KUKONKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUE MELUSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUKONKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUE MELUSELVITYS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Viite KUKONKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUE MELUSELVITYS

2 KUKONKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUE MELUSELVITYS Päivämäärä Laatija Tarkastaja Arttu Ruhanen Janne Ristolainen Kuvaus Meluselvitys liittyen Kukonkankaan asemakaavahankkeeseen. Selvityksessä huomioitu valtatien 12 ja Soramäentien liikenne sekä Suomen Kaukokiito Oy:n Hollolan tavaraterminaali. Viite Ramboll Terveystie HOLLOLA T F

3 MELUSELVITYS SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 1 2. MELUN OHJEARVOT 2 3. MELUMITTAUKSET Sääolosuhteet Mittalaitteet ja kalibrointi Ympäristömelun mittaukset Äänitehotason mittaukset 5 4. MELULASKENNAT Melunlaskentaohjelma ja laskentamallit Laskentaepävarmuus Maastomallin lähtötiedot Melulähteiden lähtötiedot Tieliikenne Kaukokiidon tavaraterminaali Melulaskennan tulokset 8 5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULOSTEN TULKINTA Kaava-alueella tehtyjen ympäristömelumittausten pöytäkirjat 7 Melumittaukset tavaraterminaalin kiinteistön rajalla 8 Tavaraterminaalin melulähteiden melupäästökortit 9 Meluvyöhykkeet päivällä (LAeq 7-22), vuosi Meluvyöhykkeet yöllä (LAeq 22-7), vuosi Meluvyöhykkeet päivällä (LAeq 7-22), vuosi 25 (ennuste) 12 Meluvyöhykkeet yöllä (LAeq 22-7), vuosi 25 (ennuste) 13 Meluvyöhykkeet päivällä (LAeq 7-22), vuosi 25 (ennuste), 6 metriä korkea meluvalli tavaraterminaalin kiinteistön itälaidalla 14 Meluvyöhykkeet yöllä (LAeq 22-7), vuosi 25 (ennuste), 6 metriä korkea meluvalli tavaraterminaalin kiinteistön itälaidalla 13 Meluvyöhykkeet päivällä (LAeq 7-22), vuosi 25 (ennuste), 4 metriä meluvalli tavaraterminaalin kiinteistön itälaidalla 14 Meluvyöhykkeet yöllä (LAeq 22-7), vuosi 25 (ennuste), 4 metriä korkea meluvalli tavaraterminaalin kiinteistön itälaidalla 1 Melumittauspisteiden sijainti kartalla 2 Terminaalin melulähteiden sijoittelu nykytilanteessa v Terminaalin melulähteiden sijoittelu ennustetilanteessa v. 25

4 MELUSELVITYS 1 1. YLEISTÄ Ramboll on tehnyt meluselvityksen Hollolan Kukonkankaan asemakaavahankkeeseen liittyen. Suunnittelualue sijoittuu Kukonkoivun teollisuusalueen viereen noin 0 metriä pohjoiseen valtatie 12:sta. Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa lisää asuinaluetta, pääasiassa omakotitalotontteja. Työn tarkoituksena on ollut selvittää valtatien 12 ja Soramäentien sekä Kukonkoivun teollisuusalueen itäosassa sijaitsevan Suomen Kaukokiito Oy:n Hollolan tavaraterminaalin aiheuttamat melutasot kaava-alueella. Meluselvitys on laadittu melumittauksiin ja mallinnukseen perustuen. Kaava-alueella tehtiin ympäristömelumittauksia ja mallinnusta varten mitattiin tavaraterminaalin merkittävimpien melulähteiden äänitehotasot. Kuva 1. Selvitysalueen sijainti Työ on tehty Hollolan kunnan toimeksiannosta, jossa yhteyshenkilönä on ollut maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela. Suomen Kaukokiito Oy:n puolelta yhteyshenkilönä toimi terminaalipäällikkö Harri Tilli. Ramboll Finland Oy:ssä työn projektipäällikkönä on toiminut ins.(amk) Janne Ristolainen. Työssä on avustanut ins.(amk) Arttu Ruhanen.

5 MELUSELVITYS 2 2. MELUN OHJEARVOT Melun ohjearvoina käytetään Valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/92) mukaisia ohjearvoja, ja ne on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot ULKONA Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet SISÄLLÄ Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), L Aeq, enintään Päivällä klo 7-22 Yöllä klo ) 2) ) 35 Opetus- ja kokoontumistilat 35 - Liike- ja toimistohuoneet 45-1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskimelutasoa eli ekvivalenttimelutasoa koko ohjearvon välillä. Siten lyhytiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä tarkoitetun ohjearvon ylittymistä, mikäli väli sisältää myös hiljaisempia ajanjaksoja. Kaava-alueella merkityt asuinalueet katsotaan uudeksi asuinalueeksi, jolloin yöohjearvona käytetään MELUMITTAUKSET 3.1 Sääolosuhteet Ympäristöministeriön vuonna 1995 julkaiseman ympäristömelun mittausohjeen mukaan melumittauksia voidaan tehdä, kun tuuli on heikkoa ja suunta on melulähteestä mittauspisteeseen päin (±45 sektorissa), tai tuulta ei ole ollenkaan. Taulukko 2. Mittausajankohtien sääolosuhteet Mittausajankohta Lämpötila, C Tuulen tulosuunta ja nopeus Tuuli tavaraterminaalin suunnasta mittauspisteisiin? (ilta) / 4-7 m/s ei (yö) / 0-3 m/s ei 1.6. (aamupäivä) / 2-6 m/s ei 9.6. (ilta) 24-1 / 1-3 m/s ei (yö) /tyyntä kyllä (aamupäivä) / 0-5 m/s ei Melupäästömittauksissa tuulen suunnalla ja voimakkuudella ei ole suurta merkitystä, koska nämä mittaukset tehdään tyypillisesti lyhyeltä etäisyydeltä melulähteistä.

6 MELUSELVITYS Mittalaitteet ja kalibrointi Melumittauksissa käytettiin Brüel & Kjær 22- ja Rion NL-32 -tarkkuusäänitasomittareita. Taulukko 3. Melumittareiden ominaisuudet Brüel & Kjær 22 Rion NL-32 Luokka 1 (tarkkuusäänitasomittari) 1 (tarkkuusäänitasomittari) Standardit - IEC IEC IEC IEC JIS C15 Lämpötila-alue C C Tallennusväli 1 s 1 s Melumittarit kalibroitiin Rion NC-74 -vakioäänilähteellä, joka antaa 94 vakioäänitason 1000 Hz taajuudella. Mittareissa käytettiin mikrofonissa tuulisuojaa. Rion melumittarissa kynnysarvon ylittävät melutapahtumat tallennettiin myöhempää tunnistusta varten. 3.3 Ympäristömelun mittaukset Ympäristömelua mitattiin kaava-alueella kuudessa mittauspisteessä. Kaava-alueelle tehtiin 3 mittalinjaa, joissa mittauspisteet sijaitsivat noin 100 ja 2 metrin päässä tavaraterminaalin kiinteistön rajasta. Lisäksi tehtiin mittauksia tavaraterminaalin tontin itärajalla. Mittauspisteiden sijainnit kartalla on esitetty kuvassa 2 ja piirustuksessa 1. Kaava-alueella tehtyjen melumittausten mittauspöytäkirjat on esitetty liitteissä 1-6 ja tavaraterminaalin rajalla tehtyjen mittausten pöytäkirjat liitteessä 7. Lähellä terminaalia toiminnan äänet kuuluivat selvästi osaan mittauspisteistä. Tieliikenne, lintujen laulu, tuulikohina ja puiden lehtien havina aiheuttivat merkittävää taustaääntä mittauspisteisiin kaikilla mittausjaksoilla, paitsi yöna. Kuva 2. Melumittauspisteiden sijainti

7 MELUSELVITYS 4 Taulukko 4. Ympäristömelun mittaustulokset kaava-alueella MP Ajankohta Päivä/ yö Etäisyys terminaalin tonttiin Tuulen Mitattu L Aeq, Terminaalin toiminnasta aiheutuva L Aeq, Mittauksen tulosuunta epävarmuustaso :29-21: :37-21: :00-7: :00-12: :28-22: :00-7: :00-13: :00-7: :00-12: :29-: :24-22: :00-7: :00-13: :23-: :15-7: :00-12: :16-22: :00-7: :00-13:46 päivä 95 m ±10 päivä 235 m ±10 yö 100 m ) ±10 päivä 100 m ) ±10 päivä 100 m ) /43 2) ±10 yö 100 m ) /44 2) ±3 päivä 100 m ±10 yö 245 m ±10 päivä 245 m ±10 päivä 90 m ) ±10 päivä 90 m ) /46 2) ±10 yö 90 m ) /49 2) ±3 päivä 90 m ±10 päivä 2 m ±10 yö 2 m ±10 päivä 2 m ±10 päivä 2 m 1 ±10 yö 2 m ) ±5 päivä 2 m ±10 1) poistettu häiriöäänet 2) impulssimaisuuskorjaus tehty

8 MELUSELVITYS 5 Taulukko 5. Mittaustulokset terminaalitontin rajalta MP Ajankohta Mitattu L Aeq, Terminaalin toiminnasta aiheutuva L Aeq, 3) Mittauksen epävarmuustaso A :16-19: ±3 A :23-19: ±3 A :06-:18 ± :45-21: ±3 A :34-19: ±3 A :44-19:52 62 ±3 3) lisätty impulssimaisuuskorjaus Mittausepävarmuus määritettiin Ympäristömelun mittausohjetta 1/1995 soveltaen. Taulukoissa esitetty mittausepävarmuus kuvaa terminaalin toiminnan aiheuttaman melun epävarmuustasoa verrattaessa tulosta ohjearvoon. 3.4 Äänitehotason mittaukset Äänitehotaso on laitteen melutaso ilmoitettuna yhden neliömetrin pallopinnalle. Äänitehotasoa käytetään melun laskentamalleissa sekä meluntorjunnan suunnittelussa, koska se on melulähteen koosta riippumaton suure. Maastossa tietyltä etäisyydeltä mitattua melutasoa ei pidä sekoittaa äänitehotasoon. Tavaraterminaalilla merkittävimmät melulähteet ovat rekkojen äänet, terminaaliin lastauksen ja purkamisen äänet sekä piha-alueella purkamisessa käytettävä trukki. Lisäksi talvian konttien lämmityslaitteet aiheuttavat melua, mutta lämmityslaitteiden melua ei selvitysajankohtana ollut mahdollista mitata. Lastauksen ja rekan tyhjäkäynnin melupäästöt mitattiin ja trukin melupäästö Äänitehotasojen mittauskohteiden sijainnit on esitetty piirustuksessa 2. Äänitehotason mittaustulokset on esitetty melulähdekohtaisesti liitteen 8 melupäästökorteista. Äänitehotasot (Apainotetut) laskettiin mittaustuloksista taajuuskaistoittain. Mittaukset tehtiin soveltaen Nordtest method NT ACOU 0:aa. Taulukko 6. Terminaalin melulähteiden äänitehotason mittaustulokset Kohde nro Mittauskohde Äänitehotaso L WA, 1 Rekan lastaus lastauslaiturilla 93 2 Trukki Nissan Rekan nuppi MELULASKENNAT 4.1 Melunlaskentaohjelma ja laskentamallit Melulaskennat on tehty 3D maastomallin huomioivalla SoundPLAN 7.0 laskentaohjelmistolla. Melun laskentamalleina olivat yleinen teollisuusmelun laskentamalli (General Prediction Method) sekä yhteispohjoismainen tieliikenteen laskentamalli. Ohjelma on ns. 3D-malli, jossa laskennat suoritetaan kolmiulotteisessa maastoaineistossa. Maastoaineisto sisältää tyypillisesti laskenta-alueen korkeuskäyrät, taiteviivat ja rakennukset. Laskentapisteverkossa pisteiden välinen etäisyys oli 10 metriä. Laskentapisteiden korkeus on vakiintuneen tavan mukaisesti 2 metriä maanpinnasta.

9 MELUSELVITYS 6 3D-malli ottaa huomioon mm. maastonmuodot sekä etäisyysvaimentumisen, ilman ääniabsorption, esteet, heijastukset sekä maanpinnan absorptio-ominaisuudet. Laskentamallissa on oletuksena ns. vähän ääntä vaimentavat olosuhteet, eli lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen päin. Laskentatulosteissa olevat melukäyrät eivät siis esiinny yhtä laajoina samanisesti, vaan ainoastaan laskentaoletuksen mukaisessa myötätuulitilanteessa Laskentaepävarmuus Pohjoismainen teollisuusmelun laskentamalli (Kragh ym. 1982) on kehitetty siten, että laskentatulos vastaa mittaustulosta, joka saataisiin hyvin pitkän mittausjakson na eri sääoloissa. Laskentatulokselle ilmoitetaan seuraava keskihajonta: 5 10 yksittäiselle melulähteelle, joka sijaitsee lähellä maanpintaa ja säteilee kapeakaistaista melua taajuusalueella 2 0 Hz. Suuremmat arvot koskevat laskentapisteitä maanpinnan läheisyydessä ja kaukana melulähteestä. 1 3 ryhmälle laajakaistaista melua säteileviä melulähteitä laskentaetäisyydellä alle 0 m. Suuremmat arvot koskevat laskentapisteitä noin 2 m korkeudella maanpinnasta ja pienemmät arvot laskentapisteitä yli 5 m korkeudella maanpinnasta. Alle 1 ryhmälle laajakaistaista melua säteileviä melulähteitä, jotka sijaitsevat suhteellisen korkealla maasta siten, että laskentapisteet ovat yli 5 m korkeudella maanpinnasta ja lähellä melulähdettä. Tieliikenteen laskentamallin tarkkuudesta ei ole tutkittua tietoa yli 0 metrin etäisyyksillä. Koska tavaraterminaalin melu on kaava-alueella hallitsevaa, arvioimme että laskentaepävarmuus on Maastomallin lähtötiedot Lähtötietoina on maastomallissa käytetty Hollolan kunnan numeerista kartta-aineistoa, joka perustuu laserkeilattuun aineistoon. Maastomallissa huomioitiin olemassa olevat rakennukset. Kaava-alueen osalta ei huomioitu rakennusmassoja. Maaperä mallinnettiin vaimentavaksi ja rakennukset sekä tavaraterminaalin asfaltoitu piha-alue mallinnettiin ääntä heijastaviksi pinnoiksi. Laskennoissa ei huomioitu puustoa tai muuta kasvillisuutta. 4.3 Melulähteiden lähtötiedot Melumalli sisältää tieliikenteen ja Kaukokiidon tavaraterminaalin melutiedot Tieliikenne Lahden alueelle on valmistunut liikenne-ennustemalli. Nykyliikenteen (vuosi 11) ja ennusteliikenteen (vuosi 25) määrät saatiin liikennemallin tehneeltä Strafica Oy:ltä. Laskennassa käytetyt vuoden 21 nykyliikennemäärät on esitetty kuvassa 2 ja vuoden 25 ennusteliikennemäärät kuvassa 3.

10 MELUSELVITYS Kuva 2. Tieliikennetiedot, nykytilanne v.11 Kuva 3. Tieliikennetiedot, ennuste v.25 Työssä on oletettu, että 90 % liikennesuoritteesta tapahtuu välillä klo Valtatien 12 liikenteen nopeutena käytettiin 100 km/h ja Soramäentien km/h. 7

11 MELUSELVITYS Kaukokiidon tavaraterminaali Tavaraterminaalin melulähteiden äänitehotasoina käytettiin mitattuja tasoja, jotka on esitetty kappaleen 3.4. taulukossa 5. Lastauksen ja purkamisen sekä trukin osalta melulähdetietoina käytettiin mittaustietoja. Rekan kontin lämmityslaitteen ääni on Kaukokiito Oy:n edustajan mukaan hieman kovempi kuin rekan tyhjäkäynti, joten mallinnuksessa käytettiin rekan tyhjäkäynnin äänitehoa myös lämmityslaitteen osalta. Suomen Kaukokiito Oy:n Hollolan terminaalille on suunniteltu laajennusta, joka vaikuttaisi tavara- ja liikennemääriin kasvattavasti. Liikennemäärän ei arvioida kasvavan aivan samassa suhteessa tavaramäärän kanssa. Suomen Kaukokiito Oy:n edustaja arvioi lastauksen ja purkamisen sekä liikenteen toiminta-aikoja ja liikennemääriä seuraavasti. Nykytilanne Hollolan terminaalille tulee keskimäärin noin 0 raskaan ajoneuvon käyntiä vuorokaudessa. % käynneistä on ns. runkoliikennettä eli Suomen Kaukokiito Oy:n eri terminaalien välistä liikennettä. Käynneistä % on ns. jakeluliikennettä ja jakeluautot saattavat käydä alueella tyypillisesti useamman kerran päivän na. Runkoliikenne liikkuu pääsääntöisesti klo välisenä na, mutta vilkkainta liikenne on klo välillä. Jakeluliikenne painottuu aamun tunteihin (ennen klo 8:aa), mutta osa autoista käy alueella useamman kerran päivän na. Terminaalissa on tällä hetkellä yhteensä lastaus/purkuovea. Näistä % (24 kpl) on käytössä 4-6 h/vrk ja % (6 kpl) 2-3 h/vrk. Jakeluliikenne käyttää terminaalin länsipuolta, runkoliikenne itäpuolta. Konttien lämmityslaitteita mallinnettiin nykytilanteessa 18 kpl ja toiminta-ajaksi 6 h/vrk. Tilanne suunnitellun laajennuksen jälkeen Laajennuksen arvioidaan pitemmällä välillä kasvavan siten, että runkoliikenteen määrä kasvaa noin puolitoistakertaiseksi ja jakeluliikenteen määrä kaksinkertaistuu. Tällöin terminaalille tulee keskimäärin noin 7 raskaan ajoneuvon käyntiä vuorokaudessa. Toiminnan painopisteaikojen arvioidaan säilyvän samankaltaisina kuin nykyisin. Laajennuksen osalta tarkkoja suunnitelmia ei ole vielä tehty. Laajennuksen arvioitiin lisäävän lastauspaikkoja yhteensä noin kpl, jolloin terminaalissa olisi laajennuksen jälkeen yhteensä lastaus/purkuovea. Näistä % ( kpl) on käytössä 4-6 h/vrk ja % (10 kpl) 2-3 h/vrk. Jakeluliikenne käyttää terminaalin länsipuolta, runkoliikenne itäpuolta. Konttien lämmityslaitteita mallinnettiin 28 kpl ja toiminta-ajaksi 6 h/vrk. 4.4 Melulaskennan tulokset Lasketut meluvyöhykkeet on esitetty liitteissä Liitteissä 9-10 on esitetty vuoden 11 tilanteen mukaiset päivä- ja yöajan meluvyöhykkeet. Päiväajan 55 melualue ulottuu terminaalin kohdalla noin metriä kaava-alueen puolelle. Yöna 45 tavaraterminaalin toiminnasta aiheutuva melualue ulottuu noin metriä kaava-alueen puolelle, tieliikenteen aiheuttama melu on alle 45 kaava-alueella. Liitteissä on esitetty vuoden 25 ennustetilanteen mukaiset päivä- ja yöajan meluvyöhykkeet. Päiväna terminaalin 55 melualue ulottuu noin metriä kaava-alueen puolelle. Yöna tieliikenteestä aiheutuva 45 melualue jää kaava-alueen ulkopuolelle, mutta tavaraterminaalin toiminnasta aiheutuva meluvyöhyke ulottuu noin 275 metriä kaava-alueelle. Mallinnuksessa tutkittiin Kaukokiito Oy:n terminaalin itäpuolelle rakennettavan maavallin vaikutusta kaava-alueen melutasoihin. Liitteissä on esitetty vuoden 25 ennustetilanteen mukaiset päivä- ja yöajan meluvyöhykkeet, kun tavaraterminaalin tontin itäpuolelle on rakennettu 6 metriä korkea meluvalli (pituus on noin 0 m). Päiväinen 55 melualue rajoittuu terminaalitontille. Meluvallin vaikutuksesta yöajan 45 melualue rajautuu pääasiassa terminaalitontille, mutta vallin pohjoispuolelta melu leviää jonkin verran kaava-alueelle. Tämä voidaan ehkäistä pidentämällä vallia pohjoisen suuntaan. Liitteiden melukuvissa on esitetty vuoden 25 ennustetilanteen mukaiset meluvyöhykkeet, kun tavaraterminaalin tontin itäpuolelle on rakennettu 4 metriä korkea meluvalli (pituus on noin 0 m). Päiväajan 55 melualue rajoittuu terminaalitontille. Yöna 45 melualue ulottuu noin 2 metriä kaava-alueen puolelle.

12 MELUSELVITYS 9 5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULOSTEN TULKINTA Koska kaava-alue luokitellaan uudeksi alueeksi, sovelletaan asumiseen käytettävillä alueilla yöajan ohjearvoa 45. Tällöin yöajan melutasot toimivat määräävänä tekijänä suunnitellessa alueen käyttöä. Tehtyjen ympäristömelumittausten mukaan noin 100 metriä terminaalitontin rajasta mitatut terminaalin toiminnasta aiheutuvat melutasot ovat päivällä L Aeq ja yöllä L Aeq Mittauspisteissä melun todettiin olevan impulssimaista, jolloin melutasoihin tehdään 0,1-1,0 suuruinen impulssimaisuuskorjaus. Mittauspisteessä 1 ja osassa mittausjaksoista mittauspisteissä 3 ja 5 tieliikenne oli hallitseva melulähde. Kauemmissa (n. 2 m terminaalitontista) mittauspisteissä terminaalin toiminta kuului vain ajoittain ja vaimeasti. Näissä mittauspisteissä pääasiallinen melulähde oli tieliikenne, joka kuului mittauspisteisiin. Myös linnut ja muut luonnon äänet vaikuttivat mitattuihin melutasoihin. Melutasot olivat välillä Terminaalitontin rajalla melutasoiksi mitattiin 52. Kun mittaustuloksiin tehdään impulssimaisuuskorjaukset, nousevat melutasot 1-2. Melumallinnuksen perusteella nykytilanteessa (vuosi 11) päiväajan 55 melualue ulottuu - metriä terminaalitontin ulkopuolelle kaava-alueen puolelle. Tieliikenne aiheuttaa päiväna melutason kaava-alueen eteläosaan. Yöna tieliikenteen 45 melualue jää kaavaalueen ulkopuolelle. Terminaalin yöajan ohjearvoon verrattava 45 melualue ulottuu noin metriä kaava-alueelle. Terminaalitontin rajalla mallinnetut melutasot (n. ) vastaavat hyvin suurimpia mittaustuloksia 57-. Vuoden 25 ennustetilanteessa tavaraterminaalin toiminnan on oletettu laajentuvan ja tieliikenteen liikennemäärien kasvavan. Terminaalin päiväajan 55 melualue ulottuu noin metriä kaava-alueen puolelle. Tieliikenteen melualueet laajenevat verrattaessa nykytilanteeseen, mutta melutasot ovat alle ohjearvon. Yöna terminaalin 45 melualue ulottuu noin 275 metriä kaava-alueelle. Koska terminaalin toiminnasta aiheutuva melun todettiin olevan impulssimaista 100 metriä terminaalitontista, on korjaus otettava huomioon verrattaessa mallinnustuloksia ohjearvoihin. Toisin sanoen kauempana kaava-alueella mallinnustuloksiin ei tarvitse tehdä impulssimaisuuskorjausta, kun tuloksia verrataan ohjearvoihin, mutta lähellä (100 metriä tontista) tuloksissa on huomioitava noin 1 impulssimaisuuskorjaus. Koska mallinnuksen mukaan melu ylittää kaava-alueella ohjearvot sekä päivällä ja yöllä, on terminaalin melua torjuttava tai vaihtoehtoisesti jätettävä riittävä suojaetäisyys (noin 275 metriä) tulevaan rakennuskantaan. Meluntorjuntana tarkasteltiin meluvallia terminaalitontin itäreunaan. Vallien korkeusvaihtoehtoina olivat 6 metriä ja 4 metriä nykyisestä maanpinnasta. Molemmilla valleilla estetään terminaalin päiväajan 55 melualueen ulottuminen kaava-alueelle. Vallin ollessa 4 metriä korkea, pääsee terminaalin melu leviämään kaava-alueelle vallin yli. Yöajan 45 melualue ulottuu edelleen 275 metrin päähän terminaalitontista ja lähempänä terminaalia melutaso on luokkaa. Käytettäessä vallin korkeutena 6 metriä, tilanne on vallin takana parempi, mutta vallin pohjoisosasta melua leviää jonkin verran kaava-alueelle. Tällöin pienessä osassa kaava-aluetta melutaso ylittää yöna 45. Meluvallin jatkaminen pohjoisen suuntaan parantaa tilannetta. Muilta osin kaava-alueella alitetaan yöajan ohjearvoon verrattava 45. Hollolassa 26. päivänä lokakuuta 11 RAMBOLL FINLAND OY Janne Ristolainen projektipäällikkö Arttu Ruhanen suunnittelija

13 Hollolan kunta Kukonkankaan Ak-meluselvitys Melumittauspöytäkirja LIITE 1 (1/1) RUHA Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Valokuva mittausplta: Kaukokiidon Hollolan tavarateminaali Mittauspiste 1 (ETRS-GK26) N E Kaukokiidon kiinteistön rajaan n. 95 m Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Arttu Ruhanen Mittauspiste kartalla: Rion NL-32, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori, ennen mittausta +94 Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Kaukokiidon terminaali 1 Havaitut melulähteet: Terminaalilta kuului ajoittain vaimeasti peruutusvaroitusääni sekä muutamia kolahteluita. Tasaista taustamelua aiheui tieliikenteestä. Tuulen kohina ja puiden lehtien havina olivat tieliikenteen ohella mittauspisteen merkittävimpiä äänilähteitä. Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus: Kohteen melu impulssimaista Kohteen melu kapeakaistaista Säätila: Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] 19:00-22: Säätiedot Hollolan Salpakankaalla sijaitsevalta sääasemalta (wunderground.com) Mittaustulokset: Klo Koko jakso Terminaalin toiminnasta aiheutuva Epävarmuus Impulssimaisuus Keskiäänitaso (LAeq, ) :29-21:59 44,6 - ± 10 - Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: klo :29-21:56 LAeq (1s) :29:22 :34:22 :39:22 :44:22 :49:22 :54:22 :59:22 21:04:22 21:09:22 21:14:22 21:19:22 21:24:22 21:29:22 21:34:22 21:39:22 21:44:22 21:49:22 21:54:22

14 Hollolan kunta Kukonkankaan Ak-meluselvitys Melumittauspöytäkirja LIITE 2 (1/1) RUHA Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Valokuva mittausplta: Kaukokiidon Hollolan tavaraterminaali Mittauspiste 2 (ETRS-GK26) N E Kaukokiidon kiinteistön rajaan n. 235 m Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Arttu Ruhanen Mittauspiste kartalla: Rion NL-32, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori, ennen mittausta +94 Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Kaukokiidon terminaali 2 Havaitut melulähteet: Terminaalin toiminta ei kuulunut mittauspisteelle. Merkittävin melulähde oli tieliikenne. Tuulikohina ja lehtien havina aiheutti taustaääntä. Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus: Kohteen melu impulssimaista Kohteen melu kapeakaistaista Säätila: Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] 19:00-22: Säätiedot Hollolan Salpakankaalla sijaitsevalta sääasemalta (wunderground.com) Mittaustulokset: Klo Koko jakso Terminaalin toiminnasta aiheutuva Epävarmuus Impulssimaisuus Keskiäänitaso (LAeq, ) :37-21:57 44,3 - ± 10 - Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: klo :37-21:57 LAeq (1s) :37:03 :42:03 :47:03 :52:03 :57:03 21:02:03 21:07:03 21:12:03 21:17:03 21:22:03 21:27:03 21:32:03 21:37:03 21:42:03 21:47:03 21:52:03 21:57:03

15 Hollolan kunta Kukonkankaan Ak-meluselvitys Melumittauspöytäkirja LIITE 3 (1/4) RUHA Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Valokuva mittausplta: Kaukokiidon Hollolan tavaraterminaali Mittauspiste 3 (ETRS-GK26) N E Kaukokiidon kiinteistön rajaan n. 100 m Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Arttu Ruhanen Mittauspiste kartalla: Brüel & Kjær 22, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori, ennen mittausta +94 Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m 3 Kaukokiidon terminaali Havaitut melulähteet: Kuvaajassa näkyvien melupiikkien aiheuttajasta ei varmuutta. Mittausjakson alussa terminaalilta kuului purku/lastausäänet. Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus: Kohteen melu impulssimaista Kohteen melu kapeakaistaista Säätila: Ilma Tuuli Pvm Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] 22:00-7: :00-13: Säätiedot Hollolan Salpakankaalla sijaitsevalta sääasemalta (wunderground.com) Mittaustulokset: Klo Koko jakso Terminaalin toiminnasta aiheutuva Epävarmuus Impulssimaisuus Keskiäänitaso (LAeq, ) 22:00-7: ,6* ± 10 0,6 (5 % ajasta) Keskiäänitaso (LAeq, ) 7:00-12:47 46,5 46,6* ± 10 0,1 (1 % ajasta) Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: *lisätty impulssimaisuuskorjaus klo 22:00-7:00 LAeq (1s) 22:00:00 22::00 23:00:00 23::00 0:00:00 0::00 1:00:00 1::00 2:00:00 2::00 3:00:00 3::00 4:00:00 4::00 5:00:00 5::00 6:00:00 6::00

16 Hollolan kunta Kukonkankaan Ak-meluselvitys Melumittauspöytäkirja LIITE 3 (2/4) RUHA Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Kaukokiidon Hollolan tavarateminaali Mittauspiste 3 (ETRS-GK26) N E Kaukokiidon kiinteistön rajaan n. 100 m Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Arttu Ruhanen Brüel & Kjær 22, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori, ennen mittausta +94 Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: klo 7:00-12:47 LAeq (1s) 7:00:00 7::00 8:00:00 8::00 9:00:00 9::00 10:00:00 10::00 11:00:00 11::00 12:00:00 12::00

17 Hollolan kunta Kukonkankaan Ak-meluselvitys Melumittauspöytäkirja LIITE 3 (3/4) RUHA Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Valokuva mittausplta: Kaukokiidon Hollolan tavaraterminaali Mittauspiste 3 (ETRS-GK26) N E Kaukokiidon kiinteistön rajaan n. 100 m Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Arttu Ruhanen Mittauspiste kartalla: Rion NL-32, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori, ennen mittausta +94 Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m 3 Kaukokiidon terminaali Havaitut melulähteet: 18:28-22:00: Terminaalilta kuului lastauksen ja purun äänet (vinkumisia, kumahteluita ja kolahteluita), peruutuksen varoitusääntä ja rekkojen ajo- ja käyntiääntä. 22:00-7:00: Terminaalilta kuului lastauksen ja purun äänet, peruutuksen varoitusääntä ja rekkojen ajo- ja käyntiääntä. 7:00-13:53: Terminaalilta ei kuulu merkittävästi melua. Lintujen laulu ja tieliikenne hallitsevia. Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus: Kohteen melu impulssimaista Kohteen melu kapeakaistaista Säätila: Ilma Tuuli Pvm Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] 18:00-22: :00-7: :00-14: Säätiedot Hollolan Salpakankaalla sijaitsevalta sääasemalta (wunderground.com) Mittaustulokset: Klo Koko jakso Terminaalin toiminnasta aiheutuva Epävarmuus Impulssimaisuus Keskiäänitaso (LAeq, ) 18:28-22:00 42,9 42,3**/43,3* ± 10 1,0 (10% ajasta) Keskiäänitaso (LAeq, ) 22:00-7:00 47,6 43,5**/44,3* ± 3 0,8 (12% ajasta) Keskiäänitaso (LAeq, ) 7:00-13:53 48,6 - ± 10 - **häiriöt poistettu, *häiriökorjattuun lisätty impulssimaisuuskorjaus Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: klo 18:28-22:00 LAeq (1s) häiriöt linnun laulu 18:28:42 18:58:42 19:28:42 19:58:42 :28:42 :58:42 21:28:42 21:58:42

18 Hollolan kunta Kukonkankaan Ak-meluselvitys Melumittauspöytäkirja LIITE 3 (4/4) RUHA Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Kaukokiidon Hollolan tavaraterminaali Mittauspiste 3 (ETRS-GK26) N E Kaukokiidon kiinteistön rajaan n. 100 m Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Arttu Ruhanen Rion NL-32, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori, ennen mittausta +94 Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: klo 22:00-7:00 LAeq (1s) häiriöt linnun laulu linnun laulu 22:00:00 22::00 23:00:00 23::00 0:00:00 0::00 1:00:00 1::00 2:00:00 2::00 3:00:00 3::00 4:00:00 4::00 5:00:00 5::00 6:00:00 6::00 melupiikit linnun laulua klo 7:00-13:53 LAeq (1s) 7:00:00 7::00 8:00:00 8::00 9:00:00 9::00 10:00:00 10::00 11:00:00 11::00 12:00:00 12::00 13:00:00 13::00

19 Hollolan kunta Kukonkankaan Ak-meluselvitys Melumittauspöytäkirja LIITE 4 (1/2) RUHA Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Valokuva mittausplta: Kaukokiidon Hollolan tavaraterminaali Mittauspiste 4 (ETRS-GK26) N E Kaukokiidon kiinteistön rajaan n. 245 m Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Arttu Ruhanen Mittauspiste kartalla: Rion NL-32, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori, ennen mittausta +94 Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m 4 Kaukokiidon terminaali Havaitut melulähteet: Yöajan mittauksessa terminaalilta kuului ajoittain peruutuksen vairoitusääntä ja vaimeita kolahteluita, kun tuuli oli tyyntä. Aamupäivällä terminaalin toiminta ei kuulunut mittauspisteelle. Tieliikenne ja lintujen laulu aiheuttivat tasaista taustamelua mittauspisteeseen. Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus: Kohteen melu impulssimaista Kohteen melu kapeakaistaista Säätila: Ilma Tuuli Pvm Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] 22:00-7: :00-13: Säätiedot Hollolan Salpakankaalla sijaitsevalta sääasemalta (wunderground.com) Mittaustulokset: Klo Koko jakso Terminaalin toiminnasta aiheutuva Epävarmuus Impulssimaisuus Keskiäänitaso (LAeq, ) 22:08-7:00 43,3 - ± 10 - Keskiäänitaso (LAeq, ) 7:00-12:36 48,0 - ± 10 - Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: klo 22:08-7:00 LAeq (1s) häiriöt 22:08:13 22:38:13 23:08:13 23:38:13 0:08:13 0:38:13 1:08:13 1:38:13 2:08:13 2:38:13 3:08:13 3:38:13 4:08:13 4:38:13 5:08:13 5:38:13 6:08:13 6:38:13

20 Hollolan kunta Kukonkankaan Ak-meluselvitys Melumittauspöytäkirja LIITE 4 (2/2) RUHA Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Kaukokiidon Hollolan tavarateminaali Mittauspiste 4 (ETRS-GK26) N E Kaukokiidon kiinteistön rajaan n. 245 m Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Arttu Ruhanen Rion NL-32, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori, ennen mittausta +94 Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: klo 7:00-12:36 LAeq (1s) 7:00:00 7::00 8:00:00 8::00 9:00:00 9::00 10:00:00 10::00 11:00:00 11::00 12:00:00 12::00

21 Hollolan kunta Kukonkankaan Ak-meluselvitys Melumittauspöytäkirja LIITE 5 (1/3) RUHA Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Valokuva mittausplta: Kaukokiidon Hollolan tavaraterminaali Mittauspiste 5 (ETRS-GK26) N E Kaukokiidon kiinteistön rajaan n. 90 m Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Arttu Ruhanen Mittauspiste kartalla: Rion NL-32, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori, ennen mittausta +94 Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m 5 Kaukokiidon terminaali Havaitut melulähteet: Terminaalilta kuului muutamia kolahteluita ja peruutusvaroitusääniä. Myös rekkojen käyntiääni kuului, kun taustaääneen tuli hiljainen hetki. Tasaista taustamelua aiheui tieliikenteestä. Lintujen laulu melkein koko mittausjakson ajan taustaääntä. Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus: Kohteen melu impulssimaista Kohteen melu kapeakaistaista Säätila: Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] 19:00-22: Säätiedot Hollolan Salpakankaalla sijaitsevalta sääasemalta (wunderground.com) Mittaustulokset: Klo Koko jakso Terminaalin toiminnasta aiheutuva Epävarmuus Impulssimaisuus Keskiäänitaso (LAeq, ) 19:29-:27 46,6 43,0 (arvio) ± 10 - Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: klo 19:29-:27 LAeq (1s) melupiikit lintujen laulusta 19:29:15 19:34:15 19:39:15 19:44:15 19:49:15 19:54:15 19:59:15 :04:15 :09:15 :14:15 :19:15 :24:15

22 Hollolan kunta Kukonkankaan Ak-meluselvitys Melumittauspöytäkirja LIITE 5 (2/3) RUHA Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Valokuva mittausplta: Kaukokiidon Hollolan tavaraterminaali Mittauspiste 5 (ETRS-GK26) N E Kaukokiidon kiinteistön rajaan n. 90 m Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Arttu Ruhanen Mittauspiste kartalla: Brüel & Kjær 22, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori, ennen mittausta +94 Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m 5 Kaukokiidon terminaali Havaitut melulähteet: 18:24-22:00: Terminaalilta kuului lastauksen ja purun äänet (vinkumisia, kumahteluita ja kolahteluita), peruutuksen varoitusääntä ja rekkojen ajo- ja käyntiääntä. 22:00-7:00: Terminaalilta kuului lastauksen ja purun äänet, peruutuksen varoitusääntä ja rekkojen ajo- ja käyntiääntä. 7:00-13:: Terminaalilta ei kuulu merkittävästi melua. Lintujen laulu ja tieliikenne hallitsevia. Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus: Kohteen melu impulssimaista Kohteen melu kapeakaistaista Säätila: Ilma Tuuli Pvm Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] 18:00-22: :00-7: :00-14: Säätiedot Hollolan Salpakankaalla sijaitsevalta sääasemalta (wunderground.com) Mittaustulokset: Klo Koko jakso Terminaalin toiminnasta aiheutuva Epävarmuus Impulssimaisuus Keskiäänitaso (LAeq, ) 18:24-22:00 43,9 43,6**/45,8* ± 10 2,2 (10% ajasta) Keskiäänitaso (LAeq, ) 22:00-7:00 47,9 46,9**/48,5* ± 3 1,6 (12% ajasta) Keskiäänitaso (LAeq, ) 7:00-13: 44,1 - ± 10 - **häiriöt poistettu, *häiriökorjattuun lisätty impulssimaisuuskorjaus Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: linnun laulu klo 18:24-22:00 LAeq (1s) häiriöt 18:24: 18:54: 19:24: 19:54: :24: :54: 21:24: 21:54:

23 LIITE 5 (3/3) RUHA Hollolan kunta Kukonkankaan Ak-meluselvitys Melumittauspöytäkirja Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: (ETRS-GK26) N E Mittaaja: Arttu Ruhanen Laitteisto: Brüel & Kjær 22, tuulisuoja, jalusta Kalibrointi:Rion NC-74 kalibraattori, ennen mittausta +94 Menettely: Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Kaukokiidon kiinteistön rajaan n. 90 m Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Kaukokiidon Hollolan tavaraterminaali Mittauspiste 5 Etäisyys kohteeseen: Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: LAeq (1s) klo 22:00-7:00 häiriöt linnun laulu linnun laulu 6::00 6:00:00 5::00 5:00:00 4::00 4:00:00 3::00 3:00:00 2::00 2:00:00 1::00 1:00:00 0::00 0:00:00 23::00 23:00:00 22::00 22:00:00 LAeq (1s) klo 7:00-13: melupiikit p linnun laulua 13::00 13:00:00 12::00 12:00:00 11::00 11:00:00 10::00 10:00:00 9::00 9:00:00 8::00 8:00:00 7::00 7:00:00

24 Hollolan kunta Kukonkankaan Ak-meluselvitys Melumittauspöytäkirja LIITE 6 (1/4) RUHA Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Valokuva mittausplta: Kaukokiidon Hollolan tavaraterminaali Mittauspiste 6 (ETRS-GK26) N E Kaukokiidon kiinteistön rajaan n. 2 m Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Arttu Ruhanen Mittauspiste kartalla: Rion NL-32, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori, ennen mittausta +94 Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m 6 Kaukokiidon terminaali Havaitut melulähteet: 19:23-:24: tieliikenne ja lintujen laulu. Terminaalin toiminta ei kuulu. 22:15-7:00: pääasiassa tieliikenne ja lintujen laulu. Terminaalilta ajoittain vaimeita peruutusvaroitusääniä ja kolahduksia. 7:00-12:37: pääasiassa tieliikenne, ajoittain lintujen laulu. Terminaalilta ajoittain vaimeaa peruutuksen varoitusääntä. Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus: Kohteen melu impulssimaista Kohteen melu kapeakaistaista Säätila: Ilma Tuuli Pvm Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] 19:00-22: :00-7: :00-13: Säätiedot Hollolan Salpakankaalla sijaitsevalta sääasemalta (wunderground.com) Mittaustulokset: Klo Koko jakso Terminaalin toiminnasta aiheutuva Epävarmuus Impulssimaisuus Keskiäänitaso (LAeq, ) 19:23-: ± 10 - Keskiäänitaso (LAeq, ) 22:15-7:00 42,4 - ± 10 - Keskiäänitaso (LAeq, ) 7:00-12:37 45,7 - ± 10 - Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: melulähteinä: lintujen laulu ja tieliikenne klo 19:23-:24 LAeq (1s) häiriöt 19:23:15 19:28:15 19:33:15 19:38:15 19:43:15 19:48:15 19:53:15 19:58:15 :03:15 :08:15 :13:15 :18:15 :23:15 alussa mittaaja

25 Hollolan kunta Kukonkankaan Ak-meluselvitys Melumittauspöytäkirja Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Mittaaja: Arttu Ruhanen Laitteisto: Rion NL-32, tuulisuoja, jalusta Kalibrointi:Rion NC-74 kalibraattori, ennen mittausta +94 Menettely: Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Kaukokiidon Hollolan tavarateminaali Mittauspiste 6 (ETRS-GK26) N E Etäisyys kohteeseen: LIITE 6 (2/4) RUHA Kaukokiidon kiinteistön rajaan n. 2 m Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: LAeq (1s) klo 22:15-7:00 melulähteinä: lintujen laulu ja tieliikenne, terminaalilta kuului peruutusvaroitusääntä ja vaimeita kolahduksia 6:45:47 6:15:47 5:45:47 5:15:47 4:45:47 4:15:47 3:45:47 3:15:47 2:45:47 2:15:47 1:45:47 1:15:47 0:45:47 0:15:47 23:45:47 23:15:47 22:45:47 22:15:47 LAeq (1s) klo 7:00-12:37 melulähteinä: pääasiassa tieliikenne, lintujen laulu osan a. terminaalilta vaimeaa peruutusvaroitusääntä 12::00 12:00:00 11::00 11:00:00 10::00 10:00:00 9::00 9:00:00 8::00 8:00:00 7::00 7:00:00

26 Hollolan kunta Kukonkankaan Ak-meluselvitys Melumittauspöytäkirja LIITE 6 (3/4) RUHA Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Valokuva mittausplta: Kaukokiidon Hollolan tavaraterminaali Mittauspiste 6 (ETRS-GK26) N E Kaukokiidon kiinteistön rajaan n. 2 m Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Arttu Ruhanen Mittauspiste kartalla: Rion NL-32, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori, ennen mittausta +94 Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m 6 Kaukokiidon terminaali Havaitut melulähteet: 18:16-22:00: Terminaalilta ei kuulu ääniä, äänet peittyy tieliikenteen ja linnunlaulun alle. 22:00-7:00: Terminaalilta kuuluu ajoittain vaimeasti lastauksen ja purun äänet, peruutuksen varoitusääntä ja rekkojen ajo- ja käyntiääntä. Linnun laulu aiheuttaa merkittävää taustaääntä. 7:00-13:46: Terminaalilta ei kuulu melua. Lintujen laulu ja tieliikenne hallitsevia. Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus: Kohteen melu impulssimaista Kohteen melu kapeakaistaista Säätila: Ilma Tuuli Pvm Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] 18:00-22: :00-7: :00-14: Säätiedot Hollolan Salpakankaalla sijaitsevalta sääasemalta (wunderground.com) Mittaustulokset: Klo Koko jakso Terminaalin toiminnasta aiheutuva Epävarmuus Impulssimaisuus Keskiäänitaso (LAeq, ) 18:16-22:00 39,6 - ± 10 - Keskiäänitaso (LAeq, ) 22:00-7:00 42,5 39 (arvio) ± 5 - Keskiäänitaso (LAeq, ) 7:00-13:46 39,1 - ± 10 - Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: melupiikit linnun laulua klo 18:16-22:00 LAeq (1s) 18:16:10 18:46:10 19:16:10 19:46:10 :16:10 :46:10 21:16:10 21:46:10

27 Hollolan kunta Kukonkankaan Ak-meluselvitys Melumittauspöytäkirja LIITE 6 (4/4) RUHA Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Kaukokiidon Hollolan tavaraterminaali Mittauspiste 6 (ETRS-GK26) N E Kaukokiidon kiinteistön rajaan n. 2 m Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Arttu Ruhanen Rion NL-32, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori, ennen mittausta +94 Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: klo 22:00-7:00 LAeq (1s) linnun laulua 22:00:00 22::00 23:00:00 23::00 0:00:00 0::00 1:00:00 1::00 2:00:00 2::00 3:00:00 3::00 4:00:00 4::00 5:00:00 5::00 6:00:00 6::00 melupiikit linnun laulua klo 7:00-13:46 LAeq (1s) 7:00:00 7::00 8:00:00 8::00 9:00:00 9::00 10:00:00 10::00 11:00:00 11::00 12:00:00 12::00

28 Hollolan kunta Kukonkankaan Ak-meluselvitys Melumittauspöytäkirja LIITE 7 (1/5) RUHA Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Valokuva mittausplta: Kaukokiidon Hollolan tavarateminaali Mittauspiste A1 (ETRS-GK26) N E Kaukokiidon rakennukseen n. m Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Janne Ristolainen Mittauspiste kartalla: Rion NL-32, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori, ennen mittausta +94 Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m A1 Mittausolosuhteiden kuvaus: Terminaalin toiminnasa aiheutunut ääni oli impulssimaista, jolloin mittaustulokseen lisätään impulssimaisuuskorjaus 2,1. Mittauksen na ei aiheutunut merkittäviä häiriöääniä. Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus: Kohteen melu impulssimaista Kohteen melu kapeakaistaista Säätila: Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] päivä Säätiedot Hollolan Salpakankaalla sijaitsevalta sääasemalta (wunderground.com) Mittaustulokset: Klo Koko jakso Terminaalin toiminnasta aiheutuva Epävarmuus Impulssimaisuus Keskiäänitaso (LAeq, ) 19:16-19:22 51,8 53,9* ± 3 2,1 (18 % ajasta) *ei häiriöääniä, lisätty impulssimaisuuskorjaus Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: LAeq (1s) 19:16:37 19:17:37 19:18:37 19:19:37 19::37 19:21:37

29 Hollolan kunta Kukonkankaan Ak-meluselvitys Melumittauspöytäkirja LIITE 7 (2/5) RUHA Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Valokuva mittausplta: Kaukokiidon Hollolan tavarateminaali Mittauspiste A2 (ETRS-GK26) N E Kaukokiidon rakennukseen n. m Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Janne Ristolainen Mittauspiste kartalla: Rion NL-32, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori, ennen mittausta +94 Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m A2 Mittausolosuhteiden kuvaus: Terminaalin toiminnasa aiheutunut ääni oli impulssimaista, jolloin mittaustulokseen lisätään impulssimaisuuskorjaus 1,9. Mittauksen na ei aiheutunut merkittäviä häiriöääniä. Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus: Kohteen melu impulssimaista Kohteen melu kapeakaistaista Säätila: Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] päivä Säätiedot Hollolan Salpakankaalla sijaitsevalta sääasemalta (wunderground.com) Mittaustulokset: Klo Koko jakso Terminaalin toiminnasta aiheutuva Epävarmuus Impulssimaisuus Keskiäänitaso (LAeq, ) 19:23-19: 57,2 59,1* ± 3 1,9 (15 % ajasta) *ei häiriöääniä, lisätty impulssimaisuuskorjaus Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: LAeq (1s) 19:23:57 19:24:57 19:25:57 19:26:57 19:27:57 19:28:57 19:29:57

30 Hollolan kunta Kukonkankaan Ak-meluselvitys Melumittauspöytäkirja LIITE 7 (3/5) RUHA Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Valokuva mittausplta: Kaukokiidon Hollolan tavarateminaali Mittauspiste A3 (ETRS-GK26) N E Kaukokiidon rakennukseen n. m Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Janne Ristolainen Mittauspiste kartalla: Rion NL-32, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori, ennen mittausta +94 Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m A3 Mittausolosuhteiden kuvaus: Ensimmäisen mittausjakson na lastattiin trukilla rekkaa terminaalin pohjoisosassa. Toisen jakson na mittauspisteen ohi ajettiin rekalla. Terminaalin toiminnasa aiheutunut ääni oli impulssimaista molempina mittausjaksoina, jolloin mittaustulokseen lisätään impulssimaisuuskorjaus 0,8 (jakso 1) ja 0,6 (jakso 2). Kummankaan mittausjakson na ei aiheutunut merkittäviä häiriöääniä. Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus: Kohteen melu impulssimaista Kohteen melu kapeakaistaista Säätila: Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] päivä Säätiedot Hollolan Salpakankaalla sijaitsevalta sääasemalta (wunderground.com) Mittaustulokset: Klo Koko jakso Terminaalin toiminnasta aiheutuva Epävarmuus Impulssimaisuus Keskiäänitaso (LAeq, ) :06-:18 59,5,3* ± 3 0,8 (16 % ajasta) Keskiäänitaso (LAeq, ) :45-21:36 57,1 57,7* ± 3 0,6 (10 % ajasta) *ei häiriöääniä, lisätty impulssimaisuuskorjaus Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: klo :06-:18 LAeq (1s) klo :45-21:36 LAeq (1s) :06:36 :07:36 :08:36 :09:36 :10:36 :11:36 :12:36 :13:36 :14:36 :15:36 :16:36 :17:36 :45:02 :47:02 :49:02 :51:02 :53:02 :55:02 :57:02 :59:02 21:01:02 21:03:02 21:05:02 21:07:02 21:09:02 21:11:02 21:13:02 21:15:02 21:17:02 21:19:02 21:21:02 21:23:02 21:25:02 21:27:02 21:29:02 21:31:02 21:33:02 21:35:02

31 Hollolan kunta Kukonkankaan Ak-meluselvitys Melumittauspöytäkirja LIITE 7 (4/5) RUHA Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Kaukokiidon Hollolan tavarateminaali Mittauspiste A4 (ETRS-GK26) N E Kaukokiidon rakennukseen n. m Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Janne Ristolainen Rion NL-32, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori, ennen mittausta +94 Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittausplta: Mittauspiste kartalla: A4 Mittausolosuhteiden kuvaus: Mittausna lastattiin rekkaa mittauspisteen läheisyydessä. Terminaalin toiminnasa aiheutunut ääni oli impulssimaista, jolloin mittaustulokseen lisätään impulssimaisuuskorjaus 0,8. Mittausjakson na ei aiheutunut häiriöääniä. Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus: Kohteen melu impulssimaista Kohteen melu kapeakaistaista Säätila: Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] päivä Säätiedot Hollolan Salpakankaalla sijaitsevalta sääasemalta (wunderground.com) Mittaustulokset: Klo Koko jakso Terminaalin toiminnasta aiheutuva Epävarmuus Impulssimaisuus Keskiäänitaso (LAeq, ) 19:34-19:41 54,2 55,0* ± 3 0,8 (4 % ajasta) *ei häiriöääniä, lisätty impulssimaisuuskorjaus Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: LAeq (1s) 19:34:15 19:35:15 19:36:15 19:37:15 19:38:15 19:39:15 19::15

32 Hollolan kunta Kukonkankaan Ak-meluselvitys Melumittauspöytäkirja LIITE 7 (5/5) RUHA Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Kaukokiidon Hollolan tavarateminaali Mittauspiste A5 (ETRS-GK26) N E Kaukokiidon rakennukseen n. 35 m Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Janne Ristolainen Rion NL-32, tuulisuoja, jalusta Rion NC-74 kalibraattori, ennen mittausta +94 Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittausplta: Mittauspiste kartalla: A5 Mittausolosuhteiden kuvaus: Mittauksen na lastattiin rekkaa trukilla tontin luoteiskulmassa. Terminaalin toiminnasa aiheutunut ääni oli impulssimaista, jolloin mittaustulokseen lisätään impulssimaisuuskorjaus 2,3. Mittauksen na ei aiheutunut merkittäviä häiriöääniä. Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus: Kohteen melu impulssimaista Kohteen melu kapeakaistaista Säätila: Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] päivä Säätiedot Hollolan Salpakankaalla sijaitsevalta sääasemalta (wunderground.com) Mittaustulokset: Klo Koko jakso Terminaalin toiminnasta aiheutuva Epävarmuus Impulssimaisuus Keskiäänitaso (LAeq, ) 19:44-19:21 59,6 61,9* ± 3 2,3 (24 % ajasta) *ei häiriöääniä, lisätty impulssimaisuuskorjaus Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: LAeq (1s) 19:44:31 19:45:31 19:46:31 19:47:31 19:48:31 19:49:31 19::31 19:51:31

33 Liite 8 (1 /3) MELUPÄÄSTÖN MÄÄRITYS Mittauspaikka Kaukokiito, Hollolan tavaraterminaali Kohdenumero 1 Melulähde Rekan lastaus lastauslaiturilla Kuvaus 6 vientiä Mittauspäivä Mittaaja Janne Ristolainen Mittausmenetelmä Nordtest box sovellettuna (NT ACOU 0) Mittalaite Brüel & Kjær 22 -tarkkuusäänitasomittari Mittauspiste 1 Mittausetäisyys (m) 8,3 L Aeq () 74,2 1 vienti 1 8,3,9 1 vienti 1 8,3 68,6 6 vientiä Äänitehotaso, L WA 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 2 Hz 0 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz Kokonaisäänitehotaso, L WA 93 Mitatun melun taajuusjakauma terssikaistoittain :25:01 - :25: S3B mp , A L LLeq LLFMax LLFMin Cursor: (A) Leq=74,2 LFMax=89,5 LFMin=51,4 Hz Valokuva melulähteestä Mittauspisteet kartalla rekka mp 1

34 Liite 8 (2 /3) MELUPÄÄSTÖN MÄÄRITYS Mittauspaikka Kaukokiito, Hollolan tavaraterminaali Kohdenumero 2 Melulähde Trukki Nissan 45 Kuvaus Moottoria käytetään suurimmalla kierrosluvulla kuormittamattomana Mittauspäivä Mittaaja Arttu Ruhanen Mittausmenetelmä Mittalaite Maansiirtokoneiden äänitehotason pikamittausmenetelmää (Ympäristöopas 53) soveltaen Brüel & Kjær 22 -tarkkuusäänitasomittari Mittauspiste Mittausetäisyys (m) L Aeq () 6,0 82,9 6,0 82,8 6,0 76,6 6,0 77,5 Äänitehotaso, L WA 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 2 Hz 0 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz Kokonaisäänitehotaso, L WA 106 Mitatun melun taajuusjakauma terssikaistoittain 0002.S3B 0004.S3B :44:41-15:45: mp :46:14-15:46: mp , A L LLeq LLFMax LLFMin Hz 16 31, A L LLeq LLFMax LLFMin Hz Cursor: (A) Leq=82,8 LFMax=83,9 LFMin=81,7 Cursor: (A) Leq=77,5 LFMax=78,1 LFMin=76,7 Valokuva melulähteestä Mittauspisteet kartalla mp 3 mp 2 mp 4 mp 1

35 Liite 8 (3 /3) MELUPÄÄSTÖN MÄÄRITYS Mittauspaikka Kaukokiito, Hollolan tavaraterminaali Kohdenumero 3 Melulähde Rekan nuppi Kuvaus Tyhjäkäynti Mittauspäivä Mittaaja Janne Ristolainen Mittausmenetelmä Nordtest sphere sovellettuna (NT ACOU 0) Mittalaite Brüel & Kjær 22 -tarkkuusäänitasomittari Mittauspiste Mittausetäisyys (m) L Aeq () 7,6 64,0 7,6 64,0 7,6 63,3 Äänitehotaso, L WA 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 2 Hz 0 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz Kokonaisäänitehotaso, L WA 90 Mitatun melun taajuusjakauma terssikaistoittain :56:51-19:57: S3B mp , A L LLeq LLFMax LLFMin Cursor: (A) Leq=64,0 LFMax=66,4 LFMin=62,6 Hz Valokuva melulähteestä Mittauspisteet kartalla mp 1 rekka mp 2 mp 3

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

TERVASMÄKI III -ALUE, ALAVUS ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

TERVASMÄKI III -ALUE, ALAVUS ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Alavuden kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.5.2010 TERVASMÄKI III -ALUE, ALAVUS TERVASMÄKI III -ALUE, ALAVUS Tarkastus Päivämäärä 31.5.2010 Laatija Arttu Ruhanen Tarkastaja Jari

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja West Express Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.8.2015 MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Päivämäärä 17.8.2015 Laatija Tarkastaja Ville Virtanen Arttu Ruhanen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 4.3.

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 4.3. Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 4.3.2014 Projektinumero 82128008-015 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Lisätiedot

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014 Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Projektinumero 82128008-17 POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU Päivämäärä 18.3.2014

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Vastaanottaja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.3.2015 Viite 1510022103 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Päivämäärä 4.3.2015

Lisätiedot

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA Vastaanottaja Rakennustoimisto Pohjola Oy Asiakirjatyyppi Raporttiluonnos Päivämäärä 30.12.2011 RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.8.2010 PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS PETSAMO,

Lisätiedot

Vastaanottaja Pihtiputaan kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS

Vastaanottaja Pihtiputaan kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS Vastaanottaja Pihtiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS PIHTIPUTAAN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Melumittausraportti

HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Melumittausraportti Vastaanottaja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 23.2.2017 Viite 1510018805 HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET Vastaanottaja Helsinkin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2014 Viite 151001020 ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS, ESPOO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 1. MITTAUS- KIERROS

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 1. MITTAUS- KIERROS Vastaanottaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 24.5.13 Viite 1510002875 VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 1. MITTAUS- KIERROS

Lisätiedot

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.12.2015 HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS HUHTIMON LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 17.12.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS Vastaanottaja Haukiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.8.2011 MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS 1 Päivämäärä 30.8.2011 Laatija Marja Pussinen Tarkastaja Sanna Kaikkonen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

MESSUKYLÄNKATU 30-32, TAMPERE

MESSUKYLÄNKATU 30-32, TAMPERE Vastaanottaja Peab Oy Asiakirjatyyppi Raportti, Tampereen kaupungin ID numero 1578238 Päivämäärä 1.11.2016 MESSUKYLÄNKATU 30-32, TAMPERE ASEMAKAAVAN NRO 8619 MUUTOKSEN MELUSELVITYS MESSUKYLÄNKATU 30-32,

Lisätiedot

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8a Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 15.6.2012 KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS

Lisätiedot

EKOPARK LAHTI - KIERRÄTYSLAITOS MELUSELVITYS

EKOPARK LAHTI - KIERRÄTYSLAITOS MELUSELVITYS Vastaanottaja Kuusakoski Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.11.2011 Viite 82139304 EKOPARK LAHTI - KIERRÄTYSLAITOS EKOPARK LAHTI - KIERRÄTYSLAITOS Päivämäärä 18.11.2011 Laatija Tarkastaja Arttu

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS 1 Päivämäärä 6.6.2014 Laatija Aura Salmela Tarkastaja

Lisätiedot

Vastaanottaja Petri Tuominen. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA-

Vastaanottaja Petri Tuominen. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA- Vastaanottaja Petri Tuominen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 8426,TAMPERE

HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 8426,TAMPERE Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.5.2016 HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 8426,TAMPERE MELUSELVITYS HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN NRO 8426,TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI 5100-4) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS

EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS Vastaanottaja Eikan Pub Oy Eino Lehtinen Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2017 Viite 1510035737 EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS RAVINTOLAMELUN MITTAUS Päivämäärä 18.8.2017 Laatija

Lisätiedot

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Meluselvitys Lokakuu 006 Vt 4 välillä Alakorkalo- Rovaniemi Lokakuu 006 Viite Versio Pvm 7.11.006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 4. MITTAUS- KIERROS

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 4. MITTAUS- KIERROS Vastaanottaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 9.5.14 Viite 1510002875 VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 4. MITTAUS- KIERROS

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS. Päivämäärä KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS. Päivämäärä KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS Päivämäärä 22.6.2016 KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS KARINKENTÄN ALUE LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 22.6.2016 Laatija

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.4.2012 Viite 82139905 MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS MUNNINMÄEN TUULIVOIMALAT MELUMALLINNUS Päivämäärä 5.4.2012 Laatija

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Kortteli Takahuhti, Tampere

Kortteli Takahuhti, Tampere Rambøll Finland Oy Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Viite 82113653 Versio 2 Pvm

Lisätiedot

Kivilammen maankaatopaikan laajennusalueen meluselvitys

Kivilammen maankaatopaikan laajennusalueen meluselvitys LIITE 2 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kivilammen maankaatopaikan laajennusalueen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.8.2012 P17535 Raportti 2 (7) Puustinen Tomi 15.8.2012

Lisätiedot

PALOHEINÄN TUNNELIN MURSKAUSALUE, HELSINKI MELUSELVITYS RAMBOLL. Helsingin kaupunki / Rakennusvirasto. Päivämäärä

PALOHEINÄN TUNNELIN MURSKAUSALUE, HELSINKI MELUSELVITYS RAMBOLL. Helsingin kaupunki / Rakennusvirasto. Päivämäärä Vastaanottaja Helsingin kaupunki / Rakennusvirasto Aslakirjatyyppi. Raportti Päivämäärä 27.2.2014 Viite 1510009750 PALOHEINÄN TUNNELIN MURSKAUSALUE, HELSINKI MELUSELVITYS RAMBOLL Päivämäärä 27.2.2014 Laatija

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Meluselvitys 27.3.2014 Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Tuusulan kunta Meluselvitys

Lisätiedot

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy 9.12.2013 Helsinki Vesa Sinervo Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1313 vesa.sinervo@finnrock.fi SISÄLLYS TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT... 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TOAS Pappila, Tampere

TOAS Pappila, Tampere Ramboll Finland Oy Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOAS TOAS Pappila, Tampere Meluselvitys 25.11.2016 TOAS Pappila, Tampere Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOAS Meluselvitys 25.11.2016

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Vastaanottaja Nurmijärven kunta, Juha Oksanen. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä VANHA KLAUKKA, NURMIJÄRVI ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Nurmijärven kunta, Juha Oksanen. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä VANHA KLAUKKA, NURMIJÄRVI ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta, Juha Oksanen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä..0 VANHA KLAUKKA, NURMIJÄRVI ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS VANHA KLAUKKA, NURMIJÄRVI Päivämäärä..0 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys 16T-1 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys Tiina Kumpula 21.6.2017 Tarkistanut: Martti Kokoi 29.6.2017 2 (6) 21.6.2017 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa- Toivakka,

Lisätiedot

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 31.1.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755 7070 www.ramboll.fi

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Meluselvitys 17.3.2014 ALKUSANAT Meluselvitys on laadittu Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaavaa varten. Osayleiskaavan tavoitteina ovat

Lisätiedot

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Rambøll Finland Oy YH-Länsi Oy Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Meluselvitys 8.2.2012 Hatanpään Puistokuja 23, Tampere YH-Länsi Oy Meluselvitys 8.2.2012 Viite 82128678 Versio Pvm 8.2.2012 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset)

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ympäristömeluselvitys 12.11.2007 Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Meluselvitys 12.11.2007 Viite 82117377

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 30.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS LOIMAAN KAUPUNKI Päivämäärä

Lisätiedot

Vastaanottaja Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä

Vastaanottaja Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.4.16 TERRAFAMEN KAIVOS, SOTKAMO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET SYYS-LOKAKUU 15 Laatija Sakari Ruokolainen Tarkastaja Niko Karjalainen Kuvaus Sotkamon

Lisätiedot

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 PAIMION KAUPUNKI Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (7) Eskelinen Erja Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI-

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI- Vastaanottaja Pirkanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.3.2017 PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN

Lisätiedot

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011 Ympäristömelumittaus 1(6) Tilaaja: Tikalan Oy Tapio Tikka Kalmarintie 160 43270 Kalmari Käsittelijä: Jussi Kärtevä Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA Vastaanottaja Savonlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.7.2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

Lisätiedot

PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUMALLINNUS

PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUMALLINNUS Vastaanottaja Kuljetus ja maansiirto Viita Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.10.2017 Viite 1510016776 PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUMALLINNUS PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki eluselvitys vt 4 lakorkalo- Niskanperä eluselvitys Helmikuu 2007 eluselvitys vt 4 lakorkalo-niskanperä Helmikuu 2007 iite ersio 1 Pvm 20.2.2007 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

ISOKUUSI III (KAAVA NRO 8639), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys

ISOKUUSI III (KAAVA NRO 8639), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.11.2016 ISOKUUSI III (KAAVA NRO 8639), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN ISOKUUSI III, TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

Rambøll Finland Oy. Nokian kaupunki. Lehtimäen asemakaava. Ympäristömeluselvitys

Rambøll Finland Oy. Nokian kaupunki. Lehtimäen asemakaava. Ympäristömeluselvitys Rambøll Finland Oy Nokian kaupunki Lehtimäen asemakaava Ympäristömeluselvitys 13.9.2005 Rambøll PL 718 33101 Tampere Finland Puhelin+45 020 755 6800 www.ramboll.fi Nokian kaupunki Lehtimäen asemakaava

Lisätiedot

1-1. Vastaanottaja Muhoksen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä MELUSELVITYS MUHOS. Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.

1-1. Vastaanottaja Muhoksen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä MELUSELVITYS MUHOS. Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. 1-1 Vastaanottaja Muhoksen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.7.2015 MELUSELVITYS MUHOS Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. 1-2 1. JOHDANTO Tämä tarkastelu tehtiin Muhoksen kirkonkylän osayleiskaavan

Lisätiedot

NAANTALIN SATAMA Laiturin 26/27 melumittaukset

NAANTALIN SATAMA Laiturin 26/27 melumittaukset Vastaanottaja Naantalin Satama Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.5.2014 NAANTALIN SATAMA NAANTALIN SATAMA Pvm. 6.5.2014 Laatija Timo Korkee Jari Hosiokangas Tarkastaja Hyväksyjä Viite 1510010955

Lisätiedot

MELUSELVITYS LEPOMOISIO HUOVIN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS (NRO238), PIRKKALA. Vastaanottaja Pirkkalan kunta. Asiakirjatyyppi Meluselvitys

MELUSELVITYS LEPOMOISIO HUOVIN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS (NRO238), PIRKKALA. Vastaanottaja Pirkkalan kunta. Asiakirjatyyppi Meluselvitys Vastaanottaja Pirkkalan kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 26.1.2017 LEPOMOISIO HUOVIN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS (NRO238), PIRKKALA MELUSELVITYS LEPOMOISIO HUOVIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Lisätiedot

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2011 AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS AKAAN KAUPUNKI Tarkastus Tiina Kumpula Päivämäärä 18.4.2011

Lisätiedot

Leinelän asemakaava Vantaa

Leinelän asemakaava Vantaa Ramboll Finland Oy Vantaan kaupunki Leinelän asemakaava Vantaa Ympäristömeluselvitys 10.3.2008 Vantaan kaupunki Leinelän asemakaava Vantaa Meluselvitys 10.3.2008 Viite 82120185 Versio 1 Pvm 10.3.2008 Hyväksynyt

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Vastaanottaja NCC Rakennus Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 09/2010 NCC RAKENNUS OY KAAVA 8361 ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS, TAMPERE

Vastaanottaja NCC Rakennus Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 09/2010 NCC RAKENNUS OY KAAVA 8361 ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS, TAMPERE Vastaanottaja NCC Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 09/2010 NCC RAKENNUS OY KAAVA 8361 ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS, TAMPERE NCC RAKENNUS OY KAAVA 8361 ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS,

Lisätiedot

RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET 2.12.2010 WSP Finland Oy 302607 2 (8) 1 Toimeksianto / Johdanto...3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...3 2.1 Melua aiheuttavat toiminnot ja laitteistot / Toiminnan

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot