Avustusvalmistelu jotain uutta, jotain vanhaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avustusvalmistelu jotain uutta, jotain vanhaa"

Transkriptio

1 Avustusvalmistelu jotain uutta, jotain vanhaa Haku päällä koulutuskiertue, kevät 2013 Valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen/ Kehittämiskoordinaattori Sini Toikka, RAY 1

2 Esityksen rakenne - Yhteistä asiaa edistämässä - Mihin avustuksia myönnetään? - Paljonko jaetaan? Milloin haetaan? - Paluu paperiasiointiin - Avustusohjelmilla erityishuomio lapsiperheisiin, nuoriin ja ikääntyviin - Nostoja avustusstrategian toimeenpanosuunnitelmasta 2

3 Yhteistä asiaa edistämässä Miksi kumppanuus järjestöjen ja RAY:n välillä on tärkeää? Marja Konttinen Viestintäpäällikkö (avustustoiminta) RAY 3

4 Kehitämme yhdessä suomalaista hyvinvointia RAY:n pelitoiminnan tuotot käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (ArpL 17 ) Raha-automaattien, kasinopelien ja pelikasinotoiminnan tuotto käytetään avustusten myöntämiseen oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille. (ArpL 22 ) (Lisäksi erikseen säädetyt momenttikohtaiset tarkoitukset; sotien veteraanien kuntoutus ja hoito sekä näkövammaisten kirjaston perustamismenot.) Avustuksia myönnetään oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (Laki raha-automaattiavustuksista 1 ) 4

5 Tuotot kehittyvät toistaiseksi, myös ottajia riittää Enemmistö suomalaisista kannattaa RAY:n yksinoikeusasemaa Kannatus kotimaassamme perustuu siihen, että tuotot käytetään yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Järjestöjen ja RAY:n on kyettävä yhdessä yhä selkeämmin osoittamaan, että avustuksiin käytetyt varat todella luovat hyvinvointia. RAY pyrkii hoitamaan oman tonttinsa rahapelitoiminnassa niin, että avustuksiin käytettävissä olevien varojen kasvu on kestävää ja pitkäjänteistä. 5

6 Tätä pohdimme myös Rahiksessa Edistämmekö viestinnällä brändiä (esim. logon tunnettuutta)vai vaikutammeko aidosti kohderyhmän elämään? Kenestä aloitamme? Aina ei kannata tavoitella suuria massoja heti alkuun. Mikä on tavoitteen kannalta aikaisten omaksujien ryhmä? Ketä halutaan puhutella ja kenen käytöksessä tapahtuvaa muutosta lähdetään hakemaan? Ikuinen kysymys suuresta yleisöstä Demografinen analyysi ei riitä Viestinnällä ei ole itseisarvoa 6

7 Mitä voimme tehdä yhdessä? Kumppanuus Yhä parempien hankkeiden ja toimintojen rahoitus Harkinnanvaraiset avustukset > hyvä hanke, hyvä hakemus ovat rahoituksen perusedellytyksiä! Verkostoituminen, innovatiivisuus, avautuminen Viestintä Loppuhyötyjien esille nostaminen kuka avustetusta toiminnasta hyötyy ja mitä se merkitsee? Tärkeä teema hakuvaiheesta aina projektin loppuraporttiin asti! 7

8 Toiminnan vaikutukset esiin yhteiskunnassa RAY:n tavoitteena on tuoda järjestötyön tulokset näkyviin ja toimia järjestöjen oman kehittämistyön tukena. Kuulemme mieluusti, kuinka voimme auttaa! 8

9 9

10 Mihin avustuksia myönnetään? 1) Aito tarve toiminnalle: toimintaympäristön ja kohderyhmän tunteminen tärkeää kohderyhmä mukaan jo suunnitteluvaiheessa yhteistyö muiden alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa, mikäli tarpeen 2) Hakemista ohjaavat lait, linjaavat periaatteet ja ohjeet: laki raha-automaattiavustuksista avustusstrategia ( ) ja toimeenpanosuunnitelma avustamisen linjauksia ja periaatteita hakulomakkeet ja hakuohjeet => 10

11 Paljonko jaetaan? Milloin haetaan? Vuodelle 2014 avustuksia jaetaan n. 308 miljoonaa euroa (301 milj. euroa v. 2013), joista n. 40 milj. uusiin toimintoihin ja hankkeisiin Uusien rakennushankkeiden (B) ja yli euron peruskorjaushankkeiden (B) hakuaika päättyy 2.4. Uusien projektien (Ci, Ck) hakuaika päättyy Toiminta-avustusten (Ak, Ay), toimitila-, asunto- ja käyttöomaisuushankintojen (B), alle euron peruskorjausten (B) sekä käynnissä olevien investointien (B) ja projektien (Ci, Ck) hakuaika päättyy avustus 11

12 Paluu paperiasiointiin Verkkoasioinnin kautta saapui paljon hakemuksia viime vuonna Järjestelmässä esiintyi kuitenkin puutteita, jonka takia sitä jatkokehitetään Aikalisä: vuodelle 2014 avustukset haetaan paperilla, ei verkkoasioinnin kautta Hakulomakkeet voi tulostaa osoitteesta: 12

13 Avustusohjelmilla vaikutuksia esiin Järjestöjen osallistuminen kansallisiin rahoitusohjelmiin Kaste-ohjelma Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma Kehitys- ja vaikeavammaisten asunto-olojen parantaminen RAY:n omat avustusohjelmat tehostavat avustusten kohdentamista, hankkeiden verkottumista sekä tarjoavat tukea kehittämiseen, tulosten ja vaikutusten seurantaan ja juurruttamiseen 13

14 Emma & Elias - lapset ja lapsiperheet Tuetaan vanhemmuutta Vahvistetaan aikuisten yhteistä vastuuta Edistetään lapsen osallisuutta 14

15 Eloisa ikä -avustusohjelma, 60+ Vahvistetaan ikäihmisten omia ja yhteisön voimavaroja Edistetään tasavertaista vanhuutta Luodaan ja vahvistetaan paikallisia yhteistyömalleja ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi, ongelmien ehkäisemiseksi ja haasteellisissa elämäntilanteissa elävien tukemiseksi 15

16 Ohjelmarakenne, Emma ja Elias, Eloisa ikä Yhteinen kehittämisalusta, jota koordinoivat RAY ja Lastensuojelun keskusliitto /Vanhustyön keskusliitto Ohjelma tarjoaa: Hankkeiden välisen verkoston, hanketuen, yhteisen viestinnän, seurannan ja mahdollisuuden yhteiseen vaikuttamistyöhön Ohjelma odottaa järjestöltä: sitoutumista ohjelman tavoitteisiin, toteuttamiskeinoihin ja verkostotyöskentelyyn Ohjelmiin otetaan uusia hankkeita vielä vuosina Haku RAY:n normaaleina hakuaikoina ja samoilla hakulomakkeilla kuin muutkin RAY-avustukset 16

17 Uusi avustusohjelma edistämään nuorten työllisyyttä Paikka auki nuoret työelämään ohjelma, Tavoitteena edistää erityisesti vaikeasti työllistyvien nuorten mahdollisuuksia itsenäistyä ja päästä työelämään Ohjelma tarjoaa myös järjestöille tilaisuuden saada nuoria mukaan uudistamaan järjestökulttuuria avustus 17

18 Paikka auki nuoret työelämään Kaksi tavoitealuetta: 1) Nuorten elämänhallinnan ja työelämävalmiuksien vahvistaminen ja uusien työllistymistä helpottavien toimintamallien löytäminen 2) työelämän ulkopuolella olevien nuorten palkkaaminen 18

19 Nostoja avustusstrategian toimeenpanosuunnitelmasta Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä vahvistetaan alueellisesti: jäsenjärjestöavustuksilla tukea paikallistason yhdistyksille hyvinvointia edistävien toimintojen alueellista kattavuutta lisätään tukea alueellisen yhteistyön kehittämiseen mahdollista hakea Avustusstrategian päälinjojen teemoihin kannattaa tutustua 19

20 Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen Haku päällä kiertue

21 Toimeenpanosuunnitelma Hyvinvoinnin vahvistaminen Mitä on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen? Millä tavalla terveyttä ja sosiaalista hyvinvoinnin voi vahvistaa? Mikä on RAY-lähtöistä hyvinvoinnin vahvistamista? 21

22 Ajankohtaista vuodelle 2014 Asenneilmapiiriin vaikuttamisella lujitetaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta Toiminnan suunnittelu tärkeää - keneen tai mihin ryhmään asennevaikuttaminen halutaan kohdistaa Asenteisiin vaikutetaan etenkin viestinnällä sekä konkreettisesti kohtaamalla erilaisuutta Järjestölähtöinen toiminta edesauttaa parhaimmillaan ihmisiä kohtaamaan toisia matalalla kynnyksellä 22

23 Ajankohtaista vuodelle 2014 Hyvinvointia yhteistyöllä kulttuuri-, liikunta- ja ympäristöjärjestöjen kanssa Hyvinvoinnin vahvistaminen kulttuurin ja liikunnan keinoin tai luontoa hyödyntäen on RAY-avusteisesti mahdollista Liikunta- ja kulttuuriharrastusten tukeminen ei sellaisenaan ole RAY:n avustamaa toimintaa 23

24 Ajankohtaista vuodelle 2014 Sukupolvet ylittävällä yhteistyöllä siltoja isovanhempi-ikäisten ja lasten välille Eri-ikäiset, eri sukupolveen kuuluvat ovat aiempaa vähemmän tekemisissä toistensa kanssa Sukupolvien välisessä toiminnassa eri-ikäiset kohtaavat ja toimivat luontevasti yhdessä Järjestöt voivatkin olla erittäin merkittäviä toimijoita sukupolvityössä Päivitä olemassa olevaa toimintatapaa 24

25 Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäiseminen Haku päällä kiertue

26 Toimeenpanosuunnitelma - Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäiseminen Mihin ehkäiseminen kohdentuu? Riskien tunnistaminen keskeistä Mitä tuloksellisessa ehkäisevässä työssä tarvitaan? 26

27 Ajankohtaista vuodelle 2014 Perheiden varhainen tuki on tärkeää eri elämäntilanteissa Orastavien ongelmien havaitseminen ja perheiden tavoittaminen Yhteistyöverkostot Viestintäkanavien valinta keskeistä 27

28 Ajankohtaista vuodelle 2014 Työikäisen väestön kohtaamat riskitilanteet ja sosiaalinen tuki Sosiaalinen syrjäytyminen eri syistä (sairaus, työttömyys, yksinjääminen) Kohderyhmän tavoittaminen ja kiinnittyminen toimintaan Hankkeet ja toiminnot kiinnittyvät osaksi kansalaisyhteiskuntaa 28

29 Ajankohtaista vuodelle 2014 Sektorirajat ylittävä yhteistyö korostuu ehkäisevässä työssä Ihmisten arkielämään vaikuttaminen Työnjakokysymykset olennaisia Yhteistyössä suunnitteluvaiheesta lähtien 29

30 Ongelmia kohdanneiden auttaminen ja tukeminen Tiimi 3 Haku päällä kiertue

31 Ajankohtaista vuodelle 2014 Mikä on järjestölähtöistä ongelmia kohdanneiden auttamista ja tukemista? Keitä ovat ongelmia kohdanneet? 31

32 Ajankohtaista vuodelle 2014 Tukea mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville Järjestöjen toteuttamaa yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea Suhde julkisen sektorin tekemään päihde- ja mielenterveystyöhön Erityishuomio nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tuen vahvistamiseen Esimerkkinä matalan kynnyksen kohtaamispaikat Kohderyhmän osallisuus ja asiantuntijuus 32

33 Ajankohtaista vuodelle 2014 Erityisryhmien työllistymisen edellytyksiä parannetaan Lähtökohtana ovat osallisuuden, toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnalla tuetaan niitä ryhmiä, jotka syystä tai toisesta jäävät julkisen työvoimapalvelun ulkopuolelle. Lähtökohta on, että avustuksilla ei tehdä julkiselle sektorille kuuluvaa työtä. 33

34 Ajankohtaista vuodelle 2014 Huomio maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä Tuetaan ja autetaan niitä ryhmiä, jotka jäävät julkisen auttamisjärjestelmän ulkopuolelle. Toimintoihin sisältyy etsivää työtä, kriisiapua, tukipalveluja sekä neuvontatyötä. Avustamisen kohteena voivat olla esimerkiksi maahanmuuttajat, pakolaiset, paperittomat siirtolaiset, ihmiskaupan uhrit tai seksuaalisen hyväksikäytön uhrit. 34

35 Ajankohtaista vuodelle 2014 Väkivaltatyöllä apua sekä väkivallan uhreille että tekijöille Tuetaan väkivallan uhrien auttamista ja ehkäisevää työtä väkivallan tekijöiden parissa. Autetaan ja tuetaan ihmisiä hakeutumaan julkisen palvelujärjestelmän sekä järjestöjen tarjoaman vertaistuen ja keskustelumahdollisuuksien piiriin. 35

36 TALOUSARVION LAADINTA Haku päällä - kiertue Avustusosasto/valvontatiimi 36

37 Miksi talousarvio laaditaan? Talousarviossa toimintasuunnitelma sekä hakemuksessa esitetty toiminta muutetaan rahamääräiseksi Talousarvio toimii avustuksen mitoituksen perustana Tulkintaa avustuksella katettavista hyväksyttävistä kuluista ohjaavat laki raha-automaattiavustuksista (avustuslaki), avustuspäätöksen käyttötarkoitusteksti mahdollisine rajauksineen, avustushakemus ja hakemuksen liitteenä toimitetut toimintasuunnitelma ja talousarvio HUOM! Avustusta ei voi kuitenkaan käyttää sellaisiin kuluihin, joita avustuslain mukaan sillä ei voi kattaa, vaikka ne olisi budjetoitu hakuvaiheessa erikseen (vrt. avustuslain :t) Avustusosasto/valvontatiimi 37

38 Talousarvio avustuslajeittain Ak- ja C-avustuksille käytetään samaa talousarviopohjaa, joka on osana hakemuslomaketta B-avustusten osalta jatketaan vanhalla mallilla Yleisavustetusta toiminnasta esitetään oma talousarvionsa, joka kattaa ainoastaan yleisavustetun toiminnan kulut ja tuotot Talousarvio tulee olemaan Ay- ja Ak/C-avustuksilla lähes samansisältöinen Talousarviopohjat sisältävät myös tyhjiä rivejä, joihin voidaan lisätä toiminnan sisältöä paremmin kuvaavia kulu-/tuottoryhmiä Avustusosasto/valvontatiimi 38

39 Hakemuksen osana ilmoitettava talousarvio (Ak-/C-avustus) TALOUSARVIO Vuosi 1 Vuosi 2 Vuosi 3 Vuosi 4 Vuosi 5 Toiminnan tuotot RAY-avustus Arvio edelliseltä vuodelta siirtyvästä RAY-avustuksesta Muut julkiset avustukset Muut avustukset Asiakas- tai osallistumismaksut Muu tuottotili, mikä? Muut tuotot Toiminnan tuotot yhteensä Toiminnan kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Lakisääteiset henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Materiaalit ja palvelut Materiaaliostot Asiakaskulut Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut Toimitilavuokrat Muut toimitilakulut ATK-ohjelmistokulut Kone- ja laitevuokrat / Leasing-maksut Puhelin ja ATK-laitehankinnat Kalusto yms. hankinnat Matkakulut Taloushallintopalvelut Eteenpäin siirretyt avustukset Puhelin ja toimistokulut Kokous- ja neuvottelukulut Markkinointi- ja ilmoituskulut Muut kulut Ositetut yleiskulut (mikäli ne eivät kohdistu erikseen yllä mainittuihin kulueriin) Muu kulutili, mikä? Muut kulut yhteensä Kulut yhteensä Haetut / haettavat avustukset, joita ei ole esitetty talousarvion tuotoissa Haettu avustus (keneltä?) Haettu summa Arvio avustushakemuksen hyväksymisestä Avustusosasto/valvontatiimi 39

40 Erityiset talousarvioerät Toiminnan tuotot Edelliseltä vuodelta käyttämättä jäävästä RAY-avustuksesta on voitava jo hakuvaiheessa esittää järjestön paras arvio eli haettaessa avustusta vuodelle 2014, tulee arvioida jääkö avustusta käyttämättä vuodelta 2013 Muut julkiset avustukset käsittävät esim. valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön antamaa tai sen varoista annettavaa tukea Muut avustukset käsittävät esim. säätiöiltä, yhdistyksiltä, seurakunnilta yms. saadut avustukset Asiakas- ja osallistumismaksut käsittävät esim. asiakkailta perityt osallistumismaksut (mm. koulutus- ja retkituotot) ja kuntien maksamat maksusitoumusmaksut Avustusosasto/valvontatiimi 40

41 Erityiset talousarvioerät Haetut / haettavat avustukset, joita ei ole esitetty talousarvion tuotoissa Erillisenä osana talousarviota tulee esittää sellaiset haetut / haettavat avustukset, joita ei ole esitetty talousarvion tuotoissa Esim. avustushakemukset säätiöiltä, kunnilta tms. tahoilta Järjestön tulee esittää haettu avustusmäärä ko. taholta ja paras arvionsa niiden toteutumisesta Nämä ovat tärkeitä tietoja eri lähteistä tulevien varojen yhteensovittamiseksi. Avustusosasto/valvontatiimi 41

42 Erityiset talousarvioerät Toiminnan kulut Asiakaskulut käsittävät esim. toimintaan osallistuvien asiakkaiden ateria- ja retkikustannuksia Ulkopuoliset palvelut käsittävät esim. seuraavia kuluja: vuokrattu työvoima, ostettu työvoima (esim. toiminimeltä) Miksi ei toteuteta palkkaamalla tai omalla väellä, kustannusten kohtuullisuus vs. maksettu palkka, hinnoitteluperusteena konserniyhtiöiltä ostettaessa omakustannehinta, ostettaessa lähipiiriin kuuluvalta yhtiöiltä muistettava perustelujen dokumentointi ja avoimuus muilta järjestöiltä ostettavat työt / palvelut, ulkopuolinen arviointi, kouluttajien / esiintyjien palkkiot, muille kuin työntekijöille maksetut palkkiot / työkorvaukset, mainos- / viestintätoimistoilta ostettavat palvelut, painatuskulut, asiantuntijapalvelut muista kilpailutussäännöt ulkopuolisia palveluja hankittaessa (RAY opastaa olemaan yhteydessä TEM:in ja Kuntaliiton yhteiseen, hankintayksiköitä palvelevaan Julkisten hankintojen neuvontayksikköön ( Ostettavat palvelut tulee eritellä ja perustella myös sanallisesti avustushakemuksessa Avustusosasto/valvontatiimi 42

43 Erityiset talousarvioerät Toiminnan kulut Henkilöstökulut työntekijöille maksetut palkat ja palkkiot sisältäen lomarahat lakisääteiset eläkekulut (Huom! Vain työnantajan osuus noin 18 %) Sosiaaliturvamaksut, työttömyysvakuutusmaksut sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut (yhteensä noin 5 %) Muut henkilöstökulut tulee esittää muiden kulujen ryhmässä otsikolla vapaaehtoiset henkilöstökulut (esim. työterveyshuolto, henkilöstön virkistyskulut, työnohjaus- ja koulutuskulut) Hankinnat hankintojen tulee olla toiminnan tai hankkeen kannalta tarpeellisia ja kustannuksiltaan kohtuullisia ja ne tulee olla esitettynä talousarviossa Mikäli toiminnan tai hankkeen toteuttaminen edellyttää kokonaistalouteen suhteutettuna suurehkoja hankintoja, on hankintoihin syytä hakea erillistä investointiavustusta (Toiminta- ja projektiavustuksilla on edelleen mahdollista tehdä ko. hankintoja maksimissaan 10 prosentilla avustuksen vuosimäärästä) Avustusosasto/valvontatiimi 43

44 Erityiset talousarvioerät Hankinnat kolme vuotta kestävien projektien osalta vähäisiä hankintoja voi tehdä vain projektin käynnistymisvuonna eikä enää projektin kahtena viimeisenä vuotena projektien, joiden on haettaessa suunniteltu kestävän yli kolme vuotta, hankintoja voidaan ajoittaa myöhemmille vuosille harkinnan mukaan, mutta hankintoja ei kuitenkaan voi tehdä enää projektin kahtena viimeisenä vuotena vain erittäin painavin perusteluin voidaan edellä mainituista menettelyistä poiketa ja niihin on saatava RAY:stä kirjallinen lupa hankinnat tulee eritellä ja perustella myös sanallisesti avustushakemuksessa Siirretyt avustukset esim. jäsenjärjestöille eteenpäin siirretyt avustukset sekä yhteistyöhankkeet muiden avustuskelpoisten toimijoiden kanssa laadittava avustuslain 4 :n mukainen avustuksen siirtosopimus (ks. malli RAY:n verkkosivuilla) RAY suosittelee, että mikäli on yhteistyötä muiden avustuskelpoisten toimijoiden kanssa, tulee rahaliikenne hoitaa avustusten siirron, ei ostopalvelujen kautta, koska muuten kysymykseen tulee kilpailutusvelvollisuus ja verottaja tulkitsee asiaa mahdollisesti EVL-toiminnaksi Siirrettävät avustukset tulee esittää avustushakemuksessa Avustusosasto/valvontatiimi 44

45 Yleiskulut Lakia raha-automaattiavustuksista uudistetaan ja se tulee voimaan vuoden 2014 alusta alkaen. Laista on poistumassa erilliskulukäsite, mikä on rajannut ns. yleis-/hallintokulujen kohdistamista Ak- ja C-avustuksille Vaikka erilliskulukäsite poistuu, tulee yleisavustusta saavien järjestöjen edelleenkin kattaa kaikki yleiskulunsa yleisavustuksella, eikä yleiskuluosituksia kohteille hyväksytä Ak- ja C-avustuksissa yleiskulumäärälle asetettaneen katto, jota ei vielä ole päätetty Ongelmina mm. Mikä on yleis-/hallintokulua ja mikä ei? Jos järjestö toteuttaa hallinnolliset tehtävät itse kokonaisuudessaan vs. ne ostetaan ulkopuolelta, voiko hallintokuluprosentti olla sama? Vrt. taloudellisuus Mikäli järjestön koko toiminta rahoitetaan joko yhdellä tai muutamalla Ak- ja C- avustuksella, niin silloin kaikki hallintokulut pitäisi voida jakaa kohteille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti Talousarviossa (Ak-/C-avustukset) on oma kohtansa ositetuille yleiskuluille (yleiskuluihin kirjataan myös esim. toiminnanjohtajan ositettu palkkakulu yms. henkilöstökulut) Avustusosasto/valvontatiimi 45

46 KIITOS! Avustusosasto/valvontatiimi 46

47 TOIMINTA-AVUSTUSLOMAKETYÖPAJA Haku päällä kiertue 2013 Avustusosasto/MNS&IP&IJ 47

48 Toiminta-avustuslomaketyöpaja Kuka voi saada yleisavustusta (Ay)? Milloin kannattaa hakea kohdennettua toimintaavustusta (Ak)? Mitä olennaisia muutoksia lomakkeisiin on tullut? Avustusosasto/MNS&IP&IJ 48

49 Toiminta-avustuksen hakeminen Järjestö voi hakea toimintaansa yleisavustusta (Ay) tai kohdennettua toiminta-avustusta (Ak) Hakulomakkeita on uudistettu Lomakkeet on haluttu synkronoida seurannan ja valvonnan lomakkeiden kanssa yhteensopiviksi sekä uudistaa kysymyksiä vastaamaan paremmin valmistelun tarpeita Hakeminen tapahtuu paperilomakkeilla Katso: Avustusosasto/MNS&IP&IJ 49

50 Milloin ja miten toiminta-avustusta haetaan? Toiminta-avustusten hakuaika päättyy Avustus myönnetään aina vuodeksi kerrallaan eli avustusta haetaan vuosittain vaikka kohteella olisi ohjeellinen avustussuunnitelma Hakemuslomakkeet liitteineen toimitetaan paperilla postitse osoitteeseen: RAY-talo / Avustusosasto PL ESPOO Avustusosasto/MNS&IP&IJ 50

51 Mitä lomakkeita täytetään? Mitä hakemukseen laitetaan? Päälomake (RAY3701) Perustietoilmoitus (RAY3702) Yleisavustuksen toimintaseloste (RAY3706) ja/tai kohdennetun toimintaavustuksen toimintaseloste (RAY3703/RAY3703a) Toimintasuunnitelma Talousarvioerittely (lomakkeella) Muut hakijan tarpeelliseksi katsomat liitteet (esimerkiksi aiesopimukset keskeisiltä kumppaneilta etenkin uuden toiminnan osalta) Sekä mikäli aiemmin ei ole toimitettu: Säännöt (jos on tullut muutoksia aiemmin toimitettuihin) Edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus Tilintarkastuskertomus muistioineen Tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio Avustusosasto/MNS&IP&IJ 51

52 Kuka voi saada yleisavustusta (Ay)? Vakiintunut, valtakunnallisesti toimiva ja kansallisesti merkittävä sosiaali- ja terveysjärjestö Huomiota kiinnitetään erityisesti: toiminnan yhteiskunnalliseen merkitykseen, laajuuteen, suunnitelmallisuuteen, tuloksiin ja vaikutuksiin sekä talouden hoitoon ja varallisuuteen Toiminnan on edistettävä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia Huomioidaan lisäksi sosiaali- ja terveysalan kokonaisuus Yleisavustuksella tuetaan mm. järjestöjen kohderyhmiä palvelevaa asiantuntijatoimintaa, edunvalvontaa ja vaikuttamista, aluetyötä, tiedotusta sekä järjestön omia ja jäsenyhteisöille tarjottavia hallinto- ja tukipalveluja Yleisavustusta saa tänä vuonna 129 järjestöä Avustusosasto/MNS&IP&IJ 52

53 Milloin kannattaa hakea kohdennettua toimintaavustusta (Ak)? Valtakunnallinen, alueellinen tai paikallinen toimija Vakiintunut, rajattu toiminta tai toiminnanala Usein projektin jälkeen kun toiminta on osoittanut tarpeellisuutensa Järjestölähtöinen toiminta: vapaaehtoistyö ja vertaistuki, toimintakykyä edistävä toiminta, kohtaamispaikkojen ylläpito jne. Vain toiminnan nettokuluihin Hakijalla kyky pitkäjännitteiseen, suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen toimintaan Myöntämisperusteet tarkistetaan vuosittain Pääsääntöisesti avustukset myönnetään jatkuvaluonteisina, mutta usein uusi avustus myönnetään aluksi määräaikaisena Kohdennettua toiminta-avustusta saa tänä vuonna 556 järjestöä 809 kohteeseen Avustusosasto/MNS&IP&IJ 53

54 Mitä olennaisia muutoksia yleisavustuslomakkeisiin (Ay) on tullut? Lomaketta on haluttu selkeyttää Lomakkeella kysytään erikseen järjestön toiminnasta yleensä ja yleisavustuksella katettavasta toiminnasta Yhteistyöstä ja toimintaympäristöstä halutaan tarkempaa tietoa Talousarviopohja on uusittu Avustusosasto/MNS&IP&IJ 54

55 Mitä olennaisia muutoksia kohdennetun toimintaavustuksen lomakkeisiin (Ak) on tullut? Uutta kohdennettua toiminta-avustusta ja jatkoavustusta haetaan eri lomakkeilla Toiminnassa ja henkilöstössä tapahtuneet muutokset (jatkoavustuslomakkeessa) Taulukkomuotoinen erittely henkilöstörakenteesta Rajapinta julkisen sektorin tehtäviin Talousarvioerittely Avustusosasto/MNS&IP&IJ 55

56 Investointiavustukset (B-avustukset) Haku päällä -kiertue Vantaa - Heureka Rovaniemi Sánta s Hotel Santa Claus 5.3. Kokkola - Kokkolasali 7.3. Lappeenranta kaupungin valtuustosali Kajaani - Kaukametsä Haku päällä -kiertue 2013, valmistelu/ms 56

57 Milloin investointeihin haetaan? Uudet investointihakemukset (yleensä maaliskuussa 31.3.) vuoden 2014 jakoon mennessä Uudisrakentaminen Peruskorjaukset > Jatkohakemukset ja hankinnat syyskuussa mennessä Investointien jatkohakemukset (kohde saanut avustuspäätöksen ainakin kerran) Pienehköt peruskorjaukset < Käyttöomaisuuden hankinnat, ICT Haku päällä -kiertue 2013, valmistelu/ms 57

58 Miten avustusta haetaan? Avustus haetaan ja myönnetään aina vuodeksi kerrallaan Investointihakemus liitteineen toimitetaan paperilla postitse osoitteeseen RAY-talo / Avustusosasto PL ESPOO Haku päällä -kiertue 2013, valmistelu/ms 58

59 Mitä investointihakemukseen liitetään? Avustushakemus: RAY:n lomakkeet RAY3701 Päälomake RAY3702 Perustietoilmoitus RAY3704 Investointiseloste (B) RAY3722 Huonetilaohjelma RAY3723 Rakennuskustannusten erittely Hankesuunnitelma Kuntokartoitus (peruskorjauskohteet) Piirustukset kohteesta (uudisrakentaminen, peruskorjaukset) Selvitys haetaanko muilta tahoilta avustuksia esim. ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) Haku päällä -kiertue 2013, valmistelu/ms 59

60 Liitteet Lisäksi järjestön Säännöt (jos on tullut muutoksia aiemmin toimitettuihin) Edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus Tilintarkastuskertomus muistioineen Tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio Haku päällä -kiertue 2013, valmistelu/ms 60

61 Investointien avustusprosentit Tukiasuntojen uudisrakentaminen ja peruskorjaaminen 35% nuorille ja ikäihmisille Asuntojen hankinta olemassa olevasta kiinteistökannasta erityisryhmille 50% (ei nuorille ja ikäihmisille) esimerkiksi kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat, asunnottomat Toimitilojen rakentaminen, peruskorjaaminen, hankinta 70% Käyttöomaisuuden hankinnat, ICT-hankinnat 70% Haku päällä -kiertue 2013, valmistelu/ms 61

62 PROJEKTIHAKEMUSTYÖPAJA Haku päällä -kiertue

63 1. Milloin ja miten projektirahoitusta haetaan? 2. Miten hakulomakkeet täytetään? 3. Mitä olennaisia muutoksia hakulomakkeisiin on tullut? 63

64 Milloin ja miten projektirahoitusta haetaan? Uusien projektihakemusten viimeinen palautuspäivä on Jatkoprojektihakemusten viimeinen palautuspäivä on Avustus myönnetään aina vuodeksi kerrallaan. Esim. jos projekti saa avustuspäätöksen kolmelle vuodelle, rahoitus haetaan vuosittain Projektiseloste liitteineen toimitetaan paperilla postitse osoitteeseen RAY-talo / Avustusosasto PL ESPOO 64

65 Milloin ja miten projektirahoitusta haetaan? Mitä lomakkeita hakemukseen laitetaan? Päälomake (RAY3701) Perustietoilmoitus (RAY3702) Toimintaseloste (RAY3705 tai käynnissä olevista projekteista 3707) Huom. Sisältää myös valmiin talousarviopohjan Mitä liitteitä hakemukseen laitetaan? Tarkennettu projektisuunnitelma (HUOM! kaikista projekteista) Muut hakijan tarpeelliseksi katsomat liitteet (esimerkiksi aiesopimukset keskeisiltä kumppaneilta) Lisäksi järjestön Säännöt (jos on tullut muutoksia aiemmin toimitettuihin) Edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus Tilintarkastuskertomus muistioineen Tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 65

66 Miten hakulomakkeet täytetään? Kiteytä tavoitteet Perustele tarve Suunnittele toteutus Kuvaa yhteistyöverkostot Erittele tulokset Suunnittele seuranta ja arviointi Suhteuta resurssit ja talousarvio toimintaan 66

67 Mitä olennaisia muutoksia projektien hakulomakkeisiin on tullut? Molempia hakulomakkeita koskevat lisäykset: Projektin nimen lisäksi lyhyt määrittely, mihin toimintaan rahoitusta haetaan = käyttötarkoitus Henkilöstöerittely Erittely ostettavista palveluista, hankinnoista sekä niihin liittyvät perustelut Talousarvioerittely koko projektista Arvio toiminnan kilpailuvaikutuksista Rajapinta julkisen sektorin tehtäviin 67

68 Mitä olennaisia muutoksia projektien hakulomakkeisiin on tullut? Haettaessa avustusta uuteen projektiin: Yhteistyökumppanit ja roolit: taulukkomuotoisuus lisätty RAY:n avustusohjelmiin hakeminen ja perustelut Yhteys muihin ohjelmiin ja perustelut 68

69 Mitä olennaisia muutoksia projektien hakulomakkeisiin on tullut? Haettaessa jatkoavustusta meneillään olevaan projektiin: Tiivistetty projektin toteutus ja eteneminen -osio Lisätty projektin kohderyhmätieto 69

70 RAY:n avustusohjelmat Emma & Elias ja Eloisa ikä ( ) RAY:n avustusohjelmilla edistetään toiminnan tuloksellisuutta ja järjestötoiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta nostetaan yhteiskunnallisesti tärkeitä teemoja esille Toteutetaan yhteistyössä koordinaatiojärjestön kanssa: Emma & Elias: Lastensuojelun keskusliitto Eloisa ikä: Vanhustyön keskusliitto Elina Varjonen, Marika Heimo, Anne-Mari Tuominiemi 70

71 Emma ja Elias: Pidetään huolta lapsista! RAY:n avustusohjelma 71

72 Emma & Elias - lapset ja lapsiperheet Tuetaan vanhemmuutta Joskus tarvitaan apua oman perheen ulkopuolelta Vahvistetaan aikuisten yhteistä vastuuta Jokainen voi omilla teoillaan ja asenteillaan vaikuttaa lasten ja perheiden elämään Edistetään lapsen osallisuutta Lapsen omat voimavarat käyttöön 72

73 Eloisa ikä: Vuosista viis! RAY:n avustusohjelma 73

74 Eloisa ikä -avustusohjelma, 60+ Vahvistetaan ikäihmisten omia ja yhteisön voimavaroja Edistetään tasavertaista vanhuutta Luodaan ja vahvistetaan paikallisia yhteistyömalleja ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi, ongelmien ehkäisemiseksi ja haasteellisissa elämäntilanteissa elävien tukemiseksi 74

75 Avustusohjelma yli 60-vuotiaille. Miksi? Yksinäisyyden ja turvattomuuden uhka Pelot omasta pärjäämisestä Toimintakyvyn vajeet Negatiivinen suhtautuminen ikäihmisiin Järjestötyön keinoin voidaan vaikuttaa ikäihmisten toimijuuden edistämiseen mm. ohjaus- ja neuvontatyöllä, ryhmätoiminnalla, vapaaehtoistyöllä ja matalan kynnyksen toiminnalla 75

76 Mukaan avustusohjelmiin? Projektien on täytettävä normaalit RAY:n avustuskriteerit (hankkeen perustelu, tavoitteet, toimenpiteet, odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset jne.) Mihin ja kenen tarpeeseen toiminta vastaa? Mitä muita vastaavaa toimintaa toteuttavia toimijoita alueella on? Aktiivinen verkottuminen toimintaympäristön muiden tahojen kanssa Kehitetyn toiminnan juurtuminen Ohjelmaan otetaan ensisijaisesti alkavia projekteja vuosina Hakulomakkeessa tulee perustella, miksi järjestö haluaa hakea ohjelmaan: mitä se odottaa ohjelmalta ja mitä on valmis tuomaan ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi Hankeryppään tai sateenvarjohankkeen hakiessa ohjelmaan mukaan on erityisen tärkeää tuoda hakemuksessa selkeästi esille kaikki sateenvarjoon kuuluvat toimijat ja niiden keskinäiset roolit Sekä lapsiperheiden että ikäihmisten toimintaa rahoitetaan myös ohjelmien ulkopuolella

77 Odotukset uusille Eloisa ikä -hankkeille 2014 Ikäihminen itse on aktiivinen toimija; hyödynnetään ja vahvistetaan hänen omia voimavarojaan Tavoitellaan ikäihmisten keskinäistä vastavuoroisuutta, yhteisöä ja yhdessä tekemistä Ei luoda palveluita tai kuntoutuspolkuja, joissa ikäihminen olisi vain toiminnan kohde Hankkeella on oltava valmius lähteä luomaan paikallisia yhteistyöverkostoja, joiden avulla ikäihmisten toimijuus vahvistuu toiminnan juurtuminen hankevaiheen jälkeen helpottuu 77

78 Odotukset uusille Emma & Elias hankkeille 2014 Erityisesti lapsen osallisuuden edistämiseen tähtääviä hankkeita, esimerkiksi: vapaa-aikaan sijoittuvia hankkeita hankkeita, joissa tuodaan lapsen näkökulmaa esille Etelä-Suomen ulkopuolelle sijoittuvia hankkeita Hankkeella on oltava valmius lähteä luomaan paikallisia yhteistyöverkostoja, joiden avulla: tuetaan vanhemmuutta, vahvistetaan aikuisten yhteistä vastuuta ja edistetään lapsen osallisuutta tuetaan toiminnan juurtumista paikkakunnalle hankevaiheen jälkeen 78

79 Ohjelman tarjoama tuki Emma & Elias- ja Eloisa ikä -avustusohjelma tukee ohjelmaan osallistuvia hankkeita ja toimintoja: nostamalla RAY:n viestinnässä esille ikäihmisten asiaa, toteuttamalla yhteisen seurannan ja järjestämällä seurannan tuloksista palautetilaisuuksia, luomalla osakohteiden välille yhteisen verkoston ja tukemalla osakohteiden välistä yhteistyötä, tarjoamalla osakohteille yhteistä koulutusta ja tukea vaikuttamistoimintaan, tukemalla osakohteita paikallistason yhteistyön edistämisessä, välittämällä toimintaa tukevaa materiaalia osakohteiden käyttöön. 79

80 Ohjelmaan valitun järjestön velvoitteet Avustusohjelmaan osallistuva järjestö sitoutuu raha-automaattiavustuksista annetussa laissa ja avustuspäätöksessä mainittujen velvoitteiden lisäksi: toteuttamaan ohjelman tavoitteiden mukaista toimintaa, tuomaan esille osallistumisensa ohjelmaan tiedottaessaan omasta toiminnastaan, esittelemään toimintaansa erikseen sovittavissa ohjelman seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa, vahvistamaan omaa osaamistaan osallistumalla ohjelman järjestämiin verkostotilaisuuksiin ja koulutuksiin, jakamaan omaa osaamistaan ja tietämystään myös muiden ohjelmaan osallistuvien hyväksi, osallistumaan erikseen sovittavalla tavalla ohjelman yhteisen viestinnän toteuttamiseen, toteuttamaan ohjelman edellyttämää seurantaa ja keräämään seuranta- ja arviointitietoa, solmimaan yhteistyösuhteita toiminta-alueellaan toiminnan levittämiseksi ja juurruttamiseksi. 80

81 Eloisaa ikää! Kehittämispäällikkö Elina Varjonen, RAY Elina Varjonen, kehittämispäällikkö, RAY , 81

82 Paikka auki nuoret työelämään uusi avustusohjelma Haku päällä -kiertue

83 Uusi avustusohjelma edistämään nuorten työllisyyttä Paikka auki nuoret työelämään ohjelma, Tavoitteena edistää erityisesti vaikeasti työllistyvien nuorten mahdollisuuksia itsenäistyä ja päästä työelämään Ohjelma tarjoaa myös järjestöille tilaisuuden saada nuoria mukaan uudistamaan järjestökulttuuria avustus 83

84 Paikka auki nuoret työelämään Kaksi tavoitealuetta: 1) Nuorten elämänhallinnan ja työelämävalmiuksien vahvistaminen ja uusien työllistymistä helpottavien toimintamallien löytäminen 2) työelämän ulkopuolella olevien nuorten palkkaaminen avustus 84

85 Projektiavustukset työllistymistä edistäviin kokeilu-, kehittämis- ja muihin määräaikaisiin hankkeisiin tavoitteet voivat liittyä joko työllistymisen edistämiseen tai nuorison osallisuutta, elämänhallintaa ja työelämävalmiuksia vahvistaviin hankkeisiin, joilla luodaan siltoja ja suuntaa etenemisessä kohden ansiotyötä ja itsenäistä toimeentuloa avustettavat projektit voivat olla; uusia toimintamalleja luovia kehittämishankkeita, joihin myönnetään Ci-avustus muita määräaikaisia hankkeita, vaikuttamiskampanjoita tms, joihin myönnetään Ck -avustus Rohkeita, innovatiivisia hankkeita toivotaan erityisesti avustus 85

86 Nuorten palkkaaminen järjestöihin Palkataan nuoria hyvinvointia edistävien järjestöjen toimintoihin palkattavien nuorten tehtävät liittyvät järjestöjen hyvinvointia edistävään toimintaan ja tavoitteisiin tehtävät ovat mielekkäitä; 1) työtehtävinä ja työelämään tutustumisen paikkoina, 2) työyhteisö- ja työelämäelämäkokemusten karttumisen kannalta tehtävät voivat lähtökohtaisesti olla mitä tahansa työtehtäviä järjestötoiminnan kokonaisuudessa, mutta niiden on täytettävä avustamisen ehdot (ei esim. palvelutuotantoon) avustus 86

87 Nuorten palkkaaminen järjestöihin Palkataan alle 29-vuotiaita työelämän ulkopuolelta lähtökohta ohjelmassa on, että palkataan työelämän ulkopuolella olevia nuoria; ei muista työpaikoista siirtyviä mahdollisuuksien mukaan otetaan rekrytointiin samat kriteerit kuin nuorisotakuussa vajaakuntoisuuden osalta otettava huomioon siihen liittyvät erityishaasteet työsuhteet ovat pääsääntöisesti kokopäiväisiä, mutta tarkoituksenmukaisuuskriteereillä voivat olla myös osa-aikaisia avustus 87

88 Nuorten palkkaaminen järjestöihin Työllistävän järjestön velvoitteet kirjataan avustusehdoiksi avustuksen saamisen ehtona on, että emojärjestö sitoutuu toteuttamaan: normaalit lakisääteiset työnantajavelvoitteet, palkkahallinnon, työterveyden, työturvallisuuden, vakuutukset, työtehtäviin opastuksen, työnohjauksen jne nimeää palkattaville työyhteisömentorin, joka toimii työllistettävien tukena opastuksen järjestötoimintaan, kolmanteen sektoriin, kansalaistoimintaan, hyvinvoinnin edistämiseen järjestää palkattaville jatkotyöllistymisvalmennusta, työmarkkinatietoutta, ohjausta koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille avustus 88

89 Nuorten palkkaaminen järjestöihin avustukset myönnetään erillisinä Ck-avustuksina hakuaika toukokuussa hakemuksen liitteeksi kuvaus työtehtävistä ja siitä miten ne liittyvät järjestön toiminnan kokonaisuuteen sekä kuvaus mentoroinnin järjestämisestä (liite 3791) työllistettävien työsuhteen kesto on lähtökohtaisesti max 2 vuotta avustus 89

90 Nuorten palkkaaminen järjestöihin Palkattavia nuoria yhtä sijoituspaikkaa kohden 1-5 palkattavia voi olla yksi tai useampi per järjestö; huomiota kiinnitetään järjestön resursseihin, työllistämissuunnitelman realistisuuteen ja työtehtävien sisältöihin ja mielekkyyteen nuorten työelämäkokemusten karttumisen kannalta yhtä sijoituspaikkaa kohden maksimina on lähtökohtaisesti 5 nuorta, isommissa (valtakunnallisissa) järjestöissä tarkoitukseen soveltuvia sijoituspaikkoja voi olla enemmän, mikä otetaan huomioon avustusharkinnassa järjestöllä oltava resursseja työnantajavelvoitteiden hoitamiseen avustus 90

91 Nuorten palkkaaminen järjestöihin Työllistämisavustusten mitoitus työllistämiseen myönnettävä Ck-avustus mitoitetaan työllistettävien lukumäärän mukaisesti henkilöstökuluihin (palkka + lakisääteiset henkilöstösivukulut) työllistettävien tarpeelliset toimintamenot huomioidaan avustuksen mitoituksessa ( n. 10% ) työllistävän järjestön hallinnollisiin kuluihin avustusta ei myönnetä Mahdollisuus yhdistää avustus palkkatukeen tai oppisopimuskoulutukseen: varmistettava rahoitusten yhteensovittaminen säädöksiin kirjattujen periaatteiden mukaisesti avustus 91

92 Miten mukaan ohjelmaan? Hakemukset määräaikaisina projektiavustuksina mennessä Hakulomakkeeseen merkintä ohjelmaan hakemisesta sekä perustelut Nuorten palkkaamiseen liittyvissä hankkeissa hakemuksen mukaan erillinen liite (RAY 3791) Nuorten työllistämisen edistämiseen on mahdollista saada avustusta myös avustusohjelman ulkopuolella avustus 92

93 Lisätietoja ohjelmasta Sini Toikka Avustusvalmistelijat avustus 93

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

AlueAvain-päivä. Tampere 13.2.2013 Kajaani 21.2.2013. Anne Kukkonen, 13.2.2013 1

AlueAvain-päivä. Tampere 13.2.2013 Kajaani 21.2.2013. Anne Kukkonen, 13.2.2013 1 AlueAvain-päivä Tampere 13.2.2013 Kajaani 21.2.2013 Anne Kukkonen, 13.2.2013 1 Esityksen sisältö Hakemuksen käsittelyprosessi Avustuslajit RAY:n avustusohjelmat Seuranta Valvonta RAY:n kiertueet Yhdistysten

Lisätiedot

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 Eloisa ikä RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 1 Eloisa ikä ikäihmisten avustusohjelma RAY:n avustusohjelmassa tuetaan yli 60-vuotiaita ikäihmisiä eri elämänvaiheissa ja elämän

Lisätiedot

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Lasten, nuorten ja perheiden palveluja uudistetaan Työseminaari Mikkeli, MAMK-kampus 20.3.2013 Avustusosasto, Anne-Mari Tuominiemi, 20.3.2013

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi

Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi Eloisa Ikä - Livfullt Liv - Active Age Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma 2012-2017, joka

Lisätiedot

Oiva-hankepoliklinikka

Oiva-hankepoliklinikka Oiva-hankepoliklinikka 23.4.2014 Helsinki Anne Kukkonen, 22.4.2014 1 Avustukset 2014 (2013) Haettuja avustuksia yhteensä 523 milj. euroa (494) Hakijoita 1 197 kpl (1 115) Hakemuskohteita 2 654 kpl (2 396)

Lisätiedot

Helavalkeat-ajankohtaisseminaari RAY:n avustustoiminnalla nuorten hyvinvointia

Helavalkeat-ajankohtaisseminaari RAY:n avustustoiminnalla nuorten hyvinvointia Helavalkeat-ajankohtaisseminaari RAY:n avustustoiminnalla nuorten hyvinvointia 29.5.2013 1 RAY tukee suomalaista hyvinvointia RAY tukee joka päivä yli miljoonalla eurolla suomalaista hyvinvointia. Avustusvarat

Lisätiedot

Oivaltava-hankepoliklinikka

Oivaltava-hankepoliklinikka Oivaltava-hankepoliklinikka 14.5.2014 Tampere Anne Kukkonen14.5.2014 1 Avustukset 2014 (2013) Haettuja avustuksia yhteensä 523 milj. euroa (494) Hakijoita 1 197 kpl (1 115) Hakemuskohteita 2 654 kpl (2

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (10) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin:

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin: 1 (6) RAY:n avustuslajikohtaiset periaatteet ja avustuskriteerit Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 1 Yleisavustus (Ay)... 1 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)... 2 Investointiavustus (B)...

Lisätiedot

Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat

Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat 2.3.2012 Ajankohtaista avustusvalmistelusta tiimimuotoinen valmistelu ja yhteyshenkilöt RAY:n odotukset hankkeilta yhteistyö, tulosten juurtuminen Verkkoasioinnin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V MYÖNTÄMINEN

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V MYÖNTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen 20.1.2016 RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V. 2016 MYÖNTÄMINEN 1. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TOIMIVALTA JA AVUSTUSSÄÄNNÖKSET Valtioneuvosto

Lisätiedot

KÄYNNISSÄ OLEVAN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703A) TÄYTTÖOHJE

KÄYNNISSÄ OLEVAN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703A) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (10) KÄYNNISSÄ OLEVAN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703A) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 4 Avustetun

Lisätiedot

Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje. Sisällys

Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje. Sisällys Ohje 1 (11) Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje Sisällys Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2. Haettava

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia osastopäällikkö Mika Pyykkö Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelma 2010 2014 tutuksi järjestöille 28.1.2011 Helsinki Mika Pyykkö, 27.1.2011 1

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ 14.10.2016 AVUSTUSOSASTO HILPPA TERVONEN 14.10.2016 2 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 2016-2019 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUSTEN TAVOITEALUEIDEN MUKAISESTI (MILJ. EUROA)

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT SISÄLLYSLUETTELO Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 3 Yleisavustus (Ay)... 3 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)...

Lisätiedot

Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias

Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias Voikukkia-seminaari 23.5.2012 Elina Varjonen Kehittämispäällikkö, RAY 1 Lapsi- ja perhetyön avustusohjelma Emma & Elias (2012-2017) Avustusohjelma

Lisätiedot

Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje. Sisällys

Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje. Sisällys Ohje 1 (10) Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje Sisällys Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2. Haettava

Lisätiedot

Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten työllistämisen avustusohjelma

Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten työllistämisen avustusohjelma Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten työllistämisen avustusohjelma 1 Paikka auki II - peruslähtökohdat Paikka auki II -avustusohjelman tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden

Lisätiedot

UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE

UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE Ohje 1 (11) UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2. Haettava avustus... 2 3.

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

RAY kansalaisjärjestöjen rahoittajana

RAY kansalaisjärjestöjen rahoittajana RAY kansalaisjärjestöjen rahoittajana Niina Pajari, tiimivastaava, RAY Itä-Lapin yhdistys- ja järjestöfoorumi 25.4.2012, Kemijärvi Jakopäätös 2012 Avustukset yhteensä 291,0 milj. euroa (268,2) Avustuksen

Lisätiedot

KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (6) KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Avustushakemus: Projektiavustus

Avustushakemus: Projektiavustus Lähetetty 31.05.2015 22:23 Avustushakemus: Projektiavustus Lähettäjä Järjestön nimi JARI TAPANI KOKKO Lapin Omakoti- ja Mökkiläisyhdistys ry Järjestönumero 7984 Käyttötarkoitus Nuoria palkataan ikääntyville

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi.

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi. 1 (6) Yleiskulujen Avustuksen saajilla, jotka eivät saa yleisavustusta, Ak- ja C-avustusten kuluiksi voidaan hyväksyä tämän ohjeen mukaisesti yleiskuluja. Kulujen on oltava selkeästi ja perustellusti kohdennettuja,

Lisätiedot

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Oivaltava päivät 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Esityksen sisältö Avustukset vuodelle 2015 Omaishoidon avustaminen Tavoitealueet ja teemarahoitus Yksinäisyys- teema

Lisätiedot

AVUSTUSTEN JAKOPÄÄTÖS

AVUSTUSTEN JAKOPÄÄTÖS MUISTIO Liite 1 HSO/SUKE/Raija Volk 27.6.2017 AVUSTUSTEN JAKOPÄÄTÖS 1 Sosiaali- ja terveysministeriön toimivalta, avustussäännökset ja valtion talousarvio Arpajaislain 17 b :n 1 momentin pääsäännön mukaan

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere Mika Pyykkö, 17.11.2011 1 Mika Pyykkö, 17.11.2011

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

AlueAvain päivä. Huhtikuu 2012 Tampere, Kuopio, Helsinki, Ylikiiminki. Avustusosasto, Anne Kukkonen, 17.4.2012 1

AlueAvain päivä. Huhtikuu 2012 Tampere, Kuopio, Helsinki, Ylikiiminki. Avustusosasto, Anne Kukkonen, 17.4.2012 1 AlueAvain päivä Huhtikuu 2012 Tampere, Kuopio, Helsinki, Ylikiiminki Avustusosasto, Anne Kukkonen, 17.4.2012 1 Esityksen sisältö Lukuja avustusmääristä Strategian päälinjat Toimeenpano suunnitelma Seuranta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Järjestöt Meijän maakunnassa -järjestöfoorumi Joensuu

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Järjestöt Meijän maakunnassa -järjestöfoorumi Joensuu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA Järjestöt Meijän maakunnassa -järjestöfoorumi 25.1.2018 Joensuu Mikä on STEA? Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

KÄYNNISSÄ OLEVAN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703A) TÄYTTÖOHJE

KÄYNNISSÄ OLEVAN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703A) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (11) KÄYNNISSÄ OLEVAN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703A) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 4 Avustetun

Lisätiedot

Aikuisten yhteisen vastuun vahvistaminen

Aikuisten yhteisen vastuun vahvistaminen Ohjelma-asiakirja 1 (12) Emma ja Elias -avustusohjelma 1 Taustaa Emma & Elias -avustusohjelman (2012 2017) avulla kehitetään, vahvistetaan ja monipuolistetaan yleishyödyllisille järjestöille soveltuvia

Lisätiedot

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana Yhteisöllisyys ja osallisuus voimavara ja tuki KAMPA III seminaari Kokkola 24.10.2011 Kehittämispäällikkö Elina Varjonen Raha-automaattiyhdistys 1 Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3703A), JOLLA HAETAAN JATKOAVUSTUSTA KOHDENNETULLE TOIMINTA-AVUSTUKSELLE (Ak)

TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3703A), JOLLA HAETAAN JATKOAVUSTUSTA KOHDENNETULLE TOIMINTA-AVUSTUKSELLE (Ak) Ohje 1 (14) TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3703A), JOLLA HAETAAN JATKOAVUSTUSTA KOHDENNETULLE TOIMINTA-AVUSTUKSELLE (Ak) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava

Lisätiedot

Avustushakemus - verkkoasioinnissa täytettävän hakemuksen täyttöohje

Avustushakemus - verkkoasioinnissa täytettävän hakemuksen täyttöohje Avustushakemus - verkkoasioinnissa täytettävän hakemuksen täyttöohje 1. Perustiedot Haettava summa Syötä tähän seuraavalle vuodelle haettava summa euron tarkkuudella. Käyttötarkoitus Kerro avustuksen käyttötarkoitus

Lisätiedot

TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3707), JOLLA HAETAAN JATKOAVUSTUSTA KÄYNNISSÄ OLEVALLE PROJEKTIAVUSTUKSELLE (C)

TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3707), JOLLA HAETAAN JATKOAVUSTUSTA KÄYNNISSÄ OLEVALLE PROJEKTIAVUSTUKSELLE (C) Ohje 1 (13) TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3707), JOLLA HAETAAN JATKOAVUSTUSTA KÄYNNISSÄ OLEVALLE PROJEKTIAVUSTUKSELLE (C) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava

Lisätiedot

Avustustoiminta INVESTOINTIAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET

Avustustoiminta INVESTOINTIAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET Avustustoiminta INVESTOINTIAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Asuntojen rakentamisen ja peruskorjaamisen sekä sosiaalitekniikan avustusprosenttien

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2013 1 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Kuvitus: Grafiksi/Marjukka Saarinen Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten

Lisätiedot

Kohtaamispaikkojen tulevaisuus pysyvinä rakenteina

Kohtaamispaikkojen tulevaisuus pysyvinä rakenteina Kohtaamispaikkojen tulevaisuus pysyvinä rakenteina osastopäällikkö Mika Pyykkö Kohtaamispaikkojen valtakunnallinen seminaari 15. 16.2.2010 Oulu Mika Pyykkö, 11.2.2010 1 Yhteiskunnan ja kuluttajan suojeleminen

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? 15.-16.3.2012 Ulla Hartvig, seurantavastaava, KTM Avustusosasto, Janne Jalava, 27.1.2011 1 Lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön on huolehdittava

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Onko järjestöllänne omaa varallisuutta, jota voi käyttää haettuun tarkoitukseen?

Onko järjestöllänne omaa varallisuutta, jota voi käyttää haettuun tarkoitukseen? 1 / 7 30.1.2018 klo 14:48 1. Perustiedot 2. Toiminta ja sisältö 3. Talousarvio 4. Yhteyshenkilöt 1. Perustiedot Haettava summa Syötä tähän haettava avustussumma (1 000-7 000 euroa). Keskusjärjestön jäsenyys

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA RAY:N AVUSTUSTA SAAVILLE

tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA RAY:N AVUSTUSTA SAAVILLE tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA RAY:N AVUSTUSTA SAAVILLE Tämä kustannusten seurantatyökalu on erityisesti niitä RAY:n avustusta/rahoitusta saavia yhdistyksiä / säätiöitä varten, joilla ei ole kirjanpidossa

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2 Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen 4.2.2015 Avustustiimi 2 Ohjelma Kahvitarjoilu Esittäytyminen Järjestöavustusten haku 2015 Hakuohjeet ja periaatteet Vuosiavustukset, lomake Kohdeavustukset,

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät STEA Hilppa Tervonen

Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät STEA Hilppa Tervonen Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät 7.-8.9.2017 STEA Hilppa Tervonen STEA STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n

Lisätiedot

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1 OHJE 1 (5) PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Projektin perustiedot... 1 2 Projektin toteutus ja eteneminen... 2 3 Projektin seuranta ja arviointi... 3 4

Lisätiedot

ONNISTUNEEN HAKEMUKSEN PROSESSI

ONNISTUNEEN HAKEMUKSEN PROSESSI ONNISTUNEEN HAKEMUKSEN PROSESSI Yhteistyöllä hyvinvointia - Järjestöt hyvinvointia lisäämässä Kainuussa - 9.11.2015 Avustusosasto Sini Toikka 9.11.2015 1 VUODEN 2015 AVUSTUKSET MAAKUNNITTAIN MAAKUNTA RAY

Lisätiedot

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISEEN VERKKOASIOINNISSA. Perustiedot

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISEEN VERKKOASIOINNISSA. Perustiedot Ohje 1 (15) OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISEEN VERKKOASIOINNISSA Perustiedot Haettava summa: Syötä tähän seuraavalle vuodelle haettava summa euron tarkkuudella. Kyseinen summa siirtyy automaattisesti talousarvioon.

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen markkinointi: valistusta vai vaikuttamista?

Yhteiskunnallinen markkinointi: valistusta vai vaikuttamista? Yhteiskunnallinen markkinointi: valistusta vai vaikuttamista? Marja Konttinen Viestintäpäällikkö (avustustoiminta), RAY 22.11.2012 Marja Konttinen, 22.11.2012 1 Aiheena tänään Pari sanaa RAY:stä Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö

RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN. Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö RAY:N NÄKÖKULMIA ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISYN HANKKEISIIN Yhteistyöiltapäivä/Y-säätiö 7.6.2016 RAY:N TULOKSELLISUUS- JA VAIKUTUSSEURANTA RAY:n tulee seurata avustetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Ensi- ja turvakotien liitto ry 10.12.2009 Mika Pyykkö, 9.12.2009 1 Alustuksen rakenne Lähtökohdista Haasteista ja mahdollisuuksista

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnasta

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnasta Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnasta Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät 8.-9.11.2012 Vantaa Sini Toikka, kehittämiskoordinaattori, RAY 1 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoittaja RAY

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE

UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE Ohje 1 (12) UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2. Haettava avustus... 2 3.

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Elämänote - ikäihmisten elämänhallinnan tukemisen avustusohjelma

Elämänote - ikäihmisten elämänhallinnan tukemisen avustusohjelma Elämänote - ikäihmisten elämänhallinnan tukemisen avustusohjelma 1 Elämänote peruslähtökohdat Elämänote-avustusohjelman tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona asumista ja lisätä heidän osallisuuttaan

Lisätiedot

Yleiskulujen kohdentamisen periaatteet ja soveltamisohje

Yleiskulujen kohdentamisen periaatteet ja soveltamisohje Tätä ohjetta sovelletaan 1. päivänä tammikuuta 2017 tai sen jälkeen myönnettäviin STEAn avustuksiin. Ennen vuotta 2017 myönnettyihin raha-automaattiavustuksiin sovelletaan avustuksen myöntämisajankohtana

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (5) 6 Avustusten myöntäminen vuodelle 2014 HEL 2013-015342 T 02 05 01 00 Päätös Johtokunta päätti jakaa opiston vuoden 2014 talousarvioon sisältyvät järjestöjen avustukset,

Lisätiedot

Yhteistyöllä parempia RAY-projekteja

Yhteistyöllä parempia RAY-projekteja Yhteistyöllä parempia RAY-projekteja RAY:n avustuslinjauksista ja toimintaperiaatteista Joensuu 25.1.2011 Elina Varjonen, kehittämispäällikkö Raha-automaattiyhdistys 1 RAY:n avustusstrategian lähtökohdat

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Ohje 1 (15) TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2. Haettava avustus... 2 3. Projektin toteutusalue...

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

Haku päällä -ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Haku päällä -ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Haku päällä -ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa 9.00 Ajankohtaista avustustoiminnassa - osastopäällikkö Mika Pyykkö Toimeenpanosuunnitelman painopisteitä ja linjauksia valmistelutiimeittäin Terveyttä

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

Tuusulan kumppanuusfoorumin jatko, 17.2.2011. Heidi Hakulinen, 8.2.2011 1

Tuusulan kumppanuusfoorumin jatko, 17.2.2011. Heidi Hakulinen, 8.2.2011 1 Tuusulan kumppanuusfoorumin jatko, 17.2.2011 Heidi Hakulinen, 8.2.2011 1 Alustuksen sisältö Projektirahoituksen kohteet Hakeminen Käytännön pelisäännöt Heidi Hakulinen, 8.2.2011 2 Projektirahoituksen kohteet,

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

RAY:n avustukset. YHDISTYSTOIMINNAN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA Järjestöfoorumi 23.4.2014 Joensuu

RAY:n avustukset. YHDISTYSTOIMINNAN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA Järjestöfoorumi 23.4.2014 Joensuu RAY:n avustukset YHDISTYSTOIMINNAN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA Järjestöfoorumi 23.4.2014 Joensuu 1 . 2 Toiminnan yhteen nivoutuminen Markkinaehtoiset palvelut Järjestölähtöinen auttamistyö Kuntien järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh 17.02.2016 Sivu 1 / 1 551/2016 02.05.01 24 terveyslautakunnan kohdeavustukset 1.1.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh. 050 359 9504 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Lisätiedot

Koordinaattorin puheenvuoro

Koordinaattorin puheenvuoro Koordinaattorin puheenvuoro Ikääntyneen hyvä arkiavustusohjelman keskustelutilaisuus 9.12.2011 Pirkko Karjalainen toiminnanjohtaja Tästä lähdettiin Hanketta valmisteltiin Ray:n aloitteesta kevään 2011

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot