C.2 Muut perusaineet kuin seostamaton teräs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "C.2 Muut perusaineet kuin seostamaton teräs"

Transkriptio

1 1 C.2 Muut perusaineet kuin seostamaton teräs C.2.1 Seosteräkset ja ruostumattomat teräkset Seosteräkset Valitaan esimerkkinä seosteräs analyysillä 0,2% C, 1,5% Mn ja 0,5% Mo. Sulamisvyöhykkeessä syntyy eri jäähtymisnopeuksilla alla olevan taulukon mukaisia rakenteita. Mikrorakenne Jäähtymisnopeus Kovuus lämpötilasta C Martensiitti 200 C/ sekunnissa 500 HV Bainiitti 60 C/ sekunnissa 300 HV Ferriitti + Perliitti 10 C/ sekunnissa 200 HV Kun kovuudet ylittävät 350 HV muodostuu helposti halkeamia, erityisesti jos hitsaus tapahtuu runsasvetyisillä puikoilla, esimerkiksi rutiilipäällysteisillä tai kostuneilla puikoilla. Näitä halkeamia kutsutaan kylmä- eli vetyhalkeamiksi. Seosaineet, jotka lähinnä vaikuttavat teräksen karkenevuuteen (karkenemissyvyyteen), ovat mangaani (Mn), nikkeli (Ni), kromi (Cr), molybdeeni (Mo) ja vanadiini (V). Hiilipitoisuus sen sijaan vaikuttaa muodostuvan martensiitin kovuuteen siten, että hiilipitoisuuden kasvaessa kovuus kasvaa. Toinen esimerkki syntyvistä kovuuksista ja rakenteista eri jäähtymisnopeuksilla esitetään alla olevassa taulukossa, kun seosteräksen analyysillä on 0,4% C, 0,8% Mn ja 0,2% Mo. Mikrorakenne Jäähtymisnopeus Kovuus lämpötilasta C Martensiitti 10 C/ sekunnissa 650 HV Bainiitti 5 C/ sekunnissa 600 HV Ferriitti + Perliitti 0,5 C/ sekunnissa 350 HV Suhteellisen pienet muutokset teräksen analyysissä aiheuttavat suuria eroja syntyviin kovuuksiin. Mitkä teräkset ovat sitten alttiita vety- eli kylmähalkeamille? Halkeama-altiita ovat ensi sijassa seostamattomat rakenneteräkset, joiden hiilipitoisuus ylittää n. 0,2-0,3% sekä kaikki karkaistavat teräkset esimerkiksi nuorrutusteräkset, induktiokarkaistavat teräkset, liekkikarkaistavat teräkset, jousiteräkset, kuulalaakeriteräkset ja työkaluteräkset. Kuinka vetyhalkeamia vältetään? 1. Perusaineen esikuumennuksella ja pitämällä työlämpötilaa vähintään tässä lämpötilassa hitsauksen aikana. Hitsauksen jälkeen kappaleiden tulee jäähtyä niin hitaasti, ettei sulamisvyöhykkeessä tapahdu karkenemista eli kovenemista.

2 2 Kuvassa alapuolella näytetään lämpötilan muuttuminen ajan kuluessa muutosvyöhykkeessä esilämmityksellä ja esilämmityksettä. 2. Valitsemalla niukkavetyinen hitsauspuikko, joka ei luovuta vetyä perusaineeseen, esikuumennuslämpötilaa voidaan alentaa eli käyttää matalampaa esikuumennuslämpötilaa. Vaadittava työlämpötila (esikuumennuslämpötila) Teräksille voidaan seuraavia ohjearvoja soveltaa: Teräslaji Työlämpötila c (esikuumennuslämpötila t) Seostamaton teräs 0,3-0,4% C > 0,4% C 250 Seosteräs < 0,3% C > 0,3% C Ruostumaton teräs 13% kromia Tarvittavan esikuumennuslämpötilan määrittämiseksi ja siten halkeamien välttämiseksi hitsattaessa seosteräksiä on käytettävissä useita mahdollisia menetelmiä, mutta mitään yleistä, käyttökelpoista menetelmää ei kuitenkaan ole olemassa. Koska ei ole olemassa mitään varmaa käyttökelpoista menetelmää käytettäväksi tässä monimutkaisessa kysymyksessä, niin esitetään tässä joitakin yleisiä ohjeita asian ratkaisun löytämisen helpottamiseksi: Esikuumennusta suositellaan jos: Teräksen lujuusarvot ovat suuret (murtolujuus > 600 N/mm 2 ) Teräksen hiilipitoisuus ylittää 0,25% Mangaanipitoisuus on suurempi kuin 1,5% Teräs sisältää seosaineita kuten esimerkiksi Cr, Ni, Mo tai W, mutta ei ole austeniittinen mikrorakenteeltaan Aineenpaksuus on suuri Teräs on hauras huoneen lämpötilassa Sopiva esikuumennuslämpötila seosteräksille on tavallisesti lämpötila-alueella C.

3 3 Ruostumattomat teräkset Ruostumattomat teräkset jaetaan seuraaviin pääryhmiin; austeniittisiin, ferriittisiin, austeniitisferriittisiin ja martensiittisiin ruostumattomiin teräksiin. Ruostumattomien terästen pääryhmät ja esimerkit esitetään alla olevassa taulukossa. Ryhmä Tyypilliset analyysit EN-teräksille Merkintä C % Cr % Ni % Mo% Muut ASTMmerkintä Austeniittiset 0,04 18,1 8,3 304 EN-merkintä (EN ) X5CrNi ,04 16,9 10,7 2,6 316 X3CrNiMo ,02 18,2 13,7 3,1 317L X2CrNiMo ,02 17,8 12,7 4,1 0.14N 317LMN X2CrNiMoN Ferriittiset 0,025 11,5 0.2Ti 409 X2CrTi ,04 16,5 430 X6Cr ,025 11,5 0,6 X2CrNi Austeniittisferriittiset 0,02 0, ,8 5,7 3,1 0.10N 0.17N X2CrNiN23-4 X2CrNiMoN Martensiittiset 0, X12Cr , X4CrNiMo Austeniittiset ruostumattomat teräkset ovat tänä päivänä eniten käytettyjä. Austeniittiset teräkset sisältävät runsaasti kromia (Cr n. 18%) ja nikkeliä (Ni n. 9%) sekä niukasti hiiltä. Austeniittinen mikrorakenne tekee näistä teräksistä hyvin hitsattavia ja muovattavia. Syy ruostumattomien terästen hyvään korroosionkestävyyteen on se, että hapettavassa ympäristössä niiden pintaan muodostuu ohut ja tiivis oksidikalvo. Tämän kalvon saa aikaan kromi yhdessä hapen kanssa. Kromi on siis tärkein seosaine ja kromipitoisuuden pitää olla vähintään 10,5%. Huolimatta ruostumattomien terästen niukasta hiilipitoisuudesta se on kuitenkin riittävän suuri, että suuri osa hiilestä muodostaa kromikarbideja raerajoille hehkutettaessa C:n lämpötilassa. Tästä seuraa korroosiokestävyyden heikkeneminen. Austeniittiset ruostumattomat teräkset toimitetaan tavallisesti liuotushehkutetussa tilassa eli hehkutus lämpötiloissa C ja nopea jäähdytys sen jälkeen raerajakarbidien syntymisen ehkäisemiseksi.

4 4 Fysikaaliset erot ruostumattomien ja seostamattomien terästen välillä Lämmönjohtavuus on ruostumattomilla teräksillä noin puolet seostamattomien terästen arvoista. Lämpö säilyy sen vuoksi hitsin ympäristössä pitempään kuin seostamattomien terästen hitseissä. Austeniittisten terästen lämpölaajenemiskerroin on noin 50% suurempi kuin seostamattomilla teräksillä, ja sähköinen ominaisvastus ruostumattomilla teräksillä on noin 4-7 kertaa suurempi kuin seostamattomilla teräksillä. Tästä seuraa, että ruostumattomat puikot kuumenevat helposti punahehkuun, minkä vuoksi ne yleensä valmistetaan lyhyemmiksi kuin seostamattomat puikot. Austeniittisilla teräksillä on kriittinen lämpötila-alue n C, koska kromikarbidit erkautuvat tässä lämpötilassa raerajoille heikentäen korroosiokestävyyttä. Matala hiilipitoisuus on edullinen, koska kromikarbidien syntymisen riski pienenee tällöin. Ruostumattomia teräksiä hitsattaessa lämmöntuonti on pyrittävä pitämään niin matalana kuin mahdollista. Ruostumattomien terästen ominaisuuksia ja hitsattavuus Austeniittiset teräkset Austeniittisia teräksiä käytetään usein kosteissa ympäristöissä alkaen 17Cr7Ni-tyyppisistä aina 27Cr31Ni4Mo-tyyppisiin tai käytetään vielä korkeammin seostettuja laatuja. Kasvavat kromi- ja molybdeenipitoisuudet tekevät teräksistä kestävämpiä yhä aggressiivisempia liuoksia vastaan. Tämä koskee yleistä korroosiota, rakokorroosiota ja pistekorroosiota. Piste- ja rakokorroosion vastustuskyky on tärkeää, koska teräksiä käytetään usein kloridipitoisissa ympäristöissä. Käyttö merivesissä tai selluteollisuudessa on tavallista. Austeniittisten terästen hitsattavuus on erittäin hyvä, koska muutosvyöhyke ei haurastu kuten esimerkiksi ferriittisilla teräksillä. Yleisesti ottaen tulee lämmöntuonti pitää matalana erityisesti korkeasti seostettujen austeniittisten terästen osalta. Peukalosääntönä voidaan pitää, että lämmöntuonti ei saa ylittää 1,0 kj/mm ja välipalkolämpötila saa olla korkeintaan 150 C. Suuremmat hiilipitoisuudet austeniittisissa teräksissä kuten X8CrNi1810 tai X5CrNi1810 aiheuttavat raerajakarbidien muodostumista muutosvyöhykkeelle, joka voi aiheuttaa korroosioriskin (herkistyminen) perusaineessa muutosvyöhykkeellä erityisesti happamissa ympäristöissä. Tämän ehkäisemiseksi on niukkahiilisiä laatuja kehitetty. Toinen tapa ratkaista tämä ongelma on seostaa teräkseen (stabiloida) niobia (Nb) tai titaania (Ti), jotka yhtyvät hiileen kromia nopeammin ja siten ehkäisevät kromikarbidien syntymisen raerajoille.

5 5 Uudet runsaasti seostetut austeniittiset teräkset kosteisiin, korroosioalttiisiin ympäristöihin ovat lähes poikkeuksetta niukkahiilisiä < 0,025%. Lisäaineet austeniittisille teräksille ovat periaatteessa perusainetta vastaavia, vaikka myös yliseosteisia käytetään. Lisäaine antaa tavallisesti 5-10% ferriittipitoisuuden hitsiin. Tällä varmistetaan ferriitin esiintyminen hitsissä, mikä estää kuumahalkeaman syntymistä. Korkeasti seostetut austeniittiset lisäaineet ovat myös herkkiä uudelleen kuumennukselle, mikä edelleen painottaa lämmöntuonnin minimointia monipalkohitsauksessa. Ferriittiset teräkset Ferriittisiä ruostumattomia teräksiä käytetään lähinnä kosteissa käyttökohteissa. Austeniittisiin ruostumattomiin teräksiin verrattuna ferriitiset ruostumattomat teräkset ovat selvästi parempia jännityskorroosiota vastaan. Ferriittisia ruostumattomia teräksiä voidaan myös käyttää korkeissa lämpötiloissa. Koska niistä puuttuu nikkeli, ne kestävät myös hyvin rikkipitoisia pelkistäviä pakokaasuja. Teräksen taipumuksella muodostaa hauraita sigmafaaseja on korkealämpötila sovellutuksissa vähemmän merkitystä. Ferriittisten terästen hitsattavuus on parempi kuin martensiittisten terästen mutta huonompi kuin austeniitisten johtuen ferriitin hauraudesta ja muutosvyöhykkeellä mahdollisesti tapahtuvasta rakeiden kasvusta. Teräs pitää hitsata niin kylmänä kuin mahdollista ja prosesseja, jotka käyttävät suurta kaarienergiaa, täytyy välttää. Täytyy kuitenkin tehdä ero vanhempien terästyyppien kuten X6Cr17, jotka täytyy hitsata korotetussa työlämpötilassa ( C) ja uudempien niukkahiilisten terästyyppien eli ELI-terästen (E=erittäin/extra, L=niukka/low, I = välisija-aine/interstial) kuten esimerkiksi X2CrNiMoTi 18-2, jotka eivät vaadi korotettua lämpötilaa. Riittää että ollaan tarkkana energian käytön suhteen ja pidetään se niin matalana kuin mahdollista. Austeniittisia lisäaineita käytetään usein, koska ferriittisiin lisäaineisiin syntyy hyvin karkea kiteisiä rakeita ja niistä siten tulee hauraita. Ainoastaan silloin, kun pelkistävä rikkipitoinen ympäristö vaatii käytettäväksi ferriittisiä lisäaineita, niitä pitää käyttää. Hitsattaessa X2CrNiMoTi18-2 käytetään usein lisäaineena 23Cr/12Ni/2Mo ja hitsattaessa X16Cr26 on 29Cr/9Ni sopiva. Ferriittis-austeniittiset teräkset (duplex-teräkset) Ferriittis-austeniittiset teräkset ovat hyvin nopeasti kasvava teräsryhmä, jota alettiin tosissaan valmistaa 1970-luvun puolivälissä. Ferriittis-austeniittissa teräksissä on pyritty hyödyntämään sekä ferriittisten että austeniitisten terästen hyvät ominaisuudet. Kaksifaasirakenne on syynä pieneen raekokoon, jotka yhdessä ferriitipitoisuuden ja typpiseostuksen kanssa antavat teräkselle lähes kaksi kertaa niin suuren lujuuden kuin mitä on austeniittisilla teräksillä. Hyvä jännityskorroosion ja pistekorroosion vastustuskyky, joka on yhtä hyvä kuin runsaasti seostetuilla austeniittisilla teräksillä, edellä esitettyyn lisättynä selittävät, miksi näiden terästen käyttö on nopeasti lisääntynyt. Näistä voidaan siis rakentaa kevyempia rakenteita korroosioalttiisiin kohteisiin hyvien lujuusarvojen johdosta.

6 6 Hitsattaessa nykyaikaisia duplex-teräksiä on kaksi asiaa, jotka pitää ottaa huomioon. Jos hitsataan erityisen pienellä lämpömäärällä, niin saadaan liian korkea ferriittipitoisuus muutosvyöhykkeeseen ja hitsiin. Koska ferriitillä on huono kyky liuottaa typpeä, muodostuu myös helposti krominitridejä. Jos taas hitsataan liian suurilla lämmöntuonneilla, josta seuraa korkeat välipalkolämpötilat, niin muodostuu välifaaseja lähinnä sigmafaasia austeniitin/ferriitirakeiden raerajoille, josta seuraavat alentuneet lujuus- sekä korroosioarvot. Suurilla aineenpaksuuksilla on ongelma pahimmillaan. Vähän seostetuilla duplexteräslaaduilla kuten X2CrNiMoN (ja pienemmillä) ovat kuitenkin hyvät marginaalit ennen kuin tämä tapahtuu. Hitsausenergioiden voidaan sallia kohota aina 2,5 kj/mm ja tietyissä tapauksissa jopa yli tämän sekä välipalkolämpötilojen aina 250 C. Superduplex-teräksillä kuten X2CrNiMoN sen sijaan pitää lämmöntuonti olla korkeintaan 1,5 kj/mm ja välipalkolämpötila ei saa ylittää 150 C. Nämä ovat tosin marginaaleja, joissa normaalisti suoritettu hitsaus hyvin pysyy. Martensiittiset teräkset Martensiittisilla teräksillä on suurimmat lujuusarvot, mutta myös heikoin korroosiokestävyys. Terästä käytetään käyttökohteissa, jossa korroosio ja kuluminen tapahtuvat samanaikaisesti kuten esimerkiksi vesiturbiineissa, pyörissä tankovalulaitteissa yms. Hitsattaessa ei edes kuumana pitäminen auta estämään martensiitin syntymistä, mutta kuumana pitäminen lähellä martensiitin syntymisen lämpötilaa auttaa muutosvyöhykettä pysymään austeniittisena ja sitkeänä koko hitsauksen ajan. Rakenteen muutos tapahtuu samanaikaisesti martensiitiksi hitsauksen päättymisen jälkeen. Martensiitti pitää sen jälkeen päästää ja hitsausjännityksiä pienentää, jotta haurasmurtumaa ei pääsisi tapahtumaan. Hehkutus tehdään heti hitsauksen jälkeen lämpötilassa C. Hitsien tulee kuitenkin jäähtyä n. 150 C hitsauksen jälkeen ennen kuin hehkutus voidaan suorittaa edellä esitetyssä lämpötilassa. Sitkeiden hitsien aikaansaamiseksi martensiittiset teräkset hitsataan usein austeniittisilla lisäaineilla kuten esimerkiksi 19Cr/12Ni/3Mo tyyppisillä. Nämä luovuttavat vähemmän vetyä muutosvyöhykkeeseen, mistä seuraa että esimerkiksi erikoiskuivattuja emäksisiä puikkoja ei tarvitse käyttää. Hitsit saavat kuitenkin pienemmät lujuusarvot, mikä useimmissa tapauksissa voidaan hyväksyä. Martensiittiset teräkset eivät ole varsinaisesti tarkoitettu hitsattaviksi. C.2.2 Alumiini ja alumiiniseokset Alumiini on ei-rautametalli, joka valmistetaan bauksiitista kahdessa vaiheessa: 1. Bauksiitista erotetaan alumiinioksidi 2. Alumiinioksidista valmistetaan alumiini. Kahdesta tonnista bauksiittia saadaan noin 1 tonni alumiinioksidia. 25% maailman alumiinituotannosta valmistetaan romusta (alumiinin uudelleen sulatus). Bauksiitti on punertava, rapautumisen tuloksena syntynyt kivilaji, mikä sisältää n % alumiinia, raaka-aineessa on myös rautaa ja piitä. Bauksiittia on Australiassa, Brasiliassa ja Jamaikalla.

7 7 Alumiinin fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet kevyt - matala tiheys 2,7 g/cm 3 luja - murtolujuus aina 700 N/mm 2 asti korroosiokestävä - ohut oksidikalvo suojaa johde - hyvä lämmön- ja sähkönjohtavuus helppo työstää pintakäsiteltävissä hitsattavissa - katso hitsaus hehkutettavissa - katso hehkutus kierrätettävä - on melkein häviämätön Alumiinit jaetaan kolmeen pääryhmään: puhdas alumiini, ei-lämpökäsiteltävät (karkenemattomat) alumiiniseokset ja lämpökäsiteltävät (karkenevat) alumiiniseokset. Seosaineet Alumiinia seostetaan usein, koska puhdas alumiini on pehmeää. Puhdas alumiini sisältää 99,7, 99,5 tai 99,0% Al. Ei-lämpökäsiteltävät seokset sisältävät pieniä määriä Mn tai Mg. Lämpökäsiteltävät seokset sisältävät sen sijaan Cu, Mg + Si tai Zn + Mg. Kylmämuokkaamalla saadaan puhdas alumiini ja ei-lämpökäsiteltävät alumiinit lujittumaan. Lämpökäsiteltävät seokset saadaan lujemmiksi liuotushehkutuksella ja vanhennuksella. Alumiinin ryhmittely Raportin CR ISO mukaan alumiini ja sen seokset on jaoteltu ryhmiin ja alaryhmiin alla olevan taulukon mukaisesti. Ryhmä Alaryhmä Alumiinilajit 21 Puhdas alumiini, jossa on epäpuhtauksia tai seosaineita 1 % 22 Ei-lämpökäsiteltävät seokset 22.1 Alumiini-mangaaniseokset 22.2 Alumiini-magnesiumseokset, joissa Mg 1,5 % 22.3 Alumiini-magnesiumseokset, joissa1,5% Mg 3,5 % 22.4 Alumiini-magnesiumseokset, joissa Mg > 3,5 % 23 Lämpökäsiteltävät seokset 23.1 Alumiini-magnesium-piiseokset 23.2 Alumiini-sinkki-magnesiumseokset 24 Alumiini-piiseokset, joissa Cu 1 % 24.1 Alumiini-piiseokset, joissa Cu 1 % ja 5 % < Si 15 % 24.2 Alumiini-pii-magnesiumseokset, joissa Cu 1 % ; 5 % < Si 15 % ja 0,1 % < Mg 0,80 % 25 Alumiini-pii-kupariseokset, joissa 5,0 % < Si 14,0 % ; 1,0 % < Cu 5,0 % ja Mg 0,8 % 26 Alumiini-kupariseokset, joissa 2 % < Cu 6 % Ryhmät ovat yleensä muokatuille materiaaleille ja ryhmät yleensä valetulle materiaaleille.

8 8 Alumiinin hitsaus Alumiinin hitsaus voi olla hieman hankalaa muodostuvan oksidikalvon takia. Tärkeitä asioita mietittäväksi ovat alla esitetyt seikat, koska metalli helposti reagoi hapen kanssa. oksidi sitkeää ja kovaa - aiheuttaa helposti hitsausvirheitä oksidi ei sula hitsauksessa - sulamispiste n C oksidi vajoaa sulaa - muodostaa sulkeumia Alumiinin hitsaus ei ole vaikeampaa kuin teräksen vain erilaista Railon puhdistus Alumiinin puhdistaminen on erittäin tärkeää ennen hitsausta. Oksidikalvon poistaminen on pääsyy, mutta myös rasvan, leikkuujätteiden yms. poistaminen on tärkeää. Terävät reunat leikkauksen jälkeen on poistettava ja pyöristettävä. Tämä sen takia, että vältyttäisiin muun muassa juurivirheiltä jne valmiissa hitsissä. Hitsausongelmat Ongelmat, jotka kohdataan alumiinia hitsattaessa, johtuvat suurimmaksi osaksi alumiinin erityisominaisuuksista kuten: suuri lämmönjohtokyky (4xteräksen) suuri lämpölaajenemiskerroin suuret lämpömäärät suuret muodonmuutokset (2x seostamattoman teräksen) Useimpien vaikeuksien välttämiseksi voidaan: käyttää kiinnittimiä silloitusta

9 9 Kutistumat Kaikilla sulahitsausmenetelmillä tapahtuu rakenteen kutistumista. Kutistuminen on seurausta sulan tilavuuden pienenemisestä yhdessä lämmenneen materiaalin supistumisesta. Tulokseksi saadaan paikallisia muodonmuutoksia. jotka ovat suurempia alumiininhitsauksessa kuin teräksen hitsauksessa. Hitsaus - kutistuma muodonmuutos Tekijät, jotka määräävät kutistumisjännitysten suuruuden, ovat materiaalipaksuus, hitsausprosessi, hitsin valmistus ja tuotu lämpömäärä. Ongelmaa pienennetään materiaalin lisäyksellä ja hitsauskiinnittimien käytöllä. Hyvin suunniteltu hitsaussuunnitelma antaa myös hyvän tuloksen. Hitsattavuus Useimmat seokset voidaan hitsata. Hyvin hitsattaviin lasketaan: seostamattomat alumiinit (kaikki laadut) karkenemattomat seokset (useimmat) karkenevat seokset (tietyt laadut) Rajoitetuksi hitsattavaksi katsotaan kuuluviksi: karkenemattomat seokset (tietyt korkean Mg-pitoisuuden omaavat seokset) karkenevat seokset (Cu- ja Pb-pitoiset seokset) Hitsausprosessit Tavallisimmat hitsausprosessit alumiinin hitsauksessa ovat MIG- ja TIG-hitsaus. TIG-hitsausta käytetään ohuille materiaaleille (< 9mm) yksipuolisessa hitsauksessa ja kun halutaan hyvä pinnanlaatu. MIG-hitsausta käytetään paksummille materiaaleille (> 3mm), kun vaaditaan suurta hitsausnopeutta ja muodonmuutosten pienentämiseksi. (matala HI) MIG-hitsaus pulssitetulla valokaarella antaa paremman sulan hallinnan (ohuet materiaalit 1,5 mm), vakaamman valokaaren ja huomattavasti vähemmän hitsausroiskeita. Puikkohitsausta käytetään joskus, esim. korjaushitsauksissa, mutta se on sopimaton, jos rakenteeseen kohdistuu kuormitusta. Suojakaasut Suojakaasujen alumiinin hitsauksessa tulee olla inertteja ( ei aktiivisia). Eniten käytetty Suomessa on argon, mikä aiheuttaa vähemmän roiskeita kuin helium, jolla saadaan kuumempi valokaari ja syvempi tunkeuma. Suurilla tunkeumavaatimuksilla ( esimerkiksi pienahitseissä) käytetään argonin ja heliumin seosta.

10 10 Lisäaineet Lisäaineena käytetään seostamattomilla ja karkenemattomilla seoksilla tavallisesti perusainetta vastaavaa lisäainetta. Karkenevilla seoksilla käytetään lisäaineena paljon piitä tai mangaania sisältäviä lisäaineita. Niiden tehtävä on ehkäistä kuumahalkeilua. Juottaminen Alumiinia voidaan kovajuottaa kaasuliekillä juotteella ja juoksutteella tai automatisoidulla juottamismenetelmällä esimerkiksi tyhjiöjuottaminen ilman juoksutetta. Tuotteet ja käyttökohteet Alumiinia valmistetaan levyinä, nauhoina, profiileina ja harkkoina valukappaleiden valmistusta varten. Alumiinia käytetään kaikilla ajateltavissa olevilla käyttöalueilla folioista kotitalouskäyttöön ja avaruuskapseleihin. Suurimmat käyttökohteet ovat rakennuslevyt, sähkölaitelaatikot, sähköjohdot, moottorit, vaihdelaatikot, veneet, matkustaja-alukset, porauslauttojen helikopterikannet, kaasuturbiinikotelot ja virvoitusjuomatölkit. Lisäaineen valintasuositukset eri alumiinilaatujen hitsauksessa Ota selvää laatumerkinnöistä, mitä aiot hitsata. Osoita perusaine 1:n kohdalla oikeaa ruutua. Seuraa ruutuja oikealle kunnes olet perusaine 2 kohdalla oikean aineen ruudussa. Näiden leikkauskohdassa löydät suositeltavan lisäaineen. Ota huomioon että eri lisäaineet voivat antaa erilaisia ominaisuuksia hitsiin kuten esimerkiksi halkeamattomuuden, korroosiokestävyyden, lujuuden, hitsattavuuden ja anodisoinnissa saatavan värisopivuuden. Lisäainetyyppi OK Autrod/Tigrod S-Al99, S-Al99,5Ti S-AlSi voidaan korvata lisä- S-AlMg aineilla S-AlMg4,5Mn ja S AlMg4,5MnZr S-AlMg4,5Mn S-AlMg4,5Mn voidaan korvata S-AlMg4,5MnZr lisäaineella S- AlMg4,5MnZr. Perusaine 1 Al99,9 S-Al99,8 Al99,8 Al99,7 Al99,5 Al99,0 SS-Al99,5Ti S-Al99,5 S-Al99,5Ti S-Al99,5 AlMn S-Al99,5Ti Al99,5Ti S-AlMn S-AlMn S-AlMn AlMg1 AlMg2 S-AlMn S-AlMn S-AlMn S-AlMn AlMg3 S-AlMg3 AlMg5 S-AlMg3 S-AlMn AlMgMn S-AlMg3 S-AlMg3 S-AlMg3 AlMg4,5Mn S-AlMg3 S-AlMg3 S-AlMg4,5Mn AlMgSio,5 AlMgSi1 S-AlSi5 S-AlSi5 S-AlSi5 AlZnMg1 S- AlMg5 S-AlMg4,5Mn S-AlMg4,5Mn Perusaine 2 Al99,9 Al99,8 Al99,7 Al99,5 Al99,0 AlMn AlMg1 AlMg2 AlMg3 AlMg5 AlMgMn AlMg4,5Mn AlMgSio,5 AlMgSi1 AlZnMg1 Taulukko lisäaineista (Esabin luettelosta)

11 11 C.2.3 Kupari ja kupariseokset Kupari louhitaan kuparimalmista, jossa kuparipitoisuus nousee vain noin 0,8%. Perinteisten käsittely- ja rikastusprosessien avulla on kuitenkin kannattavaa erottaa kupari malmista. Malmi sisältää myös lyijyä, sinkkiä, rikkiä, kultaa, hopeaa, platinaa, seleeniä ja arsenikkia. Kupari on väriltään punertavan ruskeaa ja se on sitkeää ja pehmeää. On olemassa kaksi menetelmää valmistaa (puhdistaa) kuparia. Toinen on liekkipuhdistusmenetelmä ja toinen elektrolyyttisesti puhdistettu kupari, joka on puhtaampaa kuparia. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet - Kuparilla on suuri tiheys 8,9 g/cm 3. - kuparilla on pieni murtolujuus - Kuparilla on hyvä syöpymiskestävyys - Kuparilla on erittäin hyvä lämmön- ja sähkönjohtavuus - Kuparia on helppo muokata kaikissa lämpötiloissa - Juottaminen soveltuu erittäin hyvin kuparille Kuparit on tapana jakaa neljään eri ryhmään: happikupari hapeton kupari deoksidoitu (fosforoitu) kupari seostetut kuparit Kupariseoksiin kuuluvat esimerkiksi messingit (kuparin ja sinkin seos), joita on useita eri laatuja kuten -messinki, - -messinki, lyijymessinki (sorvi-), erikoismessingit sekä nikkelimessingit eli uushopeat (=alpakka). Toinen kupariseos on pronssi (kuparin ja tinan seos). Tavallisimmat ovat tinapronssit, alumiinipronssit, piipronssit ja kupari-nikkeli-seokset. Kuparia käytetään ensisijassa sähköjohteisiin, julkisivumateriaalina kuten kattopelteinä, kuumavesivaraajina ja putkina muun muassa. Happikupari, hapeton kupari ja deoksidoitu (fosforoitu) kupari Happikupari valmistetaan yksinkertaisella valutekniikalla happipitoisessa atmosfäärissä ja se sisältää happea n. 0,02%. Se on taipuvainen vetysairauteen (haurastuminen hehkutettaessa tai hitsattaessa). Hapeton kupari valmistetaan sulattamalla uudelleen elektrolyyttisesti puhdistettu kupari ja valamalla se pelkistävässä atmosfäärissä. Deoksidoitu (fosforoitu) kupari sisältää joitakin tuhannesosia fosforia aina 0,020% asti. Deoksidoitu (fosforoitu) kupari on vähemmän altis vetysairaudelle. Toisaalta sillä on huonompi sähkönjohtokyky. Niitä käytetään lämmönsiirtimissä, tislauskalusteissa, vesi-, kaasu-, höyry- ja lämmitysputkissa, ilmastointi- ja jäähdytyslaitteiden putkistoissa jne.

12 12 Seoskupareilla saadaan paremmat lujuusarvot, korkeammat pehmenemislämpötilat ja parempi lastuttavuus. Niitä käytetään auton jäähdyttimissä, lämmönvaihtimissa jne. Hitsattavuus Kuparia voidaan juottaa ja hitsata suuremmitta vaikeuksitta. Mahdollisesti esiintyvät vaikeudet johtuvat kuparin suuresta lämmönjohtokyvystä, suuresta lämpölaajenemisesta sekä sulaan kupariin liukenevista kaasuista, jotka kuparin jähmettyessä aiheuttavat huokosia. Kuparin lämmönjohtokyky on esimerkiksi 15 kertaa suurempi kuin teräksellä lämpötilassa 1000 C ja tämän johdosta se vaatii suuret paikalliset lämmöntuonnit, suuret sulamäärät ja esilämmitykset. Lämpölaajeneminen aiheuttaa suuret sisäiset jännitykset ja muodonmuutokset. Kylmämuokattu materiaali pehmenee hitsauslämmön vaikutuksesta ja lisäksi happikuparit saavat kuparioksideja raerajoille hitsin lämpövyöhykkeellä, josta seuraa haurastuminen. Riski vetysairauteen voi esiintyä, jos vetyä tulee jostakin esimerkiksi kaasuliekistä. Vetysairaus Kuten aikaisemmin on esitetty tietyt kuparit sisältävät jonkin verran happea (joitakin sadasosa prosentteja). Huoneenlämpötilassa tämä happi on kuparioksidina pieninä partikkeleina, jotka voidaan erottaa mikroskoopilla. Oksidit eivät sanottavasti vaikuta lujuusarvoihin. Kuparioksidit aiheuttavat vetysairautta, jos kappaletta hehkutetaan pelkistävässä atmosfäärissä. Vety pelkistävästä atmosfääristä diffuntoituu nimittäin kupariin ja reagoi kuparioksidin kanssa pinnan alla muodostaen vesihöyryä, mikä rikkoo metallin (katso kuva). Näitä ongelmia ei esiinny hapettomalla tai deoksidoidulla kuparilla. Kuparin hitsaus Tavanomaisimmat hitsausprosessit ovat MIG- ja TIG-hitsaus. Suojakaasuksi sopii parhaiten molemmille prosesseille argon-helium-seokset (50/50). Kaasuhitsausta voidaan käyttää erityisesti messingille. Puikkohitsausta voidaan käyttää, mutta se on harvinaista. Railon valmistus: viistetyt railot aineenpaksuuksille > 5 mm railokulmalla 60-70, V- tai X-railo, 1,5-3 mm juuripinta, < 2mm ilmarako. Tinapronsseilla pitää railokulma olla suurempi aina 90 asti. Muuta Useimmat kuparimateriaalit ovat sovitusherkkiä, kaikki virheet hitsin liitoskohdassa pitää sen vuoksi työstää pois. Puhtaus on ehdottoman välttämätöntä. Rasva, lika ja oksidit täytyy huolellisesti poistaa.

13 13 Esikuumennus Kupari; Pronssit; TIG-hitsauksessa aineenpaksuuksilla yli 4 mm MIG-hitsauksessa aineenpaksuuksilla yli 8 mm Esikuumennus C riippuen aineenpaksuudesta Oltava huolellinen, että lämpötila ei ole alueella, jossa on heikko sitkeys nopea jäähdytys kriittisen lämpötila-alueen läpi ei mitään käsittelyä alle 600 C lämpötiloissa pienin mahdollinen lämmöntuonti huonompi lämmönjohtokyky kuin kuparilla, alempi esikuumennus ei esikuumennusta ohuille kappaleille paksummille C riittää jos aloituskohta kuumennetaan C.2.4 Nikkeliseokset Valmistusmenetelmät Nikkeliä valmistetaan kahdella periaatteella. Toisen periaatteen mukaan valmistetaan ensin nikkelioksidia, mikä pelkistetään nikkelisieneksi eli metalliseksi hienojakoiseksi nikkeliksi. Johtamalla nikkelisienen yli sitten hiilimonoksidia, mikä muuttaa metallisen nikkelin kaasumaiseksi nikkeliyhdisteeksi, nikkelikarbonaatiksi. Lämmittämällä nikkelikarbonaatti hajoaa ja metallinen nikkeli saostuu. Tätä ns. mondnikkeliä myydään kuulina. Toisen periaatteen mukaan valmistetaan nikkelimalmista sulattamalla ja pelkistämällä ja sitten elektrolyyttisesti puhdistamalla nikkeliä. Tätä nikkeliä myydään elektrolyyttisinä levyinä tai pieninä paloina seosaineeksi tai pinnoitusmateriaaliksi. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Nikkelillä on muun muassa seuraavia fysikaalisia ominaisuuksia: hopean valkoinen väri magneettinen suuri tiheys (8,9 kg/dm 3 ) hyvin luja sekä korkeissa että matalissa lämpötiloissa erittäin hyvä syöpymiskestävyys helppo hitsata Nikkeliseokset ja käyttökohteita Nikkeliseoksia käytetään pääasiassa silloin, kun halutaan hyvää korroosiokestävyyttä hankalissa ympäristöissä tai kun tarvitaan hyvää lujuutta tai virumislujuutta korkeissa lämpötiloissa. Tietyt nikkeliseokset ovat sopivia matalalämpötilakäyttöön. Useimmilla nikkeliseoksilla ei ole suomalaisia standardeja vaan ne myydään kaupallisilla nimikkeillä.

14 14 Monel Nikkelin ja kuparin seos on ns. monelmetalli (Ni 60-70%), vähän alumiinia ja/tai mangaania ja loput kuparia). Kupari parantaa korroosiokestävyyttä. Hyvät lujuusarvot korkeissa lämpötiloissa. Käytetään pääasiassa kemian teollisuudessa tai lentokoneen osissa. Inconel (Ni 60-75%, + Cr, Mo, Fe, Al, Ti, Nb) Näitä on useita eri laatuja. Kuuluvat nikkelivaltaisten superseosten ryhmään. Kaikilla on hyvä tai erittäin hyvä korroosiokestävyys (jännityskorroosio). Joitakin laatuja käytetään hapettavissa ja toisia laatuja kloridipitoisissa ympäristöissä. Kaikilla on hyvä tulenkestävyys ja virumiskestävyys jopa 815 C:een. Käytetään kemian teollisuudessa, kaasugeneraattoreissa ja petrokemiallisessa teollisuudessa. Incoloy (Ni 42%, Cr 22%, Mo 3%, Ti 1%, loput Fe) Erittäin hyvä korroosiokestävyys ja hyvät lujuusarvot lämpötila-alueella -180 C C. Käytetään kemiallisiin säiliöihin. Hastelloy (Ni 45-60%, + Cr, Mo, W, Fe) Näitä on useita eri laatuja. Hyvä korroosionkestävyys. Seos Hastelloy C-276 kestää hyvin happoja ja on omiaan kloridipitoisissa ympäristöissä. Seos Hastelloy G30 kestää hyvin fosforihappoja. Hitsausprosessit Nikkeliseoksia voidaan hitsata hyvin tuloksin eri hitsausprosesseilla kuten TIG-prosessilla, MIGprosessilla umpi- tai täytelangalla sekä puikolla. Tyypillisiä ongelmia Nikkeliseokset ovat hyvin hitsattavissa, mutta ongelmia voi esiintyä, jos railon pintoja ei ole puhdistettu riittävällä huolellisuudella. Ongelman aiheuttaa oksidi, joka sulaa korkeammassa lämpötilassa kuin perusmetalli. Ne voivat jäädä sulaan ongelmia aiheuttaen. Juuri ennen hitsausta on railojen pinnat puhdistettava esim. hiomalla. Harjaus ei valitettavasti riitä poistamaan oksideja. Lisäksi on oltava huolellinen ja puhdistettava sekä railojen pinnat että lisäaineet rasvanpoistoaineilla. Itsestään selvää on, että hitsaajalla on puhtaat hanskat käsissään. Sekä esikuumennus että lämpökäsittely voi tulla kysymykseen nikkeliseoksilla, mutta on hyvä muistaa, että jokaisella seoksella on omat ominaisuutensa.

15 15 C.2.5 Titaani ja muut erikoismateriaalit C Titaani Titaani on eräs yhdeksästä eniten esiintyvästä alkuaineesta maapallon kiinteässä ulkokuoressa. Vuosituotanto maailmassa puhtaalle titaanimetallille on suurempi kuin tonnia. Suurimmat tuottajat ovat Venäjä, USA ja Japani. Titaani on tämän päivän ja huomisen materiaali, jolloin asetetaan yhä suurempia vaatimuksia keveydelle, suurelle lujuudelle ja hyvälle korroosiokestävyydelle vaativissa olosuhteissa. Titaanin ja sen seosten käyttö kasvaa jatkuvasti. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Titaanin tiheys on vain 4,51 g/cm 3 (teräs 7.9 g/cm 3 ). Keveytensä takia titaani luetaan kevytmetalleihin. Titaaniseoksia voidaan verrata parhaisiin rakenneteräksiin Titaani on muovattavissa Titaanin lämmön- ja sähkönjohtavuus on heikko Titaaniseoksia voidaan käyttää aina 550 C asti Titaani ei haurastu ja se säilyttää sitkeytensä aina -270 C asti Titaania voidaan käyttää kohteissa, joissa vaaditaan hyvää korroosiokestävyyttä. Sen korroosiokestävyys perustuu sen pinnassa olevaan ja hyvin kiinni pysyvään oksidikerrokseen, jonka paksuus on n. 10 nm. Vaurioituneen oksidikalvon titaani korjaa ympäristöstään ottamallaan hapella. Hapettomassa tai pelkistävässä ympäristössä oksidisuoja heikentyy. Korroosiokestävyys Seostamattoman titaanin korroosiokestävyys on erittäin hyvä esimerkiksi kosteissa kloorikaasuissa ja kloridiyhdisteissä kuten esimerkeiksi merivedessä ja jäähdytysliuoksissa. Näissä olosuhteissa titaani on ylivoimainen useimpiin muihin materiaaleihin verrattuna. Väsymislujuus Titaanin väsymislujuuteen vaikuttaa erityisesti sen pinnanlaatu. Mitä sileämpi ja tasaisempi se on sitä paremmin titaani kestää. Esimerkiksi hiotuilla pinnoilla saadaan paremmat väsymislujuusarvot kuin koneistetuilla pinnoilla. Kuumamuokkaus Titaania voidaan valssata ja takoa. Lämpötilan pitää olla alle 900 C, koska titaani pyrkii sitomaan tai liuottamaan itseensä happea, typpeä ja vetyä. Lämmitysajan tulee olla niin lyhyt kuin mahdollista. Kylmämuokkaus Titaanin kylmämuokkausta voidaan suorittaa tietyssä laajuudessa. Vaikeampia syvävetooperaatioita voidaan helpottaa suorittamalla ne lämmitettyinä, C on riittävä.

16 16 Lämpökäsittely Kylmämuokatulle titaanille voidaan tehdä jännitystenpoistohehkutusta 500 C vajaa 20 minuuttia. Voimakkaasti muokatulle titaanille tulee suorittaa rekristallisaatiohehkutus 700 C vajaa 20 minuuttia. Hitsausprosessit TIG-hitsaus on tavallisin hitsausprosessi titaanin hitsauksessa. Plasmahitsaus on myös sopiva esimerkiksi mekanisoidussa hitsauksessa. Myös MIG-hitsausta käytetään. Yhteistä hitsausprosesseilla on, että sula metalli ja vieressä oleva kuumentunut vyöhyke täytyy suojata ilmalta ja muilta aktiivisilta kaasuilta. Tästä johtuu, että kaasu- ja MAG-hitsausta ei voida käyttää, koska ne perustuvat aktiivisiin kaasuihin. Titaanin hitsauksessa käytetään usein suoja- ja juurikaasun lisäksi jälkikaasua. Ajateltavaa pidä erillään titaaniosat teräsosista valmistuksen aikana suojaa titaaniosat ilmassa olevilta pölyhiukkasilta käytä vain titaanille tarkoitettuja työkaluja puhdista railonpinnat juuri ennen hitsausta käytä vain puhtaita hansikkaita hitsaustulos arvostellaan juuri hitsin vieressä olevan oksidikalvon värin perusteella. Hyväksyttäviä värejä ovat hopeankirkas ja oljenkeltainen. Käyttökohteita Titaania ja sen seoksia käytetään ilmailu- ja avaruusteollisuudessa, laivanrakennusteollisuudessa sekä kemian- ja puunjalostusteollisuudessa. Titaania käytetään putkissa, venttiileissä, lämmönvaihtimissa, pumpuissa, säiliöissä, kaasu- ja höyryturbiinien siivissä ja rungoissa, rakettimoottorien osissa jne. C Valurauta Valurauta on rautaa, jossa on yli 2% hiiltä. Näin ollen juuri suuri hiilipitoisuus erottaa valuraudan erityyppisistä teräksistä. Valurautoja on pääasiassa kolmea eri lajia: suomugrafiittivalurauta, eli harmaarauta (SFS-EN 1561) pallografiittivalurauta (SFS-EN 1563, SFS-EN 1564) adusoitu valurauta, eli temperrauta (SFS-EN 1562)

17 17 Valuraudat ovat vaikeita hitsata koska rakenne sisältää hiiltä grafiittina ja/tai karbideina. Enin osa hiilestä on yleensä grafiittisulkeumina, mutta merkittävä osa siitä rautaan yhtyneenä eli rautakarbidina eli sementiittinä. Sementiitti on kova ja hyvin halkeamaherkkä mikrorakenne. Materiaali tunnetaan hyvin pienestä vetomurtolujuudesta ja todella heikosta sitkeydestä. Monista syistä niitä joudutaan joskus kaikesta huolimatta hitsaamaan. Kyseessä voi olla rakennehitsaus, jossa valurautaa hitsataan valurautaa sekä teräkseen. Kuitenkin tavallisempaa on hajonneiden tai kuluneiden valurautakappaleiden tai valukappaleiden valuvirheiden korjaushitsaus. Hitsattavuus Parhaiten hitsattavissa ovat ferriittiset valuraudat (harmaa valurauta). erityisesti ferriittinen pallografiittivalurauta. Sen sijaan valkoiset valuraudat ovat hyvin rajoitetusti (jos lainkaan) hitsattavissa. Yksinkertaisinta on suorittaa ns. kylmähitsaus, jossa hitsaus tapahtuu kylmänä ilman esikuumennusta (<100 C). Hätätilassa hitsaus voi tapahtua seostamattomalla puikolla, mutta silloin on olemassa vaara, että valuraudasta tulee liian kova, mikä tekee koneistuksen mahdottomaksi. Tavallisempaa on käyttää nikkeli- tai pronssipuikkoja. Suurempien kappaleiden hitsauksessa syntyy myös suurempia jännityksiä. Sellaisissa tapauksissa on parempi suorittaa hitsaus puolikuumana (esikuumennus C) nikkelipuikoilla. Hankalimmissa tapauksissa suositellaan kuumahitsausta ( C) valurautapuikoilla. Tässä tapauksessa kuten kaikissa hitsauksissa pitää kappaleet olla puhdistettu öljystä ja rasvasta. Valupinta ja hiekkasulkeumat pitää poistaa (hionta) ja railokulmien pitää olla suuremmat kuin terästä hitsattaessa, mieluusti ympäripyöreitä. Hitsaus jalkoasennossa antaa parhaan tuloksen, mutta on olemassa myös asentohitsauspuikkoja (esimerkiksi Castolin 2230). Käytetään niin ohuita puikkoja kuin mahdollista. Tällöin perusaine sulaa vähemmän ja lämpövaikutusvyöhyke jää pienemmäksi. Hitsit pitää vasaroida välittömästi hitsauksen jälkeen puristusjännitysten aikaansaamiseksi ja kutistumisvaikutuksen vähentämiseksi. Ole tarkkana että et tee kraatteria hitsin lopetuskohtaan. Kraatterissa voi olla mikrohalkeamia, jotka helposti leviävät laajemmalle ja suurentuvat.

18 18 Lämpökäsittely Hankalimmissa tapauksissa ja suurissa kappaleissa voi olla tarpeen suorittaa apulämpökäsittely. Se voi olla jännitystenpoistohehkutus, mikä tapahtuu C pitoajan (aika, jonka kappale on kokonaan ko lämpötilassa) ollessa noin 1,5 tuntia/25 mm aineenpaksuutta kohti ja hidas jäähdytys sen jälkeen. Parantaa lujuusarvoja. Normalisointi suoritetaan lämpötilassa C pitoajan ollessa n. 3 tuntia. Hidas jäähdytys. Seostettuja valurautoja, usein tyypiltään valkoisia valurautoja, käytetään kulutusosissa (murskaimet yms). Tähän tyyppiin kuuluvat ns. Ni-hard-valuraudat. Ne eivät ole hitsattavissa.

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa 2, Hitsausohjeita OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi Sisällys Osa 2, Hitsausohjeita Valuraudan hitsaus... 2-3 Huonosti

Lisätiedot

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia 1 Ultralujien terästen hitsausmetallurgia CASR-Steelpolis -seminaari Oulun yliopisto 16.5.2012 Jouko Leinonen Nostureita. (Rautaruukki) 2 Puutavarapankko. (Rautaruukki) 3 4 Teräksen olomuodot (faasit),

Lisätiedot

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA.

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1 HITSAVONIA PROJEKTI Teemapäivä 13.12.2005. DI Seppo Vartiainen Savonia-amk/tekniikka/Kuopio SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1. Hitsiaine

Lisätiedot

MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa... 3-2 MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3

MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa... 3-2 MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3 MIG-hitsauslangat KOVAHITSAUS MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa..... 3-2 MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3 RUOSTUMATTOMAT MIG 307Si AWS A5.9: ~ ER307 sekaliitos

Lisätiedot

Luento 5 Hiiliteräkset

Luento 5 Hiiliteräkset Luento 5 Hiiliteräkset Hiiliteräkset Rauta (

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 1 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 3.11.2013 Seuraavasta aineistosta kiitän Timo Kauppia Kemi-Tornio Ammattikorkeakoulu 2 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET Ruostumattomat teräkset ovat standardin SFS EN 10022-1 mukaan seostettuja

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

LISÄMODULI. PSS Ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus

LISÄMODULI. PSS Ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus LISÄMODULI PSS Ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus PSS 1: Ruostumattomat teräkset ja niiden ominaisuudet PSS 1.1: Määritelmä PSS 1.2: Passiivikalvo PSS 1.3: Ruostumattomien terästen merkinnät PSS

Lisätiedot

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit Teräsvalut Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy Teräsvalujen raaka-ainestandardit - esitelmän sisältö Mitä valun ostaja haluaa? Millaisesta valikoimasta valuteräs

Lisätiedot

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Mikä on ruostumaton teräs? Rautaseos, johon on seostettu 10,5 % kromia ja 1,2 % hiiltä. Seostuksen ansiosta ruostumattomaan teräkseen muodostuu korroosiolta suojaava sekä itsekorjautuva

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kierretapit 51-77. Kierretappien valintajärjestelmä ja symbolien merkitys 52-55. Metrinen kierre M 56-74

Sisällysluettelo. Kierretapit 51-77. Kierretappien valintajärjestelmä ja symbolien merkitys 52-55. Metrinen kierre M 56-74 Sisällysluettelo Kierretapit 51-77 Kierretappien valintajärjestelmä ja symbolien merkitys 52-55 Metrinen kierre M 56-74 Metrinen hienokierre MF 75-76 Putkikierre (R)G 77 51 Materiaalien luokitus Materiaali-

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma HAMMASPYÖRÄN HAMPAAN TÄYTEHITSAUS REPAIR WELDING A SPROCKET OF A GEARWHEEL Lappeenrannassa 27.04.2012 Leevi Paajanen

Lisätiedot

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Yksinkertaiset lämpökäsittelyt Pehmeäksihehkutus Nostetaan lämpötilaa Diffuusio voi tapahtua Dislokaatiot palautuvat Materiaali pehmenee Rekristallisaatio Ei ylitetä faasirajoja

Lisätiedot

Sisällysluettelo Kierretapit 43-67 UNC Kaikki hinnat ilman Alv.

Sisällysluettelo Kierretapit 43-67 UNC Kaikki hinnat ilman Alv. Sisällysluettelo Kierretapit 43-67 Kierretappien valintajärjestelmä ja ikonien merkitys 44-47 Metrinen kierre M 48-61 Metrinen hienokierre MF 62-65 UNC-kierre UNC 66 Putkikierre G 67 43 Kaikki hinnat ilman

Lisätiedot

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi KOVAJUOTTEET 2009 fosforikupari hopea messinki alumiini juoksutteet Somotec Oy www.somotec.fi SISÄLLYSLUETTELO FOSFORIKUPARIJUOTTEET Phospraz AG 20 Ag 2% (EN 1044: CP105 ). 3 Phospraz AG 50 Ag 5% (EN 1044:

Lisätiedot

Valurauta ja valuteräs

Valurauta ja valuteräs Valurauta ja valuteräs Seija Meskanen Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Valurauta ja valuteräs ovat raudan (Fe), hiilen (C), piin (Si) ja mangaanin (Mn) sekä muiden seosaineiden

Lisätiedot

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus. May 12, 2011 www.outokumpu.com

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus. May 12, 2011 www.outokumpu.com Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus May 12, 2011 www.outokumpu.com Ruostumattomat teräkset Ferriittisten ominaisuudet Ferriittisten hitsaus 2 12.5.2011 Hannu-Pekka Heikkinen Ruostumaton

Lisätiedot

Pienoisopas. Alumiinihitsaus.

Pienoisopas. Alumiinihitsaus. Pienoisopas. Alumiinihitsaus. 2 Sisällys 3 Alumiini 4 Alumiiniseokset 5 Alumiinin hitsaaminen Muodonmuutokset Puhdistus ennen hitsausta Lisäaine 7 Suojakaasut MISON suojakaasut Alumiinihitsauksen suojakaasut

Lisätiedot

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi?

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? MISON suojakaasu Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 2 MISON suojakaasu Vältä haitallista otsonia käytä hitsaamiseen aina MISON suojakaasua. Hitsaamisen yhteydessä syntyy aina haitallista otsonia. Hyvin

Lisätiedot

Annatko otsonin vaarantaa terveytesi?

Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 3 ODOROX MISON suojakaasu odorized oxygen Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 02 MISON suojakaasu Vältä haitallista otsonia käytä hitsaamiseen aina MISON suojakaasua. Hitsaamisen yhteydessä syntyy aina

Lisätiedot

Titaanilaadut. Kaupalliset titaanilaadut jaetaan kiderakenteen mukaan -, - ja seoksiin. Niukasti seostetuista -seoksista käytetään nimitystä lähes

Titaanilaadut. Kaupalliset titaanilaadut jaetaan kiderakenteen mukaan -, - ja seoksiin. Niukasti seostetuista -seoksista käytetään nimitystä lähes Titaani Titaani Sulamispiste 1680 C Tiheys 4,5 g/cm³ (57 % teräs) Pieni lämpölaajeneminen (noin puolet austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä) Alhainen lämmönjohtavuus (noin 1/10 alumiini tai kupari)

Lisätiedot

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos Kon-67.3110 Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos Luennolta: Perustieto eri ilmiöistä Kirjoista: Syventävä tieto eri

Lisätiedot

Corthal, Thaloy ja Stellite

Corthal, Thaloy ja Stellite Corthal, Thaloy ja Stellite KOVAHITSAUSTÄYTELANGAT KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SOMOTEC Oy Tototie 2 70420 KUOPIO puh. 0207 969 240 fax. 0207 969 249 email: somotec@somotec.fi internet: www.somotec.fi

Lisätiedot

Terästen lämpökäsittelyn perusteita

Terästen lämpökäsittelyn perusteita Terästen lämpökäsittelyn perusteita Austeniitin nopea jäähtyminen Tasapainopiirroksen mukaiset faasimuutokset edellyttävät hiilen diffuusiota Austeniitin hajaantuminen nopeasti = ei tasapainon mukaisesti

Lisätiedot

B.1 Johdatus teräkseen

B.1 Johdatus teräkseen B.1 Johdatus teräkseen 1 B.1.1 Terästen valmistus B.1.1.1 Terästen valmistus raakaraudasta Masuunissa valmistettu raakarauta sisältää 4-5 % hiiltä. Teräksissä pitoisuus on tavallisimmin alle 1 % ja yleisissä

Lisätiedot

H. Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät

H. Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät H. Valukappaleen korjaushitsausmenetelmät Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kuva 248. Puikkohitsausmenetelmä Kuva 249. Mig/Mag - hitsausmenetelmä Kuva 250. Tig-hitsausmenetelmä Valukappaleen korjaushitsauksia

Lisätiedot

TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta

TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta Seostamattomat teräkset (niukkaseosteiset teräkset) Ruostumattomat teräkset Mangaaniteräkset Pikateräkset Työkaluteräkset Kuumalujat teräkset Tulenkestävät teräkset 1

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa 1, Perusteet OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi Sisällys Osa 1, Perusteet Talttaus Leikkaus Lävistys... 1-3 Esilämmitys

Lisätiedot

Tig hitsauslangat KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT KUPARI ALUMIINI NIKKELI MAGNESIUM TITAANI

Tig hitsauslangat KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT KUPARI ALUMIINI NIKKELI MAGNESIUM TITAANI Tig hitsauslangat KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT KUPARI ALUMIINI NIKKELI MAGNESIUM TITAANI KOBOLTTI www.somotec.fi SISÄLLYSLUETTELO SEOSTAMATTOMAT

Lisätiedot

Alumiinin ominaisuuksia

Alumiinin ominaisuuksia Alumiini Alumiini Maaperän yleisin metalli Kuuluu kevytmetalleihin Teräksen jälkeen käytetyin metalli Käytetty n. 110 v. Myrkytön Epämagneettinen Kipinöimätön 1 Alumiinin ominaisuuksia Tiheys, ~ teräs/3

Lisätiedot

SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN

SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN 1 SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN 2 FERRIITTINEN EN 1.4521 RUOSTUMATON TERÄS -Titaanistabiloitu -Haponkestävä 3 LASERHITSAUS -Pieni lämmöntuonti ei

Lisätiedot

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Sakari Tihinen Tuotekehitysinsinööri, IWE Ruukki Metals Oy, Raahen terästehdas 1 Miten teräslevyn ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa terästehtaassa? Seostus (CEV,

Lisätiedot

Pienoisopas. Ruostumattoman teräksen MIG/MAGhitsaukseen.

Pienoisopas. Ruostumattoman teräksen MIG/MAGhitsaukseen. Pienoisopas. Ruostumattoman teräksen MIG/MAGhitsaukseen. 2 Sisällys. 3 Ruostumaton teräs 4 Ruostumattomien terästen lujuus ja korroosionkestävyys 4 Ruostumattomien terästen hitsaus - käytännön ohjeita

Lisätiedot

Jälkikäsittelyt. Tuotantohitsaus. ValuAtlas Hiekkavalimon valimoprosessi - Seija Meskanen, Tuula Höök

Jälkikäsittelyt. Tuotantohitsaus. ValuAtlas Hiekkavalimon valimoprosessi - Seija Meskanen, Tuula Höök Jälkikäsittelyt Puhdistuksen jälkeen valuille voidaan tehdä vielä seuraavia jälkikäsittelytoimenpiteitä: tuotantohitsaus lämpökäsittely koneistus pintakäsittely Tuotantohitsaus Tuotantohitsaus jakaantuu

Lisätiedot

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Unimax on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen muovimuottiteräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys kaikissa suunnissa hyvä kulumiskestävyys hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä

Lisätiedot

Esitiedot. Esitiedot. Kromiseostuksen vaikutukset teräksissä

Esitiedot. Esitiedot. Kromiseostuksen vaikutukset teräksissä Esitiedot Mitkä ovat austeniittisten, ferriittisten ja martensiittisten ruostumattomien terästen käyttökohteet? Milloin austeniittiset laadut ovat välttämättömiä? Mitä eri laadut maksavat? Miten kupari

Lisätiedot

Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsattavuus ja hitsialueen muovattavuus

Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsattavuus ja hitsialueen muovattavuus Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsattavuus ja hitsialueen muovattavuus Severi Anttila Oulun yliopiston terästutkimuskeskus,konetekniikan osasto, Materiaalitekniikan laboratorio Johdanto Ferriittiset

Lisätiedot

Juottaminen J O H D A N T O... D 1. 2. J u o k s u t t e e n v a l i n t a t a u l u k k o... D 1. 3

Juottaminen J O H D A N T O... D 1. 2. J u o k s u t t e e n v a l i n t a t a u l u k k o... D 1. 3 J O H D A N T O.......................................... D 1. 2 J u o k s u t t e e n v a l i n t a t a u l u k k o............... D 1. 3 I M P O W E L D, C H E M E T, F E L D E R j a S T E L L A - j

Lisätiedot

Rauno Toppila. Kirjallisuusselvitys. Ferriittiset ruostumattomat teräkset

Rauno Toppila. Kirjallisuusselvitys. Ferriittiset ruostumattomat teräkset Rauno Toppila Kirjallisuusselvitys Ferriittiset ruostumattomat teräkset Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja E. Työpapereita 1/2010 Rauno Toppila Kirjallisuusselvitys Ferriittiset ruostumattomat

Lisätiedot

Metalliseokset. Alumiiniseokset. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök

Metalliseokset. Alumiiniseokset. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök Metalliseokset Seija Meskanen Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Alumiiniseokset Eri tavoin seostettu alumiini sopii kaikkiin yleisimpiin valumenetelmiin. Alumiiniseoksia

Lisätiedot

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Sivu 1/6 Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Kirjoittaja Seppo Koivuniemi, Finnblast Oy Hyvän tuottavuuden yhtenä kulmakivenä on tehdä kerralla oikeaa laatua niin, että korjauksia ei tarvita.

Lisätiedot

TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS HITSATTAVUUTEEN

TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS HITSATTAVUUTEEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitohitsaus

Korjaus- ja kunnossapitohitsaus Korjaus- ja kunnossapitohitsaus Hitsaus on tärkeä menetelmä korjaustoiminnassa Hitsaus on metallien yleisin liittämismenetelmä. Hitsausta käytetään konepajoissa, kun valmistetaan erilaisia uusia tuotteita.

Lisätiedot

Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta

Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta Tasapainopiirrokset Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta Binäärinen tasapaino Kiinteässä tilassa koostumuksesta riippuen kahta faasia Eutektisella koostumuksella ei puuroaluetta Faasiosuudet muuttuvat

Lisätiedot

KUPARIN HITSAUS KATTAVILLA LAATUVAATIMUKSILLA

KUPARIN HITSAUS KATTAVILLA LAATUVAATIMUKSILLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems LUT Kone Jussi Marttinen KUPARIN HITSAUS KATTAVILLA LAATUVAATIMUKSILLA Työn tarkastajat: Professori Jukka Martikainen DI Veijo Nikula TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

selectarc - HITSAUSPUIKOT 2010 KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE www.somotec.fi SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT VALURAUTA

selectarc - HITSAUSPUIKOT 2010 KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE www.somotec.fi SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT VALURAUTA selectarc HITSAUSPUIKOT 2010 KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT VALURAUTA NIKKELI ALUMIINI KUPARI KOVAHITSAUS TALTTAUS LEIKKAUS LÄMMITYS wwwsomotecfi

Lisätiedot

Lastuavat työkalut A V A 2007/2008

Lastuavat työkalut A V A 2007/2008 Lastuavat työkalut 2007/2008 Jyrsimiä Poranteriä Kierretappeja Maailmanlaajuisesti lastuavia työkaluja Pyöriviä viiloja YG-1 CO., LTD. SISÄLLYSLUETTELO Poranterät pikateräksestä ja kovametallista 2-38

Lisätiedot

B.2 Levyjen hitsausliitokset

B.2 Levyjen hitsausliitokset 1 B.2 Levyjen hitsausliitokset B.2.1 Hitsilajit: Päittäis- ja pienahitsit Hitsilajeja on kaksi, pienhitsejä ja päittäishitsejä. Pienahitsillä tarkoitetaan pienarailoon hitsattua hitsiä. Päittäishitsejä

Lisätiedot

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Vapaa energia ja tasapainopiirros Allotropia - Metalli omaksuu eri lämpötiloissa eri kidemuotoja. - Faasien vapaat

Lisätiedot

Esitiedot. Mitkä ovat austeniittisten, ferriittisten ja martensiittisten ruostumattomien terästen käyttökohteet?

Esitiedot. Mitkä ovat austeniittisten, ferriittisten ja martensiittisten ruostumattomien terästen käyttökohteet? Esitiedot Mitkä ovat austeniittisten, ferriittisten ja martensiittisten ruostumattomien terästen käyttökohteet? Milloin austeniittiset laadut ovat välttämättömiä? Mitä eri laadut maksavat? Miten kupari

Lisätiedot

CD-hitsauspultit. Tuoteluettelo Tekniset tiedot

CD-hitsauspultit. Tuoteluettelo Tekniset tiedot CD-hitsauspultit Tuoteluettelo Tekniset tiedot 1 CD-hitsauspultit - toiminnan kuvaus Menetelmä DVS-tietolomakkeen 0903 (2000) mukaan kaaritapitushitsaus kondensaattoripurkausmenetelmällä on keino hitsata

Lisätiedot

Perusaineesta johtuvat hitsausvirheet ovat pääasiassa halkeamia, kuuma- ja/tai kylmähalkeamia.

Perusaineesta johtuvat hitsausvirheet ovat pääasiassa halkeamia, kuuma- ja/tai kylmähalkeamia. B.5 Hitsausvirheet 1 B.5.1 Hitsausvirheiden syyt Perusaine Perusaineesta johtuvat hitsausvirheet ovat pääasiassa halkeamia, kuuma- ja/tai kylmähalkeamia. Tavallisimmat syyt kuumahalkeamien syntymiseen

Lisätiedot

Hakemisto. C CCT-käyrä... ks. S-käyrä CVD-pinnoitus...ks. kaasufaasipinnoitus

Hakemisto. C CCT-käyrä... ks. S-käyrä CVD-pinnoitus...ks. kaasufaasipinnoitus A A 1-lämpötila... 17 A 3-lämpötila... 17 Abrasiivinen kuluminen... 110 A cm-lämpötila... 17 Adhesiivinen kitka... 112 Adhesiivinen kuluminen... 110 ADI... ks. ausferriittinen pallografiittivalurauta Adusointi...

Lisätiedot

Esitiedot. Luento 6. Esitiedot

Esitiedot. Luento 6. Esitiedot Esitiedot Luento 6 Miten terästen karkenevuutta voidaan parantaa? Miten päästölämpötila ja aika vaikuttavat karkaistun rakenteen mekaanisiin ominaisuuksiin? Mitä tarkoittaa päästöhauraus? 2 Esitiedot Epäselviä

Lisätiedot

Deformaatio. Kiteen teoreettinen lujuus: Todelliset lujuudet lähempänä. σ E/8. σ E/1000

Deformaatio. Kiteen teoreettinen lujuus: Todelliset lujuudet lähempänä. σ E/8. σ E/1000 Deformaatio Kertaus Deformaatio Kiteen teoreettinen lujuus: σ E/8 Todelliset lujuudet lähempänä σ E/1000 3 Dislokaatiot Mekanismi, jossa deformaatio mahdollista ilman että kaikki atomisidokset murtuvat

Lisätiedot

Tuoteluettelo. Tuoteluettelo

Tuoteluettelo. Tuoteluettelo Tuoteluettelo Tuoteluettelo Valbruna Nordic Oy on toiminut vuodesta 1988 ruostumattomien teräksien maahantuojana ja varastoijana. Varastomme sijaitsee Lappersissa ja vahvuuksiamme ovat korkealaatuiset

Lisätiedot

Tuotteet. Lisäksi käytössämme on Valbrunan pohjoismaiden keskusvarasto Ruotsissa (Valbruna Nordic AB).

Tuotteet. Lisäksi käytössämme on Valbrunan pohjoismaiden keskusvarasto Ruotsissa (Valbruna Nordic AB). Tuoteluettelo Tuotteet Valbruna Nordic Oy on toiminut vuodesta 1988 ruostumattomien teräksien maahantuojana ja varastoijana. Varastomme sijaitsee Lappersissa ja vahvuuksiamme ovat korkealaatuiset tuotteet,

Lisätiedot

selectarc - HITSAUSPUIKOT 2009 Somotec Oy KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT VALURAUTA NIKKELI

selectarc - HITSAUSPUIKOT 2009 Somotec Oy KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT VALURAUTA NIKKELI selectarc HITSAUSPUIKOT 2009 KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT VALURAUTA NIKKELI ALUMIINI KUPARI KOVAHITSAUS TALTTAUS LEIKKAUS Somotec Oy Tototie 2,

Lisätiedot

TERÄSVALUJEN HITSAUS: CASE 25CrMo4 THE WELDING OF STEEL CASTINGS: CASE 25CrMo4

TERÄSVALUJEN HITSAUS: CASE 25CrMo4 THE WELDING OF STEEL CASTINGS: CASE 25CrMo4 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari TERÄSVALUJEN HITSAUS: CASE 25CrMo4 THE WELDING OF STEEL CASTINGS: CASE 25CrMo4

Lisätiedot

TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA.

TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA. 1 SAVONIA-AMK TEKNIIKKA/ KUOPIO HitSavonia- projekti Seppo Vartiainen Esitelmä paineastiat / hitsausseminaarissa 1.11.05 TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA. Kylmät olosuhteet. Teräksen transitiokäyttäytyminen.

Lisätiedot

Seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsaus

Seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsaus Seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsaus Mustat teräkset yleiset rakenneteräkset, esim. S235JR, S355J3G3-Z25 ja S420 paineastiateräkset, esim. P235GH, P355N ja H II DIN 17155 laivanrakennusteräkset,

Lisätiedot

Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus

Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus Ruukin Teräspaalupäivä 2013 Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus Unto Kalamies Inspecta Sertifiointi Oy 1 Sisältö Hitsaus prosessina Laatuvaatimukset Hitsaajan pätevyys

Lisätiedot

Kulutusta kestävät teräkset

Kulutusta kestävät teräkset Kulutusta kestävät teräkset durostat Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen englanninkielinen versio osoitteessa www.voestalpine.com/grobblech Tekniset toimitusehdot durostat Kesäkuu

Lisätiedot

ALUMIININ MONIPALKOHITSAUS MULTI-RUN WELDING OF ALUMINIUM

ALUMIININ MONIPALKOHITSAUS MULTI-RUN WELDING OF ALUMINIUM 0 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Kone BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari ALUMIININ MONIPALKOHITSAUS MULTI-RUN WELDING OF ALUMINIUM Lappeenrannassa 12.8.2013 Ilkka Kaipainen

Lisätiedot

Sulzer Pumps. Valumateriaalit. The Heart of Your Process

Sulzer Pumps. Valumateriaalit. The Heart of Your Process Sulzer Pumps Valumateriaalit The Heart of Your Process Sulzer Pumps palvelee asiakkaitaan yhä paremmin Sulzer Pumps on maailman johtavia pumpputoimittajia, joka tarjoaa luotettavia ja innovatiivisia pumppausratkaisuja

Lisätiedot

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi Metallit 2005 juha.nykanen@tut.fi Kertaus Luento 2 Raudan valmistus Teräksen valmistus Standardit Teräksen mikrorakenteet (ferriitti, perliitti, bainiitti, martensiitti) 2 Karkaisu ja päästö Muutama vuosi

Lisätiedot

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti Fe 3 C F = Bainiitti (B) C ehtii diffundoitua lyhyitä matkoja. A A A A Lämpötila laskee è Austeniitti Ferriitti Austeniitti => ferriitti muutos : atomit siirtyvät

Lisätiedot

18 Hakemisto. Hakemisto

18 Hakemisto. Hakemisto 18 230 A Alumiini ja ympäristö... 29 Alumiini, kulutus ja käyttö... 13 Alumiini, käyttökohteet - aurinkopaneelit... 19 - folio... 25 - ilmailu ja avaruusteknologia... 28, 29 - juomatölkit... 26 - konepajateollisuus...

Lisätiedot

Ruostumattomat ja haponkestävät neliöputket Welded stainless steel square tubes

Ruostumattomat ja haponkestävät neliöputket Welded stainless steel square tubes Ruostumattomat ja haponkestävät neliöputket Welded stainless steel square tubes Ainestandardi: EN 10088-2/EN 10028-7 Ainestodistus: EN 10204/3.1 Mittatoleranssit: Pr EN 10219-2 Pituus 6 m RST-LEVYT RST-PUTKET

Lisätiedot

81 RYHMÄ MUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT

81 RYHMÄ MUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT 81 RYHMÄ MUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT Alanimikehuomautus 1. Edellä 74 ryhmän 1 huomautusta, jossa määritellään "tangot, profiilit, lanka, levyt, nauhat ja folio", noudatetaan

Lisätiedot

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI LaserWorkShop 2006 OULUN Lasertyöst stö elektroniikan mekaniikan tuotannossa 03.04.2006 1 KAM 3D-Lasersolu Trumpf Yb:Yag Disk-laser -Hitsausoptiikka -Leikkausoptiikka (-Pinnoitusoptiikka) Motoman robotti

Lisätiedot

UDDEHOLM DIEVAR 1 (7) Yleistä. Ominaisuudet. Suulakepuristustyövälineet. Kuumataontatyövälineet. Työvälineensuorituskykyä parantavat ominaisuudet

UDDEHOLM DIEVAR 1 (7) Yleistä. Ominaisuudet. Suulakepuristustyövälineet. Kuumataontatyövälineet. Työvälineensuorituskykyä parantavat ominaisuudet 1 (7) Yleistä Uddeholm Dievar on suorituskykyinen kromi/molybdeeni/ vanadiini- seosteinen kuumatyöteräs, jolla on erittäin hyvä kestävyys kuumahalkeilua, yksittäisiä suuria halkeamia, kuumakulumista ja

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTÄVÄT TUOTTEET

RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTÄVÄT TUOTTEET RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTÄVÄT TUOTTEET www.polarputki.fi saumaton mahdollisuus RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTÄVÄT TUOTTEET PUTKET Saumattomat putket Hitsatut tarkkuusteräsputket Hitsatut kierreputket Hitsatut

Lisätiedot

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita.

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita. Putkivastuksien vaippaputken raaka-aineet Vastuksen käyttölämpötila ja ympäristön olosuhteet määräävät minkälaisesta materiaalista vastuksen vaippaputki on valmistettu. Tavallisesti käytettäviä aineita

Lisätiedot

TUOTELUETTELO HARALD PIHL AB S P E C I A L A L L O Y S A N D T I T A N I U M

TUOTELUETTELO HARALD PIHL AB S P E C I A L A L L O Y S A N D T I T A N I U M TUOTELUETTELO HARALD PIHL AB HARALD PIHL AB 1 HARALD PIHL AB, perustettu 1912 EUROOPAN LAAJIN VARASTOVALIKOIMA NIKKELISEOKSIA, TITAANIA JA ERIKOISMETALLISEOKSIA Suomen Myyntikonttori Puh: 019-241 4471

Lisätiedot

Tietoa hitsarin takataskuun

Tietoa hitsarin takataskuun Tietoa hitsarin takataskuun XA00153012 Tietoa hitsarin takataskuun -vihkonen on tarkoitettu helpottamaan päivittäistä työskentelyäsi lisäaineiden valinnassa ja hitsaustyössä. Vihkoseen on koottu yleisimmin

Lisätiedot

OHUTSEINÄMÄISTEN PUTKIEN ORBITAALI-TIG-HITSAUS ORBITAL TIG WELDING OF THIN-WALLED TUBES

OHUTSEINÄMÄISTEN PUTKIEN ORBITAALI-TIG-HITSAUS ORBITAL TIG WELDING OF THIN-WALLED TUBES LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma OHUTSEINÄMÄISTEN PUTKIEN ORBITAALI-TIG-HITSAUS ORBITAL TIG WELDING OF THIN-WALLED TUBES Lappeenrannassa 24.4.2012

Lisätiedot

Kimmo Keltamäki Austeniittiset lisäaineet kulutusterästen hitsaukseen. Kirjallisuusselvitys

Kimmo Keltamäki Austeniittiset lisäaineet kulutusterästen hitsaukseen. Kirjallisuusselvitys Kimmo Keltamäki Austeniittiset lisäaineet kulutusterästen hitsaukseen Kirjallisuusselvitys Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 7/2013 Austeniittiset lisäaineet

Lisätiedot

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset 1 (6) Yleistä Uddeholm Caldie on kromi/molybdeeni/vanadiini seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat erittäin hyvä lohkeilun- ja halkeilun kestävyys hyvä kulumiskestävyys suuri kovuus (> 60 HRC) korkeassa

Lisätiedot

Quality Coated Abrasives. Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan

Quality Coated Abrasives. Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan Quality Coated Abrasives Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan Quality Coated Abrasives Varmin tapa täydelliseen pinnanlaatuun Ammattimaisesti hiotut työkappaleet erottuvat hyvän pinnanlaatunsa johdosta,

Lisätiedot

WSX445 KEVYTTÄ KONEISTUSTA UUDEN SUKUPOLVEN TASOJYRSIMELLÄ KAKSIPUOLEISILLA KÄÄNTÖTERILLÄ

WSX445 KEVYTTÄ KONEISTUSTA UUDEN SUKUPOLVEN TASOJYRSIMELLÄ KAKSIPUOLEISILLA KÄÄNTÖTERILLÄ WSX445 KEVYTTÄ KONEISTUSTA UUDEN SUKUPOLVEN TASOJYRSIMELLÄ KAKSIPUOLEISILLA KÄÄNTÖTERILLÄ Uusi kaksipuolinen Z -geometria, jossa yhdistyvät positiivisen ja negatiivisen kääntoterän parhaat ominaisuudet.terävä

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa, Lisäaineiden tuotetiedot OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 7 761, faksi (09) 7 7771, www.esab.fi Lisäaineet valuraudalle Puikko Käyttökohteet 91.8, AC DIN 873

Lisätiedot

TYÖYMPÄRISTÖN MATERIAALIT

TYÖYMPÄRISTÖN MATERIAALIT TYÖYMPÄRISTÖN MATERIAALIT keittiössä ja ravintolasalissa työskentelevän on tunnettava materiaalien kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet ja tiedettävä mihin ja miten niitä käytetään väärillä valinnoilla

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa 3, Kovahitsaus OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi Kovahitsaus Yleistä Kovahitsauksella suojataan kappaleita erilaisia

Lisätiedot

WSX445. Uuden sukupolven tasojyrsimellä kaksipuoleisilla kääntöterillä

WSX445. Uuden sukupolven tasojyrsimellä kaksipuoleisilla kääntöterillä WSX445 kevyttä koneistusta Uuden sukupolven tasojyrsimellä kaksipuoleisilla kääntöterillä DOUBLE-Z geometria 1. Matalat lastuamisvoimat 2. SOPII KAIKenlaisiin KONEISIIN 3. ERINOMAINEN lastunpoisto 4. Lastu

Lisätiedot

VARIDRILL TÄYSKOVA- METALLIPORAT

VARIDRILL TÄYSKOVA- METALLIPORAT VARIDRILL TÄYSKOVA- METALLIPORAT VARIDRILL TÄYSKOVAMETALLIPORAT MYÖS LÄPIJÄÄHDYTTEISET VariDrill 3xD...4-9 VariDrill 3xD Weldon kiinnitteiset...10-13 VariDrill 5xD... 14-19 VariDrill 5xD Weldon kiinnitteiset...20-23

Lisätiedot

kansainvälisyys JACQUET johtava, maailmanlaajuinen ruostumattomien kvarttolevyjen käyttäjä 483 työntekijää

kansainvälisyys JACQUET johtava, maailmanlaajuinen ruostumattomien kvarttolevyjen käyttäjä 483 työntekijää JACQUET kansainvälisyys johtava, maailmanlaajuinen ruostumattomien kvarttolevyjen käyttäjä 43 työntekijää 3 yksikköä 20 eri maassa / 21 palvelukeskusta 7 500 asiakasta 60 eri maassa liikevaihto 23 M5 7

Lisätiedot

Dislokaatiot - pikauusinta

Dislokaatiot - pikauusinta Dislokaatiot - pikauusinta Ilman dislokaatioita Kiteen teoreettinen lujuus ~ E/8 Dislokaatiot mahdollistavat deformaation Kaikkien atomisidosten ei tarvitse murtua kerralla Dislokaatio etenee rakeen läpi

Lisätiedot

Lujat teräkset seminaari Lujien terästen hitsauksen tutkimus Steelpoliksessa

Lujat teräkset seminaari Lujien terästen hitsauksen tutkimus Steelpoliksessa Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy Steelpolis tuotantostudio Lujat teräkset seminaari Lujien terästen hitsauksen tutkimus Steelpoliksessa Sami Heikkilä Tutkimusinsinööri 17.9.2009 Steelpolis tuotantostudio

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa 6, Hakemistot OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi 1 Aakkosellinen hakemisto Käyttökohdehakemistosta löydät kaksi tai kolme

Lisätiedot

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa.

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa. 1 (5) Yleistä Muovimuotteihin kohdistuu yhä suurempia vaati muksia. Niinpä muotteihin käytettyjen terästen on samanaikaisesti oltava sitkeitä, korroosionkestäviä ja suureltakin poikkileikkaukselta tasaisesti

Lisätiedot

B.4 Kutistuminen, jäännösjännitykset ja muodonmuutokset

B.4 Kutistuminen, jäännösjännitykset ja muodonmuutokset 1 B.4 Kutistuminen, jäännösjännitykset ja muodonmuutokset B4.1 Hitsauksen lämpötilajakautuma Hitsattaessa useimpien metallien tilavuus muuttuu. Kuumentuessaan tilavuus kasvaa ja jäähtyessään se pienenee.

Lisätiedot

Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit.

Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit. Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit www.outokumpu.com Johdanto Tuotantokaavio AOD-konvertteri AOD Senkka-asema SA Yhteenveto Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs koostuu

Lisätiedot

Valujen lämpökäsittely

Valujen lämpökäsittely Valujen lämpökäsittely Lämpökäsittelyillä muutetaan materiaalin ominaisuuksia, lujuutta, sitkeyttä ja työstettävyyttä. Lämpökäsiteltävyyden ja lämpökäsittelyn käytön suhteen materiaalit voidaan jakaa ryhmiin

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

J O H D A N T O J A T Y Ö K A L U T E R Ä S T E N V A L U R A U D A N J A V A L U T E R Ä K S E N

J O H D A N T O J A T Y Ö K A L U T E R Ä S T E N V A L U R A U D A N J A V A L U T E R Ä K S E N J H D A N T J A T Y Ö K A L U T E R Ä S T E N H I T S A U S............................................. C 1. 2 I M P W E L D v a i k e a s t i h i t s a t t a v i e n t e r ä s t e n k o r j a u s h i

Lisätiedot

WELDING INSTRUCTION SVETSINSTRUKTION SCHWEISSANLEITUNG HITSAUS OPETUSTA ИНСТРУКЦИЯ ПО СВАРКЕ.

WELDING INSTRUCTION SVETSINSTRUKTION SCHWEISSANLEITUNG HITSAUS OPETUSTA ИНСТРУКЦИЯ ПО СВАРКЕ. WELDING INSTRUCTION SVETSINSTRUKTION SCHWEISSANLEITUNG www.eco-tracks.com HITSAUS OPETUSTA ИНСТРУКЦИЯ ПО СВАРКЕ TELAHOKKIEN HITSAUSOHJE Yleistä Booriseosteisen teräksen ominaisuuksia Karkaistun booriseosteisen

Lisätiedot

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA Raaka-aine Valu Valssaus/pursotus/ Tuotteet syväveto KAIVOS malmin rikastus MALMI- ja/tai KIERRÄTYSMATERIAALI- POHJAINEN METALLIN VALMISTUS LEVYAIHIO TANKOAIHIO Tele- ja

Lisätiedot

selectarc - KOVAHITSAUSPUIKOT Somotec Oy KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE

selectarc - KOVAHITSAUSPUIKOT Somotec Oy KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE selectarc - KOVAHITSAUSPUIKOT KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE Somotec Oy Tototie 2 70420 KUOPIO puh 0207 969 240 fax 0207 969 249 email: somotec@somotecfi internet: wwwsomotecfi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot