Avustustoiminta HAKUOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avustustoiminta HAKUOPAS"

Transkriptio

1 Avustustoiminta HAKUOPAS

2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Kuvitus: Grafiksi/Marjukka Saarinen Julkaisija: RAY Voimassa alkaen toistaiseksi 2

3 Sisältö 1. Johdanto Yleistä avustusten hakemisesta Hakuajat Hakulomakkeet Avustusstrategia Hakijan avustuskelpoisuus Varallisuus vaikuttaa Tukien yhteensovittaminen Hakemuksen käsittelyvaiheet Hakijan oikeudet ja velvollisuudet Toiminta-avustuksen (A) hakeminen Yleisavustuksen (Ay) hakeminen Kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak) hakeminen Investointiavustuksen (B) hakeminen Avustuksen hakeminen tukiasuntojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja hankintaan Avustuksen hakeminen toimitilojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja hankintaan Avustuksen hakeminen käyttöomaisuuden hankintaan Rakennushankkeen suunnittelu Projektiavustuksen (Ci ja Ck) hakeminen Avustusohjelmat Avustusten maksaminen...26 Lomakeluettelo...27 Sanasto

4 1. Johdanto Raha-automaattiyhdistyksellä (RAY) on Suomessa yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan. Vuosittain liiketoiminnan voitosta noin 300 miljoonaa euroa jaetaan avustuksina oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Raha-automaattiavustuksilla tuetaan sosiaalija terveysjärjestöjen toimintaa, projekteja ja investointeja. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään vuosittain hakemusten perusteella. Ray arvioi hakemuksessa esitettyjen toimintojen tai hankkeiden tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä kustannusten kohtuullisuutta. Avustusten jakamista ohjaavat RAY:n avustusstrategia sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa tehty sopimus tulostavoitteista sekä avustuslajikohtaiset periaatteet ja kriteerit. Avustusstrategiassa linjataan, mille painoalueille avustuksia strategiakaudella suunnataan. Lisäksi RAY julkistaa vuosittain helmikuussa avustusstrategian toimeenpanosuunnitelman, jossa strategian tavoitteita ja seuraavan vuoden jakosuunnitelmaa tarkennetaan. Raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 4 :ssä säädetään avustuksen myöntämisen yleisistä edellytyksistä. Avustuksen myöntäminen ei saa esimerkiksi aiheuttaa muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Avustusta ei myöskään ole tarkoitettu valtion tai kuntien lakisääteisten tehtävien tai palvelujen rahoittamiseen. RAY valmistelee joulukuun puoliväliin mennessä jakoehdotuksen; lopullisen jakopäätöksen tekee valtioneuvosto yleensä helmikuun alkuun mennessä. Tähän oppaaseen on koottu avustusten hakemiseen liittyvät keskeiset ohjeet. Opas päivitetään vuosittain. RAY pidättää oikeuden muutoksiin. Lisätietoja avustuksista ja niiden hakemisesta sekä hakulomakkeet täyttöohjeineen löydät RAY:n verkkosivuilta ray.fi/jarjestot 1 Avustuskelpoisista hakijoista käytetään tässä oppaassa yleisnimitystä järjestö. 4

5 Avustusten vuosikalenteri Tammikuu Valtioneuvosto päättää avustuksista tammi-helmikuussa. Virheelliseen avustuspäätökseen voi hakea oikaisua sosiaali- ja terveysministeriöltä 30 päivän kuluessa. Uudet avustuksensaajat vahvistavat pankkiyhteystietonsa RAY:lle kirjallisesti mennessä. Mikäli esitetty avustus poikkeaa olennaisesti haetusta, RAY pyytää hakijalta tarvittaessa uuden talousarvion sekä tarkennetun toteuttamis- tai toimintasuunnitelman mennessä. Huhtikuu Järjestöt antavat selvitykset edellisen vuoden avustusten käytöstä RAY:lle mennessä. Heinäkuu Lokakuu Helmikuu RAY maksaa toimintaavustusten 1. erän. RAY julkaisee hakuoppaan, avustusvalmistelun taustamuistion ja hakulomakkeet. Toukokuu RAY maksaa toimintaavustusten 2. erän. Uusien projektien (Ci, Ck) hakuaika päättyy Elokuu RAY maksaa toimintaavustusten 3. erän. Marraskuu RAY maksaa toimintaavustusten 4. erän. Maaliskuu Uusien rakennushankkeiden (B) ja yli euron peruskorjaushankkeiden (B) hakuaika päättyy (Vuonna 2013 poikkeuksellisesti 2.4.) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten palautus mennessä (vuonna 2013 poikkeuksellisesti 2.4.). Selvityspyynnön saaneet järjestöt. Kesäkuu Syyskuu Toiminta-avustusten (Ak, Ay), toimitila-, asunto- ja käyttöomaisuushankintojen (B), alle euron peruskorjausten (B) sekä sekä käynnissä olevien investointien (B) ja projektien (Ci, Ck) hakuaika päättyy Joulukuu RAY julkistaa jakoesityksen seuraavalle vuodelle. Järjestöt toimittavat vanhenemassa olevien avustusten maksupyynnöt ja avustusten pidennyshakemukset RAY:lle mennessä. Projektien loppuraportit lähetetään ennen projektin viimeistä maksuerää. 5

6 2. Yleistä avustusten hakemisesta Raha-automaattiavustuksia voi hakea terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään järjestötoimintaan. Avustus myönnetään vuodeksi kerrallaan. Hakuajat on porrastettu maaliskuulle, toukokuulle ja syyskuulle. RAY:ltä voi hakea kolmea erityyppistä avustusta: toiminta-avustusta (A), investointiavustusta (B) tai projektiavustusta (C). Toiminta-avustukset (A) jakautuvat yleisavustuksiin ja kohdennettuihin toiminta-avustuksiin. Yleisavustuksella (Ay) voi kattaa avustuksen käyttötarkoituksessa mainittuja, yleishyödyllisestä toiminnasta syntyneitä hyväksyttäviä kuluja. Kohdennettu toiminta-avustus (Ak) myönnetään järjestön toiminnan kokonaisuudesta erotetun toiminnon erillismenoihin. Investointiavustuksia (B) myönnetään toimitilojen tai asuntojen uudisrakentamiseen, peruskorjaukseen ja hankintaan sekä käyttöomaisuuden kuten irtaimiston, atk-laitteiden ja muiden laitteiden hankintaan. Projektiavustuksia myönnetään innovatiivisiin kehittämishankkeisiin (Ci) ja käynnistämishankkeisiin sekä muihin tarkoitukseltaan ja kestoltaan rajattuihin projekteihin (Ck). Avustushakemus tulee jättää täydellisenä hakuajan puitteissa. Täydentämiselle voidaan myöntää lisäaikaa vain poikkeustapauksissa, mikäli viivästyminen johtuu hakijasta riippumattomista syistä. Jos toimitat hakemuksen kannalta olennaisia liitteitä myöhemmin, mainitse hakemuksessa, milloin ja mitä asiapapereita aiot vielä toimittaa ja miksi tarvitset lisäaikaa. Hakijan muistilista Ilmoita kaikki haettavat avustukset yhdellä päälomakkeella (lomake RAY3701). Jokaisesta avustuskohteesta ei täytetä omaa päälomaketta. Koska avustus myönnetään vuodeksi kerrallaan, ilmoita päälomakkeella hankkeesta vain haussa olevan avustusvuoden kustannukset. Liitä hakemukseen aina perustietolomake (RAY3072). Aikaisemmin avustusta hakeneet järjestöt täyttävät perustietolomakkeelle vain muuttuneet tiedot. Mikäli tiedoissa ei ole tapahtunut muutoksia, palauta lomake tyhjänä. Täytä jokaisesta haettavasta avustuksesta oma selostelomakkeensa. Ilmaise haettavan avustuksen käyttö - tarkoitus selkeästi ja nimeä projekti havainnollisesti sen mukaan. Käytä samaa projektinimeä kaikissa hakulomakkeissa (päälomakkeessa ja seloste lomakkeessa liitteineen). Tiivistä sanomasi. Hakemusta voi täydentää liitteillä. Liitä hakemukseen järjestön säännöt, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus muistioineen, toimintasuunnitelma ja talousarvio, jos niitä ei ole toimitettu RAY:lle jo aiemmin samana vuonna. Uusien järjestöjen tulee liittää hakemukseen jäljennös Patentti- ja rekisterihallituksen antamasta rekisteröinti päätöksestä. Toimita hakemus allekirjoitettavaksi järjestön säännöissä mainituille nimen kirjoittajille. Postita allekirjoitettu hakemus osoitteeseen RAY, Avustusosasto, PL 32, Espoo. Merkitse kuoreen teksti: Hakemus. Ohjeellinen avustussuunnitelma, jonka RAY on antanut avustuksensaajalle edellisen avustuspäätöksen mukana, ei vielä ole päätös, joten myös ohjeelliseen suunnitelmaan kirjattuja avustuksia tulee hakea vuosittain. Ohjeellinen avustussuunnitelma ei sido RAY:tä tai valtioneuvostoa. tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu 6

7 2. YLEISTÄ AVUSTUSTEN HAKEMISESTA Talousarvion laatiminen Talousarviossa toimintasuunnitelma sekä hakemuksessa esitetty toiminta muutetaan rahamääräiseksi. Talousarvio toimii avustuksen mitoituksen perustana. Hakemuksen talousarvio toimii myös RAY:n valvonnan työkaluna avustuksen käyttöä tarkasteltaessa. Avustuslain 11 :n 1 momentin mukaan hyväksyttäviksi kuluiksi katsotaan avustuspäätöksen mukaisesta toiminnasta tai hankkeesta johtuvat tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset kulut. Talousarvio ohjaa tulkintaa avustuksella katettavista hyväksyttävistä kuluista, kun arvioidaan kulujen kohtuullisuutta ja tarpeellisuutta. Talousarviosta tulee selkeästi näkyä toiminnan koko meno- ja tulorakenne eli se, mistä rahoitusta saadaan tai haetaan ja mihin sitä käytetään. Kustannukset tulee eritellä riittävän informatiivisesti. Talousarviossa tulee ilmoittaa muun muassa henkilöstökulut, ulkopuolelta ostettavat palvelut sekä kone- ja kalustohankinnat. Ulkopuolelta ostettavat palvelut sekä kone- ja kalusto hankinnat tulee lisäksi eritellä ja perustella myös sanallisesti avustushakemuksessa. RAY arvioi, ovatko menot tarpeellisia toiminnallisen suunnitelman toteuttamiseksi, ja onko tuottopuolella huomioitu sen kaltainen muu rahoitus, jota kohtuudella voisi odottaa hankittavan. Erillisenä osana talousarviota tulee esittää sellaiset haetut tai haettavat avustukset, joita ei ole esitetty talousarvion tuotoissa. Nämä ovat välttämättömiä tietoja eri lähteistä tulevien varojen yhteensovittamiseksi. Avustushakemuslomakkeet sisältävät valmiin talousarviopohjan, joka on yhtenäinen kaikille avustuksen hakijoille. Tarkemmat ohjeet talousarvioiden laatimisesta ja täyttämisestä löytyvät avustusten hakulomakkeiden täyttöohjeista Hakuajat Uudet rakennushankkeet ja suuret peruskorjaushankkeet maaliskuussa Investointiavustuksia uusiin rakennushankkeisiin ja suurehkoihin peruskorjauksiin haetaan maaliskuussa. Uusia hankkeita ovat ne, joihin ei ole vielä myönnetty RAY-avustusta. Suurehkoja peruskorjauksia ovat kokonaiskustannuksiltaan yli euron hankkeet. Rakennushankkeiden ja suurehkojen peruskorjausten jatkorahoitusta haetaan syyskuussa. Uudet projektit toukokuussa Projektiavustuksia uusiin kehittämishankkeisiin (Ci) ja käynnistämisprojekteihin sekä muihin määräaikaisiin hankkeisiin (Ck) haetaan toukokuussa. Uusia hankkeita ovat ne, joihin ei ole vielä myönnetty RAY-avustusta. RAY:n avustusta jo saavien, käynnissä olevien projektien jatkorahoitusta haetaan syyskuussa. Toiminta-avustukset, käynnissä olevien projektien ja investointien jatkorahoitukset, pienet peruskorjaukset sekä toimitila-, asunto- ja käyttöomaisuushankinnat haetaan syyskuussa Toiminta-avustukset: yleisavustukset (Ay) ja kohdennetut toiminta-avustukset (Ak) Investointiavustukset (B) toimitila-, asuntoja käyttöomaisuushankintoihin hankinnan suuruudesta riippumatta Investointiavustukset (B) alle euron peruskorjauksiin Investointiavustusten (B) jatkohakemukset (kyseiseen kohteeseen on jo myönnetty avustusta ainakin yhden kerran) Projektiavustusten (Ci, Ck) jatkohakemukset (kyseiseen projektiin on jo myönnetty avustusta ainakin yhden kerran) heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu 7

8 2.2. Hakulomakkeet Avustushakemus koostuu hakulomakkeista ja niiden liitteenä toimitetuista yleisistä tai hankekohtaisista liitteistä. Lomakkeet täyttöohjeineen löydät verkkosivuiltamme osoitteesta ray.fi/ jarjestot Avustuslajit AY AK B C Pakolliset lomakkeet/ asiapaperit Pakolliset liitteet Muut liitteet Avustuslajikohtaiset lomakkeet (eri väreillä) Päälomake (RAY 3701), perustietoilmoitus (RAY 3702), järjestön säännöt, talousarvio Toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus muistioineen, toimintasuunnitelma (mikäli niitä ei ole toimitettu RAY:lle jo aiemmin samana vuonna) Olennaiset lausunnot/aiesopimukset, muut toiminnan sisältöä kuvaavat tarpeelliset asiakirjat yms. Yleisavustuksen (AY) toimintaselostelomake (RAY 3706) Kohdennetun toiminta-avustuksen (AK) uuden kohdennetun toiminnan toimintaseloste (RAY 3703) TAI käynnissä olevan kohdennetun toiminta-avustuksen toimintaseloste (RAY 3703A) ja AK-toiminnan toimintasuunnitelma Investointiseloste (B) (RAY 3704). Jos kyseessä on asuntojen rakentaminen ja peruskorjaaminen: huonetilaohjelma (RAY 3722), perustamismenojen erittely (RAY 3723) ja hankesuunnitelma (ks. luku 4.4.) Hakuajat mennessä mennessä mennessä uudet rakennushankkeet ja yli euron peruskorjaushankkeet, mennessä alle euron peruskorjaukset sekä käynnissä olevat investoinnit Palautusosoite Uuden projektin toimintaseloste (RAY 3705) TAI käynnissä olevan projektin toimintaseloste (RAY 3707) ja tarkennettu projektisuunnitelma mennessä uudet projektit (Ci ja Ck) ja mennessä käynnissä olevat projektit Postita allekirjoitettu hakemus osoitteeseen: RAY, Avustusosasto PL ESPOO. Kuoreen merkintä: hakemus. Jos hakukuukauden viimeinen päivä ajoittuu viikonloppuun, voit postittaa hakemuksen vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Ko. päivän postileima riittää. 8

9 2. YLEISTÄ AVUSTUSTEN HAKEMISESTA Jos jokin liite on toimitettu RAY:lle jo aiemmin samana vuonna, sitä ei tarvitse lähettää uudelleen; viittaus jo toimitettuun asiakirjaan riittää. Hakemukseen voidaan yhdistää myös muita tarpeellisia liitteitä kuten kopioita lausunnoista, yhteistyösopimuksista, aiesopimuksista, muiden toimintaa rahoittavien yhteisöjen päätöksistä sekä muita asiapapereita (esim. projektisuunnitelma). Uusi hakija liittää hakemukseensa myös jäljennöksen Patentti- ja rekisterihallituksen antamasta rekisteröintipäätöksestä. Jos yhteisö toimii vasta ensimmäistä tilikauttaan, se laatii toiminnastaan lisäksi kertomuksen, josta käy selville samantyyppisiä asioita kuin toimintakertomuksesta. Avustushakemuksen allekirjoittavat järjestön säännöissä mainitut nimenkirjoittajat. Lähetä allekirjoitettu hakemus RAY:lle postitse lomakkeissa mainittuun osoitteeseen. 2.3 Avustusstrategia RAY suuntaa avustuksia yhä vahvemmin järjestö- ja kansalaistoimintaan. Uusi strategiakausi käynnistyi vuoden 2012 alussa. Avustamisen päälinjoja tulevalla strategiakaudella ovat 1) Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen 2) Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäiseminen 3) Ongelmia kohdanneiden auttaminen ja tukeminen RAY julkistaa vuosittain helmi maaliskuussa avustusstrategian seuraavan vuoden toimeenpanosuunnitelman. RAY:n julkaisemat oppaat ja muut ohjeet löydät RAY:n verkkosivuilta osoitteesta ray.fi/jarjestot 2.4 Hakijan avustuskelpoisuus Raha-automaattiavustuksia voivat hakea oikeuskelpoiset yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt. Avustuskelpoisuus on käytännössä yhdistysrekisteriin rekisteröidyillä yleishyödyllisillä yhdistyksillä ja säätiörekisteriin rekisteröidyillä säätiöillä, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Toiminnan tarkoitus tulee olla kirjattu hakijan sääntöihin. Myös säätiöiden avustuskelpoisuuden tulkintaa ohjaa se tarkoitus, jota varten säätiö on perustettu. Muodollisen avustuskelpoisuuden lisäksi RAY edellyttää hakijoilta riittävän laajaa toimintaa ja jäsenpohjaa suhteessa toiminnan tavoitteisiin ja laajuuteen. Myös rekisteröimätön yhdistys tai säätiö voi jättää avustushakemuksen. Käytännössä rekisteröimättömällä hakijalla on kuitenkin jo ennen avustamista oltava näyttöä toiminnasta, taloudenpidosta ja hallinnollisesta osaamisesta. Avustusta hakijalle voidaan lisäksi esittää vain, jos rekisteröinti tapahtuu ennen lokakuun loppua. Rekisteröidyn yhdistyksen voi perustaa vähintään kolme 15 vuotta täyttänyttä luonnollista henkilöä tai oikeuskelpoista yhteisöä. Tarkat menettelyohjeet rekisteröidyn yhdistyksen perustamisesta löytyvät Patentti- ja rekisteri hallituksen internetsivuilta osoitteesta prh.fi. Tieto rekisteröinnistä on toimitettava RAY:lle viipymättä. Raha-automaattiavustusta ei voida myöntää esimerkiksi valtion virastolle, kunnalle, seurakunnalle tai yksityishenkilölle. Taloudellisina organisaatioina myös osuuskunnat, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja yksityiset liike- tai ammattitoiminnan harjoittajat on rajattu avustuskelpoisuuden ulkopuolelle. Toimiminen sosiaalija terveysalalla ei anna syytä tehdä poikkeusta avustuskelpoisuuteen. Pääsääntöisesti myös osakeyhtiöt ja sosiaaliset yritykset ovat luonteeltaan liiketaloudellisia organisaatioita, joiden tarkoituksena on tuottaa voittoa tai muuta taloudellista etua osakkeenomistajille. Osakeyhtiöt eivät siten yleensä täytä yleishyödyllisyyden vaatimuksia ja ole avustuskelpoisia. 9

10 2.5 Varallisuus vaikuttaa Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan omat varat, hakijan määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden käytettävissä olevat varat ja avustettavasta toiminnasta saatavat tuotot huomioon ottaen. RAY on laatinut yleiset varallisuuskriteerit, joiden mukaan järjestöllä katsotaan olevan merkittävää varallisuutta silloin, kun järjestön nettovarallisuus viimeisimmässä tilinpäätöksessä on suurempi kuin järjestön kuuden kuukauden kuluja vastaava summa. Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: järjestön toimiala vaatii ylijäämän tuottamista tai varallisuuden keräämistä. Esim. järjestöllä on paljon investointeja, jotka ovat toiminnan kannalta järkeviä ja joihin tarvitaan omarahoitusosuutta. järjestön aikaisemmat investoinnit vaativat tulevaisuudessa peruskorjausta, jota varten järjestö kerää varallisuutta. Tässä tapauksessa järjestön tulee laatia RAY:lle viiden vuoden investointisuunnitelma, joka tulee myös hyväksyttää järjestön hallituksessa. varallisuus on väliaikaista, esimerkiksi vanhojen toimitilojen myynnistä saatua varallisuutta, joka on jo sidottu uusien toimitilojen hankkimiseen. varallisuus on tarkoitus käyttää viipymättä ja järkevästi yleishyödylliseen toimintaan. Jos järjestön olemassa olevalle varallisuudelle ei voida osoittaa perusteltua syytä (esim. yllä mainittuja), Merkittävää varallisuutta omaavilta järjestöiltä edellytetään kohdennettujen toiminta-avustusten (Ak) kohdalla 10 %:n omarahoitusosuutta. Yleisavustusten korotuksiin tullaan suhtautumaan pidättäytyvästi Investointiavustusten kohdalla järjestön varallisuus otetaan huomioon harkinnanvaraisesti: järjestön varallisuus suhteutetaan haetun avustuksen määrään ja järjestön omarahoitusosuutta voidaan harkinnanvaraisesti kasvattaa varallisuudesta johtuen. Meneillään olevien kohdennettujen toiminta-avustusten (Ak) osalta yllä mainitut varallisuuskriteerit otetaan käyttöön siirtymävaiheen puitteissa vuoden 2015 avustusesityksestä lähtien. Lisätietoja varallisuuskriteereistä sekä niiden laskentaperusteista löytyy RAY:n verkkosivujen aineistopankista ray.fi/jarjestot 2.6 Tukien yhteensovittaminen Jos järjestö hakee julkista avustusta useammasta eri lähteestä, tukiehtoihin kannattaa tutustua tarkoin, sillä avustusten yhteensovittamiseen voi sisältyä rajoituksia. Julkisia avustuksia ovat esimerkiksi valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön antamat avustukset sekä Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävä tuki. RAY-avustus ei saa yhdessä muiden julkisten avustusten kanssa ylittää Euroopan yhteisön tai Suomen lainsäädännössä säädettyä valtionavustusten tai julkisen tuen enimmäismäärää. Tämä tarkoittaa, että jos johonkin julkisen rahoittajan myöntämään avustukseen liittyy Suomen kansallisessa lainsäädännössä tai Euroopan yhteisön säädöksessä asetettu enimmäismäärä - esimerkiksi avustuksen enimmäisprosentti - eivät hankkeeseen eri lähteistä myönnetyt julkiset avustukset yhteenlaskettunakaan saa ylittää tuota enimmäismäärää. Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle Toiminnan on oltava yleishyödyllistä Toiminnan on edistettävä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia Toiminnan on tuettava RAY:n avustusstrategian tavoitteita Toiminta ei saa kuulua valtion tai kuntien lakisääteisiin tehtäviin Avustuksen myöntäminen ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa kilpailuhaittaa Euroopan talousalueella 10

11 2. YLEISTÄ AVUSTUSTEN HAKEMISESTA 2.7 Hakemuksen käsittelyvaiheet Hakemukset Hakemuskäsittely avustusvalmistelun tiimeissä Avustusosaston valmisteleva työryhmä valmistelee jakoehdotuksen RAY:n hallitukselle RAY:n toimitusjohtaja esittelee ehdotuksen RAY:n hallitukselle Valtioneuvosto tekee avustuspäätöksen Mikäli avustusta on tarkoitus myöntää useamman vuoden ajan, sisältyy avustuspäätökseen myös ohjeellinen avustussuunnitelma seuraaville vuosille. Valtioneuvosto ei vahvista ohjeellista avustussuunnitelmaa eikä se sido avustuksen myöntäjää. Avustussuunnitelmaan kirjattua avustusta tulee hakea kullekin vuodelle erikseen säädettyjen määräaikojen puitteissa. RAY ilmoittaa avustuspäätöksestä hakijoille heti valtioneuvoston päätöksen jälkeen. Ilmoitus sisältää myönnetyt avustukset euromäärineen ja mahdollisine tarkennuksineen, rajauksineen ja ehtoineen. Muutoksenhaku jakopäätökseen Raha-automaattiavustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joten jakopäätös perustuu tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Avustuspäätöstä koskevasta muutoksenhausta on säädetty avustuslain (1056/2001) 40 :ssä. Huomioithan, että RAY:n joulukuussa julkistama jakoehdotus ei vielä ole päätös. Virheelliseen avustuspäätökseen voi hakea oikai sua sosiaali- ja terveysministeriöltä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ministeriön oikaisupäätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. RAY:n hallitus tekee avustusten jakoehdotuksen Valtioneuvostolle Valtioneuvosto tekee avustusten jakopäätöksen Avustukset RAY maksaa avustukset valvoo avustusten käyttöä seuraa ja arvioi avustetun toiminnan tuloksellisuutta 11

12 RAY:n avustustenjakoa ohjaavat: Arpajaislaki (1047/2001) Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä (1289/2011) Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien toimeenpanosta (1287/2011) Laki raha-automaattiavustuksista (1056/2001) Valtioneuvoston asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista (1170/2001) Hallintolaki (434/2003) Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Kielilaki (423/2003) Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999) Laki julkisista hankinnoista (348/2007) 2.8 Hakijan oikeudet ja velvollisuudet Hakijoilla on oikeus kysyä ja saada neuvoja RAY:n avustusosastolta hakemiseen liittyvissä asioissa. Avustuksen hakijan on puolestaan annettava RAY:lle oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta ja muista avustusharkintaan vaikuttavista seikoista. Hakijalla on oikeus saada tieto avustuspäätöksestä perusteluineen. RAY:n tekemä avustusten jakoehdotus ja valtioneuvoston tekemä jakopäätös ovat julkisia. Myös RAY:lle toimitetut hakemukset liitteineen tulevat julkisiksi, kun RAY on ne saanut, ellei asiakirjan julkisuudesta tai salassapidosta ole laissa toisin säädetty. Hakija voi perua hakemuksensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti RAY:lle. Myös myönnetyn avustuksen voi perua. Avustuksesta luopuminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun useasta eri lähteestä haettu rahoitus ei kokonaisuudessaan toteudu ja investointi- tai kehittämishanke raukeaa varojen puutteeseen. RAY:llä on salassapitosääntöjen estämättä oikeus saada hakijaa koskevia tietoja muilta viranomaisilta sekä oikeus tehdä avustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia tarkastuksia avustuksen saajan talouteen ja hallintoon. Hakija voi käyttää saamaansa avustusta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Jos väärinkäytöksiä ilmenee, järjestö voidaan asettaa maksukieltoon ja tuet periä takaisin. Avustuksen saajan on tehtävä kultakin avustusvuodelta RAY:lle selvitys avustuksen käytöstä avustusta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Raportoinnin laatuun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ja antaa tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa mahdollisimman seikkaperäiset tiedot avustusten käytöstä, järjestön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. RAY-avustuksilla tehtäviin hankintoihin sovelletaan julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007). Laissa säädetään niistä menettelytavoista ja toimintavelvoitteista, joita lain soveltamisalaan kuuluvien hankintayksiköiden tulee hankinnoissaan noudattaa. Hankinta määritellään laissa varsin laajasti. Sillä tarkoitetaan muun muassa tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista ja siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä. Lisätietoja hankintojen kilpailuttamisesta ja hankintalainsäädännön soveltamisesta saa julkisten hankintojen neuvontayksiköstä, joka on työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kuntaliiton hankintaosaamiseen keskittyvä neuvontayksikkö. hankinnat.fi Jos järjestö katsoo, että hakemus tai jokin sen liite sisältää liike- tai ammattisalaisuuden, tulee kyseiset asiat merkitä hakemuksesta ja liitteistä luottamuksellisiksi. Salassapito voi tulla kyseeseen, jos hakemuksen liitteenä on jokin sopimus. 12

13 3. Toiminta-avustuksen (A) hakeminen Järjestö voi hakea toimintaansa RAY:ltä yleisavustusta (Ay) tai kohdennettua toiminta-avustusta (Ak). Toimintaavustuksia haetaan syyskuussa. Toiminta-avustusta voi hakea järjestön sääntöjen mukaisesta yleishyödyllisestä toiminnasta syntyviin kuluihin (Yleisavustus, Ay) tai jonkin järjestön toiminnan kokonaisuudesta erotetun toiminnon erillismenoihin (Kohdennettu toiminta-avustus, Ak). Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin: toiminnan yhteiskunnallinen merkitys, laajuus, laatu, suunnitelmallisuus, tulokset ja vaikutukset sekä talouden hoito ja varallisuus. Yleisavustettavalta toiminnan on edistettävä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Huomioon otetaan myös sosiaali- ja terveysalan kokonaisuus ja kunkin toimijan merkitys sekä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä että kansalaistoiminnan mahdollistajana ja edistäjänä. Järjestölle voidaan myöntää vain yksi yleisavustus, mutta kohdennettuja toiminta-avustuksia voi olla samanaikaisesti useampia. Toiminta-avustukset, kuten muutkin avustukset, myönnetään vuodeksi kerrallaan. 3.1 Yleisavustuksen (Ay) hakeminen Yleisavustuksia myönnetään vakiintuneille, valtakunnallisesti toimiville ja kansallisesti merkittäville sosiaali- ja terveysjärjestöille niiden sääntöjen mukaisesta, yleishyödyllisestä toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Täytä lomakkeet Päälomake (RAY3701). Jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä pää - lomakkeella. Perustietoilmoitus (RAY3702). Aiemmin hakeneet täyttävät vain muuttuneet tiedot. Mikäli perustietolomakkeessa pyydetyt tiedot eivät ole muuttuneet, palauta lomake tyhjänä. Yleisavustuksen (Ay) toimintaselostelomake (RAY3706) Talousarvio Liitä mukaan Tarpeelliseksi katsomasi liitteet 13 Yleisavustuksella tuetaan muun muassa järjestöjen kohderyhmiä palvelevaa asiantuntijatoimintaa, edunvalvontaa ja vaikuttamista, aluetyötä, tiedotusta sekä järjestön omia että jäsenyhteisölle tarjottavia hallinto- ja tukipalveluja. Avustusharkinnassa RAY soveltaa yleisavustusten periaatteita ja kriteerejä. Kriteerien avulla arvioidaan avustuksen tarvetta, toiminnan laatua ja hakijan kykyä edistää toimintansa päämäärää. Arvioinnin kohteena ovat toiminnan yhteiskunnallinen merkitys toiminnan suunnitelmallisuus ja laatu toiminnan tulokset ja vaikutukset toiminnan laajuus hakijan talous ja varallisuusasema Järjestö voi kattaa yleisavustuksella niitä yleishyödyllisestä toiminnasta syntyneitä hyväksyttäviä kuluja, jotka on määritelty RAY:n antamassa käyttötarkoitustekstissä. Yleisavustuksella voi kattaa myös toiminnasta aiheutuvia vähäisiä käyttöomaisuuden hankintoja kuten toimistokalusteita ja -laitteita. Yleisavustusta ei voi käyttää varainhankinnan tai liiketoiminnan kuluihin eikä poistoihin tai muihin laskennallisiin kuluihin. Järjestön maksullinen palvelutuotanto ja yleisavustettu kansalaisjärjestötoiminta on eriytettävä kirjanpidossa. Yleisavustusta ei voi käyttää sellaiseen toimintaan, johon on myönnetty jo jotakin muuta RAYavustusta.

14 3. Kuvaa toiminnan yhteiskunnallinen merkitys Toiminnalle pitää olla tarve ja aito yhteiskunnallinen tilaus. Laadukas toiminta muodostuu kohderyhmän tarpeiden selvittämisestä. Kuvaa millaisia ennakkoselvityksiä ja tarvekartoituksia olette tehneet. Kuvaa toiminnot ja niiden seuranta ja arviointi hakemuksessa havainnollisesti. Muista, että toiminnat tulee pystyä todentamaan myös käytännössä. Tärkeintä ei ole toimintojen runsas lukumäärä vaan toiminnan päämäärän ja tavoitteiden sekä kohderyhmän kannalta olennaisten asioiden tekeminen. Myös hyvin toimiva työnjako ja yhteistyö järjestöjen kesken ovat tärkeitä. Muista suunnitelmallisuus Toiminnan suunnitelmallisuudella tarkoitetaan hakijan kykyä tehdä pitkän, keskipitkän sekä lyhyen aikavälin suunnitelmia, joissa on riittävät realistiset ja mitattavat tavoitteet. Hyvään suunnitelmallisuuteen kuuluu toiminnan suhteuttaminen muihin samalla alalla toimiviin järjestöihin sekä toimintaympäristön muutoksiin. Laadun osoittaminen edellyttää systemaattista toiminnan toteutumisen seurantaa ja arviointia suhteessa toimintaympäristöön ja kohderyhmään. Laadukas toiminta sisältää myös jatkuvan kehittämisnäkökulman. Aseta mitattavat tavoitteet Ilmoita toimintaselostelomakkeella vain ne tulokset, joita tavoittelette avustusvuonna. Kirjaa pitkän ja keskipitkän ajan tavoitteet strategiaan ja toimintasuunnitelmiin. Kuvaa hakemuksessa myös, kuinka tavoitteiden toteutumista sekä pidemmän aikavälin muutoksia ja vaikutuksia seurataan ja arvioidaan. Tavoitteet luonnollisesti vaihtelevat eri toimijoiden kesken. Tärkeintä on se, että tavoitteet sopivat omaan toimintaan ja kohderyhmän tarpeisiin. Kuvaa toiminnan laajuus Toiminnan laajuus käy ilmi toimintaselosteessa ilmoitettujen roolien, tehtävien ja tehtäväalueiden kautta. Dokumentoi laajuutta kuvaavat tunnusluvut esimerkiksi toimintakertomukseen. Yhdistyksen tai säätiön sääntöjen mukaisen tehtävän tulee toteutua ja toiminnan palvella aiottua tarkoitusta. Jos yhdistys esimerkiksi säännöissään ilmoittaa tietyn kohderyhmän, on sen toiminnassaan myös tavoitettava kyseinen ryhmä. Tässä kohden RAY arvioi myös, kuinka tehokasta ja tuloksellista toiminta on suhteessa käytössä oleviin resursseihin. Myös talous ja varallisuus vaikuttavat Talous ja varallisuusasema ovat keskeisiä, kun RAY arvioi yleisavustuksen tasoa. Arvio tehdään vuosiselvitysten, järjestökäyntien ja muun yhteydenpidon kautta. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat taloudenhoidon taso, omien varojen käyttö toimintaan ja kilpailuvaikutukset (ks. kohta 2.5. varallisuus vaikuttaa). 3.2 Kohdennetun toimintaavustuksen (Ak) hakeminen Kohdennettua toiminta-avustusta voi hakea tiettyyn rajattuun toimintaan tai toiminnanalaan. Hakuaika on syyskuussa. Täytä lomakkeet Päälomake (RAY3701). Jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä päälomakkeella. Perustietoilmoitus (RAY3702). Aiemmin hakeneet täyttävät vain muuttuneet tiedot. Mikäli perustietolomakkeessa pyydetyt tiedot eivät ole muuttuneet, palauta lomake tyhjänä. Jos kohdennettu toiminta on uutta, täytä uuden kohdennetun toiminta-avustuksen toimintaseloste (RAY3703) ja siihen liittyvä talousarvio. TAI Jos toiminta on saanut avustusta jo aiemmin, täytä kohdennetun toiminta-avustuksen toimintaseloste (RAY3703A) ja siihen liittyvä talousarvio. Liitä mukaan Tarpeelliseksi katsomasi liitteet 14

15 3. TOIMINTA-AVUSTUKSEN (A) HAKEMINEN Kohdennettuja toiminta-avustuksia (Ak) myönnetään tyypillisesti esimerkiksi vapaaehtoistyöhön ja vertaistukeen, toimintakykyä edistävään toimintaan sekä erilaisten kohtaamispaikkojen ylläpitoon. Kohdennettuja toiminta-avustuksia myönnetään sekä valtakunnallisille että alueellisille toimijoille. Vaikka kohdennettu toiminta-avustus voidaan myöntää jatkuvaluonteiseen toimintaan, tarkistetaan sen myöntämisperusteet vuosittain, kuten muidenkin avustusten. RAY arvioi avustusharkinnassa hakijan kykyä pitkäjännitteiseen, suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen toimintaan. Avustusta voi käyttää toiminnasta syntyneisiin erilliskuluihin sekä hankintoihin. Toiminta- ja projektiavustuksilla on mahdollista tehdä hankintoja maksimissaan 10 prosentilla avustuksen vuosimäärästä. Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat on perusteltava myös toiminnallisesti ja hankintojen tulee olla euromäärältään kohtuullisia. RAY edellyttää, että kaikki vähänkin suuremmat tavara- ja palveluhankinnat kilpailutetaan, jotta kustannukset säilyvät hallittavina. Hankinnoissa tulee aina noudattaa hankintalakia. Hankinta tulee eritellä hakemisen yhteydessä selkeästi ja toteutumista seurataan vuosiselvitysten yhteydessä. RAY arvioi hakemuksia seitsemällä kriteerillä, jotka ovat: tavoitteet projektin tarpeellisuus toteutus ja sisältö yhteistyö tulokset seuranta ja arviointi talous Kiteytä tavoitteet Kiteytä tavoitteissa koko toiminnan idea. Aseta selkeitä ja konkreettisia tavoitteita, jotka on suhteutettu toteutusaikatauluun ja resursseihin. Vain riittävän konkreettiset tavoitteet ohjaavat käytännön työtä, seurantaa ja arviointia. Kuvaa tavoitteina toiminnan tuloksia kohderyhmän näkökulmasta. Perustele tarve Perustele avustettava toiminta hakemuksessa ja selvitä, miksi juuri tätä toimintaa tarvitaan hakijan toteuttama. Toiminnasta on aina hyvä tehdä tarvekartoitus tai taustaselvitys, missä edellä mainitut asiat analysoidaan. RAY arvioi perustelujen pohjalta toiminnan sosiaali- ja terveyspoliittista merkitystä ja sitä, miten se edistää hyvinvointia. Toiminnalla voi olla sosiaalinen tilaus, se voi vastata johonkin konkreettiseen tarpeeseen tai olla muuten ajankohtainen. Suunnittele toteutus Kerro, millaisin konkreettisin toimenpitein asetetut tavoitteet saavutetaan. Miten kohderyhmän tarpeet on huomioitu toiminnan suunnittelussa? Aikatauluta toiminta ja varmista, että talousarvio ja toimintasuunnitelma vastaavat toisiaan. Pohdi mille kohderyhmälle järjestönne pitää ja kannattaa viestiä toiminnasta ja sen tuloksista. Suunnittele viestintä kohderyhmän erityispiirteet huomioon ottaen. Ota suunnittelussa huomioon sekä sisäinen että ulkoinen viestintä. Voit tarvittaessa laatia viestinnän toteutuksesta erillisen viestintäsuunnitelman. Myös riskienhallinta on osa toiminnan onnistumisen varmistamista. Tunnista riskit jo suunnitteluvaiheessa. Arvioi samalla riskien todennäköisyys ja seuraukset ja mieti toimenpiteet niiden varalta. Kuvaa yhteistyöverkostot Kuvaa ja perustele hakemuksessa kumppanuusja sidosryhmäverkoston toiminta ja eri toimijoiden roolit, työnjako ja vastuut. Varmista yhteistyö kirjallisin sopimuksin. Muista kuitenkin, että yhteistyö ei ole itsetarkoitus vaan sen tarve ja toteutus määrittyvät aina toiminnan tavoitteista käsin. RAY arvioi yhteistyötä ja verkottumista, koska eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä voidaan edistää tavoitteiden toteutumista, tulosten leviämistä ja juurtumista sekä kustannustehokkuutta. Erittele tulokset Aikaansaannoksia voidaan eritellä ja luokitella monin tavoin. Erottele suunnitelmassa tuotokset, kuten erityyppiset julkaisut ja koulutusmateriaalit, tuloksista eli siitä, mitä toiminnalla ensisijaisesti tavoitellaan, esimerkiksi tehokkaampaa toimintamallia, käytäntöjä tai parempaa laatua. Tuotokset ovat välineitä tulosten esittämiseen, dokumentointiin tai levittämiseen. 15

16 Suunnittele seuranta Seurannalla hankitaan tietoa, jota hyödyntämällä varmistetaan, että toiminta etenee tehokkaasti kohti tavoitteita. Prosessien kuvaaminen edellyttää myös sisäisen työnjaon ja vastuiden kuvaamista. Prosessien toimivuutta arvioitaessa edellytetään, että prosessien tulosmittarit ja tiedonkeruumenetelmät on dokumentoitu. Kuvaa seurannan organisointi ja toteutus ja kerro, miten ja kuka seurannan käytännössä toteuttaa ja miten seurantatietoa tullaan hyödyntämään. RAY:n tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksissä kysytään tietoja erityisesti työntekijöiden ja vapaaehtoisten, osallistujien ja yhteistyökumppanien näkökulmasta. Henkilöstön tulee kerätä tietoa kyseisiltä ryhmiltä ja itsearvioida tuloksia. Sidosryhmiltä saatujen tietojen ja itsearvioinnin tulosten perusteella suunnitellaan tulevien vuosien toiminta. Jos toimintaan myönnetään avustusta Jos toimintaan esitetään avustusta, ja esitetty avustussumma poikkeaa olennaisesti haetusta, RAY pyytää hakijalta tarvittaessa uuden, ehdotettua avustussummaa vastaavan täydennetyn toimintasuunnitelman ja talousarvion. Ohjeellinen avustussuunnitelma, jonka RAY antaa avustuksensaajalle avustuspäätöksen mukana, ei vielä ole päätös, joten myös ohjeelliseen suunnitelmaan kirjattuja avustuksia tulee hakea vuosittain. Ohjeellinen avustussuunnitelma ei sido RAY:ta tai valtioneuvostoa. Muista arviointi Arviointi on olennainen osa laadun varmistamista sekä aikaansaannosten ja vaikutusten osoittamista. Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa oman työn tueksi, jotta toimintaa osataan suunnata oikein. Tulosten ja vaikutusten arviointia tarvitaan myös tyydyttämään asiakkaiden, kansalaisten, sidosryhmien ja rahoittajien tiedontarpeita. Mikäli päädyt itsearvioinnin lisäksi tilaamaan ulkopuolisen arvioinnin, mieti tarkasti mihin haluat sitä hyödyntää. RAY ei vaadi ulkoista arviointia, mutta itsearviointi on kaikelle toiminnalle tarpeellista. Ulkoisia asiantuntijoita voi käyttää analyysin tukena ja heiltä voi tilata itsearvioinnissa käytettäviä kyselyjä tai arviointityökaluja. Etenkin ulkopuolisen arvioinnin tilaaminen tai laajempien asiantuntijatöiden hankinta on merkittävä kuluerä. Arviointi ja muut hankinnat tulee kirjata toiminnalliseen suunnitelmaan ja talousarvioon. Lisätietoa arvioinnista löydät mm. verkkosivuilta: jarjestoarviointi.fi ja innokyla.fi. RAY on tuottanut järjestöjen käyttöön itsearviointioppaan, joka löytyy ray.fi/jarjestot-sivujen aineistopankista. 16

17 4. Investointiavustuksen (B) hakeminen Investointiavustusta voi hakea menoihin, jotka syntyvät uudisrakentamisesta, peruskorjauksesta, kiinteistön tai tiettyjen tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostosta tai irtaimen käyttöomaisuuden hankinnasta. Investointiavustusta haetaan hankinnan kohteesta, laajuudesta ja toteuttamistavasta riippuen joko maaliskuussa tai syyskuussa. Investointiavustukset ovat hankekohtaisia erityisavustuksia ja niillä voidaan kattaa vain osa syntyvistä kuluista. Hakemuksessa on osoitettava, että hakija kykenee vastamaamaan investoinnin vaatimasta omarahoitusosuudesta sekä käyttömenoista. Hankittavat tai rakennettavat tilat voivat olla toimisto- ja toimintatiloja tai asuntoja. RAY arvioi investointien kohdalla erityisesti hakijan toimintaa ja taloutta sekä hankittavan omaisuuden kokoa ja arvoa suhteessa hakijan toimintaan ja tarpeisiin. Hakijaa ja kohderyhmän tarpeita tarkastellaan riittävän pitkällä, vähintään muutaman kymmenen vuoden aikajaksolla. Jos hakijalla on paljon omaa varallisuutta, RAY harkitsee, onko investoinnin avustaminen tarpeellista ja voiko hakija rahoittaa hankkeen kokonaan omilla varoillaan. Julkisen rahoituksen yhteensovittaminen erilaisissa investoinneissa kannattaa selvittää huolella etukäteen ja tutustua eri rahoituslähteiden tukiehtoihin. RAY:n avustamiin kohteisiin voi hakea ARA:n korkotukilainaa. Korkotukilaina on pankin tai muun rahalaitoksen myöntämä laina, jonka korosta osan Valtiokonttori maksaa ARA:n varoista suoraan lainanantajalle, jos lainansaajan omavastuukorko ylittyy. Rakennusurakoissa sekä tavara- ja palveluhankinnoissa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Kun investointihanke on otettu avustuksen piiriin, on urakkavaiheen hyväk symisen yhteydessä esitettävä selvitys hankkeen kilpailuttamisesta. RAY suosittelee käyttämään ammattirakennuttajaa jo hakemusvaiheessa. Avustusten maksaminen ja jatkorahoituspäätösten valmistelu tapahtuu sitä mukaa kun hanke etenee. Hanke raportoidaan ja dokumentoidaan RAY:lle kolmessa eri vaiheissa (ohjelmointi-, urakka- ja loppuselvitysvaihe). Investointiavustusta ei voida myöntää tiloihin tai hankintoihin, joita hakija käyttää myytävien palvelujensa tuotantoon kuten palvelu- ja laitosasumiseen tai kuntoutus- ja lomatoimintaan. Kolmenkymmenen vuoden määräaika RAY:n avustuksella hankitun, rakennetun tai perusparannetun kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai huoneiston tulee olla avustuspäätöksessä määritellyssä käytössä ja avustuksen saajan omistuksessa ja hallinnassa 30 vuotta avustuksen myöntämisestä. Avustuksen palautusehdoista ja takaisinperinnästä on säädetty avustuslaissa erikseen. 4.1 Avustuksen hakeminen tukiasuntojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja hankintaan RAY:n avustamat tukiasunnot ovat tarkoitettu asunnottomille/asunnottomuusuhan alaisille, vammaisille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, vapautuville vangeille sekä asumisessa tukea ja ohjausta tarvitseville nuorille ja ikääntyneille. 17

18 Investointiavustusta voi hakea tukiasuntojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen tai hankintaan olemassa olevasta kiinteistökannasta ja erityisperustein uudiskohteista. Avustusta haetaan joko maaliskuussa tai syyskuussa. Maaliskuussa avustusta haetaan uudisrakentamiseen ja suuriin, yli euron peruskorjauksiin. Syyskuussa haetaan avustuksia yksittäisten tukiasuntojen hankintaan, alle euron peruskorjaushankkeille ja jo käynnissä oleville investointien jatkorahoituksille. Täytä lomakkeet Päälomake (RAY3701). Jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä päälomakkeella. Perustietoilmoitus (RAY3702). Aiemmin hakeneet täyttävät vain muuttuneet tiedot. Mikäli perustietolomakkeessa pyydetyt tiedot eivät ole muuttuneet, palauta lomake tyhjänä. Investointiseloste (B) (RAY3704) Jos kyseessä on asuntojen rakentaminen ja peruskorjaaminen, liitä mukaan Huonetilaohjelma (RAY3722) Perustamismenojen erittely (RAY3723) Hankesuunnitelma (lue lisää luvusta 4.4 Rakennushankkeen suunnittelu) Talousarvio Asuntojen hankinta Jos hakuvaiheessa on jo tiedossa kohde, jossa asunnot sijaitsevat tai tulevat sijaitsemaan, liitä hakemukseen selvitys hankittavasta kiinteistöstä tai osakkeista hankintahintoineen sekä mahdollisine korjaustarpeineen ja -hintoineen. Jos kyseessä on yksittäisten asuntojen hankinta olemassa olevasta asuntokannasta, liitä hakemukseen yleisselostus hankittavista asunnoista, niiden sijaintipaikkakunnista ja kohderyhmistä. Rakennus- ja peruskorjaushankkeissa avustus kohdennetaan hankkeen perustamismenoihin. Perustamismenot on kokonaisuus, johon voi sisältyä kiinteistön tai tilojen hankintamenoja mukaan lukien varainsiirtovero rakentamisesta tai peruskorjauksesta aiheutuvia menoja rakennusaikaisia lainojen korkoja Erittele perustamismenoissa kaikki hankkeen menot, myös avustamisen piiriin kuulumattomat rakennuskustannukset kuten liiketilat, tontin hankintamenot tai tontin rakennusaikainen vuokra. RAY määrittelee hyväksyttävät perustamismenot rakennustarkastusmenettelyn yhteydessä. Yhtenä tukiasumisen muotona RAY voi avustaa myös asumisoikeusasuntojen rakentamista ja hankintaa. Muista kohtuullinen hintataso Jos hankit asuntoja vanhasta asuntokannasta, asunnon hintatason tulee olla kohtuullinen paikkakunnan yleiseen vanhojen asuntojen hintatasoon nähden. Hankinnassa käytetään vertailuhintana Ympäristöministeriön julkaisemaa asuntojen hintatietopalvelua asuntojen.hintatiedot.fi. Palvelusta on löydettävissä toteutuneiden asuntokauppojen hinta- ja laatutietoja. Pinta-alatiedon lisäksi palvelussa on ilmoitettu asunnon rakennusvuosi, huoneiden lukumäärä, asunnon kunto, kerros ja esteettömyydestä hissin olemassaolo talossa. Palvelu listaa viimeisen vuoden aikana tehdyt hakuehdot täyttävät asuntokaupat. Hankittavan asunnon neliöhinnan kohtuullisuutta arvioitaessa käytetään vertailuhintana kaupungin/ kaupunginosan postinumeron vastaavan kokoluokan (pinta-ala, asuntotyyppi, huoneluku) ja kunnoltaan vastaavien asuntojen neliöhintojen keskiarvoa, kalleimman myydyn huoneiston hinta pois lukien. Jos alueelta ei ole esittää riittävää otantaa (vähemmän kuin kolme), käytetään vastaavan lähialueen hintatasoa. Avustusten enimmäistaso tukiasuntojen rakentamisessa, peruskorjaamisessa ja hankinnassa uudisrakentaminen ja peruskorjaus 35 % asuntojen hankinta olemassa olevasta kiinteistökannasta erityisryhmille 50 % (ei nuorille ja ikäihmisille) 18

19 4. INVESTOINTIAVUSTUKSEN (B) HAKEMINEN 4.2 Avustuksen hakeminen toimitilojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja hankintaan Täytä lomakkeet Päälomake (RAY3701). Jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä päälomakkeella. Perustietoilmoitus (RAY3702). Aiemmin hakeneet täyttävät vain muuttuneet tiedot. Mikäli perustietolomakkeessa pyydetyt tiedot eivät ole muuttuneet, palauta lomake tyhjänä. Investointiseloste (B) (RAY3704) Huonetilaohjelma (RAY3722) Perustamismenojen erittely (RAY3723) Liitä mukaan Hankesuunnitelma (lue lisää luvusta 4.4. Rakennushankkeen suunnittelu) Talousarvio Toimitilojen hankinta Jos hankittava kiinteistö tai osake on avustusten hakuvaiheessa jo tiedossa, liitä hakemukseen selvitys hankittavasta kiinteistöstä tai osakkeista hankintahintoineen sekä mahdollisine korjaustarpeineen ja -hintoineen. Jos hankittavan toimitilan sijainti ei vielä hakuvaiheessa ole varmistunut, liitä hakemukseen yleisselostus hankittavasta toimitilasta ja sen mahdollisesta sijainnista. Toimitilahankkeiden avustuksen enimmäistaso on 70 prosenttia. Selvitä toimitilojen avustushakemuksissa tilojen nykytilanne ja perustele uusi tilatarve sekä siitä aiheutuvat kustannukset ja niiden rahoitus. Kuvaa nykytilanne nykyisten toimitilojen sijainti (osoite), ovatko tilat omat vai vuokratut nykyisten tilojen käyttökustannukset/ vuokrakulut nykyisten toimitilojen huoneistoala toiminnoittain nykyisen henkilökunnan määrä toiminnoittain henkilökunnan jako (vakituiset/määräaikaiset/ projektityöntekijät) vapaaehtoistoiminnan mahdollisesti vaatima tilantarve Selvitä tavoitetila perustelut ja selvitys muuttuneiden toimintakustannusten kattamisesta muuttuneen tilatarpeen perustelut (uusia toimintoja/vapaaehtoistoimintaa) toiminnalle tehty käyttötalouslaskelma hankkeen huonetilaohjelma, hankkeen laajuus, hankkeen kustannusarvio (hankintahinta + varainsiirtovero + peruskorjaustarve) selvitys hankinnan omarahoitusosuuden hoitamisesta, lainojen lyhennykset ja korot eli miten em. kustannukset katetaan olemassa olevien tulorahoitusten jatkuvuus/ pysyvyys nykyisen omistustilan realistinen myyntihintaodotus Noudata uusien toimitilojen hankinnassa kohtuullisuutta hankkeen koon, sijainnin ja kustannusten osalta hankintatavasta riippumatta. Paikallisissa ja alueellisissa toimitilahankkeissa RAY edellyttää yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja yhteistä toimintasuunnitelmaa. Yhteistilojen hankinnoissa RAY painottaa keskinäistä ja sidosryhmien kanssa aiemmin tehtyä yhteistyötä ja verkottumista. Avustuksen hakijoilta edellytetään myös toiminnallista yhteistyösopimusta sekä yhteisesti laadittuja tavoitteita toiminnan suuntaamisesta ja seurannasta. 4.3 Avustuksen hakeminen käyttöomaisuuden hankintaan Täytä lomakkeet Päälomake (RAY3701). Jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä päälomakkeella. Perustietoilmoitus (RAY3702). Aiemmin hakeneet täyttävät vain muuttuneet tiedot. Mikäli perustietolomakkeessa pyydetyt tiedot eivät ole muuttuneet, palauta lomake tyhjänä. Investointiseloste (B) (RAY3704) Liitä mukaan Vapaamuotoinen hankesuunnitelma Yksilöity kustannusarvio 19

20 Avustukset käyttöomaisuuden hankintaan täydentävät tyypillisesti RAY:n muita avustusmuotoja. Avustusta haetaan syyskuussa, avustuksen enimmäisprosentti on 70. Investointiavustuksella katettavien käyttöomaisuushankintojen tulee liittyä kiinteästi järjestön toimintaan. Myös käyttöomaisuusinvestointien suunnittelu lähtee hankesuunnitelman laadinnasta. Toimintaa tukevien käyttöomaisuushankintojen tulee aina perustua tarpeeseen. Kustannustaso tulee pitää maltillisena ja hinta-arvioita kannattaa kartoittaa jo ennen hakemuksen lähettämistä RAY:lle. Hyvin pienten käyttöomaisuushankintojen kohdalla kannattaa ensisijaisesti harkita kustannusten kattamista muun varsinaisen toiminnan tuotoista. Toimitilojen tai asuntojen rakentamisen, peruskorjauksen tai hankinnan yhteydessä irtaimiston hankintakustannukset tulee sisällyttää kokonaissuunnitelmaan ja -kustannuksiin. Irtaimiston hankintaan ei näissä tapauksissa myönnetä avustusta erikseen. ICT-hankinnat Avustusta voi hakea esimerkiksi ICT-laitteiden ja -järjestelmien sekä muiden laitteiden ja kalusteiden hankintaan. Erillisiä ICT-investointiavustuksia ei enää myönnetä yleisavustuksen saajille, perustekniikka tulee hankkia yleisavustuksella. Yleis avustuksiin ei tehdä näitä hankintoja varten erillisiä korotuksia. Poikkeuksena edellisestä ovat laajat verkkohankkeet tai järjestöjen yhteiset ICT-hankkeet, joihin erillistä avustusta voidaan myöntää. Kuvaa hankesuunnitelmassa esimerkiksi hankinnan tavoitteet ja perustelut tai epäkohdat, joita hankinnalla on tarkoitus korjata. Huolellinen ICT-hankkeen suunnittelu sisältää lisäksi: - tiedon teknisistä ratkaisuista - resurssisuunnitelman - suunnitelman järjestelmän ylläpidosta - aikataulun - kustannusarvion - hankintalain edellyttämän kilpailutussuunnitelman hankinnan toteuttamiseksi. 4.4 Rakennushankkeen suunnittelu RAY arvioi rakennushankkeen toteuttamisen edellytykset ja soveltumisen avustuskohteeksi hankesuunnitelman perusteella. Toimita hankesuunnitelma RAY:lle jo avustushakemuksen yhteydessä, maaliskuun loppuun mennessä, sillä rakentamishankkeiden priorisointi alkaa heti hakuajan päättymisen jälkeen. Jos haette avustusta samanaikaisesti useampaan investointikohteeseen, priorisoikaa itse kohteet jo hakuvaiheessa. Hankesuunnitelman muodostavat tarveselvitys tiloihin sijoitettavasta toiminnasta toiminnallinen suunnitelma käyttötalouslaskelma rahoitussuunnitelma, jossa selvitetään myös, miten järjestö hoitaa omarahoitusosuutensa hankkeen edellyttämä kilpailutussuunnitelma hankintalain toteuttamiseksi kuntoarvio/kuntotutkimus ja esteettömyysselvitys, kun kyseessä on peruskorjaushanke piirustukset kohteesta Hyväksyessään hankesuunnitelman RAY hyväksyy samalla rakennuskohteen toiminnallisen suunnitelman, hankkeen laajuuden ja puitekustannustavoitteen sekä avustusosuuden ja hankkeen avustettavien perustamismenojen kokonaismäärän. RAY:n avustuskohteiksi valittavissa hankkeissa on käytettävä riittävän suunnittelu- ja rakennuttajakokemuksen omaavia suunnittelijoita ja ammattirakennuttajia. Yleensä edellä mainitut ammattilaiset hoitavat kaikki rakennuttamiseen liittyvät tehtävät hankesuunnitelman laatimisesta ja hankkeen kilpailuttamisesta rakennuksen valmistumiseen ja taloudelliseen loppuselvitysvaiheeseen saakka. 20

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin:

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin: 1 (6) RAY:n avustuslajikohtaiset periaatteet ja avustuskriteerit Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 1 Yleisavustus (Ay)... 1 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)... 2 Investointiavustus (B)...

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS. (vuoden 2016 avustusten hakuun)

Avustustoiminta HAKUOPAS. (vuoden 2016 avustusten hakuun) Avustustoiminta HAKUOPAS 2015 (vuoden 2016 avustusten hakuun) 1 Taitto: RAY Julkaisija: RAY Voimassa 14.4.2015 alkaen toistaiseksi 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1. Hakuajat...7

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (10) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

Avustustoiminta INVESTOINTIAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET

Avustustoiminta INVESTOINTIAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET Avustustoiminta INVESTOINTIAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Asuntojen rakentamisen ja peruskorjaamisen sekä sosiaalitekniikan avustusprosenttien

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

RAY:n avustukset. YHDISTYSTOIMINNAN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA Järjestöfoorumi 23.4.2014 Joensuu

RAY:n avustukset. YHDISTYSTOIMINNAN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA Järjestöfoorumi 23.4.2014 Joensuu RAY:n avustukset YHDISTYSTOIMINNAN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA Järjestöfoorumi 23.4.2014 Joensuu 1 . 2 Toiminnan yhteen nivoutuminen Markkinaehtoiset palvelut Järjestölähtöinen auttamistyö Kuntien järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016 1 KIRJE SMDno-2015 1766 23.10.2015 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1 OHJE 1 (5) PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Projektin perustiedot... 1 2 Projektin toteutus ja eteneminen... 2 3 Projektin seuranta ja arviointi... 3 4

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE 2/500/2016/OPH YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE Opetushallituksen yleisohje harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta Sisällysluettelo 1.Yleistä...

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

ARAn laina ja avustuspäätöksen on vuonna 2008 saanut kolme (3) hanketta, joissa on kaikkiaan 104 asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille.

ARAn laina ja avustuspäätöksen on vuonna 2008 saanut kolme (3) hanketta, joissa on kaikkiaan 104 asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma Toimeenpanon seurantaraportti ja tilannekatsaus ajalta 1.9.2008 vuodelta 2008 Ohjelman organisoituminen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma perustuu

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY PÄÄTÖS 19.3.2009 YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY OHJEET YLEISAVUSTUKSEN HAKEMISESTA, KÄYTTÄMISESTÄ JA

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Ensi- ja turvakotien liitto ry 10.12.2009 Mika Pyykkö, 9.12.2009 1 Alustuksen rakenne Lähtökohdista Haasteista ja mahdollisuuksista

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6)

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6) Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit Helsingin kaupunki PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Asiakirjan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKULOMAKKEIDEN TÄYTTÖOHJEET

Avustustoiminta HAKULOMAKKEIDEN TÄYTTÖOHJEET Avustustoiminta HAKULOMAKKEIDEN TÄYTTÖOHJEET 2011 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Graiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.-31.12.2011 2 Sisältö 1. Johdanto...5 2. Avustushakemus (RAY3701)...5 2.1

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset Emma Kuusi 23.5.2013 Perusteet Nuorisolaki Valtionavustuslaki Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Kehyskauden

Lisätiedot

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Lasten, nuorten ja perheiden palveluja uudistetaan Työseminaari Mikkeli, MAMK-kampus 20.3.2013 Avustusosasto, Anne-Mari Tuominiemi, 20.3.2013

Lisätiedot

KÄYNNISSÄ OLEVAN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703A) TÄYTTÖOHJE

KÄYNNISSÄ OLEVAN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703A) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (10) KÄYNNISSÄ OLEVAN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703A) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 4 Avustetun

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Oivaltava-hankepoliklinikka

Oivaltava-hankepoliklinikka Oivaltava-hankepoliklinikka 14.5.2014 Tampere Anne Kukkonen14.5.2014 1 Avustukset 2014 (2013) Haettuja avustuksia yhteensä 523 milj. euroa (494) Hakijoita 1 197 kpl (1 115) Hakemuskohteita 2 654 kpl (2

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE

UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE Ohje 1 (11) UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2. Haettava avustus... 2 3.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

Lisätiedot

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 14, muutetaan 3 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia osastopäällikkö Mika Pyykkö Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelma 2010 2014 tutuksi järjestöille 28.1.2011 Helsinki Mika Pyykkö, 27.1.2011 1

Lisätiedot

RAY kansalaisjärjestöjen rahoittajana

RAY kansalaisjärjestöjen rahoittajana RAY kansalaisjärjestöjen rahoittajana Niina Pajari, tiimivastaava, RAY Itä-Lapin yhdistys- ja järjestöfoorumi 25.4.2012, Kemijärvi Jakopäätös 2012 Avustukset yhteensä 291,0 milj. euroa (268,2) Avustuksen

Lisätiedot

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi.

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi. 1 (6) Yleiskulujen Avustuksen saajilla, jotka eivät saa yleisavustusta, Ak- ja C-avustusten kuluiksi voidaan hyväksyä tämän ohjeen mukaisesti yleiskuluja. Kulujen on oltava selkeästi ja perustellusti kohdennettuja,

Lisätiedot

Oulun kaupunki LIITE Sivistys- ja kulttuurilautakunta 4.12.2013 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET 1.1.

Oulun kaupunki LIITE Sivistys- ja kulttuurilautakunta 4.12.2013 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET 1.1. SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET 1.1.2014 ALKAEN 1 YHTEISET PERIAATTEET AVUSTUKSET VASTUUALUEITTAIN Sivistys- ja kulttuuripalveluiden avustuksia ovat kulttuuriavustukset,

Lisätiedot

Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje. Sisällys

Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje. Sisällys Ohje 1 (10) Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje Sisällys Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2. Haettava

Lisätiedot

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2011 alkaen 1 Tämä opas perustuu nuorisolautakunnan hyväksymään nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöön 1.1.2011

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 RAY:N TOIMINTA JA SEN PERUSTA 4 1.1 RAY:n asema 4 1.2 RAY:n tehtävä 5 1.3 RAY:n päämäärät 5 1.4 RAY:n ydintoiminnat 5 1.4.1 Rahapelitoiminta

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2013. 366/2013 Laki. raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2013. 366/2013 Laki. raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2013 366/2013 Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2013 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan perusedellytysten turvaaminen

Vapaaehtoistoiminnan perusedellytysten turvaaminen Vapaaehtoistoiminnan perusedellytysten turvaaminen osastopäällikkö Mika Pyykkö Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden voimaantumispäivä II 4.5.2009 Helsinki Avustusosasto, Mika Pyykkö, 23.4.2009 1 Alustuksen

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnasta

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnasta Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnasta Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät 8.-9.11.2012 Vantaa Sini Toikka, kehittämiskoordinaattori, RAY 1 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoittaja RAY

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Yhdistyksille myönnettävät avustukset

Yhdistyksille myönnettävät avustukset Yhdistyksille myönnettävät avustukset Säännöt ja ohjeet KFN 6, 11.02.2014 VÖYRIN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto Sivu 1. Yleistietoa yhdistysten avustuksista... 3 Tarkoitukset, joihin ei myönnetä

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 AVUSTUSSÄÄNTÖ Nuorisopalvelut vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää niiden

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Hankkeiden toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi

Hankkeiden toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi Hankkeiden toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi TURVALLINEN HUOMINEN RAKENNETAAN TÄNÄÄN Rikoksentorjuntaseminaari turvallisesta kaupunkiympäristöstä ja syrjäytymisen ehkäisemisestä Avustusosasto, Tuomas

Lisätiedot

N:o 688/ 2001. Annettu Naantalissa 27 päivänä heinäkuuta 2001. Valtionavustuslaki. 1 luku Yleiset säännökset. Soveltamisala

N:o 688/ 2001. Annettu Naantalissa 27 päivänä heinäkuuta 2001. Valtionavustuslaki. 1 luku Yleiset säännökset. Soveltamisala LIITE 1 N:o 688/ 2001 Annettu Naantalissa 27 päivänä heinäkuuta 2001 Valtionavustuslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään niistä

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

Yleisavustusuudistus

Yleisavustusuudistus Yleisavustusuudistus osastopäällikkö Mika Pyykkö Yleisavustusuudistuksen palautetilaisuus 11.2.2010 Avustusosasto, 11.2.2010 1 Avustusvalmistelun lähtökohtia Tavoitteena mahdollisimman tasapuolinen ja

Lisätiedot

AlueAvain-päivä. Tampere 13.2.2013 Kajaani 21.2.2013. Anne Kukkonen, 13.2.2013 1

AlueAvain-päivä. Tampere 13.2.2013 Kajaani 21.2.2013. Anne Kukkonen, 13.2.2013 1 AlueAvain-päivä Tampere 13.2.2013 Kajaani 21.2.2013 Anne Kukkonen, 13.2.2013 1 Esityksen sisältö Hakemuksen käsittelyprosessi Avustuslajit RAY:n avustusohjelmat Seuranta Valvonta RAY:n kiertueet Yhdistysten

Lisätiedot

Kohtaamispaikkojen tulevaisuus pysyvinä rakenteina

Kohtaamispaikkojen tulevaisuus pysyvinä rakenteina Kohtaamispaikkojen tulevaisuus pysyvinä rakenteina osastopäällikkö Mika Pyykkö Kohtaamispaikkojen valtakunnallinen seminaari 15. 16.2.2010 Oulu Mika Pyykkö, 11.2.2010 1 Yhteiskunnan ja kuluttajan suojeleminen

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUSHAKEMUS

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUSHAKEMUS YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUSHAKEMUS Ohjeita seuraavilla sivuilla Hakemuksen saapumispäivä 1 Hakijan virallinen nimi FarmiPeli Oy 3 Hakijan yhteyshenkilön nimi Urpo Manninen Faksi 4 Postinumero

Lisätiedot

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa Sivu 1 / 6 Päätös OKM/104/620/2015 16.4.2015 Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Jyväskylä Viite Hakemuksenne 15.1.2015 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seuraavan

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2015

Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Liikuntatoimi LIIKUNTATOIMEN AVUSTUS- JA PALKINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Liikuntatoimi LIIKUNTATOIMEN AVUSTUS- JA PALKINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Liikuntatoimi LIIKUNTATOIMEN AVUSTUS- JA PALKINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ Paikallisen liikuntatoiminnan tukemiseksi Valkeakosken kaupungin liikuntatoimi myöntää vuosittain perusavustusta

Lisätiedot

Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012

Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012 Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012 Lyhyesti valtionavustuksesta Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeita ja erityiskohteita Valtionavustukseen oikeutettuja

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi 09.06.2015 Sivu 1 / 1 2688/02.05.01/2015 63 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Ampumaradat rakennemuutoksessa seminaari 8.3.2013 Helsinki Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Ilpo Piri Uudenmaan ELY keskus 1 Liikuntapaikoista: - Koko maassa n. 29.000 rakennettua liikuntapaikkaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Avustusohjesääntö on hyväksytty Helsingin kaupungin nuorisolautakunnan kokouksessa 1.12.1993. Avustusohjesääntö on päivitetty 30.3.1995,

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot