APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013"

Transkriptio

1 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti

2 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa vanhuksia evakuoitiin turvaan kuvitteellisen talvimyrskyn aiheuttamien vahinkojen varalta. Paula Pihlava Katri Lehtola Suomen Punainen Risti, Tehtaankatu 1a, Helsinki,

3 Sisältö Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Johdanto... 4 Kotimaan toiminta... 6 Kansainvälinen toiminta... 6 Viestintä ja varainhankinta... 7 LAITOKSET Veripalvelu... 8 Kontti... 9 Nuorten turvatalot Kehitystoiminta Riskienhallinta Talous Henkilöstö Tulevaisuuden näköaloja Punainen Risti ja ympäristö Sydäntalvi oli yhteinen seniorivuoden ponnistus Ystävätoimintaa jo 331 osastossa Monikulttuurisuustyö houkutteli uusia vapaaehtoisia Apua luonnononnettomuuksien ja sodan uhreille AVUSTUSKOHTEET Aasia Lähi-itä Afrikka Amerikat Nuorten toimintaa alettiin linjata Näyttävät tapahtumat ja katastrofit kiinnostivat mediaa Varainhankinnan tavat monipuolistuivat Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Vakuudet ja vastuusitoumukset Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä Tilintarkastuskertomus Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Suomen Punainen Risti

4 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 2013 Johdanto Vuosi 2013 oli Punaiselle Ristille juhlavuosi. Jo 189 maassa toimiva ja kymmeniä miljoonia ihmisiä yhteen kokoava Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälinen liike täytti 150 vuotta. Pitkästä menestyksekkäästä historiasta huolimatta tai ehkä juuri sen takia Suomen Punaisen Ristin vuosi 2013 oli onnistunut niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Vapaaehtoiset ja työntekijät toteuttivat järjestön perustehtävää menestyksellisesti kotona ja maailmalla. Kymmenet tuhannet ihmiset saivat apua. Vuoden mittavin avustusoperaatio oli Haiyan-hirmumyrskyn uhrien auttaminen. Järjestön toiminta Filippiineillä osoitti, että Suomen Punainen Risti on kansainvälisestikin yksi nopeimmista ja tehokkaimmista auttajista. Kotimaan auttamisvalmiudesta saatiin hyvä näyttö helmikuussa ystävänpäivänä. SPR järjesti yhdessä viranomaisten kanssa suurimman kotimaan valmiusharjoituksen moneen vuoteen. Sydäntalvi-harjoitus keräsi yhteen yli vapaaehtoista ja työntekijää harjoittelemaan vanhusten evakuointia myrskyjen tai muiden kriisien katkaistaessa sähköt ja lämmityksen vanhustentaloista tai kodeista. Vuoden 2013 aikana järjestön toimintaympäristössä tapahtui monia sellaisia asioita, jotka vaikuttavat ja tulevat jatkossa vaikuttamaan Punaisen Ristin toimintaan kotimaassa ja ulkomailla. Vuonna 2008 alkanut talouden epävakaus Euroopan maissa kasvatti ihmisten epävarmuuden tunnetta Suomessa. Työttömyyttä ei saatu käännettyä laskuun, ja huoli väestön ikääntymisestä hallitsi yhteiskunnallista keskustelua. Median päivittäin raportoimat uutiset yritysten vaikeuksista, yhteistoimintaneuvotteluista ja irtisanomisista ahdistivat suomalaisia. Punainen Risti sai mm. ystävätoiminnan ja nuorten turvatalojen kautta viestejä siitä, että yhä useampien ihmisten myönteinen usko tulevaisuuteen oli horjumassa. Suomalaiset ja kansainväliset asiantuntijat kiinnittivät huomiota hyvinvoinnin ja varallisuuden jakaantumiseen yhteiskunnassa ja sen mukanaan tuomiin ongelmiin. Enemmistö ihmisistä pärjää edelleen hyvin, mutta osa väestöstä uhkaa pudota taloudellisista, sosiaalisista, koulutuksellisista tai alueellisista syistä syrjäytymisloukkuun. Asiantuntijat ovat huolissaan etenkin nuorista ja lapsista. Hyvinvoinnin perusta luodaan useimmiten lapsuudessa. Jos turvallinen elämä järkkyy silloin, on olemassa riski, että tulevien vuosien aikana lapsi syrjäytyy ja jää jo nuorena koulutuksen sekä työelämän ulkopuolelle. Punaisen Ristin hallitus on seurannut taloudelliseen eriarvoistumiseen ja syrjäytymiseen liittyvää keskustelua tiiviisti. Asiaa on käsitelty useissa kokouksissa ja seminaareissa. Hallitus on käynnistänyt selvityksiä ja ohjelmia, joiden avulla järjestö toivoo auttavansa tulevaisuudessa entistä paremmin. Tavoitteena on tarjota myös tehokkaammin vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia. Vapaaehtoistoiminta on hyvä tapa ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä ihmisten osallisuuden sekä tarpeellisuuden kokemusta. Hallitus on valmistellut uutta toimintalinjausta Suomen Punaisen Ristin yleiskokoukseen, joka pidetään kesäkuussa Turussa. Linjauksessa painotetaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamista, avointa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa sekä paikallisen katastrofivalmiuden ja auttamismahdollisuuksien vahvistamista. Toiminnalla saataisiin torjuttua syrjäytymistä ja samalla luotua vapaaehtoistoiminnan paikkoja. Vaikka perinteiset yhteisörakenteet ovat vuosikymmenien aikana muuttuneet, ihmisillä on edelleen tarve yhteisöllisyydelle. Se luo turvaa ja edistää turvallisuuden tunnetta. Yleiskokousvalmistelujen yhteydessä järjestössä on keskusteltu paljon sen pitkän aikavälin strategiasta. Minkälaista Punaista Ristiä Suomessa tarvitaan 20 vuoden kuluttua ja miten järjestö toteuttaa silloin yhteiskunnan palveluja täydentävää ja viranomaisia avustavaa toimintaansa? 4

5 Hallitus on useamman vuoden ajan pyrkinyt vahvistamaan järjestön taloudellisia ja toiminnallisia rakenteita. Vakaalla pohjalla oleva talous ja toiminnan rahoitus vaikuttavat ratkaisevasti Punaisen Ristin tämän päivän toimintamahdollisuuksiin, mutta niillä on keskeinen merkitys myös siihen, miten Punainen Risti voi tulevaisuudessa auttaa ihmisiä kotona ja maailmalla. Punaisen Ristin kumppanuudet Suomen ulkoministeriön ja Euroopan unionin humanitaarisen toimiston ECHO:n kanssa kansainvälisessä avustustoiminnassa sekä Raha-automaattiyhdistyksen kanssa kotimaan valmius-, terveys- ja hyvinvointitoiminnassa ovat vaikuttaneet merkittävästi järjestön toiminnan nopeuteen ja auttamistyön vaikuttavuuteen. Punaisen Ristin hallitus on käyttänyt merkittävästi aikaa myös järjestön johtamisjärjestelmän kehittämiseen ja selkiinnyttämiseen. Vuoden 2012 lopussa valmistunutta johtamisjärjestelmän selvitystyötä jatkettiin ja hallitus sai kertomusvuonna valmiiksi johtamisjärjestelmän toimeenpanosuunnitelman. Hallitus käynnisti myös laajan selvitys- ja linjausprojektin nuorisotoiminnasta ja nuorten parissa tehtävästi työstä. Rahankeräyslain uudistus ja pankkien suoraveloitusjärjestelmästä luopuminen vaikuttavat järjestön talouteen. Rahankeräyslain uudistus on eduskunnan käsittelyssä tänä vuonna. Lain uudistus saattaa tuoda useita uusia ja merkittäviä toimijoita rahankerääjien piiriin, mikä saattaa vähentää nykyisten toimijoiden tuloja. Pankkien suoraveloitusjärjestelmän loppuminen ja ns. SEPA-järjestelmään siirtyminen tammikuun 2014 lopussa on aiheuttanut huolta järjestöjen lahjoitusohjelmille. Nykyisten kuukausilahjoittajien siirtäminen uuteen järjestelmään ja uusien lahjoittajien hankkiminen aiheuttivat varainhankinnassa runsaasti ylimääräistä huolta ja työtä. Hallitus on aktiivisesti seurannut maksujärjestelmämuutoksen etenemistä ja mahdollisia vaikutuksia. Se pyrki omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että muutoksessa otettiin huomioon myös järjestöille aiheutuvat vaikutukset. Suomen Punaisen Ristin hallitus Takarivissä vas. Hannu Harri, Elisa Bloigu, Alpo Tanskanen, Eero Rämö. Eturivissä vas. Pirkko-Liisa Ollila, puheenjohtaja Erkki Liikanen, Christel von Frenckell-Ramberg, Maria Pietikäinen ja Irmeli Metsänen. Jarkko Mikkonen 5

6 Kotimaan toiminta Lahden yleiskokouksen päätösten mukaisesti vuosi 2013 oli seniori-teemavuosi. Tavoitteena oli nostaa esiin seniorit, jotka toimivat aktiivisesti yhteiskunnassa ja vahvistavat sen hyvinvointia. Teemavuotena heitä haastettiin vapaaehtoisiksi ja samalla nostettiin esille järjestömme seniorivapaaehtoisia. Punainen Risti haluaa toiminnallaan korostaa ikäihmisten oikeutta saada apua ja olla arvostettu osa yhteisöään. Seniorivuoden näkyvin ja suurin tapahtuma oli Sydäntalvi-harjoitus. Ystävänpäivänä järjestetyssä tapahtumassa harjoiteltiin, miten toimia, kun talvimyrsky iskee tai esimerkiksi sähköt katkeavat. Laitoksessa ja kotona asuvia vanhuksia evakuoitiin turvaan kuvitteellisen talvimyrskyn aiheuttamien vahinkojen varalta. Tarkoituksena oli kerätä huomiota ikääntyvien haavoittuvuuteen ja avun tarpeeseen. Samalla harjoitus esitteli Punaisen Ristin auttamisvalmiutta, josta on hyötyä mm. silloin, kun viranomaisresurssit ovat ylikuormitettuja. Ikäihmiset olivat keskeisesti mukana myös ystävätoiminnassa. Kuluneen vuoden aikana ystävätoiminnan kysyntä jatkoi kasvuaan. Yksinäisyyttä sekä ystävän ja yhteisön tuen tarvetta on kaikissa ikäryhmissä. Ystävätoimintaa toteutettiin jo 331 osastossa, ja ystäväkurssit täyttyivät eri puolilla maata. Kansainvälisen järjestön viettäessä juhlavuotta myös Suomen Punaisessa Ristissä oli useampi syy juhlia vuoden aikana. Omaishoitajatoiminta ja Pluspisteet juhlivat molemmat 20. toimintavuottaan. Omaishoitajien tukitoiminta on antanut apua, iloa ja koulutusta vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan omaisille. Toiminta on avointa kaikille omaistaan tai läheistään hoitaville. Vuonna 2013 omaishoitajatoiminta tavoitti tuhansia omaishoitajia. Hiv- ja seksuaaliterveysvalistusta sekä hiv-testausta tarjoavat Pluspisteet järjestivät seminaarin juhlan kunniaksi. Ilokaasusta muodostui uusi merkittävä käyttöilmiö keväällä SPR:n päihdetyö seurasi tilannetta ja oli merkittävässä roolissa tiedottajana. Järjestö antoi koulutusta ilokaasun vaikutuksista ja tuki vapaaehtoisia tiedottamaan aiheesta myös alueellisissa verkostoissa. Terveyspisteitä oli vuoden 2013 lopussa 58. Ne täydentävät kuntien terveyspalveluita tarjoamalla maksuttomia matalan kynnyksen neuvontapalveluita. Kiinnostus terveyspistetoimintaan vaikuttaa lisääntyneen, ja vuoden aikana perustettiin muutama uusi terveyspiste. Punainen Risti tekee merkittävää työtä myös maahanmuuttajien ja pakolaisten auttamiseksi. Maahanmuuttajaohjelmat ovat laajentuneet vuosi vuodelta. Uusimpana tammikuussa käynnistyi VAPAA-hanke, jossa on mukana 12 erikokoista paikkakuntaa eri puolilta Suomea. Järjestö käynnisti myös uuden rasisminvastaisen hankkeen Ei rasismille!. Se on monialainen valtakunnallinen kumppanuushanke, jossa tehdään rasisminvastaista kansalaistoimintaa, annetaan valistusta ja tuetaan rasismia kohdanneita ihmisiä. Kansainvälinen toiminta Vuotta 2013 leimasivat luonnononnettomuudet ja monimutkaistuneet konfliktit. Suomen Punaisen Ristin suurin kansainvälinen operaatio oli Filippiinien Hayan-taifuunin uhrien auttaminen. Marraskuun alussa yksi historian kovimmista hirmumyrskyistä pyyhkäisi yli Filippiinien keskiosan saarien ihmistä kuoli, kymmeniätuhansia loukkaantui. Pari tuhatta on edelleen kateissa ja neljä miljoonaa ihmistä menetti kotinsa. Suomen Punainen Risti lähetti alueelle terveysaseman ja logistiikkayksikön, kymmeniä avustustyöntekijöitä sekä runsaasti avustustarvikkeita. Ne hankittiin lähes kaksi miljoonaa euroa tuottaneen hätäapukeräyksen varoilla pääosin Filippiineiltä ja lähialueilta. Filippiinit kärsi vuoden 2013 aikana lukuisista muistakin rajuista myrskyistä, maanjäristyksistä, maan vyörymistä, tulvista ja muista luonnonmullistuksista, jotka vaikeuttivat jo aiemmin tapahtuneiden katastrofien auttamistyötä. Kansainvälisen avustustoiminnan kannalta huolestuttavin kohde oli Syyria. Jo lähes kolme vuotta kestänyt raaka sisällissota jatkui rajuna. Taistelun osapuolet eivät osoittaneet merkkejä siitä, että ratkaisua ryhdyttäisiin etsimään neuvotteluiden kautta. Suomen Punainen Risti on tukenut syyrialaisia kansainvälisen Punaisen Ristin ja Syyrian Punaisen Puolikuun kautta. Avun perille kuljettaminen on ollut erittäin vaarallista ja vaikeaa. SPR on ollut mukana rakentamassa pakolaisleiriä Jordaniaan ja on toimittanut sinne kenttäsairaalan. Monimutkaisesta poliittisesta tilanteesta johtuen pakolaisleirille ja sairaalaan ei vielä vuoden 2013 aikana tullut pakolaisia. Leiri on osa alueelle rakennettua katastrofivalmiutta ja on valmis aloittamaan toimintansa, jos pakolaisvirta kasvaa. 6

7 Suomen Punaisen Ristin pitkäkestoinen kehitystyö oli vuonna 2013 kansainvälisestä avusta kolmannes. Sen tavoitteena on auttaa ihmisiä tunnistamaan, ennaltaehkäisemään ja vähentämään heitä uhkaavia kriisejä. Katastrofiavun resursseja ohjataan riskienhallintaan, jonka avulla joko ennaltaehkäistään tai varaudutaan paremmin tuleviin katastrofeihin. Näin kehitystyö on tiiviimmin sidottu katastrofiapuun. Viestintä ja varainhankinta Punaisen Ristin 150-vuotisjuhlavuotena SPR näyttäytyi suomalaisille aktiivisena, laaja-alaisena ja tehokkaana toimijana, joka on edelleen johtava avustusjärjestö kotimaan toiminnassa ja kansainvälisesti. Näkyvyyttä lisäsivät monet juhlavuoden suurtapahtumat ja keräykset. Sydäntalvi-harjoitus kokosi helmikuussa hauskalla tavalla tuhansia vapaaehtoisia. Kesällä Porissa SuomiAreenan yhteyteen pystytetty pakolaisleiri valtavine oheistoimintoineen oli moneen vuoteen mittavin näyteikkuna Suomen Punaisen Ristin auttamisvalmiudesta. Näiden lisäksi Nälkäpäivä ja Punaisen Ristin viikko tavoittivat hyvin ihmiset kotimaan valtakunnallisessa viestinnässä. Näkyvyys ei kuitenkaan rajoitu valtakunnan tason uutisiin. Piirien hoitama alueellinen medianäkyvyys on lisääntynyt. Myös osastojen hoitama paikallinen mediajulkisuus on kasvanut ja tavoittaa jo kiitettävästi osaston alueella asuvia. Sen sijaan osastojen sisäinen viestintä kaipaa tehostamista, vaikka RedNet- ja muut sähköiset viestintäkanavat ovatkin entistä enemmän käytössä. Hallituksen painopisteenä oli järjestön varainhankinta ja sen kehittäminen. Digitaalisen varainhankinnan puolella lisättiin resursseja, jotta järjestö pystyy vastaamaan paremmin kilpailuun ja seuraamaan varainhankinnassa tapahtuvia muutoksia. Punaisen Ristin maine johtavana suomalaisena kansalais- ja avustusjärjestönä on säilynyt. Se näkyy paitsi lahjoitusten ja uusien jäsenten liittymisenä, mutta myös mediaseurannan kautta siinä, miten mittavasti järjestön toiminta on suomalaisissa tiedotusvälineissä esillä. 7

8 Veripalvelu Verivalmisteiden käyttö on vähentynyt Suomessa viime vuosina samaan tapaan kuin useissa muissa Euroopan maissa. Vuonna 2013 Veripalvelu toimitti sairaaloille noin punasoluvalmistetta ja verihiutalevalmistetta. Määrä oli kahdeksan prosenttia edellisvuotta vähemmän. Verivalmisteiden käyttö on vähentynyt varsin positiivisista syistä. Kehittyneiden leikkaus- ja hoitomenetelmien avulla verensiirto voidaan välttää aiempaa useammin. Muutokset veren käytössä olivat niin merkittävät, että vuonna 2013 Veripalvelussa käytiin koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut toiminnan uudelleen organisoinnista. Alkuvuonna päätettiin keskittää kaikki valmistustoiminta Helsinkiin ja lopettaa verivalmisteiden tuotanto Oulun toimipisteessä. Myöhemmin kesän ja syksyn aikana korvattiin Porin, Vaasan, Kokkolan, Hämeenlinnan, Mikkelin, Joensuun, Lappeenrannan ja Rovaniemen kiinteät toimistot liikkuvan veripalvelun toiminnalla. Myös muuta toimintaa organisoitiin uudelleen, esimerkiksi lopettamalla istukkaveren keräystoiminta ja luupankkiverkostossa toimiminen. Muutoksen yhteydessä jouduttiin irtisanomaan 61 työsuhdetta. Lisäksi prosessin aikana yhdeksän henkilöä irtisanoutui tai jäi eläkkeelle. Toiminnan uudelleen organisointi oli raskas ja vaikea prosessi, mutta se onnistui. Suljettujen veripalvelutoimistojen paikkakunnilla järjestettävät verenluovutustilaisuudet saatiin pyörimään säännöllisin välein, ja niissä kävi luovuttajia yli tavoitteen. Verta saatiin kerättyä koko Suomessa tarvittava määrä läpi vuoden. Noin 11 prosenttia kaikista Suomessa vuoden aikana verta luovuttaneista oli ensikertalaisia. Kaikkiaan Suomessa luovutti verta vuoden aikana henkilöä, ja verenluovutuksia kertyi Verenluovuttajien määrä laski edellisvuodesta reilut ja luovutusten määrä oli yli Syynä on edellä mainittu veren käytön väheneminen sairaaloissa. Verta kerätään vain tarpeellinen määrä potilaiden hoitoon, ei liikaa eikä liian vähän. Suomessa tarvitsee verensiirtoja vuosittain noin potilasta. Veripalvelun tutkimus- ja kehitystyö jatkui aktiivisena. Veripalvelun tutkijat olivat mukana 55 tieteellisessä julkaisussa. Yksi kehitystyön kohteista on uudet soluhoidot. Veripalvelun solutuotantokeskuksessa valmistettiin ensimmäiset soluvalmisteet potilaiden hoitoon. Valmisteita tarvittiin potilaille, jotka sairastavat lääkehoidolle reagoimatonta vaikeaa kantasolujen siirron jälkeistä käänteishyljintää. Taloudellinen tulos saatiin käännettyä kahden tappiollisen vuoden jälkeen positiiviseksi. Vuonna 2013 Veripalvelun liikevaihto oli 65,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 tilikauden ylijäämä oli 2,4 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa vuonna 2012). Veripalvelun tulos on osa Suomen Punaisen Ristin tulosta. Veripalvelussa työskenteli vuonna 2013 keskimäärin 585 henkilöä, joiden yhteenlaskettu työpanos vastaa 492 kokoaikaisen henkilön työpanosta. Henkilöstön keski-ikä oli 42,2 vuotta. Luovuttajien ikä- ja sukupuolijakauma Mies Nainen 8

9 Kokoverenluovutukset Verenluovutusta Espoon veripalvelutoimistossa. Jari Härkönen Kontti Vuosi 2013 toi Kontti-kierrätystavarataloketjulle kasvua. Myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna 15 prosenttia. Hyvään tulokseen auttoivat seuraavat kolme kehitystä: Ketju laajeni, pitkään toimineilla Konteilla jatkui hyvä vire ja tavaroiden kierrätyksen suosio kasvoi. Toisaalta kilpailu lahjoitustavarasta kiristyi. Sen vuoksi markkinoinnissa korostettiin hyväkuntoisten lahjoitusten merkitystä. Konttiketjun liikevaihto oli euroa ja tulos euroa. Siitä jaetaan piireille 50 prosenttia, katastrofirahastoon 25 prosenttia ja ketjun kehittämiseen 25 prosenttia. Asiakkaat ostivat eniten astioita ja sisustusesineitä, huonekaluja sekä naisten vaatteita. Elokuussa tehdyn kyselyn mukaan asiakkaiden tyytyväisyysaste oli poikkeuksellisen korkea. Avoimissa palautteissa korostuivat löytöjen tuoma ilo sekä kehut siisteydestä ja hyvästä asiakaspalvelusta. Tyypillinen asiakas oli vuotias nainen. Kontit keräsivät noin kiloa vaateapua katastrofialueille. Vaatteet toimitettiin Punaisen Ristin logistiikkakeskukseen, josta ne lähetettiin apua tarvitseville. Kontit olivat mukana useissa Punaisen Ristin kampanjoissa, jotka näkyivät niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Ketjussa työskenteli kaikkiaan henkilöä, joista 57 työnjohto- ja hallintotehtävissä. Työllistämistoiminta sujui odotusten mukaisesti. Jokainen Kontti sai työllistämistoiminnalleen rahoitusta joko Ely-keskukselta tai Euroopan sosiaalirahastosta. Lisäksi yhteistyö kaupunkien kanssa tiivistyi. Oulun Kontin ESRrahoitteinen Väylä tulevaisuuteen -projekti päättyi vuoden vaihteessa. Työntekijöitä kannustettiin opintoihin myös työn ohella. Ammatillisen tutkinnon tai osatutkinnon suoritti 81 tukityöllistettyä työntekijää. Henkilöstön tyytyväisyyskyselyssä työntekijät antoivat hyvän arvosanan erityisesti työyhteisön ilmapiiriä ja yhteistyötä käsittelevissä kysymyksissä. Milj. euroa Konttien asiakasmäärä Konttien liikevaihto Tavaran vastaanottoa Lahdessa. 9 Lähde: Taloudellinen tilinpito Lähde: Myyntiraportti Kaisa Rautiainen

10 Tukityöllistettyjen määrä Henkilöä Lähde: Taloudellinen tilinpito Vuosi 2013 oli onnistunut Konttiketjulle. Myynti sekä asiakasmäärät kasvoivat. Kaisa Rautiainen Nuorten turvatalot Kuluneena vuonna 526 nuorta käytti joitain Nuorten turvatalon palveluista. Heistä suurin osa oli tyttöjä (66 %). Sukupuolijakauma eri turvataloissa on hyvin samanlainen. Monelle nuorelle oman arjen hallinta on vaikeaa. Osa tarvitsee vahvaa tukea jaksaakseen sekä laaja-alaista ohjausta. Nuoret kokivat ulkopuolisuutta, ja osa heidän vanhemmistaan tarvitsi myös neuvoja perheen asioiden hoidosta. Nuoria hakeutui turvataloihin jäätyään muiden palveluiden ulkopuolelle oman vähäisen elämänhallintansa ja jaksamattomuutensa takia. Nuorten turvatalot tekivät palveluohjausta eli ottivat suoraan yhteyttä eri auttajatahoihin, jotka tarjosivat nuorille erilaisia palveluita. Erityisesti perhetyön tarve korostui kuluneena vuonna. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden pelko vaikuttivat perheiden hyvinvointiin. Perhetyön tavoitteena oli lisätä hyvinvointia sekä perheen ymmärrystä sen omasta tilasta. Perheitä kannustettiin avoimuuteen ja tuettiin vuorovaikutustilanteissa. Asunnottomien nuorten määrän lisääntyminen näkyi erityisesti Helsingissä ja Tampereella. Vaikea asuntotilanne lisäsi täysi-ikäisten nuorten määrää turvatalopalveluissa. Tampereella asunnottomia täysi-ikäisiä nuoria hakeutui turvataloihin erityisen paljon. Heitä oli kriisimajoitukseen hakeutuneista 23 %. Myös maahanmuuttajanuorten asunnottomuus näytti yleistyneen Helsingissä. Selvittelytyöllä, neuvonnalla, palveluohjauksella ja verkostotyöllä pyrittiin rakentamaan riittävä tuki ja suunnitelma asunnon odottamiseen. Vuonna 2013 näpistelypuhuttelutoiminta tavoitti 100 nuorta, läheisneuvonpitoa käytiin 20 perheessä ja ryhmätoiminnoissa nuoria oli mukana 96. Internetissä Tukinet-keskusteluissa oli osallistujaa. Vapaaehtoiset päivystivät kaksi kertaa viikossa sekä joka kuukauden viimeisenä perjantaina Vammala-Huittisten seudun Mielenterveysseuran Kriisikeskus Tukinetissä. Toiminnan tarkoituksena on auttaa nuoria verkossa. Ystävänpäivänä järjestettiin erityischat ystävyys-teemalla. Myös joulupäivänä järjestettiin keskustelumahdollisuus nuorille. Nuorten turvataloilla työskenteli yhteensä 243 vapaaehtoista vuonna Määrä kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Turvatalojohtaja Anna Laitinen siirtyi vuoden 2013 aikana eläkkeelle ja uudeksi johtajaksi valittiin Pekka Väänänen Tulot ja kulut yhteensä Nuorten määrä turvataloissa Milj. euroa Henkilöä Tuotot Kulut 10

11 Kehitystoiminta Suurin yksittäinen kehittämisprojekti liittyi jo syksyllä 2012 käynnistetyn järjestösovelluksen versiopäivitykseen. Vanha versio oli jo yli 10 vuotta vanha ja aikaisemmin tehdyt räätälöinnit vaikeuttivat järjestelmän jatkokehittämistä. Jäsenrekisteritoimintojen lisäksi järjestelmä tukee järjestön varainhankintaan liittyviä tehtäviä, kuten kuukausilahjoitusten hallinnointia. Päivitystyön ansiosta järjestöllämme on nyt käytössään viimeisimmät toiminnallisuudet sisältävä ratkaisu, jolloin uusien järjestelmäversioiden käyttöönotto on helpompaa ja erilaisten sähköisten ratkaisuiden toteutus on paremmin hyödynnettävissä varainhankinnassa. Samalla asiakashallinnan järjestelmässä siirryttiin niin kutsuttuihin pilvipalveluihin. Maksuliikenne siirrettiin uuteen taloushallinnon tietojärjestelmään, jolla jatkossa korvataan nykyinen jo 20 vuotta vanha tietojärjestelmä. Tietohallinnossa käynnistettiin tietokoneiden ja perusohjelmistojen uusiminen. Tämän jälkeen myös videoneuvottelut saadaan helpottamaan yhteistyötä niin järjestön sisällä kuin sen ulkopuolella. Esiselvitys projektinhallinnan järjestelmän soveltuvuudesta varsinkin kansainvälisen avustustoimintamme tarpeisiin saatiin valmiiksi. Kokemuksia koottiin Britannian Punaisen Ristin käytännöistä projektinhallintaratkaisun kehittämiseksi. Tavoitteenamme on aloittaa järjestelmän käyttöönotto tänä vuonna. Suurin osa toteutetuista hankkeista perustuu aikaisemmin määriteltyihin prioriteetteihin tukipalveluiden kehittämiseksi. Tavoitteena on luoda yhtenäiset valtakunnalliset palvelut tukemaan eri järjestöyksiköiden tarpeita. Valtakunnallisesti yhtenäisten palveluiden luominen ja siihen liittyvien hyötyjen aikaansaaminen edellyttävät erityisesti toimintatapojen muutoksia ja se kestänee koko uuden yleiskokouskauden. Riskienhallinta Järjestön riskienhallinta perustuu hallituksen vahvistamaan riskienhallintalinjaukseen. Riskienhallinta ja siihen liittyvät toiminnan arviointi, suunnittelu ja ohjaus liitetään osaksi johtamisprosessia. Kuluneen vuoden painopisteenä oli aikaisemmin todettujen väärinkäytösten edellyttämät toimenpiteet. Sisäisten kontrollien tarkastuksen tulosten perusteella toteutettiin koko järjestössä sisäisen valvonnan koulutusta joko erillisenä koulutuksena tai osana johtamisjärjestelmän kehittämiseen liittyvää koulutusta. Jatkossa sisäistä valvontaa ja erityisesti tukipalveluiden toimintatapoja kehitetään koko järjestön tukipalvelustrategian mukaisesti. Tukipalveluiden toimintatapoja yhtenäistetään palvelukeskusajattelun pohjalta. Yhtenäisillä tukipalveluilla voidaan myös poistaa sisäisen valvonnan riskejä ja kehittää tukipalveluiden sisältöä tukemaan varsinaisen toiminnan ja sen johtamisen tarpeita. Järjestön maine ja yleinen luottamus järjestömme toimintaan on keskeinen toimintamme lähtökohta. Tämän lisäksi jäsenmäärän kehitys, vapaaehtoistoiminnan muodot ja toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten määrä ovat edelleen myös riskienhallinnan kannalta keskeisiä kysymyksiä. Yhteiskuntamme ikärakenteen kehitys tuo haasteita myös järjestöllemme. Jäsenkunta ja vapaaehtoiset ovat suhteellisen ikääntyneitä ja uusien henkilöiden rekrytointi vaatii ponnisteluja kaikilta vapaaehtoisjärjestöiltä. Suomen ja Euroopan taloustilanteen epävakaus vaikuttaa järjestön taloudellisiin toimintaedellytyksiin. Pitkään jatkunut rahoitusmarkkinoiden poikkeuksellinen tila lisää riskiä sijoitustoiminnan tuottojen vaihtelulle. Tätä pyritään hallitsemaan hyödyntämällä laajasti varainhoitajien osaamista. Vaikeasta ympäristöstä huolimatta sijoitustoiminnan tuotot ovat täyttäneet pitkän aikavälin tuottovaatimuksen. Rahoitusmarkkinoiden epävakaus ja Suomen talouden budjetin epätasapaino pakottavat valtion etsimään keinoja talouden tasapainottamiseksi, erityisesti säästöjen kautta. Yleensä säästöt vaikeuttavat jo ennestään vaikeassa asemassa olevien ihmisten arkea. Se puolestaan lisää tarpeita järjestömme perustoiminnalle. Nykyisellään järjestömme taloudellinen tilanne ei mahdollista merkittävää toiminnan laajentamista tai kustannusten lisäämistä. Tulorahoituksen kasvattamisen keinot ovat rajalliset. Yleisesti järjestöjen omaa varainhankintaa voi jatkossa vaikeuttaa valmisteilla oleva uusi rahankeräyslain muutos, joka toisi keräyslain piiriin myös kirkkokunnat, yliopistot ja kulttuurilaitokset. Tämä kiristäisi entisestään varainhankinnan kilpailutilannetta. Toiminnan rahoitusvaikeuksia voi syntyä myös, jos Raha-automaattiyhdistys ja EU/ECHO muuttavat olennaisesti rahoituksiaan. Hallituksen aiemmin vahvistamassa sijoitustoiminnan linjauksessa on määritelty järjestömme sijoitusomaisuuden sijoitus- ja riskienhallintaperiaatteet. Keskushallinnon arvopaperisijoitusten hoito on ulkoistettu kilpailutuksen kautta valituille varainhoitajille. Sijoitustoiminnan toteutusta valvoo hallituksen nimittämä ja pääsihteerin johdolla toimiva sijoitustoimikunta. Se koostuu järjestömme toimihenkilöistä ja ulkopuolisista asiantuntijoista. Sijoitustoimintaan liittyviä riskejä hallitaan yhdessä päävarainhoitajan asiantuntijoiden kanssa. Tällöin on mahdollista hyödyntää myös varainhoitajan erityisiä sijoitusriskien mallintamiseen ja hallintaan tarkoitettuja sovelluksia. Kansainvälisen avustustoiminnan rahoituksessa ei suojata valuuttakurssiriskejä, koska avustuspäätökset tehdään kirjanpitovaluutassa. Järjestön ottamaan pitkäaikaiseen rahoituslainaan sisältyy korkosuojaus riskien hallitsemiseksi. Suojauksella on muutettu 9,5 miljoonan euron pääoman laina vaihtuvakorkoisesta kiinteäkorkoiseksi. Koronvaihtosopimuksen markkinaarvo oli tilinpäätöksen hetkellä euroa johtuen poikkeuksellisen alhaisista markkinakoroista. 11

12 Talous Keskushallinnon kirjanpidollinen ylijäämä oli 2,2 miljoonaa euroa. Tulokseen vaikuttivat erityisesti Veripalvelussa ja muualla järjestössä toteutetut toiminnan sopeuttamistoimet, hyvä varainhankinnan tulos ja sijoitustoiminnan tuottojen toteutuminen pitkän aikavälin tuottotavoitteen mukaisesti. Järjestön sijoitusomaisuuden, 129,5 miljoonaa euroa, keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 6,25 prosenttia. Keskimääräistä tuottoa pienensi edelleen suhteellisen suuri kiinteistöomaisuuden määrä. Kokonaisuutena keskushallinnon taloudellinen asema on vakaa. Tuloksen arviointiin vaikuttaa myös se, että keskustoimisto tukee piirejä vuosittain rahaavustuksina ja vastikkeettomina palveluina. Jos piirien taloudellinen tilanne edellyttää keskushallinnolta lisätukea, myönnetty avustus rasittaa keskustoimiston tulosta kyseisenä vuotena. Piireiltä ja osastoilta omat tilinpäätökset Suomen Punainen Risti on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toiminta perustuu siitä säädettyyn lakiin ja asetukseen. Asetuksessa on erikseen määrätty piirit ja osastot omiksi oikeustoimihenkilöiksi. Siten ne tekevät toiminnastaan erilliset tilinpäätökset eikä piirien tilinpäätöksiä konsolidoida keskushallinnon tilinpäätökseen. Suomen Punaisen Ristin laitokset Veripalvelu, Kontti -kierrätystavaratalo ja Nuorten turvatalot ovat juridisesti osa keskushallintoa. Niiden toiminta sisältyy keskushallinnon tilinpäätökseen. Tuotot (1 000 euroa) Veripalvelu Veripalvelu Muut varsinaisen toiminnan tuotot Muut varsinaisen toiminnan tuotot UM:n avustukset RAY:n avustukset Muut avustukset UM:n avustukset RAY:n avustukset Muut avustukset Korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset valtiolta ja kunnilta Sijoitustuotot Katastrofirahasto Tuotemarkkinointi Jäsenmaksut ja Sijoitustuotot Katastrofirahasto Tuotemarkkinointi muut lahjoitukset Jäsenmaksut ja muut lahjoitukset Henkilöstö Vuoden 2011 henkilöstötutkimuksen perusteella tehdyn kehittämissuunnitelman toteuttamista jatkettiin. Sen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on johtamisen ja esimiestoiminnan kehittäminen. Keskeisen johtamisen prosessin, eli toiminnan ohjauksen ja seurannantyökaluja testattiin keskustoimistossa vuoden 2013 aikana. Esimiehille järjestettiin valmentavan kehityskeskustelun koulutus. Esimiestoiminnan arviointi on tärkeää, ja sitä tehtiin uudistettujen esimies- ja johtamisroolien pohjalta. Vuoden aikana tehtiin myös työhyvinvoinnin ohjelma, jonka toteutuksessa suunniteltiin työyhteisökehittämisen ja johtamisen osuutta. Vuoden 2013 aikana valmistui suunnitelma Yhteisen hyvän talkoista. Hanke on kolmivuotinen ja sen tavoitteena on kehittää myönteistä, palvelualtista, yhteistyökykyistä ja yhteiseen hiileen puhaltavaa järjestökulttuuria. Hankkeen toivotaan antavan entistä myönteisempi kuva vapaaehtoisille ja avunsaajille järjestön toiminnasta. Hanke käynnistyi lokakuussa 2013 pidetyillä toimialapäivillä. Talkoiden rahoittajana toimii Ilmarinen. Palkkahallinnon prosessien kehittämisessä päästiin loppusuoralle. Yhtenäistetyt ja tehokkaat prosessit näkyivät mm. siinä, että vuodenvaihteen aikana säästyttiin aikaisempien vuosien paniikkitunnelmilta. Keskitetyssä palkkahallinnossa on nyt Oulun, Satakunnan, Kaakkois-Suomen, Hämeen, Helsingin ja Uudenmaan, Åbolandin ja Varsinais-Suomen piirit. Keskitetyssä mallissa oli palkan- tai palkkionsaajaa ja maksettu palkkasumma on yhteensä 18,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 työterveyshuolto kilpailutettiin yhdessä Veripalvelun, konttiketjun, Helsingin ja Uudenmaan piirin sekä Åbolandin piirin kanssa. Suurella volyymilla tehty kilpailutus toi taloudellisia etuja, ja osaamista pystyttiin yhdistämään kilpailutusprosessissa. Työllistämistoiminnassa on jatkunut tuki työllistämisprojekteille ja konttiketjun esimiehille. Projektin päättymisen jälkeen yksi henkilö tukee koko järjestön työllistämistoimintaa. 12

13 Henkilöä Tuhatta euroa Palkat ja palkkiot Keskushallinnon työntekijät Keskustoimisto Veripalvelu Kontit Nuorten turvatalot Keskushallinto yhteensä Keskushallinnossa maksetut palkat ja palkkiot SPR:n jäsenmäärä siihen toimintaan, mikä heitä kiinnostaa. Järjestömme tuleekin kiinnittää erityistä huomiota siihen, että uudet toimijat toivotetaan tervetulleiksi vanhojen joukkoon. On varmistettava, että järjestö on avoin kaikille kiinnostuneille. Valmistaudumme kesäkuussa Turussa pidettävään yleiskokoukseen. Juuri nyt on tarpeen keskustella siitä, miten perinteistä järjestötoiminnan byrokratiaa voidaan madaltaa niin, että vapaaehtoiset kokevat tekevänsä entistä useammin ihmisten elämänlaatua kohottavia tehtäviä. Punainen Risti on lisännyt yhteistyötään muiden järjestöjen kanssa, ja tulevaisuudessa yhteistyön laajentaminen on entistä tärkeämpää. Näin käytettävissä olevat resurssit saadaan tehokkaasti käyttöön käytännön auttamistyössä ja järjestöjen resursseihin vaikuttavassa taustavaikuttamisessa. Punainen Risti on huolissaan koko kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksien heikkenemisestä. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että viime vuosien aikana järjestöjen toiminnan rahoituspohja on kansainvälisen taloudellisen tilanteen takia pikemminkin heikentynyt kuin vahvistunut. Riittävien resurssien turvaaminen esimerkiksi Punaisen Ristin kotimaan toimintaan on tärkeää, koska Suomessa on enenevä määrä ihmisiä, jotka tarvitsevat oman elämänsä hallinnassa ulkopuolista tukea ja apua. Yksinäisyyden, köyhyyden ja syrjäytymisen aiheuttamat ongelmat tuntuvat kasvavan. Jatkossa toteutettavat valtion talouden tasapainottamistoimenpiteet ja säästöohjelmat tuskin tulevat helpottamaan tilannetta Punainen Risti ja ympäristö Tulevaisuuden näköaloja Punainen Risti nähdään luotettavana järjestönä, jolla on kyky vastata kotimaan tai kansainvälisiin onnettomuuksiin tai kriiseihin silloin, kun apua tarvitaan. Valmiutemme osana kansainvälistä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikettä on tärkeä osa suomalaisten turvallisuutta. Yli 500 paikallisen osaston vapaaehtoiset ovat tärkeä osa kansalaisyhteiskuntaa ja yhteisöllisyyden vahvistamista. Järjestön keskittyminen entistä selkeämmin valmiuteen ja terveys- ja hyvinvointiohjelmiin lisää sen vaikuttavuutta ja merkittävyyttä. SPR:n merkitys suomalaisena avustusjärjestönä näkyy muun muassa siinä, että vuosittain järjestöömme liittyy tuhansia uusia jäseniä. Ihmisillä on vahva käsitys siitä, että Punainen Risti on tehokas auttamisen kanava. Uusien jäsenten määrä ei kuitenkaan merkitse jäsenmäärän kasvua. Järjestön jäsenten keski-ikä ylittää pian 60 vuotta. Jäsenkunnan ja vapaaehtoisten ikääntyminen vaikuttaa monella tavalla järjestön toiminnan resursseihin. Jäsenmäärän kasvun esteenä on myös se, että emme ole toistaiseksi löytäneet tehokkaita keinoja siihen, miten uudet ihmiset todella pääsisivät mukaan Suomen Punaisen Ristin toimintaa voi verrata tyypillisiin valtakunnallisiin, pääasiassa toimistotyötä tekeviin organisaatioihin. Siten järjestö ei omalla toiminnallaan rasita merkittävästi ympäristöä, eikä vapaaehtoistoimintakaan sisällä ympäristöriskejä. Silti keskustoimiston, 12 piirin ja yli 500 paikallisosaston toimintaan liittyy paljon yhteisiä kokouksia ja matkustamista, joten autoilun aiheuttama kuormitus, tarpeeton toimistopaperin käyttö ja syntyvän jätteen määrä on otettava toiminnassa huomioon. Kuluneen vuoden aikana uusittiin keskustoimiston autokalusto kokonaisuudessaan. Nyt käytössämme on työturvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden kannalta hyvä ratkaisu. Punainen Risti pyrkii teknisillä ratkaisuilla ja myös käytännön toimilla siirtymään entistä enemmän sähköiseen toimistoon ja tiedonvälitykseen. Tätä tukevat myös nyt toteutetut tietohallinnon hankkeet. Järjestöllä on käytössä sähköinen laskutus ja laskujen hyväksymisjärjestelmä ja jo nyt lähes kaikki kokousmateriaalit toimitetaan osallistujille sähköisesti. Punaisella Ristillä ei ole erityistä ympäristöohjelmaa, mutta Veripalvelu ja konttiketju noudattavat omia ohjeistuksiaan. Veripalvelu soveltaa lääketeollisuuden käytäntöjä mm. kertakäyttömateriaalien käsittelyssä. Konttiketju on merkittävä tavaroiden vaatteiden, huonekalujen, astioiden, muiden kodintarvikkeiden sekä urheiluvälineiden kierrättäjä ja myös käytettyjen vaatteiden uusiokäyttäjä. 13

14 Sydäntalvi oli järjestön yhteinen ponnistus Vuoden 2013 tavoitteena oli nostaa esiin seniorit, jotka toimivat aktiivisesti yhteiskunnassa ja vahvistavat sen hyvinvointia. Teemavuotena heitä haastettiin vapaaehtoisiksi ja samalla nostettiin esille järjestömme seniorivapaaehtoisia. Punainen Risti haluaa toiminnallaan korostaa ikäihmisten oikeutta saada apua ja olla arvostettu osa yhteisöään. Seniorivuotta valmisteltiin tuottamalla piireille ja osastoille virikeaineistoa. Teemavuosi näkyi eri puolilla maata pidetyissä seminaareissa ja tapahtumissa. Seniorivuoden näkyvin yhteinen ponnistus oli Sydäntalvi-harjoitus. Harjoituksessa haluttiin kiinnittää erityisesti huomiota ikääntyneiden haavoittuvuuteen ja avun tarpeeseen luonnononnettomuuksissa ja arjen hätätilanteissa. Sillä tuotiin esille myös Punaisen Ristin auttamisvalmiutta viranomaisten apuna. Harjoituksessa evakuoitiin laitoksessa ja kotona asuvia vanhuksia turvaan kuvitteellisen talvimyrskyn aiheuttamien sähkökatkosten ja muiden vahinkojen varalta. Harjoitus päättyi iloisiin ystävänpäivän tapahtumiin. Sydäntalvi sai huomattavaa julkisuutta, ja siihen osallistui noin vapaaehtoista ja 296 osastoa eri puolilta maata. Teemavuosi näkyi myös järjestön ensiapukoulutuksissa, joissa muistutettiin ikäihmisille tapahtuvista tyypillisistä kotitapaturmista sekä keinoista niiden ehkäisemiseksi. Seniorikansalaiset ovat olleet tapaturmien ehkäisytyön kohderyhmänä myös valtakunnallisissa yhteistyöelimissä. Punainen Risti oli mukana useissa hankkeissa, joissa toimintavuoden senioriteema näkyi. Se osallistui SOSTE ry:n vanhustyön verkoston toimintaan. Vuoden alkupuolella valmisteltiin uusi hankehakemus RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelmaan. Täyttä elämää eläkkeellä -hankkeella halutaan vahvistaa eläkkeelle jäävien ihmisten mahdollisuutta osallistua vapaaehtoistoimintaan ja saada tähän uusia toimintamalleja. Yhteistyötä viranomaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa vahvistettiin. Yhteistyön merkitys korostui loppuvuodesta 2013 Viking Linen autolautta Ms Amorellan karille ajautumisessa Maarianhaminan edustalla. Vapaaehtoiset olivat mukana auttamassa perheitä siirtymisessä jatkoyhteyksiin. He jakoivat huopia ja antoivat henkistä tukea sekä aluksella että Maarianhaminan ja Turun satamissa. Laukaan Vihtavuoren suuronnettomuuden vaaratilanteen toiminnassa vapaaehtoisilla oli tärkeä ja kiitelty rooli. Evakuointipaikan järjestelyt saivat onnettomuustutkintakeskuksen tutkimuksen mukaan paljon kehuja. Vapepassa hälytysryhmää Vapaaehtoisen pelastuspalvelun verkosto kattaa yksittäistä hälytysryhmää 50 eri järjestöstä ympäri Suomen. Suomen Punainen Risti koordinoi tätä yhteenliittymää. Punaisen Ristin senioritoiminnan teemavuotena nostettiin esille erityisesti eläkeläisten ja senioreiden merkitystä tässäkin toiminnassa. Vapaaehtoisia kehuttiin Laukaan Vihtavuorella Punainen Risti on jo useamman vuoden ajan määrätietoisesti vahvistanut järjestön auttamisvalmiutta osastojen valmiussuunnitelmista oli valmiita 84 % eli 416 osastolla. Osastoja yhteensä oli valmiuden seurannan mukaan 508 kpl ja niistä aktiivisia osastoja 497 kpl Monet vapaaehtoiset osallistuivat Sydäntalvi-harjoitukseen Seinäjoella. Vapepan hälytystilanteet Harri Hinkka Etsintä Ensihuolto (henkinen tuki, tulipalot ym.) Liikenneonnettomuus Maastopalo Muu auttamistilanne Valmiushälytys. Ei toimintaa Ympäristöonnettomuus 14

15 Ensiapuryhmiin rekrytoitiin uusia jäseniä Ensiapuryhmät tarjoavat edelleen eri ikäisille toimijoille tärkeän toimintakanavan Punaisessa Ristissä. Ryhmissä voidaan oppia ja harjoitella ensiapua sekä olla mukana auttamistehtävissä. Yleiskokous on asettanut tavoitteeksi sekä ensiapuryhmien että ensiapuryhmäläisten määrän kasvattamisen. Ryhmien määrä onkin noussut, mutta toimijoiden määrä on huolestuttavasti laskenut. Vuonna 2010 toimijoita oli ja vuonna Ensiapuryhmäläisten määrän lasku tuntuu erityisesti ensiapupäivystyksissä, joiden määrä vuosittain kasvaa, mutta toimijoiden määrä vähenee. Vuonna 2013 ryhmät hoitivat päivystystä ja auttoivat henkilöä. Vahvistusta ensiapuryhmiin haettiin sekä yleisellä että kohdennetulla rekrytoinnilla. Erinomainen esimerkki tästä on Sukevalla ja Sonkajärvellä osastojen yhteistyönä perustettu ensiapuryhmä, jossa afgaaninuoret ovat mukana ensiapupäivystyksissä. Oulun ja Lapin piireissä toteutettu kaksivuotinen HUIPPU -hanke päättyi vuonna Tavoitteena oli kehittää tehokkaita rekrytointitapoja. Lapissa ja Oulussa elvytettiin myös nukahtaneita osastoja. Oulun piirissä perustettiin kolme uutta osastoa. Vuonna 2014 suunnitelmissa on perustaa lisää uusia osastoja. Vapaaehtoisten ensiaputaitoja testattiin kesäkuussa Savonlinnassa. Tehtäviä oli Reddie Kids-, nuoriso-, aikuis-, ensivaste- ja senioriryhmille. Seniorit, jotka olivat ensimmäistä kertaa mukana kisoissa, kokivat osallistumisensa omaa terveyttä ja turvallisuutta tukevana innoittavana tapahtumana. viä. Kaksi järjestön vapaaehtoista tuki Paraguayan Punaista Ristiä. ECHO:lle luovutettiin suositukset koskien vapaaehtoisten rekrytointia, koulutusta, tukea ja ohjausta ennen ja jälkeen kenttäjakson ja sen aikana sekä vapaaehtoisten isännän velvollisuuksista. Myös EU-rahoitteinen hanke kansainvälisen avun vastaanotosta Suomessa käynnistettiin vuoden aikana. Tavoitteena on selvittää mahdolliset pullonkaulat ja kehittämisen paikat Suomen lainsäädännössä kansainvälisen avun vastaanottamiseksi. Oikeudellinen selvitys valmistuu vuonna Ensiapupäivystykset ja avunsaajat Päivystykset Avunsaajat Ensiapuryhmiä ja niissä vapaaehtoisia Monet Reddie Kidsit pääsivät näyttämään taitojaan Savonlinnan SM-kilpailuissa. Jani Rutanen 0 Ensiapuryhmien määrä Vapaaehtoiset Hankkeita avustusvalmiuden parantamiseksi SPR osallistui entistä aktiivisemmin alueellisten sisäisen turvallisuuden hyvinvointiohjelmien laatimiseen ja toteuttamiseen. Vuoden 2013 lopussa Lapin Arjen turvaa kunnissa -hanke voitti Euroopan julkishallinnon järjestämän kilpailun Maastrichtissa. Hanketta vetää Lapin aluehallintovirasto ja järjestömme Lapin piiri on siinä vahvasti mukana. Tavoitteena on kehittää paikalliset voimavarat niin, että ne palvelevat parhaiten kuntalaisten hyvinvointia. Suomen Punainen Risti osallistui EU:n rahoittamaan hankkeeseen Volunteers in Capacity Building osana EU:n omaa humanitaarisen avun henkilöreser- Senioreiden teemavuoden kunniaksi SM-kilpailuihin perustettiin ensimmäistä kertaa oma sarja senioreille. Niklas Meltio 15

16 Ystävätoimintaa jo 331 osastossa Yksinäisyyttä sekä ystävän ja yhteisön tuen tarvetta on kaikissa ikäryhmissä, mikä näkyi siinä, että ystäväkurssit täyttyivät eri puolilla maata. Ystävätoimintaa toteutettiin jo 331 osastossa. Toiminnan monipuolisuus houkuttelee uusia ihmisiä osallistumaan. Ystävät osallistuivat runsain joukoin Sydäntalvi-harjoitukseen. He oppivat, miten toimia poikkeustilanteessa ja vahvistivat samalla järjestön auttamisvalmiutta. Harjoituksen jälkeen järjestettiin iloisia ystävänpäivätapahtumia, joissa evakuoidut vanhukset saivat nauttia kakkukahveista ja virkistävästä ohjelmasta. Ystävätoiminnassa tehtiin myös yhteistyötä Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Ystävät saivat täydennyskoulutusta ikääntyneiden mielen hyvinvointiin liittyvästä teemasta. Loppuvuodesta käynnistyi uusi leikkikulttuurihanke. Koko Suomi leikkii -hanke on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama, 75-vuotisjuhlavuoden (2014) juhlahanke. MLL ja SPR toteuttavat sen. Sen tarkoituksena on luoda sukupolvien kohtaamispaikkoja 5 10-vuotiaille lapsille, heidän perheilleen ja senioreille. Toiminta rakentuu leikin, taiteen ja mielikuvituksen ympärille. Hankkeen pilotointi aloitettiin marraskuussa neljällä paikkakunnalla: Turussa, Tuusulassa, Muuramessa ja Tampereella. Iloa ja hyvää seuraa omaishoitajille Punainen Risti on 20 vuoden ajan tukenut omaishoitajia, ensin ammatillisella lomitustoiminnalla ja nykyään tukemalla omaishoitajien hyvinvointia. Toimintavuoden 2013 tavoitteena oli lisätä vuorovaikutusta eri sukupolvien välillä. Lisäksi pyrkimyksenä oli herätellä omaishoitajia pitämään huolta myös omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Toiminta oli avointa kaikille omaistaan tai läheistään hoitaville. 20-vuotisjuhlavuotena panostettiin näkyvyyden ja vaikuttamistyön lisäämiseen. Omaishoitajia tuotiin esille erilaisissa alueellisissa sekä valtakunnallisissa tilaisuuksissa. Omaishoitajien tukitoiminta on ammatillisesti koordinoitua pääasiassa vapaaehtoisten toteuttamaa toimintaa. Vuonna 2013 toimintaa oli kahdeksan piirin alueella, joista seitsemän piirin alueella työskenteli omaishoitajien tukitoiminnan alueellinen työntekijä. Toiminnassa oli mukana yhteensä 54 osastoa ja lähes 300 vapaaehtoista. Vapaaehtoisia koulutettiin toimintavuonna 233 henkilöä Omaishoitajien määrä koulutuksissa Kyläkerhoissa solmitaan ystävyyssuhteita. Pieksämäen osaston kerhonvetäjä ja kerholainen iloitsivat tapaamisesta. Paula Myöhänen Vapaaehtoiset ystävätoiminnassa On tärkeää, että omaishoitaja pitää huolta myös omasta kunnostaan. Vapaaehtoisen rinnalla tulee lähdetyksi liikkumaan helpommin. Jarkko Mikkonen 16

17 Pluspisteet täyttivät 20 vuotta Lokakuussa Pluspisteet viettivät Joensuussa 20-vuotisjuhlaa. Juhlaseminaarissa ja kutsuvierasillallisella juhlittiin toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten arvokasta työtä. Tilaisuudessa palkittiin Pluspisteiden vapaaehtoisia ansiokkaasta toiminnasta luottamuksellisen testauksen ja neuvontapalveluiden tuottamisessa. Turvaseksipartiointia jatkettiin syksyllä Helsingin satamissa, joissa hiv/seksuaaliterveystyön vapaaehtoiset ja Hiv-Tukikeskuksen ammattilaiset tiedottivat turvallisesta seksikäyttäytymisestä matkailijoille. Myös Levillä vapaaehtoiset jakoivat satoja kondomeita. Pluspisteissä ja valtakunnallisessa neuvontapuhelimessa päivystivät vapaaehtoiset, joista valtaosa on terveydenhuollon ammattilaisia. Ilokaasu työllisti päihdetyöntekijöitä Punainen Risti teki päihdetyötä kesällä festivaaleilla ja talvella kauppakeskuksissa sekä oppilaitoksissa. Ilokaasun käyttö on lisääntynyt ja siitä muodostui uusi ilmiö keväällä SPR:n päihdetyö oli merkittävässä roolissa tilanteen seurannassa, tiedottamisessa ja aiheesta kouluttamisessa. Vapaaehtoiset keräsivät havaintoja valtakunnallisesti ja Punainen Risti toimi asiantuntijana lukuisissa yhteyksissä. Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko, jota Punainen Risti koordinoi nyt toisen kerran valtakunnallisesti, innosti osastoja näkymään paikkakunnallaan Kotimaan apu/euroa Autettujen määrä osastojen ja piirien avustamissa äkillisissä kotimaan onnettomuuksissa Osastojen omista varoista antama apu Osastojen omista varoista Äkillinen apu antama Huono-osaisuutta apu ehkäisevät hankkeet kotimaassa Huono-osaisuutta Äkillinen apu kotimaassa ehkäisevät hankkeet Muut isot onnettomuustilanteet 423 Terveyspisteitä yli viisikymmentä Kiinnostus terveyspistetoimintaa kohtaan vaikuttaa lisääntyneen. Vuoden aikana perustettiin muutamia uusia pisteitä ja vuoden lopussa matalan kynnyksen neuvontapalveluita tarjoavia terveyspisteitä oli 58. Terveyspistetoimintaa voidaan pitää määrätysti vertaisapuna, sillä moni toimija on eläkkeelle siirtynyt terveydenhuollon ammattilainen. Näin seniorivuoden tavoite saavutettiin tässä vapaaehtoisessa toimintamuodossa Käynnit Käynnit terveyspisteessä terveyspisteissä 7504 Defibrillaattorirekisteri Yhteistyössä Suomen Sydänliiton ja Suomen Elvytysneuvoston kanssa perustettuun defibrillaattorirekisteriin on lisätty tasaiseen tahtiin laitteita. Suurissa asutuskeskuksissa laitteita on rekisteröitynä enemmän kuin harvaanasutuilla seuduilla, joissa laite olisi usein tarpeellinen. Rekisterin markkinointityö jatkuu. Koulutuksen tueksi uutta materiaalia Vuoden 2013 aikana uudistettiin Hätäensiapukirja. Yhdessä ja samassa niteessä on sekä suomen- että ruotsinkielinen laitos. Kirja on käännetty myös englanniksi. Turvapassin koulutusohjelma 10 vuotta Toimintavuonna järjestettiin kahdeksan ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutusta sekä yksi hätäensiapukouluttajakoulutus. Yksi ETK -koulutus pidettiin ruotsin kielellä ja ETK -täydennyksiä järjestettiin 16. Kaikki koulutetut saivat koulutuksen yhteydessä PPE-D -kouluttajapätevyyden edellisen vuoden tapaan. Vuoden aikana käynnistettiin mittava ETK -koulutuksen uudistus. Sen tavoitteena on koulutuksen muokkaaminen ammatilliseksi koulutukseksi ja saaminen opintopistejärjestelmään. Turvapassin koulutusohjelma täytti 10 vuotta Ensivastekoulutus uudistui Syksyllä 2013 uusittu ensivastekoulutus esiteltiin sairaanhoitopiirien ensihoidon vastuulääkäreille. Pyyntö yhteisen koulutuksen kehittämiseksi oli saatu ministeriöstä. 17

18 Suomen pelastusalan keskusliitto SPEK ja Suomen meripelastusseura SMPS sekä Punainen Risti tuottavat koulutuksen sisällöt ja toimintaprotokollat. Ne päättävät yhteisistä kriteereistä, joilla uudet ensiauttajat ja kouluttajat valitaan. Lokakuussa pidettiin Punaisen Ristin ensivastekouluttajille täydennyskoulutus. Sisältöjen ja aineistojen uudistus saadaan päätökseen vuonna Euroopan Elvytyspäivä Lokakuussa vietettiin ensimmäistä eurooppalaista elvytyspäivää. Päivä on Euroopan Elvytysneuvoston aloite muistuttaa elvytystaitojen tärkeydestä. Ensiapu- ja ensihoitosymposiumi järjestettiin Finlandia-talossa Helsingissä ja se kokosi paikalle 270 osallistujaa. Päivien teemana oli Yhteiskunta muuttuu - muuttuuko ensiapu?. Autoilijoiden ensiaputaidot selvitettiin Euroopan Punaiset Ristit ja Kansainvälinen Autoliitto selvittivät autoilijoiden ensiaputaitojen tasoa. Tulokset julkaistiin keväällä. Tutkittujen maiden välillä oli suuria eroja. Suomalaisista autoilijoista 91 % muisti tarkastaa, hengittääkö uhri ja peräti 97 % muisti, että vakava verenvuoto tyrehdytetään painesiteellä. Käytännön harjoituksissa kävi ilmi, että 30 % suomalaisista autoilijoista osasi elvyttää ja puolet osasi asettaa tajuttoman kylkiasentoon sekä tarkastaa hengityksen. Tutkimus osoitti, että ihmiset yliarvioivat ensiaputaitojaan ja että kertaluonteinen ensiapukurssi ei riitä ylläpitämään taitoja ikuisesti. Myönteistä oli, että suurimmalla osalla oli halu auttaa. Vapaaehtoisia muistettiin kiitosgaalassa Vapaaehtoisille järjestetty kiitosgaala keräsi Hämeenlinnaan viisisataa osallistujaa. Järjestön hallituk- Kiitosgaalassa Mestaripromoksi eli parhaaksi vapaaehtoistoiminnan promoottoriksi valittiin Leila Honkala Sonkajärven osastosta. sen myöntämän kasvattajaosastopalkinnon sai Viinijärven osasto. Kiimingin ja Korsholms norran osastot saivat kunniamaininnat. Kasvattajaosastopalkinto annetaan osastolle, joka on tehnyt merkittävää työtä nuorisotoiminnassa. Kiitosgaalassa palkittiin mestaripromo Leila Honkala Sonkajärven osastosta sekä kuusi eri toimintamuotoihin erikoistunutta mestaripromoa: ensiaputoiminnasta Kalle Kivimaa Tapiolan osastosta, monikulttuurisesta toiminnasta Anneli Saarinen Mäntyharjun osastosta, nuorisotoiminnasta Pilvi Peltola Tampereen osastosta, sosiaalipalvelutoiminnasta Sisko Mäenpää Ilmajoen osastosta, terveys- ja hyvinvointitoiminnasta Tuula Töyrylä Joensuun osastosta sekä valmiustoiminnasta Virpi Laine Nousiaisten osastosta. Kimmo Holopainen Suomen Punaisen Ristin järjestämään vapaaehtois- ja yleisökoulutukseen osallistui kaikkiaan noin henkilöä. Viivi Mouhu Vapaaehtoiskouluttajien koulutukseen osallistui 70 uutta henkilöä. Kouluttajien verkkokurssia kehitettiin entistä paremmin vastaamaan järjestökoulutuksen ajankohtaisia perussisältöjä. Tavoitteena on, että kaikki kouluttajat pystyvät vetämään yhteisen lipun alla järjestökoulutuksen. Valtakunnallisilla kouluttajien täydennyskoulutuspäivillä Nynäsissä pätevyyttään jatkoi 57 vapaaehtoiskouluttajaa. Vapaaehtoisten valtakunnallisten koulutusten opintopisteytys aloitettiin kouluttajakoulutuksen opintokokonaisuudesta sekä keskeisistä vapaaehtoisten peruskursseista. Tämän lisäksi uudistettiin kurssikuvaukset sekä valtakunnalliset todistuspohjat. RAY tukee Punaisen Ristin kotimaan toimintaa Yleisavustus sosiaali- ja kansanterveystyön edistämiseen Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminta Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ensihuoltotoiminta HIV- ja seksuaaliterveystoiminta Omaishoitajien tukitoiminta Nuorten turvatalotoiminta Maahanmuuttajatoiminta Päihdetyö Ystävätoiminnan tukipiste Helsingin ja Uudenmaan piirissä -projekti Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittäminen Länsi-Suomen piirissä -projekti Ei rasismille -projekti

19 Monikulttuurisuustyö houkutteli uusia vapaaehtoisia Uusia koulutuksia kotouttamisen tueksi Maahanmuuttajaohjelma kehitti uusia monikulttuurisia koulutuksia kotouttamisen tueksi. Kielikerhon ohjaajien koulutus käynnistettiin Joensuussa, maahan muuttaneita houkuteltiin vapaaehtoisiksi pääkaupunkiseudun oppilaitoksista ja asumisaputoiminnassa kokeiltiin uusia malleja Kouvolan seudulla. Ohjelma käynnistettiin vuonna Erilaisia tilaisuuksia järjestettiin noin 200, ja niihin osallistui lähes ihmistä. Matalan kynnyksen toimintaan, kuten läksykerhoihin, kansainvälisiin klubeihin sekä kielikerhoihin, osallistui yli ihmistä. Kaikkeen ohjattuun toimintaan osallistuneiden lukumäärä oli yli käynti- ja toimintakertojen mukaan laskettuna. VAPAA-hanke aktivoi pakolaisia ja jo kotiutuneita maahanmuuttajia Vapaaehtoiset pakolaistyössä eli VAPAA -hanke on tukenut uusia osastoja aloittamaan pakolaisten kotouttamista tukevaa toimintaa. Valtakunnallinen hanke käynnistyi ja siinä on mukana 12 erikokoista kuntaa ympäri Suomea. Näistä viidellä kunnalla ei ole aiemmin ollut Punaisen Ristin monikulttuurista vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoisia kannustettiin hyödyntämään paikkakunnalla jo asuvien pakolaisten osaamista heidän auttaessaan uusien pakolaisten vastaanotossa. Näin innostetaan pakolaisia osallistumaan järjestötoimintaan. Hanke pyrkii myös parantamaan pakolaisten työmahdollisuuksia. Heille on järjestetty tutustumiskäyntejä yrityksiin sekä marja- ja maatiloille. Koulutus- ja työllisyyspolkuja on luotu erityisesti sellaisille ihmisille, joilla on heikko pohjakoulutus. Hankkeessa on huomioitu erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat kiintiöpakolaiset. VAPAA -hanke tukee vapaaehtoisia toimimaan näkyvästi pakolaisten ystävinä ja osallistumaan lähiympäristössä käytävään keskusteluun. Kokemuksen mukaan erityisesti paikallisin voimin voidaan merkittävästi vaikuttaa kunnan päätöksentekijöihin. Toimintaa rasismia vastaan Ei rasismille! -kumppanuushankeen keskiössä ovat rasisminvastainen kansalaistoiminta, kasvatus ja valistaminen sekä rasismia kohdanneiden tukeminen. Hanke käynnistyi keväällä Rasisminvastaista työtä tehtiin tunnetuksi valtakunnallisesti useissa eri tapahtumissa, tiedotusvälineissä sekä työpajoissa. Vuonna 2013 käynnistettiin myös rasisminvastaiseen työpakkiin tulevien materiaalien kokoaminen yhdessä kumppanijärjestöjen kanssa. Nopean vaikuttamisen Quick Response -ryhmä aloitti myös toimintansa. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto jatkui Turvapaikanhakijoiden määrässä ei vuonna 2013 tapahtunut suurta muutosta vuoteen 2012 verrattuna. Hakijoiden määrä on kuitenkin laskenut suhteessa siihen, mihin on oltu varauduttu. Tämän vuoksi Maahanmuuttovirasto päätti lakkauttaa Suomen Punaisen Ristin ylläpitämän Siuntion vastaanottokeskuksen loppuvuodesta Muissakin keskuksissa tapahtui muutoksia paikkamäärissä ja tilajärjestelyissä. Vuoden aikana vastaanotettiin 674 kiintiöpakolaista, joten vuoden kiintiö jäi alle tavoitteen. Matkajärjestelyjä tehtiin kolmelle perheelle. Perheenyhdistämisohjelman puitteissa maahan saapui yhteensä viisi perheenjäsentä. Yksi perhe järjesti matkansa kokonaan itse. Perheenyhdistämispolitiikkaan ja -hallintoon on viime vuosina tehty paljon muutoksia, jotka vaikuttavat pakolaisten perheenjäsenten asemaan ja oikeuksiin. Tähän perustuen SPR järjesti marraskuussa 2013 Perheenyhdistämisen oikeudet -seminaarin. Tilaisuuteen osallistui 97 henkilöä ja se koettiin tarpeelliseksi, koska yhteisiä keskustelufoorumeita ei ole. Henkilötiedustelussa etsittiin kadonnutta perheenjäsentä. Tiedusteluista yli puolet koski Eurooppaan pakomatkalla olevien perheenjäsenten etsintää. Yhteensä käsiteltiin 426 etsintäpyyntöä ja välitettiin 42 Punaisen Ristin viestiä. Rasismin vastaista viikkoa vietettiin maaliskuussa. Rebekka Holm on tuonut rohkeasti esille lasten ja nuorten kohtaamaa rasismia. Kpl Henkilöä Punaisen Ristin vastaanottamat kiintiöpakolaiset Turvapaikkahakemukset Lähde: Maahanmuuttovirasto Kimmo Holopainen 19

20 Apua luonnononnettomuuksien ja sotien uhreille Vuotta 2013 leimasivat luonnononnettomuudet ja monimutkaistuneet konfliktit. Filippiinejä koetteli marraskuussa maan historian pahimpiin lukeutunut Haiyan-taifuuni. Tuhansia kuoli ja noin neljä miljoonaa ihmistä menetti kotinsa. Kansannousuna keväällä 2011 alkaneelle Syyrian sisällissodalle ei näy loppua. Se on surullinen esimerkki ajallemme tyypillisistä monimutkaistuneista konflikteista, joista kärsittiin vuoden 2013 aikana erityisen pahoin myös Malissa, Kongon Demokraattisessa tasavallassa, Etelä-Sudanissa sekä Keski-Afrikan tasavallassa. Suomen Punaisen Ristin pitkäkestoisen kehitystyön tavoitteena on auttaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. SPR:n kehitystyön päämääränä on riskejä kestävä perhe tai yhteiskunta, joka pystyy varautumaan katastrofeihin sekä palautumaan niistä mahdollisimman hyvin katastrofia edeltävään tai jopa parempaan tilanteeseen. Kehitystyötä sidotaan entistä tiiviimmin katastrofiapuun siten, että katastrofiavun resursseja ohjataan riskienhallintaan. Sen avulla joko ennaltaehkäistään tulevia katastrofeja tai varaudutaan paremmin niiden vaikutuksiin. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto piti yleiskokouksen marraskuussa Sydneyssä. Kokouksessa nostettiin yhteisöjen joustokyky kestävän kehityksen tärkeäksi osa-alueeksi. Kokouksessa julkaistiin Vuosituhattavoitteiden jälkeistä kehitysagendaa käsittelevä kantapaperi, jossa Punainen Risti sitoutui parantamaan riskialttiilla alueilla elävien yhteisöjen kapasiteettia varautua ja vastata katastrofeihin. AVUSTUSKOHTEET Aasia Hirmumyrskyt runtelivat Filippiinejä Marraskuussa Filippiinit kärsi yhdestä maan historian voimakkaimmista taifuuneista. 8. marraskuuta iskenyt Haiyan aiheutti yli ihmisen kuoleman, ja noin neljä miljoonaa ihmistä menetti kotinsa. Vuoden 2013 lopussa yli ihmistä oli edelleen kateissa. Suomen Punainen Risti tuki avustusoperaatiota lähettämällä Filippiineille terveysaseman ja logistiikkayksikön. Terveysasema vastaanotti päivittäin noin potilasta. Nopeiden avustusyksiköiden lisäksi Punainen Risti toimitti tuhoalueille 500 telttaa, huopaa, pressua ja moskiittoverkkoa suojaksi hirmumyrskyn uhreille. Taifuuni runteli pahoin myös Aklanin aluetta, jossa uhriluvut pysyivät kuitenkin alhaisina Punaisen Ristin tukeman katastrofivalmiushankkeen ansiosta. Aklanissa kyettiin aloittamaan evakuoinnit sekä välitön avustustyö aiemmin saadun valmiuskoulutuksen ansiosta. Tilannetta pahensi se, ettei Filippiineillä oltu toivuttu vielä edellisistä luonnononnettomuuksista. Vain kolme viikkoa ennen Haiyania maan keskiosia ravisteli Bohol-maanjäristys, ja elokuussa 2013 trooppinen myrsky Utor ajoi yli ihmistä kodeistaan. Suomen Punainen Risti auttoi hirmumyrsky Haiyanin uhreja mm. lähettämällä alueelle hygieniapakkauksia. Suomen Punainen Risti toimitti alueelle terveys- ja hygieniapakkausta sekä kaksi pelastuskäyttöön tarkoitettua moottorivenettä. Myös joulukuussa 2012 Filippiineille iskeneen Bopha-taifuunin jälleenrakennustöitä jatkettiin vuonna Suomen Punainen Risti lähetti myös avustustyöntekijöitä hirmumyrskyn tuhoalueille. Terveysasemilla työskenteli vuoden 2013 aikana kaikkiaan 20 terveydenhuollon ja teknisen alan ammattilaista. Logistiikkayksikössä oli viisi suomalaista logistiikan osaajaa yhdessä Tanskan Punaisen Ristin avustustyöntekijöiden kanssa. Lisäksi Filippiineille lähetettiin useita viestinnän ammattilaisia kenttäviestintäyksikössä. Rakhinen osavaltion sisäiset levottomuudet Myanmarin Rakhinen osavaltiossa on jo useiden vuosikymmenien ajan ollut tulenarka tilanne alueen muslimivähemmistön ja buddhalaisenemmistön välillä. Väkivaltaisuuksien seurauksena noin ihmistä joutui hakemaan suojaa pakolaisleireiltä. Myanmarin Punainen Risti jakoi pakolaisleirien asukkaille perustarvikkeita ja hygieniapakkauksia Suomen Punaisen Ristin tuella. Terveyttä, vaatteita ja sosiaalipalveluja Terveystyötä jatkettiin Afganistanissa, Itä-Timorissa, Myanmarissa, Kambodžassa ja Pohjois-Koreassa. Afganistanissa käydään presidentinvaalit 2014 ja samalla myös pääosa ulkomaisista joukoista poistuu maasta. Tämän ennakoidaan aiheuttavan haasteita humanitaarisille toimijoille, mutta samalla se saattaa avata uusia tukimahdollisuuksia rahoittajavaltioiden muuttaessa Afganistanin strategioitaan. Vuoden 2013 lopulla Afganistanin Punainen Puolikuu käytti paljon voimavaroja tulevaan vuoteen varautumiseen. Pohjois-Koreassa ja Afganistanissa tehtiin yhteisöperustaisten terveysohjelmien väliarvioinnit, joiden tuloksia hyödynnetään tuen suunnittelussa vuodelle Jarkko Mikkonen 20

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kokousaika: perjantai 25.9.2015 klo 10.06-12.24 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä

Täyttä elämää eläkkeellä Täyttä elämää eläkkeellä Saija Ohtonen-Jones 5.2.2016 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Punainen Risti kansainvälinen liike ja kotimainen järjestö auttaa katastrofien ja onnettomuuksien

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014.

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014. 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Mari Stycz Puh. 5 572 6727 Selvitys 1/215

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys)

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys) 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika: perjantai 18.3.2016 klo 10.08-13.12 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Puheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikätyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! 27.9.2013 Säätytalo Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Valmiudessa Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Iloa auttamisesta vapaaehtoisten koulutusristeily Pekka Mattila 16.10.2015 OHJELMAMME TÄNÄÄN 15:00 Tervetuloa! 15:10 Esittäytymistä 15:40

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti ja laajamittainen maahantulo. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti ja laajamittainen maahantulo. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Suomen Punainen Risti ja laajamittainen maahantulo Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Suomen Punainen Risti - yksi suurimmista kansalaisyhteiskunnan toimijoista Suomen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja

JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja JÄRJESTÖT KUNTIEN KEHITTÄJÄKUMPPANEINA Eija Heimo, TtT, toiminnanjohtaja YHDESSÄ ENEMMÄN Käytäntöjä ja kokemuksia kumppanuuden rakentamisesta kuntien ja järjestöjen välillä 23.1.2014 Tietoa Varsinais-Suomen

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MIKÄ ON MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Perusasiat pähkinänkuoressa Hanketta toteuttavat yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ja Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto Hankkeen

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS Tuomas Koskela RAY:n avustuslinjaukset 2016-2019 7.10.2016 JÄRJESTÖ-KUNTA YHTEISTYÖLLÄ PYSYVIÄ TULOKSIA Korostamme järjestöjen ja kuntien

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti Kontti ketju Turun Kontti 2016 KONTTIKAUPALLA HYVÄÄ

Suomen Punainen Risti Kontti ketju Turun Kontti 2016 KONTTIKAUPALLA HYVÄÄ Suomen Punainen Risti Kontti ketju Turun Kontti 2016 Kontti-ketju toiminta alkanut vuonna 2001 tällä hetkellä 12 tavarataloa: Oulu 2001,Kuopio 2001,Pori 2003, Rovaniemi 2003, Lahti 2005, Joensuu 2006,

Lisätiedot

Jokaiselle ainakin yksi turvallinen aikuinen ja mielekästä harrastustoimintaa: Yli Hyvä Juttu -toimintamalli

Jokaiselle ainakin yksi turvallinen aikuinen ja mielekästä harrastustoimintaa: Yli Hyvä Juttu -toimintamalli Jokaiselle ainakin yksi turvallinen aikuinen ja mielekästä harrastustoimintaa: Yli Hyvä Juttu -toimintamalli II Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi 13.9.2012 Mitä on palokuntanuorisotoiminta?

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Maahanmuuton haasteet ja kolmas sektori

Maahanmuuton haasteet ja kolmas sektori Maahanmuuton haasteet ja kolmas sektori Toimijana ja koordinoijana Suomen Punainen Risti Johanna Matikainen Maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö Suomen Punainen Risti Suomen Punainen Risti - yksi

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Suomen meripelastusseuran strategia

Suomen meripelastusseuran strategia Suomen meripelastusseuran strategia 2008-2014 Esitys 1 Seuran historian 3. strategiakierros a e Voimassa oleva 2004 2010 strategia vahvistettiin yleiskokouksessa 27.2.2004 Kierros oli laaja ja lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 1. JOHDANTO Punaisen Ristin Rovaniemen osaston toimintasuunnitelma on laadittu vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Turvapaikanhakijan kotoutuminen ja hyvinvointi vapaaehtoinen rinnalla kulkijana Milla Mäkilä Stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaanottokeskuksessa Epätietoisuus

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PUNAISEN RISTIN HAASTEET. Kristiina Kumpula pääsihteeri. Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia kotona ja maailmalla kotona ja maailmalla.

PUNAISEN RISTIN HAASTEET. Kristiina Kumpula pääsihteeri. Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia kotona ja maailmalla kotona ja maailmalla. PUNAISEN RISTIN HAASTEET Kristiina Kumpula pääsihteeri Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia kotona ja maailmalla kotona ja maailmalla. SUOMEN PUNAINEN RISTI Julkisoikeudellinen yhdistys: Laki Suomen

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistamishanke

Pelastustoimen uudistamishanke STM valmiusseminaari 26.-27.5.2016, Haikon kartano Pelastustoimen uudistamishanke V-P Ihamäki Pelastusjohtaja, pelastusjohtajat pj. (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos) PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry Suomen Lentopelastusseura SLPS ry MIKÄ - MITÄ Suomen Lentopelastusseura SLPS ry on vuonna 2006 perustettu valtakunnallinen, viranomaisten avuksi luotu vapaaehtoislentotoiminnan kattojärjestö SLPS on yksi

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto Päämäärä Keliakian hyvä hoitotasapaino, joka saavutetaan motivoimalla keliakiaa sairastava

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke 12.12.2011 Seuraneuvottelukunta I Love Sport Oulu hanke Taustaa Suomen ulkomaalaisväestö on viimeisten vuosikymmenien aikana moninkertaistunut. Myös Oulussa maahanmuuttajien määrä on tasaisesti kasvanut.

Lisätiedot

Valviran strategia

Valviran strategia Valviran strategia 2016 2020 Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Ritva Kujala, hallintojohtaja Jussi Holmalahti, johtaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Pohjanmaan maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Pohjanmaan maakuntatutkimus n maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 0..0 Kesäkuu, 0 Taloustutkimus Oy, T, JPa Maakuntatutkimus 0 . JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 Eloisa ikä RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 1 Eloisa ikä ikäihmisten avustusohjelma RAY:n avustusohjelmassa tuetaan yli 60-vuotiaita ikäihmisiä eri elämänvaiheissa ja elämän

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5. OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto 13.5.2013 Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.2013 1 SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAN

Lisätiedot

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 8.9.2015 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen Tavoitteet vuosille 2015-2016 Alueellisten Meidän

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia

80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia Vuoden 2015 kohokohdat 80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia Kiilopäällä siirtyminen maalämpöön ja erinomainen tulos Paljon panostusta uusiin lajeihin

Lisätiedot