Training. Käyttöönottostrategia. Laadunvalvonta ja laadunvarmistus. Ioanna Garefi, Andy Syrianoy (ATLANTIS) train.eu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Training. Käyttöönottostrategia. Laadunvalvonta ja laadunvarmistus. Ioanna Garefi, Andy Syrianoy (ATLANTIS) www.strategy train.eu"

Transkriptio

1 Strategy Train Moduuli V Luku 10 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Käyttöönottostrategia Laadunvalvonta ja laadunvarmistus Ioanna Garefi, Andy Syrianoy (ATLANTIS) train.eu Euroopan komisssio on tukenut tätä projektia taloudellisesti. Tämä julkaisu heijastaa vain tekijöidensä mielipiteitä, eikä komissio ole vastuussa siitä, miten julkaisun tietoja käytetään. Moduuli V Luku 10 1

2 Sisällysluettelo Moduuli V. Käyttöönottostrategia Luku 10: Laadunvalvonta ja laadunvarmistus Luvun kuvaus... 4 Avainsanat... 4 Oppimistavoite... 4 Lukuun käytettävä aika... 4 Johdanto Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä (Enterprise Resource Planning; ERP) Mitä ERP järjestelmällä tarkoitetaan? Miksi ERP järjestelmää kannattaa käyttää? Mistä löydän tietoja ERP ohjelmistosta? Mistä tiedän, tarvitaanko ERP ohjelmistoa omassa yrityksessäni? Parhaat käytännöt Intel Kokonaisvaltainen laatujohtaminen Mitä kokonaisvaltaisella laatujohtamisella tarkoitetaan? Miksi TQM johtamista tulisi soveltaa omassa yrityksessäni? Kokonaisvaltaista laatujohtamista koskevia resursseja Miten voin soveltaa TQM johtamiseen perustuvaa filosofiaa omassa yrityksessäni? Parhaat käytännöt FedEx Six Sigma menetelmä Mitä Six Sigma menetelmällä tarkoitetaan? Miksi Six Sigma menetelmää kannattaa käyttää? Tietoja Six Sigma menetelmästä Kuinka pk yritykset voivat hyötyä Six Sigma menetelmästä? Parhaat käytännöt Motorola Luotettavuus, huollettavuus ja turvallisuus Mitä näillä termeillä tarkoitetaan? Miksi sinun kannattaisi käyttää RAMS standardeja tarkkailujärjestelmissäsi? Mistä RAMS standardeista voi saada lisätietoja? Kuinka RAMS standardit voidaan ottaa käyttöön? Esimerkkitapaus eurooppalaiset CENELEC rautatiestandardit Liiketoimintaprosessien uudistaminen (Business Process Re engineering; BPR) Mitä liiketoimintaprosessien uudistamisella tarkoitetaan? Miksi BPR prosessit tulisi ottaa käyttöön? Missä BPR prosesseja voidaan soveltaa? Kuinka BPR prosesseja sovelletaan pk yrityksen toiminnassa? Jatkuva kehittäminen (Continuous Improvement; CI) seurannan, arvioinnin ja palauteketjujen avulla Mitä jatkuvalla kehittämisellä tarkoitetaan? Miksi jatkuvaan kehittämiseen tulisi tähdätä? Mihin jatkuvaa kehittämistä voidaan soveltaa yrityksessä? Kuinka voin soveltaa jatkuvaa kehittämistä omassa yrityksessäni? Parhaat käytännöt Kaizen lähestymistavan hyödyntäminen Toyotalla Yhteenveto luvun pääkohdista Moduuli V Luku 10 2

3 Lähdeluettelo Kirjat ja artikkelit Internet sivut Moduuli V Luku 10 3

4 Moduuli V. Käyttöönottostrategia Unit 10: Laadunvalvonta ja laadunvarmistus Luvun kuvaus Avainsanat Laadunvalvonta, laadunhallinta, laadunhallinnan suunnittelu, asiakastyytyväisyys, jätteiden vähentäminen, jatkuva kehittyminen, yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä, tietovirta, tiedonhallinta, six sigma menetelmä, RAMS, liiketoimintaprosessin uudistaminen Oppimistavoite Tässä moduulissa käsitellään kaikkein tärkeimpiä laadunvalvontaan (Quality Control; QC) ja laadunvarmistukseen (Quality Assurance; QA) liittyviä seikkoja. Luvussa keskustellaan näihin toimintoihin liittyvistä käytännön ratkaisuista ja käsitteistä, kuten yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä (Enterprise Resource Planning; ERP järjestelmä), minkä lisäksi siinä esitellään kaikkein tärkeimmät, erityisesti pk yrityksille soveltuvat laadunvarmistusmenetelmät (esim. kokonaisvaltainen laatujohtaminen, Six Sigma menetelmä, liiketoimintaprosessin uudistaminen (BPR), jne.) Moduulin lopuksi kerrotaan, kuinka arviointi, tarkkailu ja palauteketjut voivat tukea yrityksesi jatkuvaa kehittymistä. Luvussa esitellään kattavasti tarkoin valittuja käsitteitä ja tekniikoita, joista on hyötyä yrityksesi toiminnalle. Luettuasi moduulin ymmärrät, mitä laadunvalvonnalla ja laadunvarmistuksella tarkoitetaan. Lukuun käytettävä aika Tämän moduulin läpikäymiseen kuluu noin 45 minuuttia. Johdanto Laadunvalvontasuunnitelma takaa laadunvarmistuksen avulla, että asiakkaille toimitetut tuotteet ja palvelut vastaavat tiettyjä laatuvaatimuksia. Kyseessä on yrityksen paras tapa lisätä toimintansa uskottavuutta ja varmistaa, että yritystä johdetaan tehokkaasti ja sen toiminnot suoritetaan koordinoidusti. Laadunvalvontaan sisältyvät kaikki ne toiminnot ja toimenpiteet, joiden avulla voidaan valvoa yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden laatua. Tämä tarkoittaa sitä, että kokenut henkilökunta valvoo jatkuvasti kaikkia yrityksen toimintoja ja varmistaa, että kaikki toimii asianmukaisesti (eli ennalta määritettyjen toimintaohjeiden mukaisella tavalla). Laadunvarmistuksessa mennään laadunvalvontaa pidemmälle, sillä siinä määritetään ne toimenpiteet, joita noudattamalla laadunvalvonta suoritetaan oikein. Laadunvarmistuksessa testataan yrityksen toimintoja jatkuvasti ja säännöllisesti sekä käydään läpi palautetta ja katsauksia, joiden avulla yrityksen toiminnoista saadaan tarkempaa tietoa. Laadunvarmistuksen avulla saadaan myös selville, mitä toimintoja on tarpeen kehittää ja Moduuli V Luku 10 4

5 millä tavoin tuotteiden ja palveluiden laatua voidaan parantaa ja tällä tavoin ylittää asiakkaiden odotukset. Ennen työn aloittamista on tutkittava, mitkä tekniikat ja toiminnot ovat yrityksellesi hyödyksi, ja otettava tämä huomioon strategian muodostamisessa. Seuraavissa osioissa käsitellään syvällisemmin laadunvalvonnan ja laadunvarmistuksen tärkeimpiä osa alueita Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä (Enterprise Resource Planning; ERP) Mitä ERP järjestelmällä tarkoitetaan? ERP ohjelmisto kehitettiin 1990 luvulla, ja se perustui alkuaan IBM:n kehittämään MRP ohjelmistoon (Material Requirements Planning), siitä kehitettyyn MRP II ohjelmistoon (Manufacturing Resource Planning) ja tavalliseen kirjanpito ohjelmaan. Ohjelmistoa kehitettiin vuosien varrella, ja nykyään ERP termiä käytetään kaikenlaisista ohjelmista, joiden avulla voidaan hallita useita yrityksen toimintoja. 1 ERP järjestelmässä yhdistyvät yrityksen kaikki liiketoimintaprosessit ja johtamistoimet, minkä ansiosta järjestelmä helpottaa tiedonkulkua yrityksen eri toimintojen välillä. Järjestelmä kattaa kaikki yrityksen eri toiminnot ja osastot riippumatta niiden maantieteellisestä sijainnista ja jakautumisesta ja tarjoaa näin päätöksentekijöille kattavan kuvan yrityksen toiminnasta Miksi ERP järjestelmää kannattaa käyttää? ERP ohjelmiston hyödyllisyys tulee esiin tilanteessa, jossa yrityksen liiketoiminta häiriintyy tiedonkulussa olevien ongelmien vuoksi. Jos tarvittavaan tietoon ei päästä välittömästi käsiksi, voi tämä vaikuttaa päätöksentekoprosessiin merkittävällä tavalla ja johtaa vääriin johtamispäätöksiin. 3 ERP ohjelmisto voi parantaa huomattavasti yrityksesi toimintaa seuraavilla tavoilla: 1. Ohjelmiston avulla saat kattavan kuvan yrityksesi toiminnasta ja pääset tutkimaan haluamiasi luottamuksellisia tietoja (esim. taloudellisia tietoja, henkilökunnan tietoja) valitsemallasi tavalla. 2. Ohjelmiston avulla yrityksen toiminnot ovat läpinäkyvämpiä. 3. Ohjelmiston avulla pystytään alentamaan kustannuksia. 4. Tuottavuus voi ohjelmiston avulla parantua radikaalisti. 5. Ohjelmisto voi olla avuksi strategiasi parantamisessa. 6. Ohjelmiston avulla henkilökuntasi pystyy työskentelemään aiempaa järjestelmällisemmin. 1 Tom Bellinson, BPTrends (2009), The ERP software promise. 2 ERP katsaus, tammikuu By Haim Mendelson, Graduate School of Business, Stanford University, Stanford, CA , sähköposti: Korhan Gurkania ja Anne Korinia kiitetään tutkimusavusta. 3 "Selling" restructuring to SMEs through ERP implementation, Igor Nazor Centar za strucne studije Sveucilišta u Moduuli V Luku 10 5

6 Pidäthän mielessä, että ERP ohjelmiston käyttöönottoon voi liittyä piilokustannuksia ja että sen hyödyllisyys voi ilmetä vasta jonkin ajan päästä. Joissakin yrityksissä tämä prosessi voi kestää kuukausia, koska tiedon muuntaminen ja säätäminen vie aikaa ja henkilökunta on koulutettava soveltamaan ohjelmistoa jokapäiväisiin tehtäviinsä. ERPjärjestelmän käyttäminen edellyttää, että olet sitoutunut testaamaan järjestelmää jatkuvasti, muokkaamaan sitä ja investoimaan yrityksen resursseja sen kehitystyöhön Mistä löydän tietoja ERP ohjelmistosta? 1. ERP Central (www.erpcentral.com): Tältä sivustolta saat tietoja tarjolla olevista ohjelmista ja niiden käytöstä. 2. SAP (www.sap.com): SAP on liiketoiminnan johtamisessa auttavien ohjelmistojen suurin valmistaja. Tämä saksalaisyritys perustettiin vuonna 1972, ja se on alan markkinajohtajana ja edelläkävijänä kehittänyt toimialakohtaisia yritysratkaisuja yhdeksälletoista teollisuudenalalle Mistä tiedän, tarvitaanko ERP ohjelmistoa omassa yrityksessäni? Oikeanlaisen ERP ohjelmiston valinta riippuu siitä, mitä tavoitteita ohjelmistolle asetetaan ja kuinka monimutkaisia toimintoja sen avulla pyritään hallitsemaan. Jos yrityksesi on kasvanut nopeasti, on oikea aika päästä eroon manuaalisista liiketoimintaprosesseista ja uudistaa yrityksen järjestelmät kattavasti. Soveltuvatko ERP ohjelmistot vain suurten yritysten käyttöön? Vastaus tähän kysymykseen on kielteinen: ERP ohjelmistoista eivät hyödy ainoastaan suuret yritykset. 5 Viime aikoina ERP järjestelmiä myyvät yritykset ovat käyneet kauppaa etenkin pk yritysten kanssa, mikä johtuu siitä, että yritykset ovat entistä paremmin tietoisia ERP järjestelmien tarjoamista hyödyistä. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että ERP järjestelmien käyttäminen merkitsee samalla joustavuuden heikkenemistä ja sääntöjen mukaan toimimista. Kuten varsin hyvin tiedetään, pk yritykset toimivat erilaisessa kilpailuympäristössä kuin suuret yritykset, koska pk yritysten toiminta on vapaampaa ja niiden ei tarvitse toimia jäykkien sääntöjen mukaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pk yrityksillä on oma, ainutlaatuinen liiketoimintatapansa. 6 Mieti siis hetken aikaa, mikä tekee omasta yrityksestäsi ainutlaatuisen. Pohdi myös, ovatko henkilökuntasi roolit määritelty kyllin selkeästi, sillä kilpailuetusi markkinoilla voi standardisoinnin ja sääntöjen noudattamisen seurauksena hävitä. 4 ERP katsaus, tammikuu Haim Mendelson, Graduate School of Business, Stanford University, Stanford, CA , sähköposti: Korhan Gurkania ja Anne Korinia kiitetään tutkimusavusta. 5 Discussing ERP's intervention in small and Medium Enterprises <http://www.erpwire.com/erp articles/erp forsmall business.htm> Viitattu syyskuussa ERP implementation and actual work practice in SMEs: a dialectic Perspective, Dimitris Nathanae,L Bill Papantoniou, Dimitris Papageorgiou. Moduuli V Luku 10 6

7 Parhaat käytännöt Intel Intel on monikansallinen yritys, joka toimii hyvänä esimerkkinä ERP järjestelmän onnistuneesta käyttöönotosta. Intelin ERP järjestelmällä on yli aktiivista käyttäjää, ja käyttöympäristö on asennettu noin 250 palvelimelle. Intel noudattaa keskittämätöntä ERP strategiaa, ja ensimmäisinä ohjelmistoa käyttivät toimintansa tukemiseksi yrityksen myynti ja markkinointiosastot. Ajan mittaan myös yrityksen muut osastot ottivat järjestelmän käyttöön, ja nykyään Intel käyttää ERP järjestelmää mm. talousasioiden, materiaalien ja varastojen hallinnassa ja muissa toiminnoissa Kokonaisvaltainen laatujohtaminen Mitä kokonaisvaltaisella laatujohtamisella tarkoitetaan? Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (Total Quality Management; TQM) on jatkuvaan kehitykseen tähtäävä prosessi, jota voidaan kutsua myös johtamisfilosofiaksi. Kokonaisvaltaisessa laatujohtamisessa yrityksen laatua ja palveluita pyritään kehittämään jatkuvasti. TQM johtamisen tärkein ajatus on se, että tuotteiden ja palveluiden laatu varmistetaan suorittamalla monenlaisia johtamistehtäviä (kuten henkilöstöjohtamista ja koko liiketoimintaprosessin hallintaa), sen sijaan että toiminta perustuisi pelkille tilastollisille prosesseille. 8 TQM johtamisen taustalla on ajatus kustannusten vähentämisestä. Kustannusten vähentämisessä keskitytään erityisesti jätteiden vähentämiseen, ja siinä autetaan myös tavarantoimittajia tuottamaan laadukkaita tuotteita ja palveluita. Tämän toiminnan tarkoituksena on pitää asiakkaat mahdollisimman tyytyväisinä ja saavuttaa kilpailuetua markkinoilla Miksi TQM johtamista tulisi soveltaa omassa yrityksessäni? TQM johtaminen voi tarjota yrityksellesi välittömiä etuja: 1. Se tarjoaa sinulle suoraa tietoa yrityksestäsi ja sen henkilökunnasta. 2. Se on tehokas tapa parantaa kommunikaatiota. 3. Sen avulla voidaan parantaa yrityksen tuottavuutta ja tehokkuutta. 4. Pystyt sen avulla tunnistamamaan yrityksen prioriteetit ja tarvittavat toimenpiteet. 5. Se auttaa sinua havaitsemaan yrityksesi heikkoudet. 6. Yrityksesi henkilökunta tulee aiempaa aktiivisemmaksi ja suorittaa yrityksen päivittäiset toiminnot tehokkaammin. 7. TQM johtamisen avulla kaikki yrityksessäsi toimivat henkilöt pystyvät soveltamaan laatuun perustuvaa ajattelua kaikissa tehtävissä, riippumatta siitä, kuinka monimutkaisia tehtävät ovat. 7 White Paper <www.intel.com/it>, viitattu syyskuussa Total Quality Management: A continuous improvement process 4 (1996), PHCC Educational Foundation. 9 Total Quality Management <http://www.school for champions.com/competition/tqm.htm> viitattu syyskuussa Moduuli V Luku 10 7

8 Kokonaisvaltaista laatujohtamista koskevia resursseja 1. EFQM: Voittoa tavoittelematon säätiö, joka kahdenkymmenen vuoden ajan on jakanut jäsenilleen käyttökelpoista tietoa strategian käyttöön ottamisesta. (http://ww1.efqm.org) 2. EUN TQM: Eurooppalaisten yliopistojen kokonaisvaltaisen laatujohtamisen verkoston tarkoituksena on tarjota eurooppalaisille opiskelijoille ja professoreille mahdollisuuksia tutkia TQM johtamisen eri puolia ja sen taustalla olevia periaatteita ja metodologioita. (http://mbatqm.unipi.gr//index.php?option=com_content&task=view&id=60&itemid=53) Miten voin soveltaa TQM johtamiseen perustuvaa filosofiaa omassa yrityksessäni? Ennen kuin otat TQM järjestelmän käyttöön yrityksessäsi, sinun tulee tunnistaa prosessiin kuuluvat vaiheet ja toimittava niiden mukaisesti. Kun olet asettanut yrityksellesi tietyt tavoiteet, on yrityksessäsi sitouduttava korkeaan laatuun ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Prosessin vaiheet ovat: toteuttamisvaiheiden tunnistaminen, vastuualueiden jakaminen työpaikalla, vertailukohdan muodostaminen, jokaisen projektin tarkka suunnittelu ja projektien ajattelu sykleinä sekä kaikkien henkilökunnan jäsenten tiedottaminen omista vastuualueistaan. 10 Seamus McNulty on tunnistanut kymmenen TQM johtamisen avainvaihetta 11, jotka on kuvattu seuraavassa taulukossa: TQM johtamisen kymmenen vaihetta 12 : 1. Ala ajatella strategisesti uudella tavalla 2. Tutustu asiakkaisiisi 3. Aseta realistiset vaatimukset asiakkaille 4. Keskity ongelmien ennaltaehkäisyyn niiden korjaamisen sijasta 5. Vähennä päivittäin syntyvää jätemäärää 6. Toteuta jatkuvan kehittymisen strategiaa 7. Paranna yrityksesi prosesseja organisoidun metodologian avulla 8. Vähennä toiminnassa tapahtuvaa vaihtelua 9. Sovella tasapainoista lähestymistapaa 10. Sovella vaatimuksia kaikkiin yrityksesi toimintoihin 10 Total Quality Management: A continuous improvement process 4, 1996 PHCC Educational Foundation. 11 Total Quality Management viitattu syyskuussa Total Quality Management viitattu syyskuussa Moduuli V Luku 10 8

9 Parhaat käytännöt FedEx FedEx on hyvä esimerkki TQM johtamisen onnistuneesta soveltamisesta. FedEx käynnisti 1970 luvun puolivälissä pikakuljetustoiminnan, jonka palvelut mahdollistivat arvokkaiden tuotantopanosten toimituksen Six Sigma menetelmä Mitä Six Sigma menetelmällä tarkoitetaan? Six Sigma menetelmän kehitti Motorola 1990 luvun alussa. Myöhemmin menetelmän ottivat käyttöön myös General Electric ja Allied Signal. General Electricin toimitusjohtaja Jack Welsh on todennut, että Six Sigma on kaikkein haastavin ja tuottavin General Electricin koskaan soveltamista strategioista. 14 Six Sigma on johtamismenetelmä, jossa alkuaan keskityttiin prosessien parantamiseen tilastollisten työkalujen avulla ja joka sittemmin on kehittynyt valmiiksi ja kattavaksi liiketoiminnan johtamisjärjestelmäksi. Käytännössä Six Sigma menetelmä voidaan määritellä kahdella tavalla. Se on joko: (1) joukko prosessien ja tuotteiden parantamiseen tarkoitettuja työkaluja tai (2) prosessien ja liiketoiminnan suorituskyvyn parantamiseen tähtäävä lähestymistapa. Toisin sanottuna kyseessä on tapa kehittää johtajuutta ja muuttaa johtamistaitoja merkittävällä tavalla. 15 Daniel L. Quinnin sanoin: Six Sigmasta on tullut synonyymi laadun parantamiselle, kustannusten karsimiselle, asiakasuskollisuuden kohentamiselle ja ratkaiseville tuloksille Miksi Six Sigma menetelmää kannattaa käyttää? General Electricin vuoden 2000 toimintakertomuksessa todettiin: Six Sigma menetelmä on siirtänyt painopisteen yrityksen sisältä sen ulkopuolelle. Se on muuttanut tapaamme ajatella ja kouluttaa tulevia johtajiamme ja tehnyt meistä entistä enemmän asiakkaisiimme keskittyvän organisaation. 16 Six Sigma menetelmän käyttöönotto voi tuoda yritykselle suuria voittoja, ja sen avulla voidaan myös parantaa johtamiskoulutusta. Huipputason johtamisasemissa on yleensä välttämätöntä ymmärtää kattavasti Six Sigma menetelmän taustalla oleva ajattelutapa Global Impacts of FedEx in the New Economy viitattu syyskuussa Quality & Productivity Journal, syyskuu 2000, The Six Sigma Approach. Hemant Urdhwareshe, General Manager, Supplier Quality Assurance, Cummins India Ltd. 15 Rath & Strong's six sigma leadership handbook, AON Management consulting, s Rath & Strong's six sigma leadership handbook, s. 14. Moduuli V Luku 10 9

10 Tietoja Six Sigma menetelmästä 1. i Six Sigma Europe: Six Sigma laaturesursseja eurooppalaisille yrityksille. (http://www.isixsigma.com/) 2. ASQ:n Lean ja Six Sigma menetelmiin keskittyvä konferenssi: Konferenssi, jossa esitellään uusimmat Six Sigma työkalut, menetelmät ja ratkaisut yrityksen toiminnan parantamiseksi. (http://www.asq.org/conferences/six sigma/index.html) 3. Pariisin Lean Six Sigma instituutti (http://www.lean six sigma.pro) Kuinka pk yritykset voivat hyötyä Six Sigma menetelmästä? Yrityksen on otettava monia asioita huomioon ennen kuin se ottaa Six Sigma menetelmän käyttöön. Menetelmän on todettu olevan erittäin hyödyllinen suurille yrityksille, mutta sen hyöty pienille yrityksille on kyseenalaistettu, koska järjestelmän soveltaminen edellyttää kattavaa koulutusta, suuria investointeja, täysiaikaista paneutumista, päivittäistä työpanosta sekä monimutkaisten tilastollisten menetelmien käyttöä. 18 Runchana Sinthavalai on ehdottanut monia toimintatapoja pk yrityksille, jotka käyttävät Six Sigma menetelmää. Hän suosittelee, että yritykset välttäisivät monimutkaisen järjestelmän käyttämistä ja pyrkisivät suosimaan yksinkertaisia termejä, käyttämään järjestelmästä vain sen tiettyjä osia ja työkaluja sekä opiskelemaan järjestelmän käyttöä itsenäisesti ulkoisten konsulttipalveluiden käyttämisen sijaan. Sinthavalai suosittelee myös, että Six Sigma toiminnot otettaisiin osaksi yrityksen säännöllisiä toimintoja Parhaat käytännöt Motorola Motorola on Six Sigma menetelmän edelläkävijä. Yritys on säästänyt miljoonia dollareita liiketoimintaansa kehittämällä. Motorola tarjoaa myös koulutusta ja laatuluokitusta niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin Motorola Universityn kautta Luotettavuus, huollettavuus ja turvallisuus Mitä näillä termeillä tarkoitetaan? Termillä RAMS (Reliability luotettavuus, Availability saatavuus, Maintainability huollettavuus ja Safety turvallisuus) viitataan sellaisiin standardeihin, joiden tulisi olla osana kaikkia kokonaisvaltaisia laaduntarkkailujärjestelmiä. Näiden vaatimusten avulla pystytään varmistamaan, että järjestelmä kykenee suoriutumaan kaikista toiminnoistaan missä tahansa olosuhteissa (luotettavuus), se pystytään palauttamaan alkuperäiseen tilaansa huollon yhteydessä, se pystyy suorittamaan tarvittavat toiminnot koko elinkaarensa ajan ilman 18 International Journal of the Computer, the Internet and Management julkaisun erikoisnumero, Vol. 14 No.SP1, elokuu, 2006, A Methodology to Support Six Sigma Implementation in SMEs as elearning, Runchana Sinthavalai (s. 23.1). 19 (ibid. s. 23.2). Moduuli V Luku 10 10

11 tietojen menetystä (huollettavuus), ja sen käyttöön ei liity riskejä (turvallisuus). Saatavuuteen ei usein keskitytä erikseen, sillä se on luotettavuuden ja huollettavuuden yksinkertainen funktio. 20 RAMS analyysien avulla voidaan tarkastaa minkälainen järjestelmä tahansa riippumatta sen luonteesta. RAMS analyysejä hyödyntäviä toimialoja ovat mm. energiasektori, lääkesektori sekä tietoliikennesektori. Näillä toimialoilla toimivien yritysten on jatkuvasti suoritettava tarkastuksia, jotta ne pysyisivät mukana alan uusimmissa kehityskuluissa ja pystyisivät estämään järjestelmissään mahdollisesti esiintyvät virheet ja yritystä uhkaavat riskit. Esimerkiksi energiasektorilla järjestelmien vakaus ja luotettavuus on olennaisen tärkeää, sillä monet muut toimialat ovat riippuvaisia energiasektorin toiminnasta ja energiasektorin omat toiminnot ovat usein yksittäisiä prosesseja, joihin liittyvät riskit ovat usein vaaraksi ihmisille. Aina kun tällaisia riskejä on olemassa, käyttöjärjestelmien tieteeseen perustuvan luotettavuuden, huollettavuuden ja turvallisuuden tulisi olla toiminnan sääntönä, ei poikkeuksena. RAMS standardit määrittävät selkeästi kaikkien tehtävien laatutason. Puutteet millä tahansa osa alueella (turvallisuus, huollettavuus, saatavuus ja turvallisuus) kasvattavat yrityksen kustannuksia, jotka muodostuvat paljon suuremmiksi kuin jos järjestelmä olisi tarkastettu näiden standardien mukaisesti ennen sen käyttöönottoa. Hyvät johtamistaidot auttavat pitämään ylimääräiset kustannukset mahdollisimman alhaisina Miksi sinun kannattaisi käyttää RAMS standardeja tarkkailujärjestelmissäsi? Järjestelmät, tuotteet ja toimialojen väliset suhteet kehittyvät ja monimutkaistuvat kaiken aikaa, minkä vuoksi RAMS standardit ovat välttämättömiä toiminnassa tarvittavien resurssien vähentämiseksi. Nämä standardit soveltuvat parhaiten toimialoille, joilla työskennellään pitkälle kehitettyjen tieteellisten tuotteiden tai palveluiden parissa, kuten kuljetus tai avaruusalalle. Näillä aloilla toiminnan turvallisuus ja tarkkuus ovat erittäin tärkeitä. RAMS standardit ovat olennainen osa yrityksen kokonaisvaltaista laaduntarkkailua, ja ne voivat olla erittäin monipuolisia Mistä RAMS standardeista voi saada lisätietoja? 1. TÜV Rheinland Group, yksi maailman johtavista teknisten palveluiden tuottajista, tarjoaa turvallisuutta ja toiminnan laatua parantavia palveluita. Näihin palveluihn kuuluu myös RAMS analyysien tekeminen, varsinkin sellaisilla toimialoilla, joilla analyysit ovat välttämättömiä, kuten rautatiesektorilla. (http://www.tuv.com/de/en/rams.html) 2. Vuosittainen luotettavuus ja huollettavuus symposiumi (Reliability and Maintainability Symposium) on myös hyvä tietolähde, jonka kautta voi seurata RAMS standardien viimeaikaisia kehityskulkuja. Symposiumiin kutsutaan tutkijoita esittelemään omia tutkimustuloksiaan niin teorian kuin käytännönkin tasolla, oli kyseessä sitten RAMS:iin liittyvät menestystarinat tai luotettavuuteen ja huollettavuuteen liittyvän tiedon soveltamisesta saadut kokemukset. (http://www.rams.org/) 20 Wikipedian turvallisuutta koskeva artikkeli, viitattu syyskuussa Wikipedian artikkeli kokonaisvaltaisesta laatujohtamisesta, viitattu syyskuussa Moduuli V Luku 10 11

12 Kuinka RAMS standardit voidaan ottaa käyttöön? Jos yrityksesi kuuluu yllä mainittuihin riskialttiisiin ja turvallisuutta painottaviin toimialoihin, kuten tietoliikenne tai lääkesektoriin, olisi hyvä ajatus investoida näiden standardien käyttöönottoon. Tätä tarkoitusta varten voidaan kääntyä ulkopuolisen yrityksen puoleen tai palkata asiantuntija auttamaan standardien käyttöön ottamisessa Esimerkkitapaus eurooppalaiset CENELEC rautatiestandardit CENELEC rautatiestandardit 22 (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique) ovat hyvä esimerkki RAMS standardien onnistuneesta käytöstä. CENELEC on integroinut RAMS standardit osaksi vaatimuksiaan ja ottanut ne menestyksekkäästi käyttöön käytännössä jokaisessa uudessa, rautatieteknologiaan liittyvässä kansainvälisessä projektissa. Standardit eivät koske vain raskasta raideliikennettä, kuten standardien otsikkona olevasta rautatiestandardeista voisi päätellä, vaan niitä sovelletaan myös kevyeen raideliikenteeseen ja kaupunkien joukkoliikenteeseen Liiketoimintaprosessien uudistaminen (Business Process Re engineering; BPR) Mitä liiketoimintaprosessien uudistamisella tarkoitetaan? Henri Fayol, johtamisteorian isä, kehitti 1900 luvun alussa suunnittelun käsitteen ja määritti sen seuraavalla tavalla: Suunnittelussa ohjataan toimintoa sen tavoitteita kohti pyrkimällä saamaan kaikista mahdollisista resursseista mahdollisimman suuri hyöty. 23 Hammer M. Champy on puolestaan todennut: Uudistamisessa on kyse liiketoimintaprosessien uudelleen jäsentämisestä ja radikaalista uudelleen suunnittelusta, joiden tarkoituksena on parantaa elintärkeitä ja ajankohtaisia suorituskyvyn mittalukuja, kuten kustannuksia, laatua, palvelua ja nopeutta. 24 Mitä BPR prosessit merkitsevät omalle yrityksellesi? Käsite sisältää kaikki merkittävät muutokset, jotka koskevat esimerkiksi johtamisjärjestelmääsi, yrityksesi rakennetta ja henkilöstöhallintaa. BPR prosessit liittyvät kaikkiin sellaisiin muutoksiin, joilla on vaikutuksia tapaan, jolla liiketoimintaa harjoitetaan Miksi BPR prosessit tulisi ottaa käyttöön? Frederick Taylor totesi 1880 luvulla, että uudistamisen tarkoituksena on tehdä kaikista prosesseistasi ensiluokkaisia Cenelec rautatiestandardit TUV:n nettisivuilla, viitattu syyskuussa Lloyd, Tom, Giant with Feet of Clay/ Tom Lloyd Offers a Contrasting View of Business Process Reengineering, Financial Times, 5. joulukuuta 1994, s Hammer,M., Champy.J., (1993), Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution., Harper Collins, London. 25 Michael Covert: Successfully Performing BPR, Visible Systems Corporation, Copyright 1997, Visible Systems Corporation, s. 1. Moduuli V Luku 10 12

13 BPR on oikea ratkaisu, jos tavoitteena on nostaa yritys kilpailijoiden yläpuolelle ja selvitä markkinoilla jatkuvasti tapahtuvista muutoksista. Onnistuneesti toteutettuna liiketoimintaprosessien uudistaminen voi parantaa tuotteidesi ja palveluittesi laatua. Tämä voi parantaa asiakastyytyväisyyttä ja tarjota yrityksellesi huomattavia taloudellisia etuja. BPR prosessien avulla ongelmayrityksistä voidaan kehittää tehokkaita kilpailijoita, minkä lisäksi prosessit takaavat yritykselle hyvän markkina aseman kilpailijoihinsa nähden Missä BPR prosesseja voidaan soveltaa? Asiantuntijoiden mukaan uudistamisen tulisi keskittyä yrityksen itsensä sijasta yrityksen prosesseihin. Kun olet tunnistanut muutosta tarvitsevat prosessit, sinun tulee päättää, mitkä niistä uudistetaan asettamalla ne tärkeysjärjestykseen toimintonsa, vaikutusalansa ja toteuttamiskelpoisuutensa perusteella. 28 BPR prosessien onnistuminen vaatii ylimmän johdon tukea, varsinkin jos prosesseja vastustetaan. Tällaisessa tapauksessa taitava johtaja voi tarjota opastusta ja ohjata ryhmää muutokseen, vahvistaen tarpeen mukaan niitä toimintoja, jotka hyödyntävät uudistettavaa yritystä. Tällä johtajalla tulee olla tarvittavat taidot, joiden avulla hän voi vakuuttaa yrityksen henkilökunnan siitä, että muutos ei ainoastaan hyödytä yritystä, vaan myös itse työntekijöitä. Vaikka työntekijät vaikuttaisivat kuinka vastahakoisilta tahansa, on tärkeää pyrkiä saavuttamaan yrityksen tavoitteet yhteistyössä heidän kanssaan Kuinka BPR prosesseja sovelletaan pk yrityksen toiminnassa? BPR prosessit ovat elintärkeitä varsinkin eurooppalaisille pk yrityksille, joissa jatkuvan kehittämisen periaatetta noudatetaan yhä säännönmukaisemmin. 30 Useimpien pk yritysten toiminta perustuu niiden henkilöstöön, sillä yritysten päivittäiset toiminnot riippuvat pitkälti työntekijöiden panoksesta, ja johdon ja muun henkilökunnan väliset suhteet ovat selkeämpiä. Niinpä monet yrityksistä keskittyvät koko organisaation tasolla sovellettaviin toimintoihin, kuten ERP toiminnanohjausjärjestelmään. Vaikka pk yritysten toiminta onkin pienimuotoista, ei yritysten tulisi kuitenkaan lakata tekemästä muutoksia. Parempi organisaatio ja uusien prosessien käyttöönotto voi osoittautua hyödylliseksi mille tahansa yritykselle riippumatta sen koosta. 26 Business Process Reengineering Analysis and Recommendations, Maureen Weicher, William W. Chu, Wan Ching Lin, Van Le, Dominic Yu, joulukuu 1995, s Business Process Reengineering Analysis and Recommendations, Maureen Weicher, William W. Chu, Wan Ching Lin, Van Le, Dominic Yu, joulukuu 1995, s Business Process Reengineering: A Consolidated Methodology, Subramanian Muthu, Larry Whitman ja S. Hossein Cheraghi, Dept. of Industrial and Manufacturing Engineering Wichita State University Wichita, KS , USA, 1999, s Michael Covert: Successfully Performing BPR, Visible Systems Corporation, Copyright 1997, Visible Systems Corporation, s Achieving Business Process Improvement in SMEs Using Open Source Content Management Systems, Nikolaos A. Panayiotou, Sotiris P. Gayιalis ja Stavros T. Ponis, 2005, s. 1. Moduuli V Luku 10 13

14 Näin BPR prosessit voivat tarjota yrityksellesi pitkäkestoista hyötyä: 1. Asiakaspalvelu parantuu 2. Tehtävät on jaettu aiempaa paremmin 3. Työtehtävien sujuvuus parantuu 4. Yrityksen resursseja käytetään entistä tehokkaammin 5. Yrityksen voitto kasvaa 6. Kustannukset ja jätteet vähenevät Pienet yritykset voivat kohdata vaikeuksia, jotka johtuvat niiden henkilökunnan pienestä koosta ja yrityksen rajoitetuista resursseista ja pääomasta, jotka ovat ennakkoedellytyksiä merkittävien muutosten soveltamiselle ja käyttöönotolle. BPRprosessien soveltaminen on kuitenkin välttämätöntä, jos strategiasi keskittyy nopean tuoton sijaan yrityksen pitkäkestoiseen menestykseen ja selviytymiseen markkinoilla. Organisaation uudistamisprosessin menestys riippuu pk yrityksissä siitä, onko yrityksen johtajalla riittävästi määrätietoisuutta suorittaa prosessi loppuun saakka sekä siitä, suoritetaanko prosessi oikeassa aikataulussa, niin että epäonnistumisen riski on mahdollisimman pieni. Prosessi on siis yrityksen johtajan vastuulla, ja tämän on myös oltava prosessin johdossa heti sen alusta lähtien. 31 Tästä syystä prosessin onnistuminen ei riipu ainoastaan saatavilla olevista resursseista ja osaamisesta, vaan se on myös seurausta yritysjohdon päättäväisyydestä. Koska olet oman yrityksesi johtaja, vastuu prosessin ohjaamisesta on sinulla Esimerkkitapaus IBM:n Line of Visibility suunnittelujärjestelmä IBM kehitti järjestelmän liiketoimintaprosessien ymmärtämiseksi (menetelmän BPR prosesseja varten), jota se kutsui nimellä Line of Visibility Engineering Methodology. Järjestelmää varten laadittiin käsikirja, johon koottiin kaikki IBM:n teknologiat ja BPR prosessien kehittämistekniikat, jotka voisivat olla hyödyksi BPR prosessien käytössä. 32 Voit ladata käsikirjan IBM:n kotisivuilta täältä (http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg html) 10.6 Jatkuva kehittäminen (Continuous Improvement; CI) seurannan, arvioinnin ja palauteketjujen avulla Mitä jatkuvalla kehittämisellä tarkoitetaan? Jatkuva kehittäminen (tunnetaan lyhenteillä CIP tai CI) on johtamisprosessi, jossa (asiakasarvoa tuottavia) jakeluprosesseja tarkkaillaan ja arvioidaan jatkuvasti, ja niiden tehokkuutta, hyötysuhdetta ja joustavuutta parannetaan. 33 Itse termi sisältää jo ajatuksen siitä, että prosessi on jatkuvaa toimintaa. CI prosessissa keskitytään ihmislähtöiseen johtamiseen, ja niinpä ammattitaitoisen pk yrityksen johtajan tulisi pystyä 31 Business Process Reengineering in small Companies, s Business Process Reengineering and Beyond, An IBM Redbooks publication, Wikipedia, Continuous Improvement, viitattu syyskuussa Moduuli V Luku 10 14

15 tunnistamaan tarve parantaa yrityksen kilpailukykyä jatkuvasti ja näin varmistaa yrityksen kasvu, sen saamat tuotot ja asema markkinoilla. Kokonaisvaltaisessa laatujohtamisessa jatkuva kehittäminen liittyy yrityksen ydintoimintoihin, joiden avulla yritys voi ylläpitää saavuttamansa kilpailuaseman Miksi jatkuvaan kehittämiseen tulisi tähdätä? On monia syitä lähteä toteuttamaan jatkuvan kehittämisen filosofiaa yrityksessä. Ensimmäinen ja kaikkein tärkein syy on se, että koko yrityksen henkilökunta pystytään aktivoimaan. Jatkuva kehittäminen on askel eteenpäin kokonaisvaltaisesta laatujohtamisesta, sillä siihen sisältyvät kaikki ne edistysaskeleet, joita yrityksen käyttämissä standardeissa on otettu. Jatkuvasti kehitetyt, pitkällä aikavälillä parannellut ja standardisoidut prosessit johtavat yrityksessäsi innovatiivisiin muutoksiin, joiden ansiosta yrityksesi pystyy säästämään aikaa ja kustannuksia. 35 Jatkuvalla kehittämisellä on myönteinen vaikutus kaikkiin yrityksen prosesseihin ja osaalueisiin. 36 Liiketoimintaprosessit: parantunut suorituskyky, tehostunut suunnittelu Talous: kohentunut tuotto, resurssien tehokkaampi käyttö Henkilöstöresurssit: henkilökunnan parantunut motivaatio, tyytyväisempi henkilökunta, tehokkaampi rekrytointi Toimittajat: parantuneet suhteet yrityksen ja sen toimittajien välillä Asiakkaat: tyytyväisemmät asiakkaat ja parantunut kommunikointi Mihin jatkuvaa kehittämistä voidaan soveltaa yrityksessä? Jatkuvaa kehittämistä tulisi soveltaa kaikkiin prosesseihin, jotka tukevat yrityksesi toimintaa. Pidäthän mielessä, että kehittämisessä tulee keskittyä prosessien luonteeseen niiden lopputulosten sijaan Kuinka voin soveltaa jatkuvaa kehittämistä omassa yrityksessäni? Olennaiset tekijät Ennen kuin siirrymme CI prosessien käyttöönottoon omassa yrityksessäsi, on tarpeen esitellä tietyt tekijät ja ennakkoedellytykset, joiden avulla voidaan varmistua siitä, että prosessit suoritetaan oikein. Näitä olennaisia tekijöitä ovat: ylemmän johdon sitoutuminen, kaikkien työntekijöiden osallistuminen ja mahdollisuus vaikuttaa, henkilökunnan panoksen ja suorituksen johtaminen, hyvä kommunikaatio yrityksen sisällä, koulutustoiminnan aloittaminen ja koulutuksen ottaminen osaksi yrityksen strategiaa, tunnetuille laadunhallintajärjestelmille ja standardeille myönnettävä virallinen sertifikaatti, tärkeimpien tunnuslukujen mittaaminen ja arviointi sekä ennalta asetetut vertailuluvut ISO9000 based advanced quality approach, for continuous improvement of manufacturing processes, Deeb Salah Iung Benoît, s Continuous Improvement Tools, viitattu syyskuussa Moduuli V Luku 10 15

16 Kaizen lähestymistapa Kaizen lähestymistapa on suosittu jatkuvan kehittämisen menetelmä, jonka avulla yritys voi kehittyä merkittävällä tavalla ( kai merkitsee japaniksi muutosta, ja zen hyvää ). Kaizen ajattelun mukaan kaikkea voidaan kehittää, ja niinpä tätä periaatetta noudattavat yritykset pyrkivät parantamaan kaikkia prosessejaan riippumatta niiden senhetkisestä tilasta (eli esimerkiksi siitä, onko prosessi taloudellisesti vakaa tai toimiiko se hyvin). 38 Kaizen lähestymistapaan sisältyy myös ajatus, jonka mukaan yrityksen kaikilla toimintatasoilla olevien ihmisten tulisi osallistua yrityksen jatkuvaan kehittämiseen ja että kehitykseen tulisi aina pyrkiä tarmokkaasti Jatkuvan kehittämisen ydintoiminnot Jatkuvan kehittämisen ydintoimintoja ovat seuranta, arviointi ja palauteketjut: 1. Seuranta on jatkuvan kehittämisen tärkein osa. Jatkuvaan kehittämiseen perustuvaa seurantaa voidaan kuvata kolmessa vaiheessa: (1) ongelman tunnistaminen jatkuvasti tehtävien tarkastusten avulla, (2) tilanteen arviointi tarkastusten tulosten perusteella sekä (3) jatkuvan kehittämisen prosessit ja optimointi. 2. Arviointi kytkeytyy kaikkiin seurantaprosesseihin. Arviointiin ei sisälly ainoastaan monipuolisten tiedonkeruutyökalujen käyttöä ja henkilökunnan koulutusta, vaan arvioiden tekijöiden on mahdollisesti osallistuttava itse myös sellaisen työkulttuurin luomiseen, joka kannustaa kysymysten esittämiseen ja kriittiseen itsearviointiin, tarjoten kuitenkin samalla tukea ja kannustaen muutoksiin. 39 Arviointikäytännöt ja niihin osallistuvien roolit on suunniteltava huolella, ja henkilökuntaa on rohkaistava osallistumaan pitkäkestoisiin arviointiprosesseihin. 3. Palauteketjut, jotka koskevat jatkuvaa kehittämistä, ovat periaatteessa seurausta arviointikäytännöistä. Palauteketjut ovat kausittain suoritettavia katsauksia, jotka voivat keskittyä tuotteisiin tai palveluihin. Näitä katsauksia voidaan hyödyntää henkilökunnan koulutuksessa, ja saadun palautteen avulla voidaan saada uusia tietoja ja välttää virheitä. HARJOITUS: Nyt on sinun vuorosi miettiä, toimiiko oma yrityksesi jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti. Jos näin on, merkitse muistiin, miten yrityksessäsi suoritettavat toiminnot kytkeytyvät yrityksen jatkuvan kehittämisen strategiaan ja pohdi, ottaako yrityksesi koko henkilökunta osaa yrityksen jatkuvaan kehittämiseen Parhaat käytännöt Kaizen lähestymistavan hyödyntäminen Toyotalla Toyota on erinomainen ja edustava esimerkki Kaizen lähestymistapaa hyödyntävästä johtamisesta, koska yrityksellä oli käytössään erittäin systemaattinen ja vakaa kustannushallintajärjestelmä, jonka puitteissa kaikki kaizen toiminnot organisoitiin The evaluation exchange, A periodical on emerging strategies in evaluating child and family services, 2002, s Transforming Kaizen at Toyota, Koichi Shimizu, Okayama University. Moduuli V Luku 10 16

17 Yhteenveto luvun pääkohdista Tämän luvun tärkeimpänä tavoitteena on ollut esitellä laaduntarkkailun ja laadunvarmistuksen tärkeimpiä osa alueita. Ehdotamme, että kun olet nyt käynyt läpi koko oppimismateriaalin, siirtyisit seuraavaksi tärkeimpien käytännön ratkaisujen pariin, joiden avulla voit varmistaa tuotteidesi ja palveluittesi korkean laadun. Voit myös muuttaa niitä juuri omalle yrityksellesi sopiviksi, jotta voit valita käytännössä kaikkein toimivimmat ratkaisut. Pohdi kaikessa rauhassa, mitä ongelmia huonosta laadunhallinnasta voi omassa yrityksessäsi koitua ja pohdi näille ongelmille ratkaisuja. Jos sinulla on esimerkiksi vaikeuksia saada tarkkoja tietoja yrityksestäsi tai jos henkilöstöhallintaan tai talouteen liittyvät tietosi eivät ole ajan tasalla, kannattaa sinun harkita ERP järjestelmän käyttöön ottamista. Järjestelmä tarjoaa sinulle mahdollisuuden tutkia kaikenlaisia tietoja omasta yrityksestäsi, mutta pystyt sen avulla myös milloin tahansa tarkastelemaan tietokokonaisuuksia missä muodossa haluatkin. Moduuli V Luku 10 17

18 Lähdeluettelo Kirjat ja artikkelit A Methodology to Support Six Sigma Implementation in SMEs as elearning, Runchana Sinthavalai (2006) at Special Issue of the International Journal of the Computer, the Internet and Management, Vol. 14 No.SP1, August, Business Process Reengineering and Beyond (1995), An IBM Redbooks publication. Business Process Reengineering: A Consolidated Methodology (1999), Subramanian Muthu, Larry Whitman, and S. Hossein Cheraghi, Dept. of Industrial and Manufacturing Engineering Wichita State University Wichita, KS , USA. Haim Mendelson (January 2000) ERP Overview, Graduate School of Business, Stanford University, Stanford, CA Hammer,M., Champy.J., (1993), Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution., Harper Collins, London. Hemant Urdhwareshe, (September 2000) The Six Sigma Approach at Quality & Productivity Journal. Lloyd, Tom (1994), Giant with Feet of Clay/ Tom Lloyd Offers a Contrasting View of Business Process Reengineering, Financial Times, December 5. Maureen Weicher, William W. Chu, Wan Ching Lin, Van Le, Dominic Yu, (December, 1995) Business Process Reengineering Analysis and Recommendations. Michael Covert (1994) Successfully Performing BPR, Visible Systems Corporation, Visible Systems Corporation. Nikolaos A. Panayiotou, Sotiris P. Gayιalis and Stavros T. Ponis (2005), Achieving Business Process Improvement in SMEs Using Open Source Content Management Systems. Rath & Strong (2006), Rath & Strong's six sigma leadership handbook, AON Management consulting. The evaluation exchange (2002) A PERIODICAL ON EMERGING STRATEGIES IN EVALUATING CHILD AND FAMILY SERVICES. Tom Bellinson (July 2009) The ERP software promise, BPTrends. Moduuli V Luku 10 18

19 Total Quality Management: A continuous improvement process 4 (1996), PHCC Educational Foundation. Internet sivut Using TQM for a Competitive Advantage in Business by Ron Kurtus (revised 28 February 2007), Viewed September 2009 <http://www.school for champions.com/competition/tqm.htm > Global Impacts of FedEx in the New Economy, viewed September 2009 <http://www.sri.com/policy/csted/reports/economics/fedex> Discussing ERP's intervention in small and Medium Enterprises, Viewed September 2009 <http://www.erpwire.com/erp articles/erp for small business.htm> White Paper (revised March 2009), last accessed September 2009 <www.intel.com/it> TUV Cenelec Railway Standards, Viewed September 2009 <http://www.tuv.com/us/en/european_cenelec_railway_standards.html> Mindtools entry on Kaizen, Viewed September 2009 <http://www.mindtools.com/pages/article/newstr_97.htm> Wikipedia entry, Safety, last accessed September 2009 <http://en.wikipedia.org/wiki/safety > Wikipedia entry, Total Quality Management, Viewed September 2009 <http://en.wikipedia.org/wiki/total_quality_management> Wikipedia entry, Total Quality Management, Viewed September 2009 <http://en.wikipedia.org/wiki/continuous_improvement_process> Total Quality Management, by By Seamus Mc Nulty, MBA MCMI, Viewed September 2009 < "Selling" restructuring to SMEs through ERP implementation, Igor Nazor Centar za strucne studije Sveucilišta, viewed September 2009 <http://www.fer.hr/_download/repository/kvalifikacijski_ispit_rad.pdf> GE Annual Report (2000), Viewed September 2009 <http://www.ge.com/annual00/letter/index.html> Moduuli V Luku 10 19

20 ISO9000 based advanced quality approach, for continuous improvement of manufacturing processes, Viewed September 2009 <http://hal.archives ouvertes.fr/docs/00/08/18/64/pdf/deeb_s_incom_06.pdf> Continuous Improvement Tools, Viewed September 2009 < Transforming Kaizen at Toyota, Koichi Shimizu, Okayama University, Viewed September 2009 <http://www.scribd.com/doc/ /kaizen at toyota> Business process reengineering: A consolidated Methodology, Viewed September 2009 <http://webs.twsu.edu/whitman/papers/ijii99muthu.pdf> ERP implementation and actual work practice in SMEs: a dialectic Perspective, Dimitris Nathanael, Bill Papantoniou, Dimitris Papageorgiou, Viewed October 2009 <http://billpapa.org/research/papers/erp%20implementation%20and%20actual%20work%20p ractice%20_smesme%206%20 %202003_%20FINAL.pdf> Business Process Reengineering in small Companies, Prof. Ioan Abrudan, PhD, Assist. Prof. Gabriela Lobontiu, Viewed November 2009 <http://www.nordtech.ubm.ro/issues/2003/ pdf> Constructing Excellence, Best Practice Explorer Themes, Continuous Improvement, Viewed November 2009 <http://www.constructingexcellence.org.uk/resources/themes/internal/improvement.jsp> Moduuli V Luku 10 20

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 Urheilun ja liikunnan mahdollisuudet ja tunnusluvut Euroopassa Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 harjoittaa urheilua tai harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa. Euroopassa on yli 700 000

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely)

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) 24.1.2011 Ohjaaja: DI Tommi Kemppainen Valvoja: Prof. Ahti Salo Työn tausta Asiakas on tilannut ohjelmiston, jolla pkyrittäjät

Lisätiedot

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 Projektin rahoittaa Euroopan Kommissio/ Lifelong

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA Talentum Helsinki 2005 Ystävyydelle ja perheillemme, jotka lisäävät mielekkyyttä maailmaamme. The title of the original edition is Blue Ocean Strategy

Lisätiedot

Stressi riskinä - Myös EU huolissaan

Stressi riskinä - Myös EU huolissaan Stressi riskinä - Myös EU huolissaan Ylitarkastaja Jaana Vastamäki Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto 25.11.2014 Ongelman laajuus (Eurobarometri, 2014, EU-OSHA) Työperäinen stressi on työpaikkojen

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus Strategia, visio, missio Mintzberg (1998)

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 213 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho TÄTÄ ON LEAN Leo Riihiaho 040-8660145 Leo.riihiaho@vr.fi/lexa.riihiaho@gmail.com TÄTÄ ON LEAN Lean kiteytettynä Arvoketjun hallinta Virtaus Johtaminen Tuloksia Taiichi Ohno Lean kiteytettynä Tarkoitus

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Ikäjohtaminen ja yhteistyön haasteet

Ikäjohtaminen ja yhteistyön haasteet Ikäjohtaminen ja yhteistyön haasteet KTT Raili Kiviranta Dosentti, Jyväskylän yliopisto Toimitusjohtaja, Arki&Ilo Oy Raili Kiviranta (ent. Moilanen) 1980-1990-luvuilla Jyväskylän yliopiston AVANCE Johtamiskoulutuksessa

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Heidi Niemimuukko 21.1.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Trafin tahtotila Riski- ja suorituskykyperusteinen toimintatapa Turvallisuusjohtaminen

Lisätiedot

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla 28.10.2016 Nestori Syynimaa Sovelto Oyj 1 Puhujasta Seniori-konsultti Nestori Syynimaa SAFe, Scrum, Lean IT, ITIL, kokonaisarkkitehtuuri,.. PhD

Lisätiedot

SFS - ISO Standardisarja omaisuuden hallinnalle Risto Pulkkanen

SFS - ISO Standardisarja omaisuuden hallinnalle Risto Pulkkanen SFS - ISO 55000 Standardisarja omaisuuden hallinnalle 6.11.2014 Risto Pulkkanen SFS-ISO 55000-sarja Standardisarjan tarkoitus on auttaa sekä yritysmaailman, että julkisyhteisöjen organisaatioita hallinnoimaan

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta keskustelut Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Edellytysten kehittäminen Työtapojen analyysi Turvallista käyttäytymistä edistämällä turvallisuus viedään uudelle, entistäkin paremmalle tasolle.

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Suomalaiset pk-yritykset kasvavat globaalissa taloudessa 25.11.2008 Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Tuija Mainela, professori, KTT Oulun yliopisto, Markkinoinnin laitos Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seminaari Mikko Hakola Balanced Scorecard (BSC) Suorituskykymittaristo (nelikenttä) Taloudellinen näkökulma

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2011

Toimialan onnettomuudet 2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 211 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm

How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm (Valmiin työn esittely) 13.9.2010 Ohjaaja: Prof. Mats Danielson Valvoja: Prof. Ahti Salo Tausta -Tukholman ohikulkutien suunnittelu

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

MITEN MITATA DIGITAALISTA ASIAKASKOKEMUSTA?

MITEN MITATA DIGITAALISTA ASIAKASKOKEMUSTA? MITEN MITATA DIGITAALISTA ASIAKASKOKEMUSTA? Mediataivas FreshUp seminaari Digitaalinen asiakaskokemus 26.5.2016 by Heikki Karjaluoto CE is the sum-totality of how customers engage with your company and

Lisätiedot

Uusia näkökulmia riskienhallintaan ja toiminnan kehittämiseen

Uusia näkökulmia riskienhallintaan ja toiminnan kehittämiseen Uusia näkökulmia riskienhallintaan ja toiminnan kehittämiseen Juuso Kanner, Founder Celkee Oy Projektinhallintapäivä TTY:llä 20.08.2013 Celkee Oy projektijohdon ja hankinnan asiantuntija 1. Konsultointi

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Mitä projektista opittiin ja muita huomioita

Mitä projektista opittiin ja muita huomioita Mitä projektista opittiin ja muita huomioita SFS-ISO 26000 projekti 2012-2013 Laila Törnroos Eltekon Oy 15.05.2013 Suomalaistentie 7, 02270 Espoo +358 40 568 5706 laila.tornroos@eltekon.fi www.eltekon.fi

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2012

Toimialan onnettomuudet 2012 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 212 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Standardin uudistamisen tilanne Miksi ISO 45001? Hyödyt Suurimmat erot ja muutokset

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri Jouni Lappalainen 22.09.09 0 Tutkimuksen tarkoitus Onko merenkulun turvallisuuskulttuuri muuttunut ISM-koodin käyttöönoton jälkeen? Kirjallisuustutkimus Haastattelututkimus

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot