LEMIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 rev LEMIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA PÄIVITYS 2010

2 Sisäinen tarkistussivu Asiakas Lemin kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma Projekti Vaihe Päivitys 2010 Työnumero Luokitus Piirustus/arkistointi/sarjanro. Tiedoston nimi Tiedoston sijainti Järjestelmä Ulkoinen jakelu Sisäinen jakelu Vastaava yksikkö Microsoft Word Lemin kunta GC Revisio Alkuperäinen Dokumentin pvm Laatija/asema/allekirj. Anu Salo Tarkistuspvm Tarkistanut/asema/allekirj / Mev (kohta 5.1. toiminta-alue) / Mkpi (ELY:n kommentit ) A Dokumentin pvm Laatija/asema/allekirj. Hannu Huotarinen Tarkistuspvm Tarkistanut/asema/allekirj.

3 Yhteystiedot Pöyry Finland Oy Vesi- ja ympäristötekniikka, Keski-Suomi Valtakatu 25 FI Lappeenranta Puh Fax Kotipaikka Helsinki Y-tunnus

4 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO VESIHUOLLON NYKYTILA Vesihuolto kunnan alueella Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet Vedenottamot ja jätevedenkäsittelylaitos Vesihuolto toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla Vesistöjen tila Yhteistyö vesihuollossa VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEET Toimintojen kehitysnäkymät kunnassa Vesihuolto nykyisillä toiminta-alueilla Talousvesi Jätevesi Hulevesi Vesihuolto toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla Vesiosuuskunnat Haja-asutusalueet Arvio vesihuollon toimintavarmuudesta KUNNAN VESIHUOLLON PAINOPISTEET JA TAVOITTEET Palvelujen parantamisen tavoitteet ja päämäärät Organisatoriset linjaukset Kytkeytyminen muuhun suunnitteluun Rahoituksen ja tukemisen periaatteet Valtiohallinnon tukitoimenpiteet KEHITTÄMISTOIMENPITEET Toiminta-alueet Vesihuoltolaitokset Vedenhankinta Jätevesien käsittely Toiminta-alueiden ulkopuoliset alueet Toimintavarmuus ja varautuminen poikkeustilanteisiin Organisaation ja yhteistyön kehittäminen Toimenpideohjelma TIEDOTTAMINEN JA SUUNNITELMAN AJAN TASALLA PITÄMINEN YHTEENVETO LÄHTEET LIITE 1 Yleiskartta LIITE 2 Nykytila, kartat 1-3 LIITE 3 Lemin kunnan luokitellut pohjavesialueet LIITE 4 Johtokartat LIITE 5 Kehittämistoimenpiteet, kartat 1-3

5 2 1 JOHDANTO Edellinen Lemin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu vuosina (Maa ja Vesi Oy ) Lemin kunta on teettänyt Pöyry Finland Oy:llä vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen. Viime vuosina vesihuoltolainsäädäntöä on uudistettu ja astui voimaan vesihuoltolaki ( /119). Vesihuoltolain tavoitteena on turvata kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa olevat vesihuoltoratkaisut siten, että kuluttajille on toimitettavissa riittävästi terveydelliset vaatimukset täyttävää moitteetonta talousvettä sekä terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuoltolain 5 :ssä kunnat velvoitetaan kehittämään vesihuoltoa alueellaan siten, että vesihuoltolain tavoitteet saavutetaan, lisäksi kuntien edellytetään osallistuvan alueellisten vesihuollon yleissuunnitelmien laadintaan. Kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan kunnan vesihuoltolaitoksen nykyisiä toimintatapoja ja -alueita sekä mahdollisia laajennuksia. Lisäksi tarkastellaan toiminta-alueen ulkopuolisten alueiden vesihuollon tasoa ja kehittämistarpeita ja - mahdollisuuksia. Tarkoituksena on määritellä vesihuollon eri ratkaisuvaihtoehdot siten, että koko kunnan alueen vedenhankinta ja jätevesien käsittely voidaan järjestää parhaalla mahdollisella tavalla. Kehittämissuunnitelman tarkastelujakso on 15 vuotta. 2 VESIHUOLLON NYKYTILA 2.1 Vesihuolto kunnan alueella Kunnan yleistiedot Lemin kunta sijaitsee Etelä-Karjalan maakunnassa ja kuuluu Lappeenrannan seutukuntaan. Lemin asukasluku v lopussa oli asukasta. Kunnan pinta-ala on noin 263 km 2, josta vesistöä on noin 46 km 2. Kunnassa on kaksi taajamaa, kirkonkylä ja Kuukanniemi. Lemin kunnan työpaikoista oli vuoden 2007 lopussa noin 17 % on maa- ja metsätaloudessa, noin 22 % jalostuksessa ja noin 60 % palvelusektorilla. Elinkeinorakenne oli vuonna 2007 seuraava: maa- ja metsätalous noin 10 %, jalostus noin 25 % ja palvelut noin 65 %. Kunnan työpaikkaomavaraisuus oli vuonna % ja työttömyysaste 8,2 %. 1 Suunnittelualue kattaa koko kunnan alueen. Kirkonkylän ja Kuukannniemen taajamissa sekä Mikonharjussa ja Tuomelanpellolla on voimassa oleva asemakaava. Kunnan koillisosaan on laadittu Pien-Saimaan rantayleiskaava ja eteläosaan Kivijärven yleiskaava. Lisäksi kunnan alueelle on laadittu useita ranta-asemakaavoja. Kaavoitettujen alueiden lisäksi Välikankaalle, Kokkorinteeseen sekä Juuresahoon on laadittu palstoitussuunnitelmat. Kaava-alueet ja palstoitussuunnitelmat on esitetty 1 Lähde: Kunnat.net

6 3 liitteessä 2. Kunnanhallitus on päättänyt vuoden 2010 tammikuussa käynnistää Kirkonkylän alueen yleiskaavan ja koko asemakaavan uudistamistyön. Yleiskaavaalueen rajaus on esitetty liitteessä 2. Etelä-Karjalan voimassa oleva seutukaava on saanut lainvoiman Etelä- Karjalan maakuntakaava oli nähtävillä toisen kerran maalis-huhtikuussa Maakuntakaava on parhaillaan (08/2011) vahvistettavana ympäristöministeriössä. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, johon kuuluvat Lappeenranta, Lemi, Savitaipale ja Taipalsaari, hoitaa alueellaan ympäristönsuojelulainsäädännön piiriin kuuluvia meluntorjunnan tehtäviä. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta. Lemin kunnalla ei ole omia ympäristönsuojelumääräyksiä Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet Vesihuoltolaitos Lemin kunnassa toimii kunnallinen vesihuoltolaitos, joka toimii osana kunnan organisaatiota. Kunnan asukkaista noin puolet on kunnallisen tai vesiosuuskuntien vesijohtoverkoston ja viemäriverkoston piirissä. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet on määritetty siten, että ne sisältävät olemassa olevat verkostoalueet. Vedenhankinta- ja jakelu Lemin kunnan vedenhankinta perustuu pohjaveden käyttöön. Kunnalla on käytössä kaksi pohjavedenottamoa, Kirkonkylän vedenottamo Vuolteenlammen pohjavesialueella ja Kuukanniemen vedenottamo Tallisenlammen pohjavesialueella Vedenottamot ja jätevedenkäsittelylaitos Pohjavesivarat Kunnan alueella sijaitsee 5 luokiteltua pohjavesialuetta. Alueiden rajaukset on esitetty liitteessä 2 ja tietoja alueista liitteessä 3. (Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely-keskus), kokonaan tai osittain kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet 2008). Vedenottamot Kirkonkylän vedenottamo sijaitsee Kirkonkylältä noin 1,8 km lounaaseen. Se on otettu käyttöön vuonna 1975 ja saneerattu Vedenottamolta pumpataan kulutukseen vettä n. 215 m 3 /d. Vedenottamon kokonaisantoisuudeksi on arvioitu 500 m 3 /d ja nykyinen asennettu pumppauskapasiteetti on 310 m 3 /d. Kuukanniemen vedenottamo sijaitsee Kuukanniemen taajamassa, Tallisenlammen rannalla. Se on otettu käyttöön vuonna 1971 ja saneerattu vuonna Vedenottamolta pumpataan kulutukseen vettä n. 90 m 3 /d. Vedenottamon kokonaisantoisuudeksi on arvioitu 360 m 3 /d ja nykyinen asennettu pumppauskapasiteetti on 300 m 3 /d.

7 m3/a 4 Molempien vedenottamoiden vesimäärät ovat niin vähäisiä, etteivät ottamot tarvitse ympäristölupaviraston lupaa. Vesijohtoverkostot Kunnan vesijohtoverkostoa kunnassa on Kirkonkylän ja Kuukanniemen taajamien lisäksi Mikonharjussa, Tuomelanpellolla, Juuresahossa, Kokkorinteessä sekä Välikankaalla. Kunnan vesijohtoverkosto on esitetty liitteessä 4 ja vesiosuuskuntien toiminta-alueet liitteessä 2. Taulukko 1. Lemin kunnan vedenkulutustiedot v Vuosi Liittyjät Laskutettu vedenkulutus m 3 /a Laskutettu jätevesi m 3 /a Keskimääräinen vedenkulutus m 3 /d Keskimääräinen laskutettu jätevesi m 3 /d Keskimääräinen vedenkulutus m 3 /d/liittyjä ,39 0,43 0,42 0,42 0,42 0,39 0,38 Vedenkulutukseen sisältyy vesiosuuskuntien vedenkäyttö ja Toukkalan vesiosuuskunnan osalta myös jätevedet. Vuotuiset vesi- ja jätevesimäärät on esitetty alla kuvassa 1. Vuotuinen vedenkäyttö Vedenkulutus m3/a Jätevesi m3/a vuosi Kuva 1 Vuotuinen vedenkäyttö ja jätevesivirtaamat

8 5 Vuonna 2009 oli Lappeenrannan verkoston rajamittarin mukaan mitattu jätevesimäärä m 3 /a, eli viemäriverkoston vuotovedet olivat m 3 /a, 54 % asiakkailta laskutetun jäteveden määrästä. Lemin kunnan jätevedet molemmista taajamista johdetaan siirtoviemäreitä pitkin käsiteltäväksi Lappeenrannan Vesi Oy:n Toikansuon jätevedenpuhdistamolla. Jäteveden käsittelyn lisäksi Lappeenrannan Vesi Oy vastaa Lemin kunnan alueen jätevesipumppaamoiden päivystyksestä ja huollosta. Viemäriverkostoa kunnassa on Kirkonkylän ja Kuukanniemen taajamien lisäksi Mikonharjussa, Tuomelanpellolla, Kokkorinteessä ja Välikankaalla sekä Toukkalan vesiosuuskunnan toiminta-alueella. Kunnan viemäriverkosto on esitetty liitteessä 4 ja Toukkalan vesiosuuskunnan toiminta-alue liitteessä Vesihuolto toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla Kunnallisen vesijohto- ja viemäriverkoston ulkopuolella asuu noin 1500 henkilöä, lisäksi kunnan alueella sijaitsee huomattava määrä lomakiinteistöjä. Lukuun ottamatta kolmea vesiosuuskuntaa on haja-asutusalueiden vesihuolto hoidettu kiinteistökohtaisin järjestelyin. Talousvesi otetaan pääsääntöisesti rengaskaivosta tai porakaivosta. Jätevesien käsittelynä on pääasiassa sakokaivot, umpisäiliöt tai muut kiinteistökohtaiset järjestyt. Haja-asutusalueiden sako- ja umpikaivolietteet kuljetetaan Lappeenrantaan Toikansuon jätevedenpuhdistamolle. Vesiosuuskunnat Lemin kunnan alueella toimii kolme vesiosuuskuntaa: Keskisenpää-Sorvarila vesiosuuskunta, Toukkalan vesiosuuskunta ja Iiitän vesiosuuskunta. Nämä vesiosuuskunnat hankkivat talousvetensä kunnan verkostosta. Toukkalan vesiosuuskunnalla on vesijohdon lisäksi myös jätevesiviemäröinti. Vesiosuuskuntien toiminta-alueiden rajaukset on esitetty liitteessä 2. Vesiosuuskuntien liittyjämäärät ja vuotuinen vedenkulutus olivat vuoden 2010 kesäkuussa seuraavat: Vesiosuuskunta Liittyjät (kiinteistöt) Vuotuinen vedenkulutus m 3 /a Keskisenpää-Sorvarila Toukkala Iitiä Vesistöjen tila Vesistöjen tila Lemin kunnan alueella oli vuosina käyttökelpoisuusluokituksen perusteella enimmäkseen hyvä, vesistöjen luokitus on esitetty alla kuvassa 2. Tyydyttäviä tilaltaan olivat tarkastelujaksolla Vetjanjärvi, Lahnajärvi ja Kivijärven pohjoisosa sekä Läntinen Pien-Saimaa.

9 6 Kuva 2. Vesistöjen yleinen käyttökelpoisuus Lemin kunnan alueella (lähde: Kaakkois-Suomen ely-keskus) 2.3 Yhteistyö vesihuollossa Lemin kunta tekee yhteistyötä vesihuollossa Lappeenrannan Energia Oy:n kanssa. Kunnan jätevedet puhdistetaan Lappeenrannassa Toikansuon jätevedenpuhdistamolla ja varavedenhankinta on järjestetty Lappeenrannan Vesi Oy:n verkostosta. Lisäksi Vesi Oy vastaa jätevesipumppaamoiden päivystyksestä ja huollosta.

10 Asukasmäärä 7 Lemin kunta on osallistunut Etelä-Karjalan alueen vesihuollon kehittämissuunnitelman laadintaan. 3 VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEET Yleiset perusteet Vesihuoltolain (119/2001) 5 :n mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti lain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta sen mukaan kuin vesihuoltolaissa ja muussa laissa säädetään. Vesihuoltolain 6 :ssä todetaan, että jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi 3.1 Toimintojen kehitysnäkymät kunnassa Lemin kunnan asukasmäärä 2 tulee ennusteen mukaan vähenemään nykyisestä. Alla taulukossa 2 ja kuvassa 2 on esitetty kunnan väestöhistoria ja -ennuste. Taulukko 2. Lemin väestöhistoria ja -ennuste Vuosi Asukasmäärä Lemin kunnan asukasmäärän kehitys Vuosi Kuva 2. Lemin väestöhistoria ja -ennuste 2 Lähde: kunnat.net

11 8 3.2 Vesihuolto nykyisillä toiminta-alueilla Talousvesi Talousveden laatu ja riittävyys Vesilaitoksen tuottaman veden laatu talousvesitutkimusten perusteella täyttää talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset. Kuukanniemen vedenottamon phsäädön toimintaa tulee tarkkailla ja raakaveden rautapitoisuuksia seurata. Lemin kunnan vesilaitoksen nykyisten pohjavedenottamoiden antoisuus ennustettavissa olevilla vedenkulutuksilla normaalitilanteessa riittää koko tarkastelujakson ajan. Jos vedenotto kummalla tahansa vedenottamoista estyisi, saavutettaisiin vesihuoltolaitoksella silti 100 % palvelutaso Lappeenrannan Vesi Oy:n verkostoon liitetyn siirtolinjan ansiosta. Verkostojen kunto Kirkonkylän ja Kuukanniemen välillä verkosto on aikaisemmin ollut koko ajan suljettuna, koska Kirkonkylän ja Kuukanniemen jakelualueiden käyttöpaineet ovat erisuuruiset. Juuresahoon on rakennettu paineentasausasema, joka mahdollistaa talousveden johtamisen tarvittaessa kumpaankin suuntaan verkostossa. Vesijohtoverkoston kunto vaihtelee verkoston eri osissa. Verkoston kunto on tällä hetkellä hyvä. Kuukanniemen vedenottamo on saneerattu vuonna Kirkonkylän vedenottamo on alkuperäisessä kunnossa, lukuun ottamatta muutaman kerran uusittuja pumppuja. Verkostoihin liittymättömät kiinteistöt Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella on muutamia kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet kunnan verkostoon Jätevesi Verkostojen kunto Vanhimmat verkoston osat on kuvattu. Viemäriverkoston kunto on tällä hetkellä hyvä. Viemäriverkostoa tulee kuitenkin saneerata vaiheittain vuotovesien vähentämiseksi. Lappeenrannan verkostoon pumpattavan jäteveden määrämittaus mahdollistaa jatkuvan vuotovesimäärein seurannan.

12 9 Verkostoihin liittymättömät kiinteistöt Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella on muutamia kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet kunnan verkostoon Hulevesi Kunnan alueella ei ole hulevesiverkostoa. Hulevedet johdetaan ojia pitkin maastoon. 3.3 Vesihuolto toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla Vesiosuuskunnat Maaseudun vesitekniikka Oy on laatinut vuonna 1999 Keskisenpää-Sorvarila alueelle vesihuollon suunnitelman. Vesiosuuskunnan vesijohtoverkosto on rakennettu vuonna Vesiosuuskunnan verkostoon oli liittynyt kesällä kiinteistöä. Talousvesi johdetaan kunnan verkostosta. Jäteveden käsittely on jatkossakin tarkoitus hoitaa kiinteistökohtaisin järjestelyin. Toiminta-alueen vuotuinen vedenkulutus on noin m 3 /a. Jakelualueen laajentamiselle ei toistaiseksi ole ilmennyt kysyntää.. Maaseudun vesitekniikka Oy on laatinut vuonna 2003 Toukkalan alueelle vesihuollon alustavan suunnitelman. Vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkosto on rakennettu vuosina Vesiosuuskunnassa on 45 osakasta, joista kesällä oli liittynyt vesijohtoon ja viemäriin sekä kaksi vain vesijohtoon. Vesi otetaan kunnan verkostosta ja jätevedet johdetaan kunnan viemäriin. Vuotuinen vedenkulutus on noin m 3 /a. Lyhyen tähtäimen suunnitelmissa on muutaman yksittäisen kiinteistön liittyminen vesiosuuskunnan verkostoon. Iitiän vesiosuuskunta on rakentanut vesijohdon kuudelle osakkaalle vuonna Jäteveden käsittely on järjestetty kiinteistökohtaisin ratkaisuin. Kunnan verkosta johdettavan veden vuotuinen kulutus on noin 500 m 3 /a. Suunnitelmissa on yhden kiinteistön vesijohdon rakentaminen Haja-asutusalueet Talousvesi Haja-asutusalueella talousvesi otetaan omasta kaivosta. Poikkeuksellisen kuivina vuosina monet kaivot kuivuvat ja kiinteistöt joutuvat turvautumaan väliaikaisratkaisuihin. Tutkimusten perusteella on todettu, että monet hajaasutusalueiden asukkaat eivät tiedä tai tiedosta käyttämänsä talousveden todellista laatua. Kaivoveden laatu on usein oletettua huonompaa. Ongelmat talousveden riittävyydessä ja sen laadussa muodostuvat merkittäväksi haitaksi asumisviihtyvyydelle ja elinkeinotoiminnalle. Viime vuosina ongelmia kaivoveden riittävyydessä on ollut koko kunnan alueella. Merkittävämpiä ongelma-alueita ovat olleet: Lahnajärven eteläpuoli, Kivijärven Hannanlahden ja Kirventeenjärven välinen alue sekä Kotajärven koillispuoli.

13 10 Jätevesi Ympäristösuojelulain mukaan jätevedet on käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tarkemmat haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevat määräykset ovat ympäristönsuojelulakia tarkentavassa asetuksessa (209/2011), joka on tullut voimaan Asetuksen mukaan talousvesistä ympäristöön joutuvaa kuormitusta on vähennettävä orgaanisen aineen osalta vähintään 80 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 % ja kokonaistypen osalta 30 % verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. Asetukseen on kirjattu vanhojen kiinteistöjen osalta viiden vuoden siirtymäaika, jona aikana jätevesien käsittely tulee saattaa asetuksen mukaiseen kuntoon. Asetus koskee myös loma-asutusta. Jätevesien käsittelyjärjestelmien saattaminen ajanmukaiselle tasolle edellyttää ammattitaitoista neuvontaa, suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Koska toiminnasta aiheutuu väistämättä kuluja kiinteistöjen haltijoille, on haja-asutusalueilla edelleen tarvetta selvittää yhteisesti järjestettyjen palvelujen organisointimahdollisuutta. Erityinen tarve kiinteistökohtaisen jätevesihuollon järjestämiseen on karjatiloilla, joiden jätevesikuormitus on huomattavan korkea. Lisäksi aivan oman ongelmansa muodostavat rantakiinteistöt. Niillä jätevesien käsittely aiheuttaa usein ongelmia riittämättömän pinta-alan tai vaikean maaperän vuoksi. Haja-asutusalueen vakituisen asutuksen ja loma-asuntojen jätevesien kiinteistökohtaisten järjestelyiden kunnosta Lemin kunnan alueella ei ole tällä hetkellä tarkkaa tietoa. Käsittelymenetelmien taso vaihtelee luultavasti paljon. Pien-Saimaan PISA projekti Pien-Saimaan vesiensuojelun ja kunnostuksen toimenpiteitä kartoittava ja suunnitteleva PISA projekti käynnistyi maaliskuussa Vuoden kestävä projekti on luonteeltaan esiselvitys, jonka puitteissa kartoitetaan vesialueen kuormituslähteet ja arvioidaan niiden keskinäistä merkittävyyttä. Lisäksi projektissa suunnitellaan päästöjen vähentämiseen ja vesistön kunnostukseen soveltuvia toimenpiteitä ja laaditaan kustakin soveltuvasta toimenpiteestä toteutussuunnitelma. Varsinaiseen kunnostukseen päästään PISA projektin jälkeen. PISA projektia vetää Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. 3.4 Arvio vesihuollon toimintavarmuudesta Suurimmat vesihuollon toimintavarmuuden ongelmat liittyvät haja-asutusalueilla kiinteistöille, joiden omassa kaivovedessä on ongelmia veden laadun tai määrän suhteen ja jotka sijaitsevat liian kaukana vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostosta. Lemin kunnan vesihuoltolaitoksen toimintavarmuus normaalitilanteessa on hyvä. Hyvän toimintavarmuuden takaa kaksi vedenottamoa sekä yhdysvesijohto Lappeenrannan Vesi Oy:n verkostoon ja vastaavasti siirtoviemäri Lappeenrannan Vesi Oy:n viemäriin.

14 4 KUNNAN VESIHUOLLON PAINOPISTEET JA TAVOITTEET 11 Vesihuoltoa kehitetään osana kunnan yleistä toimintastrategiaa kestävän kehityksen ja puhtaan asuinympäristön näkökulmasta. Kunnan vesihuoltolaitoksen tavoitteena on tarjota laadullisesti ja määrällisesti parasta mahdollista talousvesipalvelua koko toiminta-alueella sekä vähentää tai poistaa jätevesikuormituksen ympäristövaikutuksia terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön turvaamiseksi. Ympäristöä kuormittavia päästöjä minimoidaan noudattamalla samoja perusperiaatteita sekä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella että sen ulkopuolella. Keinot tavoitteen saavuttamiseksi valitaan taloudellisin, teknisin ja terveydellisin perustein. Kunnan vesihuollon painopisteet ja tavoitteet esitetään seuraavassa luettelomaisesti. 4.1 Palvelujen parantamisen tavoitteet ja päämäärät Vesistöjen ja pohjavesien puhtauden turvaaminen Verkostoihin liittyneiden palvelutason ylläpito Haja-asutusalueen vesihuollon parantaminen osuuskuntien perustamista edistämällä. Taloudellinen tuki selvitysten ja suunnitelmien laatimisessa ja toteutuksessa Tiedottaminen ja neuvonta 4.2 Organisatoriset linjaukset Seudullisen vesihuoltoyhtiön perustamismahdollisuuksien jatkoselvitykset Osallistuminen alueellisten vesihuollon yleissuunnitelmien laadintaan 4.3 Kytkeytyminen muuhun suunnitteluun Maankäytön ja vesihuollon suunnittelun yhteistyön parantaminen Ympäristön ja terveydensuojelun tarpeiden huomioiminen vesihuollon suunnittelussa PISA projekti 4.4 Rahoituksen ja tukemisen periaatteet Vesihuoltolaitos investoi omilla varoillaan Vesiosuuskuntien tukeminen Valtiohallinnon tukitoimenpiteet Rahoitustuki eri muodoissaan (vesihuoltoavustukset) Valtion vesihuoltotyöt TE-keskuksen työllisyysavustukset Neuvonta ja ohjaus Laki vesihuollon tukemisesta 686/2005 tuli voimaan ja viimeisimmät muutossäädökset tulivat voimaan Lakia sovelletaan myös EU:n rahoituksella tuettaviin vesihuoltotoimenpiteisiin. Vesihuoltoavustusta voidaan

15 12 myöntää kunnalle, kuntayhtymälle tai vedenhankintaa ja/tai viemäröintiä varten perustetulle yhteisölle vesihuoltotoimenpiteiden toteutusta varten. Avustuksen enimmäismäärä on 30 % kustannuksista. Vesiensuojelullisista syistä tai jos hankkeen pääasiallinen vaikutusalue on haja-asutusalueella voi avustuksen määrä olla enintään 50 %. Ympäristökeskuksen avustukset ovat viime vuosina olleet noin 20 % vesihuoltohankkeiden rakennuskustannuksista. Vesihuoltoavustusta voidaan myöntää myös rakennetun kiinteistön omistajalle tai haltijalle. Vesihuoltoavustusten hakemisesta ilmoittaa ely-keskus. Hakemukset toimitetaan ennen hankeen aloittamista asianomaiselle ely-keskukselle tukipäätöstä varten. Valtion vesihuoltotyönä voidaan tietyin edellytyksin rakentaa esim. syöttövesijohtoja, laitosten välisiä yhdysvesijohtoja tai haja-asutusta palvelevia merkittäviä runkovesijohtoja. Vesiensuojeluhankkeena voidaan rakentaa mm siirto-, purku- tai kokoojaviemäreitä. Tällöin ely-keskus vastaa työstä ja materiaalien hankkimisesta. Valtion työnä toteutetun toimenpiteen tuen osuus voi olla enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeen toteutuminen voidaan kuitenkin useimmiten varmistaa tätä pienemmälläkin tukitasolla eli noin %:n tukitasolla. Hanketta voidaan esittää vesihuoltotyöksi milloin tahansa, sillä varsinaista hakuaikaa ei ole. Yksittäisen kiinteistön osalta vesihuoltohankkeiden tukimuotoja ovat kotitalousvähennys tehtävän työn osalta ja mahdollinen valtion asuntorahaston avustus mm. sosiaalisin perustein. 5 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Tässä luvussa käsitellään Lemin vesihuollon kehittämistoimia mahdollisimman lyhyesti ja osa toimista on esitetty liitteessä Toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet määriteltiin vuonna 2004 laaditussa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kirkonkylän, Kuukanniemen, Mikonharjun ja Tuomelanpellon kaava-alueiden lisäksi Juuresahon, Välikankaan ja Kokkorinteen alueet. Kunnan vesihuoltolaitoksen ja vesiosuuskuntien toimintaalueiden rajaukset on esitetty liitteessä 2. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä laitoksen vesijohtoon tai viemäriin kiinteistöä, jonka vedenkulutus tai jolta viemäriin johdettavan jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai laitoksen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi muiden kiinteistöjen vesihuollosta.

16 Vesihuoltolaitokset Vedenhankinta Verkostoon lähtevän veden neutralointikemikaalin syöttöä tulisi tarkkailla. Verkoston saneerausta jatketaan kiireellisyysjärjestyksessä. Verkostokarttoja on päivitettty ajan tasalle vaiheittain sähköiseen muotoon, mutta verkoston ja venttiilien sijainnit ovat edelleen likimääräisiä. Vesijohtoverkostolle tulisi tehdä tarkemittaukset kartta-aineiston paikkansapitävyyden varmistamiseksi Jätevesien käsittely Viemäriverkoston saneerausta jatketaan kiireellisyysjärjestyksessä. Vuotovesien määrää tulee tarkkailla myös Lappeenrannan viemäröinnin liitospisteessä olevan mittauksen mukaan. Verkostokarttoja on päivitetty ajan tasalle vaiheittain sähköiseen muotoon, mutta verkoston ja kaivojen sijainnit ovat edelleen likimääräisiä. Viemäriverkostolle tulisi tehdä tarkemittaukset kartta-aineiston paikkansapitävyyden varmistamiseksi. 5.3 Toiminta-alueiden ulkopuoliset alueet Haja-asutusalueilla edistetään vesiosuuskuntien perustamista sekä taloudellisesti että teknisesti. Uusia vesiosuuskuntia pyritään perustamaan mm. Ruomin kylään, Taipaleen kylään, Hyvärilään sekä Urolaan. Kirkonkylän alueen yleiskaavan laatimisen yhteydessä tulee selvittää osa-alueittain mahdollisuudet osuuskuntamuotoisten vesihuoltohankkeiden käynnistämiseen. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevan asetuksen mukaan jokaisella kiinteistöllä tulee olla selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Selvitys on asetuksen mukaan pyydettäessä toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jotta haja-asutuksen jätevesien käsittely saataisiin asianmukaiselle tasolle määräaikaan mennessä, selvitykset aloitetaan pohjavesialueilta ja rantavyöhykkeiltä. Tämän jälkeen edetään alueittain ympäristönsuojelun kannalta vähemmän aroille alueille. 5.4 Toimintavarmuus ja varautuminen poikkeustilanteisiin Vesihuoltolaitoksen toimintavarmuutta parannetaan em. toimenpiteillä. Poikkeusoloihin varautumista on tarkasteltu kunnan valmiussuunnitelmassa. Valmiussuunnitelma tulisi päivittää säännöllisin väliajoin. 5.5 Organisaation ja yhteistyön kehittäminen Yhteistyötä ympäristökuntien kanssa lisätään mahdollisuuksien mukaan.

17 Toimenpideohjelma Toimenpiteen kuvaus Toteutusaikataulu Kustannusarvio Vastuutaho Vesijohto- ja viemäriverkoston saneeraus Iitiän vesiosuuskunta, yksi lisäliittyjä Toukkalan vesiosuuskunta, muutama liittyjä lyhyellä tähtäimellä Perustettava vesiosuuskunta; Ruomi Perustettava vesiosuuskunta; Taipale Perustettava vesiosuuskunta; Hyvärilä Perustettava vesiosuuskunta; Urola Haja-asutusalueen jätevesiselvitykset / vuosi Vesihuoltolaitos Vesiosuuskunta ( Vj + Jv ) ( Vj + Jv ) ( Vj + Jv ) ( Vj + Jv ) ( Vj + Jv ) Vesiosuuskunta Vesihuoltolaitos Ruomin kylä Vesihuoltolaitos Taipaleen kylä Vesihuoltolaitos Hyvärilän kylä Vesihuoltolaitos Urolan kylä 2010 Virkatyönä Ympäristönsuojelusihteeri Lisäksi Kirkonkylän alueen yleiskaavan ja asemakaavan valmistelun yhteydessä tulisi selvittää vesihuollon rakentamis- ja investointitarpeet molemmilla osa-alueilla. 6 TIEDOTTAMINEN JA SUUNNITELMAN AJAN TASALLA PITÄMINEN Vesihuollon kehittämissuunnitelmaa tarkistetaan/päivitetään jatkossa vähintään viiden vuoden välein. Päivitystarve tulisi selvittää myös vuoden 2011 puolivälissä kun Kirkonkylän alueen yleiskaava- ja asemakaavaehdotukset ovat tekeillä. 7 YHTEENVETO Lemin kunnassa toimii kunnallinen vesihuoltolaitos. Kunnan asukkaista noin puolet on kunnallisen vesijohtoverkoston ja viemäriverkoston piirissä. Lemin kunnan vedenhankinta perustuu pohjaveden käyttöön. Kunnalla on käytössä kaksi pohjavedenottamoa. Lemin kunnan vesilaitoksen nykyisten pohjavedenottamoiden antoisuus ennustetuilla vedenkulutuksilla normaalitilanteessa riittää koko 15 vuoden tarkastelujakson ajan. Jos vedenotto kummalla tahansa

18 15 vedenottamoista estyisi, saavutettaisiin vesihuoltolaitoksella silti 100 % palvelutaso siirtolinjan ansiosta. Vesilaitoksen tuottaman talousveden laatu on hyvää. Lemin kunnan jätevedet molemmista taajamista johdetaan siirtoviemäreitä pitkin Lappeenrannan Vesi Oy:n Toikansuon jätevedenpuhdistamolle. Vesijohto- ja viemäriverkostoa kunnassa on pääasiassa Kirkonkylän ja Kuukanniemen taajamien lisäksi Mikonharjussa, Tuomelanpellolla, Kokkorinteessä sekä Välikankaalla. Lisäksi Juuresahossa on vesijohto. Vesijohto- ja viemäriverkoston kunto on tällä hetkellä hyvä. Lemin kunnan alueella toimii kolme vesiosuuskuntaa, Keskisenpää-Sorvarila vesiosuuskunta, Toukkalan vesiosuuskunta ja Iitiän vesiosuuskunta. Kaikki vesiosuuskunnat saavat talousvetensä kunnan verkostosta. Toukkalan vesiosuuskunnalla on vesijohdon lisäksi myös jätevesiviemäröinti kunnan verkostoon. Muilta osin haja-asutusalueiden vesihuolto on hoidettu kiinteistökohtaisin järjestelyin. Poikkeuksellisen kuivina vuosina monet kaivot kuivuvat ja kiinteistöt joutuvat turvautumaan väliaikaisratkaisuihin. Ongelmat talousveden riittävyydessä ja sen laadussa muodostuvat merkittäväksi haitaksi asumisviihtyvyydelle ja elinkeinotoiminnalle. Viime vuosina ongelmia kaivoveden riittävyydessä on ollut koko kunnan alueella. Merkittävämpiä ongelma-alueita ovat olleet: Lahnajärven eteläpuoli, Kivijärven Hannanlahden ja Kirventeenjärven välinen alue sekä Kotajärven koillispuoli. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet on määritetty siten, että ne sisältävät olemassa olevat verkostoalueet. Vesijohto- ja viemäriverkoston saneerausta jatketaan vuosittain kiireellisyysjärjestyksessä. Haja-asutusalueilla edistetään vesiosuuskuntien perustamista sekä taloudellisesti että teknisesti. Uusia vesiosuuskuntia pyritään perustamaan mm. Ruomin kylään, Taipaleen kylään, Hyvärilään sekä Urolaan.

19 LÄHTEET Kaakkois-Suomen ely-keskus, Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus Lappeenrannan vesihuollon kehittämissuunnitelma, Suunnittelukeskus Oy 2003 Toukkalan vesiosuuskunta, Jussi Sopasen puhelinhaastattelu Keskisenpää-Sorvarila vesiosuuskunta, Jouko Räipiön puhelinhaastattelu Iitiän vesiosuuskunta, Markku Pesarin puhelinhaastattelu Lemin kunta, Kirkonkylän alueen yleiskaava ja Kirkonkylän asemakaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, maaliskuu 2010 Ympäristöhallinto, Suomen Kuntaliitto, Tilastokeskus,

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 22 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA projektipäällikkö, DI Antti Ryynänen / 20.10.2009 Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) Eura Köyliö Säkylä Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan vedenhankinta Veden sisäänotto aiheuttaa ongelmia keskustan verkostossa Rakennetaan Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet; Kehotus ja asianosaisen kuuleminen

Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet; Kehotus ja asianosaisen kuuleminen Kaakkois-Suomi Kehotus KASELY/157/07.02/2010 21.11.2011 Lappeenrannan kaupunginhallitus PL 11 53101 LAPPEENRANTA Viite Lausuntopyyntö 6.9.2010 (144/740/2010) Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet;

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014 YLITORNION KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26364 Oulu, 9.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri 10.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaava 9.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaavassa on osoitettu mm. uusia asuinaluevarauksia rantavyöhykkeelle 37 omakotitontin verran sekä matkailua palvelevia

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6)

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Mietoisten uusi syöttöjohto Kalelan ottamo Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Vastuutaho Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston ikääntyminen Seurataan vesijohtoverkoston

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE 20601324 SÄKYLÄN KUNTA SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIERON VALMIS 20.06.2017 FIANRY FIANRY FIERON LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Maskun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma Kehittämistoimenpiteet. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos

Maskun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma Kehittämistoimenpiteet. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos 1 (6) Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Kustannusarvio Varautumissuunnitelma Vesijohtoverkosto Vedenhankinnan poikkeustilanteet Vuotojen ehkäiseminen Laaditaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 116 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26705.10 Turku 3.12.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti TAMMELAN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelu ja viemäröinti Tammelan kunta tekninen osasto 23.5.2011 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Vesihuoltolaki 3. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon kehittäminen kunnan tehtävänä Vesihuollon

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.03.2015 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA SAVITAIPALE

SAVITAIPALEEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA SAVITAIPALE 6785 SAVITAIPALEEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14.11.2011 SAVITAIPALE SÄLLYSLUETTELO SAVITAIPALEEN KUNTA... 1 VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 1 1. JOHDANTO... 1 2. VESIHUOLLON NYKYTILA...

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.12.2014 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Sisältö 1 Kunnan tulee kehittää alueensa vesihuoltoa 3 2 Palvelutason määritteleminen on omistajaohjauksen väline 4 3

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Kuntamarkkinat, 12.9.2013, Helsinki Henna Luukkonen, projekti-insinööri Kuntien tehtävät vesihuollon järjestämisessä Vesihuollon yleinen kehittäminen» Vesihuollon

Lisätiedot

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet VESIHUOLTOSANASTOA Asemapiirustus Asiakas Asukasvastineluku (AVL) Haja-asutusalue Hulevesi Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet Kiinteistön omistaja, kiinteistön

Lisätiedot

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO Vesijohto- ja viemäriverkosto - Lamala-Venesilta vesijohto- ja 1.1 - alue sijaitsee ranta-alueella - vesijohtoverkoston rakentaminen - veden laadun paraneminen 200 000 2005-2010 kunnan viemäriverkosto

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ 26.3.2012 TIIVISTELMÄ Yleistä Vesihuoltolain (119/2001) mukaan kunnalla on vastuu vesihuollon kehittämisestä alueellaan. Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen toiminta-alueen päivittäminen 2017

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen toiminta-alueen päivittäminen 2017 1 / 3 Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen toiminta-alueen päivittäminen 2017 LAUSUNNOT Tuusulan kunnan vesihuoltoliikelaitos pyysi lausuntoa vesihuollon toiminta-alueen päivittämisestä naapurikunnilta, Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma

Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2012 Yhdyskuntasuunnittelun suunnittelu- ja konsulttitoimisto Maankäyttö, kaavoitus, maisemasuunnittelu, YVA Tie-, liikenne- ja aluetekniikka,

Lisätiedot

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN 15870 HOLLOLA PUH./TEL +358 (0)3 52 351 FAKSI/TELEFAX +358 (0)3 523 5252 SÄHKÖPOSTI/E MAIL proy@ristola.com

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Vesihuoltoavustukset Vesiosuuskuntaseminaari, Vihti 27.9.2008 Ilkka Juva 1 Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Tehtäviä mm. Vesihuollon yleinen kehittäminen toimialueella Vesihuoltolain valvontaviranomainen

Lisätiedot

Hakemus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toteutussuunnitelman vaihe 2:n ottamisesta toiminta-alueeseen

Hakemus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toteutussuunnitelman vaihe 2:n ottamisesta toiminta-alueeseen Tekninen lautakunta 104 05.11.2014 Kaupunginhallitus 346 17.11.2014 Ympäristölautakunta 87 17.12.2014 Hakemus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toteutussuunnitelman vaihe 2:n ottamisesta toiminta-alueeseen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 96 20.05.2015. 96 Asianro 1207/02.05.01.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 96 20.05.2015. 96 Asianro 1207/02.05.01.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 96 Asianro 1207/02.05.01.00/2015 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2015 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut Tiivistelmä

Lisätiedot

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Esityksen sisältö Hankkeen taustaa Vastamäen tilanne vesihuollon näkökulmasta Alkuperäinen tavoite Tilanne

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Raportti 10.3.2017 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Toiminta-alueen päivitys 2017 2030 JOKIOISTEN KUNTA, VESIHUOLTOLAITOS Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen vaihde 03 41821 fax 03 438 4025 jokioisten.kunta@jokioinen.fi

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti.

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti. HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty tekla 15.11.2016 Voimaantulo 16.11.2016 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi- ja viemäri- ja liittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

RAPORTTI 16X D711C KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys

RAPORTTI 16X D711C KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys RAPORTTI KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE... 3 3 TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMISEN PERIAATTEET KOUVOLASSA... 4 4 KOUVOLAN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E Turku

EURAJOEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E Turku EURAJOEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E24957 Turku 04.11.2013 Kunnanvaltuuston hyväksymä 04.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010

Lisätiedot

Ajankohtaista vesihuoltoavustuksista

Ajankohtaista vesihuoltoavustuksista Ajankohtaista vesihuoltoavustuksista Osuuskuntailta 11.11.2009 / 19.11.2009 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Vesiosuuskuntien määrä kunnittain Satakunta Eura Eurajoki Harjavalta Honkajoki Huittinen Jämijärvi

Lisätiedot

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA Insinööri Esa Houni Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esitelmän sisältö Vesihuoltotehtävät ELY-keskuksessa Katsaus alueelliseen vedenhankintaan

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 Uudenmaan Vesi-ja rakennustekniikka Nahkurinkatu 23 b 17 04200 Kerava saki.salo@luukku.com 2 1. Johdanto 3 2. Yleissuunnitelman

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden huomioiminen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2.12.2008. Kaija Joensuu Pirkanmaan ympäristökeskus

Haja-asutusalueiden huomioiminen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2.12.2008. Kaija Joensuu Pirkanmaan ympäristökeskus Haja-asutusalueiden huomioiminen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2.12.2008 Kaija Joensuu Pirkanmaan ympäristökeskus Hyvän vesihuollon kriteerejä Palvelut ovat tasapuolisia ja toimintavarmoja myös

Lisätiedot

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 1(12) RAUTJÄRVEN KUNTA Tekninen keskus 26.1.2009 Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 ja Vesihuoltohankkeiden avustamisperiaatteet 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Vesihuollon nykytila

Lisätiedot

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Vesihuoltolakiopas 2015 Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Lain säätelyä riskien hallinnasta on tarkennettu Vesihuoltolaitoksen taloushallinto tulee jatkossa eriyttää muista toiminnoista riippumatta

Lisätiedot

Ajankohtaiset asiat ja avustukset

Ajankohtaiset asiat ja avustukset Ajankohtaiset asiat ja avustukset Jätevesikoulutus viranomaisille 20.10.2009 1 Ongelmana haja-asutusalueiden heikko jätevesien käsittelytilanne Lounais-Suomessa 144 000 asukasta viemäriverkoston ulkopuolella

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus 30.9.2008

Kirkkonummen kunta Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus 30.9.2008 Kirkkonummen kunta 30.9.2008 Kirkkonummen kunta 30.9.2008 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 SUUNNITTELUN TAVOITE 2 3 MITOITUS 2 3.1 Mitoitusperusteet 2 3.2 Mitoitusvesimäärät 3 4 VESIJOHTOVERKOSTO 4 4.1 Lapinkylän

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 109 14.12.2010 Kunnanhallitus 4 10.01.2011 Kunnanvaltuusto 17 19.01.2011

Tekninen lautakunta 109 14.12.2010 Kunnanhallitus 4 10.01.2011 Kunnanvaltuusto 17 19.01.2011 LEMPÄÄLÄN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Tekninen lautakunta 109 14.12.2010 Kunnanhallitus 4 10.01.2011 Kunnanvaltuusto 17 19.01.2011 LEMPÄÄLÄN KUNNAN PÄIVITETYN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun,

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6 VUOSINA 2008-2015 TOTEUTETTAVAT KEHITTÄMISHANKKEET Vuorijärven vedenottamon 1.1 - vedenlaatuongelmat - vedenkäsittelylaitoksen - hyvälaatuinen talousvesi - 400 000 2008-2009 vesilaitos mangaanin- ja raudanpoisto-

Lisätiedot

LEPPÄLAHTI SAVIO VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

LEPPÄLAHTI SAVIO VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA LEPPÄLAHTI SAVIO VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA LEPPÄLAHTI SAVIO VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 1. JOHDANTO 3 2. NYKYTILANNE.4 2.1 Väestö 4 2.2 Vedenhankinta...4 2.3 Pohjavesivarat..4 2.4 Jäteveden käsittely

Lisätiedot

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Sisältö Lainsäädäntöä ja taustaa Tukimuodot Investointituet Lainatakaukset Neuvonta ja asiantuntija-apu

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 5/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnantalo, neuvotteluhuone. Rummukainen Kari.

LEMIN KUNTA 5/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnantalo, neuvotteluhuone. Rummukainen Kari. 5/2011 54 Tekninen lautakunta Torstai 14.7.2011 klo 18.00-18.50 Kunnantalo, neuvotteluhuone Punkka Olavi Lohtander Mika Laitinen Sonja Rummukainen Kari Rämä Maija Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Buuri

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 YHTEINEN JÄTEVESIRATKAISU KANNATTAA Hoidon/huollon helppouden takia Vesiensuojelullisesti Taloudellisesti, kun 5 liittyjää 1

Lisätiedot

YHTEISET JÄTEVEDET. Häntälän Kyläsuunnittelun kokous 31.8.2011 Anna Tuominen, Yhteiset jätevedet

YHTEISET JÄTEVEDET. Häntälän Kyläsuunnittelun kokous 31.8.2011 Anna Tuominen, Yhteiset jätevedet YHTEISET JÄTEVEDET Häntälän Kyläsuunnittelun kokous 31.8.2011 Anna Tuominen, Yhteiset jätevedet Yhteiset jätevedet -hanke Haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyn saattaminen asianmukaiselle tasolle Taustalla

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TYÖNUMERO: E26705.10 NOUSIAISTEN KUNTA KUNNAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY VKOL VALMIS 17.9.2014 ARY ARY VKOL LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET Haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteet 1 (6) KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET Hyväksytty kunnanvaltuuston päätöksellä 19.12.2013 157

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Someron kaupunki Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Päivitys 2017 Someron kaupunki 2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Määritelmiä Vesihuolto. Vesihuolto on talousveden toimittamista sekä jäte-, hule-

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät Kemi 16.11.2016 Arto Seppälä Aiheita Lapin vesihuollon tila Vesihuollon rahoitus Ajankohtaista vesihuoltolain siirtymäsäännöksissä Maakuntauudistus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Vesihuollon tavoitteena on taata korkealaatuisen talousveden saatavuus, asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus Pirkanmaan vesihuollon

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Sisältö Lainsäädäntöä ja taustaa Tukimuodot Investointituet Lainatakaukset Neuvonta ja asiantuntija-apu

Lisätiedot