EU:sta suuntaviivat kääntäjäkoulutukseen KAJ:n sivusto uudistui Mikko Mutka vaihtoi käännökset lokalisointiin Miksi tuntuu, etten riitä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:sta suuntaviivat kääntäjäkoulutukseen KAJ:n sivusto uudistui Mikko Mutka vaihtoi käännökset lokalisointiin Miksi tuntuu, etten riitä?"

Transkriptio

1 EU:sta suuntaviivat kääntäjäkoulutukseen KAJ:n sivusto uudistui Mikko Mutka vaihtoi käännökset lokalisointiin Miksi tuntuu, etten riitä?

2 Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A (6.krs), Helsinki Puheenjohtaja Anita Tuohino Puhelin Sähköposti Toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik Puhelin Sähköposti Jäsentietojen muutokset, valtakirjat ja jäsenmaksut Akavan Erityisalat ry:n jäsensihteerit sähköposti: Palvelunumero Jaana Honni Katja Kosonen Mary Luokkamäki Jäsenmaksut Kääntäjien ammattijärjestön jäsenmaksu on 1 % päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista ja luontoiseduista sekä Erityiskoulutettujen työttömyyskassan maksamista etuuksista. Ammatinharjoittajilta ja yrittäjiltä jäsenmaksu on 170 euroa. Opiskelija maksaa jäsenmaksua, jos hän on työssä 18 tuntia viikossa tai opetusalalla 8 tuntia viikossa. Ulkomailla työskentelevän jäsenen ja eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 40 euroa vuodessa. Jäsenmaksu kattaa KAJ:n, Akavan Erityisalojen ja työttömyyskassan palvelut. Lisää tietoa ww.kaj.fi/jasenmaksu. MUISTA ILMOITTAA MUUTTUNEET JÄSENTIETOSI! Lakiasiat ja työsuhdeneuvonta (Akavan Erityisalat) Sähköposti: Tuire Torvela, lakimies, yksityissektori, ammatinharjoittajat Kari Eskola, lakimies, yksityissektori Helena Lamponen, lakimies, yksityissektori Seppo Rautiainen, lakimies, kunta- ja valtiosektori Jaakko Korpisaari, asiamies, kuntasektorin sopimukset Kalevi Juntunen, asiamies, valtiosektorin sopimukset Arja Ahola, asiamies, palkkatilastot, tutkimukset Työttömyysturva-asiat Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Puhelin (09) Puhelinajat ma to klo Asemamiehenkatu 2 C, Helsinki Kajawa Käännösalan ammattilaisten ja opiskelijoiden järjestölehti Julkaisija: Kääntäjien ammattijärjestö ry Päätoimittaja: Hanna Gorschelnik Ulkoasu: Vesa A. Junttila, Public Design Oy Painatus: Auranen Oy, Forssa Painos: 2200 kpl ilmestyy 4 kertaa vuodessa Seuraava numero jäsenillä viikolla 38, aineistopvä Tässä lehdessä Toiminnanjohtajalta... 3 Tulkit kokoontuivat Turussa... 4 KAJ:n sivusto uudistui... 5 Käännösalan koulutukselle eurooppalainen standardi... 6 Lokalisointi on tuotekehitystä... 8 Parempaan työelämään: Miksi tuntuu, etten riitä? Turvallisesti kesälomalle Auktorisoitujen kääntäjien koe joulukuussa Tulossa syksyllä KAJAWA 2 08

3 Aika pysähtyä ja katsoa Osallistuin huhtikuussa Turussa järjestettyyn Tulkkauksen yhteistyöseminaariin. Miten mainio tilaisuus, miten mainiot puhujat! Päivän teema, yhteistyö tulkkauksessa, muistutti, että olemme työpaikalla samassa veneessä työskentelimme sitten tulkkeina tai millä tahansa ammattinimikkeellä. Kaikki olemme yhdenvertaisia ja jokainen on tärkeä työpaikallaan, sillä olemme työssä tekemässä jotakin yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Viittomakielen tulkki Nina Nalli esitti seminaarialustuksessaan tulkkien yhdenvertaisuusperiaate ja syrjintäkielto -julistuksen, jonka voit lukea alta. Olkoon se ajatuksena meille jokaiselle ja jokaiselle työpaikalle. Itse seminaarista kerrotaan tämän lehden sivulla 4. Yhdenvertaisuus ei ole sitä, että kaikki tekevät kaikkea. Siksi meidät on palkattu töihin tekemään erilaisia tehtäviä. Työssä jaksamisen ydin on juuri se, että ei yritä tehdä määräänsä enempää. Työnsä äärelle on silloin tällöin hyvä pysähtyä ja katsoa, mitä oikeasti tekee ja miettiä vastaako se sitä, mikä oma perustehtävä on. Maltillinen määrä rönsyjä maustaa työtä ja motivoi eteenpäin, mutta liian monet lisätehtävät kuluttavat rajallisia voimavaroja. Kaikkeen ei ehdi ja siitä on itsekkäästi pidettävä kiinni. Viisas työnantaja tietää tämän. Riittämättömyyden tunteesta ja työn kuormittavuudesta on kirjoitettu tämän lehden sivulla 10 ja 11. Kun oma työnkuva ja tavoite ja työpaikan yhteinen tavoite ovat selviä, on helpompi katsoa mitä työssään saa aikaan ja millainen työn tulos on. Kun tavoite on suhteessa siihen, mitä ehtii ja jaksaa tehdä, silloin oma työsuoritus tuntuu itsestäkin riittävältä ja palkitsevalta. Kesäloman edessä on hyvä aika pysähtyä ja arvioida työtehtäväänsä ja työyhteisön työnjakoa. Kaikki kunnossa? Käsissäsi on muuten aikaisempaa laajempi Kajawa, juttuja on kahden aukeaman verran enemmän. Samaan aikaan Kajawan kanssa julkaistaan KAJ:n uudet internet-sivut tutussa osoitteessa Uudistusten motiivina on halumme kertoa käännösalasta enemmän ja paremmin, ja palvella paremmin sinua, hyvä jäsen. Nautinnollista kesää, nna GorschelnikNautinnollista kesää, toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik, toiminnanjohtaja Toiminnanjohtajalta Yhdenvertaisuusperiaate ja syrjintäkielto Kaikki tulkit ovat yhdenvertaisia työn edessä. Kielletään kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, vammaisuuteen, ikään, työnantajaan taikka tulkkikoulutukselliseen alkuperään, työtaidollisiin ominaisuuksiin, kieleen, palvelun hinnoitteluun, työkokemukseen tai tulkkaukselliseen suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen seikkaan. Nina Nalli Tulkkiseminaari, Turku Seuraavia mukaillen: Euroopan Unionin perus oikeus - kirja III TASA-ARVO, 20 artikla Yhdenvertaisuus lain edessä ja 21 artikla Syrjintä kielto kohta 1. KAJAWA

4 Tulkkauksen yhteistyöseminaari Yhteistyöllä parempiin suorituksiin Mitä yhteistyö tulkkauksessa on? Miksi tulkki ylipäätään on paikalla tulkattavassa tilanteessa? Turussa järjestetyssä Tulkkauksen yhteistyöseminaarissa pohdittiin mitä yhteistyö tulkkauksessa on ja mitä se parhaimmillaan voisi olla. Viittomakielen tulkki Niina Nalli ja konferenssitulkki ja tulkkikouluttaja Helena Karunen alustivat aiheesta. Niina Nalli tiivisti alustuksessaan tulkkauksen perimmäisen syyn: se on toimimista yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tulkki on paikalla, jotta kaksi erikielistä asiakasta pystyvät kommunikoimaan keskenään tasavertaisesti. Jokaiseen tulkkaustilanteeseen kuuluu koordinointia, oli paikalla sitten yksi tai useampi tulkki. Vähintään koordinointia tarvitaan tulkin ja asiakkaan välillä. Asiakas tilaajana ei ole tulkkauksen asiantuntija, eikä välttämättä tiedä, mikä on tarpeellista ja mahdollista, jotta tulkkaustilanne on sujuva ja työn tulos laadukas. Tulkki tietää esimerkiksi mihin työmäärään pystyy tai milloin paikalle tarvitaan useampi tulkki. Vaikka tuleva tulkkaustilanne olisi kuinka selvä, kannattaa olla etukäteen yhteydessä asiakkaaseen. Näin antaa itsestään luotettavan ammattilaisen kuvan, Nalli sanoo. Yhteistyöllä laatua Mitä enemmän paikalla on tulkkeja, sitä tärkeäm - pää yhteistyö ja koordinointi on. Yhteistyö vaikuttaa tulkkauksen laatuun, muistutti Helena Karunen. Tulkkaus on tiimityötä ja on etu, että toimeksiantoon valmistaudutaan yhdessä ja päätetään yhteisistä linjoista. Parhaimmillaan tulkkaustilanteessa pääsee flow-tilaan, jossa kollega antaa termiapua täsmälleen sillä sekunnilla, kun sitä tarvitsee, Helena Karunen kuvaili. Yhä useammin puhuttujen kielten tulkit kohtaavat työssään esimerkiksi viittomakielen tulkkeja tai kirjoitustulkkeja. Joskus tulkit saattavat rakentaa kuvitteellista hierarkiaa, kuten vaikkapa aloittelevien ja kokeneempien tulkkien välille, Nalli sanoo. Yhteistyön lähtökohta on, että kaikki tulkit ovat tasa-arvoisia, muistuttaa Nalli. Kun tulkkaustilanteessa käytetään releketjua ja ketju on pitkä (esimerkiksi japani-englanti-suomiviittomakieli-kansainvälinen viittomakieli), yhteistyön merkitys korostuu. Jos ketju katkeaa, kymmeniä asiakkaita saattaa jäädä ilman informaatiota. Reletulkilla on painava vastuu, sillä toisen tulkin työsuoritus riippuu omasta suorituksesta. Tulkin hyveet nopeus, selkeys ja täsmällisyys korostuvat entisestään. Helena Karunen ja Niina Nalli nostivat esiin alustuksissaan tulkkausalan sisäisen yhteistyön merkityksen. Onnettomiin työoloihin tai kohtuuttomiin työehtoihin ei pidä suostua, sillä jos yksi suostuu niihin tämän kerran, seuraavan tulkin on vaikea perustella kohtuullisia vaatimuksiaan, kun asiakas toteaa, että ennenkin asia on hoidettu näin, Nalli tiivisti. Turussa järjestetty Tulkkauksen yhteistyöseminaari oli järjestyksessä toinen. Seminaari järjestetään joka toinen vuosi. Hanna Gorschelnik 4 KAJAWA

5 Kääntäjien ammattijärjestön uudet www-sivut avattiin toukokuun lopussa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa KAJ:n jäsenviestintää. Osoite säilyy samana. KAJ:n sivusto uudistuu Sivujen sisältöä monipuolistettiin niin, että sivuilla on aikaisempaa enemmän tietoa ammattijärjestöstä, jäsenyydestä ja sen tuomis - ta eduista, mutta myös käännös- ja tulkkaus - alan keskeisistä asioista. Asiakokonaisuudet on pyritty jaottelemaan loogisesti. Sivuilla kerrotaan myös KAJ:n toiminnan tavoitteista ja painopisteistä aiempaa enemmän. - Tarkoitus on saada KAJ avoimemmaksi ja sen toiminta näkyvämmäksi jäsenilleen, kertoo puheenjohtaja Anita Tuohino. Sivut pyrkivät olemaan jäsenelle täyden palvelun sivut. Kaikista jäseneduista kerrotaan KAJ:n sivuilla ja linkataan tarvittaessa eteenpäin. Monimutkaisemmista asioista pyritään antamaan taustoittavaa tietoa. Sivuille on esimerkiksi kerätty tietoa suoma - laisesta työmarkkinajärjestelmästä ja perusasioita freelancerina toimimisesta. Jäsenalueelle tietopankki Jäsenien oma alue uudistui täysin ja sitä rakennetaan edelleen. Jäseniä varten kerätään muun muassa oppaita ja erilaista työelämässä tarvittavaa tietoa. Vanhojen sivujen hiljaiseksi jäänyt keskustelufoorumi jätettiin nyt lepäämään, mutta se voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön. Kääntäjäpörssi saa näkyvämmän paikan uusilla sivuilla. Toimeksiantajat pääsevät etsimään työn tekijää heti etusivulta. Kääntäjäpörssiin rekisteröityneiden tiedot siirretään vanhasta järjestelmästä uuteen, mutta jokai - sen on syytä käydä tarkistamassa tietonsa, sanoo Tuohino. Ulkoasu raikastuu Uudet sivut ovat vanhoja visuaalisesti miellyttävämmät, raikkaammat ja selkeämmät, kertoo Tuohino. KAJ:n sininen säilyy, mutta sen tehosteeksi on tuotu keltaista linkittämään KAJ sen suurempaan yhteisöön Akavan Erityisaloihin. Kuvituksessa esiintyy KAJ:n omia jäseniä. Sivut on suunnitellut ja rakentanut turkulainen Poutapilvi web design Oy. KAJ:n uudet sivut julkistettiin toukokuun lopulla. Ensivaiheessa avattiin suomenkieliset sivut. Ruotsinja englanninkieliset sivut avataan sitä mukaa kun käännökset saadaan valmiiksi. Englanninkieliset käännökset ovat paraikaa työn alla Turun yliopistossa alan opiskelijoilla. Hanna Gorschelnik KAJAWA

6 Käännösalan markkinat kehittyvät, teknologia uudistuu jatkuvasti, mutta miten käy käännösalan koulutuksen? Euroopan tasolla käännösalan koulutus on varsin kirjavaa, eikä se aina vastaa työelämän tarpeita. European Master s in Translation -hanke (EMT) pyrkii nostamaan käännösalan koulutuksen tasoa EU-maissa ja harmonisoimaan sitä. Käännösalan koulutukselle eurooppalainen standardi 6 KAJAWA 2 08

7 EMT-hankkeen tavoitteena on saada käännösalan koulutukselle suuntaviivat, jolloin kaikissa EU:n jäsenvaltioissa koulutettaisiin osaavia ja ammattitaitoisia kääntäjiä eurooppalaisten markkinoiden tarpeisiin. Alun perin EMT-ohjelma käynnistettiin, kun Euroopan komissio huomasi, ettei se löytänyt toimielimiinsä päteviä kääntäjiä EU:hun liittyneiden uusien maiden kieliin. Vuonna 2006 aloitetun hankkeen tässä vaiheessa määritellään mitä tietoja ja taitoja käännösalan koulutuksesta valmistuvan pitäisi hallita. Näiden suuntaviivojen määrittelyn pohjalta eri maiden koulutusohjelmat voivat laatia opetusohjelmansa. Yhteisten suuntaviivojen myötä eri maiden koulutusohjelmille saataisiin vertailtavuutta. EMTverkosto helpottaisi myös opiskelijoiden ja opettajien vaihtoa. Taustalla on myös ajatus nostaa käännösalan ammattien arvostusta ja korostaa sitä, että vaativaan asiantuntija-ammattiin tarvitaan kunnollinen koulutus. Kun koulutuksella on selkeät ja EU:n sisällä yhtenäiset tavoitteet, kääntäjäkoulutuksen erityislaatuisuudesta on helpompaa kertoa ulkopuolisille. Ajatuksissa on myös luoda toimivat eurooppalaiset käännösalan työmarkkinat. EMT-hankkeessa otetaan huomioon kääntäjän kompetenssien lisäksi esimerkiksi teknisten viestijöiden tieto- ja taitovaatimukset. Kuitenkaan tulkkien koulutusta ei ole otettu hankkeeseen mukaan, sillä konferenssitulkkikoulutuksella on oma verkostonsa European Masters in Conference Interpreting (EMCI). Suomen malli pohjalla EMT on toteutuessaan verkosto, johon kutsutaan eurooppalaisten korkeakoulujen käännösalan koulutusohjelmia. Suomi on ollut EMT-hankkeessa aktiivinen. Hankkeen ytimessä ovat mukana professori Yves Gambier Turun yliopistosta ja kielikoordinaattori Erkka Vuorinen Euroopan komission käännöstoimen pääosaston suomen kielen osastosta. Suomen käännösalan koulutuksen malli on korostunut suunnittelussa, kertoi Vuorinen Turussa huhtikuussa järjestetyssä Kääntämisen ja Tulkkauksen symposiumissa, jossa esiteltiin hanketta. EMT ei itsessään ole koulutusohjelma tai diplomi vaan käännösalan koulutusohjelmien EU:n laajuinen yhteistyöverkosto, tähdensi Yves Gambier. EMT-verkostoon hyväksyttävien koulutusohjelmien pitää täyttää sovitut kriteerit, jotka koskevat esimerkiksi ohjelman tavoitteita, opetusmenetelmiä, opetusresursseja ja sitä kuinka koulutusohjelma vasta työmarkkinoiden tarpeisiin. Esityksenä on, että verkostoon hyväksyttäisiin vain jo olemassa olevat koulutusohjelmat kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Sen jälkeen koulutusohjelmat arvioitaisiin uudestaan. Hanna Gorschelnik Lisää EMT-hankkeesta osoitteessa index_en.htm Kääntämisen ja tulkkauksen symposium järjestetään vuosittain. KäTu-symposiumin tarkoituksena on tarjota Suomessa toimiville kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista sekä tieteenalan tilasta ja kehityksestä. Symposiumin järjestäjinä ovat Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton opettajien ja tutkijoiden jaosto ja yliopisto, jossa symposiumi kulloinkin pidetään. KAJAWA

8 Käyttäjäystävällisiä tietoturvaohjelmistoja kymmenillä eri kielillä Kääntämisen opinnot ovat laaja ja monipuolinen pohja työelämään, toteaa kääntäjä Mikko Mutka, joka työskentelee lokalisointikoordinaattorina F-Secure Oyj:ssä. Mikko Mutka on koulutukseltaan filosofian maisteri Joensuun yliopistosta kääntämisen ja tulkkauksen koulutusohjelmasta. Hän valmistui Savonlinnan kansainvälisen viestinnän laitokselta, jonne hänen gradunsa valmistui vuonna Mutkan pääaineena oli englannin kääntäminen ja tulkkaus, sivuaine viestintä ja kulttuuri. Gradun kirjoittaminen vei pidempään kuin oli tarkoitus, sillä hän aloitti gradun viimeistelyn ohessa freelancekääntäjän työt. Lokalisointikoordinaattori Mikko Mutka viihtyy F-Securen palveluksessa. Hän arvostaa omia vastuualueita, asiantuntevia kollegoita ja tekemisen meininkiä. Onnistunut vaihdos ja muutto Freelancerin elämässä on hyvät puolensa. Palkkatyö istuu kuitenkin paremmin elämänvaiheeseen, jossa perheen perustaminen on ajankohtaista, toteaa Mikko Mutka. Normaalit työajat ja vakaat tulot tuovat vakautta ja ennustettavuutta elämään. Hän myöntää, että suoraan koulun penkiltä freelanceriksi ryhtyminen ei välttämättä ole paras mahdollinen järjestely. Aikataulujen ja työmäärien hallinta on usein aloittelevalle kääntäjälle hankalaa. Hän kertoo monesti painaneensa tuhottoman pitkää päivää freelancerina AV-käännösten parissa. Kun tuli otettua liikaa toimeksiantoja, uupumus oli välillä lähellä. Siitä viisastuneena hän aikanaan lähetti avoimen työpaikkahakemuksen F-Secureen. Hänen uransa F-Securen palveluksessa alkoi kesällä 2004, jolloin hän muutti Savonlinnasta vaimoineen Helsinkiin. Mutkan mukaan muutto oli sikäli helppo, että molemmille järjestyi koulutusta vastaava, mieleinen tehtävä uudesta asuinympäristöstä. Mutkan vaimo on myös töissä käännösalalla ja hän saattoi jatkaa työtä saman käännöstoimiston palveluksessa kuin aiemmin. Nykyisin Mutka asuu perheineen Järvenpäässä. Hän sanoo kotiutuneensa sinne mainiosti ja viihtyvänsä hyvin pääkaupunkiseudulla. Hän naurahtaa, että synnyin- ja opiskelukaupunki Savonlinna vaikuttaa jo vieraalta kaupungilta. Innostavaa työtä Mutka viihtyy hyvin työssään lokalisointikoordinaattorina F-Secure Oyj:ssä. Yritys on tietoturvamarkkinoiden kansainvälisessä kärjessä. Yrityksen 8 KAJAWA 2 08

9 tuotteet, kuten virustentorjunta- ja palomuuriohjelmistot, ovat tuttuja lähes jokaiselle tietokoneen käyttäjälle. Yritys tekee tietoturvatuotteita myös matkaviestinympäristöön. Tuotteita lokalisoidaan kymmenille kielille. Kaikkiaan käytössä on kolmekymmentä kieltä ja kielivarianttia. Työ on viestinnän näkökulmasta haasteellista. Mutka pitää kiinnostavana ja erikoisena asetelmana sitä, että samalla kun oma asiantuntemus tuotteista ja alasta lisääntyy, lokalisoinnissa täytyy edelleen pystyä asettumaan käyttäjän asemaan. Jos ns. keskivertokäyttäjä pyörittää tietoturvaohjelmistoa kotikoneessaan, hänen ei tarvitse olla tietoturvan asiantuntija! Tuotekehitys on onnistunut sitä paremmin, mitä helpompi ja intuitiivisempi ohjelmisto voidaan tarjota käyttäjälle, sanoo Mutka. Hän arvelee, että entistä hienojakoisempi informaation ja tuotteiden personointi on tulevaisuutta lokalisoinnissa. Tekniikka antaa tällaiseen hyvät mahdollisuudet. Ohjeistus on siirtynyt lähes kokonaan sähköiseen muotoon, F-Securen tuotteille painatetaan lähinnä vain pikaoppaita. Poikkeuksena on Saksa, jonka lainsäädännön vuoksi kuluttajatuotteiden ohjekirjat on oltava saatavilla painotuotteena, kertoo Mutka. Ulkoistettua käännöstyötä helpompi hallita Mutka koordinoi työssään lukuisia alihankintayhteyksiä. Suurin osa yrityksen tuotteiden lokalisoinnista tapahtuu ulkomailla, koska kääntäjät ovat luonnollisesti kohdekieltä äidinkielenään puhuvia henkilöitä. Olennaista on löytää yhteistyökumppani, joka on sopivan kokoinen yrityksen käännöstarpeisiin nähden. Laatuun panostaminen on F-Securen toiminnan kulmakiviä, joten pitkäaikaiset yhteistyösuhteet ovat ihanteellisin järjestely. KAJAWA Lokalisointi osa tuotekehitystä Ulkoistaminen on pelin henki, sillä yhtiön käännöstarpeet vaihtelevat kielien ja tuotteiden mukaan. Tätä on helpompi ja taloudellisempi hallita alihankintasuhteiden kautta kuin pitämällä palkkalistoilla päätoimisia kääntäjiä. Muutoksiin reagoiminen käy näin sujuvammin. Lokalisoinnissa on kyse yhteistyöstä, jossa molempien osapuolten on voitava toimia mielekkäällä tavalla. Sekä työn tilaajan että tekijän on voitava tehdä työtä kannattavasti. Käännöstyö on liiketoimintaa niin kuin ohjelmistotuotanto, toteaa Mutka. Koska lokalisointi on osa tuotekehitystä, siltä edellytetään samaa ketteryyttä ja tehokkuutta kuin tuotekehitykseltä. Todellinen yhteistyö hyödyttää kaikkia Mutka peräänkuuluttaa avoimuutta ja aloitteellisuutta yhteistyöhön. Hän kannustaa kääntäjiä esittämään ehdotuksia ja kommentteja toimeksiantajalle, jos toimintatavassa olisi kehitettävää. Hän katsoo, että olisi hyvä tarjota koulutusta myös käännösalan asiakkaille, jotta ainakin tyypillisimmät yhteistyön pullonkaulat vältettäisiin. Suomessa käännöstyön ostamisen osaaminen on vielä lapsen kengissä. Jos kääntäjä esimerkiksi joutuu poimimaan käsin käännettävän aineiston pdf-tiedostosta, se on tehotonta kuin mikä! Ja miten turhaa ja turhauttavaa näpräilyä kääntäjälle, sanoo Mutka. Tekemisen meininki Hän kiittelee työpaikkansa kannustavaa ilmapiiriä. Lokalisointi- ja dokumentointitiimi on hitsautunut toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa on mukava tehdä töitä. Yhteishenki on hyvä, väki osaa asiansa ja yhteistyö sujuu. Porukka on melko pieni kielten lukumäärään ja tuotevalikoimaan nähden: tiimin kymmenestä jäsenestä varsinaisia lokalisointikoordinaattoreita on kolme. Uudet ideat sytyttävät Opittuaan talon tavat ja tuotteet sekä perushommat Mutka kertoo saaneensa omia vastuualueita. Työn ja osaamisen kehittäminen pitää työniloa yllä. Kahta samanlaista työpäivää ei tule vastaan. Alan toimintaa leimaa nopeus, yhteistyökumppaneita on paljon sekä talon sisällä että maailmalla. Kahvinjuonti taitaa olla ainoa eri työpäiviä yhdistävä tekijä, toteaa Mutka. Hän tekee välillä pieniä käännöstöitä itsekin pitääkseen yllä ammattitaitoaan. Hän toivoo voivansa jatkossa kehittää yhteyksiä loppukäyttäjään, jottei etääntyisi arkitodellisuudesta. Mutka iloitsee, että hän saa kehittää työssään uusia ideoita ja vaikuttaa työn sisältöön ja toimintatapoihin. Palkan merkitys on vain puolet työn eduista. Itselleni paras puoli on, että työ on mielekästä ja mieluisaa, ja sitä saa tehdä ammattimaisessa ympäristössä, tiivistää Mutka. Teksti: Ritva Siikamäki Kuvat: Jukka Lehtinen

10 Yhä useampi työntekijä kokee työelämän vaatimusten paineet uupumuksena ja stressinä. Usein vaadimme myös itseltämme liikaa, vaikka vähempikin riittäisi. Miksi tuntuu etten riitä? 10 KAJAWA 2 08 RODEO.FI/TERO SIVULA

11 Halu tehdä asiat hyvin ajaa ihmistä eteenpäin uralla, mutta joskus oma sisäinen valmentaja voi vaatia meiltä liikaa. Työntekijän riittämättömyyden tunteita käsittelevän Kyllin Hyvä-kirjan kirjoittajan, erikoislääkäri Kirsi Räisäsen mukaan kelpaamattomuuden tunteisiin on usein selvät syyt. Kun työ vaatii paljon priorisointia tai tasaisen hyvää laatua, saattaa ihminen ponnistella työtaakkansa alla ja ahdistua. Usein stressaantunut työntekijä kokee, ettei oma panos ole tarpeeksi laadukasta tai ettei työaika riitä työtehtävien hoitamiseen, Räisänen kertoo. Oletko kasvanut stressaamaan? Ylisuorittamisen malli voi kummuta jopa kasvatuksesta, mutta työolosuhteita sekä omia ajatusmalleja muuttamalla voi riittämättömyyden tunteista päästä eroon. Ihmiset reagoivat eri tavoin riittämättömyyden tunteisiin, mutta stressaavasta suhtautumisesta omaan työntekoon voi oppia pois, jos osaa tunnistaa ylisuorittavat ajatusmallit. Erikoislääkäri Kirsi Räisänen kertoo uhrautuvan työntekijän asenteen olevan yksi yleisimmistä tavoista suhtautua riittämättömyyden tunteisiin. Uhrautuva työntekijä huolehtii paitsi omistaan, myös työtovereiden työpanoksesta ja tekee usein muidenkin töitä omalla työajallaan. Ylisuorittaja sen sijaan huolehtii vain omista töistään, mutta tekee sitä liiankin tunnollisesti ja putkinäköisesti. Räisäsen mukaan kelpaamattomuuden tunteet voivat aiheuttaa myös pätemisen tarvetta ja halua olla kaikessa paras. Toisaalta riittämättömyyden tunteet työelämässä saattavat aiheuttaa myös luovuttamista. Itsensä kelpaamattomaksi kokeva työntekijä voi heittää pyyhkeen kehään ja alisuoriutua kaikista tehtävistään. Ole armollinen Vaikka stressitilanne työpaikalla voi johtua omasta asenteesta työntekoon, täytyy työpaikalla kiinnittää huomiota stressiä aiheuttaviin tekijöihin. Jos työntekijä ahdistuu liian kovasta aikataulusta, voi tehtäviä jakaa useammalle henkilölle tai pohtia ajanhallinnan keinoja. Myös omaan asenteeseen kannattaa kiinnittää huomiota ja hyväksyä, ettei kaikkea välttämättä ehdi tekemään samalla panoksella. Itselleen täytyy olla armollinen ja oppia arvostamaan itseään sellaisena työntekijänä kuin on. Jokainen työntekijä on kyllin hyvä, Kirsi Räisänen sanoo. Ilona Hiila KAJAWA TIKKA-menetelmä työkuormituksen arvioinnin apuna Työterveyslaitos on kehittänyt työkuormituksen tutkimisen tueksi TIKKA-menetelmän eli työn integroidun kokonaiskuormituksen arvioinnin. Menetelmän avulla työkokonaisuudesta saadaan esiin haitallisesti kuormittavat piirteet. Menetelmä koostuu viidestä osa-alueesta, jotka ovat työn fyysiset kuormitustekijät, työturvallisuus, työaikoihin liittyvät kuormitustekijät sekä työn psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät. Osa-alueista nimenomaan psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät ovat niitä, jotka saattavat vaikuttaa vakavan työstressin syntyyn. Työterveyslaitoksen tavoitteena on, että työpaikat oppisivat itse seuraamaan työn kuormittavuuteen liittyviä asioita. Työterveyshuollon ja työsuojelun henkilökunta sekä luottamushenkilöt voivat käyttää menetelmää ja tutkia työpaikan tilannetta näiden kysymysten avulla esimerkiksi ryhmäkeskustelussa. Tilanne arvioidaan lopulta asteikolla kunnossa, osittain kunnossa tai ei kunnossa, Työterveyslaitoksen työterveyspsykologi Sirkku Kivistö kertoo. Lisää tietoa Työterveyslaitoksen sivuilta Työkuormituksen arviointimenetelmä TIKKA-julkaisu on saatavilla Työterveyslaitoksen internet-kirjakaupasta. Työn psyykkisten kuormitustekijöiden arviointiperusteet: 1. Ovatko työn tavoitteet selkeitä? 2. Onko työmäärä ja työtahti kohtuullinen? 3. Voiko itse vaikuttaa työmääräänsä ja työtahtiinsa? 4. Voiko työssään kehittää osaamistaan ja oppia uutta? 5. Voiko työtehtävät suorittaa ilman jatkuvia keskeytyksiä tai häiritsevästi väliin tulevia uusia tai muita tehtäviä? 6. Onko työhön sisältyvä vastuu kohtuullinen? 7. Saako työkuormituksesta ja toiminnasta palautetta ja arvostetaanko työn tuloksia? Etenkin työn suorittamisessa ilman keskeytyksiä sekä työn määrän ja tahdin kohtuullisuudessa ja vaikutusmahdollisuuksissa siihen on usein parantamisen varaa suomalaisilla työpaikoilla. Työolosuhteet eivät saa olla kohtuuttomia, vaan niiden on oltava ihmisen mukaisia, Sirkku Kivistö toteaa. Sosiaalisten kuormitustekijöiden arviointiperusteet: 1. Onko työ yksintyöskentelyä erillään muista ihmisistä? 2. Toimiiko ihmisten välinen yhteistyö työpaikalla? 3. Saako riittävästi tietoa töiden hoitamiseen? 4. Onko asioiden ja toiminnan johtaminen selkeää ja johdonmukaista? 5. Kohdellaanko erilaisia ihmisiä tasa-arvoisesti työpaikalla? 6. Esiintyykö työyhteisössänne epäasiallista kohtelua tai häirintää? 7. Sisältyykö työhön runsaasti hankalia asiakas- ja vuorovaikutustilanteita, jotka herättävät kielteisiä tunteita?

12 RODEO.FI/TERO SIVULA Turvallisesti kesälomalle Kääntäjien ammattijärjestön ja Akavan Erityisalojen jäsenyyteen sisältyy vapaaajan tapaturma- ja matkustajavakuutus. Vakuutus on jäsenetu, jonka rahallinen arvo vastaavaa vakuutusta otettaessa on noin 50 euroa vuodessa. Vahingon sattuessa edun arvo moninkertaistuu riippuen maksetusta korvaussummasta. Akavan Erityisalojen jäsenkortti toimii samalla vakuutuskorttina. Oma vakuutusnumerosi löytyy jäsenkortin taustapuolelta. Muista ottaa jäsenkortti mukaan matkalle. Liittovakuutus on Akavan Erityisalojen ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n välinen vakuutussopimus, joka on voimassa jäsenen hyväksi. Vakuutettuja ovat kaikki Akavan Erityisalojen alle 68-vuotiaat jäsenet, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa, joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Lisäksi vakuutettuina ovat ne liiton jäsenet, jotka asuvat ulkomailla, mutta työskentelevät vakinaisesti Suomessa. Vapaa-ajan matkustajavakuutus Liiton matkustajavakuutus on voimassa jäsenen vapaa-ajan matkoilla kaikkialla maailmassa enintään 45 vuorokautta kestävän matkan ajan. Vakuutus koskee sekä koti- että ulkomaanmatkoja. Jäsenetuvakuutukseen voi ostaa lisäturvaa, jos matka kesto on yli 45 vuorokautta. 12 KAJAWA 2 08

13 Tulossa syksyllä: Vanhempien mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset kuuluvat matkustajavakuutuksen piiriin. Matkustajavakuutukseen ei kuitenkaan sisälly matkatavaravakuutusta, joten matkatavarat on muistettava vakuuttaa erikseen. Matkustajavakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisesti matkalla sattuneesta tapaturmasta ja matkasairaudesta aiheutuneita kustannuksia seuraavasti: matkasairauden aiheuttamat hoitokulut ilman ylärajaa enintään siihen asti, kun 90 päivää on kulunut ensimmäisestä lääkärissä käynnistä matkalla sattuneen tapaturman hoitokuluja korvataan enintään kolmen vuoden ajan tapatur- man sattumisesta korvaus matkan peruuntumisesta ja matkan keskeytymisestä sekä matkalta myöhästymisestä ulkomaanmatkalla kuolleen kuljetuskustannukset Suomeen. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus Liiton jäsenetuihin sisältyvä tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta on voimassa Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuvalla matkalla korkeintaan 12 kuukautta. Vakuutus korvaa vapaaaikana sattuneen tapaturman hoitokuluja enintään euroa tapaturmaa kohti. Pysyvän haitan osalta korvaus on enintään euroa tapaturmaa kohti. Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutuksessa on rajoituksia, jotka kannattaa tarkistaa vakuutusehdoista. Liittovakuutuksen piiriin eivät esimerkiksi kuulu vakuutusehdoissa mainitut urheilulajit ja harrastukset. Vuonna 2006 liiton tapaturma- ja matkustajavakuutuksesta korvattiin Akavan Erityisalojen jäsenille sattuneita vahinkoja yhteensä noin euroa. Yleisin korvausten maksuperuste koski matkasairauden aiheuttamia hoitokuluja. Anu Tilander LISÄTIETOJA jäsenetuvakuutuksista sekä Akavan Erityisalojen neuvottelemista muista vakuutuseduista saat If Vahinkovakuutuksen puhelinpalvelusta puh (ma pe klo 8 20) tai internet sivuilta KAJAWA Kansainvälinen kääntäjien päivä Tapahtuma järjestetään Turun kirjamessujen yhteydessä. Lisää tietoa ja päivän ohjelma osoitteessa ja HumanistiURA 2008 Maailma täynnä mahdollisuuksia Vanha Ylioppilastalo, Helsinki HumanistiURA on Akavan Erityisalojen vuosittainen humanistiopiskelijoille, vastavalmistuneille ja työelämässä jo oleville humanisteille suunnattu ura - tapahtuma. Urapäivä tarjoaa ajankohtaista työelämätietoa, kontakteja työnantajiin sekä tuoreita ideoita omalle urapolulle. Lisätietoja ja tapahtuman ohjelma osoitteessa Akavan Erityisalojen jäsenkoulutus Lisätietoja koulutuksesta, lisää kursseja ja ilmoittautuminen osoitteessa Tiikerinloikka työniloon ja menestykseen, Turku, 20 euroa Työaikaa vai omaa aikaa? Lappeenranta, maksuton Innovaatiot ja luovuus työelämässä, Rovaniemi, 20 euroa Työaikaa vai omaa aikaa? Mikkeli, maksuton Ajankohtaista yksityissektorilla, Helsinki, 20 euroa Breikki työputkeen mitkä ovat oikeuteni? Helsinki, maksuton Mentorointi, Tampere, 20 euroa Breikki työputkeen mitkä ovat oikeuteni? Pori, maksuton Ammatinharjoittajien verotus, Tampere, 20 euroa Ajankohtaista valtiosektorilla, Helsinki, 20 euroa Ajankohtaista kuntasektorilla, Helsinki, 20 euroa Breikki työputkeen mitkä ovat oikeuteni? Porvoo, maksuton Tie työhön onnistunut työn - haku, Oulu, maksuton TAPAHTUMIA KOULUTUSTA

14 Ennakkoilmoittautuminen käynnissä Auktorisoitujen kääntäjien koe joulukuussa Auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain (1231/2007) mukaiset tutkinnot pidetään lauantaina klo Tutkintokielistä ja niiden kääntämissuunnista sekä paikkakunnista päätetään ennakkoilmoittautumisten perusteella. Ennakkoon voi ilmoittautua 12. kesäkuuta mennessä. Tutkintotilaisuudet pyritään järjestämään Helsingissä, Joensuussa, Kouvolassa, Maarianhaminassa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. On mahdollista, että eri kielten tutkinnot keskitetään eri paikkakunnille. Tutkintoon osallistuminen maksaa 210 euroa. Tut kintotodistus maksaa erikseen 35 euroa. Tutkin - toon ennakkoon ilmoittautuneille ilmoitetaan elokuun 2008 aikana missä kielissä ja missä kääntämissuunnissa tutkinto voidaan järjestää. Samalla vahvistetaan tutkintopaikkakunnat ja tutkintomaksun maksamistapa. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnossa osoitetaan tutkintokielten kieli- ja kääntämistaito sekä auktorisoidun kääntäjän ammatinharjoittamisessa tarvittava muu taito. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon kieli- ja kääntämistaitoa mittaava osa koostuu kahdesta käännöstehtävästä. Käännöstehtävistä toinen suoritetaan lain ja hallinnon alalta ja toinen valinnaisesti talouselämän, tekniikan tai lääketieteen erikoisalalta. Käännettävistä kielistä toisen tulee olla suomen, ruotsin tai saamen kieli. Kieli- ja kääntämistaitoa mittaavassa osassa on sallittu Internetin käyttö. Auktorisoidun kääntäjän ammatinharjoittamisessa tarvittavaa muuta taitoa mittaava osa koostuu kääntäjän ammattikäytäntöjä testaavasta monivalintatehtävästä. Tutkinto on avoin niille, joilla on kotikunta Suomes sa taikka vakinainen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talous - alueeseen kuuluvassa valtiossa. Kirjallinen ennakkoilmoittautuminen lähetetään Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalle viimeistään Ilmoittautuessasi mainittava täydellinen nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja kotipaikkasi, lähdekieli, kohdekieli, erikoisala sekä ensisijainen tutkintopaikka. Ilmoittautumislomake, lisätiedot ja lomakkeen palautusosoite on saatavissa osoitteessa tutkinnot ja opiskelu auktorisoidut kääntäjät. Osoitteessa on luettavissa myös Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteet. Hakemuslomakkeet virallisille kääntäjille lähetetty Kaikille virallisille kääntäjille on kevään aikana lähetetty hakemuslomake uuden auktorisoidun kääntäjän nimikkeen anomista varten. Kirje lähetettiin kaikkiin 3000 viralliselle kääntäjälle, mutta osa kirjeistä on palautunut Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalle. Virallinen kääntäjä, joka ei ole saanut kirjettä Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalta, voi olla yhteydessä lautakunnan sihteeriin Pirkko Iivanaiseen Laki velvoittaa virallisia ja tulevia auktorisoituja kääntäjiä ilmoittamaan ajantasaiset yhteystietonsa Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalle. Lisätietoja ja yhteystiedot osoitteessa tutkinnot ja opiskelu auktorisoidut kääntäjät. 14 KAJAWA 2 08

15 Tulossa syksyllä: KOULUTUSTA TJS-opintokeskus TJS Opintokeskus on AKAVAn ja STTK:n yhteinen koulutus- ja palveluorganisaatio, joka tarjoaa mm. KAJ:n jäsenille koulutusta. Tarkemmat tiedot koulutuksesta, lisää kursseja ja ilmoittautuminen kursseille osoitteessa Työelämä ja hyvinvointi Neuvottelutaidon perusteet Paikkakunnat: Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku. Luennot järjestetään iltaisin kello Päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin. Luennot ovat maksuttomia. Pettääkö luottamus kuntauudistuksessa? Helsinki klo , ilmoittautuminen mennessä. 60 euroa. Tehokas ja toimiva palaveri Helsinki klo , ilmoittautuminen mennessä. 80 euroa. Tämä kurssi voidaan räätälöidä myös tilauskoulutukseksi, jolloin ohjelma suunnitellaan tilaajan kanssa yhteistyössä, kesto 2 7 tuntia. Viestintä Asiatekstit kuntoon Verkkokurssi , ilmoittautuminen 1.9. mennessä. 140 euroa. Tietotekniikka TIETY tietotyötutkinto Helsinki, lähi- ja verkkokoulutus , ilmoittautuminen mennessä. 650 euroa Excelin 2003 perusteiden hallinta taulukkolaskenta tutuksi Helsinki , ilmoittautuminen 2.9. mennessä. 270 euroa. Excelin 2007 perusteiden hallinta taulukkolaskenta tutuksi Helsinki , ilmoittautuminen 4.9. mennessä. 270 euroa Excel 2003-jatkokurssi Excelin tehokkaampi käyttö Helsinki , ilmoittautuminen mennessä. 180 euroa. Excel 2007-jatkokurssi Excelin tehokkaampi käyttö Helsinki , ilmoittautuminen mennessä. 180 euroa. PowerPoint 2007 perinteisistä kalvoista esitykseksi Helsinki , ilmoittautuminen mennessä. 170 euroa. Acrobat 8 tekstit ja lomakkeet pdf-tiedostoiksi Helsinki , ilmoittautuminen mennessä. 180 euroa. Word 2003 tehoa tekstinkäsittelyyn Helsinki , ilmoittautuminen mennessä. 180 euroa. Office 2007 käyttöliittymä haltuun Helsinki , ilmoittautuminen mennessä. 170 euroa. KAJAWA

16 HUMANISTIURA 2008 MAAILMA TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA HumanistiURA-tapahtuma valloittaa Helsingin vanhan ylioppilastalon 6. marraskuuta Tänä vuonna tapahtuma suunnataan yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakoulujen humanististen aineiden opiskelijoille. Tapahtuman teemana on Maailma täynnä mahdollisuuksia. Tarjolla on neljä erilaista seminaaripolkua Klassinen polku Kansainvälinen polku Luova polku ja Liike-elämän polku Puhujina mm. ohjaaja Dome Karukoski, museoliitosta Anja-Tuulikki Huovinen, liike-elämän konsultti Helka Pirinen ja kulttuurin lähettiläs Erkki Toivanen. Klassinen ja kansainvälinen polku tulkataan suomalaiselle viittomakielelle. Tulkkeina toimivat humanistisen ammattikorkeakoulun viittomakielen tulkkiopiskelijat. Mukana myös lakimiehen neuvontapiste, yrittämiseen liittyvää tietoutta, työnantajia omilla osastoillaan sekä Kluuvin työvoimatoimiston cv-piste. Lisätietoja: Tule mukaan!

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

Aloittelevan käännösyrittäjän ABC Miten hinnoittelen käännökset? Etätyöstä joustoa työntekoon

Aloittelevan käännösyrittäjän ABC Miten hinnoittelen käännökset? Etätyöstä joustoa työntekoon Aloittelevan käännösyrittäjän ABC Miten hinnoittelen käännökset? Etätyöstä joustoa työntekoon Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A, 6.krs, 00240 Helsinki toimisto@kaj.fi www.kaj.fi Puheenjohtaja

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011 Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3 Kevätkokous Kotkassa 13 Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 Pääkirjoitus Ostovoimaa vai kilpailukykyä? yöehtosopimusneuvottelut,

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2008 TEEMANA OPISKELIJAT Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. sivu 16 pääkirjoitus Älä epäröi, tartu toimeen!

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 tosite_1_2011_v1.indd 1 16.3.2011 13:31:21

tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 tosite_1_2011_v1.indd 1 16.3.2011 13:31:21 tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 3 Musta on kaunista: uusi Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen 4 Titon syysseminaari: 25 vuotta edunvalvontaa 14 Hyvä käytös sallittu: paketti työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Helmeilyssä on vain mielikuvitus rajana. muista ja näkyy kauas jälkeen s. 5. s. 25. s. 16. aito. HSO ry:n jäsenlehti No. 1/2011 39.

Helmeilyssä on vain mielikuvitus rajana. muista ja näkyy kauas jälkeen s. 5. s. 25. s. 16. aito. HSO ry:n jäsenlehti No. 1/2011 39. Aito HSO on kuin timantti Täältä tullaan työelämä hiilikasassa, se erottuu Ajatuksia valmistumisen muista ja näkyy kauas jälkeen s. 5 s. 16 aito Aito 39. Helmeilyssä on vain mielikuvitus rajana s. 25 HSO

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tervetuloa Specian vuosijuhlaan! sivu 7. Järjestösektorin työolot. sivu 8

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tervetuloa Specian vuosijuhlaan! sivu 7. Järjestösektorin työolot. sivu 8 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2005 Tervetuloa Specian vuosijuhlaan! Järjestösektorin työolot sivu 7 sivu 8 VEIKKO SOMERPURO pääkirjoitus Ammattiliitto jäseniään varten Kesän ja alkusyksyn

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Lehti on toteutettu Yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa arjesta selviytymisen tueksi 2013 Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Maatalousyrittäjän hyvinvoinnista

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

MINKÄLAINEN ON HYVÄ ESIMIES?

MINKÄLAINEN ON HYVÄ ESIMIES? 1/2015 LIIKETALOUDEN OSAAJAT JA AMMATTILAISET MINKÄLAINEN ON HYVÄ ESIMIES? Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen voimavara Mikä on työntekijän asema liikkeenluovutuksessa? www.liiketaloudenliitto.fi 5/2014

Lisätiedot

Varon upea paluu palkittiin

Varon upea paluu palkittiin 5/2012 Varon upea paluu palkittiin sisältö 10 14 Onnenpekka Valkeakosken Insinööriopiskelijoiden aktiivien mielestä yhdistystoiminnan parasta antia ovat uusiin ihmisiin tutustuminen, hauskanpito saman

Lisätiedot

Lähde 2006 liikkeelle Arvioija va Arvioija v ikuttaa tutkintojen luotettav aikuttaa tutkintojen luotetta uuteen. vuuteen.

Lähde 2006 liikkeelle Arvioija va Arvioija v ikuttaa tutkintojen luotettav aikuttaa tutkintojen luotetta uuteen. vuuteen. Lähde 2 2006 liikkeelle Arvioija vaikuttaa tutkintojen luotettavuuteen. Vaikuttaako arvioija myös tutkintosuoritukseen? Koulutus ja perehdytys ovat tarpeellisia. Useiden alojen kokemuksia tutkinnon suorittamisesta

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 SYYSESSA S K U O K O K N! NÄHDÄÄ Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Syyskokous

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2005 Tutkittua tietoa specialaisista Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 6 sivu 15 pääkirjoitus Työ tekijäänsä kiittää kiittääkö työnantaja? T ämän

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

VÄTSKÄRI. WWW-sivusto yrityksen tärkein käyntikortti. Kansalaisten tietoturvatalkoot. Vain muutos on pysyvää

VÄTSKÄRI. WWW-sivusto yrityksen tärkein käyntikortti. Kansalaisten tietoturvatalkoot. Vain muutos on pysyvää VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n jäsenlehti 2/2008 Vain muutos on pysyvää WWW-sivusto yrityksen tärkein käyntikortti Kansalaisten tietoturvatalkoot VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys

Lisätiedot

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot