Kaivoshankkeen rahoitus TIMO LINDBORG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaivoshankkeen rahoitus TIMO LINDBORG"

Transkriptio

1 Kaivoshankkeen rahoitus TIMO LINDBORG

2 KAIVOSPROJEKTIN RAHOITTAMINEN SUOMESSA riskitaso hyvin korkea riskin redusointi normaali rajoit et t u normaali Kaivosprojektin rahoitus aluegeologia kohdent aminen valt aus kairaus GTK:n suorit t ama riskin redusoint i kannat t avuuslaskelmat malminrajaus t aloudellinen t arkast elu INVESTOINTIPÄÄTÖS RAKENTAMINEN KAIVOKSEN " AJO" Rahan lähteet valt io (GTK/ TEM) seed-rahoit t ajat pääomasijoit t ajat List aut uminen ulkomaille pit käaikaiset lainat Lyhyt aikaiset lainat list aut uminen pörssiin

3 MUISTA LUKU 72 Korkoa korolle -periaatteen mukainen kaksinkertaistumisaika saadaan tarkkaan ottaen lausekkeesta ln2/ln(1+p/100), missä p on tuottoprosentti. Lauseke 72/p on varsin tarkka approksimaatio tälle.

4 HANKKEEN TUOTTOVAATIMUS Kategoria korkotaso % Spekulatiiviset hankkeet 30 Uudet tuotteet 20 Liiketoiminnan laajentaminen 15 Kustannustason parantaminen 10

5 RAHOITUKSEN SUUNNITTELU Kohdemaa, maariski Partnerin valinta Konsepti: tytäryritys, join venture, partnership etc Liiketoiminta suunnitelma Investointi ja rahoitussuunnitelma pääomarakenne: ennem./vähem. osakkuus oman pääoman osuus apportti vs. rahapanokset kassavirtaennusteet, tulorahoitus lainarahoituksen lähteet vakuusjärjestelyt (älä laita taloasi peliin) kokonaisrahoituspaketti Riskien hallinta Kassavirran varmistaminen mm. toimitussopimukset, kultalainat, hedging

6 RAHOITUSMUOTOJA OMAPÄÄOMA PROJEKTIRAHOITUS osakepääoma osakaslainat Pääomalainat vaihtovelkakirjalainat etuoikeutetut osakkeet VIERASPÄÄOMA pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaisenlainat Listatut bondit (lainat) ROYALTY RAHOITUS STREAMING RAHOITUS KULTA LAINAT VENTURE CAPITAL

7 HYVÄÄ Ei koron maksua OMA PÄÄOMA Sijoittajille monesti syvää alan osaamista Suunnatessa anti ammattilaisille niin lievemmät vaatimukset sijoittajaesitteille Osakkeen omistajat voivat myydä omistuksiaan Täysi hyöty metallien hinnan noususta HUONOA Omistuksen laimentuminen ja kontrollin menetys Kallis rahoitusmuoto Pörssiyhtiöitä koskee tiukat vaatimukset antien markkinoinnissa Pörssiyhtiön suuri omistusosuus johtaa velvollisuuteen ostaa muut ulos yhtiöstä Antivaltuutus vaatii yhtiökokouksen hyväksynnän

8 VENTURE CAPITAL - pääomasijoittaja SIJOITTAJA SIJOITUKSET: Pääoman tuotto 75-85% tuotto 5-10 vuodessa Venture capital rahasto Kohde yhtiöt Sijoitus Omistaja/partn er sopimus Hallinnointi yhtiö Hallinnointi sopimus - 2-3% vuosikorvaus % pääoman tuotosta

9 VCn saatavuuteen vaikuttaa Koettu riskitaso markkinat, teknologian tai projektin houkuttelevuus Nousupotentiaali ja epäonnistumisen riski Oletettu kasvupotentiaali Hankeen vaihe Perustajien tavoitteet kasvun ja likviditeetin osalta ja exit suunnitelmat Sopivuus sijoittajan strategiaan Suhteellinen asema tuoton suhteen sijoittajan ja yrittäjän välillä

10 Timo Lindborg KAIVOSTOIMINNAN ERI VAIHEET PÄÄOMASIJOITTAJAN KANNALTA Laajennusvaihe Kypsä vaihe Toiminnan aloit t aminen Sivukiven määrä Malmin loppuminen Malmit ut kimus Malmin t uot ant o Kehit ysvaihe Laajennusvaihe Malmivarojen kehit t äminen v Seed Käynnist ys- vaihe Aikaisen kasvun vaihe Nopean kasvun vaihe Siirt ymävaihe Terveyt t ämisvaihe 3

11 Hyvää Laina Omistuksen laimeneminen vähäinen Vero etuja korkojen osalta Täysi hyöty metallien hinnan noususta Huonoa Raskaat raportointi vaatimukset Raskaat sopimusneuvottelut ja vaatimukset Laina kapasiteetti rajattu jos hyödynnetään toimitussopimuksia Lisä lainojen saanti voi olla vaikeaa

12 PROJEKTIRAHOITUS Kytketty täsmällisesti tiettyyn projektikokonaisuuteen projektin suunnittelu rahoituksen suunnittelu sopimukset Rahoituksen kohde toimii vakuutena Onnistunut projektirahoitusjärjestelmä tasapainottaa lainanantajien ja saajan tarpeet Harvoin ainoa rahoitusmuoto Yleensä mahdollista vasta feasibility studyn jälkeen

13 HYVÄÄ Projektirahoitus tarjoaa sellaisia rahoituslähteitä, joita osakkaat eivät suoraan voi käyttää mahdollisesti jopa paremmat rahoitusehdot kuin osakkaat suoraan markkinoilta vakuusjärjestely, joka ei rasita omistajien taseita voidaan rakentaa turvallisempi sopimuksellinen konsepti kuin yksittäisten omistajien omin voimin kansainväliset rahoituslaitokset nauttivat parempaa investointisuojaa kuin yksittäiset yritykset HUONOA Monimutkaisia sopimuksellisia järjestelyjä Vaikeita päätöksentekokuvioita joint ventureissa Usein projektirahoitusta käytetään vain suurissa projekteissa, ei kuitenkaan edellytys

14 HYVÄÄ Omistuksen laimeneminen vähäinen. Sijoittajat ammattilaisia Ei korkoa Metallin hinnan nousun hyödyntäminen suhteessa sopimuksen kokoon. Yleensä helppo päätöksenteko prosessi HUONOA Raskas Due Dilligence OFF-TAKE Laajat sopimukselliset vaatimukset Ei mitään verohyötyä

15 Hankkeiden arvonmääritys Eri tuottoarvoon perustuvat menetelmät - esim. nettonykyarvo laskelma/irr - alkuvaiheen sijoituksen on tuotettava 2-4 x sijoitus - Tähänastiset sijoitukset ja niiden monikerrat - esim. 0,5-3 Tähän liittyy läheisesti erilaiset - Joint Venture ja Earn In hankkeet - Malmin luokitukseen perustuvat menetelmät - esim. $/unssi, (ulkopuolinen sitoutumaton arvio) - mikä on johdon arvo? - Vertailukelpoiset kaupat - Montako hehtaaria on vallattu todennäköisyys/hehtaari

16 RAHOITUSRISKIT Rahoitusriskit Maksuvalmiusriskit Luottoriskit Markkinariskit Osakesijoitusten hintariskit Korksoriski Valuuttariski Hyödykehintariski

17 EDELLYTYKSET RAHOITUSPÄÄTÖKSELLE Rahoitusrakenne ja riskien jako asiallinen Pääosakkaat riittävillä panoksilla mukana Osakkaiden keskinäiset sopimukset kunnossa Olemassa uskottava rahoitussuunnitelma Realistiset odotukset Energian saanti ja hinta turvattu Markkinat olemassa Koettu teknologia Kokenut yritys/yritykset Varmistettu johdon pätevyys Valuuttariskiltä suojattu Varasuunnitelma kustannusten ylitysten varalta Viiveet riittävästi sanktioitu

18 ERI RAHOITUSLÄHTEITÄ SUOMESSA Alkuvaiheen hankkeet Malminetsintä Pre Feasibility Feasibility Bankable feasibility - omapääoma yrittäjältä - sijoittajilta - Finnvera, GTK, - omapääoma - pörssit, Canada, etc, - GTK, TEM, TEKES?, kunnat - maakuntaliitto Kehitysvaiheen hankkeet - eri pörsseistä, TEKES, - asiakkaat, - maakuntaliitto, - maatalouden tukimuodot, - venture capital (Teollisuussijoitus) - eri pörsseistä, asiakkaat, venture capital - projektirahoitus, - (kultalainat?) - asiakkaat, royalty rahoitus

19 HANKEEN EPÄONNISTUMISEN SYITÄ HEIKKO JOHTO Markkinoinnin epäonnistuminen Tuotantotekijöiden olennaiset hinnanmuutokset Aikatauluviiveet Kustannusylitykset Tekniset epäonnistumiset Viranomaistoimenpiteet Ylioptimistiset arviot projektin arvosta Osakkaan konkurssi

20 INVESTOI Pörssi: NGM Equity, Stockholm, NASDAQ OMX Helsinki Tunnus: SOSI, SOSI1 20

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

Vol. XXI, No. 3/1998 Projektitoimintayhdistys PTY:n jäsenlehti ISSN 1455-4178

Vol. XXI, No. 3/1998 Projektitoimintayhdistys PTY:n jäsenlehti ISSN 1455-4178 Projektirahoituksen erikoisnumero PROJEKTITOIMINTA Vol. XXI, No. 3/1998 Projektitoimintayhdistys PTY:n jäsenlehti ISSN 1455-4178 Asiakassuhteen hoito Projektihenkilöstön motivointi Hajautetun projektin

Lisätiedot

Pankki yrittäjän kumppanina yrityskaupassa

Pankki yrittäjän kumppanina yrityskaupassa Pankki yrittäjän kumppanina yrityskaupassa Jussi Luoma Asiakasvastuullinen johtaja 1.4.2014 2 3 Yrityskaupan pankkirahoituksen periaatteita Finanssikriisistä huolimatta hyville yrityskauppahankkeille kyllä

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Pro Gradu -tutkielma Taloustiede Tampereen yliopisto Elina Manninen 12. kesäkuuta 2015 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus.

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. VUOSIKERTOMUS 06 Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. CAPMAN SIJOITUSKOHTEENA Toimitusjohtajan katsaus... 2 Missio ja visio... 4 Arvot... 6 Strategia... 8 CapMan sijoituskohteena... 10

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA

LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Rahoitus ja vakuudet seminaarisarja tammikuu 2011 LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA VAKUUSJÄRJESTELYT LAATINUT HENRY HILJANDER TAMMIKUU 2011

Lisätiedot

Yksityinen ja julkinen rahoitus. 3.6. klo 16.45-20.45. Finnvera Oy Eteläesplanadi 8. Lisätietoja: www. yrittajauralle.fi

Yksityinen ja julkinen rahoitus. 3.6. klo 16.45-20.45. Finnvera Oy Eteläesplanadi 8. Lisätietoja: www. yrittajauralle.fi Yksityinen ja julkinen rahoitus 3.6. klo 16.45-20.45 Finnvera Oy Eteläesplanadi 8 Lisätietoja: www. yrittajauralle.fi Moderaattorina Esa Blomberg, Rastor Oy 16.45 Kahvitarjoilu 17.00 Ensimmäinen osio -

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Yleistä Yhtiö on samannimisen konsernin emoyhtiö, omistaen tytäryhtiöistään 100% osuuden. Lisätiedot konsernin ja yhtiöiden toiminnasta on kuvattu yhtiön verkkosivuilla sekä tässä

Lisätiedot

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61 Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN 2(28) TEKIJÄ Oiva Myllyntaus 1. painos ISBN Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2002 Myynti:

Lisätiedot

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Omistusrakenteen yhteys investointien

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Finnvera omistajanvaihdosten rahoittajana Omistajanvaihdosseminaari

Finnvera omistajanvaihdosten rahoittajana Omistajanvaihdosseminaari Finnvera omistajanvaihdosten rahoittajana Omistajanvaihdosseminaari 7.10.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 4-5 6-7 8-9 10-23 24-93 25 26 27 28 29 29 29 40 42 46 52 55 68 74

SISÄLLYSLUETTELO 4-5 6-7 8-9 10-23 24-93 25 26 27 28 29 29 29 40 42 46 52 55 68 74 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Uuden Ruukin esittely... Puheenjohtajan kirje... Mineraalivarat ja -varannot... Hallituksen toimintakertomus... Konsernitilinpäätös (IFRS)... Tuloslaskelma ja laaja

Lisätiedot

1,4 miljoonaa asiakasomistajaa. 180 osuuspankkia. OP-Pohjola

1,4 miljoonaa asiakasomistajaa. 180 osuuspankkia. OP-Pohjola OP-Pohjola-ryhmä Yhteistä hyvää rakentamassa Jatkoon! -omistajanvaihdosseminaari 7.10.2014 Juha Ikonen, Etelä-Karjalan Osuuspankki 1,4 miljoonaa asiakasomistajaa 180 osuuspankkia Pankkitoiminta Vahinkovakuutus

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

INVESTOINTIEN RAHOITUS

INVESTOINTIEN RAHOITUS INVESTOINTIEN RAHOITUS INVESTOINTIEN RAHOITUS Yritystoiminta perustuu investointeihin, jotka tuottavat enemmän kuin niiden rahoittamisesta aiheutuu kustannuksia Omistajille lisäarvoa Yritystoiminnan rahoituspäätökset

Lisätiedot

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Antti Nikkinen Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa Laskentatoimen Pro gradu- tutkielma Syyskuu 2008 Laatija: Samuli Laakso Ohjaaja: Professori Aila Virtanen

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa Pörssisäätiön Pääomamarkkinatyöryhmä 2010 2011 Jukka Ruuska, pj Philip Aminoff Piia-Noora Kauppi

Lisätiedot

Cleantech yritysten rahoitusmallit

Cleantech yritysten rahoitusmallit Cleantech yritysten rahoitusmallit Timo Linnainmaa ja Tarja Teppo Cleantech Invest Oy ISBN 951-563-535-7 http://www.sitra.fi Esipuhe Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on käynnistänyt vuonna 2005

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot