EU:sta suuntaviivat kääntäjäkoulutukseen KAJ:n sivusto uudistui Mikko Mutka vaihtoi käännökset lokalisointiin Miksi tuntuu, etten riitä?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:sta suuntaviivat kääntäjäkoulutukseen KAJ:n sivusto uudistui Mikko Mutka vaihtoi käännökset lokalisointiin Miksi tuntuu, etten riitä?"

Transkriptio

1 EU:sta suuntaviivat kääntäjäkoulutukseen KAJ:n sivusto uudistui Mikko Mutka vaihtoi käännökset lokalisointiin Miksi tuntuu, etten riitä?

2 Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A (6.krs), Helsinki Puheenjohtaja Anita Tuohino Puhelin Sähköposti Toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik Puhelin Sähköposti Jäsentietojen muutokset, valtakirjat ja jäsenmaksut Akavan Erityisalat ry:n jäsensihteerit sähköposti: Palvelunumero Jaana Honni Katja Kosonen Mary Luokkamäki Jäsenmaksut Kääntäjien ammattijärjestön jäsenmaksu on 1 % päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista ja luontoiseduista sekä Erityiskoulutettujen työttömyyskassan maksamista etuuksista. Ammatinharjoittajilta ja yrittäjiltä jäsenmaksu on 170 euroa. Opiskelija maksaa jäsenmaksua, jos hän on työssä 18 tuntia viikossa tai opetusalalla 8 tuntia viikossa. Ulkomailla työskentelevän jäsenen ja eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 40 euroa vuodessa. Jäsenmaksu kattaa KAJ:n, Akavan Erityisalojen ja työttömyyskassan palvelut. Lisää tietoa ww.kaj.fi/jasenmaksu. MUISTA ILMOITTAA MUUTTUNEET JÄSENTIETOSI! Lakiasiat ja työsuhdeneuvonta (Akavan Erityisalat) Sähköposti: Tuire Torvela, lakimies, yksityissektori, ammatinharjoittajat Kari Eskola, lakimies, yksityissektori Helena Lamponen, lakimies, yksityissektori Seppo Rautiainen, lakimies, kunta- ja valtiosektori Jaakko Korpisaari, asiamies, kuntasektorin sopimukset Kalevi Juntunen, asiamies, valtiosektorin sopimukset Arja Ahola, asiamies, palkkatilastot, tutkimukset Työttömyysturva-asiat Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Puhelin (09) Puhelinajat ma to klo Asemamiehenkatu 2 C, Helsinki Kajawa Käännösalan ammattilaisten ja opiskelijoiden järjestölehti Julkaisija: Kääntäjien ammattijärjestö ry Päätoimittaja: Hanna Gorschelnik Ulkoasu: Vesa A. Junttila, Public Design Oy Painatus: Auranen Oy, Forssa Painos: 2200 kpl ilmestyy 4 kertaa vuodessa Seuraava numero jäsenillä viikolla 38, aineistopvä Tässä lehdessä Toiminnanjohtajalta... 3 Tulkit kokoontuivat Turussa... 4 KAJ:n sivusto uudistui... 5 Käännösalan koulutukselle eurooppalainen standardi... 6 Lokalisointi on tuotekehitystä... 8 Parempaan työelämään: Miksi tuntuu, etten riitä? Turvallisesti kesälomalle Auktorisoitujen kääntäjien koe joulukuussa Tulossa syksyllä KAJAWA 2 08

3 Aika pysähtyä ja katsoa Osallistuin huhtikuussa Turussa järjestettyyn Tulkkauksen yhteistyöseminaariin. Miten mainio tilaisuus, miten mainiot puhujat! Päivän teema, yhteistyö tulkkauksessa, muistutti, että olemme työpaikalla samassa veneessä työskentelimme sitten tulkkeina tai millä tahansa ammattinimikkeellä. Kaikki olemme yhdenvertaisia ja jokainen on tärkeä työpaikallaan, sillä olemme työssä tekemässä jotakin yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Viittomakielen tulkki Nina Nalli esitti seminaarialustuksessaan tulkkien yhdenvertaisuusperiaate ja syrjintäkielto -julistuksen, jonka voit lukea alta. Olkoon se ajatuksena meille jokaiselle ja jokaiselle työpaikalle. Itse seminaarista kerrotaan tämän lehden sivulla 4. Yhdenvertaisuus ei ole sitä, että kaikki tekevät kaikkea. Siksi meidät on palkattu töihin tekemään erilaisia tehtäviä. Työssä jaksamisen ydin on juuri se, että ei yritä tehdä määräänsä enempää. Työnsä äärelle on silloin tällöin hyvä pysähtyä ja katsoa, mitä oikeasti tekee ja miettiä vastaako se sitä, mikä oma perustehtävä on. Maltillinen määrä rönsyjä maustaa työtä ja motivoi eteenpäin, mutta liian monet lisätehtävät kuluttavat rajallisia voimavaroja. Kaikkeen ei ehdi ja siitä on itsekkäästi pidettävä kiinni. Viisas työnantaja tietää tämän. Riittämättömyyden tunteesta ja työn kuormittavuudesta on kirjoitettu tämän lehden sivulla 10 ja 11. Kun oma työnkuva ja tavoite ja työpaikan yhteinen tavoite ovat selviä, on helpompi katsoa mitä työssään saa aikaan ja millainen työn tulos on. Kun tavoite on suhteessa siihen, mitä ehtii ja jaksaa tehdä, silloin oma työsuoritus tuntuu itsestäkin riittävältä ja palkitsevalta. Kesäloman edessä on hyvä aika pysähtyä ja arvioida työtehtäväänsä ja työyhteisön työnjakoa. Kaikki kunnossa? Käsissäsi on muuten aikaisempaa laajempi Kajawa, juttuja on kahden aukeaman verran enemmän. Samaan aikaan Kajawan kanssa julkaistaan KAJ:n uudet internet-sivut tutussa osoitteessa Uudistusten motiivina on halumme kertoa käännösalasta enemmän ja paremmin, ja palvella paremmin sinua, hyvä jäsen. Nautinnollista kesää, nna GorschelnikNautinnollista kesää, toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik, toiminnanjohtaja Toiminnanjohtajalta Yhdenvertaisuusperiaate ja syrjintäkielto Kaikki tulkit ovat yhdenvertaisia työn edessä. Kielletään kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, vammaisuuteen, ikään, työnantajaan taikka tulkkikoulutukselliseen alkuperään, työtaidollisiin ominaisuuksiin, kieleen, palvelun hinnoitteluun, työkokemukseen tai tulkkaukselliseen suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen seikkaan. Nina Nalli Tulkkiseminaari, Turku Seuraavia mukaillen: Euroopan Unionin perus oikeus - kirja III TASA-ARVO, 20 artikla Yhdenvertaisuus lain edessä ja 21 artikla Syrjintä kielto kohta 1. KAJAWA

4 Tulkkauksen yhteistyöseminaari Yhteistyöllä parempiin suorituksiin Mitä yhteistyö tulkkauksessa on? Miksi tulkki ylipäätään on paikalla tulkattavassa tilanteessa? Turussa järjestetyssä Tulkkauksen yhteistyöseminaarissa pohdittiin mitä yhteistyö tulkkauksessa on ja mitä se parhaimmillaan voisi olla. Viittomakielen tulkki Niina Nalli ja konferenssitulkki ja tulkkikouluttaja Helena Karunen alustivat aiheesta. Niina Nalli tiivisti alustuksessaan tulkkauksen perimmäisen syyn: se on toimimista yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tulkki on paikalla, jotta kaksi erikielistä asiakasta pystyvät kommunikoimaan keskenään tasavertaisesti. Jokaiseen tulkkaustilanteeseen kuuluu koordinointia, oli paikalla sitten yksi tai useampi tulkki. Vähintään koordinointia tarvitaan tulkin ja asiakkaan välillä. Asiakas tilaajana ei ole tulkkauksen asiantuntija, eikä välttämättä tiedä, mikä on tarpeellista ja mahdollista, jotta tulkkaustilanne on sujuva ja työn tulos laadukas. Tulkki tietää esimerkiksi mihin työmäärään pystyy tai milloin paikalle tarvitaan useampi tulkki. Vaikka tuleva tulkkaustilanne olisi kuinka selvä, kannattaa olla etukäteen yhteydessä asiakkaaseen. Näin antaa itsestään luotettavan ammattilaisen kuvan, Nalli sanoo. Yhteistyöllä laatua Mitä enemmän paikalla on tulkkeja, sitä tärkeäm - pää yhteistyö ja koordinointi on. Yhteistyö vaikuttaa tulkkauksen laatuun, muistutti Helena Karunen. Tulkkaus on tiimityötä ja on etu, että toimeksiantoon valmistaudutaan yhdessä ja päätetään yhteisistä linjoista. Parhaimmillaan tulkkaustilanteessa pääsee flow-tilaan, jossa kollega antaa termiapua täsmälleen sillä sekunnilla, kun sitä tarvitsee, Helena Karunen kuvaili. Yhä useammin puhuttujen kielten tulkit kohtaavat työssään esimerkiksi viittomakielen tulkkeja tai kirjoitustulkkeja. Joskus tulkit saattavat rakentaa kuvitteellista hierarkiaa, kuten vaikkapa aloittelevien ja kokeneempien tulkkien välille, Nalli sanoo. Yhteistyön lähtökohta on, että kaikki tulkit ovat tasa-arvoisia, muistuttaa Nalli. Kun tulkkaustilanteessa käytetään releketjua ja ketju on pitkä (esimerkiksi japani-englanti-suomiviittomakieli-kansainvälinen viittomakieli), yhteistyön merkitys korostuu. Jos ketju katkeaa, kymmeniä asiakkaita saattaa jäädä ilman informaatiota. Reletulkilla on painava vastuu, sillä toisen tulkin työsuoritus riippuu omasta suorituksesta. Tulkin hyveet nopeus, selkeys ja täsmällisyys korostuvat entisestään. Helena Karunen ja Niina Nalli nostivat esiin alustuksissaan tulkkausalan sisäisen yhteistyön merkityksen. Onnettomiin työoloihin tai kohtuuttomiin työehtoihin ei pidä suostua, sillä jos yksi suostuu niihin tämän kerran, seuraavan tulkin on vaikea perustella kohtuullisia vaatimuksiaan, kun asiakas toteaa, että ennenkin asia on hoidettu näin, Nalli tiivisti. Turussa järjestetty Tulkkauksen yhteistyöseminaari oli järjestyksessä toinen. Seminaari järjestetään joka toinen vuosi. Hanna Gorschelnik 4 KAJAWA

5 Kääntäjien ammattijärjestön uudet www-sivut avattiin toukokuun lopussa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa KAJ:n jäsenviestintää. Osoite säilyy samana. KAJ:n sivusto uudistuu Sivujen sisältöä monipuolistettiin niin, että sivuilla on aikaisempaa enemmän tietoa ammattijärjestöstä, jäsenyydestä ja sen tuomis - ta eduista, mutta myös käännös- ja tulkkaus - alan keskeisistä asioista. Asiakokonaisuudet on pyritty jaottelemaan loogisesti. Sivuilla kerrotaan myös KAJ:n toiminnan tavoitteista ja painopisteistä aiempaa enemmän. - Tarkoitus on saada KAJ avoimemmaksi ja sen toiminta näkyvämmäksi jäsenilleen, kertoo puheenjohtaja Anita Tuohino. Sivut pyrkivät olemaan jäsenelle täyden palvelun sivut. Kaikista jäseneduista kerrotaan KAJ:n sivuilla ja linkataan tarvittaessa eteenpäin. Monimutkaisemmista asioista pyritään antamaan taustoittavaa tietoa. Sivuille on esimerkiksi kerätty tietoa suoma - laisesta työmarkkinajärjestelmästä ja perusasioita freelancerina toimimisesta. Jäsenalueelle tietopankki Jäsenien oma alue uudistui täysin ja sitä rakennetaan edelleen. Jäseniä varten kerätään muun muassa oppaita ja erilaista työelämässä tarvittavaa tietoa. Vanhojen sivujen hiljaiseksi jäänyt keskustelufoorumi jätettiin nyt lepäämään, mutta se voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön. Kääntäjäpörssi saa näkyvämmän paikan uusilla sivuilla. Toimeksiantajat pääsevät etsimään työn tekijää heti etusivulta. Kääntäjäpörssiin rekisteröityneiden tiedot siirretään vanhasta järjestelmästä uuteen, mutta jokai - sen on syytä käydä tarkistamassa tietonsa, sanoo Tuohino. Ulkoasu raikastuu Uudet sivut ovat vanhoja visuaalisesti miellyttävämmät, raikkaammat ja selkeämmät, kertoo Tuohino. KAJ:n sininen säilyy, mutta sen tehosteeksi on tuotu keltaista linkittämään KAJ sen suurempaan yhteisöön Akavan Erityisaloihin. Kuvituksessa esiintyy KAJ:n omia jäseniä. Sivut on suunnitellut ja rakentanut turkulainen Poutapilvi web design Oy. KAJ:n uudet sivut julkistettiin toukokuun lopulla. Ensivaiheessa avattiin suomenkieliset sivut. Ruotsinja englanninkieliset sivut avataan sitä mukaa kun käännökset saadaan valmiiksi. Englanninkieliset käännökset ovat paraikaa työn alla Turun yliopistossa alan opiskelijoilla. Hanna Gorschelnik KAJAWA

6 Käännösalan markkinat kehittyvät, teknologia uudistuu jatkuvasti, mutta miten käy käännösalan koulutuksen? Euroopan tasolla käännösalan koulutus on varsin kirjavaa, eikä se aina vastaa työelämän tarpeita. European Master s in Translation -hanke (EMT) pyrkii nostamaan käännösalan koulutuksen tasoa EU-maissa ja harmonisoimaan sitä. Käännösalan koulutukselle eurooppalainen standardi 6 KAJAWA 2 08

7 EMT-hankkeen tavoitteena on saada käännösalan koulutukselle suuntaviivat, jolloin kaikissa EU:n jäsenvaltioissa koulutettaisiin osaavia ja ammattitaitoisia kääntäjiä eurooppalaisten markkinoiden tarpeisiin. Alun perin EMT-ohjelma käynnistettiin, kun Euroopan komissio huomasi, ettei se löytänyt toimielimiinsä päteviä kääntäjiä EU:hun liittyneiden uusien maiden kieliin. Vuonna 2006 aloitetun hankkeen tässä vaiheessa määritellään mitä tietoja ja taitoja käännösalan koulutuksesta valmistuvan pitäisi hallita. Näiden suuntaviivojen määrittelyn pohjalta eri maiden koulutusohjelmat voivat laatia opetusohjelmansa. Yhteisten suuntaviivojen myötä eri maiden koulutusohjelmille saataisiin vertailtavuutta. EMTverkosto helpottaisi myös opiskelijoiden ja opettajien vaihtoa. Taustalla on myös ajatus nostaa käännösalan ammattien arvostusta ja korostaa sitä, että vaativaan asiantuntija-ammattiin tarvitaan kunnollinen koulutus. Kun koulutuksella on selkeät ja EU:n sisällä yhtenäiset tavoitteet, kääntäjäkoulutuksen erityislaatuisuudesta on helpompaa kertoa ulkopuolisille. Ajatuksissa on myös luoda toimivat eurooppalaiset käännösalan työmarkkinat. EMT-hankkeessa otetaan huomioon kääntäjän kompetenssien lisäksi esimerkiksi teknisten viestijöiden tieto- ja taitovaatimukset. Kuitenkaan tulkkien koulutusta ei ole otettu hankkeeseen mukaan, sillä konferenssitulkkikoulutuksella on oma verkostonsa European Masters in Conference Interpreting (EMCI). Suomen malli pohjalla EMT on toteutuessaan verkosto, johon kutsutaan eurooppalaisten korkeakoulujen käännösalan koulutusohjelmia. Suomi on ollut EMT-hankkeessa aktiivinen. Hankkeen ytimessä ovat mukana professori Yves Gambier Turun yliopistosta ja kielikoordinaattori Erkka Vuorinen Euroopan komission käännöstoimen pääosaston suomen kielen osastosta. Suomen käännösalan koulutuksen malli on korostunut suunnittelussa, kertoi Vuorinen Turussa huhtikuussa järjestetyssä Kääntämisen ja Tulkkauksen symposiumissa, jossa esiteltiin hanketta. EMT ei itsessään ole koulutusohjelma tai diplomi vaan käännösalan koulutusohjelmien EU:n laajuinen yhteistyöverkosto, tähdensi Yves Gambier. EMT-verkostoon hyväksyttävien koulutusohjelmien pitää täyttää sovitut kriteerit, jotka koskevat esimerkiksi ohjelman tavoitteita, opetusmenetelmiä, opetusresursseja ja sitä kuinka koulutusohjelma vasta työmarkkinoiden tarpeisiin. Esityksenä on, että verkostoon hyväksyttäisiin vain jo olemassa olevat koulutusohjelmat kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Sen jälkeen koulutusohjelmat arvioitaisiin uudestaan. Hanna Gorschelnik Lisää EMT-hankkeesta osoitteessa index_en.htm Kääntämisen ja tulkkauksen symposium järjestetään vuosittain. KäTu-symposiumin tarkoituksena on tarjota Suomessa toimiville kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista sekä tieteenalan tilasta ja kehityksestä. Symposiumin järjestäjinä ovat Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton opettajien ja tutkijoiden jaosto ja yliopisto, jossa symposiumi kulloinkin pidetään. KAJAWA

8 Käyttäjäystävällisiä tietoturvaohjelmistoja kymmenillä eri kielillä Kääntämisen opinnot ovat laaja ja monipuolinen pohja työelämään, toteaa kääntäjä Mikko Mutka, joka työskentelee lokalisointikoordinaattorina F-Secure Oyj:ssä. Mikko Mutka on koulutukseltaan filosofian maisteri Joensuun yliopistosta kääntämisen ja tulkkauksen koulutusohjelmasta. Hän valmistui Savonlinnan kansainvälisen viestinnän laitokselta, jonne hänen gradunsa valmistui vuonna Mutkan pääaineena oli englannin kääntäminen ja tulkkaus, sivuaine viestintä ja kulttuuri. Gradun kirjoittaminen vei pidempään kuin oli tarkoitus, sillä hän aloitti gradun viimeistelyn ohessa freelancekääntäjän työt. Lokalisointikoordinaattori Mikko Mutka viihtyy F-Securen palveluksessa. Hän arvostaa omia vastuualueita, asiantuntevia kollegoita ja tekemisen meininkiä. Onnistunut vaihdos ja muutto Freelancerin elämässä on hyvät puolensa. Palkkatyö istuu kuitenkin paremmin elämänvaiheeseen, jossa perheen perustaminen on ajankohtaista, toteaa Mikko Mutka. Normaalit työajat ja vakaat tulot tuovat vakautta ja ennustettavuutta elämään. Hän myöntää, että suoraan koulun penkiltä freelanceriksi ryhtyminen ei välttämättä ole paras mahdollinen järjestely. Aikataulujen ja työmäärien hallinta on usein aloittelevalle kääntäjälle hankalaa. Hän kertoo monesti painaneensa tuhottoman pitkää päivää freelancerina AV-käännösten parissa. Kun tuli otettua liikaa toimeksiantoja, uupumus oli välillä lähellä. Siitä viisastuneena hän aikanaan lähetti avoimen työpaikkahakemuksen F-Secureen. Hänen uransa F-Securen palveluksessa alkoi kesällä 2004, jolloin hän muutti Savonlinnasta vaimoineen Helsinkiin. Mutkan mukaan muutto oli sikäli helppo, että molemmille järjestyi koulutusta vastaava, mieleinen tehtävä uudesta asuinympäristöstä. Mutkan vaimo on myös töissä käännösalalla ja hän saattoi jatkaa työtä saman käännöstoimiston palveluksessa kuin aiemmin. Nykyisin Mutka asuu perheineen Järvenpäässä. Hän sanoo kotiutuneensa sinne mainiosti ja viihtyvänsä hyvin pääkaupunkiseudulla. Hän naurahtaa, että synnyin- ja opiskelukaupunki Savonlinna vaikuttaa jo vieraalta kaupungilta. Innostavaa työtä Mutka viihtyy hyvin työssään lokalisointikoordinaattorina F-Secure Oyj:ssä. Yritys on tietoturvamarkkinoiden kansainvälisessä kärjessä. Yrityksen 8 KAJAWA 2 08

9 tuotteet, kuten virustentorjunta- ja palomuuriohjelmistot, ovat tuttuja lähes jokaiselle tietokoneen käyttäjälle. Yritys tekee tietoturvatuotteita myös matkaviestinympäristöön. Tuotteita lokalisoidaan kymmenille kielille. Kaikkiaan käytössä on kolmekymmentä kieltä ja kielivarianttia. Työ on viestinnän näkökulmasta haasteellista. Mutka pitää kiinnostavana ja erikoisena asetelmana sitä, että samalla kun oma asiantuntemus tuotteista ja alasta lisääntyy, lokalisoinnissa täytyy edelleen pystyä asettumaan käyttäjän asemaan. Jos ns. keskivertokäyttäjä pyörittää tietoturvaohjelmistoa kotikoneessaan, hänen ei tarvitse olla tietoturvan asiantuntija! Tuotekehitys on onnistunut sitä paremmin, mitä helpompi ja intuitiivisempi ohjelmisto voidaan tarjota käyttäjälle, sanoo Mutka. Hän arvelee, että entistä hienojakoisempi informaation ja tuotteiden personointi on tulevaisuutta lokalisoinnissa. Tekniikka antaa tällaiseen hyvät mahdollisuudet. Ohjeistus on siirtynyt lähes kokonaan sähköiseen muotoon, F-Securen tuotteille painatetaan lähinnä vain pikaoppaita. Poikkeuksena on Saksa, jonka lainsäädännön vuoksi kuluttajatuotteiden ohjekirjat on oltava saatavilla painotuotteena, kertoo Mutka. Ulkoistettua käännöstyötä helpompi hallita Mutka koordinoi työssään lukuisia alihankintayhteyksiä. Suurin osa yrityksen tuotteiden lokalisoinnista tapahtuu ulkomailla, koska kääntäjät ovat luonnollisesti kohdekieltä äidinkielenään puhuvia henkilöitä. Olennaista on löytää yhteistyökumppani, joka on sopivan kokoinen yrityksen käännöstarpeisiin nähden. Laatuun panostaminen on F-Securen toiminnan kulmakiviä, joten pitkäaikaiset yhteistyösuhteet ovat ihanteellisin järjestely. KAJAWA Lokalisointi osa tuotekehitystä Ulkoistaminen on pelin henki, sillä yhtiön käännöstarpeet vaihtelevat kielien ja tuotteiden mukaan. Tätä on helpompi ja taloudellisempi hallita alihankintasuhteiden kautta kuin pitämällä palkkalistoilla päätoimisia kääntäjiä. Muutoksiin reagoiminen käy näin sujuvammin. Lokalisoinnissa on kyse yhteistyöstä, jossa molempien osapuolten on voitava toimia mielekkäällä tavalla. Sekä työn tilaajan että tekijän on voitava tehdä työtä kannattavasti. Käännöstyö on liiketoimintaa niin kuin ohjelmistotuotanto, toteaa Mutka. Koska lokalisointi on osa tuotekehitystä, siltä edellytetään samaa ketteryyttä ja tehokkuutta kuin tuotekehitykseltä. Todellinen yhteistyö hyödyttää kaikkia Mutka peräänkuuluttaa avoimuutta ja aloitteellisuutta yhteistyöhön. Hän kannustaa kääntäjiä esittämään ehdotuksia ja kommentteja toimeksiantajalle, jos toimintatavassa olisi kehitettävää. Hän katsoo, että olisi hyvä tarjota koulutusta myös käännösalan asiakkaille, jotta ainakin tyypillisimmät yhteistyön pullonkaulat vältettäisiin. Suomessa käännöstyön ostamisen osaaminen on vielä lapsen kengissä. Jos kääntäjä esimerkiksi joutuu poimimaan käsin käännettävän aineiston pdf-tiedostosta, se on tehotonta kuin mikä! Ja miten turhaa ja turhauttavaa näpräilyä kääntäjälle, sanoo Mutka. Tekemisen meininki Hän kiittelee työpaikkansa kannustavaa ilmapiiriä. Lokalisointi- ja dokumentointitiimi on hitsautunut toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa on mukava tehdä töitä. Yhteishenki on hyvä, väki osaa asiansa ja yhteistyö sujuu. Porukka on melko pieni kielten lukumäärään ja tuotevalikoimaan nähden: tiimin kymmenestä jäsenestä varsinaisia lokalisointikoordinaattoreita on kolme. Uudet ideat sytyttävät Opittuaan talon tavat ja tuotteet sekä perushommat Mutka kertoo saaneensa omia vastuualueita. Työn ja osaamisen kehittäminen pitää työniloa yllä. Kahta samanlaista työpäivää ei tule vastaan. Alan toimintaa leimaa nopeus, yhteistyökumppaneita on paljon sekä talon sisällä että maailmalla. Kahvinjuonti taitaa olla ainoa eri työpäiviä yhdistävä tekijä, toteaa Mutka. Hän tekee välillä pieniä käännöstöitä itsekin pitääkseen yllä ammattitaitoaan. Hän toivoo voivansa jatkossa kehittää yhteyksiä loppukäyttäjään, jottei etääntyisi arkitodellisuudesta. Mutka iloitsee, että hän saa kehittää työssään uusia ideoita ja vaikuttaa työn sisältöön ja toimintatapoihin. Palkan merkitys on vain puolet työn eduista. Itselleni paras puoli on, että työ on mielekästä ja mieluisaa, ja sitä saa tehdä ammattimaisessa ympäristössä, tiivistää Mutka. Teksti: Ritva Siikamäki Kuvat: Jukka Lehtinen

10 Yhä useampi työntekijä kokee työelämän vaatimusten paineet uupumuksena ja stressinä. Usein vaadimme myös itseltämme liikaa, vaikka vähempikin riittäisi. Miksi tuntuu etten riitä? 10 KAJAWA 2 08 RODEO.FI/TERO SIVULA

11 Halu tehdä asiat hyvin ajaa ihmistä eteenpäin uralla, mutta joskus oma sisäinen valmentaja voi vaatia meiltä liikaa. Työntekijän riittämättömyyden tunteita käsittelevän Kyllin Hyvä-kirjan kirjoittajan, erikoislääkäri Kirsi Räisäsen mukaan kelpaamattomuuden tunteisiin on usein selvät syyt. Kun työ vaatii paljon priorisointia tai tasaisen hyvää laatua, saattaa ihminen ponnistella työtaakkansa alla ja ahdistua. Usein stressaantunut työntekijä kokee, ettei oma panos ole tarpeeksi laadukasta tai ettei työaika riitä työtehtävien hoitamiseen, Räisänen kertoo. Oletko kasvanut stressaamaan? Ylisuorittamisen malli voi kummuta jopa kasvatuksesta, mutta työolosuhteita sekä omia ajatusmalleja muuttamalla voi riittämättömyyden tunteista päästä eroon. Ihmiset reagoivat eri tavoin riittämättömyyden tunteisiin, mutta stressaavasta suhtautumisesta omaan työntekoon voi oppia pois, jos osaa tunnistaa ylisuorittavat ajatusmallit. Erikoislääkäri Kirsi Räisänen kertoo uhrautuvan työntekijän asenteen olevan yksi yleisimmistä tavoista suhtautua riittämättömyyden tunteisiin. Uhrautuva työntekijä huolehtii paitsi omistaan, myös työtovereiden työpanoksesta ja tekee usein muidenkin töitä omalla työajallaan. Ylisuorittaja sen sijaan huolehtii vain omista töistään, mutta tekee sitä liiankin tunnollisesti ja putkinäköisesti. Räisäsen mukaan kelpaamattomuuden tunteet voivat aiheuttaa myös pätemisen tarvetta ja halua olla kaikessa paras. Toisaalta riittämättömyyden tunteet työelämässä saattavat aiheuttaa myös luovuttamista. Itsensä kelpaamattomaksi kokeva työntekijä voi heittää pyyhkeen kehään ja alisuoriutua kaikista tehtävistään. Ole armollinen Vaikka stressitilanne työpaikalla voi johtua omasta asenteesta työntekoon, täytyy työpaikalla kiinnittää huomiota stressiä aiheuttaviin tekijöihin. Jos työntekijä ahdistuu liian kovasta aikataulusta, voi tehtäviä jakaa useammalle henkilölle tai pohtia ajanhallinnan keinoja. Myös omaan asenteeseen kannattaa kiinnittää huomiota ja hyväksyä, ettei kaikkea välttämättä ehdi tekemään samalla panoksella. Itselleen täytyy olla armollinen ja oppia arvostamaan itseään sellaisena työntekijänä kuin on. Jokainen työntekijä on kyllin hyvä, Kirsi Räisänen sanoo. Ilona Hiila KAJAWA TIKKA-menetelmä työkuormituksen arvioinnin apuna Työterveyslaitos on kehittänyt työkuormituksen tutkimisen tueksi TIKKA-menetelmän eli työn integroidun kokonaiskuormituksen arvioinnin. Menetelmän avulla työkokonaisuudesta saadaan esiin haitallisesti kuormittavat piirteet. Menetelmä koostuu viidestä osa-alueesta, jotka ovat työn fyysiset kuormitustekijät, työturvallisuus, työaikoihin liittyvät kuormitustekijät sekä työn psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät. Osa-alueista nimenomaan psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät ovat niitä, jotka saattavat vaikuttaa vakavan työstressin syntyyn. Työterveyslaitoksen tavoitteena on, että työpaikat oppisivat itse seuraamaan työn kuormittavuuteen liittyviä asioita. Työterveyshuollon ja työsuojelun henkilökunta sekä luottamushenkilöt voivat käyttää menetelmää ja tutkia työpaikan tilannetta näiden kysymysten avulla esimerkiksi ryhmäkeskustelussa. Tilanne arvioidaan lopulta asteikolla kunnossa, osittain kunnossa tai ei kunnossa, Työterveyslaitoksen työterveyspsykologi Sirkku Kivistö kertoo. Lisää tietoa Työterveyslaitoksen sivuilta Työkuormituksen arviointimenetelmä TIKKA-julkaisu on saatavilla Työterveyslaitoksen internet-kirjakaupasta. Työn psyykkisten kuormitustekijöiden arviointiperusteet: 1. Ovatko työn tavoitteet selkeitä? 2. Onko työmäärä ja työtahti kohtuullinen? 3. Voiko itse vaikuttaa työmääräänsä ja työtahtiinsa? 4. Voiko työssään kehittää osaamistaan ja oppia uutta? 5. Voiko työtehtävät suorittaa ilman jatkuvia keskeytyksiä tai häiritsevästi väliin tulevia uusia tai muita tehtäviä? 6. Onko työhön sisältyvä vastuu kohtuullinen? 7. Saako työkuormituksesta ja toiminnasta palautetta ja arvostetaanko työn tuloksia? Etenkin työn suorittamisessa ilman keskeytyksiä sekä työn määrän ja tahdin kohtuullisuudessa ja vaikutusmahdollisuuksissa siihen on usein parantamisen varaa suomalaisilla työpaikoilla. Työolosuhteet eivät saa olla kohtuuttomia, vaan niiden on oltava ihmisen mukaisia, Sirkku Kivistö toteaa. Sosiaalisten kuormitustekijöiden arviointiperusteet: 1. Onko työ yksintyöskentelyä erillään muista ihmisistä? 2. Toimiiko ihmisten välinen yhteistyö työpaikalla? 3. Saako riittävästi tietoa töiden hoitamiseen? 4. Onko asioiden ja toiminnan johtaminen selkeää ja johdonmukaista? 5. Kohdellaanko erilaisia ihmisiä tasa-arvoisesti työpaikalla? 6. Esiintyykö työyhteisössänne epäasiallista kohtelua tai häirintää? 7. Sisältyykö työhön runsaasti hankalia asiakas- ja vuorovaikutustilanteita, jotka herättävät kielteisiä tunteita?

12 RODEO.FI/TERO SIVULA Turvallisesti kesälomalle Kääntäjien ammattijärjestön ja Akavan Erityisalojen jäsenyyteen sisältyy vapaaajan tapaturma- ja matkustajavakuutus. Vakuutus on jäsenetu, jonka rahallinen arvo vastaavaa vakuutusta otettaessa on noin 50 euroa vuodessa. Vahingon sattuessa edun arvo moninkertaistuu riippuen maksetusta korvaussummasta. Akavan Erityisalojen jäsenkortti toimii samalla vakuutuskorttina. Oma vakuutusnumerosi löytyy jäsenkortin taustapuolelta. Muista ottaa jäsenkortti mukaan matkalle. Liittovakuutus on Akavan Erityisalojen ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n välinen vakuutussopimus, joka on voimassa jäsenen hyväksi. Vakuutettuja ovat kaikki Akavan Erityisalojen alle 68-vuotiaat jäsenet, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa, joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Lisäksi vakuutettuina ovat ne liiton jäsenet, jotka asuvat ulkomailla, mutta työskentelevät vakinaisesti Suomessa. Vapaa-ajan matkustajavakuutus Liiton matkustajavakuutus on voimassa jäsenen vapaa-ajan matkoilla kaikkialla maailmassa enintään 45 vuorokautta kestävän matkan ajan. Vakuutus koskee sekä koti- että ulkomaanmatkoja. Jäsenetuvakuutukseen voi ostaa lisäturvaa, jos matka kesto on yli 45 vuorokautta. 12 KAJAWA 2 08

13 Tulossa syksyllä: Vanhempien mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset kuuluvat matkustajavakuutuksen piiriin. Matkustajavakuutukseen ei kuitenkaan sisälly matkatavaravakuutusta, joten matkatavarat on muistettava vakuuttaa erikseen. Matkustajavakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisesti matkalla sattuneesta tapaturmasta ja matkasairaudesta aiheutuneita kustannuksia seuraavasti: matkasairauden aiheuttamat hoitokulut ilman ylärajaa enintään siihen asti, kun 90 päivää on kulunut ensimmäisestä lääkärissä käynnistä matkalla sattuneen tapaturman hoitokuluja korvataan enintään kolmen vuoden ajan tapatur- man sattumisesta korvaus matkan peruuntumisesta ja matkan keskeytymisestä sekä matkalta myöhästymisestä ulkomaanmatkalla kuolleen kuljetuskustannukset Suomeen. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus Liiton jäsenetuihin sisältyvä tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta on voimassa Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuvalla matkalla korkeintaan 12 kuukautta. Vakuutus korvaa vapaaaikana sattuneen tapaturman hoitokuluja enintään euroa tapaturmaa kohti. Pysyvän haitan osalta korvaus on enintään euroa tapaturmaa kohti. Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutuksessa on rajoituksia, jotka kannattaa tarkistaa vakuutusehdoista. Liittovakuutuksen piiriin eivät esimerkiksi kuulu vakuutusehdoissa mainitut urheilulajit ja harrastukset. Vuonna 2006 liiton tapaturma- ja matkustajavakuutuksesta korvattiin Akavan Erityisalojen jäsenille sattuneita vahinkoja yhteensä noin euroa. Yleisin korvausten maksuperuste koski matkasairauden aiheuttamia hoitokuluja. Anu Tilander LISÄTIETOJA jäsenetuvakuutuksista sekä Akavan Erityisalojen neuvottelemista muista vakuutuseduista saat If Vahinkovakuutuksen puhelinpalvelusta puh (ma pe klo 8 20) tai internet sivuilta KAJAWA Kansainvälinen kääntäjien päivä Tapahtuma järjestetään Turun kirjamessujen yhteydessä. Lisää tietoa ja päivän ohjelma osoitteessa ja HumanistiURA 2008 Maailma täynnä mahdollisuuksia Vanha Ylioppilastalo, Helsinki HumanistiURA on Akavan Erityisalojen vuosittainen humanistiopiskelijoille, vastavalmistuneille ja työelämässä jo oleville humanisteille suunnattu ura - tapahtuma. Urapäivä tarjoaa ajankohtaista työelämätietoa, kontakteja työnantajiin sekä tuoreita ideoita omalle urapolulle. Lisätietoja ja tapahtuman ohjelma osoitteessa Akavan Erityisalojen jäsenkoulutus Lisätietoja koulutuksesta, lisää kursseja ja ilmoittautuminen osoitteessa Tiikerinloikka työniloon ja menestykseen, Turku, 20 euroa Työaikaa vai omaa aikaa? Lappeenranta, maksuton Innovaatiot ja luovuus työelämässä, Rovaniemi, 20 euroa Työaikaa vai omaa aikaa? Mikkeli, maksuton Ajankohtaista yksityissektorilla, Helsinki, 20 euroa Breikki työputkeen mitkä ovat oikeuteni? Helsinki, maksuton Mentorointi, Tampere, 20 euroa Breikki työputkeen mitkä ovat oikeuteni? Pori, maksuton Ammatinharjoittajien verotus, Tampere, 20 euroa Ajankohtaista valtiosektorilla, Helsinki, 20 euroa Ajankohtaista kuntasektorilla, Helsinki, 20 euroa Breikki työputkeen mitkä ovat oikeuteni? Porvoo, maksuton Tie työhön onnistunut työn - haku, Oulu, maksuton TAPAHTUMIA KOULUTUSTA

14 Ennakkoilmoittautuminen käynnissä Auktorisoitujen kääntäjien koe joulukuussa Auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain (1231/2007) mukaiset tutkinnot pidetään lauantaina klo Tutkintokielistä ja niiden kääntämissuunnista sekä paikkakunnista päätetään ennakkoilmoittautumisten perusteella. Ennakkoon voi ilmoittautua 12. kesäkuuta mennessä. Tutkintotilaisuudet pyritään järjestämään Helsingissä, Joensuussa, Kouvolassa, Maarianhaminassa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. On mahdollista, että eri kielten tutkinnot keskitetään eri paikkakunnille. Tutkintoon osallistuminen maksaa 210 euroa. Tut kintotodistus maksaa erikseen 35 euroa. Tutkin - toon ennakkoon ilmoittautuneille ilmoitetaan elokuun 2008 aikana missä kielissä ja missä kääntämissuunnissa tutkinto voidaan järjestää. Samalla vahvistetaan tutkintopaikkakunnat ja tutkintomaksun maksamistapa. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnossa osoitetaan tutkintokielten kieli- ja kääntämistaito sekä auktorisoidun kääntäjän ammatinharjoittamisessa tarvittava muu taito. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon kieli- ja kääntämistaitoa mittaava osa koostuu kahdesta käännöstehtävästä. Käännöstehtävistä toinen suoritetaan lain ja hallinnon alalta ja toinen valinnaisesti talouselämän, tekniikan tai lääketieteen erikoisalalta. Käännettävistä kielistä toisen tulee olla suomen, ruotsin tai saamen kieli. Kieli- ja kääntämistaitoa mittaavassa osassa on sallittu Internetin käyttö. Auktorisoidun kääntäjän ammatinharjoittamisessa tarvittavaa muuta taitoa mittaava osa koostuu kääntäjän ammattikäytäntöjä testaavasta monivalintatehtävästä. Tutkinto on avoin niille, joilla on kotikunta Suomes sa taikka vakinainen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talous - alueeseen kuuluvassa valtiossa. Kirjallinen ennakkoilmoittautuminen lähetetään Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalle viimeistään Ilmoittautuessasi mainittava täydellinen nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja kotipaikkasi, lähdekieli, kohdekieli, erikoisala sekä ensisijainen tutkintopaikka. Ilmoittautumislomake, lisätiedot ja lomakkeen palautusosoite on saatavissa osoitteessa tutkinnot ja opiskelu auktorisoidut kääntäjät. Osoitteessa on luettavissa myös Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteet. Hakemuslomakkeet virallisille kääntäjille lähetetty Kaikille virallisille kääntäjille on kevään aikana lähetetty hakemuslomake uuden auktorisoidun kääntäjän nimikkeen anomista varten. Kirje lähetettiin kaikkiin 3000 viralliselle kääntäjälle, mutta osa kirjeistä on palautunut Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalle. Virallinen kääntäjä, joka ei ole saanut kirjettä Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalta, voi olla yhteydessä lautakunnan sihteeriin Pirkko Iivanaiseen Laki velvoittaa virallisia ja tulevia auktorisoituja kääntäjiä ilmoittamaan ajantasaiset yhteystietonsa Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalle. Lisätietoja ja yhteystiedot osoitteessa tutkinnot ja opiskelu auktorisoidut kääntäjät. 14 KAJAWA 2 08

15 Tulossa syksyllä: KOULUTUSTA TJS-opintokeskus TJS Opintokeskus on AKAVAn ja STTK:n yhteinen koulutus- ja palveluorganisaatio, joka tarjoaa mm. KAJ:n jäsenille koulutusta. Tarkemmat tiedot koulutuksesta, lisää kursseja ja ilmoittautuminen kursseille osoitteessa Työelämä ja hyvinvointi Neuvottelutaidon perusteet Paikkakunnat: Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku. Luennot järjestetään iltaisin kello Päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin. Luennot ovat maksuttomia. Pettääkö luottamus kuntauudistuksessa? Helsinki klo , ilmoittautuminen mennessä. 60 euroa. Tehokas ja toimiva palaveri Helsinki klo , ilmoittautuminen mennessä. 80 euroa. Tämä kurssi voidaan räätälöidä myös tilauskoulutukseksi, jolloin ohjelma suunnitellaan tilaajan kanssa yhteistyössä, kesto 2 7 tuntia. Viestintä Asiatekstit kuntoon Verkkokurssi , ilmoittautuminen 1.9. mennessä. 140 euroa. Tietotekniikka TIETY tietotyötutkinto Helsinki, lähi- ja verkkokoulutus , ilmoittautuminen mennessä. 650 euroa Excelin 2003 perusteiden hallinta taulukkolaskenta tutuksi Helsinki , ilmoittautuminen 2.9. mennessä. 270 euroa. Excelin 2007 perusteiden hallinta taulukkolaskenta tutuksi Helsinki , ilmoittautuminen 4.9. mennessä. 270 euroa Excel 2003-jatkokurssi Excelin tehokkaampi käyttö Helsinki , ilmoittautuminen mennessä. 180 euroa. Excel 2007-jatkokurssi Excelin tehokkaampi käyttö Helsinki , ilmoittautuminen mennessä. 180 euroa. PowerPoint 2007 perinteisistä kalvoista esitykseksi Helsinki , ilmoittautuminen mennessä. 170 euroa. Acrobat 8 tekstit ja lomakkeet pdf-tiedostoiksi Helsinki , ilmoittautuminen mennessä. 180 euroa. Word 2003 tehoa tekstinkäsittelyyn Helsinki , ilmoittautuminen mennessä. 180 euroa. Office 2007 käyttöliittymä haltuun Helsinki , ilmoittautuminen mennessä. 170 euroa. KAJAWA

16 HUMANISTIURA 2008 MAAILMA TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA HumanistiURA-tapahtuma valloittaa Helsingin vanhan ylioppilastalon 6. marraskuuta Tänä vuonna tapahtuma suunnataan yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakoulujen humanististen aineiden opiskelijoille. Tapahtuman teemana on Maailma täynnä mahdollisuuksia. Tarjolla on neljä erilaista seminaaripolkua Klassinen polku Kansainvälinen polku Luova polku ja Liike-elämän polku Puhujina mm. ohjaaja Dome Karukoski, museoliitosta Anja-Tuulikki Huovinen, liike-elämän konsultti Helka Pirinen ja kulttuurin lähettiläs Erkki Toivanen. Klassinen ja kansainvälinen polku tulkataan suomalaiselle viittomakielelle. Tulkkeina toimivat humanistisen ammattikorkeakoulun viittomakielen tulkkiopiskelijat. Mukana myös lakimiehen neuvontapiste, yrittämiseen liittyvää tietoutta, työnantajia omilla osastoillaan sekä Kluuvin työvoimatoimiston cv-piste. Lisätietoja: Tule mukaan!

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut Jyty Vakuuttavat jäsenedut Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus Jyty ry 2017 Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

KÄÄNTÄjät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015. Akavan Erityisalat Käännösalan asiantuntijat KAJ

KÄÄNTÄjät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015. Akavan Erityisalat Käännösalan asiantuntijat KAJ KÄÄNTÄjät Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015 Akavan Erityisalat Käännösalan asiantuntijat KAJ KÄÄNTÄJÄT Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015 Akavan Erityisalat AE ry ja Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa Leena Salmi Turun yliopisto leena.salmi@utu.fi SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Miksi opiskella kääntämistä ja tulkkausta? käännösala

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos 26.11.2014 Neuvottelutulos TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 24.-25.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 12.-13.11.

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA?

ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA? ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA? Työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa laatuun ja tehokkuuteen Menetelmä- ja aikastandardien merkitys Jaana Ylitalo jaana.ylitalo@pam.fi 26.10.2011 1 PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO

Lisätiedot

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin TET työelämä tutuksi Juniori kohtaa seniorin Työelämä tutuksi TET eli työelämään tutustuminen on yläasteen ja lukion oppilaille järjestettävä opetussuunnitelman mukainen työelämään tutustumisjakso. Sen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien intojen vastaavuustaulukko Syksystä 2012 alkaen Tampereen yliistossa otetaan käyttöön uusi etussuunnitelma. Siitä eteenpäin yliistossa järjestetään

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijaseminaari 8.6.2012 Maija Lintula ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Vaikea tyyppi myrkyttää työyhteisön Tervetuloa kevätkokoukseen Hallitus esittäytyy

Vaikea tyyppi myrkyttää työyhteisön Tervetuloa kevätkokoukseen Hallitus esittäytyy Vaikea tyyppi myrkyttää työyhteisön Tervetuloa kevätkokoukseen Hallitus esittäytyy Toiminnanjohtajalta Unelmia ja toimistohommia Käännösalan koulutus Suomessa on murroksessa. Käännöstieteen tulevaisuus

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Maaliskuu 2012 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka / Viestintä Tuija Väyrynen / Maahanmuuttopalvelut Taitto:

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Toukokuu 2013 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka, Konsernipalvelut / Viestintä Tuija Väyrynen, Maahanmuuttopalvelut

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

Akavalaista edunvalvontaa suuhygienistien tarpeisiin

Akavalaista edunvalvontaa suuhygienistien tarpeisiin 15.11.2010 Tervetuloa Akavan Erityisaloihin! Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry liittyy Akavan Erityisalojen jäsenjärjestöksi 1.1.2011 alkaen. Toivotamme yhdistyksen ja sen jäsenet tervetulleiksi! Akavan

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

KAJ sai toiminnanjohtajan Humanistitapahtuma maaliskuussa Hallitukseen uusi varajäsen

KAJ sai toiminnanjohtajan Humanistitapahtuma maaliskuussa Hallitukseen uusi varajäsen KAJ sai toiminnanjohtajan Humanistitapahtuma maaliskuussa Hallitukseen uusi varajäsen Puheenjohtajalta Uusin voimin ja ajatuksin eteenpäin Tervehdys, onnekseni vuosi 2006 on takanapäin, sillä vuosi oli

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset

Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset Hyvällä fiiliksellä homma toimii paljon paremmin! Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset Elina Ravantti, Venla Räisänen ja Eeva-Marja Lee Työterveyslaitos 2014 1 Tietopaketti työhyvinvoinnista Apaja-projektissa

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS ON OPISKELUTERVEYDENHUOLLON ASIANTUNTIJA Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

Osaajia tarvitaan aina

Osaajia tarvitaan aina LTA ennen ja nyt Liiketalouden Liitto LTA ry:n juuret juontavat vuoteen 1949 Kauppaopistonkäyneiden liitto Förbundet för f.d. Handelinstitutselever r.y. perustettiin Tampereella 4.12.1949. Merkonomiliitto

Lisätiedot

liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat

liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA FI IKÄSYRJINNÄN TORJUMINEN EU:SSA JA KANSALLISESTI Ikäsyrjintä on koko yhteiskuntaa koskeva monitahoinen kysymys. Sen tehokas torjuminen on vaikea tehtävä. Ei ole yhtä ainoaa keinoa, jolla tasa-arvo eri

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko ETÄTYÖN EDISTÄMINEN Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä Mari Raininko Tutkimuksen taustaa Etätyöstä ja sen hyödyistä puhuttu paljon, mutta hyödyntäminen ei ole toteutunut odotetulla tavalla

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen?

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? 2 2017 BR Teknologiateollisuus 2 Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu Miksi teknologia!

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt KASVATUSTIETEILIJÄT Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4 Kunta-alan Unioni/ JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2013 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2013 LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 14.01. 18.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi 1 Taloudellisesti tuettu osaamisen kehittäminen Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista työntekijöiden ammatillisen

Lisätiedot

Päivitetty: Kuntouttavan työtoiminnan

Päivitetty: Kuntouttavan työtoiminnan Päivitetty: 11.8.2017 Kuntouttavan työtoiminnan 2 Sisällys 1 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA... 4 2 YHDISTYKSEN TOIMINTA... 6 3 TYÖTEHTÄVIIN PEREHDYTTÄMINEN... 7 4 KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNNÖT... 8 5 SOSIAALIOHJAUS

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv 1 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2011 JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä.

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Osio 1 - Taustatiedot Toimitko esimiestehtävissä? Kyllä En Osio 2 - Fiilikset Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Ihan ok, tässähän

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT Urapalvelut

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT Urapalvelut HARJOITTELUINFO 26.1.2018 URAPALVELUT HARJOITTELUINFO 31.10.2017 Urapalvelut Harjoitteluinfo/ Urapalvelut 29/01/2018 1 URAPALVELUT Asiantuntemus Palvelut Harjoittelu Urasuunnittelu Uraseuranta Työnhaku

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot