MATKARAPORTTI. EMCC European Mentoring and Coaching Council Conference. 13 th International Conference. Köln

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKARAPORTTI. EMCC European Mentoring and Coaching Council Conference. 13 th International Conference. Köln 1.11-3.11.2006"

Transkriptio

1 Irja Leppisaari & Leena Vainio MATKARAPORTTI EMCC European Mentoring and Coaching Council Conference 13 th International Conference Köln Konferenssiin hyväksytty esitys: Leppisaari, I., Vainio, L., Kleimola, R., Hartnell-Young, E. & Makino, Y Comparing online mentoring cases in educational contexts in Finland, Australia and Japan

2 OHJELMA ke lento: Helsinki- Frankfurt, junayhteys: Frankfurt-Köln Rekisteröityminen konferenssiin Konferenssiympäristöön tutustumista Esityksen valmistelua ja harjoittelua Keskiviikko Avaus, Plenary 1 Tauko / kahvit Iltapäivän sessiot Torstai Perjantai Aamupäivän sessiot Tauko / kahvit Aamupäivän sessiot Lounastauko Iltapäivän sessiot Tauko / kahvit Iltapäivän sessiot Aamupäivän sessiot Tauko / kahvit Plenary 2 Konferenssi päättyy 8: : Pe la juna: Köln-Frankfurt, lento: Frankfurt-Helsinki / jatkoyhteys: Helsinki-Kokkola/Kruunupyy Tavoitteet: Kansainväliset konferenssit ovat merkittäviä verkostoitumisen, projektin tulosten ja hyvien käytäntöjen levittämisen, ajankohtaisen tutkimustiedon saamisen sekä alueellisen ja kansallisen, Virtuaaliammattikorkeakouluverkoston verkkopedagogisen asiantuntijuuden kehittämisen näkökulmasta. Virtuaaliammattikorkeakoulun Verkkopedagogiikka ja tutkimus projektin yksi keskeinen tavoite on tuottaa tutkimusartikkeleita ja esitellä saatuja tuloksia kansainvälisissä konferensseissa. Kokemusten vaihtamisen ja kansainvälisen, monikulttuurisen asiantuntijayhteisön avulla AVERKOn ja VirtuaaliAMK:n Verkkomentor-toimintamalleja voidaan kehittää ja hioa. Konferenssit merkittävinä oppimistilanteina edistävät VirtuaaliAMK:n Verkkopedagogiikka ja tutkimus projektin koordinaattorien ja AVERKOn työntekijöiden asiantuntijuuden kehittymistä ja sitä kautta taas voidaan parantaa alueellista ja kansallista virtuaaliopetuksen laatua ja rikastaa toimijoiden vuoropuhelua. Mentoroinnin ja valmennuksen käytön kokemukset, monipuoliset toimintamenetelmät ja näihin liittyvä tutkimus ovat korkeakouluopetuksen, virtuaaliopetuksen sekä alueellisen että verkostokehittämisen näkökulmasta ensiarvoisen merkittäviä näkökulmia ja tulevat suuntaamaan omaa mentoroinnin kansainvälistä tutkimustyötämme. Konferenssiesityksemme (Leppisaari, Vainio, Kleimola, Hartnell-Young & Makino) ja konferenssiraportti liitetään VirtuaaliAMK:n portaaliin. Näin VirtuaaliAMK:n mentoripilotissa toimivat verkkomentorit, tuotantorenkaiden koordinaattorit ja jäsenet (AMK-opettajat) sekä laajemminkin VirtuaaliAMK-verkosto samoin kuin AVERKOn tutoropettajat ja muut alueelliset ja kansalliset toimijat pääsevät osallisiksi uusimmista kansainvälisistä mentoorinnin ja valmennuksen lähestymistavoista ja toteutuksista. Konferenssin anti ja VirtuaaliAMK:n ja AVERKOn projektin tuloksia ja toimintamalleja (konferenssipaperi) tuodaan tätäkin kautta hyödyttämään toiminta-aluetta ja edistetään samalla tutkimustulosten levittämistä. Konferenssi oli merkittävä avaus AVERKOn ja VirtuaaliAMK:n kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä. Esittelemämme tutkimuspaperi oli viisihenkisen kansainvälisen tutkimusryhmämme konkreettinen ensimmäinen yhteistyön tulos ja avasi samalla myös uusia mahdollisuuksia laajentaa kansainvälistä tutkimustoimintaa.

3 EMCC- European Mentoring and Coaching Council Conference European Mentoring and Coaching Council (www.emcouncil.org) on syntynyt vuonna 1992 perustetun European Mentoring Centre:n pohjalta. Järjestön tavoitteena on edistää hyvää mentoroinnin (mentoring) ja valmennuksen (coaching) käytäntöä halki Euroopan. Vuonna 2004 EMCC on kehittänyt ja ottanut käyttöön laajalti hyväksytyn eettisen koodiston (Code of Ethic) ohjauksen suuntaviivat/pääperiaatteet (Guidelines on Supervision) ja moninaisuuden periaatteen/menettelyn (Diversity Policy) sekä valitusmenettelyn (Complaints Procedure) mentoroinnissa ja valmennuksessa. Nämä syntyivät laaja-alaisen projektin tuloksena, jossa identifioitiin yleiset kompetenssit hyväksyttäessä ammatilliset standardit sekä mentoroinnille että valmennukselle. Tämä tuotti yhtenäiset strandardit mentorointijärjestelmälle ja mentorointiohjelmiin. EMCC on perustanut sähköisen ammatillisen ja akateemisen journaalin The International Journal for Mentoring and Coaching. EMCC järjestää vuosittain laajan konferenssin. Osallistujia oli tänä vuonna noin 150 henkeä. Olimme ainoat suomalaiset konferenssiedustajat. EMCC on kasvanut nopeasti käsittäen vuonna 2004 yli 250 yksityistä ja yli 25 organisaatiojäsentä. Euroopan mentorointi ja valmennus neuvoston (EMCC) järjestämään konferenssiin Kölniin oli kokoontunut noin sata ihmistä esittämään ja keskustelemaan näkemyksiään ja kokemuksiaan mentoroinnista ja valmennuksesta. Konferenssin tavoite oli olla edistämässä eurooppalaista vuoropuhelua mentoroinnin ja valmennuksen saralla. Esiintyjistä suurin osa oli yrityksissä toimivia konsultteja, mentoreja ja valmentajia, konsulttifirmojen edustajia. Noin 30 osallistujista edusti koulutusalaa, suurin osa heistä korkeakoulutusta. Konferenssiesityksien sisällöt olivat monipuolisia. Useissa esityksissä kuvattiin mentoroinnissa ja valmennuksessa käytettäviä menetelmiä ja konferensissa oli myös useampia esityksiä, jotka käsittelivät mentoroinnin laatua. EMCC julkaisi myös mentorien ja valmentajien kompetenssivaatimukset. Lisäksi esiteltiin erilaisia mentorointiin liittyviä tutkimuksia ja kyselytyökaluja, joilla analysoidaan ihmisten ominaisuuksia ja suhtautumista omaan työhönsä. Professori David Clutterbuck on toinen EMCC:n perustajista ja vieraileva professori sekä Shettfield Hallam University:n Business School:ssa että Oxford Brooke University:n Coaching and Mentoring Unit:issa. Professori Clutterbuck esiintyy usein puhujana konferenseissa ympäri maailmaa. Hän on Clutterbuck Associates:n (ks. maailman johtavan mentorointiohjelmien tukijajärjestön vanhempi partneri. Hänet on viime vuonna merkitty toiselle sijalle Sunday Independentin yritysjohtajien valmentajien kymmenen kärjessä/top 10 listalla. Clutterbuck on tehnyt yli 40 kirjaa esimerkkeinä Everyone Needs a Mentor, The Power of Empowerment, Learning Alliances and Mentoring Executives and Directors.

4 Mentorointi- ja valmennuskäsitteiden pohdintaa Konferenssin keskeisimmät käsitteet olivat mentorointi ja valmentaminen. Useissa sessioissa käsiteltiin niiden eroja ja yhtäläisyyksiä. Yritimme täsmentää itsellemme käsitteiden merkitystä. Eri esityksissä tuli kuitenkin esille, että käsitteiden määrittely ei ole selkeää (esim. Megginson ja Clutterbuck) ja niiden käyttö muotoutuu ennen kaikkea tilannekohtaisesti. Tapauskohtaisesti voidaan valita mitä aineksia molemmista termeistä käytetään. Coaching viittaa kehittymisen toteutukseen (usein lyhytkestoisena) tietyllä spesifisellä taidon alalla. Tavoitteet tai ainakin osatavoitteet asetetaan usein valmentajan kanssa ja avulla. Kun oppijalla on ensisijainen omistajuus tavoitteen suhteen, valmentajalla on ensisijainen prosessin omistajuus. Suurimmassa osassa tapauksia valmennukseen kuuluu suoraa ulkoista palautetta, esim. valmentaja raportoi valmennettavalle mitä hän on havainnut. Valmennus on kehitysprosessi, joka laajentaa kykyjä huippusuoritukseen. Valmentaja on henkilökohtainen ohjaaja, joka tarjoaa ja antaa käyttöön rakentavaa, konstruktiivista tukea, joka on henkilökohtaista, käytännönläheistä, räätälöityä ja integroitua. Valmennus on toimintaa, jossa yksilö voimaannutetaan oman toimintansa kehittämiseen. Mentoring viittaa ensisijaisesti koko persoonan identifikaation ja kypsymisen tukemiseen. Mentorointi voi olla pitkäkestoinen suhde, jossa tavoitteet voivat vaihtua, mutta tyypillistä on se, että ne ovat oppijan (mentoroitavan) asettamat. Oppija/mentoroitava omistaa sekä tavoitteet että prosessin. Palaute syntyy yhdessä mentoroitavan kanssa, mentori auttaa häntä kehittämään oivalluksiaan, käsityksiään ja ymmärrystään sisäisen havainnoinnin kautta, esim. tulemalla tietoisemmaksi omista kokemuksistaan. Mentorointi nähdään perinteisesti toimintana, jossa asiantuntija, kokeneempi neuvoo nuorempaa. Mutta käsitettä on laajennettu esim. vertaismentoroinnin yhteydessä. Oma mentorointi projektimme virtuaaliammattikorkeakoulussa on esimerkiksi hyvin laaja käsite mentoroinnista, jossa mentori ja mentoroitava (jopa ryhmässä) yhdessä rakentaa tietoa. Prof. Bob Harvey (Shellfied Hallam University) analysoi mentorointi ja valmennus käsitteiden esiintymistä englantilaisessa kirjallisuudessa ja 1700 luvuilla. Tällä hän pohjusti käsitteiden vertailua, jossa hän nosti esille seuraavia eroja: Mentorointi Valmennus - vanhempi, kokeneempi - suoritusvalmennus - kasvatuksellis-holistinen - elämänvalmennus (life coaching) - vakava/ankara mentori <> ystävä-mentori - asiantuntijavalmentaja Sekä mentorointi että valmennus nousevat dialogisesta traditiosta, mentoroinnilla on pitempi historia ja sen lähestymistapa on kokonaisvaltaisempi. Valmennuksen kolme pääsektoria ovat urheilu, ammatillisuus/työura ja elämä. Mentoroinnin ja valmennuksen - koulukuntien välillä on havaittavissa kilpailua ja kriittistä toinen toisiinsa suhtautumista.

5 Mentorointia ja valmennusta, niiden luonnetta ja organisointia voidaan tarkastella myös seuraavien vastakohtien avulla: Avoin --- Suljettu Julkinen ---Yksityinen Formaali/muodollinen --- Informaali/epämuodollinen Aktiivinen --- Passiivinen Pysyvä ---Muuttuva Valmennusta käytetään koska aina on tilaa/tarvetta kehittymiselle. Valmennuksessa on kyse oppimisen mahdollisuudesta ja focus on hyvin konkreettisissa ammatillisen kehittymisen tilanteissa ja yksilön haasteissa Saksassa on 300 oppilaitosta/organisaatiota, joissa koulutetaan valmentajia, on coaching -koulutusta. Tässä kontekstissa on kyse ammatillisesta koulutuksesta, persoonallisesta kehittymisestä ja myös organisaation kehittymisestä. Coaching/valmennus näkökulma sisältää kaikki yksilön tarpeet. Tärkeänä pidetään, että aivot ja sydän toimivat yhdessä. Valmennukseen liittyy ihmiskeskeisenä toimintana läheisesti etiikka ja hyveet. Valmennuksessa käsiteltäviä kysymyksiä voivat olla/ovat usein esim. ajanhallinta, emotionaalinen tasapaino, urasuunnittelu, lojaalius/lojaliteetti, itsereflektio, stressinsietäminen, fyysinen kuntoutus, tasapaino henkilökohtaisen ja työelämän välille. Valmennuksen voidaan liittää muista elementejä, esim. työpajoja (workshops) konfliktitilanteissa. Oleellista on löytää työntekijän tarpeisiin ja tilanteeseen sopiva valmentaja. Valmennusprosessi ja mentoroinnin käyttö johtajuuden kehittämisessä yrityksessä Aloitusplenaariossa Wokswagenilla toimiva johdon valmentaja Dr. Christine Kaul kuvasi yrityksensä valmennusprosessia, jossa keskijohtoa valmennettiin omaan työnsä kehittämiseen. Valmennuksessa keskityttiin seuraaviin asioihin: ammattietiikka, ajanhallinta, emotionaalinen tasapaino, pettymysten käsittely, urasuunnittelu, lojaalisuus, urheus, itsereflektointi, stressinsieto ja fyysinen kunto. Valmennuksessa käsiteltäviä ulottuvuuksia ovat Kaulin tutkimuksen mukaan persoonallinen kompetenssi (41%), sosiaalinen kompetenssi (29%), yrittäjyys (19%) ja asiantuntijuus (11%). Tunnekysymyksiä sen sijaan käsitellään vähän. Valmentajan keskeisiä avuja ovat hyvä suhtautuminen toiseen ihmiseen ja uudet ideat. Tärkeä olisi että valmentaja tuntisi sen yrityksen kielen, jonka työntekijän valmentajana hän toimii. Yrityksen työntekijät voivat valita 400 valmentajan joukosta itselleen valmentajan. Valmentajilla oli erilaista osaamista joka varmisti, että sopivia valmentajia löytyi eri tarpeisiin. 90 prosenttia osallistui valmennukseen. Valmennusprosessi valmentajat käyttivät 360 arviointityökalua, jonka avulla arvioitiin nykytilanne ja tehtiin kehittämissuunnitelmat. Prosessin aikana jouduttiin pohtimaan, miten interventioita tehdään, miten dokumentoidaan valmentajan ja valmennettavan prosessi, miten priorisoidaan esille nousevat kehittämisaiheet ja miten varmennetaan prosessin laatu. Laadunvarmennuksessa fokusoitiin neljään pääkohtaan - valmennusohjeistus - valmennuksen tavoitteet

6 - valmennusprosessi - valmentajan asiantuntijuus Johtamiskysymykset nousivat monessakin esityksessä esille ja mentoroinnin ja valmennuksen menetelmät johtajuuden kehittämisessä. Englannissa ja Saksassa monet isot yritykset ovat valinneet mentoroinnin ja valmentamisen johtajien kehittämistyökaluksi, perinteisten koulutusprosessien ei enää nähdä olevan tuloksiltaan riittävän tehokkaita, eivätkä koulutukset kohdennu tilannekohtaisiin ongelmiin. Mentorointi- ja valmennustutkimus Research evidence and the research agenda in mentoring and coaching Professori David Clutterbuck veti workshopin teemalla Mentoroinnin kehittäminen tutkimus vuorovaikutussuhteen vaikuttavuudesta. Hän pohti kysymystä mitä on tehokkuus/vaikuttavuus mentoroinnissa. Onko vaikuttavuus kontekstuaalista riippuen kenen näkökulmasta sitä tarkastellaan? Pääosa tutkimuksesta suuntautuu mentoroitavan kokemukseen vaikuttavuudesta. Missä suhteessa mentorointisuhde eroaa ns. tavallisesta suhteesta, miten konteksti vaikuttaa suhteeseen? Keskeisiä päätöksiä mentorointitutkimuksessa ovat esim. tehdäänkö kvantitatiivista vai kvalitatiivista tutkimusta, tutkitaanko kehittävää mentorointia (Development mentoring) vai verrataanko sitä kaupalliseen / sponsoroituun mentorointiin? Tutkitaanko koko tapahtumien ketjua, prosessia vai vaan osaa siitä? Mitattavia kontekstiin liittyviä asioita mentorointitutkimuksessa voivat olla organisaation tuki, tavoitteiden selkeys, käytöksenmuutos odotukset (itsensäkehittäminen, itseluottamus, avoimuus ohjaukselle), todelliset käytösmuutokset, tyytyväisyys mentorointisuhteeseen, sen laatu ja sitoutuneisuus, tulokset (kehittyminen, urakehitys, mahdollistaminen/valtuuttaminen ja emotionaalinen). Clutterbuck on havainnut tutkimuksissaan, että kontekstin ja tulosten välillä on vaikutusta, mutta se on kompleksinen. Sponsoroitu/kaupallinen mentorointi ja kehittävä mentorointi ovat erillisiä rakenteita. Kehittävän mentoroinnin mittaamiseen ei ole valiideja asteikkoja. Mentorointisuhde on kontekstiriippumaton ainakin suhteessa organisaationaaliseen tukeen. Mentoroinnin tavoitteiden selkeys ja niihin sitoutuminen ei merkittävästi vaikuta käytösmuutoksiin ensimmäisen puolen vuoden aikana, mutta päämäärätietoisuus, päämäärän yhdistyminen (tunne jaetusta tarkoituksesta) on. Se vaikuttaa myös mentoroitavan tyytyväisyyteen mentorointisuhteeseen, sen laatuun ja sitoutumiseen. Kaikki neljän tyyppistä tulosta (kehittyminen, urakehitys, mahdollistaminen/valtuuttaminen ja emotionaalinen) tuovat korkeaa tyytyväisyyttä, laatua ja sitoutumista mentorointisuhteessa, yleisimpänä niistä urakehitys. Seuraavan tutkimuksensa Clutterbuck kohdistaa teemaan mentorin ja mentoroitavan välillä tapahtuvan oppimisen luonteeseen. Prof. David Megginson luennoi aiheesta Tutkimusaineisto ja tutkimusagenda mentoroinnissa ja valmennuksessa. Hän ohjasi vertailemaan erityyppisiä mentoroinnista ja valmennuksesta tehtyjä tutkimuksia. Oleellista on kiinnittää huomiota esim. siihen tarkasteleeko tutkija ulkopuolisena mentorointia ja valmennusta vai onko hän sisällä prosessissa.

7 Clutterbuck vertaili mentoroinnin ja valmennuksen tutkimustraditioita seuraavasti: Mentorointi Positivistinen normaali tiede Laajasti viitattuja/käytettyjä Perustuu mentorointifunktioihin Käyttää hypoteesien testausta Suuret mentoroitavien otokset Interventiotekijöiden vaikutuksen kontrollointi ja testaus Tilastollisia päätelmiä Akateemisten tekemää akateemisille Valmennus Fenomenologisia tapaustutkimuksia Sisäisiä selontekoja Näkökulma dynaamiikkaan Ei huomiota ilmiön vaihtoehtoisiin selityksiin Korostetaan positiivisuutta ja tehokkuutta Arviointitutkimusta Suunnattu/kirjoitetaan ammattilaisille ja valmennuksen ostajille Megginson näkee, että mentorointitutkimusta tulisi kehittää pitkittäistutkimuksen suuntaan ja tutkia myös mentoreitten ja sponsorien näkökulmasta. Tutkimuksessa tulisi määritellä the black box, mikä on musta aukko, johon tietoa etsitään juuri kyseisessä tutkimuksessa. Kaiken kaikkiaan tulisi pyrkiä kehittämään hyvää käytäntöä ja eleganttia teoriaa. Laatu mentoroinnissa ja valmennuksessa - eurooppalaiset mentoroinnin ja valmennuksen laatustandardit Valmennuksen ja mentoroinnin laatua käsiteltiin useissa konferenssin esityksissä, laatu oli yksi keskeisimmistä teemoista. Kuten edellä on jo tullut esille avajaisesitelmässä Dr. Christine Kaul toi esille, että laatu kohdentuu neljään aspektiin: valmentaja neuvonantajana, valmennusprosessi, valmennuksen tavoitteiden saavuttaminen ja valmentajan persoona ja ammatillisuus. Diek, Lane ja Lewis esittelivät mentoroinnin ja valmennuksen eurooppalaisten laatustandardien laatimisprosessia ja tuloksia. Laatustandardit auttavat yhteistyössä eri tahojen välillä ja tukevat yhtenäisen laadun saavuttamisessa. Laajassa ja monivaiheisesti toteutetussa laatustandardien kehittelypilotissa oli mukana ohjelma-arvioinnissa 7 organisaatiota ja ydinkompetenssien analysoinnissa ja identifioimisessa 260 henkilöä. EMCC UK laatustandardit Keitä olemme (beliefs and attitudes, self) Taitomme ja tietomme Kuinka valmennamme ja mentoroimme Kuinka ohjaamme prosessia (johtaminen ja suhteet) Laadun tarkastelu tapahtuu eri tasoilla, laatustandardit on eritelty 6 tasolla.

8 Andreas Bolcher omassa puheenvuorossaan käsitteli mentoreiden kompetensseja. Mentoreiden valintakriteerejä ovat persoonalliset ominaisuudet ja sosiaaliset taidot. EMCC Competence Framework, 2006 (Replacing Competence Map) 1. Who we are 1.1 Beliefs and Attitudes belief in others valuing diversity empathy 1.2 Self self belief self awareness self management integrity 2. Our skills and knowledge 2.1 Communication skills listening questioning feedback communication style and language 2.3 People development learning theory therapeutic approaches psychological and psychotherapy models 2.2 Technical skills planning systems thinking assessment artistic and creative 2.4 Business development corporate knowledge and organisational development theory management/leadership knowledge 2.5 Continued professional development self development evaluating practice

9 3. How we coach and mentor 3.1 supporting independence 3.2 working with attitudes, beliefs, values and behaviours 3.3 developing motivation 3.4 mentor advice and advocacy 3.5 managing others emotions 3.6 asking questions 3.7 giving feedback 3.8 ensuring understanding 3.9 active listening 3.10 creativity and complexity 3.11 use of tools or models 3.12 business focus 3.13 political awareness 4. How we manage the process 4.1 Managing the relationship contracting goal focus building and maintaining the relationship flexible approach session management review process development planning ending the relationship 4.2 Managing the contract commercial agreement record keeping evaluating process and outcome professional practice Mentorointimenetelmiä Mentorointimenetelmistä dialogi ja tarinoiden, narratiivien käyttö tulivat useassa esityksessä esille. Frieda Leichnam esityksessään Epics, Disasters and Other Adventures Using Story Structures to Support Sense Making esitteli tarinoiden voimaa mentorointiprosessi. Kuva 1 alla kuvaa prosessia.

10 Kuvio 1. Frieda Leichnamin kuvaus tarinan käytön syklistä mentorointi- tai valmennusprosessissa. Birgit Toft a Christian Wittrock opettivat workshopissaan The art of asking the right question - a philosophical approach brought to practice kysymään oikeita kysymyksiä ja havainnollistavat dialogin käyttöä mentorointiprosessissa. He olivat kehittäneet Sokrateen mallin mukaista dialogia, jossa etsitään kysymysten avulla ongelman kuumaa pistettä, jota jäädään yhdessä ratkomaan. Tarkoituksena on uusien kysymysten avulla päästä ongelman ytimeen, kirkastaa ydintä. Kun ydinongelma on löytynyt, etsitään ratkaisua ja toimintaperiaatteet, jolla ongelmaa ratkaistaan. Luova uuden informaatio ja kommunikaatioteknologian käyttö / ICT mentoroinnissa ja valmennuksessa

11 Konferensissa nostettiin joissain yhteyksissä esiin verkkotyökalujen käyttö mentoroinnissa ja valmennuksessa. Etuna nähtiin joustavuus ja maantieteellisten rajojen ylittäminen. Oma esityksemme Comparing online mentoring cases in educational context in Finland, Japan and Australia oli viimeisenä konferenssipäivänä heti aamun ensimmäisenä sessiona. Esityksemme löytyy verkkopedagogiikka ja tutkimus -hankkeen alta sivuilta Kuuntelijoita ei ollut runsaasti, mutta läsnäolijat olivat sitäkin kiinnostuneempia ja koko kaksituntisen esityksen ajan nousi esiin hyviä kysymyksiä ja syntyi mielenkiintoisia keskusteluja. Esityksemme mentorointikäsitys herätti ensimmäiseksi paljon keskustelua. AVERKOn mentorimallissa ja -casessa työelämän edustaja, opettaja ja opiskelija voivat olla tasavertaisia mentorointiprosessissa ja oppia toinen toisiltaan. Heräsi kysymys, että onko tämä tilanne hyvä, koska esim. opettaja voi joutua tilanteeseen, jossa hänen ammattitaitonsa joutuu arvostelun kohteeksi. Totesimme, että tällaisia tilanteita voi syntyä, mutta opettajan oman ammattitaidon kehittämisen kannalta tämä on myös tärkeä tilanne ja mahdollisuus oppia. Online-mentorointimenetelmät kiinnostivat osallistujia erityisesti ja monet toivat esille, että casemme avasivat heille aivan uuden näkymän mentoroinnin toteutukseen ja eri työmenetelmien käyttöä he eivät olleet tähän mennessä edes ajatelleet. Japanilainen casemme, jossa mentorointi tapahtui anonyyminä Webblogin kautta, avasi erityisesti uusia ajatuksia uuden Internet sukupolven vuorovaikutusmenetelmistä ja haasteista, joita sen myötä mentoroinnille ja valmennukselle nousee. Esityksemme pohjalta meille myös tarjottiin uusia merkittäviä yhteistyömahdollisuuksia. Konferenssi oli erittäin merkittävä verkkomentorointi-tutkimustiimimme näkökulmasta, koska EMCC:n "vetäjät", professorit David Clutterbuck ja David Megginson olivat todella kiinnostuneita siitä mitä teemme verkkomentoroinnin saralla. Olemme käyttäneet heidän teorioitaan ja tutkimuksiaan tutkimustyössämme. David Clutterbuck oli sessiomme puheenjohtajana ja esityksemme jälkeen hän pyysi meiltä mentorin ja mentoroitavan/mentoroitavien vuorovaikutukseen kohdentuvaa artikkelia EMCC:n sähköiseen journaaliin (rewiewed) "The International Journal of Mentoring and Coaching". Meille tarjottiin myös yhteistyömahdollisuutta EMCC-yhteyksissä valmisteilla olevan e-mentorointi teoksen osalta. He ovat kiinnostuneet uusista avauksista tällä alueella ja laajentamaan perinteisiä mentorointi- ja valmennusmenetelmiä. Verkkomentorointia ei ole ylipäätään vielä ole kovin paljon käytetty tai se on pohjautunut vain sähköpostin käyttöön eli meillä tutkimusryhmässämme on tietoa ja osaamista, joka kiinnostaa heitä. Erityisesti valmennus ja myös mentorointi näyttää olevan hyvin voimakkaasti esillä Keski- Euroopassa yritysten henkilöstökehittämisessä mikä antaa näkökulmaa myös meidän kontekstiimme, kun pyrimme luomaan alueen työelämän tarpeita tukevaa sisältöä ammattikorkeakoulutuksessa. Myös sitä jäimme kyselemään, mitä valmennuksen käyttäminen ja hyödyntäminen voisi olla korkeakoulutuksen henkilöstökoulutuksessa ja henkilöstön kehittämiskontekstissa.

ICF Finland. International Coaching Week 19.-23.5.2014. Ammattimaisen coachingin näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen

ICF Finland. International Coaching Week 19.-23.5.2014. Ammattimaisen coachingin näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen ICF Finland International Coaching Week 19.-23.5.2014 Ammattimaisen coachingin näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen Esityksen sisältö International Coaching week Mitä coaching on? Mitä

Lisätiedot

Vertaismentorointi johtajuuden tukena Päivi Kupila TaY. Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Tampere

Vertaismentorointi johtajuuden tukena Päivi Kupila TaY. Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Tampere Vertaismentorointi johtajuuden tukena Päivi Kupila TaY Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 3.4.2014 Tampere Päivi Kupila Mentorointikokemuksia Yritysmaailma Tehtävien ja osaamisen siirto Tehtävien

Lisätiedot

Verkkopedagogiikka ja tutkimus projekti Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulussa 2005-2006

Verkkopedagogiikka ja tutkimus projekti Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulussa 2005-2006 VirtuaaliAMK - Verkkopedagogiikka ja tutkimus- projekti 1 Verkkopedagogiikka ja tutkimus projekti Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulussa 2005-2006 I Perustiedot projektista Projektin nimi: Verkkopedagogiikka

Lisätiedot

Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena. Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria

Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena. Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria Autenttiset oppimisratkaisut syväoppimisen tukena Leena Vainio, Omnia Irja Leppisaari, Centria Miten koukutamme oppimaan? Minkälaisilla pedagogisilla ratkaisuilla voitaisiin vahvistaa työelämäläheistä

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Mentorointiosaaminen johtamisen työkaluna. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2013

CxO Mentor Oy. Mentorointiosaaminen johtamisen työkaluna. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2013 CxO Mentor Oy Mentorointiosaaminen johtamisen työkaluna CxO Academy 11.12.2013 Eerik Lundmark Mentorointi johtamisessa Millainen on hyvä mentori? Miten kehitän mentorointitaitojani? Mitä mentorointiosaaminen

Lisätiedot

Miksi ja millaisella muutoksella tulevaisuuteen? Sivistystoimen ja oppilaitosjohtamisen päivät Maarit Rossi

Miksi ja millaisella muutoksella tulevaisuuteen? Sivistystoimen ja oppilaitosjohtamisen päivät Maarit Rossi Miksi ja millaisella muutoksella tulevaisuuteen? Sivistystoimen ja oppilaitosjohtamisen päivät 13.9.2017 Maarit Rossi Maarit Rossi, maarit.rossi@pathstomath.com Osa 1: Voiko tulevaisuuteen mennä vanhoilla

Lisätiedot

Hyvät käytännöt seminaari Lappeenrannassa 18.12.2007. työelämäsuhteiden ja osaamisen kehittämisvälineenä

Hyvät käytännöt seminaari Lappeenrannassa 18.12.2007. työelämäsuhteiden ja osaamisen kehittämisvälineenä Hyvät käytännöt seminaari Lappeenrannassa 18.12.2007 MENTOROINTI työelämäsuhteiden ja osaamisen kehittämisvälineenä Ullamaija Kauppinen Marja'Liisa Vesterinen KM, SHO fil.toht., kauppatiet.lis. projektipäällikkö

Lisätiedot

WorkPlace Pirkanmaa. Kansainvälisiä osaajia korkeakouluista. Kansainvälisten koulutusohjelmien tapaaminen 16.12.2010

WorkPlace Pirkanmaa. Kansainvälisiä osaajia korkeakouluista. Kansainvälisten koulutusohjelmien tapaaminen 16.12.2010 WorkPlace Pirkanmaa Kansainvälisiä osaajia korkeakouluista työelämään Kansainvälisten koulutusohjelmien tapaaminen 16.12.2010 Instituutin projektitoiminta: Instituutin rooli on suunnitella ja hallinnoida

Lisätiedot

Unipoli Tampere Mentoring Programme. Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014

Unipoli Tampere Mentoring Programme. Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014 Unipoli Tampere Mentoring Programme Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014 Taustaa Taustaa: WorkPlace Pirkanmaa 3/2009-5/2011 -> osaksi Unipolin toimintoja 1. mentorointinohjelma

Lisätiedot

Urasuunnittelu organisaatiossa kenelle, mitä ja miksi? Henkilöst

Urasuunnittelu organisaatiossa kenelle, mitä ja miksi? Henkilöst Urasuunnittelu organisaatiossa kenelle, mitä ja miksi? Henkilöst stön n ammatillinen kehittyminen työyhteis yhteisössä - valmennusohjelma Kumppanuksien orkestrointi Henry foorumi 4.11.2008 Crowne Plaza

Lisätiedot

MENTORIKSI TAMPERELAISNUORELLE Haastekampanja kuntavaaliehdokkaille 15.10.2012 klo 15-16 TERVETULOA!

MENTORIKSI TAMPERELAISNUORELLE Haastekampanja kuntavaaliehdokkaille 15.10.2012 klo 15-16 TERVETULOA! MENTORIKSI TAMPERELAISNUORELLE Haastekampanja kuntavaaliehdokkaille 15.10.2012 klo 15-16 TERVETULOA! MENTORIKSI VANTAALAISNUORELLE Haastekampanja kuntavaaliehdokkaille TIEDOTUS- JA KOULUTUSTILAISUUS! 15.10.2012

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/103/05.12.01/2017 Etelä-Suomi 11.5.2017 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 21.9.2017

Lisätiedot

WAT? INTRO VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIIKAN MAISTERIOHJELMAAN (MASTER S PROGRAMME IN WATER & ENVIRONMENTAL ENGINEERING)

WAT? INTRO VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIIKAN MAISTERIOHJELMAAN (MASTER S PROGRAMME IN WATER & ENVIRONMENTAL ENGINEERING) WAT? INTRO VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIIKAN MAISTERIOHJELMAAN (MASTER S PROGRAMME IN WATER & ENVIRONMENTAL ENGINEERING) 13.9.2017 Marko Keskinen & Maija Sihvonen ENSURING A SUSTAINABLE & FUNCTIONING SOCIETY

Lisätiedot

Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto

Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Mitä tutkittiin ja miksi? - tutkimus on osa

Lisätiedot

Oulun yliopiston mentorointiohjelma

Oulun yliopiston mentorointiohjelma n mentorointiohjelma Info 19.9.2017 Karoliina Kekki / Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet Koordinaatio: Alumnisuhteet, Tellus-tiimi, kauppakorkeakoulu, tutkijakoulu (UniOGS) 1997 - Maisteritaso:

Lisätiedot

Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen. Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007

Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen. Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007 Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007 Monimuotokoulutuksesta tehokkuutta Vanhasta uutta kehittämisen kulttuuria Miten

Lisätiedot

Ammatillisesta mentoroinnista ja mentorointiohjelmista - tutkimusten ja artikkeleiden valossa. Mentorina terveysalan työyhteisössä, 2014

Ammatillisesta mentoroinnista ja mentorointiohjelmista - tutkimusten ja artikkeleiden valossa. Mentorina terveysalan työyhteisössä, 2014 Ammatillisesta mentoroinnista ja mentorointiohjelmista - tutkimusten ja artikkeleiden valossa Mentoroinnin erilaisia rooleja ja vaikuttamisen keinoja (Aktiivinen) rganisaatio (Aktiivinen) Valmentaja Kriittinen

Lisätiedot

ProCom Mentorointiohjelman aloitus. 07.10.2014 klo 17-19 Raija Peltola

ProCom Mentorointiohjelman aloitus. 07.10.2014 klo 17-19 Raija Peltola ProCom Mentorointiohjelman aloitus 07.10.2014 klo 17-19 Raija Peltola Käsiteltäviä teemoja Mitä mentorointi on? Mentorin ja aktorin roolit Onnistunut mentorointi prosessina - Perusedellytykset, rakentaminen

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

KASVATUS, OPETUS JA KUNTOUTUS ELÄMÄNLAADUN KEHITTÄJINÄ

KASVATUS, OPETUS JA KUNTOUTUS ELÄMÄNLAADUN KEHITTÄJINÄ KASVATUS, OPETUS JA KUNTOUTUS ELÄMÄNLAADUN KEHITTÄJINÄ Kukka-Maaria Vänskä (@riihimaki.fi) OPETUKSEN TAVOITTEENA UUDEN ASIAN TAI TAIDON OPPIMINEN TERAPIAN TAVOITTEENA KEHITYKSEN TUKEMINEN UUSIEN TAITOJEN

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

Hankkeiden laadunvarmistus, arviointi

Hankkeiden laadunvarmistus, arviointi Informaatiotilaisuus valtionavustusta saaneiden hankkeiden koordinaattoreille ja/tai yhteyshenkilöille 29.9.2011 klo 11.30-12.00 Hankkeiden laadunvarmistus, arviointi Opetusneuvos Leena Koski Leena.Koski@oph.fi

Lisätiedot

Tutkiva Oppiminen Varhaiskasvatuksessa. Professori Lasse Lipponen PED0031, VARHAISPEDAGOGIIKKA

Tutkiva Oppiminen Varhaiskasvatuksessa. Professori Lasse Lipponen PED0031, VARHAISPEDAGOGIIKKA Tutkiva Oppiminen Varhaiskasvatuksessa Professori Lasse Lipponen 09.10.2017 PED0031, VARHAISPEDAGOGIIKKA Hakkarainen K., Lonka K. & Lipponen L. (1999) Tutkiva oppiminen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden

Lisätiedot

Valmennusosaamisen työpaja

Valmennusosaamisen työpaja Valmennusosaamisen työpaja 13.5.2014 Pulmu Puonti - Mentorointi/ryhmämentorointi - Mentorin tehtävä ja rooli - Sosten Arviointimentorikoulutuksen 2013 muistiinpanojen pohjalta - SOSTE Suomen sosiaali-

Lisätiedot

Naisten urat - kokemuksia naisten kompetenssien kehittämisestä KTT Minna Hiillos 4.2.2014

Naisten urat - kokemuksia naisten kompetenssien kehittämisestä KTT Minna Hiillos 4.2.2014 Naisten urat - kokemuksia naisten kompetenssien kehittämisestä KTT Minna Hiillos 4.2.2014 February 11, 2014 Aalto University Executive Education 1 Taustaa: kompetenssien kehittämisestä Kolme henkilökohtaista

Lisätiedot

Yritysmentorointi ammatillisessa koulutuksessa Voimavara oppilaitoksellenne

Yritysmentorointi ammatillisessa koulutuksessa Voimavara oppilaitoksellenne Yritysmentorointi ammatillisessa koulutuksessa Voimavara oppilaitoksellenne Tosielämä on moninkertaisesti monimutkaisempaa kuin paraskaan oppikirja voi kertoa. Supreme-mentorointiohjelma vastaa tähän haasteeseen

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Peda-forum 2017, Vaasa Kokemuksia digitaalisen opettamisen kehittämisestä Roolipeliharjoitus - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Anne-Maria Holma, Yliopistonlehtori,

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIA MENTOROINNISTA. Anni Paalumäki Turun kauppakorkeakoulu. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Labquality Days 2016, 12.2.

TYÖHYVINVOINTIA MENTOROINNISTA. Anni Paalumäki Turun kauppakorkeakoulu. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Labquality Days 2016, 12.2. TYÖHYVINVOINTIA MENTOROINNISTA Anni Paalumäki Turun kauppakorkeakoulu Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Labquality Days 2016, 12.2.2016 JOHTAVA AJATUSKULKU TÄSSÄ Lähtökohtana yksilön vastuu omasta työhyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Milloin olen Päällikkö, milloin Mentor, milloin Coach?

Milloin olen Päällikkö, milloin Mentor, milloin Coach? Milloin olen Päällikkö, milloin Mentor, milloin Coach? Teppo Nurminen 1 Johtamisen kokonaiskenttä Miksi? Leadership Coaching Management Miten? Mitä, kuka, milloin? 2 Ohjaavat menetelmät Ohjattavia paljon

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN CASE KONE Johanna Saarinen 6.6.2012

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN CASE KONE Johanna Saarinen 6.6.2012 OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN CASE KONE Johanna Saarinen 6.6.2012 KONE Suomessa ja maailmalla 2 KONE lyhyesti KONEen liiketoiminta: hissejä, liukuportaita ja automaattiovia monipuolisia ratkaisuja

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖ- SOVITTELIJAVALMENNUS

TYÖYHTEISÖ- SOVITTELIJAVALMENNUS TYÖYHTEISÖ- SOVITTELIJAVALMENNUS VALMENNUKSEN TAVOITE Tavoitteena on valmentaa työyhteoisöjen konfliktien sovittelijoita, jotka ovat erikoistuneet erityisesti ryhmässä tapahtuvaan sovitteluun. Valmennuksessa

Lisätiedot

Seuraseminaari

Seuraseminaari Seuraseminaari 7.3.2015 Mentor = luotettu ystävä tai neuvonantaja Behind every successful person, there is one elementary truth: somewhere, somehow, someone cared about their growth and development. This

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN TUKEMASSA SOSIAALITYÖTÄ. Rovaniemi 13.04.2010 4.5.2010 AN 1

SOSIAALITYÖN TUKEMASSA SOSIAALITYÖTÄ. Rovaniemi 13.04.2010 4.5.2010 AN 1 SOSIAALITYÖN PROSESSIKUVAUKSET TUKEMASSA SOSIAALITYÖTÄ Rovaniemi 13.04.2010 Asta Niskala 4.5.2010 AN 1 Sosiaalityön määritelmä Sosiaalityö kohdistuu ihmisten ja heidän sosiaalisessa ympäristössään olevien

Lisätiedot

Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu. Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi

Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu. Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi 1. Mitä Robert sanoi, ymmärrykseni mukaan 2. Kommenttieni tausta, osin samanlaisessa

Lisätiedot

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta?

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Yhdessä seminaari 3.6.2013 Susanna Niinistö Sivuranta Pohdintaa seminaarin päätteeksi Viestinnän muutos miksi meidän kaikkien pitäisi välittää viestintäosaamisestamme

Lisätiedot

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90 AOTT-mestari täydennyskoulutus Sisältö 1. Johdanto......................... 3 2. Koulutuksen tavoitteet ja tehtävä................ 3 3. Koulutuksen kohderyhmä................... 4 4. Valmistava koulutus.....................

Lisätiedot

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 KOULUTTAJAN MERKITYS Tiedän omaavani taidot, joita ohjaamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Tiimivalmentajan roolit ja piirteet

Tiimivalmentajan roolit ja piirteet Tiimivalmentajan roolit ja piirteet Näkökulmia tiimivalmentajuuteen Huhtikuu 2013 Partus Oy, Finland Pedler: The Learning Company Ohjaaja, valmentaja ja mentori Ohjaaja Valmentaja Mentori Tuen kohde Tehtävä

Lisätiedot

Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys

Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys Johdanto... 2 Kummassa meressä uit?... 2 10 kysymystä Onko aika katsoa uuteen?... 3 Vähennä, luovu, vahvista, luo -matriisi... 4 Muutoksen karikot...

Lisätiedot

Miten sitouttaa, innostaa ja motivoida taiteen keinoin fasilitoimalla? Kulttuurikeskus Sofia 18.5.2010 / Piritta Kantojärvi / Grape People Finland Oy

Miten sitouttaa, innostaa ja motivoida taiteen keinoin fasilitoimalla? Kulttuurikeskus Sofia 18.5.2010 / Piritta Kantojärvi / Grape People Finland Oy Mitensitouttaa,innostaajamotivoida taiteenkeinoinfasilitoimalla? KulttuurikeskusSofia18.5.2010/PirittaKantojärvi/GrapePeopleFinlandOy PirittaKantojärvi/GrapeArte 2 Miteninnostaa,motivoidajasitouttaa taiteenkeinoinfasilitoimalla?

Lisätiedot

OPETTAJAN TYÖ MUUTOKSESSA. Olli Luukkainen Puheenjohtaja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ olli.luukkainen@oaj.fi

OPETTAJAN TYÖ MUUTOKSESSA. Olli Luukkainen Puheenjohtaja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ olli.luukkainen@oaj.fi OPETTAJAN TYÖ MUUTOKSESSA Olli Luukkainen Puheenjohtaja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ olli.luukkainen@oaj.fi 1 TULEVAISUUDEN OSAAMINEN Koulutuksen tehtävä on luoda tulevaisuuden valmiuksia ~ Ei riitä,

Lisätiedot

Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma,

Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma, Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma, 2011-2013 Anna Maija Siljander & Hannele Niemi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia & CICERO Learning verkosto 8.5.2012 1 Hankkeen visiona

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

PRIDE-valmennuksen arviointi

PRIDE-valmennuksen arviointi PRIDE-valmennuksen arviointi «Hyvä valmistautuminen sijaisvanhemmuuteen Tone Nordby seniorrådgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Norja Side 1 Presentasjon Helsinki, mai 2015 Tausta Norja osti

Lisätiedot

CxO Webinaari Mentoroiva Johtaminen Mitä se on, mitä hyötyä siitä on? Johtamisaktivisti Toni Hinkka

CxO Webinaari Mentoroiva Johtaminen Mitä se on, mitä hyötyä siitä on? Johtamisaktivisti Toni Hinkka CxO Webinaari 31.3.2017 Mentoroiva Johtaminen Mitä se on, mitä hyötyä siitä on? Johtamisaktivisti Toni Hinkka Mitä tarkoittaa mentoroiva johtaja? Toni Hinkka: Mentorin Käsikirja (201X) Mentorointi on menetelmä,

Lisätiedot

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen

Lisätiedot

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Satu Korhonen erikoissuunnittelija, THL / MEKA 19.5.2010 TEM työpaja / Korhonen 1 Best practice traditio ja avoin innovaatio Hyvän

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Ammatillinen mentori- koulutusohjelma

Ammatillinen mentori- koulutusohjelma Ammatillinen mentori- koulutusohjelma 15 op Ryhmämentoroinnin avulla työidentiteetin vahvistumiseen ja työyhteisölliseen kollegiaalisuuteen Koulutuksen tavoitteena on vertais- ja ryhmämentoroinnin avulla

Lisätiedot

Osaava Verme Vertaisryhmämentori - koulutusohjelma 15 op

Osaava Verme Vertaisryhmämentori - koulutusohjelma 15 op Osaava Verme Vertaisryhmämentori - koulutusohjelma 15 op Nissilä & Paaso 2014 Vertaisryhmämentoroinnin avulla työidentiteetin vahvistumiseen ja yhteisölliseen hyvinvointiin. Osaava Vermen tavoitteena on

Lisätiedot

Ohjauksen mahdollisuudet työelämän muutoksissa

Ohjauksen mahdollisuudet työelämän muutoksissa Ohjauksen mahdollisuudet työelämän muutoksissa Tulevaisuuden työ ja ohjaus seminaari (6.11.2015) Puheenjohtaja Eric Carver Uraohjaajat ja valmentajat ry Ohjauksen mahdollisuudet työelämän muutoksissa Ohjaus

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Tutkimustieto TNO-palvelujen järjestämisen tukena?

Tutkimustieto TNO-palvelujen järjestämisen tukena? Tutkimustieto TNO-palvelujen järjestämisen tukena? Raimo Vuorinen, KT ELGPN -koordinaattori Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos KEHA-keskus & VOKES Webinaari 25.8.2015 klo 13.00-14.00 Koettuja

Lisätiedot

Tuire Palonen Oppimistutkimuksen keskus

Tuire Palonen Oppimistutkimuksen keskus TEKEEKÖ HARJOITUS MESTARIN? Futurex seminaari 6.6.2011 Tuire Palonen Oppimistutkimuksen keskus Taituruus ilmenee: Hyvin organisoituneena ja käyttökelpoisena tietämyksenä taitona ratkaista ongelmia tehokkaalla

Lisätiedot

Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet.

Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet. Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet. 22.9.2011 Promenade Research 1 Promenade Research Oy Asiantuntevin

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

KASVATUSKUMPPANUUS KODIN JA PÄIVÄHOIDON VÄLILLÄ

KASVATUSKUMPPANUUS KODIN JA PÄIVÄHOIDON VÄLILLÄ Mäntyharju 22.3.2012 Varhaiskasvatuksen vanhempainilta KASVATUSKUMPPANUUS KODIN JA PÄIVÄHOIDON VÄLILLÄ Lapsen parhaaksi sujuvaan yhteistyöhön Mitä kasku antaa Lapselle Perheelle Hoitohenkilöstölle Tilaisuuden

Lisätiedot

Työnohjaus, coaching, fasilitointi ja mentorointi monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä

Työnohjaus, coaching, fasilitointi ja mentorointi monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä Copyright Helsingin yliopisto, Koulutus- Tervetuloa! Työnohjaus, coaching, fasilitointi ja mentorointi monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä Uudista ja uudistu -messut 25.9.2013 Marianne Terkki-Mallat,

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

VERTAISARVIOINTI. vertaisohjaus vertaisarviointi mentorointi - tutorointi Kaija Hannula 2007 AOKK/JAMK

VERTAISARVIOINTI. vertaisohjaus vertaisarviointi mentorointi - tutorointi Kaija Hannula 2007 AOKK/JAMK VERTAISARVIOINTI vertaisohjaus vertaisarviointi mentorointi - tutorointi HISTORIAA (Kallinen, Kerbs, Nurmi 2006)) 1400-l. englantilaisissa Public School oppilaitoksissa termi `tutor`, vanhempi opiskelija,

Lisätiedot

Autenttisen verkko-opetuksen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen

Autenttisen verkko-opetuksen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Autenttisen verkko-opetuksen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Irja Leppisaari Leena Vainio 7.2.2008 Copyright VirtuaaliAMK 1 Arviointiprojekti/Mentorointiprojekti 2 2007 Projektin loppuraportti:

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Uraketju-hanke: Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Pieter Brueghel (1525 1569) 27.11.20141 Uraketju-hanke Tavoitteena selvittää alueellinen uraohjauksen nykyinen tilanne,

Lisätiedot

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,

Lisätiedot

Mentorointi. Mentoroinnin kolme kategoriaa

Mentorointi. Mentoroinnin kolme kategoriaa Mentorointi Mentori on nuoren tai aloittelevan henkilön ohjaaja ja neuvonantaja. Mentorointi sanana tulee kreikkalaisesta mytologiasta. Tarinan mukaan Odysseus pyysi Mentoria toimimaan poikansa Telemakhoksen

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten yritysten käytäntöjä Talent Managementissa ja liiketoiminnan tilanteen vaikutusta valittuihin

Lisätiedot

Integraatio ja yhteistoimintamallit

Integraatio ja yhteistoimintamallit Integraatio ja yhteistoimintamallit RIL:n tietomalliseminaari 17.9.2015 Integraatio ja yhteistoimintamallit RIL:n toimisto, Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki 13.00 Tietomallitoimikunnan tervehdys, pj Heikki

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

Prososiaalisen käyttäymisen vahvistaminen leikissä VKK-Metro 3.3.2015

Prososiaalisen käyttäymisen vahvistaminen leikissä VKK-Metro 3.3.2015 Prososiaalisen käyttäymisen vahvistaminen leikissä VKK-Metro 3.3.2015 FT, yliopistonlehtori Eira Suhonen Erityispedagogiikka Luennon teemat Turvallisessa ympäristössä on hyvä leikkiä Leikki vuorovaikutuksellisena

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

Verkostomaisen toiminnan pääperiaatteet, edellytykset ja parhaat käytännöt. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Verkostomaisen toiminnan pääperiaatteet, edellytykset ja parhaat käytännöt. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Verkostomaisen toiminnan pääperiaatteet, edellytykset ja parhaat käytännöt Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kaksi näkökulmaa verkoston määrittelyyn 1. Abstrakti määritelmä: verkosto

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet esimiestyössä Vaikeat tilanteet esimiestyössä Workshop esimiehille ja tiiminvetäjille 1.-3.10.2014 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14, Taitoniekantie 8 D 35 40200 Jyväskylä 40740 Jyväskylä www.sya.fi www.sya.fi

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS Joustavuus ja luottamus -mittaristo selvittää, miten yrityksenne esimiestoiminta koetaan. 1 Tutkimusten mukaan organisaatiot kokevat suurimpina haasteina esimiestaitojen

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding Vetäjät: Jonna Malmberg jonna.malmberg@oulu.fi Tutkimusryhmä: Oppimisen ja Koulutusteknologian Tutkimusyksikkö (LET) LET tutkii (1) Conceptual

Lisätiedot

Mikä ihmeen projektioppiminen?

Mikä ihmeen projektioppiminen? Koostanut: Elina Viro Mikä ihmeen projektioppiminen? Projektioppimisella tarkoitetaan oppilaslähtöistä opetusmenetelmää, jossa keskiössä on jokin projekti. Projektioppimisen kanssa läheisiä työskentelymuotoja

Lisätiedot

Pedagoginen muutos -verkkojakson avaus. Tytti Tenhula Soile Jokinen

Pedagoginen muutos -verkkojakson avaus. Tytti Tenhula Soile Jokinen Pedagoginen muutos -verkkojakson avaus Tytti Tenhula Soile Jokinen 9.5.2003 Kehittämishankkeen riskianalyysi Organisatorinen Johtamiskulttuuri E D C B A Pedagoginen Opettajien ja opiskelijoiden kokemus

Lisätiedot

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti Peda-forum päivät 16. 17.8.2017 Teemaryhmä 2F: Työelämän ja opintojen vuorovaikutus Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Lisätiedot

Finpron Foresight-toiminta pähkinänkuoressa. Markku Vantunen Finpro

Finpron Foresight-toiminta pähkinänkuoressa. Markku Vantunen Finpro Finpron Foresight-toiminta pähkinänkuoressa Markku Vantunen Finpro Strategy for 2010 2012 Client Success Foresight Partnering Growth Company Focus Global Knowhow Management Offering Development Foresight

Lisätiedot