohjiin lisäsin muutaman tarpeellisen lisäkohdan, kuten esimerkiksi saatavuus, kohderyhmä, ryhmäkoko, tilavaatimukset, tekniset vaatimukset ja muuta -osio. Myyjä pohjan valmistuttua siirsin vanhan alustan myyjien tiedot kuvineen uudelle alustalle. Myyjien siirto uudelle alustalle sisälsi muun muassa kuvien skaalausta ja tietojen muuntamista, sekä niiden edelleen järjestämistä selkeämpään ja yhtenäisempään muotoon. SARKA-hankkeessa tuotetun Työstä Kulttuuria -katalogin työhyvinvointipalvelujen tarjoajat kontaktoin mukaan Kukkuran toimintaan sähköpostitse ja puhelimitse. Tarkoituksena oli saada palveluntarjoajat Kukkuran aktiivisiksi käyttäjiksi, ja samalla lisätä työhyvinvointipalvelut sivujen Palvelut -osioon. Tiedustelin katalogin palvelujen voimassaoloa, sekä muiden mahdollisten uusien tuotteiden tilannetta aluksi sähköpostitse, jonka jälkeen otin palveluntarjoajiin yhteyttä puhelimitse. Kontaktoinnin avulla sain varmuuden siitä, olivatko palveluntarjoajat vielä aktiivisesti mukana tarjoamassa työhyvinvointituotteitaan asiakkaille, ja olivatko he ylipäätään kiinnostuneita saamaan palvelunsa esille Kukkuraan. Tarkoituksena oli saada Kukkuran Myyjät -kategorian rinnalle uusi Palvelut -kategoria, joka mahdollistaa myös muiden kuin yksittäisten henkilöiden näkyvyyden Kukkurassa. Tein Palvelut -kategorian alaisuuteen Työhyvinvointi -osion, jonne listasin Pohjois-Savon alueella työhyvinvointipalveluja tarjoavat organisaatiot, kuten yritykset, yhdistykset ja muut kulttuurialan toimijat. Kontaktoinnin perusteella siirsin aktiivisten palveluntarjoajien tiedot verkkosivuille, jonne luotiin palvelupohja työhyvinvointipalvelujen tarjoajille. Pohja sisältää infon yhteystietoineen sekä myytävät työhyvinvointituotteet kuvineen ja tuotetietoineen. Palvelu -profiilipohja noudatti samaa kaavaa Myyjä -profiilin kanssa, lukuun ottamatta Henkilökuvaa, jonka tilalla palvelupohjassa on Info. Lisäksi myytävissä tuotteissa on valittavana ainoastaan palvelujen myyntipohja. Jokainen käyttäjä voi itse täydentää ja päivittää profiiliaan ohjeiden ja tunnusten avulla. Kirjalliset ohjeet Myyjä - ja Palveluntarjoajan -profiilin luomiseen tein kokeilujen perusteella.

4 Palveluntarjoajista osa oli jo jäsenenä Kukkurassa. Koska olemassa olevilla kukkurajäsenillä on jo Myyjä - profiilit, ei heille pystytty rakentamaan erikseen uutta palvelupohjaa. Tästä syystä linkitin kyseisten palveluntarjoajien Myyjä -profiilit työhyvinvointipalvelujen alaisuuteen. Ohjeet työhyvinvointipalvelujen tarjoajille lähetin yhdessä infoviestin kanssa, jossa kerrottiin uusien verkkosivujen avautumisesta. Kukkuran sivuille tein yhteensä 59 palveluntarjoajan profiilit, joista Kukkura-jäseniä oli yhteensä 27. Katalogin palveluntarjoajista viisi ei halunnut palveluitaan siirrettävän verkkosivuille. Päällimmäinen syy poisjääntiin oli tuotteiden heikko kysyntä. Yksi palveluntarjoajista ei halunnut palveluitaan verkkoon, sillä hän ei ollut valmis päivittämään sivujaan itseänäisesti. 4 Kukkuran muut uudistukset Profiilien luomisen ja tiedonsiirron yhteydessä tein sivustoille aakkosellisen hakemiston, jonka tarkoituksena on lisätä sivujen käyttäjäystävällisyyttä. Aakkostin myyjät sukunimen mukaan. Aakkosellisen hakemiston lisäksi sivuille tehtiin haku-toiminto, jonka tarkoituksena on tiedonhaun helpottaminen. Vanhojen verkkosivujen Infotiski -kategoriaa täydensin lisäämällä osioon maakunnan kulttuurireitit, lainattavat materiaalit sekä tilapankin. Infotiskin tarkoituksena on tarjota sivujen käyttäjälle lisätietoa Pohjois-Savon kulttuuritoiminnasta. SARKA-hankkeen aikana kerätyt kulttuurireitit sisältävät mielenkiintoisia kulttuurikohteita ja -nähtävyyksiä Pohjois-Savon alueella. Lainattavat materiaalit taas koostuvat Kuopion ja lähialueen kulttuuritoimijoiden tekemistä lainattavista materiaalipaketeista, joita esimerkiksi sivujen käyttäjät voivat soveltaa oppimis- ja laitosympäristöissä. Lainattavat materiaalit on koonnut yhteen Kuopion kaupungin kulttuurisuunnittelija Kirsi Heikkinen. Tilapankki kokoaa yhteen maakunnan alueen käytössä olevat esiintymis- ja näyttelytilat, joita käyttäjät voivat hyödyntää kulttuuritoiminnassaan. Tilat yhteystietoineen sekä lisäinfoineen löytyy kunnittain. Osassa tilapankin tietoja oli puutteita, jotka päivitin tiedonsiirron yhteydessä. Verkkosivuille rupesimme suunnittelemaan myös ilmoitustaulua, jonne laitetaan neljä eri kategoriaa taiteen ja palveluiden tilaamista, tarjoamista, ostamista ja etsimistä varten. Ilmoitustaulun tarkoituksena on aktivoida käyttäjät kaupankäyntiin itse Kukkuran sivuilla. Samalla sivuille saataisiin toiminto, joka oleellisesti liittyy Kukkuran perusvaateisiin. Ilmoitustaulun pohja oli suunniteltu valmiiksi SARKA- hankkeen aikana, nyt se tuli siirtää uudelle alustalle. Postituslistat Verkkosivujen kehittämisen ja Taidetorille osallistumisen ohella tein myös muita aiheeseen liittyviä toimintoja, kuten loin Kukkuran työhyvinvointipalvelujen tarjoajista ja taiteilijajäsenistä (myyjien) koostuvat postituslistat. Postituslistoja voi käyttää hyödyksi Kukkuran tiedotuksessa. Työhyvinvointipalvelujen tarjoajien kontaktoinnista tehtiin dokumentti tulevaa työhyvinvointityötä ajatellen.

5 5 Kulttuurin alueellinen selvitystyö Taiteen ja kulttuurin alueellista selvitystyötä tehtiin myös muun kuin Kukkuran piirissä. Projektin alussa tein kartoitukset Suomen alueteattereiden toiminnasta sekä Suomen taiteilijaseurojen jäsenistöstä ja niiden jäsenkriteereistä. Suomen alueteattereiden kartoituksessa haluttiin saada selville kuinka alueteatterit toimivat, mitä kuntia niiden toimialueeseen kuuluu ja millaista alueyhteistyötä teatterit maakunnissa tekevät ja kuinka usein. Kartoituksessa kysyttiin myös kuinka alueteattereiden yhteistyötä organisoidaan ja millaisia toimenpiteitä tehtävään kuuluu. Lisäksi haluttiin saada selville kuinka alueteattereiden rahoitus hoidetaan ja miten sen kustannukset jakautuvat esimerkiksi alueen eri kuntien kesken. Kartoitin alueteattereiden sähköpostitse ja puhelimitse. Tavoitteena oli tuottaa aineistoa, jonka valossa on mahdollista verrata virallisten alueteattereiden ja maakuntateattereiden alueellista työtä. Projektissa kartoitin myös Suomen taiteilijaseurojen jäsenistöä ja näiden jäsenkriteerejä. Tein kartoituksen Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n (SKjL) jäsenjärjestöille sähköpostitse sekä puhelimitse. Kartoituksessa tiedusteltiin millaisia jäsentyyppejä järjestöillä on, millaiset jäsenkriteerit niissä on ja kuinka paljon jäseniä järjestöissä on. Kartoituksen avulla haluttiin saada selville kuinka ammattimaisia Suomen taiteilijaseurat ovat, ja vaikuttaako alueellinen sijainti seurojen ammattimaisuuteen. Kartoituksen tietoja käytetään hyödyksi tulevaa aluekehitysehdotusta ja visuaalisten taiteiden yhteistyön kehittämistä varten. Taidetori Taidetoimikunta oli mukana Kuopion Satamatorilla järjestetyssä Taidetori -tapahtumassa. Taidetori tarjoaa yleisölle kahden viikon ajan erilaista kulttuuritoimintaa kuten työpajoja, näyttelyitä, esityksiä sekä itse taiteilijoiden myynnissä olevia töitä. Tapahtumassa oli mukana kymmenen Kukkurataiteilijaa 17 päivänä. Tarkoituksena oli antaa kukkuralaisille mahdollisuus päästä esittelemään toimintaa ja myymään tuotteitaan omassa mökissä, jonka taidetoimikunta kukkuralaisille tarjosi. Samalla osallistujilla oli mahdollisuus esiintyä Taidetorin lavaohjelmassa, sekä tarjota yleisölle erilaisia taidetyöpajoja. Taidetorilla mukana olemiseen liittyi Kukkura-mökin toimintojen suunnittelua ja toteutusta, myyjien hankintaa ja infoamista sekä yhteydenpitoa Taidetorin ja eri toimijoiden välillä. Kukkuralaiset kutsuttiin mukaan sähköpostitse taidetoimikunnan puolesta. Lisäksi kontaktoin myöhemmin lisää osallistujia sähköpostitse ja puhelimitse. Osallistumisen tarkoituksena oli tuoda Kukkuraa esille aktiivisena osana Pohjois-Savon kulttuurielämää ja itse Taidetoria. Kukkura olikin iso osa koko tapahtumaa, ja se antoi näkyvyyttä niin taiteilijoille kuin itse Kukkurallekin. Kukkura näkyi tapahtumassa muun muassa julisteiden, käyntikorttien, roll-uppien, t-paitojen sekä oman henkilökunnan ja taiteilijajäsentensä muodossa. Kukkura-mökin kävijämääriä mitattiin laskurilla, joka saatiin käyttöön puolessa välissä tapahtuman kulkua. Keskiarvon mukaan Kukkura -mökissä vieraili päivittäin n. 220 kävijää. Osallistuminen Taidetorille sai positiivista palautetta niin tapahtumaan osallistuneilta kukkurajäseniltä, kuin myös niiltä jäseniltä, jotka eivät syystä tai toisesta päässeet mukaan tänä vuonna. Tapahtumassa mukana oleminen lisäsi Kukkuran näkyvyyttä, ja se antoi jatkuvuutta Taidetorin kanssa tehtävälle yhteistyölle. Samalla se lujitti taiteilijoiden kanssa tehtävää työtä ja toteutti omaa tehtäväänsä pohjoissavolaisen taiteen näkyvyyden edistämistä ja taiteen sekä sen kuluttajan kohtaamista.

6 6 Kehitysehdotuksia Kukkura Mikäli Kukkurasta halutaan tehdä avoin, yhteisvoimin toimiva yhteisö, tulisi sen jäsenten olla mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja kehittämässä Kukkuran tulevaisuutta. Tätä varten tulisi pitää avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa jäsenten on mahdollista esittää mielipiteitä toimintaan liittyen. Myös verkkosivujen ja tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa olisi hyvä hyödyntää Kukkuran omia jäseniä sekä heidän tieto-taitoaan. Lisäksi jäsenillä voi olla arvokasta tietoa alueen kulttuurielämässä tapahtuvista asioista ja verkostoista, joissa myös Kukkuraa voi hyödyntää. Kukkuran jäsenkriteerit olisi hyvä päivittää kynnyksen madaltamiseksi. Samalla voisi kehittää uuden lähestymistavan uusien jäsenten rekrytoimiseksi. Olemassa olevien jäsenten aktivointia tulee tehdä säännöllisin väliajoin, esimerkiksi tapahtumakutsujen ja kuukausittaisten tiedotteiden yhteydessä. Kukkuralaisille tulee järjestää koulutuksia liittyen esimerkiksi hinnoitteluun, palvelumuotoiluun, markkinointiin ja tuleviin projekteihin. Näin käyttäjiä aktivoidaan ja motivoidaan ylläpitämään ja kehittämään omaa toimintaa, sekä sen myötä myös heidän toimintaansa Kukkurassa. Kukkuran kehittämistä varten tulee laatia markkinointisuunnitelma. Siitä tulee ilmetä kaikki tiedottamiseen ja markkinointiin liittyvät suunnitelmat ja tavoitteet, joita noudatetaan laadittujen aikataulujen mukaisesti. Markkinointisuunnitelmasta tulee käydä ilmi mm.: Kukkuran toiminta-ajatus ja liike-idea Kukkuran nykytilanne ja tulevaisuuden tavoitteet Toimintaympäristön analyysi: Markkinat, kilpailijat, kysyntä Segmentointi: Asiakkaat, tuotteet ja palvelut SWOT-analyysi Kukkuran tuotteista ja palveluista Markkinointistrategia: Tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä Markkinointiviestintä: Henkilökohtainen myyntityö, mainonta, myynninedistäminen ja suhdetoiminta (Keinot ja kanavat Kukkuran tuotteiden ja palveluiden markkinointiin). Lisäksi markkinointisuunnitelmasta tulee käydä ilmi Kukkuran organisaatio, eli ketkä ovat vastuussa Kukkuran hallinnointiin sekä markkinointiin ja tiedottamiseen liittyvistä asioista. Markkinointisuunnitelmasta tulee käydä ilmi myös sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen periaatteet. Kuinka tiedottaminen muille työntekijöille, Kukkuran jäsenille, sivujen käyttäjille (verkkotiedottamisen postituslista), medialle ja muille kulttuuritoimijoille hoidetaan ja kenen toimesta? Tätä varten tulee olla olemassa valmiit tiedotepohjat ja -kanavat, jotka helpottavat tiedotuksen yhteneväisyyttä.

7 Kukkuraan olisi hyvä rakentaa materiaalipankit verkkosivuille ja fyysisen tilaan. Verkkosivuilla tulisi olla niin medialle kuin kukkuralaisille jaettavaa materiaalia, kuten mediatiedotteet, kuvat ja logot. Fyysinen materiaalipankki voisi sisältää kukkuran omaa lainattavaa materiaalia, jota kukkuran jäsenet voivat käyttää hyödyksi omissa tuotannoissa ja tapahtumissaan. Näin Kukkuran markkinointia tekisivät sen edustajat, eli itse taiteilijat ja palveluntarjoajat. Lainattavaan materiaaliin voisi kuulua esimerkiksi Kukkuran roll-upit, t-paidat sekä jaettavat tarvikkeet kuten julisteet, flyerit, tiedotteet, ilmapallot ja kynät tms. Näin Kukkura näkyisi myös muissa kuin sen omissa, itse järjestettyissä, tuotannoissaan. Kukkuran näkyvyyttä tulisi voida mitata usein eri keinoin. Verkkosivujen sekä tapahtumien kävijämäärät tulisi dokumentoida, jotta eri toimintoja voidaan kehittää jatkossa. Toimintojen tutkimista ja kehittämista varten on hyvä tehdä kyselyjä ja pyytää palautetta niin palveluiden käyttäjiltä, jäseniltä sekä alueen kulttuuritoimijoilta. 7 Kukkuran verkkosivut ja tekniikka Verkkosivujen hallinnointia tulisi yksinkertaistaa ja sivujen ylläpitotehtäviin tulisi tehdä selkeä työnjako. Tämä helpottaisi toimintoja ja vähentäisi verkkosivuista vastaavan henkilön kuormittamista. Sivuilla tarvitaan ohjelmointia visuaalisuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Esimerkiksi vaihtuvat (liikkuvat) kuvat ja videot etusivulla lisäisivät visuaalisuutta. Muutoinkin visuaalisuustekijän parantamisessa kannattaa hyödyntää Kukkuran omia jäseniä ja heidän koulutus- ja ammattitaustaansa jäsenten työllistäminen? Monet sivujen tekniset toiminnot vaativat vielä ohjelmointia, jotta niiden käyttäminen ja päivittäminen helpottuisi. Tätä varten on palkattava lisää työvoimaa. Mikäli sivustojen halutaan palvelevan käyttäjiään kokonaisvaltaisesti, tulisi siellä olla erillinen listaus Pohjois-Savon alueen kulttuurin tukipalvelujen tarjoajista yhteystietoineen ja linkkeineen. Listauksen voisi kategorisoida esimerkiksi koulutus-, opetus-, rahoitus-, hallinto-, neuvonta-, konsultointi-, tutkimus- ja suunnittelutoiminnan kesken. Nämä osiot voisivat olla Palvelut - kategorian alaisuudessa. Myyjät, palveluntarjoajat sekä muut toiminnot tulisi pystyä jaoittelemaan myös paikkakunnan mukaan, jotta käyttäjä pystyisi hakemaan toimijoita omalta asuin- ja/tai toimialueeltaan. Sivuille voisi lisätä Pohjois-Savon alueen kartan, jonka paikkakuntia klikkaamalla näkisi kaikki alueen kulttuuritoimijat palveluineen. Sivuille voisi listata maakunnassa meneillään olevat ja tulevat hankkeet sekä projektit. Näistä voi olla hyötyä esimerkiksi taiteilijoiden työllistymisen kannalta. Verkkosivuille olisi hyvä tuottaa sisältöä säännöllisin väliajoin, jotta sivut pysyvät tuoreina. Etusivulle tulisi nostaa vähintään joka kuukausi uudet artikkelit, ja myös kukkuralaisille voitaisiin tarjota mahdollisuus verkkomateriaalin tuottamiseen. Esimerkiksi kuukausittaiset kirjoitusvuorot

8 kulloisistakin aiheista tai omasta toiminnasta olisi hyvä keino edistää sivujen sisällön vaihtuvuutta, sekä samalla aktivoida jäseniä verkkosivujen käyttöön. 8 Taidetori ja muut tapahtumat Taidetorille osallistuneet kukkuralaiset olivat tyytyväisiä siihen, että taidetoimikunta järjesti heille mahdollisuuden omien tuotteiden myyntiin, toiminnan esittelyyn ja esiintymiseen. Ajankohtana heinäkuu oli monelle taiteilijalle ongelmallinen, sillä iso osa mukaan kutsutuista ilmoitti olevansa kesälomalla tai mukana muussa tapahtumassa. Tästä syystä suunnittelu ja järjestely tulisi aloittaa hyvissä ajoin keväällä, kuitenkin viimeistään toukokuussa. Jo alkujärjestelyistä lähtien tulee olla yhteydessä Taidetorin koordinaattoriin. Kutsut taidetorille ja muihin tapahtumiin tulee tehdä sähköpostitse ja tämän jälkeen myös puhelimitse. Nykyaikana sähköpostit hukkuvat helposti roskapostin joukkoon, ja puhelimella ihmiset saavutetaan varmimmin. Näin tapahtui myös Taidetorin kohdalla. Mikäli Taidetorilla järjestetään esittävän taiteen alan työpajoja, tulisi sitä ennen olla mukana lavaohjelmassa esityksen muodossa. Tämä vetää todennäköisesti mukaan enemmän osanottajia kuin pelkkä työpaja ilman etukäteisesitystä, sillä yleisö pääsee näkemään mistä työpajassa on kysymys. Samalla se markkinoi itse itseään. Taidetorilla suosituimpia toimintoja olivat ne, joihin yleisö pystyi itse osallistumaan. Ensi vuonna kannattaakin painottaa sisällön tärkeyttä, ei niinkään sitä, saadaanko esille tarpeeksi taiteilijoita. Onnistuneeksi osoittautui myyntituote+työpaja -kombinaatio, eli myytävien tuotteiden ohella tarjottiin yleisölle myös jotain, josta he voivat itse hyötyä. Toiminnallisuus mökissä veti samalla myös muuta yleisöä mukaansa. Mikäli Kukkura osallistuu tulevina vuosina Taidetorille, on osallistujille lähetettävässä informaatiossa painotettava osallistamisen tärkeyttä. Jos Kukkuran tapahtumissa myydään tuotteita, on maksupääte tarpeellinen. Taidetorilla päätteestä tuli kiitosta niin taiteilijoilta kuin asiakkailtakin. Maksupäätteen käyttö on helppoa niin asiakkaan kuin myös myyjän kannalta. Materiaalipankkia tulee hyödyntää tapahtumissa, joissa Kukkuraa markkinoidaan. Konkreettisen markkinointimateriaalin lisäksi tapahtumissa on hyvä olla mukana tietokone, jonka avulla Kukkuraa voidaan tuoda esille. Koska Kukkuraa markkinoidaan lähikauppana verkossa, tulisi sen helppoutta voida hyödyntää myös tapahtumissa (verkkosivujen esittely jne.) Markkinointisuunnitelmassa on hyvä tuoda ilmi millaisissa tapahtumissa Kukkura haluaa olla mukana. Miten osallistuminen juuri kyseiseen tapahtumaan edistää Kukkuran tavoitteita ja mitä osallistumisella halutaan saada aikaan?

9 9 Lähteet: SARKA- hanke Etusivu. Viitattu Taidetori Etusivu. Viitattu

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Hämeenlinnassa

Hämeenlinnassa Hämeenlinnassa 5.2.2015 KUVIO KEHITTÄÄ KULTTURITOIMINTAA Tarkoituksena: kulttuurialan toimintaedellytysten parantaminen kulttuurin aseman vahvistaminen ihmisten jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Innokylä tutuksi ja käyttöön

Innokylä tutuksi ja käyttöön Innokylä tutuksi ja käyttöön 1 Innokylä on kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka kokoaa hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen.

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN KirjautuminenPro+ 1) Ammattiliitto Pro:n sivuilla, sivun oikeassa reunassa on Pro+ jäsenille. 1) Klikkaamalla logoa, pääset kirjautumaan Pro+ sivuille. Oman profiilin julkaisu Pro+ 2) 2) Kun olet kirjautunut

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURIFOORUMI - KULTURFORUM 12.3.2015 TEEMARYHMÄT 1. Luovan alan yrittäjyys 2. Kolmannen sektorin yhteistyö 3. Kulttuuri- ja

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta. Mikä Eräverkko? Eräverkko on eräihmisten ja -palveluiden kohtauspaikka, josta löydät helposti ja nopeasti metsästysmahdollisuudet sekä metsästyksen oheispalvelut. Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

KULTTUURIN YHDISTYSILTA

KULTTUURIN YHDISTYSILTA KULTTUURIN YHDISTYSILTA 17.30 Kahvitarjoilu 18.00 Avaussanat, kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen 18.10 Iisalmen uudet kulttuurin palvelusivut, koordinaattori Ann- Mari Karvinen 18.30 Kulttuuritoimen ajankohtaisia

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

KYSELY ASIAKASOSALLISUUS KÄRKIHANKKEEN TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEILLE

KYSELY ASIAKASOSALLISUUS KÄRKIHANKKEEN TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEILLE LIITTEITÄ ASIKKAIDEN OSALLISTUMISEN TOIMINTAMALLI LOPPURAPORTTIIN Liite 1. Kyselylomake maakuntien työpajoihin osallistuneille, syksy 2016 Liite 2. Loppuarviointilomake maakuntien kokeilujen yhdyshenkilöille,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

Studentum.fi - Opas opinto-ohjaajille -

Studentum.fi - Opas opinto-ohjaajille - Studentum.fi - Opas opinto-ohjaajille - Kävijämäärät vahvassa kasvussa Kävijämäärän kasvu 2009-2011 (kävijöitä per kuukausi) 35 423 72 293 141 802 lokakuu 2009 lokakuu 2010 lokakuu 2011 Taloustutkimuksen

Lisätiedot

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 Konkreettisia ideoita koulun ja paikallistoimijoiden yhteistyön rakentamiseen uuden opetussuunnitelman hengessä Tarja Jukkala ja Sanna Lukkarinen

Lisätiedot

Kirjastopalvelut näkyviksi

Kirjastopalvelut näkyviksi Kirjastopalvelut näkyviksi Tiedonhankinnan opetus osaksi opiskelua Kaisu Clarot 29.11.2007 Taustaa Osa opintojen ohjaus hanketta, jota veti Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelut yksikkö Hankkeen

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Pöytyän nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma 2013-2014

Pöytyän nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma 2013-2014 Pöytyän nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma 2013-2014 Toimintasuunnitelma 2013-2014 Pöytyän nuorisovaltuusto Nuorisosihteeri Anna-Leena Ranto Härkätien 4H:n hanketyöntekijä Ville Kyllönen Pöytyän kunta

Lisätiedot

Kuva: Tuula Palaste-Eerola

Kuva: Tuula Palaste-Eerola Kuva: Tuula Palaste-Eerola Näkyvyyttä alueen toimijoille! Uusimaa-viikko on Uudenmaan liiton koordinoima tapahtumaviikko, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi maakunnan hyväksi tehtyä työtä ja nostaa

Lisätiedot

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net Valitse sopivin verkkokauppa. Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot* *Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot tekevät osoitekorttien ja seurantatunnusten

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hanketreffit Kulttuuri ja hyvinvointi Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hämeenlinna 22.5.2014 ja Oulu 27.5.2014 Maaseudun elämänlaatuverkosto Heli Talvitie,

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot

Nuoret palveluiden käyttäjinä Itä- Suomessa

Nuoret palveluiden käyttäjinä Itä- Suomessa Nuoret palveluiden käyttäjinä Itä- Suomessa Jussi Ronkainen Juvenia nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Mikkelin ammattikorkeakoulu Itä-Suomen nuorisopuntari Verkkokysely 15-25 vuotiaille nuorille

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 4.10.2016 Arktiset Aromit ry:n Workshop -tilaisuus Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa

Lisätiedot

VERKKOKUMPPANUUS PÄHKINÄNKUORESSA VEIKKAUS

VERKKOKUMPPANUUS PÄHKINÄNKUORESSA VEIKKAUS VERKKOKUMPPANUUS PÄHKINÄNKUORESSA VEIKKAUS sivu MIKÄ VERKKOKUMPPANUUS? Seuranne nettisivuille asennetaan nettibanneri, josta on linkkaus Veikkauksen sivuille Aktivoimalla seuran jäsenet, kannattajat ja

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusterin tarjoamat palvelut ideoiden jatkotyöstöön Lisää liikevaihtoa ja uusia asiakkaita venäläisistä

Lisätiedot

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA - Työttömyys on syrjäytymisen suurimpia riskitekijöitä ja tähän tematiikkaan puututtiin paikallisesti - Tavoitteena oli luoda jokaiseen hankekuntaan henki, että

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon 1 Vammaisneuvosto pyytää ko. lautakunnilta vastaukset talousarvioesityksiin. Toimiala valmistelee oman toimialan esitykset. Sivistystoimen

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

LUOVAT ALAT JA VENÄJÄ-YHTEISTYÖ SELVITYKSEN TULOKSIA. RYSÄ 17.10.2012, Mikkeli Kimmo Kainulainen

LUOVAT ALAT JA VENÄJÄ-YHTEISTYÖ SELVITYKSEN TULOKSIA. RYSÄ 17.10.2012, Mikkeli Kimmo Kainulainen LUOVAT ALAT JA VENÄJÄ-YHTEISTYÖ SELVITYKSEN TULOKSIA RYSÄ 17.10.2012, Mikkeli Kimmo Kainulainen TAVOITTEET Minkälaisia kokemuksia itäsuomalaisilla kulttuuritoimijoilla ja luovien alojen yrityksillä on

Lisätiedot

Tietoa Vuokraovi.com-palvelusta

Tietoa Vuokraovi.com-palvelusta Tietoa Vuokraovi.com-palvelusta Vuokraovi.com on Suomen suosituin vuokra-asuntojen verkkopalvelu. Palvelu kokoaa yhteen maan parhaan vuokra-asuntotarjonnan sekä kattavan valikoiman vuokrattavia loma-asuntoja.

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Satu Korhonen erikoissuunnittelija, THL / MEKA 19.5.2010 TEM työpaja / Korhonen 1 Best practice traditio ja avoin innovaatio Hyvän

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Toimiva verkkosivusto lehdelle Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Miksi? Tavoitteet Mitä myyt? Mitä ja miten haluat asiakkaillesi

Lisätiedot

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin!

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! PUTIIKKIVIIKOT.fi taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! kaikkien pitää ymmärtää suurempi kuva. nyt tehdään yhdessä, toistaan tukien, ei siis vain oman navan kautta omaa etua ajatellen

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

KeKo-kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen Syyskuu 2017 Mari Toivonen Hankepäällikkö

KeKo-kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen Syyskuu 2017 Mari Toivonen Hankepäällikkö KeKo-kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen 2017-2019 Syyskuu 2017 Mari Toivonen Hankepäällikkö Miksi? 2 Toimintaympäristön muutokset -> mm. maakuntauudistus, työvoimapalveluiden

Lisätiedot

Kohti näkyvää ja vahvaa. järjestöyhteistyötä!

Kohti näkyvää ja vahvaa. järjestöyhteistyötä! Kohti näkyvää ja vahvaa järjestöyhteistyötä! Pohjois-Savon järjestöyhteistyön hanke Toiminta-aika: 2017-2019 Hallinnoija: Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Rahoitus: Sosiaali- ja terveysministeriö, Veikkauksen

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot