AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY"

Transkriptio

1 T014 Liite 1.03 / Bilaga 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Sida / Page 1(17) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA, TUTKIMUS- JA LABORATORIO-OSASTO LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKET EVIRA, FORSKNINGS- OCH LABORATORIEAVDELNINGEN FINNISH FOOD SAFETY AUTHORITY EVIRA, RESEARCH AND LABORATORY DEPARTMENT Tunnus Nummer Code Yksikkö tai toimintoala Enhet eller aktivitetsområde Department or section of activity Osoite Adress Address www www www T014, liite 1.03 T014, bilaga 1.03 T014, App Mikrobiologia Mustialankatu HELSINKI Mikrobiologi Mustialagatan HELSINGFORS Microbiology Mustialankatu 3 FI HELSINKI FINLAND FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

2 T014 Liite 1.03 / Bilaga 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Sida / Page 2(17) Tunnus Nummer Code Yksikkö tai toimintoala Enhet eller aktivitetsområde Department or section of activity Osoite Adress Address www www www Eläintautibakteriologia (Neulaniementie 4) PL KUOPIO Djursjukdomsbakteriologi (Neulaniementie 4) PB KUOPIO Veterinary Bacteriology (Neulaniementie 4) P.O. Box 92 FI KUOPIO FINLAND FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

3 T014 Liite 1.03 / Bilaga 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Sida / Page 3(17) Testausalat Testningsområde Fields of testing Elintarvikkeiden, eläinperäisten näytteiden, rehujen ja lannoitteiden mikrobiologinen testaus Mikrobiologisk testning av livsmedel, animaliska prover, foder och gödselmedel Microbiological testing of food, samples of animal origin, feed and fertilizers Rehujen molekyylibiologinen testaus Molekylbiologiska testning av foder Molecular biological testing of feed Rehu- ja lannoitevalmisteiden mikroskopointi Mikroskopiering av foder och gödselmedel Microscopy of feed and fertilizers Antibioottiherkkyyden testaus ja antibioottijäämien mikrobiologinen testaus Testning av antibiotikakänsligheten och mikrobiologisk testning av antibiotikarester Antimicrobial susceptibility testing and microbiological testing of antibiotic residues Bakteerikantojen tunnistus molekyylibiologisilla menetelmillä Identifiering av bakterier med molekylbiologiska metoder Identification of bacteria by molecular biology methods Salmonellan serotyypitys Salmonella serotypning Salmonella serotyping FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

4 T014 Liite 1.03 / Bilaga 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Sida / Page 4(17) Elintarvikkeiden, eläinperäisten näytteiden, rehujen ja lannoitteiden mikrobiologinen testaus Mikrobiologisk testning av livsmedel, animaliska prover, foder och gödselmedel Microbiological testing of food, samples of animal origin, feed and fertilizers rehut ja rehuvalmisteet, entsyymivalmisteet ja biologiset torjunta-aineet foder och foderer, enzympreparat och biologiska bekämpningsmedel Food, feeds and feed products, enzymes and biological pesticides bakteerikanta bakteriestam Food, bacterial strain bakteerikanta bakteriestam Food, bacterial strain Siipikarjan umpisuolinäytteet Blindtarm prover av fjäderfä Poultry caecum samples Aerobiset mikro-organismit Aerobiska mikroorganismer Aerobic micro-organisms Alustava Bacillus cereus Presumptiva Bacillus cereus Presumptive Bacillus cereus Campylobacter jejuni/coli/lari Campylobacter jejuni/coli/lari ISO :2013 (Evira 3420) ISO 7932:2004, muunneltu (Evira 3406) ISO 7932:2004, modifierad (Evira 3406) ISO 7932:2004, modified (Evira 3406) ISO DIS:2015 (Evira 3409) NMKL 119:2007, muunneltu (Evira 3512) NMKL 119:2007, modifierad (Evira 3512) NMKL 119:2007, modified (Evira 3512) FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

5 T014 Liite 1.03 / Bilaga 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Sida / Page 5(17) rehut ja rehuvalmisteet, entsyymivalmisteet ja biologiset torjunta-aineet, bakteerikanta foder och foderer, enzympreparat och biologiska bekämpningsmedel, bakteriestam Food, feeds and feed products, enzymes and biological pesticides, bacterial strain Maito, maitovalmisteet, tuotantoympäristönäytteet Mjölk, mjölk er, prover från ionsmiljön Milk, milk products, samples from production environment Clostridium perfringens Cronobacter-suvun bakteerien osoittaminen ISO 7937:2004, muunneltu (Evira 3412) ISO 7937:2004, modifierad (Evira 3412) ISO 7937:2004, modified (Evira 3412) ISO/FDIS 22964:2016 (Evira 3541) FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

6 T014 Liite 1.03 / Bilaga 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Sida / Page 6(17) rehut ja rehuvalmisteet, entsyymivalmisteet ja biologiset torjunta-aineet foder och foderer, enzympreparat och biologiska bekämpningsmedel Food, feeds and feed products, enzymes and biological pesticides Mäski, orgaaniset lannoitevalmisteet ja kasvualustat Mäsk,organiska gödselmedel och växtunderlag Mash, organic fertilizers and plant growth media Liha, maito, uloste ja bakteerikanta Kött, mjölk, avföring och bakteriestam Meat, milk, faeces and bacterial strain Siipikarjan liha Fjäderfä Poultry Enterobakteerit Enterobakterier Enterobacteriaceae Escherichia coli, MPN Escherichia coli O157:H7 Kampylobakteerit, kvantitatiivinen Kampylobakterier, kvantitativ Campylobacteria, quantitative ISO :2004 (Evira 3462) ColilertQuanti Tray, 18 h (Evira 3533) ISO 16654:2001, muunneltu (Evira 3414) ISO 16654:2001, modifierad (Evira 3414) ISO 16654:2001, modified (Evira 3414) ISO :2006 (Evira 3461) FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

7 T014 Liite 1.03 / Bilaga 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Sida / Page 7(17) bakteerikanta bakteriestam Food, bacterial strain Voi, rasvaton maitojauhe, kaseiini ja kaseinaatit Smör, fettfri mjölkpulver, kasein och kaseinater Butter, skim milk powder, casein and caseinates Umpisuoli- ja ulostenäytteet, liha Blindtarm- och avföringsprov, kött Caecum and faeces samples, meat Koagulaasipositiiviset stafylokokit Koagulaspositiva stafylokocker Coagulase positive staphylococci Kolimuotoiset bakteerit, MPN Koliforma bakterier, MPN metod Coliform bacteria, MPN method Laajakirjoisia beetalaktamaaseja ja karbapenemaaseja tuottavien E. coli bakteerien seulonta Screening för E. coli bakterier som producerar betalaktamaser med utvidgat spektrum eller karbapenemaser Screening of extendedspectrum beta-lactamase and carbapenemase-producing E. coli ISO :1999, Muutoslehti 1:2003, muunneltu (Evira 3466) ISO :1999, Bilaga 1:2003, modifierad (Evira 3466) ISO :1999, Amendment 1:2003, modified (Evira 3466) ISO 4831:2006, Komission asetus 273/2008 (Evira 3489) ISO 4831:2006, Kommissionens förordning 273/2008 (Evira 3489) ISO 4831:2006, Commission regulation 273/2008 (Evira 3489) EU-RL -menetelmä, muunnos (Evira 3583) EU-RL -metod, modifierad (Evira 3583) EU-RL method, modified (Evira 3583) FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

8 T014 Liite 1.03 / Bilaga 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Sida / Page 8(17) bakteerikanta bakteriestam Food, bacterial strain Elintarvikkeet Livsmedel Food Sierainlimanäyte, ihon sivelynäyte ja sianliha Nässekret, utstryksprov av hud, svinkött Nasal swab sample, brush sample from skin, porcine meat Listeria monocytogenes, osoittaminen Listeria monocytogenes, påvisning Listeria monocytogenes, detection Listeria monocytogenes, kvantitatiivinen Listeria monocytogenes, kvantitativ Listeria monocytogenes, quantitative MRSA-bakteerien seulonta Screening av MRSA bakterien Screening of MRSA bacteria NMKL 136:2010 ja ISO :1996, Muutoslehti 1:2004, muunneltu (Evira 3463) NMKL 136:2010 och ISO :1996, Bilaga 1:2004, modifierad (Evira 3463) NMKL 136:2010 and ISO :1996, Amendment 1:2004, modified (Evira 3463) ISO :1998 ja muutoslehti 1:2004, muunneltu ja NMKL 136:2010 (Evira 3477) ISO :1998 och Bilaga 1:2004, modifierad och NMKL 136:2010 (Evira 3477) ISO :1998 and Amendment 1:2004, modified and NMKL 136:2010 (Evira 3477) Sisäinen menetelmä EURL- AR Laboratory protocols, muunneltu (Evira 3563) Intern metod EURL-AR Laboratory protocols, modifierad (Evira 3563) In-house method EURL-AR Laboratory protocols, modified (Evira 3563) FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

9 T014 Liite 1.03 / Bilaga 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Sida / Page 9(17) bakteerikanta bakteriestam Food, bacterial strain rehut ja rehuvalmisteet, orgaaniset lannoitevalmisteet ja kasvualustat, entsyymivalmisteet ja biologiset torjunta-aineet, tuotantoympäristönäytteet foder och foderer, organiska gödselmedel och växtunderlag, enzympreparat och biologiska bekämpningsmedel, prover från ionsmiljön Food, feeds and feed products, organic fertilizers and plant growth media, enzymes and biological pesticides, samples from production environment Patogeeniset Vibrio-lajit, osoittaminen Patogena Vibrio-arter, påvisning Pathogenic Vibrio species, detection NMKL 156:1997, muunneltu (Evira 3504) NMKL 156:1997, modifierad (Evira 3504) NMKL 156:1997, modified (Evira 3504) Salmonella ISO 6579:2002, Cor. 1:2004, muunneltu (Evira 3543) ISO 6579:2002, Cor. 1:2004, modifierad (Evira 3543) ISO 6579, Cor. 1:2004, modified (Evira 3543) FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

10 T014 Liite 1.03 / Bilaga 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Sida / Page 10(17) Rehut, rehuvalmisteet ja liemirehut, entsyymivalmisteet, biologiset torjuntaaineet, orgaaniset lannoitevalmisteet ja kasvualustat, tuotantoympäristönäytteet Foder, foderer och foder i vätskeform, enzympreparat, biologiska bekämpningsmedel, organiska gödselmedel och växtunderlag, prover från ionsmiljön Feeds, feed products and liquid feeds, enzymes, biological pesticide, organic fertilizers and plant growth media, samples from production environment Elintarvikkeet Livsmedel Food Raaka liha Råkött Raw meat Salmonella Salmonella, osoittaminen Salmonella, påvisning Salmonella, detection Salmonella, osoittaminen Salmonella, påvisning Salmonella, detection Sisäinen menetelmä Evira 3526, VIDAS-menetelmä Intern metod Evira 3526, VIDAS metod In-house method Evira 3526, VIDAS method NMKL 71:1999 (Evira 3432) ISO 6579:2002, Amendment 1:2007, NMKL 187:2007 (Evira 6002) FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

11 T014 Liite 1.03 / Bilaga 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Sida / Page 11(17) bakteerikanta, kasviperäiset rehuaineet, talousvesi, ympäristö-, ulosteja vuotasivelynäytteet bakteriestam, vegetabiliska foder, hushållsvatten, miljö-, avföringsprov och utstryksprov av hud Food, bacterial strain, feed of plant origin, drinking water, environmental, faeces and cattle hide swab samples STEC-bakteerien osoittaminen STEC bakterier, påvisning STEC bacteria, detection ISO TS 13136:2012, EU-RL VTEC Method 04 Rev 1 (Evira 3576) FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

12 T014 Liite 1.03 / Bilaga 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Sida / Page 12(17) Rehut ja rehuvalmisteet, orgaaniset lannoitteet ja kasvualustat, entsyymivalmisteet, puhdasviljelmä Foder och foderer, organiska gödselmedel och växtunderlag, enzympreparat, ren odling Feeds and feed products, organic fertilizers and plant growth media, enzymes, pure culture bakteerikanta bakteriestam Food, bacterial strain Sulfiittia pelkistävät klostridit Sulfitreducerande klostridier Sulphite-reducing clostridia Yersinia enterocolitica, osoittaminen Yersinia enterocolitica, påvisning Yersinia enterocolitica, detection NMKL 56:2015 (Evira 3536) ISO 10273:2017 (Evira 3445) FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

13 T014 Liite 1.03 / Bilaga 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Sida / Page 13(17) bakteerikanta ja talousvesi, ympäristö- ja ulostenäytteet bakteriestam, hushållsvatten, miljöoch avföringsprov Food, bacterial strain, drinking water, environmental and faeces samples bakteerikanta, ympäristö- ja ulostenäytteet bakteriestam, miljöoch avföringsprov Food, bacterial strain, environmental and faeces samples bakteerikanta ja talousvesi, ympäristö- ja ulostenäytteet bakteriestam, hushållsvatten, miljöoch avföringsprov Food, bacterial strain, drinking water, environmental and faeces samples Yersinia enterocolitica, osoittaminen reaaliaikaisella PCRmenetelmällä Yersinia enterocolitica, påvisning med realtids PCR Yersinia enterocolitica, detection with real-time PCR Yersinia pseudotuberculosis, osoittaminen Yersinia pseudotuberculosis, påvisning Yersinia pseudotuberculosis, detection Yersinia pseudotuberculosis, osoittaminen reaaliaikaisella PCRmenetelmällä Yersinia pseudotuberculosis, påvisning med realtids PCR Yersinia pseudotuberculosis, detection with real-time PCR ISO TS 18867:2015, Annex B.2; NMKL 163:2013 (Evira 3572) Sisäinen menetelmä Evira 3503 Intern metod Evira 3503 In-house method Evira 3503 ISO TS 18867:2015, Annex C; NMKL 163:2013 (Evira 3573) FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

14 T014 Liite 1.03 / Bilaga 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Sida / Page 14(17) Rehujen molekyylibiologinen testaus Molekylbiologiska testning av foder Molecular biological testing of feed Rehuvalmisteet Foderer Feed products Märehtijän ja sian DNA:n tunnistaminen Identification av idisslares och svins DNA Identification of ruminant and pork DNA Rehu- ja lannoitevalmisteiden mikroskopointi Mikroskopiering av foder och gödselmedel Microscopy of feed and fertilizers Rehuvalmisteet ja liemirehut Foderer och foder i vätskeform Feed products and liquid feeds Eläinperäisten ainesosien mikroskopointi Mikroskopiering av komponenter som härstammar från djur Microscopy of components of animal origin Komission asetus 152/2009 liite VI, muutos 51/2013/EU (Evira 3585) Kommissionens förordning 152/2009, bilaga VI, modifikation 51/2013/EU (Evira 3585) Commission regulation 152/2009, Annex VI, modification 51/2013/EU (Evira 3585) Komission asetus 152/2009 liite VI, muutos 51/2013/EU (Evira 3528) Kommissionens förordning 152/2009, bilaga VI, modifikation 51/2013/EU (Evira 3528) Commission regulation 152/2009, Annex VI, modification 51/2013/EU (Evira 3528) FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

15 T014 Liite 1.03 / Bilaga 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Sida / Page 15(17) Antibioottiherkkyyden testaus ja antibioottijäämien mikrobiologinen testaus Testning av antibiotikakänsligheten och mikrobiologisk testning av antibiotikarester Antimicrobial susceptibility testing and microbiological testing of antibiotic residues Bakteerikanta Bakteriestam Bacterial strain Bakteerikanta Bakteriestam Bacterial strain Antibioottiherkkyys kiekkomenetelmällä Resistensbestämning med diskdiffusionmetoden Antimicrobial disk susceptility test Antibioottiherkkyys nestelaimennusmenetelmällä Resistensbestämning med buljong spädningsmetoden för MIC-bestämning Antimicrobial susceptibility with a broth dilution method MIC CLSI Document VET01- A4 :2013 (Evira 3484) VetMIC mikrotiitterilevymenetelmät, Sisäiset menetelmät, jotka perustuvat ohjeisiin Resistensbestämning av bakterier med VetMIC TM platter, SVA-metoder, Avdelning för antibiotika (Evira 3500 ja Evira 3517) VetMIC microtiterplattametoden, intern metod baserad på Resistensbestämning av bakterier med VetMIC TM platter, SVA-metoder, Avdelning för antibiotika (Evira 3500 och Evira 3517) VetMIC-Microtiter plate method, in-house method based on Resistensbestämning av bakterier med VetMIC TM platter, SVA-metoder, Avdelning för antibiotika (Evira 3500 and Evira 3517) FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

16 T014 Liite 1.03 / Bilaga 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Sida / Page 16(17) Bakteerikanta Bakteriestam Bacterial strain Maito Mjölk Milk Sian ja naudan munuaiset Njur av svin och nöt Pork and bovine kidneys Munuaiset ja lihas Njure och muskel Kidney and muscle Antibioottiherkkyys nestelaimennusmenetelmällä Resistensbestämning med buljong spädningsmetoden för MIC-bestämning Antimicrobial susceptibility with a broth dilution method MIC Mikrobilääkejäämät Påvisning av antibiotikarester Antimicrobial residues Mikrobilääkejäämät Påvisning av antibiotikarester Antimicrobial residues Mikrobilääkejäämät, mikrobiologinen menetelmä Påvisning av antibiotikarester med en mikrobiologisk metod Antimicrobial residues, microbiological method Sensititre mikrotiitterilevymenetelmä (TREK Diagnostic Systems), CLSI VET01-A4, CLSI M07-A9 (Evira 3591) Sensititre microtiterplattametod (TREK Diagnostic Systems), CLSI VET01-A4, CLSI M07-A9 (Evira 3591) Sensititre microtiter plate method (TREK Diagnostic Systems, CLSI VET01-A4, CLSI M07-A9 (Evira 3591) Delvotest SP-NT, sisäinen menetelmä (Evira 3482) Delvotest SP-NT, intern metod (Evira 3482) Delvotest SP-NT, in-house method (Evira 3482) Sisäinen menetelmä Evira 3581, Premitest Intern metod Evira 3581, Premitest In-house method Evira 3581, Premitest MMM:n asetus nro 21/EEO/2001 (Evira 3403) JSM förordning nr 21/VLA/2001 (Evira 3403) Regulation No 21/EEO/2001 (Evira 3403) FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

17 T014 Liite 1.03 / Bilaga 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Sida / Page 17(17) Bakteerikantojen tunnistus molekyylibiologisilla menetelmillä Identifiering av bakterier med molekylbiologiska metoder Identification of bacteria by molecular biology methods Mukautuva pätevyysalue Flexibelt kompetensområde Flexible scope of FLX* Bakteeriviljelmä Bakteriekultur Bacterial culture FLX* Nukleiinihapposekvenssien osoittaminen Påvisning av nukleinsyrasekvenser Detection of nucleic acid sequences ISO 22174:2005, ISO 20838, muunneltu (Evira 6003), nukleiinihapposekvenssien konventionaalinen PCRtutkimus ISO 22174:2005, ISO 20838, modifierad (Evira 6003) konventionellt PCR-test ISO 22174:2005, ISO 20838, modified (Evira 6003) conventional PCR test *FLX: Menetelmän osa, johon mukautuvuus kohdentuu. Tarkka lista mukautuvan pätevyysalueen menetelmistä on saatavilla laboratoriosta. *FLX: Flexibel del av kompetensområdet. Detaljerad lista över dessa metoder fås från laboratoriet. *FLX: Flexible part of the scope. Detailed scope is available from the laboratory. Salmonella-kantojen serotyypitys Salmonella serotypning Salmonella serotyping Bakteerikanta Bakteriestam Bacterial strain Salmonella, serotyypitys Salmonella, serotypning Salmonella, serotyping ISO 6579:2002, muunneltu (Evira 6004) ISO 6579:2002, modifierad (Evira 6004) ISO 6579:2002, modified (Evira 6004) Kuopio FINAS is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for.

ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T133/M22/2017 Bilaga 1 / Liite 1 / Appendix 1 Sida / Sivu / Page 1(6) ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SNELLMANS KÖTTFÖRÄDLING AB, LABORATORIUM

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T126/M25/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY, KVVY-RAUMALAB WATER PROTECTION ASSOCIATION

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T014 Liite 1.04 / Bilaga 1.04 / Appendix 1.04 Sivu / Sida / Page 1(10) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T042/A24/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY, KVVY-PORILAB WATER PROTECTION ASSOCIATION

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD T205/M18/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD T205/A16/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD T205/M17/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA T022/M18/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA VALIO LTD, R&D, CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY Tunnus

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T014 Liite 1.04 / Bilaga 1.04 / Appendix 1.04 Sivu / Sida / Page 1(13) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA T022/A16/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA VALIO LTD, R&D, CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY Tunnus

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T096/A24/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS VILJAVUUSPALVELU OY EUROFINS

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T147/A20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(10) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Kuiva-aine/kosteus Dry matter/moisture Tuhka Ash Hiilihydraatit ja energiasisältö Carbohydrate and energy content

Kuiva-aine/kosteus Dry matter/moisture Tuhka Ash Hiilihydraatit ja energiasisältö Carbohydrate and energy content T042/M18/2012 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PORILAB T042 (EN ISO/IEC 17025) Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T014 Liite 1.05 / Bilaga 1.05 / Appendix 1.05 Sivu / Sida / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T014 Liite 1.01 / Bilaga 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Sida / Page 1(14) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SCANLAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SCANLAB OY T114/M33/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SCANLAB OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T114 ScanLab Oy (Tutkijantie

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T092/M20/2013 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY JYVÄSKYLÄN YMPÄRISTÖLABORATORIO JYVÄSKYLÄ ENVIRONMENTAL LABORATORY T092 (EN ISO/IEC 17025)

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SEILAB OY SEILAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SEILAB OY SEILAB OY T106/M25/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SEILAB OY SEILAB OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T106 SeiLab

Lisätiedot

ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T108/A19/2017 Bilaga 1 / Liite 1 / Appendix 1 Sida / Sivu / Page 1(10) ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T014 Liite 1.01 / Bilaga 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Sida / Page 1(14) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T014 Liite 1.05 / Bilaga 1.05 / Appendix 1.05 Sivu / Sida / Page 1(11) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T014 Liite 1.01 / Bilaga 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Sida / Page 1(13) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T147/M21/2016 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(11) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T089/M33/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(16) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS SCIENTIFIC FINLAND OY EUROFINS

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T089/M31/2016 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(15) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS SCIENTIFIC FINLAND OY EUROFINS

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T170/M15/2014 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUS

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T170/M18/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUS

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T147/M22/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(13) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, elintarvikkeet Kuopion laboratorio Yrittäjäntie 24 70150 KUOPIO EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833:2003 Anaerobiset

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio Oy PL 19 90015 Oulun kaupunki Puh. 044 7036740 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY T071/M25/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(18) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY Tunnus Nummer Code Laboratorio

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T014 Liite 1.02 / Bilaga 1.02 / Appendix 1.02 Sivu / Sida / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA,

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö 23.8.2010 6842/961/2006 Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, Kuopio Elintarvikeyksikkö Yrittäjäntie 24 70150 KUOPIO EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T073/A16/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KEMIALLISEN ASEEN KIELTOSOPIMUKSEN INSTITUUTTI FINNISH INSTITUTE FOR VERIFICATION OF THE

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY T071/A24/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T071 Novalab Oy Lepolantie

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T047/M27/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(15) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY, LABORATORIO ENVIRONMENTAL RESEARCH OF SAVO-KARJALA,

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date Viljely, Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016, Osa IV. akkr NMKL 184:2006, muunneltu.

Pvm/Datum/Date Viljely, Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016, Osa IV. akkr NMKL 184:2006, muunneltu. 1 ScanLab Oy PL 19 (Tutkijantie 4 F) 90015 Oulun kaupunki Puh. 044 7036740 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Porilab Tiedepuisto 4, A-rakennus 28600 PORI Puh. 0447013343 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit ISO 4833-1:2013

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Joensuun laboratorio Jokikatu 8 80220 JOENSUU Puh. 017 2647200 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, ja aktino), pitoisuus

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY T071/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www Tel./fax/e-mail/www

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Jyväskylän ympäristölaboratorio Eeronkatu 10 40720 JYVÄSKYLÄ Puh. 014 626650 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit) akkr

Lisätiedot

Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2008

Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2008 Jyväskylän kaupunki, Ympäristötoimen laboratorio Eeronkatu 10 40720 Jyväskylä EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö. Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkola

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö. Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkola Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkola PL 1100 (Kemirantie 1) 67101 KOKKOLA Puh. 0447819001 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2013 Anaerobiset

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, LABORATORIOTOIMINTA FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, LABORATORIES

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, LABORATORIOTOIMINTA FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, LABORATORIES

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 SeiLab Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio Vaasantie 1 C 60100 SEINÄJOKI Puh. 06 425 5701 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2006

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES 1 Novalab Oy, Kemian ja mikrobiologian osastot Lepolantie 9 03600 KARKKILA Puh. 09 2252860 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833-1:2013 Myös rohdosvalmisteet

Lisätiedot

Ajankohtaista mikrobiologisista menetelmistä

Ajankohtaista mikrobiologisista menetelmistä Ajankohtaista mikrobiologisista menetelmistä Ajankohtaista laboratoriorintamalla 13.10.2010 Erikoistutkija, jaostopäällikkö Tuula Johansson Evira 1 ISO - menetelmäkehitystyö Uudistettavana olevat mikrobiologiset

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, ASIAKASRATKAISUT FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, CLIENT SERVICES

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T064/M33/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(26) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY (KVVY), LABORATORIOT Tunnus Code Laboratorio

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kymen Ympäristölaboratorio Oy. Patosillantie KUUSANKOSKI Puh.

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kymen Ympäristölaboratorio Oy. Patosillantie KUUSANKOSKI Puh. 1 Kymen Ympäristö Oy Patosillantie 2 45700 KUUSANKOSKI Puh. 05 5443300 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit 30 C akkr NMKL 86:2013 Anaerobiset sulfiittia pelkistävät

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T032/M24/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY WATER AND ENVIRONMENT RESEARCH OF SAIMAA Tunnus Code

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte 1 Eurofins Environment Testing Finland Oy Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date EN :2005, ISO :2011, Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Osa III

Pvm/Datum/Date EN :2005, ISO :2011, Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Osa III 1 Metropolilab Oy Viikinkaari 4 00790 Helsinki Puh. 010 391 350 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Ammoniakki, aktiivikeräys arv-16 Methods of air sampling and analysis, 3rd

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. Sisäinen menetelmä, suoraviljelytekniikka. akkr ISO :2013, suora mikroskopointi

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. Sisäinen menetelmä, suoraviljelytekniikka. akkr ISO :2013, suora mikroskopointi 1 Metropolilab Oy Viikinkaari 4 00790 Helsinki Puh. 010 391 350 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Ammoniakki, aktiivikeräys arv-16 Methods of air sampling and analysis, 3rd

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), aktiivikeräys akkr ISO

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY T104/M25/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY Tunnus Nummer Code Laboratorio

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T047/M32/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(16) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY, LABORATORIO ENVIRONMENTAL RESEARCH OF SAVO-KARJALA,

Lisätiedot

Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009

Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009 Rauman kaupunki, Ympäristölaboratorio PL 238 26101 Rauma EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveys Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009 Sieni-itiöt, pintanäytteet

Lisätiedot

Ajankohtaista Eviran vertailulaboratoriotoiminnasta Standardisointiasiat

Ajankohtaista Eviran vertailulaboratoriotoiminnasta Standardisointiasiat Ajankohtaista Eviran vertailulaboratoriotoiminnasta Standardisointiasiat Tuula Pirhonen Tutkimus- ja laboratorio-osasto Evira Standardisointi- ja menetelmäorganisaatiot ISO - kansainvälinen CEN - eurooppalainen

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

LIITE 1. REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Elintarvike- ja vesilaboratorio Kallionkatu 10-16 C 11100 Riihimäki EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2006

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Metropolilab Oy Viikinkaari 4 00790 Helsinki Puh. 010 391 350 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Ammoniakki, aktiivikeräys arv-16 Methods of air sampling and analysis, 3rd

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TULLILABORATORIO TULLABORATORIET CUSTOMS LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TULLILABORATORIO TULLABORATORIET CUSTOMS LABORATORY T006/M27/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(16) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TULLILABORATORIO TULLABORATORIET

Lisätiedot

Käyntiosoite; näytteiden toimitus suoraan Besökadress; leverans av prover direkt. Eviran päätöksen dnro Eviras besluts dnr

Käyntiosoite; näytteiden toimitus suoraan Besökadress; leverans av prover direkt. Eviran päätöksen dnro Eviras besluts dnr Valvontaosasto Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Pvm/Datum/Date Kontrollavdelningen Enheten för foder- och gödselkontroll 9.1.2014 Rehulain 86/2008 mukaisesti hyväksytyt laboratoriot Enligt foderlagen 86/2008

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY T104/A26/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY Tunnus Nummer Code Laboratorio

Lisätiedot

Vertailulaboratorion tietoisku. Tuula Pirhonen Tutkimus- ja laboratorio-osasto Evira

Vertailulaboratorion tietoisku. Tuula Pirhonen Tutkimus- ja laboratorio-osasto Evira Vertailulaboratorion tietoisku Tuula Pirhonen Tutkimus- ja laboratorio-osasto Evira Esityksen aiheet Standardin ISO 7218 velvoittavuus Vaihtoehtoisten ja muunneltujen menetelmien arviointi Evirassa Standardointityö

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY T043 Liite 1.05 / Appendix 1.05 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB MEDICAL LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T047/M31/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(16) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY, LABORATORIO ENVIRONMENTAL RESEARCH OF SAVO-KARJALA,

Lisätiedot

Kliinisesti merkittävien bakteerien jaottelua

Kliinisesti merkittävien bakteerien jaottelua Johdanto kliinisesti merkittäviin bakteereihin Miksi kliininen bakteriologia on tärkeää? Bakteerien luokittelusta Bakteeri-infektiot Patogeeni Tartunnanlähde Ennaltaehkäisy Bakteriologista diagnostiikkaa

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T047/M30/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(15) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY, LABORATORIO ENVIRONMENTAL RESEARCH OF SAVO-KARJALA,

Lisätiedot

Bentsoehappo akkr Sisäinen menetelmä, perustuu NMKL 124:1987. Bromidi, epäorgaaninen akkr Sisäinen menetelmä, perustuu EN 13191-2:1998

Bentsoehappo akkr Sisäinen menetelmä, perustuu NMKL 124:1987. Bromidi, epäorgaaninen akkr Sisäinen menetelmä, perustuu EN 13191-2:1998 Bentsoehappo Sisäinen menetelmä, perustuu NMKL 124:1987 Bromidi, epäorgaaninen Sisäinen menetelmä, perustuu EN 13191-2:1998 Campylobacter jejuni/coli Sisäinen menetelmä, VIDAS Campylobacter jejuni/coli,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI T203/M13/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI NATURAL RESOURCES INSTITUTE FINLAND VANTAA, ROVANIEMI

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T167/M18/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY SÄTEILYTURVAKESKUS YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY T142/M23/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(23) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY Tunnus Nummer Code Laboratorio

Lisätiedot

Mikrobiologisten menetelmien uudistukset vuonna 2017

Mikrobiologisten menetelmien uudistukset vuonna 2017 Mikrobiologisten menetelmien uudistukset vuonna 2017 Ajankohtaista laboratoriorintamalla 3.10.2017 Helsinki, Evira Saija Hallanvuo Erikoistutkija Mikrobiologian tutkimusyksikkö, Evira Taustaa: Mikrobiologisten

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TULLILABORATORIO TULLABORATORIET

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TULLILABORATORIO TULLABORATORIET T006/M25/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(20) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TULLILABORATORIO TULLABORATORIET

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T070 Liite 1.04 / Appendix 1.04 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY YHTYNEET MEDIX LABORATORIOT OY UNITED MEDIX LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T064/M32/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(27) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY (KVVY), LABORATORIOT Tunnus Code Laboratorio

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY METROPOLILAB OY METROPOLILAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY METROPOLILAB OY METROPOLILAB LTD T058/M27/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(22) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY METROPOLILAB OY METROPOLILAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY METROPOLILAB OY METROPOLILAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY METROPOLILAB OY METROPOLILAB LTD T058/M26/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(22) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY METROPOLILAB OY METROPOLILAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori PL 51 (Tehtaankatu 26) 08100 Lohja EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit NMKL 86:1999 Enterobacteriaceae

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY I001 Liite 1.12 / Appendix 1.12 Sivu / Page 1(6) Ilmoitettu laitos, Notified body, AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department

Lisätiedot

1.1 MIKROBIT ELINTARVIKKEISTA

1.1 MIKROBIT ELINTARVIKKEISTA Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorio 1. ELINTARVIKKEET Hinta alv 0 % Hinta alv. 24 % 1.1 MIKROBIT ELINTARVIKKEISTA Bacillus cereus 16,58 20,56 Campylobacter spp. 38,53 47,78 Clostridium perfringens

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY T304/A01/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TYKS-SAPA-LIIKELAITOS KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TYKS-SAPA-LIIKELAITOS KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA T212/A14/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TYKS-SAPA-LIIKELAITOS KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA

Lisätiedot

Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA - Uudet ilmoitettavat eläintaudit

Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA - Uudet ilmoitettavat eläintaudit Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA - Uudet ilmoitettavat eläintaudit Erikoistutkija Suvi Nykäsenoja Jaostopäällikkö Antibioottijaosto Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T197/M15/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY, TKI JA PALVELUT, KYMILABS SOUTH-EASTERN FINLAND

Lisätiedot

ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORION PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT alkaen OULU 2014

ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORION PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT alkaen OULU 2014 ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORION PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2014 alkaen OULU 2014 Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos Elintarvike- ja ympäristölaboratorio Postiosoite PL 19, 90015 Oulun

Lisätiedot

TUTKIMUSMAKSUT 1. ELINTARVIKKEET KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ

TUTKIMUSMAKSUT 1. ELINTARVIKKEET KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1. ELINTARVIKKEET KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ KAINUUN ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO TUTKIMUSMAKSUT 1.1 MIKROBIT ELINTARVIKKEISTA Bacillus cereus 17,00 Campylobacter spp. 39,50 Clostridium perfringens

Lisätiedot

Näytteiden tutkiminen elintarvike- ja talousvesivälitteisessä epidemiassa

Näytteiden tutkiminen elintarvike- ja talousvesivälitteisessä epidemiassa 27.01.2005 1 (6) Näytteiden tutkiminen elintarvike- ja talousvesivälitteisessä epidemiassa Kun kunnallinen viranomainen saa tiedon epäillystä elintarvike- tai talousvesiepidemiasta, kunnan ruokamyrkytysten

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T070 Liite 1.07 / Appendix 1.07 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY YHTYNEET MEDIX LABORATORIOT OY UNITED MEDIX LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 täyttää tiedot keltaisella merkittyihin soluihin. TALOUSVESI Näytteiden kokonaismäärä/vuosi: noin 750 kpl ** Hinta on ilmoitettava aina,

Lisätiedot

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD.

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. I006 Liite 1.06, Appendix 1.06 Sivu / Page 1(6) ISA (ISA) VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AKUKON OY AKUKON LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AKUKON OY AKUKON LTD T229/M09/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AKUKON OY AKUKON LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T229 Akukon

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY T111/M34/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T111 Nab Labs Oy,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLABORATORION TUTKIMUSMAKSUT 1.6.2013 ALKAEN

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLABORATORION TUTKIMUSMAKSUT 1.6.2013 ALKAEN Hinnastoon on koottu laboratoriossa tehtävien määritysten ja muiden peluiden verottomat ja arvonlisäverolliset hinnat. Laboratoriomme on FINAS pelun akkreditoima testauslaboratorio T190. Akkreditoidut

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT T062/M22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT PÖYRY FINLAND OY, ENERGY, MEASUREMENT SERVICES

Lisätiedot

Ajankohtaista Eviran vertailulaboratoriosta

Ajankohtaista Eviran vertailulaboratoriosta Ajankohtaista Eviran vertailulaboratoriosta Kysely vertailututkimustuloksista 2015 Tuula Pirhonen Tutkimus ja laboratorio osasto Kyselylomake 2015 Paranneltu excel, joka tehtiin Eviran laboratoriorekisterissä

Lisätiedot

Raakamaitoasetuksen STEC-tutkimusvaatimukset ja kansallinen tutkimusvalmius. Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin

Raakamaitoasetuksen STEC-tutkimusvaatimukset ja kansallinen tutkimusvalmius. Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Raakamaitoasetuksen STEC-tutkimusvaatimukset ja kansallinen tutkimusvalmius 1 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Raakamaitoasetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus 699/2013

Lisätiedot