Ajankohtaista mikrobiologisista menetelmistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista mikrobiologisista menetelmistä"

Transkriptio

1 Ajankohtaista mikrobiologisista menetelmistä Ajankohtaista laboratoriorintamalla Erikoistutkija, jaostopäällikkö Tuula Johansson Evira 1

2 ISO - menetelmäkehitystyö Uudistettavana olevat mikrobiologiset menetelmät ja ohjeistukset 2

3 Salmonellat ISO 6579 kolme osaa 1. Osoittaminen 2. Lukumäärän määrittäminen 3. Serotyypitys Typhi ja Paratyphi -serotyyppien osoittaminen liitteeksi - seleniitti-kystiini rikastus RVS tai MSRV mahdollisesti vaihtoehtoiseksi elintarvikkeille XLD säilyy pakollisena eristysmaljana Toisen maljan valinnalle nykyistä selkeämpi ohjeistus 3

4 Salmonellat (2) ISO 6579 Ohjeistus maljauksesta ja varmistettavien pesäkkeiden määrästä vähemmän ohjailevaksi Puhdasviljelmät voidaan viljellä selektiiviselle maljalle Tutkitaan tiettyjen biokemiallisten varmistuskokeiden hyödyllisyyttä 4

5 Listeria monocytogenes ISO ja -2 L. monocytogenes ja muut Listeria-lajit osoittaminen ja määrittäminen Kuten nykyinen standardi + muutoslehti, mutta: 1. Listeria-lajit varmistus: katalaasi ja gram valinnaisia ja liikkuvuus, jos tarpeen 1. L. monocytogenes: lisäksi hemolyysi (mikäli tulos epäselvä CAMP), ramnoosi, ksyloosi ja VP-koe 5

6 Kampylobakteerit ISO Neljä osaa Osat 1 ja 2 - Campylobacter spp. Osoittaminen ja määrittäminen Osa 3 - Semikvantitatiivinen määritys Osa 4 - Osoittaminen alkutuotannon näytteistä (eläimet ja niiden tuotantoympäristö) Lisäksi työstetään standardia alkutuotannon näytteiden käsittelystä laboratoriossa 6

7 Yersiniat ISO alustavasti patogeeninen Yersinia enterocolitica - viljelymenetelmä Uudistustyö käynnistymässä Tarkoituksena tehdä koordinoidusti NMKLn kanssa Myös PCR-menetelmä työstettävänä - sekä Y. enterocolitica että pseudotuberculosis 7

8 ISO-standardisointi viivästynyt Keskeisimmät uudistettavana olevat EN/ISO -menetelmät on tarkoitus validoida kollaboratiivisella tutkimuksella EU-komissiolta on odotettu viime vuodet rahoituspäätöstä asia ei ole toistaiseksi selvinnyt ISO on päättänyt, että ellei rahoituksesta saada virallista vastausta syykuun 2010 loppuun mennessä, jatketaan standardien työstämistä ilman kollaboratiivisista tutkimuksista saatavaa validointitietoa 8

9 Seuraavat työkohteet ovat ns. waiting statuksella ja ne odottavat hygieniamandaatin rahoitusselvittelyjä ennen aktivoimista Detection of food-borne viruses in food based on PCR technique Detection and quantification of histamine Detection of staphylococcal enterotoxin for dairy products and other matrices Detection of Bacillus cereus enterotoxin in food (emetic and diarrheal toxin) pren ISO rev Horizontal method for the detection of E.coli O157 pren ISO rev Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes - Part 1: Detection method pren ISO rev Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes - Part 2: Enumeration method pren ISO rev Horizontal method for the detection and enumeration of Campylobacter spp. pren ISO Horizontal method for the detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 2: Colony count technique 9

10 waiting statuksella pren ISO rev Horizontal method for the detection of Yersinia enterocolitica pren ISO Detection of Enterobacter sakazakii Horizontal method for the detection of pathogenic Vibrio - Part 1: Detection of Vibrio parahaemolyticus and Vibrio cholerae Horizontal method for the detection of pathogenic Vibrio - Part 2: Detection of species other than Vibrio parahaemolyticus and Vibrio cholerae Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae - Part 1: Detection and enumeration by MPN technique with pre-enrichment Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Detection of botulinum neurotoxin type A, B, E and F - producing clostridia Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 4: Detection and enumeration of Campylobacter spp. in samples from primary production (from animals and their environment) 10

11 ISO/CEN - Muita valmisteilla olevia työkohteita (1) pren ISO PCR for the detection and quantification of foodborne pathogens - Performance characteristics pren ISO Real-time PCR for the detection of food-borne pathogens - General requirements and definitions FprEN ISO Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products (ISO/FDIS :2009) EN ISO :2003/prA1 Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 4: Specific rules for the preparation of products other than milk and milk products, meat and meat products, and fish and fishery products (ISO :2003/DAM 1:2010) 11

12 Muut valmisteilla olevia työkohteita (2) pren ISO Method for the enumeration of microorganisms - Part 2: Surface colony count technique at 30 C CEN ISO/TS :2003/prA1 Guidelines on preparation and production of culture media - Part 2: Practical guidelines on performance testing of culture media EN ISO 7218:2007/prA1 General requirements and guidance for microbiological examinations (ISO 7218:2007/NP Amd 1:2008 pren ISO rev Preparation, production, storage and performance testing of culture media pren ISO rev Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Colony-count technique at 30 degrees C 12

13 Muut valmisteilla olevia työkohteita (3) pren ISO Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 6 Specific rules for the preparation of samples taken at the primary production stage pren ISO Primary Production Stage - Sampling techniques pren ISO rev Protocol for the validation of alternative methods - Part 1: Terminology of method validation pren ISO rev Protocol for the validation of alternative methods - Part 2: Protocol for the validation of proprietary methods against a reference method pren ISO rev Horizontal method for the detection of E.coli O157 13

14 NMKL - menetelmäkehitystyö Uudistettavana olevat mikrobiologiset menetelmät ja ohjeistukset 14

15 NMKL 67 Bacillus cereus määrittäminen uudistettu ja painatusvaiheessa nimi alustavaksi B. cereus bakteeriksi veriagar tai vaihtoehtoisesti sekä veriagar että Bacillus cereus -selektiiviagar tai kromogeeniagar Cereus-Ident varmistus Bacillus cereus -selektiiviagarille tai Cereus-Ident-Agarille 15

16 NMKL No 136 (5. painos, 2010) Listeria monocytogenes osoittaminen ja määrittäminen Muutokset toimituksellisia verrattuna edelliseen painokseen (4. painos 2007), mm. diagrammien lisääminen työvaiheiden kuvaamiseksi havainnollisesti Hienoinen asiamuutos Mikäli osoittaminen ja määrittäminen tehdään yhtäaikaisesti, riittää, että tyypilliset, ß-henolyyttiset pesäkkeet varmistetaan vain määritysmenetelmän yhteydessä Menetelmään huomautus: Mikäli ALOA ensisijainen selektiivinen agar, menetelmä = EN/ISO ja 2 Menetelmä hyväksytty 16

17 NMKL 80 Clostridium botulinum osoittaminen NMKL 79 Botulinum-toksiinin osoittaminen NMKL 80 - osoittaminen elintarvikkeista ja muista näytemateriaaleista - PCR Odotetaan EN/ISO PCR-menetelmää, joka teknisenä menetelmäluonnoksena Kun patenttiselvitys ratkennut, aktiiviseen työvaiheeseen NMKL 79 - Toksiinin osoittaminen elintarvikkeista, verestä ja muista näytemateriaaleista Odottaa lopullista hyväksyntää Ei tehdä kollaboratiivista tutkimusta, koska ei laboratorioita 17

18 NMKL 68 Enterococcus määrittäminen Menetelmäehdotuksen laatiminen saatujen kommenttien perusteella Gram-negatiiviset bakteerit maidosta ja kermasta. Jälkisaastumisen osoittaminen. Menetelmäehdotus lähdössä arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi kontaktihenkilöille 18

19 NMKL 117 Yersinia enterocolitica. Osoittaminen elintarvikkeista viljelymenetelmällä Referentti Saija Hallanvuo on tehnyt alustavia validointitutkimuksia Työvaliokunta myöntänyt rahoitusta jatkotyölle, jossa vertaillaan tiettyjä rikastusvaihtoehtoja Menetelmävertailu referentin laboratoriossa käynnistymässä: ISO, NMKL vuodelta 1996 ja mahdollinen kolmas vaihtoehto 19

20 NMKL 117 Yersinia enterocolitica ja pseudotuberculosis PCR-menetelmä osoittamiseksi elintarvikkeista Odotetaan CEN-menetelmäehdotusta, joka valmistuu vuoden kuluessa Tällä hetkellä työtä tehdään CENin ryhmässä ja menetelmäluonnos noudattaa Ruotsin mallia Tällöin päätös, valitaanko Ruotsin (Susanne Thisted-Lambertz) menetelmä vaiko CENmenetelmäehdotus 20

21 Shigella NMKL 151 Osoittaminen elintarvikkeista viljelymenetelmällä Referentti ja kontaktihenkilöt nimetty Työ aloitetaan loppuvuodesta NMKL 174 Osoittaminen PCR-menetelmällä Vuoden 2010 lopussa referentti aloittaa validointityöt: DNA-eristykset, reaaliaikainen PCR ja perinteinen PCR Menetelmäehdotuksen työstäminen

22 Verosytotoksiinia tuottava E. coli VTEC O26, O103, O111; O157 ja O145 Työ aloitettu 2002 Työtä tehty myös ISOn puitteissa Otetaan uudelleen ohjelmaan 2010 ja nimetään uusi työryhmä, joka laatii menetelmäehdotuksen perustuen ISO/CEN menetelmään, mutta käyttäjäystävällisemmän Referentin ja kontaktihenkilöiden nimeäminen 2010 aikana 22

23 Mahdollisesti uusittavia menetelmiä Uusimistarpeen arviointi: kollaboratiivisesti validoidut 10 vuoden ja muut 5 vuoden välein tai tarvittaessa Ei uusita NMKL 98, 2005, 4 painos. Hiivat ja homeet. Määrittäminen elintarvikkeista ja rehuista NMKL 5, Aerobiset mikrobit ja alustava Enterobacteriaceae. Laskeminen pinnoilta ja välineistä. NMKL 184, Kokonaispesäkeluku ja spesifiset pilaajabakteerit kalassa ja kalatuotteissa. Ei todennäköisesti uusita - asia varmistetaan NMKL 154, Fusarium. Määrittäminen elintarvikkeista ja rehuista. Uusitaan NMKL 86, Aerobiset mikro-organismit. Määríttäminen elintarvikkeista 30 C, 20 C tai 6,5 C 23

24 NMKL PCR analyysien laadunvarmistusohjeistus Yleinen osuus Validointiosuus PCR-tutkimusten käynnistäminen ja ylläpitäminen laboratoriossa laadunvarmistuksen näkökulmasta Työryhmän puheenjohtaja Ruotsista, jäsenet muista pohjoismaista, Saija Hallanvuo Suomesta Työ käynnissä, tarkkaa julkaisuajankohtaa ei tiedossa 24

25 Mahdollisesti uusittavia ohjeistuksia Uusimistarpeen arviointi ensimmäisen kerran 2 v kuluttua toisen kerran 5 v kulutta No 23, Laadunvarmistus mikrobiologisissa laboratorioissa Ei uusitatarvetta 25

26 Uuusittavia NMKL- ja ISO- menetelmien vastaavuus 2073/2005 Uusitaan Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen tasoon, millä menetelmät vastaavat toisiaan 26

27 27

28 Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaarat opas päivitetty Ilmestyi toukokuussa 2010 Päivitys oppaasta vuodelta 2003 Osoite oppaaseen: w&productid=122 Voit ladata ilmaiseksi tai ostaa painetun version hintaan 16,37 28

29 Evira.fi - vertailulaboratoriosivut Vertailulaboratoriotoimintaa koskevat sivut on uudistettu Löytyvät uuden Evira.fi etusivun vasemmassa reunassa näkyvän linkin Toiminta > Laboratoriotoiminta alta Osoite: otoiminta/ Siirretään tulevaisuudessa extranettiin, jonne pääsee vain salasanalla Palaute tervetullutta: 29

Eviran julkaisuja 10/2012. Ruokamyrkytykset Suomessa 2010

Eviran julkaisuja 10/2012. Ruokamyrkytykset Suomessa 2010 Eviran julkaisuja 10/2012 Ruokamyrkytykset Suomessa 2010 Eviran julkaisuja 10/2012 Ruokamyrkytykset Suomessa 2010 Ruokamyrkytykset Suomessa 2010 Kiitokset Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Terveyden

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio Oy PL 19 90015 Oulun kaupunki Puh. 044 7036740 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

Eviran julkaisuja 14/2010. Ruokamyrkytykset Suomessa 2008

Eviran julkaisuja 14/2010. Ruokamyrkytykset Suomessa 2008 Eviran julkaisuja 14/2010 Ruokamyrkytykset Suomessa 2008 Eviran julkaisuja 14/2010 Ruokamyrkytykset Suomessa 2008 Kiitokset Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 2/ 2008 SISÄLTÖ 2/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Uusia tuulia SESKOssa...2 SESKOn Kevätseminaari Kolme uutta EY-mitalistia...3 SESKO on hyvässä iskussa...4 Osallistumisesta

Lisätiedot

3/2006. Savukalan laatu torimyynnissä Helsingissä kesällä 2005

3/2006. Savukalan laatu torimyynnissä Helsingissä kesällä 2005 3/2006 Savukalan laatu torimyynnissä Helsingissä kesällä 2005 Riikka Åberg, Seija Kalso, Pauliina Talja, Liina-Lotta Nousiainen, Virve Raussi ja Antti Pönkä Helsinki 2006 Kannen kuva: Matti Miinalainen

Lisätiedot

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija PRIZZTECH Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Vesijohtojen saneerauspinnoitus Vesi-Instituutin raportteja 4 Tekijät: Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Raportin nimi: Vesijohtojen saneerauspinnoitus Tiivistelmä:

Lisätiedot

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila Ohjaajat: DI Jarmo Palviainen, KTM Matti Myllymäki Tarkastaja

Lisätiedot

Aistinvaraiset menetelmät

Aistinvaraiset menetelmät Aistinvaraiset menetelmät Leena Lilleberg Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kemian ja toksikologiantutkimusyksikkö Elintarvikeanalytiikkajaosto Aistinvarainen analytiikka Evirassa Akkreditoituja aistinvaraisia

Lisätiedot

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina

Lisätiedot

Tekes Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen tuloksia

Tekes Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen tuloksia 181 05 Tekes Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen tuloksia Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen Kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen

Lisätiedot

SC7 WG 4, 6, 7, 10, 20 ja 25, SWG5 kokoukset, marraskuu 2013. Keskeiset työkohteet ja tulokset

SC7 WG 4, 6, 7, 10, 20 ja 25, SWG5 kokoukset, marraskuu 2013. Keskeiset työkohteet ja tulokset SC7 WG 4, 6, 7, 10, 20 ja 25, SWG5 kokoukset, marraskuu 2013 Keskeiset työkohteet ja tulokset Risto Nevalainen, Senior Advisor FiSMA Pekka Forselius, Senior Advisor FiSMA Timo Käkölä. JyY Markku Tukiainen,

Lisätiedot

USE OF RESIDUE CONTAINING RAW MILK AS FEED

USE OF RESIDUE CONTAINING RAW MILK AS FEED Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos National Veterinary and Food Research Institute, Finland JULKAISU 07/2004 PUBLICATION 07/2004 USE OF RESIDUE CONTAINING RAW MILK AS FEED Risk assessment on antimicrobial

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kasvis- ja marjateollisuus

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kasvis- ja marjateollisuus Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Kasvis- ja marjateollisuus Versio 5/2006 Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen

Lisätiedot

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio 11/2010 Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio Helsinki 2010 Julkaisija ÄLLI-ohjelma KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys Merkittävä uudistus standardiin ISO 9001 tekeillä Markku Ahlberg A-Quality Oy Standardia ISO 9001 ollaan uudistamassa neljättä kertaa. Vuonna 2015 ilmestyvä uusi versio standardista ei ole vain päivitys

Lisätiedot

Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen

Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen Maa- ja elintarviketalous 117 Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen Brita Suokas ja Arja Nykänen Maa- ja elintarviketalous 117 72 s. Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen MMM:n Luomututkimusohjelman

Lisätiedot

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Eviran julkaisuja 3/2009 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 3/2009 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA Maija Virta, FIGBC ja Risto Kosonen, Halton Oy 1 YHTEENVETO 1.1 Tavoite Sisäympäristöindikaattoreilla varmistetaan käyttäjien terveys

Lisätiedot

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Sonera Yrityssähköposti Sonera Työtila Sonera Toimistoviestintä 27.11.2012 Sisältö 1/39 Sonera Toimisto -palveluiden pääkäyttäjän opas 27.11.2012 1 Perusteet... 4 1.1

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Cisco Supervisor Desktop User Guide

Cisco Supervisor Desktop User Guide Cisco Supervisor Desktop User Guide Cisco Unified Contact Center Enterprise and Hosted Release 8.5 November 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706

Lisätiedot

Matkustusohje_/_Rules_on_Travel

Matkustusohje_/_Rules_on_Travel Contents 1 Matkustusohje 2 Matkasuunnitelma 2.1 Matkavakuutus 2.2 Matkakuluista 2.3 Ostolaskut 3 Matkalasku 4 Hyväksyjän hyvä huomata 5 Matkaneuvojan muistilista if (window.showtoctoggle) { var tocshowtext

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Anu Häkkinen Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.5.2011 Tekijä(t)

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

KOTIMAISTEN JA MAAHANTUOTUJEN ELINTARVIKKEIDEN KEMIALLINEN TURVALLISUUS

KOTIMAISTEN JA MAAHANTUOTUJEN ELINTARVIKKEIDEN KEMIALLINEN TURVALLISUUS KOTIMAISTEN JA MAAHANTUOTUJEN ELINTARVIKKEIDEN KEMIALLINEN TURVALLISUUS Arja Kortelainen Pro gradu tutkielma Biotieteiden laitos Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto 2007

Lisätiedot