HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA"

Transkriptio

1 HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS

2 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.2 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumien Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA 98

3 1. TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Heinolassa 1x. maaliskuuta 2013 va. kaupunginjohtaja

4 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupungin hallinto-organisaatio Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat Puheenjohtaja Hannele Rämö (sd.) I varapuheenjohtaja Timo Virtanen (kesk.) II varapuheenjohtaja Arto Kymenvirta (kok.) Kaupunginhallitus Puheenjohtaja Juhani Ahonen (kok.) I varapuheenjohtaja Heikki Mäkilä (kd.) II varapuheenjohtaja Mauno Kuusela (sd.) Jäsen Katja Heimlander (sd.) Jäsen Sakari Karjalainen (Heinolaryhmä) Jäsen Sanna Karppinen /Paula Ijäs alkaen (kesk.) Jäsen Seija Kasurinen (sd.) Jäsen Hannu Kokki (sd.) Jäsen Anne Lehtokoski (Heinolaryhmä) Jäsen Sirkku Orasmaa (kok.) Jäsen Reijo Pantsari (kok.) Jäsen Matti Seppä (vas./sit.) Poliittiset voimasuhteet kaupunginvaltuustossa ja hallituksessa: Puolue/ ryhmä valtuusto hallitus Sd Kok Vas. 3 1 Heinolaryhmä 5 2 Kesk. 5 1 Kd. 2 1 Vihr. 1 - Ps. 1 - Muu 1 - Yhteensä 43 12

5 Heinolan kaupungin luottamushenkilöorganisaatio 5 KAUPUNGINVALTUUSTO 43 KAUPUNGINHALLITUS 12 TARKASTUS LAUTAKUNTA 6 SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA 11 SIVISTYSLAUTAKUNTA 11 KULTTUURILAUTAKUNTA LIIKUNTALAUTAKUNTA 11 KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA 5 TEKNINEN LAUTAKUNTA 11 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 11 MAASEUTULAUTAKUNTA 7 HEINOLAN KAUPUNGIN TILIVELVOLLISET VUONNA 2012 Kuntalain mukaan kunnan toimielimen jäsenet kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat sekä niiden jaostot ja toimikunnat Viranhaltijat: Rinnevaara Tita kaupunginjohtaja alkaen virkavapauksien aikana sijaisuutta hoitanut Sinikka Malin apulaiskaupunginjohtaja Komonen Hannu kaupunginjohtaja asti virkavapauksien aikana sijaisuutta hoitaneet kansliapäällikkö Pekka Virkkunen, apulaiskansliapäällikkö Terhi Kankaanpää sekä Tita Rinnevaara

6 Konsernihallinto Malin Sinikka tulosaluejohtaja / va.kansliapäällikkö Kankaanpää Terhi Virkkunen Pekka tulosaluejohtaja / kansliapäällikkö asti Juuti Harri yksikköpäällikkö / tietohallintopäällikkö Louko Reijo yksikköpäällikkö / kaupunginkamreeri Kankaanpää Terhi yksikköpäällikkö / apulaiskansliapäällikkö Malin Sinikka yksikköpäällikkö / henkilöstöjohtaja Walldén Riitta yksikköpäällikkö / vs.henkilöstöjohtaja Sosiaali- ja terveystoimi Korttila Kirsi tulosaluejohtaja / sosiaali- ja terveysjohtaja Posti Paavo yksikköpäällikkö / talouspäällikkö Larjo Jaakko osastopäällikkö / johtava ylilääkäri Nykänen Päivi osastopäällikkö / sosiaalipalvelujohtaja West Riitta osastopäällikkö / vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Aalto-Setälä Eero yksikköpäällikkö / ylihammaslääkäri Haapala Heli yksikköpäällikkö / hyvinvointipalvelujohtaja Hurme Tiina yksikköpäällikkö / asumispalvelujohtaja Korpinen Anu yksikköpäällikkö / vuodeosastopalvelujohtaja Lahti Marjatta yksikköpäällikkö / kotihoidon johtaja Parkkima Marja-Liisa yksikköpäällikkö / avo- ja tukipalvelujohtaja Timonen Kirsi yksikköpäällikkö / perusterveydenhuollon ylilääkäri 6 Sivistystoimi Hepo-oja Pirjo Patrakka Juha Nykänen Kimmo Kauppinen Anu Rauhala Martti Marttinen Tiina Kärkkäinen Jukka Walldèn Salla Helander Pia Kivistö Virpi Männikkö Tarja Sajaniemi Pertti Sokka Sirkka Kemppi Miia Salminen Päivi Hämäläinen Päivi Koski-Lammi Salme Tuusjärvi Hannele Kokko Pirjo Vesikko Jaana Häyrinen Liisa Jäppinen Saija Kokki Kari-Paavo Nieminen Matti Warto Heli Tekninen toimi Pesonen Tapio Hyytiä Ilpo Koikkalainen Sinikka Inkilä Jukka tulosaluejohtaja / sivistystoimenjohtaja osastopäällikkö / koulutusjohtaja yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori osastopäällikkö / varhaiskasvatusjohtaja asti osastopäällikkö / varhaiskasvatusjohtaja alkaen yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja osastopäällikkö / kirjastotoimenjohtaja osastopäällikkö / kulttuurisihteeri yksikköpäällikkö / museotoimenjohtaja osastopäällikkö / liikuntatoimenjohtaja osastopäällikkö / nuorisotoimenjohtaja tulosaluejohtaja / teknisen toimen johtaja osastopäällikkö / kiinteistöpäällikkö osastopäällikkö / ympäristönsuojelusihteeri asti osastopäällikkö / ympäristöinsinööri alkaen

7 7 Kuuskoski Ritva-Maija osastopäällikkö / va.kaupunginarkkitehti (virka haussa) Marttinen Annika osastopäällikkö / hallintopäällikkö Matteinen Ari osastopäällikkö / rakennuspäällikkö Sinkkonen Mirja osastopäällikkö / palvelupäällikkö Hämäläinen Jari yksikönpäällikkö / katumestari Javanainen Pekka yksikönpäällikkö / kaupunginpuutarhuri Reponen Jorma yksikönpäällikkö /verkostoinsinööri Hynninen Reijo yksikönpäällikkö / metsätalousinsinööri Lumme Juho yksikönpäällikkö / maankäyttöinsinööri alkaen Rinne Risto yksikönpäällikkö / rakennuttajarakennusmestari Matinlompolo Pertti yksikönpäällikkö / rakennuttajainsinööri Ylijoki Riitta yksikönpäällikkö / siivoustyönjohtaja Mara Juha yksikönpäällikkö / rakennustarkastaja Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Maailmantalouden vuonna 2011 alkanut hidastuminen jatkui. BRIC-maissa ja muissa Aasian kehittyvissä maissa ja kasvu oli vielä suhteellisen ripeää ja Yhdysvalloissa verkkaista, kun ennakkotietojen mukaan Euroopassa ajauduttiin vuoden jälkipuoliskolla yleisesti taantumaan. Taantuman keskeisinä syinä ovat olleet viennin supistuminen ja eurovaltioiden velkaantumisesta syntynyt luottamuspula. Vaikeudet ovat levinneet pankkisektorille ja reaalitalouteen ja ovat vaikuttaneet tätä kautta mm. investointeja vähentävästi. Suomen talouden elpyminen vuoden 2009 puolivälin syvästä suhdannekuopasta on ollut verkkaista. Yksityinen kulutus on edelleen kasvun ylläpitäjä. Ennakkotietojen mukaan BKT muutos vuositasolla oli - 0,2 %, investointien -2,9, viennin -1,4 % ja tuonnin -3,7%. Yksityinen kulutus kasvoi 1,6 % ja kuluttajahinnat nousivat 2,8 %. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2012 kunnille tilitetyt verotulot kasvoivat edellisvuodesta 1,4 % ja valtionosuudet 5,3 %. Toimintakatteen lisäys arvioitiin 6,2 %:ksi, vuosikatteiden ennustetaan supistuvan 37 % ja vastaavan 70 % poistoista ja 35 % investoinneista. Kuntien lainakanta kasvoi yli 12 %. Tilastokeskuksen mukaan työttömien määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Koko maassa oli vuonna 2012 keskimäärin työtöntä työnhakijaa, mikä oli 7,7 % työvoimasta. Työllisyysaste oli 69,0 % (-11: 68,6). Työ- ja elinkeinoministeriön tilastointiperusteissa otetaan huomioon myös lomautetut. Koko maassa oli joulukuun lopussa työttömiä ja lomautettuja työnhakijoita yhteensä , mikä oli 10,7 % työvoimasta (-11: 9,7). Heinolassa työttömiä ja lomautettuja työnhakijoita oli vuoden lopussa 1 349, mikä oli 15,0 % työvoimasta (-11:13,5). Päijät- Hämeen vastaava luku oli 13,4 %(-11: 12,1%). Euroopan talouskasvu on hiipunut lähellä nollatasoa, mikä on pitänyt korkotasot poikkeuksellisen alhaisina. Euribor 3kk-korko oli vuoden lopussa 0,19% (08: 3,50%) ja 10 vuoden lainakorko n. 2,5 %. Heinolan verotulot vähenivät edellisvuodesta 1,7 %. Vuoden 2011 verotustietojen mukaan kunnallisveron (20,50) efektiivinen tuotto verovähennysten jälkeen oli 15,30 %.

8 Vastaavasti verotettavilla tuloilla painotettu koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti oli 19,16 % ja sen efektiivinen tuotto oli14,50 %. Viime vuosina tapahtuneet satojen työpaikkojen menetykset, työttömyyden kasvu ja suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen ovat supistaneet sekä työikäisten ja työllisen työvoiman määriä että Heinolan verotuloja. Kaupungin asukaskohtaiset verotulot ovat pudonneet alle maan keskiarvon ja kaupunki saa kuntien välistä verotulotasausta. Asukasluku Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kaikkien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumat on eritelty talousarvion toteutumisvertailuissa. Tässä yhteydessä todetaan yli euron suuruiset poikkeamat talousarvion sitovista määrärahoista ja tuloarvioista siltä osin kuin valtuusto ei ole niitä hyväksynyt talousarvion muutoksina. Käyttötalousosa Vaalien (100) tulot ylittyivät 0,018 M (39,2%). Presidentin vaalin järjestämiseen maksettu avustustulo ylittyi. Tarkastustoimen (105) menot alittuivat 0,012 (11,1%) henkilöstömenojen osalta. Yleishallinnossa (110) tulot alittuivat 0,232 M (12,1 %), koska hankeavustuksiin oikeuttavat menot alittuivat. Kokonaismenot puolestaan alittuivat 0,708 M (11,2 %) erityisesti eu -hankkeiden sekä keskitettyjen henkilöstö- ja eläkevarausmenojen kohdalla. Elinkeinotoimen (190) määräraha alittui 0,020M (5,2%) Lakes Oy:n maksujen oltua arvioitua pienemmät. Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon (200) tulot alittuivat 0,023 M (10,7 %) ja menot alittuivat 0,172 M (10,2 %) hanketoiminnan toteutuessa ennakoitua pienempänä.

9 9 Sosiaali- ja terveystoimen Tutkimus- ja tukipalvelujen (210) tulot ylittyivät 0,030M (22,5 %) erityisesti toimintaterapien tulojen osalta. Menot alittuivat 0,117 M (4,1 %) rekrytointiyksikön henkilöstömenojen kohdalla. Perusterveydenhuollon (230) tulot alittuivat 0,064 M (4, 8 %) erityisesti vuodeosaston asiakasmaksujen osalta. Menot alittuivat 0,815 M (7,0%) sairaankuljetusmenojen, suun terveydenhuollon ja vastaanottotoiminnan kohdalla. Erikoissairaanhoidossa kaupunginsairaalan (2600) myynti- ja maksutulot alittuivat 0,093 M (15,4 %) ja menot alittuivat 0,188 M (5,6 % ) leikkaustoiminnan ja hoitoosastotoiminnan kohdalta. Erikoissairaanhoidon ostopalvelujen (2650) menot ylittyivät 0,293 M (1,6%) PHSOTEY:n menojen osalta. Koti- ja vanhuspalvelujen (270) tulot ylittyivät 0,310 M (9,7%) kodinhoitoapu- ja tukipalvelumaksujen kertymän ollessa arvioitua suurempaa. Menot puolestaan ylittyivät 0,727 M (4,8 %) Mäntylän ja Kanervalan asumispalveluyksiköiden sekä vanhainkodin kohdalta. Vammaisten erityispalveluissa (280) tulot alittuivat 0,014 M (7,2 %) laitospalvelumaksujen osalta ja menot alittuivat 0,011 M (0,2 %) asumis- ja laitospalvelumenojen osalta. Sosiaalipalveluiden (290) tulot ylittyivät 0,388 M (19,9 %) erityisesti lasten ja perheiden palvelujen myyntituotoista johtuen. Määräraha ylittyi 0,701 M (5,4 %) lapsiperheiden sosiaalityössä, päihdehuollon asumispalveluissa ja toimeentuloturvassa. Opetus- ja koulutuspalvelujen hallinnon (400) menot alittuivat 0,027 M (6,4%) mm. ostopalvelumenojen ja muiden toimintamenojen osalta. Peruskoulutuksen (410) tulot ylittyivät 0,128 M (47,6 %) kotikuntakorvauksina saaduista maksuista johtuen. Menot alittuivat 0,227 M (1,7 %) ennakoitua pienemmistä henkilöstö- ja vuokrakuiluista johtuen. Lukion (416) tulot ylittyivät 0,030 M (22,0 %) myyntituottojen ja projektien avustustulojen kohdalta. Musiikkiopetuksen (417) tulot alittuivat 0,019 M (11,5 %) lukukausimaksujen tuotosta johtuen. Muun koulutuksen (418) menot alittuivat 0,013 M (3,2 %) eläkevakuutusmaksujen osalta ( Heinolan Seudun koulutusky). Varhaiskasvatuspalvelujen (420) tuloarvio alittui 0,089 M (8,3 %). Menoarvio alittui 0,146 M (1,6%) henkilöstö- ja vuokramenojen kohdalla. Kirjastopalvelujen (430) määräraha ylittyi 0,038 M (4,3 %) johtuen koneiden ja kaluston kunnossapitomenoista ja henkilöstömenoista.

10 10 Nuorisopalvelujen (440) menot alittuivat 0,025 M (2,4 %) erityisesti työpajatoiminnan henkilöstömenojen osalta. Kulttuuripalvelujen (450) tulot ylittyivät 0,014 M (1,8 %) yleisesti ennakoitua suuremmista maksutulokertymistä johtuen. Menot ylittyivät 0,027 M (2,1 %) sekä kulttuuripalvelujen järjestämisessä että museotoiminnassa. Liikuntapalvelujen (475) tulot alittuivat 0,014 M (3,4 %) uimahallin tuottojen ollessa ennakoitua pienemmät. Menot ylittyivät 0,060 M (3,3%) jäähallin ja terveysliikuntahankkeen kuluista johtuen. Teknisen toimen hallinnon ja pelastustoimen (500) tulot ylittyivät 0,033 M (7,5 %) monistuskeskuksen sisäisistä myyntituloista johtuen. Maankäytön ja mittaustoimen (502) tulot ylittyivät 0,130 M (12,1 %) maanvuokratuottojen, myyntien ja maksujen kohdalta. Menot alittuivat 0,020 M (1,5 %) johtuen henkilöstömenosäästöistä. Tehtävän Metsä- ja kalatalous ja lintutarha (504) tulot alittuivat 0,100 M (13,4 %), koska tavoiteltuihin metsänmyyntituloihin ei päästy eikä lintutarha saanut ympäristöministeriön avustusta. Menot ylittyivät 0,021 M mm. puunmyyntiin liittyvästä oikeusprosessista johtuen. Kunnallistekniset työt ja puistot (505) tuloarvio ylittyi 0,085 M (4,3 %) joukkoliikenteen tuesta johtuen. Menot ylittyivät 0,224 M (4,9 %) nousseista polttoaine- ja sähkökuluista sekä kuljetuspalveluista ja koneiden kunnossapitokustannuksista johtuen. Vesihuoltolaitoksen (516) tulot alittuivat 0,205 M ( 5,4 %) laitoksen myyntituotoista johtuen. Menot ylittyivät 0,093 M (3,9 %) lähinnä sähkö-, henkilöstö- ja ostopalvelumenoista johtuen. Rakennusten ja isännöinnin (520) tulot ylittyivät 1,459 M (23,6 %) johtuen Heinolan Vuokra-asunnot Oy:n kanssa tehtyihin omaisuusjärjestelyihin liittyvistä luovutusvoitoista. Myös ulkoiset vuokratuotot ylittyivät. Tehtävän menot ylittyivät 1,475 M ( 26,7 %) pääosin em. omaisuusjärjestelyissä ja Karelia-Upofoor Oy: myynnissä kirjatuista myyntitappioista. Myös rakennusten kunnossapito-, lämmitys- ja sähkömenot ylittyivät. Ruoka- ja siivouspalvelujen (550) tulot ylittyivät 0,216 M (3,4 %) ja menot ylittyivät 0,084 M (1,3 %). Mäntylän asumispalveluyksikön menot ja sisäinen laskutus ylittyivät. Ympäristötoimen (594) tuloarvio ylittyi 0,010M (6,9 %) ympäristönsuojelun ja terveysolojen valvonnan osalta. Menot ylittyivät 0,013 M (2,0 %) terveysolojen valvonta- ja eläinlääkintähuoltomenojen osalta. Rakennustarkastuksen (596) tulot ylittyivät 0,123 M (51,1 %) johtuen rakennusvalvontamaksuista sekä kaupungin omien investointikohteiden valvontatehtävistä (valmistus omaan käyttöön). Maaseututoimen (650) tulot ylittyivät 0,014 M (352,3 %) maatalouslomituksen eläkevakuutusmaksuista saaduista korvauksista sekä peltojen vuokratuotoista johtuen.

11 11 Menot alittuivat 0,017 M (17,9 %) henkilöstömenojen ja asiantuntijapalvelujen kohdalta. Tuloslaskelmaosa Verotulot (700) tuottivat 0,178 M (0,3 %) arvioitua enemmän. Kunnallisverotulot ylittyivät 0,899 M, kun yhteisöverotulot alittuivat 0,689 M. Käyttötalouden valtionosuuksia (710) kertyi 1,160 M (3,4%) enemmän kuin oli arvioitu. Tehtävän korot ja muu rahoitus (720) budjetoitu sitova nettotulo ylittyi 0,300 M (30.4%). Korkokulut alittuivat ja energiarahastolle budjetoitu nettotulo ylittyi. Myös omaisuuden myynneistä kirjatut voitot ja tappiot poikkesivat talousarvioennusteesta. Ks. sivut Investointiosa Kiinteistöjen myynteihin budjetoidusta 1,4 M :n tulosta kertyi 0,183 M ja ostoihin osoitetusta 0,2 M :n määräraha käytettiin vain 0,005 M. Osakkeisiin ja elinkeinojen kehittämisinvestointeihin budjetoidut tulot (0,322 M ) teollisuustilojen takaisinlunastamisista ylittyivät, kun Karelia-Upofloor Oy:n vielä lunastamattomat tilat myytiin 4,2 M :lla ja Heinolan Vuokra-asunnot Oy:lle apporttina siirretyt osakkeet käsiteltiin luovutuksen osalta myös myyntituloina. Myyntituottoja kirjattiin yhteensä 6,791 M. Menojen kohdalla varattu määräraha ylittyi 3,070 M, koska Heinolan Vuokra-asunnot Oy:n osakepääoman korotukseen (apportti) ei oltu varattu määrärahaa. Konsernihallinnon irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetutun määrärahaan (0,313 M ) käyttö alittui 0,086 M (27,4 %). Terveystoimen irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetutun määrärahaan (0,200 M ) käyttö alittui 0,055 M (27,4 %). Talo-osaston rakennuksiin kirjattiin myyntituloina Heinolan vuokra-asunnoille kiinteistökaupalla siirtyneen Pehtoorinkatu 1:n ja apporttiomaisuutena siirtyneiden muiden asuinrakennusten menojäännökset 1,927 M. Talousarviossa ei oltu varauduttu näihin investointituloihin. Määrärahan (3,940 M ) käyttö alittui 0,945 M (6,6 %), koska palo- ja pelastustoimen rakennuskohteiden menoarviot alittuivat. Varhaiskasvatuksen rakennuksiin oli varattu 0,057 M käytettäväksi Kettukallion, Jyrängön ja Rullan päiväkotien korjaustöihin. Käyttö alittui 0,012 M (21,7 %). Koulurakennuksiin oli varattu 1,635 M :n määräraha käytettäväksi Seminaarin ja Niemelän koulun (Niemelä -talon) korjauksiin. Määrärahan käyttö alittui 0,011 M (0,7 %). Terveydenhuollon rakennuksiin (sairaala) oli osoitettu määrärahaa 0,705 M, jonka käyttö alittui 0,059 M (8,54 %).

12 12 Sosiaalihuollon rakennuksiin ( Hopeasilta ja Kanervala) oli osoitettu 0,094 M :n määräraha, jonka käyttö alittui 0,029 M (31,3 %). Kanervalan kaukolämpötyöhön saatiin korjausavustusta 0,010 M, mihin talousarviossa ei oltu varauduttu. Katujen, viemärien ja vesijohtojen rakentamiseen oli osoitettu määrärahaa 1,365 M, jonka käyttö alittui 0,187 M (13,7%). Puistojen ja yleisten alueiden rakentamiseen oli varattu 0,052 M, josta jäi käyttämättä 0,019M (36,3%). Matonpesupaikkoja ei rakennettu ja arvioitua 0,035 M avustustuloa ei saatu. Teknisen toimen irtaimiston hankintaan osoitettu 0,325 M ylittyi 0,078 M (24,1 %). Vesihuoltolaitoksen investointeihin oli varattu määrärahaa 1,382 M, jonka käyttö alittui 0,052 M (3,1 %). Investointituloiksi oli merkitty 0,435 M, joka puolestaan alittui 0,163 M (37,6 %). Rahoitusosa Antolainojen (900) määräraha ylittyi 1,250 M. Pehtoorinkatu 1:n myyntiin liittyi kauppahinnan ja varainsiirtoveron kattavan lainan (1,250 M ) myöntäminen Heinolan Vuokra-Asunot Oy:lle. Laina oli budjetoitu jo vuoden 2011 talousarvioon. Kaupanteko pitkittyi eikä lainaa ei oltu budjetoitu enää vuodelle Talousarviolainat (910) on nettositova tehtävä, jossa sekä lyhennyksiksi (menoiksi ) että uusien lainojen nostoiksi (tuloiksi) oli arvioitu 5,3 M. Uusia lainoja ei nostettu ja vanhoja lyhennettiin 5,478 M Kaupungin henkilöstö Henkilöstön kokonaismäärä oli 1357 (2011: 1362) joista työllistettyjä oli 41 (2011:36). Tilikaudelta on laadittu erillinen henkilöstökertomus, jonka mukaan palkkojen ja palkkioiden suoriteperusteinen yhteismäärä on 43,691 M, mikä oli 6,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna (2011: 40,788). Oleellisia muutoksia henkilöstössä, poissaoloissa ja työskentelyolosuhteissa ei tapahtunut Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kaupungin talous on vahvistunut viime vuosina johtuen sekä säästötoimista että valtionosuuksien ja verotulojenkin suhteellisen suotuisasta kehityksestä. Vahvistumiseen on vaikuttanut osaltaan vähäinen investointitoiminta, joka vilkastui vuonna Taloussuunnitelmassa on myös kaavailtu lähivuosille merkittäviä hankkeita. Valtiontalouden alijäämäisyyden eli ns. kestävyysvajeen korjaustoimet ovat kuntatalouden uhkana ja ne tulevat todennäköisesti vaikuttamaan supistuvien valtionosuuksien ja julkishallinnon tehtäväjaon muutosten kautta. Valtion ajama kuntarakenneuudistus rajoittaisi toteutuessaan laajasti kuntien itsenäistä päätöksentekoa. Uudistus koskisi mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista sekä

13 13 valtion ja kuntien välisen tehtävä- ja kustannustenjaon tarkistamista. Uudistukset edellyttävät useiden lakien muuttamista. Kuntatasolla tehtävä käsittely lausuntoineen ja muine selvityksineen tulee vaatimaan paljon työtä viranhaltija- ja luottamushenkilövalmistelussa. Kuntarakenneuudistuksen toteutuminen ja ajoittuminen ovat kuitenkin hyvin epävarmalla pohjalla. Lähivuosien suunnitelmissa ovat kustannuksiltaan merkittävät rakennushankkeet: paloasema, Niemelän ja Myllyojan koulut, vanhainkoti, sairaala sekä investoinnit vesihuoltoon. Jos investointien tulorahoitus kaventuu edellä kuvattujen uhkien alla oleellisesti, kasvavien nettoinvestointien tuomat rahoituspaineet kanavoituvat veroprosentteihin ja velan ottoon. 1.2 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto riittävää ja luotettavaa, että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan tulee toteutua johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin talouden ja hallinnon sisäisestä valvonnasta ja kaupunginjohtaja valvonnan käytännön toteuttamisesta. Toiminnot on järjestettävä ja toiminta johdettava siten, että kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Valvonnasta vastaa kukin toimielin, esimies ja viran- tai toimenhaltija, joka käyttää viranomaisen päätösvaltaa tai joilla on toimivaltaa kaupungin varojen käytössä. 1. Säännösten ja määräysten noudattaminen Paikalliset säännöt, ohjeet ja ohjelmat on koottu kaupungin intranetiin, josta on myös pääsy mm. laki- ja asetustasoisiin säädöksiin. Henkilökunnalle on järjestetty mm. työlainsäädäntöön ja esimiestehtävien hoitoon liittyvää koulutusta. Lautakunnat ja kaupunginhallitus valvovat viranhaltijapäätösten laillisuutta ja luottamuselinten päätösten laillisuusvalvontaa suorittaa kaupunginhallitus. Kun on havaittu, että säädösten ja ohjeiden tuntemisessa ja hallitsemisessa on puutteita, asiaan on puututtu. Muutamia yksilötason sosiaaliturvaan, terveyspalvelujen saatavuuteen ja perusopetuksen liittyviä valituksia on edennyt oikeusasteisiin. Oikeusseuraamuksia kaupungille näistä ei kuitenkaan ole muodostunut. Arvioidaan, että säädösten ja määräysten noudattamisessa on onnistuttu ja että sisäinen valvonta on ollut riittävä. 2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

14 14 Kaupungin strategiset tavoitteet, menestystekijät ja onnistumista kuvaavat mittarit on laadittu tasapainotettujen tuloskorttien (BSC) muotoon. Talousarvion yhteydessä on asetettu tehtäväkohtaiset vuositavoitteet. Strategian ja tavoitteiden toteutumista on arvioitu osavuosikatsauksien yhteydessä. Talousarvoon taloudelliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet tuloksen ollessa voitollinen ja 2,6 M budjetoitua parempi. Ennakoitua parempi tulos johtui valtionosuustulojen ylittymisestä, korkomenojen alittumisesta sekä sijoitustoiminnan arvioitua paremmasta tuotosta. Lomapalkkavelan laskentatavan muutoksen tuoma 1,1 M :n menonlisäys oli kertaluonteinen oikaisu. Varojen käytön valvontaa suoritetaan myös talousarvioseurannan kautta. Kirjanpitojärjestelmä tuottaa päivittäin automaattisesti käyttöraportit määräraha- ja talousvastuussa oleville. Talousarvion tehtäväkohtaisessa tavoitteenasettelussa on edelleen puutteita. Mitattavia tavoitteita on vähän, tavoitteenasettelu ei ohjaa riittävästi tulokselliseen toimintaan eikä tuloksellisuuden arviointi ole kattavaa. 3. Riskienhallinnan järjestäminen Toiminnan järjestämisen riskienhallinnassa on käytössä turvallisuus- tai varautumissuunnitelmat, joita on tarkistettu toimintaympäristön muuttuessa. Laitosten evakuointi- ja pelastautumisharjoituksia on järjestetty mm. kouluissa ja päiväkodeissa. Jokaisella kiinteistöllä on pelastussuunnitelma. Arvioidaan, että turvallisuusriskit on riittävästi tiedostettu ja niiden torjumiseksi on selvät toimintatavat. Päätöksenteossa ja kiinteistöhallinnossa on suunnitelmia useiden kiinteistöjen rakentamisesta ja peruskorjaamisista. Rakennushankkeiden toiminnallisen koordinaation, toteuttamisen ja rahoituksen suunnittelu ei ole ollut riittävän pitkäjänteistä. Riskinä on, että rakennetaan, peruskorjataan tai otetaan vuokralle tiloja, joiden käyttötarkoitus pitkällä aikavälillä ei ole selvä ja loppuun saakka harkittu. Sosiaali- ja terveystoimessa ja teknisessä toimessa on ollut ongelmia kelpoisuusvaatimukset täyttävän ammattihenkilöstön saatavuudessa. Kaupungin kassavarojen lyhytaikaisessa sijoittamisessa on käytetty hyväksyttyjen sijoitusperiaatteiden mukaisesti vain kotimaisia talletuspankkeja, osakeriskejä ei ole otettu. Energiarahaston sijoitusstrategia on varovainen ja perustuu sijoitusten laajalle hajauttamiselle. Sijoitustoiminnan riskit on tiedostettu ja ne ovat hallinnassa. Kaupungin pitkäaikaiset lainat ovat käytännöllisesti katsoen pelkästään kiinteäkorkoisia niiden keskikorko on alle 3 %. Velkojen korkoriski arvioidaan vähäiseksi. Kaupungin vakuutuksien hallinta on keskitettyä. Vahinkojen omavastuut on pyritty asettamaan toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevälle tasolle. Vakuutusturvan ulkopuolella on muutamia vähäarvoisia kiinteistöjä. Luonnonilmiövahingot eivät myöskään ole vakuutusturvan piirissä eikä kaupungin metsien vakuuttamista ole katsottu taloudellisesti kannattavaksi. Äkillisen runsaan vedentulon aiheuttamien vahinkoriskien torjumiseksi viemäriverkostossa on tehty saneerauksia.

15 15 4.Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Omaisuuden hankinta on pohjautunut määrärahapäätöksiin ja määriteltyihin hankintaja sopimusvaltuuksiin. Ulkopuoliset hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettu ja rakentajilta on vaadittu vakuudet. Hankinnoissa ei ole meneillään hallintoriitoja eikä tällä alueella ole sattunut merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Omaisuuden luovutukset ovat koskeneet pääosin kiinteistöjä. Luovutukset on hoidettu siten, ettei oleellisia kauppahintasaamisia ole syntynyt. Valtionosuuksia tai vähennettyjä arvonlisäveroja ei ole jouduttu palauttamaan. Rakennuksissa ja toimitiloissa on suoritettu tarkastuksia ja vuosikatselmuksia, joiden yhteydessä on todettu välittömät kunnostustarpeet. Kunnossapito- ja peruskorjaustoiminta ei ole kaikilta osin toteutunut riittävän pitkäjänteisesti ja suunnitellusti ja samalla on muodostunut ns. korjausvelkaa. 5. Sopimustoiminta Sopimusten laadintaa ja valvontaa koskevia ohjeita on annettu Sisäisen valvonnan yleisohjeessa. Valvonnan ja täytäntöönpanon tueksi kaupungin asianhallinta- ja diaarijärjestelmään on hankittu sopimusten hallinnan atk-sovellus. Sopimustoiminnassa ei ole menneillä hallintoriitoja eikä kaupungille ole sattunut tällä alueella taloudellisia menetyksiä. 6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kaupungin oma sisäinen tarkastus on organisoitu hallituksen alaisuuteen ja tarkastuksessa on yksi osa-aikaisesti tarkastusta suorittava viranhaltija. Tulosalueille on annettu kaupunginhallituksen hyväksymä sisäisen valvonnan yleisohje ja sisäisen tarkastuksen toimintaohje. Tarkastuksen vuosisuunnitelma on julkaistu intranetissä. Tarkastuskohteina olivat mm. tavarahankinnat, niihin liittyvä päätöksenteko ja laskujen hyväksymismenettely. Tarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi on annettu ohjeet. Olennaisia vakavia virheitä tai puutteita ei havaittu. Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma on sovitettu ulkoista tarkastusta hoitavan tilintarkastusyhteisön tarkastusohjelmaan. Sisäisen valvonnan parantamisen pääpaino on johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytäntöjen uudistamisessa. Arvioidaan, että sisäisessä tarkastuksessa on onnistuttu ja että sen resursointi on ollut riittävä.

16 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Alkuperäisen talousarvion mukaan vuosikate oli 5,309 M ja tulosennuste 0,047 M voitollinen. Vuoden aikana alennettiin käyttötalouden tuloarvioita nettomääräisesti 0,261 M ja käyttötalouden määrärahoja korotettiin 2,746 M. Talousarvion vuosikate oli muutosten jälkeen 2,563 M. Kun suunnitelman mukaisiksi poistoiksi oli arvioitu 4,9 M, tarkistetun talousarvion mukainen tulos ennakoi 2,337 M :n tappiota. Tilinpäätöksen toimintakate on 0,2 M ennakoitua pienempi. Vero- ja valtionosuustuloarviot ylittyivät yhteensä 1,338 M. Rahoitustuotot ja -kulut -ryhmän nettotuotto oli talousarviossa 0,047 M, kun tilinpäätöksen mukainen toteutuma on 1,089 M. Tästä energiarahaston nettotuotto on 2,076 M (TA: 1,6 M ). Tilikauden 2012 vuosikate on 5,106 M. Poistoja kirjataan 4,866 M ja tilikauden tulos on 0,238 M. Tilinpäätössiirtoina tuloutetaan yhteensä 0,283 M poistoerojen ja investointivarauksien vähennyksiä. Taseeseen kirjattava tilikauden 2012 ylijäämä on 0,521 M (-11: 1,738). TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (1000 ) (Ulkoiset tulot ja menot) TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT...

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT... Tilinpäätös 1 2 1. Toimintakertomus... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 7 1.1.3.

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu... Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...porin kaupungin viestintä Tilinpäätöksen painatus...porin

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot