HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA"

Transkriptio

1 HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS

2 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.2 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumien Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA 98

3 1. TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Heinolassa 1x. maaliskuuta 2013 va. kaupunginjohtaja

4 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupungin hallinto-organisaatio Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat Puheenjohtaja Hannele Rämö (sd.) I varapuheenjohtaja Timo Virtanen (kesk.) II varapuheenjohtaja Arto Kymenvirta (kok.) Kaupunginhallitus Puheenjohtaja Juhani Ahonen (kok.) I varapuheenjohtaja Heikki Mäkilä (kd.) II varapuheenjohtaja Mauno Kuusela (sd.) Jäsen Katja Heimlander (sd.) Jäsen Sakari Karjalainen (Heinolaryhmä) Jäsen Sanna Karppinen /Paula Ijäs alkaen (kesk.) Jäsen Seija Kasurinen (sd.) Jäsen Hannu Kokki (sd.) Jäsen Anne Lehtokoski (Heinolaryhmä) Jäsen Sirkku Orasmaa (kok.) Jäsen Reijo Pantsari (kok.) Jäsen Matti Seppä (vas./sit.) Poliittiset voimasuhteet kaupunginvaltuustossa ja hallituksessa: Puolue/ ryhmä valtuusto hallitus Sd Kok Vas. 3 1 Heinolaryhmä 5 2 Kesk. 5 1 Kd. 2 1 Vihr. 1 - Ps. 1 - Muu 1 - Yhteensä 43 12

5 Heinolan kaupungin luottamushenkilöorganisaatio 5 KAUPUNGINVALTUUSTO 43 KAUPUNGINHALLITUS 12 TARKASTUS LAUTAKUNTA 6 SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA 11 SIVISTYSLAUTAKUNTA 11 KULTTUURILAUTAKUNTA LIIKUNTALAUTAKUNTA 11 KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA 5 TEKNINEN LAUTAKUNTA 11 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 11 MAASEUTULAUTAKUNTA 7 HEINOLAN KAUPUNGIN TILIVELVOLLISET VUONNA 2012 Kuntalain mukaan kunnan toimielimen jäsenet kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat sekä niiden jaostot ja toimikunnat Viranhaltijat: Rinnevaara Tita kaupunginjohtaja alkaen virkavapauksien aikana sijaisuutta hoitanut Sinikka Malin apulaiskaupunginjohtaja Komonen Hannu kaupunginjohtaja asti virkavapauksien aikana sijaisuutta hoitaneet kansliapäällikkö Pekka Virkkunen, apulaiskansliapäällikkö Terhi Kankaanpää sekä Tita Rinnevaara

6 Konsernihallinto Malin Sinikka tulosaluejohtaja / va.kansliapäällikkö Kankaanpää Terhi Virkkunen Pekka tulosaluejohtaja / kansliapäällikkö asti Juuti Harri yksikköpäällikkö / tietohallintopäällikkö Louko Reijo yksikköpäällikkö / kaupunginkamreeri Kankaanpää Terhi yksikköpäällikkö / apulaiskansliapäällikkö Malin Sinikka yksikköpäällikkö / henkilöstöjohtaja Walldén Riitta yksikköpäällikkö / vs.henkilöstöjohtaja Sosiaali- ja terveystoimi Korttila Kirsi tulosaluejohtaja / sosiaali- ja terveysjohtaja Posti Paavo yksikköpäällikkö / talouspäällikkö Larjo Jaakko osastopäällikkö / johtava ylilääkäri Nykänen Päivi osastopäällikkö / sosiaalipalvelujohtaja West Riitta osastopäällikkö / vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Aalto-Setälä Eero yksikköpäällikkö / ylihammaslääkäri Haapala Heli yksikköpäällikkö / hyvinvointipalvelujohtaja Hurme Tiina yksikköpäällikkö / asumispalvelujohtaja Korpinen Anu yksikköpäällikkö / vuodeosastopalvelujohtaja Lahti Marjatta yksikköpäällikkö / kotihoidon johtaja Parkkima Marja-Liisa yksikköpäällikkö / avo- ja tukipalvelujohtaja Timonen Kirsi yksikköpäällikkö / perusterveydenhuollon ylilääkäri 6 Sivistystoimi Hepo-oja Pirjo Patrakka Juha Nykänen Kimmo Kauppinen Anu Rauhala Martti Marttinen Tiina Kärkkäinen Jukka Walldèn Salla Helander Pia Kivistö Virpi Männikkö Tarja Sajaniemi Pertti Sokka Sirkka Kemppi Miia Salminen Päivi Hämäläinen Päivi Koski-Lammi Salme Tuusjärvi Hannele Kokko Pirjo Vesikko Jaana Häyrinen Liisa Jäppinen Saija Kokki Kari-Paavo Nieminen Matti Warto Heli Tekninen toimi Pesonen Tapio Hyytiä Ilpo Koikkalainen Sinikka Inkilä Jukka tulosaluejohtaja / sivistystoimenjohtaja osastopäällikkö / koulutusjohtaja yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori osastopäällikkö / varhaiskasvatusjohtaja asti osastopäällikkö / varhaiskasvatusjohtaja alkaen yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja osastopäällikkö / kirjastotoimenjohtaja osastopäällikkö / kulttuurisihteeri yksikköpäällikkö / museotoimenjohtaja osastopäällikkö / liikuntatoimenjohtaja osastopäällikkö / nuorisotoimenjohtaja tulosaluejohtaja / teknisen toimen johtaja osastopäällikkö / kiinteistöpäällikkö osastopäällikkö / ympäristönsuojelusihteeri asti osastopäällikkö / ympäristöinsinööri alkaen

7 7 Kuuskoski Ritva-Maija osastopäällikkö / va.kaupunginarkkitehti (virka haussa) Marttinen Annika osastopäällikkö / hallintopäällikkö Matteinen Ari osastopäällikkö / rakennuspäällikkö Sinkkonen Mirja osastopäällikkö / palvelupäällikkö Hämäläinen Jari yksikönpäällikkö / katumestari Javanainen Pekka yksikönpäällikkö / kaupunginpuutarhuri Reponen Jorma yksikönpäällikkö /verkostoinsinööri Hynninen Reijo yksikönpäällikkö / metsätalousinsinööri Lumme Juho yksikönpäällikkö / maankäyttöinsinööri alkaen Rinne Risto yksikönpäällikkö / rakennuttajarakennusmestari Matinlompolo Pertti yksikönpäällikkö / rakennuttajainsinööri Ylijoki Riitta yksikönpäällikkö / siivoustyönjohtaja Mara Juha yksikönpäällikkö / rakennustarkastaja Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Maailmantalouden vuonna 2011 alkanut hidastuminen jatkui. BRIC-maissa ja muissa Aasian kehittyvissä maissa ja kasvu oli vielä suhteellisen ripeää ja Yhdysvalloissa verkkaista, kun ennakkotietojen mukaan Euroopassa ajauduttiin vuoden jälkipuoliskolla yleisesti taantumaan. Taantuman keskeisinä syinä ovat olleet viennin supistuminen ja eurovaltioiden velkaantumisesta syntynyt luottamuspula. Vaikeudet ovat levinneet pankkisektorille ja reaalitalouteen ja ovat vaikuttaneet tätä kautta mm. investointeja vähentävästi. Suomen talouden elpyminen vuoden 2009 puolivälin syvästä suhdannekuopasta on ollut verkkaista. Yksityinen kulutus on edelleen kasvun ylläpitäjä. Ennakkotietojen mukaan BKT muutos vuositasolla oli - 0,2 %, investointien -2,9, viennin -1,4 % ja tuonnin -3,7%. Yksityinen kulutus kasvoi 1,6 % ja kuluttajahinnat nousivat 2,8 %. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2012 kunnille tilitetyt verotulot kasvoivat edellisvuodesta 1,4 % ja valtionosuudet 5,3 %. Toimintakatteen lisäys arvioitiin 6,2 %:ksi, vuosikatteiden ennustetaan supistuvan 37 % ja vastaavan 70 % poistoista ja 35 % investoinneista. Kuntien lainakanta kasvoi yli 12 %. Tilastokeskuksen mukaan työttömien määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Koko maassa oli vuonna 2012 keskimäärin työtöntä työnhakijaa, mikä oli 7,7 % työvoimasta. Työllisyysaste oli 69,0 % (-11: 68,6). Työ- ja elinkeinoministeriön tilastointiperusteissa otetaan huomioon myös lomautetut. Koko maassa oli joulukuun lopussa työttömiä ja lomautettuja työnhakijoita yhteensä , mikä oli 10,7 % työvoimasta (-11: 9,7). Heinolassa työttömiä ja lomautettuja työnhakijoita oli vuoden lopussa 1 349, mikä oli 15,0 % työvoimasta (-11:13,5). Päijät- Hämeen vastaava luku oli 13,4 %(-11: 12,1%). Euroopan talouskasvu on hiipunut lähellä nollatasoa, mikä on pitänyt korkotasot poikkeuksellisen alhaisina. Euribor 3kk-korko oli vuoden lopussa 0,19% (08: 3,50%) ja 10 vuoden lainakorko n. 2,5 %. Heinolan verotulot vähenivät edellisvuodesta 1,7 %. Vuoden 2011 verotustietojen mukaan kunnallisveron (20,50) efektiivinen tuotto verovähennysten jälkeen oli 15,30 %.

8 Vastaavasti verotettavilla tuloilla painotettu koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti oli 19,16 % ja sen efektiivinen tuotto oli14,50 %. Viime vuosina tapahtuneet satojen työpaikkojen menetykset, työttömyyden kasvu ja suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen ovat supistaneet sekä työikäisten ja työllisen työvoiman määriä että Heinolan verotuloja. Kaupungin asukaskohtaiset verotulot ovat pudonneet alle maan keskiarvon ja kaupunki saa kuntien välistä verotulotasausta. Asukasluku Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kaikkien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumat on eritelty talousarvion toteutumisvertailuissa. Tässä yhteydessä todetaan yli euron suuruiset poikkeamat talousarvion sitovista määrärahoista ja tuloarvioista siltä osin kuin valtuusto ei ole niitä hyväksynyt talousarvion muutoksina. Käyttötalousosa Vaalien (100) tulot ylittyivät 0,018 M (39,2%). Presidentin vaalin järjestämiseen maksettu avustustulo ylittyi. Tarkastustoimen (105) menot alittuivat 0,012 (11,1%) henkilöstömenojen osalta. Yleishallinnossa (110) tulot alittuivat 0,232 M (12,1 %), koska hankeavustuksiin oikeuttavat menot alittuivat. Kokonaismenot puolestaan alittuivat 0,708 M (11,2 %) erityisesti eu -hankkeiden sekä keskitettyjen henkilöstö- ja eläkevarausmenojen kohdalla. Elinkeinotoimen (190) määräraha alittui 0,020M (5,2%) Lakes Oy:n maksujen oltua arvioitua pienemmät. Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon (200) tulot alittuivat 0,023 M (10,7 %) ja menot alittuivat 0,172 M (10,2 %) hanketoiminnan toteutuessa ennakoitua pienempänä.

9 9 Sosiaali- ja terveystoimen Tutkimus- ja tukipalvelujen (210) tulot ylittyivät 0,030M (22,5 %) erityisesti toimintaterapien tulojen osalta. Menot alittuivat 0,117 M (4,1 %) rekrytointiyksikön henkilöstömenojen kohdalla. Perusterveydenhuollon (230) tulot alittuivat 0,064 M (4, 8 %) erityisesti vuodeosaston asiakasmaksujen osalta. Menot alittuivat 0,815 M (7,0%) sairaankuljetusmenojen, suun terveydenhuollon ja vastaanottotoiminnan kohdalla. Erikoissairaanhoidossa kaupunginsairaalan (2600) myynti- ja maksutulot alittuivat 0,093 M (15,4 %) ja menot alittuivat 0,188 M (5,6 % ) leikkaustoiminnan ja hoitoosastotoiminnan kohdalta. Erikoissairaanhoidon ostopalvelujen (2650) menot ylittyivät 0,293 M (1,6%) PHSOTEY:n menojen osalta. Koti- ja vanhuspalvelujen (270) tulot ylittyivät 0,310 M (9,7%) kodinhoitoapu- ja tukipalvelumaksujen kertymän ollessa arvioitua suurempaa. Menot puolestaan ylittyivät 0,727 M (4,8 %) Mäntylän ja Kanervalan asumispalveluyksiköiden sekä vanhainkodin kohdalta. Vammaisten erityispalveluissa (280) tulot alittuivat 0,014 M (7,2 %) laitospalvelumaksujen osalta ja menot alittuivat 0,011 M (0,2 %) asumis- ja laitospalvelumenojen osalta. Sosiaalipalveluiden (290) tulot ylittyivät 0,388 M (19,9 %) erityisesti lasten ja perheiden palvelujen myyntituotoista johtuen. Määräraha ylittyi 0,701 M (5,4 %) lapsiperheiden sosiaalityössä, päihdehuollon asumispalveluissa ja toimeentuloturvassa. Opetus- ja koulutuspalvelujen hallinnon (400) menot alittuivat 0,027 M (6,4%) mm. ostopalvelumenojen ja muiden toimintamenojen osalta. Peruskoulutuksen (410) tulot ylittyivät 0,128 M (47,6 %) kotikuntakorvauksina saaduista maksuista johtuen. Menot alittuivat 0,227 M (1,7 %) ennakoitua pienemmistä henkilöstö- ja vuokrakuiluista johtuen. Lukion (416) tulot ylittyivät 0,030 M (22,0 %) myyntituottojen ja projektien avustustulojen kohdalta. Musiikkiopetuksen (417) tulot alittuivat 0,019 M (11,5 %) lukukausimaksujen tuotosta johtuen. Muun koulutuksen (418) menot alittuivat 0,013 M (3,2 %) eläkevakuutusmaksujen osalta ( Heinolan Seudun koulutusky). Varhaiskasvatuspalvelujen (420) tuloarvio alittui 0,089 M (8,3 %). Menoarvio alittui 0,146 M (1,6%) henkilöstö- ja vuokramenojen kohdalla. Kirjastopalvelujen (430) määräraha ylittyi 0,038 M (4,3 %) johtuen koneiden ja kaluston kunnossapitomenoista ja henkilöstömenoista.

10 10 Nuorisopalvelujen (440) menot alittuivat 0,025 M (2,4 %) erityisesti työpajatoiminnan henkilöstömenojen osalta. Kulttuuripalvelujen (450) tulot ylittyivät 0,014 M (1,8 %) yleisesti ennakoitua suuremmista maksutulokertymistä johtuen. Menot ylittyivät 0,027 M (2,1 %) sekä kulttuuripalvelujen järjestämisessä että museotoiminnassa. Liikuntapalvelujen (475) tulot alittuivat 0,014 M (3,4 %) uimahallin tuottojen ollessa ennakoitua pienemmät. Menot ylittyivät 0,060 M (3,3%) jäähallin ja terveysliikuntahankkeen kuluista johtuen. Teknisen toimen hallinnon ja pelastustoimen (500) tulot ylittyivät 0,033 M (7,5 %) monistuskeskuksen sisäisistä myyntituloista johtuen. Maankäytön ja mittaustoimen (502) tulot ylittyivät 0,130 M (12,1 %) maanvuokratuottojen, myyntien ja maksujen kohdalta. Menot alittuivat 0,020 M (1,5 %) johtuen henkilöstömenosäästöistä. Tehtävän Metsä- ja kalatalous ja lintutarha (504) tulot alittuivat 0,100 M (13,4 %), koska tavoiteltuihin metsänmyyntituloihin ei päästy eikä lintutarha saanut ympäristöministeriön avustusta. Menot ylittyivät 0,021 M mm. puunmyyntiin liittyvästä oikeusprosessista johtuen. Kunnallistekniset työt ja puistot (505) tuloarvio ylittyi 0,085 M (4,3 %) joukkoliikenteen tuesta johtuen. Menot ylittyivät 0,224 M (4,9 %) nousseista polttoaine- ja sähkökuluista sekä kuljetuspalveluista ja koneiden kunnossapitokustannuksista johtuen. Vesihuoltolaitoksen (516) tulot alittuivat 0,205 M ( 5,4 %) laitoksen myyntituotoista johtuen. Menot ylittyivät 0,093 M (3,9 %) lähinnä sähkö-, henkilöstö- ja ostopalvelumenoista johtuen. Rakennusten ja isännöinnin (520) tulot ylittyivät 1,459 M (23,6 %) johtuen Heinolan Vuokra-asunnot Oy:n kanssa tehtyihin omaisuusjärjestelyihin liittyvistä luovutusvoitoista. Myös ulkoiset vuokratuotot ylittyivät. Tehtävän menot ylittyivät 1,475 M ( 26,7 %) pääosin em. omaisuusjärjestelyissä ja Karelia-Upofoor Oy: myynnissä kirjatuista myyntitappioista. Myös rakennusten kunnossapito-, lämmitys- ja sähkömenot ylittyivät. Ruoka- ja siivouspalvelujen (550) tulot ylittyivät 0,216 M (3,4 %) ja menot ylittyivät 0,084 M (1,3 %). Mäntylän asumispalveluyksikön menot ja sisäinen laskutus ylittyivät. Ympäristötoimen (594) tuloarvio ylittyi 0,010M (6,9 %) ympäristönsuojelun ja terveysolojen valvonnan osalta. Menot ylittyivät 0,013 M (2,0 %) terveysolojen valvonta- ja eläinlääkintähuoltomenojen osalta. Rakennustarkastuksen (596) tulot ylittyivät 0,123 M (51,1 %) johtuen rakennusvalvontamaksuista sekä kaupungin omien investointikohteiden valvontatehtävistä (valmistus omaan käyttöön). Maaseututoimen (650) tulot ylittyivät 0,014 M (352,3 %) maatalouslomituksen eläkevakuutusmaksuista saaduista korvauksista sekä peltojen vuokratuotoista johtuen.

11 11 Menot alittuivat 0,017 M (17,9 %) henkilöstömenojen ja asiantuntijapalvelujen kohdalta. Tuloslaskelmaosa Verotulot (700) tuottivat 0,178 M (0,3 %) arvioitua enemmän. Kunnallisverotulot ylittyivät 0,899 M, kun yhteisöverotulot alittuivat 0,689 M. Käyttötalouden valtionosuuksia (710) kertyi 1,160 M (3,4%) enemmän kuin oli arvioitu. Tehtävän korot ja muu rahoitus (720) budjetoitu sitova nettotulo ylittyi 0,300 M (30.4%). Korkokulut alittuivat ja energiarahastolle budjetoitu nettotulo ylittyi. Myös omaisuuden myynneistä kirjatut voitot ja tappiot poikkesivat talousarvioennusteesta. Ks. sivut Investointiosa Kiinteistöjen myynteihin budjetoidusta 1,4 M :n tulosta kertyi 0,183 M ja ostoihin osoitetusta 0,2 M :n määräraha käytettiin vain 0,005 M. Osakkeisiin ja elinkeinojen kehittämisinvestointeihin budjetoidut tulot (0,322 M ) teollisuustilojen takaisinlunastamisista ylittyivät, kun Karelia-Upofloor Oy:n vielä lunastamattomat tilat myytiin 4,2 M :lla ja Heinolan Vuokra-asunnot Oy:lle apporttina siirretyt osakkeet käsiteltiin luovutuksen osalta myös myyntituloina. Myyntituottoja kirjattiin yhteensä 6,791 M. Menojen kohdalla varattu määräraha ylittyi 3,070 M, koska Heinolan Vuokra-asunnot Oy:n osakepääoman korotukseen (apportti) ei oltu varattu määrärahaa. Konsernihallinnon irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetutun määrärahaan (0,313 M ) käyttö alittui 0,086 M (27,4 %). Terveystoimen irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetutun määrärahaan (0,200 M ) käyttö alittui 0,055 M (27,4 %). Talo-osaston rakennuksiin kirjattiin myyntituloina Heinolan vuokra-asunnoille kiinteistökaupalla siirtyneen Pehtoorinkatu 1:n ja apporttiomaisuutena siirtyneiden muiden asuinrakennusten menojäännökset 1,927 M. Talousarviossa ei oltu varauduttu näihin investointituloihin. Määrärahan (3,940 M ) käyttö alittui 0,945 M (6,6 %), koska palo- ja pelastustoimen rakennuskohteiden menoarviot alittuivat. Varhaiskasvatuksen rakennuksiin oli varattu 0,057 M käytettäväksi Kettukallion, Jyrängön ja Rullan päiväkotien korjaustöihin. Käyttö alittui 0,012 M (21,7 %). Koulurakennuksiin oli varattu 1,635 M :n määräraha käytettäväksi Seminaarin ja Niemelän koulun (Niemelä -talon) korjauksiin. Määrärahan käyttö alittui 0,011 M (0,7 %). Terveydenhuollon rakennuksiin (sairaala) oli osoitettu määrärahaa 0,705 M, jonka käyttö alittui 0,059 M (8,54 %).

12 12 Sosiaalihuollon rakennuksiin ( Hopeasilta ja Kanervala) oli osoitettu 0,094 M :n määräraha, jonka käyttö alittui 0,029 M (31,3 %). Kanervalan kaukolämpötyöhön saatiin korjausavustusta 0,010 M, mihin talousarviossa ei oltu varauduttu. Katujen, viemärien ja vesijohtojen rakentamiseen oli osoitettu määrärahaa 1,365 M, jonka käyttö alittui 0,187 M (13,7%). Puistojen ja yleisten alueiden rakentamiseen oli varattu 0,052 M, josta jäi käyttämättä 0,019M (36,3%). Matonpesupaikkoja ei rakennettu ja arvioitua 0,035 M avustustuloa ei saatu. Teknisen toimen irtaimiston hankintaan osoitettu 0,325 M ylittyi 0,078 M (24,1 %). Vesihuoltolaitoksen investointeihin oli varattu määrärahaa 1,382 M, jonka käyttö alittui 0,052 M (3,1 %). Investointituloiksi oli merkitty 0,435 M, joka puolestaan alittui 0,163 M (37,6 %). Rahoitusosa Antolainojen (900) määräraha ylittyi 1,250 M. Pehtoorinkatu 1:n myyntiin liittyi kauppahinnan ja varainsiirtoveron kattavan lainan (1,250 M ) myöntäminen Heinolan Vuokra-Asunot Oy:lle. Laina oli budjetoitu jo vuoden 2011 talousarvioon. Kaupanteko pitkittyi eikä lainaa ei oltu budjetoitu enää vuodelle Talousarviolainat (910) on nettositova tehtävä, jossa sekä lyhennyksiksi (menoiksi ) että uusien lainojen nostoiksi (tuloiksi) oli arvioitu 5,3 M. Uusia lainoja ei nostettu ja vanhoja lyhennettiin 5,478 M Kaupungin henkilöstö Henkilöstön kokonaismäärä oli 1357 (2011: 1362) joista työllistettyjä oli 41 (2011:36). Tilikaudelta on laadittu erillinen henkilöstökertomus, jonka mukaan palkkojen ja palkkioiden suoriteperusteinen yhteismäärä on 43,691 M, mikä oli 6,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna (2011: 40,788). Oleellisia muutoksia henkilöstössä, poissaoloissa ja työskentelyolosuhteissa ei tapahtunut Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kaupungin talous on vahvistunut viime vuosina johtuen sekä säästötoimista että valtionosuuksien ja verotulojenkin suhteellisen suotuisasta kehityksestä. Vahvistumiseen on vaikuttanut osaltaan vähäinen investointitoiminta, joka vilkastui vuonna Taloussuunnitelmassa on myös kaavailtu lähivuosille merkittäviä hankkeita. Valtiontalouden alijäämäisyyden eli ns. kestävyysvajeen korjaustoimet ovat kuntatalouden uhkana ja ne tulevat todennäköisesti vaikuttamaan supistuvien valtionosuuksien ja julkishallinnon tehtäväjaon muutosten kautta. Valtion ajama kuntarakenneuudistus rajoittaisi toteutuessaan laajasti kuntien itsenäistä päätöksentekoa. Uudistus koskisi mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista sekä

13 13 valtion ja kuntien välisen tehtävä- ja kustannustenjaon tarkistamista. Uudistukset edellyttävät useiden lakien muuttamista. Kuntatasolla tehtävä käsittely lausuntoineen ja muine selvityksineen tulee vaatimaan paljon työtä viranhaltija- ja luottamushenkilövalmistelussa. Kuntarakenneuudistuksen toteutuminen ja ajoittuminen ovat kuitenkin hyvin epävarmalla pohjalla. Lähivuosien suunnitelmissa ovat kustannuksiltaan merkittävät rakennushankkeet: paloasema, Niemelän ja Myllyojan koulut, vanhainkoti, sairaala sekä investoinnit vesihuoltoon. Jos investointien tulorahoitus kaventuu edellä kuvattujen uhkien alla oleellisesti, kasvavien nettoinvestointien tuomat rahoituspaineet kanavoituvat veroprosentteihin ja velan ottoon. 1.2 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto riittävää ja luotettavaa, että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan tulee toteutua johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin talouden ja hallinnon sisäisestä valvonnasta ja kaupunginjohtaja valvonnan käytännön toteuttamisesta. Toiminnot on järjestettävä ja toiminta johdettava siten, että kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Valvonnasta vastaa kukin toimielin, esimies ja viran- tai toimenhaltija, joka käyttää viranomaisen päätösvaltaa tai joilla on toimivaltaa kaupungin varojen käytössä. 1. Säännösten ja määräysten noudattaminen Paikalliset säännöt, ohjeet ja ohjelmat on koottu kaupungin intranetiin, josta on myös pääsy mm. laki- ja asetustasoisiin säädöksiin. Henkilökunnalle on järjestetty mm. työlainsäädäntöön ja esimiestehtävien hoitoon liittyvää koulutusta. Lautakunnat ja kaupunginhallitus valvovat viranhaltijapäätösten laillisuutta ja luottamuselinten päätösten laillisuusvalvontaa suorittaa kaupunginhallitus. Kun on havaittu, että säädösten ja ohjeiden tuntemisessa ja hallitsemisessa on puutteita, asiaan on puututtu. Muutamia yksilötason sosiaaliturvaan, terveyspalvelujen saatavuuteen ja perusopetuksen liittyviä valituksia on edennyt oikeusasteisiin. Oikeusseuraamuksia kaupungille näistä ei kuitenkaan ole muodostunut. Arvioidaan, että säädösten ja määräysten noudattamisessa on onnistuttu ja että sisäinen valvonta on ollut riittävä. 2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

14 14 Kaupungin strategiset tavoitteet, menestystekijät ja onnistumista kuvaavat mittarit on laadittu tasapainotettujen tuloskorttien (BSC) muotoon. Talousarvion yhteydessä on asetettu tehtäväkohtaiset vuositavoitteet. Strategian ja tavoitteiden toteutumista on arvioitu osavuosikatsauksien yhteydessä. Talousarvoon taloudelliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet tuloksen ollessa voitollinen ja 2,6 M budjetoitua parempi. Ennakoitua parempi tulos johtui valtionosuustulojen ylittymisestä, korkomenojen alittumisesta sekä sijoitustoiminnan arvioitua paremmasta tuotosta. Lomapalkkavelan laskentatavan muutoksen tuoma 1,1 M :n menonlisäys oli kertaluonteinen oikaisu. Varojen käytön valvontaa suoritetaan myös talousarvioseurannan kautta. Kirjanpitojärjestelmä tuottaa päivittäin automaattisesti käyttöraportit määräraha- ja talousvastuussa oleville. Talousarvion tehtäväkohtaisessa tavoitteenasettelussa on edelleen puutteita. Mitattavia tavoitteita on vähän, tavoitteenasettelu ei ohjaa riittävästi tulokselliseen toimintaan eikä tuloksellisuuden arviointi ole kattavaa. 3. Riskienhallinnan järjestäminen Toiminnan järjestämisen riskienhallinnassa on käytössä turvallisuus- tai varautumissuunnitelmat, joita on tarkistettu toimintaympäristön muuttuessa. Laitosten evakuointi- ja pelastautumisharjoituksia on järjestetty mm. kouluissa ja päiväkodeissa. Jokaisella kiinteistöllä on pelastussuunnitelma. Arvioidaan, että turvallisuusriskit on riittävästi tiedostettu ja niiden torjumiseksi on selvät toimintatavat. Päätöksenteossa ja kiinteistöhallinnossa on suunnitelmia useiden kiinteistöjen rakentamisesta ja peruskorjaamisista. Rakennushankkeiden toiminnallisen koordinaation, toteuttamisen ja rahoituksen suunnittelu ei ole ollut riittävän pitkäjänteistä. Riskinä on, että rakennetaan, peruskorjataan tai otetaan vuokralle tiloja, joiden käyttötarkoitus pitkällä aikavälillä ei ole selvä ja loppuun saakka harkittu. Sosiaali- ja terveystoimessa ja teknisessä toimessa on ollut ongelmia kelpoisuusvaatimukset täyttävän ammattihenkilöstön saatavuudessa. Kaupungin kassavarojen lyhytaikaisessa sijoittamisessa on käytetty hyväksyttyjen sijoitusperiaatteiden mukaisesti vain kotimaisia talletuspankkeja, osakeriskejä ei ole otettu. Energiarahaston sijoitusstrategia on varovainen ja perustuu sijoitusten laajalle hajauttamiselle. Sijoitustoiminnan riskit on tiedostettu ja ne ovat hallinnassa. Kaupungin pitkäaikaiset lainat ovat käytännöllisesti katsoen pelkästään kiinteäkorkoisia niiden keskikorko on alle 3 %. Velkojen korkoriski arvioidaan vähäiseksi. Kaupungin vakuutuksien hallinta on keskitettyä. Vahinkojen omavastuut on pyritty asettamaan toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevälle tasolle. Vakuutusturvan ulkopuolella on muutamia vähäarvoisia kiinteistöjä. Luonnonilmiövahingot eivät myöskään ole vakuutusturvan piirissä eikä kaupungin metsien vakuuttamista ole katsottu taloudellisesti kannattavaksi. Äkillisen runsaan vedentulon aiheuttamien vahinkoriskien torjumiseksi viemäriverkostossa on tehty saneerauksia.

15 15 4.Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Omaisuuden hankinta on pohjautunut määrärahapäätöksiin ja määriteltyihin hankintaja sopimusvaltuuksiin. Ulkopuoliset hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettu ja rakentajilta on vaadittu vakuudet. Hankinnoissa ei ole meneillään hallintoriitoja eikä tällä alueella ole sattunut merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Omaisuuden luovutukset ovat koskeneet pääosin kiinteistöjä. Luovutukset on hoidettu siten, ettei oleellisia kauppahintasaamisia ole syntynyt. Valtionosuuksia tai vähennettyjä arvonlisäveroja ei ole jouduttu palauttamaan. Rakennuksissa ja toimitiloissa on suoritettu tarkastuksia ja vuosikatselmuksia, joiden yhteydessä on todettu välittömät kunnostustarpeet. Kunnossapito- ja peruskorjaustoiminta ei ole kaikilta osin toteutunut riittävän pitkäjänteisesti ja suunnitellusti ja samalla on muodostunut ns. korjausvelkaa. 5. Sopimustoiminta Sopimusten laadintaa ja valvontaa koskevia ohjeita on annettu Sisäisen valvonnan yleisohjeessa. Valvonnan ja täytäntöönpanon tueksi kaupungin asianhallinta- ja diaarijärjestelmään on hankittu sopimusten hallinnan atk-sovellus. Sopimustoiminnassa ei ole menneillä hallintoriitoja eikä kaupungille ole sattunut tällä alueella taloudellisia menetyksiä. 6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kaupungin oma sisäinen tarkastus on organisoitu hallituksen alaisuuteen ja tarkastuksessa on yksi osa-aikaisesti tarkastusta suorittava viranhaltija. Tulosalueille on annettu kaupunginhallituksen hyväksymä sisäisen valvonnan yleisohje ja sisäisen tarkastuksen toimintaohje. Tarkastuksen vuosisuunnitelma on julkaistu intranetissä. Tarkastuskohteina olivat mm. tavarahankinnat, niihin liittyvä päätöksenteko ja laskujen hyväksymismenettely. Tarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi on annettu ohjeet. Olennaisia vakavia virheitä tai puutteita ei havaittu. Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma on sovitettu ulkoista tarkastusta hoitavan tilintarkastusyhteisön tarkastusohjelmaan. Sisäisen valvonnan parantamisen pääpaino on johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytäntöjen uudistamisessa. Arvioidaan, että sisäisessä tarkastuksessa on onnistuttu ja että sen resursointi on ollut riittävä.

16 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Alkuperäisen talousarvion mukaan vuosikate oli 5,309 M ja tulosennuste 0,047 M voitollinen. Vuoden aikana alennettiin käyttötalouden tuloarvioita nettomääräisesti 0,261 M ja käyttötalouden määrärahoja korotettiin 2,746 M. Talousarvion vuosikate oli muutosten jälkeen 2,563 M. Kun suunnitelman mukaisiksi poistoiksi oli arvioitu 4,9 M, tarkistetun talousarvion mukainen tulos ennakoi 2,337 M :n tappiota. Tilinpäätöksen toimintakate on 0,2 M ennakoitua pienempi. Vero- ja valtionosuustuloarviot ylittyivät yhteensä 1,338 M. Rahoitustuotot ja -kulut -ryhmän nettotuotto oli talousarviossa 0,047 M, kun tilinpäätöksen mukainen toteutuma on 1,089 M. Tästä energiarahaston nettotuotto on 2,076 M (TA: 1,6 M ). Tilikauden 2012 vuosikate on 5,106 M. Poistoja kirjataan 4,866 M ja tilikauden tulos on 0,238 M. Tilinpäätössiirtoina tuloutetaan yhteensä 0,283 M poistoerojen ja investointivarauksien vähennyksiä. Taseeseen kirjattava tilikauden 2012 ylijäämä on 0,521 M (-11: 1,738). TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (1000 ) (Ulkoiset tulot ja menot) TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot

17 Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset -1 0 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-)tai vähennys (+) Varausten lisäys (-)tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(+) / ALJÄÄMÄ (-) Tuloslaskelman tunnusluvut (vuoden 2011 luvut suluissa) Toimintatuotot / toimintakulut;% 18,2 % (17,0) Vuosikate/ poistot (%): 104,9% (126,8) Vuosikate /asukas 255 (340) Asukasmäärä (20 175) Kun arvioidaan, että suunnitelmapoistot vastaavat vuosittain keskimääräisten korvausinvestointien tarvetta, vuosikatteen tarjoama investointien tulorahoitus on vuoden 1996 jälkeen ollut viitenä vuotena riittävä. Kaupungin nettoinvestoinnit ovat myös ylittäneet korvausinvestointien tason vuosina erityisesti (n. 5 M ). Tulorahoituksen vajetta on rahoitettu velanotolla. Tulorahoituksen riittämättömyys ja samanaikainen voimakas investointitoiminta käyvät ilmi oheisesta kuviosta. Vuosien 2006, 2008 ja 2009 poikkeukselliset vuosikatteet johtuvat suurista energiarahaston kirjanpidollisen tuoton vaihteluista. Kaupungin talous on vahvistunut merkittävästi vuosina (1000 ) Vuosikate ja nettoinvestoinnit Vuosikate Nettoinvestoinnit

18 Toiminnan rahoitus TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot TOIMINNAN JA INVEST.RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset antolainasaamisten vähennykset LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Sijoitusten / muiden saamisten muutos Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS *) RAHAVAROJEN MUUTOS ( ) *) ks. selvitys sivulla 77 Rahoituslaskelman tunnusluvut (vuoden 2011 luvut suluissa) Investointien tulorahoitus: 59,8 % (145,8) (100 * vuosikate/investointien omahankintameno)

19 19 Pääomamenojen tulorahoitus: 33,8 % (62,5) 100 * vuosikate/(inv. omahank. + antolainojen nettolisäys + lainanlyhennykset) Sekä investointien että pääomamenojen tulorahoitusastetta kuvaavat tunnusluvut ovat heikentyneet investointien kasvusta (71%) ja vuosikatteen supistumisesta johtuen. Lainanhoitokate: 0,98 (1,08) (vuosikate + korkokulut)/(korkokulut + lainanlyhennykset) Tulorahoitus riittää lainojen korko- ja lyhennysmenoihin, kun lainanhoitokate on suurempi kuin yksi. Rahavarat : (61 754) Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassasta maksut, 1000 : ( ) Kassan riittävyys: 169 pv (173) (365 x rahavarat / kassasta maksut tilikaudella) Kassan riittävyys ei kuvaa käytännön maksuvalmiutta, koska pääosa (61,9 M ) rahavaroista kuuluu Heinolan energiarahaston pitkäaikaisiin sijoituksiin, joita ei käytetä maksuvalmiuden ylläpidossa. Kassavarojen riittävyyttä on pidetty yllä myymällä lyhytaikaisia kuntatodistuksia. 1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset Rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Pysyvät vastaavat muodostuvat valtaosin kaupungin käyttöomaisuudesta sekä osuuksista kuntayhtymissä ja konserniyhteisöissä. Karelia-Upofloor lunasti kaupungin rahoittamat parkettitehtaan tilat ja muihin saamisiin kuuluneet 5,6 M :n kauppahintasaamiset poistuivat. Asuinrakennusten ja huoneistojen siirrot 3,1 M :n suuruisena apporttina Heinolan Vuokra-asunnot Oy:n osakepääomaan näkyvät taseryhmän sisällä tapahtuneina muutoksina. Vuoden 2012 nettoinvestoinnit olivat poistoja alemmat, mistä johtuen pysyvät vastaavat vähenivät. Toimeksiantojen varat ovat lähes pelkästään kaupungin lahjoitusrahastojen sijoituksia ja käteisvaroja. Välitetyt valtion asuntolainat ovat loppumassa (0,019 M ). Saamisten määrä on vähentynyt 0,8 M erityisesti hankkeisiin liittyvien tulojäämien vähentyessä 1,0 M. Rahoitusarvopapereiden muutos (+1,5 M ) johtuu pääosin energiarahaston sijoitusrahastoissa olevien varojen kirjanpitoarvojen nousuista. Pankkisaamiset eli maksuliikennetileillä olevat rahavarat kasvoivat 0,4 M edellisestä vuodesta.

20 20 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT AINEELLISET HYÖDYKKEET SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET MUUT LAINASAAMISET MUUT SAAMISET SIJOITUKSET PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VALTION TOIMEKSIANNOT LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS VALMIIT TUOTTEET/TAVARAT VAIHTO-OMAISUUS SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET LAINASAAMISET MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET SAAMISET RAHOITUSARVOPAPERIT OSAKKEET JA OSUUDET SIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTUMENTEIHIN RAHOITUSARVOPAPERIT RAHAT JA PANKKISAAMISET RAHAT PANKKISAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET VAIHTUVAT VASTAAVAT V A S T A A V A A

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009 Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) 99 301 100 080 100 833 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 290 033 314 779 320 977

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot