Valtatie 4. Mitä eväitä Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys antoi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtatie 4. Mitä eväitä Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys antoi?"

Transkriptio

1 Valtatie 4 Mitä eväitä Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys antoi?

2 Mistä selvityksessä on kysymys? Käyttäjätarpeisiin pohjautuva tarkastelu lähes 600 km pitkälle yhteysvälille Työn keskeiset tavoitteet: Keskeisten toimijoiden yhteinen näkemys yhteysvälin tavoitetilasta pitkällä aikajänteellä Perusteltu vaiheittainen etenemispolku nykytilasta tavoitetilaan (2030) 2

3 Yhteysvälin rooli Suomen tärkein pohjois-etelä -suuntainen yhteys Valtatie 4 osa TEN-T -ydinverkkoa à vaatimus toimia uudenlaisen kehityksen mahdollistajana Tuotekuljetusten tärkein väylä pohjoisesta etelän satamiin Jakelukuljetusten runkoyhteys etelän satamista pohjoiseen Henkilöliikenteessä nopean seudullisen ja paikallisen liikenteen välittäjä matkailuliikenteen ja mökkimatkojen kansallinen pääväylä 3

4 Kuljetukset korostuvat Tärkein pohjois-etelä suuntainen kansainvälinen kuljetuskäytävä Merkitys kasvaa edelleen: toimituksille asetettujen vaatimusten muuttuminen aikatauluvaatimusten tiukentuminen raideliikenteen joustamattomuus kumipyöräliikenteen kustannustehokkuus kansainvälisten kuljetusten lisääntyminen 4

5 Lyhyitä matkoja paljon Pitkämatkainen henkilöliikenne pääosin vapaa-ajan liikennettä Työperäinen liikenne keskittyy kaupunkiseuduille 5

6 Käyttäjätarpeet ja palvelutaso Nykytila Moottoritieosuuksia lukuun ottamatta turvaton ja häiriöaltis Jyväskylän ja Oulun seuduilla päivittäisiä ruuhkia, ongelmat lisääntyvät liikenteen kasvaessa Pienet parantamistoimenpiteet pääosin tehty Liikennepalvelut toimivia Olemassa oleva maankäyttö asettaa merkittäviä reunaehtoja kehittämiselle 6

7 Lähtökohtana käyttäjätarpeet nyt ja tulevaisuudessa Suurimmat kehittämisodotukset kaupunkiseuduilla Kunnossapidon merkitys pysyy Mukavuus- ja helppousvaatimukset kasvavat Palveluiden merkitys kasvaa 7

8 Tarpeiden kohdentuminen yhteysvälin eri osissa Jaksottelun tavoitteena yhteysvälin jakaminen käyttäjätarpeiden mukaan homogeenisiin osuuksiin Tavaraliikenne koko yhteysvälillä keskeinen käyttäjäryhmä Henkilöliikenteessä käyttäjätarpeet ja -määrät vaihtelevat yhteysvälillä merkittävästi Tuloksena kriittisten käyttäjäryhmien määrittäminen (ketä, missä, milloin) ja tarpeiden mittakaavoittaminen (kuinka paljon) Liikenteen koostumus, ajallinen jakaantuminen, määrät jne. 8

9 Yhteysvälin jaksottelu Tavara-, poikittais- ja paikallisliikennejakso Tavara-, asiointi- ja pendelöintijakso Tavara-, pendelöinti- ja vapaa-ajanliikenteen jakso Tavara- ja vapaa-ajanliikenteen jakso 9

10 Palvelutasotavoitteet 10

11 Jakso Ii Kemi Jyväskylän ja Oulun kohdat Lusi Vaajakoski ja Äänekoski Liminka TURVALLISUUS, ENNAKOITAVUUS, HALLITTAVUUS Pttekijät Jyväskylä Äänekoski, Oulu-Ii ja Kemi Haaparanta Matkaaika Matkaaika Mukavuus Matkaaika Mukavuus (matka -aika) Kuolemat ja vakavat loukkaantumiset minimoidaan vaarantamatta kuljetusketjujen toimivuutta ja kustannustehokkuutta, turvallisuustaso on parempi kuin pääteillä keskimäärin. Matka-ajan minimointi ja hyvä ennakoitavuus mahdollistavat tehokkaan logistiikan. Palvelutasotavoitteet Raskaan liikenteen minimimatka-aika turvataan ympäri vuorokauden. Matka-ajaltaan ja ennakoitavuudeltaan korkeatasoinen yhteys, joka mahdollistaa tehokkaan seudullisen työmatkaliikenteen sekä henkilöautolla että linjaautolla. Nopeustaso sovitetaan hallitusti liikenne- ja keliolosuhteisiin. Raskaan liikenteen minimimatka-aika turvataan ympäri vuorokauden. Työ- ja työasiamatkoilla matkaajan minimointi ja hyvä ennakoitavuus sekä henkilöautolla että linja-autolla. Yhtenäinen, yllätyksetön ja miellyttävä liikenneympäristö ympäri vuorokauden ja läpi vuoden. Korkean palvelutason taukopaikat niin ammatti- kuin vapaa-ajanliikenteelle. Raskaan liikenteen minimimatka-aika turvataan ja ruuhka-aikojen viivästykset ovat ennakoitavissa. Matka-ajaltaan ja ennakoitavuudeltaan korkeatasoinen yhteys, joka mahdollistaa yhdessä katuverkon kanssa tehokkaan seudullisen ja paikallisen työmatkaliikenteen. Nopeustaso sovitetaan hallitusti liikenne- ja keliolosuhteisiin. Tasainen raskaan liikenteen minimimatka-ajan mahdollistava ajonopeus ympäri vuorokauden ja läpi vuoden. Yhtenäinen, yllätyksetön ja miellyttävä liikenneympäristö. Korkean palvelutason taukopaikat niin ammatti- kuin vapaa-ajanliikenteelle. Myös matka-aika korostuu työasiamatkoilla välillä Lusi- Vaajakoski.

12 Palvelutasoanalyysin yhteenveto Kemi - Haaparanta Ii - Kemi Pt-tekijät Matka-aika Matka-aika Mukavuus Merkittävimmät puutteet Ei merkittäviä puutteita. Tornion kohdalla nopeustaso sovitettu ympäristöön. Puutteita matka-ajassa ja ennakoitavuudessa. Turvallisuus ja turvallisuuden tunne puutteellisia. Oulu - Ii Matka-aika Turvallisuus ja turvallisuuden tunne puutteellisia. Nopeusrajoitus osassa väliä tavoitetilaa alhaisempi. Iin kohta haasteellisin. Oulun kohta Matka-aika Jonkin verran ennakoitavuuteen ja matka-aikaan liittyviä puutteita ruuhka-aikoina. Lisääntyvät merkittävästi, jos liikenne kasvaa oletetusti. Äänekoski - Liminka Jyväskylä - Äänekoski Jyväskylän kohta Lusi - Vaajakoski TURVALLISUUS, ENNAKOITAVUUS, HALLITTAVUUS Mukavuus Matka-aika Matka-aika Mukavuus Matka-aika Kaikkien palvelutasotekijöiden osalta merkittävimmät puutteet taajamakohdissa. Merkittäviä puutteita koko jaksolla ennakoitavuudessa ja matka-ajassa. Ennakoitavuus koko tarkastelujakson heikoin. Merkittäviä puutteita ennakoitavuudessa ja matkaajassa. Välit Kanavuori-Vaajakoski sekä Kirri- Tikkakoski selkeästi puutteellisia jo nykyliikenteellä. Jonkin verran ennakoitavuuteen vaikuttavia puutteita ruuhka-aikoina.

13 Yhteysvälin tavoitetila 2030 Kuva hankekortist a ilman hankenume roita > MARKO 13

14 Yhteysvälin tekninen tavoitetila Kemi Haaparanta (33 km, KVL ) 4-kaistainen moottoritie, km/h, telematiikka, eritasoliittymät; viimeiset 3 km taajaman sisääntulotiemäinen 2+2 -kaistainen 60 km/h, kiertoliittymiä, liikennevalo-ohjattuja liittymiä, eritasoliittymiä. 9. Haukipudas Ii (33 km, KVL ) Haukiputaan eteläpuolella 4-kaistainen moottoritie ja pohjoispuolella jatkuva ohituskaistatie (moottoriliikennetie), 100 km/h (edellyttää Iin ohitusta), telematiikka, eritasoliittymät. 7. Pulkkila Liminka (68 km, KVL ) Ohituskaistatie, minimi 80 km/h, kontrolloituja tasoliittymäjärjestelyjä, yksityistie-eritasoliittymiä, eritasoliittymiä. 5. Äänekoski Viitasaari (62 km, KVL ) Ohituskaistatie, minimi 80 km/h, kontrolloituja tasoliittymäjärjestelyjä, yksityistie-eritasoliittymiä, eritasoliittymiä. 3. Vaajakoski Vehniä (Jyväskylän kohta) (30 km, KVL ) 4-kaistainen moottoritie 100 km/h, lyhyt jakso keskustan kohdalla 4-kaistainen valtatie 70 km/h, telematiikka, eritasoliittymät, nopea joukkoliikenne. 1. Lusi Toivakka (92 km, KVL ) Ohituskaistatie, 100 km/h, tasoliittymissä 80 km/h, kontrolloituja tasoliittymäjärjestelyjä, yksityistieeritasoliittymiä, eritasoliittymiä. 10. Ii Kemi (60 km, KVL ) Jatkuva ohituskaistatie, 100 km/h, tasoliittymissä 80 km/h, telematiikka, eritasoliittymiä, yksityistieeritasoliittymiä ja kontrolloituja tasoliittymäjärjestelyjä. 8. Liminka Haukipudas (Oulun kohta) (29 km, KVL ) 4- tai 6-kaistainen moottoritie, km/h, telematiikka, eritasoliittymät, nopea joukkoliikenne. 6. Viitasaari Pulkkila (139 km, KVL ) Yksittäisin ohituskaistoin varustettu 2- kaistainen valtatie, minimi 80 km/h (edellyttää Kärsämäen ohitusta), kontrolloituja tasoliittymäjärjestelyjä, yksityistie-eritasoliittymiä, eritasoliittymiä. 4. Vehniä Äänekoski (24 km, KVL ) 4-kaistainen moottoritie tai 4-kaistainen valtatie, 100 km/h, telematiikka, eritasoliittymät, nopea joukkoliikenne. 2. Toivakka Vaajakoski (21 km, KVL 7 300) Moottoriväylä, 100 km/h, eritasoliittymät. 14

15 Toimenpiteet Talvihoidon yhtenäisyyttä parannetaan Asiakkaiden näkökulmasta riittävä kunnossapito tärkein valtatien liikenteen palvelutasoon vaikuttava tekijä tasoa pidetään yleisesti riittävänä, mutta kunnossapidon ja erityisesti sen ajoituksen yhtenäisyydessä parantamista. Yhtenä toimenpiteenä tullaan jatkossa tarkastelemaan koko yhteysvälin talvihoitoluokitusta Valtatien rooli tavaraliikenteen pääväylänä perustelee vahvasti koko yhteysvälin nostamista korkeimpaan kunnossapitoluokkaan Luokitusten ohella tarkastellaan kunnossapidon ajoitusta alueurakoiden rajoilla 15

16 Liikennepalveluita kehitetään laajassa yhteistyössä Logistiikka- joukkoliikenne- ja tienvarsipalvelut yksityisten toimijoiden toteuttamaa Väylän palvelutason turvaamisella luodaan pohja liikennepalvelujen parantamiselle Liikennepalvelujen kehittäminen ei vaihtoehto investointihankkeille Tienvarsipalveluiden tuottajien ja tienpitäjän yhteistyötä lisätään jatkossa 16

17 Tarvitaan merkittäviä investointeja Tavoiteltavan palvelutason (2030) varmistamiseksi tarvittavien hankkeiden kustannusarvio on yhteensä M Kiireellisimpien hankkeiden osuus on 422 M : 1. Lusi Vaajakoski 1. vaihe 5. Kirri Tikkakoski 7. Äänekosken kohta 20. Oulun kohdan 1. vaihe 21. Kello Haukipudas 22. Haukipudas Räinänperä 24. Pohjois-Ii Maksniemi 1. vaihe Lisäksi noin 80 M investointeja pääosin välille Lusi - Vaajakoski 17

18 Tavoitetila edellyttää merkittäviä investointeja 18

19 Yhteenveto ja johtopäätökset Tavaraliikenne asettaa koko yhteysvälille yhteneväisen ennakoitavuus- ja matka-aikatavoitteista johdettavan perustavoitteen (mahdollisimman tasainen 80 km/h) Henkilöliikenteen näkökulmasta korostuvat kaupunkiseudut ja niiden sisäinen liikenne Turvallisuustavoitteet edellyttävät investointeja myös yhteysvälin vähäliikenteisemmille osuuksille Palvelutasovaatimuksiin vastaaminen edellyttää merkittävää ja pitkäjänteistä investointiohjelmaa Investointihankkeiden ohella on erittäin tärkeää, että perusväylänpito on korkeatasoista ja kunnossapito yhtenäistä Keskeisillä toimijoilla on yhtenäinen käsitys kehittämistarpeista 19

20 Yhteysvälin jaksottelu Tavara-, poikittais- ja paikallisliikennejakso Tavara-, asiointi- ja pendelöintijakso Tavara-, pendelöinti- ja vapaa-ajanliikenteen jakso Tavara- ja vapaa-ajanliikenteen jakso 20

21 Muutokset aiempaan Palvelutasolähtöinen tarkastelu painottaa aiempaa vahvemmin tavaraliikenteen ja työperäisen liikenteen tarpeita Merkittävimmät palvelutasopuutteet ohjaavat hankepriorisointia Aiemmin suunniteltujen hankkeiden sisältöön tai priorisointiin tällä ei ole merkittävää vaikutusta Keskitytään aiempaa vahvemmin kaupunkiseuduille Kaupunkiseutujen välisillä osuuksilla tavaraliikenteen vaatimusten turvaaminen etusijalla Turvallisuustavoitteet perustelevat ajosuuntien rakenteellista erottamista myös vähäliikenteisemmillä osuuksilla 21

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa

Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa 31 2014 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa esisuunnittelussa TYÖOHJELMAVAIHE Tehtävät, kytkennät ja rajaukset suunnitelmalle TARVEANALYYSI Tarpeet,

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla WSP LT-Konsultit Oy Päijät-Hämeen liitto Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 2 SISÄLTÖ ESIPUHE

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

Lounais-Suomen liikennestrategia. elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua

Lounais-Suomen liikennestrategia. elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua Lounais-Suomen liikennestrategia elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua 2010 1. Liikennestrategia konkretisoi yhteisen näkemyksen Liikennestrategia perustuu Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola RAPORTTEJA 9 2013 Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola Linjausvaihtoehtojen tarkastelu Alkusanat Valtatie 12 on yksi tärkeimmistä suomen poikittaisyh- Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun PITKÄN MATKAN TYÖSSÄKÄYNTILIIKENNE HYÖTYY NOPEISTA RATAYHTEYKSISTÄ Liikennemäärät Turun seudun ja pääkaupunkiseudun välillä ovat kasvaneet huomattavasti vuodesta 2005. Myös Lahden ja pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen liikenteen väylillä

Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen liikenteen väylillä Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen VOH 2.16 Tiehallinnon selvityksiä 39/2006 Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen VOH 2.16 Tiehallinnon selvityksiä 39/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 Kannen kuva: Yleiset

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014 Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016 Seurantaraportti 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Aiesopimuksen edistyminen kokonaisuutena 5 3. Aiesopimukseen sisältyvien tehtävien edistyminen

Lisätiedot

Priorisointi vaikuttavuuden perusteella

Priorisointi vaikuttavuuden perusteella 9 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ HEIKKI METSÄRANTA PEKKA MILD INNA BERG Priorisointi vaikuttavuuden perusteella AJATTELUMALLI LIIKENTEEN SUUNNITELMIIN JA OHJELMIIN Heikki Metsäranta,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

A 16/2009 Etelä-Suomen rataverkon tavaraliikenteen kehittäminen

A 16/2009 Etelä-Suomen rataverkon tavaraliikenteen kehittäminen A 16/2009 Etelä-Suomen rataverkon tavaraliikenteen kehittäminen Pekka Iikkanen - Tero Kosonen - Mikko Mukula - Tiina Kiuru Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 16/2009 Etelä-Suomen rataverkon tavaraliikenteen

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS)

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 4/2004

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

MAL TOIMINNAN SUHTEET JA YHTEISTYÖ

MAL TOIMINNAN SUHTEET JA YHTEISTYÖ MAL TOIMINNAN SUHTEET JA YHTEISTYÖ KOKO ALUE Etelä Pirkanmaa SEUDULLISEN MAL TOIMINNAN SUHDE KUNNAN JA MAAKUNNAN VASTAAVAAN TOIMINTAAN Ei juurikaan ole suhdetta. Tampereen kaupunkiseutu ja Pirkanmaan liitto

Lisätiedot

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunta Hailuodon liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Tiehallinto, Oulun

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA FI EUROPEAN COMMISSION Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot