Vesiosuuskunnat ja vesiyhtiöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesiosuuskunnat ja vesiyhtiöt"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KITTILÄN KUNTA Vesiosuuskunnat ja vesiyhtiöt FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18280

2 1 (18) Lahdenperä Niko Sisällysluettelo 1 JOHDANTO VESIOSUUSKUNTIEN JA VESIYHTIÖIDEN YKSITYISKOHTAINEN TARKASTELU Kittilän kirkonkylä Sirkka Alakylä Helppi Tuuliharju Kallo Kaukonen Kelontekemä Kinisjärvi Köngäs Lehmilehto Lompolo Raattama Tepasto Ylläsjärvi Ahvenkangas - Lainio YHTEENVETO LÄHTEET... 17

3 1 (17) Vesiosuuskunnat ja vesiyhtiöt 1 JOHDANTO Tässä osa-aluekohtaisessa kehittämissuunnitelmassa on käsitelty Kittilän kunnan nykyisten 4 vesihuoltoyhtiön ja 10 vesiosuuskunnan tai yhtymän toimintaa, tulevaisuutta, liittymishaluja ja käyttäjätietoja. Haja-asutusalueella kiinteistöjen etäisyydet ovat suurempia kuin taajamissa ja virtaamat pienehköjä suhteessa johtopituuksiin. Tällöin perinteiset viemäröintitavat (viettoviemäröinti, keskitetty pumppaus) muodostuvat usein kustannuksiltaan korkeiksi. Jätevesien keräily on siten vaihtoehtoisesti mahdollista suunnitella tehtäväksi kiinteistökohtaisella paineviemärijärjestelmällä. Paineviemärijärjestelmässä jätevedet pumpataan kiinteistökohtaisilla jv-pumppaamoilla yhteiseen paineputkeen, jossa voi olla useita liittyjiä matkan varrella. Etuna perinteiseen viemäröintitapaan nähden on, että runkojohto voidaan toteuttaa riippumatta maaston muodoista suhteelliseen matalaan kaivusyvyyteen, mikä säästää kustannuksia. Kiinteistökohtaisten jv-pumppaamojen suuri määrä toisaalta nostaa kokonaiskustannuksia. Jätevesien käsittelyssä kannattaa naapurusten tehdä yhteistyötä kiinteistökohtaisten kustannusten alentamiseksi, esim. rakentamalla yhteinen maasuodatin. Kiinteistökohtaiseen paineviemärijärjestelmään liittyvillä alueilla voivat lähinaapurit hankkia yhteisen jätevesipumppaamon.

4 2 (17) 2 VESIOSUUSKUNTIEN JA VESIYHTIÖIDEN YKSITYISKOHTAINEN TARKASTELU 2.1 Kittilän kirkonkylä Kittilän vesihuolto-osuuskunta Vakituinen asukasmäärä n Kiinteistöjen lkm. vesihuoltolaitoksen piirissä n. 850 Vuodepaikkojen lkm. n. 100 Kirkonkylän vesihuoltoa kehitetään jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä Levin Vesihuolto Oy:n kanssa. Verkostonsaneerausmäärä Kittilän vesihuolto-osuuskunnalla on ollut noin kilometri vuodessa. Vuonna 2011 Kittilän Kirkonkylän vesihuoltolinja on mallinnettu FCG Finnish Consulting Group Oy:n (nykyinen FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy) toimesta. Tällä hetkellä on menossa jätevesiviemäriverkoston osalta vuotovesiselvitys. Vedenjakelu Kirkonkylässä hoidetaan tällä hetkellä kahdesta (2) vedenottamosta (pohjoinen ja etelä), joissa on yhteensä kuusi (6) kuilukaivoa. Laadultaan saatava talousvesi on hyvää lukuun ottamatta alhaista ph:ta ja sitä on määrältään riittävästi. Toisessa vedenottamossa on käytössä kalkkikivialkalointi ja myös toiseen vedenottamoon vastaava vedenkäsittelymenetelmä on tarkoitus rakentaa vuonna Vesijohtoverkoston vuotovesiprosentti on liikkunut vuosittain alle 5 %. Kirkonkylässä on kattava jätevesiviemäriverkosto, josta jätevedet pumpataan siirtoviemäriä pitkin Levin jätevedenpuhdistamolle. Jätevesiviemäreissä vuotovesien määrä on ollut viime vuosina jopa 20 %. Suureen vuotovesien määrään pääsyy on osittain vielä käytössä olevat betoniset jätevesiviemärit ja jätevesikaivot.

5 3 (17) 2.2 Sirkka Levin Vesihuolto Oy Vakituinen asukasmäärä n. 990 Kiinteistöjen lkm. vesihuoltolaitoksen piirissä n Vuodepaikkojen lkm. n Levin Vesihuolto Oy on suurin Kittilän kunnan alueella toimiva vesihuoltolaitos. Levin Vesihuolto Oy toimii läheisessä yhteistyössä kirkonkylässä toimivan Kittilän vesihuoltoosuuskunnan kanssa. Vedenjakelu toteutetaan laajan n. 160 km pitkän vesijohtoverkoston kautta, jonne saatava vesi otetaan viidestä (5) vedenottamosta. Laadultaan vedenottamoista saatava talousvesi on keskimäärin erinomaista. Pienemmissä vedenottamoissa joudutaan käyttämään kalkkikivialkalointia veden ph:n korjaamiseksi. Hygieniatasoa parannetaan kaikissa vedenottamoissa lisäksi UV-desinfioinnilla. Jätevesiviemäriverkosto on vähän pienempi eli noin 133 km. Kokoojaviemäreillä kerätyt jätevedet pumpataan siirtoviemärillä edelleen Levin jätevedenpuhdistamolle, joka on biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos ja jonka asukasvastineluku (=AVL) on noin

6 4 (17) 2.3 Alakylä Alakylän vesihuolto-osuuskunta Vakituinen asukasmäärä n. 160 Kiinteistöjen lkm. vesihuoltolaitoksen piirissä n. 100 Vuodepaikkojen lkm. - Alakylä sijaitsee Kittilän kirkonkylältä noin 35 km Rovaniemelle päin. Alakylän alueelle toimii Alakylän vesiosuuskunta. Vedenjakelu vesiosuuskunnassa tapahtuu vesijohtoverkoston kautta. Otettava talousvesi pumpataan yhden (1) lähdekaivon kautta. Laadultaan vedenottamon kaivosta saatava talousvesi on hyvää ja määrältään riittävää. Myös vesijohtoverkostopaine on riittävä. Vesijohtoverkostoissa ei ole vielä havaittu vuotoja, mutta putket alkavat olla vuotta vanhoja, joten lähitulevaisuudessa ongelmia voi alkaa esiintyä. Jätevesiviemäriverkosto on vähän pienempi kuin vesijohtoverkosto ja kattaa noin 90 % vesihuolto-osuuskunnan kiinteistöistä. Jätevedenpuhdistuksesta huolehtii KWH Pipe Oy:n suunnittelema WehoPuts -pienpuhdistamo. Puhdistamon puhdistuskapasiteetti on noin 18 m 3 /d. Alakylän vesihuolto-osuuskunta näkee verkostoliitoksen muiden osuuskuntien kanssa ja tarpeen laajemmalle huolto-organisaatiolle vaihtoehtona, mutta kokonaisuutta ajatellen vaihtoehto on liian kallis ilman ulkopuolista rahoitusta.

7 5 (17) 2.4 Helppi Tuuliharju Helppi Tuuliharjun vesiosuuskunta Vakituinen asukasmäärä n. 60 Kiinteistöjen lkm. vesihuoltolaitoksen piirissä n. 50 Vuodepaikkojen lkm. - Helpin ja Tuuliharjun kylät sijaitset Ounasjoen varrella Kittilän kunnan etelärajalla lähellä Lohinivaa noin 50 km Kittilästä etelään. Alueella toimii Helppi Tuuliharjun vesiosuuskunta. Vedenjakelu vesisosuuskunnassa hoidetaan yhden (1) lähdekaivon kautta, josta saatava talousvesi on laadultaan hyvää, eikä puhdistustarvetta ole. Lisäksi veden määrä ja verkostopaine on ollut riittävä ja hyvä. Jätevesienkäsittely hoidetaan kiinteistökohtaisesti käyttäen perinteistä pääosin kolmiosaista sakokaivoratkaisua. Vesiosuuskunta ei näe tarpeelliseksi liittymistä muihin vesiosuuskuntiin tai tarvetta yhteiselle vesiosuuskuntien huolto-organisaatiolle, sillä osuuskunnassa on osaavat sähkö- ja putkimiehet. Myöskään suurempia investointeja ei ole tarkoitus tehdä lähitulevaisuudessa.

8 6 (17) 2.5 Kallo Kallon vesiosuuskunta Vakituinen asukasmäärä n. 140 Kiinteistöjen lkm. vesihuoltolaitoksen piirissä n. 91 Vuodepaikkojen lkm. - Kallon kylä sijaitsee Kallojärven lähellä ja on asukasluvultaan Kittilän suurempia kyliä. Kallossa toimii Kallon vesiosuuskunta, jonka vesijohto- ja jätevesiviemäriverkosto kattaa lähes koko kylätaajaman. Vedenjakelu vesiosuuskunnassa tapahtuu yhden (1) kuilukaivon kautta, josta saatava talousvesi on hyvälaatuista ja ei vaadi puhdistusta. Määrällisesti kaivosta saatava vesi riittää hyvin nykyiselle käyttäjämäärälle. Kylästä tulevat jätevedet ohjataan jätevesiverkostoa pitkin Kallon jätevedenpuhdistamolle, joka on tyypiltään ns. Tapio-pienpuhdistamo varustettuna biomatoilla ja alumiinisulfaatin syötöllä. Jäteveden laatutarkkailua tehdään kolme (3) kertaa vuodessa ja tulosten mukaan käyttökuormitus sekä vesistökuormitus ovat pysyneet lupaehtojen sisällä. Jätevedenpuhdistamo on pystynyt käsittelemään jätevesikuormituksen, myös tulva-ajan aikaisen ylimääräisten vuotovesien aiheuttaman hydraulisen kuormituksen. Kallon vesiosuuskunta ei katso tarpeelliseksi liittymistä muihin vesiosuuskuntiin suurten välimatkojen vuoksi. Myöskään tarvetta yhteiselle vesiosuuskuntien huoltoorganisaatiolla ei nähdä.

9 7 (17) 2.6 Kaukonen Kaukosen vesihuolto-osuuskunta Vakituinen asukasmäärä n. 340 Kiinteistöjen lkm. vesihuoltolaitoksen piirissä n. 140 Vuodepaikkojen lkm. n. 50 Kaukonen on tiheään asuttu Kittilän suurin kylä ja se sijaitsee noin 20 km Kittilästä etelään. Alueella toimii Kaukosen vesihuolto-osuuskunta, jonka vesijohto- ja jätevesiviemäriverkosto kattaa hyvin koko kylätaajaman. Vedenjakelu kylässä hoidetaan kahden (2) siiviläputkikaivon kautta, joista saatava talousvesi on hyvälaatuista ja ei vaadi lisäpuhdistusta. Kaivoista saatava vesimäärä on kuitenkin tällä hetkellä äärirajoilla, joten tänä vuonna tehdään suunnitelma uudesta vedenottamosta turvaamaan vedensaanti. Nykyisen vedenottamon sijainti on myös huono, sillä se sijaitsee uuden suunnitteilla olevan Kaukosen sillan ja maantien vieressä. Toinen syy uuteen vedenottamoon on verkostopaineen tasoittaminen, sillä se on ollut ajoittain liian pieni. Veden laatu on voinut myös tulva-aikana vaihdella. Jätevedenpuhdistus kylässä hoidetaan kattavalla viemäriverkostolla, josta jätevedet johdetaan Kaukosen biologiselle panospuhdistamolle käsiteltäväksi. Jätevedenlaatutarkkailua suoritetaan tällä hetkellä joka kuukausi ja keskimäärin tulokset ovat pysyneet sallituissa käyttökuormituksen ja vesistökuormituksen lupaehdoissa. Tulvaaikaan hydraulinen kuormitus on ollut liian suurta ja välillä on jouduttu ohijuoksutukseen. Vesihuolto-osuuskunnalla ei ole liitoshalukkuutta muihin osuuskuntiin, sillä etäisyydet ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat liian suuria. Sen sijaan vaihtoehtona keskitetty vesiosuuskuntien yhteinen huolto-organisaatio voisi olla hyvä ratkaisu, jos se saataisiin toimimaan.

10 8 (17) 2.7 Kelontekemä Kelontekemän vesihuolto-osuuskunta Vakituinen asukasmäärä n. 30 Kiinteistöjen lkm. vesihuoltolaitoksen piirissä n. 15 Vuodepaikkojen lkm. - Kelontekemän kylä sijaitsee Kelontekemäjärven lähellä noin 40 km Kittilästä kaakkoon. Alueella toimii Kelontekemän vesihuolto-osuuskunta, jonka vesijohtoverkosto kattaa hyvin Kelontekemäjärven eteläpuoleisen alueen asutuksen. Vedenjakelu kylässä hoidetaan yhden (1) kuilukaivon kautta, josta saatava talousvesi on kohtuullisen laatuista. Kaivosta saatavassa vedessä on ollut tavallista korkeampia rauta- ja mangaanipitoisuuksia, joiden poistoon olisi tarkoitus teettää tulevaisuudessa selvitys. Vesihuolto-osuuskunta tarvitsee myös ulkopuolista taloudellista tukea selvityksen laadintaan. Veden määrä on tällä hetkellä hyvä, mutta se ei riitä vesihuoltoosuuskunnan laajennukseen. Vesijohdon verkostonpaine on myös ollut hyvä. Jätevedenpuhdistus kylässä hoidetaan kiinteistökohtaisesti pääosin kolmiosaisella sakokaivoratkaisulla. Uuden jätevesiasetuksen mukaisia jätevedenpuhdistusjärjestelmiä löytyy vain muutamasta kiinteistöstä. Vesihuolto-osuuskunnalla ei ole halua liittyä kunnalliseen vesihuoltoon, eikä muihin vesiosuuskuntiin. Myöskään tarvetta yhteiselle vesiosuuskuntien huolto-organisaatiolle ei nähdä. Kelontekemäläiset ovat kokoontuneet ja päättäneet perustaa vesihuoltoosuuskunnan järven itäpuolellekin käsittäen sekä vesijohdon että jätevesiviemärin. Perustettavan / järven itäpuolen käsittävän vesiosuuskunnan toiminta-alue on määritelty alustavasti toiminta-aluetarkastelujen yhteydessä yhteistyössä itäpuolelle vesihuoltoa suunnittelevan tahon kanssa.

11 9 (17) 2.8 Kinisjärvi Kinisjärven vesiosuuskunta Vakituinen asukasmäärä n. 60 Kiinteistöjen lkm. vesihuoltolaitoksen piirissä n. 30 Vuodepaikkojen lkm. - Kinisjärven kylä sijaitsee Kinisjärven lähellä noin 10 km päässä Lohinivasta eli noin 50 km Kittilästä etelään. Alueella toimii Kinisjärven vesiosuuskunta, joka huolehtii asukkaiden vedentarpeesta. Vedenjakelu kylässä hoidetaan kahden (2) siiviläputkikaivon kautta, joista saatava talousvesi on laadultaan hyvää ja ei vaadi lisäpuhdistustarvetta. Kaivoista saatava vesimäärä on riittävä, mutta verkostopaine on ollut varsinkin korkeammilla paikoilla sijaitsevilla kulutuspisteillä liian pieni. Jätevesihuolto hoidetaan kiinteistökohtaisesti, joista yleisin käytetty menetelmä on pääosin kolmiosainen sakokaivo. Uuden jätevesiasetuksen mukaisia jätevedenpuhdistusjärjestelmiä on noin 10 kiinteistössä. Vesiosuuskunta näkee verkostoliitoksen tai yhteistyön esimerkiksi Lohinivan vesihuollon kanssa mahdollisena vaihtoehtona, sillä verkostojen välinen etäisyys ei ole suuri ja samalla saataisiin lisää käyttäjiä väliltä mukaan, jolloin kustannukset alenisivat. Tarvetta vesiosuuskuntien yhteiselle huolto-organisaatiolle ei kuitenkaan nähdä.

12 10 (17) 2.9 Köngäs Könkään läntinen vesiosuuskunta Vakituinen asukasmäärä n. 100 Kiinteistöjen lkm. vesihuoltolaitoksen piirissä n. 50 Vuodepaikkojen lkm. n. 100 Könkään kylä sijaitsee Ounasjoen länsipuolella noin 20 km Kittilän Leviltä pohjoiseen. Alueella toimii Könkään läntinen vesiosuuskunta, jonka vesijohtoverkko kattaa noin 50 kiinteistöä. Vedenjakelu kylässä hoidetaan yhdestä (1) kuilukaivosta, josta saatava vesi on hyvälaatuista ja lisäpuhdistustarvetta ei ole. Kaivosta saata talousvesi on määrällisesti riittävä. Vesijohtoverkoston paine kulutuspisteissä on myös riittävä. Runkovesijohtoa on rakennettu noin 1 km viimeisten kolmen (3) vuoden aikana. Jätevedenpuhdistus hoidetaan kiinteistökohtaisesti pääosin sakokaivoilla, mutta myös uuden jätevesiasetuksen mukaisia jätevedenpuhdistusjärjestelmiä on nyt jo noin neljäsosassa kiinteistöistä. Lähitulevaisuudessa on myös tarkoitus selvittää varavedenottamon paikka. Vedenottamon pumpun saneeraus tehdään tänä vuonna kapasiteetin lisäyksen ja varmuuden kasvattamisen vuoksi. Vesiosuuskunta näkee verkostoliitoksen järkeväksi ainoastaan jäteveden osalta, sillä kylä sijaitsee pohjavesialueella ja kiinteistökohtaista viemäröintiä haluttaisiin tehostaa. Vesijohdon osalta liitoshalukkuutta ei ole, sillä puhdasta pohjavettä löytyy paljon kylän hyvän sijainnin vuoksi. Myöskään tarvetta vesiosuuskuntien yhteiselle huoltoorganisaatiolle ei nähdä.

13 11 (17) 2.10 Lehmilehto Lehmilehdon vesiosuuskunta Vakituinen asukasmäärä n. 24 Kiinteistöjen lkm. vesihuoltolaitoksen piirissä n. 12 Vuodepaikkojen lkm. - Lehmilehdossa toimii Lehmilehdon vesiosuuskunta, joka huolehtii kylän asukkaiden vedentarpeesta. Vedenjakelu kylässä hoidetaan yhdestä (1) kuilukaivosta, josta saatava talousvesi on laadultaan hyvää ja ei vaadi puhdistusta. Vesijohtoverkoston paine on ollut hyvä ja riittävä. Jätevedenpuhdistus hoidetaan kiinteistökohtaisesti pääosin kolmiosaisella sakokaivoratkaisulla. Vesiosuuskunnalla ei ole liitoshalukkuutta muiden osuuskuntien kanssa eikä myöskään tarvetta vesiosuuskuntien yhteiselle huolto-organisaatiolle nähdä.

14 12 (17) 2.11 Lompolo Lompolon vesihuoltoyhtymä Vakituinen asukasmäärä n. 50 Kiinteistöjen lkm. vesihuoltolaitoksen piirissä n. 22 Vuodepaikkojen lkm. - Lompolon kylä sijaitsee Lompolojärven lähellä noin 50 km Kittilän Leviltä pohjoiseen. Lompolossa toimii Lompolon vesihuoltoyhtymä, jonka vesijohtoverkosto kattaa asutustihentymän. Vedenjakelu kylässä hoidetaan yhdestä (1) kuilukaivosta, joka on rakennettu lähteeseen. Talousvesi on laadultaan hyvää lukuun ottamatta alhaista ph-arvoa, jota joudutaan kalkkikivialkaloinnilla nostamaan. Kaivosta saatava veden määrä ja verkostopaine on ollut hyvä ja riittävä. Jätevedenpuhdistus hoidetaan kiinteistökohtaisesti pääosin kolmiosaisella sakokaivojärjestelmällä ja maahanimeytyksellä. Vesiosuuskunta näkee verkostoliitoksen idealtaan hyvänä, mutta suurten etäisyyksien vuoksi se ei ole heille kannattava. Myöskään tarvetta vesiosuuskuntien yhteiselle huolto-organisaatiolle ei nähdä.

15 13 (17) 2.12 Raattama Raattaman vesihuolto Oy Vakituinen asukasmäärä n Kiinteistöjen lkm. vesihuoltolaitoksen piirissä n. 50 Vuodepaikkojen lkm. - Raattama on Kittilän suurimpia kyliä ja se sijaitsee Kittilän ja Enontekiön puolessa välissä lähellä Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa. Alueella toimii Kyrön vesihuolto Oy. Vedenhankintaa varten kylään on rakennettu yksi (1) kuilukaivo, josta saatava talousvesi on laadultaan hyvää, huomioiden kalkkikivialkalointi vedenottamossa. Vedenottamosta saatava vesi on suurimman osan vuotta määrältään riittävä, mutta kuivimpina kausina pohjavesipintojen yleisesti ollessa alhaalla myös huippukulutuksen aikaan vedenpinta kaivossa on niin alhaalla, että hetkellisesti pumppaus voi pysähtyä kuivakäyntirajalle. Raattama-Ylikyrön alueen lisävedenhankinnasta on laadittu selvitys (FCG Oy, ), jossa on esitetty uuden vedenottamon rakentaminen Lapin ympäristökeskuksen aikaisemmin tutkimalle (antoisuus 150 m 3 /d) vesipaikalle UP 561, joka sijaitsee Ellintievan alueella lähellä rakennettua runkovesijohtoa. Uuden pohjavedenottamon käyttöönoton myötä nykyisen vedenottamon saneeraustoimenpiteet voitaisiin suorittaa aiheuttamatta häiriötä vedenjakeluun. Lisäksi uusi vedenottamo tasaisi verkostopaineita kaukaisimmissa kulutuspisteissä ja antaisi varmuutta mahdollisissa häiriötilanteissa toisena vedenottamona. Vesijohtoverkoston paine kulutuspisteissä on riittävä. Jätevedenpuhdistus tapahtuu Raattaman Tapio-mallisessa jätevedenpuhdistamossa, jonne jätevedet johdetaan jätevesiviemäreitä pitkin. Jätevedenpuhdistamo on tyypiltään biologis-kemiallinen biomattolaitos täydennettynä etu- ja jälkiselkeytyksellä. Jätevedenpuhdistamon puhdistuskapasiteetti on riittävä ja vesinäytteet ovat osoittaneet puhdistamon pysyvän keskimäärin annetuissa käyttökuormituksen ja vesistökuormituksen lupaehdoissa. Vesiyhtiöllä ei ole liitoshalukkuutta muiden vesiyhtiöiden/osuuskuntien kanssa eikä myöskään tarvetta yhteiselle huolto-organisaatiolle.

16 14 (17) 2.13 Tepasto Tepaston vesiosuuskunta Vakituinen asukasmäärä n. 120 Kiinteistöjen lkm. vesihuoltolaitoksen piirissä n. 75 Vuodepaikkojen lkm. n. 200 Tepaston kylä sijaitsee Ounasjoen varressa noin 50 km Kittilästä pohjoiseen. Alueella toimii Tepaston vesiosuuskunta, jonka vesijohtoverkosto kattaa asutuksen. Vedenjakelu kylässä hoidetaan yhden (1) kuilukaivon kautta kahdella (2) pumpulla. Kaivosta saatava talousvesi on hyvälaatuista ja puhdistustarvetta ei ole. Lisäksi tulvaveden pääsy kaivoon on estetty. Pohjavesialueen antoisuus on erittäin hyvä ja sen riittoisuus on suuri. Jätevedenpuhdistus alueella hoidetaan kiinteistökohtaisesti yleensä kolmiosaisella sakokaivojärjestelmällä. Vesiosuuskuntaan on liittynyt viime vuosina uusia liittyjiä ja täten verkostoa on laajennettu. Suunnitelmissa on myös vesijohdon Ounasjoen alitus toisella puolella asuville mökkiläisille. Vesiosuuskunnalla ei ole liitoshalukkuutta muiden osuuskuntien kanssa eikä myöskään tarvetta vesiosuuskuntien yhteiselle huolto-organisaatiolle.

17 15 (17) 2.14 Ylläsjärvi Ahvenkangas - Lainio Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy Vakituinen asukasmäärä - Kiinteistöjen lkm. vesihuoltolaitoksen piirissä n Vuodepaikkojen lkm. n Ylläsjärven, Ahvenkankaan ja Lainion vesihuoltoa hoitaa Ylläksen yhdyskuntatekninen huolto Oy. Talousvedenhankinta kylissä hoidetaan kahden (2) vedenottamon kautta yhteensä neljällä (4) siiviläputkikaivolla. Ylläsjärvellä kaivoista saatava vesi on lievästi hapanta ja siksi vedessä on käytetty alkalointia ph:n nostoon. Muuta vedenkäsittelytarvetta ei ole. Vesilaitoksen viimeisin suurempi investointi on vuonna 2010 rakennettu ylävesisäiliö. Uudesta lisävedenottamosta on tehty selvitys. Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy laajentaa muiden investointien ohella verkostoa vuosittain. Jätevedenkeruu kylissä hoidetaan jätevesiviemäriverkostolla, josta jätevedet pumpataan edelleen siirtoviemäriä pitkin Rautuvaaraan Ylläksen keskusjätevedenpuhdistamoon. Rautuvaaran jätevedenpuhdistuslaitos on kemiallinen saostuslaitos. Jätevedenpuhdistuslaitoksen kapasiteetti on tällä hetkellä riittävä, sillä se on pystynyt käsittelemään myös tulva-ajan ylimääräisen hydraulisen kuormituksen. Tarkoituksena on myöhemmin kerätä myös Kolarin kk:n jätevedet samaan puhdistamoon. Jätevedentarkkailua tehdään kuukausittain ja tulokset ovat osoittaneet puhdistamon pysyvän käyttökuormituksen ja vesistökuormituksen lupaehdoissa. Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy:llä ei ole liitoshalukkuutta muiden Vesiyhtiöiden/osuuskuntien kanssa eikä myöskään tarvetta yhteiselle huoltoorganisaatiolle pitkien välimatkojen vuoksi.

18 16 (17) 3 YHTEENVETO Kittilän kunnan alueen neljällä (4) vesihuoltolaitoksella, Levin Vesihuolto Oy:llä, Kittilän Vesihuolto-osuuskunnalla, Kyrön Vesihuolto Oy:llä ja Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy:llä on toimiva vesi- ja jätevesihuoltoverkosto sekä talousvedenotto ja jätevedenpuhdistus. Vesiosuuskunnilla verkosto kattaa keskimäärin ainoastaan vesijohdon ja jätevesihuolto tapahtuu kiinteistökohtaisesti pääosin sakokaivoilla. Tosin keskitettyä jätevesiviemäriverkkoa on rakennettuna Alakylässä, Kallossa ja Kaukosessa, joissa on myös toimivat jätevedenpuhdistamot. Vedenottamoiden kaivoista saatava talousvesi on kaikilla vesihuoltolaitoksilla ja vesiosuuskunnilla pääosin hyvää. Pohjaveden alhaisen ph:n vuoksi ja talousveden laadun turvaamiseksi tarvittaessa käytetään kalkkikivialkalointia. Käytössä olevat pohjavesiesiintymät riittävät pääasiassa vesilaitosten ja vesiosuuskuntien käyttöön. Varavedenhankintaan suunnitelmia ei ole edes olemassa, paitsi Kaukosen vesihuoltoosuuskunnalla on suunnitelma varavedenottamosta ja siirtolinjasta ja vedenoton lupahakemus on vireillä aluehallintovirastossa. Suuremmilla vesihuoltolaitoksilla näyttää olevan jo tällä hetkellä yhteistyötä ja samalla sitä haluttaisiin myös parantaa ja tehostaa. Pienemmillä vesiosuuskunnilla mahdollinen verkostoliitos tai yhtenäinen vesiosuuskuntien huolto-organisaatio nähdään tarpeettomana. Vesiosuuskunnilla selvitykset ja parantamistarpeet nähdään yleisesti tarpeettomina niin kauan, kunnes jotain odottamatonta tapahtuu.

19 17 (17) 4 LÄHTEET Alatörmänen Juhani (2012) Tepaston vesiosuuskunnan yhteyshenkilö. Keskustelu puhelimessa klo Gulsten Aimo (2012) Helppi-Tuuliharju vesiosuuskunnan yhteyshenkilö. Keskustelu puhelimessa klo Hämäläinen Paavo (2012) Kinisjärven vesiosuuskunnan yhteyshenkilö. Keskustelu puhelimessa klo Korva Kari (2012) Könkään läntisen vesiosuuskunnan yhteyshenkilö. Keskustelu puhelimessa klo Laiho Petri (2012) Ylläksen yhdyskuntateknisen huolto Oy:n yhteyshenkilö. Keskustelu puhelimessa klo Nikula Pekka (2012) Lehmilehdon vesiosuuskunnan yhteyshenkilö. Keskustelu puhelimessa klo Poikela Jarmo (2012) Kallon vesiosuuskunnan yhteyshenkilö. Keskustelu puhelimessa klo Polojärvi Veikko (2012) Kyrön Vesihuolto Oy:n yhteyshenkilö. Keskustelu puhelimessa klo Seppälä Jouni (2012) Kaukosen vesiosuuskunnan yhteyshenkilö. Keskustelu puhelimessa klo Uusikartano Maija (2012) Lompolon vesihuoltoyhtymän yhteyshenkilö. Keskustelu puhelimessa klo Veki Roine (2012) Kittilän vesihuolto-osuuskunnan yhteyshenkilö. Keskustelu puhelimessa klo Vuolli Jouko (2012) Kelontekemän vesihuolto-osuuskunnan yhteyshenkilö. Keskustelu klo

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri 10.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaava 9.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaavassa on osoitettu mm. uusia asuinaluevarauksia rantavyöhykkeelle 37 omakotitontin verran sekä matkailua palvelevia

Lisätiedot

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO Vesijohto- ja viemäriverkosto - Lamala-Venesilta vesijohto- ja 1.1 - alue sijaitsee ranta-alueella - vesijohtoverkoston rakentaminen - veden laadun paraneminen 200 000 2005-2010 kunnan viemäriverkosto

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 22 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

LEPPÄLAHTI SAVIO VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

LEPPÄLAHTI SAVIO VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA LEPPÄLAHTI SAVIO VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA LEPPÄLAHTI SAVIO VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 1. JOHDANTO 3 2. NYKYTILANNE.4 2.1 Väestö 4 2.2 Vedenhankinta...4 2.3 Pohjavesivarat..4 2.4 Jäteveden käsittely

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tarkistaminen

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tarkistaminen SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KITTILÄN KUNTA Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tarkistaminen Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18280 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Vastuutaho Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston ikääntyminen Seurataan vesijohtoverkoston

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 Uudenmaan Vesi-ja rakennustekniikka Nahkurinkatu 23 b 17 04200 Kerava saki.salo@luukku.com 2 1. Johdanto 3 2. Yleissuunnitelman

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6 VUOSINA 2008-2015 TOTEUTETTAVAT KEHITTÄMISHANKKEET Vuorijärven vedenottamon 1.1 - vedenlaatuongelmat - vedenkäsittelylaitoksen - hyvälaatuinen talousvesi - 400 000 2008-2009 vesilaitos mangaanin- ja raudanpoisto-

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus 30.9.2008

Kirkkonummen kunta Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus 30.9.2008 Kirkkonummen kunta 30.9.2008 Kirkkonummen kunta 30.9.2008 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 SUUNNITTELUN TAVOITE 2 3 MITOITUS 2 3.1 Mitoitusperusteet 2 3.2 Mitoitusvesimäärät 3 4 VESIJOHTOVERKOSTO 4 4.1 Lapinkylän

Lisätiedot

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU FCG Finnish Consulting Group Oy Ylöjärven kaupunki RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU Raportti -P13571 12.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 12.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat...

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan vedenhankinta Veden sisäänotto aiheuttaa ongelmia keskustan verkostossa Rakennetaan Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 96 20.05.2015. 96 Asianro 1207/02.05.01.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 96 20.05.2015. 96 Asianro 1207/02.05.01.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 96 Asianro 1207/02.05.01.00/2015 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2015 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut Tiivistelmä

Lisätiedot

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN 15870 HOLLOLA PUH./TEL +358 (0)3 52 351 FAKSI/TELEFAX +358 (0)3 523 5252 SÄHKÖPOSTI/E MAIL proy@ristola.com

Lisätiedot

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät Kemi 16.11.2016 Arto Seppälä Aiheita Lapin vesihuollon tila Vesihuollon rahoitus Ajankohtaista vesihuoltolain siirtymäsäännöksissä Maakuntauudistus

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ 26.3.2012 TIIVISTELMÄ Yleistä Vesihuoltolain (119/2001) mukaan kunnalla on vastuu vesihuollon kehittämisestä alueellaan. Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 116 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tornionjoen vesiparlamentti

Tornionjoen vesiparlamentti Tornionjoen vesiparlamentti Pello 22.5.2008 Vesihuoltopäällikkö Arto Seppälä 1 ! Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 2004 Orgaaninen

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6)

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Mietoisten uusi syöttöjohto Kalelan ottamo Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TUNTURI-LAPIN VESI OY MARTINSAARENTIE 3 95970 ÄKÄSLOMPOLO TOIMINTAKERTOMUS 2016 1 KATSAUS VUOTEEN 2016 Ylläksen kaltaisen matkailukeskuksen ympäristön ja vesistön hoidon parantaminen vaikuttaa kansainvälisen

Lisätiedot

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA projektipäällikkö, DI Antti Ryynänen / 20.10.2009 Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) Eura Köyliö Säkylä Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 YHTEINEN JÄTEVESIRATKAISU KANNATTAA Hoidon/huollon helppouden takia Vesiensuojelullisesti Taloudellisesti, kun 5 liittyjää 1

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Vesihuolto. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet

Vesihuolto. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet Vesihuolto Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma jatkossa huomioitavaa

Lisätiedot

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti.

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti. HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty tekla 15.11.2016 Voimaantulo 16.11.2016 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi- ja viemäri- ja liittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

RAUTALAMMIN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA RAUTALAMMIN KUNTA RAUTALAMMIN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA TIIVISTELMÄ 2010 K& 1.11.2010 K&R Kiuru & Rautiainen Oy 2(19) 1 JOHDANTO... 3 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT... 4 2.1 Kunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

Jätevesien puhdistustilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat Tornion- Muonionjoella, Suomi. Arto Seppälä, Tornionjoen vesiparlamentti

Jätevesien puhdistustilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat Tornion- Muonionjoella, Suomi. Arto Seppälä, Tornionjoen vesiparlamentti Jätevesien puhdistustilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat Tornion- Muonionjoella, Suomi 29.10.2012 Vesihuollon* järjestämisen vastuista Suomessa kunta vastaa vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä

Lisätiedot

YHTEISET JÄTEVEDET. Häntälän Kyläsuunnittelun kokous 31.8.2011 Anna Tuominen, Yhteiset jätevedet

YHTEISET JÄTEVEDET. Häntälän Kyläsuunnittelun kokous 31.8.2011 Anna Tuominen, Yhteiset jätevedet YHTEISET JÄTEVEDET Häntälän Kyläsuunnittelun kokous 31.8.2011 Anna Tuominen, Yhteiset jätevedet Yhteiset jätevedet -hanke Haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyn saattaminen asianmukaiselle tasolle Taustalla

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. TEKVLK 16 Tekninen valiokunta 24.4.2014 Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.

Aloite merkittiin tiedoksi. TEKVLK 16 Tekninen valiokunta 24.4.2014 Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo. Valtuusto 32 07.04.2014 Aloite kaksoisviemäröintijärjestelmään siirtymisestä/sami Virpiö 338/10.03.01/2013 KV 108 Valtuusto 9.9.2013 Sami Virpiö jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoossa siirrytään

Lisätiedot

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Esityksen sisältö Hankkeen taustaa Vastamäen tilanne vesihuollon näkökulmasta Alkuperäinen tavoite Tilanne

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

Yhdyskunnat ja haja-asutus

Yhdyskunnat ja haja-asutus Yhdyskunnat ja haja-asutus Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 8.2.2017 Arto Seppälä 13.2.2017 Viemäröintiohjelma Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan yhdyskuntajätevesien puhdistusta tehostetaan

Lisätiedot

Suomalaisen vesilaitostoiminnan vahvuudet ja heikkoudet

Suomalaisen vesilaitostoiminnan vahvuudet ja heikkoudet Suomalaisen vesilaitostoiminnan vahvuudet ja heikkoudet Timo Heinonen Hallituksen puheenjohtaja, Vesilaitosyhdistys Toimitusjohtaja, HS-Vesi 16.12.2011 1 Timo Heinonen, HS-Vesi, VVY Esityksen sisältö Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Vesi- ja viemäriverkoston käyttöönotto Ahmoolla

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Vesi- ja viemäriverkoston käyttöönotto Ahmoolla Kaupunginvaltuusto 70 29.09.2014 Kaupunginhallitus 248 06.10.2014 Tekninen lautakunta 43 23.04.2015 Kaupunginhallitus 101 11.05.2015 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Vesi- ja viemäriverkoston käyttöönotto

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 16.04.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 40 25.06.2015 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 03208/15/5212 / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LEMIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA rev. 15.8.2011 LEMIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA PÄIVITYS 2010 Sisäinen tarkistussivu Asiakas Lemin kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma Projekti Vaihe Päivitys 2010 Työnumero Luokitus Piirustus/arkistointi/sarjanro.

Lisätiedot

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Putkilahden vesihuoltosuunnitelma Raportti, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29378 Raportti, LUONNOS 1 (6) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Putkilahden vesihuolto

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011)

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Huom. Kiinteistöllä säilytettävä TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitostoiminnan ylläpito ja hallinnointi. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitostoiminnan ylläpito ja hallinnointi. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitostoiminnan ylläpito ja hallinnointi Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Mitä toimintavarmuus tarkoittaa? Säännöllinen ylläpito Jätevesiviemäriverkoston

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Maalahden kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetty 2012 Ab Vattenplanering Ansaankatu 4 A 2 65100 Vaasa

Maalahden kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetty 2012 Ab Vattenplanering Ansaankatu 4 A 2 65100 Vaasa Maalahden kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetty 2012 Ab Vattenplanering Ansaankatu 4 A 2 65100 Vaasa 2 1 YLEISTÄ Allekirjoittanut suunnittelutoimisto on yhteistyössä Oy Nordwest Engineering

Lisätiedot

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 1(12) RAUTJÄRVEN KUNTA Tekninen keskus 26.1.2009 Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 ja Vesihuoltohankkeiden avustamisperiaatteet 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Vesihuollon nykytila

Lisätiedot

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa Kittilän Kaukosen kylässä, Ounasjoen kupeessa Jouni Seppälällä ja Jouni Ojanperällä riittää haastatteluhetkellä lokakuussa kiireitä. Kylään on asennettu WehoPuts

Lisätiedot

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Lähtökohtia Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 31 kunnasta 21 vedenhankinta perustuu pohjaveden tai tekopohjaveden käyttöön

Lisätiedot

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Hammaslahden jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Hammaslahden jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet VESIHUOLTOSANASTOA Asemapiirustus Asiakas Asukasvastineluku (AVL) Haja-asutusalue Hulevesi Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet Kiinteistön omistaja, kiinteistön

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN ANNI VOUTILAINEN RAMBOLL FINLAND OY, VESIHUOLTO VESIHUOLTOPÄIVÄT 2015, TURKU VESIOSUUSKUNTIEN HAASTEET Suomalaisessa yhteiskunnassa on havaittu selkeitä

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti TAMMELAN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelu ja viemäröinti Tammelan kunta tekninen osasto 23.5.2011 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Vesihuoltolaki 3. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden

Lisätiedot

KEHITTÄMISTOIMENPITEET

KEHITTÄMISTOIMENPITEET AIRIX Ympäristö Oy Eurajoen kunta Liite 1 (s.1/8) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Kustannusarviot eivät ole sitovia, vaan tietyillä suunnittelussa käytetyillä yksikköhinnoilla laskettuja ja suuntaa antavia. Suunnitelmat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7183/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7183/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (1) 45 Asianro 7183/14.05.00.01/2013 Entisen Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan tarkistetun vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen hyväksyminen ja liittäminen

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.03.2015 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/ /2017

Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/ /2017 Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/02.02.00.01/2017 Liikelaitos Salon Veden toimintastrategia 2018-2021 Liikelaitos Salon Vesi toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista puhdasta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, , Kemi. Venlan vuoden 2015 tunnusluvut

Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, , Kemi. Venlan vuoden 2015 tunnusluvut 3.11.216 Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, 16.-17.11.216, Kemi Venlan vuoden 215 tunnusluvut Mika Rontu apulaisjohtaja 3.11.216 1 Mika Rontu Vuoden 215 raportin tunnusluvut VEDEN- JA JÄTEVEDEN KÄSITTELY

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1880/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1880/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 78 Asianro 1880/02.05.01.00/2016 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen hyväksyminen Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus

Lisätiedot

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Raportti 10.3.2017 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Toiminta-alueen päivitys 2017 2030 JOKIOISTEN KUNTA, VESIHUOLTOLAITOS Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen vaihde 03 41821 fax 03 438 4025 jokioisten.kunta@jokioinen.fi

Lisätiedot

Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla oli omat kaivot ja jätevesijärjestelmät. Pitkäaikainen kuivuus tyhjensi noin 50 talouden kaivot.

Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla oli omat kaivot ja jätevesijärjestelmät. Pitkäaikainen kuivuus tyhjensi noin 50 talouden kaivot. PUNKAN NUMMENPÄÄN VESIOSUUSKUNNAN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTON RAKENTAMINEN 2005 PUNKAN NUMMENPÄÄN VESIOSUUSKUNNAN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTON RAKENTAMINEN Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla

Lisätiedot

TASKILAN PUHDISTAMON SANEERAUS - jätevesien käsittely keskittyy Ouluun

TASKILAN PUHDISTAMON SANEERAUS - jätevesien käsittely keskittyy Ouluun TASKILAN PUHDISTAMON SANEERAUS - jätevesien käsittely keskittyy Ouluun Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 19. 20.11.2014 Oulu Jarmo Lahtinen käyttöpäällikkö Oulun Vesi TASKILAN PUHDISTAMO Puhdistamo on aloittanut

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Maskun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma Kehittämistoimenpiteet. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos

Maskun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma Kehittämistoimenpiteet. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos 1 (6) Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Kustannusarvio Varautumissuunnitelma Vesijohtoverkosto Vedenhankinnan poikkeustilanteet Vuotojen ehkäiseminen Laaditaan

Lisätiedot

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Tässä selvityksessä on tarkasteltu yhdyskuntakehityksen ja vesihuollon tarpeiden yhteensovittamista. Tavoitteena on selvittää maankäytön kehityksen

Lisätiedot

Kaukalampi-Saari-Levanto-Hautjärvi alueen vesihuollon järjestämisen tulevaisuuden vaihtoehdot

Kaukalampi-Saari-Levanto-Hautjärvi alueen vesihuollon järjestämisen tulevaisuuden vaihtoehdot 16X2325542 Kaukalampi-Saari-Levanto-Hautjärvi alueen vesihuollon järjestämisen tulevaisuuden vaihtoehdot Tiivistelmä, 8.6.2017 (asukastilaisuudessa esitetty materiaali pienin täydennyksin) Pöyry Finland

Lisätiedot

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Vastaanottaja Muhoksen kunta Tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 5.2.2015 Viite 1510011888 MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Päivämäärä 5.2.2015

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

Hakemus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toteutussuunnitelman vaihe 2:n ottamisesta toiminta-alueeseen

Hakemus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toteutussuunnitelman vaihe 2:n ottamisesta toiminta-alueeseen Tekninen lautakunta 104 05.11.2014 Kaupunginhallitus 346 17.11.2014 Ympäristölautakunta 87 17.12.2014 Hakemus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toteutussuunnitelman vaihe 2:n ottamisesta toiminta-alueeseen

Lisätiedot

1 KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET JA KUSTANNUSARVIOT

1 KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET JA KUSTANNUSARVIOT Liite 3 6.2.2013 Luonos Viite 16UWA0040 Sivu 1 (3) 1 KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET JA KUSTANNUSARVIOT Kustannuslaskennassa käytettiin Fore-kustannuslaskentajärjestelmän yksikköhintoja, jotka on muodostettu

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT

YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT Haja-asutusalueen keskitettyä viemäröintiä ja jätevesien puhdistusta yhteispuhdistamoilla pidetään vielä usein virheellisesti kalliina ja kannattamattomana jätevesien käsittelytapana.

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma

Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2012 Yhdyskuntasuunnittelun suunnittelu- ja konsulttitoimisto Maankäyttö, kaavoitus, maisemasuunnittelu, YVA Tie-, liikenne- ja aluetekniikka,

Lisätiedot

Kajaanin Vesi liikelaitos verrattuna Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2016 yhteenvetotietoihin

Kajaanin Vesi liikelaitos verrattuna Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2016 yhteenvetotietoihin 1 Kajaanin Vesi liikelaitos verrattuna Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2016 yhteenvetotietoihin 1. VEDEN JA JÄTEVEDEN KÄSITTELY 1.1. TALOUSVEDEN LAATU 1101 Laatusuositukset täyttävä

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Vesihuollon tavoitteena on taata korkealaatuisen talousveden saatavuus, asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus Pirkanmaan vesihuollon

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Kuntamarkkinat, 12.9.2013, Helsinki Henna Luukkonen, projekti-insinööri Kuntien tehtävät vesihuollon järjestämisessä Vesihuollon yleinen kehittäminen» Vesihuollon

Lisätiedot

Esa Kivelä ja

Esa Kivelä ja Esa Kivelä 12.11.2013 ja 14.11.2013 2/16 Käsiteltävät aiheet Taustaa miksi ongelmaan on tartuttu Nakkilan vesihuoltolaitos lyhyesti Viemäröintihankkeita ja niiden kustannuksia Vuovedet. Mitä ovat ja mistä

Lisätiedot

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Taustaa Pohjaveden puolesta kansalaisaloite (2007) LrV esitys Lpr KH:lle toiminta-alueista 30.3.2010 Lpr Seudun Ympäristötoimen selvitys alueen vesihuollosta

Lisätiedot

ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUDELLE

ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUDELLE 1(5) ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan vastine valituksiin Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan päätöksestä 29.8.2017 110 VASTINEEN ANTAJA Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot