MAMMUTTI- MAAHANMUUTTAJAN YRITTÄJYYDEN TUKI -HANKE. Lappeenrannan Seudun Yrityspalvelut Oy:n kirje :

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAMMUTTI- MAAHANMUUTTAJAN YRITTÄJYYDEN TUKI -HANKE. Lappeenrannan Seudun Yrityspalvelut Oy:n kirje 30.11.2011:"

Transkriptio

1 EU- ja elinkeinotyöryhmä Kaupunginhallitus MAMMUTTI- MAAHANMUUTTAJAN YRITTÄJYYDEN TUKI -HANKE 762/141/2011 EUTYÖRYH 258 Lappeenrannan Seudun Yrityspalvelut Oy:n kirje : "Tausta Maahanmuuttajat ovat aktiivisia perustamaan yrityksiä Suomessa, ja yrittäjyys on hyvä vaihtoehto itsensä työllistämisessä. Lappeenrannan Seudun Yrityspalveluissa noin joka viides asiakas on ulkomaalainen. Kesällä päättyneen menestyksekkään Maahanmuuttajien ohjaus yrittäjyyteen hankkeen puitteissa Lappeenrantaan syntyi noin sata uutta maahanmuuttajataustaista yritystä. Yritystoiminnan lähtiessä varsinaisesti käyntiin syntyy usein ongelmia, kun perustamisvaiheessa omaksuttu tieto pitäisi siirtää käytäntöön. Usein myös toiminnan käynnistyttyä saattaa ilmaantua odottamattomia sudenkuoppia, jotka voivat johtua usein vain puutteellisesta suomalaisen työelämän ja käytäntöjen tuntemisesta. Myös laajasti yhteiskunnassamme käyttöön otettujen sähköisten lomakkeiden täyttäminen voi olla maahanmuuttajalle hankalaa. Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien liiketoimintaosaamisessa Suomessa on monesti haasteita ja yleisesti ottaen yrityksen toinen toimintavuosi on toiminnan jatkuvuuden kannalta ratkaiseva. Yritystoimintaa aloittavien maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden palveleminen on haasteellista. Verrattuna suomalaiseen asiakkaaseen ulkomaalaisen asiakkaan palveluun menee noin kolminkertainen aika. Ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden palveleminen asettaa yritysneuvojille monia haasteita: tehtävässä vaaditaan laaja-alaista osaamista ja näkemystä sekä mielellään monipuolista kielitaitoa. Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden palveluun erikoistuneen yritysneuvojan koulutukselle on kysyntää Suomessa. Maahanmuuttajille suunnattujen yritysneuvontapalveluiden kehittäminen voi olla myös syrjäseuduille tärkeä toiminto kehittämään elinkeinoelämää ja edistämään maahanmuuttajien kotoutumista muuttotappioisille alueille. Maahanmuuttajien työttömyys on yli kaksinkertaista

2 suomalaisiin verrattuna. Maahanmuuttajien työllistämisen edistäminen on tärkeää, sillä heidän määrä kasvaa jatkuvasti voimakkaasti. Esimerkiksi Lappeenrannassa jo parina vuonna maahanmuuttajat ovat turvanneet kaupungin positiivisen väestökehityksen. Valitettavasti edelleen paikallisen väestön asenteissa on edelleen paikoin voimakasta suvaitsemattomuutta. Positiivinen suhtautuminen monikulttuurisuuteen, kulttuurista riippumaton yhteistyö ja -toiminta toteuttavat kansainvälisen kaakkoisen Suomen imagoa ja mahdollistavat entistä elävämmän ja monivivahteisemman seudun syntymisen. Suomessa maahanmuuttoasioissa on perinteisesti toimittu reaktiivisesti, vaikka pitäisi pyrkiä proaktiiviseen, ennakoivaan toimintaan. Lappeenranta voisi olla tässä pilottina. Maahanmuuttajien kotoutuminen edistyy parhaiten, kun pääsee osalliseksi yhteiskuntaan ja saa itselleen sosiaalisen tukiverkoston. Työ on osallisuudessa merkittävä osa. Verkostoitumista tarvitaan niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Yritystoiminnassa verkostoituminen on usein elinehto, joka voi olla ulkomaalaistaustaisille yrityksille hyvinkin haasteellista. Samoin yhteistyö oman perusverkoston, johon kuuluvat muun muassa tilitoimisto, verottaja ja TE-toimisto, kanssa on monesti haasteellista ulkomaalaistaustaiselle yrittäjälle. Tavoite Projektin tavoitteena on parantaa toimivien maahanmuuttajataustaisten yrittäjien liiketoimintaosaamista sekä kehittää alkavien ulkomaalaistaustaisten yrittäjien ja yritystoiminnan aloittamisesta kiinnostuneiden maahanmuuttajien neuvontaa esimerkiksi luomalla maahanmuuttajien palveluun erikoistuneen yritysneuvojan koulutusmalli. Pyrimme myös levittämään tietoutta yrittäjyydestä ja helpottamaan tiedonsaantia hankkeeseen osallistuvien maakuntien ulkomaalaistaustaiselle väestölle. Hankkeen tavoitteena on perustaa Mammutti yhteisö internetiin, jonne kootaan muun muassa tietoja yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnasta Suomessa, avataan useasti kysyttyä palsta ja perustetaan Problem Killer. Lisäksi pyrimme edistämään alkavien ja toimivien ulkomaalaistaustaisten yritysten toimintaedellytyksiä edistämällä työnantajien, viranomaisten ja muiden toimijatahojen monikulttuuristen asiakkaiden palveluvalmiutta. Lisäksi pyrimme parantamaan yritysten tietämystä kansainvälistä työntekijöistä. Tavoitteena on

3 myös edistää ja vahvistaa ulkomaalaistaustaisten yrittäjien verkostoitumista keskenään sekä suomalaisten yrittäjien kanssa. Pyrimme myös pehmentämään hankkeeseen osallistuvien maakuntien ja kaupunkien asenneilmapiiriä monikulttuurisuutta kohtaan sallivammaksi samalla vahvistaen kaakkoisen Suomen kansainvälistä imagoa. Kohderyhmä Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat Suomessa asuvat maahanmuuttajat: työttömät työnhakijat, työttömyysuhan alla olevat työntekijät, ulkomaalaistaustaiset yrittäjät ja ulkomaiset opiskelijat ensisijassa hankkeeseen osallistuvissa maakunnissa (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso). Projektin toissijaisena kohderyhmänä ovat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueen yritykset sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson viranomaiset, organisaatiot ja yhdistykset. Toimenpiteet 1. Viestintä (LPR, Kotka, Kouvola) ja bench-marking (LPR) 1.1. Viestintä ja kaupunkitapahtumat Viestinnän toimenpiteitä ovat mm. lehdistötiedotteet, uutiskirjeet, markkinointimateriaalit. Projektissa tehdään neljännesvuosittain uutiskirjeet, jotka jaellaan osatoimijoiden yhteyslistoille. Lehdistötiedotteet tehdään esimerkiksi kaupunkitapahtumista. Kaupunkitapahtumat järjestetään jokaisessa hankekaupungissa. Tapahtumissa on mukana esim. musiikkia, myyntikojuja, kansainvälistä ruokaa. Tapahtumissa kartoitetaan yleistä asenneilmapiiriä, ja tapahtuman jälkeen tehdään web-pohjainen kysely yrittäjille. Lisäksi järjestetään kussakin kaupungissa neljä markkinointitapahtumaa yrittäjyydestä sekä kaksi Pietarissa Projektiviestintä Joka toinen kuukausi järjestetään sähköinen projektipalaveri, jossa käydään läpi ajankohtaiset asiat. Puolivuosittain järjestetään kasvokkain projektipalaverit vuorotellen eri kaupungeissa. Pidetään säännöllisesti yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse Bench-marking ja kansainvälinen yhteistyö

4 Tutustutaan kansallisiin ja kansainvälisiin maahanmuuttajien yrittäjyyttä edistäviin malleihin sekä osallistutaan maahanmuuttajien yrittäjyyttä ja maahanmuuttajuuteen liittyviin seminaareihin ja tilaisuuksiin. Osallistutaan esim. seuraaviin tapahtumiin Metropolis 2012 konferenssi Beijing Metropolis 2013 konferenssi Tampere OECD:n seminaareja EBN:n tapahtumia tutustumiskäynti esim. Kanadaan Projektissa pyritään järjestämään maahanmuuttajayrittäjyyden työpaja Tampereen Metropolis konferenssiin. 2. Vuorovaikutteinen Mammutti yhteisö (LPR, Kotka, Kouvola) Perustetaan vuorovaikutteinen Mammutti yhteisö internetiin. Yhteisön kehittäminen tehdään yhdessä käyttäjien kanssa. Yhteisön kielet ovat suomi, englanti ja venäjä. Esimerkiksi seuraavanlaisia toimintoja voidaan kehittää sivustolle: kattava ja selkeä linkkilistaus, joista pääsee kaikkiin tarpeellisiin ja hyödyllisiin sivustoihin yrityksen perustamiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyen usein kysyttyä palsta, johon sisältyy tietopankki ja kyselymahdollisuus, ongelman ratkaisupalvelu (problem-killer), josta saa ratkaisuja toimintaa vaativiin yritystoiminnallisiin liittyviin ongelmiin yrittäjyyden käsitesanakirja (suomi, englanti, venäjä) jokaisen projektin toteuttajakaupungin yrittäjille suunnattu kaupunki-info blogi keskustelupalsta alueella toimivien ulkomaalaistaustaisten yrittäjien ilmoituksia 3. Yrittäjyyden edistäminen (LPR, Kotka, Kouvola) 3.1. Alkavat yrittäjät Kehitetään muunmaalaisille suunnattua yrityksen perustamisneuvontaa esimerkiksi kehittämällä yritysneuvojan palvelua sekä lisäämällä neuvontaan jälkiseuranta. Järjestetään suomen-, englannin- ja venäjänkielistä ns. MIXED yrittäjyyskoulutusta aloittaville ja toimiville yrityksille siten, että vieraskieliseen opetukseen sisältyy suomenkielinen liike-elämän käsitteistö. Toteutetaan pilotti osuuskuntamallista Kouvolassa ja

5 muissa projektin toteuttajakaupungeissa tarpeen mukaan. Lisäksi mallinnetaan maahanmuuttajiin erikoistuneen yritysneuvojan palvelu ja kehitetään siitä koulutuspaketti Toimivat yritykset Järjestetään pienryhmien mentorointikoulutuksia. Perustetaan tarpeen mukainen määrä ryhmiä esim. 1-3 ryhmää, joissa kussakin ryhmässä on 4-6 yrittäjää. Laaditaan toimiville ulkomaalaistaustaisille yrityksille suunnattu liiketoiminnan kehittämisohjelma, johon sisällytetään oppimisen kaksisuuntaisuus (opetettaessa ulkomaalaistaustaisia yrittäjiä samalla opitaan heiltä itse). Toteutetaan kolme puolen vuoden mittaista koulutusperiodia, johon sisältyy puolipäiväisiä koulutuksia ja työpajoja yhteistyössä oppilaitosten, viranomaisten, yksityisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. Ennen koulutusten alkua nimetään mentorit ja syvennetään heidän monikulttuurista tietämystä. Koulutusten perusteella luodaan mentorointimalli, jossa kasvetaan ikään kuin oppipojasta yrittäjäksi. Pienryhmä opetuksen lisäksi koulutuksessa on mahdollista saada myös yrityskohtaista neuvontaa. 4. Verkostojen vahvistaminen (LPR, Kotka) Järjestetään koulutuksia yrittäjyyden näkökulmasta monikulttuurisuudesta ja maahanmuuttaja-asiakkaitten kohtaamisesta/palvelemisesta alueen yrityksille, viranomaisille ja muille sidosryhmille. Edistetään maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön yrittäjien verkottumista järjestämällä esim. aamukahvitilaisuuksia ja kehittämällä keskinäistä tiedotusta. Tuetaan olemassa olevien verkostojen toimintaa, esim. International Business Club Lappeenrannassa. Tulokset Hankkeen tuloksena maahanmuuttajayrittäjien liiketoimintaosaaminen, toimintaedellytykset ja verkostoituminen paranevat. Ulkomaalaistaustaiset henkilöt saavat helpommin ja kätevämmin tietoa yrittäjyydestä yhdestä paikasta (Mammutti-yhteisö). Maahanmuuttajien työllistyminen ja kotoutuminen edistyy. Hankkeen vaikutuksesta Kaakkois-Suomen vetovoimaisuus lisääntyy sekä elinkeinoelämä ja monikulttuurisuus vahvistuvat. Niin työnantajien, viranomaisten ja muiden toimijoiden suvaitsevaisuus ja ymmärrys maahanmuuttajia kohtaan lisääntyy.

6 Hankkeessa luodaan vuorovaikutteinen Mammutti-yhteisö, joka on suunnattu yritystoiminnasta kiinnostuneille maahanmuuttajille ja toimiville ulkomaalaistaustaisille yrittäjille. Hankkeen tuloksena on maahanmuuttajayrittäjille suunnattu työssä oppimisen malli, maahanmuuttajien palveluun erikoistuneen yritysneuvojan koulutusmalli sekä MIXED yrittäjyyskoulutuksen materiaalipaketti. Organisointi Projekti toteutetaan yhteishankkeena: Lappeenrannan Seudun Yrityspalvelut Oy toimii hankkeen hallinnoijana, osatoteuttajia ovat Kotkan Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy ja Kouvola Innovation. Yhteistyökumppanit: Kotkan, Kouvolan ja Lappeenrannan TE-toimistot Aikataulu esisuunnitelma kesä 2011 suunnitelman tarkennus syksy 2011 yhteistyöneuvottelut syksy 2011 hankkeen käynnistys: tammikuu 2012 toteutus Kustannusarvio Kustannukset LPR Yhteensä Aineet, tarvikkeet Henkilöstökustannukset projektipäällikkö 100% projektiassistentti 100% projektiasiantuntija 30% Ostopalvelut Matkakustannukset Muut kustannukset Yhteensä Koko hanke yhteensä Rahoitussuunnitelma Rahoitus Yhteensä ESR 85%

7 LPR kaupunki 15% Yhteensä ESR 85% Kuntarahoitus Koko hanke yhteenä Esitys Lappeenrannan kaupungille Lappeenrannan kaupungin rahoitus hankkeelle Yhteensä " Esitys Päätös Keskustellaan hankkeesta ja sen rahoituksesta. EU- ja elinkeinotyöryhmä päättää lausuntonaan esittää, että Lappeerannan kaupunki osallistuu hankkeeseen. Hankkeen omarahoitusosuudet vuosina 2012 ja 2013 yhteensä enintään euroa otetaan huomioon ko. vuosien EUja elinkeinomäärärahoista päätettäessä. KH 587 (JW) Kj Kh Kaupunginhallitus päättää, että Lappeenrannan kaupunki on mukana Mammutti- maahanmuuttajan yrittäjyyden tukihankkeessa ja että kaupungin omarahoitusosuudet, v enintään ja v enintään , otetaan huomioon ao. vuosien EU- ja elinkeinopoliittisten määrärahojen käyttösuunnitelmassa. Kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystä seuraavalla lauseella: "Kaupunginhallitus toteaa, että hankkeen pääpaino on maahanmuuttajien yrittäjyyden edistäminen Lappeenrannassa ja edellyttää, että kansainvälisessä yhteistyössä pääpaino matkustamisen sijasta suunnataan parhaiden käytäntöjen selvittämiseen muulla tavalla. Samalla kaupunginhallitus korostaa hankkeiden seurannan ja tuloksien raportoinnin tärkeyttä."

8 Edelleen kaupunginjohtaja korjasi päätösesitystä siten, että v kaupungin omarahoitusosuus on enintään euroa. Hyväksyttiin täydennetyssä ja korjatussa muodossa.

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 1. Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen tausta, toimijat sekä alueet 1.1. Mitä on kansalaistoimijalähtöinen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 tiivistelmä 2 Saatesanat Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion aluehallintoviranomainen,

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Seinäjoella 18.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 10 / 2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja x / 200X Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Työvoima-

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 17 Hilkka Heinonen (toim.) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 17 Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto. Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt

Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto. Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt Kuriiri-projekti, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Vapaudenk. 46b 2.krs www.kyt.st Toimittanut, Reijo Pesonen ISBN 952-99523-4-1

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 5/2014 hannu-pekka huttunen kirsi

Lisätiedot