LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040"

Transkriptio

1 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN Vastine luonnosvaiheen mielipiteisiin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21017

2 LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN 1 (9) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Vastine luonnosvaiheen mielipiteisiin P21017 Outi Järvinen Sisällysluettelo 1 Mielipiteet Ankkurilahden ratsutila Oy Minna Nyman usean allekirjoittaneen puolesta Asko Laukkanen Pekka Keränen Jatkotoimet... 8

3 1 (8) LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040 Limingan Ankkurilahden - Haaransillan Liminganportin osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä osayleiskaavaluonnos selostuksineen ja selvityksineen on ollut Limingan kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti julkisesti nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Limingan kirjastolla aikavälillä ja Limingan kunnanvirastolla Tupoksentie 10 aikavälillä sekä Limingan kunnan internet-sivuilla osoitteessa Suunnittelualueen maanomistajille ilmoitettiin osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläolosta Rantalakeus-lehdessä sekä kunnan internetsivulla ja ilmoitustaululla. Osallisilla oli oikeus jättää osayleiskaavasta mielipide nähtävilläolon aikana. Osayleiskaavasta saatiin neljä mielipidettä. Kaikkia mielipiteitä ei ole kirjattu sanasta sanaan tähän raporttiin vaan niistä on referoitu oleelliset pääkohdat. Alkuperäiset mielipiteet ovat raportin liitteenä. Mielipiteistä kolme ensimmäistä liittyy samaan aihepiiriin. Niihin on annettu yhteinen vastine Ankkurilahden ratsutila Oy:n mielipiteen yhteydessä. 1 Mielipiteet 1.1 Ankkurilahden ratsutila Oy Ankkurilahden ratsutila Oy:n mielipide esitetään Asianajotoimisto Juntura Oy:n laatimana. Taustaa ratsutilan toiminnasta ja laajuudesta Tilalla, jolle Ankkurilahden ratsutila Oy on perustettu , on toiminut maatila 1920-luvulta lähtien. Alkuvaiheesta ratsutilan yritys on laajentunut voimakkaasti ja asiakasmäärät ovat viisinkertaistuneet kahdessa vuodessa. Tilalla on tällä hetkellä 18 tuntihevosta ja 6 vuokrapaikkahevosta. Ratsastustunteja pidetään 720 h kuukaudessa. Yhtiö työllistää 2 ratsastuksenopettajaa sekä useita alaa opiskelevia harjoittelijoita. Ratsastustoiminnan lisäksi ratsutila tarjoaa ulkopuolisille hevosten ylläpitopalvelua, jolla on kova kysyntä. Palvelun ylläpitämiseksi ja laajentamiseksi tarvitaan lisää tarha-aitauksia ja laidunmaata. Kysyntä ratsastustunneille on kaksinkertainen. Terapiaratsastusta ja sosiaalipedagogista ratsas-

4 2 (8) tusta ei voida tarjota nykyisillä resursseilla. Myöskään maastoratsastusta ei voida tarjota nykyisen tilanpuutteen ja resurssien johdosta. Myös järjestettäville erityisryhmien tunneille olisi tulossa paljon enemmän asiakkaita. Ratsutilalla järjestetään kouluratsastus- ja estekilpailuja, joihin osallistutaan eri puolilta Suomea. Kilpailijat huoltojoukkoineen käyttävät alueen muidenkin yritysten tarjoamia palveluja. Ratsutila järjestää aluekilpailuja, mikä tuo ratsastajia paikalle kauempaakin. Seuraavan asteen kilpailu olisi jo kansainvälinen. Ratsutila on ainoa Limingan kunnan alueella toimiva asiakkaille avoin ratsastuskoulu. Tällä hetkellä yritys ei voi vastata kysyntään eikä laajentaa toimintaansa. Logistiikkakeskuksen rakentaminen osayleiskaavan mukaiselle paikalle vaarantaa koko ratsutilan liiketoiminnan. Se esimerkiksi poistaisi kaikki tämänhetkiset laidunmaat. Alueella toimivat yritykset ja asiakaskunta Ratsutila rajautuu ADC-huoltoasemaan, Tuposkorvantiehen, Jukurintiehen ja moottoritiehen. Jukurintien eteläpuolelle suunniteltu logistiikkakeskus ja sen raskas liikenne tulisi hyödyntämään samaa risteystä Tuposkorvantielle kuin ABChuoltoaseman ja ratsutilan asiakkaat. ABC-huoltoaseman itäpuolella on liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueenkäyttösuunnitelmat eivät ole muuttuneet, vaikka alueelle suunniteltu NordLett hanke kariutuikin. ABC-huoltoasemaa vastapäätä on Kalaravintola. Kaavaan varattu liike- ja toimistorakennusten korttelialue tarjoaisi, nykyinen asiakaskunta huomioiden, poikkeuksellisen hyvät olosuhteet ostoskeskuksille, eri myymälöille ja elämyksiä tarjoaville yrityksille. Huomionarvoista on sekin, että logistiikkavyöhykeselvityksessä ei ole mainittu logistiikkakeskuksen vaikutuksia ratsutilaan. Logistiikkakeskuksen vaikutukset alueen muihin toimijoihin Mielipiteessä esitetään, että liikennemäärät, erityisesti raskasajoneuvojen määrät lisääntyisivät Tyrnäväntiellä, Tuposkorvassa ja Jukurintiellä. Logistiikkakeskuksen sijoittaminen suunnitellulle alueelle vaikuttaisi alueen liikennemääriin. ABC:n palveluja käyttävät nykyisin raskaan liikenteen lisäksi perheet. Tuposkorvan tien ja Tyrnäväntien risteys on vilkas ja ruuhkainen, etenkin kun moottoritieltä nouseville ja sinne laskeutuville ei ole erillistä ajokaistaa. Raskaan kaluston lisäys lisäisi liikenneturvallisuusriskiä. Raskaan liikenteen enimmäismassan ja liikennemäärien kasvu aiheuttaisi tieverkoston muutoksia Jukuritielle ja moottoritien liittymiin. Esiselvityksen mukainen tavoite parantaa liikenteen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä löytää kustannustehokas ja optimaalinen sijainti logistiikkakeskukselle ei toteudu kaavalla. Ruskon ja Oritkarin logistiikkakeskusten sijainnin ongelmana ovat vilkas liikenne ja hankalat risteysalueet. Suunnitelma toisi samat ongelmat Ankkurilahdelle.

5 3 (8) Kaavan vaikutus ratsutilaan Ratsutilalle logistiikkakeskuksen sijoituksesta aiheutuvat vaikutukset on sivuutettu logistiikkavyöhykkeen esiselvityksessä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Ratsutila on voimakkaasti kasvava, lapsiperheille palveluita tarjoava yritys. Tuposkorvan ja Jukurintien alueella kulkee kymmeniä hevoskuljetusvaunuja, ratsastajia ja kävelijöitä, tapahtumien aikana satoja. Tätä liikennettä ei ole huomioitu logistiikkakeskuksen sijaintia valittaessa. Raskas liikenne vaarantaisi ratsutilan liikenteen turvallisuuden ja ratsutilan liikenne hidastaisi kuljetusliikennettä. Lastaustoiminnasta aiheutuu lisäksi meluhaitta. Ratsastuskeskus menettäisi mahdollisuudet maastoratsastukseen ja tarvitsemiinsa laidunmaihin. Logistiikkakeskuksen sijoittaminen aiheuttaisi ratsutilalle merkittävät tappiot ja vaarantaisi liiketoiminnan kannattavuuden. Limingan kunnan markkinointivaltti on ollut palvelujen tarjoaminen erityisesti lapsiperheille. Ankkurilahden ratsutila on ainoa alueella toimiva ratsastuskoulu. Vaihtoehtoinen ratkaisumalli Kempeleen kunta on ratkaissut logistiikkayritysten sijoittamisen onnistuneesti vanhan 4-tien varrelle. Myös Limingassa voisi logistiikkakeskuksen sijoittaa 4-tien ja rautatien väliin jatkumoksi Kempeleen rakenteelle. Alue sijaitsee Haaransillan logistisessa solmukohdassa ja vanhan 4-tien liikenne välillä Haaransilta Tupos on tällä hetkellä hiljainen. Tieosuus on vasta kunnostettu ja kestää raskaan liikenteen. Myös rautatieverkko on lähellä, kuten esiselvityksessä mainitaan. Sijoittuminen myös suunnitellun, mahdollisen suoran lentokenttäyhteyden varrelle lyhentäisi lentorahdin kuljettamista. Myöskin ABC säilyttäisi merkityksensä taukopaikkana. Jos taukopaikan läheisyydestä ei haluta tinkiä, niin logistiikkakeskus voidaan sijoittaa myös Tyrnäväntien varrelle, sen pohjoispuolelle. Alueelle kaavailtu hevosurheilukeskus toimisi sijaintinsa puolesta paremmin Jukurintien päässä ratsastuskeskusta vastapäätä, toistensa toimintaa tukien. Maankäyttö- ja rakennuslaki Maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n mukaan yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa. Lainkohdan tulkintaan pitää vaikuttaa myös jo vallitsevat maanomistusolot. Edelleen alueidenkäytön suunnittelun tavoitteena on muun ohella edistää turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, palvelujen saatavuutta sekä liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä. Esillä ollut osayleiskaavaluonnos ei nykyisellään vastaa lain tarkoitusta ja tavoitteita, sillä se aiheuttaisi Ankkurilahden ratsutila Oy:lle merkittävää ja kohtuutonta haittaa.

6 4 (8) Kaavoittajan vastine: Tässä esitetty vastine on laadittu myös Minna Nymanin usean allekirjoittaneen puolesta ja Asko Laukkasen esittämien mielipiteiden sisältöihin liittyen: Osayleiskaavaluonnosta laadittaessa on huomioitu kaikki alueella olevat toiminnot. Myös Ratsutila Oy:n toiminta on huomioitu matkailupalvelujen aluevarauksena (RM). Uusi rakentaminen on sovitettu olevaan rakenteeseen pääasiassa kaupan rakenteeseen ja Kempele Limingan logistiikkavyöhykkeeseen liittyvien tavoitteiden pohjalta. Kempele Limingan logistiikkavyöhyke tukeutuu rautatiehen ja maantieverkkoon. Logistiikkaa palvelevia toimintoja on sijoitettu osayleiskaavassa hyvien yhteyksien varrelle rautatien ja Ouluntien väliselle alueelle ja Ankkurilahteen. Ankkurilahti on moottoritien Tupoksen liittymän yhteydessä ja se muodostaa omalta osaltaan vyöhykettä tukevaa palvelurakennetta. Osayleiskaavaluonnoksesta jätetyissä mielipiteissä on esitetty Ankkurilahden eteläosaan osoitettujen Tlog- ja Tlog/KME -merkinnöillä osoitettujen alueiden korvaamista työpaikka- tai kaupallisten palvelujen alueilla. Kyseisten alueiden maankäytöstä keskusteltiin kaavoitustoimikunnassa Kokouksessa käytiin läpi Ankkurilahdelle laaditut kolme vaihtoehtoa, joissa tutkittiin maankäytön suunnittelun mahdollisuuksia ratsutilan toiminnan ja Ankkurilahdelle suunniteltujen palvelujen näkökulmista. Ratsutilan laajentamista ja osoittamista M-merkinnällä ei katsottu mahdolliseksi alueen palvelutarjonnan tarpeiden ja moottoritielle syntyvän aluejulkisivun näkökulmista. Kokouksessa päädyttiin esittämään osayleiskaavaehdotuksessa ratsutilan eteläpuolelle maa- ja metsätalousalueena (M) rakentamaton yhteys etelässä oleville alueille. Näin ratsutilan on mahdollista laajentaa toimintaansa maastoratsastukseen ja laidunalueisiin liittyen. Osayleiskaava ei aseta tälle estettä ja mielipiteessä esitetty osayleiskaavasta johtuva kohtuuton haitta poistuu. Ratsutilan kohdalla muutetaan aluevarausmerkintä RHE merkinnäksi tekstillä hevostila, mikä paremmin kuvaa olevaa maankäyttöä ja tukee toiminnan kehittämistä. Osayleiskaavaluonnoksessa osoitettujen teollisuus-, varasto- ja logistiikkapalvelujen alueen (Tlog) ja logistiikkavyöhykepalvelujen ja vyöhykkeen toimintaa tukevan tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksiköiden alueen (Tlog/KME) korvaaminen työpaikka- tai kaupallisten palvelujen alueilla oli myös vaihtoehtona esillä kokouksessa. Tällöin logistiikkaan liittyvät toiminnot olisi siirretty moottoritien länsipuolelle. Kaavoitustoimikunta päätti vaihtoehtojen pohjalta, että Tlog- ja Tlog/KME -alueita ei siirretä ehdotusvaiheessa, koska siirto hajauttaisi logistiikkatoiminnot moottoritien molemmille puolille. Tlog/KME alue pienenee hieman moottoritien varteen osoitettavalla M-alueella. Eläinurheilukeskus on osoitettu laadittavassa osayleiskaavassa Ankkurilahdelle Oulun seudun yleiskaavassa 2020 osoitettuun paikkaan. Sen muuta sijoittamista ei osayleiskaavatyöhön liittyen ole tutkittu.

7 5 (8) Ankkurilahden alueelle ollaan parhaillaan laatimassa selvitykset kaupallisiin palveluihin ja liikenteeseen liittyen. Selvitykset (Ankkurilahden alueen kaupallinen selvitys ja Ankkurilahden liikenneselvitys) laatii Sweco Ympäristö Oy. Tuposkorvan liikennejärjestelyjä suunnitellaan parhaillaan laadittavan asemakaavatyönyhteydessä. Liikennesuunnitelmiin liittyen Tuposkorvaa seuraava kevyen liikenteen reitti rakennetaan tien länsipuolelle eli samalle puolen tietä kuin ratsutila on. Tuposkorvan ja Tyrnäväntien risteysalueen järjestelyt suunnitellaan asemakaavatyön ja sitä seuraavan toteutuksen yhteydessä. Raskaan liikenteen ohjaaminen myös Pikkaraisentien kautta helpottaa tuloa alueen logistiikkapalveluihin. Pikkaraisentien ajoyhteys esitetään lisäksi osayleiskaavaehdotuksessa. Tyrnäväntieltä osoitetaan osayleiskaavassa kolme ajoyhteyttä, jotka ohjaavat raskasta liikennettä myös muille reiteille kuin Tuposkorva. Lisääntyvät liikennemäärät, liikenneturvallisuus (mukana ratsutilan käyttäjien liikennevirta), tien rakenteiden sopivuus raskaalle liikenteelle ja risteysalueiden sujuvuus voidaan ottaa huomioon ja ratkaista tarkemmassa suunnittelussa. Raskaan liikenteen ja henkilöliikenteen yhteensovittaminen on jo nyt huoltoaseman sijainnin takia erityisen tärkeä tarkemmassa suunnittelussa ratkaistava asia. Piha-alueilla tapahtuvan logistiikkaan liittyvän tai muun liikennöinnin asutukselle tai ratsutilalle aiheuttamaan meluhaittaan voidaan vaikuttaa tontille rakennettavien rakennusten sijoittelulla tai aitaamalla. Katualueella haittaan voidaan puuttua esimerkiksi nopeusrajoituksella. Kumpaakaan ei voida ratkaista osayleiskaavalla, vaan ratkaisu tapahtuu tarkemmalla suunnittelulla. Yleisesti logistiseen ajoneuvoliikenteeseen liittyen todetaan, että maanteillä kuljetusta hoitava raskas liikenne käyttää teitä mielellään sellaisina aikoina, jolloin muuta liikennettä on vähän. Kuljetusten jakeluliikenteessä taas käytetään yleisesti pienempää, paremmin kaupunkiympäristöön soveltuvaa kalustoa. Mielipiteessä esitetään, että Ruskon ja Oritkarin logistiikkakeskusten sijainnin ongelmana ovat vilkas liikenne ja hankalat risteysalueet ja, että suunnitelma toisi samat ongelmat Ankkurilahdelle. Vertailua Ruskon, Oritkarin ja Tupoksen välillä voi tehdä esimerkiksi liikennemäärien suhteen. ELY-keskus julkaisee vuosittain laskentaan perustuvat maanteiden liikennemäärät karttaesityksinä. Näistä tuorein on ELY-keskuksen vuoden 2013 liikennemääräkartta nro 12, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Vuonna 2013 Ruskon ja Kuusamontien välillä kulki 8570 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus oli 301 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ruskon kohdalla Kuusamontiellä raskaan liikenteen osuus oli 5,1-5,4 % koko ajoneuvoliikenteestä. Oritkarista raskaan liikenteenpääsuunta on Poikkimaantietä pitkin moottoritielle (15,2 % koko ajoneuvoliikenteestä). Poikkimaantiellä Oritkarista lähtevän liikenteen kokonaismäärä oli 9963 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärä vuonna 2013 Tyrnäväntiellä Ankkurilahden kohdalla oli 2654 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 109 ajoneuvoa

8 6 (8) vuorokaudessa. Määrä on noin neljännes Oritkarin lukuun verrattuna. Moottoritiellä Tupoksen kohdalla raskaan liikenteen osuus on 8,4 9,9 % koko ajoneuvoliikenteestä. Ankkurilahden alueen palvelujen rakentamisen myötä raskaan liikenteen määrän voi ennakoida kasvavan alueella. Liikennemäärät eivät kuitenkaan tule olemaan esimerkiksi Oritkarin luokkaa. Runsaan työmatkaliikenteen osuuden lisäksi liikennemäärää Oritkarissa kasvattaa Nuottasaaren satama. Liikenneyhteydet Oritkariin ja Ruskoon sijaitsevat käytännössä kaupunkirakenteen sisällä, mistä alueiden suurimmat liikenteeseen liittyvät ongelmat johtuvat. Ongelman alueilla tuottaa esimerkiksi samoja reittejä käyttävän työmatkaliikenteen suuri määrä. Oritkarissa samaa pääreittiä raskaan liikenteen kanssa käyttää lisäksi muun muassa Äimäraution hevosurheilukeskuksen liikenne. Olemassa oleva rakenne rajoittaa esimerkiksi risteysjärjestelyjen parantamista. Tupoksen kohdalla raskaan liikenteen ohjaaminen ja risteysalueiden sujuvuus kuuluvat alueen palvelurakenteen lähtökohtiin. Liikennejärjestelyt Tupoksessa voidaan ratkaista tulevassa toteutuksessa huomattavasti helpommin kuin alueilla, jotka ovat valmiin kaupunkirakenteen puristuksissa. Kaavan vaikutukset ratsutilaan huomioidaan osayleiskaavaselostukseen sisältyvässä vaikutukset osiossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään tarkemmin kunnan tavoitteita muun muassa liittyen olevaan toimintaan suunnittelualueella. 1.2 Minna Nyman usean allekirjoittaneen puolesta Nyman esittää usean allekirjoittaneen puolesta mielipiteenä, että Ankkurilahden ratsutilan toiminta tulee ottaa Ankkurilahden maankäyttösuunnitelmassa huomioon sekä varata sen toiminnalle ja kasvulle riittävästi tilaa. Ratsutilan eteläpuolelle ei tule osoittaa logistiikkakeskusta. Adressin on allekirjoittanut 189 henkilöä Limingasta, sen ympäristöstä ja muualta Suomesta. Ehdotuksena: Tyrnäväntien pohjoispuolellle suunnitellun hevosurheilualueen (M-3) ja Ankkurilahden ratsastuskoulun eteläpuolelle suunnitellun kahden logistiikkakeskuksen paikat vaihdetaan. On kaikkien etu, että hevostoiminnot keskitetään. Kahdelle logistiikkakeskukselle jää aikaisempaa enemmän tilaa uudella paikalla ja paremmat kulkuyhteydet. Yhtään työpaikkaa ei menetetä ja molempia alueita on helppo tarvittaessa laajentaa.

9 7 (8) Kaavoittajan vastine: Mielipiteessä esitetään, että ratsutilan tarpeet tulee huomioida osayleiskaavassa. Esitetään lisäksi eläinurheilukeskuksen sijoittamista ratsutilan ympäristöön. Vertaa Ankkurilahden ratsutila Oy:n mielipiteeseen annettu vastine. 1.3 Asko Laukkanen Esittää mielipiteenään, että Ankkurilahden alueella ratsutilan eteläpuolelle osoitetut Tlog ja Tlog/KME -merkinnät eivät sovellu alueelle. Ankkurilahden alueelle on kaavoitettu logistiikalle aluetta idän suuntaan ja alueelle on kaavoitettu kaupallisia palveluja ja niiden suuryksiköitä. Raskas rekkaliikenne ei sovellu pienten autojen, jalankulkijoiden ja lapsiperheiden sekaan ja se aiheuttaa ruuhkaa. Kaavaluonnoksessa on liian monenlaisia toisiaan häiritseviä alueita. Esimerkiksi ratsutilan lisälaiduntarvetta, ratsastusreittejä ja liikennemelusta aiheutuneita häiriöitä ei ole otettu huomioon. Alueen asutukselle aiheutuu haittaa raskaan liikenteen melusta. Tlog ja Tlog/KME merkinnät tulisi korvata joko RM-alueen laajennuksella ja TP/TP-1 merkinnöillä (vrt. Kempeleen Zatelliitti) tai KM, KM-1, KME-1 ja KM-tv merkinnöillä. Logistiikalle sopivin paikka olisi radan ja vanhan 4-tien välinen alue jatkoksi Kempeleen olevaan rakenteeseen liikenteellisesti joustavampaan paikkaan, jossa tieverkosto on suunniteltu kestämään raskasta liikennettä. Asiasta on keskusteltu näin keväällä 2014 kaavoitustyöryhmän kokouksessa. Kaavoittajan vastine: Mielipiteessä esitetään Ankkurilahdelle RM-alueen eteläpuolelle osoitettujen Tlog ja Tlog/KME merkintöjen korvaamista matkailupalvelu-, työpaikka- tai kaupallisten palvelujen alueilla. Kyseisten alueiden maankäytöstä keskusteltiin kaavoitustoimikunnassa Vertaa Ankkurilahden ratsutila Oy:n mielipiteeseen annettu vastine. Keväällä 2014 ei ole ollut kaavoitustyöryhmän kokousta.

10 8 (8) 1.4 Pekka Keränen Esittää mielipiteenään, että omistamansa tila Väliaro asuinrakennuksineen merkittäisiin osayleiskaavassa M-merkinnällä. Osa tilasta on osayleiskaavassa merkinnällä AP. Perusteena on mielipiteen esittäjän pojan tulevaisuudensuunnitelma asettua tilalle maa- ja metsätalousyrittäjäksi. Lisäksi esitetään (ilman valtakirjaa), että tilaan rajautuva mielipiteen esittäjän sisaren palsta osoitetaan myös osayleiskaavassa M-merkinnällä (karttaliite). Osa tilasta on osayleiskaavassa merkinnällä AP. Veljensä tila naapurissa on osayleiskaavassa M-merkinnällä. Kaavoittajan vastine: Mielipiteen johdosta osa Ruotsinojan pohjoispuolelle osoitetusta pientalovaltaisen asuntoalueen laajennusalueesta (AP) poistetaan osayleiskaavasta. Alue halutaan M-merkinnälle tulevaa maa- ja metsätaloustoimintaa varten. Avoin peltoalue osoitetaan Pohjois-Pohjanmaan museon lausunnossa edellytetyn mukaisesti maisemallisesti arvokkaana peltoalueena käyttötarkoitusmerkinnällä MA. Mielipiteen esittäjän omistuksessa oleva pihapiiri ja AP-alueeseen rajautuva alue osoitetaan olemassa olevan metsän rajauksen mukaisesti maaja metsätalousalueeksi käyttötarkoitusmerkinnällä M. 2 Jatkotoimet Luonnosvaiheen palaute ja sen vaikutukset laadittavaan osayleiskaavaan käsitellään viranomaisneuvottelussa. Kaavan laatija tekee kaava-asiakirjoihin vastineiden sekä viranomaisneuvottelussa sovitun mukaiset korjaukset ja esittää Limingan kunnanhallitukselle osayleiskaavaehdotuksen asettamista MRL 65 mukaisesti julkisesti nähtäville.

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 13.4.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 2.2.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TAUSTAMUISTIO JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU Jarmo Koskinen: A. YHDYSKUNTARAKENNE 1. Taustaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk.

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA Uutelan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.2.2014 P188-P18868 Kaavaselostus, ehdotus

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 121 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano... 2 122 Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen

Lisätiedot