Avustustoiminta HAKUOPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avustustoiminta HAKUOPAS"

Transkriptio

1 Avustustoiminta HAKUOPAS

2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Kuvitus: Grafiksi/Marjukka Saarinen Julkaisija: RAY Voimassa alkaen toistaiseksi 2

3 Sisältö 1. Johdanto Yleistä avustusten hakemisesta Hakuajat Hakulomakkeet Avustusstrategia Hakijan avustuskelpoisuus Varallisuus vaikuttaa Tukien yhteensovittaminen Hakemuksen käsittelyvaiheet Hakijan oikeudet ja velvollisuudet Toiminta-avustuksen (A) hakeminen Yleisavustuksen (Ay) hakeminen Kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak) hakeminen Investointiavustuksen (B) hakeminen Avustuksen hakeminen tukiasuntojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja hankintaan Avustuksen hakeminen toimitilojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja hankintaan Avustuksen hakeminen käyttöomaisuuden hankintaan Rakennushankkeen suunnittelu Projektiavustuksen (Ci ja Ck) hakeminen Avustusohjelmat Avustusten maksaminen...26 Lomakeluettelo...27 Sanasto

4 1. Johdanto Raha-automaattiyhdistyksellä (RAY) on Suomessa yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan. Vuosittain liiketoiminnan voitosta noin 300 miljoonaa euroa jaetaan avustuksina oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Raha-automaattiavustuksilla tuetaan sosiaalija terveysjärjestöjen toimintaa, projekteja ja investointeja. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään vuosittain hakemusten perusteella. Ray arvioi hakemuksessa esitettyjen toimintojen tai hankkeiden tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä kustannusten kohtuullisuutta. Avustusten jakamista ohjaavat RAY:n avustusstrategia sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa tehty sopimus tulostavoitteista sekä avustuslajikohtaiset periaatteet ja kriteerit. Avustusstrategiassa linjataan, mille painoalueille avustuksia strategiakaudella suunnataan. Lisäksi RAY julkistaa vuosittain helmikuussa avustusstrategian toimeenpanosuunnitelman, jossa strategian tavoitteita ja seuraavan vuoden jakosuunnitelmaa tarkennetaan. Raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 4 :ssä säädetään avustuksen myöntämisen yleisistä edellytyksistä. Avustuksen myöntäminen ei saa esimerkiksi aiheuttaa muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Avustusta ei myöskään ole tarkoitettu valtion tai kuntien lakisääteisten tehtävien tai palvelujen rahoittamiseen. RAY valmistelee joulukuun puoliväliin mennessä jakoehdotuksen; lopullisen jakopäätöksen tekee valtioneuvosto yleensä helmikuun alkuun mennessä. Tähän oppaaseen on koottu avustusten hakemiseen liittyvät keskeiset ohjeet. Opas päivitetään vuosittain. RAY pidättää oikeuden muutoksiin. Lisätietoja avustuksista ja niiden hakemisesta sekä hakulomakkeet täyttöohjeineen löydät RAY:n verkkosivuilta ray.fi/jarjestot 1 Avustuskelpoisista hakijoista käytetään tässä oppaassa yleisnimitystä järjestö. 4

5 Avustusten vuosikalenteri Tammikuu Valtioneuvosto päättää avustuksista tammi-helmikuussa. Virheelliseen avustuspäätökseen voi hakea oikaisua sosiaali- ja terveysministeriöltä 30 päivän kuluessa. Uudet avustuksensaajat vahvistavat pankkiyhteystietonsa RAY:lle kirjallisesti mennessä. Mikäli esitetty avustus poikkeaa olennaisesti haetusta, RAY pyytää hakijalta tarvittaessa uuden talousarvion sekä tarkennetun toteuttamis- tai toimintasuunnitelman mennessä. Huhtikuu Järjestöt antavat selvitykset edellisen vuoden avustusten käytöstä RAY:lle mennessä. Heinäkuu Lokakuu Helmikuu RAY maksaa toimintaavustusten 1. erän. RAY julkaisee hakuoppaan, avustusvalmistelun taustamuistion ja hakulomakkeet. Toukokuu RAY maksaa toimintaavustusten 2. erän. Uusien projektien (Ci, Ck) hakuaika päättyy Elokuu RAY maksaa toimintaavustusten 3. erän. Marraskuu RAY maksaa toimintaavustusten 4. erän. Maaliskuu Uusien rakennushankkeiden (B) ja yli euron peruskorjaushankkeiden (B) hakuaika päättyy (Vuonna 2013 poikkeuksellisesti 2.4.) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten palautus mennessä (vuonna 2013 poikkeuksellisesti 2.4.). Selvityspyynnön saaneet järjestöt. Kesäkuu Syyskuu Toiminta-avustusten (Ak, Ay), toimitila-, asunto- ja käyttöomaisuushankintojen (B), alle euron peruskorjausten (B) sekä sekä käynnissä olevien investointien (B) ja projektien (Ci, Ck) hakuaika päättyy Joulukuu RAY julkistaa jakoesityksen seuraavalle vuodelle. Järjestöt toimittavat vanhenemassa olevien avustusten maksupyynnöt ja avustusten pidennyshakemukset RAY:lle mennessä. Projektien loppuraportit lähetetään ennen projektin viimeistä maksuerää. 5

6 2. Yleistä avustusten hakemisesta Raha-automaattiavustuksia voi hakea terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään järjestötoimintaan. Avustus myönnetään vuodeksi kerrallaan. Hakuajat on porrastettu maaliskuulle, toukokuulle ja syyskuulle. RAY:ltä voi hakea kolmea erityyppistä avustusta: toiminta-avustusta (A), investointiavustusta (B) tai projektiavustusta (C). Toiminta-avustukset (A) jakautuvat yleisavustuksiin ja kohdennettuihin toiminta-avustuksiin. Yleisavustuksella (Ay) voi kattaa avustuksen käyttötarkoituksessa mainittuja, yleishyödyllisestä toiminnasta syntyneitä hyväksyttäviä kuluja. Kohdennettu toiminta-avustus (Ak) myönnetään järjestön toiminnan kokonaisuudesta erotetun toiminnon erillismenoihin. Investointiavustuksia (B) myönnetään toimitilojen tai asuntojen uudisrakentamiseen, peruskorjaukseen ja hankintaan sekä käyttöomaisuuden kuten irtaimiston, atk-laitteiden ja muiden laitteiden hankintaan. Projektiavustuksia myönnetään innovatiivisiin kehittämishankkeisiin (Ci) ja käynnistämishankkeisiin sekä muihin tarkoitukseltaan ja kestoltaan rajattuihin projekteihin (Ck). Avustushakemus tulee jättää täydellisenä hakuajan puitteissa. Täydentämiselle voidaan myöntää lisäaikaa vain poikkeustapauksissa, mikäli viivästyminen johtuu hakijasta riippumattomista syistä. Jos toimitat hakemuksen kannalta olennaisia liitteitä myöhemmin, mainitse hakemuksessa, milloin ja mitä asiapapereita aiot vielä toimittaa ja miksi tarvitset lisäaikaa. Hakijan muistilista Ilmoita kaikki haettavat avustukset yhdellä päälomakkeella (lomake RAY3701). Jokaisesta avustuskohteesta ei täytetä omaa päälomaketta. Koska avustus myönnetään vuodeksi kerrallaan, ilmoita päälomakkeella hankkeesta vain haussa olevan avustusvuoden kustannukset. Liitä hakemukseen aina perustietolomake (RAY3072). Aikaisemmin avustusta hakeneet järjestöt täyttävät perustietolomakkeelle vain muuttuneet tiedot. Mikäli tiedoissa ei ole tapahtunut muutoksia, palauta lomake tyhjänä. Täytä jokaisesta haettavasta avustuksesta oma selostelomakkeensa. Ilmaise haettavan avustuksen käyttö - tarkoitus selkeästi ja nimeä projekti havainnollisesti sen mukaan. Käytä samaa projektinimeä kaikissa hakulomakkeissa (päälomakkeessa ja seloste lomakkeessa liitteineen). Tiivistä sanomasi. Hakemusta voi täydentää liitteillä. Liitä hakemukseen järjestön säännöt, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus muistioineen, toimintasuunnitelma ja talousarvio, jos niitä ei ole toimitettu RAY:lle jo aiemmin samana vuonna. Uusien järjestöjen tulee liittää hakemukseen jäljennös Patentti- ja rekisterihallituksen antamasta rekisteröinti päätöksestä. Toimita hakemus allekirjoitettavaksi järjestön säännöissä mainituille nimen kirjoittajille. Postita allekirjoitettu hakemus osoitteeseen RAY, Avustusosasto, PL 32, Espoo. Merkitse kuoreen teksti: Hakemus. Ohjeellinen avustussuunnitelma, jonka RAY on antanut avustuksensaajalle edellisen avustuspäätöksen mukana, ei vielä ole päätös, joten myös ohjeelliseen suunnitelmaan kirjattuja avustuksia tulee hakea vuosittain. Ohjeellinen avustussuunnitelma ei sido RAY:tä tai valtioneuvostoa. tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu 6

7 2. YLEISTÄ AVUSTUSTEN HAKEMISESTA Talousarvion laatiminen Talousarviossa toimintasuunnitelma sekä hakemuksessa esitetty toiminta muutetaan rahamääräiseksi. Talousarvio toimii avustuksen mitoituksen perustana. Hakemuksen talousarvio toimii myös RAY:n valvonnan työkaluna avustuksen käyttöä tarkasteltaessa. Avustuslain 11 :n 1 momentin mukaan hyväksyttäviksi kuluiksi katsotaan avustuspäätöksen mukaisesta toiminnasta tai hankkeesta johtuvat tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset kulut. Talousarvio ohjaa tulkintaa avustuksella katettavista hyväksyttävistä kuluista, kun arvioidaan kulujen kohtuullisuutta ja tarpeellisuutta. Talousarviosta tulee selkeästi näkyä toiminnan koko meno- ja tulorakenne eli se, mistä rahoitusta saadaan tai haetaan ja mihin sitä käytetään. Kustannukset tulee eritellä riittävän informatiivisesti. Talousarviossa tulee ilmoittaa muun muassa henkilöstökulut, ulkopuolelta ostettavat palvelut sekä kone- ja kalustohankinnat. Ulkopuolelta ostettavat palvelut sekä kone- ja kalusto hankinnat tulee lisäksi eritellä ja perustella myös sanallisesti avustushakemuksessa. RAY arvioi, ovatko menot tarpeellisia toiminnallisen suunnitelman toteuttamiseksi, ja onko tuottopuolella huomioitu sen kaltainen muu rahoitus, jota kohtuudella voisi odottaa hankittavan. Erillisenä osana talousarviota tulee esittää sellaiset haetut tai haettavat avustukset, joita ei ole esitetty talousarvion tuotoissa. Nämä ovat välttämättömiä tietoja eri lähteistä tulevien varojen yhteensovittamiseksi. Avustushakemuslomakkeet sisältävät valmiin talousarviopohjan, joka on yhtenäinen kaikille avustuksen hakijoille. Tarkemmat ohjeet talousarvioiden laatimisesta ja täyttämisestä löytyvät avustusten hakulomakkeiden täyttöohjeista Hakuajat Uudet rakennushankkeet ja suuret peruskorjaushankkeet maaliskuussa Investointiavustuksia uusiin rakennushankkeisiin ja suurehkoihin peruskorjauksiin haetaan maaliskuussa. Uusia hankkeita ovat ne, joihin ei ole vielä myönnetty RAY-avustusta. Suurehkoja peruskorjauksia ovat kokonaiskustannuksiltaan yli euron hankkeet. Rakennushankkeiden ja suurehkojen peruskorjausten jatkorahoitusta haetaan syyskuussa. Uudet projektit toukokuussa Projektiavustuksia uusiin kehittämishankkeisiin (Ci) ja käynnistämisprojekteihin sekä muihin määräaikaisiin hankkeisiin (Ck) haetaan toukokuussa. Uusia hankkeita ovat ne, joihin ei ole vielä myönnetty RAY-avustusta. RAY:n avustusta jo saavien, käynnissä olevien projektien jatkorahoitusta haetaan syyskuussa. Toiminta-avustukset, käynnissä olevien projektien ja investointien jatkorahoitukset, pienet peruskorjaukset sekä toimitila-, asunto- ja käyttöomaisuushankinnat haetaan syyskuussa Toiminta-avustukset: yleisavustukset (Ay) ja kohdennetut toiminta-avustukset (Ak) Investointiavustukset (B) toimitila-, asuntoja käyttöomaisuushankintoihin hankinnan suuruudesta riippumatta Investointiavustukset (B) alle euron peruskorjauksiin Investointiavustusten (B) jatkohakemukset (kyseiseen kohteeseen on jo myönnetty avustusta ainakin yhden kerran) Projektiavustusten (Ci, Ck) jatkohakemukset (kyseiseen projektiin on jo myönnetty avustusta ainakin yhden kerran) heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu 7

8 2.2. Hakulomakkeet Avustushakemus koostuu hakulomakkeista ja niiden liitteenä toimitetuista yleisistä tai hankekohtaisista liitteistä. Lomakkeet täyttöohjeineen löydät verkkosivuiltamme osoitteesta ray.fi/ jarjestot Avustuslajit AY AK B C Pakolliset lomakkeet/ asiapaperit Pakolliset liitteet Muut liitteet Avustuslajikohtaiset lomakkeet (eri väreillä) Päälomake (RAY 3701), perustietoilmoitus (RAY 3702), järjestön säännöt, talousarvio Toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus muistioineen, toimintasuunnitelma (mikäli niitä ei ole toimitettu RAY:lle jo aiemmin samana vuonna) Olennaiset lausunnot/aiesopimukset, muut toiminnan sisältöä kuvaavat tarpeelliset asiakirjat yms. Yleisavustuksen (AY) toimintaselostelomake (RAY 3706) Kohdennetun toiminta-avustuksen (AK) uuden kohdennetun toiminnan toimintaseloste (RAY 3703) TAI käynnissä olevan kohdennetun toiminta-avustuksen toimintaseloste (RAY 3703A) ja AK-toiminnan toimintasuunnitelma Investointiseloste (B) (RAY 3704). Jos kyseessä on asuntojen rakentaminen ja peruskorjaaminen: huonetilaohjelma (RAY 3722), perustamismenojen erittely (RAY 3723) ja hankesuunnitelma (ks. luku 4.4.) Hakuajat mennessä mennessä mennessä uudet rakennushankkeet ja yli euron peruskorjaushankkeet, mennessä alle euron peruskorjaukset sekä käynnissä olevat investoinnit Palautusosoite Uuden projektin toimintaseloste (RAY 3705) TAI käynnissä olevan projektin toimintaseloste (RAY 3707) ja tarkennettu projektisuunnitelma mennessä uudet projektit (Ci ja Ck) ja mennessä käynnissä olevat projektit Postita allekirjoitettu hakemus osoitteeseen: RAY, Avustusosasto PL ESPOO. Kuoreen merkintä: hakemus. Jos hakukuukauden viimeinen päivä ajoittuu viikonloppuun, voit postittaa hakemuksen vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Ko. päivän postileima riittää. 8

9 2. YLEISTÄ AVUSTUSTEN HAKEMISESTA Jos jokin liite on toimitettu RAY:lle jo aiemmin samana vuonna, sitä ei tarvitse lähettää uudelleen; viittaus jo toimitettuun asiakirjaan riittää. Hakemukseen voidaan yhdistää myös muita tarpeellisia liitteitä kuten kopioita lausunnoista, yhteistyösopimuksista, aiesopimuksista, muiden toimintaa rahoittavien yhteisöjen päätöksistä sekä muita asiapapereita (esim. projektisuunnitelma). Uusi hakija liittää hakemukseensa myös jäljennöksen Patentti- ja rekisterihallituksen antamasta rekisteröintipäätöksestä. Jos yhteisö toimii vasta ensimmäistä tilikauttaan, se laatii toiminnastaan lisäksi kertomuksen, josta käy selville samantyyppisiä asioita kuin toimintakertomuksesta. Avustushakemuksen allekirjoittavat järjestön säännöissä mainitut nimenkirjoittajat. Lähetä allekirjoitettu hakemus RAY:lle postitse lomakkeissa mainittuun osoitteeseen. 2.3 Avustusstrategia RAY suuntaa avustuksia yhä vahvemmin järjestö- ja kansalaistoimintaan. Uusi strategiakausi käynnistyi vuoden 2012 alussa. Avustamisen päälinjoja tulevalla strategiakaudella ovat 1) Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen 2) Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäiseminen 3) Ongelmia kohdanneiden auttaminen ja tukeminen RAY julkistaa vuosittain helmi maaliskuussa avustusstrategian seuraavan vuoden toimeenpanosuunnitelman. RAY:n julkaisemat oppaat ja muut ohjeet löydät RAY:n verkkosivuilta osoitteesta ray.fi/jarjestot 2.4 Hakijan avustuskelpoisuus Raha-automaattiavustuksia voivat hakea oikeuskelpoiset yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt. Avustuskelpoisuus on käytännössä yhdistysrekisteriin rekisteröidyillä yleishyödyllisillä yhdistyksillä ja säätiörekisteriin rekisteröidyillä säätiöillä, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Toiminnan tarkoitus tulee olla kirjattu hakijan sääntöihin. Myös säätiöiden avustuskelpoisuuden tulkintaa ohjaa se tarkoitus, jota varten säätiö on perustettu. Muodollisen avustuskelpoisuuden lisäksi RAY edellyttää hakijoilta riittävän laajaa toimintaa ja jäsenpohjaa suhteessa toiminnan tavoitteisiin ja laajuuteen. Myös rekisteröimätön yhdistys tai säätiö voi jättää avustushakemuksen. Käytännössä rekisteröimättömällä hakijalla on kuitenkin jo ennen avustamista oltava näyttöä toiminnasta, taloudenpidosta ja hallinnollisesta osaamisesta. Avustusta hakijalle voidaan lisäksi esittää vain, jos rekisteröinti tapahtuu ennen lokakuun loppua. Rekisteröidyn yhdistyksen voi perustaa vähintään kolme 15 vuotta täyttänyttä luonnollista henkilöä tai oikeuskelpoista yhteisöä. Tarkat menettelyohjeet rekisteröidyn yhdistyksen perustamisesta löytyvät Patentti- ja rekisteri hallituksen internetsivuilta osoitteesta prh.fi. Tieto rekisteröinnistä on toimitettava RAY:lle viipymättä. Raha-automaattiavustusta ei voida myöntää esimerkiksi valtion virastolle, kunnalle, seurakunnalle tai yksityishenkilölle. Taloudellisina organisaatioina myös osuuskunnat, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja yksityiset liike- tai ammattitoiminnan harjoittajat on rajattu avustuskelpoisuuden ulkopuolelle. Toimiminen sosiaalija terveysalalla ei anna syytä tehdä poikkeusta avustuskelpoisuuteen. Pääsääntöisesti myös osakeyhtiöt ja sosiaaliset yritykset ovat luonteeltaan liiketaloudellisia organisaatioita, joiden tarkoituksena on tuottaa voittoa tai muuta taloudellista etua osakkeenomistajille. Osakeyhtiöt eivät siten yleensä täytä yleishyödyllisyyden vaatimuksia ja ole avustuskelpoisia. 9

10 2.5 Varallisuus vaikuttaa Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan omat varat, hakijan määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden käytettävissä olevat varat ja avustettavasta toiminnasta saatavat tuotot huomioon ottaen. RAY on laatinut yleiset varallisuuskriteerit, joiden mukaan järjestöllä katsotaan olevan merkittävää varallisuutta silloin, kun järjestön nettovarallisuus viimeisimmässä tilinpäätöksessä on suurempi kuin järjestön kuuden kuukauden kuluja vastaava summa. Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: järjestön toimiala vaatii ylijäämän tuottamista tai varallisuuden keräämistä. Esim. järjestöllä on paljon investointeja, jotka ovat toiminnan kannalta järkeviä ja joihin tarvitaan omarahoitusosuutta. järjestön aikaisemmat investoinnit vaativat tulevaisuudessa peruskorjausta, jota varten järjestö kerää varallisuutta. Tässä tapauksessa järjestön tulee laatia RAY:lle viiden vuoden investointisuunnitelma, joka tulee myös hyväksyttää järjestön hallituksessa. varallisuus on väliaikaista, esimerkiksi vanhojen toimitilojen myynnistä saatua varallisuutta, joka on jo sidottu uusien toimitilojen hankkimiseen. varallisuus on tarkoitus käyttää viipymättä ja järkevästi yleishyödylliseen toimintaan. Jos järjestön olemassa olevalle varallisuudelle ei voida osoittaa perusteltua syytä (esim. yllä mainittuja), Merkittävää varallisuutta omaavilta järjestöiltä edellytetään kohdennettujen toiminta-avustusten (Ak) kohdalla 10 %:n omarahoitusosuutta. Yleisavustusten korotuksiin tullaan suhtautumaan pidättäytyvästi Investointiavustusten kohdalla järjestön varallisuus otetaan huomioon harkinnanvaraisesti: järjestön varallisuus suhteutetaan haetun avustuksen määrään ja järjestön omarahoitusosuutta voidaan harkinnanvaraisesti kasvattaa varallisuudesta johtuen. Meneillään olevien kohdennettujen toiminta-avustusten (Ak) osalta yllä mainitut varallisuuskriteerit otetaan käyttöön siirtymävaiheen puitteissa vuoden 2015 avustusesityksestä lähtien. Lisätietoja varallisuuskriteereistä sekä niiden laskentaperusteista löytyy RAY:n verkkosivujen aineistopankista ray.fi/jarjestot 2.6 Tukien yhteensovittaminen Jos järjestö hakee julkista avustusta useammasta eri lähteestä, tukiehtoihin kannattaa tutustua tarkoin, sillä avustusten yhteensovittamiseen voi sisältyä rajoituksia. Julkisia avustuksia ovat esimerkiksi valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön antamat avustukset sekä Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävä tuki. RAY-avustus ei saa yhdessä muiden julkisten avustusten kanssa ylittää Euroopan yhteisön tai Suomen lainsäädännössä säädettyä valtionavustusten tai julkisen tuen enimmäismäärää. Tämä tarkoittaa, että jos johonkin julkisen rahoittajan myöntämään avustukseen liittyy Suomen kansallisessa lainsäädännössä tai Euroopan yhteisön säädöksessä asetettu enimmäismäärä - esimerkiksi avustuksen enimmäisprosentti - eivät hankkeeseen eri lähteistä myönnetyt julkiset avustukset yhteenlaskettunakaan saa ylittää tuota enimmäismäärää. Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle Toiminnan on oltava yleishyödyllistä Toiminnan on edistettävä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia Toiminnan on tuettava RAY:n avustusstrategian tavoitteita Toiminta ei saa kuulua valtion tai kuntien lakisääteisiin tehtäviin Avustuksen myöntäminen ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa kilpailuhaittaa Euroopan talousalueella 10

11 2. YLEISTÄ AVUSTUSTEN HAKEMISESTA 2.7 Hakemuksen käsittelyvaiheet Hakemukset Hakemuskäsittely avustusvalmistelun tiimeissä Avustusosaston valmisteleva työryhmä valmistelee jakoehdotuksen RAY:n hallitukselle RAY:n toimitusjohtaja esittelee ehdotuksen RAY:n hallitukselle Valtioneuvosto tekee avustuspäätöksen Mikäli avustusta on tarkoitus myöntää useamman vuoden ajan, sisältyy avustuspäätökseen myös ohjeellinen avustussuunnitelma seuraaville vuosille. Valtioneuvosto ei vahvista ohjeellista avustussuunnitelmaa eikä se sido avustuksen myöntäjää. Avustussuunnitelmaan kirjattua avustusta tulee hakea kullekin vuodelle erikseen säädettyjen määräaikojen puitteissa. RAY ilmoittaa avustuspäätöksestä hakijoille heti valtioneuvoston päätöksen jälkeen. Ilmoitus sisältää myönnetyt avustukset euromäärineen ja mahdollisine tarkennuksineen, rajauksineen ja ehtoineen. Muutoksenhaku jakopäätökseen Raha-automaattiavustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joten jakopäätös perustuu tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Avustuspäätöstä koskevasta muutoksenhausta on säädetty avustuslain (1056/2001) 40 :ssä. Huomioithan, että RAY:n joulukuussa julkistama jakoehdotus ei vielä ole päätös. Virheelliseen avustuspäätökseen voi hakea oikai sua sosiaali- ja terveysministeriöltä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ministeriön oikaisupäätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. RAY:n hallitus tekee avustusten jakoehdotuksen Valtioneuvostolle Valtioneuvosto tekee avustusten jakopäätöksen Avustukset RAY maksaa avustukset valvoo avustusten käyttöä seuraa ja arvioi avustetun toiminnan tuloksellisuutta 11

12 RAY:n avustustenjakoa ohjaavat: Arpajaislaki (1047/2001) Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä (1289/2011) Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien toimeenpanosta (1287/2011) Laki raha-automaattiavustuksista (1056/2001) Valtioneuvoston asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista (1170/2001) Hallintolaki (434/2003) Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Kielilaki (423/2003) Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999) Laki julkisista hankinnoista (348/2007) 2.8 Hakijan oikeudet ja velvollisuudet Hakijoilla on oikeus kysyä ja saada neuvoja RAY:n avustusosastolta hakemiseen liittyvissä asioissa. Avustuksen hakijan on puolestaan annettava RAY:lle oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta ja muista avustusharkintaan vaikuttavista seikoista. Hakijalla on oikeus saada tieto avustuspäätöksestä perusteluineen. RAY:n tekemä avustusten jakoehdotus ja valtioneuvoston tekemä jakopäätös ovat julkisia. Myös RAY:lle toimitetut hakemukset liitteineen tulevat julkisiksi, kun RAY on ne saanut, ellei asiakirjan julkisuudesta tai salassapidosta ole laissa toisin säädetty. Hakija voi perua hakemuksensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti RAY:lle. Myös myönnetyn avustuksen voi perua. Avustuksesta luopuminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun useasta eri lähteestä haettu rahoitus ei kokonaisuudessaan toteudu ja investointi- tai kehittämishanke raukeaa varojen puutteeseen. RAY:llä on salassapitosääntöjen estämättä oikeus saada hakijaa koskevia tietoja muilta viranomaisilta sekä oikeus tehdä avustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia tarkastuksia avustuksen saajan talouteen ja hallintoon. Hakija voi käyttää saamaansa avustusta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Jos väärinkäytöksiä ilmenee, järjestö voidaan asettaa maksukieltoon ja tuet periä takaisin. Avustuksen saajan on tehtävä kultakin avustusvuodelta RAY:lle selvitys avustuksen käytöstä avustusta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Raportoinnin laatuun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ja antaa tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa mahdollisimman seikkaperäiset tiedot avustusten käytöstä, järjestön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. RAY-avustuksilla tehtäviin hankintoihin sovelletaan julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007). Laissa säädetään niistä menettelytavoista ja toimintavelvoitteista, joita lain soveltamisalaan kuuluvien hankintayksiköiden tulee hankinnoissaan noudattaa. Hankinta määritellään laissa varsin laajasti. Sillä tarkoitetaan muun muassa tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista ja siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä. Lisätietoja hankintojen kilpailuttamisesta ja hankintalainsäädännön soveltamisesta saa julkisten hankintojen neuvontayksiköstä, joka on työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kuntaliiton hankintaosaamiseen keskittyvä neuvontayksikkö. hankinnat.fi Jos järjestö katsoo, että hakemus tai jokin sen liite sisältää liike- tai ammattisalaisuuden, tulee kyseiset asiat merkitä hakemuksesta ja liitteistä luottamuksellisiksi. Salassapito voi tulla kyseeseen, jos hakemuksen liitteenä on jokin sopimus. 12

13 3. Toiminta-avustuksen (A) hakeminen Järjestö voi hakea toimintaansa RAY:ltä yleisavustusta (Ay) tai kohdennettua toiminta-avustusta (Ak). Toimintaavustuksia haetaan syyskuussa. Toiminta-avustusta voi hakea järjestön sääntöjen mukaisesta yleishyödyllisestä toiminnasta syntyviin kuluihin (Yleisavustus, Ay) tai jonkin järjestön toiminnan kokonaisuudesta erotetun toiminnon erillismenoihin (Kohdennettu toiminta-avustus, Ak). Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin: toiminnan yhteiskunnallinen merkitys, laajuus, laatu, suunnitelmallisuus, tulokset ja vaikutukset sekä talouden hoito ja varallisuus. Yleisavustettavalta toiminnan on edistettävä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Huomioon otetaan myös sosiaali- ja terveysalan kokonaisuus ja kunkin toimijan merkitys sekä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä että kansalaistoiminnan mahdollistajana ja edistäjänä. Järjestölle voidaan myöntää vain yksi yleisavustus, mutta kohdennettuja toiminta-avustuksia voi olla samanaikaisesti useampia. Toiminta-avustukset, kuten muutkin avustukset, myönnetään vuodeksi kerrallaan. 3.1 Yleisavustuksen (Ay) hakeminen Yleisavustuksia myönnetään vakiintuneille, valtakunnallisesti toimiville ja kansallisesti merkittäville sosiaali- ja terveysjärjestöille niiden sääntöjen mukaisesta, yleishyödyllisestä toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Täytä lomakkeet Päälomake (RAY3701). Jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä pää - lomakkeella. Perustietoilmoitus (RAY3702). Aiemmin hakeneet täyttävät vain muuttuneet tiedot. Mikäli perustietolomakkeessa pyydetyt tiedot eivät ole muuttuneet, palauta lomake tyhjänä. Yleisavustuksen (Ay) toimintaselostelomake (RAY3706) Talousarvio Liitä mukaan Tarpeelliseksi katsomasi liitteet 13 Yleisavustuksella tuetaan muun muassa järjestöjen kohderyhmiä palvelevaa asiantuntijatoimintaa, edunvalvontaa ja vaikuttamista, aluetyötä, tiedotusta sekä järjestön omia että jäsenyhteisölle tarjottavia hallinto- ja tukipalveluja. Avustusharkinnassa RAY soveltaa yleisavustusten periaatteita ja kriteerejä. Kriteerien avulla arvioidaan avustuksen tarvetta, toiminnan laatua ja hakijan kykyä edistää toimintansa päämäärää. Arvioinnin kohteena ovat toiminnan yhteiskunnallinen merkitys toiminnan suunnitelmallisuus ja laatu toiminnan tulokset ja vaikutukset toiminnan laajuus hakijan talous ja varallisuusasema Järjestö voi kattaa yleisavustuksella niitä yleishyödyllisestä toiminnasta syntyneitä hyväksyttäviä kuluja, jotka on määritelty RAY:n antamassa käyttötarkoitustekstissä. Yleisavustuksella voi kattaa myös toiminnasta aiheutuvia vähäisiä käyttöomaisuuden hankintoja kuten toimistokalusteita ja -laitteita. Yleisavustusta ei voi käyttää varainhankinnan tai liiketoiminnan kuluihin eikä poistoihin tai muihin laskennallisiin kuluihin. Järjestön maksullinen palvelutuotanto ja yleisavustettu kansalaisjärjestötoiminta on eriytettävä kirjanpidossa. Yleisavustusta ei voi käyttää sellaiseen toimintaan, johon on myönnetty jo jotakin muuta RAYavustusta.

14 3. Kuvaa toiminnan yhteiskunnallinen merkitys Toiminnalle pitää olla tarve ja aito yhteiskunnallinen tilaus. Laadukas toiminta muodostuu kohderyhmän tarpeiden selvittämisestä. Kuvaa millaisia ennakkoselvityksiä ja tarvekartoituksia olette tehneet. Kuvaa toiminnot ja niiden seuranta ja arviointi hakemuksessa havainnollisesti. Muista, että toiminnat tulee pystyä todentamaan myös käytännössä. Tärkeintä ei ole toimintojen runsas lukumäärä vaan toiminnan päämäärän ja tavoitteiden sekä kohderyhmän kannalta olennaisten asioiden tekeminen. Myös hyvin toimiva työnjako ja yhteistyö järjestöjen kesken ovat tärkeitä. Muista suunnitelmallisuus Toiminnan suunnitelmallisuudella tarkoitetaan hakijan kykyä tehdä pitkän, keskipitkän sekä lyhyen aikavälin suunnitelmia, joissa on riittävät realistiset ja mitattavat tavoitteet. Hyvään suunnitelmallisuuteen kuuluu toiminnan suhteuttaminen muihin samalla alalla toimiviin järjestöihin sekä toimintaympäristön muutoksiin. Laadun osoittaminen edellyttää systemaattista toiminnan toteutumisen seurantaa ja arviointia suhteessa toimintaympäristöön ja kohderyhmään. Laadukas toiminta sisältää myös jatkuvan kehittämisnäkökulman. Aseta mitattavat tavoitteet Ilmoita toimintaselostelomakkeella vain ne tulokset, joita tavoittelette avustusvuonna. Kirjaa pitkän ja keskipitkän ajan tavoitteet strategiaan ja toimintasuunnitelmiin. Kuvaa hakemuksessa myös, kuinka tavoitteiden toteutumista sekä pidemmän aikavälin muutoksia ja vaikutuksia seurataan ja arvioidaan. Tavoitteet luonnollisesti vaihtelevat eri toimijoiden kesken. Tärkeintä on se, että tavoitteet sopivat omaan toimintaan ja kohderyhmän tarpeisiin. Kuvaa toiminnan laajuus Toiminnan laajuus käy ilmi toimintaselosteessa ilmoitettujen roolien, tehtävien ja tehtäväalueiden kautta. Dokumentoi laajuutta kuvaavat tunnusluvut esimerkiksi toimintakertomukseen. Yhdistyksen tai säätiön sääntöjen mukaisen tehtävän tulee toteutua ja toiminnan palvella aiottua tarkoitusta. Jos yhdistys esimerkiksi säännöissään ilmoittaa tietyn kohderyhmän, on sen toiminnassaan myös tavoitettava kyseinen ryhmä. Tässä kohden RAY arvioi myös, kuinka tehokasta ja tuloksellista toiminta on suhteessa käytössä oleviin resursseihin. Myös talous ja varallisuus vaikuttavat Talous ja varallisuusasema ovat keskeisiä, kun RAY arvioi yleisavustuksen tasoa. Arvio tehdään vuosiselvitysten, järjestökäyntien ja muun yhteydenpidon kautta. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat taloudenhoidon taso, omien varojen käyttö toimintaan ja kilpailuvaikutukset (ks. kohta 2.5. varallisuus vaikuttaa). 3.2 Kohdennetun toimintaavustuksen (Ak) hakeminen Kohdennettua toiminta-avustusta voi hakea tiettyyn rajattuun toimintaan tai toiminnanalaan. Hakuaika on syyskuussa. Täytä lomakkeet Päälomake (RAY3701). Jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä päälomakkeella. Perustietoilmoitus (RAY3702). Aiemmin hakeneet täyttävät vain muuttuneet tiedot. Mikäli perustietolomakkeessa pyydetyt tiedot eivät ole muuttuneet, palauta lomake tyhjänä. Jos kohdennettu toiminta on uutta, täytä uuden kohdennetun toiminta-avustuksen toimintaseloste (RAY3703) ja siihen liittyvä talousarvio. TAI Jos toiminta on saanut avustusta jo aiemmin, täytä kohdennetun toiminta-avustuksen toimintaseloste (RAY3703A) ja siihen liittyvä talousarvio. Liitä mukaan Tarpeelliseksi katsomasi liitteet 14

15 3. TOIMINTA-AVUSTUKSEN (A) HAKEMINEN Kohdennettuja toiminta-avustuksia (Ak) myönnetään tyypillisesti esimerkiksi vapaaehtoistyöhön ja vertaistukeen, toimintakykyä edistävään toimintaan sekä erilaisten kohtaamispaikkojen ylläpitoon. Kohdennettuja toiminta-avustuksia myönnetään sekä valtakunnallisille että alueellisille toimijoille. Vaikka kohdennettu toiminta-avustus voidaan myöntää jatkuvaluonteiseen toimintaan, tarkistetaan sen myöntämisperusteet vuosittain, kuten muidenkin avustusten. RAY arvioi avustusharkinnassa hakijan kykyä pitkäjännitteiseen, suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen toimintaan. Avustusta voi käyttää toiminnasta syntyneisiin erilliskuluihin sekä hankintoihin. Toiminta- ja projektiavustuksilla on mahdollista tehdä hankintoja maksimissaan 10 prosentilla avustuksen vuosimäärästä. Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat on perusteltava myös toiminnallisesti ja hankintojen tulee olla euromäärältään kohtuullisia. RAY edellyttää, että kaikki vähänkin suuremmat tavara- ja palveluhankinnat kilpailutetaan, jotta kustannukset säilyvät hallittavina. Hankinnoissa tulee aina noudattaa hankintalakia. Hankinta tulee eritellä hakemisen yhteydessä selkeästi ja toteutumista seurataan vuosiselvitysten yhteydessä. RAY arvioi hakemuksia seitsemällä kriteerillä, jotka ovat: tavoitteet projektin tarpeellisuus toteutus ja sisältö yhteistyö tulokset seuranta ja arviointi talous Kiteytä tavoitteet Kiteytä tavoitteissa koko toiminnan idea. Aseta selkeitä ja konkreettisia tavoitteita, jotka on suhteutettu toteutusaikatauluun ja resursseihin. Vain riittävän konkreettiset tavoitteet ohjaavat käytännön työtä, seurantaa ja arviointia. Kuvaa tavoitteina toiminnan tuloksia kohderyhmän näkökulmasta. Perustele tarve Perustele avustettava toiminta hakemuksessa ja selvitä, miksi juuri tätä toimintaa tarvitaan hakijan toteuttama. Toiminnasta on aina hyvä tehdä tarvekartoitus tai taustaselvitys, missä edellä mainitut asiat analysoidaan. RAY arvioi perustelujen pohjalta toiminnan sosiaali- ja terveyspoliittista merkitystä ja sitä, miten se edistää hyvinvointia. Toiminnalla voi olla sosiaalinen tilaus, se voi vastata johonkin konkreettiseen tarpeeseen tai olla muuten ajankohtainen. Suunnittele toteutus Kerro, millaisin konkreettisin toimenpitein asetetut tavoitteet saavutetaan. Miten kohderyhmän tarpeet on huomioitu toiminnan suunnittelussa? Aikatauluta toiminta ja varmista, että talousarvio ja toimintasuunnitelma vastaavat toisiaan. Pohdi mille kohderyhmälle järjestönne pitää ja kannattaa viestiä toiminnasta ja sen tuloksista. Suunnittele viestintä kohderyhmän erityispiirteet huomioon ottaen. Ota suunnittelussa huomioon sekä sisäinen että ulkoinen viestintä. Voit tarvittaessa laatia viestinnän toteutuksesta erillisen viestintäsuunnitelman. Myös riskienhallinta on osa toiminnan onnistumisen varmistamista. Tunnista riskit jo suunnitteluvaiheessa. Arvioi samalla riskien todennäköisyys ja seuraukset ja mieti toimenpiteet niiden varalta. Kuvaa yhteistyöverkostot Kuvaa ja perustele hakemuksessa kumppanuusja sidosryhmäverkoston toiminta ja eri toimijoiden roolit, työnjako ja vastuut. Varmista yhteistyö kirjallisin sopimuksin. Muista kuitenkin, että yhteistyö ei ole itsetarkoitus vaan sen tarve ja toteutus määrittyvät aina toiminnan tavoitteista käsin. RAY arvioi yhteistyötä ja verkottumista, koska eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä voidaan edistää tavoitteiden toteutumista, tulosten leviämistä ja juurtumista sekä kustannustehokkuutta. Erittele tulokset Aikaansaannoksia voidaan eritellä ja luokitella monin tavoin. Erottele suunnitelmassa tuotokset, kuten erityyppiset julkaisut ja koulutusmateriaalit, tuloksista eli siitä, mitä toiminnalla ensisijaisesti tavoitellaan, esimerkiksi tehokkaampaa toimintamallia, käytäntöjä tai parempaa laatua. Tuotokset ovat välineitä tulosten esittämiseen, dokumentointiin tai levittämiseen. 15

16 Suunnittele seuranta Seurannalla hankitaan tietoa, jota hyödyntämällä varmistetaan, että toiminta etenee tehokkaasti kohti tavoitteita. Prosessien kuvaaminen edellyttää myös sisäisen työnjaon ja vastuiden kuvaamista. Prosessien toimivuutta arvioitaessa edellytetään, että prosessien tulosmittarit ja tiedonkeruumenetelmät on dokumentoitu. Kuvaa seurannan organisointi ja toteutus ja kerro, miten ja kuka seurannan käytännössä toteuttaa ja miten seurantatietoa tullaan hyödyntämään. RAY:n tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksissä kysytään tietoja erityisesti työntekijöiden ja vapaaehtoisten, osallistujien ja yhteistyökumppanien näkökulmasta. Henkilöstön tulee kerätä tietoa kyseisiltä ryhmiltä ja itsearvioida tuloksia. Sidosryhmiltä saatujen tietojen ja itsearvioinnin tulosten perusteella suunnitellaan tulevien vuosien toiminta. Jos toimintaan myönnetään avustusta Jos toimintaan esitetään avustusta, ja esitetty avustussumma poikkeaa olennaisesti haetusta, RAY pyytää hakijalta tarvittaessa uuden, ehdotettua avustussummaa vastaavan täydennetyn toimintasuunnitelman ja talousarvion. Ohjeellinen avustussuunnitelma, jonka RAY antaa avustuksensaajalle avustuspäätöksen mukana, ei vielä ole päätös, joten myös ohjeelliseen suunnitelmaan kirjattuja avustuksia tulee hakea vuosittain. Ohjeellinen avustussuunnitelma ei sido RAY:ta tai valtioneuvostoa. Muista arviointi Arviointi on olennainen osa laadun varmistamista sekä aikaansaannosten ja vaikutusten osoittamista. Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa oman työn tueksi, jotta toimintaa osataan suunnata oikein. Tulosten ja vaikutusten arviointia tarvitaan myös tyydyttämään asiakkaiden, kansalaisten, sidosryhmien ja rahoittajien tiedontarpeita. Mikäli päädyt itsearvioinnin lisäksi tilaamaan ulkopuolisen arvioinnin, mieti tarkasti mihin haluat sitä hyödyntää. RAY ei vaadi ulkoista arviointia, mutta itsearviointi on kaikelle toiminnalle tarpeellista. Ulkoisia asiantuntijoita voi käyttää analyysin tukena ja heiltä voi tilata itsearvioinnissa käytettäviä kyselyjä tai arviointityökaluja. Etenkin ulkopuolisen arvioinnin tilaaminen tai laajempien asiantuntijatöiden hankinta on merkittävä kuluerä. Arviointi ja muut hankinnat tulee kirjata toiminnalliseen suunnitelmaan ja talousarvioon. Lisätietoa arvioinnista löydät mm. verkkosivuilta: jarjestoarviointi.fi ja innokyla.fi. RAY on tuottanut järjestöjen käyttöön itsearviointioppaan, joka löytyy ray.fi/jarjestot-sivujen aineistopankista. 16

17 4. Investointiavustuksen (B) hakeminen Investointiavustusta voi hakea menoihin, jotka syntyvät uudisrakentamisesta, peruskorjauksesta, kiinteistön tai tiettyjen tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostosta tai irtaimen käyttöomaisuuden hankinnasta. Investointiavustusta haetaan hankinnan kohteesta, laajuudesta ja toteuttamistavasta riippuen joko maaliskuussa tai syyskuussa. Investointiavustukset ovat hankekohtaisia erityisavustuksia ja niillä voidaan kattaa vain osa syntyvistä kuluista. Hakemuksessa on osoitettava, että hakija kykenee vastamaamaan investoinnin vaatimasta omarahoitusosuudesta sekä käyttömenoista. Hankittavat tai rakennettavat tilat voivat olla toimisto- ja toimintatiloja tai asuntoja. RAY arvioi investointien kohdalla erityisesti hakijan toimintaa ja taloutta sekä hankittavan omaisuuden kokoa ja arvoa suhteessa hakijan toimintaan ja tarpeisiin. Hakijaa ja kohderyhmän tarpeita tarkastellaan riittävän pitkällä, vähintään muutaman kymmenen vuoden aikajaksolla. Jos hakijalla on paljon omaa varallisuutta, RAY harkitsee, onko investoinnin avustaminen tarpeellista ja voiko hakija rahoittaa hankkeen kokonaan omilla varoillaan. Julkisen rahoituksen yhteensovittaminen erilaisissa investoinneissa kannattaa selvittää huolella etukäteen ja tutustua eri rahoituslähteiden tukiehtoihin. RAY:n avustamiin kohteisiin voi hakea ARA:n korkotukilainaa. Korkotukilaina on pankin tai muun rahalaitoksen myöntämä laina, jonka korosta osan Valtiokonttori maksaa ARA:n varoista suoraan lainanantajalle, jos lainansaajan omavastuukorko ylittyy. Rakennusurakoissa sekä tavara- ja palveluhankinnoissa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Kun investointihanke on otettu avustuksen piiriin, on urakkavaiheen hyväk symisen yhteydessä esitettävä selvitys hankkeen kilpailuttamisesta. RAY suosittelee käyttämään ammattirakennuttajaa jo hakemusvaiheessa. Avustusten maksaminen ja jatkorahoituspäätösten valmistelu tapahtuu sitä mukaa kun hanke etenee. Hanke raportoidaan ja dokumentoidaan RAY:lle kolmessa eri vaiheissa (ohjelmointi-, urakka- ja loppuselvitysvaihe). Investointiavustusta ei voida myöntää tiloihin tai hankintoihin, joita hakija käyttää myytävien palvelujensa tuotantoon kuten palvelu- ja laitosasumiseen tai kuntoutus- ja lomatoimintaan. Kolmenkymmenen vuoden määräaika RAY:n avustuksella hankitun, rakennetun tai perusparannetun kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai huoneiston tulee olla avustuspäätöksessä määritellyssä käytössä ja avustuksen saajan omistuksessa ja hallinnassa 30 vuotta avustuksen myöntämisestä. Avustuksen palautusehdoista ja takaisinperinnästä on säädetty avustuslaissa erikseen. 4.1 Avustuksen hakeminen tukiasuntojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja hankintaan RAY:n avustamat tukiasunnot ovat tarkoitettu asunnottomille/asunnottomuusuhan alaisille, vammaisille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, vapautuville vangeille sekä asumisessa tukea ja ohjausta tarvitseville nuorille ja ikääntyneille. 17

18 Investointiavustusta voi hakea tukiasuntojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen tai hankintaan olemassa olevasta kiinteistökannasta ja erityisperustein uudiskohteista. Avustusta haetaan joko maaliskuussa tai syyskuussa. Maaliskuussa avustusta haetaan uudisrakentamiseen ja suuriin, yli euron peruskorjauksiin. Syyskuussa haetaan avustuksia yksittäisten tukiasuntojen hankintaan, alle euron peruskorjaushankkeille ja jo käynnissä oleville investointien jatkorahoituksille. Täytä lomakkeet Päälomake (RAY3701). Jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä päälomakkeella. Perustietoilmoitus (RAY3702). Aiemmin hakeneet täyttävät vain muuttuneet tiedot. Mikäli perustietolomakkeessa pyydetyt tiedot eivät ole muuttuneet, palauta lomake tyhjänä. Investointiseloste (B) (RAY3704) Jos kyseessä on asuntojen rakentaminen ja peruskorjaaminen, liitä mukaan Huonetilaohjelma (RAY3722) Perustamismenojen erittely (RAY3723) Hankesuunnitelma (lue lisää luvusta 4.4 Rakennushankkeen suunnittelu) Talousarvio Asuntojen hankinta Jos hakuvaiheessa on jo tiedossa kohde, jossa asunnot sijaitsevat tai tulevat sijaitsemaan, liitä hakemukseen selvitys hankittavasta kiinteistöstä tai osakkeista hankintahintoineen sekä mahdollisine korjaustarpeineen ja -hintoineen. Jos kyseessä on yksittäisten asuntojen hankinta olemassa olevasta asuntokannasta, liitä hakemukseen yleisselostus hankittavista asunnoista, niiden sijaintipaikkakunnista ja kohderyhmistä. Rakennus- ja peruskorjaushankkeissa avustus kohdennetaan hankkeen perustamismenoihin. Perustamismenot on kokonaisuus, johon voi sisältyä kiinteistön tai tilojen hankintamenoja mukaan lukien varainsiirtovero rakentamisesta tai peruskorjauksesta aiheutuvia menoja rakennusaikaisia lainojen korkoja Erittele perustamismenoissa kaikki hankkeen menot, myös avustamisen piiriin kuulumattomat rakennuskustannukset kuten liiketilat, tontin hankintamenot tai tontin rakennusaikainen vuokra. RAY määrittelee hyväksyttävät perustamismenot rakennustarkastusmenettelyn yhteydessä. Yhtenä tukiasumisen muotona RAY voi avustaa myös asumisoikeusasuntojen rakentamista ja hankintaa. Muista kohtuullinen hintataso Jos hankit asuntoja vanhasta asuntokannasta, asunnon hintatason tulee olla kohtuullinen paikkakunnan yleiseen vanhojen asuntojen hintatasoon nähden. Hankinnassa käytetään vertailuhintana Ympäristöministeriön julkaisemaa asuntojen hintatietopalvelua asuntojen.hintatiedot.fi. Palvelusta on löydettävissä toteutuneiden asuntokauppojen hinta- ja laatutietoja. Pinta-alatiedon lisäksi palvelussa on ilmoitettu asunnon rakennusvuosi, huoneiden lukumäärä, asunnon kunto, kerros ja esteettömyydestä hissin olemassaolo talossa. Palvelu listaa viimeisen vuoden aikana tehdyt hakuehdot täyttävät asuntokaupat. Hankittavan asunnon neliöhinnan kohtuullisuutta arvioitaessa käytetään vertailuhintana kaupungin/ kaupunginosan postinumeron vastaavan kokoluokan (pinta-ala, asuntotyyppi, huoneluku) ja kunnoltaan vastaavien asuntojen neliöhintojen keskiarvoa, kalleimman myydyn huoneiston hinta pois lukien. Jos alueelta ei ole esittää riittävää otantaa (vähemmän kuin kolme), käytetään vastaavan lähialueen hintatasoa. Avustusten enimmäistaso tukiasuntojen rakentamisessa, peruskorjaamisessa ja hankinnassa uudisrakentaminen ja peruskorjaus 35 % asuntojen hankinta olemassa olevasta kiinteistökannasta erityisryhmille 50 % (ei nuorille ja ikäihmisille) 18

19 4. INVESTOINTIAVUSTUKSEN (B) HAKEMINEN 4.2 Avustuksen hakeminen toimitilojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja hankintaan Täytä lomakkeet Päälomake (RAY3701). Jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä päälomakkeella. Perustietoilmoitus (RAY3702). Aiemmin hakeneet täyttävät vain muuttuneet tiedot. Mikäli perustietolomakkeessa pyydetyt tiedot eivät ole muuttuneet, palauta lomake tyhjänä. Investointiseloste (B) (RAY3704) Huonetilaohjelma (RAY3722) Perustamismenojen erittely (RAY3723) Liitä mukaan Hankesuunnitelma (lue lisää luvusta 4.4. Rakennushankkeen suunnittelu) Talousarvio Toimitilojen hankinta Jos hankittava kiinteistö tai osake on avustusten hakuvaiheessa jo tiedossa, liitä hakemukseen selvitys hankittavasta kiinteistöstä tai osakkeista hankintahintoineen sekä mahdollisine korjaustarpeineen ja -hintoineen. Jos hankittavan toimitilan sijainti ei vielä hakuvaiheessa ole varmistunut, liitä hakemukseen yleisselostus hankittavasta toimitilasta ja sen mahdollisesta sijainnista. Toimitilahankkeiden avustuksen enimmäistaso on 70 prosenttia. Selvitä toimitilojen avustushakemuksissa tilojen nykytilanne ja perustele uusi tilatarve sekä siitä aiheutuvat kustannukset ja niiden rahoitus. Kuvaa nykytilanne nykyisten toimitilojen sijainti (osoite), ovatko tilat omat vai vuokratut nykyisten tilojen käyttökustannukset/ vuokrakulut nykyisten toimitilojen huoneistoala toiminnoittain nykyisen henkilökunnan määrä toiminnoittain henkilökunnan jako (vakituiset/määräaikaiset/ projektityöntekijät) vapaaehtoistoiminnan mahdollisesti vaatima tilantarve Selvitä tavoitetila perustelut ja selvitys muuttuneiden toimintakustannusten kattamisesta muuttuneen tilatarpeen perustelut (uusia toimintoja/vapaaehtoistoimintaa) toiminnalle tehty käyttötalouslaskelma hankkeen huonetilaohjelma, hankkeen laajuus, hankkeen kustannusarvio (hankintahinta + varainsiirtovero + peruskorjaustarve) selvitys hankinnan omarahoitusosuuden hoitamisesta, lainojen lyhennykset ja korot eli miten em. kustannukset katetaan olemassa olevien tulorahoitusten jatkuvuus/ pysyvyys nykyisen omistustilan realistinen myyntihintaodotus Noudata uusien toimitilojen hankinnassa kohtuullisuutta hankkeen koon, sijainnin ja kustannusten osalta hankintatavasta riippumatta. Paikallisissa ja alueellisissa toimitilahankkeissa RAY edellyttää yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja yhteistä toimintasuunnitelmaa. Yhteistilojen hankinnoissa RAY painottaa keskinäistä ja sidosryhmien kanssa aiemmin tehtyä yhteistyötä ja verkottumista. Avustuksen hakijoilta edellytetään myös toiminnallista yhteistyösopimusta sekä yhteisesti laadittuja tavoitteita toiminnan suuntaamisesta ja seurannasta. 4.3 Avustuksen hakeminen käyttöomaisuuden hankintaan Täytä lomakkeet Päälomake (RAY3701). Jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä päälomakkeella. Perustietoilmoitus (RAY3702). Aiemmin hakeneet täyttävät vain muuttuneet tiedot. Mikäli perustietolomakkeessa pyydetyt tiedot eivät ole muuttuneet, palauta lomake tyhjänä. Investointiseloste (B) (RAY3704) Liitä mukaan Vapaamuotoinen hankesuunnitelma Yksilöity kustannusarvio 19

20 Avustukset käyttöomaisuuden hankintaan täydentävät tyypillisesti RAY:n muita avustusmuotoja. Avustusta haetaan syyskuussa, avustuksen enimmäisprosentti on 70. Investointiavustuksella katettavien käyttöomaisuushankintojen tulee liittyä kiinteästi järjestön toimintaan. Myös käyttöomaisuusinvestointien suunnittelu lähtee hankesuunnitelman laadinnasta. Toimintaa tukevien käyttöomaisuushankintojen tulee aina perustua tarpeeseen. Kustannustaso tulee pitää maltillisena ja hinta-arvioita kannattaa kartoittaa jo ennen hakemuksen lähettämistä RAY:lle. Hyvin pienten käyttöomaisuushankintojen kohdalla kannattaa ensisijaisesti harkita kustannusten kattamista muun varsinaisen toiminnan tuotoista. Toimitilojen tai asuntojen rakentamisen, peruskorjauksen tai hankinnan yhteydessä irtaimiston hankintakustannukset tulee sisällyttää kokonaissuunnitelmaan ja -kustannuksiin. Irtaimiston hankintaan ei näissä tapauksissa myönnetä avustusta erikseen. ICT-hankinnat Avustusta voi hakea esimerkiksi ICT-laitteiden ja -järjestelmien sekä muiden laitteiden ja kalusteiden hankintaan. Erillisiä ICT-investointiavustuksia ei enää myönnetä yleisavustuksen saajille, perustekniikka tulee hankkia yleisavustuksella. Yleis avustuksiin ei tehdä näitä hankintoja varten erillisiä korotuksia. Poikkeuksena edellisestä ovat laajat verkkohankkeet tai järjestöjen yhteiset ICT-hankkeet, joihin erillistä avustusta voidaan myöntää. Kuvaa hankesuunnitelmassa esimerkiksi hankinnan tavoitteet ja perustelut tai epäkohdat, joita hankinnalla on tarkoitus korjata. Huolellinen ICT-hankkeen suunnittelu sisältää lisäksi: - tiedon teknisistä ratkaisuista - resurssisuunnitelman - suunnitelman järjestelmän ylläpidosta - aikataulun - kustannusarvion - hankintalain edellyttämän kilpailutussuunnitelman hankinnan toteuttamiseksi. 4.4 Rakennushankkeen suunnittelu RAY arvioi rakennushankkeen toteuttamisen edellytykset ja soveltumisen avustuskohteeksi hankesuunnitelman perusteella. Toimita hankesuunnitelma RAY:lle jo avustushakemuksen yhteydessä, maaliskuun loppuun mennessä, sillä rakentamishankkeiden priorisointi alkaa heti hakuajan päättymisen jälkeen. Jos haette avustusta samanaikaisesti useampaan investointikohteeseen, priorisoikaa itse kohteet jo hakuvaiheessa. Hankesuunnitelman muodostavat tarveselvitys tiloihin sijoitettavasta toiminnasta toiminnallinen suunnitelma käyttötalouslaskelma rahoitussuunnitelma, jossa selvitetään myös, miten järjestö hoitaa omarahoitusosuutensa hankkeen edellyttämä kilpailutussuunnitelma hankintalain toteuttamiseksi kuntoarvio/kuntotutkimus ja esteettömyysselvitys, kun kyseessä on peruskorjaushanke piirustukset kohteesta Hyväksyessään hankesuunnitelman RAY hyväksyy samalla rakennuskohteen toiminnallisen suunnitelman, hankkeen laajuuden ja puitekustannustavoitteen sekä avustusosuuden ja hankkeen avustettavien perustamismenojen kokonaismäärän. RAY:n avustuskohteiksi valittavissa hankkeissa on käytettävä riittävän suunnittelu- ja rakennuttajakokemuksen omaavia suunnittelijoita ja ammattirakennuttajia. Yleensä edellä mainitut ammattilaiset hoitavat kaikki rakennuttamiseen liittyvät tehtävät hankesuunnitelman laatimisesta ja hankkeen kilpailuttamisesta rakennuksen valmistumiseen ja taloudelliseen loppuselvitysvaiheeseen saakka. 20

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin:

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin: 1 (6) RAY:n avustuslajikohtaiset periaatteet ja avustuskriteerit Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 1 Yleisavustus (Ay)... 1 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)... 2 Investointiavustus (B)...

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT SISÄLLYSLUETTELO Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 3 Yleisavustus (Ay)... 3 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)...

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS. (vuoden 2016 avustusten hakuun)

Avustustoiminta HAKUOPAS. (vuoden 2016 avustusten hakuun) Avustustoiminta HAKUOPAS 2015 (vuoden 2016 avustusten hakuun) 1 Taitto: RAY Julkaisija: RAY Voimassa 14.4.2015 alkaen toistaiseksi 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1. Hakuajat...7

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Oiva-hankepoliklinikka

Oiva-hankepoliklinikka Oiva-hankepoliklinikka 23.4.2014 Helsinki Anne Kukkonen, 22.4.2014 1 Avustukset 2014 (2013) Haettuja avustuksia yhteensä 523 milj. euroa (494) Hakijoita 1 197 kpl (1 115) Hakemuskohteita 2 654 kpl (2 396)

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (10) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

Avustustoiminta INVESTOINTIAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET

Avustustoiminta INVESTOINTIAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET Avustustoiminta INVESTOINTIAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Asuntojen rakentamisen ja peruskorjaamisen sekä sosiaalitekniikan avustusprosenttien

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

Avustusten hakuopas ohjeita vuoden 2017 avustusten hakuun

Avustusten hakuopas ohjeita vuoden 2017 avustusten hakuun Avustusten hakuopas 2016 - ohjeita vuoden 2017 avustusten hakuun 1. Johdanto Raha-automaattiyhdistyksellä (RAY) on Suomessa yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan. Vuosittain liiketoiminnan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje. Sisällys

Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje. Sisällys Ohje 1 (11) Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje Sisällys Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2. Haettava

Lisätiedot

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita:

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita: SAAMELAISESTA KULTTUURIMÄÄRÄRAHASTA MYÖNNETTÄVIEN KULTTUURIAVUSTUSTEN TEKNISET OHJEET Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016 1 KIRJE SMDno-2015 1766 23.10.2015 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1 OHJE 1 (5) PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Projektin perustiedot... 1 2 Projektin toteutus ja eteneminen... 2 3 Projektin seuranta ja arviointi... 3 4

Lisätiedot

RAY:n avustukset. YHDISTYSTOIMINNAN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA Järjestöfoorumi 23.4.2014 Joensuu

RAY:n avustukset. YHDISTYSTOIMINNAN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA Järjestöfoorumi 23.4.2014 Joensuu RAY:n avustukset YHDISTYSTOIMINNAN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA Järjestöfoorumi 23.4.2014 Joensuu 1 . 2 Toiminnan yhteen nivoutuminen Markkinaehtoiset palvelut Järjestölähtöinen auttamistyö Kuntien järjestämisvastuulla

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Annettu Helsingissä x päivänä joulukuuta 2016 Valtioneuvoston

Lisätiedot

KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (6) KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

ONNISTUNEEN HAKEMUKSEN PROSESSI

ONNISTUNEEN HAKEMUKSEN PROSESSI ONNISTUNEEN HAKEMUKSEN PROSESSI Yhteistyöllä hyvinvointia - Järjestöt hyvinvointia lisäämässä Kainuussa - 9.11.2015 Avustusosasto Sini Toikka 9.11.2015 1 VUODEN 2015 AVUSTUKSET MAAKUNNITTAIN MAAKUNTA RAY

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

ARAn laina ja avustuspäätöksen on vuonna 2008 saanut kolme (3) hanketta, joissa on kaikkiaan 104 asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille.

ARAn laina ja avustuspäätöksen on vuonna 2008 saanut kolme (3) hanketta, joissa on kaikkiaan 104 asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma Toimeenpanon seurantaraportti ja tilannekatsaus ajalta 1.9.2008 vuodelta 2008 Ohjelman organisoituminen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma perustuu

Lisätiedot

1 Johdanto HAKUOPAS 2017

1 Johdanto HAKUOPAS 2017 HAKUOPAS 1 Johdanto Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V MYÖNTÄMINEN

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V MYÖNTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen 20.1.2016 RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V. 2016 MYÖNTÄMINEN 1. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TOIMIVALTA JA AVUSTUSSÄÄNNÖKSET Valtioneuvosto

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? 15.-16.3.2012 Ulla Hartvig, seurantavastaava, KTM Avustusosasto, Janne Jalava, 27.1.2011 1 Lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön on huolehdittava

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Ensi- ja turvakotien liitto ry 10.12.2009 Mika Pyykkö, 9.12.2009 1 Alustuksen rakenne Lähtökohdista Haasteista ja mahdollisuuksista

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

1 Johdanto HAKUOPAS 2018

1 Johdanto HAKUOPAS 2018 HAKUOPAS 2018 2019 1 Johdanto Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset Emma Kuusi 23.5.2013 Perusteet Nuorisolaki Valtionavustuslaki Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Kehyskauden

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY PÄÄTÖS 19.3.2009 YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY OHJEET YLEISAVUSTUKSEN HAKEMISESTA, KÄYTTÄMISESTÄ JA

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat

Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat 2.3.2012 Ajankohtaista avustusvalmistelusta tiimimuotoinen valmistelu ja yhteyshenkilöt RAY:n odotukset hankkeilta yhteistyö, tulosten juurtuminen Verkkoasioinnin

Lisätiedot

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE 2/500/2016/OPH YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE Opetushallituksen yleisohje harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta Sisällysluettelo 1.Yleistä...

Lisätiedot

Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä

Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä Olemme suorittaneet alla luetellut toimenpiteet, jotka koskevat (järjestön nimi) myönnettyjä ja selvitysvuonna suoriteperusteisesti käytettyjä

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKULOMAKKEIDEN TÄYTTÖOHJEET

Avustustoiminta HAKULOMAKKEIDEN TÄYTTÖOHJEET Avustustoiminta HAKULOMAKKEIDEN TÄYTTÖOHJEET 2011 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Graiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.-31.12.2011 2 Sisältö 1. Johdanto...5 2. Avustushakemus (RAY3701)...5 2.1

Lisätiedot

Avustushakemus - verkkoasioinnissa täytettävän hakemuksen täyttöohje

Avustushakemus - verkkoasioinnissa täytettävän hakemuksen täyttöohje Avustushakemus - verkkoasioinnissa täytettävän hakemuksen täyttöohje 1. Perustiedot Haettava summa Syötä tähän seuraavalle vuodelle haettava summa euron tarkkuudella. Käyttötarkoitus Kerro avustuksen käyttötarkoitus

Lisätiedot

Laki raha-automaatti- avustuksista (1056/2001)

Laki raha-automaatti- avustuksista (1056/2001) Laki raha-automaatti- avustuksista (1056/2001) Voimassa 1.1.2002 alkaen sisältää sekä RAY:tä että avustuksen saajia velvoittavia säädöksiä RAY on julkaissut lain tulkintaohjeet Aikaisempien vuosien avustuksiin

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6)

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6) Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit Helsingin kaupunki PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Asiakirjan

Lisätiedot

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia osastopäällikkö Mika Pyykkö Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelma 2010 2014 tutuksi järjestöille 28.1.2011 Helsinki Mika Pyykkö, 27.1.2011 1

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH 4.9.2017 345 1 OHJEIDEN SOVELTAMISALA Myönnettäessä avustuksia Kemin kaupungin varoista on noudatettava näitä ja asianomaisia avustuksia myöntävien palvelualueiden antamia

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Puheenvuoro RAY:n avustustoiminnasta

Puheenvuoro RAY:n avustustoiminnasta Puheenvuoro RAY:n avustustoiminnasta AVUSTUSOSASTO TIMO MULARI 19.9.2016 Sisältö Vastuuhenkilöt Rahapeliuudistus Avustusten hakeminen Hyvä hakemus Kysymyksiä AVUSTUSOSASTO TIMO MULARI 19.9.2016 Vastuuhenkilöt

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 14, muutetaan 3 :n 3 momentti,

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi.

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi. 1 (6) Yleiskulujen Avustuksen saajilla, jotka eivät saa yleisavustusta, Ak- ja C-avustusten kuluiksi voidaan hyväksyä tämän ohjeen mukaisesti yleiskuluja. Kulujen on oltava selkeästi ja perustellusti kohdennettuja,

Lisätiedot

Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät STEA Hilppa Tervonen

Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät STEA Hilppa Tervonen Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät 7.-8.9.2017 STEA Hilppa Tervonen STEA STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n

Lisätiedot

Khall / 136

Khall / 136 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

KÄYNNISSÄ OLEVAN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703A) TÄYTTÖOHJE

KÄYNNISSÄ OLEVAN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703A) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (10) KÄYNNISSÄ OLEVAN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703A) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 4 Avustetun

Lisätiedot

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 RAY:N TOIMINTA JA SEN PERUSTA 4 1.1 RAY:n asema 4 1.2 RAY:n tehtävä 5 1.3 RAY:n päämäärät 5 1.4 RAY:n ydintoiminnat 5 1.4.1 Rahapelitoiminta

Lisätiedot

RAY kansalaisjärjestöjen rahoittajana

RAY kansalaisjärjestöjen rahoittajana RAY kansalaisjärjestöjen rahoittajana Niina Pajari, tiimivastaava, RAY Itä-Lapin yhdistys- ja järjestöfoorumi 25.4.2012, Kemijärvi Jakopäätös 2012 Avustukset yhteensä 291,0 milj. euroa (268,2) Avustuksen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE

UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE Ohje 1 (11) UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2. Haettava avustus... 2 3.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2011 alkaen 1 Tämä opas perustuu nuorisolautakunnan hyväksymään nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöön 1.1.2011

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2013. 366/2013 Laki. raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2013. 366/2013 Laki. raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2013 366/2013 Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2013 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Annettu Helsingissä x päivänä joulukuuta 2016 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Oivaltava-hankepoliklinikka

Oivaltava-hankepoliklinikka Oivaltava-hankepoliklinikka 14.5.2014 Tampere Anne Kukkonen14.5.2014 1 Avustukset 2014 (2013) Haettuja avustuksia yhteensä 523 milj. euroa (494) Hakijoita 1 197 kpl (1 115) Hakemuskohteita 2 654 kpl (2

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (5) 6 Avustusten myöntäminen vuodelle 2014 HEL 2013-015342 T 02 05 01 00 Päätös Johtokunta päätti jakaa opiston vuoden 2014 talousarvioon sisältyvät järjestöjen avustukset,

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Lasten, nuorten ja perheiden palveluja uudistetaan Työseminaari Mikkeli, MAMK-kampus 20.3.2013 Avustusosasto, Anne-Mari Tuominiemi, 20.3.2013

Lisätiedot

Oulun kaupunki LIITE Sivistys- ja kulttuurilautakunta 4.12.2013 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET 1.1.

Oulun kaupunki LIITE Sivistys- ja kulttuurilautakunta 4.12.2013 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET 1.1. SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET 1.1.2014 ALKAEN 1 YHTEISET PERIAATTEET AVUSTUKSET VASTUUALUEITTAIN Sivistys- ja kulttuuripalveluiden avustuksia ovat kulttuuriavustukset,

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunta 27.9.2016 2 Yleistä Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa kohdeavustusten (myöh. avustus) jakamiseen.

Lisätiedot

Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje. Sisällys

Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje. Sisällys Ohje 1 (10) Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje Sisällys Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2. Haettava

Lisätiedot