VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN TAVOITE... 4 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN RAKENNE... 5 HALLITUS JOHTAA TOIMINTAA ALUETOIMINNAN KEHITTÄMINEN... 6 TARVE JA PÄÄMÄÄRÄ... 6 KESKEINEN TAVOITE... 7 VANVARYN ALUETOIMINNAN VASTAAVAT VARHAISKASVATUKSEN VANHEMPAINTOIMINNAN KEHITTÄMINEN... 9 TARVE JA PÄÄMÄÄRÄ... 9 KESKEINEN TAVOITE... 9 VANVARYN VARHAISKASVATUKSEN VASTAAVA VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS YHTEISTYÖ YHTEISTYÖ VANVARYN JÄSENTEN KANSSA YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA YHTEISTYÖ SUOMEN VANHEMPAINLIITON KANSSA MUU YHTEISTYÖ TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT HANKKEET SATA LASISSA VARTTUMINEN SUOMALAISESSA ALKOHOLIKULTTUURISSA AINEISTOT JA TYÖKALUT PROSESSIEN KEHITTÄMINEN LISÄTIETOJA... 24

2 VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Taustaa Yhdistyksen pitkän tähtäimen suunnitelmat VANVARY päivittää toimintakaudella yhdistyksen arvot ja vision sekä pitkän tähtäimen strategian, jossa otetaan erityisesti huomioon alueellisen toiminnan mahdollisuudet ja haasteet. Työ käynnistetään yhteistyössä yhdistyksen jäsenistön ja keskeisten kumppanien kanssa syksyllä 2014 jäsentapaamisessa ottaen huomioon Vantaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen suunnitelmat sekä Suomen Vanhempainliiton tuen. Keskiössä on moninaisten voimavarojen mielekäs hyödyntäminen. Pitkän tähtäimen suunnitelmissa on myös järjestöyhteistyön kehittäminen. Yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa VANVARY jatkaa hyvän yhteistyön rakentamista ja ylläpitoa Vantaan kaupungin kanssa. Siihen kuuluu erityisesti hyvin käynnistyneen Kodin ja koulun yhteistyön jatkaminen, varhaiskasvatuksen yhteistyön edelleen syventäminen, viestintä- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien kehittäminen sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen päättävien tahojen kanssa. Viestinnän yhteistyökehittämisen keskiössä on Wilman mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen. Alkukeväästä 2014 lähtien on tehty Wilman kehittämistyötä ja se tulee konkretisoitumaan koko Vantaalla perusopetuksen saralla uudella tavalla toimia lähtien. VANVARYn hallitus tapaa vuoden aikana säännöllisesti Vantaan kaupungin sivistysviraston johtoa. Tapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista asioista opetukseen ja varhaiskasvatukseen liittyen. VANVARY on mukana kehittämässä Vantaan Sivistysviraston uutta varhaiskasvatuksen sähköistä tiedotetta, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista varhaiskasvatuksen saralla. Kaikki edellä mainittu vaikuttaa osaltaan VANVARYn Vantaan sisäisen aluetoiminnan kehittämiseen. SWOT-analyysi VANVARYn toiminnasta on tehty helmikuussa 2014 SWOT-analyysi. Siinä nousi esille monia kehittämiskohteita, joista osaa edistetään osana normaalia alueyhdistyksen linjatyönä tapahtuvaa "pienkehittämistä". Vahvuudet VANVARYn keskeisiä vahvuuksia ovat myönteinen noste toiminnalle, toimiva sidosryhmäyhteistyö (Vantaa, Vanhempainliitto, paikallisyhdistykset), sopimuksellisuus ja rooli Vantaan kodin ja koulun yhteistyömallissa sekä kasvava edustuksellisuus Vantaan vanhempaintoiminnan verkostoissa. Vantaalaisten vanhempainyhdistysten määrä on kasvussa ja tässä VANVARYllä on merkittävä rooli ja erityinen vahvuus! Vahvuutena ovat hallituksen jäsenten monipuolinen tausta ja monipuolinen osaaminen, myös vanhempaintoiminnassa sekä hyvät verkostot. Viestinnän ja vuorovaikutuksen osaaminen on vahvaa (kyky vaikuttaa ja saada mukaan).

3 VANVARYn vahvuutena ovat aktiiviset vanhempaintoimijat ja yhdistykset, jotka haluavat olla VANVARYn jäseninä. Vahvuutena on myös vahva tahto onnistua! Heikkoudet VANVARYn heikkoutena on henkilöresurssien vähyys (mahdollisuus sitoutua ja käyttää aikaa toimintaan). Toimintaa ylläpidetään ja kehitetään vapaaehtoisten toimesta, jolloin vaarana on työkuorman epätasainen jakautuminen ja toisaalta aikaansaamisen ja tekemisen epätasainen laatu ja vaikuttavuus. Asioita ei aina osata ajatella kuntatasoisina, vaan keskitytään omaan paikalliseen toimintaan ja näkökulmaan (mikä sekin tärkeää!) Alueyhdistyksen laatustandardi (Vanhempainliitto) tulee tuomaan asiaan helpotusta. Heikkous on silloinkin kuitenkin siinä, saadaanko oikeat henkilöt oikeilla resursseilla oikeisiin tehtäviin ja kohtaamisiin (merkittävin heikkous). Alueyhdistyksen toiminta ehti välillä lähes kuihtua. Toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen uudelleen aktivoinnin jälkeen eivät tapahdu hetkessä, varsinkin kun on kyse vapaaehtoistoiminnasta. Mahdollisuudet VANVARYllä on mahdollisuus vakiinnuttaa paikkansa vantaalaisessa vanhempaintoiminnassa kuntatason toimijana ottaen oma roolinsa koordinaattorina, kehittäjänä ja neuvottelijana sekä aluetoiminnan ohjaajana, osaajana ja yhteistyökumppanina. Ja ei vain perusopetuksen vanhempaintoiminnassa, vaan myös varhaiskasvatuksen puolella. Päiväkotien perustettavat vanhempainyhdistykset ja aluetoiminta ovat molemmat aivan erityinen mahdollisuus! VANVARYllä on erityinen mahdollisuus saavuttaa Vanhempainliiton alueyhdistyksille luoma laatustandarditaso, joka mahdollistaa myös toiminnan taloudellisen tukemisen yleisavustuksen ja kohdennetun toimintaavustuksen (esim. päiväkoti-kampanja) muodoissa. Kasvavat resurssit antavat mahdollisuuden toiminnan viemiseen yhä tavoitteellisempaan suuntaan. Uhat VANVARYn uhkana on toiminnan jatkuvuuden turvattomuus (liian henkilökeskeistä), joka realisoituu erityisesti odottamattomissa henkilö- ja roolimuutoksissa. Valinnoissa ja vaihdoksissa on osattava ottaa huomioon toiminnan laadukas jatkuvuus. Uhkana on, että näin ei tapahdu. Rotaatiota tulee ehdottomasti olla, mutta myös jatkuvuutta. Sen tulee olla hyvin suunniteltua ja toteutettua siirtymineen ja roolimuutoksineen. Yhdistystoiminta tuo tähän sekä uhkia, että mahdollisuuksia. Uhkana on liian pitkään samojen henkilöiden luotsaama alueyhdistys, joka ei ole edustuksellinen ja jonka kuntatasoinen mielipide ja vaikuttavuus eivät rakennu terveelle pohjalle. Erityisenä uhkana on nykyisten toimijoiden kiinnostuksen ja/tai kyvyn toimia hiipuminen ja sitä kautta toiminnan näivettyminen.

4 VANVARYn kehittämissuunnitelma VANVARYn vuosikokouksessa päätettiin toimintasuunnitelmasta, jossa on kuvattu alueyhdistyksen keskeisiksi kehittämiskohteiksi aluetoiminnan kehittäminen ja varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan kehittäminen. Kehittämiskohteet edellyttävät kehittämissuunnitelmaa sekä sen systemaattista jalkauttamista. VANVARYn hallitus on työstänyt alueyhdistyksen kehittämissuunnitelman osana puheenjohtaja Mika Jokisen suorittamaa Suomen Vanhempainliiton Alueyhdistys-akatemiaa. Suunnitelma esiteltiin ensimmäisen kerran yleisölle Vanhempainliiton Alueyhdistysten kesäpäivillä Helsingissä Korkeasaaressa Suunnitelman painopistealueet VANVARYn kehittämissuunnitelman painopistealueet ovat: 1. Aluetoiminnan kehittäminen 2. Varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan kehittäminen Suunnitelman tavoite VANVARYn kehittämissuunnitelman tavoitteena on, että sen avulla pystytään hahmottamaan: Onko tavoitteiden saavuttamiseksi asetettu realistiset keinot ja prosessit? Ovatko prosessien toteuttajat, aikataulu jne. mietitty kunnolla, jotta tavoitteet saavutetaan? Mitä tuloksia toimenpiteiden jälkeen tulisi saavuttaa? Suunnitelman avulla varmistetaan, että ei aseteta tavoitteita, joita varten ei ole suunniteltu toimenpiteitä, eikä luvata tuotoksia/tuloksia, joita varten ei ole asetettu toimenpiteitä. Ohjaavana tekijänä on konkreettisuus: rajatut, realistiset tavoitteet odotetut tuotokset ja tulokset mitattavuus, seuranta, reagointi

5 Kehittämissuunnitelman rakenne Hallitus johtaa toimintaa Kehittämissuunnitelma toteutetaan VANVARYn hallituksen johtamana. Hallituksen jäsenet toimivat sovituissa rooleissa: VANVARYn luottamustehtävien kuvaus. Hallitus asettaa tarvittaessa työryhmiä osatavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteeseen pääsemistä seurataan jokaisessa VANVARYn hallituksen kokouksessa tarvittava reagointi. Suunnittelua ja seurantaa edesauttaa syksyyn 2014 mennessä tehtävä tehtäväluettelo, johon tullaan kuvaamaan tekemiset aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen. Myös päätöspisteet tuodaan luetteloon. Alueyhdistykselle on ensiarvoisen tärkeää jalkauttaa suunnitelmaa yhdessä koko jäsenkunnan kanssa. Tähän paneudutaan yhdessä jäsenkunnan ja keskeisten kumppanien kanssa syksyllä 2014 järjestettävässä VANVARYn Jäsentapaamisessa jossa yhteinen kehittämissuunnitelman jalkauttaminen alkaa. Tätä edeltää jo viestintää VANVARYn verkkosivuilla ja Facebook-ryhmässä. 1. Hallitus- ja työkokouksia Hallituksella on hallitus- ja työkokouksia, joiden ajankohdat löytyvät Tapahtumakalenterista. Tapahtumista löytyvät myös esityslistat lähempänä ajankohtaa. Jäsenet ovat tervetulleet mukaan hallituskokouksiin. VANVARYn hallitus työskentelee lisäksi virtuaalisesti kokousten välillä hyödyntäen mm. hallituksen omaa Facebook-ryhmää sekä työpajoja. Hallituskokouksissa tehdään aluetoimintaan liittyviä päätöksiä. Kokousten pöytäkirjat julkaistaan Jäsensivuilla.

6 Aluetoimintaan liittyvät työkokoukset ovat kokouksia vain hallituskokoonpanolla täydennettynä kokoukseen kutsuttavilla verkoston jäsenillä ja yhteistyötahoilla. Ne ovat luonteeltaan työpajamaisia, asioita valmistelevia. Keskustelua työkokouksissa käsiteltäviin asioihin viritellään mm. VANVARYn Facebook-ryhmässä. 1. Aluetoiminnan kehittäminen Tarve ja päämäärä Kuntatasolla alueellisessa yhteistyössä onnistuminen on VANVARYn keskeisiä tavoitteita. Se on edustuksellisuuden ja alueellisen osaamisen ja vaikuttavuuden näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. Alueellinen yhteistyö Vantaan eri alueilla ei toimi verkostojen yhteistyötä edistävällä tavalla. Yhteistyötä on, mutta se on hyvin paikallista, eikä hyviä käytänteitä ja verkostoja hyödynnetä riittävällä tavalla. VANVARYn toiminnan ytimessä on koko Vantaan tasolla tehtävä vaikuttamistyö. Alueyhdistys käynnistää vuonna 2014 aluetoiminnan kolmella Vantaan suuralueella: itäisellä, koillisella ja läntisellä alueella. Aluejako on sama, mitä Vantaan kaupunki käyttää perusopetuksessa. Alueyhdistys lähtee jalkauttamaan mallia, jossa VANVARYn hallituksen aluetoiminnan vastaavat toimivat VANVARYn alueellisten yhteistyöverkostojen hoitajina, aluetoiminnan keulakuvina ja vetureina. He jalkauttavat viestiä ja yhteistyötä omille alueilleen sekä tuovat alueilta viestiä ja palautetta alueyhdistykseen kokonaiskuvan muodostamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Pyrimme siihen, että omalla esimerkillään aluevastaava pyrkii luomaan hyvää tekemisen ja aikaansaamisen ilmapiiriä yhdistyksessä ja oman alueensa verkostossa. Aluevastaavien tehtävänä on mm. tukea vanhempainyhdistysten perustamista ja toiminnan uudelleen aktivointia sekä koordinoida yhteistyötä alueiden

7 vanhempainyhdistysten ja alueyhdistyksen välillä. Toiminta tähtää myös resurssien laajempaan ja parempaan hyödyntämiseen tavoitteena on, ettei työtaakka jakaudu vain muutamien aktiivisien toimijoiden harteille. Kuntatasolla alueellisessa yhteistyössä onnistuminen on VANVARYn keskeisiä tavoitteita. Se on edustuksellisuuden ja alueellisen osaamisen ja vaikuttavuuden näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. Keskeinen tavoite Keskeisenä rakenteellisena tavoitteena on varmistaa, että VANVARYn aluetoiminta on vuoden 2014 aikana käynnistetty kolmella Vantaan suuralueella: Itäinen alue Koillinen alue Läntinen alue Tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista alueyhdistyksen ja aluetoiminnan vaikuttamistoiminnasta ja toiminnasta yleensä sekä edistää vanhempaintoimijoiden verkostoitumista. VANVARYn sidosryhmien ja verkostojen osalta tunnistetaan yhteistyöpotentiaali sekä tehdään päätös, keiden kanssa lähdetään edistämään syvempää yhteistyötä. Yhteistyöpotentiaalin tunnistaminen tehdään jaolla: JÄSENET (yhdistykset, henkilöt, kannatusjäsenet) VANTAA (huoltajat, virastot, aluetoimikunnat, päätöksenteko, jne.) JÄRJESTÖT (esim. Suomen Vanhempainliitto, OAJ, eri järjestöjen kuten MLL, Lions, Martat paikallisyhdistykset) MUUT (erilaiset toimijat eri rooleista, esim. urheiluseurat) VANVARY tunnistaa keskeiset aluetoimintaan liittyvät prosessit sekä kuvaa ne. Tällaisia ovat mm. Alueyhdistyksen aluetoiminnan johtamisen prosessi Aluetoiminnan verkkosivut Aluetoiminnan ohjeet Aluetoiminnan vuosikello

8 VANVARYn aluetoiminnan vastaavat Keskeistä VANVARYn aluetoiminnan vastaavien tehtävässä on viestintä ja vuorovaikutus sekä alueellinen asiantuntemus. VANVARYn hallitus on nimennyt aluetoiminnan vastaavat kaikille kolmelle alueyhdistyksen suuralueelle: itäiselle, koilliselle ja läntiselle alueelle. Aluetoiminnan vastaavat toimivat hallituksen hyväksymän roolikuvauksen mukaisesti. He toimivat VANVARYn alueellisten yhteistyöverkostojen hoitajina, aluetoiminnan keulakuvina ja vetureina. Vastaavat jalkauttavat viestiä ja yhteistyötä omille alueilleen, sekä tuovat alueilta viestiä ja palautetta alueyhdistykseen kuntatasoisen kokonaiskuvan muodostamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Tehtävä on laaja ja sen vaikuttavuus on merkittävä. Aluetoimintaan liittyvistä asioista päättää VANVARYn hallitus. Aluetoiminnan vastaava on innostaja ja kannustaja, joka omalla esimerkillään pyrkii luomaan hyvää tekemisen ja aikaansaamisen ilmapiiriä yhdistyksessä ja oman alueensa verkostossa. Vastaavalta toivotaan hyvää viestintä- ja vuorovaikutustaitoa, hyvää kokouskäytänteiden hallintaa, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja

9 hyvää tilannetajua, yhdistyslain perustuntemusta, Office- ja sosiaalisen median työkalujen osaamista, hyvää ajankäytön hallintaa sekä innostavaa ja kannustavaa otetta alueyhdistyksen aluetoiminnan kehittämiseen. 2. Varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan kehittäminen Tarve ja päämäärä Vantaalla on vahva dialoginen yhteistyö kodin ja päiväkodin välillä. Vanhempien yhteistä toimintaa yhdessä päiväkotien kanssa ja alueellisella tasolla on kuitenkin vähäisesti. Hyvä toimiva vanhempaintoiminta ja kodin ja päiväkodin yhteistyö edesauttaa yhteistyötä nivelkohdassa lapsen siirtyessä päiväkodista kouluun. Asiaa edistääkseen VANVARY keskittyy lyhyen tähtäimen strategiassaan päiväkotien vanhempainyhdistysten toiminnan käynnistämisen tukemiseen. Lyhyen tähtäimen strategiassaan VANVARY keskittyy päiväkotien vanhempainyhdistysten toiminnan käynnistämisen tukemiseen. Alueyhdistyksen kasvutavoite kaudella on varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnassa. Yhteistyökampanjalla Suomen Vanhempainliiton ja Vantaan kaupungin kanssa VANVARY pyrkii vuoden 2014 aikana kymmenkertaistamaan varhaiskasvatuksen jäsenyhdistyksien määrän. Kunnan kanssa varhaiskasvatuksen yhteistyön syventäminen merkitsee mm. sitä, että VANVARY pyrkii luomaan yhteistyössä Vantaan Sivistysviraston (varhaiskasvatus), päiväkotilasten huoltajien, sekä Suomen Vanhempainliiton kanssa Kodin ja koulun yhteistyömallia vastaavan toimintamallin, jossa eri toimijoille on kuvattu roolit ja tavoitteet aikatauluineen, toimenpiteet, vuorovaikutuskanavat, jne. Tavoitteena on, että malli otetaan käyttöön koko Vantaalla vuoden 2015 aikana. VANVARY on sopinut Vantaan Sivistysviraston varhaiskasvatuksen kanssa, että yhteistyössä tullaan noudattamaan perusopetuksesta tuttua kolmen suuralueen jakoa (vaikka varhaiskasvatuksessa alueita on kolmen sijaan neljä). Tämä helpottaa merkittävästi myös alueyhdistyksen koordinoimaa vanhempainverkostotoimintaa. Keskeinen tavoite Keskeisenä rakenteellisena tavoitteena on luoda kuntatasoinen toimintamalli: Kodin ja päiväkodin yhteistyömalli, jossa myös VANVARYn rooli on kuvattu. Toimintamallin avulla pyritään lisäämään verkoston välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua eri toimijoiden kesken kuvatuissa rooleissa. Yhteistyöllä haetaan verkoston resurssien hyödyntämistä ja yhteisöllisyyden lisäämistä. Toimintamalli toimii merkittävänä nivelkohtana lasten ja huoltajien siirtyessä päiväkoti-ajasta kouluaikaan = kasvu kodin ja koulun yhteistyöhön. Kehittämisessä ja toiminnassa huomioidaan aluetoiminnan suunnitelmat, hyödynnetään synergia.

10 Verkostollisena tavoitteena on käynnistää laaja kuntatasoinen yhteistyö Vantaan kolmella suuralueella (aluetoiminta). Toiminta tähtää monenväliseen dialogisuuteen. Kehittämisen tavoitteena on tunnistaa tarpeita verkoston toiminnan tukemiseksi. Luomme ratkaisuja ja työkaluja osaksi toimintamallia. Suomen Vanhempainliiton kampanja päiväkotivanhempainyhdistysten perustamisen tukemiseksi tukee tavoitteeseen pääsyä. Prosessien kehittämisen näkökulmasta keskeisenä tavoitteena on tunnistaa sekä kuvata keskeiset prosessit huomioiden erilaiset roolit. Prosesseja ovat mm. Päiväkotivanhempainyhdistyksen perustaminen Alueen useamman päiväkodin yhteinen vanhempainyhdistys Toiminnan arviointi VANVARYn varhaiskasvatuksen vastaava VANVARYssä varhaiskasvatuksen vastaava toimii asiantuntijamaisessa roolissa varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa. Hänen tehtävänään on perehtyä tarkemmin Vantaan varhaiskasvatukseen liittyviin asioihin, sekä pitää alueyhdistyksen hallitus tietoisena muutoksista ja alueyhdistyksen reagointia vaativista tilanteista. Vastaava tuo varhaiskasvatuksen viestiä VANVARYn hallitukseen, sekä toimii yhteistyötapaamisissa alueyhdistyksen varhaiskasvatuksen yhteyshenkilönä. Keskeistä on asiantuntijamainen toiminta. Varhaiskasvatuksen vastaava on innostaja ja kannustaja, joka omalla esimerkillään pyrkii luomaan hyvää tekemisen ja aikaansaamisen ilmapiiriä yhdistyksessä ja oman alueensa verkostossa. Vastaavalta toivotaan hyvää viestintä- ja vuorovaikutustaitoa, hyvää kokouskäytänteiden hallintaa, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja hyvää tilannetajua, Office- ja sosiaalisen median työkalujen perusosaamista, hyvää ajankäytön hallintaa sekä innostavaa ja kannustavaa otetta Vantaan varhaiskasvatuksen yhteistyön ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

11 Viestintä ja vuorovaikutus Hyvän yhteistyön edellytyksenä on avoin viestintä ja vuorovaikutus. Yhdistys hyödyntää toiminnassaan erilaisia viestintä- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia, joita ovat mm. kohtaamiset ja sähköinen viestintä yhdistyksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Mediasuhteet ovat VANVARYn puheenjohtajan vastuulla. Viestintä, vuorovaikutus ja johtamisosaaminen ovat keskiössä. Puheenjohtajalta odotetaan hyvää viestintä- ja vuorovaikutustaitoa ja sosiaalisen median työkalujen hyvää osaamista. Nämä ovat viestinnän ja tiedon levittämisessä välttämättömiä asioita. Työvälineet tukevat onnistumista. Alueyhdistyksellä on säännöllistä jäsenviestintää, jota tehdään sekä kasvokkain, että virtuaalisesti. Yhdistyksen sähköinen pääviestintäkanava on sen verkkosivusto osoitteessa, jonka avulla VANVARY viestii ajankohtaisista vanhempaintoimintaan liittyvistä asioista sekä jakaa tietoa ja parhaita käytänteitä vantaalaisten

12 vanhempainverkostojen toiminnan tueksi ja kehittämiseksi. Sivustolla toteutetaan myös erilaisia kyselyjä toiminnan kehittämiseksi. Vuorovaikutuksellisempaan sähköiseen viestintään vanhempainverkostojen kanssa VANVARY käyttää Facebook-ryhmää. Alueyhdistyksellä on myös blogi. vanvary.blogspot.fi Yhdistyksellä on lisäksi oma yhteistyösivu Vantaan perusopetuksen Kodin ja koulun yhteistyö -sivuilla. Vastaavaa yhteistyösivua lähdetään edistämään myös Kodin ja päiväkodin -yhteistyömallin luomisen myötä. Viestintä tehdään Vantaan perusopetuksen johdon kanssa yhteistyössä. Aluetoiminnasta ja varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnasta viestimisessä keskeisissä rooleissa ovat VANVARYn puheenjohtaja, aluetoiminnan vastaavat, varhaiskasvatuksen vastaava sekä jäsenvastaava, jonka tehtävä on mm. tukea vastaavia yhteistyössä alueen jäsenten kanssa. Viestinnässä ja tiedon levittämisessä onnistumista arvioidaan mm. seuraavilla asioilla: medianäkyvyys tiedotteet kannanotot Vuorovaikutuksen vaikuttavuutta ja onnistumista voidaan arvioida mm. seuraavilla asioilla: jäsenmäärän kehitys ja jäsenpito osallistumisaste palautteet sopimukset (esim. yhteistyösopimukset) Yhteistyö Yhteistyö VANVARYn jäsenten kanssa VANVARYn toiminnan perusedellytyksenä on hyvä yhteistyö jäsenten ja keskeisten yhteistyökumppanien kanssa. Alueyhdistyksellä voi olla yhdistys-, henkilö- ja kannatusjäseniä. Hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus sekä riittävä edustuksellisuus antavat alueyhdistykselle toiminnan perustan. Ilman niitä alueyhdistyksen työ rakentuisi vain muutamien ihmisten mielipiteiden varaan. VANVARY jatkaa ja edelleen syventää hyvää yhteistyötä ja sen kehittämistä yhteistyössä jäsenten, hallituksen ja keskeisten yhteistyökumppanien kanssa.

13 Yhdistys viestii perusopetuksen puolella myös Wilman välityksellä tiedotteina, paikallisten vanhempainyhdistysten tueksi ja alueellisen ja kuntatasoisen vanhempaintoiminnan tueksi. Viestintä tehdään Vantaan perusopetuksen johdon kanssa yhteistyössä. Alueyhdistys löytyy Wilman etusivulta linkeistä. Yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa VANVARY jatkaa hyvän yhteistyön rakentamista ja ylläpitoa Vantaan kaupungin kanssa. Siihen kuuluu erityisesti hyvin käynnistyneen kodin ja koulun yhteistyön tukemisen jatkaminen ja yhteistyömallin edelleen kehittäminen, varhaiskasvatuksen yhteistyön edelleen syventäminen, viestintä- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien kehittäminen. Siinä missä perusopetuksen yhteistyössä viestinnän yhteistyökehittämisen keskiössä on Wilman mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen, varhaiskasvatuksen keskiössä on uusien viestintä- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien tunnistaminen. Toimintaa kehitetään yhteistyössä sivistysviraston edustajien kanssa. VANVARYn hallitus tapaa vuoden aikana säännöllisesti Vantaan kaupungin sivistysviraston johtoa. Tapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista asioista opetukseen ja varhaiskasvatukseen liittyen. VANVARY pyrkii vuonna 2014 lisäämään yhteistyötä ja vuorovaikutusta myös päättävien tahojen (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus sekä lauta- ja johtokunnat) kanssa. Yhteistyötä voidaan syventää esim. vierailemalla Opetuslautakunnan ja valtuuston tapaamisissa ja kokouksissa. Varhaiskasvatuksen yhteistyö VANVARY tähtää vuonna päiväkotien vanhempaintoiminnan merkittävään aktivointiin. Tavoitteena on tukea uusien vanhempainyhdistysten perustamista. Tässä tukena on Suomen Vanhempainliiton päiväkotikampanja, jossa sekä VANVARY että Vantaan kaupunki ovat mukana. VANVARYn tavoitteena on järjestää vuosittain yhdessä Sivistysvirasto kanssa alueelliset tapaamiset, joissa myös VANVARYllä on merkittävä rooli kuntatasoisena toimijana. Tilaisuudet on järkevää yhdistää perusopetuksen alueellisiin tilaisuuksiin siten, että tarvittaessa tilaisuuksissa voidaan jakautua alaryhmiin (koulu, päiväkoti). VANVARY on mukana kehittämässä Vantaan Sivistysviraston uutta varhaiskasvatuksen sähköistä tiedotetta, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista varhaiskasvatuksen saralla. Perusopetuksen yhteistyö Laadukkaaseen perusopetukseen kuuluu kodin ja koulun välinen yhteistyö, joka perustuu kasvatuskumppanuuteen. Yhteistyön tulee perustua kuulemiseen, kunnioitukseen, luottamukseen sekä keskinäiseen vuoropuheluun. Vantaan perusopetuksessa huoltajien osallisuutta pidetään tärkeänä. Vantaalla kodin ja koulun yhteistyön toimintaohjeen perustana ovat kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätökset.

14 Kouluja velvoittaa sivistysviraston laatima ohjeistus koulujen vanhempainyhdistysten tai -toimikuntien toiminnan tukemisesta ja vanhempainfoorumin toteutuksesta (Johtosääntö, Kodin ja koulun välinen yhteistyö 3, alkaen ). Lue lisää Vantaan sivuilta: Perusopetus > Kodin ja koulun yhteistyö. Toimintaa kehitetään yhteistyössä. VANVARYn hallituksen ja sivistysviraston edustajat tapaavat säännöllisesti. Sivistysvirasto järjestää vuosittain alueelliset tapaamiset, joihin myös VANVARYn hallitus lähettää omat edustajansa. Vantaan aluetoimikunnat Vantaan Kaupunginvaltuusto on nimennyt kaikille Vantaan suuralueille aluetoimikunnat. Aluetoimikunnat edistävät alueensa asukkaiden hyvinvointia ja parantavat heidän mahdollisuuksiaan osallistua alueensa asioihin. Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen elinympäristö sekä omaleimaiset alueet. Toimikunnat on koottu siten, että niiden jäsenet asuvat eri puolilla suuraluetta. Osa toimikunnan jäsenistä on myös kaupunginvaltuuston jäseniä. Kussakin aluetoimikunnassa on 14 jäsentä. Aluetoimikunnat pitävät kokouksia noin viisi kertaa vuodessa. VANVARY pyrkii lisäämään yhteistyötään Vantaan aluetoimikuntiin, osana omaa aluetoimintaansa. 2. Suora linkki päättäjiin Aluetoimikunnan tärkein tehtävä on edistää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa. Aluetoimikunta toimii linkkinä asukkaiden ja heitä edustavien järjestöjen ja kaupungin päättäjien välillä. Se myös pyrkii löytämään ratkaisuja, jotka ovat mahdollisimman toimivia ja hyviä kaikille alueen asukkaille. 3. Aluerahaa tapahtumiin Toimikunta voi myöntää hyvien hankkeiden toteuttamiseen aluerahaa. Aluerahalla on mm. avustettu yhdistysten ja asukasryhmien järjestämiä, kaikille avoimia paikallisia "kyläjuhlia". 4. Aloitteita ja asukasiltoja Kokouksissaan aluetoimikunta käsittelee asukkaiden ja heitä edustavien järjestöjen aloitteita ja laatii niiden pohjalta lausuntoja ja kehittämisehdotuksia. Aluetoimikunta antaa myös lausuntoja alueen maankäytön, ympäristön ja palveluiden kehittämisestä. Asukkaiden aloitteesta on tehty esityksiä mm. suojateiden toteuttamisesta, liikennejärjestelyistä sekä bussivuoroista. Aluetoimikunnat voivat myös järjestää esimerkiksi asukasiltoja tai pitää avoimia kokouksia.

15 Yhteistyö Suomen Vanhempainliiton kanssa VANVARY tekee aktiivisesti yhteistyötä kattojärjestönä toimivan Suomen Vanhempainliiton kanssa. Se toimii aktiivisessa roolissa osana Suomen Vanhempainliiton alueyhdistysperhettä. Alueyhdistys osallistuu aktiivisesti tarpeelliseksi katsomiinsa Vanhempainliiton järjestämiin alueyhdistystoimintaa varhaiskasvatuksen vanhempaintoimintaa edistäviin tapaamisiin, koulutuksiin ja keskusteluihin. Yhdistyksen hallitus käyttää Vanhempainliiton alueyhdistysjäsenille tarkoitettua ekstranettiä, sekä kannustaa hallituksen jäseniä osallistumaan Alueyhdistys-akatemian opintoihin. Osallistumalla toimintaan, keskusteluihin ja koulutuksiin, VANVARY saa materiaalia ja tukea alueyhdistyksen toimintaan ja sen kehittämiseen. VANVARY välittää jäsenilleen Suomen Vanhempainliiton viestintää ja tukee näin liiton ydinviestin perillemenoa jäsenkunnassa. Alueyhdistys kannustaa kaikkia päiväkoti-jäsenyhdistyksiään liittymään Suomen Vanhempainliiton jäseniksi. Vanhempainliiton kampanja VANVARY osallistuu yhteistyössä Vantaan kaupunginvarhaiskasvatuksen kanssa Suomen Vanhempainliiton kampanjaan, jonka tavoitteena on tukea päiväkoti-vanhempainyhdistysten perustamista. Yhteistyökampanjan avulla VANVARY pyrkii vuoden 2014 aikana kymmenkertaistamaan varhaiskasvatuksen jäsenyhdistyksien määrän. Tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksen jäsenyhdistyksien määrä olisi 20. Koko yhdistyksen vuosikasvutavoite tulee täyteen, mikäli VANVARY onnistuu tässä tavoitteessa. Vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan kanssakäyminen on päivittäistä. Päivittäiset lapseen liittyvät asiat hoituvat tulo- ja hakutilanteissa. Kaikkia vanhempia koskettavia asioita on hyvä käsitellä vanhempainilloissa. Vanhempainyhdistyksen kokouksessa vanhemmat tapaavat säännöllisesti ja aika on varattu yhteisille asioille. Jokaisessa päiväkodissa tulisikin olla vanhempainyhdistys tai vanhempaintoimikunta. Paras kiitos vanhempaintoiminnasta ovat iloiset ja tyytyväiset lapset. Tutustumalla toisiin yhteistyö syvenee ja kaikenlaisten asioiden käsittely helpottuu. Tiiviillä kumppanuudella lisätään iloa arjen keskelle. Lisätietoa Suomen Vanhempainliiton sivuilta: sa Taloudellista tukea VANVARY hakee vuonna 2014 Suomen Vanhempainliitosta taloudellista tukea toiminnalleen. Aluerahaa tullaan hakemaan sekä yleisavustuksen, että toiminta-avustuksen muodossa. Jotta alueyhdistyksellä on mahdollisuus hakea ja saada tukea, on sen täytettävä Suomen Vanhempainliiton johtokunnan hyväksymät periaatteet ja

16 laatukriteerit. Tiivis ja hyvä yhteistyö on laatukriteereiden saavuttamiseksi tärkeää VANVARY tulee tekemään tarvittavia toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. Paikka johtokunnassa VANVARY pyrkii edelleen saamaan oman Vantaan edustajan Suomen Vanhempainliiton johtokuntaan loppuvuodesta 2014 järjestettävässä liittokokouksessa. Näin varhaiskasvatuksen tieto kulkee parhaiten koko Suomesta vantaalaisen vanhempaintoiminnan kehittämiseksi. Myös VANVARY antaa eväitä muiden alueyhdistysten ja koko suomalaisen vanhempaintoiminnan kehittämiseksi. Muu yhteistyö Verkostotoiminnan kehittämisen keskiössä on yhteistyö Vantaan kaupungin ja Suomen Vanhempainliiton kanssa. Tämän lisäksi on tärkeää tunnistaa myös muut keskeiset verkostot ja yhteistyökumppanit. VANVARY tunnistaa hallituksessa joulukuuhun 2014 mennessä yhteistyön potentiaalin sekä päättää, keiden kanssa se lähtee edistämään syvempää yhteistyötä. Merkittävää potentiaalia odotetaan järjestöyhteistyöstä. Tilaisuudet ja tapahtumat VANVARY osallistuu erilaisiin aluetoimintaa ja varhaiskasvatuksen vanhempaintoimintaa edistäviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Lisäksi alueyhdistys järjestää jäsenyhdistyksille koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia. VANVARY tukee Kodin ja koulun yhteistyömallin mukaisten tapaamisten ja tilaisuuksien järjestämistä sekä osallistuu niihin. On tärkeää, että tilaisuudet ja tapahtumat ovat vanhempaintoimijoiden näkökulmasta kiinnostavia ja haluttavia, myös sidosryhmien ja kumppaneiden järjestämät. VANVARY tarjoutuu aktiivisesti mukaan sekä alueellisiin että paikallisiin tapahtumiin. Kuntatasoiset tilaisuudet Yhdistys osallistuu erilaisiin Vantaalla järjestettäviin kunta- ja aluetasoisiin tilaisuuksiin, joissa se käyttää puheenvuoroja sekä osallistuu keskusteluun kuntatasoisen ja alueellisen vanhempaintoiminnan asiantuntijana. Tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi alueelliset kuntatasoiset huoltajatapaamiset, kuntatasoiset foorumit (esimerkiksi perhefoorumit).. Suurin yksittäisten tapaamisten sarja järjestetään päiväkotikampanjaan liittyen. VANVARY järjestää omat kuntatasoiset aluetilaisuudet itäisellä, koillisella ja läntisellä alueella vuoden 2014 loppuun mennessä. Päätökset ajankohdista tehdään myöhemmin, mutta arvioitu ajankohta on Tilaisuuksiin järjestetään nykyisiä ja potentiaalisia vanhempaintoimijoita kiinnostavaa ohjelmaa (esim. kiinnostavia puhujia). Tilaisuuksissa lisätään VANVARYn toiminnan ja erityisesti varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan tunnettavuutta Vantaalla.

17 Paikallistapahtumat Yhdistys osallistuu erilaisiin paikallistasoisiin tilaisuuksiin, joissa se käyttää puheenvuoroja sekä osallistuu keskusteluun kuntatasoisena toimijana ja vanhempaintoiminnan asiantuntijana. Tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi koulujen vanhempainfoorumit) ja koulujen tapahtumat (esimerkiksi Kodin ja koulun päivä syyskuussa 2014) ja koulujen vanhempainillat. Yhdistys osallistuu myös paikallisten vanhempainyhdistysten kokouksiin toimien siellä vanhempaintoiminnan asiantuntijana ja toiminnan liikkeellepanevana innostajana. Yhdistystoiminnan koulutukset VANVARY järjestää vanhempainyhdistystoiminnan peruskoulutuksen ja jatkokoulutuksen. Peruskoulutuksessa on mahdollisuus valita joko päiväkodin tai koulun yhteydessä toimivan vanhempainyhdistyksen koulutus. Jatkokoulutus on yhteinen. Peruskoulutus järjestetään välisenä aikana. Jatkokoulutus järjestetään välisenä aikana. Koulutuksista tehdään suunnitelma, joka käsitellään elokuussa 2014 hallituksen kokouksessa. Vastuuhenkilönä toimii Mika Jokinen. Jäsentapaaminen 2014 VANVARYn jäsentapaaminen järjestetään ke Siihen kutsutaan mukaan kaikki VANVARYn jäsenyhdistysten hallitusten puheenjohtajat ja aktiiviset jäsenet. Jäsentapaamisessa tuodaan entistä enemmän esille varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan näkökulmaa. Klo Aihe Tervetuloa! Johdanto illan työskentelyyn 18:15 Vieraspuhujaksi Aaro Harju 19:15 Yhteistyöllä maaliin Tilaisuus päättyy Jokaisesta jäsenyhdistyksestä toivotaan mukaan noin 2-3 henkilöä. Myös kaikki VANVARYn henkilöjäsenet, sekä Vantaan Sivistysviraston ja Vanhempainliiton edustajat kutsutaan mukaan tapaamiseen. Vastuuhenkilönä toimii Mika Jokinen.

18 VANVARYn 10-vuotisjuhla Vuonna 2014 VANVARYn suurin yksittäinen tapahtuma tulee olemaan järjestettävä alueyhdistyksen 10-vuotisjuhla, johon tullaan kutsumaan kaikki VANVARYn jäsenet, yhteistyökumppanit ja keskeiset sidosryhmät. Tapahtuman suunnittelu on käynnistetty huhtikuussa, ja se tulee vaatimaan merkittävästi yhdistyksen resursseja. Tilaisuuden tavoitteena on tehdä VANVARYn toimintaa tunnetuksi ja edistää vanhempaintoimijoiden verkostoitumista. Tammi-tapaaminen VANVARY toteuttaa Tammi-tapaamisen tammikuussa Tilaisuuteen kutsutaan edustus kaikista VANVARYn jäsenyhdistyksistä, kaikki henkilö- ja kannatusjäsenet, sekä keskeisten yhteistyökumppaneiden edustajat. Tilaisuuden luonne on arvostava ja kiittävä. Tilaisuudessa jaetaan VANVARYn 10-juhlavuoden kunniaksi ensimmäisen kerran VANVARYn kunniakirja vantaalaiselle vanhempaintoimijalle. Tammi-tapaamisen järjestämisestä on tarkoitus tehdä perinne, jolle haetaan myös medianäkyvyyttä. Tapaamisen tarkoituksena on myös tavata aktiivisia vanhempaintoimijoita sekä tunnustella kiinnostusta alueyhdistystoimintaan ennen maaliskuun vuosikokousta. Muut tilaisuudet Yhdistys vierailee lisäksi sellaisissa tarpeelliseksi katsomissaan tilaisuuksissa, joiden katsotaan edistävän yhdistyksen toiminta-ajatusta ja vantaalaisten vanhempainverkostojen kehittymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntatasoiset tapaamiset ja metropolialueen yhteistyö (esimerkiksi Helsingin ja Espoon alueyhdistykset). Lisäksi yhdistys osallistuu erilaisiin tapahtumiin, kokouksiin ja tapaamisiin kaupunki-, liitto- ja järjestöyhteistyön merkeissä. Hankkeet SATA LASISSA Varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee tutkimusta suomalaisen juomakulttuurin välittymisestä sukupolvelta toiselle. Tutkimus on osa Itsenäisyyden Juhlavuoden Lastenrahaston Säätiön (ITLA) 5-vuotisohjelmaa, jossa 100 vuotta täyttävän Suomen kunniaksi tuotetaan tietoa suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. VANVARY tekee THL:n kanssa tutkimusyhteistyötä järjestämällä kaikilla VANVARYn aluetoiminnan alueilla: itäisellä, koillisella ja läntisellä alueella keskustelutilaisuudet noin 15-vuotiaiden nuorten vanhemmille.

19 VANVARY hakee omien verkostojensa ja yhteistyön kautta vanhempia, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen. Kuhunkin ryhmään on tavoitteena löytää 4-6 osallistujaa, mutta suurempikin ryhmä on mahdollista toteuttaa. Keskusteluryhmät toteutetaan Vantaalla toukokuun aikana. Ryhmäkeskusteluja analysoidaan vuoden 2015 aikana ja tuloksia tiedotetaan erilaisissa raporteissa ja valtakunnallisilla foorumeilla vuodesta 2016 eteenpäin. Hankeen vastuullisena yhteyshenkilönä VANVARYn osalta toimii VANVARYn puheenjohtaja Mika Jokinen. Tutkimuksen toteuttaminen käytännössä Ryhmäkeskustelussa tutkija Kati Kataja esittää alkoholinkäyttöön ja alkoholikasvatukseen liittyviä väittämiä ja teemoja, joiden pohjalta ryhmäläiset keskustelevat näkemyksistään. Keskusteluissa ei esiinnytä omalla nimellä, vaan nimimerkillä. Ryhmäkeskustelut äänitetään ja THL käyttää niitä aineistona tutkimuksessa. Aineisto säilytetään THL:ssa ja sitä käsittelevät vain tutkimusryhmän jäsenet. Ryhmäkeskusteluista syntyneistä tutkimustuloksista ei ole mahdollista tunnistaa keskusteluihin osallistuneita ihmisiä. Keskustelu kestää n. 1,5 tuntia. THL tarjoaa ryhmäkeskustelun aikana suolaista ja makeaa kahvin kera. 5. Keskustelutilaisuudet Vantaalla Kuhunkin tilaisuuteen mahtuu enintään 25 huoltajaa. Läntinen alue Aika: Tiistaina klo Paikka: Martinlaakson koulu, luokka 160 Itäinen alue Aika: Maanantaina klo Paikka: Sotungin koulu, kokoustila Ollila Koillinen alue Aika: Tiistaina klo Paikka: Mikkolan koulu Lyyra, luokka 2008, 2. krs. 6. Lisätietoja tutkimuksesta Kati Kataja Erikoistutkija, VTT

20 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Alkoholi ja huumeet -yksikkö Aineistot ja työkalut Aineistot VANVARY luo aineostojen kokonaisuuden, joka on merkittävästi tukemassa aluetoiminnan ja varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan kehitystä Vantaalla. VANVARYn yleisesite, Tervetuloa VANVARYn jäseneksi -paketti ja Aktivointi-paketti muodostavat aineistokokonaisuuden, jonka avulla alueyhdistys lisää tietoa toiminnastaan, viestii ja opastaa vanhempaintoiminnasta uudelle jäsenelle sekä aktivoi toiminnassaan passivoitunutta jäsenyhdistystä. Aineistot luodaan vaiheittain Tarkempi sisältö aikatauluineen päätetään hallituksen kokouksessa Tavoitteena on toteuttaa aineistot yhteistyössä vantaalaisen oppilaitoksen kanssa. Kaikkien kolmen aineiston arvioitu teko- ja painatuskustannus on euroa, johon haetaan avustusta Suomen Vanhempainliitosta. 1. VANVARYn yleisesite VANVARYn yleisesite kertoo yleisesti ja houkuttelevasti alueyhdistyksen toiminnasta. Esitteestä tehdään kaksi versiota: painettu esite ja sähköinen esite. Sähköiseen esitteeseen liitetään videoesittely, jota on mahdollisuus käyttää myös erillisenä tiedostona. 2. Tervetuloa VANVARYn jäseneksi -paketti VANVARYn hallitus suunnittelee sekä toteuttaa Tervetuloa -paketin, josta tehdään sekä fyysisesti annettava aineisto että sähköinen paketti. Tervetuloa VANVARYn jäseneksi -paketin tarkoituksena on tarjota apua yhdistyksen käynnistämiseen sekä varmistaa uuden jäsenen kanssa hyvä mukaantulo toimintaan. 3. Aktivointi-paketti VANVARYn hallitus suunnittelee sekä toteuttaa Aktivointi-paketin, josta tehdään sekä fyysisesti annettava aineisto että sähköinen paketti. Aktivointi-paketin tarkoituksena on aktivoida passiivinen jäsen mukaan toimintaan.

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Helsingin kaupungin sosialivirasto. Selvityksiä 2007:5 Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Riitta Halttunen-Sommardahl HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot