Verotulojen arviointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verotulojen arviointi"

Transkriptio

1 Kalajoen kaupunki Verotulojen arviointi KUNNALLISVERO YHTEISÖVERO KIINTEISTÖVERO Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Kalajoen kaupunki Sisällysluettelo [Liitetieto] [Asianumero] 1. Yleistä verokehityksestä vuonna Kunnallisvero Yhteisövero Veroperustemuutokset Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Sote- ja maakuntauudistus Verotuloarvio Verotulojen arviointi ja arvioinnin perusteet Veroprosenttivertailut Tuloveroprosentit Kiinteistöveroprosentit Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentit Yleinen kiinteistöveroprosentti Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti Matkailukeskusten muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentit Veroprosenttimuutosten vaikutusarviot Tietoja kuntien tuloveroprosenteista vuosilta Kuntien verotulot vuosina

3 Kalajoen kaupunki 1 (13) 1. Yleistä verokehityksestä vuonna Kunnallisvero Koko maan kuntien painotettu tuloveroprosentti vuonna 2017 on 19,91 (+0,04 % -yks.) ja Manner-Suomien tuloveroprosentti 19,92 (+0,05 % -yks). Tuloveroprosenttia nosti 47 kuntaa ja laski 14 kuntaa. Pohjois-Pohjanmaan kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 20,44 %. Ansiotulojen arvioidaan kasvavan vuoden 2017 aikana 1,9 %:ia, mutta ansiotuloista tehtävät vähennykset kasvavat jopa 7,7 %:ia, joten verotettava tulo jää koko maan tasolla edellisvuotta pienemmäksi. Verotettava tulo asukasta kohti on noin euroa. Kalajoella ansiotulojen kasvu on maltillisempaa, ollen noin 1 %:ia. Verotettava tulo asukasta kohti on noin euroa. Koko maassa kunnallisveron tilitykset ovat syyskuuhun ,5 %:ia edellisvuotta pienemmät. Tähän vaikuttaa merkittävimmin kilpailukykysopimuksen vaikutukset: palkkoihin ei tullut sopimuskorotuksia, lomarahoja leikattiin ja ansiotulosta tehtävien vähennysten kasvu. Kuntaliiton verokehikon mukaisesti tilitykset koko vuoden 2017 osalta jäävät 0,3 %:ia edellisvuotta pienemmiksi. Kunnallisveroa tilitetään yhteensä 18,83 mrd. euroa, kun sitä edellisvuonna tilitettiin 18,89 mrd. euroa. Kalajoen kunnallisveron tilitetty määrä on 1,2 %:ia edellisvuotta pienempi syyskuun lopun tilanteessa. Syyskuun loppuun mennessä kunnallisveroa on kertynyt 27,07 milj. euroa. Arvio vuoden 2017 kunnallisveron tilityksistä on 32,3 milj. euroa, ollen noin 1 milj. euroa (-3 %) edellisvuotta pienemmät Yhteisövero Koko maassa yhteisöveron tilitykset ovat syyskuuhun 2017 mennessä kasvaneet 20,1 % vuoden takaiseen verrattuna. Tämä selittyy talouden positiivisella kehityksellä, kilpailukykysopimuksen tuomalla työantajamaksujen laskulla sekä sillä, että vuoden 2016 verotukseen liittyen toukokuussa 2017 kunnille tilitettiin 200 milj. euron yksittäinen ennakontäydennysmaksu. Kalajoen yhteisöverokertymä on syyskuun lopun tilanteessa 0,9 %:ia edellisvuotta korkeampi. Positiivinen kehitys johtuu siitä, että vuoden 2016 verotukseen liittyen toukokuussa maksettiin poikkeuksellisen paljon ennakon täydennysmaksuja (koko maan 200 milj. euron erästä Kalajoella noin 0,2 milj. euroa). 1.3 Kiinteistövero Kiinteistöveroa on koko maan tasolla tilitetty 6,2 %:ia edellisvuotta enemmän. Kiinteistöveron ala- ja ylärajoja muutettiin vuodelle 2017 ja useat kunnat nostivat kiinteistöveroja. Kalajoen kiinteistöverotilitys on 15,3 %:ia edellisvuotta suurempi ollen 1,77 milj. euroa. Kiinteistöveroprosentteja nostettiin vuodelle 2017 ja niiden vaikutus on noin 0,35 M. Merkittävin vaikutus on kuitenkin valmistuneilla ja rakenteilla olevilla tuulivoimaloilla. Vuonna 2016 verotuksen piirissä oli 34 tuulivoimalaa ja vuonna tuulivoimalaa. Tuulivoimaloista saatiin kiinteistöverotuloa euroa vuonna 2017.

4 Kalajoen kaupunki 2 (13) 2. Veroperustemuutokset Kunnallisvero Veroperustemuutoksia vuodelle 2018 tehdään edellisvuotta vähemmän. Kunnallisveron tuottoa vähentäviä veroperustemuutoksia on kaksi: - Ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuonna 2018 hallitusohjelman mukaisesti indeksitarkistus kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti, mikä vähentää kuntien verotuloja 77 milj. eurolla. - Työn verotusta kevennetään yhteensä 300 milj. eurolla, mistä kuntien osuus on 105 milj. euroa. Kunnallisveron tuottoa lisääviä veroperustemuutoksia on myös kaksi: - Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden pienentämistä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti siten, että vuonna 2018 asuntolainan koroista on vähennyskelpoista 35 prosenttia, + 13 milj. euroa - Määräaikaisen lapsivähennyksen voimassaolo päättyy vuoden 2017 lopussa, + 38 milj. euroa. Edellä olevien vaikutus Kalajoelle on noin verotuloja 0,33 milj. euroa vähentävä. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien verotulomenetykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuudessa. Koko maan ansiotulojen arvioidaan kasvavan 2,3 %:ia ja näistä tehtävät vähennykset kasvavat edellisvuotta huomattavasti maltillisemmin (2,8 %:ia,), jolloin verotettava tulo ja maksettava vero kasvavat. Kunnallisveroa tilitetään vuonna 2018 arviolta yhteensä noin 18,88 mrd. euroa (+0,3 %:ia). Kalajoen kaupungin talousarviovuoden 2018 kunnallisveron tilitys on Verohallinnon ja Kuntaliiton ennusteeseen perustuen vuoden 2017 tasossa. Ansiotulot kasvavat edelleen maltillisesti (n. 1 %:ia), mutta ansiotuloista tehtävät vähennykset kasvavat ja työikäisen väestön määrän vähennys tuo haasteita kunnallisveron tuottoon. Kunnallisveroa tilittynee vuonna 2018 yhteensä 32,3 milj. euroa Yhteisövero Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotetaan 60 milj. euroa vuoden 2018 tasossa arvioituna korottamalla jako-osuutta 1,03 prosenttiyksiköllä vuodesta 2018 lähtien. Jako-osuuden korotus kompensoi osaltaan varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta aiheutuvaa tulomenetystä kunnille. Varainsiirtovero poistetaan tietyissä yhtiömuodon muutoksissa, minkä arvioidaan lisäävän kuntien yhteisöverotuottoa noin 1 milj. eurolla vuonna Talouden positiivisen kehityksen jatkuminen vaikuttaa yhteisöverotuloja lisäävästi. Kalajoen kaupungin vuoden 2018 osuuden yhteisöverotuotosta arvioidaan olevan vuoden 2017 toteuman tasolla lukuun ottamatta kertaluonteista 0,2 milj. euron erää. Yhteisöverotulo-odotus on 2,48 milj. euroa Kiinteistövero Hallitusohjelman mukaan kiinteistöveroa piti korottaa hallituskaudella vuosittain siten, että kiinteistöveron tuotto kasvaa yhteensä 100 milj. eurolla eli noin 25 milj. euroa vuosittain. Lisäksi kiinteistöveroa oli tarkoitus korottaa vuodelle 2018 aikaisempien päätösten lisäksi 25 milj. eurolla, jolla kompensoidaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamisen vaikutusta. Nämä oli tarkoitus toteuttaa kiinteistöveron alarajoja korottamalla. Eduskunta on kuitenkin päättänyt, ettei kiinteistöveron alarajoja nosteta vuodelle 2018, mutta ylärajoihin tehdään tarkistuksia. Yleinen kiinteistövero on mahdollista asettaa vaihteluväliltä 0,93 2,00 (aiemmin 0,93 1,80), vakituisia asuinrakennuksia koskeva kiinteistövero 0,41 0,90 (ei muutoksia) ja muita asuinrakennuksia koskeva 0,93 2,00 (aiemmin 0,93 1,80).

5 Kalajoen kaupunki 3 (13) Ennallaan säilyivät voimalaitokselle määritettävä kiinteistöveroprosentin yläraja (3,10 %), rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 2,00 6,00 sekä mahdollisuus määrittää erikseen kiinteistöveroprosentti yleishyödyllisille yhteisöille. Kiinteistöverossa merkittävin muutos on tehty eduskunnan päätös, jolla tuulivoimalaitokset siirtyvät voimalaitosveron piiriin. Kunta voi soveltaa usean tuulivoimayksikön muodostamaan tuulivoimapuistoon voimalaitoksen kiinteistöveroprosenttia, jos puiston nimellisteho on yhteenlaskettuna vähintään 10 megavolttiampeeria ja ne liittyvät sähkö- tai jakeluverkkoon yhteisen liityntäpisteen kautta. Tämän arvioidaan lisäävän kiinteistöveron tuottoa noin 5 milj. eurolla koko maan tasolla. Kalajoella on verotusarvolla mitattuna eniten tuulivoimaa Suomessa. Kalajoen kaupungin kiinteistöveroprosenteiksi vuodelle 2018 esitetään seuraavia: - yleinen kiinteistövero 1,10 % (+0,10 % -yks.) - vakituinen asuinrakennus 0,50 % (+0,05 % -yks.) - muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,10 (0 % -yks.) - voimalaitosvero 3,10 % (+0,70 % -yks.) Yleisen kiinteistöveron ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron muutokset lisäävät kiinteistöveron tuottoa noin euroa vuositasolla. Tuulivoimaloiden siirtyminen voimalaitosveron piiriin lisää kiinteistöverotuloa merkittävästi. Kun 64 tuulivoimalaa tuottivat kuluvana vuonna yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan noin 0,6 M, saadaan niistä kiinteistöverotuloa lähes 1,3 milj. euroa enemmän. Tuulivoimaloista (64 kpl) saatava kiinteistöverotulo vuonna 2018 on n. 1,8 milj. euroa. Kaksi tuulivoimalaa jää edelleen yleisen kiinteistöveron piiriin Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistuksessa on otettu lisäaika ja se on päätetty voimaantulevaksi alkaen. Hallituksen linjausten mukaisesti kunnilla ei ole jatkossa merkittävää vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta, vaan rahoitusvastuu siirtyy valtiolle. Sen myötä uudistetaan verotusta ja kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä. Lisäksi tarkoitus on yksinkertaistaa sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavainen rahoitusjärjestelmä. Koko kuntatalouden tasolla kuntien tuloja on tarkoitus alentaa saman verran kuin kunnilta siirtyy tehtäviä. Kunnallisveron ja yhteisöveron tuottoa alennetaan. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan tämän hetken arvion mukaan 12,3 prosenttiyksiköllä. Vastaavasti valtion verotusta kiristetään, koska valtio rahoittaa maakuntien tehtävät. Uudistus toteutetaan hallituksen linjausten mukaisesti siten, että työn verotus ei kiristy eikä kokonaisveroaste nouse. Kuntien vuoden 2020 veroprosenttien yhtäläisen alentamisen vuoksi kunta ei voi määrätä erikseen kunnallisveroprosenttia vuodelle 2020, vaan kunnan veroprosentti tulee olemaan vuoden 019 veroprosentti vähennettynä 12,3 prosenttiyksiköllä. Aiemmin valmistelussa oli myös seuraavien vuosien korotuskatto, josta on tällä hetkellä luovuttu. Tämä tarkoittaa sitä, että Kalajoen kaupungin kunnallisveroprosentti nykytasoisena olisi vuonna ,7 prosenttiyksikköä. Kun kunnallisveron tilitykset vuonna 2016 olivat 33,3 milj. euroa, ne olisivat vuonna 2020 arviolta 13 milj. euroa. Tämän lisäksi 1/3 yhteisöveron tuotosta ohjattaisiin maakunnalle sekä valmistelussa on esitys, että puolet kiinteistöveron tuotosta menisi osaksi verotulojen tasausjärjestelmää (voimalaitosten osalta käytetään yleistä kiinteistöveroprosenttia ja muut voimalaitokset kuin ydinvoimalaitokset rajataan tasauksen ulkopuolelle). Tasapäisesti toteutettava verovähennysesitys ei ota kantaa siihen, onko kunta tuottanut palvelut kustannustehokkaasti.

6 Kalajoen kaupunki 4 (13) Tämän hetkisen valmistelun perusteella muutos rajataan +/-100 euroon asukasta kohden pitkällä aikavälillä valtionosuusjärjestelmässä. Laskelmien perusteella Kalajoen kaupungin muutos on -100 euroa/asukas, tarkoittaen, että Kalajoen taloudellinen asema heikkenee yhteensä noin -1,2 miljoonaa euroa. Verotulon painelaskelmassa nykyisen taloudellisen tasapainon säilyttäminen tarkoittaisi 0,73 prosenttiyksikön korotusta kunnallisveroprosentissa. Tämä johtuu siitä, että palvelut on tuotettu tehokkaasti ja Kalajoen kaupungilta siirtyy enemmän tuloja kuin menoja maakunnalle. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on kesken, eivätkä uudistusta koskevat lakiesitykset ole valmiina. Tästä syystä ei ole perusteltua lähteä korottamaan kunnallisveroprosenttia muutoksen johdosta tässä vaiheessa Verotuloarvio Verotuloarvio tilanteessa on alla olevan mukainen. Verotuloennuste päivitetään talousarvioon 2018 vielä tuloveron osalta tarvittaessa ennen talousarvion hyväksymistä. Kiinteistöverotuloarviossa on huomioitu vuoden 2017 aikana valmistuneet tuulivoimalat sekä esitetyt veroprosenttimuutokset. Verotuloennuste TA2018 ENN2017 TP2016 Muutos Muutos Muutos 18 17, % Muutos 18 16, % Tuloverot % -3 % Osuus yhteisöveron tuotosta % -9 % Kiinteistövero % 67 % Verotulot yhteensä % 2 %

7 Kalajoen kaupunki 5 (13) 3. Verotulojen arviointi ja arvioinnin perusteet Arviointi perustuu Verohallinnon ja Kuntaliiton ennusteeseen. KUNNALLISVERON VEROPOHJA ** 2018** 2019** 2020** VÄESTÖ ikäryhmitttäin, vuotiaat Muutos % -1,4-2,3-0,2 0,0-0,3-0, vuotiaat Muutos % -0,5-1,2-0,8 0,0 0,8 0, vuotiaat Muutos % 2,8 4,4 2,3 1,5 3,0 1,6 Asukasluku vuoden lopussa Muutos % -0,1-0,3 0,1 0,4 1,0 0,3 ANSIOTULOT ** 2017** 2018** 2019** 2020** ANSIOTULOT YHTEENSÄ Muutos % 1,2 0,6 1,4 1,2 1,9 2,6 VÄHENNYKSET ** 2017** 2018** 2019** 2020** VÄHENNYKSET YHT VÄHENNYSASTE % 26,56 26,73 28,14 28,41 28,19 27,63 Ansiotulot - vähennykset Muutos % 0,9 0,4-0,5 0,8 2,2 3,4 TILITYKSET AIK.VUOSILTA ** 2018** 2019** 2020** Muut tilitykset, v t-3-> TILITYKSET YHTEENSÄ Muutos % 2,1 1,6-3,0-0,1 1,5 5,4 MAKSETTAVA YHTEISÖVERO VEROVUOSI ** 2016** 2017** 2018** 2019** 2020** VEROTETTAVA TULO Yhteisöveroprosentti 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 MAKSETTAVA YHTEISÖ- VERO Kuntaryhmän osuus 0,3556 0,3687 0,3092 0,3034 0,3135 0,3135 0,3135 Kuntaryhmän osuus, miljoo naa euroa Kunnan jako-osuus 0, , , , , , , KUNNAN OSUUS YHT.VE- ROSTA Muutos % 20,5 21,8 3,0-25,7 4,2 14,3 5,5 TILITYKSET YHTEENSÄ Muutos % 18,3 27,6-6,6-3,8-5,8 6,5 4,9

8 Kalajoen kaupunki 6 (13) KIINTEISTÖVEROTUS VEROTUSARVOT ja % * 2017** 2018** 2019** 2020** Yleisen kiint.v-% alaiset maa-alueet rakennukset Vero % (0,80 1,55)/(0,93 2,00) 0,90 0,90 1,10 1,10 1,10 VERO Vak. asuinrakennukset Vero % (0,32 0,75 / 0,37 0,80 / 0,41 0,90) 0,40 0,40 0,45 0,50 0,50 0,50 VERO Muut asuinrakennukset Vero % (0,80 1,55)/(0,93 2,00) 1,10 1,10 1,10 1,10 VERO Voimalaitokset josta ydinvoimalaitokset Vero % (maks. 3,10) 0,90 1,40 2,40 3,10 3,10 3,10 VERO Yleishyödylliset yhteisöt Vero % 0,90 0,90 1,10 1,10 1,10 VERO Rakentamaton rakenn.paikka Vero % ((-4,00)/2,00-6,00 0,90 0,90 1,10 1,10 1,10 VERO Verotusarvot yhteensä Muutos % 3,0 8,7 4,7 1,0 0,0 0,0 MAKSETTAVA KIINT.VERO Muutos % 20,6 12,3 18,4 43,6 0,0 0, C.2 KIINTEISTÖVERON TILITYKSET TILIVUOSI * 2017** 2018** 2019** 2020** TA-vuoden tilitykset Ei tility 1,5-2,0 % Muut tilitykset TILITYKSET YHTEENSÄ

9 Kalajoen kaupunki 7 (13) 4. Veroprosenttivertailut Alla on esitetty Pohjois-Pohjanmaan eteläosan kuntien ja Keski-Pohjanmaan kuntien veroprosentit vuodelta Lisäksi on esitetty eräiden kuntien veroprosenttien kehitystä vuosina Tuloveroprosentit Kalajoen kaupunki on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan kuntien ja Keski-Pohjanmaan kuntien alhaisimpia tuloverottajia. Pyhäntä Kalajoki Pyhäjoki Pohjois-Pohjanmaa Kannus Pyhäjärvi Lestijärvi Raahe Perho Toholampi Merijärvi Kärsämäki Oulainen Kaustinen Nivala Alavieska Ylivieska Keski-Pohjanmaa Sievi Kokkola Halsua Haapavesi Veteli Siikajoki Reisjärvi Haapajärvi Siikalatva 19,75 20,00 20,25 20,44 20,50 20, ,63 21,75 21,75 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20, ,00 22, Haapajärvi 20, ,00 22,00 22,00 Haapavesi 20,00 20,00 20,75 20,75 20,75 20,75 21,25 21,25 22,00 22,00 Sievi 20,50 20, ,25 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 Oulainen ,75 21,75 Ylivieskan s-kunta 19,96 20,00 20,50 20,50 20,79 21,13 21,13 21,25 21,60 21,29 Alavieska 20,00 20, Ylivieska 20,25 20, Nivala 19,75 20,50 20,50 20, Merijärvi 19,50 19,50 20,00 20,00 20, Kokkola 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 20,50 20, ,75 K-P:n liitto 19,72 19,71 19,81 19,85 19,91 20,58 20,66 21,05 21,42 21,63 Raahe 19,75 19,75 20,00 20,00 20, Kannus 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 P-P:n liitto 18,90 18,95 19,63 19,65 19,71 19,84 20,36 20,42 20,43 20,44 Pyhäjoki 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 20,25 20,25 20,25 20,25 Kalajoki 18,50 18,50 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 20,00 Koko maa/pain. 18,55 18,59 18,98 19,17 19,25 19,40 19,74 19,84 19,87 19,91 *Ylivieskan seutukunnan keskiarvo aritmeettinen. Muut keskiarvot painotettuja.

10 Kalajoen kaupunki 8 (13) 4.2 Kiinteistöveroprosentit Kalajoen kaupungin kiinteistöverotus on myös alueen alhaisimpia Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentit Kalajoen vuoden 2018 vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,50 % säilyy edelleen alhaisimpien joukossa (vuonna 2017 Pyhäjoki 0,41 % ja Merijärvi 0,45 %). Pyhäjoki Kalajoki 2017 Merijärvi Kalajoki 2018 Lestijärvi Halsua Kaustinen Pyhäjärvi Raahe Siikajoki Pohjois-Pohjanmaa Perho Alavieska Kannus Haapavesi Pyhäntä Veteli Kärsämäki Toholampi Nivala Reisjärvi Oulainen Siikalatva Keski-Pohjanmaa Kokkola Sievi Ylivieska Haapajärvi Kuntien vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero% ,41 0,45 0,45 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,52 0,55 0,55 0,55 0,60 0,60 0,60 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,66 0,70 0,70 0,70 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0, Haapajärvi 0,40 0,40 0,75 0,75 0,75 0,65 0,75 0,75 0,75 0,75 Sievi 0,35 0,35 0,40 0,40 0,50 0,60 0,70 0,70 0,70 0,70 Ylivieska 0,45 0,45 0,55 0,55 0,55 0,60 0,65 0,70 0,70 0,70 Nivala 0,35 0,45 0,45 0,45 0,55 0,55 0,65 0,65 0,65 0,65 Oulainen 0,45 0,45 0,50 0,50 0,55 0,55 0,55 0,65 0,65 0,65 Kokkola 0,30 0,35 0,35 0,45 0,45 0,50 0,60 0,60 0,60 0,70 K-P:n liitto 0,32 0,35 0,36 0,44 0,45 0,50 0,57 0,59 0,59 0,66 Ylivieskan seutukunta 0,37 0,37 0,43 0,43 0,49 0,52 0,54 0,58 0,58 0,58 Alavieska 0,35 0,35 0,35 0,35 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 Haapavesi 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,55 0,55 0,60 Kannus 0,33 0,33 0,33 0,33 0,42 0,42 0,50 0,55 0,55 0,55 Raahe 0,28 0,28 0,32 0,32 0,32 0,32 0,50 0,50 0,50 0,50 Koko maa/pain. 0,29 0,29 0,38 0,39 0,40 0,41 0,43 0,46 0,47 0,49 P-P:n liitto 0,29 0,30 0,40 0,40 0,41 0,43 0,45 0,46 0,46 0,52 Merijärvi 0,30 0,30 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Pyhäjoki 0,27 0,27 0,32 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 Kalajoki 0,26 0,30 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,40 0,40 0,45 *Ylivieskan seutukunnan keskiarvo aritmeettinen. Muut keskiarvot painotettuja.

11 Kalajoen kaupunki 9 (13) Yleinen kiinteistöveroprosentti Yleisen kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,93 %. Esitetty yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 % on Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan keskiarvon alapuolella vuoden 2017 kiinteistöveroprosenteilla mitattuna. Perho Merijärvi Kärsämäki Sievi Pyhäntä Kaustinen Veteli Siikalatva Kalajoki 2017 Lestijärvi Toholampi Raahe Nivala Alavieska Siikajoki Haapavesi Kalajoki 2018 Halsua Pohjois-Pohjanmaa Reisjärvi Pyhäjoki Kannus Oulainen Keski-Pohjanmaa Kokkola Pyhäjärvi Ylivieska Haapajärvi Alueen kuntien yleinen kiinteistövero% vuonna ,93 0,93 0,93 0,93 0,95 0,95 0,95 0,95 1,05 1,10 1,10 1,12 1,10 1,15 1,15 1,15 1,19 1,25 1,30 1,30 1,35 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,20 1,40 1, Haapajärvi 0,75 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 Ylivieska 0,90 0,90 1,05 1,10 1,30 1,30 1,30 Kokkola 0,90 0,90 0,90 1,05 1,05 1,15 1,25 1,25 1,25 1,25 K-P:n liitto 0,84 0,85 0,87 0,98 1,08 1,17 1,18 1,18 1,19 Pyhäjoki 0,72 0,72 0,72 1,10 1,15 1,15 1,15 Oulainen 0,90 0,90 0,95 0,95 1,15 1,15 1,15 Kannus 0,84 0,84 0,84 0,84 0,92 0,92 1,15 1,15 1,15 Ylivieskan seutukunta 0,72 0,76 0,76 0,83 0,88 0,91 0,93 1,02 1,02 1,05 Nivala 0,85 0,90 0,90 0,90 Alavieska 0,75 0,75 0,75 0,75 Raahe 0,60 0,60 0,90 0,90 0,90 0,90 Koko maa/pain. 0,74 0,74 0,87 0,87 0,90 0,92 0,94 0,99 1,06 P-P:n liitto 0,66 0,67 0,79 0,79 0,80 0,95 0,96 0,98 0,99 1,12 Haapavesi 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,75 0,75 0,85 0,95 1,05 Sievi 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90 0,93 Kalajoki 0,59 0,62 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,90 0,90 Merijärvi 0,65 0,65 0,75 0,75 0,75 0,85 0,85 0,85 0,85 0,93 *Ylivieskan seutukunnan keskiarvo aritmeettinen. Muut keskiarvot painotettuja.

12 Kalajoen kaupunki 10 (13) Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,93 % ja yläraja 2,00 %. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero%, 2017 Alavieska Merijärvi Kaustinen Raahe Siikajoki Kannus Nivala Perho Veteli Oulainen Pohjois-Pohjanmaa Toholampi Kalajoki Kokkola Kärsämäki Keski-Pohjanmaa Pyhäjoki Ylivieska Pyhäntä Reisjärvi Siikalatva Pyhäjärvi Haapavesi Sievi Haapajärvi 0,93 1,05 1,05 1,05 1,08 1,10 1,10 1,10 1,10 1,14 1,15 1,15 1,20 1,20 1,25 1,30 1,30 1,30 1,35 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,20 1,40 1, Haapajärvi 0,70 0,70 1,35 1,35 1,35 1,25 1,35 1,35 1,35 1,35 Sievi 0,90 0,90 0,90 0,90 1,20 1,30 1,30 1,30 1,30 Ylivieska 1,10 1,10 1,10 1,10 1,15 1,15 1,15 1,15 Pyhäjoki 0,83 0,83 0,87 1,10 1,15 1,15 1,15 Koko maa/pain. 0,88 0,89 0,98 0,99 1,03 1,05 1,07 1,11 1,15 Haapavesi 0,80 0,80 1,10 1,10 1,10 1,10 1,30 Ylivieskan seutukunta 0,90 0,90 0,98 0,98 0,99 1,03 1,05 1,07 1,07 1,09 Oulainen 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 P-P:n liitto 0,86 0,86 0,96 0,97 0,97 1,01 1,03 1,05 1,08 K-P:n liitto 0,92 0,89 0,91 0,92 0,93 0,99 1,01 1,01 1,04 1,14 Merijärvi 0,80 0,80 Nivala 0,95 0,95 0,95 0,95 Kokkola 0,95 0,90 0,90 0,90 0,90 1,10 Raahe 0,80 0,80 0,92 0,92 0,92 0,92 Kannus 0,87 0,87 0,87 0,87 0,92 0,92 Kalajoki 0,74 0,81 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,10 Alavieska 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,93 *Ylivieskan seutukunnan keskiarvo aritmeettinen. Muut keskiarvot painotettuja.

13 Kalajoen kaupunki 11 (13) Matkailukeskusten muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentit Matkailukeskusten muun kuin vakituisen asumisen veroprosentit 2017 Kalajoki 1,10 % Kuusamo 1,10 % Inari 1,15 % Kittilä 1,16 % Kolari 1,20 % Sotkamo 1,20 % Keskiarvo 1,15 % 5. Veroprosenttimuutosten vaikutusarviot Tuloveroprosentti Vero % Verotettava omaisuus Vero euroa Ero tuloverokantaan 20,00 % ,25 % ,50 % ,75 % % ,25 % % ,75 % ,00 % ,25 % ,50 % Jos tuloveroprosenttia muutetaan, vaikutus ensimmäisenä vuotena 11 kk:n osalta, koska verotulot kirjataan kassaperusteisesti poiketen siten muista tulo- ja kulueristä. Asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti Vero % Verotettava omaisuus Vero euroa Verotuloarvion ero Vaihteluväli 0,41 0,90 0,45 % ,46 % ,47 % ,48 % ,49 % ,50 % Yleinen kiinteistöveroprosentti Vero % Verotettava omaisuus Vero euroa Verotuloarvion ero Vaihteluväli 0,93 2,00 % ,05 % ,10 % Muut kuin vakituiset asuinrakennukset Verotettava omaisuus pienenee, sillä tuulivoimalat siirtyy voimalaitosveroon Vero % Verotettava omaisuus Vero euroa Verotuloarvion ero Vaihteluväli 0,93 2,00 1,10 %

14 Kalajoen kaupunki 12 (13) Voimalaitosvero Vero % Verotettava omaisuus Vero euroa Verotuloarvion ero Enintään 3,10 % 2,40 % ,10 % Ehdotettujen veroprosenttinostojen yhteisvaikutus, Tietoja kuntien tuloveroprosenteista vuosilta Lähde: Verohallinto Aiemmin yleisen kiinteistöveron piirissä Vuosi Keski- Muutos Aritmeet- Muutos Kuntien lkm Korkein Alhaisin määräinen edell. tinen edell. tulovero-%: tulo- tulo- tulovero- vuodesta keskiarvo vuodesta nousi laski vero-% vero-% prosentti 1) %-yks. % %-yks. 2017* 19,91 0,05 20,67 0, ,50 16, ,86 0,04 20,60 0, ,50 16, ,82 0,08 20,53 0, ,50 16, ,74 0,36 20,36 0, ,50 16, ,38 0,14 20,01 0, ,00 16, ,24 0,08 19,81 0, ,75 16, ,16 0,19 19,66 0, , ,97 0,38 19,60 0, , ,59 0,05 19,25 0, , ,54 0,09 19,15 0, , ,45 0,06 19,00 0, , ,39 0,10 18,87 0, , ,29 0,17 18,68 0, , ,12 0,08 18,50 0, ,00 16, ,04 0,26 18,44 0, ,00 15, ,78 0,11 18,33 0, ,75 15, ,67 0,02 18,19 0, ,75 15, ,65 0,05 18,15 0, ,75 15, ,60 0,07 18,06 0, ,75 15, ,53 0,11 17,96 0, ,75 15, ,42-0,09 17,88-0, ,75 15, ,51-0,02 17,91-0, ,00 15, ,53 0,00 17,94 0, ,00 15, ,53 0,33 17,93 0, ,75 15, ,20 0,32 17,76 0, ,00 14, ,88 0,26 17,60 0, ,00 14, ,62 0,15 17,45 0, ,00 14, ,47 0,09 17,31 0, ,50 14, ,38 0,08 17,20 0, ,50 14, ,30 0,15 17,07 0, ,50 14, ,15 0,10 16,96 0, ,50 13, ,05 0,07 16,87 0, ,50 13, ,98 16, ,75 13,50 1) Painotettu maksuunpantua kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla (ent. ansioäyrit) 2) Vuoden 2009 luvut eivät sisällä kuntaliitoksissa mukana olevia kuntia.

15 Kalajoen kaupunki 13 (13) 7. Kuntien verotulot vuosina Kuntien verotulot vuosina , mrd.. (painelaskelma, kuntien veroprosentit pidetty samoina) Verolaji Kunnallisvero 17,97 18,19 18,54 18,87 18,54 18,94 19,39 Yhteisövero 1,31 1,46 1,54 1,54 1,53 1,62 1,70 Kiinteistövero 1,36 1,51 1,67 1,67 1,75 1,84 1,84 Verotulot yht. 20,64 21,16 21,77 22,07 21,83 22,40 22,93 Muutos % Kunnallisvero 6,7 1,2 1,9 1,8-1,7 2,2 2,8 Yhteisövero 8,2 11,5 12,0-6,7-0,3 5,6 4,9 Kiinteistövero 7,2 11,0 4,9 5,2 5,1 4,8 2,2 Verotulot yht. 6,8 2,5 2,8 1,4-1,1 2,6 2,9 Tuloveroprosentti, keskim. 19,38 19,74 19,84 19,87 19,91 19,91 19,91 Yhteisöveroprosentti 24,50 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Osuus yhteisöveroprosentista 29,49 35,56 36,87 30,92 30,34 31,35 31,35 Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot Kuntaliitto.

Verotulojen arviointi

Verotulojen arviointi Kalajoen kaupunki Verotulojen arviointi 2017 2019 KUNNALLISVERO YHTEISÖVERO KIINTEISTÖVERO Kaupunginhallitus 24.10.2016 Kaupunginvaltuusto 1.11.2016 Kalajoen kaupunki Sisällysluettelo 24.9.2015 1. Yleistä

Lisätiedot

Verotulojen arviointi 2015 2018

Verotulojen arviointi 2015 2018 ALAVIESKAN KUNTA Verotulojen arviointi 2015 2018 KUNNALLISVERO YHTEISÖVERO KIINTEISTÖVERO Kunnanhallitus Valtuusto ALAVIESKAN KUNTA Sisällysluettelo 1. Yleistä verokehityksestä... 1 1.1. Kunnallisvero...

Lisätiedot

Verotulojen arviointi

Verotulojen arviointi ALAVIESKAN KUNTA Verotulojen arviointi 2016 2019 KUNNALLISVERO YHTEISÖVERO KIINTEISTÖVERO Kunnanhallitus Valtuusto 1 1. Verokehityksestä 1.1. Alavieskan kunnan verotulokehitys 2015 2016 ALAVIESKAN KUNNAN

Lisätiedot

Kuntien verotuloennusteet, verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotuloennusteet, verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotuloennusteet, verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Taloustorstai syyskuu 2017 Jukka Hakola Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntaliiton uusi veroennuste» Vuoden 2016

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2016 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2016 Kuntien lkm 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5 18,0

Lisätiedot

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntamarkkinat 2015 Jukka Hakola, Veroasiantuntija Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntaliiton verotuloennuste 1.9.2015» Yleistaloudellinen

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2018 veroprosentit

Kuntien vuoden 2018 veroprosentit Kuntien vuoden 2018 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu 17.11.2017 % Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2018 Kuntien lkm 20,5 181 200 180 19,5 19,0

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2017 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2017 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2017 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2017 181 Kuntien lkm 200 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Nurmes A.1 1 000 KUNNALLISVERON VEROPOHJA

Nurmes A.1 1 000 KUNNALLISVERON VEROPOHJA Nurmes A.1 1 000 KUNNALLISVERON VEROPOHJA VEROVUOSI 2012 2013** 2014** 2015** 2016** 2017** VÄESTÖ ikäryhmitttäin, 31.12. 0-24 vuotiaat 1 858 1 805 1 763 1 721 1 677 1 642 Muutos % -1,8-2,9-2,3-2,4-2,5-2,1

Lisätiedot

Ajankohtaiset veroasiat

Ajankohtaiset veroasiat Ajankohtaiset veroasiat Taloustorstai 16.11.2017 Jukka Hakola Kehityspäällikkö, verotus Ajankohtaiset veroasiat Kuntaliiton 6.11. päivitetty ennuste» Valmistunut verotus» Loppuvuoden oikaisut» Ensi vuoden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN VEROTULOJEN ARVIOINTI VUOSILLE 2013-2016

ALAVIESKAN KUNNAN VEROTULOJEN ARVIOINTI VUOSILLE 2013-2016 1 ALAVIESKAN KUNNAN VEROTULOJEN ARVIOINTI VUOSILLE 2013-2016 KUNNALLISVERO YHTEISÖVERO KIINTEISTÖVERO Alavieskan kunta 27.9.2013 2 Yleistä kuntien verotulojen kehityksestä Kuntien verotulot vuosina 2012

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutukset kunnan tuloihin ja budjetointiin. Vaikutukset verotuloihin 2017

Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutukset kunnan tuloihin ja budjetointiin. Vaikutukset verotuloihin 2017 Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutukset kunnan tuloihin ja budjetointiin Vaikutukset verotuloihin 2017 Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutuksista kunnan verotuloihin 2017 Kilpailukykysopimuksella

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 329 31.10.2016 Asianro 901/02.03.01/2016 107 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 31.10.2016 329 Talousjohtaja

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntamarkkinat 2017 Jukka Hakola Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Vuoden 2017 tilitysten kehitys Vuoden 2016 valmistuva verotus ja

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 833/02.03.01/2014 332 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN VEROTULOJEN ARVIOINTI VUOSILLE 2014-2017

ALAVIESKAN KUNNAN VEROTULOJEN ARVIOINTI VUOSILLE 2014-2017 1 ALAVIESKAN KUNNAN VEROTULOJEN ARVIOINTI VUOSILLE 2014-2017 KUNNALLISVERO YHTEISÖVERO KIINTEISTÖVERO Alavieskan kunta 14.10.2014 2 Yleistä kuntien verotulojen kehityksestä Kunnallisveron tilitykset Kunnallisveron

Lisätiedot

Valtion ja kuntien verorahoitus vuonna 2016, mrd.

Valtion ja kuntien verorahoitus vuonna 2016, mrd. Valtion ja kuntien verorahoitus vuonna 2016, mrd. Tilinpäätösten mukaan (ennakkotieto) Rahoitus lakisääteisiin tehtäviin Valtionosuudet 8,8 KUNNAT verotulot 22,1 VALTIO verotulot 41,8 29,1 1,7 1,5 18,9

Lisätiedot

Valtion ja kuntien verorahoitus vuonna 2016, mrd.

Valtion ja kuntien verorahoitus vuonna 2016, mrd. Valtion ja kuntien verorahoitus vuonna 216, mrd. Tilinpäätösten mukaan (ennakkotieto) Rahoitus lakisääteisiin tehtäviin Valtionosuudet 8,8 KUNNAT verotulot 22,1 1,5 VALTIO verotulot 41,8 29,1 1,7 18,9

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 12,6

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Alavieska 11,0 11,1 10,3 9,4 8,9 8,4 10

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Sivu 1 / 1 4537/02.03.01/2013 298 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2014 (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Heikkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Valtion ja kuntien verorahoitus vuonna 2015, mrd.

Valtion ja kuntien verorahoitus vuonna 2015, mrd. Valtion ja kuntien verorahoitus vuonna 215, mrd. Tilinpäätösten mukaan (ennakkotieto) Rahoitus lakisääteisiin tehtäviin Valtionosuudet 8,2 KUNNAT verotulot 21,8 1,6 VALTIO verotulot 39,9 28, 1,6 18,5 6,4

Lisätiedot

Valtion ja kuntien verorahoitus vuonna 2015, mrd.

Valtion ja kuntien verorahoitus vuonna 2015, mrd. Valtion ja kuntien verorahoitus vuonna 2015, mrd. Tilinpäätösten mukaan (ennakkotieto) Rahoitus lakisääteisiin tehtäviin Valtionosuudet 8,2 KUNNAT verotulot 21,8 1,6 VALTIO verotulot 39,9 28,0 1,6 18,5

Lisätiedot

Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen

Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Kuntamarkkinat 2013 Jukka Hakola Veroasiantuntija, kuntatalous Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Kuntien verotulojen

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,1

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,5

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 13 Haapajärvi

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Alavieska 11,4 10,2 9,8 8,9 7,0 7,6 9,2 Haapajärvi

Lisätiedot

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja 10 000 Toimintakate tilinpäätös 2014 /as. 9 000 8 868 8 000 7 000 6 000 5 000 7 411 7 328 6 739 6 259 6 327 6 461 5 839

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Alavieska 13,6 14,0 13,6 12,3 11,2 11,8

Lisätiedot

Budjettiriihi ja kunnat -taustatapaaminen 20.8.2014. Verotus. Jukka Hakola veroasiantuntija

Budjettiriihi ja kunnat -taustatapaaminen 20.8.2014. Verotus. Jukka Hakola veroasiantuntija Budjettiriihi ja kunnat -taustatapaaminen 20.8.2014 Verotus Jukka Hakola veroasiantuntija Hallitusohjelman tavoitteet kuntien verotuloihin liittyen Hallitusohjelmaan on kirjattu kuntien verotuloihin liittyviksi

Lisätiedot

verotus valmistui Kunnallisvero Yhteisövero Uskonnolliset yhteisöt Kiinteistövero

verotus valmistui Kunnallisvero Yhteisövero Uskonnolliset yhteisöt Kiinteistövero VUODEN 2010 VEROTULOT Rahatoimisto KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KH 9.2.2011 Vuoden 2009 maksuunpannut verot Kaupungin saamiin vuoden 2010 verojen tilityksiin vaikuttaa merkittävästi vuoden 2009

Lisätiedot

Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Jukka Hakola, veroasiantuntija

Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Jukka Hakola, veroasiantuntija Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Jukka Hakola, veroasiantuntija Verotuksen muutokset V. 2015 kunnallisveron tuottoja vähentää n. -78 milj. hallituksen päätös osittaisesta

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta Kunnanhallitus 193 03.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 09.11.2015 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta 597/000/2015 Kunnanhallitus 03.11.2015 193 Kuntalain mukaan

Lisätiedot

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki -3, KV 14.11.2012 18:30 SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.11.2012 Esityslista 6/2012 -2, KV 14.11.2012 18:30

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Valtuusto Sivu 1 / Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Valtuusto Sivu 1 / Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017 Valtuusto 2.09.206 Sivu / 3563/206 02.03.0 Kaupunginhallitus 236 29.8.206 4 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 207 Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen 1 Suomen Kuntaliitto 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen Veroprosentin korotuksesta kunta saa aina täysimääräisen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 45): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 0,8 % parempi kuin vuonna 2014. Kunnallisveron osalta kasvua oli 2,2 %, koko maassa 2,5 %. Helmikuun verotilitys

Lisätiedot

2 Mikä on paikallishallinnon veropohjan tulevaisuus?

2 Mikä on paikallishallinnon veropohjan tulevaisuus? Jukka Hakola, kehittämispäällikkö, verotus 2 Mikä on paikallishallinnon veropohjan tulevaisuus? Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa moneen asiaan kunnissa. Myös sellaisiin joihin sillä ei heti ajattelisi

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 168 23.10.2017 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2018 2471/02.03.01.01/2017 Kaupunginhallitus 23.10.2017 168 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia. juha kemppinen

Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia. juha kemppinen 070517 Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia juha kemppinen 070517 Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia Lappeenrannan kunnallisveroprosentti on Suomen maakuntakeskusten suurimpia. Useimmat

Lisätiedot

Kiinteistöverotuksen muutokset

Kiinteistöverotuksen muutokset Mitä uutta kiinteistöverotukseen? Veroasiantuntija Jukka Hakola Kiinteistörekisterien hoitajien koulutuspäivät 16.9.2015 Kiinteistöverotuksen muutokset Kiinteistöveron kehittämisen taustaa Viime vuosien

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa

TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa Oulu Oulu 1.11.2016 TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa Tuloskortti 2016 Tutkimustietoon perustuva yhteenveto suomalaisten lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistämisestä eri yhteyksissä.

Lisätiedot

KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017

KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017 KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017 1. KUNNILTA MAAKUNNILLE SIIRTYVIEN TEHTÄVIEN JA NIIDEN RAHOITUKSEN SIIRTO MAAKUNNILLE SIIRTYVIEN

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 89 16.11.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 374 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 94 14.11.2016 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2017 1933/02.03.01.01/2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 374 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit Johtamisprosessit: Suunnittelu, johtaminen, päätöksenteko, viestintä, tietohallinto, riskienhallinta, laadunhallinta

Lisätiedot

(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p )

(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p ) VEROTILITYKSET VUONNA 2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 ( 24): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 7,2 % heikompi kuin vuonna 2016. Tilitys oli kaikissa verolajeissa viimevuotista heikompi: kunnallisverotulot

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

HE 29/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

HE 29/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta HE 29/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kiinteistöverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Pohjoisen sote-alueen valmistelu

Pohjoisen sote-alueen valmistelu Pohjoisen sote-alueen valmistelu Kuntakokous 5.2.2015 Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslakia ja tuloverolakia

Lisätiedot

Maakunnan talous ja omaisuus

Maakunnan talous ja omaisuus Maakunnan talous ja omaisuus Sote ja maakuntauudistus 1 3Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat tilat maakunta vuokraa vähintään

Lisätiedot

Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline

Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline Koko maan veroennusteet Kuntamarkkinat, Kuntatalo 12 13.9.2012 Jukka Hakola Veroasiantuntija Kuntien tulot vuonna 2011 Valtionosuudet 20 % 7 661 milj.

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma vuosille Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5.

Julkisen talouden suunnitelma vuosille Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5. Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2018 2021 Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5.2017 Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit 2015 2016 2017 2018 2019

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien valinta. 103 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2018

Pöytäkirjantarkastajien valinta. 103 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2018 MERIJÄRVEN KUNNANHALLITUS 9/2017 Aika Tiistai 17.10.2017 klo 16.00 Paikka Asiat Kunnantoimisto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta 103 Tuloveroprosentin vahvistaminen

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Sirkku Hotti 1 STRATEGISET LINJAUKSET - osatavoitteet 1-5 1. Kuntatyönantajan ja muiden julkisella rahoituksella toimivien tahojen savuton toimintakulttuuri 2. Kuntien savuttomuustyön

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalous

Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalous Liite 1 Hallintovaliokunta 19.5.2017 Julkisen talouden suunnitelma 2018-2021 ja kuntatalous Apulaisjohtaja Reijo Vuorento Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous nyt ja tulevaisuudessa Tulos-

Lisätiedot

Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen

Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Paikallispolitiikan seminaari 6.4.2014 Lahti Isoja kuntatalouteen vaikuttavia päätöksiä Kuntien

Lisätiedot

Savuton kunta Sirkku Hotti

Savuton kunta Sirkku Hotti Savuton kunta 2012 2015 Sirkku Hotti 1 STRATEGISET LINJAUKSET - osatavoitteet 1-5 1. Kuntatyönantajan ja muiden julkisella rahoituksella toimivien tahojen savuton toimintakulttuuri 2. Kuntien savuttomuustyön

Lisätiedot

306 Tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista päättäminen v Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka

306 Tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista päättäminen v Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 1 (6) Kaupunginvaltuusto, 306, 13.11.2017 Kaupunginhallitus, 617, 30.10.2017 306 Tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista päättäminen

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Pirjo Nikula 30.10.2014 1 Kiitos! Lapin aluehallintovirasto PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö luennoitsijat Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry www.ppsydanpiiri.fi Kiviharjuntie

Lisätiedot

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 328 31.10.2016 Asianro 900/02.03.01/2016 106 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 31.10.2016 328 Talousjohtaja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT LUONNOS 23.6.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 11 ja 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia. Kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Maakuntavaltuusto Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Maakuntavaltuusto Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Maakuntavaltuusto 1.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke . Pohjois-Pohjanmaan sote-hanke Tavoitteena on yhdessä maakunnan

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitysnäkymät kuntatalousohjelmassa Hannele Savioja

Kuntatalouden kehitysnäkymät kuntatalousohjelmassa Hannele Savioja Kuntatalouden kehitysnäkymät kuntatalousohjelmassa 16.10.2015 Hannele Savioja Rahoitusasematavoitteet Hallitus on päättänyt seuraavista sitovista vaalikauden nimellisistä rahoitusasematavoitteistaan: valtiontalouden

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke. Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTEhanke

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke. Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTEhanke Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTEhanke . Pohjois-Pohjanmaan sote- hanke Tavoitteena on yhdessä maakunnan alueen keskeisten toimijoiden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Budjettiriihi ja kunnat -taustatapaaminen 20.8.2014 Kunnat muutoksessa tilannekatsaus ajankohtaisiin kunta-asioihin Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT. ORSI-Ilmoitukset@vero.fi

VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT. ORSI-Ilmoitukset@vero.fi VEROHALLINTO PL 325 00052 VERO 24.10.2014 Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Diaarinumero 00530 HELSINKI A7/31000/2014 VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT Verohallinto pyytää huomioimaan,

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2017

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2017 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2017 17.10.2016 Talousjohtaja Patrik Marjamaa Kuntatalousohjelma 2017-2020 Kuntien lainakannan ja sen BKT-osuuden voimakas kasvu. Rahoitusasematavoite 2019: alijäämä

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2016

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2016 19.10.2015 Talousjohtaja Patrik Marjamaa Väestönmuutos (ennakkotieto) suurimmissa kaupungeissa tammi-elokuussa 2015 Helsinki Espoo Vantaa Tampere Oulu Turku Jyväskylä

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus kuntatalouteen Jakoavaimen esittely

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus kuntatalouteen Jakoavaimen esittely Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus kuntatalouteen Jakoavaimen esittely Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 24.3.2017 Minna Punakallio Pääekonomisti Seuraa minua Twitterissä: @MinnaPunakallio

Lisätiedot

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2021 9.10.2017 Talousjohtaja Patrik Marjamaa Kunnallisverot Taloussuunnitelmassa 2018-2021 Vantaan tuloveroprosen? on 19,00 koko taloussuunnitelmakauden. Koko

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Nivalan kaupunki

Nivalan kaupunki -3, KH 12.10.2015 15:00 Nivalan kaupunki KAUPUNGINHALLITUS 12.10.2015 Esityslista 22/2015 -2, KH 12.10.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 12.10.2015 klo 15:00- Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys:

Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys: 11.5.215 Selvitys 1 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke 3.1.215 Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys: Päihdeasiakkaiden avo-, laitos- ja asumispalvelut

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

HE 119/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia. aineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin ra-

HE 119/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia. aineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin ra- Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia. Kiinteistöveroprosenttien kennuksiin ja

Lisätiedot

HE 158/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 158/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 158/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia. Veroprosenttien ylärajojen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 30.9.2012 Kunnanhallitus 7.11.2012 Kunnanvaltuusto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-syyskuu Saapuneet

Lisätiedot