M 19/2723/-76/1/10 Koskee: Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732. Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V."

Transkriptio

1 M 19/2723/-76/1/10 Koskee: Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V. 1975

2 Geologinen tutkimuslaitos suoritti kesällä 1975 uraanitutkimuksia Kittilässä karttalehtien ja 11 alueella ja Muoniossa karttalehtien ja 12 alueella. Edelliseltä alueelta löydettiin vain yksi pienialainen säteilyanomalia, kun taas jälkimmäiseltä niitä löydettiin 43 kpl (K. Lång, päiväkirja 1975, liite 1 ja 2). Aihe näihin tutkimuksiin saatiin rajamies Urho Mäkisen lähettämistä radioaktiivisista näytteistä. Taulukossa 1 on Muonion alueen säteilevistä kivistä tehtyjen analyysien tuloksia. Taulukosta näkee, että kaikki pegmatiittinäytteet ovat varsin toriumvaltaisia. Useimpien U/Th-suhde on pienempi kuin 1/100. Joukossa olevat kaksi kvartsiittinäytettä ja yksi biotiittigneissinäyte ovat myöskin toriumvaltaisia. Ainoan poikkeuksen muodostaa biotiittigneissinäyte 28 E, jossa U >Th. Näytteiden Th-pitoisuudet ovat usein melko korkeita. Ne edustavat kuitenkin kaikissa tapauksissa hyvin pienialaisia, joskus vain joidenkin cm 2:ien laajuisia säteilylähteitä. Kuvassa 1 on esitetty löydettyjen säteilevien paljastumien sijainti, liitteissä 1 ja 2 on kuvattu niiden geologiaa. Liitteissä 1 ja 2 esitetyn lisäksi voisi mainita, että pegmatiittijuonet esiintyvät suprakrustisiin kiviin nähden joko diskordantisti tai konkordantisti. Monissa tapauksissa ympäröivä suprakrustinen kivi on metamorfoosin aikana metasomatoitunut ja pitkälle sulanut. Tällaisissa kivissä pegmatiittijuonet ovat usein rajoiltaan epämääräisiä. Muonion alueelta tähän mennessä löydetyt Th-pitoiset pegmatiitit ovat sinänsä varsin vaatimattomia mineralisaatioita. Alue on kuitenkin eräänlainen "radioaktiivinen provinssi", jossa on konkreettinen esimerkki myös uraanin esiintymisestä. Mielenkiintoa herättää esimerkiksi radioaktiivisten paljastumien ja niiden itäpuolella olevan, voimakkaan, NW-suuntaisen ruhjeen mahdollinen suhde. Mikäli alueella aiotaan suorittaa jatkotutkimuksia, kannattaa harkita myös regionaalisten geokemiallisten ja geofysikaalisten menetelmien käyttämistä. Otaniemessä

3

4 Taulukko 1. Muonion alueen säteilevien kivilajien U- ja Th-pitoisuuksia.

5 SELOSTUS URAANITUTKIMUKSISTA KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA LIITE 1

6 KITTILÄ Kittilässä karttalehtien ja alueilla on suoritettu uraanitutkimuksia välisenä aikana. Lähinnä on kuljettu seuraavilla alueilla: Latvajärvi, Pikku- ja Iso-Latvavuoma, Latvakuusikko, Kapustaselkä ja Lappalainen ( ); Isovaara, Paartoselkä ja Kotivaara ( ). Sekä Kittilässä että Muoniossa säteilymittaukset suoritettiin Wallac Oy:n RDSC-11 skintillometreillä, joissa kiteiden suuruudet 1"x 1" ja 2"x 2". Alueen kivilajien säteilyt heikkoja; säteilyarvot 1" x1" kiteisellä skintillometrillä CPM (counts per minute) ja 2"x 2" kiteisellä CPM, joita on pidettävä tausta-arvoina. Taustaa jonkin verran suuremmat arvot ( CPM 1"x1" kiteisellä skint.) saatiin Latvajärven ympäristön happamilla vulkaniiteilla ja Kittilän graniitilla. Yksi voimakas säteilyarvo mitattiin magnetiittipitoisesta, pegmatiittisesta graniitista Kapustaselän NW-osasta (x= , y=524.89), Kittilän graniittialueen NW-reunasta. Pienestä pistemäisestä pesäkkeestä mitattiin 1" x 1" kiteisellä skintillometrillä CPM, säteily ylitti suuremman skintilometrin mittauskyvyn. Anomaalinen alue pinta-alaltaan muutaman neliömetrin luokkaa. MUONIO Viitteet radioaktiivisista kivistä Muoniossa on saatu rajamies Urho Mäkiseltä Särkijärven rajavartiostosta. Hän on tehnyt havainnot lainaksi saamallaan geiger-mittarilla ja lähettänyt näytteitä Geologiselle tutkimuslaitokselle. Tutkimuksia on suoritettu karttalehtien Olostunturi (Kalkinrova, Junkirova, Siepinvaara, Olostunturi, Mielmukkavaara ja Juuvanrova) ja Toras-Sieppi (Kielinen, Lompolorova, Liekopalo) alueilla. Tutkimuksissa on havaittu radioaktiivisuuden liittyvän aina pegmatiittisiin kiviin. Pegmatiitit koostuvat kalimaasälvästä, plagioklaasista, kvartsista, vaihtelevista määristä magnetiittia tai kiillettä. Yleensä runsaasti säteilevät osueet sisältävät enemmän magnetiittia (tai joskus kiillettä) kuin normaalisti. Säteilyä aiheuttavan mineralisaatiota ei varmuudella ole nähtävissä. Normaalisti pegmatiitit säteilevät ympäröivää kivilajia enemmän, CPM 2"x2"

7 kiteisellä skintillometrillä. Parhaimmillaan niitä on voitu seurata 20-30m, leveyden ollessa 0,7-3m:iin. Yleisin radioaktiivisuuden perusteella saatu pegmatiittien kulkusuunta on n Runsaasti säteilevät paikat esiintyvät yleensä pieninä pesäkkeinä (pinta-ala muutama neliömetri), joita yleensä on useampia. Muodoltaan ne ovat (A) joko lähes ympyröitä, joiden keskellä on voimakkain anomalia (kts liitteen kuvaa) tai (b) pitkänomaisia, jolloin esim. 0,1 x 3m suuruisen, voimakkaasti säteilevän, hienorakeisemman juonen ympärille sijoittuu muutaman metrin vyöhykkeenä jonkin verran heikommin säteilevä pegmatiitti. Eniten on voimakkaita anomalioita löytynyt Kielisen alueelta, jossa 1 km2:n alueella on 19 kohtaa, jossa säteilyarvo on 2"x2" kiteisellä skintillometrillä CPM tai yli (1"x1" kiteisellä skint ). Lisäksi on ehkä yhteensä n m2 aluetta, jossa säteilyarvo on vähintään CPM. Voimakkaita anomalioita on löydetty Urho Mäkisen antamien tietojen perusteella Mielmukkavaarasta, Siepinvaarasta, Junkirovasta yhteensä viidestä eri paikasta. Heikkoja anomalioita on löytynyt myös Juuvanrovan N-osista, säteilyarvot parhaimmillaan 20 00O CPM. Analyysituloksia: Näyte 30137, lähettäjä Urho Mäkinen. U 320 ppm Th 8080 ppm Näyte 3/MKla -75, Kielinen U 120 ppm Th 7200 ppm

8 Alueen muut kivilajit (kvartsiitti, sillimaniittigneissi, gneissigraniitti, granodioriitti) säteilevät 2"x2" kiteisellä skintillometrillä CPM ja 1 "x1" käteisellä CPM. Alueen kallioperää on tutkinut ja kartoittanut Geologisen tutkimuslaitoksen kallioperäosaston geologi Matti Lehtonen. Kittilässä, elokuun 8 pnä

9 Liite 1

10 SELOSTUS URAANITUTKIMUKSISTA MUONIOSSA LIITE 2

11 Uraanitutkimuksia on suoritettu Muoniossa seuraavilla alueilla: Torasjärven N- ja E-puoliset maat (Karttalehti Toras-Sieppi), Särkitunturi, Olostunturin W-osat (karttalehti Olostunturi), Nivunkitunturi Luovamaa, Kuorarova (karttalehti Nivunkitunturi), Pahtakurunmaa, Marttavaara ( Pahtonen). Löydetyt anomaliat Sääskenmaa: kaksi pegmatiitti-irtolohkaretta, säteily yli cpm. Kahdessa muussa irtolohkareessa ja cpm. Sijainti Torasjärven N-puolella. Särkitunturi: kolme heikkoa ( anomalioista irtolohkareesta c pm) anomaliaa. Kivilaji pegmatiitti, eräs Kuorarova: 5 anomaliaa ( cpm) pegmaatiitissa Nivunkitunturi: kolme anomaliaa ( cpm), joista yksi irtolohkareesta. Kivilaji pegmatiitti. Pahtakurunmaa: yksi anomalia ( cpm) pegmatiitissa. Kaikissa tapauksissa anomaliat ovat pistemäisiä ja parhaassa tapauksessa pinta-alaltaan muutaman neliömetrin luokkaa. Päinvastoin kuin esim. Kielisessä anomaliat eivät muodosta mitään systeemiä, joten yksityistä pegmatittijuonta on vaikea seurata. Juonten paksuus yleensä vähintään 1-2m. Kittilässä, elokuun 19 pnä

12

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Työ raportti 98-56 II Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Kai Front Seppo Paulamäki Markku Paananen Elokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30

Lisätiedot

GEOLOGINEN YLEIS KARTTA

GEOLOGINEN YLEIS KARTTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS SUOMEN GEOLOGINEN YLEIS KARTTA THE GENERAL GEOLOGICAL MAP OF FINLAND LEHTI - SHEET B 1 TURKU KIVILAJIKARTAN SELITYS WITH AN ENGLISH SUMMARY KIRJOITTANUT MAUNU HARME HELSINKI 1960

Lisätiedot

KYANIITTI- JA PYROFYLLIITTIESIIN- TYMÄT POH JOIS-KARJALASSA

KYANIITTI- JA PYROFYLLIITTIESIIN- TYMÄT POH JOIS-KARJALASSA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS GEOTE KNILLISIA JULKAISU JA N:o 63 KYANIITTI- JA PYROFYLLIITTIESIIN- TYMÄT POH JOIS-KARJALASSA KIRJOITTANUT ERKKI AUROLA 10 KWAA JA 3 TAULUKROA TBKSTISSfi WITH AN BNGLISH SUMMARY

Lisätiedot

1 978 GEOLOGISISTA KENTTATOISTA PYHÄJÄRVEN OL LEHDELLÄ 3321 ERKKI MARTTILA OUTOKUMPU OY MALMINETS INTÄ KOKKOLA

1 978 GEOLOGISISTA KENTTATOISTA PYHÄJÄRVEN OL LEHDELLÄ 3321 ERKKI MARTTILA OUTOKUMPU OY MALMINETS INTÄ KOKKOLA RAPORTTI KESAN 1 978 GEOLOGISISTA KENTTATOISTA PYHÄJÄRVEN OL LEHDELLÄ 3321 ERKKI MARTTILA OUTOKUMPU OY MALMINETS INTÄ KOKKOLA RAP0RTT;I KESAN 1978 GEOLOGISISTA KENTTATOISTA Kesän 1978 geologiset kenttätyöt

Lisätiedot

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola L/137/42/2014 Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN

Lisätiedot

Mikko Honkamo. YOHJOIS-POHJANMAAN VULKANIITIT Lapin vulkaniittiprojektin raportti

Mikko Honkamo. YOHJOIS-POHJANMAAN VULKANIITIT Lapin vulkaniittiprojektin raportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Tutkimusraportti 89 Report of Investigation 89 Mikko Honkamo YOHJOIS-POHJANMAAN VULKANIITIT Lapin vulkaniittiprojektin raportti Summary: Volcanic rocks

Lisätiedot

Kallioperän rakennettavuuteen liittyvien tulkintojen arviointi pääkaupunkiseudulla tunnelikartoitusten ja -tutkimusten perusteella, johtopäätökset

Kallioperän rakennettavuuteen liittyvien tulkintojen arviointi pääkaupunkiseudulla tunnelikartoitusten ja -tutkimusten perusteella, johtopäätökset Geologian tutkimuskeskus Arkistoraportti 11/2012 6.2.2012 Espoo Kallioperän rakennettavuuteen liittyvien tulkintojen arviointi pääkaupunkiseudulla tunnelikartoitusten ja -tutkimusten perusteella, johtopäätökset

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 26.4.2013. Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 26.4.2013. Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Oulun geoenergiapotentiaali Työn toteuttaja: Geologian tutkimuskeskus Länsi-Suomen

Lisätiedot

Outokumpu Oy Malminetsintä. Perapohjan alue. Sijainti

Outokumpu Oy Malminetsintä. Perapohjan alue. Sijainti Outokumpu Oy Malminetsintä Sijainti Perapohjan alue Perapohjan alue muodostaa selvästi rajoitetun muodoltaan kolmiomaisen geologisen yksikön, jota pohjoispuolella reunustaa Keski-Lapin graniittialue ja

Lisätiedot

MUNKINSEUDUN GEOLOGIAA. Koonnut Jani Hurstinen. Kuvat tekijän ellei toisin mainittu.

MUNKINSEUDUN GEOLOGIAA. Koonnut Jani Hurstinen. Kuvat tekijän ellei toisin mainittu. MUNKINSEUDUN GEOLOGIAA Koonnut Jani Hurstinen. Kuvat tekijän ellei toisin mainittu. Munkinseudulla tarkoitetaan tässä yhteydessä lähinnä Munkkiniemen ja Munkkivuoren alueita Helsingin länsiosassa (kuva

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Ihmisen radioaktiivisuus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Ihmisen radioaktiivisuus Jokaisessa ihmisessä on radioaktiivisia

Lisätiedot

Luku 5 POHJOIS- SUOMEN LIUSKEALUEET, KERROS- INTRUUSIOT JA GRANULIITTI- ALUE. Ahti Silvennoinen

Luku 5 POHJOIS- SUOMEN LIUSKEALUEET, KERROS- INTRUUSIOT JA GRANULIITTI- ALUE. Ahti Silvennoinen Luku 5 POHJOIS- SUOMEN LIUSKEALUEET, KERROS- INTRUUSIOT JA GRANULIITTI- ALUE Ahti Silvennoinen 141 Pohjois-Suomen kallioperä koostuu pääasiassa arkeeisista ja varhaisproterotsooisista kivilajeista. Nuorempia

Lisätiedot

KIVITIETOA MALMINETSI JALLE

KIVITIETOA MALMINETSI JALLE GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS OPAS 2 KIVITIETOA MALMINETSI JALLE 5. korjdtu painos Kirjoittanut VEIKKO PÄÄKKONEN ESPOO 1976 SISALLYS Kalliopera ja maalajit... 3 Mineraalit... 4 Muoto... 7 Varillisyys......

Lisätiedot

Arviointi tavoite 1 -ohjelman toteuttamisesta Etelä-Savossa

Arviointi tavoite 1 -ohjelman toteuttamisesta Etelä-Savossa Arviointi tavoite 1 -ohjelman toteuttamisesta Etelä-Savossa Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 101:2010 ARVIOINTI TAVOITE 1 -OHJELMAN TOTEUTTAMISESTA ETELÄ-SAVOSSA ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Vesijätön arvo tontin lisäalueena

Vesijätön arvo tontin lisäalueena Maanmittaus 82:2 (2007) 45 Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 22.11.2006 ja tarkistettuna 20.4.2007 Hyväksytty 21.5.2007 Vesijätön arvo tontin lisäalueena Risto Peltola ja Juhana Hiironen Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Kuvailulehti. Kehittämiskeskus 15.6.2007

Kuvailulehti. Kehittämiskeskus 15.6.2007 Julkaisija Kuvailulehti Maanmittauslaitos Julkaisun päivämäärä Kehittämiskeskus 15.6.2007 Tekijät Projektin johtoryhmä: Jukka Lahtinen(pj), Sakari Haulos, Aimo Koskinen, Päivi Mattila, Suvi Rihtniemi,

Lisätiedot

ARVOSTRATEGIAN JA KASVUSTRATEGIAN KANSAINVÄLINEN VERTAILU

ARVOSTRATEGIAN JA KASVUSTRATEGIAN KANSAINVÄLINEN VERTAILU Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatin tutkielma Talousjohtaminen ARVOSTRATEGIAN JA KASVUSTRATEGIAN KANSAINVÄLINEN VERTAILU Value versus Growth Strategy International

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

esihistoriasta. Eero Muurimäki

esihistoriasta. Eero Muurimäki Vastaava toimittaja: Petri Halinen, Albert Petreliuksenkatu 5 C 18, 01370 Vantaa. Puh. 09-8235997. Petri.Halinen@helsinki.fi Toimituskunta: Jouko Pukkila, joukopukkila@hotmail.com Hanna-Maria Pellinen,

Lisätiedot

TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA

TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA Kustavin Loukeenkarin jatulintarha. Valokuva Reino Heikinheimo 2006. V A R S I N A I S - S U O M E N M A A K U N T A K A A V

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta

Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta / KESÄKUU 2011 B Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta Vuosiraportti 2010 Erkki Rantanen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö, maankäyttö ja ympäristö S41/2008/30 Espoo Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Luonnonkiviainesten ja niitä korvaavien uusiomateriaalien käyttö Pirkanmaalla

Luonnonkiviainesten ja niitä korvaavien uusiomateriaalien käyttö Pirkanmaalla Luonnonkiviainesten ja niitä korvaavien uusiomateriaalien käyttö Pirkanmaalla Satu Routa-Lindroos ja Nina Nenonen 11.6.2014 TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan POSKI-hanke Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-323-5

Lisätiedot

KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014. Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi

KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014. Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014 Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi Jaana Itäpalo 29.9.2014 KESKI-POHJANMAAN ARKEOLOGIAPALVELU 1 Tiivistelmä Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu suoritti arkeologista

Lisätiedot

ESPOON ARVOKKAAT GEOLOGISET KOHTEET 2006

ESPOON ARVOKKAAT GEOLOGISET KOHTEET 2006 Liidia Petrell ESPOON ARVOKKAAT GEOLOGISET KOHTEET 2006 Espoon ympäristökeskus Monistesarja 2/2006 Kansikuva: 7.6. Hiidenkirnut, Sorlampi, Brobacka Valokuvat: Liidia Petrell Kartat: Piia Karjalainen Peruskartta-aineistot

Lisätiedot

Tutkimus noviisien olio-ohjelmien suoritusta koskevista mentaalisista malleista

Tutkimus noviisien olio-ohjelmien suoritusta koskevista mentaalisista malleista Tutkimus noviisien olio-ohjelmien suoritusta koskevista mentaalisista malleista Taina Tikansalo 12.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tässä pro gradu -tutkimuksessa

Lisätiedot

Erilaisia elinympäristöjä 1: Ravintoketju ja ravintoverkko

Erilaisia elinympäristöjä 1: Ravintoketju ja ravintoverkko Erilaisia elinympäristöjä 1: Ravintoketju ja ravintoverkko Toimintatehtävät Taustatietoa: Kasveilla eli tuottajilla on käytössään auringon energiaa hyvin paljon. Kasvinsyöjät ja pedot ovat kuluttajia.

Lisätiedot