VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN TAVOITE... 4 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN RAKENNE... 5 HALLITUS JOHTAA TOIMINTAA ALUETOIMINNAN KEHITTÄMINEN... 6 TARVE JA PÄÄMÄÄRÄ... 6 KESKEINEN TAVOITE... 7 VANVARYN ALUETOIMINNAN VASTAAVAT VARHAISKASVATUKSEN VANHEMPAINTOIMINNAN KEHITTÄMINEN... 9 TARVE JA PÄÄMÄÄRÄ... 9 KESKEINEN TAVOITE... 9 VANVARYN VARHAISKASVATUKSEN VASTAAVA VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS YHTEISTYÖ YHTEISTYÖ VANVARYN JÄSENTEN KANSSA YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA YHTEISTYÖ SUOMEN VANHEMPAINLIITON KANSSA MUU YHTEISTYÖ TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT HANKKEET SATA LASISSA VARTTUMINEN SUOMALAISESSA ALKOHOLIKULTTUURISSA AINEISTOT JA TYÖKALUT PROSESSIEN KEHITTÄMINEN LISÄTIETOJA... 24

2 VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Taustaa Yhdistyksen pitkän tähtäimen suunnitelmat VANVARY päivittää toimintakaudella yhdistyksen arvot ja vision sekä pitkän tähtäimen strategian, jossa otetaan erityisesti huomioon alueellisen toiminnan mahdollisuudet ja haasteet. Työ käynnistetään yhteistyössä yhdistyksen jäsenistön ja keskeisten kumppanien kanssa syksyllä 2014 jäsentapaamisessa ottaen huomioon Vantaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen suunnitelmat sekä Suomen Vanhempainliiton tuen. Keskiössä on moninaisten voimavarojen mielekäs hyödyntäminen. Pitkän tähtäimen suunnitelmissa on myös järjestöyhteistyön kehittäminen. Yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa VANVARY jatkaa hyvän yhteistyön rakentamista ja ylläpitoa Vantaan kaupungin kanssa. Siihen kuuluu erityisesti hyvin käynnistyneen Kodin ja koulun yhteistyön jatkaminen, varhaiskasvatuksen yhteistyön edelleen syventäminen, viestintä- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien kehittäminen sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen päättävien tahojen kanssa. Viestinnän yhteistyökehittämisen keskiössä on Wilman mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen. Alkukeväästä 2014 lähtien on tehty Wilman kehittämistyötä ja se tulee konkretisoitumaan koko Vantaalla perusopetuksen saralla uudella tavalla toimia lähtien. VANVARYn hallitus tapaa vuoden aikana säännöllisesti Vantaan kaupungin sivistysviraston johtoa. Tapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista asioista opetukseen ja varhaiskasvatukseen liittyen. VANVARY on mukana kehittämässä Vantaan Sivistysviraston uutta varhaiskasvatuksen sähköistä tiedotetta, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista varhaiskasvatuksen saralla. Kaikki edellä mainittu vaikuttaa osaltaan VANVARYn Vantaan sisäisen aluetoiminnan kehittämiseen. SWOT-analyysi VANVARYn toiminnasta on tehty helmikuussa 2014 SWOT-analyysi. Siinä nousi esille monia kehittämiskohteita, joista osaa edistetään osana normaalia alueyhdistyksen linjatyönä tapahtuvaa "pienkehittämistä". Vahvuudet VANVARYn keskeisiä vahvuuksia ovat myönteinen noste toiminnalle, toimiva sidosryhmäyhteistyö (Vantaa, Vanhempainliitto, paikallisyhdistykset), sopimuksellisuus ja rooli Vantaan kodin ja koulun yhteistyömallissa sekä kasvava edustuksellisuus Vantaan vanhempaintoiminnan verkostoissa. Vantaalaisten vanhempainyhdistysten määrä on kasvussa ja tässä VANVARYllä on merkittävä rooli ja erityinen vahvuus! Vahvuutena ovat hallituksen jäsenten monipuolinen tausta ja monipuolinen osaaminen, myös vanhempaintoiminnassa sekä hyvät verkostot. Viestinnän ja vuorovaikutuksen osaaminen on vahvaa (kyky vaikuttaa ja saada mukaan).

3 VANVARYn vahvuutena ovat aktiiviset vanhempaintoimijat ja yhdistykset, jotka haluavat olla VANVARYn jäseninä. Vahvuutena on myös vahva tahto onnistua! Heikkoudet VANVARYn heikkoutena on henkilöresurssien vähyys (mahdollisuus sitoutua ja käyttää aikaa toimintaan). Toimintaa ylläpidetään ja kehitetään vapaaehtoisten toimesta, jolloin vaarana on työkuorman epätasainen jakautuminen ja toisaalta aikaansaamisen ja tekemisen epätasainen laatu ja vaikuttavuus. Asioita ei aina osata ajatella kuntatasoisina, vaan keskitytään omaan paikalliseen toimintaan ja näkökulmaan (mikä sekin tärkeää!) Alueyhdistyksen laatustandardi (Vanhempainliitto) tulee tuomaan asiaan helpotusta. Heikkous on silloinkin kuitenkin siinä, saadaanko oikeat henkilöt oikeilla resursseilla oikeisiin tehtäviin ja kohtaamisiin (merkittävin heikkous). Alueyhdistyksen toiminta ehti välillä lähes kuihtua. Toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen uudelleen aktivoinnin jälkeen eivät tapahdu hetkessä, varsinkin kun on kyse vapaaehtoistoiminnasta. Mahdollisuudet VANVARYllä on mahdollisuus vakiinnuttaa paikkansa vantaalaisessa vanhempaintoiminnassa kuntatason toimijana ottaen oma roolinsa koordinaattorina, kehittäjänä ja neuvottelijana sekä aluetoiminnan ohjaajana, osaajana ja yhteistyökumppanina. Ja ei vain perusopetuksen vanhempaintoiminnassa, vaan myös varhaiskasvatuksen puolella. Päiväkotien perustettavat vanhempainyhdistykset ja aluetoiminta ovat molemmat aivan erityinen mahdollisuus! VANVARYllä on erityinen mahdollisuus saavuttaa Vanhempainliiton alueyhdistyksille luoma laatustandarditaso, joka mahdollistaa myös toiminnan taloudellisen tukemisen yleisavustuksen ja kohdennetun toimintaavustuksen (esim. päiväkoti-kampanja) muodoissa. Kasvavat resurssit antavat mahdollisuuden toiminnan viemiseen yhä tavoitteellisempaan suuntaan. Uhat VANVARYn uhkana on toiminnan jatkuvuuden turvattomuus (liian henkilökeskeistä), joka realisoituu erityisesti odottamattomissa henkilö- ja roolimuutoksissa. Valinnoissa ja vaihdoksissa on osattava ottaa huomioon toiminnan laadukas jatkuvuus. Uhkana on, että näin ei tapahdu. Rotaatiota tulee ehdottomasti olla, mutta myös jatkuvuutta. Sen tulee olla hyvin suunniteltua ja toteutettua siirtymineen ja roolimuutoksineen. Yhdistystoiminta tuo tähän sekä uhkia, että mahdollisuuksia. Uhkana on liian pitkään samojen henkilöiden luotsaama alueyhdistys, joka ei ole edustuksellinen ja jonka kuntatasoinen mielipide ja vaikuttavuus eivät rakennu terveelle pohjalle. Erityisenä uhkana on nykyisten toimijoiden kiinnostuksen ja/tai kyvyn toimia hiipuminen ja sitä kautta toiminnan näivettyminen.

4 VANVARYn kehittämissuunnitelma VANVARYn vuosikokouksessa päätettiin toimintasuunnitelmasta, jossa on kuvattu alueyhdistyksen keskeisiksi kehittämiskohteiksi aluetoiminnan kehittäminen ja varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan kehittäminen. Kehittämiskohteet edellyttävät kehittämissuunnitelmaa sekä sen systemaattista jalkauttamista. VANVARYn hallitus on työstänyt alueyhdistyksen kehittämissuunnitelman osana puheenjohtaja Mika Jokisen suorittamaa Suomen Vanhempainliiton Alueyhdistys-akatemiaa. Suunnitelma esiteltiin ensimmäisen kerran yleisölle Vanhempainliiton Alueyhdistysten kesäpäivillä Helsingissä Korkeasaaressa Suunnitelman painopistealueet VANVARYn kehittämissuunnitelman painopistealueet ovat: 1. Aluetoiminnan kehittäminen 2. Varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan kehittäminen Suunnitelman tavoite VANVARYn kehittämissuunnitelman tavoitteena on, että sen avulla pystytään hahmottamaan: Onko tavoitteiden saavuttamiseksi asetettu realistiset keinot ja prosessit? Ovatko prosessien toteuttajat, aikataulu jne. mietitty kunnolla, jotta tavoitteet saavutetaan? Mitä tuloksia toimenpiteiden jälkeen tulisi saavuttaa? Suunnitelman avulla varmistetaan, että ei aseteta tavoitteita, joita varten ei ole suunniteltu toimenpiteitä, eikä luvata tuotoksia/tuloksia, joita varten ei ole asetettu toimenpiteitä. Ohjaavana tekijänä on konkreettisuus: rajatut, realistiset tavoitteet odotetut tuotokset ja tulokset mitattavuus, seuranta, reagointi

5 Kehittämissuunnitelman rakenne Hallitus johtaa toimintaa Kehittämissuunnitelma toteutetaan VANVARYn hallituksen johtamana. Hallituksen jäsenet toimivat sovituissa rooleissa: VANVARYn luottamustehtävien kuvaus. Hallitus asettaa tarvittaessa työryhmiä osatavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteeseen pääsemistä seurataan jokaisessa VANVARYn hallituksen kokouksessa tarvittava reagointi. Suunnittelua ja seurantaa edesauttaa syksyyn 2014 mennessä tehtävä tehtäväluettelo, johon tullaan kuvaamaan tekemiset aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen. Myös päätöspisteet tuodaan luetteloon. Alueyhdistykselle on ensiarvoisen tärkeää jalkauttaa suunnitelmaa yhdessä koko jäsenkunnan kanssa. Tähän paneudutaan yhdessä jäsenkunnan ja keskeisten kumppanien kanssa syksyllä 2014 järjestettävässä VANVARYn Jäsentapaamisessa jossa yhteinen kehittämissuunnitelman jalkauttaminen alkaa. Tätä edeltää jo viestintää VANVARYn verkkosivuilla ja Facebook-ryhmässä. 1. Hallitus- ja työkokouksia Hallituksella on hallitus- ja työkokouksia, joiden ajankohdat löytyvät Tapahtumakalenterista. Tapahtumista löytyvät myös esityslistat lähempänä ajankohtaa. Jäsenet ovat tervetulleet mukaan hallituskokouksiin. VANVARYn hallitus työskentelee lisäksi virtuaalisesti kokousten välillä hyödyntäen mm. hallituksen omaa Facebook-ryhmää sekä työpajoja. Hallituskokouksissa tehdään aluetoimintaan liittyviä päätöksiä. Kokousten pöytäkirjat julkaistaan Jäsensivuilla.

6 Aluetoimintaan liittyvät työkokoukset ovat kokouksia vain hallituskokoonpanolla täydennettynä kokoukseen kutsuttavilla verkoston jäsenillä ja yhteistyötahoilla. Ne ovat luonteeltaan työpajamaisia, asioita valmistelevia. Keskustelua työkokouksissa käsiteltäviin asioihin viritellään mm. VANVARYn Facebook-ryhmässä. 1. Aluetoiminnan kehittäminen Tarve ja päämäärä Kuntatasolla alueellisessa yhteistyössä onnistuminen on VANVARYn keskeisiä tavoitteita. Se on edustuksellisuuden ja alueellisen osaamisen ja vaikuttavuuden näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. Alueellinen yhteistyö Vantaan eri alueilla ei toimi verkostojen yhteistyötä edistävällä tavalla. Yhteistyötä on, mutta se on hyvin paikallista, eikä hyviä käytänteitä ja verkostoja hyödynnetä riittävällä tavalla. VANVARYn toiminnan ytimessä on koko Vantaan tasolla tehtävä vaikuttamistyö. Alueyhdistys käynnistää vuonna 2014 aluetoiminnan kolmella Vantaan suuralueella: itäisellä, koillisella ja läntisellä alueella. Aluejako on sama, mitä Vantaan kaupunki käyttää perusopetuksessa. Alueyhdistys lähtee jalkauttamaan mallia, jossa VANVARYn hallituksen aluetoiminnan vastaavat toimivat VANVARYn alueellisten yhteistyöverkostojen hoitajina, aluetoiminnan keulakuvina ja vetureina. He jalkauttavat viestiä ja yhteistyötä omille alueilleen sekä tuovat alueilta viestiä ja palautetta alueyhdistykseen kokonaiskuvan muodostamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Pyrimme siihen, että omalla esimerkillään aluevastaava pyrkii luomaan hyvää tekemisen ja aikaansaamisen ilmapiiriä yhdistyksessä ja oman alueensa verkostossa. Aluevastaavien tehtävänä on mm. tukea vanhempainyhdistysten perustamista ja toiminnan uudelleen aktivointia sekä koordinoida yhteistyötä alueiden

7 vanhempainyhdistysten ja alueyhdistyksen välillä. Toiminta tähtää myös resurssien laajempaan ja parempaan hyödyntämiseen tavoitteena on, ettei työtaakka jakaudu vain muutamien aktiivisien toimijoiden harteille. Kuntatasolla alueellisessa yhteistyössä onnistuminen on VANVARYn keskeisiä tavoitteita. Se on edustuksellisuuden ja alueellisen osaamisen ja vaikuttavuuden näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. Keskeinen tavoite Keskeisenä rakenteellisena tavoitteena on varmistaa, että VANVARYn aluetoiminta on vuoden 2014 aikana käynnistetty kolmella Vantaan suuralueella: Itäinen alue Koillinen alue Läntinen alue Tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista alueyhdistyksen ja aluetoiminnan vaikuttamistoiminnasta ja toiminnasta yleensä sekä edistää vanhempaintoimijoiden verkostoitumista. VANVARYn sidosryhmien ja verkostojen osalta tunnistetaan yhteistyöpotentiaali sekä tehdään päätös, keiden kanssa lähdetään edistämään syvempää yhteistyötä. Yhteistyöpotentiaalin tunnistaminen tehdään jaolla: JÄSENET (yhdistykset, henkilöt, kannatusjäsenet) VANTAA (huoltajat, virastot, aluetoimikunnat, päätöksenteko, jne.) JÄRJESTÖT (esim. Suomen Vanhempainliitto, OAJ, eri järjestöjen kuten MLL, Lions, Martat paikallisyhdistykset) MUUT (erilaiset toimijat eri rooleista, esim. urheiluseurat) VANVARY tunnistaa keskeiset aluetoimintaan liittyvät prosessit sekä kuvaa ne. Tällaisia ovat mm. Alueyhdistyksen aluetoiminnan johtamisen prosessi Aluetoiminnan verkkosivut Aluetoiminnan ohjeet Aluetoiminnan vuosikello

8 VANVARYn aluetoiminnan vastaavat Keskeistä VANVARYn aluetoiminnan vastaavien tehtävässä on viestintä ja vuorovaikutus sekä alueellinen asiantuntemus. VANVARYn hallitus on nimennyt aluetoiminnan vastaavat kaikille kolmelle alueyhdistyksen suuralueelle: itäiselle, koilliselle ja läntiselle alueelle. Aluetoiminnan vastaavat toimivat hallituksen hyväksymän roolikuvauksen mukaisesti. He toimivat VANVARYn alueellisten yhteistyöverkostojen hoitajina, aluetoiminnan keulakuvina ja vetureina. Vastaavat jalkauttavat viestiä ja yhteistyötä omille alueilleen, sekä tuovat alueilta viestiä ja palautetta alueyhdistykseen kuntatasoisen kokonaiskuvan muodostamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Tehtävä on laaja ja sen vaikuttavuus on merkittävä. Aluetoimintaan liittyvistä asioista päättää VANVARYn hallitus. Aluetoiminnan vastaava on innostaja ja kannustaja, joka omalla esimerkillään pyrkii luomaan hyvää tekemisen ja aikaansaamisen ilmapiiriä yhdistyksessä ja oman alueensa verkostossa. Vastaavalta toivotaan hyvää viestintä- ja vuorovaikutustaitoa, hyvää kokouskäytänteiden hallintaa, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja

9 hyvää tilannetajua, yhdistyslain perustuntemusta, Office- ja sosiaalisen median työkalujen osaamista, hyvää ajankäytön hallintaa sekä innostavaa ja kannustavaa otetta alueyhdistyksen aluetoiminnan kehittämiseen. 2. Varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan kehittäminen Tarve ja päämäärä Vantaalla on vahva dialoginen yhteistyö kodin ja päiväkodin välillä. Vanhempien yhteistä toimintaa yhdessä päiväkotien kanssa ja alueellisella tasolla on kuitenkin vähäisesti. Hyvä toimiva vanhempaintoiminta ja kodin ja päiväkodin yhteistyö edesauttaa yhteistyötä nivelkohdassa lapsen siirtyessä päiväkodista kouluun. Asiaa edistääkseen VANVARY keskittyy lyhyen tähtäimen strategiassaan päiväkotien vanhempainyhdistysten toiminnan käynnistämisen tukemiseen. Lyhyen tähtäimen strategiassaan VANVARY keskittyy päiväkotien vanhempainyhdistysten toiminnan käynnistämisen tukemiseen. Alueyhdistyksen kasvutavoite kaudella on varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnassa. Yhteistyökampanjalla Suomen Vanhempainliiton ja Vantaan kaupungin kanssa VANVARY pyrkii vuoden 2014 aikana kymmenkertaistamaan varhaiskasvatuksen jäsenyhdistyksien määrän. Kunnan kanssa varhaiskasvatuksen yhteistyön syventäminen merkitsee mm. sitä, että VANVARY pyrkii luomaan yhteistyössä Vantaan Sivistysviraston (varhaiskasvatus), päiväkotilasten huoltajien, sekä Suomen Vanhempainliiton kanssa Kodin ja koulun yhteistyömallia vastaavan toimintamallin, jossa eri toimijoille on kuvattu roolit ja tavoitteet aikatauluineen, toimenpiteet, vuorovaikutuskanavat, jne. Tavoitteena on, että malli otetaan käyttöön koko Vantaalla vuoden 2015 aikana. VANVARY on sopinut Vantaan Sivistysviraston varhaiskasvatuksen kanssa, että yhteistyössä tullaan noudattamaan perusopetuksesta tuttua kolmen suuralueen jakoa (vaikka varhaiskasvatuksessa alueita on kolmen sijaan neljä). Tämä helpottaa merkittävästi myös alueyhdistyksen koordinoimaa vanhempainverkostotoimintaa. Keskeinen tavoite Keskeisenä rakenteellisena tavoitteena on luoda kuntatasoinen toimintamalli: Kodin ja päiväkodin yhteistyömalli, jossa myös VANVARYn rooli on kuvattu. Toimintamallin avulla pyritään lisäämään verkoston välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua eri toimijoiden kesken kuvatuissa rooleissa. Yhteistyöllä haetaan verkoston resurssien hyödyntämistä ja yhteisöllisyyden lisäämistä. Toimintamalli toimii merkittävänä nivelkohtana lasten ja huoltajien siirtyessä päiväkoti-ajasta kouluaikaan = kasvu kodin ja koulun yhteistyöhön. Kehittämisessä ja toiminnassa huomioidaan aluetoiminnan suunnitelmat, hyödynnetään synergia.

10 Verkostollisena tavoitteena on käynnistää laaja kuntatasoinen yhteistyö Vantaan kolmella suuralueella (aluetoiminta). Toiminta tähtää monenväliseen dialogisuuteen. Kehittämisen tavoitteena on tunnistaa tarpeita verkoston toiminnan tukemiseksi. Luomme ratkaisuja ja työkaluja osaksi toimintamallia. Suomen Vanhempainliiton kampanja päiväkotivanhempainyhdistysten perustamisen tukemiseksi tukee tavoitteeseen pääsyä. Prosessien kehittämisen näkökulmasta keskeisenä tavoitteena on tunnistaa sekä kuvata keskeiset prosessit huomioiden erilaiset roolit. Prosesseja ovat mm. Päiväkotivanhempainyhdistyksen perustaminen Alueen useamman päiväkodin yhteinen vanhempainyhdistys Toiminnan arviointi VANVARYn varhaiskasvatuksen vastaava VANVARYssä varhaiskasvatuksen vastaava toimii asiantuntijamaisessa roolissa varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa. Hänen tehtävänään on perehtyä tarkemmin Vantaan varhaiskasvatukseen liittyviin asioihin, sekä pitää alueyhdistyksen hallitus tietoisena muutoksista ja alueyhdistyksen reagointia vaativista tilanteista. Vastaava tuo varhaiskasvatuksen viestiä VANVARYn hallitukseen, sekä toimii yhteistyötapaamisissa alueyhdistyksen varhaiskasvatuksen yhteyshenkilönä. Keskeistä on asiantuntijamainen toiminta. Varhaiskasvatuksen vastaava on innostaja ja kannustaja, joka omalla esimerkillään pyrkii luomaan hyvää tekemisen ja aikaansaamisen ilmapiiriä yhdistyksessä ja oman alueensa verkostossa. Vastaavalta toivotaan hyvää viestintä- ja vuorovaikutustaitoa, hyvää kokouskäytänteiden hallintaa, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja hyvää tilannetajua, Office- ja sosiaalisen median työkalujen perusosaamista, hyvää ajankäytön hallintaa sekä innostavaa ja kannustavaa otetta Vantaan varhaiskasvatuksen yhteistyön ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

11 Viestintä ja vuorovaikutus Hyvän yhteistyön edellytyksenä on avoin viestintä ja vuorovaikutus. Yhdistys hyödyntää toiminnassaan erilaisia viestintä- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia, joita ovat mm. kohtaamiset ja sähköinen viestintä yhdistyksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Mediasuhteet ovat VANVARYn puheenjohtajan vastuulla. Viestintä, vuorovaikutus ja johtamisosaaminen ovat keskiössä. Puheenjohtajalta odotetaan hyvää viestintä- ja vuorovaikutustaitoa ja sosiaalisen median työkalujen hyvää osaamista. Nämä ovat viestinnän ja tiedon levittämisessä välttämättömiä asioita. Työvälineet tukevat onnistumista. Alueyhdistyksellä on säännöllistä jäsenviestintää, jota tehdään sekä kasvokkain, että virtuaalisesti. Yhdistyksen sähköinen pääviestintäkanava on sen verkkosivusto osoitteessa, jonka avulla VANVARY viestii ajankohtaisista vanhempaintoimintaan liittyvistä asioista sekä jakaa tietoa ja parhaita käytänteitä vantaalaisten

12 vanhempainverkostojen toiminnan tueksi ja kehittämiseksi. Sivustolla toteutetaan myös erilaisia kyselyjä toiminnan kehittämiseksi. Vuorovaikutuksellisempaan sähköiseen viestintään vanhempainverkostojen kanssa VANVARY käyttää Facebook-ryhmää. Alueyhdistyksellä on myös blogi. vanvary.blogspot.fi Yhdistyksellä on lisäksi oma yhteistyösivu Vantaan perusopetuksen Kodin ja koulun yhteistyö -sivuilla. Vastaavaa yhteistyösivua lähdetään edistämään myös Kodin ja päiväkodin -yhteistyömallin luomisen myötä. Viestintä tehdään Vantaan perusopetuksen johdon kanssa yhteistyössä. Aluetoiminnasta ja varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnasta viestimisessä keskeisissä rooleissa ovat VANVARYn puheenjohtaja, aluetoiminnan vastaavat, varhaiskasvatuksen vastaava sekä jäsenvastaava, jonka tehtävä on mm. tukea vastaavia yhteistyössä alueen jäsenten kanssa. Viestinnässä ja tiedon levittämisessä onnistumista arvioidaan mm. seuraavilla asioilla: medianäkyvyys tiedotteet kannanotot Vuorovaikutuksen vaikuttavuutta ja onnistumista voidaan arvioida mm. seuraavilla asioilla: jäsenmäärän kehitys ja jäsenpito osallistumisaste palautteet sopimukset (esim. yhteistyösopimukset) Yhteistyö Yhteistyö VANVARYn jäsenten kanssa VANVARYn toiminnan perusedellytyksenä on hyvä yhteistyö jäsenten ja keskeisten yhteistyökumppanien kanssa. Alueyhdistyksellä voi olla yhdistys-, henkilö- ja kannatusjäseniä. Hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus sekä riittävä edustuksellisuus antavat alueyhdistykselle toiminnan perustan. Ilman niitä alueyhdistyksen työ rakentuisi vain muutamien ihmisten mielipiteiden varaan. VANVARY jatkaa ja edelleen syventää hyvää yhteistyötä ja sen kehittämistä yhteistyössä jäsenten, hallituksen ja keskeisten yhteistyökumppanien kanssa.

13 Yhdistys viestii perusopetuksen puolella myös Wilman välityksellä tiedotteina, paikallisten vanhempainyhdistysten tueksi ja alueellisen ja kuntatasoisen vanhempaintoiminnan tueksi. Viestintä tehdään Vantaan perusopetuksen johdon kanssa yhteistyössä. Alueyhdistys löytyy Wilman etusivulta linkeistä. Yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa VANVARY jatkaa hyvän yhteistyön rakentamista ja ylläpitoa Vantaan kaupungin kanssa. Siihen kuuluu erityisesti hyvin käynnistyneen kodin ja koulun yhteistyön tukemisen jatkaminen ja yhteistyömallin edelleen kehittäminen, varhaiskasvatuksen yhteistyön edelleen syventäminen, viestintä- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien kehittäminen. Siinä missä perusopetuksen yhteistyössä viestinnän yhteistyökehittämisen keskiössä on Wilman mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen, varhaiskasvatuksen keskiössä on uusien viestintä- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien tunnistaminen. Toimintaa kehitetään yhteistyössä sivistysviraston edustajien kanssa. VANVARYn hallitus tapaa vuoden aikana säännöllisesti Vantaan kaupungin sivistysviraston johtoa. Tapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista asioista opetukseen ja varhaiskasvatukseen liittyen. VANVARY pyrkii vuonna 2014 lisäämään yhteistyötä ja vuorovaikutusta myös päättävien tahojen (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus sekä lauta- ja johtokunnat) kanssa. Yhteistyötä voidaan syventää esim. vierailemalla Opetuslautakunnan ja valtuuston tapaamisissa ja kokouksissa. Varhaiskasvatuksen yhteistyö VANVARY tähtää vuonna päiväkotien vanhempaintoiminnan merkittävään aktivointiin. Tavoitteena on tukea uusien vanhempainyhdistysten perustamista. Tässä tukena on Suomen Vanhempainliiton päiväkotikampanja, jossa sekä VANVARY että Vantaan kaupunki ovat mukana. VANVARYn tavoitteena on järjestää vuosittain yhdessä Sivistysvirasto kanssa alueelliset tapaamiset, joissa myös VANVARYllä on merkittävä rooli kuntatasoisena toimijana. Tilaisuudet on järkevää yhdistää perusopetuksen alueellisiin tilaisuuksiin siten, että tarvittaessa tilaisuuksissa voidaan jakautua alaryhmiin (koulu, päiväkoti). VANVARY on mukana kehittämässä Vantaan Sivistysviraston uutta varhaiskasvatuksen sähköistä tiedotetta, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista varhaiskasvatuksen saralla. Perusopetuksen yhteistyö Laadukkaaseen perusopetukseen kuuluu kodin ja koulun välinen yhteistyö, joka perustuu kasvatuskumppanuuteen. Yhteistyön tulee perustua kuulemiseen, kunnioitukseen, luottamukseen sekä keskinäiseen vuoropuheluun. Vantaan perusopetuksessa huoltajien osallisuutta pidetään tärkeänä. Vantaalla kodin ja koulun yhteistyön toimintaohjeen perustana ovat kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätökset.

14 Kouluja velvoittaa sivistysviraston laatima ohjeistus koulujen vanhempainyhdistysten tai -toimikuntien toiminnan tukemisesta ja vanhempainfoorumin toteutuksesta (Johtosääntö, Kodin ja koulun välinen yhteistyö 3, alkaen ). Lue lisää Vantaan sivuilta: Perusopetus > Kodin ja koulun yhteistyö. Toimintaa kehitetään yhteistyössä. VANVARYn hallituksen ja sivistysviraston edustajat tapaavat säännöllisesti. Sivistysvirasto järjestää vuosittain alueelliset tapaamiset, joihin myös VANVARYn hallitus lähettää omat edustajansa. Vantaan aluetoimikunnat Vantaan Kaupunginvaltuusto on nimennyt kaikille Vantaan suuralueille aluetoimikunnat. Aluetoimikunnat edistävät alueensa asukkaiden hyvinvointia ja parantavat heidän mahdollisuuksiaan osallistua alueensa asioihin. Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen elinympäristö sekä omaleimaiset alueet. Toimikunnat on koottu siten, että niiden jäsenet asuvat eri puolilla suuraluetta. Osa toimikunnan jäsenistä on myös kaupunginvaltuuston jäseniä. Kussakin aluetoimikunnassa on 14 jäsentä. Aluetoimikunnat pitävät kokouksia noin viisi kertaa vuodessa. VANVARY pyrkii lisäämään yhteistyötään Vantaan aluetoimikuntiin, osana omaa aluetoimintaansa. 2. Suora linkki päättäjiin Aluetoimikunnan tärkein tehtävä on edistää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa. Aluetoimikunta toimii linkkinä asukkaiden ja heitä edustavien järjestöjen ja kaupungin päättäjien välillä. Se myös pyrkii löytämään ratkaisuja, jotka ovat mahdollisimman toimivia ja hyviä kaikille alueen asukkaille. 3. Aluerahaa tapahtumiin Toimikunta voi myöntää hyvien hankkeiden toteuttamiseen aluerahaa. Aluerahalla on mm. avustettu yhdistysten ja asukasryhmien järjestämiä, kaikille avoimia paikallisia "kyläjuhlia". 4. Aloitteita ja asukasiltoja Kokouksissaan aluetoimikunta käsittelee asukkaiden ja heitä edustavien järjestöjen aloitteita ja laatii niiden pohjalta lausuntoja ja kehittämisehdotuksia. Aluetoimikunta antaa myös lausuntoja alueen maankäytön, ympäristön ja palveluiden kehittämisestä. Asukkaiden aloitteesta on tehty esityksiä mm. suojateiden toteuttamisesta, liikennejärjestelyistä sekä bussivuoroista. Aluetoimikunnat voivat myös järjestää esimerkiksi asukasiltoja tai pitää avoimia kokouksia.

15 Yhteistyö Suomen Vanhempainliiton kanssa VANVARY tekee aktiivisesti yhteistyötä kattojärjestönä toimivan Suomen Vanhempainliiton kanssa. Se toimii aktiivisessa roolissa osana Suomen Vanhempainliiton alueyhdistysperhettä. Alueyhdistys osallistuu aktiivisesti tarpeelliseksi katsomiinsa Vanhempainliiton järjestämiin alueyhdistystoimintaa varhaiskasvatuksen vanhempaintoimintaa edistäviin tapaamisiin, koulutuksiin ja keskusteluihin. Yhdistyksen hallitus käyttää Vanhempainliiton alueyhdistysjäsenille tarkoitettua ekstranettiä, sekä kannustaa hallituksen jäseniä osallistumaan Alueyhdistys-akatemian opintoihin. Osallistumalla toimintaan, keskusteluihin ja koulutuksiin, VANVARY saa materiaalia ja tukea alueyhdistyksen toimintaan ja sen kehittämiseen. VANVARY välittää jäsenilleen Suomen Vanhempainliiton viestintää ja tukee näin liiton ydinviestin perillemenoa jäsenkunnassa. Alueyhdistys kannustaa kaikkia päiväkoti-jäsenyhdistyksiään liittymään Suomen Vanhempainliiton jäseniksi. Vanhempainliiton kampanja VANVARY osallistuu yhteistyössä Vantaan kaupunginvarhaiskasvatuksen kanssa Suomen Vanhempainliiton kampanjaan, jonka tavoitteena on tukea päiväkoti-vanhempainyhdistysten perustamista. Yhteistyökampanjan avulla VANVARY pyrkii vuoden 2014 aikana kymmenkertaistamaan varhaiskasvatuksen jäsenyhdistyksien määrän. Tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksen jäsenyhdistyksien määrä olisi 20. Koko yhdistyksen vuosikasvutavoite tulee täyteen, mikäli VANVARY onnistuu tässä tavoitteessa. Vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan kanssakäyminen on päivittäistä. Päivittäiset lapseen liittyvät asiat hoituvat tulo- ja hakutilanteissa. Kaikkia vanhempia koskettavia asioita on hyvä käsitellä vanhempainilloissa. Vanhempainyhdistyksen kokouksessa vanhemmat tapaavat säännöllisesti ja aika on varattu yhteisille asioille. Jokaisessa päiväkodissa tulisikin olla vanhempainyhdistys tai vanhempaintoimikunta. Paras kiitos vanhempaintoiminnasta ovat iloiset ja tyytyväiset lapset. Tutustumalla toisiin yhteistyö syvenee ja kaikenlaisten asioiden käsittely helpottuu. Tiiviillä kumppanuudella lisätään iloa arjen keskelle. Lisätietoa Suomen Vanhempainliiton sivuilta: sa Taloudellista tukea VANVARY hakee vuonna 2014 Suomen Vanhempainliitosta taloudellista tukea toiminnalleen. Aluerahaa tullaan hakemaan sekä yleisavustuksen, että toiminta-avustuksen muodossa. Jotta alueyhdistyksellä on mahdollisuus hakea ja saada tukea, on sen täytettävä Suomen Vanhempainliiton johtokunnan hyväksymät periaatteet ja

16 laatukriteerit. Tiivis ja hyvä yhteistyö on laatukriteereiden saavuttamiseksi tärkeää VANVARY tulee tekemään tarvittavia toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. Paikka johtokunnassa VANVARY pyrkii edelleen saamaan oman Vantaan edustajan Suomen Vanhempainliiton johtokuntaan loppuvuodesta 2014 järjestettävässä liittokokouksessa. Näin varhaiskasvatuksen tieto kulkee parhaiten koko Suomesta vantaalaisen vanhempaintoiminnan kehittämiseksi. Myös VANVARY antaa eväitä muiden alueyhdistysten ja koko suomalaisen vanhempaintoiminnan kehittämiseksi. Muu yhteistyö Verkostotoiminnan kehittämisen keskiössä on yhteistyö Vantaan kaupungin ja Suomen Vanhempainliiton kanssa. Tämän lisäksi on tärkeää tunnistaa myös muut keskeiset verkostot ja yhteistyökumppanit. VANVARY tunnistaa hallituksessa joulukuuhun 2014 mennessä yhteistyön potentiaalin sekä päättää, keiden kanssa se lähtee edistämään syvempää yhteistyötä. Merkittävää potentiaalia odotetaan järjestöyhteistyöstä. Tilaisuudet ja tapahtumat VANVARY osallistuu erilaisiin aluetoimintaa ja varhaiskasvatuksen vanhempaintoimintaa edistäviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Lisäksi alueyhdistys järjestää jäsenyhdistyksille koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia. VANVARY tukee Kodin ja koulun yhteistyömallin mukaisten tapaamisten ja tilaisuuksien järjestämistä sekä osallistuu niihin. On tärkeää, että tilaisuudet ja tapahtumat ovat vanhempaintoimijoiden näkökulmasta kiinnostavia ja haluttavia, myös sidosryhmien ja kumppaneiden järjestämät. VANVARY tarjoutuu aktiivisesti mukaan sekä alueellisiin että paikallisiin tapahtumiin. Kuntatasoiset tilaisuudet Yhdistys osallistuu erilaisiin Vantaalla järjestettäviin kunta- ja aluetasoisiin tilaisuuksiin, joissa se käyttää puheenvuoroja sekä osallistuu keskusteluun kuntatasoisen ja alueellisen vanhempaintoiminnan asiantuntijana. Tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi alueelliset kuntatasoiset huoltajatapaamiset, kuntatasoiset foorumit (esimerkiksi perhefoorumit).. Suurin yksittäisten tapaamisten sarja järjestetään päiväkotikampanjaan liittyen. VANVARY järjestää omat kuntatasoiset aluetilaisuudet itäisellä, koillisella ja läntisellä alueella vuoden 2014 loppuun mennessä. Päätökset ajankohdista tehdään myöhemmin, mutta arvioitu ajankohta on Tilaisuuksiin järjestetään nykyisiä ja potentiaalisia vanhempaintoimijoita kiinnostavaa ohjelmaa (esim. kiinnostavia puhujia). Tilaisuuksissa lisätään VANVARYn toiminnan ja erityisesti varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan tunnettavuutta Vantaalla.

17 Paikallistapahtumat Yhdistys osallistuu erilaisiin paikallistasoisiin tilaisuuksiin, joissa se käyttää puheenvuoroja sekä osallistuu keskusteluun kuntatasoisena toimijana ja vanhempaintoiminnan asiantuntijana. Tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi koulujen vanhempainfoorumit) ja koulujen tapahtumat (esimerkiksi Kodin ja koulun päivä syyskuussa 2014) ja koulujen vanhempainillat. Yhdistys osallistuu myös paikallisten vanhempainyhdistysten kokouksiin toimien siellä vanhempaintoiminnan asiantuntijana ja toiminnan liikkeellepanevana innostajana. Yhdistystoiminnan koulutukset VANVARY järjestää vanhempainyhdistystoiminnan peruskoulutuksen ja jatkokoulutuksen. Peruskoulutuksessa on mahdollisuus valita joko päiväkodin tai koulun yhteydessä toimivan vanhempainyhdistyksen koulutus. Jatkokoulutus on yhteinen. Peruskoulutus järjestetään välisenä aikana. Jatkokoulutus järjestetään välisenä aikana. Koulutuksista tehdään suunnitelma, joka käsitellään elokuussa 2014 hallituksen kokouksessa. Vastuuhenkilönä toimii Mika Jokinen. Jäsentapaaminen 2014 VANVARYn jäsentapaaminen järjestetään ke Siihen kutsutaan mukaan kaikki VANVARYn jäsenyhdistysten hallitusten puheenjohtajat ja aktiiviset jäsenet. Jäsentapaamisessa tuodaan entistä enemmän esille varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan näkökulmaa. Klo Aihe Tervetuloa! Johdanto illan työskentelyyn 18:15 Vieraspuhujaksi Aaro Harju 19:15 Yhteistyöllä maaliin Tilaisuus päättyy Jokaisesta jäsenyhdistyksestä toivotaan mukaan noin 2-3 henkilöä. Myös kaikki VANVARYn henkilöjäsenet, sekä Vantaan Sivistysviraston ja Vanhempainliiton edustajat kutsutaan mukaan tapaamiseen. Vastuuhenkilönä toimii Mika Jokinen.

18 VANVARYn 10-vuotisjuhla Vuonna 2014 VANVARYn suurin yksittäinen tapahtuma tulee olemaan järjestettävä alueyhdistyksen 10-vuotisjuhla, johon tullaan kutsumaan kaikki VANVARYn jäsenet, yhteistyökumppanit ja keskeiset sidosryhmät. Tapahtuman suunnittelu on käynnistetty huhtikuussa, ja se tulee vaatimaan merkittävästi yhdistyksen resursseja. Tilaisuuden tavoitteena on tehdä VANVARYn toimintaa tunnetuksi ja edistää vanhempaintoimijoiden verkostoitumista. Tammi-tapaaminen VANVARY toteuttaa Tammi-tapaamisen tammikuussa Tilaisuuteen kutsutaan edustus kaikista VANVARYn jäsenyhdistyksistä, kaikki henkilö- ja kannatusjäsenet, sekä keskeisten yhteistyökumppaneiden edustajat. Tilaisuuden luonne on arvostava ja kiittävä. Tilaisuudessa jaetaan VANVARYn 10-juhlavuoden kunniaksi ensimmäisen kerran VANVARYn kunniakirja vantaalaiselle vanhempaintoimijalle. Tammi-tapaamisen järjestämisestä on tarkoitus tehdä perinne, jolle haetaan myös medianäkyvyyttä. Tapaamisen tarkoituksena on myös tavata aktiivisia vanhempaintoimijoita sekä tunnustella kiinnostusta alueyhdistystoimintaan ennen maaliskuun vuosikokousta. Muut tilaisuudet Yhdistys vierailee lisäksi sellaisissa tarpeelliseksi katsomissaan tilaisuuksissa, joiden katsotaan edistävän yhdistyksen toiminta-ajatusta ja vantaalaisten vanhempainverkostojen kehittymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntatasoiset tapaamiset ja metropolialueen yhteistyö (esimerkiksi Helsingin ja Espoon alueyhdistykset). Lisäksi yhdistys osallistuu erilaisiin tapahtumiin, kokouksiin ja tapaamisiin kaupunki-, liitto- ja järjestöyhteistyön merkeissä. Hankkeet SATA LASISSA Varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee tutkimusta suomalaisen juomakulttuurin välittymisestä sukupolvelta toiselle. Tutkimus on osa Itsenäisyyden Juhlavuoden Lastenrahaston Säätiön (ITLA) 5-vuotisohjelmaa, jossa 100 vuotta täyttävän Suomen kunniaksi tuotetaan tietoa suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. VANVARY tekee THL:n kanssa tutkimusyhteistyötä järjestämällä kaikilla VANVARYn aluetoiminnan alueilla: itäisellä, koillisella ja läntisellä alueella keskustelutilaisuudet noin 15-vuotiaiden nuorten vanhemmille.

19 VANVARY hakee omien verkostojensa ja yhteistyön kautta vanhempia, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen. Kuhunkin ryhmään on tavoitteena löytää 4-6 osallistujaa, mutta suurempikin ryhmä on mahdollista toteuttaa. Keskusteluryhmät toteutetaan Vantaalla toukokuun aikana. Ryhmäkeskusteluja analysoidaan vuoden 2015 aikana ja tuloksia tiedotetaan erilaisissa raporteissa ja valtakunnallisilla foorumeilla vuodesta 2016 eteenpäin. Hankeen vastuullisena yhteyshenkilönä VANVARYn osalta toimii VANVARYn puheenjohtaja Mika Jokinen. Tutkimuksen toteuttaminen käytännössä Ryhmäkeskustelussa tutkija Kati Kataja esittää alkoholinkäyttöön ja alkoholikasvatukseen liittyviä väittämiä ja teemoja, joiden pohjalta ryhmäläiset keskustelevat näkemyksistään. Keskusteluissa ei esiinnytä omalla nimellä, vaan nimimerkillä. Ryhmäkeskustelut äänitetään ja THL käyttää niitä aineistona tutkimuksessa. Aineisto säilytetään THL:ssa ja sitä käsittelevät vain tutkimusryhmän jäsenet. Ryhmäkeskusteluista syntyneistä tutkimustuloksista ei ole mahdollista tunnistaa keskusteluihin osallistuneita ihmisiä. Keskustelu kestää n. 1,5 tuntia. THL tarjoaa ryhmäkeskustelun aikana suolaista ja makeaa kahvin kera. 5. Keskustelutilaisuudet Vantaalla Kuhunkin tilaisuuteen mahtuu enintään 25 huoltajaa. Läntinen alue Aika: Tiistaina klo Paikka: Martinlaakson koulu, luokka 160 Itäinen alue Aika: Maanantaina klo Paikka: Sotungin koulu, kokoustila Ollila Koillinen alue Aika: Tiistaina klo Paikka: Mikkolan koulu Lyyra, luokka 2008, 2. krs. 6. Lisätietoja tutkimuksesta Kati Kataja Erikoistutkija, VTT

20 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Alkoholi ja huumeet -yksikkö Aineistot ja työkalut Aineistot VANVARY luo aineostojen kokonaisuuden, joka on merkittävästi tukemassa aluetoiminnan ja varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan kehitystä Vantaalla. VANVARYn yleisesite, Tervetuloa VANVARYn jäseneksi -paketti ja Aktivointi-paketti muodostavat aineistokokonaisuuden, jonka avulla alueyhdistys lisää tietoa toiminnastaan, viestii ja opastaa vanhempaintoiminnasta uudelle jäsenelle sekä aktivoi toiminnassaan passivoitunutta jäsenyhdistystä. Aineistot luodaan vaiheittain Tarkempi sisältö aikatauluineen päätetään hallituksen kokouksessa Tavoitteena on toteuttaa aineistot yhteistyössä vantaalaisen oppilaitoksen kanssa. Kaikkien kolmen aineiston arvioitu teko- ja painatuskustannus on euroa, johon haetaan avustusta Suomen Vanhempainliitosta. 1. VANVARYn yleisesite VANVARYn yleisesite kertoo yleisesti ja houkuttelevasti alueyhdistyksen toiminnasta. Esitteestä tehdään kaksi versiota: painettu esite ja sähköinen esite. Sähköiseen esitteeseen liitetään videoesittely, jota on mahdollisuus käyttää myös erillisenä tiedostona. 2. Tervetuloa VANVARYn jäseneksi -paketti VANVARYn hallitus suunnittelee sekä toteuttaa Tervetuloa -paketin, josta tehdään sekä fyysisesti annettava aineisto että sähköinen paketti. Tervetuloa VANVARYn jäseneksi -paketin tarkoituksena on tarjota apua yhdistyksen käynnistämiseen sekä varmistaa uuden jäsenen kanssa hyvä mukaantulo toimintaan. 3. Aktivointi-paketti VANVARYn hallitus suunnittelee sekä toteuttaa Aktivointi-paketin, josta tehdään sekä fyysisesti annettava aineisto että sähköinen paketti. Aktivointi-paketin tarkoituksena on aktivoida passiivinen jäsen mukaan toimintaan.

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY ry

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY ry Vantaan vanhempainyhdistysten TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2014... 3 Katse vuoteen 2014... 3 Toiminnan ydin... 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys... 4 Edustuksellisuus...

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen tulosalueen taustatietoja Perustehtävä: perusopetuslain mukaisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SUOMEN VANHEMPAINLIITTO RY, LIITTOKOKOUS 22.11.2014 LIITE 3, SIVU 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Johtokunnan esitys liittokokoukselle Suomen Vanhempainliitto ry on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana Aluevastaava Matti Mäkelä YHDISTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ OMAISHOITOPERHEIDEN TAVOITTAMINEN OMAISHOITOPERHEIDEN TUKEMINEN YHDISTYS OMAISHOIDON KEHITTÄJÄNÄ, EDUNVALVONTA Miten

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma 17.11.2016 Isosti ja kovaa liikuntaseminaari Päivi Virtanen Liikkuminen varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuslaki Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä?

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Tampere 19.4.2016 Ylitarkastaja Juha Mieskolainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.4.2016 1 EPT:n laatukäsikirja ehkäisevän työn tukena EPT laatukäsikirja

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA 22.4.2012 Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus anne.ilvonen@ok-opintokeskus.fi 1 MENESTYVÄ YHDISTYS Monipuolinen toiminta Aktiivinen jäsenistö Sujuvat

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 http://www.oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Blogi

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja 17.8. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Kokous avattiin kello 18.02 ja paikalla olivat Suvi Siltala

Lisätiedot