Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 1/2002 Aika: , klo 14:15-16:05 Paikka: Teknillinen korkeakoulu, Espoo Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri Markku Puupponen varapuheenjohtaja Juha Kajander Sirkka Tattari Ilona Bärlund rahastonhoitaja Ari Jolma 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Kokouksen työjärjestys (liite 1) hyväksyttiin. Kohdassa muut mahdolliset asiat keskustellaan yhdistyksen nimenmuutokseen liittyvästä asiasta. 4. Hallituksen edellisen kokouksen (4/2001) pöytäkirja hyväksyttiin seuraavin muutoksin. Kohta 9 kuuluu muutettuna: Juha Kajanderin NHF:n kokousmatka korvataan tarkoitukseen varatuista määrärahoista. 5. Vuosikokouksen valmistelu. Ilona Bärlund esitteli tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2001 (Liitteet 2 ja 3). Tuloslaskelma osoitti tilikauden päättyessä ylijäämää mk. Harri Koivusalo esitteli toimintakertomuksen 2001 (Liite 4). Päätoiminta keskittyi internet-sivujen tekemiseen ja pidetyn hydrologiaseminaarin järjestelyihin. Hydrologiaseminaarin raportti laitetaan esille yhdistyksen kotisivuille. Markku Puupponen esitteli alustavasti vuoden 2002 toimintasuunnitelman pääkohtia, joista keskusteltiin. Toimintaan kuuluvat seuraavat asiat: 1) vierailumatka Tallinnan Teknilliseen korkeakouluun, 2) NHFiF:n ja NHF:n välisten suhteiden kehittäminen, 3) NHF:n hydrologiakokous (XXII Nordic Hydrological Conference 2002), 4) hydrologiaseminaarin jatkon suunnittelu, ja 5) kotisivujen edelleenkehittäminen ja linkittäminen alan muiden kotisivujen kanssa. 1

2 NHFiF Kokouspöytäkirja Ilona Bärlund valmistelee vuosikokoukseen menoarvion. Jäsenmaksu ja jäsenmaksuvaihtoehdot pysyvät ennallaan (NHFiF 15 euroa, NHFiF+NHF 35 euroa, NHF 30 euroa). Vuosikokous esitettiin pidettäväksi Fortumin tiloissa maaliskuussa Hallitukseen haetaan vuosikokouksessa uusia jäseniä. 6. Muut jäsenasiat. Johanna Korhonen on liittynyt yhdistyksen jäseneksi. 7. Muut mahdolliset asiat. Vuosikokousessa esitetään yhdistykselle suomenkielistä nimeä Suomen hydrologinen yhdistys ry. Nimi on ruotsiksi Hydrologisk förening i Finland, ja englanniksi Finnish association for hydrology. Hallituksen minimijäsenmäärän muuttamista myös harkitaan. 8. Puheenjohtaja päätti kokouksen Harri Koivusalo Aija-Riitta Elo sihteeri puheenjohtaja päiväys LIITTEET 1. Asialista 2. Tuloslaskelma 3. Tase 4. Vuosikertomus Translation of the minutes 2

3 LIITE 1. NHFiF ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS klo lähtien neuvotteluhuone, Tietotie 1, vesitalouden ja vesirakennuksen laboratorio. 1. Kokouksen avaus. 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan käsittely. 5. Vuosikokouksen valmistelu - edellisen vuoden tilien ja varallisuustilanteen käsittely - edellisen vuoden toiminta, mukana hydrologiaseminaari, joka pidettiin vuoden 2002 alussa - tulevan toiminnan suunnittelu: uusi varainhoitaja, toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma, tulevan suunnitellun toiminnan muodot, jäsenmaksut ja suhteet NHF:ään, sähköpostitus ja internetsivuihin liittyvät asiat, muut vuosikokoukseen ja tulevaan toimintaan liittyvät valmistelut 6. Muut jäsenasiat. 7. Muut mahdolliset asiat. 8. Kokouksen päättäminen. Aija-Riitta Elo Puheenjohtaja 3

4 LIITE 2. 4

5 LIITE 3 5

6 LIITE 4 Nordisk Hydrologisk Förening Vuosikertomus 2001 i Finland, NHFiF Vuoden 2001 vuosikokous pidettiin Teknillisen korkeakoulun koulutus- ja kongressikeskuksessa Dipolissa, Espoossa. Vuosikokouksen isäntänä toimi Vesitalouden ja vesirakennuksen laboratorion johtaja, professori Pertti Vakkilainen, joka piti kokousesitelmän aiheesta Riittääkö vesi. Yhdistykselle perustettiin Internet-sivusto Vesitalouden ja vesirakennuksen laboratorion keskuskoneeseen osoitteeseen Sivustolla esitellään yhdistyksen yhteystietojen lisäksi ajankohtaisia tapahtumia, hallituksen kokoonpano, ja materiaalia menneistä tapahtumista, ja aikaisempia kokouspöytäkirjoja. Vuoden pääasiallinen toiminta keskittyi Helsingin yliopiston Geofysiikan laitoksella tammikuussa 2002 järjestetyn seminaarin järjestelyihin. Semaarin aiheena oli Hydrologian haasteet kansainvälisessä kentässä. Järjestelytoimikuntaan kuuluivat yhdistyksen hallituksen puolesta Aija-Riitta Elo ja Markku Puupponen. NHFiF:n hallituksen jäsenet vuonna 2001 olivat: Aija-Riitta Elo (puheenjohtaja), Markku Puupponen (varapuheenjohtaja), Harri Koivusalo (sihteeri), Juha Kajander, Sirkka Tattari ja Helena Äijö. Varajäseninä olivat Ilona Bärlund (rahastonhoitaja) ja Ari Jolma. NHFiF:n hallitus piti vuonna 2000 neljä kokousta. Vuoden 2000 lopussa yhdistyksellä oli 36 jäsentä, joista 15 oli maksanut myös NHF:n jäsenmaksun. Kolme jäsenmaksua oli saamatta vuodelta Dos. Risto Lemmelä (Teknillinen korkeakoulu) liittyi yhdistykseen uutena jäsenenä, ja kaksi jäsentä erosi yhdistyksestä. Espoossa, Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri NHFiF, Annual report 2001 Annual meeting was held at the Dipoli Congress Centre in Espoo on 21 March The meeting was hosted by the head of Water Resources Laboratory, professor Pertti Vakkilainen, who gave a presentation on the issue of water sufficiency. Web pages of the association were established in the server of Water Resources Laboratory at the address: In addition to contact information, the Internet-pages present (mainly in Finnish) current activities, board members, material about past activities, and minutes of past board meetings. Main activities of the year concentrated on the arrangements of a seminar held at the Department of Geophysics, the University of Helsinki, in January The topic of the seminar was challenges for hydrology in international level. Aija-Riitta Elo and Markku Puupponen from the board of NHFiF belonged to the organising committee. NHFiF board members in year 2001 were: Aija-Riitta Elo (chairperson), Markku Puupponen (vicechairperson), Harri Koivusalo (secretary), Juha Kajander, Sirkka Tattari, and Helena Äijö. Deputy members were Ilona Bärlund (treasurer) and Ari Jolma. Four meetings were held in By the end of the year, NHFiF had 36 members, 15 of them had paid for the NHF membership fee as well, and 3 members had not paid for the annual fee. Docent Risto Lemmelä (Helsinki University of Technology) was a new member, and 2 members resigned. 6

7 LIITE 5 Translation of the minutes NHFiF board meeting 4/2001 Secretary Harri Koivusalo Time: 17 October :00-15:30 Location: Helsinki University of Technology, Espoo Present: Aija-Riitta Elo (chairperson), Markku Puupponen (vice-chairperson) Harri Koivusalo (secretary) Juha Kajander, Sirkka Tattari, Ilona Bärlund (treasurer), Ari Jolma 1. Chairperson opened the meeting. 2. Meeting was legitimate and quorate. 3. Agenda of the meeting (Appendix 1) was approved. Changing the name of the association is discussed in other issues. 4. The minutes of board meeting (4/2001) were approved with the following changes. Item 9 reads after modification: According an earlier agreement, association covers for part of Juha Kajander s travel expenses related to the last NHF meeting. 5. Preparations for annual meeting. Ilona Bärlund presented the financial report 2001 (Appendices 2 and 3). The income statement showed a surplus of mk. Harri Koivusalo presented the annual report 2001 (Appendix 4). Main activities were development of web-pages and preparations for hydrology seminar on 23 Jan Raport of the seminar will be put up in the homapages of the association. Markku Puupponen outlined a preliminary plan of activities 2002 for discussion. Main activities included: 1) excursion to Tallinn University of Technology, 2) developing relations between NHFiF and NHF, 3) advertising XXII Nordic Hydrological Conference 2002, 4) planning for continuation of hydrology seminar, and 5) further development of web-pages. Ilona Bärlund prepares a financial plan for the annual meeting. Membership fee and payment alternatives will remain the same as before (NHFiF 15 euros, NHFiF+NHF 35 euros, NHF 30 euros). Annual meeting is planned to be held in Fortum in March New members are encouraged to apply for board member positions. 6. Membership issues. Johanna Korhonen has joined NHFiF. 7. Other issues. A new name of the association is proposed in the annual meeting. It is Suomen hydrologinen yhdistys ry in Finnish, Hydrologisk förening i Finland in Swedish, and Finnish association for hydrology in English. Changing the minimum number of board members is considered as well. 8. Chairperson closed the meeting. 7

Kuopion aluetyöterveyslaitos Kuopion yliopisto. Puh. 017-201 252 Puh. 017-162 400 Fax. 017-201 474 Fax 017-162 424

Kuopion aluetyöterveyslaitos Kuopion yliopisto. Puh. 017-201 252 Puh. 017-162 400 Fax. 017-201 474 Fax 017-162 424 Sisällysluettelo Puheenjohtajan puheenvuoro...2 Sihteeriltä...3 Suomen Toksikologiyhdistyksen hallitus vuonna 2003...4 Vuosikokouskutsu...5 MUUTOSEHDOTUKSET SUOMEN TOKSIKOLOGIYHDISTYKSEN SÄÄNTÖIHIN...6

Lisätiedot

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004 Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 KEVÄTKOKOUS Aika 13.03.2004 kello 15:00 Paikka Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, Tampere Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

Year in Review Vuosikatsaus

Year in Review Vuosikatsaus 2008 Year in Review Vuosikatsaus Osuuspankki Meidän pankki We are proud once again to report that our financial institution has continued to prosper, even during difficult times with today s economy. We

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers Toimintakertomus - Annual Report 2006 Sisältö 3 Satamassa kasvun ja investointien vuosi 4 2006 A Year of Growth and Investments 5 Ennätyksellinen liikennevuosi 2006 6 Investointeja ja kehitystä 7 Investments

Lisätiedot

TRANSMITTERI SFY. 2/2010 No 94. 27. vuosikerta. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti. www.sfy.fi

TRANSMITTERI SFY. 2/2010 No 94. 27. vuosikerta. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti. www.sfy.fi 1 TRANSMITTERI 2/2010 No 94 27. vuosikerta Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti SFY www.sfy.fi Maailman farmakologian ja kliinisen farmakologian kongressi Worldpharma 2010 17.-23.7.2010 Kööpenhaminassa.

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Jäsenkirje 1/2006 Kuopio 8.2.2006. Hyvät Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet,

Jäsenkirje 1/2006 Kuopio 8.2.2006. Hyvät Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet, Jäsenkirje 1/2006 Kuopio 8.2.2006 Hyvät Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet, Yhdistyksemme 21. toimintavuosi on lähtenyt käyntiin. Edessä olevaan vuoteen tulee sisältymään monia perusterveydenhuollon

Lisätiedot

The Port Board was chaired by Mr. Kari Halminen in 2012. Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2012. Kari Halminen.

The Port Board was chaired by Mr. Kari Halminen in 2012. Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2012. Kari Halminen. 1 Sataman johtokunta Port Board Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2012. Kari Halminen. Muut johtokunnan jäsenet olivat: Simo Heino (varapuheenjohtaja) Päivi Karlsson Heikki

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 JÄSENTIEDOTE 2013 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 Puheenjohtajan tervehdys 2 Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 Kotisivut, postituslista ja Facebook-ryhmä, kuulumisia FCES 13-konferenssista 4 Parhaan

Lisätiedot

TOIMI TAKERTOMUS 2009

TOIMI TAKERTOMUS 2009 TOIMI TAKERTOMUS 2009 ESIPUHE Luovan idean keksiminen ja soveltaminen käytäntöön - usein mielenkiintoisimpien kuvien kuvaajat ovat löytäneet oman ilmaisullisen tavan tulkita ympäristöä kameran välityksellä.

Lisätiedot

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista:

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: 1. Järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestys 4. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

Lisätiedot

OULUN AKATEEMISET RAKENTAJAT RY

OULUN AKATEEMISET RAKENTAJAT RY OULUN AKATEEMISET RAKENTAJAT RY VUOSIKOKOUS 2003 PÖYTÄKIRJA 27.2.2003 Aika: 1.3.2003 Paikka: Läsnä: Sokos Hotel Vaakuna, Pori Hanna Huhta Veli-Veikko Elomaa Jani Kemppainen Janne Laiho Kalle Lyytinen Saku

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News 4 6 7 9 Fulbright Center, Saastamoinen Foundation and University of Kuopio Cooperation pages 10-13 Syksyn stipendiaatit laajasti eri aloilta Fulbright Centerin ja CIMOn uusi stipendi suomen kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä Ympäristöalojen ammattimessut järjestettiin lokakuussa Helsingin Messukeskuksessa. Messujen avajaispäivän aamuna PYRin osastolle

Lisätiedot

The Implications of China s Rise for Asia and Europe

The Implications of China s Rise for Asia and Europe Report from the international seminar The Implications of China s Rise for Asia and Europe Organised by: The Finnish Institute of International Affairs The Foreign Affairs Committee of the Parliament of

Lisätiedot

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH)

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH) PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 NNISH PATENT AND REGISTRATION OFCE (PRH) AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFCE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Lisätiedot

KARDIOLOGIKSI KOULUTETTAVAN LOKIKIRJA

KARDIOLOGIKSI KOULUTETTAVAN LOKIKIRJA Kardiologian koulutusohjelma KARDIOLOGIKSI KOULUTETTAVAN LOKIKIRJA Training Programme in Cardiology LOGBOOK FOR TRAINING IN CARDIOLOGY KOULUTUSOHJELMAN KUVAUS TRAINING GUIDELINES - ASSESSMENT 2 3 Kardiologiksi

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

TUOTANNON SAAMINEN GOO-REKISTERIIN.

TUOTANNON SAAMINEN GOO-REKISTERIIN. TUOTANNON SAAMINEN GOO-REKISTERIIN. Sähkön tuottaja voi saada alkuperätakuun jokaiselle uusiutuvalla energiamuodolla tuotetulle MWh:lle vuodessa. Alkuperätakuulla taataan sähkön alkuperä, eli millä tuotantomuodolla

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS 10.3.2015

VUOSIKOKOUS 10.3.2015 VUOSIKOKOUS 10.3.2015 ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS THE FINNISH CULTURAL AND ACADEMIC INSTITUTES VISUAL ARTS WORK AND ITS EFFECTIVENESS IN 2000-2012 TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN KUVATAIDETYÖ JA SEN VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA

MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA Some Thoughts on the Research of Agricultural Economics in Finland MATIAS TOR VELA JULKAISUJA 69 1992 MAATALOUSEKONOMIAN TUTKI- MUKSEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA

Lisätiedot

Muotoilun osaston tutkimuksen varadekaanin tehtävät prosessikuvauksina

Muotoilun osaston tutkimuksen varadekaanin tehtävät prosessikuvauksina Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Luonnos!!! Tämäohjeonepävirallinen! Muotoilunosastontutkimuksenvaradekaanintehtävät prosessikuvauksina Vers2/16.4.09 IlpoKoskinen 1(58)

Lisätiedot

Turun yliopiston 2/2014. ? YVV EVVK? Kolmas tehtävä: Yliopistolaisen Viihdyke vai Velvoite s.9. Self-defense for International Faculty s.8.

Turun yliopiston 2/2014. ? YVV EVVK? Kolmas tehtävä: Yliopistolaisen Viihdyke vai Velvoite s.9. Self-defense for International Faculty s.8. T ETEENTEKIJÄ Turun yliopiston 2/2014? YVV EVVK? Kolmas tehtävä: Yliopistolaisen Viihdyke vai Velvoite s.9 Self-defense for International Faculty s.8 Members Puheenjohtajan palsta Pääluottamusmiehen palsta

Lisätiedot