Training. Käyttöönottostrategia. Laadunvalvonta ja laadunvarmistus. Ioanna Garefi, Andy Syrianoy (ATLANTIS) train.eu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Training. Käyttöönottostrategia. Laadunvalvonta ja laadunvarmistus. Ioanna Garefi, Andy Syrianoy (ATLANTIS) www.strategy train.eu"

Transkriptio

1 Strategy Train Moduuli V Luku 10 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Käyttöönottostrategia Laadunvalvonta ja laadunvarmistus Ioanna Garefi, Andy Syrianoy (ATLANTIS) train.eu Euroopan komisssio on tukenut tätä projektia taloudellisesti. Tämä julkaisu heijastaa vain tekijöidensä mielipiteitä, eikä komissio ole vastuussa siitä, miten julkaisun tietoja käytetään. Moduuli V Luku 10 1

2 Sisällysluettelo Moduuli V. Käyttöönottostrategia Luku 10: Laadunvalvonta ja laadunvarmistus Luvun kuvaus... 4 Avainsanat... 4 Oppimistavoite... 4 Lukuun käytettävä aika... 4 Johdanto Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä (Enterprise Resource Planning; ERP) Mitä ERP järjestelmällä tarkoitetaan? Miksi ERP järjestelmää kannattaa käyttää? Mistä löydän tietoja ERP ohjelmistosta? Mistä tiedän, tarvitaanko ERP ohjelmistoa omassa yrityksessäni? Parhaat käytännöt Intel Kokonaisvaltainen laatujohtaminen Mitä kokonaisvaltaisella laatujohtamisella tarkoitetaan? Miksi TQM johtamista tulisi soveltaa omassa yrityksessäni? Kokonaisvaltaista laatujohtamista koskevia resursseja Miten voin soveltaa TQM johtamiseen perustuvaa filosofiaa omassa yrityksessäni? Parhaat käytännöt FedEx Six Sigma menetelmä Mitä Six Sigma menetelmällä tarkoitetaan? Miksi Six Sigma menetelmää kannattaa käyttää? Tietoja Six Sigma menetelmästä Kuinka pk yritykset voivat hyötyä Six Sigma menetelmästä? Parhaat käytännöt Motorola Luotettavuus, huollettavuus ja turvallisuus Mitä näillä termeillä tarkoitetaan? Miksi sinun kannattaisi käyttää RAMS standardeja tarkkailujärjestelmissäsi? Mistä RAMS standardeista voi saada lisätietoja? Kuinka RAMS standardit voidaan ottaa käyttöön? Esimerkkitapaus eurooppalaiset CENELEC rautatiestandardit Liiketoimintaprosessien uudistaminen (Business Process Re engineering; BPR) Mitä liiketoimintaprosessien uudistamisella tarkoitetaan? Miksi BPR prosessit tulisi ottaa käyttöön? Missä BPR prosesseja voidaan soveltaa? Kuinka BPR prosesseja sovelletaan pk yrityksen toiminnassa? Jatkuva kehittäminen (Continuous Improvement; CI) seurannan, arvioinnin ja palauteketjujen avulla Mitä jatkuvalla kehittämisellä tarkoitetaan? Miksi jatkuvaan kehittämiseen tulisi tähdätä? Mihin jatkuvaa kehittämistä voidaan soveltaa yrityksessä? Kuinka voin soveltaa jatkuvaa kehittämistä omassa yrityksessäni? Parhaat käytännöt Kaizen lähestymistavan hyödyntäminen Toyotalla Yhteenveto luvun pääkohdista Moduuli V Luku 10 2

3 Lähdeluettelo Kirjat ja artikkelit Internet sivut Moduuli V Luku 10 3

4 Moduuli V. Käyttöönottostrategia Unit 10: Laadunvalvonta ja laadunvarmistus Luvun kuvaus Avainsanat Laadunvalvonta, laadunhallinta, laadunhallinnan suunnittelu, asiakastyytyväisyys, jätteiden vähentäminen, jatkuva kehittyminen, yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä, tietovirta, tiedonhallinta, six sigma menetelmä, RAMS, liiketoimintaprosessin uudistaminen Oppimistavoite Tässä moduulissa käsitellään kaikkein tärkeimpiä laadunvalvontaan (Quality Control; QC) ja laadunvarmistukseen (Quality Assurance; QA) liittyviä seikkoja. Luvussa keskustellaan näihin toimintoihin liittyvistä käytännön ratkaisuista ja käsitteistä, kuten yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä (Enterprise Resource Planning; ERP järjestelmä), minkä lisäksi siinä esitellään kaikkein tärkeimmät, erityisesti pk yrityksille soveltuvat laadunvarmistusmenetelmät (esim. kokonaisvaltainen laatujohtaminen, Six Sigma menetelmä, liiketoimintaprosessin uudistaminen (BPR), jne.) Moduulin lopuksi kerrotaan, kuinka arviointi, tarkkailu ja palauteketjut voivat tukea yrityksesi jatkuvaa kehittymistä. Luvussa esitellään kattavasti tarkoin valittuja käsitteitä ja tekniikoita, joista on hyötyä yrityksesi toiminnalle. Luettuasi moduulin ymmärrät, mitä laadunvalvonnalla ja laadunvarmistuksella tarkoitetaan. Lukuun käytettävä aika Tämän moduulin läpikäymiseen kuluu noin 45 minuuttia. Johdanto Laadunvalvontasuunnitelma takaa laadunvarmistuksen avulla, että asiakkaille toimitetut tuotteet ja palvelut vastaavat tiettyjä laatuvaatimuksia. Kyseessä on yrityksen paras tapa lisätä toimintansa uskottavuutta ja varmistaa, että yritystä johdetaan tehokkaasti ja sen toiminnot suoritetaan koordinoidusti. Laadunvalvontaan sisältyvät kaikki ne toiminnot ja toimenpiteet, joiden avulla voidaan valvoa yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden laatua. Tämä tarkoittaa sitä, että kokenut henkilökunta valvoo jatkuvasti kaikkia yrityksen toimintoja ja varmistaa, että kaikki toimii asianmukaisesti (eli ennalta määritettyjen toimintaohjeiden mukaisella tavalla). Laadunvarmistuksessa mennään laadunvalvontaa pidemmälle, sillä siinä määritetään ne toimenpiteet, joita noudattamalla laadunvalvonta suoritetaan oikein. Laadunvarmistuksessa testataan yrityksen toimintoja jatkuvasti ja säännöllisesti sekä käydään läpi palautetta ja katsauksia, joiden avulla yrityksen toiminnoista saadaan tarkempaa tietoa. Laadunvarmistuksen avulla saadaan myös selville, mitä toimintoja on tarpeen kehittää ja Moduuli V Luku 10 4

5 millä tavoin tuotteiden ja palveluiden laatua voidaan parantaa ja tällä tavoin ylittää asiakkaiden odotukset. Ennen työn aloittamista on tutkittava, mitkä tekniikat ja toiminnot ovat yrityksellesi hyödyksi, ja otettava tämä huomioon strategian muodostamisessa. Seuraavissa osioissa käsitellään syvällisemmin laadunvalvonnan ja laadunvarmistuksen tärkeimpiä osa alueita Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä (Enterprise Resource Planning; ERP) Mitä ERP järjestelmällä tarkoitetaan? ERP ohjelmisto kehitettiin 1990 luvulla, ja se perustui alkuaan IBM:n kehittämään MRP ohjelmistoon (Material Requirements Planning), siitä kehitettyyn MRP II ohjelmistoon (Manufacturing Resource Planning) ja tavalliseen kirjanpito ohjelmaan. Ohjelmistoa kehitettiin vuosien varrella, ja nykyään ERP termiä käytetään kaikenlaisista ohjelmista, joiden avulla voidaan hallita useita yrityksen toimintoja. 1 ERP järjestelmässä yhdistyvät yrityksen kaikki liiketoimintaprosessit ja johtamistoimet, minkä ansiosta järjestelmä helpottaa tiedonkulkua yrityksen eri toimintojen välillä. Järjestelmä kattaa kaikki yrityksen eri toiminnot ja osastot riippumatta niiden maantieteellisestä sijainnista ja jakautumisesta ja tarjoaa näin päätöksentekijöille kattavan kuvan yrityksen toiminnasta Miksi ERP järjestelmää kannattaa käyttää? ERP ohjelmiston hyödyllisyys tulee esiin tilanteessa, jossa yrityksen liiketoiminta häiriintyy tiedonkulussa olevien ongelmien vuoksi. Jos tarvittavaan tietoon ei päästä välittömästi käsiksi, voi tämä vaikuttaa päätöksentekoprosessiin merkittävällä tavalla ja johtaa vääriin johtamispäätöksiin. 3 ERP ohjelmisto voi parantaa huomattavasti yrityksesi toimintaa seuraavilla tavoilla: 1. Ohjelmiston avulla saat kattavan kuvan yrityksesi toiminnasta ja pääset tutkimaan haluamiasi luottamuksellisia tietoja (esim. taloudellisia tietoja, henkilökunnan tietoja) valitsemallasi tavalla. 2. Ohjelmiston avulla yrityksen toiminnot ovat läpinäkyvämpiä. 3. Ohjelmiston avulla pystytään alentamaan kustannuksia. 4. Tuottavuus voi ohjelmiston avulla parantua radikaalisti. 5. Ohjelmisto voi olla avuksi strategiasi parantamisessa. 6. Ohjelmiston avulla henkilökuntasi pystyy työskentelemään aiempaa järjestelmällisemmin. 1 Tom Bellinson, BPTrends (2009), The ERP software promise. 2 ERP katsaus, tammikuu By Haim Mendelson, Graduate School of Business, Stanford University, Stanford, CA , sähköposti: Korhan Gurkania ja Anne Korinia kiitetään tutkimusavusta. 3 "Selling" restructuring to SMEs through ERP implementation, Igor Nazor Centar za strucne studije Sveucilišta u Moduuli V Luku 10 5

6 Pidäthän mielessä, että ERP ohjelmiston käyttöönottoon voi liittyä piilokustannuksia ja että sen hyödyllisyys voi ilmetä vasta jonkin ajan päästä. Joissakin yrityksissä tämä prosessi voi kestää kuukausia, koska tiedon muuntaminen ja säätäminen vie aikaa ja henkilökunta on koulutettava soveltamaan ohjelmistoa jokapäiväisiin tehtäviinsä. ERPjärjestelmän käyttäminen edellyttää, että olet sitoutunut testaamaan järjestelmää jatkuvasti, muokkaamaan sitä ja investoimaan yrityksen resursseja sen kehitystyöhön Mistä löydän tietoja ERP ohjelmistosta? 1. ERP Central (www.erpcentral.com): Tältä sivustolta saat tietoja tarjolla olevista ohjelmista ja niiden käytöstä. 2. SAP (www.sap.com): SAP on liiketoiminnan johtamisessa auttavien ohjelmistojen suurin valmistaja. Tämä saksalaisyritys perustettiin vuonna 1972, ja se on alan markkinajohtajana ja edelläkävijänä kehittänyt toimialakohtaisia yritysratkaisuja yhdeksälletoista teollisuudenalalle Mistä tiedän, tarvitaanko ERP ohjelmistoa omassa yrityksessäni? Oikeanlaisen ERP ohjelmiston valinta riippuu siitä, mitä tavoitteita ohjelmistolle asetetaan ja kuinka monimutkaisia toimintoja sen avulla pyritään hallitsemaan. Jos yrityksesi on kasvanut nopeasti, on oikea aika päästä eroon manuaalisista liiketoimintaprosesseista ja uudistaa yrityksen järjestelmät kattavasti. Soveltuvatko ERP ohjelmistot vain suurten yritysten käyttöön? Vastaus tähän kysymykseen on kielteinen: ERP ohjelmistoista eivät hyödy ainoastaan suuret yritykset. 5 Viime aikoina ERP järjestelmiä myyvät yritykset ovat käyneet kauppaa etenkin pk yritysten kanssa, mikä johtuu siitä, että yritykset ovat entistä paremmin tietoisia ERP järjestelmien tarjoamista hyödyistä. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että ERP järjestelmien käyttäminen merkitsee samalla joustavuuden heikkenemistä ja sääntöjen mukaan toimimista. Kuten varsin hyvin tiedetään, pk yritykset toimivat erilaisessa kilpailuympäristössä kuin suuret yritykset, koska pk yritysten toiminta on vapaampaa ja niiden ei tarvitse toimia jäykkien sääntöjen mukaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pk yrityksillä on oma, ainutlaatuinen liiketoimintatapansa. 6 Mieti siis hetken aikaa, mikä tekee omasta yrityksestäsi ainutlaatuisen. Pohdi myös, ovatko henkilökuntasi roolit määritelty kyllin selkeästi, sillä kilpailuetusi markkinoilla voi standardisoinnin ja sääntöjen noudattamisen seurauksena hävitä. 4 ERP katsaus, tammikuu Haim Mendelson, Graduate School of Business, Stanford University, Stanford, CA , sähköposti: Korhan Gurkania ja Anne Korinia kiitetään tutkimusavusta. 5 Discussing ERP's intervention in small and Medium Enterprises <http://www.erpwire.com/erp articles/erp forsmall business.htm> Viitattu syyskuussa ERP implementation and actual work practice in SMEs: a dialectic Perspective, Dimitris Nathanae,L Bill Papantoniou, Dimitris Papageorgiou. Moduuli V Luku 10 6

7 Parhaat käytännöt Intel Intel on monikansallinen yritys, joka toimii hyvänä esimerkkinä ERP järjestelmän onnistuneesta käyttöönotosta. Intelin ERP järjestelmällä on yli aktiivista käyttäjää, ja käyttöympäristö on asennettu noin 250 palvelimelle. Intel noudattaa keskittämätöntä ERP strategiaa, ja ensimmäisinä ohjelmistoa käyttivät toimintansa tukemiseksi yrityksen myynti ja markkinointiosastot. Ajan mittaan myös yrityksen muut osastot ottivat järjestelmän käyttöön, ja nykyään Intel käyttää ERP järjestelmää mm. talousasioiden, materiaalien ja varastojen hallinnassa ja muissa toiminnoissa Kokonaisvaltainen laatujohtaminen Mitä kokonaisvaltaisella laatujohtamisella tarkoitetaan? Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (Total Quality Management; TQM) on jatkuvaan kehitykseen tähtäävä prosessi, jota voidaan kutsua myös johtamisfilosofiaksi. Kokonaisvaltaisessa laatujohtamisessa yrityksen laatua ja palveluita pyritään kehittämään jatkuvasti. TQM johtamisen tärkein ajatus on se, että tuotteiden ja palveluiden laatu varmistetaan suorittamalla monenlaisia johtamistehtäviä (kuten henkilöstöjohtamista ja koko liiketoimintaprosessin hallintaa), sen sijaan että toiminta perustuisi pelkille tilastollisille prosesseille. 8 TQM johtamisen taustalla on ajatus kustannusten vähentämisestä. Kustannusten vähentämisessä keskitytään erityisesti jätteiden vähentämiseen, ja siinä autetaan myös tavarantoimittajia tuottamaan laadukkaita tuotteita ja palveluita. Tämän toiminnan tarkoituksena on pitää asiakkaat mahdollisimman tyytyväisinä ja saavuttaa kilpailuetua markkinoilla Miksi TQM johtamista tulisi soveltaa omassa yrityksessäni? TQM johtaminen voi tarjota yrityksellesi välittömiä etuja: 1. Se tarjoaa sinulle suoraa tietoa yrityksestäsi ja sen henkilökunnasta. 2. Se on tehokas tapa parantaa kommunikaatiota. 3. Sen avulla voidaan parantaa yrityksen tuottavuutta ja tehokkuutta. 4. Pystyt sen avulla tunnistamamaan yrityksen prioriteetit ja tarvittavat toimenpiteet. 5. Se auttaa sinua havaitsemaan yrityksesi heikkoudet. 6. Yrityksesi henkilökunta tulee aiempaa aktiivisemmaksi ja suorittaa yrityksen päivittäiset toiminnot tehokkaammin. 7. TQM johtamisen avulla kaikki yrityksessäsi toimivat henkilöt pystyvät soveltamaan laatuun perustuvaa ajattelua kaikissa tehtävissä, riippumatta siitä, kuinka monimutkaisia tehtävät ovat. 7 White Paper <www.intel.com/it>, viitattu syyskuussa Total Quality Management: A continuous improvement process 4 (1996), PHCC Educational Foundation. 9 Total Quality Management <http://www.school for champions.com/competition/tqm.htm> viitattu syyskuussa Moduuli V Luku 10 7

8 Kokonaisvaltaista laatujohtamista koskevia resursseja 1. EFQM: Voittoa tavoittelematon säätiö, joka kahdenkymmenen vuoden ajan on jakanut jäsenilleen käyttökelpoista tietoa strategian käyttöön ottamisesta. (http://ww1.efqm.org) 2. EUN TQM: Eurooppalaisten yliopistojen kokonaisvaltaisen laatujohtamisen verkoston tarkoituksena on tarjota eurooppalaisille opiskelijoille ja professoreille mahdollisuuksia tutkia TQM johtamisen eri puolia ja sen taustalla olevia periaatteita ja metodologioita. (http://mbatqm.unipi.gr//index.php?option=com_content&task=view&id=60&itemid=53) Miten voin soveltaa TQM johtamiseen perustuvaa filosofiaa omassa yrityksessäni? Ennen kuin otat TQM järjestelmän käyttöön yrityksessäsi, sinun tulee tunnistaa prosessiin kuuluvat vaiheet ja toimittava niiden mukaisesti. Kun olet asettanut yrityksellesi tietyt tavoiteet, on yrityksessäsi sitouduttava korkeaan laatuun ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Prosessin vaiheet ovat: toteuttamisvaiheiden tunnistaminen, vastuualueiden jakaminen työpaikalla, vertailukohdan muodostaminen, jokaisen projektin tarkka suunnittelu ja projektien ajattelu sykleinä sekä kaikkien henkilökunnan jäsenten tiedottaminen omista vastuualueistaan. 10 Seamus McNulty on tunnistanut kymmenen TQM johtamisen avainvaihetta 11, jotka on kuvattu seuraavassa taulukossa: TQM johtamisen kymmenen vaihetta 12 : 1. Ala ajatella strategisesti uudella tavalla 2. Tutustu asiakkaisiisi 3. Aseta realistiset vaatimukset asiakkaille 4. Keskity ongelmien ennaltaehkäisyyn niiden korjaamisen sijasta 5. Vähennä päivittäin syntyvää jätemäärää 6. Toteuta jatkuvan kehittymisen strategiaa 7. Paranna yrityksesi prosesseja organisoidun metodologian avulla 8. Vähennä toiminnassa tapahtuvaa vaihtelua 9. Sovella tasapainoista lähestymistapaa 10. Sovella vaatimuksia kaikkiin yrityksesi toimintoihin 10 Total Quality Management: A continuous improvement process 4, 1996 PHCC Educational Foundation. 11 Total Quality Management viitattu syyskuussa Total Quality Management viitattu syyskuussa Moduuli V Luku 10 8

9 Parhaat käytännöt FedEx FedEx on hyvä esimerkki TQM johtamisen onnistuneesta soveltamisesta. FedEx käynnisti 1970 luvun puolivälissä pikakuljetustoiminnan, jonka palvelut mahdollistivat arvokkaiden tuotantopanosten toimituksen Six Sigma menetelmä Mitä Six Sigma menetelmällä tarkoitetaan? Six Sigma menetelmän kehitti Motorola 1990 luvun alussa. Myöhemmin menetelmän ottivat käyttöön myös General Electric ja Allied Signal. General Electricin toimitusjohtaja Jack Welsh on todennut, että Six Sigma on kaikkein haastavin ja tuottavin General Electricin koskaan soveltamista strategioista. 14 Six Sigma on johtamismenetelmä, jossa alkuaan keskityttiin prosessien parantamiseen tilastollisten työkalujen avulla ja joka sittemmin on kehittynyt valmiiksi ja kattavaksi liiketoiminnan johtamisjärjestelmäksi. Käytännössä Six Sigma menetelmä voidaan määritellä kahdella tavalla. Se on joko: (1) joukko prosessien ja tuotteiden parantamiseen tarkoitettuja työkaluja tai (2) prosessien ja liiketoiminnan suorituskyvyn parantamiseen tähtäävä lähestymistapa. Toisin sanottuna kyseessä on tapa kehittää johtajuutta ja muuttaa johtamistaitoja merkittävällä tavalla. 15 Daniel L. Quinnin sanoin: Six Sigmasta on tullut synonyymi laadun parantamiselle, kustannusten karsimiselle, asiakasuskollisuuden kohentamiselle ja ratkaiseville tuloksille Miksi Six Sigma menetelmää kannattaa käyttää? General Electricin vuoden 2000 toimintakertomuksessa todettiin: Six Sigma menetelmä on siirtänyt painopisteen yrityksen sisältä sen ulkopuolelle. Se on muuttanut tapaamme ajatella ja kouluttaa tulevia johtajiamme ja tehnyt meistä entistä enemmän asiakkaisiimme keskittyvän organisaation. 16 Six Sigma menetelmän käyttöönotto voi tuoda yritykselle suuria voittoja, ja sen avulla voidaan myös parantaa johtamiskoulutusta. Huipputason johtamisasemissa on yleensä välttämätöntä ymmärtää kattavasti Six Sigma menetelmän taustalla oleva ajattelutapa Global Impacts of FedEx in the New Economy viitattu syyskuussa Quality & Productivity Journal, syyskuu 2000, The Six Sigma Approach. Hemant Urdhwareshe, General Manager, Supplier Quality Assurance, Cummins India Ltd. 15 Rath & Strong's six sigma leadership handbook, AON Management consulting, s Rath & Strong's six sigma leadership handbook, s. 14. Moduuli V Luku 10 9

10 Tietoja Six Sigma menetelmästä 1. i Six Sigma Europe: Six Sigma laaturesursseja eurooppalaisille yrityksille. (http://www.isixsigma.com/) 2. ASQ:n Lean ja Six Sigma menetelmiin keskittyvä konferenssi: Konferenssi, jossa esitellään uusimmat Six Sigma työkalut, menetelmät ja ratkaisut yrityksen toiminnan parantamiseksi. (http://www.asq.org/conferences/six sigma/index.html) 3. Pariisin Lean Six Sigma instituutti (http://www.lean six sigma.pro) Kuinka pk yritykset voivat hyötyä Six Sigma menetelmästä? Yrityksen on otettava monia asioita huomioon ennen kuin se ottaa Six Sigma menetelmän käyttöön. Menetelmän on todettu olevan erittäin hyödyllinen suurille yrityksille, mutta sen hyöty pienille yrityksille on kyseenalaistettu, koska järjestelmän soveltaminen edellyttää kattavaa koulutusta, suuria investointeja, täysiaikaista paneutumista, päivittäistä työpanosta sekä monimutkaisten tilastollisten menetelmien käyttöä. 18 Runchana Sinthavalai on ehdottanut monia toimintatapoja pk yrityksille, jotka käyttävät Six Sigma menetelmää. Hän suosittelee, että yritykset välttäisivät monimutkaisen järjestelmän käyttämistä ja pyrkisivät suosimaan yksinkertaisia termejä, käyttämään järjestelmästä vain sen tiettyjä osia ja työkaluja sekä opiskelemaan järjestelmän käyttöä itsenäisesti ulkoisten konsulttipalveluiden käyttämisen sijaan. Sinthavalai suosittelee myös, että Six Sigma toiminnot otettaisiin osaksi yrityksen säännöllisiä toimintoja Parhaat käytännöt Motorola Motorola on Six Sigma menetelmän edelläkävijä. Yritys on säästänyt miljoonia dollareita liiketoimintaansa kehittämällä. Motorola tarjoaa myös koulutusta ja laatuluokitusta niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin Motorola Universityn kautta Luotettavuus, huollettavuus ja turvallisuus Mitä näillä termeillä tarkoitetaan? Termillä RAMS (Reliability luotettavuus, Availability saatavuus, Maintainability huollettavuus ja Safety turvallisuus) viitataan sellaisiin standardeihin, joiden tulisi olla osana kaikkia kokonaisvaltaisia laaduntarkkailujärjestelmiä. Näiden vaatimusten avulla pystytään varmistamaan, että järjestelmä kykenee suoriutumaan kaikista toiminnoistaan missä tahansa olosuhteissa (luotettavuus), se pystytään palauttamaan alkuperäiseen tilaansa huollon yhteydessä, se pystyy suorittamaan tarvittavat toiminnot koko elinkaarensa ajan ilman 18 International Journal of the Computer, the Internet and Management julkaisun erikoisnumero, Vol. 14 No.SP1, elokuu, 2006, A Methodology to Support Six Sigma Implementation in SMEs as elearning, Runchana Sinthavalai (s. 23.1). 19 (ibid. s. 23.2). Moduuli V Luku 10 10

11 tietojen menetystä (huollettavuus), ja sen käyttöön ei liity riskejä (turvallisuus). Saatavuuteen ei usein keskitytä erikseen, sillä se on luotettavuuden ja huollettavuuden yksinkertainen funktio. 20 RAMS analyysien avulla voidaan tarkastaa minkälainen järjestelmä tahansa riippumatta sen luonteesta. RAMS analyysejä hyödyntäviä toimialoja ovat mm. energiasektori, lääkesektori sekä tietoliikennesektori. Näillä toimialoilla toimivien yritysten on jatkuvasti suoritettava tarkastuksia, jotta ne pysyisivät mukana alan uusimmissa kehityskuluissa ja pystyisivät estämään järjestelmissään mahdollisesti esiintyvät virheet ja yritystä uhkaavat riskit. Esimerkiksi energiasektorilla järjestelmien vakaus ja luotettavuus on olennaisen tärkeää, sillä monet muut toimialat ovat riippuvaisia energiasektorin toiminnasta ja energiasektorin omat toiminnot ovat usein yksittäisiä prosesseja, joihin liittyvät riskit ovat usein vaaraksi ihmisille. Aina kun tällaisia riskejä on olemassa, käyttöjärjestelmien tieteeseen perustuvan luotettavuuden, huollettavuuden ja turvallisuuden tulisi olla toiminnan sääntönä, ei poikkeuksena. RAMS standardit määrittävät selkeästi kaikkien tehtävien laatutason. Puutteet millä tahansa osa alueella (turvallisuus, huollettavuus, saatavuus ja turvallisuus) kasvattavat yrityksen kustannuksia, jotka muodostuvat paljon suuremmiksi kuin jos järjestelmä olisi tarkastettu näiden standardien mukaisesti ennen sen käyttöönottoa. Hyvät johtamistaidot auttavat pitämään ylimääräiset kustannukset mahdollisimman alhaisina Miksi sinun kannattaisi käyttää RAMS standardeja tarkkailujärjestelmissäsi? Järjestelmät, tuotteet ja toimialojen väliset suhteet kehittyvät ja monimutkaistuvat kaiken aikaa, minkä vuoksi RAMS standardit ovat välttämättömiä toiminnassa tarvittavien resurssien vähentämiseksi. Nämä standardit soveltuvat parhaiten toimialoille, joilla työskennellään pitkälle kehitettyjen tieteellisten tuotteiden tai palveluiden parissa, kuten kuljetus tai avaruusalalle. Näillä aloilla toiminnan turvallisuus ja tarkkuus ovat erittäin tärkeitä. RAMS standardit ovat olennainen osa yrityksen kokonaisvaltaista laaduntarkkailua, ja ne voivat olla erittäin monipuolisia Mistä RAMS standardeista voi saada lisätietoja? 1. TÜV Rheinland Group, yksi maailman johtavista teknisten palveluiden tuottajista, tarjoaa turvallisuutta ja toiminnan laatua parantavia palveluita. Näihin palveluihn kuuluu myös RAMS analyysien tekeminen, varsinkin sellaisilla toimialoilla, joilla analyysit ovat välttämättömiä, kuten rautatiesektorilla. (http://www.tuv.com/de/en/rams.html) 2. Vuosittainen luotettavuus ja huollettavuus symposiumi (Reliability and Maintainability Symposium) on myös hyvä tietolähde, jonka kautta voi seurata RAMS standardien viimeaikaisia kehityskulkuja. Symposiumiin kutsutaan tutkijoita esittelemään omia tutkimustuloksiaan niin teorian kuin käytännönkin tasolla, oli kyseessä sitten RAMS:iin liittyvät menestystarinat tai luotettavuuteen ja huollettavuuteen liittyvän tiedon soveltamisesta saadut kokemukset. (http://www.rams.org/) 20 Wikipedian turvallisuutta koskeva artikkeli, viitattu syyskuussa Wikipedian artikkeli kokonaisvaltaisesta laatujohtamisesta, viitattu syyskuussa Moduuli V Luku 10 11

12 Kuinka RAMS standardit voidaan ottaa käyttöön? Jos yrityksesi kuuluu yllä mainittuihin riskialttiisiin ja turvallisuutta painottaviin toimialoihin, kuten tietoliikenne tai lääkesektoriin, olisi hyvä ajatus investoida näiden standardien käyttöönottoon. Tätä tarkoitusta varten voidaan kääntyä ulkopuolisen yrityksen puoleen tai palkata asiantuntija auttamaan standardien käyttöön ottamisessa Esimerkkitapaus eurooppalaiset CENELEC rautatiestandardit CENELEC rautatiestandardit 22 (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique) ovat hyvä esimerkki RAMS standardien onnistuneesta käytöstä. CENELEC on integroinut RAMS standardit osaksi vaatimuksiaan ja ottanut ne menestyksekkäästi käyttöön käytännössä jokaisessa uudessa, rautatieteknologiaan liittyvässä kansainvälisessä projektissa. Standardit eivät koske vain raskasta raideliikennettä, kuten standardien otsikkona olevasta rautatiestandardeista voisi päätellä, vaan niitä sovelletaan myös kevyeen raideliikenteeseen ja kaupunkien joukkoliikenteeseen Liiketoimintaprosessien uudistaminen (Business Process Re engineering; BPR) Mitä liiketoimintaprosessien uudistamisella tarkoitetaan? Henri Fayol, johtamisteorian isä, kehitti 1900 luvun alussa suunnittelun käsitteen ja määritti sen seuraavalla tavalla: Suunnittelussa ohjataan toimintoa sen tavoitteita kohti pyrkimällä saamaan kaikista mahdollisista resursseista mahdollisimman suuri hyöty. 23 Hammer M. Champy on puolestaan todennut: Uudistamisessa on kyse liiketoimintaprosessien uudelleen jäsentämisestä ja radikaalista uudelleen suunnittelusta, joiden tarkoituksena on parantaa elintärkeitä ja ajankohtaisia suorituskyvyn mittalukuja, kuten kustannuksia, laatua, palvelua ja nopeutta. 24 Mitä BPR prosessit merkitsevät omalle yrityksellesi? Käsite sisältää kaikki merkittävät muutokset, jotka koskevat esimerkiksi johtamisjärjestelmääsi, yrityksesi rakennetta ja henkilöstöhallintaa. BPR prosessit liittyvät kaikkiin sellaisiin muutoksiin, joilla on vaikutuksia tapaan, jolla liiketoimintaa harjoitetaan Miksi BPR prosessit tulisi ottaa käyttöön? Frederick Taylor totesi 1880 luvulla, että uudistamisen tarkoituksena on tehdä kaikista prosesseistasi ensiluokkaisia Cenelec rautatiestandardit TUV:n nettisivuilla, viitattu syyskuussa Lloyd, Tom, Giant with Feet of Clay/ Tom Lloyd Offers a Contrasting View of Business Process Reengineering, Financial Times, 5. joulukuuta 1994, s Hammer,M., Champy.J., (1993), Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution., Harper Collins, London. 25 Michael Covert: Successfully Performing BPR, Visible Systems Corporation, Copyright 1997, Visible Systems Corporation, s. 1. Moduuli V Luku 10 12

13 BPR on oikea ratkaisu, jos tavoitteena on nostaa yritys kilpailijoiden yläpuolelle ja selvitä markkinoilla jatkuvasti tapahtuvista muutoksista. Onnistuneesti toteutettuna liiketoimintaprosessien uudistaminen voi parantaa tuotteidesi ja palveluittesi laatua. Tämä voi parantaa asiakastyytyväisyyttä ja tarjota yrityksellesi huomattavia taloudellisia etuja. BPR prosessien avulla ongelmayrityksistä voidaan kehittää tehokkaita kilpailijoita, minkä lisäksi prosessit takaavat yritykselle hyvän markkina aseman kilpailijoihinsa nähden Missä BPR prosesseja voidaan soveltaa? Asiantuntijoiden mukaan uudistamisen tulisi keskittyä yrityksen itsensä sijasta yrityksen prosesseihin. Kun olet tunnistanut muutosta tarvitsevat prosessit, sinun tulee päättää, mitkä niistä uudistetaan asettamalla ne tärkeysjärjestykseen toimintonsa, vaikutusalansa ja toteuttamiskelpoisuutensa perusteella. 28 BPR prosessien onnistuminen vaatii ylimmän johdon tukea, varsinkin jos prosesseja vastustetaan. Tällaisessa tapauksessa taitava johtaja voi tarjota opastusta ja ohjata ryhmää muutokseen, vahvistaen tarpeen mukaan niitä toimintoja, jotka hyödyntävät uudistettavaa yritystä. Tällä johtajalla tulee olla tarvittavat taidot, joiden avulla hän voi vakuuttaa yrityksen henkilökunnan siitä, että muutos ei ainoastaan hyödytä yritystä, vaan myös itse työntekijöitä. Vaikka työntekijät vaikuttaisivat kuinka vastahakoisilta tahansa, on tärkeää pyrkiä saavuttamaan yrityksen tavoitteet yhteistyössä heidän kanssaan Kuinka BPR prosesseja sovelletaan pk yrityksen toiminnassa? BPR prosessit ovat elintärkeitä varsinkin eurooppalaisille pk yrityksille, joissa jatkuvan kehittämisen periaatetta noudatetaan yhä säännönmukaisemmin. 30 Useimpien pk yritysten toiminta perustuu niiden henkilöstöön, sillä yritysten päivittäiset toiminnot riippuvat pitkälti työntekijöiden panoksesta, ja johdon ja muun henkilökunnan väliset suhteet ovat selkeämpiä. Niinpä monet yrityksistä keskittyvät koko organisaation tasolla sovellettaviin toimintoihin, kuten ERP toiminnanohjausjärjestelmään. Vaikka pk yritysten toiminta onkin pienimuotoista, ei yritysten tulisi kuitenkaan lakata tekemästä muutoksia. Parempi organisaatio ja uusien prosessien käyttöönotto voi osoittautua hyödylliseksi mille tahansa yritykselle riippumatta sen koosta. 26 Business Process Reengineering Analysis and Recommendations, Maureen Weicher, William W. Chu, Wan Ching Lin, Van Le, Dominic Yu, joulukuu 1995, s Business Process Reengineering Analysis and Recommendations, Maureen Weicher, William W. Chu, Wan Ching Lin, Van Le, Dominic Yu, joulukuu 1995, s Business Process Reengineering: A Consolidated Methodology, Subramanian Muthu, Larry Whitman ja S. Hossein Cheraghi, Dept. of Industrial and Manufacturing Engineering Wichita State University Wichita, KS , USA, 1999, s Michael Covert: Successfully Performing BPR, Visible Systems Corporation, Copyright 1997, Visible Systems Corporation, s Achieving Business Process Improvement in SMEs Using Open Source Content Management Systems, Nikolaos A. Panayiotou, Sotiris P. Gayιalis ja Stavros T. Ponis, 2005, s. 1. Moduuli V Luku 10 13

14 Näin BPR prosessit voivat tarjota yrityksellesi pitkäkestoista hyötyä: 1. Asiakaspalvelu parantuu 2. Tehtävät on jaettu aiempaa paremmin 3. Työtehtävien sujuvuus parantuu 4. Yrityksen resursseja käytetään entistä tehokkaammin 5. Yrityksen voitto kasvaa 6. Kustannukset ja jätteet vähenevät Pienet yritykset voivat kohdata vaikeuksia, jotka johtuvat niiden henkilökunnan pienestä koosta ja yrityksen rajoitetuista resursseista ja pääomasta, jotka ovat ennakkoedellytyksiä merkittävien muutosten soveltamiselle ja käyttöönotolle. BPRprosessien soveltaminen on kuitenkin välttämätöntä, jos strategiasi keskittyy nopean tuoton sijaan yrityksen pitkäkestoiseen menestykseen ja selviytymiseen markkinoilla. Organisaation uudistamisprosessin menestys riippuu pk yrityksissä siitä, onko yrityksen johtajalla riittävästi määrätietoisuutta suorittaa prosessi loppuun saakka sekä siitä, suoritetaanko prosessi oikeassa aikataulussa, niin että epäonnistumisen riski on mahdollisimman pieni. Prosessi on siis yrityksen johtajan vastuulla, ja tämän on myös oltava prosessin johdossa heti sen alusta lähtien. 31 Tästä syystä prosessin onnistuminen ei riipu ainoastaan saatavilla olevista resursseista ja osaamisesta, vaan se on myös seurausta yritysjohdon päättäväisyydestä. Koska olet oman yrityksesi johtaja, vastuu prosessin ohjaamisesta on sinulla Esimerkkitapaus IBM:n Line of Visibility suunnittelujärjestelmä IBM kehitti järjestelmän liiketoimintaprosessien ymmärtämiseksi (menetelmän BPR prosesseja varten), jota se kutsui nimellä Line of Visibility Engineering Methodology. Järjestelmää varten laadittiin käsikirja, johon koottiin kaikki IBM:n teknologiat ja BPR prosessien kehittämistekniikat, jotka voisivat olla hyödyksi BPR prosessien käytössä. 32 Voit ladata käsikirjan IBM:n kotisivuilta täältä (http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg html) 10.6 Jatkuva kehittäminen (Continuous Improvement; CI) seurannan, arvioinnin ja palauteketjujen avulla Mitä jatkuvalla kehittämisellä tarkoitetaan? Jatkuva kehittäminen (tunnetaan lyhenteillä CIP tai CI) on johtamisprosessi, jossa (asiakasarvoa tuottavia) jakeluprosesseja tarkkaillaan ja arvioidaan jatkuvasti, ja niiden tehokkuutta, hyötysuhdetta ja joustavuutta parannetaan. 33 Itse termi sisältää jo ajatuksen siitä, että prosessi on jatkuvaa toimintaa. CI prosessissa keskitytään ihmislähtöiseen johtamiseen, ja niinpä ammattitaitoisen pk yrityksen johtajan tulisi pystyä 31 Business Process Reengineering in small Companies, s Business Process Reengineering and Beyond, An IBM Redbooks publication, Wikipedia, Continuous Improvement, viitattu syyskuussa Moduuli V Luku 10 14

15 tunnistamaan tarve parantaa yrityksen kilpailukykyä jatkuvasti ja näin varmistaa yrityksen kasvu, sen saamat tuotot ja asema markkinoilla. Kokonaisvaltaisessa laatujohtamisessa jatkuva kehittäminen liittyy yrityksen ydintoimintoihin, joiden avulla yritys voi ylläpitää saavuttamansa kilpailuaseman Miksi jatkuvaan kehittämiseen tulisi tähdätä? On monia syitä lähteä toteuttamaan jatkuvan kehittämisen filosofiaa yrityksessä. Ensimmäinen ja kaikkein tärkein syy on se, että koko yrityksen henkilökunta pystytään aktivoimaan. Jatkuva kehittäminen on askel eteenpäin kokonaisvaltaisesta laatujohtamisesta, sillä siihen sisältyvät kaikki ne edistysaskeleet, joita yrityksen käyttämissä standardeissa on otettu. Jatkuvasti kehitetyt, pitkällä aikavälillä parannellut ja standardisoidut prosessit johtavat yrityksessäsi innovatiivisiin muutoksiin, joiden ansiosta yrityksesi pystyy säästämään aikaa ja kustannuksia. 35 Jatkuvalla kehittämisellä on myönteinen vaikutus kaikkiin yrityksen prosesseihin ja osaalueisiin. 36 Liiketoimintaprosessit: parantunut suorituskyky, tehostunut suunnittelu Talous: kohentunut tuotto, resurssien tehokkaampi käyttö Henkilöstöresurssit: henkilökunnan parantunut motivaatio, tyytyväisempi henkilökunta, tehokkaampi rekrytointi Toimittajat: parantuneet suhteet yrityksen ja sen toimittajien välillä Asiakkaat: tyytyväisemmät asiakkaat ja parantunut kommunikointi Mihin jatkuvaa kehittämistä voidaan soveltaa yrityksessä? Jatkuvaa kehittämistä tulisi soveltaa kaikkiin prosesseihin, jotka tukevat yrityksesi toimintaa. Pidäthän mielessä, että kehittämisessä tulee keskittyä prosessien luonteeseen niiden lopputulosten sijaan Kuinka voin soveltaa jatkuvaa kehittämistä omassa yrityksessäni? Olennaiset tekijät Ennen kuin siirrymme CI prosessien käyttöönottoon omassa yrityksessäsi, on tarpeen esitellä tietyt tekijät ja ennakkoedellytykset, joiden avulla voidaan varmistua siitä, että prosessit suoritetaan oikein. Näitä olennaisia tekijöitä ovat: ylemmän johdon sitoutuminen, kaikkien työntekijöiden osallistuminen ja mahdollisuus vaikuttaa, henkilökunnan panoksen ja suorituksen johtaminen, hyvä kommunikaatio yrityksen sisällä, koulutustoiminnan aloittaminen ja koulutuksen ottaminen osaksi yrityksen strategiaa, tunnetuille laadunhallintajärjestelmille ja standardeille myönnettävä virallinen sertifikaatti, tärkeimpien tunnuslukujen mittaaminen ja arviointi sekä ennalta asetetut vertailuluvut ISO9000 based advanced quality approach, for continuous improvement of manufacturing processes, Deeb Salah Iung Benoît, s Continuous Improvement Tools, viitattu syyskuussa Moduuli V Luku 10 15

16 Kaizen lähestymistapa Kaizen lähestymistapa on suosittu jatkuvan kehittämisen menetelmä, jonka avulla yritys voi kehittyä merkittävällä tavalla ( kai merkitsee japaniksi muutosta, ja zen hyvää ). Kaizen ajattelun mukaan kaikkea voidaan kehittää, ja niinpä tätä periaatetta noudattavat yritykset pyrkivät parantamaan kaikkia prosessejaan riippumatta niiden senhetkisestä tilasta (eli esimerkiksi siitä, onko prosessi taloudellisesti vakaa tai toimiiko se hyvin). 38 Kaizen lähestymistapaan sisältyy myös ajatus, jonka mukaan yrityksen kaikilla toimintatasoilla olevien ihmisten tulisi osallistua yrityksen jatkuvaan kehittämiseen ja että kehitykseen tulisi aina pyrkiä tarmokkaasti Jatkuvan kehittämisen ydintoiminnot Jatkuvan kehittämisen ydintoimintoja ovat seuranta, arviointi ja palauteketjut: 1. Seuranta on jatkuvan kehittämisen tärkein osa. Jatkuvaan kehittämiseen perustuvaa seurantaa voidaan kuvata kolmessa vaiheessa: (1) ongelman tunnistaminen jatkuvasti tehtävien tarkastusten avulla, (2) tilanteen arviointi tarkastusten tulosten perusteella sekä (3) jatkuvan kehittämisen prosessit ja optimointi. 2. Arviointi kytkeytyy kaikkiin seurantaprosesseihin. Arviointiin ei sisälly ainoastaan monipuolisten tiedonkeruutyökalujen käyttöä ja henkilökunnan koulutusta, vaan arvioiden tekijöiden on mahdollisesti osallistuttava itse myös sellaisen työkulttuurin luomiseen, joka kannustaa kysymysten esittämiseen ja kriittiseen itsearviointiin, tarjoten kuitenkin samalla tukea ja kannustaen muutoksiin. 39 Arviointikäytännöt ja niihin osallistuvien roolit on suunniteltava huolella, ja henkilökuntaa on rohkaistava osallistumaan pitkäkestoisiin arviointiprosesseihin. 3. Palauteketjut, jotka koskevat jatkuvaa kehittämistä, ovat periaatteessa seurausta arviointikäytännöistä. Palauteketjut ovat kausittain suoritettavia katsauksia, jotka voivat keskittyä tuotteisiin tai palveluihin. Näitä katsauksia voidaan hyödyntää henkilökunnan koulutuksessa, ja saadun palautteen avulla voidaan saada uusia tietoja ja välttää virheitä. HARJOITUS: Nyt on sinun vuorosi miettiä, toimiiko oma yrityksesi jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti. Jos näin on, merkitse muistiin, miten yrityksessäsi suoritettavat toiminnot kytkeytyvät yrityksen jatkuvan kehittämisen strategiaan ja pohdi, ottaako yrityksesi koko henkilökunta osaa yrityksen jatkuvaan kehittämiseen Parhaat käytännöt Kaizen lähestymistavan hyödyntäminen Toyotalla Toyota on erinomainen ja edustava esimerkki Kaizen lähestymistapaa hyödyntävästä johtamisesta, koska yrityksellä oli käytössään erittäin systemaattinen ja vakaa kustannushallintajärjestelmä, jonka puitteissa kaikki kaizen toiminnot organisoitiin The evaluation exchange, A periodical on emerging strategies in evaluating child and family services, 2002, s Transforming Kaizen at Toyota, Koichi Shimizu, Okayama University. Moduuli V Luku 10 16

17 Yhteenveto luvun pääkohdista Tämän luvun tärkeimpänä tavoitteena on ollut esitellä laaduntarkkailun ja laadunvarmistuksen tärkeimpiä osa alueita. Ehdotamme, että kun olet nyt käynyt läpi koko oppimismateriaalin, siirtyisit seuraavaksi tärkeimpien käytännön ratkaisujen pariin, joiden avulla voit varmistaa tuotteidesi ja palveluittesi korkean laadun. Voit myös muuttaa niitä juuri omalle yrityksellesi sopiviksi, jotta voit valita käytännössä kaikkein toimivimmat ratkaisut. Pohdi kaikessa rauhassa, mitä ongelmia huonosta laadunhallinnasta voi omassa yrityksessäsi koitua ja pohdi näille ongelmille ratkaisuja. Jos sinulla on esimerkiksi vaikeuksia saada tarkkoja tietoja yrityksestäsi tai jos henkilöstöhallintaan tai talouteen liittyvät tietosi eivät ole ajan tasalla, kannattaa sinun harkita ERP järjestelmän käyttöön ottamista. Järjestelmä tarjoaa sinulle mahdollisuuden tutkia kaikenlaisia tietoja omasta yrityksestäsi, mutta pystyt sen avulla myös milloin tahansa tarkastelemaan tietokokonaisuuksia missä muodossa haluatkin. Moduuli V Luku 10 17

18 Lähdeluettelo Kirjat ja artikkelit A Methodology to Support Six Sigma Implementation in SMEs as elearning, Runchana Sinthavalai (2006) at Special Issue of the International Journal of the Computer, the Internet and Management, Vol. 14 No.SP1, August, Business Process Reengineering and Beyond (1995), An IBM Redbooks publication. Business Process Reengineering: A Consolidated Methodology (1999), Subramanian Muthu, Larry Whitman, and S. Hossein Cheraghi, Dept. of Industrial and Manufacturing Engineering Wichita State University Wichita, KS , USA. Haim Mendelson (January 2000) ERP Overview, Graduate School of Business, Stanford University, Stanford, CA Hammer,M., Champy.J., (1993), Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution., Harper Collins, London. Hemant Urdhwareshe, (September 2000) The Six Sigma Approach at Quality & Productivity Journal. Lloyd, Tom (1994), Giant with Feet of Clay/ Tom Lloyd Offers a Contrasting View of Business Process Reengineering, Financial Times, December 5. Maureen Weicher, William W. Chu, Wan Ching Lin, Van Le, Dominic Yu, (December, 1995) Business Process Reengineering Analysis and Recommendations. Michael Covert (1994) Successfully Performing BPR, Visible Systems Corporation, Visible Systems Corporation. Nikolaos A. Panayiotou, Sotiris P. Gayιalis and Stavros T. Ponis (2005), Achieving Business Process Improvement in SMEs Using Open Source Content Management Systems. Rath & Strong (2006), Rath & Strong's six sigma leadership handbook, AON Management consulting. The evaluation exchange (2002) A PERIODICAL ON EMERGING STRATEGIES IN EVALUATING CHILD AND FAMILY SERVICES. Tom Bellinson (July 2009) The ERP software promise, BPTrends. Moduuli V Luku 10 18

19 Total Quality Management: A continuous improvement process 4 (1996), PHCC Educational Foundation. Internet sivut Using TQM for a Competitive Advantage in Business by Ron Kurtus (revised 28 February 2007), Viewed September 2009 <http://www.school for champions.com/competition/tqm.htm > Global Impacts of FedEx in the New Economy, viewed September 2009 <http://www.sri.com/policy/csted/reports/economics/fedex> Discussing ERP's intervention in small and Medium Enterprises, Viewed September 2009 <http://www.erpwire.com/erp articles/erp for small business.htm> White Paper (revised March 2009), last accessed September 2009 <www.intel.com/it> TUV Cenelec Railway Standards, Viewed September 2009 <http://www.tuv.com/us/en/european_cenelec_railway_standards.html> Mindtools entry on Kaizen, Viewed September 2009 <http://www.mindtools.com/pages/article/newstr_97.htm> Wikipedia entry, Safety, last accessed September 2009 <http://en.wikipedia.org/wiki/safety > Wikipedia entry, Total Quality Management, Viewed September 2009 <http://en.wikipedia.org/wiki/total_quality_management> Wikipedia entry, Total Quality Management, Viewed September 2009 <http://en.wikipedia.org/wiki/continuous_improvement_process> Total Quality Management, by By Seamus Mc Nulty, MBA MCMI, Viewed September 2009 < "Selling" restructuring to SMEs through ERP implementation, Igor Nazor Centar za strucne studije Sveucilišta, viewed September 2009 <http://www.fer.hr/_download/repository/kvalifikacijski_ispit_rad.pdf> GE Annual Report (2000), Viewed September 2009 <http://www.ge.com/annual00/letter/index.html> Moduuli V Luku 10 19

20 ISO9000 based advanced quality approach, for continuous improvement of manufacturing processes, Viewed September 2009 <http://hal.archives ouvertes.fr/docs/00/08/18/64/pdf/deeb_s_incom_06.pdf> Continuous Improvement Tools, Viewed September 2009 < Transforming Kaizen at Toyota, Koichi Shimizu, Okayama University, Viewed September 2009 <http://www.scribd.com/doc/ /kaizen at toyota> Business process reengineering: A consolidated Methodology, Viewed September 2009 <http://webs.twsu.edu/whitman/papers/ijii99muthu.pdf> ERP implementation and actual work practice in SMEs: a dialectic Perspective, Dimitris Nathanael, Bill Papantoniou, Dimitris Papageorgiou, Viewed October 2009 <http://billpapa.org/research/papers/erp%20implementation%20and%20actual%20work%20p ractice%20_smesme%206%20 %202003_%20FINAL.pdf> Business Process Reengineering in small Companies, Prof. Ioan Abrudan, PhD, Assist. Prof. Gabriela Lobontiu, Viewed November 2009 <http://www.nordtech.ubm.ro/issues/2003/ pdf> Constructing Excellence, Best Practice Explorer Themes, Continuous Improvement, Viewed November 2009 <http://www.constructingexcellence.org.uk/resources/themes/internal/improvement.jsp> Moduuli V Luku 10 20

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

Asiakaskokemuksesta tulosta

Asiakaskokemuksesta tulosta www.thenextten.org Asiakaskokemuksesta tulosta Outside-In lähestymistapa Prosessijohtajan ja -innovaattorin roolit toiminnan kehittämisessä Tuukka Heinonen NextTen Maailma ympärillämme muuttuu Tuukka Heinonen

Lisätiedot

CMMI CMMI CMM -> CMMI. CMM Capability Maturity Model. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto

CMMI CMMI CMM -> CMMI. CMM Capability Maturity Model. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto CMM Capability Maturity Model CMMI Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 16.1.2007 Software Engineering Institute (SEI) www.sei.cmu.edu Perustettu vuonna 1984 Carnegie Mellon University 1985 SEI aloitti

Lisätiedot

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Kevät Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu. Projektinhallinnan laadunvarmistus

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Kevät Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu. Projektinhallinnan laadunvarmistus LAADUNVARMISTUS 135 Projektinhallinnan laadunvarmistus Projektinhallinnan laadunvarmistus tukee ohjelmistoprojektien ohjaus- ja ylläpitotehtäviä. Projektinhallinnan laadunvarmistustehtäviin kuuluvat seuraavat:

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312)

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312) Liiketaloustieteen valintakoekysymykset 2015, HY/maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (teoksesta Viitala Riitta ja Jylhä Eila: Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän liiketoiminnan perusta, 2013). 1. KYSYMYS

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Oppaita kehittämiseen ChangeManager Pro www.changemanager.org Oy Benchmarking Ltd

Oppaita kehittämiseen ChangeManager Pro www.changemanager.org Oy Benchmarking Ltd Oppaita kehittämiseen ChangeManager Pro www.changemanager.org Oy Benchmarking Ltd EFQM laatupalkintomallit - 2013 Kukin kirja kuvaa jonkin laatupalkintomallin havainnollisten esimerkkiparien avulla. Kirjat

Lisätiedot

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP 27.9.2007 Juha Berghäll Efecte Oy juha.berghall@efecte.fi / +358 40 589 5121 Kuka puhuu? z Juha Berghäll z Country Manager Finland z Laaja kokemus

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction?

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction? LCI Finland vuosipäivä 2013 Mitä on Lean Construction? Lean Construction Lean Construction is not just another specific approach to construction, but rather a challenger of the conventional understanding

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen. Prosessien parantaminen. Eri mallien vertailua. Useita eri malleja. Mitä kehitetään?

Prosessien kehittäminen. Prosessien parantaminen. Eri mallien vertailua. Useita eri malleja. Mitä kehitetään? Prosessien kehittäminen Prosessien parantaminen Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 21.2.2007 Mitä kehitetään? CMMI, SPICE yms. Miten kehittämishanke saadaan toteutettua? Organisaation kehittämisen

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa MITÄ ON LEAN? 1. ARVO TEHDÄÄN VAIN SITÄ, MIKÄ TUOTTAA ARVOA ASIAKKAALLE. EI TEHDÄ MITÄÄN MUUTA. Leanin keskeinen ajatus on päinvastainen Tarkoitus ei ole

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HR! ü TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, ü SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HUMAN PERFORMANCE EQUATION 3 THE HUMAN PERFORMANCE EQUATION

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Oppiminen aluekehittämisen moottorina

Oppiminen aluekehittämisen moottorina Oppiminen aluekehittämisen moottorina Länsi-Uusimaa uuteen nousuun seminaari 9.3.2010 Suuri osa siitä, mitä opimme koulussa ja yliopistossa ei liity talouselämän edellyttämään osaamiseen Adam Smith Kansojen

Lisätiedot

CIO Forum. Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009

CIO Forum. Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009 CIO Forum Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009 Tervetuloa Taloudellisen tilanteen haasteet voidaan kääntää mahdollisuuksiksi vahvalla

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely)

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) 24.1.2011 Ohjaaja: DI Tommi Kemppainen Valvoja: Prof. Ahti Salo Työn tausta Asiakas on tilannut ohjelmiston, jolla pkyrittäjät

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Ajatuksia leanistä ja johtamisesta

Ajatuksia leanistä ja johtamisesta ry Lean Association of Finland Ajatuksia leanistä ja johtamisesta Helsinki 20.6.2016 RAIN-hanke Kalle Arsalo 19.8.2015 ry Aatteellinen v. 2009 perustettu henkilöjäsenyhdistys Lähes 400 lean-ammattilaista

Lisätiedot

ValoDi Valorisation of Diversity Skills Välineitä monimuotoisuustaitojen kehittämiseen. 28.10.2010 YES-seminaari, Vaasa Mari Poikolainen

ValoDi Valorisation of Diversity Skills Välineitä monimuotoisuustaitojen kehittämiseen. 28.10.2010 YES-seminaari, Vaasa Mari Poikolainen ValoDi Valorisation of Diversity Skills Välineitä monimuotoisuustaitojen kehittämiseen 28.10.2010 YES-seminaari, Vaasa Mari Poikolainen ValoDi Valorisation of Diversity Skills Managing diversity...impossible?

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Globaalisti Hajautettu Ohjelmistokehitys Mitä, Miksi & Miten? Maria Paasivaara

Globaalisti Hajautettu Ohjelmistokehitys Mitä, Miksi & Miten? Maria Paasivaara Globaalisti Hajautettu Ohjelmistokehitys Mitä, Miksi & Miten? Maria Paasivaara Mitä? Mitä? Yrityksen sisäinen Mitä? Yrityksen sisäinen Alihankinta Mitä? Yrityksen sisäinen Open Source -kehitys Alihankinta

Lisätiedot

Johtamisen standardit mitä ja miksi

Johtamisen standardit mitä ja miksi Johtamisen standardit mitä ja miksi Forum 2013 Sari Sahlberg Johtamisen standardi Auttaa organisaatiota kehittämään valittua johtamisen osa-aluetta Laadunhallinta Ympäristöasioiden hallinta Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina - Käytännön esimerkkejä ITIL ja ITSM mukaisista IT palveluhallinnan toteutuksista ja mahdollisuuksista Ville Koskinen Sales Specialist, HP Software

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 Projektin rahoittaa Euroopan Kommissio/ Lifelong

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

04 Henkilöstökoulutuksen

04 Henkilöstökoulutuksen Ammatillisessa koulutuksessa on laadunvarmistuksen viitekehyksistä tullut viime aikoina tärkeä osa laadunhallinnan kehittämistä. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat myös oppia laadunhallinnassa

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Aiheena monimutkaisten ohjelmistovaltaisten järjestelmien testauksen automatisointi Mistä on kyse? ITEA2-puiteohjelman projekti: 2011-2014

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 Urheilun ja liikunnan mahdollisuudet ja tunnusluvut Euroopassa Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 harjoittaa urheilua tai harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa. Euroopassa on yli 700 000

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Tutkijanuran ja -aseman kehittäminen (HR Excellence in Research)

Tutkijanuran ja -aseman kehittäminen (HR Excellence in Research) Tutkijanuran ja -aseman kehittäminen (HR Excellence in Research) Tilannekatsaus 18.1.2017 Piia Löppönen Peruskirjan ja säännöstön käyttöönotto Komission ohjauksessa, Institutional HR-strategia prosessissa

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa)

Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa) Pilvipalvelut kehityksen mahdollistajana - (valmistavan PK-yrityksen näkökulmaa) Juhani Lempiäinen Ohjelmapalvelujen tuottaja Digitaalinen tuoteprosessi-ohjelma Valmistavissa yrityksissä pilvipalvelujen

Lisätiedot

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortti Toimitusketjun hallinnan itsearviointi Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortin taustaa Prof. Takao Enkawa, Tokyo Institute

Lisätiedot

Webinaari 3.3.2010. Tervetuloa päivän seminaariin: Taantumasta uudelle kasvu-uralle Esiintyjä: Matti Lainema, Denali Oy Seminaari alkaa kello 13.

Webinaari 3.3.2010. Tervetuloa päivän seminaariin: Taantumasta uudelle kasvu-uralle Esiintyjä: Matti Lainema, Denali Oy Seminaari alkaa kello 13. Webinaari 3.3.2010 Tervetuloa päivän seminaariin: Taantumasta uudelle kasvu-uralle Esiintyjä: Matti Lainema, Denali Oy Seminaari alkaa kello 13.30 Taantuma on toisille uhka, toisille mahdollisuus Paras

Lisätiedot

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla 5.10. Työ 2040 - Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla Hanna Kankainen, työkykyjohtaja, Varma Juho Kettunen, suurasiakasjohtaja, Varma Työkyvyn johtaminen tiedolla Liiketoimintalähtöinen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009

Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009 Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009 Eero Elovaara Development Manager Ensto Building Technology eero.elovaara@ensto.com +358 40 503 2158 Ensto konserni Olemme sähköjärjestelmien

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Neljä askelta toiminnan ja palvelun kehittämiseen

Neljä askelta toiminnan ja palvelun kehittämiseen Neljä askelta toiminnan ja palvelun kehittämiseen Pettu-Eerikin Hovi 4.11.2014 Tom Källroos LAATUTONNI LYHYESTI Laatutonni on Visit Finlandin omistama ja Haaga-Perhon yksinoikeudella operoima, matkailu-

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Our Purpose. Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff

Our Purpose. Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff Our Purpose Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff SANOFI LYHYESTI Toimintaa 100 maassa Suomessa noin 90 työntekijää Yli 110 000 työntekijää MISTÄ LÄHDIMME LIIKKEELLE JA MIKSI? Engagement

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

QPR Riskienhallintajärjestelmä Case: Skanska 29.1.2009

QPR Riskienhallintajärjestelmä Case: Skanska 29.1.2009 QPR Riskienhallintajärjestelmä Case: Skanska 29.1.2009 Teemu Lehto, Vice President, QPR Software Oyj Antti Leino, Turvallisuuspäällikkö, Skanska Finland Oy QPR Software Plc QPR Quality. Processes. Results

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Stressi riskinä - Myös EU huolissaan

Stressi riskinä - Myös EU huolissaan Stressi riskinä - Myös EU huolissaan Ylitarkastaja Jaana Vastamäki Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto 25.11.2014 Ongelman laajuus (Eurobarometri, 2014, EU-OSHA) Työperäinen stressi on työpaikkojen

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja tuottavuus

Työhyvinvointi ja tuottavuus Työhyvinvointi ja tuottavuus DI HTT Marko Kesti marko.kesti@mcompetence.com EVP HRM-Performance, Mcompetence Oy Researcher, Lapin Yliopisto Tietokirjailija, Suomen tietokirjailijat ry Henkilöstö on yrityksen

Lisätiedot

Schindler Navigator Book Tavoitteiden määrittely. Toimintatapojen määrittely. Strategiset ohjeet menestykseen hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla.

Schindler Navigator Book Tavoitteiden määrittely. Toimintatapojen määrittely. Strategiset ohjeet menestykseen hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla. Tavoitteiden määrittely. Toimintatapojen määrittely. Strategiset ohjeet menestykseen hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla. Jürgen Tinggren Miguel A. Rodríguez Emmanuel Altmayer Dr. Christoph Lindenmeyer Erich

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA

TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA TTL 60 vuotta Roadshow, Tampere 5.11.2013 TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA Antti Pirinen, Tietoturva ry Antti Pirinen Tietoturva ry Hallituksessa 2009 -> Sihteeri 2013 Työkokemus: 2012 -> KPMG:n

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite (6)

PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite (6) PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite 1 2012-09-24 1 (6) COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry Arvioitava yritys Arvioitava osasto Palautteen antava yritys Palautteen

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot