EU:sta suuntaviivat kääntäjäkoulutukseen KAJ:n sivusto uudistui Mikko Mutka vaihtoi käännökset lokalisointiin Miksi tuntuu, etten riitä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:sta suuntaviivat kääntäjäkoulutukseen KAJ:n sivusto uudistui Mikko Mutka vaihtoi käännökset lokalisointiin Miksi tuntuu, etten riitä?"

Transkriptio

1 EU:sta suuntaviivat kääntäjäkoulutukseen KAJ:n sivusto uudistui Mikko Mutka vaihtoi käännökset lokalisointiin Miksi tuntuu, etten riitä?

2 Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A (6.krs), Helsinki Puheenjohtaja Anita Tuohino Puhelin Sähköposti Toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik Puhelin Sähköposti Jäsentietojen muutokset, valtakirjat ja jäsenmaksut Akavan Erityisalat ry:n jäsensihteerit sähköposti: Palvelunumero Jaana Honni Katja Kosonen Mary Luokkamäki Jäsenmaksut Kääntäjien ammattijärjestön jäsenmaksu on 1 % päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista ja luontoiseduista sekä Erityiskoulutettujen työttömyyskassan maksamista etuuksista. Ammatinharjoittajilta ja yrittäjiltä jäsenmaksu on 170 euroa. Opiskelija maksaa jäsenmaksua, jos hän on työssä 18 tuntia viikossa tai opetusalalla 8 tuntia viikossa. Ulkomailla työskentelevän jäsenen ja eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 40 euroa vuodessa. Jäsenmaksu kattaa KAJ:n, Akavan Erityisalojen ja työttömyyskassan palvelut. Lisää tietoa ww.kaj.fi/jasenmaksu. MUISTA ILMOITTAA MUUTTUNEET JÄSENTIETOSI! Lakiasiat ja työsuhdeneuvonta (Akavan Erityisalat) Sähköposti: Tuire Torvela, lakimies, yksityissektori, ammatinharjoittajat Kari Eskola, lakimies, yksityissektori Helena Lamponen, lakimies, yksityissektori Seppo Rautiainen, lakimies, kunta- ja valtiosektori Jaakko Korpisaari, asiamies, kuntasektorin sopimukset Kalevi Juntunen, asiamies, valtiosektorin sopimukset Arja Ahola, asiamies, palkkatilastot, tutkimukset Työttömyysturva-asiat Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Puhelin (09) Puhelinajat ma to klo Asemamiehenkatu 2 C, Helsinki Kajawa Käännösalan ammattilaisten ja opiskelijoiden järjestölehti Julkaisija: Kääntäjien ammattijärjestö ry Päätoimittaja: Hanna Gorschelnik Ulkoasu: Vesa A. Junttila, Public Design Oy Painatus: Auranen Oy, Forssa Painos: 2200 kpl ilmestyy 4 kertaa vuodessa Seuraava numero jäsenillä viikolla 38, aineistopvä Tässä lehdessä Toiminnanjohtajalta... 3 Tulkit kokoontuivat Turussa... 4 KAJ:n sivusto uudistui... 5 Käännösalan koulutukselle eurooppalainen standardi... 6 Lokalisointi on tuotekehitystä... 8 Parempaan työelämään: Miksi tuntuu, etten riitä? Turvallisesti kesälomalle Auktorisoitujen kääntäjien koe joulukuussa Tulossa syksyllä KAJAWA 2 08

3 Aika pysähtyä ja katsoa Osallistuin huhtikuussa Turussa järjestettyyn Tulkkauksen yhteistyöseminaariin. Miten mainio tilaisuus, miten mainiot puhujat! Päivän teema, yhteistyö tulkkauksessa, muistutti, että olemme työpaikalla samassa veneessä työskentelimme sitten tulkkeina tai millä tahansa ammattinimikkeellä. Kaikki olemme yhdenvertaisia ja jokainen on tärkeä työpaikallaan, sillä olemme työssä tekemässä jotakin yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Viittomakielen tulkki Nina Nalli esitti seminaarialustuksessaan tulkkien yhdenvertaisuusperiaate ja syrjintäkielto -julistuksen, jonka voit lukea alta. Olkoon se ajatuksena meille jokaiselle ja jokaiselle työpaikalle. Itse seminaarista kerrotaan tämän lehden sivulla 4. Yhdenvertaisuus ei ole sitä, että kaikki tekevät kaikkea. Siksi meidät on palkattu töihin tekemään erilaisia tehtäviä. Työssä jaksamisen ydin on juuri se, että ei yritä tehdä määräänsä enempää. Työnsä äärelle on silloin tällöin hyvä pysähtyä ja katsoa, mitä oikeasti tekee ja miettiä vastaako se sitä, mikä oma perustehtävä on. Maltillinen määrä rönsyjä maustaa työtä ja motivoi eteenpäin, mutta liian monet lisätehtävät kuluttavat rajallisia voimavaroja. Kaikkeen ei ehdi ja siitä on itsekkäästi pidettävä kiinni. Viisas työnantaja tietää tämän. Riittämättömyyden tunteesta ja työn kuormittavuudesta on kirjoitettu tämän lehden sivulla 10 ja 11. Kun oma työnkuva ja tavoite ja työpaikan yhteinen tavoite ovat selviä, on helpompi katsoa mitä työssään saa aikaan ja millainen työn tulos on. Kun tavoite on suhteessa siihen, mitä ehtii ja jaksaa tehdä, silloin oma työsuoritus tuntuu itsestäkin riittävältä ja palkitsevalta. Kesäloman edessä on hyvä aika pysähtyä ja arvioida työtehtäväänsä ja työyhteisön työnjakoa. Kaikki kunnossa? Käsissäsi on muuten aikaisempaa laajempi Kajawa, juttuja on kahden aukeaman verran enemmän. Samaan aikaan Kajawan kanssa julkaistaan KAJ:n uudet internet-sivut tutussa osoitteessa Uudistusten motiivina on halumme kertoa käännösalasta enemmän ja paremmin, ja palvella paremmin sinua, hyvä jäsen. Nautinnollista kesää, nna GorschelnikNautinnollista kesää, toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik, toiminnanjohtaja Toiminnanjohtajalta Yhdenvertaisuusperiaate ja syrjintäkielto Kaikki tulkit ovat yhdenvertaisia työn edessä. Kielletään kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, vammaisuuteen, ikään, työnantajaan taikka tulkkikoulutukselliseen alkuperään, työtaidollisiin ominaisuuksiin, kieleen, palvelun hinnoitteluun, työkokemukseen tai tulkkaukselliseen suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen seikkaan. Nina Nalli Tulkkiseminaari, Turku Seuraavia mukaillen: Euroopan Unionin perus oikeus - kirja III TASA-ARVO, 20 artikla Yhdenvertaisuus lain edessä ja 21 artikla Syrjintä kielto kohta 1. KAJAWA

4 Tulkkauksen yhteistyöseminaari Yhteistyöllä parempiin suorituksiin Mitä yhteistyö tulkkauksessa on? Miksi tulkki ylipäätään on paikalla tulkattavassa tilanteessa? Turussa järjestetyssä Tulkkauksen yhteistyöseminaarissa pohdittiin mitä yhteistyö tulkkauksessa on ja mitä se parhaimmillaan voisi olla. Viittomakielen tulkki Niina Nalli ja konferenssitulkki ja tulkkikouluttaja Helena Karunen alustivat aiheesta. Niina Nalli tiivisti alustuksessaan tulkkauksen perimmäisen syyn: se on toimimista yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tulkki on paikalla, jotta kaksi erikielistä asiakasta pystyvät kommunikoimaan keskenään tasavertaisesti. Jokaiseen tulkkaustilanteeseen kuuluu koordinointia, oli paikalla sitten yksi tai useampi tulkki. Vähintään koordinointia tarvitaan tulkin ja asiakkaan välillä. Asiakas tilaajana ei ole tulkkauksen asiantuntija, eikä välttämättä tiedä, mikä on tarpeellista ja mahdollista, jotta tulkkaustilanne on sujuva ja työn tulos laadukas. Tulkki tietää esimerkiksi mihin työmäärään pystyy tai milloin paikalle tarvitaan useampi tulkki. Vaikka tuleva tulkkaustilanne olisi kuinka selvä, kannattaa olla etukäteen yhteydessä asiakkaaseen. Näin antaa itsestään luotettavan ammattilaisen kuvan, Nalli sanoo. Yhteistyöllä laatua Mitä enemmän paikalla on tulkkeja, sitä tärkeäm - pää yhteistyö ja koordinointi on. Yhteistyö vaikuttaa tulkkauksen laatuun, muistutti Helena Karunen. Tulkkaus on tiimityötä ja on etu, että toimeksiantoon valmistaudutaan yhdessä ja päätetään yhteisistä linjoista. Parhaimmillaan tulkkaustilanteessa pääsee flow-tilaan, jossa kollega antaa termiapua täsmälleen sillä sekunnilla, kun sitä tarvitsee, Helena Karunen kuvaili. Yhä useammin puhuttujen kielten tulkit kohtaavat työssään esimerkiksi viittomakielen tulkkeja tai kirjoitustulkkeja. Joskus tulkit saattavat rakentaa kuvitteellista hierarkiaa, kuten vaikkapa aloittelevien ja kokeneempien tulkkien välille, Nalli sanoo. Yhteistyön lähtökohta on, että kaikki tulkit ovat tasa-arvoisia, muistuttaa Nalli. Kun tulkkaustilanteessa käytetään releketjua ja ketju on pitkä (esimerkiksi japani-englanti-suomiviittomakieli-kansainvälinen viittomakieli), yhteistyön merkitys korostuu. Jos ketju katkeaa, kymmeniä asiakkaita saattaa jäädä ilman informaatiota. Reletulkilla on painava vastuu, sillä toisen tulkin työsuoritus riippuu omasta suorituksesta. Tulkin hyveet nopeus, selkeys ja täsmällisyys korostuvat entisestään. Helena Karunen ja Niina Nalli nostivat esiin alustuksissaan tulkkausalan sisäisen yhteistyön merkityksen. Onnettomiin työoloihin tai kohtuuttomiin työehtoihin ei pidä suostua, sillä jos yksi suostuu niihin tämän kerran, seuraavan tulkin on vaikea perustella kohtuullisia vaatimuksiaan, kun asiakas toteaa, että ennenkin asia on hoidettu näin, Nalli tiivisti. Turussa järjestetty Tulkkauksen yhteistyöseminaari oli järjestyksessä toinen. Seminaari järjestetään joka toinen vuosi. Hanna Gorschelnik 4 KAJAWA

5 Kääntäjien ammattijärjestön uudet www-sivut avattiin toukokuun lopussa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa KAJ:n jäsenviestintää. Osoite säilyy samana. KAJ:n sivusto uudistuu Sivujen sisältöä monipuolistettiin niin, että sivuilla on aikaisempaa enemmän tietoa ammattijärjestöstä, jäsenyydestä ja sen tuomis - ta eduista, mutta myös käännös- ja tulkkaus - alan keskeisistä asioista. Asiakokonaisuudet on pyritty jaottelemaan loogisesti. Sivuilla kerrotaan myös KAJ:n toiminnan tavoitteista ja painopisteistä aiempaa enemmän. - Tarkoitus on saada KAJ avoimemmaksi ja sen toiminta näkyvämmäksi jäsenilleen, kertoo puheenjohtaja Anita Tuohino. Sivut pyrkivät olemaan jäsenelle täyden palvelun sivut. Kaikista jäseneduista kerrotaan KAJ:n sivuilla ja linkataan tarvittaessa eteenpäin. Monimutkaisemmista asioista pyritään antamaan taustoittavaa tietoa. Sivuille on esimerkiksi kerätty tietoa suoma - laisesta työmarkkinajärjestelmästä ja perusasioita freelancerina toimimisesta. Jäsenalueelle tietopankki Jäsenien oma alue uudistui täysin ja sitä rakennetaan edelleen. Jäseniä varten kerätään muun muassa oppaita ja erilaista työelämässä tarvittavaa tietoa. Vanhojen sivujen hiljaiseksi jäänyt keskustelufoorumi jätettiin nyt lepäämään, mutta se voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön. Kääntäjäpörssi saa näkyvämmän paikan uusilla sivuilla. Toimeksiantajat pääsevät etsimään työn tekijää heti etusivulta. Kääntäjäpörssiin rekisteröityneiden tiedot siirretään vanhasta järjestelmästä uuteen, mutta jokai - sen on syytä käydä tarkistamassa tietonsa, sanoo Tuohino. Ulkoasu raikastuu Uudet sivut ovat vanhoja visuaalisesti miellyttävämmät, raikkaammat ja selkeämmät, kertoo Tuohino. KAJ:n sininen säilyy, mutta sen tehosteeksi on tuotu keltaista linkittämään KAJ sen suurempaan yhteisöön Akavan Erityisaloihin. Kuvituksessa esiintyy KAJ:n omia jäseniä. Sivut on suunnitellut ja rakentanut turkulainen Poutapilvi web design Oy. KAJ:n uudet sivut julkistettiin toukokuun lopulla. Ensivaiheessa avattiin suomenkieliset sivut. Ruotsinja englanninkieliset sivut avataan sitä mukaa kun käännökset saadaan valmiiksi. Englanninkieliset käännökset ovat paraikaa työn alla Turun yliopistossa alan opiskelijoilla. Hanna Gorschelnik KAJAWA

6 Käännösalan markkinat kehittyvät, teknologia uudistuu jatkuvasti, mutta miten käy käännösalan koulutuksen? Euroopan tasolla käännösalan koulutus on varsin kirjavaa, eikä se aina vastaa työelämän tarpeita. European Master s in Translation -hanke (EMT) pyrkii nostamaan käännösalan koulutuksen tasoa EU-maissa ja harmonisoimaan sitä. Käännösalan koulutukselle eurooppalainen standardi 6 KAJAWA 2 08

7 EMT-hankkeen tavoitteena on saada käännösalan koulutukselle suuntaviivat, jolloin kaikissa EU:n jäsenvaltioissa koulutettaisiin osaavia ja ammattitaitoisia kääntäjiä eurooppalaisten markkinoiden tarpeisiin. Alun perin EMT-ohjelma käynnistettiin, kun Euroopan komissio huomasi, ettei se löytänyt toimielimiinsä päteviä kääntäjiä EU:hun liittyneiden uusien maiden kieliin. Vuonna 2006 aloitetun hankkeen tässä vaiheessa määritellään mitä tietoja ja taitoja käännösalan koulutuksesta valmistuvan pitäisi hallita. Näiden suuntaviivojen määrittelyn pohjalta eri maiden koulutusohjelmat voivat laatia opetusohjelmansa. Yhteisten suuntaviivojen myötä eri maiden koulutusohjelmille saataisiin vertailtavuutta. EMTverkosto helpottaisi myös opiskelijoiden ja opettajien vaihtoa. Taustalla on myös ajatus nostaa käännösalan ammattien arvostusta ja korostaa sitä, että vaativaan asiantuntija-ammattiin tarvitaan kunnollinen koulutus. Kun koulutuksella on selkeät ja EU:n sisällä yhtenäiset tavoitteet, kääntäjäkoulutuksen erityislaatuisuudesta on helpompaa kertoa ulkopuolisille. Ajatuksissa on myös luoda toimivat eurooppalaiset käännösalan työmarkkinat. EMT-hankkeessa otetaan huomioon kääntäjän kompetenssien lisäksi esimerkiksi teknisten viestijöiden tieto- ja taitovaatimukset. Kuitenkaan tulkkien koulutusta ei ole otettu hankkeeseen mukaan, sillä konferenssitulkkikoulutuksella on oma verkostonsa European Masters in Conference Interpreting (EMCI). Suomen malli pohjalla EMT on toteutuessaan verkosto, johon kutsutaan eurooppalaisten korkeakoulujen käännösalan koulutusohjelmia. Suomi on ollut EMT-hankkeessa aktiivinen. Hankkeen ytimessä ovat mukana professori Yves Gambier Turun yliopistosta ja kielikoordinaattori Erkka Vuorinen Euroopan komission käännöstoimen pääosaston suomen kielen osastosta. Suomen käännösalan koulutuksen malli on korostunut suunnittelussa, kertoi Vuorinen Turussa huhtikuussa järjestetyssä Kääntämisen ja Tulkkauksen symposiumissa, jossa esiteltiin hanketta. EMT ei itsessään ole koulutusohjelma tai diplomi vaan käännösalan koulutusohjelmien EU:n laajuinen yhteistyöverkosto, tähdensi Yves Gambier. EMT-verkostoon hyväksyttävien koulutusohjelmien pitää täyttää sovitut kriteerit, jotka koskevat esimerkiksi ohjelman tavoitteita, opetusmenetelmiä, opetusresursseja ja sitä kuinka koulutusohjelma vasta työmarkkinoiden tarpeisiin. Esityksenä on, että verkostoon hyväksyttäisiin vain jo olemassa olevat koulutusohjelmat kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Sen jälkeen koulutusohjelmat arvioitaisiin uudestaan. Hanna Gorschelnik Lisää EMT-hankkeesta osoitteessa index_en.htm Kääntämisen ja tulkkauksen symposium järjestetään vuosittain. KäTu-symposiumin tarkoituksena on tarjota Suomessa toimiville kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista sekä tieteenalan tilasta ja kehityksestä. Symposiumin järjestäjinä ovat Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton opettajien ja tutkijoiden jaosto ja yliopisto, jossa symposiumi kulloinkin pidetään. KAJAWA

8 Käyttäjäystävällisiä tietoturvaohjelmistoja kymmenillä eri kielillä Kääntämisen opinnot ovat laaja ja monipuolinen pohja työelämään, toteaa kääntäjä Mikko Mutka, joka työskentelee lokalisointikoordinaattorina F-Secure Oyj:ssä. Mikko Mutka on koulutukseltaan filosofian maisteri Joensuun yliopistosta kääntämisen ja tulkkauksen koulutusohjelmasta. Hän valmistui Savonlinnan kansainvälisen viestinnän laitokselta, jonne hänen gradunsa valmistui vuonna Mutkan pääaineena oli englannin kääntäminen ja tulkkaus, sivuaine viestintä ja kulttuuri. Gradun kirjoittaminen vei pidempään kuin oli tarkoitus, sillä hän aloitti gradun viimeistelyn ohessa freelancekääntäjän työt. Lokalisointikoordinaattori Mikko Mutka viihtyy F-Securen palveluksessa. Hän arvostaa omia vastuualueita, asiantuntevia kollegoita ja tekemisen meininkiä. Onnistunut vaihdos ja muutto Freelancerin elämässä on hyvät puolensa. Palkkatyö istuu kuitenkin paremmin elämänvaiheeseen, jossa perheen perustaminen on ajankohtaista, toteaa Mikko Mutka. Normaalit työajat ja vakaat tulot tuovat vakautta ja ennustettavuutta elämään. Hän myöntää, että suoraan koulun penkiltä freelanceriksi ryhtyminen ei välttämättä ole paras mahdollinen järjestely. Aikataulujen ja työmäärien hallinta on usein aloittelevalle kääntäjälle hankalaa. Hän kertoo monesti painaneensa tuhottoman pitkää päivää freelancerina AV-käännösten parissa. Kun tuli otettua liikaa toimeksiantoja, uupumus oli välillä lähellä. Siitä viisastuneena hän aikanaan lähetti avoimen työpaikkahakemuksen F-Secureen. Hänen uransa F-Securen palveluksessa alkoi kesällä 2004, jolloin hän muutti Savonlinnasta vaimoineen Helsinkiin. Mutkan mukaan muutto oli sikäli helppo, että molemmille järjestyi koulutusta vastaava, mieleinen tehtävä uudesta asuinympäristöstä. Mutkan vaimo on myös töissä käännösalalla ja hän saattoi jatkaa työtä saman käännöstoimiston palveluksessa kuin aiemmin. Nykyisin Mutka asuu perheineen Järvenpäässä. Hän sanoo kotiutuneensa sinne mainiosti ja viihtyvänsä hyvin pääkaupunkiseudulla. Hän naurahtaa, että synnyin- ja opiskelukaupunki Savonlinna vaikuttaa jo vieraalta kaupungilta. Innostavaa työtä Mutka viihtyy hyvin työssään lokalisointikoordinaattorina F-Secure Oyj:ssä. Yritys on tietoturvamarkkinoiden kansainvälisessä kärjessä. Yrityksen 8 KAJAWA 2 08

9 tuotteet, kuten virustentorjunta- ja palomuuriohjelmistot, ovat tuttuja lähes jokaiselle tietokoneen käyttäjälle. Yritys tekee tietoturvatuotteita myös matkaviestinympäristöön. Tuotteita lokalisoidaan kymmenille kielille. Kaikkiaan käytössä on kolmekymmentä kieltä ja kielivarianttia. Työ on viestinnän näkökulmasta haasteellista. Mutka pitää kiinnostavana ja erikoisena asetelmana sitä, että samalla kun oma asiantuntemus tuotteista ja alasta lisääntyy, lokalisoinnissa täytyy edelleen pystyä asettumaan käyttäjän asemaan. Jos ns. keskivertokäyttäjä pyörittää tietoturvaohjelmistoa kotikoneessaan, hänen ei tarvitse olla tietoturvan asiantuntija! Tuotekehitys on onnistunut sitä paremmin, mitä helpompi ja intuitiivisempi ohjelmisto voidaan tarjota käyttäjälle, sanoo Mutka. Hän arvelee, että entistä hienojakoisempi informaation ja tuotteiden personointi on tulevaisuutta lokalisoinnissa. Tekniikka antaa tällaiseen hyvät mahdollisuudet. Ohjeistus on siirtynyt lähes kokonaan sähköiseen muotoon, F-Securen tuotteille painatetaan lähinnä vain pikaoppaita. Poikkeuksena on Saksa, jonka lainsäädännön vuoksi kuluttajatuotteiden ohjekirjat on oltava saatavilla painotuotteena, kertoo Mutka. Ulkoistettua käännöstyötä helpompi hallita Mutka koordinoi työssään lukuisia alihankintayhteyksiä. Suurin osa yrityksen tuotteiden lokalisoinnista tapahtuu ulkomailla, koska kääntäjät ovat luonnollisesti kohdekieltä äidinkielenään puhuvia henkilöitä. Olennaista on löytää yhteistyökumppani, joka on sopivan kokoinen yrityksen käännöstarpeisiin nähden. Laatuun panostaminen on F-Securen toiminnan kulmakiviä, joten pitkäaikaiset yhteistyösuhteet ovat ihanteellisin järjestely. KAJAWA Lokalisointi osa tuotekehitystä Ulkoistaminen on pelin henki, sillä yhtiön käännöstarpeet vaihtelevat kielien ja tuotteiden mukaan. Tätä on helpompi ja taloudellisempi hallita alihankintasuhteiden kautta kuin pitämällä palkkalistoilla päätoimisia kääntäjiä. Muutoksiin reagoiminen käy näin sujuvammin. Lokalisoinnissa on kyse yhteistyöstä, jossa molempien osapuolten on voitava toimia mielekkäällä tavalla. Sekä työn tilaajan että tekijän on voitava tehdä työtä kannattavasti. Käännöstyö on liiketoimintaa niin kuin ohjelmistotuotanto, toteaa Mutka. Koska lokalisointi on osa tuotekehitystä, siltä edellytetään samaa ketteryyttä ja tehokkuutta kuin tuotekehitykseltä. Todellinen yhteistyö hyödyttää kaikkia Mutka peräänkuuluttaa avoimuutta ja aloitteellisuutta yhteistyöhön. Hän kannustaa kääntäjiä esittämään ehdotuksia ja kommentteja toimeksiantajalle, jos toimintatavassa olisi kehitettävää. Hän katsoo, että olisi hyvä tarjota koulutusta myös käännösalan asiakkaille, jotta ainakin tyypillisimmät yhteistyön pullonkaulat vältettäisiin. Suomessa käännöstyön ostamisen osaaminen on vielä lapsen kengissä. Jos kääntäjä esimerkiksi joutuu poimimaan käsin käännettävän aineiston pdf-tiedostosta, se on tehotonta kuin mikä! Ja miten turhaa ja turhauttavaa näpräilyä kääntäjälle, sanoo Mutka. Tekemisen meininki Hän kiittelee työpaikkansa kannustavaa ilmapiiriä. Lokalisointi- ja dokumentointitiimi on hitsautunut toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa on mukava tehdä töitä. Yhteishenki on hyvä, väki osaa asiansa ja yhteistyö sujuu. Porukka on melko pieni kielten lukumäärään ja tuotevalikoimaan nähden: tiimin kymmenestä jäsenestä varsinaisia lokalisointikoordinaattoreita on kolme. Uudet ideat sytyttävät Opittuaan talon tavat ja tuotteet sekä perushommat Mutka kertoo saaneensa omia vastuualueita. Työn ja osaamisen kehittäminen pitää työniloa yllä. Kahta samanlaista työpäivää ei tule vastaan. Alan toimintaa leimaa nopeus, yhteistyökumppaneita on paljon sekä talon sisällä että maailmalla. Kahvinjuonti taitaa olla ainoa eri työpäiviä yhdistävä tekijä, toteaa Mutka. Hän tekee välillä pieniä käännöstöitä itsekin pitääkseen yllä ammattitaitoaan. Hän toivoo voivansa jatkossa kehittää yhteyksiä loppukäyttäjään, jottei etääntyisi arkitodellisuudesta. Mutka iloitsee, että hän saa kehittää työssään uusia ideoita ja vaikuttaa työn sisältöön ja toimintatapoihin. Palkan merkitys on vain puolet työn eduista. Itselleni paras puoli on, että työ on mielekästä ja mieluisaa, ja sitä saa tehdä ammattimaisessa ympäristössä, tiivistää Mutka. Teksti: Ritva Siikamäki Kuvat: Jukka Lehtinen

10 Yhä useampi työntekijä kokee työelämän vaatimusten paineet uupumuksena ja stressinä. Usein vaadimme myös itseltämme liikaa, vaikka vähempikin riittäisi. Miksi tuntuu etten riitä? 10 KAJAWA 2 08 RODEO.FI/TERO SIVULA

11 Halu tehdä asiat hyvin ajaa ihmistä eteenpäin uralla, mutta joskus oma sisäinen valmentaja voi vaatia meiltä liikaa. Työntekijän riittämättömyyden tunteita käsittelevän Kyllin Hyvä-kirjan kirjoittajan, erikoislääkäri Kirsi Räisäsen mukaan kelpaamattomuuden tunteisiin on usein selvät syyt. Kun työ vaatii paljon priorisointia tai tasaisen hyvää laatua, saattaa ihminen ponnistella työtaakkansa alla ja ahdistua. Usein stressaantunut työntekijä kokee, ettei oma panos ole tarpeeksi laadukasta tai ettei työaika riitä työtehtävien hoitamiseen, Räisänen kertoo. Oletko kasvanut stressaamaan? Ylisuorittamisen malli voi kummuta jopa kasvatuksesta, mutta työolosuhteita sekä omia ajatusmalleja muuttamalla voi riittämättömyyden tunteista päästä eroon. Ihmiset reagoivat eri tavoin riittämättömyyden tunteisiin, mutta stressaavasta suhtautumisesta omaan työntekoon voi oppia pois, jos osaa tunnistaa ylisuorittavat ajatusmallit. Erikoislääkäri Kirsi Räisänen kertoo uhrautuvan työntekijän asenteen olevan yksi yleisimmistä tavoista suhtautua riittämättömyyden tunteisiin. Uhrautuva työntekijä huolehtii paitsi omistaan, myös työtovereiden työpanoksesta ja tekee usein muidenkin töitä omalla työajallaan. Ylisuorittaja sen sijaan huolehtii vain omista töistään, mutta tekee sitä liiankin tunnollisesti ja putkinäköisesti. Räisäsen mukaan kelpaamattomuuden tunteet voivat aiheuttaa myös pätemisen tarvetta ja halua olla kaikessa paras. Toisaalta riittämättömyyden tunteet työelämässä saattavat aiheuttaa myös luovuttamista. Itsensä kelpaamattomaksi kokeva työntekijä voi heittää pyyhkeen kehään ja alisuoriutua kaikista tehtävistään. Ole armollinen Vaikka stressitilanne työpaikalla voi johtua omasta asenteesta työntekoon, täytyy työpaikalla kiinnittää huomiota stressiä aiheuttaviin tekijöihin. Jos työntekijä ahdistuu liian kovasta aikataulusta, voi tehtäviä jakaa useammalle henkilölle tai pohtia ajanhallinnan keinoja. Myös omaan asenteeseen kannattaa kiinnittää huomiota ja hyväksyä, ettei kaikkea välttämättä ehdi tekemään samalla panoksella. Itselleen täytyy olla armollinen ja oppia arvostamaan itseään sellaisena työntekijänä kuin on. Jokainen työntekijä on kyllin hyvä, Kirsi Räisänen sanoo. Ilona Hiila KAJAWA TIKKA-menetelmä työkuormituksen arvioinnin apuna Työterveyslaitos on kehittänyt työkuormituksen tutkimisen tueksi TIKKA-menetelmän eli työn integroidun kokonaiskuormituksen arvioinnin. Menetelmän avulla työkokonaisuudesta saadaan esiin haitallisesti kuormittavat piirteet. Menetelmä koostuu viidestä osa-alueesta, jotka ovat työn fyysiset kuormitustekijät, työturvallisuus, työaikoihin liittyvät kuormitustekijät sekä työn psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät. Osa-alueista nimenomaan psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät ovat niitä, jotka saattavat vaikuttaa vakavan työstressin syntyyn. Työterveyslaitoksen tavoitteena on, että työpaikat oppisivat itse seuraamaan työn kuormittavuuteen liittyviä asioita. Työterveyshuollon ja työsuojelun henkilökunta sekä luottamushenkilöt voivat käyttää menetelmää ja tutkia työpaikan tilannetta näiden kysymysten avulla esimerkiksi ryhmäkeskustelussa. Tilanne arvioidaan lopulta asteikolla kunnossa, osittain kunnossa tai ei kunnossa, Työterveyslaitoksen työterveyspsykologi Sirkku Kivistö kertoo. Lisää tietoa Työterveyslaitoksen sivuilta Työkuormituksen arviointimenetelmä TIKKA-julkaisu on saatavilla Työterveyslaitoksen internet-kirjakaupasta. Työn psyykkisten kuormitustekijöiden arviointiperusteet: 1. Ovatko työn tavoitteet selkeitä? 2. Onko työmäärä ja työtahti kohtuullinen? 3. Voiko itse vaikuttaa työmääräänsä ja työtahtiinsa? 4. Voiko työssään kehittää osaamistaan ja oppia uutta? 5. Voiko työtehtävät suorittaa ilman jatkuvia keskeytyksiä tai häiritsevästi väliin tulevia uusia tai muita tehtäviä? 6. Onko työhön sisältyvä vastuu kohtuullinen? 7. Saako työkuormituksesta ja toiminnasta palautetta ja arvostetaanko työn tuloksia? Etenkin työn suorittamisessa ilman keskeytyksiä sekä työn määrän ja tahdin kohtuullisuudessa ja vaikutusmahdollisuuksissa siihen on usein parantamisen varaa suomalaisilla työpaikoilla. Työolosuhteet eivät saa olla kohtuuttomia, vaan niiden on oltava ihmisen mukaisia, Sirkku Kivistö toteaa. Sosiaalisten kuormitustekijöiden arviointiperusteet: 1. Onko työ yksintyöskentelyä erillään muista ihmisistä? 2. Toimiiko ihmisten välinen yhteistyö työpaikalla? 3. Saako riittävästi tietoa töiden hoitamiseen? 4. Onko asioiden ja toiminnan johtaminen selkeää ja johdonmukaista? 5. Kohdellaanko erilaisia ihmisiä tasa-arvoisesti työpaikalla? 6. Esiintyykö työyhteisössänne epäasiallista kohtelua tai häirintää? 7. Sisältyykö työhön runsaasti hankalia asiakas- ja vuorovaikutustilanteita, jotka herättävät kielteisiä tunteita?

12 RODEO.FI/TERO SIVULA Turvallisesti kesälomalle Kääntäjien ammattijärjestön ja Akavan Erityisalojen jäsenyyteen sisältyy vapaaajan tapaturma- ja matkustajavakuutus. Vakuutus on jäsenetu, jonka rahallinen arvo vastaavaa vakuutusta otettaessa on noin 50 euroa vuodessa. Vahingon sattuessa edun arvo moninkertaistuu riippuen maksetusta korvaussummasta. Akavan Erityisalojen jäsenkortti toimii samalla vakuutuskorttina. Oma vakuutusnumerosi löytyy jäsenkortin taustapuolelta. Muista ottaa jäsenkortti mukaan matkalle. Liittovakuutus on Akavan Erityisalojen ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n välinen vakuutussopimus, joka on voimassa jäsenen hyväksi. Vakuutettuja ovat kaikki Akavan Erityisalojen alle 68-vuotiaat jäsenet, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa, joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Lisäksi vakuutettuina ovat ne liiton jäsenet, jotka asuvat ulkomailla, mutta työskentelevät vakinaisesti Suomessa. Vapaa-ajan matkustajavakuutus Liiton matkustajavakuutus on voimassa jäsenen vapaa-ajan matkoilla kaikkialla maailmassa enintään 45 vuorokautta kestävän matkan ajan. Vakuutus koskee sekä koti- että ulkomaanmatkoja. Jäsenetuvakuutukseen voi ostaa lisäturvaa, jos matka kesto on yli 45 vuorokautta. 12 KAJAWA 2 08

13 Tulossa syksyllä: Vanhempien mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset kuuluvat matkustajavakuutuksen piiriin. Matkustajavakuutukseen ei kuitenkaan sisälly matkatavaravakuutusta, joten matkatavarat on muistettava vakuuttaa erikseen. Matkustajavakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisesti matkalla sattuneesta tapaturmasta ja matkasairaudesta aiheutuneita kustannuksia seuraavasti: matkasairauden aiheuttamat hoitokulut ilman ylärajaa enintään siihen asti, kun 90 päivää on kulunut ensimmäisestä lääkärissä käynnistä matkalla sattuneen tapaturman hoitokuluja korvataan enintään kolmen vuoden ajan tapatur- man sattumisesta korvaus matkan peruuntumisesta ja matkan keskeytymisestä sekä matkalta myöhästymisestä ulkomaanmatkalla kuolleen kuljetuskustannukset Suomeen. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus Liiton jäsenetuihin sisältyvä tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta on voimassa Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuvalla matkalla korkeintaan 12 kuukautta. Vakuutus korvaa vapaaaikana sattuneen tapaturman hoitokuluja enintään euroa tapaturmaa kohti. Pysyvän haitan osalta korvaus on enintään euroa tapaturmaa kohti. Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutuksessa on rajoituksia, jotka kannattaa tarkistaa vakuutusehdoista. Liittovakuutuksen piiriin eivät esimerkiksi kuulu vakuutusehdoissa mainitut urheilulajit ja harrastukset. Vuonna 2006 liiton tapaturma- ja matkustajavakuutuksesta korvattiin Akavan Erityisalojen jäsenille sattuneita vahinkoja yhteensä noin euroa. Yleisin korvausten maksuperuste koski matkasairauden aiheuttamia hoitokuluja. Anu Tilander LISÄTIETOJA jäsenetuvakuutuksista sekä Akavan Erityisalojen neuvottelemista muista vakuutuseduista saat If Vahinkovakuutuksen puhelinpalvelusta puh (ma pe klo 8 20) tai internet sivuilta KAJAWA Kansainvälinen kääntäjien päivä Tapahtuma järjestetään Turun kirjamessujen yhteydessä. Lisää tietoa ja päivän ohjelma osoitteessa ja HumanistiURA 2008 Maailma täynnä mahdollisuuksia Vanha Ylioppilastalo, Helsinki HumanistiURA on Akavan Erityisalojen vuosittainen humanistiopiskelijoille, vastavalmistuneille ja työelämässä jo oleville humanisteille suunnattu ura - tapahtuma. Urapäivä tarjoaa ajankohtaista työelämätietoa, kontakteja työnantajiin sekä tuoreita ideoita omalle urapolulle. Lisätietoja ja tapahtuman ohjelma osoitteessa Akavan Erityisalojen jäsenkoulutus Lisätietoja koulutuksesta, lisää kursseja ja ilmoittautuminen osoitteessa Tiikerinloikka työniloon ja menestykseen, Turku, 20 euroa Työaikaa vai omaa aikaa? Lappeenranta, maksuton Innovaatiot ja luovuus työelämässä, Rovaniemi, 20 euroa Työaikaa vai omaa aikaa? Mikkeli, maksuton Ajankohtaista yksityissektorilla, Helsinki, 20 euroa Breikki työputkeen mitkä ovat oikeuteni? Helsinki, maksuton Mentorointi, Tampere, 20 euroa Breikki työputkeen mitkä ovat oikeuteni? Pori, maksuton Ammatinharjoittajien verotus, Tampere, 20 euroa Ajankohtaista valtiosektorilla, Helsinki, 20 euroa Ajankohtaista kuntasektorilla, Helsinki, 20 euroa Breikki työputkeen mitkä ovat oikeuteni? Porvoo, maksuton Tie työhön onnistunut työn - haku, Oulu, maksuton TAPAHTUMIA KOULUTUSTA

14 Ennakkoilmoittautuminen käynnissä Auktorisoitujen kääntäjien koe joulukuussa Auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain (1231/2007) mukaiset tutkinnot pidetään lauantaina klo Tutkintokielistä ja niiden kääntämissuunnista sekä paikkakunnista päätetään ennakkoilmoittautumisten perusteella. Ennakkoon voi ilmoittautua 12. kesäkuuta mennessä. Tutkintotilaisuudet pyritään järjestämään Helsingissä, Joensuussa, Kouvolassa, Maarianhaminassa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. On mahdollista, että eri kielten tutkinnot keskitetään eri paikkakunnille. Tutkintoon osallistuminen maksaa 210 euroa. Tut kintotodistus maksaa erikseen 35 euroa. Tutkin - toon ennakkoon ilmoittautuneille ilmoitetaan elokuun 2008 aikana missä kielissä ja missä kääntämissuunnissa tutkinto voidaan järjestää. Samalla vahvistetaan tutkintopaikkakunnat ja tutkintomaksun maksamistapa. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnossa osoitetaan tutkintokielten kieli- ja kääntämistaito sekä auktorisoidun kääntäjän ammatinharjoittamisessa tarvittava muu taito. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon kieli- ja kääntämistaitoa mittaava osa koostuu kahdesta käännöstehtävästä. Käännöstehtävistä toinen suoritetaan lain ja hallinnon alalta ja toinen valinnaisesti talouselämän, tekniikan tai lääketieteen erikoisalalta. Käännettävistä kielistä toisen tulee olla suomen, ruotsin tai saamen kieli. Kieli- ja kääntämistaitoa mittaavassa osassa on sallittu Internetin käyttö. Auktorisoidun kääntäjän ammatinharjoittamisessa tarvittavaa muuta taitoa mittaava osa koostuu kääntäjän ammattikäytäntöjä testaavasta monivalintatehtävästä. Tutkinto on avoin niille, joilla on kotikunta Suomes sa taikka vakinainen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talous - alueeseen kuuluvassa valtiossa. Kirjallinen ennakkoilmoittautuminen lähetetään Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalle viimeistään Ilmoittautuessasi mainittava täydellinen nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja kotipaikkasi, lähdekieli, kohdekieli, erikoisala sekä ensisijainen tutkintopaikka. Ilmoittautumislomake, lisätiedot ja lomakkeen palautusosoite on saatavissa osoitteessa tutkinnot ja opiskelu auktorisoidut kääntäjät. Osoitteessa on luettavissa myös Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteet. Hakemuslomakkeet virallisille kääntäjille lähetetty Kaikille virallisille kääntäjille on kevään aikana lähetetty hakemuslomake uuden auktorisoidun kääntäjän nimikkeen anomista varten. Kirje lähetettiin kaikkiin 3000 viralliselle kääntäjälle, mutta osa kirjeistä on palautunut Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalle. Virallinen kääntäjä, joka ei ole saanut kirjettä Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalta, voi olla yhteydessä lautakunnan sihteeriin Pirkko Iivanaiseen Laki velvoittaa virallisia ja tulevia auktorisoituja kääntäjiä ilmoittamaan ajantasaiset yhteystietonsa Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalle. Lisätietoja ja yhteystiedot osoitteessa tutkinnot ja opiskelu auktorisoidut kääntäjät. 14 KAJAWA 2 08

15 Tulossa syksyllä: KOULUTUSTA TJS-opintokeskus TJS Opintokeskus on AKAVAn ja STTK:n yhteinen koulutus- ja palveluorganisaatio, joka tarjoaa mm. KAJ:n jäsenille koulutusta. Tarkemmat tiedot koulutuksesta, lisää kursseja ja ilmoittautuminen kursseille osoitteessa Työelämä ja hyvinvointi Neuvottelutaidon perusteet Paikkakunnat: Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku. Luennot järjestetään iltaisin kello Päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin. Luennot ovat maksuttomia. Pettääkö luottamus kuntauudistuksessa? Helsinki klo , ilmoittautuminen mennessä. 60 euroa. Tehokas ja toimiva palaveri Helsinki klo , ilmoittautuminen mennessä. 80 euroa. Tämä kurssi voidaan räätälöidä myös tilauskoulutukseksi, jolloin ohjelma suunnitellaan tilaajan kanssa yhteistyössä, kesto 2 7 tuntia. Viestintä Asiatekstit kuntoon Verkkokurssi , ilmoittautuminen 1.9. mennessä. 140 euroa. Tietotekniikka TIETY tietotyötutkinto Helsinki, lähi- ja verkkokoulutus , ilmoittautuminen mennessä. 650 euroa Excelin 2003 perusteiden hallinta taulukkolaskenta tutuksi Helsinki , ilmoittautuminen 2.9. mennessä. 270 euroa. Excelin 2007 perusteiden hallinta taulukkolaskenta tutuksi Helsinki , ilmoittautuminen 4.9. mennessä. 270 euroa Excel 2003-jatkokurssi Excelin tehokkaampi käyttö Helsinki , ilmoittautuminen mennessä. 180 euroa. Excel 2007-jatkokurssi Excelin tehokkaampi käyttö Helsinki , ilmoittautuminen mennessä. 180 euroa. PowerPoint 2007 perinteisistä kalvoista esitykseksi Helsinki , ilmoittautuminen mennessä. 170 euroa. Acrobat 8 tekstit ja lomakkeet pdf-tiedostoiksi Helsinki , ilmoittautuminen mennessä. 180 euroa. Word 2003 tehoa tekstinkäsittelyyn Helsinki , ilmoittautuminen mennessä. 180 euroa. Office 2007 käyttöliittymä haltuun Helsinki , ilmoittautuminen mennessä. 170 euroa. KAJAWA

16 HUMANISTIURA 2008 MAAILMA TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA HumanistiURA-tapahtuma valloittaa Helsingin vanhan ylioppilastalon 6. marraskuuta Tänä vuonna tapahtuma suunnataan yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakoulujen humanististen aineiden opiskelijoille. Tapahtuman teemana on Maailma täynnä mahdollisuuksia. Tarjolla on neljä erilaista seminaaripolkua Klassinen polku Kansainvälinen polku Luova polku ja Liike-elämän polku Puhujina mm. ohjaaja Dome Karukoski, museoliitosta Anja-Tuulikki Huovinen, liike-elämän konsultti Helka Pirinen ja kulttuurin lähettiläs Erkki Toivanen. Klassinen ja kansainvälinen polku tulkataan suomalaiselle viittomakielelle. Tulkkeina toimivat humanistisen ammattikorkeakoulun viittomakielen tulkkiopiskelijat. Mukana myös lakimiehen neuvontapiste, yrittämiseen liittyvää tietoutta, työnantajia omilla osastoillaan sekä Kluuvin työvoimatoimiston cv-piste. Lisätietoja: Tule mukaan!

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa Leena Salmi Turun yliopisto leena.salmi@utu.fi SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Miksi opiskella kääntämistä ja tulkkausta? käännösala

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Insinöörit 100 vuotta foorumi 4.10.2012 Tampere Liisa Huovinen, Riina Nousiainen Ammattiliitto Pro Työelämän ajokortti opintojakso valmistaa

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Ohjelma tänään: klo 10.00 klo 11.00 klo 12.00 klo 12.45 klo 13.15 Tervetuloa ja esittäytyminen Koulutuksen esittely

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylä on pienoiskaupunki, jossa on vähintään 15 eri yrityksen ja

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite5

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite5 TEHY RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2015 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS V 2015 JÄRJESTÄJÄ PAIKKA AIKA KURSSI Luottamusmieskoulutus KoHo/Tehy Vantaa 12.-14.1. Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (5/14)

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Muodollinen yhdenvertaisuus (välittömän syrjinnän kielto) 10 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen eli yhdenvertaisuussuunnittelu

Lisätiedot

Kuinka turvaat työllisyytesi?

Kuinka turvaat työllisyytesi? Kuinka turvaat työllisyytesi? Ida Mielityinen Akava Työurat ja osaaminen koetuksella 20.9.2016 Esimerkkejä tulevaisuuden ammateista ihmisten keinotekoisten kehonosien valmistajat nano-teknikot, geneettisten

Lisätiedot

Turvallisuustutkinnot TUT & YTU Valmiuksia kokonaisturvallisuuden johtamiseen

Turvallisuustutkinnot TUT & YTU Valmiuksia kokonaisturvallisuuden johtamiseen TUT & YTU Valmiuksia kokonaisturvallisuuden johtamiseen 10/2016 Kohderyhmä: Turvallisuustutkinnon suorittaminen hyödyttää kaikkia joiden vastuualueeseen kuuluu erilaisia turvallisuusjohtamisen elementtejä,

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Rajat ylittävä sosiaaliturva Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 21.6.2016 Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 Teema: Oppimisen apuvälineet, lukijärjestöjen vertais- ja neuvontatoiminta VARASLÄHTÖ VIIKKOON Kouvola 30.9. Apuvälinepäivä kunnan työntekijöille

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni 29.4. 2016 Helka Pirinen People & Leadership Consulting PLC Oy, p. 040 51 21 470, www.peopleleadership.fi

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Aasian ja Afrikan kielet tulivat lukion opsperusteisiin. Mitä muita muutoksia päivitys tuo mukanaan?

Aasian ja Afrikan kielet tulivat lukion opsperusteisiin. Mitä muita muutoksia päivitys tuo mukanaan? Aasian ja Afrikan kielet tulivat lukion opsperusteisiin. Mitä muita muutoksia päivitys tuo mukanaan? Paula Mattila, opetusneuvos (Anu Halvaria mukaillen) Opetushallitus Mitä tässä esityksessä: Miten tähän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς;

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Keski-Suomen TE-toimiston EURES-palvelut 2013 EURES European Employment Services 850 EURES-neuvojaa 32 EU/ETA-maassa, Suomessa 33. Keski-Suomen

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Fresh Experts -ohjelma maistereille 2010 2011 Opiskelija - Olet meille tärkeä. Valmistu ja hyppää mukaan Fresh Experts -ohjelmaan! Herätys

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTAMUSMIES- KOULUTUS 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 18.1. Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi 15.2. Verkkokurssi 26.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016?

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016? Osa A Johtaminen 1 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten toimipaikassa tehtyjä toimenpiteitä, kun tuotannossa havaittiin ongelma vuosina 2011 ja 2016? Esimerkki: laadullisen vian löytäminen tuotteesta tai koneiston

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Kääntäjät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017

Kääntäjät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Kääntäjät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Kääntäjät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Käännösalan asiantuntijat KAJ ry ovat laatineet tämän vähimmäispalkkasuosituksen

Lisätiedot

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Tietolähde: The Law Society of Northern Ireland huhtikuu 2014 KUVAUS Pohjois-Irlannin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJRJESTELMST 1. Ammattiin pääsy Korkea-asteen

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot