SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry julkaisu 6.vsk. No: 4/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry julkaisu 6.vsk. No: 4/2005"

Transkriptio

1 SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry julkaisu 6.vsk. No: 4/2005 1

2 2 Työllisyys- ja työvoimafoorumi Ammattijärjestöjen roolista aluetason Työllisyydenhoidon verkostoyhteistyössä : Konferenssiosaston AUDITORIO, kansi Seminaarin avaus SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry Puheenjohtaja Jouko Toivonen Suomen työllisyyspolitiikan toimeenpano osana EU:n ja alueellista työllisyysstrategiaa Työministeriön Kansliapäällikkö Markku Wallin Ammatillisten keskusjärjestöjen näkökulma työllisyysohjelman toteutukseen STTK:n Pääsihteeri Seppo Junttila Työelämän osaamisen edistäminen Pirkanmaalla TYKES-hankkeen Projektijohtaja, dosentti Olavi Manninen Pirkanmaan seutukuntien työllisyysstrategiat ja Tampereen kaupunkiseudun työpolitiikan toimintaohjelma Pirkanmaan SYKE-hankkeen projektipäällikkö Mikko Kesä Paneelikeskustelu teemalla Onko ammattijärjestöillä paikallistason roolia edistettäessä työelämäosaamista, työvoiman saatavuuden turvaamista ja rakennetyöttömyyden purkamista? Paneelin puheenjohtaja työvoima-asiamies Matti Luukinen Akava Pirkanmaan puheenjohtaja Hanna Ahonen Projektijohtaja, dosentti Olavi Manninen TE-keskuksen osastopäällikkö Markku Kaunisto Työvoiman palvelukeskuksen johtaja Tommi Eskonen Ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen rehtori Martti Santasalo Kansanedustaja Tero Rönni Yhteenveto ja päivän päätös Puheenjohtaja Jouko Toivonen Buffet -illallinen, Viking Buffet, kansi Viking Linen ohjelma, Fun Club, kansi 7 Fire Group, tanssiorkesteri Essentia-rockyhtye, artisti Step by Step, yökerho-orkesteri Chalan Williamson, trubaduuri, Pub , kansi Taxfree, kansi (Ruotsin aikaa): Viking Linen meriaamiainen, Viking Buffet, kansi Taxfree, kansi 6 Konferenssiosasto, kansi Tampereen seutukunnan työpolitiikan aktiivitoimijat esittäytyvät näyttelyin (kokoustilat) Työhallinto, ammattijärjestöjä, oppilaitoksia, työllistämisyhdistyksiä ja työllisyysprojekteja Workshopit Puheenvuorojen dokumentointi Sanna Koskinen, Taina Puha ja Arto Hilden. Tavoitteena on tuottaa 2 5 konkreettista ehdotusta/workshop niistä toimenpiteistä, joilla ammattijärjestöt paikallisesti ehkäisevät ennakolta työttömyyden syntymistä sekä edistävät työttömien ja vajaakuntoisten työllistymistä. Tavoitteena on, että ehdotukset jalostetaan tiedotuksen, koulutuksen ja verkostoyhteistyön menetelmin käytännön toimiksi seuraavassa vaiheessa. Kukin workshop on valmisteltu ennakkoon siten, että valmisteluun osallistuivat valitun teeman seutukunnallinen asiantuntija, ammattijärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden asiantuntijat sekä alateemakohtaiset erityisasiantuntijat. Näillä työryhmillä oli myös toteutusvastuu tuloksellisesta workshoptyöskentelystä foorumissa. Teemoihin johdattaminen tapahtuu kunkin workshopin teema- ja alakohtaisten asiantuntijapuheenvuorojen avulla. Teemat ja niiden alaotsikot; Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen (Auditorio) Teemaryhmän puheenjohtaja Hanna Ahonen ja sihteeri Sanna Koskinen. Teemakohtaiset puheenvuorot Marja Elomaa, Kaisu Lager-Ruuti ja Päivi Sinkkonen. Alakohtaiset asiantuntijat Riina Hiipakka, Katri Koskinen, Jussi Teräsvirta ja Kirsti Viljanen. Millaisin toimenpitein ammattijärjestöt voivat edistää vailla ammatillista koulutusta olevien nuorten työelämälähtöisiä koulutusratkaisuja? Millaisin toimenpitein ammattijärjestöt voivat edistää maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämistä työelämässä? Millaisin toimenpitein ammattijärjestöt edistävät ns. hiljaisen tiedon välittämistä nuorille työntekijöille? Rakennetyöttömyyden alentaminen (Auditorio) Teemaryhmän puheenjohtaja Veijo Pösö ja sihteeri Taina Puha. Teemakohtaiset puheenvuorot Tom Holmroos, Tommi Eskonen ja Markku Kaunisto. Alakohtaiset asiantuntijat Katri Heininen, Mikko Kesä, Tuula Mikkonen, Erno Mäntyniemi ja Kalle Ohma. Millaisin toimenpitein ammattijärjestöt voivat edistää tukityöllistämisen vaikuttavuuden lisääntymistä? Millaisin toimenpitein ammattijärjestöt voivat vaikuttaa kummiyritysverkoston rakentumista Tampereen seutukunnan työvoimapalvelukeskukselle? Millaisin toimenpitein ammattijärjestöt voivat ehkäistä pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten syrjäytymistä? Työelämän osaamisen edistäminen (kokoustila B 51) Teemaryhmän puheenjohtaja Jouko Toivonen ja sihteeri Arto Hilden. Teemakohtainen puheenvuoro Olavi Manninen. Alakohtaiset asiantuntijat Arto Hilden, Seija Ojala, Kauko Salmivirta ja Martti Santasalo. Keiden kanssa ammattijärjestöjen tulee rakentaa työelämän verkostoyhteistyötä? Miten ammattijärjestöt voivat estää työttömyyden syntymistä? Millaisin toimenpitein ammattijärjestöt voivat edistää uusien työpaikkojen syntymistä? Workshop-esitysten purku (Auditorio) Yhteenveto päivien työskentelystä (Auditorio) Projektin täsmennettyjen tavoitteiden asettaminen ja sopiminen. Projektin seuraavien vaiheiden toteuttaminen ja aikataulu. Matti Luukinen, Olavi Manninen ja Jouko Toivonen Buffet -illallinen, Viking Buffet, kansi Viking Linen ohjelma, Fun Club, kansi 7 Fire Group, tanssiorkesteri Essentia-rockyhtye, artisti Step by Step, yökerho-orkesteri Chalan Williamson, trubaduuri, Pub , kansi Taxfree, kansi Viking Linen meriaamiainen, Viking Buffet, kansi Taxfree, kansi 6 3

3 Ammattilaisen turvaksi SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö 100 vuotta Turva on asiakkaittensa omistama vakuuttaja, jonka takuupääoman haltijoita ovat mm. ammattiliitot. Siksi sen tuotteet, palvelut ja asiakasedut vastaavat niin hyvin sinunkin tarpeitasi. Henki- ja eläkevakuutuksissa kumppanimme on Tapiola. Ammattiliiton jäsenenä saat tuntuvia etuja vakuutuksistasi. Ollaan yhteyksissä. Palvelunumero Pääkonttori: Järvensivuntie TAMPERE Puh. (03) Faksi (03) Palvelutoimisto: Hämeenkatu TAMPERE Puh. (03) Faksi (03) Tampereen kaupunki tunnetaan vireänä, uudistuvana kaupunkina. Kaupunki on menestynyt toistuvasti hyvin erilaisissa kaupunkeja tutkivissa vertailuissa ja selvityksissä. Kiitosta olemme saaneet palveluistamme, harrastusmahdollisuuksistamme ja hyvästä taloudenpidosta, mikä lienee varsin harvinainen kiitoksenaihe näinä päivinä. Tampereen menestys näkyy myös kaupungin ja kaupunkiseudun voimakkaana kasvuna. Varovaistenkin ennusteiden mukaan kaupunkiseutu kasvaa vuoteen 2020 mennessä Hämeenlinnan kaupungin verran. Tampereen ja koko seudun kasvu edellyttää kunnallispolitiikalta ja -hallinnolta näkökykyä pitkälle tulevaisuuteen. On kyettävä suunnittelemaan ja luomaan sellainen elin-, asumis- ja opiskeluympäristö, jossa asukkaat viihtyvät myös pidemmässä saatossa. Haaste ei ole vähäinen, koska tässä ajassa palveluiden tarjontaan ja laatuun vaikuttaa voimakkaasti kuntien koko ajan tiukkeneva taloudellinen tilanne. Tampere on vastaamassa vaikeaan yhtälöön, joka muodostuu palveluiden hyvästä saatavuudesta ja talouden niukkuudesta kehittämällä voimakkaasti omaa toimintamalliaan. Uuden toimintamallin myötä myös kansalaisvaikuttaminen ja edustuksellinen demokratia saavat paremmat mahdollisuudet toimia. Kehityksellämme on pitkät juuret. Tampereen historia on voimakkaasti sidoksissa perinteisen metallija TEVANAKE-teollisuuden kasvuun. Viimeisimmäl- le suurelle murrokselle teollisuudessa on ollut leimallista uuden teknologian syntyminen ja soveltaminen laajasti sekä erityisesti tietotekniikan nopea kehitys, tietoyhteiskunnan rakentaminen. Tässäkin muutoksessa Tampere on ollut tiiviisti mukana ja eturintamassa ja onnistunut luomaan uusia työpaikkoja ja uutta osaamista. Kaupunkimme historiaa, sen luonnetta ja kehitystä katsottaessa on luontevaa, että täällä syntyi vahvaa ammattiyhdistysliiketoimintaa. SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry:n edeltäjäjärjestö rekisteröitiin Tsaarin Venäjän Suomen suurruhtinaskunnan rekistereihin. Jo tätä aiemmin Tampereen Työväen yhdistyksen yhteydessä toimi Keskuskomitea yhdyssiteenä tamperelaisille ammattiosastoille. Nykyisin SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö on suurin SAK:n paikallisjärjestöistä ja toiminta on hyvin aktiivista. Sadan vuoden aikana suomalainen yhteiskunta on käynyt monia merkittäviä muutoksia läpi. Työ on tärkein hyvinvoinnin tukipilari ja sen kautta ammattiyhdistysliikkeellä on tärkeä rooli koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakennustyössä. Toivotan satavuotiaalle SAK:n Tampereen Paikallisjärjestölle onnea ja menestystä. Jarmo Rantanen kaupunginjohtaja 4 5

4 Tampereen Ammatillisen Paikallisjärjestön perustaminen monen mutkan takana Ensimmäiset askeleet kohti tamperelaisen ammattiyhdistysväen yhteenliittymää, nykyisen SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön perustamiseksi otettiin niinkin varhain kuin Silloista Ammattiyhdistysten Keskuskomiteaa voidaan pitää paikallisjärjestön edeltäjänä. Komitean toimintaa lopahti heti alkumetreille. Toinen yritys onnistui hivenen paremmin, mutta pysyvää elintä Keskuskomiteasta tuskin oltiin ajateltukaan. Sen yksi päätavoitteista oli paikallisjärjestön perustaminen ja siinä onnistuttiin, vaikkakin sääntöjen hyväksymisestä itse perustamiseen ehti kulua melko täsmälleen viisi pitkää vuotta. Suurlakko vuoden 1905 lopussa ilmeisesti antoi rohkeutta järjestön perustamiseksi. Vuoden 1905 suurlakkoa voidaan todellakin pitää käänteentekevänä vedenjakajana suomalaisessa ja myös tamperelaisessa ammattiyhdistystoiminnassa. Siitäkin huolimatta, että jo luvulta alkaen paikkakunnalle oli perustettu useita ammattiosastoja ja muutamia työväenyhdistyksiä. Ammattiryhmistä ensimmäisenä oman osaston perustivat suutarit ja heitä seurasivat varsin nopeasti maalarit, muurarit ja ompelijattaret. Oikeastaan heitäkin aikaisemmin Tampereella oltiin jo haettu ammattiyhdistystoiminnan alkumuotoja. Niinkin varhain kuin vuonna 1819 kaupungin palveluksessa oleville salvu- ja työmiehille perustettiin eräänlaiseksi yhteistyöelimeksi Tampereen Työmiesliitto. Nimensä perusteella tämä olisi saattanut olla jo järjestäytyneesti ja organisoidusti toimiva ammattijärjestö, mutta sitä se ei ollut. Tietynlainen ensiaste se kuitenkin oli siihen suuntaan. Joka tapauksessa se oli Tampereen työväestön ensimmäinen virallinen järjestö. Sen toiminta jatkui yhtäjaksoisesti aina vuoteen 1888 saakka. Suurlakolla vaadittiin yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta, kahdeksan tunnin työpäivää sekä yksikamarista eduskuntaa. Suurlakko vauhditti myös huomattavalla tavalla ammatillisen Keskusjärjestön (paikallisjärjestön) perustamista Tampereelle. Aika yllättävää on, että näillä poluilla oltiin liikuttu jo paljon aikaisemminkin. Vuonna 1894 Tampereelle oli perustettu Ammattiyhdistysten Keskuskomitea. Sen tehtävänä oli esittää ja pohjustaa kysymyksiä Työväenyhdistyksen ja sen alaisuudessa toimivien ammattiosastojen kokouksiin. Kaukokatseisesti sen piti myös ottaa selkoa tehdyistä päätöksistä ja tehdä niistä yhteenvetoja. Keskuskomitean synty oli vahvasti Tampereen työväenyhdistyksen aikaansaannos- 6 ta. Se näki tarpeellisena tämänkaltaisen yhteistyöelimen olemassaolon, tiedostaen itse selkeästi, että sillä itsellään ei ollut resursseja olla yhteenvetojen tekijänä. Tämä ensimmäinen Keskuskomitea ei saanut toimintaansa käyntiin. Työväenyhdistys ei mainitse vuosien 1895 ja 1896 toimintakertomuksissaan enää mitään sen toiminnasta. Työväenyhdistyksen johdossa ei kuitenkaan lannistuttu. Seuraavan kerran Keskuskomitean perustaminen tuli esille joulukuussa Sen uudelleen perustaminen sai riittävästi kannatusta ja komitean säännöt hyväksyttiin toukokuussa Seuraavan vuoden lopulla sillä oli jo kymmenen ammattiosastojäsentä. Sen toiminta oli kuitenkin jostain syystä perin laimeata ja osin myös näkymätöntä. Keskuskomitean toisen yrityksen jäljet päättyvät helmikuussa Ehkä siksi, että suurlakon innoittamana Tampereelle oli joulukuun 31. päivänä 1905 usean vuoden jahkailun jälkeen perustettu ammattiosastojen paikallisjärjestö. Nyt aika olisi ollut kypsä Keskuskomitean organisoidummalle toiminalle, mutta ilmeisen tietoisesti ja tavoitteellisesti katsottiin, että sen olikin aika siirtyä syrjään ja antaa tietä paikallisjärjestölle. Näinhän oli todella tarkoitus, sillä paikallisjärjestön säännöt oli hyväksytty keskuskomiteassa jo lokakuussa Vuoden loppuun mennessä lähes kaikki olemassa olevat tamperelaiset ammattijärjestöt näyttivät vihreätä valoa järjestön perustamiselle. Siltikin meni vielä viisi vuotta ennekuin lopullinen päätös perustamiselle saatiin aikaan. Tämä tapahtui Tampereen työväentalolla vuoden viimeisenä päivänä Perustavassa kokouksessa oli jäseniä muun muassa Lapinniemen HEIDÄN JOHDOLLAAN. Suurlakkokomitea lähes kokonaisuudessaan. Eturivissä istumassa vasemmalta Yrjö Sirola, August Kukkola, Heikki Koskinen, Anton Lagerström (Salakari), Heikki Lindroos, Aku Vuorela, Siiri Lemberg (Louhi) ja Emil Viljanen. Keskirivissä vasemmalta Hulda Nyman (Rantakari), O. A. Labbas (Rautasalo), Wendla Lundelin, Kaarlo Jalmari Johansson (Jokisalo), Niilo Varala, Maria Ahlqvist, Ellen Mäkelin, Lydia Lundvall (Erjakka), Olga Koskinen (Jokisalo) ja Anna Riipinen. Takana vasemmalta Elis Siven, Lydia Ruohomäki, Tyko Varto, Kaarle Fredrik Mattsson, Kyösti Feliks Mattsson, Kaarlo Sandelin (Salmela) Anton Fabian Fihlman (Ruissalo), Kaarlo Ivar Lumio, Yrjö Mäkelin ja K. Sammallahti. Kuvasta puuttuvat suurlakkokomitean jäsenet Ilmari Kaitila, Vihtori Kosonen, Kössi Lindström (Kaatra), Heikki Tanner sekä Hanna Winsten. Kuvasta puuttuu myös Eetu Salin, jonka nimi on ns. Punaisessa julistuksessa. Salinia ei kuitenkaan missään yhteydessä virallisesti valittu suurlakkokomitean jäseneksi. Kuva: Tampere-Seura. tehtaan ammattiosastosta, Uunintekijöiden ja rapparien ammattiosastosta, räätälien osastosta, kone- ja metallityöntekijöiden osastosta, satulaseppien ja verhoilijoiden osastosta sekä Naula ja hevoskenkäosastosta. Vuosisata on kulunut noista hetkistä ja yksikään kyseisistä ammattiosastoista ei ole vaikuttanut Tampereella enää vuosikymmeniin. Paikallisjärjestö on kuitenkin pystynyt taistelemaan paikkansa rajusti muuttuneessa yhteiskunnassa. Tuomo Koivisto Kirjoittaja valmistelee parhaillaan SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön historiatrilogian kolmatta osaa. Aikaisemmin ovat ilmestyneet Työt ja tekijät vuonna 1999 ja Hyvät toverit vai.. vuonna

5 Pääkirjoitus 100 vuotta paikallisjärjestötoimintaa Tampereella Nyt lainan korolle katto! Haluatko, että luottosi korko alenee korkotason laskiessa, mutta ei nouse yli tietyn rajan korkotason noustessa? Mikäli haluat, niin sinun kannattaa ottaa luotollesi korkokatto. Korkokattoisen luoton saat vain Osuuspankista ja se voidaan sopia myös vanhaan luottoon. Pyydä meiltä yksilöllinen tarjous uudesta turvallisesta luottomuodosta. Soita ja varaa neuvotteluaika numerosta Tampereen Työväenyhdistyksen yhteyteen perustettiin, yhdyssiteeksi tamperelaisille ammattiosastoille, vuonna 1894 Ammattiyhdistysten Keskuskomitea, joka ei kuitenkaan saanut toimintaansa käyntiin. Uudelleen yritettiin vuonna 1898, jolloin sille hyväksyttiin säännöt. Tämä toiminta johti SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön edeltäjäjärjestön Ammattiosastojen paikallisjärjestön rekisteröintiin Tsaarin Venäjän Suomen suurruhtinaskunnan rekistereihin. Vuotta myöhemmin huhtikuussa 1907 perustettiin Tampereen Työväentalolla sitten valtakunnallinen Keskusjärjestö SAK. Tampereen Paikallisjärjestön rekisteröintipaikka on Tampere ja toiminta-alue Tampereen seutukunta, johon kuuluu kolme kaupunkia ja neljää kuntaa. Niissä on noin asukasta. Järjestön jäsenosastoja on 66, joissa on noin jäsentä. 13 suurimmassa on noin jäsentä, 17 keskisuuressa noin jäsentä ja lopuissa 36:ssa on noin 8000 Jouko Toivonen puheenjohtaja jäsentä. Paikallisjärjestön hallituksessa on 20 varsinaista ja 20 varajäsentä sekä asiantuntijajäseniä. Tampereen Paikallisjärjestön yhteistyökumppaneita ovat työmarkkinajärjestöjen-, julkisen työvoimahallinnon-, valtion piirihallinnon-, koulutusorganisaatioiden- ja työllisyyden hoidon edustajatahot. Lisäksi toimintaympäristön kumppaneihin kuuluvat hyvinvointi-, terveys- ja liikuntaalan järjestöjen edustajia sekä muita kolmannen sektorin toimijoita. Tampereen Paikallisjärjestö on SAK:n suurin paikallisjärjestö ja seutukunnan suurin kolmannen sektorin järjestö jäsenmäärällä mitattuna sekä Suomen virtuaalisin ay-järjestö. Paikallisjärjestö julkaisee Kenttäväkilehteä ja verkkosivuja sekä tekee verkkopohjaisia tutkimuksia ja hallinnoi hankkeita, jonka johdosta sen toiminta on läpinäkyvää ja helposti arvioitavaa. Tampereen Paikallisjärjestö on vuonna 1999 julkaissut 700 sivun Työt ja tekijät ja vuonna 2003 lähes 500 sivun Hyvät toverit vai paikallisjärjestöä kuvaavat historiateokset. Parhaillaan käsikirjoittaja Tuomo Koivisto valmistelee paikallisjärjestön historiatrilogian kolmatta, lähihistoriaa ja nykyaikaa kuvaavaa teosta. Tampereen paikallisjärjestön 100 vuotta teema on julkisuudessa vuoden 2006 tapahtumien ja tilaisuuksien sekä lehtiartikkeleiden muodossa. Puhelinpalvelu No: 4/ vsk. ISSN Julkaisija: SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry Päätoimittaja: Jouko Toivonen, Taitto: Markku Ylenius, Painopaikka: Kirjapaino Hermes Oy

6 Aktiviteetit Tarjoilu Hinta 10 III TALVITAPAHTUMA työmarkkinatuen aktivoimiseksi ja elämänhallinnan vahvistamiseksi Varalan Urheiluopistolla tiistaina klo Yhteistyökumppaneiden näyttelyjä ja terveyden mittauksia Ohjattua liikuntaa ja muuta toimintaa urheilu- ja kuntosali sauvakävely toimintajumppaa pienimuotoisia kilpailuja Lounas seisovasta pöydästä Vahvistetaan vuoden vaihteessa. Ilmoittau mennessä tai tuminen Järjestäjät ja Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry yhteistyö Hyvinvoinnilla työhön -hanke kumppanit SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry Tampereen Diabetesyhdistys ry Pirkanmaan Sydänpiiri ry Hämeen Liikunta ja Urheilu ry TUL:n Tampereen piiri ry A-kilta ry A-klinikkasäätiö UKK-instituutti Varalan Urheiluopisto Ammattijärjestöjä Nokian, Lempäälän ja Hervannan työttömät Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Tampereen kaupunkiseudun työvoimatoimistoja Tampereen kaupunkiseudun Työvoiman palvelukeskus STTK Pirkanmaan aluetoimikunta Akava Pirkanmaan aluetoimikunta SAK:n Pirkanmaan aluepalvelukeskus PS TKL:n vuorobussi nro 21 Keskustorin kautta Varalaan SAK:N TAMPEREEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY EDUSTAJISTON 100 VUOTISKEVÄTKOKOUS Aika Torstaina klo Sisäänpääsy klo Paikka Nordea -pankin tilat, Kuninkaankatu 26 B 6. krs Esillä sääntöjen määräämät asiat. Jäsenyhdistyksen kokoukselle tarkoittamat esitykset tulee lähettää mennessä järjestön hallitukselle osoitteella tai Vuolteenkatu 11, Tampere. Jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään edustajistoon edustajia sääntöjen 5 :n mukaisesti seuraavasti; jäsentä 1 Edustaja Edustajaa Tampereella Jouko Toivonen puheenjohtaja Erkki Helenius sihteeri 11

7 Paikallistason vaikuttaminen todellinen mahdollisuus vai utopia? Työelämäosaamisesta ammatillista kasvua Työvoima-asiamies Matti Luukinen. Ammattijärjestöjen roolista paikallisena vaikuttajana työllisyydenhoidon verkostoyhteistyössä on ristiriitaisia käsityksiä. Varsin monet arvioivat, etteivät ammattiosastot kanna huolta työttömistä jäsenistään ja että edunvalvonta on keskittynyt lähinnä työssä olevien eduista huolehtimiseen. Toinen käsitys on, että ammattijärjestöjen rooli työllisyyden hoidossa on aktiivinen ja työttömyydestä kannetaan todellista huolta. Molemmat mielikuvat ovat varmaan oikeita, mutta oma arvioni on, että huolenkanto työttömyydestä ja työllisyydestä on kuitenkin ammattijärjestöjen kannanotoissa noussut esille enemmän keskitetyissä tupo-neuvotteluissa ja keskusjärjestöjen työllisyysohjelmissa - ei niinkään paikallistasolla ammattiosastojen aktiivitoiminnassa. Passiivisuus paikallistasolla johtunee hyvin paljon siitä, että keinot ja välineet vaikuttaa jäsenistön ja laajemminkin työttömien työllistymiseen ovat puuttuneet kokonaan tai niitä ei ole kerta kaikkiaan löydetty. Voidaan varmaan sanoa että tahtotila 12 on hyvä, mutta ihmetellään, mitä konkreettisesti voidaan tehdä? Tampereen ja laajemmin koko Pirkanmaan ammattijärjestöjen kolmen kopla järjestää tammikuun 5 7.pnä 2006 työllisyys- ja työvoimafoorumin, jossa keskitytään järjestöjen rooliin paikallistason työllisyyden hoidossa. Foorumi pohjautuu Pirkanmaan seutukuntien työllisyysstrategioihin ja Tampereen kaupunkiseudun työpoliittiseen toimintaohjelmaan. Keskeisinä kysymyksinä tulevat olemaan mm. työvoiman saatavuuden turvaaminen ja rakennetyöttömyyden alentaminen. Tapahtuma on eräänlainen avaus, jonka tulee johtaa osaamiseen kasvamiseen vaikutettaessa työllisyyden hoitoon paikallistasolla. Tapahtumassa edetään laajojen kokonaisuuksien kautta yleisestä yksityiseen. Pääalustuksissa käsitellään Suomen työllisyyspolitiikan toimeenpanoa osana EU:n työllisyysstrategiaa ja ammatillisten keskusjärjestöjen työllisyysohjelmien toteutusta paikallistasolla. Perjantai-aamuna on tarkoitus workshoppien avulla käydä kiinni foorumin varsinaiseen tavoitteeseen eli tuottaa muutamia konkreettisia ehdotuksia siitä, mitä paikallistasolla voidaan tehdä työllisyyden hoidon edistämiseksi. Tavoitteena ei ole keksiä pyörää uudelleen, vaan pikemminkin pohtia käytännön esimerkein sitä, mitä ammattiosastot voisivat esittää työnantajille, jotta työpaikoilla syntyisi aktiivitoimia työttömien työllistämiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi. Menemättä tarkemmin tässä vaiheessa yksityiskohtiin totean, että paikallistason vaikuttaminen on todellinen mahdollisuus ei utopiaa. Tarkoitus on, että foorumista syntyviä esityksiä jatko työstetään ensi vuoden aikana ammattiosastoissa ja että ne muuttuvat konkreettisiksi aloitteiksi, joita tehdään työnantajille ja muille yhteistyökumppaneille. Pidetään yhteisenä tavoitteena, että esitykset muuttuvat niin konkreettisiksi, että ne toteutuessaan ovat todellisia pilottihankkeita, joilla osoitetaan, että ammattijärjestöt ovat oikeasti vaikuttajia myös paikallistasolla työllisyyden hoidossa. Matti Luukinen työvoima-asiamies Projektijohtaja, Dosentti Olavi Manninen. Eri profetioiden mukaan työelämässä on odotettavissa lähivuosien aikana enemmän muutoksia kuin viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana yhteensä. Yleisesti katsotaan, että työelämän osaamistaito- ja tietovaatimukset kasvavat ja muuttuvat jatkuvasti. Kaikkea työelämässä tarvittavaa ei voida oppia ja opettaa kouluissa. Tästä syystä opittavaa on voitava jaksottaa nykyistä järkevämmin ja monipuolisemmin, ja hyödyllisiä tietoja on voitava jakaa ja saada pakollisen koulussa oloajan tai opiskelun jälkeen. Syystä hyödyllisten tietojen onkin oltava työpaikoilla jokaisen ulottuvilla. Työpaikasta on muodostumassa keskeinen uusien tietojen sovellus- ja oppimispaikka. Puhutaan elämän- tai työuran aikaisesta valmiuksien jatkuvasta hankkimisesta; sanotaan oppia ikä kaikki. Kuitenkaan ilman kunkin yksilön omaa halua ja kykyä mitään kehittymistä ja uuden oppimista ei tapahdu. Oppimisen pakko ja vastenmielisyys mitätöivät opettamisen tulokset vaikutuksiltaan yhtä vähäisiksi, lyhytkestoisiksi ja näennäisiksi kuin mitä itse työyhteisön riitaisuus, epävarmuus ja epäluottamus osaltaan tekevät. Kansainvälistymisen ja alati kiristyvän kilpailun myötä työelämäosaamisesta on tullut ajankohtainen ja merkittävä oppiaine. Se on oppiaine, jota kaukoviisaasti jokaisen ja jokaisessa työpaikassa olisi voitava jo nyt opiskella. Itse oppiaineena työ- elämäosaaminen on täysin uusi poikkitieteinen ja inhimillisen tiedon kirjosta koostuva asiakokonaisuus, jonka hyödyntäminen työpaikoilla ei ole mahdollista ilman uudenlaista avointa verkostomaista yhteistyörakennetta asiantuntijoiden, työorganisaatioiden, viranomaisten sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen edustajien kesken. Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla yritys- ja oppimisverkostot ovat erinomainen esimerkki tämänkaltaisesta innovatiivisesta oppimisesta ja sen toteuttamista palvelevasta uudesta yhteistyörakenteesta. Verkostojen puitteissa kymmenet työpaikkojen käytännöntaitajat ja tutkimus- ja koulutuslaitosten teoriakeskeiset asiantuntijat yhdessä pohtivat niin hiljaisen tiedon siirtymistä, yksilön osaamisen kehityskaarta, turvallisuusjohtamista, ennakointitietoa, helppokäyttöisen oppimateriaalin tuottamista kuin työaikaisen valmennuksen toteuttamista. Samaten monikymmenpäisenä joukkona työpaikkojen ihmiset ja tutkimus- ja oppilaitosten asiantuntijat yhdessä osallistuvat erilaisiin kehityshankkeisiin yhteistyöorganisaatioissa. Uutta näkökulmaa työelämäosaamisen edelleen kehittämiseen hahmotetaan laajentuvasta kansainvälisestä yhteistyöstä, kuten yhteistyöstä Lundin yliopiston Työelämäkorkeakoulun ja Narvan ammatillisen koulutuskeskuksen kanssa. Pirkanmaalainen verkosto-organisaatio on näiden kumppaneidensa kanssa jättänyt EU-komissiolle ehdotukset hankkeiksi, joiden tavoitteena on edistää työvoiman liikkuvuutta parantamalla työkulttuuria, työntekijöiden ammatillista osaamista ja hyvien työkäytäntöjen laaja-alaista omaksumista. Hankkeissa mestareina toimivat Hyvä työpaikka tunnustuspalkinnon saaneet työyhteisöt. Henkilöstöille suunnattavassa opetuksessa yhtenä tehokkaana työvälineenä on oleva työelämäosaamisen tiedon portaali, jonka perusta jo näkyy internetissä osoitteissa ja Korkeaa työelämävastaavuutta tavoitellessaan verkosto-organisaatio järjestää kevään 2006 aikana Tampereella muun muassa kaksi avointa seminaaria, joista toisen aiheina ovat tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet ja toisen työpaikkojen konkareiden ammatillisen osaamisen hyödyntäminen. Projektijohtaja, Dosentti Olavi Manninen 13

8 Kulttuurinuoriso työelämään Essentia - idealismin perikuvat Tamperelaisen ammattiyhdistysliikkeen nuorten toiminasta puuttuu ulospäin suuntautuneisuus. Liitoilla on nuorille järjestettyä valtakunnallista toimintaa, mutta se ei palvele ammattiyhdistysliikkeen paikallisia tarpeita. Olemme käynnistäneet uuden hankkeen, joka on yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa toteutettava projekti, jonka kautta nuoret pääsevät toteuttamaan itseään eri kulttuurimuotojen avulla. Hanke toimii samalla ay-liikkeen rekrytointiprojektina ja järjestäytymisen edistäjänä. Hankkeen pohjalta on tarjolla omia ja muiden tuottamia kulttuuripalveluja tavoitteena Tampere kulttuuripääkaupungiksi, johon se on asettunut ehdolle vuodeksi Hankkeen yksi idea on kerätä Tampereen hajanainen ammattiyhdistysnuoriso yhteen. Mukaan saadaan myös ay-nuorisoon kuulumattomia. Porukka, jonka olemme keränneet on luonnollisen yhdessäolon kautta muodostunut ammattilaisten ryhmä, jonka sisällä on muun muassa musiikki-, elokuva-, kuvataide- ja media-alan asiantuntemusta. Mahdollisuus taiteilijoille Keväällä toteutamme nuorten taiteilijoiden kuukauden antamalla nuorille tulevaisuuden taidemaalareille mahdollisuuden pitää näyttelynsä. Tiloiksi olemme keskustelleen Tampereen kaupungin kulttuuritoimenjohtajan kanssa Vanhan Kirjastotalon Emil-salia. Kuukauden aikana Emil-salissa tapahtuu myös monenlaista muuta. Tapahtuma on suunnattu kuvataiteiden ystäville. Taiteilijat ovat kiitollisia, kun saavat mahdollisuuden esillepanoon. Näyttelyjen yhteydessä järjestämme kilpailun, jonka julistamme keskusjärjestölehdissä. Bändikilpailu Järjestämme kevään aikana kolmiosaisen bändikilpailun. Sarjoina ovat hiphop ja rythm and blues, pop ja rock sekä metalli. Kolme iltaa järjestämme Tampereen klubilla ja ilmoittautuminen tapahtuu etukäteen. Kaikki bändit saavat soittaa 2 3 biisiä ja voittaja saa palkinnoksi lahjakortin sekä tuotepalkintoja. Tapahtumalla tavoitamme huomattavan määrän musiikin kanssa toimivia tahoja. Kaikki tapahtumat ovat ilmaisia osanottajille. Näin pienennämme kynnystä tulla tapahtumaan ja helpotamme rekrytoimista. Kaikkia tapahtumia mainostamme julistein ja flaijerein. 14 Monikulttuuri-ilta vähemmistökulttuureille Rasmus -verkosto järjestää joka vuosi maaliskuussa rasismin vastaisen viikon, jonka tarkoitus on edistää suvaitsevaisuutta ja maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan. Haluamma osaltamme olla mukana tässä kehityksessä. Järjestämme monikulttuuri-illan, johon houkuttelemme vähemmistöryhmien edustajia, mutta myös paikallisia, jotta yhteiselo vahvistuisi. Lyhytelokuvakurssi kouluihin Kurssin ensisijainen tarkoitus on tutustuttaa nuoret elokuvanteon eri vaiheisiin käsikirjoittamisesta leikkaukseen. Kurssin tarkoitus on myös edistää oppilaiden yhteistyö- ja organisointikykyä, sekä tuottaa valmis lyhytelokuva esitettäväksi. Kurssin toteutus tapahtuu vaiheittain: käsikirjoitus, esituotanto (järjestelyt), tuotanto (kuvaus), jälkituotanto (editointi). Kurssin pituus olisi esimerkiksi kolme päivää, jonka aikana tehdään 12h töitä. Nämä tunnit voisivat jakautua esimerkiksi niin, että oppilas saa yhden koulupäivän vapaaksi oppilaitokselta kurssia varten, ja toinen puoli kurssista suoritetaan koulun jälkeen muina päivinä. Valmiit elokuvat kootaan DVD:levylle, jota myydään kurssilaisille ja heidän tuttavilleen. Tuotot DVD myynnistä menevät kulttuuriryhmälle. Markkinointi Kaikki tapahtumat ovat ilmaisia osanottajille. Näin pienennämme kynnystä tulla tapahtumaan ja helpotamme rekrytoimista. Kaikkia tapahtumia mainostamme julistein ja flaijerein. Hankkeen onnistumisen keskeinen edellytys on näkyvyys ja suuntautuneisuus medioihin, jota kautta tavoitamme kohderyhmämme. Markus Kosonen Joonas Lepistö karismafilms.fi Ammattiyhdistysten toivotaan tukevan Kulttuurinuorison toimintaa osoittamalla tuen Kenttäväkilehden tilille Nordea , josta se ohjataan edellä mainittujen toimintojen kustannusten kattamiseen. Kulttuurinuorison toiminnasta tullaan tekemään artikkeleja julkaistavaksi lehdissä. Yhtye esiintyy Viking-Linen ohjelmakaaviossa työllisyysfoorumin aikana. Essentia on yhtye, joka soittaa melodista mättörokkia. Bändi koostuu viidestä nuoresta rokkarista, jotka kaikki ovat jo ennen Essentiaa vääntänyt omalla sarallaan pitkään musiikkia. Nämä viisi muusikkoa ovat Joonas, Bailey, Sammy, Adam ja Jedi. Joonas hoitaa vokaaliosuudet. Bailey rikkoo kannuja. Sammy Black hoitaa kitaroinnin yhdessä Adamin kanssa ja Jedi repii taajuuksillaan lattialiitoksia. Tämä airue on voimakas, sillä heillä ei ole mitään menetettävää, vaan he sykkivät kipinöitään ihannoiden paremmasta ja riuhtoen kohti raja-aitoja. Essentia on ollut koossa viisi vuotta ja levinnyt pikkuhiljaa ihmisten tietoisuuteen. Esimerkiksi nämä nettisivut ovat saaneet yllättävän hienon vastaanoton. Äänitteiden lisäksi Essentia esiintyy edukseen keikoilla. Totuus piilee siinä, että bändi voi kuulostaa vaikka kuinka hyvältä studiossa, mutta eri asia on live-tilanne. Essentia on livenä parhaimmillaan. Yhtye ymmärtää, että sanoma, jota he pyrkivät välittämään yleisölleen, menee paremmin perille, kun esitys on viihdyttävää. Essentia ei ole tyytyväinen siihen, mitä nykyaikana suolletaan radiosta jatkuvalla syötöllä. Essentia on vastaisku sille massamusalle, joka jytää joka paikassa. Essentia yrittää saada ihmiset kuuntelemaan hyvää musaa ja muuttamaan massan käyttäytymistä. Tavoitteena on saada ihmiset ajattelemaan ja tuntemaan. Ihmisillä on kyky omiin mielipiteisiin. Massa on kadottamassa omakohtaisen ajattelun ja lähimmäisestä välittämisen. Musiikki on suuri voima ja mahdollisuus tehdä maailmasta parempi paikka. Essentia on avain uudelle kentälle, jossa jokainen on kuningas. Essentialla on mielenkiintoinen konsepti: jokainen uusi kävijä nettisivuilla on kiinteä osa perhettä, Esse pitää faneistaan huolta, pitää yllä turvapostia vastauksineen, jakaa pullaa keikalla ja kertoo essentialismistaan. Joka keikalla on myös oma teemansa, viime keikalla reilun kaupan tuotteet. Essentia pyrkii siis valistamaan yleisöään. Essentian uusin levy myi loppuun levykaupoista ja uutta on tulossa helmikuussa. Myös Esse-dvd on myynnissä. Ylex on soittanut mukavasti sinkkua nimeltään Song for the girl who has no feelings. Himotuimmat-listalla Esse rokkasi parhaimmillaan neljäntenä. 15

9 Nordea Pankki Suomi Oyj Hyödynnä asuntovarallisuutesi Kun olet omistanut asuntosi jonkin aikaa, sen arvo on saattanut nousta. Uudella AsuntoJoustolla voit vapauttaa pääomaa asunnostasi haluamaasi tarkoitukseen. Mikä hienointa, rahat tulevat tilille, jolle saat yhtä suurta talletuskorkoa kuin lainasta maksamasi korko. Mistä sinä unelmoit? Soita Asiakaspalveluun ja varaa aika konttoristamme (pvm/mpm) ma pe 8 20 tai lue lisää osoitteesta Teemme sen mahdolliseksi Tampere puh. (03) nordea.fi A 16

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 PÖYTÄKIRJA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 20.04.2011 kello 09 11 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

100 VUOTTA JUHLARISTEILYN TYÖLLISYYSFOORUMI

100 VUOTTA JUHLARISTEILYN TYÖLLISYYSFOORUMI SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry julkaisu 6.vsk. No: 3/2005 SAK:N TAMPEREEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY 100 VUOTTA JUHLARISTEILYN TYÖLLISYYSFOORUMI HELSINKI-TUKHOLMA-HELSINKI 5.-7.1.2006 (päivä Tukholmassa)

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 28.10.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 30.09.08 kello 09.00 16.00 Paikka: Koskikadun hotelli Cumulus, Koskikabinetti

Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 30.09.08 kello 09.00 16.00 Paikka: Koskikadun hotelli Cumulus, Koskikabinetti 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 30.09.08 kello 09.00 16.00 Paikka: Koskikadun hotelli Cumulus, Koskikabinetti Osallistujat: Markku Kaunisto varajäsen

Lisätiedot

INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V. Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi

INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V. Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi INSINÖÖRIKOULUTUKSEN HISTORIAA SUOMESSA Insinöörikoulutusta 100 v Suomessa 41 vuotta Raahessa, kampuksen historiaa INSINÖÖRI

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry julkaisu 7.vsk. No: 3/2006

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry julkaisu 7.vsk. No: 3/2006 SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry julkaisu 7.vsk. No: 3/2006 PAIKALLISJÄRJESTÖ 100 VUOTTA SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry 100 vuotta juhlavuoden päätteeksi pidetään yhteistyökumppaneiden kanssa

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 15.06.2011 kello 09 11 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry julkaisu 7.vsk. No: 1/2006. Paikallisjärjestö 100 vuotta

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry julkaisu 7.vsk. No: 1/2006. Paikallisjärjestö 100 vuotta SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry julkaisu 7.vsk. No: 1/2006 Paikallisjärjestö 100 vuotta Ammattijärjestöaktiivit pohtimassa omaa rooliaan työllisyydenhoidossa Ammattijärjestön rooli paikallistason

Lisätiedot

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Toimivat monialaiset verkostot 6.2.2015 Hotelli Santa Claus Tiina Keränen, yksikön päällikkö 9.2.2015 Verkostoyhteistyö on mahdollisuus Yhteistyö vaatii avoimuutta,

Lisätiedot

KOKONAISTURVALLISUUS 2015 -MESSUT Yhteiskunta yhdessä Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden suurtapahtuma Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 4. 6.9.

KOKONAISTURVALLISUUS 2015 -MESSUT Yhteiskunta yhdessä Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden suurtapahtuma Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 4. 6.9. KOKONAISTURVALLISUUS 2015 -MESSUT Yhteiskunta yhdessä Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden suurtapahtuma Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 4. 6.9.2015 Järjestäjä: Tampereen Messut Oy, Turvallisuuskomitea,

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen Timo Lindholm / Sitra 22.8.2017 Lähtökohdat - Globaalit ilmiöt muokkaavat työelämää hävittävät ja luovat töitä. - Työn murroksen

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5. CASE SILLANRAKENTAJA Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.2017 Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014 VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) VANAJAN METALLITYÖVÄEN 2(6) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS 1 AMMATTIOSASTO 250 2 EDUNVALVONTA 3 TYÖSUOJELU 4 SISÄISET JÄRJESTÖTEHTÄVÄT 5 NEUVOTTELUKUNTA 6 KONSERNIYHTEISTYÖ

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN YRITTÄJYYS TEEMA Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv Ajankohta: 1. päivä 20.3.2012 ja 2. päivä 29.3.2012 Turku Kouluttaja: Tarja Nieminen, Villinikkarit Oy 15-20 opettajaa Sisältö: - Työelämäyhteistyö

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Edunvalvontajaoston perinteinen tehtävä on toimia ammattiosaston

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA - Työttömyys on syrjäytymisen suurimpia riskitekijöitä ja tähän tematiikkaan puututtiin paikallisesti - Tavoitteena oli luoda jokaiseen hankekuntaan henki, että

Lisätiedot

Maanantai 26. helmikuuta

Maanantai 26. helmikuuta OPETUSMINISTERIÖ OHJELMA Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 15.2.2007 Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012 -konferenssi 26. 27. helmikuuta 2007, Marina Congress Centre, Helsinki Maanantai

Lisätiedot

Kokemuksia Tampereen kuntakokeilusta. 5.6.2015 Työllisyysfoorumi hotelli Rosendahl Palvelupäällikkö Mari Toivonen

Kokemuksia Tampereen kuntakokeilusta. 5.6.2015 Työllisyysfoorumi hotelli Rosendahl Palvelupäällikkö Mari Toivonen Kokemuksia Tampereen kuntakokeilusta 5.6.2015 Työllisyysfoorumi hotelli Rosendahl Palvelupäällikkö Mari Toivonen Päämäärää kohti kulkiessaan ihminen joutuu usein muuttamaan suuntaa. Paulo Coelho Tavoite

Lisätiedot

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus 13.6.2017 13.6.2017 Hankkeen taustaa Valtuustoaloite Kainuussa pitkään jatkanut negatiivinen muuttotase vaatii erityistoimenpiteitä tilanteen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Edunvalvontajaoston perinteinen tehtävä on toimia ammattiosaston

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Eväitä opinnälkään Kaisu Lehtinen-Nevalainen Talentti-hankkeessa kartoitetaan keinoja luoda Suomussalmelle ammatillisen oppimisen mahdollisuuksia. Hankkeen myötä

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖEL OSAAMISTARPEEET

TULEVAISUUDEN TYÖEL OSAAMISTARPEEET TULEVAISUUDEN TYÖEL ELÄMÄN OSAAMISTARPEEET SEMINAARI 14.2.2006 Olavi Manninen Seminaari on osa Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla verkosto-organisaation monipuolista toimintaa Käyntiinlähtötapahtuma

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan Aineistokartoitustehtävä 1 - Työelämäpedagoginen osaamiskartta, osaava työelämäpedagogi ammatillisessa koulutuksessa, 6 op - Valmiina käytettävissä oleva aineistojen sekä puuttuvan aineiston valmistaminen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA?

MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA? (Päivitetty 10.8.2015) MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA? KEHITY JA OTA HYÖTY IRTI! MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA? KEHITY JA OTA HYÖTY IRTI! Digitaalisuus tuo mahdollisuuksia, joita emme ole ennen nähneet tai edes kuvitelleet.

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Opiskelijat järjestöjä auttamaan ja oppimaan.

Opiskelijat järjestöjä auttamaan ja oppimaan. Opiskelijat järjestöjä auttamaan ja oppimaan. Opiskelijat järjestöjä auttamaan ja oppimaan - Vapaaehtoistyö hoitotyön opetussuunnitelmassa. Satakunnan ammattikorkeakoulun toteutus Tapio Myllymaa Lähtökohtia

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011 ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä Maria Dahlberg 1.12.2011 Tavoitteemme nuorten yhteiskuntatakuu projektiin liittyen 1. Haluamme olla mukana kehittämässä

Lisätiedot

Hyvät käytännöt projekteissa Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelma. Verkottumisseminaari M/S Mariella to 1.10.2009

Hyvät käytännöt projekteissa Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelma. Verkottumisseminaari M/S Mariella to 1.10.2009 Hyvät käytännöt projekteissa Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelma Verkottumisseminaari M/S Mariella to 1.10.2009 Tavoitteet Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelman tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

KAIVOSALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. ProMainari

KAIVOSALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. ProMainari KAIVOSALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN ProMainari MIKÄ? Selvitys kaivosalan ammattityöntekijöiden koulutuksen: nykytilasta tason kehittämisestä ja yhtenäistämisestä koordinointitarpeesta laadusta

Lisätiedot

JOULUNAJAN MATINEA. Vastuunsa tunteva työorganisaatio

JOULUNAJAN MATINEA. Vastuunsa tunteva työorganisaatio JOULUNAJAN MATINEA Vastuunsa tunteva työorganisaatio Joulunajan henkeen liittyen tämänvuotisen matinean tarkoituksena on innostaa yhteistyökumppaneitamme kiteyttämään omaan toimintaansa liittyvät yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

KOETTU HYVINVOINTI JA VUOROVAIKUTTEISET TYÖ- JA ELINOLOT

KOETTU HYVINVOINTI JA VUOROVAIKUTTEISET TYÖ- JA ELINOLOT KOETTU HYVINVOINTI JA VUOROVAIKUTTEISET TYÖ- JA ELINOLOT Olavi Manninen Hyvinvoivat osaajat luovat menestyksen - seminaari 28.2.27 Tampere Työel elämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla - verkostot KOETTU

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY

1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY 1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 2( 5) SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013 1. JOHDANTO Paikallisjärjestön tarkoituksena on koota

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

kampanjaopas #kunnontyönpäivä

kampanjaopas #kunnontyönpäivä kampanjaopas #kunnontyönpäivä mistä on kyse? Kansainvälistä kunnon työn päivää juhlitaan 7.10. Satoja tapahtumia yli 60 eri maassa. Juhlimme onnistumisia sekä muistamme, että korjattavaa löytyy vielä niin

Lisätiedot

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa Yleisesti Liikkuvasta koulusta Kärkihankkeen toteutukseen liittyvät toimenpiteet Toimenpiteitä

Lisätiedot

Kehity, niin menestyt. Osto Hankintatoimi Logistiikka Toimitusketjun hallinta

Kehity, niin menestyt. Osto Hankintatoimi Logistiikka Toimitusketjun hallinta Kehity, niin menestyt Osto Hankintatoimi Logistiikka Toimitusketjun hallinta Mikä yhdistää BP:n katastrofia Meksikonlahdella ja kansainvälisten vaatejättien osallisuutta Bangladeshin vaatetehtaan kohtalokkaassa

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2017 2018 Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 700 yrityksen kasvuhakuinen, luova ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme Helsinki- Vantaan

Lisätiedot

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla ARVOSTAN KONSEPTI Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla 14.5.2009 Ennakoivan rekrytointityön perusteluja 1/2 Hoito-

Lisätiedot

Kilpailun avaamista EU menettää kilpailukykyään maailman markkinoilla, koska mm. Ranska ja Italia eivät ole todellisesti avanneet kilpailuaan

Kilpailun avaamista EU menettää kilpailukykyään maailman markkinoilla, koska mm. Ranska ja Italia eivät ole todellisesti avanneet kilpailuaan Työllisyys- ja työvoimafoorumi ammattijärjestöjen roolista aluetason työllisyyden hoidon ja työelämäosaamisen verkostoyhteistyöstä Viking Mariellalla 5.-7.1.2006 Lähes 600 ammattijärjestöjen toimijaa SAK:n,

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työttömyys

Korkeasti koulutettujen työttömyys Korkeasti koulutettujen työttömyys Vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työttömyys Pidennämme työuria alkupäästä. Tuemme korkeakoulutettujen nuorten työllistymistä. Yli 100 toimivaa mentoriparia joita

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen. Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry

Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen. Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry 1. Verkoston perustaminen Perustavakokous 02.02.2017 Verkostossa mukana nyt 17 järjestöä ja TYP ja

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa

Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa JESSICA FAGERSTRÖM, HANKEKOORDINAATTORI JUSSI KOIRANEN, HANKETYÖNTEKIJÄ JARNO MÄKINEN, I T- ASI ANTU NTIJA Järjestö 2.0: järjestöt mukana muutoksessa

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Finlandia-talo 16.9.2015 Fasilitaattorien osuudet / Risto Karinen ja Olli Oosi Kohti kumppanuutta, tavoitteet ja mahdollisuudet Kumppanuusohjelma

Lisätiedot