APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013"

Transkriptio

1 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti

2 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa vanhuksia evakuoitiin turvaan kuvitteellisen talvimyrskyn aiheuttamien vahinkojen varalta. Paula Pihlava Katri Lehtola Suomen Punainen Risti, Tehtaankatu 1a, Helsinki,

3 Sisältö Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Johdanto... 4 Kotimaan toiminta... 6 Kansainvälinen toiminta... 6 Viestintä ja varainhankinta... 7 LAITOKSET Veripalvelu... 8 Kontti... 9 Nuorten turvatalot Kehitystoiminta Riskienhallinta Talous Henkilöstö Tulevaisuuden näköaloja Punainen Risti ja ympäristö Sydäntalvi oli yhteinen seniorivuoden ponnistus Ystävätoimintaa jo 331 osastossa Monikulttuurisuustyö houkutteli uusia vapaaehtoisia Apua luonnononnettomuuksien ja sodan uhreille AVUSTUSKOHTEET Aasia Lähi-itä Afrikka Amerikat Nuorten toimintaa alettiin linjata Näyttävät tapahtumat ja katastrofit kiinnostivat mediaa Varainhankinnan tavat monipuolistuivat Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Vakuudet ja vastuusitoumukset Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä Tilintarkastuskertomus Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Suomen Punainen Risti

4 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 2013 Johdanto Vuosi 2013 oli Punaiselle Ristille juhlavuosi. Jo 189 maassa toimiva ja kymmeniä miljoonia ihmisiä yhteen kokoava Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälinen liike täytti 150 vuotta. Pitkästä menestyksekkäästä historiasta huolimatta tai ehkä juuri sen takia Suomen Punaisen Ristin vuosi 2013 oli onnistunut niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Vapaaehtoiset ja työntekijät toteuttivat järjestön perustehtävää menestyksellisesti kotona ja maailmalla. Kymmenet tuhannet ihmiset saivat apua. Vuoden mittavin avustusoperaatio oli Haiyan-hirmumyrskyn uhrien auttaminen. Järjestön toiminta Filippiineillä osoitti, että Suomen Punainen Risti on kansainvälisestikin yksi nopeimmista ja tehokkaimmista auttajista. Kotimaan auttamisvalmiudesta saatiin hyvä näyttö helmikuussa ystävänpäivänä. SPR järjesti yhdessä viranomaisten kanssa suurimman kotimaan valmiusharjoituksen moneen vuoteen. Sydäntalvi-harjoitus keräsi yhteen yli vapaaehtoista ja työntekijää harjoittelemaan vanhusten evakuointia myrskyjen tai muiden kriisien katkaistaessa sähköt ja lämmityksen vanhustentaloista tai kodeista. Vuoden 2013 aikana järjestön toimintaympäristössä tapahtui monia sellaisia asioita, jotka vaikuttavat ja tulevat jatkossa vaikuttamaan Punaisen Ristin toimintaan kotimaassa ja ulkomailla. Vuonna 2008 alkanut talouden epävakaus Euroopan maissa kasvatti ihmisten epävarmuuden tunnetta Suomessa. Työttömyyttä ei saatu käännettyä laskuun, ja huoli väestön ikääntymisestä hallitsi yhteiskunnallista keskustelua. Median päivittäin raportoimat uutiset yritysten vaikeuksista, yhteistoimintaneuvotteluista ja irtisanomisista ahdistivat suomalaisia. Punainen Risti sai mm. ystävätoiminnan ja nuorten turvatalojen kautta viestejä siitä, että yhä useampien ihmisten myönteinen usko tulevaisuuteen oli horjumassa. Suomalaiset ja kansainväliset asiantuntijat kiinnittivät huomiota hyvinvoinnin ja varallisuuden jakaantumiseen yhteiskunnassa ja sen mukanaan tuomiin ongelmiin. Enemmistö ihmisistä pärjää edelleen hyvin, mutta osa väestöstä uhkaa pudota taloudellisista, sosiaalisista, koulutuksellisista tai alueellisista syistä syrjäytymisloukkuun. Asiantuntijat ovat huolissaan etenkin nuorista ja lapsista. Hyvinvoinnin perusta luodaan useimmiten lapsuudessa. Jos turvallinen elämä järkkyy silloin, on olemassa riski, että tulevien vuosien aikana lapsi syrjäytyy ja jää jo nuorena koulutuksen sekä työelämän ulkopuolelle. Punaisen Ristin hallitus on seurannut taloudelliseen eriarvoistumiseen ja syrjäytymiseen liittyvää keskustelua tiiviisti. Asiaa on käsitelty useissa kokouksissa ja seminaareissa. Hallitus on käynnistänyt selvityksiä ja ohjelmia, joiden avulla järjestö toivoo auttavansa tulevaisuudessa entistä paremmin. Tavoitteena on tarjota myös tehokkaammin vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia. Vapaaehtoistoiminta on hyvä tapa ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä ihmisten osallisuuden sekä tarpeellisuuden kokemusta. Hallitus on valmistellut uutta toimintalinjausta Suomen Punaisen Ristin yleiskokoukseen, joka pidetään kesäkuussa Turussa. Linjauksessa painotetaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamista, avointa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa sekä paikallisen katastrofivalmiuden ja auttamismahdollisuuksien vahvistamista. Toiminnalla saataisiin torjuttua syrjäytymistä ja samalla luotua vapaaehtoistoiminnan paikkoja. Vaikka perinteiset yhteisörakenteet ovat vuosikymmenien aikana muuttuneet, ihmisillä on edelleen tarve yhteisöllisyydelle. Se luo turvaa ja edistää turvallisuuden tunnetta. Yleiskokousvalmistelujen yhteydessä järjestössä on keskusteltu paljon sen pitkän aikavälin strategiasta. Minkälaista Punaista Ristiä Suomessa tarvitaan 20 vuoden kuluttua ja miten järjestö toteuttaa silloin yhteiskunnan palveluja täydentävää ja viranomaisia avustavaa toimintaansa? 4

5 Hallitus on useamman vuoden ajan pyrkinyt vahvistamaan järjestön taloudellisia ja toiminnallisia rakenteita. Vakaalla pohjalla oleva talous ja toiminnan rahoitus vaikuttavat ratkaisevasti Punaisen Ristin tämän päivän toimintamahdollisuuksiin, mutta niillä on keskeinen merkitys myös siihen, miten Punainen Risti voi tulevaisuudessa auttaa ihmisiä kotona ja maailmalla. Punaisen Ristin kumppanuudet Suomen ulkoministeriön ja Euroopan unionin humanitaarisen toimiston ECHO:n kanssa kansainvälisessä avustustoiminnassa sekä Raha-automaattiyhdistyksen kanssa kotimaan valmius-, terveys- ja hyvinvointitoiminnassa ovat vaikuttaneet merkittävästi järjestön toiminnan nopeuteen ja auttamistyön vaikuttavuuteen. Punaisen Ristin hallitus on käyttänyt merkittävästi aikaa myös järjestön johtamisjärjestelmän kehittämiseen ja selkiinnyttämiseen. Vuoden 2012 lopussa valmistunutta johtamisjärjestelmän selvitystyötä jatkettiin ja hallitus sai kertomusvuonna valmiiksi johtamisjärjestelmän toimeenpanosuunnitelman. Hallitus käynnisti myös laajan selvitys- ja linjausprojektin nuorisotoiminnasta ja nuorten parissa tehtävästi työstä. Rahankeräyslain uudistus ja pankkien suoraveloitusjärjestelmästä luopuminen vaikuttavat järjestön talouteen. Rahankeräyslain uudistus on eduskunnan käsittelyssä tänä vuonna. Lain uudistus saattaa tuoda useita uusia ja merkittäviä toimijoita rahankerääjien piiriin, mikä saattaa vähentää nykyisten toimijoiden tuloja. Pankkien suoraveloitusjärjestelmän loppuminen ja ns. SEPA-järjestelmään siirtyminen tammikuun 2014 lopussa on aiheuttanut huolta järjestöjen lahjoitusohjelmille. Nykyisten kuukausilahjoittajien siirtäminen uuteen järjestelmään ja uusien lahjoittajien hankkiminen aiheuttivat varainhankinnassa runsaasti ylimääräistä huolta ja työtä. Hallitus on aktiivisesti seurannut maksujärjestelmämuutoksen etenemistä ja mahdollisia vaikutuksia. Se pyrki omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että muutoksessa otettiin huomioon myös järjestöille aiheutuvat vaikutukset. Suomen Punaisen Ristin hallitus Takarivissä vas. Hannu Harri, Elisa Bloigu, Alpo Tanskanen, Eero Rämö. Eturivissä vas. Pirkko-Liisa Ollila, puheenjohtaja Erkki Liikanen, Christel von Frenckell-Ramberg, Maria Pietikäinen ja Irmeli Metsänen. Jarkko Mikkonen 5

6 Kotimaan toiminta Lahden yleiskokouksen päätösten mukaisesti vuosi 2013 oli seniori-teemavuosi. Tavoitteena oli nostaa esiin seniorit, jotka toimivat aktiivisesti yhteiskunnassa ja vahvistavat sen hyvinvointia. Teemavuotena heitä haastettiin vapaaehtoisiksi ja samalla nostettiin esille järjestömme seniorivapaaehtoisia. Punainen Risti haluaa toiminnallaan korostaa ikäihmisten oikeutta saada apua ja olla arvostettu osa yhteisöään. Seniorivuoden näkyvin ja suurin tapahtuma oli Sydäntalvi-harjoitus. Ystävänpäivänä järjestetyssä tapahtumassa harjoiteltiin, miten toimia, kun talvimyrsky iskee tai esimerkiksi sähköt katkeavat. Laitoksessa ja kotona asuvia vanhuksia evakuoitiin turvaan kuvitteellisen talvimyrskyn aiheuttamien vahinkojen varalta. Tarkoituksena oli kerätä huomiota ikääntyvien haavoittuvuuteen ja avun tarpeeseen. Samalla harjoitus esitteli Punaisen Ristin auttamisvalmiutta, josta on hyötyä mm. silloin, kun viranomaisresurssit ovat ylikuormitettuja. Ikäihmiset olivat keskeisesti mukana myös ystävätoiminnassa. Kuluneen vuoden aikana ystävätoiminnan kysyntä jatkoi kasvuaan. Yksinäisyyttä sekä ystävän ja yhteisön tuen tarvetta on kaikissa ikäryhmissä. Ystävätoimintaa toteutettiin jo 331 osastossa, ja ystäväkurssit täyttyivät eri puolilla maata. Kansainvälisen järjestön viettäessä juhlavuotta myös Suomen Punaisessa Ristissä oli useampi syy juhlia vuoden aikana. Omaishoitajatoiminta ja Pluspisteet juhlivat molemmat 20. toimintavuottaan. Omaishoitajien tukitoiminta on antanut apua, iloa ja koulutusta vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan omaisille. Toiminta on avointa kaikille omaistaan tai läheistään hoitaville. Vuonna 2013 omaishoitajatoiminta tavoitti tuhansia omaishoitajia. Hiv- ja seksuaaliterveysvalistusta sekä hiv-testausta tarjoavat Pluspisteet järjestivät seminaarin juhlan kunniaksi. Ilokaasusta muodostui uusi merkittävä käyttöilmiö keväällä SPR:n päihdetyö seurasi tilannetta ja oli merkittävässä roolissa tiedottajana. Järjestö antoi koulutusta ilokaasun vaikutuksista ja tuki vapaaehtoisia tiedottamaan aiheesta myös alueellisissa verkostoissa. Terveyspisteitä oli vuoden 2013 lopussa 58. Ne täydentävät kuntien terveyspalveluita tarjoamalla maksuttomia matalan kynnyksen neuvontapalveluita. Kiinnostus terveyspistetoimintaan vaikuttaa lisääntyneen, ja vuoden aikana perustettiin muutama uusi terveyspiste. Punainen Risti tekee merkittävää työtä myös maahanmuuttajien ja pakolaisten auttamiseksi. Maahanmuuttajaohjelmat ovat laajentuneet vuosi vuodelta. Uusimpana tammikuussa käynnistyi VAPAA-hanke, jossa on mukana 12 erikokoista paikkakuntaa eri puolilta Suomea. Järjestö käynnisti myös uuden rasisminvastaisen hankkeen Ei rasismille!. Se on monialainen valtakunnallinen kumppanuushanke, jossa tehdään rasisminvastaista kansalaistoimintaa, annetaan valistusta ja tuetaan rasismia kohdanneita ihmisiä. Kansainvälinen toiminta Vuotta 2013 leimasivat luonnononnettomuudet ja monimutkaistuneet konfliktit. Suomen Punaisen Ristin suurin kansainvälinen operaatio oli Filippiinien Hayan-taifuunin uhrien auttaminen. Marraskuun alussa yksi historian kovimmista hirmumyrskyistä pyyhkäisi yli Filippiinien keskiosan saarien ihmistä kuoli, kymmeniätuhansia loukkaantui. Pari tuhatta on edelleen kateissa ja neljä miljoonaa ihmistä menetti kotinsa. Suomen Punainen Risti lähetti alueelle terveysaseman ja logistiikkayksikön, kymmeniä avustustyöntekijöitä sekä runsaasti avustustarvikkeita. Ne hankittiin lähes kaksi miljoonaa euroa tuottaneen hätäapukeräyksen varoilla pääosin Filippiineiltä ja lähialueilta. Filippiinit kärsi vuoden 2013 aikana lukuisista muistakin rajuista myrskyistä, maanjäristyksistä, maan vyörymistä, tulvista ja muista luonnonmullistuksista, jotka vaikeuttivat jo aiemmin tapahtuneiden katastrofien auttamistyötä. Kansainvälisen avustustoiminnan kannalta huolestuttavin kohde oli Syyria. Jo lähes kolme vuotta kestänyt raaka sisällissota jatkui rajuna. Taistelun osapuolet eivät osoittaneet merkkejä siitä, että ratkaisua ryhdyttäisiin etsimään neuvotteluiden kautta. Suomen Punainen Risti on tukenut syyrialaisia kansainvälisen Punaisen Ristin ja Syyrian Punaisen Puolikuun kautta. Avun perille kuljettaminen on ollut erittäin vaarallista ja vaikeaa. SPR on ollut mukana rakentamassa pakolaisleiriä Jordaniaan ja on toimittanut sinne kenttäsairaalan. Monimutkaisesta poliittisesta tilanteesta johtuen pakolaisleirille ja sairaalaan ei vielä vuoden 2013 aikana tullut pakolaisia. Leiri on osa alueelle rakennettua katastrofivalmiutta ja on valmis aloittamaan toimintansa, jos pakolaisvirta kasvaa. 6

7 Suomen Punaisen Ristin pitkäkestoinen kehitystyö oli vuonna 2013 kansainvälisestä avusta kolmannes. Sen tavoitteena on auttaa ihmisiä tunnistamaan, ennaltaehkäisemään ja vähentämään heitä uhkaavia kriisejä. Katastrofiavun resursseja ohjataan riskienhallintaan, jonka avulla joko ennaltaehkäistään tai varaudutaan paremmin tuleviin katastrofeihin. Näin kehitystyö on tiiviimmin sidottu katastrofiapuun. Viestintä ja varainhankinta Punaisen Ristin 150-vuotisjuhlavuotena SPR näyttäytyi suomalaisille aktiivisena, laaja-alaisena ja tehokkaana toimijana, joka on edelleen johtava avustusjärjestö kotimaan toiminnassa ja kansainvälisesti. Näkyvyyttä lisäsivät monet juhlavuoden suurtapahtumat ja keräykset. Sydäntalvi-harjoitus kokosi helmikuussa hauskalla tavalla tuhansia vapaaehtoisia. Kesällä Porissa SuomiAreenan yhteyteen pystytetty pakolaisleiri valtavine oheistoimintoineen oli moneen vuoteen mittavin näyteikkuna Suomen Punaisen Ristin auttamisvalmiudesta. Näiden lisäksi Nälkäpäivä ja Punaisen Ristin viikko tavoittivat hyvin ihmiset kotimaan valtakunnallisessa viestinnässä. Näkyvyys ei kuitenkaan rajoitu valtakunnan tason uutisiin. Piirien hoitama alueellinen medianäkyvyys on lisääntynyt. Myös osastojen hoitama paikallinen mediajulkisuus on kasvanut ja tavoittaa jo kiitettävästi osaston alueella asuvia. Sen sijaan osastojen sisäinen viestintä kaipaa tehostamista, vaikka RedNet- ja muut sähköiset viestintäkanavat ovatkin entistä enemmän käytössä. Hallituksen painopisteenä oli järjestön varainhankinta ja sen kehittäminen. Digitaalisen varainhankinnan puolella lisättiin resursseja, jotta järjestö pystyy vastaamaan paremmin kilpailuun ja seuraamaan varainhankinnassa tapahtuvia muutoksia. Punaisen Ristin maine johtavana suomalaisena kansalais- ja avustusjärjestönä on säilynyt. Se näkyy paitsi lahjoitusten ja uusien jäsenten liittymisenä, mutta myös mediaseurannan kautta siinä, miten mittavasti järjestön toiminta on suomalaisissa tiedotusvälineissä esillä. 7

8 Veripalvelu Verivalmisteiden käyttö on vähentynyt Suomessa viime vuosina samaan tapaan kuin useissa muissa Euroopan maissa. Vuonna 2013 Veripalvelu toimitti sairaaloille noin punasoluvalmistetta ja verihiutalevalmistetta. Määrä oli kahdeksan prosenttia edellisvuotta vähemmän. Verivalmisteiden käyttö on vähentynyt varsin positiivisista syistä. Kehittyneiden leikkaus- ja hoitomenetelmien avulla verensiirto voidaan välttää aiempaa useammin. Muutokset veren käytössä olivat niin merkittävät, että vuonna 2013 Veripalvelussa käytiin koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut toiminnan uudelleen organisoinnista. Alkuvuonna päätettiin keskittää kaikki valmistustoiminta Helsinkiin ja lopettaa verivalmisteiden tuotanto Oulun toimipisteessä. Myöhemmin kesän ja syksyn aikana korvattiin Porin, Vaasan, Kokkolan, Hämeenlinnan, Mikkelin, Joensuun, Lappeenrannan ja Rovaniemen kiinteät toimistot liikkuvan veripalvelun toiminnalla. Myös muuta toimintaa organisoitiin uudelleen, esimerkiksi lopettamalla istukkaveren keräystoiminta ja luupankkiverkostossa toimiminen. Muutoksen yhteydessä jouduttiin irtisanomaan 61 työsuhdetta. Lisäksi prosessin aikana yhdeksän henkilöä irtisanoutui tai jäi eläkkeelle. Toiminnan uudelleen organisointi oli raskas ja vaikea prosessi, mutta se onnistui. Suljettujen veripalvelutoimistojen paikkakunnilla järjestettävät verenluovutustilaisuudet saatiin pyörimään säännöllisin välein, ja niissä kävi luovuttajia yli tavoitteen. Verta saatiin kerättyä koko Suomessa tarvittava määrä läpi vuoden. Noin 11 prosenttia kaikista Suomessa vuoden aikana verta luovuttaneista oli ensikertalaisia. Kaikkiaan Suomessa luovutti verta vuoden aikana henkilöä, ja verenluovutuksia kertyi Verenluovuttajien määrä laski edellisvuodesta reilut ja luovutusten määrä oli yli Syynä on edellä mainittu veren käytön väheneminen sairaaloissa. Verta kerätään vain tarpeellinen määrä potilaiden hoitoon, ei liikaa eikä liian vähän. Suomessa tarvitsee verensiirtoja vuosittain noin potilasta. Veripalvelun tutkimus- ja kehitystyö jatkui aktiivisena. Veripalvelun tutkijat olivat mukana 55 tieteellisessä julkaisussa. Yksi kehitystyön kohteista on uudet soluhoidot. Veripalvelun solutuotantokeskuksessa valmistettiin ensimmäiset soluvalmisteet potilaiden hoitoon. Valmisteita tarvittiin potilaille, jotka sairastavat lääkehoidolle reagoimatonta vaikeaa kantasolujen siirron jälkeistä käänteishyljintää. Taloudellinen tulos saatiin käännettyä kahden tappiollisen vuoden jälkeen positiiviseksi. Vuonna 2013 Veripalvelun liikevaihto oli 65,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 tilikauden ylijäämä oli 2,4 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa vuonna 2012). Veripalvelun tulos on osa Suomen Punaisen Ristin tulosta. Veripalvelussa työskenteli vuonna 2013 keskimäärin 585 henkilöä, joiden yhteenlaskettu työpanos vastaa 492 kokoaikaisen henkilön työpanosta. Henkilöstön keski-ikä oli 42,2 vuotta. Luovuttajien ikä- ja sukupuolijakauma Mies Nainen 8

9 Kokoverenluovutukset Verenluovutusta Espoon veripalvelutoimistossa. Jari Härkönen Kontti Vuosi 2013 toi Kontti-kierrätystavarataloketjulle kasvua. Myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna 15 prosenttia. Hyvään tulokseen auttoivat seuraavat kolme kehitystä: Ketju laajeni, pitkään toimineilla Konteilla jatkui hyvä vire ja tavaroiden kierrätyksen suosio kasvoi. Toisaalta kilpailu lahjoitustavarasta kiristyi. Sen vuoksi markkinoinnissa korostettiin hyväkuntoisten lahjoitusten merkitystä. Konttiketjun liikevaihto oli euroa ja tulos euroa. Siitä jaetaan piireille 50 prosenttia, katastrofirahastoon 25 prosenttia ja ketjun kehittämiseen 25 prosenttia. Asiakkaat ostivat eniten astioita ja sisustusesineitä, huonekaluja sekä naisten vaatteita. Elokuussa tehdyn kyselyn mukaan asiakkaiden tyytyväisyysaste oli poikkeuksellisen korkea. Avoimissa palautteissa korostuivat löytöjen tuoma ilo sekä kehut siisteydestä ja hyvästä asiakaspalvelusta. Tyypillinen asiakas oli vuotias nainen. Kontit keräsivät noin kiloa vaateapua katastrofialueille. Vaatteet toimitettiin Punaisen Ristin logistiikkakeskukseen, josta ne lähetettiin apua tarvitseville. Kontit olivat mukana useissa Punaisen Ristin kampanjoissa, jotka näkyivät niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Ketjussa työskenteli kaikkiaan henkilöä, joista 57 työnjohto- ja hallintotehtävissä. Työllistämistoiminta sujui odotusten mukaisesti. Jokainen Kontti sai työllistämistoiminnalleen rahoitusta joko Ely-keskukselta tai Euroopan sosiaalirahastosta. Lisäksi yhteistyö kaupunkien kanssa tiivistyi. Oulun Kontin ESRrahoitteinen Väylä tulevaisuuteen -projekti päättyi vuoden vaihteessa. Työntekijöitä kannustettiin opintoihin myös työn ohella. Ammatillisen tutkinnon tai osatutkinnon suoritti 81 tukityöllistettyä työntekijää. Henkilöstön tyytyväisyyskyselyssä työntekijät antoivat hyvän arvosanan erityisesti työyhteisön ilmapiiriä ja yhteistyötä käsittelevissä kysymyksissä. Milj. euroa Konttien asiakasmäärä Konttien liikevaihto Tavaran vastaanottoa Lahdessa. 9 Lähde: Taloudellinen tilinpito Lähde: Myyntiraportti Kaisa Rautiainen

10 Tukityöllistettyjen määrä Henkilöä Lähde: Taloudellinen tilinpito Vuosi 2013 oli onnistunut Konttiketjulle. Myynti sekä asiakasmäärät kasvoivat. Kaisa Rautiainen Nuorten turvatalot Kuluneena vuonna 526 nuorta käytti joitain Nuorten turvatalon palveluista. Heistä suurin osa oli tyttöjä (66 %). Sukupuolijakauma eri turvataloissa on hyvin samanlainen. Monelle nuorelle oman arjen hallinta on vaikeaa. Osa tarvitsee vahvaa tukea jaksaakseen sekä laaja-alaista ohjausta. Nuoret kokivat ulkopuolisuutta, ja osa heidän vanhemmistaan tarvitsi myös neuvoja perheen asioiden hoidosta. Nuoria hakeutui turvataloihin jäätyään muiden palveluiden ulkopuolelle oman vähäisen elämänhallintansa ja jaksamattomuutensa takia. Nuorten turvatalot tekivät palveluohjausta eli ottivat suoraan yhteyttä eri auttajatahoihin, jotka tarjosivat nuorille erilaisia palveluita. Erityisesti perhetyön tarve korostui kuluneena vuonna. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden pelko vaikuttivat perheiden hyvinvointiin. Perhetyön tavoitteena oli lisätä hyvinvointia sekä perheen ymmärrystä sen omasta tilasta. Perheitä kannustettiin avoimuuteen ja tuettiin vuorovaikutustilanteissa. Asunnottomien nuorten määrän lisääntyminen näkyi erityisesti Helsingissä ja Tampereella. Vaikea asuntotilanne lisäsi täysi-ikäisten nuorten määrää turvatalopalveluissa. Tampereella asunnottomia täysi-ikäisiä nuoria hakeutui turvataloihin erityisen paljon. Heitä oli kriisimajoitukseen hakeutuneista 23 %. Myös maahanmuuttajanuorten asunnottomuus näytti yleistyneen Helsingissä. Selvittelytyöllä, neuvonnalla, palveluohjauksella ja verkostotyöllä pyrittiin rakentamaan riittävä tuki ja suunnitelma asunnon odottamiseen. Vuonna 2013 näpistelypuhuttelutoiminta tavoitti 100 nuorta, läheisneuvonpitoa käytiin 20 perheessä ja ryhmätoiminnoissa nuoria oli mukana 96. Internetissä Tukinet-keskusteluissa oli osallistujaa. Vapaaehtoiset päivystivät kaksi kertaa viikossa sekä joka kuukauden viimeisenä perjantaina Vammala-Huittisten seudun Mielenterveysseuran Kriisikeskus Tukinetissä. Toiminnan tarkoituksena on auttaa nuoria verkossa. Ystävänpäivänä järjestettiin erityischat ystävyys-teemalla. Myös joulupäivänä järjestettiin keskustelumahdollisuus nuorille. Nuorten turvataloilla työskenteli yhteensä 243 vapaaehtoista vuonna Määrä kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Turvatalojohtaja Anna Laitinen siirtyi vuoden 2013 aikana eläkkeelle ja uudeksi johtajaksi valittiin Pekka Väänänen Tulot ja kulut yhteensä Nuorten määrä turvataloissa Milj. euroa Henkilöä Tuotot Kulut 10

11 Kehitystoiminta Suurin yksittäinen kehittämisprojekti liittyi jo syksyllä 2012 käynnistetyn järjestösovelluksen versiopäivitykseen. Vanha versio oli jo yli 10 vuotta vanha ja aikaisemmin tehdyt räätälöinnit vaikeuttivat järjestelmän jatkokehittämistä. Jäsenrekisteritoimintojen lisäksi järjestelmä tukee järjestön varainhankintaan liittyviä tehtäviä, kuten kuukausilahjoitusten hallinnointia. Päivitystyön ansiosta järjestöllämme on nyt käytössään viimeisimmät toiminnallisuudet sisältävä ratkaisu, jolloin uusien järjestelmäversioiden käyttöönotto on helpompaa ja erilaisten sähköisten ratkaisuiden toteutus on paremmin hyödynnettävissä varainhankinnassa. Samalla asiakashallinnan järjestelmässä siirryttiin niin kutsuttuihin pilvipalveluihin. Maksuliikenne siirrettiin uuteen taloushallinnon tietojärjestelmään, jolla jatkossa korvataan nykyinen jo 20 vuotta vanha tietojärjestelmä. Tietohallinnossa käynnistettiin tietokoneiden ja perusohjelmistojen uusiminen. Tämän jälkeen myös videoneuvottelut saadaan helpottamaan yhteistyötä niin järjestön sisällä kuin sen ulkopuolella. Esiselvitys projektinhallinnan järjestelmän soveltuvuudesta varsinkin kansainvälisen avustustoimintamme tarpeisiin saatiin valmiiksi. Kokemuksia koottiin Britannian Punaisen Ristin käytännöistä projektinhallintaratkaisun kehittämiseksi. Tavoitteenamme on aloittaa järjestelmän käyttöönotto tänä vuonna. Suurin osa toteutetuista hankkeista perustuu aikaisemmin määriteltyihin prioriteetteihin tukipalveluiden kehittämiseksi. Tavoitteena on luoda yhtenäiset valtakunnalliset palvelut tukemaan eri järjestöyksiköiden tarpeita. Valtakunnallisesti yhtenäisten palveluiden luominen ja siihen liittyvien hyötyjen aikaansaaminen edellyttävät erityisesti toimintatapojen muutoksia ja se kestänee koko uuden yleiskokouskauden. Riskienhallinta Järjestön riskienhallinta perustuu hallituksen vahvistamaan riskienhallintalinjaukseen. Riskienhallinta ja siihen liittyvät toiminnan arviointi, suunnittelu ja ohjaus liitetään osaksi johtamisprosessia. Kuluneen vuoden painopisteenä oli aikaisemmin todettujen väärinkäytösten edellyttämät toimenpiteet. Sisäisten kontrollien tarkastuksen tulosten perusteella toteutettiin koko järjestössä sisäisen valvonnan koulutusta joko erillisenä koulutuksena tai osana johtamisjärjestelmän kehittämiseen liittyvää koulutusta. Jatkossa sisäistä valvontaa ja erityisesti tukipalveluiden toimintatapoja kehitetään koko järjestön tukipalvelustrategian mukaisesti. Tukipalveluiden toimintatapoja yhtenäistetään palvelukeskusajattelun pohjalta. Yhtenäisillä tukipalveluilla voidaan myös poistaa sisäisen valvonnan riskejä ja kehittää tukipalveluiden sisältöä tukemaan varsinaisen toiminnan ja sen johtamisen tarpeita. Järjestön maine ja yleinen luottamus järjestömme toimintaan on keskeinen toimintamme lähtökohta. Tämän lisäksi jäsenmäärän kehitys, vapaaehtoistoiminnan muodot ja toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten määrä ovat edelleen myös riskienhallinnan kannalta keskeisiä kysymyksiä. Yhteiskuntamme ikärakenteen kehitys tuo haasteita myös järjestöllemme. Jäsenkunta ja vapaaehtoiset ovat suhteellisen ikääntyneitä ja uusien henkilöiden rekrytointi vaatii ponnisteluja kaikilta vapaaehtoisjärjestöiltä. Suomen ja Euroopan taloustilanteen epävakaus vaikuttaa järjestön taloudellisiin toimintaedellytyksiin. Pitkään jatkunut rahoitusmarkkinoiden poikkeuksellinen tila lisää riskiä sijoitustoiminnan tuottojen vaihtelulle. Tätä pyritään hallitsemaan hyödyntämällä laajasti varainhoitajien osaamista. Vaikeasta ympäristöstä huolimatta sijoitustoiminnan tuotot ovat täyttäneet pitkän aikavälin tuottovaatimuksen. Rahoitusmarkkinoiden epävakaus ja Suomen talouden budjetin epätasapaino pakottavat valtion etsimään keinoja talouden tasapainottamiseksi, erityisesti säästöjen kautta. Yleensä säästöt vaikeuttavat jo ennestään vaikeassa asemassa olevien ihmisten arkea. Se puolestaan lisää tarpeita järjestömme perustoiminnalle. Nykyisellään järjestömme taloudellinen tilanne ei mahdollista merkittävää toiminnan laajentamista tai kustannusten lisäämistä. Tulorahoituksen kasvattamisen keinot ovat rajalliset. Yleisesti järjestöjen omaa varainhankintaa voi jatkossa vaikeuttaa valmisteilla oleva uusi rahankeräyslain muutos, joka toisi keräyslain piiriin myös kirkkokunnat, yliopistot ja kulttuurilaitokset. Tämä kiristäisi entisestään varainhankinnan kilpailutilannetta. Toiminnan rahoitusvaikeuksia voi syntyä myös, jos Raha-automaattiyhdistys ja EU/ECHO muuttavat olennaisesti rahoituksiaan. Hallituksen aiemmin vahvistamassa sijoitustoiminnan linjauksessa on määritelty järjestömme sijoitusomaisuuden sijoitus- ja riskienhallintaperiaatteet. Keskushallinnon arvopaperisijoitusten hoito on ulkoistettu kilpailutuksen kautta valituille varainhoitajille. Sijoitustoiminnan toteutusta valvoo hallituksen nimittämä ja pääsihteerin johdolla toimiva sijoitustoimikunta. Se koostuu järjestömme toimihenkilöistä ja ulkopuolisista asiantuntijoista. Sijoitustoimintaan liittyviä riskejä hallitaan yhdessä päävarainhoitajan asiantuntijoiden kanssa. Tällöin on mahdollista hyödyntää myös varainhoitajan erityisiä sijoitusriskien mallintamiseen ja hallintaan tarkoitettuja sovelluksia. Kansainvälisen avustustoiminnan rahoituksessa ei suojata valuuttakurssiriskejä, koska avustuspäätökset tehdään kirjanpitovaluutassa. Järjestön ottamaan pitkäaikaiseen rahoituslainaan sisältyy korkosuojaus riskien hallitsemiseksi. Suojauksella on muutettu 9,5 miljoonan euron pääoman laina vaihtuvakorkoisesta kiinteäkorkoiseksi. Koronvaihtosopimuksen markkinaarvo oli tilinpäätöksen hetkellä euroa johtuen poikkeuksellisen alhaisista markkinakoroista. 11

12 Talous Keskushallinnon kirjanpidollinen ylijäämä oli 2,2 miljoonaa euroa. Tulokseen vaikuttivat erityisesti Veripalvelussa ja muualla järjestössä toteutetut toiminnan sopeuttamistoimet, hyvä varainhankinnan tulos ja sijoitustoiminnan tuottojen toteutuminen pitkän aikavälin tuottotavoitteen mukaisesti. Järjestön sijoitusomaisuuden, 129,5 miljoonaa euroa, keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 6,25 prosenttia. Keskimääräistä tuottoa pienensi edelleen suhteellisen suuri kiinteistöomaisuuden määrä. Kokonaisuutena keskushallinnon taloudellinen asema on vakaa. Tuloksen arviointiin vaikuttaa myös se, että keskustoimisto tukee piirejä vuosittain rahaavustuksina ja vastikkeettomina palveluina. Jos piirien taloudellinen tilanne edellyttää keskushallinnolta lisätukea, myönnetty avustus rasittaa keskustoimiston tulosta kyseisenä vuotena. Piireiltä ja osastoilta omat tilinpäätökset Suomen Punainen Risti on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toiminta perustuu siitä säädettyyn lakiin ja asetukseen. Asetuksessa on erikseen määrätty piirit ja osastot omiksi oikeustoimihenkilöiksi. Siten ne tekevät toiminnastaan erilliset tilinpäätökset eikä piirien tilinpäätöksiä konsolidoida keskushallinnon tilinpäätökseen. Suomen Punaisen Ristin laitokset Veripalvelu, Kontti -kierrätystavaratalo ja Nuorten turvatalot ovat juridisesti osa keskushallintoa. Niiden toiminta sisältyy keskushallinnon tilinpäätökseen. Tuotot (1 000 euroa) Veripalvelu Veripalvelu Muut varsinaisen toiminnan tuotot Muut varsinaisen toiminnan tuotot UM:n avustukset RAY:n avustukset Muut avustukset UM:n avustukset RAY:n avustukset Muut avustukset Korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset valtiolta ja kunnilta Sijoitustuotot Katastrofirahasto Tuotemarkkinointi Jäsenmaksut ja Sijoitustuotot Katastrofirahasto Tuotemarkkinointi muut lahjoitukset Jäsenmaksut ja muut lahjoitukset Henkilöstö Vuoden 2011 henkilöstötutkimuksen perusteella tehdyn kehittämissuunnitelman toteuttamista jatkettiin. Sen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on johtamisen ja esimiestoiminnan kehittäminen. Keskeisen johtamisen prosessin, eli toiminnan ohjauksen ja seurannantyökaluja testattiin keskustoimistossa vuoden 2013 aikana. Esimiehille järjestettiin valmentavan kehityskeskustelun koulutus. Esimiestoiminnan arviointi on tärkeää, ja sitä tehtiin uudistettujen esimies- ja johtamisroolien pohjalta. Vuoden aikana tehtiin myös työhyvinvoinnin ohjelma, jonka toteutuksessa suunniteltiin työyhteisökehittämisen ja johtamisen osuutta. Vuoden 2013 aikana valmistui suunnitelma Yhteisen hyvän talkoista. Hanke on kolmivuotinen ja sen tavoitteena on kehittää myönteistä, palvelualtista, yhteistyökykyistä ja yhteiseen hiileen puhaltavaa järjestökulttuuria. Hankkeen toivotaan antavan entistä myönteisempi kuva vapaaehtoisille ja avunsaajille järjestön toiminnasta. Hanke käynnistyi lokakuussa 2013 pidetyillä toimialapäivillä. Talkoiden rahoittajana toimii Ilmarinen. Palkkahallinnon prosessien kehittämisessä päästiin loppusuoralle. Yhtenäistetyt ja tehokkaat prosessit näkyivät mm. siinä, että vuodenvaihteen aikana säästyttiin aikaisempien vuosien paniikkitunnelmilta. Keskitetyssä palkkahallinnossa on nyt Oulun, Satakunnan, Kaakkois-Suomen, Hämeen, Helsingin ja Uudenmaan, Åbolandin ja Varsinais-Suomen piirit. Keskitetyssä mallissa oli palkan- tai palkkionsaajaa ja maksettu palkkasumma on yhteensä 18,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 työterveyshuolto kilpailutettiin yhdessä Veripalvelun, konttiketjun, Helsingin ja Uudenmaan piirin sekä Åbolandin piirin kanssa. Suurella volyymilla tehty kilpailutus toi taloudellisia etuja, ja osaamista pystyttiin yhdistämään kilpailutusprosessissa. Työllistämistoiminnassa on jatkunut tuki työllistämisprojekteille ja konttiketjun esimiehille. Projektin päättymisen jälkeen yksi henkilö tukee koko järjestön työllistämistoimintaa. 12

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2012 Suomen Punainen Risti 20.5.2013 1 Kannen kuva: Suomen Punaisen Ristin nuorten vuosikokous 2012 Kuvaaja: Alejandro Lorenzo Suomen Punainen Risti, Tehtaankatu 1a, 00140

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 Kannen kuva: Niklas Meltio Kuvassa: Paula Nuorteva Nälkäpäivänä 2011 11.5.2012 2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus vuodelta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri S i v u 2 Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus Sivu Sisällysluettelo 2 1. Piirin hallituksen toimintakertomus 4

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Miksi Epilepsiasäätiö keikahti? Hallituksen jäsenen vastuut. Ikäihmiset liikkeelle

Miksi Epilepsiasäätiö keikahti? Hallituksen jäsenen vastuut. Ikäihmiset liikkeelle R A Y : N A V U S T U S T O I M I N N A N A S I A K A S L E H T I 3 2 0 0 8 Miksi Epilepsiasäätiö keikahti? Hallituksen jäsenen vastuut Ikäihmiset liikkeelle hyvän tekijä Kuva: Jari Härkönen Ohjaaja Erkko

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Varsinais-Suomen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. TÄSSÄ JA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Hämeen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Vuosikertomus 2013 1 sisältö Oral lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 5 toimintaympäristö 7 liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 kliinisen hoidon neuvottelukunta 18 Hallinto 19

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

vastuu- ja vuosiraportti 09

vastuu- ja vuosiraportti 09 vastuu- ja vuosiraportti 09 Lukijalle Raha-automaattiyhdistys on suomalaisen hyvinvoinnin tukija. RAY :n koko voitto käytetään sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä sotiemme veteraanien hyväksi.

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot