UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2015 1"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aika klo 18:00-19:12 Paikka Virastotalo, kokoushuone 427 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 10 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 11 Etsivä nuorisotyö Uudessakaupungissa 6 12 Nuoriso- ja raittiusjärjestöjen avustusten jakaminen eri avustuskohdille vuonna Avustettavat kunto- ja terveysliikuntatapahtumat vuonna Valmentaja-avustusta saavat lajit / seurat vuonna Urheiluseura-avustusten jakaminen eri avustuskohdille Tiedotusasiat liikuntapalveluiden strategia

2 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Aika klo 18:00-19:12 Paikka Virastotalo, kokoushuone 427 Läsnä Kolkka Jarmo puheenjohtaja 18:00-19:12 Maikola Seppo varapuheenjohtaja 18:00-19:12 Frii Jani jäsen 18:00-19:12 Kiertokari Vesa jäsen 18:07-18:55 Raivonen Sari jäsen 18:00-19:12 Suves Tarja jäsen 18:00-19:12 Tamsaari Satu jäsen 18:00-19:12 Kuuttila Kirsi jäsen 18:00-19:12 Virtanen Sami jäsen 18:00-19:12 Virtanen Sinikka jäsen 18:00-19:12 Hietamaa Essi nuorisovaltuustonedust 18:00-19:12 aja Jalava Mari museonjohtaja 18:00-18:58 Melos Rauno kulttuurikoordinaattori 18:00-18:58 Airio Tiina nuorisokuraattori 18:00-19:12 Vuori Heidi erityis- ja 18:00-19:12 terveysliikunnan ohjaaja Klubb-Ylilauri Heidi etsivä 18:00-18:27 nuorisotyöntekijä Parviainen Inkeri opetus- ja 18:00-19:12 kulttuuritoimenjohtaja, esittelijä Raitio Pirkko sihteeri 18:00-19:12 Poissa Lalla Sauli jäsen Vainio Atso kaupunginjohtaja Nikula Seppo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Junkola-Lehtonen Maija kaupunginhallituksen edustaja Viik Tiina kirjastotoimenjohtaja Kallio Sinikka talous- ja henkilöstöpäällikkö Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 9-17 Jarmo Kolkka Pirkko Raitio Pöytäkirjan Uusikaupunki tarkastus Sinikka Virtanen Satu Tamsaari Pöytäkirja ylei klo 9-15 sesti nähtävillä

3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Todistaa Pirkko Raitio

4 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KUNULI 9 Kuntalain 58 :n 2 momentissa säädetään: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 41 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar peelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 42 :n mukaan kokouskutsun antaa pu heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjoh taja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähete tään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnä olo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi todettiin, että pykälä 17 Kulttuuri-, nuoriso-, ja liikuntapalveluiden strategia käsitellään pykälä 11 Etsivä Nuorisotyö Uudessakaupungissa jälkeen.

5 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta KUNULI 10 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 53 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tar kastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: päättää, että tämän pöytäkirjan tarkasta jiksi valitaan jäsenet Sinikka Virtanen ja Satu Tamsaari. Pöytäkirja tarkastetaan klo jälkeen sivistyspalvelukeskuksessa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Etsivä nuorisotyö Uudessakaupungissa KUNULI 11 Liite Etsivä nuorisotyö vuosiraportti 2014 Etsivää nuorisotyötä on Uudenkaupungin nuorisopalveluissa toteutettu syksystä 2011 alkaen. Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö esittelee lautakunnan kokouksessa vuoden 2014 tilastoja ja tehdyn työn tuloksia. Nuorisopalvelusta esittelijöiksi kokoukseen saapuvat etsivän nuorisotyöntekijät Heidi Klubb-Ylilauri ja Siiri Suhonen. Lisätietoja: Nuorisotyöntekijä Heidi Klubb-Ylilauri puh Ehdotus: päättää merkitä tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Vesa Kiertokari saapui tämän pykälän käsittelyn alkaessa klo Heidi Klubb-Ylilauri poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

7 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Nuoriso- ja raittiusjärjestöjen avustusten jakaminen eri avustuskohdille vuonna 2015 KUNULI 12 Nuoriso- ja liikuntalautakunnan hyväksymän avustussäännön mukaan (nuoriso- ja liikuntaltk ) paikallisille nuoriso- ja raittiusjärjestöille jaetaan vuosittain seuraavat avustukset: perusavustus - haetaan mennessä kohdeavustus - haku on kolmivaiheinen: mennessä (tammi-huhtikuu), mennessä (touko-elokuu) ja mennessä (syys-joulukuu) - avustus koskee kertaluonteisen toiminnan tukemista (leiri- ja retkitoiminta, kansainvälinen toiminta, tapahtuman järjestäminen, kuljetustoiminta, koulutus tai muu kertaluonteinen tapahtuma). Nuoriso- ja raittiusjärjestöjen avustuksiin on varattu nuoriso- ja liikuntapaveluissa vuoden 2015 käyttösuunnitelmaan 6000 euron määräraha. Lisätietoja nuorisokuraattori Tiina Airio, p Ehdotus: päättää jakaa vuoden 2015 nuoriso- ja raittiusjärjestöille tarkoitetun avustusmäärärahan eri avustusmuotoihin seuraavasti: perusavustukset: 4050 kohdeavustukset: I-haku 650 I-haku 650 II-haku 650 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Avustettavat kunto- ja terveysliikuntatapahtumat vuonna 2015 KUNULI 13 Liite Avustussääntöjen mukaiset urheiluseurojen vuonna 2015 suunnittelemat kunto- ja terveysliikuntatapahtumat Nuoriso- ja liikuntalautakunnassa ( ) hyväksyttyjen avustusten jakoperusteiden mukaisesti lautakunta myöntää avustusta urheiluseuroille kunto- ja terveysliikuntatapahtumien järjestämiseen. Lautakunta avustaa jakoperusteiden mukaisesti noin 20 tapahtumaa ja vuonna 2015 kyseinen avustusmääräraha on euroa. liikuntalautakunnan tulee hyväksyä vuoden alussa urheiluseurojen antamien selvitysten perusteella ne tapahtumat, joita kuluvan vuoden aikana avustetaan. Tapahtumat, jotka ovat saunailtaluonteisia, kampanjatyyppistä seuran perustoimintaa tai liikuntapaikkojen ylläpitoa, eivät täytä kriteerejä. Edelleen on huomioitava, että tapahtuma on terveysliikunnan edistäjänä hyvä, kun siihen on kaikilla mahdollisuus osallistua ja se toteutetaan omassa kaupungissa. Lisäksi avustettavassa tapahtumassa pitää olla vähintään 30 osallistujaa. Varsinaista avustusta hyväksyttyihin ja toteutuneisiin tapahtumiin tulee hakea erillisellä lomakkeella mennessä, jonka jälkeen lautakunta tekee päätöksen avustuksista. Urheiluseurat ovat ilmoittaneet järjestävänsä vuonna 2015 kunto- ja terveysliikuntatapahtumia lukumäärältään seuraavasti: Kalannin Vankka ry 4 Pyhämaan Pyry ry 7 Vakka-Rasti ry 3 Yhteensä 14 Lisätietoja Erityis- ja terveysliikunnanohjaaja Heidi Vuori, Puh Ehdotus: päättää hyväksyä vuoden 2015 avustettavat kunto- ja terveysliikuntatapahtumat seuraavasti: Kalannin Vankka ry 4 Pyhämaan Pyry ry 7 Vakka-Rasti ry 3 Yhteensä 14 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Valmentaja-avustusta saavat lajit / seurat vuonna 2015 KUNULI 14 Liite Perustelut valmentaja-avustusten jaolle vuonna 2015 Nuoriso- ja liikuntalautakunnan hyväksymän avustusten jakoperusteiden mukaisesti valmentaja-avustusta myönnetään vuosittain enintään kuudelle lautakunnan vuoden alussa valitsemalle lajille. Näissä lajeissa seuralla tulee olla menestystä valtakunnalisella tasolla, taikka mahdollisuus lähivuosina päästä tälle tasolle. Huomioon tulee ottaa ensisijaisesti nuorten menestyminen. Valmentaja-avustus on tarkoitettu käytettäväksi valmentajien kouluttamiseen ja valmennustietouden lisäämiseen, jolloin lajimenestyminen paranee ja kehittyy. Liitteessä seurojen toimittamat perustelut valmentaja-avustuksen saamiselle vuonna Vuonna 2015 valmentaja-avustuksen saannille perusteluja ovat esittäneet Jää-Kotkat ry, Kalannin Vankka ry, Kalannin Pallo -65 ry, Uudenkaupungin Ratsastaja ry, Uudenkaupungin Kenttäkarhut ry, UU Koirihait ry ja Uudenkaupungin Pallokerho ry. Perustelujen pohjalta ehdotuksena on, että lautakunta myöntää vuonna 2015 valmentaja-avustusta poikkeuksellisesti yhdeksälle lajille ja seitsemälle urheiluseuralle. Valmentaja-avustusta hyväksyttyjen seurojen tulee hakea erillisellä lomakkeella. Valmentaja-avustuksen suuruudesta seuralle lautakunta päättää pisteytyksen pohjalta keväällä Valmentaja-avustuksiin kohdennettu määräraha vuonna 2015 on euroa. Lisätietoja Erityis- ja terveysliikunnanohjaaja Heidi Vuori, Puh Ehdotus: päättää, että vuonna 2015 valmentaja-avustusta saavat seuraavat lajit (9) / urheiluseurat (7): jääkiekko ringette yleisurheilu hiihto salibandy jalkapallo ratsastus yleisurheilu koripallo Jää-Kotkat ry Jää-Kotkat ry Kalannin Vankka ry Kalannin Vankka ry Kalannin Pallo -65 ry Uudenkaupungin Pallokerho ry Uudenkaupungin Ratsastajat ry Uudenkaupungin Kenttäkarhut ry UU-Korihait ry Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sami Virtanen poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

10 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/

11 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Urheiluseura-avustusten jakaminen eri avustuskohdille KUNULI 15 Liite Vakka-Rasti ry:n toimittama arvio Uudenkaupungin alueen suunnituskarttakuluista vuonna 2015 Nuoriso- ja liikuntalautakunnan hyväksymän avustussäännön mukaan (nuoriso- ja liikuntaltk ) paikallisille urheiluseuroille jaetaan vuosittain seuraavat avustukset: perusavustus > haetaan mennessä kohdeavustukset: > valmentaja-avustus, haetaan mennessä > kunto- ja terveysliikunta-avustus, haetaan mennessä > kartantekoavustus, haetaan mennessä. Vuoden 2015 nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttösuunnitelmassa on varattuna määrärahaa urheiluseurojen avustuksiin yhteensä euroa. Nuoriso- ja liikuntapalvelujen avustusmäärärahasta on myös osoitettu oma määrärahansa koululaisten stipendeille, erityisliikuntaan sekä ennalta kohdentamattomille avustuksille. Vuoden alussa kartantekoavustusta hakevan tulee toimittaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle suunnitelma tehtävistä kartoista ja kustannusarvio. Suunnistuskarttakuluja vuonna 2015 Vakka-Rasti ry:lle tulee seuraavien alueiden osalta, joista kartat valmistuvat tai työt aloitetaan: Kömpänmäki, Villilä, Mörne, Saranperä, Pietinalho, Kieronkallio ja Markanen. Seura ylläpitää karttarekisteriä kotisivuillaan internetissä. Arvio kartantekokustannuksista vuonna 2015 on euroa. Lisätietoja Erityis- ja terveysliikunannaohjaaja Heidi Vuori, Puh Ehdotus: päättää jakaa vuoden 2015 urheiluseura-avustusmäärärahan euroa eri avustuskohdille seuraavasti: perusavustus valmentaja-avustus kartantekoavustus kunto- ja terveysliikunta-avustus erityisliikunta ja kohdentamattomat stipendit Edelleen kulttuuri-, nuoriso- ja päättää merkitä tiedokseen Vakka-Rasti ry:n toimittaman arvion vuoden 2015 suunnistusalueiden kartantekokustannuksista, jotka ovat Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/

13 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Tiedotusasiat KUNULI Uudenkaupungin nuorisovaltuusto kaudella Liite Nimilista nuorisovaltuuston jäsenistä Lisätietoja: Nuorisokuraattori Tiina Airio, puh Nuorisovaltuuston edustajat lautakunnissa vuonna 2015 Liite Nimilista nuorisovaltuuston edustajista lautakunnissa Lisätietoja: Nuorisokuraattori Tiina Airio, puh Pointti.fi verkkopalvelu Uudenkaupungin nuorisopalvelut on ollut mukana pointti.info verkkopalvelussa vuodesta 2011 alkaen. Verkkopalvelussa ovat olleet mukana lähes kaikki Turun seudun kunnat. Vuodesta 2011 vuoteen 2014 Nuorten Turku on toiminut kuntien yhteystahona palveluntuottajaan, joka on Poutapilvi web design Oy. Kuntakohtaiset kulut palvelusta ovat olleet noin 100, jonka palvelun tuottaja (Poutapilvi) on laskuttanut suoraan kunnalta. Nuorten Turku on ilmoittanut, että se luopuu yhteystahona toimimisesta vuoden 2014 loppuun mennessä. Yhteystahon tehtävään on pyritty löytämään uutta tahoa. Selvitysten pohjalta on käynyt ilmi, että mikään taho ei ota tehtävää hoitaakseen ilman, että jatkossa mukana olevat kunnat maksavat myös yhteystaholle siitä, että joku hoitaa ko. tehtävät ja yhteydenpidon palvelun tuottajaan. Laskennallisesti kustannukset jakautuvat kunnan asukasluvun mukaan. Uudenkaupungin osalta hinta olisi 700 /v ja tämän lisäksi tuo n. 100 /v ylläpitokuluja. Nuorisopalveluissa on päätetty luopua palvelussa mukana olosta. Nuoret eivät, aktiivisesta markkinoinnista huolimatta, ole neljän vuoden aikana löytäneet verkkopalvelua ja ottaneet sitä omakseen. Palvelu ei ole saavuttanut tavoitettaan; olla ajankohtaisen tiedon välittäjänä nuorille nuorisopalvelujen toiminnasta. Jatkossa myös hinta tulisi nousemaan palvelun hyötyyn nähden suureksi

14 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Lisätietoja: Nuorisokuraattori Tiina Airio, puh liikuntalautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset Liite Luettelo viranhaltijapäätöksistä Kalanti-Seura ry:lle on myönnetty lupa järjestää museon piha-alueella sekä museon tiloissa kotiseutujuhla Kalantipäivä Uimaopettaja-uinninvalvojan määräaikaiseen työtehtävään on valittu Samuel Kaila. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi merkittiin tiedoksi Uudenkaupungin yhtenäiskoulun rehtori Jukka Silvolan viranhaltijapäätös koskien Viikaisten koulun kentän luovuttamista Koirakerho Rähmä-Käpälät ry anomukseen saada järjestää rally-tokokisat Viikaisten koulun kentällä.

15 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ liikuntapalveluiden strategia KUNULI 17 Liite Uudenkaupungin kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden strategia vuosille Uudenkaupungin kaupungin strategia "Elinvoimainen uusi kaupunki Uudenkaupungin strategia" on hyväksytty kaupunginvaltuustossa alkuvuodesta Uudenkaupungin kaupungin strategia ulottuu vuoteen Strategiassa on kaksi painopistealuetta: terve talous ja hyvinvoivat asukkaat. Strategian tavoitteena on, että Uudessakaupungissa on sujuvat arjen palvelut, kaupungissa investoidaan tulevaisuuteen ja kaupungin taajamat elävät. Strategian mukaan Uudenkaupungin johtaminen ja toimintakulttuuri on ennakoivaa, yhteistyökykyistä, kokeilevaa ja oppivaa. Uudenkaupungin sivistyspalveluissa on laadittu em. kaupunkistrategiaan perustuen palvelukeskukselle kaksi strategiaa. 1. opetus- ja kasvatuspalveluiden strategia ja 2. kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden strategia. Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden strategiassa määritellään po. palveluiden kehittämisen suuntaviivat lähivuosiksi. Strategiassa osoitetaan keskeisimmät valitut linjaukset. Strategiset päämäärät ja tavoitteet kuvaavat tulevaisuuden tahtotilaa eli sitä, millaisiksi kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden halutaan kehittyvän. Strategia pitää sisällään valintoja ja keinoja, joilla päämäärät ja tavoitteet tullaan saavuttamaan. Uudenkaupungin kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden strategiaa on valmisteltu vuoden 2014 kesästä lähtien. Aluksi stragiatyössä oli mukana kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden esimiehet. Strategiaa on käsitelty esimiespalavereissa ja esimiehet ovat puolestaan käyneet keskusteluja henkilöstön kanssa strategisista päämääristä ja tavoitteista. on osallistunut strategian laadintaan. Lautakunta on pureutunut strategiaan kokouksissaan ja Kiireinen kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden strategian lukija ja strategiaan perehtyjä voi tutustua asiakirjaan poimimalla strategisista päämääristä ja tavoitteista ydinasiat, jotka on korostettu ja kirjoitettu oranssilla. Muu tekstiosuus ennen muuta taustoittaa ja syventää ydintavoitteita ja -päämääriä. Lisätietoja: Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviainen,

16 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ puh , museojohtaja Mari Jalava, puh , kulttuuriohjaaja Rauno Melos, puh , kirjastotoimenjohtaja Tiina Viik, puh , nuorisokuraattori Tiina Airio, puh , erityis- ja terveysliikunnanohjaaja Heidi Vuori puh Ehdotus: päättää hyväksyä Uudenkaupungin kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden strategian vuosille ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tämä pykälä käsiteltiin pykälä 11 jälkeen. Vesa Kiertokari poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo Mari Jalava ja Rauno Melos poistuivat tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2015 1 (13)

KEURUUN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2015 1 (13) KEURUUN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2015 1 (13) Tekninen lautakunta AIKA 04.02.2015 klo 17:30 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5.5.2015

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5.5.2015 Pöytäkirja 2/2015 1 Aika 05.05.2015 klo 17:30-19:16 Paikka Lammenkatu 18, Outokumpu, Monitoimitila Osallistujat Läsnä Pekkanen Niina puheenjohtaja Westman Juhani varapuheenjohtaja Laeslehto Tuula jäsen

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 1 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI TALOUS 1000 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatulot 5,1 5,5 0,0 5,5 5,1 0,5 91,8 Toimintamenot

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Rauno

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivu 66 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 3.9.2014 kello 18.38 21.23 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 14.04.2015 klo 16:15-19:00 Paikka, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Osallistujat Läsnä Jeskanen Reijo puheenjohtaja Oksman Raimo varapuheenjohtaja Alava Annu jäsen

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot