Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä verokysymyksiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä verokysymyksiä"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä verokysymyksiä Palveleva Helsinki -hankkeen infotilaisuus, Papa Giovanni Veroasiantuntija Satu Grekin, Suomen Yrittäjät

2 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut AVL Kunnalla järjestämisvelvoite tiettyjen palveluiden osalta Hoitotoimen harjoittajan hoidon yhteydessä luovuttamat tavarat ja palvelut omat verottomia: mm. lääkkeet, hoitotarvikkeet ja ateriat Hoidettava ei yleensä voi tällöin valita, haluaako hän kyseiset palvelut Muuten luovutettuna verollista Esim. alihankinta kuten hoitotarvikkeiden tukkukauppa, kanttiinitoiminta, erikoisvalmisteiset tukipohjalliset fysioterapian yhteydessä

3 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut Terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn määrittämiseksi, palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Arvonlisäverolain määritelmä terveyden- ja sairaanhoidosta lainattu suoraan yksityisestä terveydenhuollosta annetusta laista (559/1994). Julkinen valvonta Yksityiset terveydenhuollon yksiköt tarvitsevat lääninhallituksen luvan. Itsenäinen ammatinharjoittaja harjoittaa ammattiaan lakiin perustuvan oikeuden nojalla, tai on TEO:n ylläpitämässä terveydenhuollon ammattihenkilörekisterissä. Laillistetut, Luvan saaneet ja Nimikesuojatut ammattihenkilöt

4 Terveyden- ja sairaanhoito Arvonlisäverottomuuden edellytyksenä, että ammatinharjoittajat myyvät niitä palveluja, joiden antamiseen lupa on annettu. Muun palvelun myynti on verollista. Verohallituksen ohje (Dnro 268/40/2004) Uusmuotoisten terapioiden arvonlisäverotuksesta: Esim. Lymfaterapia ja akupunktuuri on verotonta, jos hoidonantaja on rekisteröity ja on saanut akupunktuuri- tai lymfaterapiakoulutuksen omaan koulutukseensa liittyvänä ammattihenkilölain 18 :n mukaisena täydentävänä koulutuksena Aromaterapia, vyöhyketerapia ja hermoratahieronta verollista, sillä annettu muuna, kuin julkisen valvonnan alaisena terveydenhuollon ammattihenkilönä

5 Ammattihenkilölain 18 : Täydentävä koulutus Täydennyskoulutusvelvollisuus Terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitoiminnan edellyttämää ammattitaitoa sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan tulee luoda edellytykset sille, että ammattihenkilö voi osallistua tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen

6 Milloin koulutus on täydentävää koulutusta Täydennyskoulutus, STM:n asetus 1194/2003: Vastattava tasoltaan ja kestoltaan terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymien henkilökunnalle annettavaa terveyden- ja sairaanhoidon täydennyskoulutusta. Perustuttava terveydenhuollon toimintayksikössä tehtyyn suunnitelmaan ja sen sisällön on tuettava asetettuja täydennyskoulutustavoitteita

7 Koulutetun hierojan antama akupunktiohoito VH:n kannanottoja yritysverokysymyksiin : Peruskoulutuksen tulee antaa tarpeelliset valmiudet hoidon asianmukaiseen toteuttamiseen ja sen vaikutusten oikeaan arvioon. Sellaisia terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka tätä hoitoa terveyden- ja sairaanhoitona voivat antaa, ovat esimerkiksi lääkärit, sairaanhoitajat ja fysioterapeutit, mutta eivät sen sijaan esimerkiksi farmaseuttisen koulutuksen saaneet ammattihenkilöt. Myös koulutettu hieroja voi hankkia akupunktuurikoulutuksen omaan koulutukseensa liittyvänä täydentävänä koulutuksena

8 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut KHO T 1408: Sairaanhoitaja hankkinut lymfaterapeutin pätevyyden. Lymfaterapiakoulutus ei kuulu sairaanhoitajan peruskoulutukseen Keskeistä on myös se, onko hoidon tarve lääketieteellisesti perusteltua Kun hoitoon tullaan esimerkiksi lääkärin lääketieteellisin perustein antaman määräyksen / lähetteen perusteella, verotonta Avoimia kysymyksiä: Ergonomiakartoitukset, turvapuhelinpäivystyksestä johtuvat käynnit Oikeuskäytäntöä vähän

9 Alihankinta Lääninhallituksen luvan merkityksestä KHO 42:2004: Kun yhtiö ei anna palveluitaan suoraan potilaille, vaan julkisen terveydenhuollon yksiköille, LH ei myöntänyt lupaa terveydenhuollon palveluiden antamiseen. KVL 29/2008 (ei lainv.) tulkitsi, että muulle kuin kuluttajalle myyty terveyden- ja sairaanhoidon palvelukokonaisuus on verollinen työvoiman vuokraus ALV-direktiivin mukaisuus. Myös KHO T 242: keikkalääkäreiden välitys oli verollista työvoiman vuokrausta (ALV 22 %) VH on valmistellut ohjetta LH:n luvan merkityksestä arvonlisäverollisuudelle, mutta ohjetta ei olla aikeissa antaa lähiaikoina. Esim. optikot

10 Sosiaalihuoltopalvelut Sosiaalihuoltona tapahtuva palvelujen ja tavaroiden myynti verotonta (AVL ) Valtion tai kunnan harjoittamaa sekä Sosiaaliviranomaisen valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen tuottajan harjoittamaa toimintaa, jonka Tarkoituksena on huolehtia Lasten ja nuorten huollosta Lasten päivähoidosta Vanhustenhuollosta Kehitysvammaisten huollosta Muista vammaisten palveluista ja tukitoimista Päihdehuollosta Muusta tällaisesta toiminnasta

11 Veroton sosiaalihuolto Verottomia sosiaalihuoltoon liittyviä palveluja Asumisen ja tukitoimien järjestäminen Kasvatus Muu huolenpito ja ylläpito Koskee sekä laitoshuollon että avohuollon muodossa luovutettavia palveluja ja tavaroita Luovutus huoltoon oikeutetulle henkilölle Maksua vastaan Siivous-, ateria-, ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattajaja lumenluontipalvelut

12 Rekisteröinti, sopimus ja suunnitelma Verohallituksen ohje Dnro 413/40/2006, Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus: Sosiaalipalvelu voi olla luvanvaraista tai ilmoituksenvaraista. Yksityiset palveluntuottajat merkitään yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Tulee perustua viranomaisen tekemään päätökseen tai yksityistä sosiaalihuoltoa järjestettäessä sosiaalihuollon toteuttajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen. Sopimuksessa määritellään palvelun tuottamisen ja järjestämisen ehdot, asiakasmaksut ja osapuolten velvollisuudet ja oikeudet Lähtökohtana, että toteuttamisen yhteydessä laaditaan palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma

13 Suunnitelman sisältö Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 6 ja 7 Sosiaalihuollon tarpeen peruste Asiakkaan toimintakyky Palvelun ja hoidon tarve Palvelujen ja hoidon tavoitteet Toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi

14 Alihankinta VH:n ohjeessa todetaan, että yksityisten palveluntuottajien toisilta yksityisiltä palveluntuottajilta ostamat sosiaalihuoltopalvelut, jotka luovutetaan edelleen asiakkaalle, ovat verottomia Kopio sopimuksesta ja suunnitelmasta tai Kopio kunnan osallisuudesta palvelun maksuun Tekee mahdolliseksi sen, että useamman palveluntuottajan avulla saadaan tarjottua riittävän iso kokonaisuus tilaajalle Yksittäisen palveluntuottajan rahkeet eivät ehkä riittäisi

15 Palveluseteli Palvelusetelillä kunta osoittaa sosiaalihuollon tarpeen Asiakas voi ostaa palvelun kunnan hyväksymältä palvelun tuottajalta Laskutus palvelun tuottajan ja kunnan välillä palvelusetelin osoittamasta määrästä Asiakas vastaa omavastuuosuudesta Molemmat osuudet arvonlisäverottomia Asiakas ostaa palvelusetelissä mainittua enemmän tai muita kuin palvelusetelissä mainittua palvelua/tavaroita Arvonlisäverotonta, jos palvelun tuottaja rekisterissä ja sopimus- ja suunnitelmaedellytykset täyttyvät

16 Työsuhde vai toimeksiantosuhde Kuntaliiton mallisopimuksissa kuntaa suojaava klausuuli Työn johto- ja valvontaoikeus, isännän vastuu Työvälineet Osapuolten välisen sopimuksen sisältö ratkaiseva. Myös osapuolten selvästi ilmaistu käsitys, jos olosuhteet ja osapuolten toiminta tukevat tätä käsitystä Olosuhteet, kuten maksetun korvauksen määrä suhteessa vastaavasta työstä tavanomaisesti maksettuun palkkaan. Jos tulkitaan palkaksi, on alvitonta, mutta palkan sivukulut tulevat päälle. Jos samaa työtä on samalle tilaajalle tehty aiemmin työsuhteessa, raskauttava tekijä

17 Kotitalousvähennys Arvonlisäveroton terveyden- ja sairaanhoito rajattu ulkopuolelle Sosiaalipalveluista vähennyksen voi saada, jos tehty työ on tavanomaista kotitalous- hoiva- tai hoitotyötä Siivous, ruuan laitto, pyykinpesu, puutarhan ja pihan hoito, nurmikon leikkuu, puiden kaato ja hakkuu, lumen luonti, kaupassa käynti, lemmikeiden ulkoiluttaminen ym. Syöttäminen, pukeminen, peseminen, henkilökohtaisissa toimissa ja ulkoilussa avustaminen ja lasten hoito. Ei kampaajan, parturin, kosmetologin tai jalkojenhoitajan tarjoamat palvelut. Sosiaalipalveluna tehtävä siivous oikeuttaa vähennykseen, jos yhteiskunta ei sitä muutoin tue. Palveluseteli estää vähennyksen

18 Suomen Yrittäjien neuvontapalvelut Puh arkisin 9-16 SY:n jäsenyrittäjille Monipuolista opastusta ja neuvontaa yritystoimintaan liittyen. Mm: Sopimukset Verotus Yrittäjän sosiaaliturva Markkina-, teollis- ja kilpailuoikeus Maksukyvyttömyysasiat Työelämän juridiikka ja TES-neuvonta

19 Kiitos!

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 9 Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Minna Tuominen-Thuesen KPMG Sitran selvityksiä 9 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Yleistä 4 2. Nykytila 5 2.1. Kokemuksia

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 2 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ Kirje valtiovarainministeriölle SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille Ohje 1/2015 1 (6) Jakelussa mainituille Yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltaminen yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Taustaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 40 Nurmijärvi 2009 Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Irene Roos TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle 1 Vanhuspalvelut Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Tavanomaista kotitaloustyötä vai asunnon kunnossapito- tai perusparannustöitä?

Tavanomaista kotitaloustyötä vai asunnon kunnossapito- tai perusparannustöitä? KOTITALOUSVÄHENNYS Yleistä Kotitalousvähennys on henkilökohtainen. Puolisoista vähennyksen voi saada kumpikin erikseen. Tavanomainen kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö nousi 2300 euroon henkilöä kohden. Asunnon

Lisätiedot

KENELLÄ VASTUU JA OIKEUDET NÄYTTEIDEN OTTAMISEEN JA VERITESTIEN TEKEMISEEN?

KENELLÄ VASTUU JA OIKEUDET NÄYTTEIDEN OTTAMISEEN JA VERITESTIEN TEKEMISEEN? KENELLÄ VASTUU JA OIKEUDET NÄYTTEIDEN OTTAMISEEN JA VERITESTIEN TEKEMISEEN? Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖTOIMINNAN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot