DutyMax -hydrauliruiskut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DutyMax -hydrauliruiskut"

Transkriptio

1 Korjaus DutyMax -hydrauliruiskut 3A2476A FI - Vain ammattimaiseen käyttöön - - Ei saa käyttää räjähdysherkissä tiloissa Euroopassa - Mallit: 24M054 (EH200DI), 24M055 (GH200DI), 24M056 (EH300DI), 24M057 (GH300DI) 22,8 MPa, 228 bar (3300 psi) enimmäiskäyttöpaine Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Katso sivulta 3 mallin tiedot. 3A A Sininen kuvioituspistooli Inline-kuvioituspistooli ti18188a

2 Sisällysluettelo Mallit Yleiset korjausohjeet Paineenpoistotoimet Kunnossapito Vianetsintä Hydraulipumppu Irrottaminen Asentaminen Tuulettimen hihna Irrottaminen Asentaminen Sähkömoottorin käynnistin Irrottaminen Asentaminen Sähkömoottori Irrottaminen Asentaminen Hydraulimoottorin uudelleenrakentaminen Irrottaminen Asennus Hydraulimoottori Hydrauliöljyn/suodattimen vaihto Irrottaminen Asennus Mäntäpumppu Irrottaminen Asennus Vastaventtiilin korjaus Irrottaminen Asennus Kytkentäkaavio Muistiinpanoja Tekniset tiedot Gracon normaali takuu A2476A

3 Mallit Mallit GH200DI GH300DI EH200DI 240 VAC 50 Hz 1-vaihe EH300DI CSA 400VAC 50 Hz 3-vaihe SININEN PISTOOLI 1/4 in. x 3 ft LIITOS 3/8 in. x 50 ft LIITOS INLINE-PISTOOLI 3/8 in. x 12 in. LIITOS 1/2 in. x 50 ft LIITOS 24M054 24M055 24M056 24M057 Sähkömoottorivaihtoehdot Sarjanumero Ruiskumalli Kuvaus 24M666 EH200DI Polttoaineen muunnin 24M667 EH300DI Polttoaineen muunnin 24M668 GH200DI Sähkön muunnin 24M669 GH300DI Sähkön muunnin 3A2476A 3

4 Mallit Varoitukset Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkit toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset, kun nämä symbolit ovat esillä tässä ohjeessa tai varoituskilvissä. Tästä osasta puuttuvat tuotekohtaiset vaara- ja varoitussymbolit saattavat esiintyä tarvittaessa muualla tässä ohjeessa. HENGENVAARA DANGER DANGER DANGER KORKEAJÄNNITE, SÄHKÖISKUNVAARA Tässä laitteessa käytetään korkeajännitettä. Korkeajännitelaitteen liittäminen puutteelliseen maadoitukseen, virheelliset asetukset tai järjestelmän virheellinen käyttö voivat aiheuttaa kuoleman tai vakavan vammautumisen. Kytke laite pois päältä ja sammuta virta pääkytkimestä, ennen kuin irrotat johtoja tai huollat laitetta. Laitteiston on oltava maadoitettu. Liitä laite ainoastaan maadoitettuun virtalähteeseen. Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia määräyksiä. 4 3A2476A

5 Mallit VAARA TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA Syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää työskentelyalueella. Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti: Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Poista kaikki syttymislähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset suojaverhot (staattisen sähkön vaara). Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta. Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti syttyviä höyryjä. Maadoita kaikki työskentelyalueen laitteet. Katso Maadoitus-ohjeet. Käytä ainoastaan maadoitettuja letkuja. Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta. Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu. Pidä toimiva palosammutin valmiina työskentelyalueella. NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon. Vamma saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa amputointiin. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu. Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua. Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti. Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen. Älä pysäytä äläkä torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä. Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita ruiskutuksen jälkeen ja ennen laitteen puhdistusta, tarkistusta tai huoltoa. Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä. Tarkasta letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi. PAINEISTETUN LAITTEEN AIHEUTTAMA VAARA Pistoolista/annosteluventtiilistä, vuotokohdista tai särkyneistä komponenteista voi roiskua nestettä silmiin tai iholle ja aiheuttaa vakavan vamman. Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita ruiskutuksen jälkeen ja ennen laitteen puhdistusta, tarkistusta tai huoltoa. Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä. Tarkasta letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi. 3A2476A 5

6 Mallit VAARA SÄHKÖISKUN VAARA Laitteiston on oltava maadoitettu. Väärin tehty maadoitus, valmistelut tai järjestelmän käyttö väärällä tavalla voivat aiheuttaa sähköiskun. Sulje virta ja kytke sähköjohto irti ennen laitteen huoltoa. Käytä ainoastaan maadoitettuja sähköjohtoja. Käytä vain 3-johtoisia jatkojohtoja 1-vaiheisissa malleissa. Käytä vain 5-johtoisia jatkojohtoja 3-vaiheisissa malleissa. Varmista, että virta- ja jatkojohtojen maadoitetut pistokkeet ovat ehjiä. Älä altista sateelle. Säilytä sisätiloissa. LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA Liikkuvat osat voivat puristaa tai katkaista sormia tai muita ruumiinosia. Pysy etäällä liikkuvista osista. Älä käytä laitetta ilman suojuksia ja suojakansia. Paineistettu laite saattaa käynnistyä vahingossa. Noudata tämän käyttöohjeen Paineenpoistotoimia koskevia ohjeita ennen laitteen tarkastamista, siirtämistä tai huoltoa. Irrota kaikki virtalähteet. LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA Väärinkäyttö voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon. Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta Tekniset tiedot. Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka ovat yhteensopivia laitteen märkien osien kanssa. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta Tekniset tiedot. Lue neste- ja liuotinvalmistajien varoitukset. Jos haluat kattavampia tietoja materiaalistasi, pyydä toimittajalta tai jälleenmyyjältä käyttöturvallisuustiedote. Älä jätä työskentelyaluetta, kun laite on virtaistettu tai paineistettu. Sammuta laite kokonaan ja noudata Paineenpoistotoimia, kun laite ei ole käytössä. Tarkista laite päivittäin. Korjaa kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi tai vaihda ne valmistajan alkuperäisiin varaosiin. Älä muuta laitetta millään tavalla. Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen läheisyydestä. Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä. Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta. Kaikkia voimassa olevia turvamääräyksiä on noudatettava. PAINEISTETTUJEN ALUMIINIOSIEN AIHEUTTAMAT VAARAT Paineistetuille alumiinilaitteille sopimattomat nesteet voivat aiheuttaa vakavia kemiallisia reaktioita ja laitteen vaurioitumisen. Näiden varoitusten laiminlyönti voi johtaa vakavaan vammaan, laitevaurioon tai kuolemaan. Älä käytä 1,1,1-trikloorietaania, metyylikloridia, muita halogenoituja hiilivetyliuottimia tai niitä sisältäviä nesteitä. Monet muut nesteet voivat sisältää kemikaaleja, jotka saattavat reagoida alumiinin kanssa. Selvitä yhteensopivuus materiaalintoimittajan kanssa. 6 3A2476A

7 Mallit VAARA VAARALLINEN IMU Voimakas imu voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Älä koskaan laita käsiäsi pumpun nesteen sisääntuloaukon lähettyville, kun pumppu käy tai on paineistettu. HIILIMONOKSIDIVAARA Pakokaasussa on myrkyllistä hiilimonoksidia, joka on väritöntä ja hajutonta. Sen hengittäminen voi aiheuttaa kuoleman. Älä käytä tätä laitetta suljetussa rakennuksessa. MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA Myrkylliset nesteet tai höyryt voivat aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran sisään hengitettynä tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle. Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat. Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste noudattaen vaarallisille nesteille annettuja ohjeita. PALOVAMMAN VAARA Laitteiston pinnat ja lämmitettävät nesteet voivat tulla erittäin kuumiksi käytön aikana. Noudata seuraavia ohjeita, jotta vältyt palovammoilta: Älä kosketa kuumaa nestettä tai laitetta. HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET Käytä asianmukaisia suojavälineitä aina käytön ja huollon aikana tai oleskellessasi laitteen työskentelyalueella. Ne suojaavat vakavilta vammoilta kuten silmävammoilta, myrkyllisten höyryjen hengittämiseltä, palovammoilta ja kuulovammoilta. Laitteisto sisältää muun muassa seuraavaa: Suojalasit ja kuulosuojaimet Neste- ja liuotinvalmistajan suosittelemat hengityssuojaimet, suojavaatteet ja -käsineet 3A2476A 7

8 Yleiset korjausohjeet Yleiset korjausohjeet Maadoitus Maadoita ruisku maadoitusliittimellä maahan käyttääksesi ruiskua turvallisesti. KORKEAJÄNNITE, SÄHKÖISKUNVAARA Tässä laitteessa käytetään korkeajännitettä. Korkeajännitelaitteen liittäminen puutteelliseen maadoitukseen, virheelliset asetukset tai järjestelmän virheellinen käyttö voivat aiheuttaa kuoleman tai vakavan vammautumisen. Kytke laite pois päältä ja sammuta virta pääkytkimestä, ennen kuin irrotat johtoja tai huollat laitetta. Laitteiston on oltava maadoitettu. Liitä laite ainoastaan maadoitettuun virtalähteeseen. Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia määräyksiä. SAE-luokiteltujen O-renkaiden asennus 1. Kierrä lukkomutteri koskettamaan liitintä. A 6250 ti5414a 2. Voitele O-rengas (A). 3. Kiristä liitin käsin. Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa älä kosketa mitään liikkuvaa osaa sormella tai työkalulla korjauksen tarkistuksen aikana. Sammuta ruisku korjauksen ajaksi. Asenna kaikki kannet, tiivisteet, ruuvit ja aluslaatat paikoilleen ennen ruiskun käyttöä. Säilytä kaikki korjauksen aikana irrotetut ruuvit, mutterit, aluslaatat, tiivisteet ja sähköliittimet. Näitä osia ei normaalisti toimiteta korjaussarjojen mukana. Testaa korjaus ongelman korjaamisen jälkeen. Jos ruisku ei toimi kunnolla, käy korjaustoimenpiteet läpi uudelleen varmistaaksesi, että kaikki on tehty oikein. Katso tarvittaessa muita mahdollisia ratkaisuja kohdasta Vianetsintä sivulta 10. Asenna hihnan suojus ennen ruiskun käyttöä ja vaihda suojus, jos se on vaurioitunut. Hihnan suojus vähentää sormien litistymisen ja menettämisen vaaraa, katso edellä kohta varoitukset. Asenna hydraulimoottorin kansi ennen käyttöä ja vaihda, jos se on vaurioitunut. Hydraulimoottorin kansi vähentää sormien litistymisen ja menettämisen vaaraa, katso edellä kohta varoitukset. ti5415a 4. Kierrä liitintä auki, kunnes se on oikeassa asennossa. ti5416a 5. Kiristä lukkomutteri määritettyyn kireyteen. (Varmista, että välilevy asettuu hyvin O-rengasta puristamatta.) ti5417a 8 3A2476A

9 Paineenpoistotoimet Paineenpoistotoimet mallitaulukko KORKEAJÄNNITE, SÄHKÖISKUNVAARA Tässä laitteessa käytetään korkeajännitettä. Korkeajännitelaitteen liittäminen puutteelliseen maadoitukseen, virheelliset asetukset tai järjestelmän virheellinen käyttö voivat aiheuttaa kuoleman tai vakavan vammautumisen. Kytke laite pois päältä ja sammuta virta pääkytkimestä, ennen kuin irrotat johtoja tai huollat laitetta. Laitteiston on oltava maadoitettu. Liitä laite ainoastaan maadoitettuun virtalähteeseen. Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia määräyksiä. 1. Käännä pumpun venttiili OFF-asentoon. Jos epäilet, että suutin tai letku on tukossa tai että paine ei ole täysin poistunut yllä esitettyjen toimien jälkeen, löysää ensin hyvin hitaasti suuttimen suojuksen kiinnitysmutteria tai letkuliitintä paineen poistamiseksi vähitellen. Löysää sitten kokonaan. Kunnossapito HUOMAUTUS: Katso lisätietoja moottorin huollosta ja teknisistä tiedoista mukana toimitetusta erillisestä Honda-moottoreiden omistajan käsikirjasta. PÄIVITTÄIN: Tarkista hydrauliöljyn taso ja lisää öljyä tarpeen mukaan. PÄIVITTÄIN: Tarkista bensiinimoottoriöljyn taso ja lisää öljyä tarpeen mukaan. PÄIVITTÄIN: Tarkista letku kulumisen ja vaurioiden varalta. PÄIVITTÄIN: Tarkista, että pistooli toimii asianmukaisesti ja turvallisesti. PÄIVITTÄIN: Tarkista, että paineenpoistoventtiili toimii asianmukaisesti ja turvallisesti. 2. Käännä bensiinimoottori tai sähkömoottori OFF-asentoon. Irrota virtajohto pistorasiasta. O I Sähkömallit 1-vaiheinen ti9686a 3. Käännä paine pienimmilleen. Poista paine liipaisemalla pistoolia astiaan. I O Sähkömallit 3-vaiheinen ti5405a OFF ON Bensiinimallit PÄIVITTÄIN: Tarkista, että mäntäpumppu on tiivis. PÄIVITTÄIN: Tarkista kaulatiivisteen nestetaso (TSL) mäntäpumpun tiivistemutterista. Täytä mutteri tarpeen mukaan. Huolehdi mutterin TSL-tasosta, sillä se estää nesteen kerääntymistä männänvarsiin, tiivisteiden ennenaikaista kulumista ja pumpun korroosiota. VIIKOITTAIN/PÄIVITTÄIN: Poista mahdolliset roskat tai muut esineet hydraulimännästä. JOKAISEN 100. KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN: Vaihda moottoriöljy (katso Honda-moottoreiden omistajan käsikirjasta öljyn oikea viskositeetti). PUOLIVUOSITTAIN: Tarkista hihnan kuluminen, vaihda tarvittaessa. VUOSITTAIN TAI TUNNIN VÄLEIN: Vaihda hihna. 4. Käännä esitäyttöventtiili alas. ti5266b Vaihda hydrauliöljy ja suodatin Gracon hydrauliöljyllä (20 litraa/5 gallonaa) tai (3,8 litraa/ 1 gallona) ja suodattimella SYTYTYSTULPPA: Käytä vain BPRGES- tai W20EPR-U (NIPPONDENSO) -sytytystulppia. Tulpan kärkiväli 0,7-0,8 mm (0,028-0,031 tuumaa). Käytä tulppa-avainta asentaessasi tai irrottaessasi tulppaa. 3A2476A 9

10 Vianetsintä Vianetsintä ONGELMA SYY RATKAISU Bensiinimoottori vastustaa kovasti (ei käynnisty) Bensiinimoottori ei käynnisty Hydraulipaine on liian suuri Bensiinimoottori ei toimi kunnolla Viallinen moottori Sähkömoottori ei käynnisty tai käynnistyy hitaasti Sähkömoottori ei toimi kunnolla Käyttökytkin on pois päältä, öljynpinta alhaalla, ei ole bensiiniä Korkeus Ei virtaa Johtoa ei ole liitetty virtalähteeseen. Kytkin OFF-asennossa Väärä virtalähde Virheellinen moottorin käynnistimen ampeeriasetus (vain 3-vaihemoottori) Ylivirtakytkin on lauennut Hydraulipaine on liian suuri Väärä virtalähde Moottorin alhainen jännite 3-vaihemoottorit: Yhdessä kolmivaihevirran vaiheessa on avoin virtapiiri Viallinen moottori Kierrä hydraulipaineen nuppi vastapäivään pienimmilleen. Katso toimitukseen sisältyvä moottorin käyttöopas. Katso toimitukseen sisältyvä moottorin käyttöopas. Katso toimitukseen sisältyvä moottorin käyttöopas. Tarkista virtalähde, tarkista virtakytkimet ja/tai sulakkeet. Nollaa/vaihda tarvittaessa. Liitä tulppa pistorasiaan (maadoitettu oikean kokoisella virtakytkimellä ja/tai sulakkeilla). 1-vaihemoottorit: Käännä virtakytkin ON-asentoon. 3-vaihemoottorit: Paina ON-kytkintä. Anna valtuutetun sähköasentajan tai Gracon korjauskeskuksen arvioida tilanne ja korjata. Katso Tekniset tiedot, sivu 31. Anna valtuutetun sähköasentajan tai Gracon korjauskeskuksen arvioida tilanne ja korjata. Katso Tekniset tiedot, sivu 31. Anna valtuutetun sähköasentajan tai Gracon korjauskeskuksen arvioida tilanne ja korjata. Katso Tekniset tiedot, sivu 31. Kierrä hydraulipaineen nuppi vastapäivään pienimmilleen. Anna valtuutetun sähköasentajan tai Gracon korjauskeskuksen arvioida tilanne ja korjata. Katso Tekniset tiedot, sivu 31. Anna valtuutetun sähköasentajan tai Gracon korjauskeskuksen arvioida tilanne ja korjata. Katso Tekniset tiedot, sivu 31. Anna valtuutetun sähköasentajan tai Gracon korjauskeskuksen arvioida tilanne ja korjata. Katso Tekniset tiedot, sivu 31. Anna valtuutetun sähköasentajan tai Gracon korjauskeskuksen arvioida tilanne ja korjata. Katso Tekniset tiedot, sivu A2476A

11 Vianetsintä ONGELMA SYY RATKAISU Bensiinimoottori/sähkömoottori toimii, mutta mäntäpumppu ei toimi Mäntäpumppu toimii, mutta tuotto on pieni yläiskulla Mäntäpumppu toimii, mutta tuotto on heikko alaiskulla ja/tai molemmilla iskuilla Maalia vuotaa yli nestekupin reunan Hydraulipumpun venttiili on OFF-asennossa Paine on liian pienellä Mäntäpumpun ulostulosuodatin (jos käytössä) on likainen tai tukossa Suutin tai suuttimen suodatin (jos käytössä) on tukossa Hydraulinestettä liian vähän Hihna ei ole pyörällä, on kulunut tai poikki Hydraulipumppu on kulunut tai vaurioitunut Maalipumpun varsi juuttunut kuivuneeseen maaliin Hydraulimoottori ei siirrä Vain 3-vaihemoottorille: Vaiheen punainen valo on PÄÄLLÄ ja ilmaisee moottorin pyörivän väärään suuntaan Männän kuula ei asetu kunnolla paikoilleen Männän tiivisteet ovat kuluneet tai vaurioituneet Männän tiivisteet ovat kuluneet tai vaurioituneet Imuventtiilin kuula ei asetu kunnolla paikoilleen Mäntäpumpun ilmavuoto Säädä hydraulipumpun venttiili ON-asentoon. Lisää painetta, katso Käyttöohje. Puhdista suodatin. Irrota suutin ja/tai suodatin ja puhdista. Sammuta ruisku. Lisää nestettä*. Vaihda. Katso Korjausohje. Toimita ruisku Graco-jälleenmyyjälle korjattavaksi. Huolla pumppu. Katso käyttöohje Käännä pumpun venttiili OFF-asentoon. Poista paine. Sammuta moottori. Siirrä vartta ylös tai alas, kunnes moottori siirtää. Katso Korjausohje. Irrota tulppa pistorasiasta ja kierrä tulpan vaiheruuvia. Katso Käyttöohje. Huolla männän kuulaventtiili. Katso käyttöohje Vaihda tiivisteet. Katso käyttöohje Kiristä tiivistemutteri tai vaihda tiivisteet. Katso käyttöohje Huolla imuventtiilin kuulaventtiili. Katso käyttöohje Nestekuppi löysällä Kiristä nestekuppia vain sen verran, että vuoto lakkaa. Kaulatiivisteet ovat kuluneet tai vaurioituneet Vaihda tiivisteet. Katso käyttöohje Liikaa vuotoa hydraulimoottorin Männänvarren tiiviste kulunut tai vaurioitunut Vaihda nämä osat. Katso Korjausohje. männänvarren pyyhkijärenkaasta Nesteen tuotto on pieni Paine on liian pienellä Lisää painetta, katso Käyttöohje. Mäntäpumpun ulostulosuodatin (jos Puhdista suodatin. käytössä) on likainen tai tukossa Hydraulimoottori on kulunut tai vaurioitunut Toimita ruisku Graco-jälleenmyyjälle korjattavaksi. Nesteletkussa suuri painehäviö Käytä halkaisijaltaan suurempaa letkua tai lyhyempää letkua. Ruisku ylikuumenee Maalia kertyy hydrauliosiin Puhdista hydrauliosat. Öljynpinta on matalalla Lisää öljyä. Katso Käyttöohje. Hydraulipumpun hihnapyörän/jäähdyttimen Poista tukokset. sisääntulo on tukkeutunut 3-vaihemoottorin tuulettimen sisääntulo on Poista tukokset. tukkeutunut. Pistoolin ruiskutus katkeilee Ilmaa nestepumpussa tai letkussa Tarkasta imujärjestelmä löysien liitosten varalta, kiristä ja esitäytä pumppu. Nestettä on vähän jäljellä tai astia on tyhjä Täytä nesteensyöttöastia. Hydraulipumppu pitää kovaa Hydraulinesteen pinta alhainen Katkaise virta ruiskusta. Lisää nestettä*. melua Ilmaa hydraulilinjoissa Ilmaa linjat. Katso Korjausohje. *Tarkasta hydraulinesteen pinta usein. Älä päästä sitä liian vähäiseksi. Käytä vain Gracon hyväksymää hydraulinestettä. 3A2476A 11

12 Hydraulipumppu Hydraulipumppu Irrottaminen 4. Irrota ruuvi (172), mutteri (173) ja hihnasuojus (117). 117 KORKEAJÄNNITE, SÄHKÖISKUNVAARA Tässä laitteessa käytetään korkeajännitettä. Korkeajännitelaitteen liittäminen puutteelliseen maadoitukseen, virheelliset asetukset tai järjestelmän virheellinen käyttö voivat aiheuttaa kuoleman tai vakavan vammautumisen Kytke laite pois päältä ja sammuta virta pääkytkimestä, ennen kuin irrotat johtoja tai huollat laitetta. Laitteiston on oltava maadoitettu. Liitä laite ainoastaan maadoitettuun virtalähteeseen. Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia määräyksiä. ti18349a 5. Nosta sähkömoottoria (tai bensiinimoottoria) ja poista hihna (44). Anna hydraulijärjestelmän jäähtyä ennen huoltoa. 1. Poista paine, sivu Aseta ruiskun alle tippa-alusta tai riepuja korjauksen aikana vuotavan hydrauliöljyn keräämistä varten. 3. Irrota tyhjennystulppa (202) ja öljynsuodatin (227) ja anna hydrauliöljyn valua pois. 227 ti18350a 6. Irrota kaksi ruuvisarjaa (197) ja tuulettimen hihnapyörä (96) ti18348a 202 ti18351a A2476A

13 Hydraulipumppu 7. Irrota kotelon tyhjennysputki (225) Irrota hydrauliletku (288) säiliön kannesta (209) ti18352a 8. Irrota kulmaliitin (221) Irrota kahdeksan ruuvia (212), säiliön kansi (209), suodattimen kokoonpano (206) ja tiiviste (203) ti18355a ti18353a 9. Irrota letku (276) kulmaliittimestä (226). Irrota kulmaliitin (226) hydraulipumpusta (220) ti18356a ti18354a 3A2476A 13

14 Hydraulipumppu 12. Irrota neljä ruuvia (277) ja hydraulipumppu (220) säiliön kannesta (209) Asenna kulmaliitin (226) hydraulipumppuun (220). Asenna letku (276) kulmaliittimeen (226). Kiristä momenttiin 20,3 N m (15 ft-lb). 5. Asenna kulmaliitin (221) ja kiristä momenttiin 20,3 N m (15 ft-lb). ti18357a Asentaminen Asenna kotelon tyhjennysputki (225) ja kiristä momenttiin 20,3 N m (15 ft-lb). 7. Asenna tuulettimen hihnapyörä (96) kahdella asennusruuvilla (197). 8. Nosta sähkömoottoria (tai bensiinimoottoria) ja asenna hihna (44). 9. Asenna hihnasuojus (117) ruuvilla (172) ja mutterilla (173). 1. Asenna hydraulipumppu (220) säiliön kanteen (209) neljällä ruuvilla (277). (Varmista, että O-renkaat 210 ja 211 ovat paikoillaan.) Kiristä momenttiin N m ( in-lb). 2. Asenna kahdeksan ruuvia (212), säiliön kansi (209), suodattimen kokoonpano (206) ja tiiviste (203). Kiristä tiukkuuteen N m ( in-lb). 3. Asenna hydrauliletku (288) säiliön kanteen (209). 10. Asenna tyhjennystulppa (202). Asenna öljynsuodatin (227) ja kiristä sitä vielä 3/4 kierrosta, kun tiiviste koskettaa pohjaa. Täytä hydraulipumppu Graco-hydrauliöljyllä, sivu 6, kulmaliittimen (221) aukon kautta. Laita jäljellä oleva hydrauliöljy säiliöön. 11. Käynnistä pumppu ja anna sen käydä alhaisella paineella noin 5 minuuttia kaiken ilman poistamiseksi. 12. Tarkista hydrauliöljy ja lisää tarvittaessa. 14 3A2476A

15 Tuulettimen hihna Tuulettimen hihna Irrottaminen 1. Suorita Paineenpoistotoimet, sivu Löysää hihnasuojuksen nuppia (55). 3. Käännä hihnasuojus (117) ylös. KORKEAJÄNNITE, SÄHKÖISKUNVAARA Tässä laitteessa käytetään korkeajännitettä. Korkeajännitelaitteen liittäminen puutteelliseen maadoitukseen, virheelliset asetukset tai järjestelmän virheellinen käyttö voivat aiheuttaa kuoleman tai vakavan vammautumisen. Kytke laite pois päältä ja sammuta virta pääkytkimestä, ennen kuin irrotat johtoja tai huollat laitetta. Laitteiston on oltava maadoitettu. Liitä laite ainoastaan maadoitettuun virtalähteeseen. Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia määräyksiä. 4. Nosta sähkömoottori tai bensiinimoottori ylös löysätäksesi hihnan vetoa (44). 5. Irrota hihna hihnapyörästä (43) ja tuulettimen hihnapyörästä (96). Asentaminen 1. Pujota hihna (44) käyttöpyörän (43) ja tuulettimen hihnapyörän (96) ympärille. 2. Laske moottoria (119) kiristääksesi hihnan. 3. Käännä hihnasuojus (117) alas. 4. Kiristä hihnasuojuksen nuppia (55) ti18342a Hihnataulukko Yksikkö Osanumero Kuvaus 24M V-hihna AX42 24M V-hihna AX41 24M V-hihna AX48 24M V-hihna Ax44 3A2476A 15

16 Sähkömoottorin käynnistin Sähkömoottorin käynnistin 2. Irrota Tuulettimen hihna, sivu 15. KORKEAJÄNNITE, SÄHKÖISKUNVAARA Tässä laitteessa käytetään korkeajännitettä. Korkeajännitelaitteen liittäminen puutteelliseen maadoitukseen, virheelliset asetukset tai järjestelmän virheellinen käyttö voivat aiheuttaa kuoleman tai vakavan vammautumisen. Kytke laite pois päältä ja sammuta virta pääkytkimestä, ennen kuin irrotat johtoja tai huollat laitetta. Laitteiston on oltava maadoitettu. Liitä laite ainoastaan maadoitettuun virtalähteeseen. Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia määräyksiä. 3. Löysää sähkömoottorin mutteria (205). Käännä moottorin kannatin (204) ulos. ti5384a 4. Irrota moottori ruiskusta. Irrottaminen 3-vaihe, 400 VAC, 50 Hz, sähkömoottorin käynnistin Irrota moottorin liitoskotelon kansi (J). 6. Käännä moottorin liitoskotelon kansi taakse ja irrota kolme virtajohtoa (ruskea, musta ja harmaa) sekä keltainen ja vihreä maadoitusjohto (katso Kytkentäkaavio, sivu 29). J ti18749a S ti18700a 190 ti18617a Irrota johdon jännityksenpoistajan liitin (S) moottorin liitoskotelon kannesta ja vedä moottorin virtajohdot ja moottorin maadoitusjohto pois moottorin liitoskotelosta. 8. Irrota kuusi ruuvia (200) moottorin asennuskannattimesta (195). 1. Poista paine, sivu 9. Irrota virtajohto pistorasiasta. 9. Irrota moottorin käynnistin (198). 16 3A2476A

17 Sähkömoottorin käynnistin Asentaminen 3-vaihe, 400 VAC, 50 Hz, sähkömoottorin käynnistin Ruuvaa jännityksenpoistajan liitin (S) moottorin liitoskotelon kanteen (J). J S ti18700a 190 ti18617a Asenna moottorin käynnistin (198) moottorin käynnistimen kannattimeen (195). 2. Asenna kuusi ruuvia (200) moottorin käynnistimeen (198). Kiristä momenttiin 2,3 N m (20 in-lb). 3. Irrota moottorin liitoskotelon kansi (J) Irrota jännityksenpoistajan liitin (S) moottorin liitoskotelon kannesta (J) Liu'uta jännityksenpoistajan liitintä (S) moottorin virtajohtojen yli. 7. Varmista, että tiivisterengas on paikoillaan moottorin liitoskotelon kannessa. Liitä keltainen ja vihreä maadoitusjohto moottorin liitoskotelon maadoitusliitäntään. Yhdistä virtajohdot seuraavasti: ruskea johto moottorin napaan U1 musta johto moottorin napaan V1 harmaa johto moottorin napaan W1 Katso Kytkentäkaavio, sivu 29, liitäntöjen paikat. Kiristä momenttiin 3,2 N m (28 in-lb). Kiristä maadoitusjohto momenttiin 3,2 N m (28 in-lb). 8. Asenna moottorin liitoskotelon kansi (J) moottorin liitoskoteloon. Kiristä liitoskotelon kansi momenttiin 3,2 N m (28 in-lb). HUOMAUTUS Varmista, että johdot ovat täysin moottorin liitoskotelon sisällä eivätkä puristu moottorin liitoskotelon ja moottorin liitoskotelon kannen väliin. Puristuessaan johdot vaurioituvat ja aiheuttavat sähköiskuvaaran. 3A2476A 17

18 Sähkömoottorin käynnistin 9. Asenna moottori ruiskuun. ti18748a 11. Asenna Tuulettimen hihna, sivu Tarkista, että tuulettimen hihnapyörä ja moottorin hihnapyörä ovat linjassa. Tarkista myös, että tuulettimen hihnapyörän akseli ja moottorin hihnapyörän akseli ovat samansuuntaiset. Säädä tarvittaessa. 10. Käännä sähkömoottorin kannatin (204) sisään. Kiristä sähkömoottorin mutteria (205). ti5387a 18 3A2476A

19 Sähkömoottori Sähkömoottori 3. Löysää sähkömoottorin mutteria (205). Käännä moottorin kannatin (204) ulos. KORKEAJÄNNITE, SÄHKÖISKUNVAARA Tässä laitteessa käytetään korkeajännitettä. Korkeajännitelaitteen liittäminen puutteelliseen maadoitukseen, virheelliset asetukset tai järjestelmän virheellinen käyttö voivat aiheuttaa kuoleman tai vakavan vammautumisen. Kytke laite pois päältä ja sammuta virta pääkytkimestä, ennen kuin irrotat johtoja tai huollat laitetta. Laitteiston on oltava maadoitettu. Liitä laite ainoastaan maadoitettuun virtalähteeseen. Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia määräyksiä. Irrottaminen 1-vaihe, 240 VAC, 50 Hz, sähkömoottori ti5384a 4. Irrota moottori ruiskusta. 5. Irrota neljä ruuvia (30), mutterit (174), kahva (175), pohjan eristinlevy (190) ja moottorin asennuslevy (99) sähkömoottorista. 6. Löysää asennusruuveja (133) ja irrota hihnapyörä (43) sähkömoottorista. 3-vaihe, 400 VAC, 50 Hz, sähkömoottori ti18192a ti18343a Poista paine, sivu 9. Irrota virtajohto pistorasiasta. 2. Irrota Tuulettimen hihna, sivu Poista paine, sivu 9. Irrota virtajohto pistorasiasta. 2. Irrota Tuulettimen hihna, sivu ti18617a 200 3A2476A 19

20 Sähkömoottori 3. Löysää sähkömoottorin mutteria (205). Käännä moottorin kannatin (204) ulos. Asentaminen 1-vaihe, 240 VAC, 50 Hz, sähkömoottori ti5384a 4. Irrota moottori ruiskusta ti18343a Irrota moottorin liitoskotelon kansi (J). ti18749a 6. Käännä moottorin liitoskotelon kansi taakse ja irrota kolme virtajohtoa (ruskea, musta ja harmaa) sekä keltainen ja vihreä maadoitusjohto (katso Kytkentäkaavio, sivu 29). J S Asenna hihnapyörä (43) ja neljä asennusruuvia (133). Kiristä momenttiin 6,8 N m (60 in-lb). Varmista, että hihnapyörä on upotettu sähkömoottorin akselin päähän. 2. Asenna kahva (175), pohjan eristinlevy (190) ja keinulevy (99) sähkömoottoriin neljällä ruuvilla (30) ja muttereilla (174). Moottorin tulee olla kokonaan keinulevyn suuntaisesti. Kiristä momenttiin 25,4 N m (30 in-lb). ti18700a 7. Irrota johdon jännityksenpoistajan liitin (S) moottorin liitoskotelon kannesta ja vedä moottorin virtajohto (3) ja moottorin maadoitusjohto pois moottorin liitoskotelosta. 8. Irrota neljä ruuvia (30), mutterit (174) ja kahva (175) moottorin asennuskannattimesta (99). 9. Irrota neljä ruuvia (23), mutterit (174) ja sähkömoottori (119) moottorin asennuskannattimesta (99). 10. Löysää asennusruuveja (2) ja irrota hihnapyörä (43) sähkömoottorista. ti18750a 20 3A2476A

21 Sähkömoottori 3. Asenna moottori ruiskuun. 3-vaihe, 400 VAC, 50 Hz, sähkömoottori ti18193a 4. Käännä sähkömoottorin kannatin (204) sisään. Kiristä sähkömoottorin mutteria (205) ti5387a 5. Asenna Tuulettimen hihna, sivu Tarkista, että tuulettimen hihnapyörä ja moottorin hihnapyörä ovat linjassa. Tarkista myös, että tuulettimen hihnapyörän akseli ja moottorin hihnapyörän akseli ovat samansuuntaiset. Säädä tarvittaessa. Moottorin hihnapyörä (133) (moottorin hihnapyörän pään tulee olla upotettuna moottorin akselin päähän) Moottorin akseli ti18617a 1. Asenna hihnapyörä (43) ja kiristä neljä asennusruuvia. Kiristä momenttiin 6,8 N m (60 in-lb). Varmista, että hihnapyörä on upotettu sähkömoottorin akselin päähän. 2. Asenna neljä ruuvia (23), mutterit (174) ja sähkömoottori moottorin asennuskannattimeen (99). Moottori täytyy keskittää moottorin loviin. Kiristä momenttiin 25,4 N m (225 in-lb). 200 Samansuuntainen Tuulettimen hihnapyörän akseli Tuulettimen hihnapyörä (43) ti18696a 3. Asenna neljä ruuvia (30), mutterit (174) ja kahva (175) moottorin asennuskannattimeen (99). Kiristä momenttiin 25,4 N m (225 in-lb). ti18697a Linja 4. Irrota moottorin liitoskotelon kansi (J). 5. Irrota jännityksenpoistajan liitin (S) moottorin liitoskotelon kannesta (J). 6. Liu'uta jännityksenpoistajan liitintä (S) moottorin virtajohtojen yli. 3A2476A 21

22 Sähkömoottori 7. Ruuvaa jännityksenpoistajan liitin (5) moottorin liitoskotelon kanteen (J). J 11. Käännä sähkömoottorin kannatin (204) sisään. Kiristä sähkömoottorin mutteria (205). S ti5387a 12. Asenna Tuulettimen hihna, sivu 15. ti18700a 8. Varmista, että tiivisterengas on paikoillaan moottorin liitoskotelon kannessa. Yhdistä kolme virtajohtoa ja maadoitus. Liitä keltainen ja vihreä maadoitusjohto moottorin liitoskotelon maadoitusliitäntään. Yhdistä virtajohdot seuraavasti: ruskea johto moottorin napaan U1 musta johto moottorin napaan V1 harmaa johto moottorin napaan W1 Katso Kytkentäkaavio, sivu 29, liitäntöjen paikat. Kiristä momenttiin 3,2 N m (28 in-lb). Kiristä maadoitusjohto momenttiin 3,2 N m (28 in-lb). 13. Tarkista, että tuulettimen hihnapyörä ja moottorin hihnapyörä ovat linjassa. Tarkista myös, että tuulettimen hihnapyörän akseli ja moottorin hihnapyörän akseli ovat samansuuntaiset. Säädä tarvittaessa. Moottorin hihnapyörä (133) UPOTA (moottorin hihnapyörä moottorin akselin päähän) Moottorin akseli 9. Asenna moottorin liitoskotelon kansi (J) moottorin liitoskoteloon. Kiristä liitoskotelon kansi momenttiin 3,2 N m (28 in-lb). HUOMAUTUS Varmista, että johdot ovat täysin moottorin liitoskotelon sisällä eivätkä puristu moottorin liitoskotelon ja moottorin liitoskotelon kannen väliin. Puristuessaan johdot vaurioituvat ja aiheuttavat sähköiskuvaaran. Samansuuntainen ti18705a Tuulettimen hihnapyörän akseli Tuulettimen hihnapyörä (43) 10. Asenna moottori ruiskuun. Linja ti18748a 22 3A2476A

23 Hydraulimoottorin uudelleenrakentaminen Hydraulimoottorin uudelleenrakentaminen Irrottaminen Asennus KORKEAJÄNNITE, SÄHKÖISKUNVAARA Tässä laitteessa käytetään korkeajännitettä. Korkeajännitelaitteen liittäminen puutteelliseen maadoitukseen, virheelliset asetukset tai järjestelmän virheellinen käyttö voivat aiheuttaa kuoleman tai vakavan vammautumisen. Kytke laite pois päältä ja sammuta virta pääkytkimestä, ennen kuin irrotat johtoja tai huollat laitetta. Laitteiston on oltava maadoitettu. Liitä laite ainoastaan maadoitettuun virtalähteeseen. Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia määräyksiä. 1. Suorita Paineenpoistotoimet, sivu Aseta ruiskun alle tippa-alusta tai riepuja korjauksen aikana vuotavan hydrauliöljyn keräämistä varten. 3. Irrota Mäntäpumppu, sivu Irrota hydrauliputket (271, 288) liittimistä (226) hydraulimoottorin yläosasta vasemmalta ja oikealta puolelta. 5. Löysää lukkomutteria (264). 6. Kierrä hydraulimoottorin suojus (265) irti. 7. Liu uta männänvarren/hydraulimoottorin suojuksen kokoonpano (A) hydraulimoottorin sylinteristä (263). LENTÄVIEN OSIEN VAARA Pidätinjousessa on suuri energia. Jos pidätinjousi vapautetaan huolimattomasti, pidätinjousi ja kuulat voivat lentää purkajan silmiin. Käytä suojalaseja, kun irrotat tai asennat pidätinjousta ja kuulia. Jos suojalaseja ei käytetä pidätinjousta irrotettaessa, seurauksena voi olla silmävamma tai sokeus. 1. Liu uta männänvarsi (A) hydraulimoottorin sylinteriin (263). 2. Kierrä hydraulimoottorin suojus (268) alas. Kierrä hydraulimoottorin suojusta auki, kunnes sisääntulo ja ulostulo ovat kohdakkain hydrauliputkien liittimien kanssa ja hydraulimoottorin suojuksessa oleva testireikä osoittaa hihnasuojukseen (117) päin. 3. Kiristä lukkomutteri (264) hydraulimoottorin suojusta (268) vasten, momenttiin 17 N m (150 ft-lb). 4. Asenna hydrauliputket (271, 288) hydraulimoottorin yläosassa vasemmalla ja oikealla puolella oleviin kiinnikkeisiin (226) ja kiristä momenttiin 54,2 N m (40 ft-lb). 5. Asenna Mäntäpumppu, sivu Käynnistä moottori ja anna pumpun käydä 30 sekuntia. Sammuta moottori. Tarkista hydrauliöljyn taso ja lisää Gracon hydrauliöljyä, sivu 25. 3A2476A 23

24 Hydraulimoottorin uudelleenrakentaminen Hydraulimoottori testireikä ti8817a A ti8818a 24 3A2476A

25 Hydrauliöljyn/suodattimen vaihto Hydrauliöljyn/suodattimen vaihto Irrottaminen 2. Täytä 4,7 litraa Gracon hydrauliöljyä (5 gallonaa/20 litraa) tai (1 gallona/ 3,8 litraa). 3. Tarkista öljytaso. KORKEAJÄNNITE, SÄHKÖISKUNVAARA Tässä laitteessa käytetään korkeajännitettä. Korkeajännitelaitteen liittäminen puutteelliseen maadoitukseen, virheelliset asetukset tai järjestelmän virheellinen käyttö voivat aiheuttaa kuoleman tai vakavan vammautumisen. Kytke laite pois päältä ja sammuta virta pääkytkimestä, ennen kuin irrotat johtoja tai huollat laitetta. Laitteiston on oltava maadoitettu. Liitä laite ainoastaan maadoitettuun virtalähteeseen. Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia määräyksiä Suorita Paineenpoistotoimet, sivu Aseta ruiskun alle tippa-alusta tai riepuja vuotavan hydrauliöljyn keräämistä varten. 3. Irrota tyhjennystulppa (202) sivu 12. Anna hydrauliölyn valua ulos. 4. Kierrä suodatin (227) hitaasti irti öljy valuu uraan ja tulee ulos takaa. Asennus ti18348a 1. Asenna tyhjennystulppa (202) ja öljysuodatin (227). Kiristä öljynsuodatinta 3/4 kierrosta, kun tiiviste koskettaa pohjaa. 3A2476A 25

26 Mäntäpumppu Mäntäpumppu HUOMAUTUS: On suositeltavaa, että vastaventtiili korjataan samaan aikaan kuin pumppu. Vastaventtiilin korjaus, katso käyttöohje 3A Irrota tappi. Irrottaminen ti8831b KORKEAJÄNNITE, SÄHKÖISKUNVAARA Tässä laitteessa käytetään korkeajännitettä. Korkeajännitelaitteen liittäminen puutteelliseen maadoitukseen, virheelliset asetukset tai järjestelmän virheellinen käyttö voivat aiheuttaa kuoleman tai vakavan vammautumisen. Kytke laite pois päältä ja sammuta virta pääkytkimestä, ennen kuin irrotat johtoja tai huollat laitetta. Laitteiston on oltava maadoitettu. Liitä laite ainoastaan maadoitettuun virtalähteeseen. Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia määräyksiä. HUOMAUTUS: Tue pumppua kädelläsi, ennen kuin avaat T-kahvaa. 6. Avaa liitin (247). 247 ti8833b 7. Liu uta kytkinkappaleen suojus (180) ylös, jotta varren kytkinkappaleet (179) tulevat kokonaan näkyviin. 1. Huuhtele pumppu. 2. Suorita Paineenpoistotoimet, sivu Irrota hydraulimoottorin suojus ti8829b 8. Irrota varren kytkinkappaleet (179) Irrota tyhjennysletku ruiskusta. ti18701a 179 ti8830b ti18703a 26 3A2476A

27 Mäntäpumppu 9. Irrota pumppu (111) ruiskusta. 4. Asenna maaliletkun liitin (190) ja maaliletku (63) pumpun liittimeen. 111 ti8832b 10. Irrota maaliletkun liitin (67) ja maaliletku (63) pumpun liittimestä. 5. Liu uta kytkinkappaleen suojus (180) ylös, jotta pumpun varsi tulee näkyviin. Asenna varren kytkinkappaleet (179) varren päälle ti 8954b ti9951b Asennus 1. Sijoita pumpun varsi tarvittaessa säätövalokseen ja pidennä vartta vetämällä pumppua. ti8956b 6. Liu uta kytkinkappaleen suojus (180) alas varren kytkinkappaleiden (179) päälle ti8834b 2. Asenna pumppu (111) ruiskuun. ti8955b 7. Asenna hydraulimoottorin suojus. 111 ti8959b 3. Sulje liitin (247) pumpun (111) ympärille ja työnnä se kiinni. 8. Asenna tappi. ti18701a 247 ti8958b ti8957b 3A2476A 27

28 Vastaventtiilin korjaus Vastaventtiilin korjaus 3. Vaihda Mäntäpumppu, sivu 27. Irrottaminen 4. Liitä maaliletku ja kiristä käsin tiukkuuteen 70 in-lb (8 N m). 1. Huuhtele pumppu. Suorita Paineenpoistotoimet, sivu Irrota Mäntäpumppu, sivu Irrota vastaventtiili (64) mäntäpumpusta (111). ti18600a 5. Varmista, että varmistussalpa on lukitussa asennossa. ti18699a Asennus 1. Levitä putken tiivisteainetta ja tarkista venttiilin sisääntuloaukon (64f) kierteet ja asenna O-rengas (64a) pesään (64b). ti18698a 6. Liitä tyhjennysletku ruiskuun. 64f 64b 64a ti18598a ti18703a 2. Käytä 38 mm:n (1,5 tuuman) kiintoavainta, jolla kiinnität vastaventtiilin varmasti pumppuun. ti18702a 28 3A2476A

29 Kytkentäkaavio Kytkentäkaavio EH300-mallit (3-vaihemoottori) V2 W1 U2 V1 2L3 2T3 2L2 2T2 2L1 2T1 N N L3 L2 L1 N W2 U1 MOOTTORI HARMAA MUSTA VIHREÄ/KELTAINEN RUSKEA MOOTTORIN KÄYNNISTIN HARMAA MUSTA RUSKEA VIHREÄ/KELTAINEN LIITIN SININEN ti18616a 3A2476A 29

30 Muistiinpanoja Muistiinpanoja 30 3A2476A

31 Tekniset tiedot Tekniset tiedot Ruisku Maksimipaine psi (bar) Hydraulisäiliön tilavuus gallonaa (litraa) Moottorin teho (kw) Jännite, virranvoimakkuuus taajuus vaihe Suuttimen maksimikoko (maali) Suurin tuotto (maali) g/min (l/min) Nesteen tuloaukko [npsm (m)] Nesteen ulostuloaukko [npsm (m)] Johdon liitäntä [npt (f)] Jaksoa/gallona (litra) (maali) EH200DI 3300 (228) 1.25 (4.75) 3.0 (2.2) 220 VAC, 15,0 A, 50 Hz, 1-vaihe (5.9) 1 3/8 3/8 80 (21.1) GH200DI 3300 (228) 1.25 (4.75) 5.5 (4.1) ei saatavilla (8.1) 1 3/8 3/8 80 (21.1) EH300DI 3300 (228) 1.25 (4.75) 7.5 (5.5) 400 VAC, 11.0 A, 50 Hz, 3-vaihe (11.3) 1 1/2 1/2 52 (13.7) GH300DI 3300 (228) 1.25 (4.75) 9.0 (6.7) ei saatavilla (11.3) 1 1/2 1/2 52 (13.7) Takasulakkeen maksimiluokitus EH300DI: Sulaketyyppi am: 63 A Sulaketyyppi gl: 80 A HUOMAUTUS: Alijännitteen purkukela moottorin käynnistimessä (malli EH300DI) ei johda virtaa, jos jännite on alle 85 % Tekniset tiedot - taulukossa esitetystä jännitteestä. Alijännitteen purkukela moottorin käynnistimessä (malli EH300DI) poistaa jännitteen ja ruisku pysähtyy, jos jännite tippuu 85 %:iin nimellisjännitteestä. Jännite täytyy nostaa ja ruisku täytyy käynnistää uudelleen. Perusruiskun kastuvat osat: sinkillä ja nikkelillä päällystetty hiiliteräs, ruostumaton teräs, PTFE, asetaali, kromaus, nahka, V-Max UHMWPE, alumiini, volframikarbidi, keraami, nailon Mitat ja paino Ruisku Pituus (ohjaustanko sisään vedettynä) tuumina (cm) Leveys tuumina (cm) Korkeus (ohjaustanko sisään vedettynä) tuumina (cm) Paino naulaa (kg) EH200DI 47.7 (121) 26.5 (67) 33.4 (85) 197 (89) GH200DI 47.7 (121) 26.5 (67) 33.4 (85) 182 (83) EH300DI 47.7 (121) 26.5 (67) 35.5 (90) 236 (107) GH300DI 47.7 (121) 26.5 (67) 35.5 (90) 218 (99) Äänentasot* Ruisku Moottorin teho Äänenpaine db(a) Ääniteho db(a) EH200DI GH200DI EH300DI GH300DI *Mitattu normaaleissa maksimikuormitusolosuhteissa. 3A2476A 31

32 Gracon normaali takuu Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden ajan myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa vain, kun laite on asennettu, sitä käytetään ja ylläpidetään Gracon kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Tämä takuu ei koske yleistä kulumista tai sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta. Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan, johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta. TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Gracon yksinomainen velvollisuus ja ostajan yksinomainen oikeussuoja mihinkään takuurikkomukseen tulee olla esitetty yllä olevien tietojen mukaisesti. Ostaja suostuu siihen, että mitään muuta korvausta (mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä. GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, LAITTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA GRACO ON MYYNYT MUTTEI VALMISTANUT. Näitä Gracon myymiä, mutta ei valmistamia nimikkeitä (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letku jne.) koskee niiden valmistajan mahdollinen takuu. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullista tukea näiden takuiden rikkomisen vuoksi tehdyissä vaateissa. Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus, takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy. Tietoa Gracosta Uusimmat tiedot Gracon tuotteista löytyvät sivustolta TILAA ottamalla yhteys Graco-jälleenmyyjään tai soita saadaksesi lähimmän jälleenmyyjän yhteystiedot. Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat ovat viimeisimpien painatushetkellä käytettävissä olevien tuotetietojen mukaiset. Graco varaa oikeuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta. Käännös alkuperäisistä ohjeista. This manual contains Finnish. MM 3A2247 Gracon pääkonttori: Minneapolis Kansainväliset toimistot: Belgia, Kiina, Japani, Korea GRACO INC. AND SUBSIDIARIES P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS MN USA Copyright 2011, Graco Inc. Kaikki Gracon valmistuspaikat on ISO rekisteröity. Revisio A

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit Käyttöohjeet - osaluettelo Korjaussarjat Lisävarustesarjat Liittyvät ohjekirjat Katso sivu 28 4-kuula-alentimet 750 cm³, 000 cm³, 500 cm³ ja 2000 cm³ mallit 3A539L FI Suunniteltu alhaisille paineille ja

Lisätiedot

Mark V Premium- ja Mark V Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut

Mark V Premium- ja Mark V Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut Korjaus Mark V Premium- ja Mark V Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut 3A2425B FI Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen. Vain ammattikäyttöön. Ei saa käyttää

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KORKEAPAINEISET Paineentasaussäiliöt ja nestesuodattimet Nestesuodattimet 079B N versio Suurin käyttöpaine 0 baaria ( MPa) Malli 80, A-sarja Erillinen kiinnitys Malli 7, E-sarja

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, PASSIVOITU Tynnyrin kansi 308466B F-versio TI98A GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders; Slakweidestraat 3, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: 3 89 770

Lisätiedot

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio.

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio. KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee.z 308--817B A-versio Työkalukotelo Malli 240--148;

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 08 9B F-versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee. NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN SUURIN KÄYTTÖPAINE

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Korjaus Mäntäpumppu 310643B J-versio Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Malli 248205, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 1095

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Ultra Platinum -maaliruiskut

Ultra Platinum -maaliruiskut Korjaus Ultra Platinum -maaliruiskut 313734D FI - Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen. Ei hyväksytty käytettäväksi Euroopan räjähdystiloja paikoissa. Vain

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

5:1 Fire-Ball 300 -pumppu

5:1 Fire-Ball 300 -pumppu Käyttöohjeet 5:1 Fire-Ball 300 -pumppu 332273ZAB FI Vain ei-korrosoivien ja hankaamattomien rasvojen ja voiteluaineiden pumppaamiseen. Vain ammattikäyttöön. Malli numero 203872, 203857, 204254, 222087,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli Käyttöohjeet Osaluettelo Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli 30849B M versio Suurin käyttöpaine 27,6 MPa (276 baria) Osanro 24705, B-sarja Sisältää RAC suutinsuojuksen ja GHD63 SwitchTip-suuttimen

Lisätiedot

DutyMax -hydrauliruiskut

DutyMax -hydrauliruiskut Käyttö DutyMax -hydrauliruiskut 3A2451A FI - Vain ammattimaiseen käyttöön - - Ei saa käyttää räjähdysherkissä tiloissa Euroopassa - Mallit: 24M054 (EH200DI), 24M055 (GH200DI), 24M056 (EH300DI), 24M057

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

WARNING. Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus 3A1801B. Käyttö. Malli 24F893 Suurin käyttöpaine 0,83 bar, 0,083 Mp (12 psi)

WARNING. Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus 3A1801B. Käyttö. Malli 24F893 Suurin käyttöpaine 0,83 bar, 0,083 Mp (12 psi) Käyttö Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus - Käytettäväksi Graco -käsikäyttöisten ruiskujen kanssa (paitsi viimeistelyruiskut) - - Vain kannettaviin ruiskusovelluksiin vesi- ja öljypohjaisissa (lakkabensiini)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Finnish) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. RAJOITETTU

Lisätiedot

Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit

Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit Käyttöohje/Osat Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit 333203A FI Malli: 262929, 262932 Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin sovelluksiin. Vain ammattimaiseen käyttöön. Suurin käyttöpaine:

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

Mark V Premium-, Mark V Max-, Mark VII Max-, Mark X Premiumja Mark X Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut (suomi)

Mark V Premium-, Mark V Max-, Mark VII Max-, Mark X Premiumja Mark X Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut (suomi) Käyttö Mark V Premium-, Mark V Max-, Mark VII Max-, Mark X Premiumja Mark X Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut (suomi) 3A2375B FI Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut Käyttö Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut 332778A FI - Vain suojapinnoitteille tarkoitettuihin kannettaviin ruiskusovelluksiin - - Vain ammattikäyttöön - - Ei saa käyttää räjähdysherkässä tai vaarallisessa

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway.

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway. Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 Sisältö TURVAOHJEITA 3 SAHAN TEKNIKEN ERITTELY

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Nestesuodatin. Sisällysluettelo. Käyttöohjeet Osaluettelo 307273B. T versio

Nestesuodatin. Sisällysluettelo. Käyttöohjeet Osaluettelo 307273B. T versio Käyttöohjeet Osaluettelo Nestesuodatin 303B T versio Lue varoitukset ja ohjeet. Katso mallinumerot ja maksimikäyttöpaineet sivulta. Sisällysluettelo Malliluettelo.................................... Merkit.........................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

Monikomponentti, sysäyksittäin sekoittava, ilmapuhdisteinen ruiskupistooli

Monikomponentti, sysäyksittäin sekoittava, ilmapuhdisteinen ruiskupistooli Ohjeet - Osat 3A2101ZAB Monikomponentti, sysäyksittäin sekoittava, ilmapuhdisteinen ruiskupistooli Käytetään syttymättömän vaahdon ja polyurean kanssa. Vain ammattikäyttöön. Ei saa käyttää räjähdysherkissä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

Automaattiset ilma-avusteiset G40 -ruiskupistoolit

Automaattiset ilma-avusteiset G40 -ruiskupistoolit Ohjeet - Osat Automaattiset ilma-avusteiset G40 -ruiskupistoolit 3654G FI Ilma-avusteiseen ruiskutukseen sekä maalausten ja pinnoitteiden viimeistelyyn. Vain ammattikäyttöön. Sopii käytettäväksi Euroopassa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Sähköiset korkeapaineruiskut

695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Sähköiset korkeapaineruiskut Käyttö 695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Sähköiset korkeapaineruiskut 333367C FI Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen. Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

Dresden RCR 128 Boston RCR 128

Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Radio / Cassette Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Asennusohje Asennusohje Turvallisuusohjeita Ennen kuin aloitat autoradion asennuksen, lue asennus ja liitäntäohjeet. Asennus ja liitäntätöiden ajaksi on

Lisätiedot

www.watman.fi Trojan Aqua UV Max 21.1.2010 Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10)

www.watman.fi Trojan Aqua UV Max 21.1.2010 Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10) Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10) TROJAN AQUA-UV Max - UV-SÄTEILIJÄT (Tyypit A... F4/F4 Plus; Revisio C) Varoitus! - Laite on suunniteltu turvalliseksi. Älä kuitenkaan koskaan liitä laitetta

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

DYNAPAC UXAQ SAUVATÄRYTIN, JOSSA ON SISÄÄNRAKENNETTU TAAJUUDENMUUTIN KÄYTTÖOHJE&VARAOSALUETTELO UXAQ - IS - 10552-2 - FI

DYNAPAC UXAQ SAUVATÄRYTIN, JOSSA ON SISÄÄNRAKENNETTU TAAJUUDENMUUTIN KÄYTTÖOHJE&VARAOSALUETTELO UXAQ - IS - 10552-2 - FI DYNAPAC UXAQ SAUVATÄRYTIN, JOSSA ON SISÄÄNRAKENNETTU TAAJUUDENMUUTIN KÄYTTÖOHJE&VARAOSALUETTELO UXAQ - IS - 10552-2 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset.

Lisätiedot

Dura-Flo Alentimet. Ohjeet - osat K FI. Dura-Flo Dura-Flo 1800 (430 cc) -alentimet Dura-Flo Dura-Flo 2400 (580 cc) -alentimet

Dura-Flo Alentimet. Ohjeet - osat K FI. Dura-Flo Dura-Flo 1800 (430 cc) -alentimet Dura-Flo Dura-Flo 2400 (580 cc) -alentimet Ohjeet - osat Dura-Flo Alentimet 32596K FI Pumput hiiliteräksestä tai ruostumattomasta teräksestä, männänvarret ja sylinterit raskaaseen käyttöön suunniteltu. Käytettäviksi Graco-pumppujen, ruiskujen ja

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria (24,8 MPa)

Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria (24,8 MPa) KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee. 308798B U-versio Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet

Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet KÄYTTÖOHJEET - OSLUETTELO 308994 -versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE J SÄILYTÄ Ensi valinta kun laatu ratkaisee.z Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot