VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN TAVOITE... 4 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN RAKENNE... 5 HALLITUS JOHTAA TOIMINTAA ALUETOIMINNAN KEHITTÄMINEN... 6 TARVE JA PÄÄMÄÄRÄ... 6 KESKEINEN TAVOITE... 7 VANVARYN ALUETOIMINNAN VASTAAVAT VARHAISKASVATUKSEN VANHEMPAINTOIMINNAN KEHITTÄMINEN... 9 TARVE JA PÄÄMÄÄRÄ... 9 KESKEINEN TAVOITE... 9 VANVARYN VARHAISKASVATUKSEN VASTAAVA VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS YHTEISTYÖ YHTEISTYÖ VANVARYN JÄSENTEN KANSSA YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA YHTEISTYÖ SUOMEN VANHEMPAINLIITON KANSSA MUU YHTEISTYÖ TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT HANKKEET SATA LASISSA VARTTUMINEN SUOMALAISESSA ALKOHOLIKULTTUURISSA AINEISTOT JA TYÖKALUT PROSESSIEN KEHITTÄMINEN LISÄTIETOJA... 24

2 VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Taustaa Yhdistyksen pitkän tähtäimen suunnitelmat VANVARY päivittää toimintakaudella yhdistyksen arvot ja vision sekä pitkän tähtäimen strategian, jossa otetaan erityisesti huomioon alueellisen toiminnan mahdollisuudet ja haasteet. Työ käynnistetään yhteistyössä yhdistyksen jäsenistön ja keskeisten kumppanien kanssa syksyllä 2014 jäsentapaamisessa ottaen huomioon Vantaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen suunnitelmat sekä Suomen Vanhempainliiton tuen. Keskiössä on moninaisten voimavarojen mielekäs hyödyntäminen. Pitkän tähtäimen suunnitelmissa on myös järjestöyhteistyön kehittäminen. Yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa VANVARY jatkaa hyvän yhteistyön rakentamista ja ylläpitoa Vantaan kaupungin kanssa. Siihen kuuluu erityisesti hyvin käynnistyneen Kodin ja koulun yhteistyön jatkaminen, varhaiskasvatuksen yhteistyön edelleen syventäminen, viestintä- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien kehittäminen sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen päättävien tahojen kanssa. Viestinnän yhteistyökehittämisen keskiössä on Wilman mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen. Alkukeväästä 2014 lähtien on tehty Wilman kehittämistyötä ja se tulee konkretisoitumaan koko Vantaalla perusopetuksen saralla uudella tavalla toimia lähtien. VANVARYn hallitus tapaa vuoden aikana säännöllisesti Vantaan kaupungin sivistysviraston johtoa. Tapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista asioista opetukseen ja varhaiskasvatukseen liittyen. VANVARY on mukana kehittämässä Vantaan Sivistysviraston uutta varhaiskasvatuksen sähköistä tiedotetta, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista varhaiskasvatuksen saralla. Kaikki edellä mainittu vaikuttaa osaltaan VANVARYn Vantaan sisäisen aluetoiminnan kehittämiseen. SWOT-analyysi VANVARYn toiminnasta on tehty helmikuussa 2014 SWOT-analyysi. Siinä nousi esille monia kehittämiskohteita, joista osaa edistetään osana normaalia alueyhdistyksen linjatyönä tapahtuvaa "pienkehittämistä". Vahvuudet VANVARYn keskeisiä vahvuuksia ovat myönteinen noste toiminnalle, toimiva sidosryhmäyhteistyö (Vantaa, Vanhempainliitto, paikallisyhdistykset), sopimuksellisuus ja rooli Vantaan kodin ja koulun yhteistyömallissa sekä kasvava edustuksellisuus Vantaan vanhempaintoiminnan verkostoissa. Vantaalaisten vanhempainyhdistysten määrä on kasvussa ja tässä VANVARYllä on merkittävä rooli ja erityinen vahvuus! Vahvuutena ovat hallituksen jäsenten monipuolinen tausta ja monipuolinen osaaminen, myös vanhempaintoiminnassa sekä hyvät verkostot. Viestinnän ja vuorovaikutuksen osaaminen on vahvaa (kyky vaikuttaa ja saada mukaan).

3 VANVARYn vahvuutena ovat aktiiviset vanhempaintoimijat ja yhdistykset, jotka haluavat olla VANVARYn jäseninä. Vahvuutena on myös vahva tahto onnistua! Heikkoudet VANVARYn heikkoutena on henkilöresurssien vähyys (mahdollisuus sitoutua ja käyttää aikaa toimintaan). Toimintaa ylläpidetään ja kehitetään vapaaehtoisten toimesta, jolloin vaarana on työkuorman epätasainen jakautuminen ja toisaalta aikaansaamisen ja tekemisen epätasainen laatu ja vaikuttavuus. Asioita ei aina osata ajatella kuntatasoisina, vaan keskitytään omaan paikalliseen toimintaan ja näkökulmaan (mikä sekin tärkeää!) Alueyhdistyksen laatustandardi (Vanhempainliitto) tulee tuomaan asiaan helpotusta. Heikkous on silloinkin kuitenkin siinä, saadaanko oikeat henkilöt oikeilla resursseilla oikeisiin tehtäviin ja kohtaamisiin (merkittävin heikkous). Alueyhdistyksen toiminta ehti välillä lähes kuihtua. Toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen uudelleen aktivoinnin jälkeen eivät tapahdu hetkessä, varsinkin kun on kyse vapaaehtoistoiminnasta. Mahdollisuudet VANVARYllä on mahdollisuus vakiinnuttaa paikkansa vantaalaisessa vanhempaintoiminnassa kuntatason toimijana ottaen oma roolinsa koordinaattorina, kehittäjänä ja neuvottelijana sekä aluetoiminnan ohjaajana, osaajana ja yhteistyökumppanina. Ja ei vain perusopetuksen vanhempaintoiminnassa, vaan myös varhaiskasvatuksen puolella. Päiväkotien perustettavat vanhempainyhdistykset ja aluetoiminta ovat molemmat aivan erityinen mahdollisuus! VANVARYllä on erityinen mahdollisuus saavuttaa Vanhempainliiton alueyhdistyksille luoma laatustandarditaso, joka mahdollistaa myös toiminnan taloudellisen tukemisen yleisavustuksen ja kohdennetun toimintaavustuksen (esim. päiväkoti-kampanja) muodoissa. Kasvavat resurssit antavat mahdollisuuden toiminnan viemiseen yhä tavoitteellisempaan suuntaan. Uhat VANVARYn uhkana on toiminnan jatkuvuuden turvattomuus (liian henkilökeskeistä), joka realisoituu erityisesti odottamattomissa henkilö- ja roolimuutoksissa. Valinnoissa ja vaihdoksissa on osattava ottaa huomioon toiminnan laadukas jatkuvuus. Uhkana on, että näin ei tapahdu. Rotaatiota tulee ehdottomasti olla, mutta myös jatkuvuutta. Sen tulee olla hyvin suunniteltua ja toteutettua siirtymineen ja roolimuutoksineen. Yhdistystoiminta tuo tähän sekä uhkia, että mahdollisuuksia. Uhkana on liian pitkään samojen henkilöiden luotsaama alueyhdistys, joka ei ole edustuksellinen ja jonka kuntatasoinen mielipide ja vaikuttavuus eivät rakennu terveelle pohjalle. Erityisenä uhkana on nykyisten toimijoiden kiinnostuksen ja/tai kyvyn toimia hiipuminen ja sitä kautta toiminnan näivettyminen.

4 VANVARYn kehittämissuunnitelma VANVARYn vuosikokouksessa päätettiin toimintasuunnitelmasta, jossa on kuvattu alueyhdistyksen keskeisiksi kehittämiskohteiksi aluetoiminnan kehittäminen ja varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan kehittäminen. Kehittämiskohteet edellyttävät kehittämissuunnitelmaa sekä sen systemaattista jalkauttamista. VANVARYn hallitus on työstänyt alueyhdistyksen kehittämissuunnitelman osana puheenjohtaja Mika Jokisen suorittamaa Suomen Vanhempainliiton Alueyhdistys-akatemiaa. Suunnitelma esiteltiin ensimmäisen kerran yleisölle Vanhempainliiton Alueyhdistysten kesäpäivillä Helsingissä Korkeasaaressa Suunnitelman painopistealueet VANVARYn kehittämissuunnitelman painopistealueet ovat: 1. Aluetoiminnan kehittäminen 2. Varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan kehittäminen Suunnitelman tavoite VANVARYn kehittämissuunnitelman tavoitteena on, että sen avulla pystytään hahmottamaan: Onko tavoitteiden saavuttamiseksi asetettu realistiset keinot ja prosessit? Ovatko prosessien toteuttajat, aikataulu jne. mietitty kunnolla, jotta tavoitteet saavutetaan? Mitä tuloksia toimenpiteiden jälkeen tulisi saavuttaa? Suunnitelman avulla varmistetaan, että ei aseteta tavoitteita, joita varten ei ole suunniteltu toimenpiteitä, eikä luvata tuotoksia/tuloksia, joita varten ei ole asetettu toimenpiteitä. Ohjaavana tekijänä on konkreettisuus: rajatut, realistiset tavoitteet odotetut tuotokset ja tulokset mitattavuus, seuranta, reagointi

5 Kehittämissuunnitelman rakenne Hallitus johtaa toimintaa Kehittämissuunnitelma toteutetaan VANVARYn hallituksen johtamana. Hallituksen jäsenet toimivat sovituissa rooleissa: VANVARYn luottamustehtävien kuvaus. Hallitus asettaa tarvittaessa työryhmiä osatavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteeseen pääsemistä seurataan jokaisessa VANVARYn hallituksen kokouksessa tarvittava reagointi. Suunnittelua ja seurantaa edesauttaa syksyyn 2014 mennessä tehtävä tehtäväluettelo, johon tullaan kuvaamaan tekemiset aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen. Myös päätöspisteet tuodaan luetteloon. Alueyhdistykselle on ensiarvoisen tärkeää jalkauttaa suunnitelmaa yhdessä koko jäsenkunnan kanssa. Tähän paneudutaan yhdessä jäsenkunnan ja keskeisten kumppanien kanssa syksyllä 2014 järjestettävässä VANVARYn Jäsentapaamisessa jossa yhteinen kehittämissuunnitelman jalkauttaminen alkaa. Tätä edeltää jo viestintää VANVARYn verkkosivuilla ja Facebook-ryhmässä. 1. Hallitus- ja työkokouksia Hallituksella on hallitus- ja työkokouksia, joiden ajankohdat löytyvät Tapahtumakalenterista. Tapahtumista löytyvät myös esityslistat lähempänä ajankohtaa. Jäsenet ovat tervetulleet mukaan hallituskokouksiin. VANVARYn hallitus työskentelee lisäksi virtuaalisesti kokousten välillä hyödyntäen mm. hallituksen omaa Facebook-ryhmää sekä työpajoja. Hallituskokouksissa tehdään aluetoimintaan liittyviä päätöksiä. Kokousten pöytäkirjat julkaistaan Jäsensivuilla.

6 Aluetoimintaan liittyvät työkokoukset ovat kokouksia vain hallituskokoonpanolla täydennettynä kokoukseen kutsuttavilla verkoston jäsenillä ja yhteistyötahoilla. Ne ovat luonteeltaan työpajamaisia, asioita valmistelevia. Keskustelua työkokouksissa käsiteltäviin asioihin viritellään mm. VANVARYn Facebook-ryhmässä. 1. Aluetoiminnan kehittäminen Tarve ja päämäärä Kuntatasolla alueellisessa yhteistyössä onnistuminen on VANVARYn keskeisiä tavoitteita. Se on edustuksellisuuden ja alueellisen osaamisen ja vaikuttavuuden näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. Alueellinen yhteistyö Vantaan eri alueilla ei toimi verkostojen yhteistyötä edistävällä tavalla. Yhteistyötä on, mutta se on hyvin paikallista, eikä hyviä käytänteitä ja verkostoja hyödynnetä riittävällä tavalla. VANVARYn toiminnan ytimessä on koko Vantaan tasolla tehtävä vaikuttamistyö. Alueyhdistys käynnistää vuonna 2014 aluetoiminnan kolmella Vantaan suuralueella: itäisellä, koillisella ja läntisellä alueella. Aluejako on sama, mitä Vantaan kaupunki käyttää perusopetuksessa. Alueyhdistys lähtee jalkauttamaan mallia, jossa VANVARYn hallituksen aluetoiminnan vastaavat toimivat VANVARYn alueellisten yhteistyöverkostojen hoitajina, aluetoiminnan keulakuvina ja vetureina. He jalkauttavat viestiä ja yhteistyötä omille alueilleen sekä tuovat alueilta viestiä ja palautetta alueyhdistykseen kokonaiskuvan muodostamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Pyrimme siihen, että omalla esimerkillään aluevastaava pyrkii luomaan hyvää tekemisen ja aikaansaamisen ilmapiiriä yhdistyksessä ja oman alueensa verkostossa. Aluevastaavien tehtävänä on mm. tukea vanhempainyhdistysten perustamista ja toiminnan uudelleen aktivointia sekä koordinoida yhteistyötä alueiden

7 vanhempainyhdistysten ja alueyhdistyksen välillä. Toiminta tähtää myös resurssien laajempaan ja parempaan hyödyntämiseen tavoitteena on, ettei työtaakka jakaudu vain muutamien aktiivisien toimijoiden harteille. Kuntatasolla alueellisessa yhteistyössä onnistuminen on VANVARYn keskeisiä tavoitteita. Se on edustuksellisuuden ja alueellisen osaamisen ja vaikuttavuuden näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. Keskeinen tavoite Keskeisenä rakenteellisena tavoitteena on varmistaa, että VANVARYn aluetoiminta on vuoden 2014 aikana käynnistetty kolmella Vantaan suuralueella: Itäinen alue Koillinen alue Läntinen alue Tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista alueyhdistyksen ja aluetoiminnan vaikuttamistoiminnasta ja toiminnasta yleensä sekä edistää vanhempaintoimijoiden verkostoitumista. VANVARYn sidosryhmien ja verkostojen osalta tunnistetaan yhteistyöpotentiaali sekä tehdään päätös, keiden kanssa lähdetään edistämään syvempää yhteistyötä. Yhteistyöpotentiaalin tunnistaminen tehdään jaolla: JÄSENET (yhdistykset, henkilöt, kannatusjäsenet) VANTAA (huoltajat, virastot, aluetoimikunnat, päätöksenteko, jne.) JÄRJESTÖT (esim. Suomen Vanhempainliitto, OAJ, eri järjestöjen kuten MLL, Lions, Martat paikallisyhdistykset) MUUT (erilaiset toimijat eri rooleista, esim. urheiluseurat) VANVARY tunnistaa keskeiset aluetoimintaan liittyvät prosessit sekä kuvaa ne. Tällaisia ovat mm. Alueyhdistyksen aluetoiminnan johtamisen prosessi Aluetoiminnan verkkosivut Aluetoiminnan ohjeet Aluetoiminnan vuosikello

8 VANVARYn aluetoiminnan vastaavat Keskeistä VANVARYn aluetoiminnan vastaavien tehtävässä on viestintä ja vuorovaikutus sekä alueellinen asiantuntemus. VANVARYn hallitus on nimennyt aluetoiminnan vastaavat kaikille kolmelle alueyhdistyksen suuralueelle: itäiselle, koilliselle ja läntiselle alueelle. Aluetoiminnan vastaavat toimivat hallituksen hyväksymän roolikuvauksen mukaisesti. He toimivat VANVARYn alueellisten yhteistyöverkostojen hoitajina, aluetoiminnan keulakuvina ja vetureina. Vastaavat jalkauttavat viestiä ja yhteistyötä omille alueilleen, sekä tuovat alueilta viestiä ja palautetta alueyhdistykseen kuntatasoisen kokonaiskuvan muodostamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Tehtävä on laaja ja sen vaikuttavuus on merkittävä. Aluetoimintaan liittyvistä asioista päättää VANVARYn hallitus. Aluetoiminnan vastaava on innostaja ja kannustaja, joka omalla esimerkillään pyrkii luomaan hyvää tekemisen ja aikaansaamisen ilmapiiriä yhdistyksessä ja oman alueensa verkostossa. Vastaavalta toivotaan hyvää viestintä- ja vuorovaikutustaitoa, hyvää kokouskäytänteiden hallintaa, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja

9 hyvää tilannetajua, yhdistyslain perustuntemusta, Office- ja sosiaalisen median työkalujen osaamista, hyvää ajankäytön hallintaa sekä innostavaa ja kannustavaa otetta alueyhdistyksen aluetoiminnan kehittämiseen. 2. Varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan kehittäminen Tarve ja päämäärä Vantaalla on vahva dialoginen yhteistyö kodin ja päiväkodin välillä. Vanhempien yhteistä toimintaa yhdessä päiväkotien kanssa ja alueellisella tasolla on kuitenkin vähäisesti. Hyvä toimiva vanhempaintoiminta ja kodin ja päiväkodin yhteistyö edesauttaa yhteistyötä nivelkohdassa lapsen siirtyessä päiväkodista kouluun. Asiaa edistääkseen VANVARY keskittyy lyhyen tähtäimen strategiassaan päiväkotien vanhempainyhdistysten toiminnan käynnistämisen tukemiseen. Lyhyen tähtäimen strategiassaan VANVARY keskittyy päiväkotien vanhempainyhdistysten toiminnan käynnistämisen tukemiseen. Alueyhdistyksen kasvutavoite kaudella on varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnassa. Yhteistyökampanjalla Suomen Vanhempainliiton ja Vantaan kaupungin kanssa VANVARY pyrkii vuoden 2014 aikana kymmenkertaistamaan varhaiskasvatuksen jäsenyhdistyksien määrän. Kunnan kanssa varhaiskasvatuksen yhteistyön syventäminen merkitsee mm. sitä, että VANVARY pyrkii luomaan yhteistyössä Vantaan Sivistysviraston (varhaiskasvatus), päiväkotilasten huoltajien, sekä Suomen Vanhempainliiton kanssa Kodin ja koulun yhteistyömallia vastaavan toimintamallin, jossa eri toimijoille on kuvattu roolit ja tavoitteet aikatauluineen, toimenpiteet, vuorovaikutuskanavat, jne. Tavoitteena on, että malli otetaan käyttöön koko Vantaalla vuoden 2015 aikana. VANVARY on sopinut Vantaan Sivistysviraston varhaiskasvatuksen kanssa, että yhteistyössä tullaan noudattamaan perusopetuksesta tuttua kolmen suuralueen jakoa (vaikka varhaiskasvatuksessa alueita on kolmen sijaan neljä). Tämä helpottaa merkittävästi myös alueyhdistyksen koordinoimaa vanhempainverkostotoimintaa. Keskeinen tavoite Keskeisenä rakenteellisena tavoitteena on luoda kuntatasoinen toimintamalli: Kodin ja päiväkodin yhteistyömalli, jossa myös VANVARYn rooli on kuvattu. Toimintamallin avulla pyritään lisäämään verkoston välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua eri toimijoiden kesken kuvatuissa rooleissa. Yhteistyöllä haetaan verkoston resurssien hyödyntämistä ja yhteisöllisyyden lisäämistä. Toimintamalli toimii merkittävänä nivelkohtana lasten ja huoltajien siirtyessä päiväkoti-ajasta kouluaikaan = kasvu kodin ja koulun yhteistyöhön. Kehittämisessä ja toiminnassa huomioidaan aluetoiminnan suunnitelmat, hyödynnetään synergia.

10 Verkostollisena tavoitteena on käynnistää laaja kuntatasoinen yhteistyö Vantaan kolmella suuralueella (aluetoiminta). Toiminta tähtää monenväliseen dialogisuuteen. Kehittämisen tavoitteena on tunnistaa tarpeita verkoston toiminnan tukemiseksi. Luomme ratkaisuja ja työkaluja osaksi toimintamallia. Suomen Vanhempainliiton kampanja päiväkotivanhempainyhdistysten perustamisen tukemiseksi tukee tavoitteeseen pääsyä. Prosessien kehittämisen näkökulmasta keskeisenä tavoitteena on tunnistaa sekä kuvata keskeiset prosessit huomioiden erilaiset roolit. Prosesseja ovat mm. Päiväkotivanhempainyhdistyksen perustaminen Alueen useamman päiväkodin yhteinen vanhempainyhdistys Toiminnan arviointi VANVARYn varhaiskasvatuksen vastaava VANVARYssä varhaiskasvatuksen vastaava toimii asiantuntijamaisessa roolissa varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa. Hänen tehtävänään on perehtyä tarkemmin Vantaan varhaiskasvatukseen liittyviin asioihin, sekä pitää alueyhdistyksen hallitus tietoisena muutoksista ja alueyhdistyksen reagointia vaativista tilanteista. Vastaava tuo varhaiskasvatuksen viestiä VANVARYn hallitukseen, sekä toimii yhteistyötapaamisissa alueyhdistyksen varhaiskasvatuksen yhteyshenkilönä. Keskeistä on asiantuntijamainen toiminta. Varhaiskasvatuksen vastaava on innostaja ja kannustaja, joka omalla esimerkillään pyrkii luomaan hyvää tekemisen ja aikaansaamisen ilmapiiriä yhdistyksessä ja oman alueensa verkostossa. Vastaavalta toivotaan hyvää viestintä- ja vuorovaikutustaitoa, hyvää kokouskäytänteiden hallintaa, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja hyvää tilannetajua, Office- ja sosiaalisen median työkalujen perusosaamista, hyvää ajankäytön hallintaa sekä innostavaa ja kannustavaa otetta Vantaan varhaiskasvatuksen yhteistyön ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

11 Viestintä ja vuorovaikutus Hyvän yhteistyön edellytyksenä on avoin viestintä ja vuorovaikutus. Yhdistys hyödyntää toiminnassaan erilaisia viestintä- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia, joita ovat mm. kohtaamiset ja sähköinen viestintä yhdistyksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Mediasuhteet ovat VANVARYn puheenjohtajan vastuulla. Viestintä, vuorovaikutus ja johtamisosaaminen ovat keskiössä. Puheenjohtajalta odotetaan hyvää viestintä- ja vuorovaikutustaitoa ja sosiaalisen median työkalujen hyvää osaamista. Nämä ovat viestinnän ja tiedon levittämisessä välttämättömiä asioita. Työvälineet tukevat onnistumista. Alueyhdistyksellä on säännöllistä jäsenviestintää, jota tehdään sekä kasvokkain, että virtuaalisesti. Yhdistyksen sähköinen pääviestintäkanava on sen verkkosivusto osoitteessa, jonka avulla VANVARY viestii ajankohtaisista vanhempaintoimintaan liittyvistä asioista sekä jakaa tietoa ja parhaita käytänteitä vantaalaisten

12 vanhempainverkostojen toiminnan tueksi ja kehittämiseksi. Sivustolla toteutetaan myös erilaisia kyselyjä toiminnan kehittämiseksi. Vuorovaikutuksellisempaan sähköiseen viestintään vanhempainverkostojen kanssa VANVARY käyttää Facebook-ryhmää. Alueyhdistyksellä on myös blogi. vanvary.blogspot.fi Yhdistyksellä on lisäksi oma yhteistyösivu Vantaan perusopetuksen Kodin ja koulun yhteistyö -sivuilla. Vastaavaa yhteistyösivua lähdetään edistämään myös Kodin ja päiväkodin -yhteistyömallin luomisen myötä. Viestintä tehdään Vantaan perusopetuksen johdon kanssa yhteistyössä. Aluetoiminnasta ja varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnasta viestimisessä keskeisissä rooleissa ovat VANVARYn puheenjohtaja, aluetoiminnan vastaavat, varhaiskasvatuksen vastaava sekä jäsenvastaava, jonka tehtävä on mm. tukea vastaavia yhteistyössä alueen jäsenten kanssa. Viestinnässä ja tiedon levittämisessä onnistumista arvioidaan mm. seuraavilla asioilla: medianäkyvyys tiedotteet kannanotot Vuorovaikutuksen vaikuttavuutta ja onnistumista voidaan arvioida mm. seuraavilla asioilla: jäsenmäärän kehitys ja jäsenpito osallistumisaste palautteet sopimukset (esim. yhteistyösopimukset) Yhteistyö Yhteistyö VANVARYn jäsenten kanssa VANVARYn toiminnan perusedellytyksenä on hyvä yhteistyö jäsenten ja keskeisten yhteistyökumppanien kanssa. Alueyhdistyksellä voi olla yhdistys-, henkilö- ja kannatusjäseniä. Hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus sekä riittävä edustuksellisuus antavat alueyhdistykselle toiminnan perustan. Ilman niitä alueyhdistyksen työ rakentuisi vain muutamien ihmisten mielipiteiden varaan. VANVARY jatkaa ja edelleen syventää hyvää yhteistyötä ja sen kehittämistä yhteistyössä jäsenten, hallituksen ja keskeisten yhteistyökumppanien kanssa.

13 Yhdistys viestii perusopetuksen puolella myös Wilman välityksellä tiedotteina, paikallisten vanhempainyhdistysten tueksi ja alueellisen ja kuntatasoisen vanhempaintoiminnan tueksi. Viestintä tehdään Vantaan perusopetuksen johdon kanssa yhteistyössä. Alueyhdistys löytyy Wilman etusivulta linkeistä. Yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa VANVARY jatkaa hyvän yhteistyön rakentamista ja ylläpitoa Vantaan kaupungin kanssa. Siihen kuuluu erityisesti hyvin käynnistyneen kodin ja koulun yhteistyön tukemisen jatkaminen ja yhteistyömallin edelleen kehittäminen, varhaiskasvatuksen yhteistyön edelleen syventäminen, viestintä- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien kehittäminen. Siinä missä perusopetuksen yhteistyössä viestinnän yhteistyökehittämisen keskiössä on Wilman mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen, varhaiskasvatuksen keskiössä on uusien viestintä- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien tunnistaminen. Toimintaa kehitetään yhteistyössä sivistysviraston edustajien kanssa. VANVARYn hallitus tapaa vuoden aikana säännöllisesti Vantaan kaupungin sivistysviraston johtoa. Tapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista asioista opetukseen ja varhaiskasvatukseen liittyen. VANVARY pyrkii vuonna 2014 lisäämään yhteistyötä ja vuorovaikutusta myös päättävien tahojen (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus sekä lauta- ja johtokunnat) kanssa. Yhteistyötä voidaan syventää esim. vierailemalla Opetuslautakunnan ja valtuuston tapaamisissa ja kokouksissa. Varhaiskasvatuksen yhteistyö VANVARY tähtää vuonna päiväkotien vanhempaintoiminnan merkittävään aktivointiin. Tavoitteena on tukea uusien vanhempainyhdistysten perustamista. Tässä tukena on Suomen Vanhempainliiton päiväkotikampanja, jossa sekä VANVARY että Vantaan kaupunki ovat mukana. VANVARYn tavoitteena on järjestää vuosittain yhdessä Sivistysvirasto kanssa alueelliset tapaamiset, joissa myös VANVARYllä on merkittävä rooli kuntatasoisena toimijana. Tilaisuudet on järkevää yhdistää perusopetuksen alueellisiin tilaisuuksiin siten, että tarvittaessa tilaisuuksissa voidaan jakautua alaryhmiin (koulu, päiväkoti). VANVARY on mukana kehittämässä Vantaan Sivistysviraston uutta varhaiskasvatuksen sähköistä tiedotetta, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista varhaiskasvatuksen saralla. Perusopetuksen yhteistyö Laadukkaaseen perusopetukseen kuuluu kodin ja koulun välinen yhteistyö, joka perustuu kasvatuskumppanuuteen. Yhteistyön tulee perustua kuulemiseen, kunnioitukseen, luottamukseen sekä keskinäiseen vuoropuheluun. Vantaan perusopetuksessa huoltajien osallisuutta pidetään tärkeänä. Vantaalla kodin ja koulun yhteistyön toimintaohjeen perustana ovat kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätökset.

14 Kouluja velvoittaa sivistysviraston laatima ohjeistus koulujen vanhempainyhdistysten tai -toimikuntien toiminnan tukemisesta ja vanhempainfoorumin toteutuksesta (Johtosääntö, Kodin ja koulun välinen yhteistyö 3, alkaen ). Lue lisää Vantaan sivuilta: Perusopetus > Kodin ja koulun yhteistyö. Toimintaa kehitetään yhteistyössä. VANVARYn hallituksen ja sivistysviraston edustajat tapaavat säännöllisesti. Sivistysvirasto järjestää vuosittain alueelliset tapaamiset, joihin myös VANVARYn hallitus lähettää omat edustajansa. Vantaan aluetoimikunnat Vantaan Kaupunginvaltuusto on nimennyt kaikille Vantaan suuralueille aluetoimikunnat. Aluetoimikunnat edistävät alueensa asukkaiden hyvinvointia ja parantavat heidän mahdollisuuksiaan osallistua alueensa asioihin. Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen elinympäristö sekä omaleimaiset alueet. Toimikunnat on koottu siten, että niiden jäsenet asuvat eri puolilla suuraluetta. Osa toimikunnan jäsenistä on myös kaupunginvaltuuston jäseniä. Kussakin aluetoimikunnassa on 14 jäsentä. Aluetoimikunnat pitävät kokouksia noin viisi kertaa vuodessa. VANVARY pyrkii lisäämään yhteistyötään Vantaan aluetoimikuntiin, osana omaa aluetoimintaansa. 2. Suora linkki päättäjiin Aluetoimikunnan tärkein tehtävä on edistää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa. Aluetoimikunta toimii linkkinä asukkaiden ja heitä edustavien järjestöjen ja kaupungin päättäjien välillä. Se myös pyrkii löytämään ratkaisuja, jotka ovat mahdollisimman toimivia ja hyviä kaikille alueen asukkaille. 3. Aluerahaa tapahtumiin Toimikunta voi myöntää hyvien hankkeiden toteuttamiseen aluerahaa. Aluerahalla on mm. avustettu yhdistysten ja asukasryhmien järjestämiä, kaikille avoimia paikallisia "kyläjuhlia". 4. Aloitteita ja asukasiltoja Kokouksissaan aluetoimikunta käsittelee asukkaiden ja heitä edustavien järjestöjen aloitteita ja laatii niiden pohjalta lausuntoja ja kehittämisehdotuksia. Aluetoimikunta antaa myös lausuntoja alueen maankäytön, ympäristön ja palveluiden kehittämisestä. Asukkaiden aloitteesta on tehty esityksiä mm. suojateiden toteuttamisesta, liikennejärjestelyistä sekä bussivuoroista. Aluetoimikunnat voivat myös järjestää esimerkiksi asukasiltoja tai pitää avoimia kokouksia.

15 Yhteistyö Suomen Vanhempainliiton kanssa VANVARY tekee aktiivisesti yhteistyötä kattojärjestönä toimivan Suomen Vanhempainliiton kanssa. Se toimii aktiivisessa roolissa osana Suomen Vanhempainliiton alueyhdistysperhettä. Alueyhdistys osallistuu aktiivisesti tarpeelliseksi katsomiinsa Vanhempainliiton järjestämiin alueyhdistystoimintaa varhaiskasvatuksen vanhempaintoimintaa edistäviin tapaamisiin, koulutuksiin ja keskusteluihin. Yhdistyksen hallitus käyttää Vanhempainliiton alueyhdistysjäsenille tarkoitettua ekstranettiä, sekä kannustaa hallituksen jäseniä osallistumaan Alueyhdistys-akatemian opintoihin. Osallistumalla toimintaan, keskusteluihin ja koulutuksiin, VANVARY saa materiaalia ja tukea alueyhdistyksen toimintaan ja sen kehittämiseen. VANVARY välittää jäsenilleen Suomen Vanhempainliiton viestintää ja tukee näin liiton ydinviestin perillemenoa jäsenkunnassa. Alueyhdistys kannustaa kaikkia päiväkoti-jäsenyhdistyksiään liittymään Suomen Vanhempainliiton jäseniksi. Vanhempainliiton kampanja VANVARY osallistuu yhteistyössä Vantaan kaupunginvarhaiskasvatuksen kanssa Suomen Vanhempainliiton kampanjaan, jonka tavoitteena on tukea päiväkoti-vanhempainyhdistysten perustamista. Yhteistyökampanjan avulla VANVARY pyrkii vuoden 2014 aikana kymmenkertaistamaan varhaiskasvatuksen jäsenyhdistyksien määrän. Tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksen jäsenyhdistyksien määrä olisi 20. Koko yhdistyksen vuosikasvutavoite tulee täyteen, mikäli VANVARY onnistuu tässä tavoitteessa. Vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan kanssakäyminen on päivittäistä. Päivittäiset lapseen liittyvät asiat hoituvat tulo- ja hakutilanteissa. Kaikkia vanhempia koskettavia asioita on hyvä käsitellä vanhempainilloissa. Vanhempainyhdistyksen kokouksessa vanhemmat tapaavat säännöllisesti ja aika on varattu yhteisille asioille. Jokaisessa päiväkodissa tulisikin olla vanhempainyhdistys tai vanhempaintoimikunta. Paras kiitos vanhempaintoiminnasta ovat iloiset ja tyytyväiset lapset. Tutustumalla toisiin yhteistyö syvenee ja kaikenlaisten asioiden käsittely helpottuu. Tiiviillä kumppanuudella lisätään iloa arjen keskelle. Lisätietoa Suomen Vanhempainliiton sivuilta: sa Taloudellista tukea VANVARY hakee vuonna 2014 Suomen Vanhempainliitosta taloudellista tukea toiminnalleen. Aluerahaa tullaan hakemaan sekä yleisavustuksen, että toiminta-avustuksen muodossa. Jotta alueyhdistyksellä on mahdollisuus hakea ja saada tukea, on sen täytettävä Suomen Vanhempainliiton johtokunnan hyväksymät periaatteet ja

16 laatukriteerit. Tiivis ja hyvä yhteistyö on laatukriteereiden saavuttamiseksi tärkeää VANVARY tulee tekemään tarvittavia toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. Paikka johtokunnassa VANVARY pyrkii edelleen saamaan oman Vantaan edustajan Suomen Vanhempainliiton johtokuntaan loppuvuodesta 2014 järjestettävässä liittokokouksessa. Näin varhaiskasvatuksen tieto kulkee parhaiten koko Suomesta vantaalaisen vanhempaintoiminnan kehittämiseksi. Myös VANVARY antaa eväitä muiden alueyhdistysten ja koko suomalaisen vanhempaintoiminnan kehittämiseksi. Muu yhteistyö Verkostotoiminnan kehittämisen keskiössä on yhteistyö Vantaan kaupungin ja Suomen Vanhempainliiton kanssa. Tämän lisäksi on tärkeää tunnistaa myös muut keskeiset verkostot ja yhteistyökumppanit. VANVARY tunnistaa hallituksessa joulukuuhun 2014 mennessä yhteistyön potentiaalin sekä päättää, keiden kanssa se lähtee edistämään syvempää yhteistyötä. Merkittävää potentiaalia odotetaan järjestöyhteistyöstä. Tilaisuudet ja tapahtumat VANVARY osallistuu erilaisiin aluetoimintaa ja varhaiskasvatuksen vanhempaintoimintaa edistäviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Lisäksi alueyhdistys järjestää jäsenyhdistyksille koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia. VANVARY tukee Kodin ja koulun yhteistyömallin mukaisten tapaamisten ja tilaisuuksien järjestämistä sekä osallistuu niihin. On tärkeää, että tilaisuudet ja tapahtumat ovat vanhempaintoimijoiden näkökulmasta kiinnostavia ja haluttavia, myös sidosryhmien ja kumppaneiden järjestämät. VANVARY tarjoutuu aktiivisesti mukaan sekä alueellisiin että paikallisiin tapahtumiin. Kuntatasoiset tilaisuudet Yhdistys osallistuu erilaisiin Vantaalla järjestettäviin kunta- ja aluetasoisiin tilaisuuksiin, joissa se käyttää puheenvuoroja sekä osallistuu keskusteluun kuntatasoisen ja alueellisen vanhempaintoiminnan asiantuntijana. Tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi alueelliset kuntatasoiset huoltajatapaamiset, kuntatasoiset foorumit (esimerkiksi perhefoorumit).. Suurin yksittäisten tapaamisten sarja järjestetään päiväkotikampanjaan liittyen. VANVARY järjestää omat kuntatasoiset aluetilaisuudet itäisellä, koillisella ja läntisellä alueella vuoden 2014 loppuun mennessä. Päätökset ajankohdista tehdään myöhemmin, mutta arvioitu ajankohta on Tilaisuuksiin järjestetään nykyisiä ja potentiaalisia vanhempaintoimijoita kiinnostavaa ohjelmaa (esim. kiinnostavia puhujia). Tilaisuuksissa lisätään VANVARYn toiminnan ja erityisesti varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan tunnettavuutta Vantaalla.

17 Paikallistapahtumat Yhdistys osallistuu erilaisiin paikallistasoisiin tilaisuuksiin, joissa se käyttää puheenvuoroja sekä osallistuu keskusteluun kuntatasoisena toimijana ja vanhempaintoiminnan asiantuntijana. Tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi koulujen vanhempainfoorumit) ja koulujen tapahtumat (esimerkiksi Kodin ja koulun päivä syyskuussa 2014) ja koulujen vanhempainillat. Yhdistys osallistuu myös paikallisten vanhempainyhdistysten kokouksiin toimien siellä vanhempaintoiminnan asiantuntijana ja toiminnan liikkeellepanevana innostajana. Yhdistystoiminnan koulutukset VANVARY järjestää vanhempainyhdistystoiminnan peruskoulutuksen ja jatkokoulutuksen. Peruskoulutuksessa on mahdollisuus valita joko päiväkodin tai koulun yhteydessä toimivan vanhempainyhdistyksen koulutus. Jatkokoulutus on yhteinen. Peruskoulutus järjestetään välisenä aikana. Jatkokoulutus järjestetään välisenä aikana. Koulutuksista tehdään suunnitelma, joka käsitellään elokuussa 2014 hallituksen kokouksessa. Vastuuhenkilönä toimii Mika Jokinen. Jäsentapaaminen 2014 VANVARYn jäsentapaaminen järjestetään ke Siihen kutsutaan mukaan kaikki VANVARYn jäsenyhdistysten hallitusten puheenjohtajat ja aktiiviset jäsenet. Jäsentapaamisessa tuodaan entistä enemmän esille varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan näkökulmaa. Klo Aihe Tervetuloa! Johdanto illan työskentelyyn 18:15 Vieraspuhujaksi Aaro Harju 19:15 Yhteistyöllä maaliin Tilaisuus päättyy Jokaisesta jäsenyhdistyksestä toivotaan mukaan noin 2-3 henkilöä. Myös kaikki VANVARYn henkilöjäsenet, sekä Vantaan Sivistysviraston ja Vanhempainliiton edustajat kutsutaan mukaan tapaamiseen. Vastuuhenkilönä toimii Mika Jokinen.

18 VANVARYn 10-vuotisjuhla Vuonna 2014 VANVARYn suurin yksittäinen tapahtuma tulee olemaan järjestettävä alueyhdistyksen 10-vuotisjuhla, johon tullaan kutsumaan kaikki VANVARYn jäsenet, yhteistyökumppanit ja keskeiset sidosryhmät. Tapahtuman suunnittelu on käynnistetty huhtikuussa, ja se tulee vaatimaan merkittävästi yhdistyksen resursseja. Tilaisuuden tavoitteena on tehdä VANVARYn toimintaa tunnetuksi ja edistää vanhempaintoimijoiden verkostoitumista. Tammi-tapaaminen VANVARY toteuttaa Tammi-tapaamisen tammikuussa Tilaisuuteen kutsutaan edustus kaikista VANVARYn jäsenyhdistyksistä, kaikki henkilö- ja kannatusjäsenet, sekä keskeisten yhteistyökumppaneiden edustajat. Tilaisuuden luonne on arvostava ja kiittävä. Tilaisuudessa jaetaan VANVARYn 10-juhlavuoden kunniaksi ensimmäisen kerran VANVARYn kunniakirja vantaalaiselle vanhempaintoimijalle. Tammi-tapaamisen järjestämisestä on tarkoitus tehdä perinne, jolle haetaan myös medianäkyvyyttä. Tapaamisen tarkoituksena on myös tavata aktiivisia vanhempaintoimijoita sekä tunnustella kiinnostusta alueyhdistystoimintaan ennen maaliskuun vuosikokousta. Muut tilaisuudet Yhdistys vierailee lisäksi sellaisissa tarpeelliseksi katsomissaan tilaisuuksissa, joiden katsotaan edistävän yhdistyksen toiminta-ajatusta ja vantaalaisten vanhempainverkostojen kehittymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntatasoiset tapaamiset ja metropolialueen yhteistyö (esimerkiksi Helsingin ja Espoon alueyhdistykset). Lisäksi yhdistys osallistuu erilaisiin tapahtumiin, kokouksiin ja tapaamisiin kaupunki-, liitto- ja järjestöyhteistyön merkeissä. Hankkeet SATA LASISSA Varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee tutkimusta suomalaisen juomakulttuurin välittymisestä sukupolvelta toiselle. Tutkimus on osa Itsenäisyyden Juhlavuoden Lastenrahaston Säätiön (ITLA) 5-vuotisohjelmaa, jossa 100 vuotta täyttävän Suomen kunniaksi tuotetaan tietoa suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. VANVARY tekee THL:n kanssa tutkimusyhteistyötä järjestämällä kaikilla VANVARYn aluetoiminnan alueilla: itäisellä, koillisella ja läntisellä alueella keskustelutilaisuudet noin 15-vuotiaiden nuorten vanhemmille.

19 VANVARY hakee omien verkostojensa ja yhteistyön kautta vanhempia, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen. Kuhunkin ryhmään on tavoitteena löytää 4-6 osallistujaa, mutta suurempikin ryhmä on mahdollista toteuttaa. Keskusteluryhmät toteutetaan Vantaalla toukokuun aikana. Ryhmäkeskusteluja analysoidaan vuoden 2015 aikana ja tuloksia tiedotetaan erilaisissa raporteissa ja valtakunnallisilla foorumeilla vuodesta 2016 eteenpäin. Hankeen vastuullisena yhteyshenkilönä VANVARYn osalta toimii VANVARYn puheenjohtaja Mika Jokinen. Tutkimuksen toteuttaminen käytännössä Ryhmäkeskustelussa tutkija Kati Kataja esittää alkoholinkäyttöön ja alkoholikasvatukseen liittyviä väittämiä ja teemoja, joiden pohjalta ryhmäläiset keskustelevat näkemyksistään. Keskusteluissa ei esiinnytä omalla nimellä, vaan nimimerkillä. Ryhmäkeskustelut äänitetään ja THL käyttää niitä aineistona tutkimuksessa. Aineisto säilytetään THL:ssa ja sitä käsittelevät vain tutkimusryhmän jäsenet. Ryhmäkeskusteluista syntyneistä tutkimustuloksista ei ole mahdollista tunnistaa keskusteluihin osallistuneita ihmisiä. Keskustelu kestää n. 1,5 tuntia. THL tarjoaa ryhmäkeskustelun aikana suolaista ja makeaa kahvin kera. 5. Keskustelutilaisuudet Vantaalla Kuhunkin tilaisuuteen mahtuu enintään 25 huoltajaa. Läntinen alue Aika: Tiistaina klo Paikka: Martinlaakson koulu, luokka 160 Itäinen alue Aika: Maanantaina klo Paikka: Sotungin koulu, kokoustila Ollila Koillinen alue Aika: Tiistaina klo Paikka: Mikkolan koulu Lyyra, luokka 2008, 2. krs. 6. Lisätietoja tutkimuksesta Kati Kataja Erikoistutkija, VTT

20 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Alkoholi ja huumeet -yksikkö Aineistot ja työkalut Aineistot VANVARY luo aineostojen kokonaisuuden, joka on merkittävästi tukemassa aluetoiminnan ja varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan kehitystä Vantaalla. VANVARYn yleisesite, Tervetuloa VANVARYn jäseneksi -paketti ja Aktivointi-paketti muodostavat aineistokokonaisuuden, jonka avulla alueyhdistys lisää tietoa toiminnastaan, viestii ja opastaa vanhempaintoiminnasta uudelle jäsenelle sekä aktivoi toiminnassaan passivoitunutta jäsenyhdistystä. Aineistot luodaan vaiheittain Tarkempi sisältö aikatauluineen päätetään hallituksen kokouksessa Tavoitteena on toteuttaa aineistot yhteistyössä vantaalaisen oppilaitoksen kanssa. Kaikkien kolmen aineiston arvioitu teko- ja painatuskustannus on euroa, johon haetaan avustusta Suomen Vanhempainliitosta. 1. VANVARYn yleisesite VANVARYn yleisesite kertoo yleisesti ja houkuttelevasti alueyhdistyksen toiminnasta. Esitteestä tehdään kaksi versiota: painettu esite ja sähköinen esite. Sähköiseen esitteeseen liitetään videoesittely, jota on mahdollisuus käyttää myös erillisenä tiedostona. 2. Tervetuloa VANVARYn jäseneksi -paketti VANVARYn hallitus suunnittelee sekä toteuttaa Tervetuloa -paketin, josta tehdään sekä fyysisesti annettava aineisto että sähköinen paketti. Tervetuloa VANVARYn jäseneksi -paketin tarkoituksena on tarjota apua yhdistyksen käynnistämiseen sekä varmistaa uuden jäsenen kanssa hyvä mukaantulo toimintaan. 3. Aktivointi-paketti VANVARYn hallitus suunnittelee sekä toteuttaa Aktivointi-paketin, josta tehdään sekä fyysisesti annettava aineisto että sähköinen paketti. Aktivointi-paketin tarkoituksena on aktivoida passiivinen jäsen mukaan toimintaan.

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY ry

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY ry Vantaan vanhempainyhdistysten TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2014... 3 Katse vuoteen 2014... 3 Toiminnan ydin... 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys... 4 Edustuksellisuus...

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

VANVARYn luottamustehtävien kuvaus. Johdanto

VANVARYn luottamustehtävien kuvaus. Johdanto VANVARYn luottamustehtävien kuvaus Johdanto Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry toimii vantaalaisten vanhempien ja rekisteröityjen vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä. Se on tehnyt

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2015... 1 Hyvä yhteistyö ja edustuksellisuus... 3 Yhteistyö jäsenten kanssa... 3 Peruskoulujen yhteydessä toimivat vanhempainyhdistykset...

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

Alueellisten vanhempainfoorumeiden aloitustilaisuus. Nurmijärvi

Alueellisten vanhempainfoorumeiden aloitustilaisuus. Nurmijärvi Alueellisten vanhempainfoorumeiden aloitustilaisuus Nurmijärvi 26.9.2017 Viitekehys Suomen Vanhempainliitto 110 vuotta kasvatuskumppanuutta Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö Ydintehtävät Vanhempaintoiminnan

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto. 107 vuotta Kasvatuskumppanuutta

Suomen Vanhempainliitto. 107 vuotta Kasvatuskumppanuutta Suomen Vanhempainliitto 107 vuotta Kasvatuskumppanuutta Vanhempainyhdistys Vanhempien läsnäolo koulun /päiväkodin arjessa on tärkeää! Toiminta lähtee paikallista tarpeista - luokan tasolla vanhempaintiimi,

Lisätiedot

Teemana kansalaisvaikuttaminen Tervetuloa vanhempaintoimijoiden tapaamiseen!

Teemana kansalaisvaikuttaminen Tervetuloa vanhempaintoimijoiden tapaamiseen! 1 Teemana kansalaisvaikuttaminen Tervetuloa vanhempaintoimijoiden tapaamiseen! 7.10.2014, Tikkurilan lukio Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry 2 Tehdään tämä ilta yhdessä! OHJELMA Tilaisuuden

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus Korson koulun vanhempainyhdistys ry Toimintakertomus kaudelta 1.8.2013-31.7.2014 2 Sisällys 1. Korson koulun vanhempainyhdistys ry... 3 2. Jäsenyys... 3 3. Hallitustyö... 4 4. Toiminta... 5 5. Talous...

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Jäsenyys ja jäsenhankinta

Jäsenyys ja jäsenhankinta Jäsenyys ja jäsenhankinta Suomen Vanhempainliitto 8.11 Helsinki 24.11.2015 8.11.2017 Vanhempainyhdistys toiminta lähtee paikallista tarpeista perustuu vapaaehtoisuuteen toimii kaikkien lasten ja nuorten

Lisätiedot

Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet. KVTL Kevät 2011

Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet. KVTL Kevät 2011 Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet KVTL Kevät 2011 Lähtökohta 1/2 Tilaisuus voi olla ennakoiva Halutaan tietää ja keskustella asioista miten kehitysvammaisten / vammaisten ja heidän perheidensä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry:n toimintakertomus 2014

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry:n toimintakertomus 2014 Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry:n toimintakertomus 2014 Johdanto alueyhdistyksen vuoteen 2014... 2 Vuosi 2014 lukuina... 2 Edustuksellisuus, yhteistyö ja vaikuttavuus... 3 Aluetoiminta...

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS 2015 Hankkeen yhteiset toimenpiteet 1. Vakiinnuttaa oppilaitoksiin jatkuva laadunhallintajärjestelmä

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena KS Järjestöareena 15.9.17 Anne Astikainen & Anu Hätinen Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt Tavoitteena järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistaminen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Alueelliset järjestöpäivät 24. 25.10.2009 Intranet ja Ekstranet Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loisto

Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loisto Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loisto Loisto-verkosto Opetushallituksen koordinoima varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Mukana 131 kuntaa ja 6 yksityistä varhaiskasvatuksen järjestäjää Loisto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SUOMEN VANHEMPAINLIITTO RY, LIITTOKOKOUS 22.11.2014 LIITE 3, SIVU 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Johtokunnan esitys liittokokoukselle Suomen Vanhempainliitto ry on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Vantaan vanhusneuvosto Hyväksytty 18.1.2018 Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Kuntalain 27 ja vanhuspalvelulaina 11 mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Työryhmistä tehoa tulosten hyödyntämiseen

Työryhmistä tehoa tulosten hyödyntämiseen Työryhmistä tehoa tulosten hyödyntämiseen Esimerkkinä Sipoon kouluterveyskyselytyöryhmän toiminta 20.9.2011 Visio Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisella Suomen halutuin Taustaa Kyselyn tuloksia hyödynnetty

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry:n toimintakertomus 2015

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry:n toimintakertomus 2015 Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry:n toimintakertomus 2015 Vuosi 2015 (1.1 31.12.2015) lukuina KASVUA EDELLEEN!... 0 Johdanto alueyhdistyksen vuoteen 2015... 1 Yhteistyö ja vaikuttavuus...

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN 2017-2019 Hyvinkää 07.02.2017 @yverkosto @AliciaPerho #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO RY Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöelin Edistää järjestöjen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTAKERTOMUS 2016

VANVARYN TOIMINTAKERTOMUS 2016 VANVARYN TOIMINTAKERTOMUS 2016 Sisällysluettelo Yhteistyö jäsenten kanssa... 2 Peruskoulujen yhteydessä toimivat vanhempainyhdistykset... 2 Päiväkotien yhteydessä toimivat vanhempainyhdistykset... 2 Uudet

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Positiivinen vaikutus. Kettukin verkostopäivä Elisa Lientola

Positiivinen vaikutus. Kettukin verkostopäivä Elisa Lientola Positiivinen vaikutus Kettukin verkostopäivä 2.11.2017 Elisa Lientola Mikä on se muutos mikä halutaan Mikä on epäkohta ja miksi se on ongelma? Mihin tarvitaan parannus? Selkeä viesti Onko ratkaisu olemassa

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1 / 2015 PUHEENJOHTAJALTA

JÄSENKIRJE 1 / 2015 PUHEENJOHTAJALTA JÄSENKIRJE 1 / 2015 PUHEENJOHTAJALTA Olen Vantaan yrittäjänaisten uusi puheenjohtaja Anne Nurminen. Olen paljasjalkainen vantaalainen ja työskentelen oppimisen, arvioinnin ja monikielisyyden kentällä.

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet.

Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet. Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet. 22.9.2011 Promenade Research 1 Promenade Research Oy Asiantuntevin

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET I O L U K I OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET Jarmo Koskimaa 29.09.2011 OLARIN KOULU JA KOTI -YHDITY R I N K U J A 2 Olarin koulu ja koti yhdistyksen 21. toimintavuosi käynnistyy Tervetuloa vuosikokoukseen!

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus Korson koulun vanhempainyhdistys ry Toimintakertomus kaudelta 1.8.2015-31.7.2016 2 Sisällys 1. Korson koulun vanhempainyhdistys ry... 3 2. Jäsenyys... 3 3. Hallitustyö... 3 4. Toiminta... 4 5. Talous...

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Pippurissa 1 9.10.2017 Osallisuus LAPE-hankkeen valmisteluvaiheessa Sähköinen kysely: avoin (tiedotus fb:ssa, kaupunkien ja kuntien sekä järjestöjen

Lisätiedot

Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille. Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla.

Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille. Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla. Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla. Seurastrategia vuosille 20-20 LOGO Tähän tahtotilan tiivistävä slogan. Työryhmä:

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen tulosalueen taustatietoja Perustehtävä: perusopetuslain mukaisen

Lisätiedot

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN 2017-2019 Järvenpää 31.03.2017 @yverkosto #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO RY Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöelin Edistää järjestöjen välistä

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö Näin meidän yksikössä/ryhmässä : Pienryhmätoimintaan on mahdollisuus päivittäin.

Lisätiedot