SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 SLEYN SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Yksi merkittävä asia oli kirkon lähetysstrategian hyväksyminen tavoitteena kokonaiskirkon osalta jäntevämpi lähetyksen asiain hoito ja kehittäminen. Vanhat lähetysjärjestöt jatkavat kirkkomme virallisina lähetysjärjestöinä ja kanavina maailmalle. Iso muutos on vuoden 2013 loppuun saakka Suomen Lähetysseuran palkkalistoilla olleiden hiippakuntien lähetyssihteereiden tointen lakkauttaminen. Vuoden 2014 alusta aloittivat kansainvälisen työn sihteerit hiippakuntien valitsemina ja palkkaamina siten, että palkkakustannuksiin osallistuvat kaikki lähetysjärjestöt seurakuntien talousarviotulojen mukaisessa suhteessa. Tilikauden aikana yhdistyksen varsinaisen toiminnan tuotot olivat ,84 euroa (edellisvuonna ,07) ja kulut ,37 euroa ( ,75). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojen jälkeen tilikauden alijäämä oli ,94 euroa ( ,74). Seurakuntien yhdistyksen lähetystyölle ohjaamat talousarviomäärärahat olivat ,13 euroa (2012: ,73; 2011: ,72). Vapaaehtoinen kannatus kertomusvuonna oli yhteensä ,90 euroa (2012: ,82; 2011: ,06). Vuoden lopussa yhdistyksellä oli jäsentä (1 836). Jäsenmaksun suuruus oli 20 euroa. Jäseniä paikallisosastoissa oli (9 854). Kertomusvuonna vietimme yhdistyksen 140-vuotisjuhlia. Paitsi valtakunnallisessa evankeliumijuhlassa Kokkolassa, Lohtajan seurakunnassa, saimme juhlia myös ruotsinkielisen sisarjärjestömme SLEF:n (Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland) kanssa muutamassa tilanteessa yhteistä historiaamme ja tätä päivää. Evankeliumijuhla 2013 Lohtajan seurakunnassa oli jälleen vapaaehtoisväen taidon- ja voimannäyte. Positiivinen palaute juhlakansalta oli runsasta niin järjestelyjen kuin ohjelmasisältöjen suhteen. Ajan juoksussa mukana pysymiseen tarvitaan muutostakin. Yksi kipeä muutos oli edellisvuonna 40 vuoden merkkipaalun saavuttaneen Evankelisten Musiikkimessujen lopettaminen. Uudistumiseen ja eteenpäin menemiseen kuitenkin kuuluu myös rohkeus lopettaa ja aloittaa uutta kun on sen aika. Myös toimintasuunnitelman tavoitteet saavutettiin. Yhdistyksen tehtävän toteuttaminen lepää tulevaisuudessakin vapaaehtoisväen työn ja tuen varassa. Edelleen vastuunkantajia näyttää löytyvän, kun juhlille ja messuihin kokoontuvaa joukkoa ikähaitariltaan vauvasta vaariin saa kiittäen ihmetellä. Hallituksen puheenjohtajana toimi alkuvuoden Anna-Liisa Markkula Espoosta ja varapuheenjohtajana Ari Kuusela Raumalta. Syyskauden puheenjohtajana oli Ari Kuusela ja varapuheenjohtajana Elina Pannula Laukaasta. Vuosikokous pidettiin Kokkolassa ja jäsenkokous Helsingissä. Yhdistyksen kustannusyhtiö Sley-Media Oy:n toimitusjohtajana jatkoi Sanansaattajan päätoimittaja Hannu Kippo. Hallituksen ovat muodostaneet Sley ry:n johtoryhmän jäsenet, puheenjohtajana Lasse Nikkarikoski. Yhtiökokous pidettiin Hallitus Tunnuslauseemme Tervetuloa kotiin istuu niin kotimaantyön kuin lähetyksen sisältöön. On kysymys yhteydestä Herraamme Kristukseen ja toinen toisiimme. Tuota yhteyttä saatiin kertomusvuonna rakentaa uuden lähetyskohteemme Myanmarin kirkon ystävien kanssa. Vierailut Myanmariin ja Myanmarin kirkon edustajan vierailu Evankeliumijuhlassa rakensivat luottamusta uuden lähetysyhteistyön alkutaipaleella. Eteenpäin menevän lähetystyön yksi ulottuvuus on voida tarvittaessa irtaantuakin. Noin tapahtui Sambian kentällä, josta kesän aikana lähettiparimme muutti Kenian puolelle. Yhteistyö Sambian kirkon kanssa jatkuu edelleen vierailuilla ja muulla tukemisella, mutta lähettejä kentällä ei ole. Näin ollen tarvetta majoitus- ja muun kiinteistömassan ylläpitämiseen ei enää ollut, vaan pääosin siitä luovuttiin, mistä realisointivoittoja kertyi noin euroa. Kirkolle jätettiin edelleen Sleyn omistamaa toimitilaa vastikkeetta käyttöön kirkon huolehtiessa ainoastaan juoksevista kuluista. 72 Sleyn vuosikertomus 2013 Sleyn vuosikertomus

2 SLEYN TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tuotot Testamentit , ,97 Srk:n talousarviomäärärahat , ,73 Vapaaehtoinen kannatus , ,82 Muut tuotot , ,55 Tuotot yhteensä , ,07 Henkilöstökulut , ,67 Poistot , ,53 Muut kulut , ,08 yhteensä , ,28 Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä , ,21 Varainhankinta Tuoto Jäsenmaksut , ,00 Varainhankinnan kulut 6 053, ,46 Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä , ,54 Tuotto-/kulujäämä varainhankinnan jälkeen , ,67 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot , ,26 Poistot , ,98 Muut kulut , ,87 yhteensä , ,85 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä , ,41 Tilikauden yli-/alijäämä , ,74 TULOSLASKELMAN LIITE Varsinainen toiminta Ulkomainen työ Tuotot Virallinen kolehti , ,93 Muut kolehdit , ,66 Srk:n talousarviomäärärahat , ,73 Muut lahjoitukset ja keräystulot , ,23 Testamentit , ,58 Muut tuotot , ,91 Yleisavustukset 0, , , ,83 Palkat ja palkkiot , ,78 Muut henkilöstökulut , ,26 Avustukset , ,52 Muut kulut , ,78 Korot 114,39 16,90 Poistot 202, ,09 Vyörytykset , , , ,88 Ulkomaisen työn kulujäämä , ,95 Kotimainen työ Tuotot Kolehdit ja lahjoitukset , ,58 Testamentit 1 459, ,39 Muut tuotot , ,49 Yleisavustukset , , , ,46 Palkat ja palkkiot , ,47 Muut henkilöstökulut , ,49 Muut kulut , ,08 Korot 124,09 109,86 Poistot , ,75 Vyörytykset , , , ,95 Kotimaisen työn kulujäämä , ,49 74 Sleyn vuosikertomus 2013 Sleyn vuosikertomus

3 SLEYN Kansanopisto Tuotot Lahjoitustuotot , ,42 Koulutustoiminta , ,26 Muut tuotot , ,90 Yleisavustukset , , , ,58 Palkat ja palkkiot , ,32 Muut henkilöstökulut , ,22 Muut kulut , ,09 Korot 50,40 36,87 Poistot , ,28 Vyörytykset 6 600, , , ,78 Kansanopiston kulujäämä , ,20 Muu varsinainen toiminta Tuotot Muun varsinaisen toiminnan tuotot 2 675, , Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Vuokrat , ,47 Realisointivoitot , ,55 Myyntivoitot sij.salkuista , ,71 Korot ja osingot , ,27 Muut tuotot 2, , , ,26 Muut kulut , ,94 Luottotappiot 0, ,65 Realisointitappiot , ,18 Myyntitappiot sij.salkut , ,83 Realisoitumattomat arvonalenemat , ,41 Verot ja metsänhoitomaksut 6 798, ,86 Poistot , , , ,85 Sijoitustoiminnan tuottojäämä , ,41 Tilikauden yli-/alijäämä , ,74 Palkat ja palkkiot , ,90 Muut henkilöstökulut , ,23 Muut kulut , ,63 Korot , ,35 Poistot , ,41 Vyörytykset , , , ,67 Muun varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,47 Varainhankinta Tuotot Jäsenmaksut , ,00 Varainhankinnan kulut 6 053, ,46 Varainhankinnan kulujäämä , ,54 76 Sleyn vuosikertomus 2013 Sleyn vuosikertomus

4 SLEYN TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,62 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,15 Rakennukset ja rakennelmat , ,03 Koneet ja kalusto , ,54 Osakkeet ja osuud. konserniy , ,16 Osakkeet ja osuud. omistusy , ,97 Osakkeet ja osuud. muilta , , , ,86 Sijoitukset Maa- ja vesialueet 8 261, ,56 Rakennukset ja rakennelmat 0,00 0,00 Arvopaperisijoitukset , ,49 Osakkeet ja osuud. konserniy , ,41 Osakkeet ja osuud. omistusy , ,08 Osakkeet ja osuud. muilta , , , ,79 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset saamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,46 Vuokrasaamiset , ,31 Lainasaamiset , ,14 Siirtosaamiset , ,96 Ennakkomaksut 2 455, ,55 Muut saamiset , , , ,18 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , ,88 VASTATTAVAA Oma pääoma Pääoma , ,51 Muu oma pääoma , ,17 Edellisten tilikausien tulos , ,26 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,38 Varaukset Pakolliset varaukset , ,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,35 Lyhytaikainen Velat konserniyritykselle , ,05 Lainat rahoituslaitoksilta , ,14 Ostovelat , ,78 Siirtovelat , ,59 Keskeneräiset testamentit , ,19 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,60 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,33 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,33 78 Sleyn vuosikertomus 2013 Sleyn vuosikertomus

5 SLEYN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Pysyvät vastaavat ja poistot Sijoitusomaisuuden arvopaperisijoitukset on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän todennäköiseen markkina-arvoon. Muut pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä kirjatuilla poistoilla ja arvonalennuksilla Henkilöstökulut Tilikauden rahapalkat , ,47 Tilikauden eläkekulut , ,38 Tilikauden muut henkilöstökulut , , , ,67 Sleyn henkilöstömäärä Lähetystyöntekijät ulkomailla Toimisto-, piiri- ja yht. työmuotojen työntekijät kotimaassa Avustukset Tuloslaskelman varsinaisen toiminnan muihin tuottoihin sisältyvät seuraavat merkittävät avustukset: Opetusministeriön valtionavustus euroa kansanopistotoimintaan Karkussa. Testamentit ja lahjoitukset Testamentit ja lahjoitukset kirjataan varovaisuuden periaatteella sen tilikauden tuotoksi, jolloin niiden saamista yhdistyksen hyväksi voidaan pitää varmana. Kulujen kohdistusperiaatteet Sijoitustoiminnan tuottoihin ja kuluihin on kirjattu realisointivoittoja ja -tappioita sekä realisoitumattomia arvonalenemia Voitot , ,26 Tappiot , ,01 Realisoitumattomat arvonalenemat , , , ,84 Varsinaisen toiminnan poistot Rakennukset 9 804, ,83 Kalustot , ,66 Pitkävaik. menot , , , ,53 Sijoitustoiminnan poistot Rakennukset , ,98 Toiminnanaloille on kohdistettu niiden erilliskulut sekä lisäksi osuus yhteiskuluista. Varsinaisen toiminnan sisällä on vyörytetty hallinnon kuluja lähetystyölle euroa sekä kotimaisen työn kuluja lähetystyölle euroa ja Karkun ev. opistolle euroa. Kuluosuutta laskettaessa on noudatettu mahdollisimman tarkkaa aiheuttamisperiaatetta. Näillä vyörytyksillä ei ole vaikutusta varsinaisen toiminnan kokonaiskuluihin. 80 Sleyn vuosikertomus 2013 Sleyn vuosikertomus

6 SLEYN TASEEN LIITETIEDOT Muut pitkävaikutteiset menot Tilikauden alussa , ,66 Lisäys ,82 0,00 Poistot , , , ,62 Maa- ja vesialueet Tilikauden alussa , ,22 Vähennykset ,34-0, , ,71 Rakennukset ja rakennelmat Tilikauden alussa , ,74 Lisäykset , ,41 Vähennykset , ,31 Poistot , , , ,03 Koneet ja kalusto Tilikauden alussa , ,51 Lisäykset , ,69 Vähennykset 0,00 0,00 Poistot , , , ,54 Käyttöomaisuus Osakkeet ja osuudet konserniyrityksistä yht , ,16 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrit. yht , ,97 Sijoitusomaisuus Osakkeet ja osuudet konserniyrityksistä yht , ,41 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrit. yht , ,08 Arvopaperisijoitukset Markkina-arvo , ,36 Kirjanpitoarvo , ,49 Erotus , ,87 Velat ja muut vastuut Omat velat Rahoituslainat , ,49 joitten vakuutena Kiinnitykset , ,00 Sijoitusomaisuusosakkeita , ,28 Leasing-vastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,23 Myöhemmin maksettavat , ,68 Yhteensä , ,91 Olennaiset erät siirtosaamisissa ja -veloissa Siirtosaamiset koostuvat menoennakoista ja tulojäämistä. Siirtoveloissa on henkilöstökuluihin liittyviä jaksotuksia ,70 euroa, korkojaksotuksia ,06 euroa, vuokratakuita ,00 euroa sekä muita jaksotuksia ,25 euroa. Muun oman pääoman muutokset Tilikauden alussa , ,39 Korkotuotot 3 391, ,59 Siirrot rahastoihin 0,00 0,00 Siirrot määrätarkoitukseen 0,00 0,00 Rahastojen purku 0, , , ,17 Määrätarkoituksiin sidotut rahastot Tilikauden alussa , ,77 Siirrot määrätarkoitusrahastoihin Hallituksen päätöksen ( ) mukaisesti perustettu kummirahastot Kenian ja Sambian kummilapsitoiminnan tukemiseksi siirretään omiin rahastoihin niiden luonteen mukaisesti Kenian kummirahaston siirto 0, ,57 Sambian kummirahaston siirto 0, ,69 Korkotuotto 3 391, ,59 Rahastojen purku 0, , , ,97 Omat rahastot Tilikauden alussa , ,62 Siirto määrätarkoitusrahastojen puolelta 0, ,26 Rahastojen purku 0, , , ,20 Tilikauden yli-/alijäämä tuloslaskelma , ,74 Siirrot rahastoihin/muu oma pääoma , ,22 Tilikauden yli-/alijäämä tase , ,96 Tilintarkastusasiakirjoihin sisältyy lisäksi luettelo yrityksistä, joissa Sleyllä emoyhtiönä on merkittävä omistusosuus. Sleyn jäsenillä on tarvittaessa mahdollisuus saada niistä lisätietoja Sleyn hallintojohtajalta. Lista on myös jäsenkokouksessa nähtävänä. 82 Sleyn vuosikertomus 2013 Sleyn vuosikertomus

7 SLEYN Varsinaisen toiminnan tulojen jakautuma 2013 Varsinaisen toiminnan tuottojen vertailu Muut tuotot 22 % Kolehdit ja lahjoitukset 34 % Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä Valtionavustukset 29 % Testamentit 1 % Talousarvioavustukset 14 % Muut tuotot Vapaaehtoinen kannatus (katso tarkempi kuva alla) Seurakuntien talousarviomäärärahat Testamentit Varsinaisen toiminnan TULOjen jakautuma TYÖALOITTAIN 2013 Kansanopisto 38 % Hallinto 0 % Ulkomainen työ 43 % VaPAAEHTOINEN KANNATUS Yhteensä Lahjoitukset lähetystyölle Lahjoitukset kotimaantyölle Seurakuntien muu kannatus Jumalanpalveluskolehdit Virallinen kolehti Keräykset lähetystyölle Seurakuntien tuki kotimaantyölle Lahjoitukset Karkun ev. opistolle Kotimainen työ 19 % Vuonna 2005 kirjanpitotileihin tehtiin muutoksia, joten tätä vanhemmat luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia uudempiin. 84 Sleyn vuosikertomus 2013 Sleyn vuosikertomus

8 SLEYN Varsinaisen toiminnan MENOjen jakautuma MENOLAJEITTAIN 2013 KONSERNITULOSLASKELMA Henkilöstökulut 55 % Varsinainen toiminta Ulkomainen työ Tuotot , , , ,10 Ulkomaisen työn kulujäämä , ,73 Muut kulut 44 % Kotimainen työ Tuotot , , , ,78 Kotimaisen työn kulujäämä , ,32 Poistot 1 % Kansanopisto Tuotot , , , ,75 Kansanopiston kulujäämä , ,17 Varsinaisen toiminnan MENOjen jakautuma TYÖALOITTAIN 2013 Hallinto 8 % Ulkolähetystyö 32 % Sley-Media Oy Tuotot , , , ,68 Sley-Media Oy:n kulujäämä , ,78 Muu varsinainen toiminta Tuotot 2 675, , , ,58 Muun varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,38 Kansanopisto 28 % Varainhankinta Tuotot , , , ,46 Varainhankinnan kulujäämä , ,54 Kotimaantyö 32 % Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot , , , ,78 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojäämä , ,48 Konsernin yli-/alijäämä , ,10 86 Sleyn vuosikertomus 2013 Sleyn vuosikertomus

9 SLEYN KONSERNITASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,62 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,15 Rakennukset ja rakennelmat , ,03 Koneet ja kalusto , ,31 Osakkeet ja osuud. konserniy , ,23 Osakkeet ja osuud. omistusy , ,97 Osakkeet ja osuud. muilta , , , ,70 Sijoitukset Maa- ja vesialueet 8 261, ,56 Rakennukset ja rakennelmat 0,00 0,00 Arvopaperisijoitukset , ,49 Osakkeet ja osuud. konsern , ,41 Osakkeet ja osuud. omistusy , ,08 Osakkeet ja osuud. muilta , , , ,79 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Kirja- ja äänitevarasto , ,08 Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset saamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,74 Lainasaamiset , ,14 Siirtosaamiset , ,51 Muut saamiset , , , ,01 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , ,71 VASTATTAVAA Oma pääoma Pääoma , ,51 Muu oma pääoma , ,17 Edellisten tilikausien tulos , ,04 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,96 Varaukset Pakolliset varaukset , ,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,35 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,14 Ostovelat , ,99 Siirtovelat , ,43 Keskeneräiset testamentit , ,19 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,60 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,91 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,91 88 Sleyn vuosikertomus 2013 Sleyn vuosikertomus

10 SLEYN KONSERNIN LIITETIEDOT KONSERNIN TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu yhdistämällä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys ry:n tilinpäätökseen tytäryhtiö Sley-Media Oy:n tilinpäätös. Sley ry:n tytär- ja osakkuusyrityksiä, jotka ovat asunto- ja kiinteistöyhtiöitä, ei ole yhdistetty konsernitilinpäätökseen. Henkilöstökulut Tilikauden rahapalkat , ,15 Tilikauden eläkekulut , ,63 Tilikauden muut henkilöstösivukulut , , , ,50 Pysyvät vastaavat ja poistot Sijoitusomaisuuden arvopaperisijoitukset on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän todennäköiseen markkina-arvoon. Henkilöstömäärä Lähetystyöntekijät ulkomailla Toimisto-, piiri- ja yht. työmuotojen työntekijät kotimaassa Sley-Media Oy:n henkilöstö 4 6 Muut pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä kirjatuilla poistoilla ja arvonalennuksilla. Avustukset Tuloslaskelman varsinaisen toiminnan muihin tuottoihin sisältyvät seuraavat merkittävät avustukset: Opetusministeriön valtionavustus euroa kansanopistotoimintaan Karkussa. Testamentit ja lahjoitukset Testamentit ja lahjoitukset kirjataan varovaisuuden periaatteella sen tilikauden tuotoksi, jolloin niiden saamista yhdistyksen hyväksi voidaan pitää varmana. Kulujen kohdistusperiaatteet Sijoitustoiminnan tuottoihin ja kuluihin on kirjattu realisointivoittoja ja -tappioita sekä realisoitumattomia arvonalenemia Voitot , ,26 Tappiot , ,01 Realisoitumattomat arvonalenemat , , , ,84 Tilikauden poistot Sley Pitkävaikutteiset menot , ,04 Rakennukset , ,81 Kalustot , , , ,51 Sley-Media Oy Kalustot 6 213, ,99 Toiminnanaloille on kohdistettu niiden erilliskulut sekä lisäksi osuus yhteiskuluista. Yhteiskuluosuutta laskettaessa on noudatettu mahdollisimman tarkkaa aiheuttamisperiaatetta. 90 Sleyn vuosikertomus 2013 Sleyn vuosikertomus

11 SLEYN KONSERNITASEEN LIITETIEDOT Käyttö- ja sijoitusomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen jäännösarvojen muutokset Muut pitkävaikutteiset menot Tilikauden alussa , ,66 Lisäykset ,82 0,00 Poistot , , , ,62 Maa- ja vesialueet Tilikauden alussa , ,22 Lisäykset ,34 0,00 Vähennykset 0,00-0, , ,71 Rakennukset ja rakennelmat Tilikauden alussa , ,74 Lisäykset , ,41 Vähennykset , ,31 Poistot , , , ,03 Koneet ja kalusto Tilikauden alussa , ,27 Lisäykset , ,69 Vähennykset 0,00 0,00 Poistot , , , ,31 Velat ja muut vastuut Omat velat , ,49 joitten vakuutena Kiinnitykset , ,00 Sijoitusomaisuusosakkeita , ,28 Leasing-vastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,23 Myöhemmin maksettavat , , , ,91 Siirrot rahastoihin Korkojen lisäys rahastoihin 3 391, ,59 Rahastojen purku 0, , , ,22 Määrätarkoituksiin sidotut rahastot Tilikauden alussa , ,77 Korkotuotto 3 391, ,59 Siirto omiin rahastoihin 0, ,26 Purku 0, , , ,97 Omat rahastot Tilikauden alussa , ,62 Siirto määrätarkoituksiin sidoituista rahastoista 0, ,26 Purku 0, , , ,20 Arvopaperisijoitukset Markkina-arvo , ,36 Kirjanpitoarvo , ,49 Erotus , ,87 Tilikauden yli-/alijäämä tuloslaskelma , ,10 Siirrot rahastoihin/muu oma pääoma , ,22 Tilikauden yli-/alijäämä tase , ,32 92 Sleyn vuosikertomus 2013 Sleyn vuosikertomus

12 SLEYN 94 Sleyn vuosikertomus 2013 Sleyn vuosikertomus

13 SLEY-MEDIA OY:N Sley-Media Oy Toimitusjohtajan katsaus 2013 Yleistä ja taloudesta Hallinto Hallituksen puheenjohtajana oli toiminnanjohtaja Lasse Nikkarikoski ja jäseninä Sleyn johtoryhmän jäsenet Markku Niemelä, Pekka Huhtinen ja Heikki Kymäläinen. Sleyn edustajana Sley-Media Oy:n yhtiökokouksessa oli Anna-Liisa Markkula. Sley-Median osakepääoma on euroa jakautuen kymmenelle osakkeelle, jotka Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys ry omistaa. Sley-Media Oy:n vuoden 2013 tulos oli edelleen tyydyttävä. Vuonna 2009 tappiota kirjattiin noin euroa, vuonna 2010 vielä noin euroa, vuonna 2011 tulos oli noin euroa plussalla ja vuoden 2012 tilinpäätöksessä tulokseksi tuli ,29 euroa. Vuoden 2013 tulokseksi kirjataan Vuoden 2013 verojen ( ,48) jälkeen ,28. Työntekijät Toimitusjohtajana ja Sanansaattajan päätoimittajana oli Hannu Kippo. Sanansaattaja: toimittaja Elina Takala 50 %, Markus Mäkelä taittaja 50 % työsuhteessa. Toimitussihteeri on Jouko Siirilä. Kesätoimittajina Sanansaattajassa olivat Essi Tuomala ja Antti Koskenniemi sekä heinäkuun ajan Tuomas Anttila. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ( ,93 euroa) palautetaan Sley ry:lle kuittaamalla palautus yhtiön Sley ry:ltä olevaa saamista vastaan. Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta. Vuoden 2013 aikana on edelleen pyritty karsimaan menoja. Liikevaihto ,05 euroa säilyi edellisvuoden tasolla. Lehtien levikkikehitys ei ole edelleenkään tyydyttävä. Lehdet Sanansaattaja, Nuotta ja Vinkki ovat ilmestyneet edellisten vuosien malliin. Sanansaattajasta tehtiin aikakausilehtityyppinen Sanansaattaja Extra, toukokuussa ja lokakuussa. Niitä myytiin myös seurakuntiin. Sanansaattaja on Suomen vanhin kristillinen viikkolehti, 138. vuosikerta. Vinkki on Suomen vanhin lastenlehti ja Nuotta ainoa säännöllisesti ilmestyvä kristillinen nuortenlehti. Talvikukkia, ja Kevätkukkia kausilehdillä on myös jo merkittävää historiaa takanaan. Kevätkukkien vuosikerta oli 105. ja Talvikukkien 114. Joululyhde toteutettiin nyt toisen kerran Vinkin Joululyhteenä. Se oli siis Vinkki-lehden joulunumero, kooltaan A4 ja sitä myytiin myös irtolehtimyyntinä. Nuotan ja Vinkin ja kausilehdet painoi Arkmedia Oy Vaasassa. Sanansaattaja painetaan I-printissä Seinäjoella. Nuottaa ovat tehneet Tommi Hakkari (hoitovapaalla osan vuotta) ja Saija Tiilikainen. Nuotassa on ollut myös harjoittelijoita ja koululaisia työelämään tutustumisen jaksossa. Nuotan taitto ja toimitussihteerin työt on ostettu talon ulkopuolelta, Tea Ikoselta. Nuotan päätoimittajana oli Juha Heinonen. Nuottaa on tehty yhdessä Sleyn, Kansanlähetyksen ja Opkon kanssa. Vinkin päätoimittaja on toiminnanjohtaja Lasse Nikkarikoski Sirpa Laurilan toimiessa osa-aikaisena Vinkin toimitussihteerinä ja taittajana. Mikko Suni oli kesäkuun loppuun määräaikaisena ja osa-aikaisena levikkivastaavana. Syyskuussa osa-aikaiseksi levikkivastaavaksi tuli Matti Rusama. Kustannustyö vaatii sitoutumista Sleyn kenttätyötä tekevät työntekijät ovat Sley ry:n kokonaan omistaman kustannusosakeyhtiön tärkeä sidosryhmä lehtien levikkityössä ja muiden kustannustuotteiden myynnissä. Sleyn säännöissä mainitaan erikseen omien kustannustuotteiden levittäminen. On tärkeää, että myös tähän sananjulistuksen muotoon sitoudutaan riittävällä vakavuudella. Mikään muu lehti ei korvaa Sleyn omia lehtiä. Muut Kustanteet Vuoden 2013 aikana olemme kustantaneet kirjat: Ville Auvinen: Kristukseen puetut, Reijo Arkkila: Kiitoskirja, Väisänen-Ollilainen toim. Kristus Vanhassa testamentissa, Väisänen: Kaste usko ja pelastus, Seppo Suokunnaan ja Reijo Arkkilan toimittama: Kristus kutsuu ja lähettää, joka oli Sleyn toiminnanjohtaja Lasse Nikkarikosken ja lähetysjohtaja Pekka Huhtisen yhteinen juhlakirja. Arkkila-Nikkarikoski: Kotimatkalla 2013, Seinäkalenteri 2014, Helsingin Evankelinen kuoro: Siionin kanteleen adventti ja joululaulut tupla CD. Hannu Kippo toimitusjohtaja Sley-Media Oy 96 Sleyn vuosikertomus 2013 Sleyn vuosikertomus

14 SLEY-MEDIA OY:N SLEY-MEDIA OY TULOSLASKELMA SLEY-MEDIA OY TASE LIIKEVAIHTO , ,88 Materiaalit ja palvelut Ostot , ,36 Ulkopuoliset palvelut , ,18 Varaston muutos , ,04 Henkilöstökulut Palkat , ,68 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,25 Muut henkilösivukulut , , , ,15 Poistot , ,99 Liiketoiminnan muut kulut , ,93 yhteensä , ,25 LIIKEVOITTO , ,63 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 2,75 1,09 Korkokulut ja muut rahoituskulut -17,42-66,03 Verot , ,40 TILIKAUDEN TULOS , ,29 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 492, ,77 Pysyvät vastaavat yhteensä 492, ,77 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Kirja- ja äänitevarasto , ,08 Saamiset Myyntisaamiset , ,28 Siirtosaamiset 3 126, ,55 Saamiset saman kons. yrityksiltä , , , ,88 Rahat ja pankkisaamiset , ,83 Vaihtuvat vatsaavat yhteensä , ,79 VASTAAVAA , ,56 VASTATTAVAA Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma , ,00 Vapaa oma pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,93 Tulos ed. tilikausilta , ,71 Tilikauden tulos , , , ,58 Oma pääoma yhteensä , ,51 Vieras pääoma Lyhytaikainen Ostovelat , ,21 Siirtovelat , , , ,05 Vieras pääoma yhteensä , ,05 VASTATTAVAA , ,56 98 Sleyn vuosikertomus 2013 Sleyn vuosikertomus

15 SLEY-MEDIA OY:N SLEY-MEDIA OY LIITETIEDOT Tilikauden poistot Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittelyssä on käytettu ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Lisäksi kalustosta on tehty lisäpoisto 50 % Kustannus Oy Arkin myynnissä siirtyneestä kalustosta. Poistot ovat tasapoistoja. Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin, ovat seuraavat: Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta Koneet ja kalusto 4 vuotta Velat ja saamiset konserniyhdistykseltä (Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry) Muut lyhytaikaiset saamiset , ,05 Muut lyhytaikaiset velat 0,00 0,00 Saamiset konserniyhdistykseltä ovat korottomia ja vakuudettomia, ja ne maksetaan vaadittaessa. Leasing-vastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,00 Myöhemmin maksettavat ,30 0, , ,00 Tilikauden kirjanpidossa tehdyt poistot Käyttöomaisuus Koneet ja kalusto 6 213, ,99 Koneet ja kalusto Jäännösarvo , ,76 Poistot tilikaudella , ,99 Jäännös 492, ,77 Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 4 henkilöä. Yhtiön tiedot yhdistellään emoyhtiön Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry:n konsernitilinpäätökseen. Sley ry:n kotipaikka on Helsinki. Konsernitilinpäätös on saatavilla Sleyn toimistosta, Lastenkodinkuja 1. Oman pääoman muutokset Osakepääoma (osakkeita 10 kpl) , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,93 Muutos tilikaudella ,00 0,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,93 Tulos ed. tilikausilta , ,71 Tilikauden tulos , ,29 Muutos , ,58 Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto kirjataan Edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille. 100 Sleyn vuosikertomus 2013 Sleyn vuosikertomus

16 SLEY-MEDIA OY:N 102 Sleyn vuosikertomus 2013 Sleyn vuosikertomus

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Sivu 1/12 Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikausittain, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelmasta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n Vuosikertomus 2014 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...5 Toimitusjohtajan katsaus...6 Liiketoimintarakenne...7 Yhtiörakenne...8

Lisätiedot

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti vuosikertomus SISÄLLYS Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti 19 FINNET TIETOLIIKENNERYHMÄ SUOMALAISTA

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2014 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2014 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-21 - tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 11-12

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristön kehitys Suomen bruttokansantuotteen kasvu oli Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennusteen (ETLA 2008/2) mukaan 2,8

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS 2014 8,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS 2014 8,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI TILINPÄÄTÖS 2014 8,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 2 SISÄLLYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMINTAKERTOMUS 9 TULOSLASKELMA 10 TASE 11 RAHOITUSLASKELMA 12 LIITETIEDOT

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2012 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-25 - oman pääoman täsmäytyslaskelma 11 - konsernituloslaskelman

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta VUOSIKERTOMUS 1999 2 SISÄLTÖ Atria Oyj lyhyesti... s. 2 Tunnuslukujen tiivistelmä... s. 2 Yhtiökokous... s. 3 Konsernirakenne... s. 3 Yhtiön esittely... s. 4 Yhtiön osakepääoma ja osakkeet... s. 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot