Dynaaminen vaikuttaja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dynaaminen vaikuttaja."

Transkriptio

1 Yrittäjien puheenjohtajaksi Dynaaminen vaikuttaja.

2 Hyvä Yrittäjäkollega, Suomen Yrittäjät elää historiansa vahvinta kautta. Olemme suurin elinkeinoelämän järjestö ja edunvalvontakoneistomme on huippukunnossa. Järjestön tärkein missio edelleen on palvelutehtävä yksittäisen suomalaisen pienen ja keskisuuren yrityksen toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Sinun yrityksesi on järjestön asiakas ja asiakkaan ääni on painava. Tampereella vaihtuu lokakuussa järjestön puheenjohtaja. Tunnen olevani etuoikeutettu voidessani olla tällä kierroksella puheenjohtajaehdokkaana. Toimiminen jäsenyrittäjän johdossa on megaluokan haaste, jonka haluan ottaa vastaan. Suhtaudun ehdokkuuteni vakavasti ja sen osoituksena haluan pohtia järjestön suuntaviivoja ja myös omaa panostani jo kampanjan alussa. Uskon siihen, että jäsenyrittäjänä olet kiinnostunut kuulemaan miten puheenjohtajaehdokkaat näkevät järjestön tulevaisuuden ja miten sitä haluavat kehittää. Koviin haasteisiin vastattava vahvalla agendalla Lähdin liikkeelle peruskysymyksestä: Mikä on Suomen Yrittäjien puheenjohtajan rooli ja tärkein tehtävä? Voisinko olla järjestön keulakuva, joka houkuttelee yrittäjäjärjestöön uusia jäseniä ja sellaisiakin, jotka aiemmin eivät ole syystä tai toisesta olleet jäsenyydestä kiinnostuneita? Voinko olla puheenjohtaja, johon jäsenyrittäjämme voi samaistua?

3 Puheenjohtaja on mikro- ja pk-yritysten tulkki suomalaiseen yhteiskuntaan päin. Hänen on puhuttava kieltä, jota poliittiset päättäjät, jäsenistö, sidosryhmät ja media ymmärtävät. Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon ja lainsäädäntöön nousee tärkeysasteikolla yhä korkeammalle. Pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ladataan yhä enemmän talouskasvun ja työllistämisen paineita yhteiskunnan taholta. Haaste otetaan yrityksissä vastaan, mutta vastaavasti järjestöllä täytyy olla vahva agenda siitä mitä näiden tavoitteiden toteutuminen poliittiselta päätöksenteolta vaatii. Tiedämme, että yrittäjyydellä on kansalaisten vahva tuki takanaan. Painoarvomme on kasvanut viime vuosina, mutta työkenttää riittää edelleen. Yleinen hyväksyntä ja yrittäjyyden arvostus on vietävä päätöksentekoon ja sitä kautta toimintaan. Sen aika on juuri nyt. Tämä edellyttää väsymätöntä puhemiehenä olemista ja asioiden tulkkauskykyä. Uskon olevani tässä asiassa vahva ja vakuuttava. Osaan puhua kieltä, jota ihmiset ymmärtävät. Edunvalvonta toiminnan ytimessä Toinen tärkeä kokonaisuus itselleni tämän kampanjan lähtökuopissa koski edunvalvonnan kehittämistä ja uudistamista. Te jäsenyrittäjät rankkaatte edunvalvonnan vuodesta toiseen järjestön tärkeimmäksi tehtäväksi. Miten järjestön edunvalvontaa voisi siis nykyisestä kehittää? Entä millainen on Suomen Yrittäjien kilpailukyky muihin elinkeinoelämän järjestöihin verrattuna? Lähtöasetelmat Suomen Yrittäjissä ovat mielestäni hienot. Yrittäjissä on vahvaa asiantuntemusta ja uutta draivia. Esimerkkejä löytyy paljon. Taannoinen viestinnän kokonaisuudistus onnistui nappiin. Otimme EU-vaalit vahvasti agendalla. Kuntavaalikampanjointi ylitti tavoitteensa. Kuntajohdon seminaari on kasvamassa maan tärkeimmäksi foorumiksi kuntapäättäjien ja yrittäjien kohtaamiselle. Listaa voi jatkaa pidemmällekin. Kysymys kuuluu: Miten hyvä kilpailukykymme siirretään jatkossa entistä tehokkaammin edunvalvonnalliseksi vahvuudeksi? Uusi vaikuttamisen malli kristallisoi järjestön kärkihankkeita Edunvalvonnan osa-alueiden kirjomme on laaja. Niin sen on oltavakin, sillä edunvalvonnan tulee ulottua yrittäjien toimintaympäristön joka kolkkaan. Samalla on myös vaara hukkua yksittäisten edunvalvontaa koskevien yksityiskohtien hetteikköön ovatko esimerkiksi jäsenemme ajan tasalla siitä mitä ja miksi järjestössä heidän eteensä tehdään? Voisiko edunvalvonnan kärkihankkeita siksi koota laajemmiksi kokonaisuuksiksi? 3

4 Kehitin tätä kampanjakierrosta varten uutta toimintatapaa, josta toivon keskustelunavausta. Toimintatapa kulkee työnimellä Suomen Yrittäjät 2.0. Uusi vaikuttamisen malli. Sen avulla voimme luoda järjestöllemme lisää tehokkuutta, vaikuttavuutta ja selkeämpää ulkoista kuvaa. Tämän mallin teemoiksi esitän kolme suomalaisille yrittäjille ajankohtaista ja suurinta osaa jäsenistömme koskevaa asiaa: kansainvälistyminen ja yritysten kasvu yksinyrittäjien menestyksen vahvistaminen palvelusektorin kasvun mahdollisuudet 4

5 Mallin perusajatus on, että nykyisten vuosittain vaihtuvien painopisteiden sijasta yrittäjäjärjestö sitoutuu kulloinkin kaksi tai kolme vuotta kestäviin kärkiteemoihin, jotka nostetaan edunvalvonnan ja viestinnän keskiöön. Kyseiset teemat eivät ole kiveen hakattuja, mutta esimerkkejä siitä millaisia tulevien vuosien kärkiteemat yrittäjäjärjestöllä voisivat olla. Uudelle vaikuttamisen mallille on useampikin peruste. Poliitikot, ministeriöiden virkamiehet ja muut päättäjät elävät jatkuvassa informaatiotulvassa. Yksittäisten etujärjestöjen tavoitteita tulvii joka suunnalta. Siksi muutamat kärkiteemat, jotka konkreettisesti kasaavat yhden aihealueen edunvalvonnan tavoitteet selkeiksi kokonaisuuksiksi, helpottavat päätöksentekijöitä. Syy-seuraussuhteet on helpompi hahmottaa. Merkitys Suomen taloudelle on helpompi nähdä laajemmista kokonaisuuksista. Mitä selkeämpiä olemme, sitä parempia edunvalvonnan tuloksia voimme odottaa. Selkeillä aihekokonaisuuksilla erotumme myönteisesti kilpailijoistamme. Jäsenistölle menevä viestintä selkeytyy päätavoitteista ja onnistumisesta kertominen selkeytyy. Sekoittaisiko uusi malli Suomen Yrittäjien nykyistä edunvalvontaa? Ei sekoittaisi. Uusi malli ei riko nykyisiä toimintatapoja, ei sekoita sektorikohtaisia toimenkuvia keskusjärjestössä eikä muutoinkaan sotke nykyistä edunvalvontaa. Kyse on tärkeiden teemojen paketoimisesta nykyistä laajemmiksi kärkihankkeiksi. Uusi toimintamalli ei myöskään häiritse valmistuvaa järjestön strategiaa, jossa käsitellään nimenomaan strategisia linjauksia seuraaville vuosille. Tämän päivän järjestötyön pitää olla mutkatonta Takavuosien reviirit luottamushenkilöiden ja järjestön henkilöstön välillä kuuluvat mielestäni historiaan. Edunvalvontaa ja arkipäivän järjestövaikuttamista on tehtävä rennosti ja reviirijaoista vapaana. Itse sitoudun nykyaikaiseen aktiiviseen vuoropuheluun luottamushenkilöstön ja asiantuntijahenkilöstön välillä. Tapani toimia on suora, reilu ja muita päätöksentekoon rohkaiseva. Lapissa on aina ensin katsottu mies eikä nuttu tämä sopii ohjeeksi myös valtakunnallisen järjestön johtamiseen. Torniossa, Paula Aikio-Tallgren 5

6 MAAILMA ON MEIDÄN JOKAINEN YRITYS VOI MENESTYÄ KANSAINVÄLISESTI. Kansainvälisyys ei Suomessa ole enää vaihtoehto. Jokainen yritys on jo tavalla tai toisella globaalissa toimintaympäristössä, halusipa se sitä tai ei. Tästä syystä näen, että kansainvälisyys nousee luontevasti Suomen Yrittäjien tärkeäksi, ellei jopa tärkeimmäksi asiaksi lähivuosina. Kansainvälisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin pitää yrittäjäjärjestössä tarttua hanakasti ja maailmanvalloittajan ottein. On uuden aika. On monta hyvää ja oikeaa syytä rohkaistua kansainvälisille markkinoille juuri nyt. Huono taloustilanne on kääntänyt monen yrittäjän katseet Suomen rajojen ulkopuolelle. Nälkä ei ole huono kimmoke. Muuttuvien markkinoiden myllerryksestä on alkanut moni menestystarina. Lohdullista on myös muistaa, että kaupankäynti tehdään edelleenkin ihmisten kesken. Suomalaisista pidetään ja tapaamme toimia arvostetaan. Yrittäjäjärjestön missio on rohkaista jäsenyrityksiämme realistiseen kansainvälistymiseen. Henkinen kynnys on usein korkeampi ylittää kuin tosiasialliset käytännön ongelmat. Sparraajan rooli istuu Suomen Yrittäjille hyvin. Globaalit markkinat tarjoavat kotimaata laajempia bisnesmahdollisuuksia. Huomio meillä on usein kiinnittynyt vain vientiin. Silloin sipaistaan vain jäävuoren huippua. Erityyppiset arvoketjut, yhteistyömuodot, asiantuntijaosaamisen myynti ja osto, palveluviennin lukemattomat mahdollisuudet ja tuonti ovat kaikki mahdollisuuksia lisätä suomalaisyritysten vaurautta ja liiketoimintaa. Näitä mahdollisuuksia on yrittäjäjärjestön nostettava aktiivisesti esille. 6

7 Yrittäjäjärjestön missio on rohkaista jäsenyrityksiämme realistiseen kansainvälistymiseen. Suomi tukee monin tavoin kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä juuri nyt. Tietoa, erilaisia kv-palveluita ja rahoitusmalleja on olemassa sadoittain. Yrittäjäjärjestö on paras asiantuntija kertomaan julkisille ja yksityisille palvelutuottajille mitä ruohonjuuritasolla tarvitaan. Suomen Yrittäjien pitää olla edelläkävijänä vaikuttamassa siihen, että tarjottavat palvelut ja niihin liittyvä rahoitus ovat oikein mitoitettuja, oikea-aikaisia ja joustavasti yritysten saatavilla. Yrittäjiä tarvitaan Team Finland -verkostossa. Kansainvälisten markkinoiden nopeutunut sykli on yrityksille haaste. Tuotteiden elinkaaret ovat lyhentyneet, markkinat vaativat nopeutta. Päätös lähteä kansainvälisille markkinoille on aina strateginen päätös, mutta prosessina ei välttämättä niin juhlallinen ja monitasoinen kuin menneinä vuosina. Yritykset tarvitsevat siksi palveluja nopeammin kuin vuosikymmen sitten. Bisneksen tempo on nopeutunut, reagointinopeus on tärkeää. Tätä viestiä yrittäjäjärjestön tulee korostaa kansainvälistysmispalveluiden tuottajille ja päätöksiä tekeville ministeriöille. Meidän tulee laaja-alaisesti tuottaa tietoa suomalaisten yritysten kansainvälisestä kilpailukyvystä. Suomalaisen työn kokonaiskustannuksia on jatkuvasti tarkasteltava kansainvälisessä kontekstissa. Se, että vertaamme omaa kilpailukykyämme vuoden tai vuosikymmenen takaisiin ja käymme kotikutoista keskustelua Suomen sisällä, ei anna meille tarvittavaa tavoitetasoa. Vertailukohdat omalle kilpailukyvyllemme on haettava naapurimaista ja EU:sta. Työmarkkinoiden uudistaminen, työllistämiskynnyksen madaltaminen ja hintakilpailukyky ovat asioita joihin Suomen Yrittäjien tulee aktiivisesti vaikuttaa. 7

8 Menestyminen maailmalla tarkoittaa myös yrityksen sisäisten toimien vahvistamista. Markkinointiosaaminen on koettu edelleen suomalaisyrityksissä akilleen kantapääksi. Kansainvälinen osto-osaaminen on yhtä tärkeää kuin myyntiosaaminenkin. Koulutusteemoissaan yrittäjäjärjestön pitää painottaa kautta linjan nimenomaan kansainvälisen osaamisen vahvistamista. Kasvavia markkinoita on monilla toimialoilla, joita ei edes tunnettu muutama vuosi sitten. Uudet kasvualat, vaikkapa terveysteknologia, erilaiset mobiiliratkaisut tai clean techin monet ulottuvuudet pitää nostaa esiin myönteisinä mahdollisuuksina suomalaisille firmoille. Toimialajärjestöt ovat avainasemassa uusien toimialakohtaisten innovaatioiden esille tuomisessa. Toimialajärjestöjen asiantuntemus on nykyistä paremmin nostettava esiin myös keskusjärjestön kansainvälisessä toiminnassa. Keskusjärjestössä kansainvälisen toiminnan resursointi on tällä hetkellä rajallista. Kyse on myös tietoisesta valinnasta. Ei haluttu kilpailla mm. koulutuspalveluiden järjestäjänä, sillä tarjoajia on yllin kyllin markkinoilla. Henkilöresurssointia ei ole välttämätöntäkään kasvattaa, jos aluejärjestöissä jo olemassa oleva kansainvälinen osaaminen saadaan aktivoitua koko järjestön käyttöön. On fiksua koordinoida keskusjärjestö ja kansainvälisesti aktiiviset aluejärjestöt miettimään voimien yhdistämistä. Suomen Yrittäjillä on jo vuosia ollut kokoaan suurempi rooli eurooppalaisessa yrittäjäjärjestömaailmassa. Meitä arvostetaan ja meitä kuullaan. Eurooppalaisessa edunvalvontajärjestössä toimiminen ei ole itseisarvo sinänsä. Suomen nykyisestä yrityslainsäädännöstä kolme neljäsosa tulee EU:sta. Siksi on tärkeää vaikuttaa eurooppalaiseen päätöksentekoon ja toisaalta vastaavasti tiedottaa näistä omaan jäsenistöön päin. Yhteistyö toimialajärjestöjen kanssa on tässäkin asiassa luontevaa ja välttämätöntä. 8

9 YKSIN- JA MIKRO- YRITTÄJÄT VAHVOINA TULEVAISUUTEEN - MYÖNTEISET ESIMERKIT MENESTYKSESTÄ JA JAKSAMISESTA LISÄÄVÄT SUOMEEN UUSIA YRITTÄJIÄ Tänä keväänä valmistunut Suomen Yrittäjien Yksinyrittäjien ohjelma on mielestäni erinomainen esimerkki sellaisesta laaja-alaisesta edunvalvonnan ja jäsenpalvelun kokonaisuudesta, joita myös tällä uuden vaikuttamisen mallilla tarkoitan. Tätä kirjoittaessani en tiedä onko teemasta tarkoitus tehdä tätä vuotta pidempikestoisempi tai laajempi hanke. Toivottavasti näin, sillä yksinyrittäjien asia ja edunvalvonnan tavoitteet eivät vanhene vuodessa. Koska ohjelmapaperi on mainio kokonaisuus jo nyt, esitän yksinyrittäjien ohjelmaan muutamia uusia näkökulmia ja toimenpiteitä. Yksinyrittäjien edunvalvonnassa Suomen Yrittäjillä on jo paljon saavutettuja voittoja. Henkilöyhtiöiden velkajärjestelymahdollisuus oli kevään myönteinen uutinen. Kauppakeskusyrittäjät saivat pitkään tavoitellun mahdollisuuden vapaapäivään. Uusi yrityslaki on kohdistettu nimenomaan mikroyrittäjille. Olemassa oleva lista uusista edunvalvonnan tavoitteista on hyvä ja oikea. 9

10 Haluan kuitenkin nostaa ykköseksi vanhemmuuden kustannukset. Yrittäjäjärjestön pitää tavoitella naapurimaidemme tapaan vanhemmuuden kustannusten siirtoa äidin työnantajalta yhteiskunnan yhteisistä verovaroista hoidettavaksi. Samalla on nostettava keskusteluun yksinyrittäjän asema äitinä tai isänä. Vanhemmuuden ja yksinyrittäjyyden sovittaminen yhteen on raskasta sekä taloudellisesti että henkisesti. Verkottumisessa yksinyrittäjät ovat tienraivaajia. Takavuosien alihankintayhteistyöstä ja palveluiden ostoista on tultu pitkä matka nykyiseen verkottumiseen. Missä ennen oli yksi suuri tai keskisuuri yritys, on tänään kymmenen yksinyrittäjää. Tämä ei näy tilastoissa ja tätä ei liiemmin ole huomioitu julkisessa keskustelussa. Yrittämisen tapa on muuttunut, mutta yhteiskuntaan säteilevä hyöty ja hyvinvointi ovat ennallaan. Yrittäjäjärjestön pitää nostaa julkiseen keskusteluun verkottumisen nykytilanne ja sen myönteiset vaikutukset. On tärkeää kertoa, että yksinyrittäjä on arvokas osa yrittäjyyden palapeliä. Monet uusista start-up -yrityksistä on perustettu kierrätyksen periaatteella: perusta, pyöritä, myy eteenpäin. Toiminnaltaan ja tulokseltaan terve mikroyritys on hyvää kauppatavaraa. Pienimuotoisena yritystoiminta on helpompi myydä eteenpäin kuin raskas kiinteistö- ja muulla omaisuudella kasvatettu firma. Uusi ostaja voi halutessaan kasvattaa yritystä tai liittyä monien sarjayrittäjien joukkoon. Myös portfolioyrittäjyys kasvaa koko ajan. Yksinyrittäjät voivat siis olla ostokohde kasvavalle määrälle yrityskauppoja. Yksinyrittäjien merkitystä omistaja- ja sukupolvenvaihdoksissa pitää korostaa ja räätälöidä Suomen Yrittäjien omistajanvaihdoshanketta myös yksinyrittäjille. Ennen yksinyrittäjyyttä ajateltiin välivaiheena kohti työnantajayrittäjyyttä. Osalle yksinyrittäminen on strateginen valinta ja sitä pitää kunnioittaa. Osa taas tavoittelee aktiivisesti yrityksensä kasvattamista. Näille kasvuhakuisille yrittäjille Suomen Yrittäjien edunvalvonnan on turvattava taustatukea. Työllistämisen helpottaminen on keskiössä. Jäsenpalveluiden uudistuksessa hyvä idea oli koota yksinyrittäjiä koskeva aineisto verkkosivuilla yhteen ja samaan portaaliin. Toinen yhtä hyvä uudistus olisi avata Suomen Yrittäjien toimistossa yksi neuvontapuhelin yksinyrittäjiä varten. Yhden numeron palvelupiste olisi tervetullut lisä jäsenpalveluihin. Yksinyrittäminen on vapaudesta huolimatta myös raskasta. Yrittäjän henkiseen jaksamiseen on Suomen Yrittäjien toiminnassa panostettava entistä enemmän. Sosiaalinen turva ja varmuus siitä, että yksinyrittäjä ei putoa tyhjän päälle sairastumisen, elämänmuutoksen tai hankalan taloustilanteen vuoksi ovat välttämättömiä edunvalvonnan tavoitteita. 10

11 Yksinyrittäjää auttaa parhaiten oman paikkakunnan toinen yrittäjä, ja tästä syystä tähän toiminnan muotoon paikallisyhdistyksille pitää luoda uusia työkaluja. Yksinyrittäjien vertaistuen kehittäminen kuuluu luontevasti paikallisyhdistyksille. Yksinyrittäjää auttaa parhaiten oman paikkakunnan toinen yrittäjä ja tästä syystä tähän toiminnan muotoon paikallisyhdistyksille pitää luoda uusia työkaluja ja toimintamalleja. Tehdyssä yksinyrittäjien ohjelmassa vuoden huipennus kulkee nimellä Synergiapäivä. Yksinyrittäjyyden myönteistä teemaa voi jatkaa laajemmallakin kampanjalla, vaikkapa nimellä Yksinyrittäjä on ykkönen. Yrittäjäjärjestön tehtävänä on yksinyrittäjien statuksen nostaminen mediassa ja julkisessa keskustelussa. On tärkeää korostaa yksinyrittämisen positiivisia puolia; edelläkävijyyttä mm. verkottumisessa ja start-up-yrittäjinä. Myönteiset esimerkit yksinyrittäjien menestyksestä ja jaksamisesta lisäävät tähän maahan uusia yrityksiä! 11

12 PALVELUJEN SUOMI - VAHVA PALVELUSEKTORI LISÄÄ SUOMEN TALOUSKASVUA Kolmanneksi tärkeäksi aiheeksi halusin ottaa jonkin toimialakohtaisen teeman. Tämä olikin jo vaikeampi tehtävä. Järjestössä on vaalittu tasapuolisuutta ohi yksittäisen toimialan edunvalvonnan. Tämä on luonnollinen linjaus, sillä toimialajärjestöille on luontevasti langennut oman sektorinsa erityiskysymysten edunvalvonta. Koska aluejärjestöjen ja toimialajärjestöjen yhteisissä tapaamisissa on kuitenkin usein mietitty uusia yhteistyömuotoja, tässä voisi olla yksi sellainen. Palvelut koskettavat tavalla tai toisella kaikkia toimialoja. Saksan talousmenestyksessä vahvalla palvelusektorilla on ollut tärkeä asema. Palvelut ovat siellä eriytyneet itsenäisiksi klustereiksi esimerkiksi teollisuustuotannon rinnalla. Suomessa palvelujen katsotaan linkittyvän tavaratuotannon kylkiäiseksi tai automaattiseksi tuotteen osaksi. Ajattelutapaa on hyvä päivittää. Vahva palvelusektori laajassa merkityksessä voi olla Suomen seuraava menestysala, vaikka se sitten jaettaisiinkin varsinaiseen palvelutuotantoon ja tämän lisäksi tuotteisiin liittyväksi lisäarvoksi. Keskusjärjestön ja toimialajärjestön yhteistyölle palveluiden yhteinen teema antaisi uusia syttöjä. Yhteistyö vahvistuisi sillä, että toimialajärjestöjä koskevaa edunvalvontaa linkitettäisiin keskusjärjestön toimenpiteisiin uudella tavalla. 12

13 Ehdotan Palvelujen Suomi -nimistä selvitystä siitä miten Suomen Yrittäjien toimialajärjestöt näkevät palvelusektorin nykytilanteen ja mitä toimenpiteitä palveluosaamisen vahvistamiseksi Suomessa kannattaa tehdä. Ehdotan Palvelujen Suomi -nimistä selvitystä siitä miten Suomen Yrittäjien toimialajärjestöt näkevät palvelusektorin nykytilanteen ja mitä toimenpiteitä palveluosaamisen vahvistamiseksi Suomessa kannattaa tehdä. Selvitys toimisi runkona tuleville edunvalvonnan tavoitteille ja samalla toisi uutta yhteistyötä toimialajärjestöjen ja keskusjärjestön välille. Palvelut ovat kansainvälisesti mitattuna valtava bisnes. Länsimaisen materiakulutuksen saavuttaessa ainakin jonkinlaista lakipistettään, kuluttajan ja yrityksen kiinnostus kääntyy yhä enemmän palveluiden puoleen. Kuluttaja haluaa, että mobiiliratkaisu kertoo päivittäisen terveydentilan. Yritys haluaa arkipäivän rutiineihin yhä kehittyneempiä toimintoja. Terveydenhuolto lepää yhä enemmän älylaitteiden etätoimintojen ja diagnoosien varassa. Peliteollisuuden tuotteet eivät ole enää pelkkää viihdettä vaan koulutusta ja opetusta. Virtuaaliopiskelu lisääntyy kaikkialla maailmassa. Suomen Yrittäjien tulevista jäsenistä merkittävä osa tulee lähivuosina olemaan uudentyyppisten palvelujen tuottajia. Siksi panostaminen palvelusektorin haasteisiin ja mahdollisuuksin on fiksua ennakointia. 13

14 Esittelyssä: PAULA AIKIO-TALLGREN Paula Aikio-Tallgren (50) on aktiivinen toimija alueellisesti sekä valtakunnallisesti. Hän on toiminut 20 vuotta vähittäis-, maahantuontija tukkukauppa-alan yrittäjänä. Paula puhuu sujuvasti sekä ruotsia että englantia sekä on kuin kotonaan kansanvälisillä areenoilla. Finska företag står inför stora förändningar. Globaliseringen är på många sätt en utmaning både för sme-företag och vår företagarorganisation. Vi måste förstärka vår ställning i näringslivspolitiska frågor. Vi måste synas i samhället och uttrycka våra främsta målsättningar kristallklart. Jag är redo att axla ansvaret som Företagarna i Finlands ny ordförande. Internationell erfahrenhet och att betrakta saker och ting ur en internationell synvinkel tillhör mina styrkor. För mig är varje enskilt medlemsföretag det viktigaste som finns. 14

15 Yrittäjäjärjestötausta: Lapin Yrittäjien puheenjohtaja 2014 Suomen Yrittäjien hallitus 2010 Suomen Yrittäjien työvaliokunta 2012 Kasvun ja kansainvälistymisen valiokunnan puheenjohtaja 2011 Vuodesta 2002 yrittäjäjärjestön luottamustehtävissä: Tornion Yrittäjien hallitus 2002 Tornion Yrittäjien puheenjohtaja Länsipohjan Yrittäjien puh.johtaja Valtakunnallinen vaikuttaja: Finnveran hallintoneuvosto 2012 Taloudellisten ulkosuhteiden ohjausryhmä, Team Finland 2014 Kuntien takauskeskuksen hallitus 2014 Kuntaliiton valtuuston varajäsen 2013 Suomalais-ruotsalainen Raja jokikomissio 2010 Maakunnallinen vaikuttaja: Lapin Liiton valtuusto 2013 Lapin korkeakoulukonsernin neuvottelukunta 2014 Paikallinen vaikuttaja: Tornion kaupunginvaltuutettu 2008 Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja 2013 MUUT LUOTTAMUSTOIMET Katso tarkemmin nettisivuilta paulapuheenjohtajaksi.fi Yrittäjänä Lapissa Virvatuli-Valaisimet Oy: Valaisimien maahantuonti ja tukkukauppa Revontuli-Valaisimet Ky: Kodinkoneiden ja valaisimien vähittäiskauppa (Tekniset -ketju) Kolme omaa toimipistettä Torniossa ja Kemissä

16 Dynaaminen vaikuttaja. paulapuheenjohtajaksi.fi facebook.com/paulapuheenjohtajaksi

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Vihreää kasvua ja menestystä maalle

Vihreää kasvua ja menestystä maalle 3 -ohjelma linjaa MTK-järjestön yhteiskunnallista vaikuttamista, markkinavaikuttamista ja järjestön kehittämistä. Ohjelma hyväksyttiin Savonlinnan liittokokouksessa 28.-29.6.2012. Ohjelma on valmisteltu

Lisätiedot

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Mia Hakulinen 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden pyörittämisessä Yritysten lukumäärän (263 001 kpl) jakautuminen kokoluokittain vuonna 2008 Keskisuuret

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Kuinka hyvin hallituksissa tiedetään, mitä asukkaat odottavat ja tarvitsevat? Tehdäänkö päätöksiä tämän tiedon

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Elinkeinoelämän näkökulma - kilpailukyvyn avaimet. EK:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Ilpo Kokkila

Elinkeinoelämän näkökulma - kilpailukyvyn avaimet. EK:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Ilpo Kokkila Elinkeinoelämän näkökulma - kilpailukyvyn avaimet EK:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Ilpo Kokkila Suomen globaalit haasteet Ilmastonmuutos Eurokriisi Energiapaletin muutos Regulaatiousko ja -tulva

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020

Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 22.9.2014 1 2 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 SISÄLLYS ETELÄ-KARJALAN YRITTÄJIEN STRATEGIA

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Verkoston tilanneanalyysi

Verkoston tilanneanalyysi Verkoston tilanneanalyysi 1. Analyysista vastaava kertoo verkostolaiselle, mistä analyysissa on kysymys miksi se tehdään antaa ohjeet täyttämiseen. 2. Jokainen verkoston jäsen vastaa asteikkoon oman näkemyksensä

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Kuntaliitto InnoSI Impact partnerina Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja Suomen Kuntaliitto

Kuntaliitto InnoSI Impact partnerina Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja Suomen Kuntaliitto Kuntaliitto InnoSI Impact partnerina 30.10.2015 Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja Suomen Kuntaliitto Kuntaliiton rooli InnoSIprojektissa Suomen Kuntaliitto toimii kansallisena kumppanina edistäen

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Laajenna liiketoimintaasi Ruotsin markkinoille. Kansainvälisty! Ruotsin tarjoamat mahdollisuudet ja menestyksekäs myyntityö 21.1.

Laajenna liiketoimintaasi Ruotsin markkinoille. Kansainvälisty! Ruotsin tarjoamat mahdollisuudet ja menestyksekäs myyntityö 21.1. Laajenna liiketoimintaasi Ruotsin markkinoille Kansainvälisty! Ruotsin tarjoamat mahdollisuudet ja menestyksekäs myyntityö 21.1.2016, Ladec, Lahti Aiheitamme tänään 1. Miten Suomalais-ruotsalainen kauppakamari

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ TARTU MAHDOLLISUUKSIIN TAI KUOLE TALENTUM PRO HELSINKI 2015 3 Copyright 2015 Talentum Media ja Kirsi Piha Kansi ja ulkoasu: Pertti Immonen, Ellun Kanat Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2660-5

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Laajenna liiketoimintaasi Ruotsin markkinoille

Laajenna liiketoimintaasi Ruotsin markkinoille Laajenna liiketoimintaasi Ruotsin markkinoille Kansainvälisty! Ruotsin tarjoamat mahdollisuudet ja menestyksekäs myyntityö 25.11.2015, Etelä-Savon ELY-keskus Aiheitamme tänään 1. Miten Suomalais-ruotsalainen

Lisätiedot

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Vanhusneuvostojen seminaari Lahti 23.5.3016 Virva Juurikkala, erityisasiantuntija STM/Sosiaali- ja terveyspalveluosasto Kaikille yhdenvertaiset sosiaali-

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Directors Institute of Finland Hallitusammattilaiset ry

Directors Institute of Finland Hallitusammattilaiset ry Directors Institute of Finland Hallitusammattilaiset ry Johtamisen huippua seminaari Kiasma Maarit Aarni-Sirviö Kirsi Komi Trendejä yritysten hallitustyössä Hallitusten merkitys on kasvanut ja rooli muuttunut

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Uudistumisella tuottavuusloikka

Uudistumisella tuottavuusloikka Uudistumisella tuottavuusloikka Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 18.8.2016 www.alueuudistus.fi 17.8.2016 1 Miksi maakuntauudistus tarvitaan mitä tavoitellaan? Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen. Keskustelutilaisuus maakuntien liitoille ja ELY-keskuksille TEM

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen. Keskustelutilaisuus maakuntien liitoille ja ELY-keskuksille TEM Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Keskustelutilaisuus maakuntien liitoille ja ELY-keskuksille 22.9. 2016 TEM Ohjelma 12:30 12:40 Tilaisuuden avaus Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 12:40 13:00

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä Henkilöstömäärän muutos 2001 2011 ja 2001 2012 yritysten kokoluokittain, henkilöä 55 000 50 397 2001 2011 45 000 35 000 25 000 15 000 5 000-5 000 43 698 21 017 20 053 16 826 18 500 12 494 10 856 10 2049

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN STRATEGIA AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN STRATEGIA AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN STRATEGIA 2016-2020 AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Strategian lähtökohdat 3 1.1 Sääntöjen mukainen toiminnan tarkoitus... 3 1.2. Toiminta-ajatus... 3 1.3

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa?

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? 2.6.2016 Erityisliikunnan symposio Paula Risikko, TtT Nykytila 02.06.2016 Paula Risikko 2 Kansansairaudet ja niiden ehkäisy

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Yrittäjien malli sote- ja maakuntauudistukseen. Suomen Yrittäjät

Yrittäjien malli sote- ja maakuntauudistukseen. Suomen Yrittäjät Yrittäjien malli sote- ja maakuntauudistukseen Suomen Yrittäjät 1. Maakunnan tehtävät Maakunnista vahvoja elinkeinotoimijoita 1. Palvelulupaus asiakaslähtöisyys, digitaalisuus ja kustannustehokkaat palveluratkaisut

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNAN KÄYNNISTYS. YGOFORUM-seminaari Henrik Österlund

MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNAN KÄYNNISTYS. YGOFORUM-seminaari Henrik Österlund MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNAN KÄYNNISTYS YGOFORUM-seminaari 2.11.2016 Henrik Österlund 3.11.2016 1 TAUSTAA MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNALLE 3.11.2016 Materiaalitehokkuuden sopimustoiminnan

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Varma olo omasta voinnista ja terveydestä, tietää minne hakeutua ja mitä tehdä jos ongelmia ilmenee

Varma olo omasta voinnista ja terveydestä, tietää minne hakeutua ja mitä tehdä jos ongelmia ilmenee DIGILOIKKA-YÖRUKKASN HDOUS DIGILOIKKA-RYHMÄN YÖOHJLMAKSI 29.1.2016 yörukkanen on kokoontunut 4 kertaa. yöskentelyyn ovat osallistuneet: Kari Nuuttila (kokoonkutsuja), Paula Luoma, Maria-Liisa Nurmi ja

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu Aluehallintouudistus Tilannekatsaus joulukuu 2015 18.12.2015 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan

Lisätiedot

Ruotsin businesskulttuuri ja liiketoimintatavat. Kasvua Pohjoisesta 24.5.2016, Helsinki

Ruotsin businesskulttuuri ja liiketoimintatavat. Kasvua Pohjoisesta 24.5.2016, Helsinki Ruotsin businesskulttuuri ja liiketoimintatavat Kjell Skoglund, toimitusjohtaja Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Kasvua Pohjoisesta 24.5.2016, Helsinki Aiheitamme tänään 1. Miten Suomalais-ruotsalainen

Lisätiedot

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia Yhteinen työstö Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia STARTTI Yhteinen työstö Yhteinen ääni puuttuu? Urheiluyhteisön yhteiset linjaukset ja tavoitteet kansainväliseen vaikuttamiseen? Tavoittelemme

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry 17.8.2016 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 26.8.2016 Ajankohtaista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot