Dynaaminen vaikuttaja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dynaaminen vaikuttaja."

Transkriptio

1 Yrittäjien puheenjohtajaksi Dynaaminen vaikuttaja.

2 Hyvä Yrittäjäkollega, Suomen Yrittäjät elää historiansa vahvinta kautta. Olemme suurin elinkeinoelämän järjestö ja edunvalvontakoneistomme on huippukunnossa. Järjestön tärkein missio edelleen on palvelutehtävä yksittäisen suomalaisen pienen ja keskisuuren yrityksen toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Sinun yrityksesi on järjestön asiakas ja asiakkaan ääni on painava. Tampereella vaihtuu lokakuussa järjestön puheenjohtaja. Tunnen olevani etuoikeutettu voidessani olla tällä kierroksella puheenjohtajaehdokkaana. Toimiminen jäsenyrittäjän johdossa on megaluokan haaste, jonka haluan ottaa vastaan. Suhtaudun ehdokkuuteni vakavasti ja sen osoituksena haluan pohtia järjestön suuntaviivoja ja myös omaa panostani jo kampanjan alussa. Uskon siihen, että jäsenyrittäjänä olet kiinnostunut kuulemaan miten puheenjohtajaehdokkaat näkevät järjestön tulevaisuuden ja miten sitä haluavat kehittää. Koviin haasteisiin vastattava vahvalla agendalla Lähdin liikkeelle peruskysymyksestä: Mikä on Suomen Yrittäjien puheenjohtajan rooli ja tärkein tehtävä? Voisinko olla järjestön keulakuva, joka houkuttelee yrittäjäjärjestöön uusia jäseniä ja sellaisiakin, jotka aiemmin eivät ole syystä tai toisesta olleet jäsenyydestä kiinnostuneita? Voinko olla puheenjohtaja, johon jäsenyrittäjämme voi samaistua?

3 Puheenjohtaja on mikro- ja pk-yritysten tulkki suomalaiseen yhteiskuntaan päin. Hänen on puhuttava kieltä, jota poliittiset päättäjät, jäsenistö, sidosryhmät ja media ymmärtävät. Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon ja lainsäädäntöön nousee tärkeysasteikolla yhä korkeammalle. Pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ladataan yhä enemmän talouskasvun ja työllistämisen paineita yhteiskunnan taholta. Haaste otetaan yrityksissä vastaan, mutta vastaavasti järjestöllä täytyy olla vahva agenda siitä mitä näiden tavoitteiden toteutuminen poliittiselta päätöksenteolta vaatii. Tiedämme, että yrittäjyydellä on kansalaisten vahva tuki takanaan. Painoarvomme on kasvanut viime vuosina, mutta työkenttää riittää edelleen. Yleinen hyväksyntä ja yrittäjyyden arvostus on vietävä päätöksentekoon ja sitä kautta toimintaan. Sen aika on juuri nyt. Tämä edellyttää väsymätöntä puhemiehenä olemista ja asioiden tulkkauskykyä. Uskon olevani tässä asiassa vahva ja vakuuttava. Osaan puhua kieltä, jota ihmiset ymmärtävät. Edunvalvonta toiminnan ytimessä Toinen tärkeä kokonaisuus itselleni tämän kampanjan lähtökuopissa koski edunvalvonnan kehittämistä ja uudistamista. Te jäsenyrittäjät rankkaatte edunvalvonnan vuodesta toiseen järjestön tärkeimmäksi tehtäväksi. Miten järjestön edunvalvontaa voisi siis nykyisestä kehittää? Entä millainen on Suomen Yrittäjien kilpailukyky muihin elinkeinoelämän järjestöihin verrattuna? Lähtöasetelmat Suomen Yrittäjissä ovat mielestäni hienot. Yrittäjissä on vahvaa asiantuntemusta ja uutta draivia. Esimerkkejä löytyy paljon. Taannoinen viestinnän kokonaisuudistus onnistui nappiin. Otimme EU-vaalit vahvasti agendalla. Kuntavaalikampanjointi ylitti tavoitteensa. Kuntajohdon seminaari on kasvamassa maan tärkeimmäksi foorumiksi kuntapäättäjien ja yrittäjien kohtaamiselle. Listaa voi jatkaa pidemmällekin. Kysymys kuuluu: Miten hyvä kilpailukykymme siirretään jatkossa entistä tehokkaammin edunvalvonnalliseksi vahvuudeksi? Uusi vaikuttamisen malli kristallisoi järjestön kärkihankkeita Edunvalvonnan osa-alueiden kirjomme on laaja. Niin sen on oltavakin, sillä edunvalvonnan tulee ulottua yrittäjien toimintaympäristön joka kolkkaan. Samalla on myös vaara hukkua yksittäisten edunvalvontaa koskevien yksityiskohtien hetteikköön ovatko esimerkiksi jäsenemme ajan tasalla siitä mitä ja miksi järjestössä heidän eteensä tehdään? Voisiko edunvalvonnan kärkihankkeita siksi koota laajemmiksi kokonaisuuksiksi? 3

4 Kehitin tätä kampanjakierrosta varten uutta toimintatapaa, josta toivon keskustelunavausta. Toimintatapa kulkee työnimellä Suomen Yrittäjät 2.0. Uusi vaikuttamisen malli. Sen avulla voimme luoda järjestöllemme lisää tehokkuutta, vaikuttavuutta ja selkeämpää ulkoista kuvaa. Tämän mallin teemoiksi esitän kolme suomalaisille yrittäjille ajankohtaista ja suurinta osaa jäsenistömme koskevaa asiaa: kansainvälistyminen ja yritysten kasvu yksinyrittäjien menestyksen vahvistaminen palvelusektorin kasvun mahdollisuudet 4

5 Mallin perusajatus on, että nykyisten vuosittain vaihtuvien painopisteiden sijasta yrittäjäjärjestö sitoutuu kulloinkin kaksi tai kolme vuotta kestäviin kärkiteemoihin, jotka nostetaan edunvalvonnan ja viestinnän keskiöön. Kyseiset teemat eivät ole kiveen hakattuja, mutta esimerkkejä siitä millaisia tulevien vuosien kärkiteemat yrittäjäjärjestöllä voisivat olla. Uudelle vaikuttamisen mallille on useampikin peruste. Poliitikot, ministeriöiden virkamiehet ja muut päättäjät elävät jatkuvassa informaatiotulvassa. Yksittäisten etujärjestöjen tavoitteita tulvii joka suunnalta. Siksi muutamat kärkiteemat, jotka konkreettisesti kasaavat yhden aihealueen edunvalvonnan tavoitteet selkeiksi kokonaisuuksiksi, helpottavat päätöksentekijöitä. Syy-seuraussuhteet on helpompi hahmottaa. Merkitys Suomen taloudelle on helpompi nähdä laajemmista kokonaisuuksista. Mitä selkeämpiä olemme, sitä parempia edunvalvonnan tuloksia voimme odottaa. Selkeillä aihekokonaisuuksilla erotumme myönteisesti kilpailijoistamme. Jäsenistölle menevä viestintä selkeytyy päätavoitteista ja onnistumisesta kertominen selkeytyy. Sekoittaisiko uusi malli Suomen Yrittäjien nykyistä edunvalvontaa? Ei sekoittaisi. Uusi malli ei riko nykyisiä toimintatapoja, ei sekoita sektorikohtaisia toimenkuvia keskusjärjestössä eikä muutoinkaan sotke nykyistä edunvalvontaa. Kyse on tärkeiden teemojen paketoimisesta nykyistä laajemmiksi kärkihankkeiksi. Uusi toimintamalli ei myöskään häiritse valmistuvaa järjestön strategiaa, jossa käsitellään nimenomaan strategisia linjauksia seuraaville vuosille. Tämän päivän järjestötyön pitää olla mutkatonta Takavuosien reviirit luottamushenkilöiden ja järjestön henkilöstön välillä kuuluvat mielestäni historiaan. Edunvalvontaa ja arkipäivän järjestövaikuttamista on tehtävä rennosti ja reviirijaoista vapaana. Itse sitoudun nykyaikaiseen aktiiviseen vuoropuheluun luottamushenkilöstön ja asiantuntijahenkilöstön välillä. Tapani toimia on suora, reilu ja muita päätöksentekoon rohkaiseva. Lapissa on aina ensin katsottu mies eikä nuttu tämä sopii ohjeeksi myös valtakunnallisen järjestön johtamiseen. Torniossa, Paula Aikio-Tallgren 5

6 MAAILMA ON MEIDÄN JOKAINEN YRITYS VOI MENESTYÄ KANSAINVÄLISESTI. Kansainvälisyys ei Suomessa ole enää vaihtoehto. Jokainen yritys on jo tavalla tai toisella globaalissa toimintaympäristössä, halusipa se sitä tai ei. Tästä syystä näen, että kansainvälisyys nousee luontevasti Suomen Yrittäjien tärkeäksi, ellei jopa tärkeimmäksi asiaksi lähivuosina. Kansainvälisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin pitää yrittäjäjärjestössä tarttua hanakasti ja maailmanvalloittajan ottein. On uuden aika. On monta hyvää ja oikeaa syytä rohkaistua kansainvälisille markkinoille juuri nyt. Huono taloustilanne on kääntänyt monen yrittäjän katseet Suomen rajojen ulkopuolelle. Nälkä ei ole huono kimmoke. Muuttuvien markkinoiden myllerryksestä on alkanut moni menestystarina. Lohdullista on myös muistaa, että kaupankäynti tehdään edelleenkin ihmisten kesken. Suomalaisista pidetään ja tapaamme toimia arvostetaan. Yrittäjäjärjestön missio on rohkaista jäsenyrityksiämme realistiseen kansainvälistymiseen. Henkinen kynnys on usein korkeampi ylittää kuin tosiasialliset käytännön ongelmat. Sparraajan rooli istuu Suomen Yrittäjille hyvin. Globaalit markkinat tarjoavat kotimaata laajempia bisnesmahdollisuuksia. Huomio meillä on usein kiinnittynyt vain vientiin. Silloin sipaistaan vain jäävuoren huippua. Erityyppiset arvoketjut, yhteistyömuodot, asiantuntijaosaamisen myynti ja osto, palveluviennin lukemattomat mahdollisuudet ja tuonti ovat kaikki mahdollisuuksia lisätä suomalaisyritysten vaurautta ja liiketoimintaa. Näitä mahdollisuuksia on yrittäjäjärjestön nostettava aktiivisesti esille. 6

7 Yrittäjäjärjestön missio on rohkaista jäsenyrityksiämme realistiseen kansainvälistymiseen. Suomi tukee monin tavoin kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä juuri nyt. Tietoa, erilaisia kv-palveluita ja rahoitusmalleja on olemassa sadoittain. Yrittäjäjärjestö on paras asiantuntija kertomaan julkisille ja yksityisille palvelutuottajille mitä ruohonjuuritasolla tarvitaan. Suomen Yrittäjien pitää olla edelläkävijänä vaikuttamassa siihen, että tarjottavat palvelut ja niihin liittyvä rahoitus ovat oikein mitoitettuja, oikea-aikaisia ja joustavasti yritysten saatavilla. Yrittäjiä tarvitaan Team Finland -verkostossa. Kansainvälisten markkinoiden nopeutunut sykli on yrityksille haaste. Tuotteiden elinkaaret ovat lyhentyneet, markkinat vaativat nopeutta. Päätös lähteä kansainvälisille markkinoille on aina strateginen päätös, mutta prosessina ei välttämättä niin juhlallinen ja monitasoinen kuin menneinä vuosina. Yritykset tarvitsevat siksi palveluja nopeammin kuin vuosikymmen sitten. Bisneksen tempo on nopeutunut, reagointinopeus on tärkeää. Tätä viestiä yrittäjäjärjestön tulee korostaa kansainvälistysmispalveluiden tuottajille ja päätöksiä tekeville ministeriöille. Meidän tulee laaja-alaisesti tuottaa tietoa suomalaisten yritysten kansainvälisestä kilpailukyvystä. Suomalaisen työn kokonaiskustannuksia on jatkuvasti tarkasteltava kansainvälisessä kontekstissa. Se, että vertaamme omaa kilpailukykyämme vuoden tai vuosikymmenen takaisiin ja käymme kotikutoista keskustelua Suomen sisällä, ei anna meille tarvittavaa tavoitetasoa. Vertailukohdat omalle kilpailukyvyllemme on haettava naapurimaista ja EU:sta. Työmarkkinoiden uudistaminen, työllistämiskynnyksen madaltaminen ja hintakilpailukyky ovat asioita joihin Suomen Yrittäjien tulee aktiivisesti vaikuttaa. 7

8 Menestyminen maailmalla tarkoittaa myös yrityksen sisäisten toimien vahvistamista. Markkinointiosaaminen on koettu edelleen suomalaisyrityksissä akilleen kantapääksi. Kansainvälinen osto-osaaminen on yhtä tärkeää kuin myyntiosaaminenkin. Koulutusteemoissaan yrittäjäjärjestön pitää painottaa kautta linjan nimenomaan kansainvälisen osaamisen vahvistamista. Kasvavia markkinoita on monilla toimialoilla, joita ei edes tunnettu muutama vuosi sitten. Uudet kasvualat, vaikkapa terveysteknologia, erilaiset mobiiliratkaisut tai clean techin monet ulottuvuudet pitää nostaa esiin myönteisinä mahdollisuuksina suomalaisille firmoille. Toimialajärjestöt ovat avainasemassa uusien toimialakohtaisten innovaatioiden esille tuomisessa. Toimialajärjestöjen asiantuntemus on nykyistä paremmin nostettava esiin myös keskusjärjestön kansainvälisessä toiminnassa. Keskusjärjestössä kansainvälisen toiminnan resursointi on tällä hetkellä rajallista. Kyse on myös tietoisesta valinnasta. Ei haluttu kilpailla mm. koulutuspalveluiden järjestäjänä, sillä tarjoajia on yllin kyllin markkinoilla. Henkilöresurssointia ei ole välttämätöntäkään kasvattaa, jos aluejärjestöissä jo olemassa oleva kansainvälinen osaaminen saadaan aktivoitua koko järjestön käyttöön. On fiksua koordinoida keskusjärjestö ja kansainvälisesti aktiiviset aluejärjestöt miettimään voimien yhdistämistä. Suomen Yrittäjillä on jo vuosia ollut kokoaan suurempi rooli eurooppalaisessa yrittäjäjärjestömaailmassa. Meitä arvostetaan ja meitä kuullaan. Eurooppalaisessa edunvalvontajärjestössä toimiminen ei ole itseisarvo sinänsä. Suomen nykyisestä yrityslainsäädännöstä kolme neljäsosa tulee EU:sta. Siksi on tärkeää vaikuttaa eurooppalaiseen päätöksentekoon ja toisaalta vastaavasti tiedottaa näistä omaan jäsenistöön päin. Yhteistyö toimialajärjestöjen kanssa on tässäkin asiassa luontevaa ja välttämätöntä. 8

9 YKSIN- JA MIKRO- YRITTÄJÄT VAHVOINA TULEVAISUUTEEN - MYÖNTEISET ESIMERKIT MENESTYKSESTÄ JA JAKSAMISESTA LISÄÄVÄT SUOMEEN UUSIA YRITTÄJIÄ Tänä keväänä valmistunut Suomen Yrittäjien Yksinyrittäjien ohjelma on mielestäni erinomainen esimerkki sellaisesta laaja-alaisesta edunvalvonnan ja jäsenpalvelun kokonaisuudesta, joita myös tällä uuden vaikuttamisen mallilla tarkoitan. Tätä kirjoittaessani en tiedä onko teemasta tarkoitus tehdä tätä vuotta pidempikestoisempi tai laajempi hanke. Toivottavasti näin, sillä yksinyrittäjien asia ja edunvalvonnan tavoitteet eivät vanhene vuodessa. Koska ohjelmapaperi on mainio kokonaisuus jo nyt, esitän yksinyrittäjien ohjelmaan muutamia uusia näkökulmia ja toimenpiteitä. Yksinyrittäjien edunvalvonnassa Suomen Yrittäjillä on jo paljon saavutettuja voittoja. Henkilöyhtiöiden velkajärjestelymahdollisuus oli kevään myönteinen uutinen. Kauppakeskusyrittäjät saivat pitkään tavoitellun mahdollisuuden vapaapäivään. Uusi yrityslaki on kohdistettu nimenomaan mikroyrittäjille. Olemassa oleva lista uusista edunvalvonnan tavoitteista on hyvä ja oikea. 9

10 Haluan kuitenkin nostaa ykköseksi vanhemmuuden kustannukset. Yrittäjäjärjestön pitää tavoitella naapurimaidemme tapaan vanhemmuuden kustannusten siirtoa äidin työnantajalta yhteiskunnan yhteisistä verovaroista hoidettavaksi. Samalla on nostettava keskusteluun yksinyrittäjän asema äitinä tai isänä. Vanhemmuuden ja yksinyrittäjyyden sovittaminen yhteen on raskasta sekä taloudellisesti että henkisesti. Verkottumisessa yksinyrittäjät ovat tienraivaajia. Takavuosien alihankintayhteistyöstä ja palveluiden ostoista on tultu pitkä matka nykyiseen verkottumiseen. Missä ennen oli yksi suuri tai keskisuuri yritys, on tänään kymmenen yksinyrittäjää. Tämä ei näy tilastoissa ja tätä ei liiemmin ole huomioitu julkisessa keskustelussa. Yrittämisen tapa on muuttunut, mutta yhteiskuntaan säteilevä hyöty ja hyvinvointi ovat ennallaan. Yrittäjäjärjestön pitää nostaa julkiseen keskusteluun verkottumisen nykytilanne ja sen myönteiset vaikutukset. On tärkeää kertoa, että yksinyrittäjä on arvokas osa yrittäjyyden palapeliä. Monet uusista start-up -yrityksistä on perustettu kierrätyksen periaatteella: perusta, pyöritä, myy eteenpäin. Toiminnaltaan ja tulokseltaan terve mikroyritys on hyvää kauppatavaraa. Pienimuotoisena yritystoiminta on helpompi myydä eteenpäin kuin raskas kiinteistö- ja muulla omaisuudella kasvatettu firma. Uusi ostaja voi halutessaan kasvattaa yritystä tai liittyä monien sarjayrittäjien joukkoon. Myös portfolioyrittäjyys kasvaa koko ajan. Yksinyrittäjät voivat siis olla ostokohde kasvavalle määrälle yrityskauppoja. Yksinyrittäjien merkitystä omistaja- ja sukupolvenvaihdoksissa pitää korostaa ja räätälöidä Suomen Yrittäjien omistajanvaihdoshanketta myös yksinyrittäjille. Ennen yksinyrittäjyyttä ajateltiin välivaiheena kohti työnantajayrittäjyyttä. Osalle yksinyrittäminen on strateginen valinta ja sitä pitää kunnioittaa. Osa taas tavoittelee aktiivisesti yrityksensä kasvattamista. Näille kasvuhakuisille yrittäjille Suomen Yrittäjien edunvalvonnan on turvattava taustatukea. Työllistämisen helpottaminen on keskiössä. Jäsenpalveluiden uudistuksessa hyvä idea oli koota yksinyrittäjiä koskeva aineisto verkkosivuilla yhteen ja samaan portaaliin. Toinen yhtä hyvä uudistus olisi avata Suomen Yrittäjien toimistossa yksi neuvontapuhelin yksinyrittäjiä varten. Yhden numeron palvelupiste olisi tervetullut lisä jäsenpalveluihin. Yksinyrittäminen on vapaudesta huolimatta myös raskasta. Yrittäjän henkiseen jaksamiseen on Suomen Yrittäjien toiminnassa panostettava entistä enemmän. Sosiaalinen turva ja varmuus siitä, että yksinyrittäjä ei putoa tyhjän päälle sairastumisen, elämänmuutoksen tai hankalan taloustilanteen vuoksi ovat välttämättömiä edunvalvonnan tavoitteita. 10

11 Yksinyrittäjää auttaa parhaiten oman paikkakunnan toinen yrittäjä, ja tästä syystä tähän toiminnan muotoon paikallisyhdistyksille pitää luoda uusia työkaluja. Yksinyrittäjien vertaistuen kehittäminen kuuluu luontevasti paikallisyhdistyksille. Yksinyrittäjää auttaa parhaiten oman paikkakunnan toinen yrittäjä ja tästä syystä tähän toiminnan muotoon paikallisyhdistyksille pitää luoda uusia työkaluja ja toimintamalleja. Tehdyssä yksinyrittäjien ohjelmassa vuoden huipennus kulkee nimellä Synergiapäivä. Yksinyrittäjyyden myönteistä teemaa voi jatkaa laajemmallakin kampanjalla, vaikkapa nimellä Yksinyrittäjä on ykkönen. Yrittäjäjärjestön tehtävänä on yksinyrittäjien statuksen nostaminen mediassa ja julkisessa keskustelussa. On tärkeää korostaa yksinyrittämisen positiivisia puolia; edelläkävijyyttä mm. verkottumisessa ja start-up-yrittäjinä. Myönteiset esimerkit yksinyrittäjien menestyksestä ja jaksamisesta lisäävät tähän maahan uusia yrityksiä! 11

12 PALVELUJEN SUOMI - VAHVA PALVELUSEKTORI LISÄÄ SUOMEN TALOUSKASVUA Kolmanneksi tärkeäksi aiheeksi halusin ottaa jonkin toimialakohtaisen teeman. Tämä olikin jo vaikeampi tehtävä. Järjestössä on vaalittu tasapuolisuutta ohi yksittäisen toimialan edunvalvonnan. Tämä on luonnollinen linjaus, sillä toimialajärjestöille on luontevasti langennut oman sektorinsa erityiskysymysten edunvalvonta. Koska aluejärjestöjen ja toimialajärjestöjen yhteisissä tapaamisissa on kuitenkin usein mietitty uusia yhteistyömuotoja, tässä voisi olla yksi sellainen. Palvelut koskettavat tavalla tai toisella kaikkia toimialoja. Saksan talousmenestyksessä vahvalla palvelusektorilla on ollut tärkeä asema. Palvelut ovat siellä eriytyneet itsenäisiksi klustereiksi esimerkiksi teollisuustuotannon rinnalla. Suomessa palvelujen katsotaan linkittyvän tavaratuotannon kylkiäiseksi tai automaattiseksi tuotteen osaksi. Ajattelutapaa on hyvä päivittää. Vahva palvelusektori laajassa merkityksessä voi olla Suomen seuraava menestysala, vaikka se sitten jaettaisiinkin varsinaiseen palvelutuotantoon ja tämän lisäksi tuotteisiin liittyväksi lisäarvoksi. Keskusjärjestön ja toimialajärjestön yhteistyölle palveluiden yhteinen teema antaisi uusia syttöjä. Yhteistyö vahvistuisi sillä, että toimialajärjestöjä koskevaa edunvalvontaa linkitettäisiin keskusjärjestön toimenpiteisiin uudella tavalla. 12

13 Ehdotan Palvelujen Suomi -nimistä selvitystä siitä miten Suomen Yrittäjien toimialajärjestöt näkevät palvelusektorin nykytilanteen ja mitä toimenpiteitä palveluosaamisen vahvistamiseksi Suomessa kannattaa tehdä. Ehdotan Palvelujen Suomi -nimistä selvitystä siitä miten Suomen Yrittäjien toimialajärjestöt näkevät palvelusektorin nykytilanteen ja mitä toimenpiteitä palveluosaamisen vahvistamiseksi Suomessa kannattaa tehdä. Selvitys toimisi runkona tuleville edunvalvonnan tavoitteille ja samalla toisi uutta yhteistyötä toimialajärjestöjen ja keskusjärjestön välille. Palvelut ovat kansainvälisesti mitattuna valtava bisnes. Länsimaisen materiakulutuksen saavuttaessa ainakin jonkinlaista lakipistettään, kuluttajan ja yrityksen kiinnostus kääntyy yhä enemmän palveluiden puoleen. Kuluttaja haluaa, että mobiiliratkaisu kertoo päivittäisen terveydentilan. Yritys haluaa arkipäivän rutiineihin yhä kehittyneempiä toimintoja. Terveydenhuolto lepää yhä enemmän älylaitteiden etätoimintojen ja diagnoosien varassa. Peliteollisuuden tuotteet eivät ole enää pelkkää viihdettä vaan koulutusta ja opetusta. Virtuaaliopiskelu lisääntyy kaikkialla maailmassa. Suomen Yrittäjien tulevista jäsenistä merkittävä osa tulee lähivuosina olemaan uudentyyppisten palvelujen tuottajia. Siksi panostaminen palvelusektorin haasteisiin ja mahdollisuuksin on fiksua ennakointia. 13

14 Esittelyssä: PAULA AIKIO-TALLGREN Paula Aikio-Tallgren (50) on aktiivinen toimija alueellisesti sekä valtakunnallisesti. Hän on toiminut 20 vuotta vähittäis-, maahantuontija tukkukauppa-alan yrittäjänä. Paula puhuu sujuvasti sekä ruotsia että englantia sekä on kuin kotonaan kansanvälisillä areenoilla. Finska företag står inför stora förändningar. Globaliseringen är på många sätt en utmaning både för sme-företag och vår företagarorganisation. Vi måste förstärka vår ställning i näringslivspolitiska frågor. Vi måste synas i samhället och uttrycka våra främsta målsättningar kristallklart. Jag är redo att axla ansvaret som Företagarna i Finlands ny ordförande. Internationell erfahrenhet och att betrakta saker och ting ur en internationell synvinkel tillhör mina styrkor. För mig är varje enskilt medlemsföretag det viktigaste som finns. 14

15 Yrittäjäjärjestötausta: Lapin Yrittäjien puheenjohtaja 2014 Suomen Yrittäjien hallitus 2010 Suomen Yrittäjien työvaliokunta 2012 Kasvun ja kansainvälistymisen valiokunnan puheenjohtaja 2011 Vuodesta 2002 yrittäjäjärjestön luottamustehtävissä: Tornion Yrittäjien hallitus 2002 Tornion Yrittäjien puheenjohtaja Länsipohjan Yrittäjien puh.johtaja Valtakunnallinen vaikuttaja: Finnveran hallintoneuvosto 2012 Taloudellisten ulkosuhteiden ohjausryhmä, Team Finland 2014 Kuntien takauskeskuksen hallitus 2014 Kuntaliiton valtuuston varajäsen 2013 Suomalais-ruotsalainen Raja jokikomissio 2010 Maakunnallinen vaikuttaja: Lapin Liiton valtuusto 2013 Lapin korkeakoulukonsernin neuvottelukunta 2014 Paikallinen vaikuttaja: Tornion kaupunginvaltuutettu 2008 Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja 2013 MUUT LUOTTAMUSTOIMET Katso tarkemmin nettisivuilta paulapuheenjohtajaksi.fi Yrittäjänä Lapissa Virvatuli-Valaisimet Oy: Valaisimien maahantuonti ja tukkukauppa Revontuli-Valaisimet Ky: Kodinkoneiden ja valaisimien vähittäiskauppa (Tekniset -ketju) Kolme omaa toimipistettä Torniossa ja Kemissä

16 Dynaaminen vaikuttaja. paulapuheenjohtajaksi.fi facebook.com/paulapuheenjohtajaksi

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA 1 YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA KAUPPAKAMARI Työskentelemme elinvoimaisen Suomen puolesta. Suomi ilman hyvinvoivia yrityksiä on Suomi ilman hyvinvointia. Keskuskauppakamari ja 19 alueellista kauppakamaria,

Lisätiedot

Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin erikokoisissa yrityksissä vuosina Yritykset kantavat Suomea ja lisäävät hyvinvointia

Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin erikokoisissa yrityksissä vuosina Yritykset kantavat Suomea ja lisäävät hyvinvointia Yritykset kantavat Suomea ja lisäävät hyvinvointia Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin erikokoisissa yrityksissä vuosina 2001 2016 24 047 22 640 33 775 23 444 Nettolisäys: 77 090 15 399 Työpaikat syntyvät

Lisätiedot

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä 1 Korporaatioiden aika on ohi Suomessa on 90 000 työnantajayritystä: NORMAALISITOVA KENTTÄ Noin 20 000 yritystä

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 SKOL, strategia 2015-2018 Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Korporaatioiden aika on ohi Suomessa on 90 000 työnantajayritystä: NORMAALISITOVA KENTTÄ Noin 20 000 yritystä Kuuluvat työnantajaliittoihin Voivat vaikuttaa

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Positiivinen vaikutus. Kettukin verkostopäivä Elisa Lientola

Positiivinen vaikutus. Kettukin verkostopäivä Elisa Lientola Positiivinen vaikutus Kettukin verkostopäivä 2.11.2017 Elisa Lientola Mikä on se muutos mikä halutaan Mikä on epäkohta ja miksi se on ongelma? Mihin tarvitaan parannus? Selkeä viesti Onko ratkaisu olemassa

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Yrittäjyyden edunvalvoja Tehtävämme on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja huolehtia yrittäjien puolesta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Näin ryhdyt yrittäjäksi. Yrittäjien oma järjestö. Paikallisyhdistykset 397 Aluejärjestöt 20 Toimialajärjestöt 64. Jäsenyrityksiä

Näin ryhdyt yrittäjäksi. Yrittäjien oma järjestö. Paikallisyhdistykset 397 Aluejärjestöt 20 Toimialajärjestöt 64. Jäsenyrityksiä Näin ryhdyt yrittäjäksi Tarvitset hyvän idean. Perusta yritys. Toteuta innolla. Jatka intohimolla. Suomen Yrittäjät auttaa yrittäjyyden eri vaiheissa. Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset 397 Aluejärjestöt

Lisätiedot

Näin ryhdyt yrittäjäksi

Näin ryhdyt yrittäjäksi Näin ryhdyt yrittäjäksi Tarvitset hyvän idean. Perusta yritys. Toteuta innolla. Jatka intohimolla. Suomen Yrittäjät auttaa yrittäjyyden eri vaiheissa. Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset 397

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Mia Hakulinen 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden pyörittämisessä Yritysten lukumäärän (263 001 kpl) jakautuminen kokoluokittain vuonna 2008 Keskisuuret

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK-2015 strategian ydin Missio, visio ja arvot Missio = Perustehtävä, olemassaolon

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman (kasvavia) yrityksiä Päijät-Hämeen Yrittäjät Outi Hongisto

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman (kasvavia) yrityksiä Päijät-Hämeen Yrittäjät Outi Hongisto Suomen uudistaminen ei onnistu ilman (kasvavia) yrityksiä 21.11.2017 Päijät-Hämeen Yrittäjät Outi Hongisto Yritysrakenne Suomessa 2015 0,2 % Suuryritykset (250 hlöä) 581 0,9 % Keskisuuret yritykset (50

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija Mari Huupponen, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari BUUSTIa kansainvälistymisestä, Lahti 9.4.2015 Aiheitamme tänään 1. Ruotsin markkinat

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN!

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä

Lisätiedot

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Suomen Ekonomien hallitukseen 2018-2020 Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Infoa haastattelijalle Nina Juhava, 29.8.2017 5.9.2017 Hallitushaastattelut Hallitushaastattelut 1. Esityö: Tehtävän

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011

Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011 Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011 Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma MSO hallitusohjelmassa Toteuttaa

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista

LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista TEAM FINLAND-KIERTUE, KOUVOLA 4.5.2017 Timo Vuori, Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

Voimme saada aikaan mitä vaan, kunhan emme välitä siitä kuka saa kehut. Harry S. Truman

Voimme saada aikaan mitä vaan, kunhan emme välitä siitä kuka saa kehut. Harry S. Truman Voimme saada aikaan mitä vaan, kunhan emme välitä siitä kuka saa kehut Harry S. Truman 1 K-P:n Yrittäjien ja sen paikallisella yhdistystoiminnalla on suuri merkitys alueen yrittämiselle. Laadukkaan ja

Lisätiedot

Yrittäjän näköinen yrityskehittäjä. Jyrki Mäkynen puheenjohtaja Suomen Yrittäjät 23.1.2015

Yrittäjän näköinen yrityskehittäjä. Jyrki Mäkynen puheenjohtaja Suomen Yrittäjät 23.1.2015 Yrittäjän näköinen yrityskehittäjä Jyrki Mäkynen puheenjohtaja Suomen Yrittäjät 23.1.2015 Yritysrakenne Suomessa 0,2% Suuryritykset (250- hlöä) 588 0,9% Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä) 2 592 5,5% Pienyritykset

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Tampereen uuden strategian valmistelutilanne

Tampereen uuden strategian valmistelutilanne Tampereen uuden strategian valmistelutilanne Strategiajohtaja Reija Linnamaa Tampereen kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 28.8.2017, Tampere-talo 1 Miksi Tampereen strategia? 2 Pormestariohjelma ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

Yritysten menestys, Tulevaisuuden tekeminen, Vahva osaaminen, Hyvä työyhteisö.

Yritysten menestys, Tulevaisuuden tekeminen, Vahva osaaminen, Hyvä työyhteisö. Arvokirja EK:n neljä arvoa EK:lla on pitkä historia, vahva kulttuuri ja aikojen kuluessa nykymuotoonsa kehittynyt arvomaailma. Vaikka arvot muuttuvat hitaasti, nykyinen murrosaika nosti ne puheenaiheiksi

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020

Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 22.9.2014 1 2 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 SISÄLLYS ETELÄ-KARJALAN YRITTÄJIEN STRATEGIA

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Business Team for Russia: Venäjän bisnesosaaminen kootaan yhteen

Business Team for Russia: Venäjän bisnesosaaminen kootaan yhteen Business Team for Russia: Venäjän bisnesosaaminen kootaan yhteen 1 Suomi houkuttelee osaajia, investointeja ja matkailijoita Team Finland tukee kasvua ulkomailla Luomme ympäristöä, joka edistää menestystä

Lisätiedot

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Omistajanvaihdosnäkymät 2010-2020 Yrittäjät ikääntyvät, 50 % yrittäjistä iältään 50+ Myyntiin (ulkop.) 28 000 yritystä Sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

TOIMINTASUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan Yrittäjät TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä Toiminta-ajatus: toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Elinkeinoelämän näkökulma - kilpailukyvyn avaimet. EK:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Ilpo Kokkila

Elinkeinoelämän näkökulma - kilpailukyvyn avaimet. EK:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Ilpo Kokkila Elinkeinoelämän näkökulma - kilpailukyvyn avaimet EK:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Ilpo Kokkila Suomen globaalit haasteet Ilmastonmuutos Eurokriisi Energiapaletin muutos Regulaatiousko ja -tulva

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Tervetuloa kokeilemaan!

Tervetuloa kokeilemaan! Tervetuloa kokeilemaan! MeUskaltajat-verkoston Tarinapaja: Kokeileva ja kokemuksellinen kehittäminen Jari Koskinen Toimitusjohtaja *)Kriittiset menestystekijät: Missä on onnistuttava, jotta edistämme ensi

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen haaste vai mahdollisuus Seinäjoki 4.9.2014

Sosiaalihuoltolaki Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen haaste vai mahdollisuus Seinäjoki 4.9.2014 Sosiaalihuoltolaki Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen haaste vai mahdollisuus Seinäjoki 4.9.2014 Järjestön ja julkisen dialogi uudistuvassa sosiaalihuollossa Marita Ruohonen Valtuuston varapj, SOSTE

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina

Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina Lauri Korkeaoja Hallituksen puheenjohtaja Teemat 1) Järjestöt Suomessa 2) Sosiaali ja terveyssektorin erityispiirteitä suomalaisessa yhteiskunnassa 3) Sote järjestöt

Lisätiedot

Vihreää kasvua ja menestystä maalle

Vihreää kasvua ja menestystä maalle 3 -ohjelma linjaa MTK-järjestön yhteiskunnallista vaikuttamista, markkinavaikuttamista ja järjestön kehittämistä. Ohjelma hyväksyttiin Savonlinnan liittokokouksessa 28.-29.6.2012. Ohjelma on valmisteltu

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 1 Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 116 000 jäsenyritystä 21 aluejärjestöä 400 paikallisyhdistystä 53 toimialajärjestöä yli 4000 luottamushenkilöä 1500 jäsentä kuntien valtuustoissa 55000 Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarien kysely Venäjä-pakotteista Kohderyhmä: Suomen 19 kauppakamarin jäsenyritykset Kysely lähetetty:

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Lähis-opas julkisille keittiöille

Lähis-opas julkisille keittiöille Lähis-opas julkisille keittiöille Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat -seminaari 22.3.2017 Helsinki Kirsi Viljanen Lähiruokakoordinaattori Maa- ja metsätalousministeriö www.mmm.fi/lahiruoka lahiruokaohjelma.blogspot.fi

Lisätiedot

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020 Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 1 Savon Yrittäjien johtamisjärjestelmä Strategia 1/2015 Laatujärjestelmä ERILLIS- STRATEGIAT Päästrategiaa täydentävät. Esimerkiksi

Lisätiedot

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja Suunnittelutasojen suhteet Suunnittelutasojen suhteet Pääpointit jatkokehittelystä A. Mitä ennakkotehtävässä oli saatu aikaan? Hyvä ja konkreettinen esitys, jonka pohjalta

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta

Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta 1 Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta 116 000 jäsenyritystä 400 paikallisyhdistystä 21 aluejärjestöä 52 toimialajärjestöä yli 4000 luottamushenkilöä yli 1200 jäsentä kuntien valtuustoissa Edunvalvontaa

Lisätiedot

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Pitkäjänteistä suunnittelua ja ketterää, ihmisläheistä toteutusta Sami Sulkko Osallistava strategiaprosessi

Lisätiedot

Tekes työpaja 24.11.2009 Hajajätevesien käsittely PUHDASTA VETTÄ? Lisäarvoa asiakassuhteista Liiketoimintaa huolloista ja ylläpidosta ESITTELY

Tekes työpaja 24.11.2009 Hajajätevesien käsittely PUHDASTA VETTÄ? Lisäarvoa asiakassuhteista Liiketoimintaa huolloista ja ylläpidosta ESITTELY www. Sivu 1/8 Tekes työpaja 24.11.2009 Hajajätevesien käsittely PUHDASTA VETTÄ? Lisäarvoa asiakassuhteista Liiketoimintaa huolloista ja ylläpidosta Suomen Vesiosuuskuntien Tuki yhdistys sihteeri, Simo

Lisätiedot