HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA"

Transkriptio

1 HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS

2 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.2 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumien Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA 98

3 1. TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Heinolassa 1x. maaliskuuta 2013 va. kaupunginjohtaja

4 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupungin hallinto-organisaatio Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat Puheenjohtaja Hannele Rämö (sd.) I varapuheenjohtaja Timo Virtanen (kesk.) II varapuheenjohtaja Arto Kymenvirta (kok.) Kaupunginhallitus Puheenjohtaja Juhani Ahonen (kok.) I varapuheenjohtaja Heikki Mäkilä (kd.) II varapuheenjohtaja Mauno Kuusela (sd.) Jäsen Katja Heimlander (sd.) Jäsen Sakari Karjalainen (Heinolaryhmä) Jäsen Sanna Karppinen /Paula Ijäs alkaen (kesk.) Jäsen Seija Kasurinen (sd.) Jäsen Hannu Kokki (sd.) Jäsen Anne Lehtokoski (Heinolaryhmä) Jäsen Sirkku Orasmaa (kok.) Jäsen Reijo Pantsari (kok.) Jäsen Matti Seppä (vas./sit.) Poliittiset voimasuhteet kaupunginvaltuustossa ja hallituksessa: Puolue/ ryhmä valtuusto hallitus Sd Kok Vas. 3 1 Heinolaryhmä 5 2 Kesk. 5 1 Kd. 2 1 Vihr. 1 - Ps. 1 - Muu 1 - Yhteensä 43 12

5 Heinolan kaupungin luottamushenkilöorganisaatio 5 KAUPUNGINVALTUUSTO 43 KAUPUNGINHALLITUS 12 TARKASTUS LAUTAKUNTA 6 SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA 11 SIVISTYSLAUTAKUNTA 11 KULTTUURILAUTAKUNTA LIIKUNTALAUTAKUNTA 11 KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA 5 TEKNINEN LAUTAKUNTA 11 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 11 MAASEUTULAUTAKUNTA 7 HEINOLAN KAUPUNGIN TILIVELVOLLISET VUONNA 2012 Kuntalain mukaan kunnan toimielimen jäsenet kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat sekä niiden jaostot ja toimikunnat Viranhaltijat: Rinnevaara Tita kaupunginjohtaja alkaen virkavapauksien aikana sijaisuutta hoitanut Sinikka Malin apulaiskaupunginjohtaja Komonen Hannu kaupunginjohtaja asti virkavapauksien aikana sijaisuutta hoitaneet kansliapäällikkö Pekka Virkkunen, apulaiskansliapäällikkö Terhi Kankaanpää sekä Tita Rinnevaara

6 Konsernihallinto Malin Sinikka tulosaluejohtaja / va.kansliapäällikkö Kankaanpää Terhi Virkkunen Pekka tulosaluejohtaja / kansliapäällikkö asti Juuti Harri yksikköpäällikkö / tietohallintopäällikkö Louko Reijo yksikköpäällikkö / kaupunginkamreeri Kankaanpää Terhi yksikköpäällikkö / apulaiskansliapäällikkö Malin Sinikka yksikköpäällikkö / henkilöstöjohtaja Walldén Riitta yksikköpäällikkö / vs.henkilöstöjohtaja Sosiaali- ja terveystoimi Korttila Kirsi tulosaluejohtaja / sosiaali- ja terveysjohtaja Posti Paavo yksikköpäällikkö / talouspäällikkö Larjo Jaakko osastopäällikkö / johtava ylilääkäri Nykänen Päivi osastopäällikkö / sosiaalipalvelujohtaja West Riitta osastopäällikkö / vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Aalto-Setälä Eero yksikköpäällikkö / ylihammaslääkäri Haapala Heli yksikköpäällikkö / hyvinvointipalvelujohtaja Hurme Tiina yksikköpäällikkö / asumispalvelujohtaja Korpinen Anu yksikköpäällikkö / vuodeosastopalvelujohtaja Lahti Marjatta yksikköpäällikkö / kotihoidon johtaja Parkkima Marja-Liisa yksikköpäällikkö / avo- ja tukipalvelujohtaja Timonen Kirsi yksikköpäällikkö / perusterveydenhuollon ylilääkäri 6 Sivistystoimi Hepo-oja Pirjo Patrakka Juha Nykänen Kimmo Kauppinen Anu Rauhala Martti Marttinen Tiina Kärkkäinen Jukka Walldèn Salla Helander Pia Kivistö Virpi Männikkö Tarja Sajaniemi Pertti Sokka Sirkka Kemppi Miia Salminen Päivi Hämäläinen Päivi Koski-Lammi Salme Tuusjärvi Hannele Kokko Pirjo Vesikko Jaana Häyrinen Liisa Jäppinen Saija Kokki Kari-Paavo Nieminen Matti Warto Heli Tekninen toimi Pesonen Tapio Hyytiä Ilpo Koikkalainen Sinikka Inkilä Jukka tulosaluejohtaja / sivistystoimenjohtaja osastopäällikkö / koulutusjohtaja yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori osastopäällikkö / varhaiskasvatusjohtaja asti osastopäällikkö / varhaiskasvatusjohtaja alkaen yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja osastopäällikkö / kirjastotoimenjohtaja osastopäällikkö / kulttuurisihteeri yksikköpäällikkö / museotoimenjohtaja osastopäällikkö / liikuntatoimenjohtaja osastopäällikkö / nuorisotoimenjohtaja tulosaluejohtaja / teknisen toimen johtaja osastopäällikkö / kiinteistöpäällikkö osastopäällikkö / ympäristönsuojelusihteeri asti osastopäällikkö / ympäristöinsinööri alkaen

7 7 Kuuskoski Ritva-Maija osastopäällikkö / va.kaupunginarkkitehti (virka haussa) Marttinen Annika osastopäällikkö / hallintopäällikkö Matteinen Ari osastopäällikkö / rakennuspäällikkö Sinkkonen Mirja osastopäällikkö / palvelupäällikkö Hämäläinen Jari yksikönpäällikkö / katumestari Javanainen Pekka yksikönpäällikkö / kaupunginpuutarhuri Reponen Jorma yksikönpäällikkö /verkostoinsinööri Hynninen Reijo yksikönpäällikkö / metsätalousinsinööri Lumme Juho yksikönpäällikkö / maankäyttöinsinööri alkaen Rinne Risto yksikönpäällikkö / rakennuttajarakennusmestari Matinlompolo Pertti yksikönpäällikkö / rakennuttajainsinööri Ylijoki Riitta yksikönpäällikkö / siivoustyönjohtaja Mara Juha yksikönpäällikkö / rakennustarkastaja Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Maailmantalouden vuonna 2011 alkanut hidastuminen jatkui. BRIC-maissa ja muissa Aasian kehittyvissä maissa ja kasvu oli vielä suhteellisen ripeää ja Yhdysvalloissa verkkaista, kun ennakkotietojen mukaan Euroopassa ajauduttiin vuoden jälkipuoliskolla yleisesti taantumaan. Taantuman keskeisinä syinä ovat olleet viennin supistuminen ja eurovaltioiden velkaantumisesta syntynyt luottamuspula. Vaikeudet ovat levinneet pankkisektorille ja reaalitalouteen ja ovat vaikuttaneet tätä kautta mm. investointeja vähentävästi. Suomen talouden elpyminen vuoden 2009 puolivälin syvästä suhdannekuopasta on ollut verkkaista. Yksityinen kulutus on edelleen kasvun ylläpitäjä. Ennakkotietojen mukaan BKT muutos vuositasolla oli - 0,2 %, investointien -2,9, viennin -1,4 % ja tuonnin -3,7%. Yksityinen kulutus kasvoi 1,6 % ja kuluttajahinnat nousivat 2,8 %. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2012 kunnille tilitetyt verotulot kasvoivat edellisvuodesta 1,4 % ja valtionosuudet 5,3 %. Toimintakatteen lisäys arvioitiin 6,2 %:ksi, vuosikatteiden ennustetaan supistuvan 37 % ja vastaavan 70 % poistoista ja 35 % investoinneista. Kuntien lainakanta kasvoi yli 12 %. Tilastokeskuksen mukaan työttömien määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Koko maassa oli vuonna 2012 keskimäärin työtöntä työnhakijaa, mikä oli 7,7 % työvoimasta. Työllisyysaste oli 69,0 % (-11: 68,6). Työ- ja elinkeinoministeriön tilastointiperusteissa otetaan huomioon myös lomautetut. Koko maassa oli joulukuun lopussa työttömiä ja lomautettuja työnhakijoita yhteensä , mikä oli 10,7 % työvoimasta (-11: 9,7). Heinolassa työttömiä ja lomautettuja työnhakijoita oli vuoden lopussa 1 349, mikä oli 15,0 % työvoimasta (-11:13,5). Päijät- Hämeen vastaava luku oli 13,4 %(-11: 12,1%). Euroopan talouskasvu on hiipunut lähellä nollatasoa, mikä on pitänyt korkotasot poikkeuksellisen alhaisina. Euribor 3kk-korko oli vuoden lopussa 0,19% (08: 3,50%) ja 10 vuoden lainakorko n. 2,5 %. Heinolan verotulot vähenivät edellisvuodesta 1,7 %. Vuoden 2011 verotustietojen mukaan kunnallisveron (20,50) efektiivinen tuotto verovähennysten jälkeen oli 15,30 %.

8 Vastaavasti verotettavilla tuloilla painotettu koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti oli 19,16 % ja sen efektiivinen tuotto oli14,50 %. Viime vuosina tapahtuneet satojen työpaikkojen menetykset, työttömyyden kasvu ja suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen ovat supistaneet sekä työikäisten ja työllisen työvoiman määriä että Heinolan verotuloja. Kaupungin asukaskohtaiset verotulot ovat pudonneet alle maan keskiarvon ja kaupunki saa kuntien välistä verotulotasausta. Asukasluku Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kaikkien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumat on eritelty talousarvion toteutumisvertailuissa. Tässä yhteydessä todetaan yli euron suuruiset poikkeamat talousarvion sitovista määrärahoista ja tuloarvioista siltä osin kuin valtuusto ei ole niitä hyväksynyt talousarvion muutoksina. Käyttötalousosa Vaalien (100) tulot ylittyivät 0,018 M (39,2%). Presidentin vaalin järjestämiseen maksettu avustustulo ylittyi. Tarkastustoimen (105) menot alittuivat 0,012 (11,1%) henkilöstömenojen osalta. Yleishallinnossa (110) tulot alittuivat 0,232 M (12,1 %), koska hankeavustuksiin oikeuttavat menot alittuivat. Kokonaismenot puolestaan alittuivat 0,708 M (11,2 %) erityisesti eu -hankkeiden sekä keskitettyjen henkilöstö- ja eläkevarausmenojen kohdalla. Elinkeinotoimen (190) määräraha alittui 0,020M (5,2%) Lakes Oy:n maksujen oltua arvioitua pienemmät. Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon (200) tulot alittuivat 0,023 M (10,7 %) ja menot alittuivat 0,172 M (10,2 %) hanketoiminnan toteutuessa ennakoitua pienempänä.

9 9 Sosiaali- ja terveystoimen Tutkimus- ja tukipalvelujen (210) tulot ylittyivät 0,030M (22,5 %) erityisesti toimintaterapien tulojen osalta. Menot alittuivat 0,117 M (4,1 %) rekrytointiyksikön henkilöstömenojen kohdalla. Perusterveydenhuollon (230) tulot alittuivat 0,064 M (4, 8 %) erityisesti vuodeosaston asiakasmaksujen osalta. Menot alittuivat 0,815 M (7,0%) sairaankuljetusmenojen, suun terveydenhuollon ja vastaanottotoiminnan kohdalla. Erikoissairaanhoidossa kaupunginsairaalan (2600) myynti- ja maksutulot alittuivat 0,093 M (15,4 %) ja menot alittuivat 0,188 M (5,6 % ) leikkaustoiminnan ja hoitoosastotoiminnan kohdalta. Erikoissairaanhoidon ostopalvelujen (2650) menot ylittyivät 0,293 M (1,6%) PHSOTEY:n menojen osalta. Koti- ja vanhuspalvelujen (270) tulot ylittyivät 0,310 M (9,7%) kodinhoitoapu- ja tukipalvelumaksujen kertymän ollessa arvioitua suurempaa. Menot puolestaan ylittyivät 0,727 M (4,8 %) Mäntylän ja Kanervalan asumispalveluyksiköiden sekä vanhainkodin kohdalta. Vammaisten erityispalveluissa (280) tulot alittuivat 0,014 M (7,2 %) laitospalvelumaksujen osalta ja menot alittuivat 0,011 M (0,2 %) asumis- ja laitospalvelumenojen osalta. Sosiaalipalveluiden (290) tulot ylittyivät 0,388 M (19,9 %) erityisesti lasten ja perheiden palvelujen myyntituotoista johtuen. Määräraha ylittyi 0,701 M (5,4 %) lapsiperheiden sosiaalityössä, päihdehuollon asumispalveluissa ja toimeentuloturvassa. Opetus- ja koulutuspalvelujen hallinnon (400) menot alittuivat 0,027 M (6,4%) mm. ostopalvelumenojen ja muiden toimintamenojen osalta. Peruskoulutuksen (410) tulot ylittyivät 0,128 M (47,6 %) kotikuntakorvauksina saaduista maksuista johtuen. Menot alittuivat 0,227 M (1,7 %) ennakoitua pienemmistä henkilöstö- ja vuokrakuiluista johtuen. Lukion (416) tulot ylittyivät 0,030 M (22,0 %) myyntituottojen ja projektien avustustulojen kohdalta. Musiikkiopetuksen (417) tulot alittuivat 0,019 M (11,5 %) lukukausimaksujen tuotosta johtuen. Muun koulutuksen (418) menot alittuivat 0,013 M (3,2 %) eläkevakuutusmaksujen osalta ( Heinolan Seudun koulutusky). Varhaiskasvatuspalvelujen (420) tuloarvio alittui 0,089 M (8,3 %). Menoarvio alittui 0,146 M (1,6%) henkilöstö- ja vuokramenojen kohdalla. Kirjastopalvelujen (430) määräraha ylittyi 0,038 M (4,3 %) johtuen koneiden ja kaluston kunnossapitomenoista ja henkilöstömenoista.

10 10 Nuorisopalvelujen (440) menot alittuivat 0,025 M (2,4 %) erityisesti työpajatoiminnan henkilöstömenojen osalta. Kulttuuripalvelujen (450) tulot ylittyivät 0,014 M (1,8 %) yleisesti ennakoitua suuremmista maksutulokertymistä johtuen. Menot ylittyivät 0,027 M (2,1 %) sekä kulttuuripalvelujen järjestämisessä että museotoiminnassa. Liikuntapalvelujen (475) tulot alittuivat 0,014 M (3,4 %) uimahallin tuottojen ollessa ennakoitua pienemmät. Menot ylittyivät 0,060 M (3,3%) jäähallin ja terveysliikuntahankkeen kuluista johtuen. Teknisen toimen hallinnon ja pelastustoimen (500) tulot ylittyivät 0,033 M (7,5 %) monistuskeskuksen sisäisistä myyntituloista johtuen. Maankäytön ja mittaustoimen (502) tulot ylittyivät 0,130 M (12,1 %) maanvuokratuottojen, myyntien ja maksujen kohdalta. Menot alittuivat 0,020 M (1,5 %) johtuen henkilöstömenosäästöistä. Tehtävän Metsä- ja kalatalous ja lintutarha (504) tulot alittuivat 0,100 M (13,4 %), koska tavoiteltuihin metsänmyyntituloihin ei päästy eikä lintutarha saanut ympäristöministeriön avustusta. Menot ylittyivät 0,021 M mm. puunmyyntiin liittyvästä oikeusprosessista johtuen. Kunnallistekniset työt ja puistot (505) tuloarvio ylittyi 0,085 M (4,3 %) joukkoliikenteen tuesta johtuen. Menot ylittyivät 0,224 M (4,9 %) nousseista polttoaine- ja sähkökuluista sekä kuljetuspalveluista ja koneiden kunnossapitokustannuksista johtuen. Vesihuoltolaitoksen (516) tulot alittuivat 0,205 M ( 5,4 %) laitoksen myyntituotoista johtuen. Menot ylittyivät 0,093 M (3,9 %) lähinnä sähkö-, henkilöstö- ja ostopalvelumenoista johtuen. Rakennusten ja isännöinnin (520) tulot ylittyivät 1,459 M (23,6 %) johtuen Heinolan Vuokra-asunnot Oy:n kanssa tehtyihin omaisuusjärjestelyihin liittyvistä luovutusvoitoista. Myös ulkoiset vuokratuotot ylittyivät. Tehtävän menot ylittyivät 1,475 M ( 26,7 %) pääosin em. omaisuusjärjestelyissä ja Karelia-Upofoor Oy: myynnissä kirjatuista myyntitappioista. Myös rakennusten kunnossapito-, lämmitys- ja sähkömenot ylittyivät. Ruoka- ja siivouspalvelujen (550) tulot ylittyivät 0,216 M (3,4 %) ja menot ylittyivät 0,084 M (1,3 %). Mäntylän asumispalveluyksikön menot ja sisäinen laskutus ylittyivät. Ympäristötoimen (594) tuloarvio ylittyi 0,010M (6,9 %) ympäristönsuojelun ja terveysolojen valvonnan osalta. Menot ylittyivät 0,013 M (2,0 %) terveysolojen valvonta- ja eläinlääkintähuoltomenojen osalta. Rakennustarkastuksen (596) tulot ylittyivät 0,123 M (51,1 %) johtuen rakennusvalvontamaksuista sekä kaupungin omien investointikohteiden valvontatehtävistä (valmistus omaan käyttöön). Maaseututoimen (650) tulot ylittyivät 0,014 M (352,3 %) maatalouslomituksen eläkevakuutusmaksuista saaduista korvauksista sekä peltojen vuokratuotoista johtuen.

11 11 Menot alittuivat 0,017 M (17,9 %) henkilöstömenojen ja asiantuntijapalvelujen kohdalta. Tuloslaskelmaosa Verotulot (700) tuottivat 0,178 M (0,3 %) arvioitua enemmän. Kunnallisverotulot ylittyivät 0,899 M, kun yhteisöverotulot alittuivat 0,689 M. Käyttötalouden valtionosuuksia (710) kertyi 1,160 M (3,4%) enemmän kuin oli arvioitu. Tehtävän korot ja muu rahoitus (720) budjetoitu sitova nettotulo ylittyi 0,300 M (30.4%). Korkokulut alittuivat ja energiarahastolle budjetoitu nettotulo ylittyi. Myös omaisuuden myynneistä kirjatut voitot ja tappiot poikkesivat talousarvioennusteesta. Ks. sivut Investointiosa Kiinteistöjen myynteihin budjetoidusta 1,4 M :n tulosta kertyi 0,183 M ja ostoihin osoitetusta 0,2 M :n määräraha käytettiin vain 0,005 M. Osakkeisiin ja elinkeinojen kehittämisinvestointeihin budjetoidut tulot (0,322 M ) teollisuustilojen takaisinlunastamisista ylittyivät, kun Karelia-Upofloor Oy:n vielä lunastamattomat tilat myytiin 4,2 M :lla ja Heinolan Vuokra-asunnot Oy:lle apporttina siirretyt osakkeet käsiteltiin luovutuksen osalta myös myyntituloina. Myyntituottoja kirjattiin yhteensä 6,791 M. Menojen kohdalla varattu määräraha ylittyi 3,070 M, koska Heinolan Vuokra-asunnot Oy:n osakepääoman korotukseen (apportti) ei oltu varattu määrärahaa. Konsernihallinnon irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetutun määrärahaan (0,313 M ) käyttö alittui 0,086 M (27,4 %). Terveystoimen irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetutun määrärahaan (0,200 M ) käyttö alittui 0,055 M (27,4 %). Talo-osaston rakennuksiin kirjattiin myyntituloina Heinolan vuokra-asunnoille kiinteistökaupalla siirtyneen Pehtoorinkatu 1:n ja apporttiomaisuutena siirtyneiden muiden asuinrakennusten menojäännökset 1,927 M. Talousarviossa ei oltu varauduttu näihin investointituloihin. Määrärahan (3,940 M ) käyttö alittui 0,945 M (6,6 %), koska palo- ja pelastustoimen rakennuskohteiden menoarviot alittuivat. Varhaiskasvatuksen rakennuksiin oli varattu 0,057 M käytettäväksi Kettukallion, Jyrängön ja Rullan päiväkotien korjaustöihin. Käyttö alittui 0,012 M (21,7 %). Koulurakennuksiin oli varattu 1,635 M :n määräraha käytettäväksi Seminaarin ja Niemelän koulun (Niemelä -talon) korjauksiin. Määrärahan käyttö alittui 0,011 M (0,7 %). Terveydenhuollon rakennuksiin (sairaala) oli osoitettu määrärahaa 0,705 M, jonka käyttö alittui 0,059 M (8,54 %).

12 12 Sosiaalihuollon rakennuksiin ( Hopeasilta ja Kanervala) oli osoitettu 0,094 M :n määräraha, jonka käyttö alittui 0,029 M (31,3 %). Kanervalan kaukolämpötyöhön saatiin korjausavustusta 0,010 M, mihin talousarviossa ei oltu varauduttu. Katujen, viemärien ja vesijohtojen rakentamiseen oli osoitettu määrärahaa 1,365 M, jonka käyttö alittui 0,187 M (13,7%). Puistojen ja yleisten alueiden rakentamiseen oli varattu 0,052 M, josta jäi käyttämättä 0,019M (36,3%). Matonpesupaikkoja ei rakennettu ja arvioitua 0,035 M avustustuloa ei saatu. Teknisen toimen irtaimiston hankintaan osoitettu 0,325 M ylittyi 0,078 M (24,1 %). Vesihuoltolaitoksen investointeihin oli varattu määrärahaa 1,382 M, jonka käyttö alittui 0,052 M (3,1 %). Investointituloiksi oli merkitty 0,435 M, joka puolestaan alittui 0,163 M (37,6 %). Rahoitusosa Antolainojen (900) määräraha ylittyi 1,250 M. Pehtoorinkatu 1:n myyntiin liittyi kauppahinnan ja varainsiirtoveron kattavan lainan (1,250 M ) myöntäminen Heinolan Vuokra-Asunot Oy:lle. Laina oli budjetoitu jo vuoden 2011 talousarvioon. Kaupanteko pitkittyi eikä lainaa ei oltu budjetoitu enää vuodelle Talousarviolainat (910) on nettositova tehtävä, jossa sekä lyhennyksiksi (menoiksi ) että uusien lainojen nostoiksi (tuloiksi) oli arvioitu 5,3 M. Uusia lainoja ei nostettu ja vanhoja lyhennettiin 5,478 M Kaupungin henkilöstö Henkilöstön kokonaismäärä oli 1357 (2011: 1362) joista työllistettyjä oli 41 (2011:36). Tilikaudelta on laadittu erillinen henkilöstökertomus, jonka mukaan palkkojen ja palkkioiden suoriteperusteinen yhteismäärä on 43,691 M, mikä oli 6,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna (2011: 40,788). Oleellisia muutoksia henkilöstössä, poissaoloissa ja työskentelyolosuhteissa ei tapahtunut Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kaupungin talous on vahvistunut viime vuosina johtuen sekä säästötoimista että valtionosuuksien ja verotulojenkin suhteellisen suotuisasta kehityksestä. Vahvistumiseen on vaikuttanut osaltaan vähäinen investointitoiminta, joka vilkastui vuonna Taloussuunnitelmassa on myös kaavailtu lähivuosille merkittäviä hankkeita. Valtiontalouden alijäämäisyyden eli ns. kestävyysvajeen korjaustoimet ovat kuntatalouden uhkana ja ne tulevat todennäköisesti vaikuttamaan supistuvien valtionosuuksien ja julkishallinnon tehtäväjaon muutosten kautta. Valtion ajama kuntarakenneuudistus rajoittaisi toteutuessaan laajasti kuntien itsenäistä päätöksentekoa. Uudistus koskisi mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista sekä

13 13 valtion ja kuntien välisen tehtävä- ja kustannustenjaon tarkistamista. Uudistukset edellyttävät useiden lakien muuttamista. Kuntatasolla tehtävä käsittely lausuntoineen ja muine selvityksineen tulee vaatimaan paljon työtä viranhaltija- ja luottamushenkilövalmistelussa. Kuntarakenneuudistuksen toteutuminen ja ajoittuminen ovat kuitenkin hyvin epävarmalla pohjalla. Lähivuosien suunnitelmissa ovat kustannuksiltaan merkittävät rakennushankkeet: paloasema, Niemelän ja Myllyojan koulut, vanhainkoti, sairaala sekä investoinnit vesihuoltoon. Jos investointien tulorahoitus kaventuu edellä kuvattujen uhkien alla oleellisesti, kasvavien nettoinvestointien tuomat rahoituspaineet kanavoituvat veroprosentteihin ja velan ottoon. 1.2 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto riittävää ja luotettavaa, että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan tulee toteutua johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin talouden ja hallinnon sisäisestä valvonnasta ja kaupunginjohtaja valvonnan käytännön toteuttamisesta. Toiminnot on järjestettävä ja toiminta johdettava siten, että kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Valvonnasta vastaa kukin toimielin, esimies ja viran- tai toimenhaltija, joka käyttää viranomaisen päätösvaltaa tai joilla on toimivaltaa kaupungin varojen käytössä. 1. Säännösten ja määräysten noudattaminen Paikalliset säännöt, ohjeet ja ohjelmat on koottu kaupungin intranetiin, josta on myös pääsy mm. laki- ja asetustasoisiin säädöksiin. Henkilökunnalle on järjestetty mm. työlainsäädäntöön ja esimiestehtävien hoitoon liittyvää koulutusta. Lautakunnat ja kaupunginhallitus valvovat viranhaltijapäätösten laillisuutta ja luottamuselinten päätösten laillisuusvalvontaa suorittaa kaupunginhallitus. Kun on havaittu, että säädösten ja ohjeiden tuntemisessa ja hallitsemisessa on puutteita, asiaan on puututtu. Muutamia yksilötason sosiaaliturvaan, terveyspalvelujen saatavuuteen ja perusopetuksen liittyviä valituksia on edennyt oikeusasteisiin. Oikeusseuraamuksia kaupungille näistä ei kuitenkaan ole muodostunut. Arvioidaan, että säädösten ja määräysten noudattamisessa on onnistuttu ja että sisäinen valvonta on ollut riittävä. 2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

14 14 Kaupungin strategiset tavoitteet, menestystekijät ja onnistumista kuvaavat mittarit on laadittu tasapainotettujen tuloskorttien (BSC) muotoon. Talousarvion yhteydessä on asetettu tehtäväkohtaiset vuositavoitteet. Strategian ja tavoitteiden toteutumista on arvioitu osavuosikatsauksien yhteydessä. Talousarvoon taloudelliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet tuloksen ollessa voitollinen ja 2,6 M budjetoitua parempi. Ennakoitua parempi tulos johtui valtionosuustulojen ylittymisestä, korkomenojen alittumisesta sekä sijoitustoiminnan arvioitua paremmasta tuotosta. Lomapalkkavelan laskentatavan muutoksen tuoma 1,1 M :n menonlisäys oli kertaluonteinen oikaisu. Varojen käytön valvontaa suoritetaan myös talousarvioseurannan kautta. Kirjanpitojärjestelmä tuottaa päivittäin automaattisesti käyttöraportit määräraha- ja talousvastuussa oleville. Talousarvion tehtäväkohtaisessa tavoitteenasettelussa on edelleen puutteita. Mitattavia tavoitteita on vähän, tavoitteenasettelu ei ohjaa riittävästi tulokselliseen toimintaan eikä tuloksellisuuden arviointi ole kattavaa. 3. Riskienhallinnan järjestäminen Toiminnan järjestämisen riskienhallinnassa on käytössä turvallisuus- tai varautumissuunnitelmat, joita on tarkistettu toimintaympäristön muuttuessa. Laitosten evakuointi- ja pelastautumisharjoituksia on järjestetty mm. kouluissa ja päiväkodeissa. Jokaisella kiinteistöllä on pelastussuunnitelma. Arvioidaan, että turvallisuusriskit on riittävästi tiedostettu ja niiden torjumiseksi on selvät toimintatavat. Päätöksenteossa ja kiinteistöhallinnossa on suunnitelmia useiden kiinteistöjen rakentamisesta ja peruskorjaamisista. Rakennushankkeiden toiminnallisen koordinaation, toteuttamisen ja rahoituksen suunnittelu ei ole ollut riittävän pitkäjänteistä. Riskinä on, että rakennetaan, peruskorjataan tai otetaan vuokralle tiloja, joiden käyttötarkoitus pitkällä aikavälillä ei ole selvä ja loppuun saakka harkittu. Sosiaali- ja terveystoimessa ja teknisessä toimessa on ollut ongelmia kelpoisuusvaatimukset täyttävän ammattihenkilöstön saatavuudessa. Kaupungin kassavarojen lyhytaikaisessa sijoittamisessa on käytetty hyväksyttyjen sijoitusperiaatteiden mukaisesti vain kotimaisia talletuspankkeja, osakeriskejä ei ole otettu. Energiarahaston sijoitusstrategia on varovainen ja perustuu sijoitusten laajalle hajauttamiselle. Sijoitustoiminnan riskit on tiedostettu ja ne ovat hallinnassa. Kaupungin pitkäaikaiset lainat ovat käytännöllisesti katsoen pelkästään kiinteäkorkoisia niiden keskikorko on alle 3 %. Velkojen korkoriski arvioidaan vähäiseksi. Kaupungin vakuutuksien hallinta on keskitettyä. Vahinkojen omavastuut on pyritty asettamaan toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevälle tasolle. Vakuutusturvan ulkopuolella on muutamia vähäarvoisia kiinteistöjä. Luonnonilmiövahingot eivät myöskään ole vakuutusturvan piirissä eikä kaupungin metsien vakuuttamista ole katsottu taloudellisesti kannattavaksi. Äkillisen runsaan vedentulon aiheuttamien vahinkoriskien torjumiseksi viemäriverkostossa on tehty saneerauksia.

15 15 4.Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Omaisuuden hankinta on pohjautunut määrärahapäätöksiin ja määriteltyihin hankintaja sopimusvaltuuksiin. Ulkopuoliset hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettu ja rakentajilta on vaadittu vakuudet. Hankinnoissa ei ole meneillään hallintoriitoja eikä tällä alueella ole sattunut merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Omaisuuden luovutukset ovat koskeneet pääosin kiinteistöjä. Luovutukset on hoidettu siten, ettei oleellisia kauppahintasaamisia ole syntynyt. Valtionosuuksia tai vähennettyjä arvonlisäveroja ei ole jouduttu palauttamaan. Rakennuksissa ja toimitiloissa on suoritettu tarkastuksia ja vuosikatselmuksia, joiden yhteydessä on todettu välittömät kunnostustarpeet. Kunnossapito- ja peruskorjaustoiminta ei ole kaikilta osin toteutunut riittävän pitkäjänteisesti ja suunnitellusti ja samalla on muodostunut ns. korjausvelkaa. 5. Sopimustoiminta Sopimusten laadintaa ja valvontaa koskevia ohjeita on annettu Sisäisen valvonnan yleisohjeessa. Valvonnan ja täytäntöönpanon tueksi kaupungin asianhallinta- ja diaarijärjestelmään on hankittu sopimusten hallinnan atk-sovellus. Sopimustoiminnassa ei ole menneillä hallintoriitoja eikä kaupungille ole sattunut tällä alueella taloudellisia menetyksiä. 6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kaupungin oma sisäinen tarkastus on organisoitu hallituksen alaisuuteen ja tarkastuksessa on yksi osa-aikaisesti tarkastusta suorittava viranhaltija. Tulosalueille on annettu kaupunginhallituksen hyväksymä sisäisen valvonnan yleisohje ja sisäisen tarkastuksen toimintaohje. Tarkastuksen vuosisuunnitelma on julkaistu intranetissä. Tarkastuskohteina olivat mm. tavarahankinnat, niihin liittyvä päätöksenteko ja laskujen hyväksymismenettely. Tarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi on annettu ohjeet. Olennaisia vakavia virheitä tai puutteita ei havaittu. Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma on sovitettu ulkoista tarkastusta hoitavan tilintarkastusyhteisön tarkastusohjelmaan. Sisäisen valvonnan parantamisen pääpaino on johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytäntöjen uudistamisessa. Arvioidaan, että sisäisessä tarkastuksessa on onnistuttu ja että sen resursointi on ollut riittävä.

16 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Alkuperäisen talousarvion mukaan vuosikate oli 5,309 M ja tulosennuste 0,047 M voitollinen. Vuoden aikana alennettiin käyttötalouden tuloarvioita nettomääräisesti 0,261 M ja käyttötalouden määrärahoja korotettiin 2,746 M. Talousarvion vuosikate oli muutosten jälkeen 2,563 M. Kun suunnitelman mukaisiksi poistoiksi oli arvioitu 4,9 M, tarkistetun talousarvion mukainen tulos ennakoi 2,337 M :n tappiota. Tilinpäätöksen toimintakate on 0,2 M ennakoitua pienempi. Vero- ja valtionosuustuloarviot ylittyivät yhteensä 1,338 M. Rahoitustuotot ja -kulut -ryhmän nettotuotto oli talousarviossa 0,047 M, kun tilinpäätöksen mukainen toteutuma on 1,089 M. Tästä energiarahaston nettotuotto on 2,076 M (TA: 1,6 M ). Tilikauden 2012 vuosikate on 5,106 M. Poistoja kirjataan 4,866 M ja tilikauden tulos on 0,238 M. Tilinpäätössiirtoina tuloutetaan yhteensä 0,283 M poistoerojen ja investointivarauksien vähennyksiä. Taseeseen kirjattava tilikauden 2012 ylijäämä on 0,521 M (-11: 1,738). TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (1000 ) (Ulkoiset tulot ja menot) TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot

17 Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset -1 0 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-)tai vähennys (+) Varausten lisäys (-)tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(+) / ALJÄÄMÄ (-) Tuloslaskelman tunnusluvut (vuoden 2011 luvut suluissa) Toimintatuotot / toimintakulut;% 18,2 % (17,0) Vuosikate/ poistot (%): 104,9% (126,8) Vuosikate /asukas 255 (340) Asukasmäärä (20 175) Kun arvioidaan, että suunnitelmapoistot vastaavat vuosittain keskimääräisten korvausinvestointien tarvetta, vuosikatteen tarjoama investointien tulorahoitus on vuoden 1996 jälkeen ollut viitenä vuotena riittävä. Kaupungin nettoinvestoinnit ovat myös ylittäneet korvausinvestointien tason vuosina erityisesti (n. 5 M ). Tulorahoituksen vajetta on rahoitettu velanotolla. Tulorahoituksen riittämättömyys ja samanaikainen voimakas investointitoiminta käyvät ilmi oheisesta kuviosta. Vuosien 2006, 2008 ja 2009 poikkeukselliset vuosikatteet johtuvat suurista energiarahaston kirjanpidollisen tuoton vaihteluista. Kaupungin talous on vahvistunut merkittävästi vuosina (1000 ) Vuosikate ja nettoinvestoinnit Vuosikate Nettoinvestoinnit

18 Toiminnan rahoitus TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot TOIMINNAN JA INVEST.RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset antolainasaamisten vähennykset LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Sijoitusten / muiden saamisten muutos Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS *) RAHAVAROJEN MUUTOS ( ) *) ks. selvitys sivulla 77 Rahoituslaskelman tunnusluvut (vuoden 2011 luvut suluissa) Investointien tulorahoitus: 59,8 % (145,8) (100 * vuosikate/investointien omahankintameno)

19 19 Pääomamenojen tulorahoitus: 33,8 % (62,5) 100 * vuosikate/(inv. omahank. + antolainojen nettolisäys + lainanlyhennykset) Sekä investointien että pääomamenojen tulorahoitusastetta kuvaavat tunnusluvut ovat heikentyneet investointien kasvusta (71%) ja vuosikatteen supistumisesta johtuen. Lainanhoitokate: 0,98 (1,08) (vuosikate + korkokulut)/(korkokulut + lainanlyhennykset) Tulorahoitus riittää lainojen korko- ja lyhennysmenoihin, kun lainanhoitokate on suurempi kuin yksi. Rahavarat : (61 754) Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassasta maksut, 1000 : ( ) Kassan riittävyys: 169 pv (173) (365 x rahavarat / kassasta maksut tilikaudella) Kassan riittävyys ei kuvaa käytännön maksuvalmiutta, koska pääosa (61,9 M ) rahavaroista kuuluu Heinolan energiarahaston pitkäaikaisiin sijoituksiin, joita ei käytetä maksuvalmiuden ylläpidossa. Kassavarojen riittävyyttä on pidetty yllä myymällä lyhytaikaisia kuntatodistuksia. 1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset Rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Pysyvät vastaavat muodostuvat valtaosin kaupungin käyttöomaisuudesta sekä osuuksista kuntayhtymissä ja konserniyhteisöissä. Karelia-Upofloor lunasti kaupungin rahoittamat parkettitehtaan tilat ja muihin saamisiin kuuluneet 5,6 M :n kauppahintasaamiset poistuivat. Asuinrakennusten ja huoneistojen siirrot 3,1 M :n suuruisena apporttina Heinolan Vuokra-asunnot Oy:n osakepääomaan näkyvät taseryhmän sisällä tapahtuneina muutoksina. Vuoden 2012 nettoinvestoinnit olivat poistoja alemmat, mistä johtuen pysyvät vastaavat vähenivät. Toimeksiantojen varat ovat lähes pelkästään kaupungin lahjoitusrahastojen sijoituksia ja käteisvaroja. Välitetyt valtion asuntolainat ovat loppumassa (0,019 M ). Saamisten määrä on vähentynyt 0,8 M erityisesti hankkeisiin liittyvien tulojäämien vähentyessä 1,0 M. Rahoitusarvopapereiden muutos (+1,5 M ) johtuu pääosin energiarahaston sijoitusrahastoissa olevien varojen kirjanpitoarvojen nousuista. Pankkisaamiset eli maksuliikennetileillä olevat rahavarat kasvoivat 0,4 M edellisestä vuodesta.

20 20 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT AINEELLISET HYÖDYKKEET SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET MUUT LAINASAAMISET MUUT SAAMISET SIJOITUKSET PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VALTION TOIMEKSIANNOT LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS VALMIIT TUOTTEET/TAVARAT VAIHTO-OMAISUUS SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET LAINASAAMISET MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET SAAMISET RAHOITUSARVOPAPERIT OSAKKEET JA OSUUDET SIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTUMENTEIHIN RAHOITUSARVOPAPERIT RAHAT JA PANKKISAAMISET RAHAT PANKKISAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET VAIHTUVAT VASTAAVAT V A S T A A V A A

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 18.3.2013 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2012 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot