1 0. YLEISET VAATIMUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 0. YLEISET VAATIMUKSET"

Transkriptio

1 1 0. YLEISET VAATIMUKSET 0.1 TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 0.11 Rakennuskohde ja sen sijainti Laatikkalan vedenottamo Hiukan K7 vedenottamo Hiukan K4 ja K5 vedenottamo Tenetin vedenottamo K1 ja K2 Vuokatin vedenottamo 0.12 Rakennuttaja Sotkamon kunta Yhteyshenkilö: Vesihuoltoteknikko Matti Härkönen GSM LVI-suunnittelija LVI-insinööritoimisto Ruokolainen Ky Lönnrotinkatu 8, KAJAANI Puh. (08) , Fax (08) Yhteyshenkilö: Juhani Tolonen, Työn laajuus Työt tehdään rakennuttajan tarjouspyynnön mukaan. Työt tehdään LVI-piirustusten ja -rakennustapaselostuksen mukaisesti hankintoineen ja asennuksineen täydelliseen toimintakuntoon saatettuna. Työhön kuuluu tarvittavat viranomaistarkastukset. Tarjouksen tekijän on tutustuttava kohteisiin paikan päältä ennen tarjouksen jättämistä. Työhön liittyvät rakennus- ja sähkötekniset työt tekee tilaaja, joka toimii myös pääurakoitsijana Työssä noudatettavat asiakirjat LVI-piirustusten ja rakennustapaselostuksen lisäksi on noudatettava rakennuttajan antamia ohjeita, rakentamista koskevia Suomen lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä hyvää LVI-rakennustapaa. (LVI-RYL).

2 Luovutusasiakirjat Työn valmistuttua tehdään 2 kpl luovutuskansioita. Kansioihin sijoitetaan: - LVI-piirustukset ja rakennustapaselostus - Laitteiden tekniset tiedot, takuukortti, huolto- ja käyttöohjeet sekä liitteet - Kaivopiirustukset Tarkastukset ja käyttöönotto Kohteessa suoritetaan käyttöönottotarkastukset kohteittain Merkinnät Maastossa olevat desinfiointikaivot varustetaan kilvillä, joista käy selville kaivon sijainti. Kilpi kiinnitetään teräsrakenteiseen pilariin Takuuaika Takuuaika on kaksi (2) vuotta. Takuu käsittää urakassa asennetut laitetoimittajan toimittamat laitteet, tarvikkeet ja asennus- sekä säätötyöt. Takuuajan huolto kuuluu urakkaan Laitetarjous Tarjous annetaan rakennuttajan pyynnön mukaisesti.

3 3 2. UV-DESINFIOINTILAITTEET 2.0 Yleistä Vedenottamoiden vesi desinfioidaan suunnitelman mukaisilla laitteilla. Käsiteltävät vedet ovat pohjavesiä. Tämä suunnitelma on ohjeellinen. Yksityiskohtaiset laitevalinnat tekee laitevalmistaja. 2.1 Kohteet Kohteita ovat: - Laatikkalan vedenottamo 45 m 3 /h - Hiukan K7 vedenottamo 40 m 3 /h - Hiukan K4 ja K5 vedenottamo 50 m 3 /h - Tenetin vedenottamo K1 ja K2 40 m 3 /h - Vuokatin vedenottamo 70 m 3 /h 2.11 Laitteistot Laitevaatimukset Yleiset vaatimukset Esim.: Tämä hankintaohjelma sisältää UV-desinfiointilaitteiden hankinnan määrittelyt ja yleiset tekniset vaatimukset. Näistä ehdoista poikkeamiset on ilmoitettava tarjouksessa. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen tehdyt huomautukset poikkeamisista eivät oikeuta lisälaskutukseen. Tarjotuista laitteista on esitettävä valmistaja, toimittaja, merkki, malli, tekniset tiedot jo tarjouksessa.

4 4 Tarjottavan laitteiston teknisiä ominaisuuksia: Ominaisuus määrä yksikkö mahdollsia lisätietoja liite nro Desinfiointikammion tarkat mitat ja lamppujen sijainti siinä Lamppujen lukumäärä kpl Yhden lampun sähköteho kw Yhden lampun UV-C valoteho W Lampun pituus mm Suojaputken halkaisija Suojaputken läpi menevä UVvaloteho % Lampun valotehon heikkeneminen ajan myötä Koko laitteiston kuluttama sähköteho häviöineen (takuuarvo) mm kw Virtausnopeus maksimivirtaamalla m/s tulolaipassa Virtausnopeus maksimivirtaamalla m/s lähtölaipassa Reaktorin tilavuus dm 3 Biodosimetrinen UV-annos J/m 2 perusteluineen Muu UV-annos perusteluineen J/m 2 Painehäviö mitoitusvirtaamalla Kvartsiputken käyttöikä Lampun käyttöikä (takuuarvo) Anturin käyttöikä Muita tietoja: kpa h h

5 5 UV-desinfiointilaitteistot 1. Yleisiä laitevaatimuksia Noudatetaan voimassa olevia standardeja ja määräyksiä. 2. Putkisto Desinfiointikaivojen putkistot kuuluvat laitetoimitukseen, muut putkistot tekee tilaaja. 3. UV-laitteiden mitoitus Tarjottava laitteistot mitoitetaan em. tietoja ja seuraavia perusteita käyttäen: Virtaama Laitteet mitoitetaan ko. kohteen mukaiselle virtaamalle. Laitelukumäärä - Laitteita hankitaan 1 kpl ja sille ohitusmahdollisuus. Veden UV-absorptio Ei ole määritelty. UV-annos Vaadittava annos on saavutettava vielä lampun käyttöiän (takuuarvo) loppuvaiheessa. Primääridesinfioinnissa vaatimuksena on biodosimetrinen annos 400 J/m 2. Jos biodosimetrisiä mittauksia ei ole saatavilla, niin annosta on pyrittävä arvioimaan käytettävissä olevien tietojen avulla. Arviointia voidaan tehdä esimerkiksi keskimääräistä intensiteettiä ja viipymää tai minimiannosperiaatetta käyttäen. Keskimääräisen annoksen (keskimääräisen intensiteetin ja viipymän tulo) on oltava laitetyypistä riippuen vähintään 500 J/m 2 matalapainelampuilla ja 600 J/m 2 keskipainelampuilla. Minimiannoksen (pienimmän intensiteetin ja keskimääräisen viipymän tulo) on oltava vähintään 330 J/m 2 matalapainelampuilla ja 320 J/m 2 käytettäessä keskipainelamppuja.

6 6 Jos laitoksella on hyvin toimiva vedenkäsittelyprosessi, voidaan mitoituksessa käyttää oppaassa esitettyjä annoksen taulukkoarvoja (kpl 13). 4. Laitteiston tietojen antaminen Tarjouksesta on annettava riittävästi yksityiskohtaisia tietoja annoksen riittävyyden, käyttökustannusten yms. seikkojen varmistamiseksi. Tiedot annetaan liitteenä olevalla lomakkeella ja tarvittaessa käytetään lisänä erillisiä selvityksiä. Hydraulisista olosuhteista (kammion mitat ja lamppujen sijainti yms.) on annettava riittävän tarkat tiedot, jotta voidaan tehdä UV-annoksen matemaattinen arviointi/laskenta. 5. Automaatio Laitteiston käyttö tulee olla automaattinen siten, että pumppauksen käynnistyksen ja pysäytyksen yhteydessä (tms. ulkopuolinen viesti) myös UV-desinfiointi pysäytetään siten, että desinfiointi tapahtuu luotettavasti myös näissä tilanteissa. Laitteistoon tulee kuulua seuraavat automaatiotoiminnot: - Laitteen pysäytys ja käynnistys. Tarvittaessa toiminto on esim. seuraava: Kun pumppaus aloitetaan tauon jälkeen, niin laitteisto käynnistyy automaattisesti etukäteen määritellyn ohjelman mukaisesti ja vasta laitteen saavutettua täyden tehonsa pumput/virtaus käynnistetään. - Jos valokenno toteaa valon määrän jäävän liian pieneksi, niin automaatio antaa hälytyksen. - Lamppujen rikkoutumisesta tulee saada lamppukohtainen tieto ja ryhmähälytys, joka siirretään eteenpäin. - Muut automaatiotoiminnot, jotka ovat välttämättömiä laitteiston luotettavalle ja jatkuvalle toiminnalle. Esim. tarvittaessa lämpötilamittaukseen perustuva laitteen pysäytys, jos virtaus on liian kauan yhtäjaksoisesti pois päältä. Toimituksen sisältö Laitteisto Toimituksen sisällön tulee olla vähintään seuraava:

7 7 UV-desinfiointilaitteisto Laitteina käytetään esim. Filterit Oy:n AQUAFIDES UVdesinfiointilaitteita. Tenetin vedenottamon laitteisto sijaitsee rakennuksessa sisällä ja muiden vedenottamoiden laitteistot ulkona kaivoissa. Laitteistojen tulee kestää vedenottamojen paine. Laitevalmistaja tekee tarvittavat asennuspiirustukset ja hyväksyttää ne rakennuttajalla. Tarvittava sähkö/automaatiokeskus edellä esitetyn automaatioselvityksen mukaisine toimintoineen. Keskuksen ja laitteen väliset kaapelit. Kvartsiputkien puhdistusmenetelmä on käsikäyttöinen. Vähintään 1 (yksi) UV-valokenno reaktoria kohti. Näytteenottohanat ennen ja jälkeen laitetta. Ehdotus putkiston toteutuksen periaatteesta ja asennustavasta Tenetin vedenottamon putkityöt tekee tilaaja omana työnä. Kaivoihin tulevat putkistot kuuluvat valmiiksi asennettuna desinfiointilaitetoimituksiin siten, että putket liitetään kaivon ulkopuolella laippoihin. Toimitukseen tulee sisältyä laitteistoon tarvittavista sähkö- ja automaatioasennuksista työpiirustukset. Laitteen ohjauskeskukselle tuleva syöttöjohto ja tarvittavat tiedonsiirtokaapelit hankitaan erikseen. Laitteiston asennuksen valvonta, koekäyttö, käytön koulutus ja opastus. Tarjouksessa on esitettävä koulutukseen käytettävä aika sekä tuntihinta, jos koulutusta halutaan enemmän. Käyttö- ja huolto-ohjeet suomeksi. Ensimmäisen vuoden normaalit huoltotoimenpiteet tarvittavine varaosineen kuuluvat myös toimitukseen. Lisäksi huollon aikana laitoksen henkilökunta on opastettava tekemään huollot myöhemmin itsenäisesti. Näihin on sisällyttävä myös ainakin yksi lamppujen vaihto lamppuineen, vaikka käyttöikä olisi yli vuoden. Näistä normaaleista huoltotoimenpiteistä on esitettävä erittely.

8 8 Varastoon hankittavista sekä tarvittaessa hankittavista varaosista on annettava suositus sekä niiden yksikköhinnat sekä arvio tarpeesta. Ne osat, jotka eivät kuulu varaosaluetteloon kuuluvat mekaanisen takuun piiriin. Takuut Toimintatakuu tulee aina lamppujen käyttöiälle sekä sähkönkulutukselle. Ellei takuuarvoja saavuteta toimittajan tulee maksaa sakkoina laskennollisesti saatava kahden vuoden aikana kertyvä takuuarvoon verrattuna ylimääräinen käyttökustannus. Lampun käyttöiän alentuminen takuuarvoon nähden voidaan korvata myös uusilla lampuilla, joiden käyttöikä korvaa puuttuvan käyttöajan. Sähkökulutuksen takuuarvoon sisältyy myös laitteen keskuksessa kuluva sähköenergia. Sähkön hinta on 0,10 / kwh. Laitteelle tulee antaa 2 vuoden mekaaninen takuu Maastoon sijoitettava desinfiointikaivo Kaivo seuraavin varustein esim: - PAVE Spiro d=2000, josta huoltokuilu 500 mm, kaivon korkeus sijoituspaikan mukaan huomioituna putken syvyys. - Materiaali Weholite kierresaumaputki PE-HD - Nostokorvakkeet 2 kpl - Alumiinikansi 800 x 800 lukittava saranoitu - Lämpöeristevälikansi - Tuloyhde laipalla, kaivon ulkopuolella - Lähtöyhde laipalla, kaivon ulkopuolella - Runkoputkisto RST läpi kaivon josta UV laitteen haaroitus - UV laite virtaamalle m 3 /h - UV putken vaihto miesluukun kautta - UV-laitteen ohitusmahdollisuus venttiilijärjestelyin - Näytteenottohana ennen ja jälkeen laitteen - Sulkuventtiili - Alumiinitikkaat - Seinäasennusteline - Sähkökeskus 240 V / UV keskus 1 kpl IP 54 - Lämmitin itsesäätyvä - Valot - Automaattinen tyhjennyspumppu, - Lattiavesihälytys Vippa /

9 9 2.2 Putkisto Putkisto tehdään rst-teräsputkesta hitsaus- ja laippaliitoksin. Maastoon tulevat desinfiointikaivot liitetään maastossa oleviin muoviputkiin. Putkiliitokset vetoa kestävin laipoin, esim. System Lining Sulkuventtiilit Sulkuventtiilit Lining sulkuventtiileitä (NP 10) Lining -laipoin. Pultit ja mutterit rst-terästä. Tiivisteet vesilaitoksen hyväksymää materiaalia Huuhtelu Laitteistot huuhdellaan siten, että niihin ei jää käyttöä estäviä roskia Painekoe Putkiston pitävyys tarkistetaan tarvittaessa painekokeella. 6. URAKKARAJAT 6.0 Yleistä Kaikki työhön liittyvät rakennustekniset työt (RU) ja sähkötyöt tekee vesilaitos Rakennusteknisiä töitä (Tilaaja) - desinfiointikaivojen tarvitsemat kaivannot, täytöt, tuennat, suojaukset, kaivannon yläosan teko viereistä rakennetta vastaavaksi jne. Kaivannot ja työt tehdään noudattaen julkaisua Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, asennusohjeet, RIL ylimääräisen maan kuljetus pois - desinfiointikaivojen asennus ja ankkurointi laitevalmistajan ohjeiden mukaan - putkistojen tyhjennys desinfiointilaitteiden asennuksen ajaksi - Tenetin vedenottamon asennustilan siivous asennusten jälkeen.

10 Sähkötyöt (Tilaaja) - desinfiointilaitteiden ja kaivojen sähkösyöttö jatkohälytysten ja ulkopuolisen ohjauksen kaapelointi suunnitteluineen laitetoimittajan ohjeiden mukaan. Sähkösyöttöjen lähtöpaikat selvitetään paikan päältä. Laitteiden tehontarpeet tulee saada laitetoimittajalta kaivokohtaisesti - ohjaukset, hälytykset, mittaukset - ulkoinen ohjaus ON/OFF - pyyhkijän virtalähde - UV-intensiteetin mittaus ma - normaalikäytön esihälytys, hälytys - lukitus virtauksen pysähtyessä - lukitus korkeasta lämpötilasta - lattiavesihälytys. Kajaanissa 31 päivänä lokakuuta 2011 LVI-INSINÖÖRITOIMISTO RUOKOLAINEN KY

11 VEDENOTTAMOT UV-desinfiointilaitteet SOTKAMO RAKENNUSTAPASELOSTUS Työnro 1147 LVI-INSINÖÖRITOIMISTO RUOKOLAINEN KY Lönnrotinkatu 8, KAJAANI Puh. (08) , , Fax (08)

12 SISÄLLYSLUETTELO 0. YLEISET VAATIMUKSET 0.1 TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 2. UV-DESINFIOINTILAITTEET 2.0 Yleistä 2.1 Kohteet 2.2 Putkisto 6. URAKKARAJAT 6.0 Yleistä

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 38 / 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 12.6.2009 Kainuun maakunta kuntayhtymä IT-turvahuoneratkaisu Tarjouspyyntö Hankintamenettely: Asiakirjat liitteineen Hankintapäällikkö Laila Härkönen

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015

Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Päivitetty 2.1.2015 Tähän julkaisuun on koottu ohjeita kaukolämpösuunnittelusta ja -urakoinnista Helenin verkkoalueella. Julkaisu sisältää myös

Lisätiedot

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007 Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee tästä laadintaohjeesta huomioida vain ne kohdat, jotka liittyvät laadinnan kohteena olevaan sprinklerilaitteistoon

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY JA HANKINTAOHJE 2012 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDANTO 3 2. ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖ 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Asiakirjojen käyttöohjeet

Lisätiedot

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI LUO NN OLL INE NV ALI NTA Käyttö- ja huolto-ohjeet PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI TALOKAIVO OY Terästie 5, 04220 KERAVA Puh (09) 274 4840 / Fax (09) 274 1099 www.talokaivo.fi / talokaivo@talokaivo.fi Sisältö

Lisätiedot

PRUUKIN YHTENÄISKOULU

PRUUKIN YHTENÄISKOULU PRUUKIN YHTENÄISKOULU Seinäjoen Kaupunki AV-JÄRJESTELMIEN HANKINTAOHJELMA VAIHE 1 Asiakirja nro AV-0203 Projekti n:o P02301.P000 Viimeisin muutos 5.5.2015 Laadittu 1.10.2014 Laatija TuH Tark./Hyv. AtH

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä Muistio 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Sisältö Johdanto... 1 1 Mikä on rakennustyötä?... 3 2 Yhteinen rakennustyömaa... 4

Lisätiedot

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 KLTK 1 2007 Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 Suomessa tapahtuneiden vakavien kattilaräjähdysten seurauksena perustettiin vuonna 1963 Kattilalaitosten Räjähdyksiä Tutkiva Komitea (KRTK).

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TUKES-julkaisu 3/2009 PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2009 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2009 Tekijä(t) Julkaisun nimi Tiivistelmä

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

MAXI PILARI-IKI 12 kw kiukaan asennusohjeet erillisellä ohjauskeskuksella

MAXI PILARI-IKI 12 kw kiukaan asennusohjeet erillisellä ohjauskeskuksella MAXI PILARI-IKI 12 kw kiukaan asennusohjeet erillisellä ohjauskeskuksella HUOMIOI SEURAAVAT ASIAT ENNEN MAXI PILARI-IKI 12 kw:n ASENNUSTYÖN ALOITTAMISTA! Lue asennus- ja käyttöohjeet ennen kiukaan asennusta.

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 2 U P O N O R - KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä - K Ä S I K I R

Lisätiedot

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Sisällysluettelo 1. Käyttökohteet...3 2. Lait ja määräykset...3 3. Manta-keskuspölynimurijärjestelmä...3 3.1. Järjestelmä yhdelle

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013. Teknoware Oy

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013. Teknoware Oy TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013 Teknoware Oy 1 Tarkoitus ja soveltamisala Tämän esityksen tarkoituksena on selkeyttää kaikkien poistumisreittien merkitsemisen ja valaisemisen kanssa tekemisissä olevien

Lisätiedot

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2)

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2) Versio 1.0 2012-01-27 Kuva 1. ULOS KOMBIKAIVO PB (2) 1 kpl sisään tulo jako-/ tarkastuskaivolle 130 mm pohjasta 4 kpl ulostuloja (joista 2 kpl ovat valinnaisia) jako-/ tarkastuskaivolle, 30 mm pohjalta

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

Varoituslaitosten tekniset toimitusehdot

Varoituslaitosten tekniset toimitusehdot 2012 2 (53) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Dokumentin soveltamisalue... 5 1.2 Vastuut... 5 1.3 Suomen rataverkolla käytettävien tasoristeyslaitosten erityispiirteitä... 5 1.4 Tärkeitä yleisiä vaatimuksia...

Lisätiedot

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 06/13 Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö-

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot