Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1207/ /2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 96 20.05.2015. 96 Asianro 1207/02.05.01.00/2015"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) 96 Asianro 1207/ /2015 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2015 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut vuoden 2015 käyttösuunnitelmassaan euroa haja-asutusalueiden vesihuollon avustamiseen. Osuuskuntia on pyydetty toimittamaan avustusanomuksensa mennessä. Avustushakemuksia tuli neljältä vesiosuuskunnalta: Karttulan, Pieksänkosken, Pohjois-Soisalon ja Riistaveden kylän vesiosuuskunnilta. Osuuskuntien esittämän lähinnä suunnittelu- ja rakentamishankkeiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä euroa. Lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitetään, että hajaasutusalueilla toimiville edellä mainituille vesihuoltolaitoksille myönnetään niiden esittämiin vesihuoltohankkeisiin yhteensä euroa ja loput varataan osuuskuntien yhdistymistä tukeviin hankkeisiin esim. verkoston kunnon kartoitukseen tai Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2020 mukaisiin toimenpiteisiin. Mikäli avustettavilta vesiosuuskunnilta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä, voidaan vesiosuuskuntien rakentamista avustaa määrärahojen puitteissa suunnittelujohtajan erillisellä päätöksellä. Vesiosuuskuntien avustaminen ja avustuksen jakoperusteet Kuopion kaupunki on varannut vuoden 2015 käyttösuunnitelmassaan euroa haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten avustamiseen. Avustusrahat ovat pääosin tarkoitettu käytettäväksi haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten verkostorakentamisen avustamiseen. Osuuskuntia on pyydetty toimittamaan avustusanomuksensa mennessä. Anomuksia saapui neljältä osuuskunnalta: Karttulan, Pieksänkosken, Pohjois-Soisalon ja Riistaveden vesiosuuskunnilta. Osuuskuntien esittämän lähinnä suunnittelu- ja rakentamishankkeiden kokonaiskustannusarviot ovat yhteensä euroa. Osuuskuntia esitetään tuettavaksi seuraavalla tavalla (Taulukko 1).

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (2) Karttulan Vesiosuuskunta Taulukko 1. Vesiosuuskuntien avustukset vuonna 2015 Karttulan Vesiosuuskunnan toiminta-alueen rajaukset ovat parhaillaan menossa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Rakennettavat alueet ovat pääosin Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisia. Talousveden osuuskunta ostaa pääosin Kuopion Vedeltä. Lisäksi sillä on oma vedenottamo, joka sijaitsee Airakselassa. Osuuskunnan vedenkulutus on kokonaisuudessaan yli 120 m3/d. Karttulan Vesiosuuskunnan verkostot ovat useilla alueilla rakennettu siten, että vettä pystytään johtamaan kahdesta suunnasta. Airakselan alueen vesijohtoverkosto on yhdistetty Lempyyn verkoston kautta Suonenjoen kaupungin vesilaitokseen. Osuuskunnan vesijohtoverkostoihin on liittynyt lähes 600 kiinteistöä. Vesijohtoverkostoja osuuskunnalla on yli 200 kilometriä. Osuuskunnalla on jätevesiviemäriverkostoa mm. Pörönniemen alueella, josta jätevedet johdetaan Karttulan jätevedenpuhdis- Vesiosuuskunta Hanke Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ( ) Avustuksen määrä** Karttulan Hirvijärvi* VOK (viemäri) Kuttakoski* (viemäri, hankkeen loppuun saattaminen) Riuttala* (talousvesi) Pohjois- Verkoston Soisalon VOK laajennus (talousvesi) Pieksänkosken Pajulahti*, VOK läntinen, itäinen ja Kaaraslahti - Mustalahti (vesi- ja viemäri) ( ) ( ) ( ) Riistaveden Riistaveden kylän VOK kylän jätevesihanke* (viemäri) Yht * Kohde on saanut ELYn avustusta ** Mikäli hanke ei toteudu täysmääräisesti, ovat myönnetyt avustukset enimmillään 30 % tai 40 % todellisista kustannuksista Karttulan Vesiosuuskunta toimii entisen Karttulan kunnan hajaasutusalueella Kuopion Veden Karttulan entisen kirkonkylän, Pihkainmäen ja Syvänniemen verkostojen ulkopuolella. Karttulan Vesiosuuskunta on perustettu 1994.

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (3) Pieksänkosken vesiosuuskunta tamolle. Osuuskunnalla on käynnissä viemärin rakentaminen Kuttakosken alueella, josta jätevedet johdetaan Karttulan puhdistamolle. Lisäksi Airakselan jätevedet johdetaan Lempyyn vesiosuuskunnan kautta Suonenjoen jätevedenpuhdistamolle. Jätevesiviemäriverkostoon on liittynyt noin 170 kiinteistöä. Jätevesiviemäriverkostoa osuuskunnalla on yli 50 kilometriä. Karttulan Vesiosuuskunta pyytää 20 % avustuksen myöntämistä Hirvijärven viemäriverkoston rakentamisesta aiheutuviin euron (alv 0 %) rakentamiskustannuksiin. Lisäksi osuuskunta hakee 20 % suuruista avustusta Kuttakosken (alv 0 %) euron vesi- ja viemäriverkostojen rakentamisen loppuunsaattamiseen sekä 20 % Riuttalan alueen (alv 0 %) euron vesijohtoverkoston rakentamisen aloittamiseen. Kuttakosken alueelle on rakennettu vesijohtoverkosto vuosina Alueella on noin 70 kiinteistöä tai rakennuspaikkaa, joista yli 60 % on odottanut viemärin saamista alueelle useita vuosia. Rakennettavan viemäröinnin kokonaispituus tulee olemaan noin 25km ja vesijohtoverkosto tulee laajenemaan samanmittaiseksi. Kuttakosken alueen viemäriverkostojen rakentaminen on aloitettu vuonna Vuonna 2014 viemärinrakentamisen kustannusarvio on ja vuonna Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt Karttulan Vesiosuuskunnalle euron avustuksen Riuttalan alueen vesijohtoverkoston rakentamisen aloittamiseen. Vesi Riuttalan alueelle johdetaan Talluskylän vesiosuuskunnan vedenottamolta. Riuttalasta on mahdollisuus johtaa vettä Hirvilahti - Niemisjärven vesiosuuskunnalle. Riuttalan alueella on kiinteistöä, joilla ei ole käytettävissä hyvälaatuista talousvettä. Verkoston suunnittelu käynnistetään toukokuussa ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa heinäelokuussa. Rakentaminen jakaantuu vuosille Karttulan vesiosuuskunnalle myönnetään avustusta Kuttakosken alueen viemäriverkostohankkeen loppuunsaattamiselle. Myönnettävä avustus on , mikäli hanke ei toteudu täysmääräisesti, myönnetään maksimissaan 30 % toteutuneista kuluista. Hirvijärven viemäriverkostohankkeelle myönnetään hankkeen arvioiduista kokonaiskustannuksista. Mikäli hanke ei toteudu täysmääräisesti, myönnetään maksimissaan 30 % toteutuneista kuluista. Riuttalan alueelle myönnetään avustusta ja mikäli hanke ei toteudu täysmääräisesti myönnetään maksimissaan 30 % toteutuneista kuluista. Pieksänkosken vesiosuuskunta hakee avustusta (alv 0 %) Pajulahden vesi- ja viemärijohtojen rakentamiseen. Pieksänkosken vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1992 ja sen toiminta-alue on pääosin Kuopiossa Nilsiän alueella. Osuuskunta ostaa vetensä pääasiassa Kuopion Vedeltä ja Juankosken kaupungilta. Pohjois-Savon ELY-keskus on tukenut valtion vesihuoltotyönä Nilsiän kaupungin ja Siilinjärven kunnan kanssa Pajulahti - Kuuslahti - Jynkänniemi siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon. Valmistuneen siirtoviemärin yhdyskuntajätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Siilinjärven kunnan jätevedenpuhdistamolle Jynkänniemeen. Lisäksi Pieksänkosken osuuskunta on saanut vesihuoltoavustusta Pajulahden (läntinen alue, itäinen alue ja Kaaraslahti - Mustalahti) viemäröintihankkeeseen. Pieksänkosken vesiosuuskunnalle myönnetään avustusta Pajulahden vesi- ja viemärijohtojen hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin niin, että

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (4) Pohjois-Soisalon vesisosuuskunta Riistaveden vesisosuuskunta avustus on enintään 30 % toteutuneista kuluista ja 40 % toteutuneista suunnitelukuluista. Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta toimii Soisalon saaren pohjoisosassa ja se toimittaa vettä myös Leppävirran kunnan puolelle. Osuuskunta on perustettu vuonna 2000 ja sillä on vuonna 2004 hyväksytty vedenjakelun toiminta-alue. Talousvesi johdetaan Kuopion Veden Tuirankankaan ottamolta. Osuuskuntaan on liittynyt lähes 300 kiinteistöä. Osuuskunnan keskimääräinen vedenkulutus on 71 m3/d. Vesijohtoverkostoa on rakennettu noin 200 km, josta Kuopion puolella on noin 160 km. Osuuskunnalla on johtoyhteys Puutossalmen vesiosuuskunnan verkostoon, jonka kautta voidaan johtaa pieniä määriä vettä tarvittaessa keskeiseltä kaupunkialueelta. Alueen jätevesien käsittely hoidetaan kiinteistökohtaisesti. Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta hakee vesihuoltoavustusta (alv 0 %) verkoston laajentamiseen Puutosmäen alueelle. Osuuskunta hakee avustusta verkoston laajennukseen ja aggregaattiin. Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnalle myönnetään avustusta euroa kuitenkin niin, että avustus on enintään 30 % toteutuneista kuluista. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta hakee kaupungilta avustusta jätevesiviemäröinnin rakentamista varten. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta on perustettu 1989, ja sen toiminta-alue on Savulahden, Lohilahden, Vartialan ja Kankaalan alueilla. Osa osuuskunnan toiminta-alueesta sijoittuu osittain Ryönänkankaan ja Laatanlammen pohjavesialueille. Osuuskunta ostaa talousveden Kuopion Veden Melalahden verkostosta (Melalahden ottamo). Osuuskuntaan on liittynyt 222 kiinteistöä ja osuuskunnan keskimääräinen vedenkulutus on 104,5 m3/d. Maatalouden kuluttama veden osuus oli 58 %. Vesijohtoverkoston pituus on noin 68 km. Osuuskunnan vesijohtoverkosto on yhdistetty Ryönän vesihuolto-osuuskuntaan. Osuuskunnalla ei ole varavesilähdettä. Tällä hetkellä alueen jätevesien käsittely hoidetaan kiinteistökohtaisesti. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta hakee avustusta vesihuollon rakentamista varten. Alustavaksi rakentamiskustannukseksi on arvioitu euroa (alv 0 %), johon osuuskunta hakee avustusta. Kyseessä on pääasiassa jätevesiviemärinrakentaminen. Kokonaisjohtopituus on 66,5 km, josta 65,5 km viemäriputkea ja 17 km vesijohtoa. Liittyviä kiinteistöjä on arvioilta 265 kpl. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta on hakenut avustusta ELYkeskukselta viemäriverkostojen rakentamiseen. Valtuuston hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2020 mukaan osa Riistaveden kylän vesiosuuskunnan alueesta on mahdollista viemäriverkoston rakentamisaluetta. Riistaveden kylän vesiosuuskunnan alue sijaitsee osittain Laatanlammen ja Ryönäkankaan pohjavesialueilla, joten viemärin rakentaminen alueelle on ympäristösyiden kannalta perusteltua. Riistaveden vesiosuuskunnalle myönnetään avustusta jätevesiviemäröinnin rakentamiseen euroa, kuitenkin niin, että avustus on enintään 30 %

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (5) toteutuneista kuluista ja 40 % edellytyksenä, että Ryönän ja Kotasalmen viemäröinti otetaan rakentamisessa huomioon (putkikoko). Esityksen perustelut ja ehdot avustusten maksamiselle Kuopion kaupunki valvoo haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämiseen tarkoitettujen varojen käyttöä ja työn suorittamista sekä maksaa suorittamiensa tarkastusten perusteella myönnetyn avustuksen. Avustus maksetaan anojalle maksettujen laskujen kopiota tai muuta riittävää rakennushankkeeseen kohdistuvien kustannusten selvitystä vastaan. Kuitit laskujäljennöksineen tai oikeaksi todistettu kirjanpidon pääkirjaote toteutuneista rakentamiskustannuksista tulee toimittaa mennessä kaupunkiympäristön suunnittelupalveluun. Avustuksen saaja on velvollinen pitämään aiotuista investointihankkeista urakoitsijan kanssa työmaan aloituskokouksen ja tarvittaessa muita työmaakokouksia sekä urakan luovutuskokouksen, joihin kaupungin vesihuoltoinsinööri tulee kutsua. Lisäksi avustuksen saaja on velvollinen antamaan kaupungille valvontaa varten tarpeelliset tiedot, asiakirjat ja valvonnan kannalta muun tarpeellisen aineiston. Avustuksen saaja on velvollinen hyväksyttämään hankkeeseen mahdollisesti tehtävät merkittävät muutokset Kuopion kaupungilla. Työ on saatettava päätökseen mennessä. Hankkeen loputtua on kaupungille toimitettava tiedot liittyjistä ja rakennetuista verkostomääristä. Rakennettavat linjat laitteineen tulee tarkemitata. Tarkemittauksien tiedot (ml ominaistiedot) tulee toimittaa kaupungille sekä paperi- että sähköisessä muodossa hankkeen valmistuttua. Kuopion hallintosäännön (2011) mukaisesti avustuksen saajan on toimitettava toimintakertomus ja tilinpäätös, jos kaupunki on avustanut tai jonka sitoumuksia kaupunki on taannut yli eurolla. Vaikutusten arviointi Ympäristö- ja yritysvaikutuksiltaan on positiivinen, kun vedenjakelun toimintavarmuus paranee ja jätevesilietteiden kuljetustarve vähenee sekä vesistöjen tila paranee, kun kiinteistöt liittyvät keskitettyyn viemäröintiin. Esitys Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että Karttulan vesiosuuskuntaa tuetaan eurolla, Pohjois-Soisaloa eurolla, Pieksänkosken vesiosuuskuntaa eurolla, Riistaveden kylän vesiosuuskuntaa eurolla. Mikäli hankkeet eivät toteudu täysmääräisesti, ovat myönnetyt avustukset enimmillään 30 % tai 40 % todellisista kustannuksista. Tuetut hankkeet ovat pääpiirteissään Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2020 mukaiset. Mikäli vuonna 2015 avustettavilta vesiosuuskunnilta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä, voidaan vesiosuuskuntien rakentamista avustaa määrärahojen puitteissa suunnittelujohtajan erillisellä päätöksellä. Liitteet /2015 Pajulahden rakentamisalue jv 2015 kartta /2015 Riistaveden kylän rakentamisalue jv 2015 kartta

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) /2015 Riuttala kartta /2015 Hirvilahden rakentamisalue jv 2015 kartta /2015 Talluskylä, Riuttala, Niemisjärven jv rakentamisalue 2015 kartta Asiakirjoissa - avustushakemukset Valmistelija Matti Sutinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen. Päätös Merkitään, että Paavo Kankkunen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian osalta pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Isto Huttunen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (7)

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

LIITE B1, TEKLA 16.6.2010

LIITE B1, TEKLA 16.6.2010 Kaupunginhallitus 31 31.01.2011 NAANTALIN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 16.06.2010 76 Suunnitteluinsinööri Mika Hirvi 3.6.2010: Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

LOHJA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON AVUSTUSPERIAATTEIDEN TARKISTAMINEN. Nykyiset avustusperiaatteet ovat seuraavat:

LOHJA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON AVUSTUSPERIAATTEIDEN TARKISTAMINEN. Nykyiset avustusperiaatteet ovat seuraavat: LOHJA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON AVUSTUSPERIAATTEIDEN TARKISTAMINEN 147/74/2011 TEKLA 30 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.1.2005 21 vesihuoltolaitoksen toimintaalueen ulkopuolisten

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 07.06.2010 klo 17.00 20.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23253.10 Turku, 06.09.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA FCG Planeko Oy Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA Nykytilanneselvitys 5923-D2654 9.2.2010 FCG Planeko Oy Nykytilanneselvitys I VHS 5923-D2654

Lisätiedot

OSA IV Yleissuunnitelma

OSA IV Yleissuunnitelma Uudenmaan ympäristökeskus Uudenmaan liitto Lohjan, Karkkilan ja Karjaan kaupungit Vihdin, Pohjan, Siuntion, Sammatin, Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kunnat HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON OSA IV Yleissuunnitelma

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010 MYNÄMÄEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: 21984YV00 Turku, 05.05.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 137 07.08.2013. 137 Asianro 3753/10.03.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 137 07.08.2013. 137 Asianro 3753/10.03.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 137 Asianro 3753/10.03.00/2012 Poikkeaminen (LTK) / Kiinteistö Oy Kuopion Asemakatu 30-32 (Hotelli Cumulus) / Maljalahti 3-15-7 (Puijonkatu 32) Vs. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.12.2014 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

MUSTASAAREN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012

MUSTASAAREN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 MUSTASAAREN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 Tämän tarkistetun kehittämissuunnitelman on laatinut kunnanhallituksen 26.3.2012 asettama toimikunta. Luvun 5 kustannusarviot on laatinut Ramboll Oy /

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348 Kunnanhallitus 23.09.2013 AIKA 23.09.2013 15:00-18:45 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014:

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014: Kunnanhallitus 57 03.03.2014 Kunnanhallitus 95 24.03.2014 Kunnanvaltuusto 17 10.04.2014 Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus 372/02.03.06/2014 Kunnanhallitus 03.03.2014 57

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2015-2025 Päivämäärä LUONNOS 20.2.2015, Rev. 1.4.2015 Työnumero / projektinumero 1510012659 / 5816 NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan vesihuollon hanke etenee pikkuhiljaa kohti rakennusvaihetta. Tiedotimme syksyllä 2014

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE

VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE 28.1.29 Muistio päättäjille Vihtijärven vesiosuuskunnan tulevaisuus ja mahdollisuudet Johdanto Valtioneuvosto antoi asetuksen.6

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot