Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola"

Transkriptio

1 RAPORTTEJA Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola Linjausvaihtoehtojen tarkastelu

2 Alkusanat Valtatie 12 on yksi tärkeimmistä suomen poikittaisyh- Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien ollessa heikot Työtä ohjasi hankeryhmä, joka kokoontui työn aikana teyksistä sekä henkilöliikenteelle että elinkeinoelämän laadittujen yleissuunnitelmien toteuttamiseen koko- kolme kertaa. Hankeryhmään kuului: kuljetuksille. Lisäksi valtatie 12 Lahti Kouvola yhteysväli on osa yleiseurooppalaista TEN-tieverkkoa. Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja on liikennetur- naisuudessaan, pyrittiin pilottihankkeessa löytämään vaikutukseltaan hyviä, mutta samalla kustannustehokkaampia ratkaisuja. Pilottihankkeessa esitetyt kustannustehokkaammat ratkaisut edellyttävät maan- Jaana Kalliolaakso, Uudenmaan ELY-keskus Liisa-Maija Thompson, Uudenmaan ELY-keskus Juha Laamanen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus vallisuudeltaan huono. Valtatie on kapea, mäkinen ja käyttösuunnitelmien muutoksia. Tämän selvityksen Petteri Kukkola, Kaakkois-Suomen ELY-keskus mutkainen. Liikenteellisesti heikkoja kohtia ovat Arolan kohta ja Kausalan kohta, joissa molemmissa on pitkällä matkaa nopeusrajoitus 60 km/h. Tarkasteltavan tieosuuden pituus on noin 32,5 kilometriä. tavoitteena on selvittää valtatien toteuttamiskelpoiset linjausvaihtoehdot liikennepoliittisen selonteon yhteydessä tehdyn pilottihankkeen perusteella. Linjausvaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta selvitettiin tässä Asta Asikainen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ari Pietarinen, Kymenlaakson liitto Riitta Kallström, Kymenlaakson liitto maankäytön suunnitelmia varten, erityisesti alueen Riitta Väänänen, Päijät-Hämeen liitto Valtatien parantamiseksi on laadittu useita eri selvityksiä, joista uusimmat ovat tie- ja rakennussuunnitelmat välille Tillola Keltti, yleissuunnitelmat väleille Joutjärvi Uusikylä ja Uusikylä Jokue sekä liiken- maakuntakaavojen laatimista varten. Vaihtoehtoja tarkennetaan valtatien 12 yleissuunnitelman välillä Uusikylä Tillola tarkistuksessa. Tapio Ojanen, Päijät-Hämeen liitto Katri Kuivalainen, Nastolan kunta Pauli Syyrakki, Nastolan kunta nepoliittisen selonteon mukainen revoluutiohenkinen Uudenmaan ELY-keskus käynnisti selvityksen laatimi- Pentti Toivanen, Iitin kunta Lahti pilottihanke yhteysvälin kehittämisestä valtatien 12 yhteysvälille Lahti Kouvola. sen valtatielle 12 välille Uusikylä Suvioja keväällä Selvitys on laadittu konsulttityönä Ramboll Finland Oy:ssä. Selvitys valmistui kesäkuussa Hannu Koverola, Kouvolan kaupunki Tuukka Tuomala, Orimattilan kaupunki Sari Kirvesniemi, Ramboll Finland Oy Jari Mannila, Ramboll Finland Oy Joutjärvi Jouni Lehtomaa, Ramboll Finland Oy Nastola Uusikylä 12 Jokue Iitti Kausala Kouvola Tillola Keltti Suvioja

3 Sisältö 1. Lähtökohdat ja tavoitteet Hankkeen taustaa ja aikaisemmat suunnitteluvaiheet Suunnittelualueen laajuus ja nykytilanne Liittyminen muihin suunnitelmiin Työn tavoitteet Vaihtoehtotarkastelut Linjausvaihtoehdot ja niiden kustannukset Vaihtoehtojen vaikutusten vertailu Jatkosuunnittelusta hylätyt vaihtoehdot perusteluineen Jatkosuunnitteluun valitut vaihtoehdot Jatkotoimenpiteet...10 LIITTEET...11 Kartat linjausvaihtoehdoista Laadittujen YVA-menettelyjen ympäristövaikutusten yhteenvetotaulukko 1

4 1. Lähtökohdat ja tavoitteet 1.1 Hankkeen taustaa ja aikaisemmat suunnitteluvaiheet Valtatie 12 on yksi tärkeimmistä Suomen poikittaisyhteyksistä sekä henkilöliikenteelle että elinkeinoelämän kuljetuksille. Lisäksi valtatien 12 Lahti Kouvola-yhteysväli on osa yleiseurooppalaista TEN-tieverkkoa. Valtatie on palvelutasoltaan riittämätön. Valtatien sujuvuus ja turvallisuus ovat huonoja ja heikkenevät entisestään liikennemäärien kasvaessa. Vaasa Nastola 46 Mankala Uusikylä JYVÄSKYLÄ KUOPIO Jokue 12 Iitti Kausala Tillola JOENSUU Keltti 6 Rauma Pori 12 8 Turku Tampere Lahti Kouvola 15 7 Kotka Mikkeli 6 Lappeenranta Helsinki Kuva 1. Kartta suunnittelualueesta 2

5 Valtatielle 12 on laadittu ympäristövaikutusten arvi- tokäytävään. Välin Uusikylä Jokue uusi linjaus si- Näkyvissä olevassa tulevaisuudessa ei ole odotet- suunnitelman tarkistaminen välille Uusikylä Tilloja ja ointiselostukset vuonna 2005 välille Uusikylä - Jokue jaitsee nykyisen valtatien eteläpuolella sekä välillä tavissa rahoitusmahdollisuuksia aiemmin laadittujen rakennussuunnitelman tarkistus välille Tillola Keltti. sekä vuonna 2007 välille Jokue Tillola. Jokue Tillola Kausalan taajaman pohjoispuolella. suunnitelmien toteuttamiseen. Tavoitteena on ollut Lisäksi osalle suunnittelualuetta tarvitaan mahdolli- Yleissuunnitelman esityksen mukaan valtatie tehdään löytää yhteysvälille aiempia suunnitelmia kustannus- sesti uusi YVA-menettely. Välillä Tillola Keltti valtatie Valtatielle välille Tillola Keltti on vuonna 2008 laadittu jatkuvaksi ohituskaistatieksi välillä Uusikylä Kausala tehokkaampi ja käyttäjälähtöinen kehittämisratkaisu, 12 sijaitsee nykyisessä tiekäytävässä maakuntakaa- tiesuunnitelma ja vuonna 2011 rakennussuunnitelma, ja kapeaksi nelikaistatieksi välillä Kausala Tillola. joka parantaa riittävästi liikenteen toimivuutta ja turval- van ja yleiskaavojen mukaisesti. joissa on esitetty valtatie parannettavaksi kapeaksi lisuutta. Pilottihankkeessa merkittävänä lähtökohtana nelikaistatieksi Korian liittymään saakka sekä Keltin Valtatien 12 yhteysvälille Lahti Kouvola laadittiin on ollut käyttäjälähtöisyys. Lisäksi tämän suunnitteluvaiheen lähtöaineistona on (vt 12/vt 6) liittymän parantamista. vuonna 2012 liikennepoliittisen selonteon mukainen ollut suunnittelualuelle vuonna 2013 laadittu maasto- revoluutiohenkinen pilottihanke yhteysvälin kehittämi- Pilottihankkeen selvityksen mukaiset toimenpiteet malli ja pohjakartta sekä Uudenkylän osayleiskaavan Vuonna 2010 välille Uusikylä Tillola on valmistunut sestä. Valtatietä tarkasteltiin välillä vt 12/vt 4 liittymä vaativat maakuntakaavojen ja yleiskaavojen muutok- yhteydessä laadittu luontoselvitys (FCG) ja ympäristö/ yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmassa on esitetty, Joutjärvi, Lahti vt 12/vt 6 Keltin liittymä, Kouvola. set välillä Uusikylä Tillola. Lisäksi tarvitaan yleis- maisemaselvitys (Ramboll). että valtatie rakennetaan kokonaan uuteen maas- TAVOITETILA, 176 M LAHTI Joutjärvi 1. YVA v YS v YS v Joutjärvi-Nastola pohjavesisuojaus Meluntorjunta YVA v YVA v ohituskaista 12 TS+RS v v P Nastola Joutjärvi-Nastola nelikaistatie Kolavan eritasoliittymä 1691 Meluntorjunta 3138 Nastola-Uusikylä 2+1 ohituskaistatie Meluntorjunta 1701 Uusikylä 12 Uusi linjaus ohituskaistatie Hiisiön eritasoliittymä 1711 Meluntorjunta 2+1 Jokue 1731 Jokuen eritasoliittymä Iitti Kausala Tillolan eritasoliittymä Nelikaistatie Tillola 3622 Maantien uusi linjaus Kausalan eritasoliittymä Kivistenmäen eritasoliittymä Kontjärven eritasoliittymä KOUVOLA Eritasoliittymän rampit Keltti 359 Kuva 2. Suunnittelutilanne valtatiellä 12 välillä Lahti - Kouvola 3

6 1.2 Suunnittelualueen laajuus ja nykytilanne Suunnittelualue sijaitsee valtatiellä 12 välillä Uusikylä (Nastola) Suvioja (Kouvola). Suunnittelualueen pituus on noin 32,5 kilometriä. Suunniteltavalla tiejaksolla valtatie kulkee Nastolan, Orimattilan ja Iitin kuntien sekä Kouvolan kaupungin alueella. Suunnittelualue sijoittuu Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueelle sekä Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntaliittojen alueelle. Molempien liittojen maakuntakaavoissa valtatievaraus on välin Lahti Kouvola kehittämiseen liittyneen esisuunnitelman hyväksymispäätöksen ( ) ja sen perusteella vuonna 2010 valmistuneen yleissuunnitelman mukainen. Valtatien standardi suunnittelualueella vaihtelee hyvin paljon ja valtatien ongelmat ovat erilaiset tiejakson eri kohdissa. Tien nopeustaso vaihtelee välillä 60 km/h 100 km/h. Arolan ja Kausalan kohdalla valtatiellä on pitkällä matkalla 60 km/h nopeusrajoitus. Tien poikkileikkaus on ajoittain hyvin kapea, tiejakso on mutkainen ja mäkinen ja liittymät ovat tasoliittymiä. Ympäristön kannalta ongelman muodostavat valtatien sijainti pohjavesialueella pitkällä matkalla ja melusuojausten puute. Suunnittelualueen liikennemäärät vaihtelevat ja ajoneuvon välillä vuorokaudessa (KVL 2011). suurimmat liikennemäärät ovat Iitissä Kausalan kohdalla. Liikenne-ennusteen mukaan vuonna 2040 tie Uusikylä KVL 2011 Liikenne-ennuste 2020 Liikenne-ennuste (15 %) (17 %) (19 %) (14 %) (16 %) (18 %) (12 %) (15 %) (16 %) Jokue 1731 Iitti Kausala jakson liikennemäärät ovat Raskaan liikenteen osuus liikennemääristä on merkittävä, noin % (14 %) (16 %) (17 %) (14 %) (16 %) (17 %) Tillola (12 %) (14 %) (15 %) Keltti KOUVOLA 359 Kuva 4. Nykyliikennemäärät ja liikenne-ennuste vuodelle 2020 ja 2040 Kuva 3. Mankalan suora Valtatien 12 liikenneturvallisuus välillä Uusikylä Suvioja on huono. Valtatieosuudella on vuosina tapahtunut 35 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Lisäksi vuoden 2013 alkupuolella on tieosuudella tapahtunut kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta Uusikylä Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vuosina eläin m.ajon yksitt. Jokue Iitti 3621 Kausala Tillola 365 KOUVOLA Keltti Loukkaantumiseen johtanut onnettomuus Kuva 5. Henkilövahinko-onnettomuudet

7 Nastola Valtatiellä 12 liikennemelu koetaan jo nykytilanteessa ongelmaksi. Pahimmat melualueet suunnittelualueella sijaitsevat Uudenkylän ja Kausalan taajamien kohdalla. Suunnittelualueella valtatie kulkee pohjavesialueella usean kilometrin matkalla välillä Uusikylä Jokue sekä Kausalan taajaman ja Tillolan kohdalla. Valtatiellä ei ole pohjavedensuojausta. Uusikylä Melualueet Pohjavesialueet Jokue Iitti Kausala Tillola Kouvola Keltti Kuva 6. Melu- ja pohjavesialueet 1.3 Liittyminen muihin suunnitelmiin 1.4 Työn tavoitteet Suunnittelualueella on laadittavana Kymenlaakson Lisäksi Nastolan kunnassa on laadittavana Uuden- Työn tavoitteena oli selvittää kaikki vaihtoehtoiset lin- Lisäksi tavoitteena oli selvittää hankkeeseen liittyvät maakuntaliitossa vaihemaakuntakaava (kauppa ja kylän osayleiskaava. Iitin kunnassa on suunnitteilla jausvaihtoehdot valtatielle välillä Uusikylä Suvioja liittymäjärjestelyt ja rinnakkaistiejärjestelyt maakunta- merialue) sekä Päijät-Hämeen maakuntaliitossa ko- moottoriratahanke Kymiring, jonka rakentaminen on esitettäviksi maankäyttösuunnitelmissa sekä tutkitta- kaavatarkkuudella. Työn aikana tuli esille, että maa- konaismaakuntakaava. Valtatien uusi linjausvaihtoeh- tarkoitus aloittaa vuosina viksi yleissuunnitelman tarkistuksessa. Linjausvaihto- kuntakaavoissa ei kuitenkaan esitetä rinnakkaisteitä to esitetään laadittavina olevissa maakuntakaavoissa. ehtojen toteuttamiskelpoisuutta tarkasteltiin vaikutus- eikä liittymäjärjestelyitä, joten nämä tarkastelut teh- ten arvioinnin sekä kustannusten perusteella. dään yleissuunnitelman tarkistuksen yhteydessä. Tavoitteena oli myös selvittää mahdollinen YVA-menettelyn tarve. Työn aikana tuli esille, että tieosuuden palvelutaso on määriteltävä ennen kuin YVA-menettelyn tarvetta voidaan selvittää. Hankkeen palvelutaso tarkennetaan käynnissä olevan koko yhteysvälin valtatien 12 Lahti Kouvola välin palvelutason määrittäminen -selvityksen yhteydessä. 5

8 2.2 Vaihtoehtojen vaikutusten vertailu Maankäytön kehittämisen, elinkeinotoiminnan ja asutuksen kannalta yleissuunnitelman mukainen linjaus (VE YS) on paras vaihtoehto. Toisaalta vaihtoehto on vaikea toteuttaa vaiheittain. Vaihtoehto 1 puolestaan rajoittaa maankäytön kehittämistä Uudessakylässä, koska se sijoittuu lähelle nykyistä asutusta. Siksi se on huonoin vaihtoehto maankäytön, elinkeinotoiminnan ja ihmisten elinolojen kannalta. Ihmisten elinolojen kannalta vaihtoehto 4 on huonoin, koska se sijoittuu nykyisen valtatien maastokäytävään ja siis nykyisen asutuksen tuntumaan estevaikutus lisääntyy. Luonnonolojen ja maiseman kannalta ei ole yksiselitteisesti parasta vaihtoehtoa. Vaihtoehto 2 kiertää luonnon arvokohteet mutta leikkaa osittain Arolan arvokasta maisemakokonaisuutta. Pohjaveden suojelun kannalta vaihtoehto YS on paras mutta se leikkaa luonnon ydinaluetta pitkältä matkalta. Vaihtoehto 3B kiertää parhaiten luonnon arvokohteet, mutta leikkaa kahta pohjavesialuetta. Lisäksi vaihtoehto 1 on maisemavaikutusten kannalta huonoin, koska se sijoittuu keskelle arvokasta Arolan maisemakokonaisuutta. Kaikki vaihtoehdot katkaisevat ekologiset yhteydet Hiisiön ja Jokuen välillä, mikä edellyttää toimenpiteitä yhteyksien turvaamiseksi. Taulukko 1. Ympäristövaikutukset Maankäyttö Ihmisen elinolot Maisema Luonto Vaihtoehto YS Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3A ja 3B Vaihtoehto 4 Vaihtoehto 6A ja 6B Kiertää kylät ja asutuksen Antaa mahdollisuuden kehittää Uudenkylän taajamaa Haitat nykyiselle asutukselle vähenevät Haitat siirtyvät osittain haja-asutusalueelle Leikkaa paikoin avoimesti uutta peltomaisemaa Arolan eteläpuolella Sijoittuu Jokuen kylämaisemassa uuteen paikkaan Leikkaa arvokasta luonnon ydinaluetta ja luontokokonaisuuksia Rajoittaa maankäytön kehittämistä Uudessakylässä Estevaikutuksia Hiisiössä ja Jokuessa Leikkaa keskeltä Arolan peltolaakson ja useita pienempiä peltoaukeita Uudessakylässä, Hiisiössä ja Jokuessa meluhaittoja Leikkaa Arolan arvokkaan maisemakokonaisuuden keskeisesti kahtia Sijoittuu Jokuen kylämaisemaan Leikkaa arvokasta pv-aluetta Alimmaisen ja Mankalan kohdalla Nastolassa kiertää kylät ja asutuksen Estevaikutuksia Hiisiössä ja Jokuessa Antaa mahdollisuuden kehittää Uudenkylän taajamaa Leikkaa Arolan peltolaaksoa sen eteläosista Haitat nykyiselle asutukselle vähenevät osittain Meluhaittoja Hiisiössä ja Jokuessa Leikkaa osittain Arolan arvokasta maisemakokonaisuutta Sijoittuu Jokuen kylämaisemaan Leikkaa arvokasta pv-aluetta Alimmaisen ja Mankalan kohdalla Nastolassa kiertää kylät ja asetuksen Estevaikutuksia Jokuessa Antaa mahdollisuuden kehittää Uudenkylän taajamaa Haitat nykyiselle asutukselle vähenevät Meluhaittoja Jokuessa Leikkaa paikoin avoimesti uutta peltomaisemaa Arolan eteläpuolella Sijoittuu Jokuen kylämaisemaan Leikkaa arvokasta pv-aluetta Mankalan kohdalla 3A leikkaa osittain arvokasta luonnon ydinaluetta Nastolassa kiertää kylät ja asutuksen Estevaikutuksia Haarankylässä, Mankalassa ja Jokuessa Leikkaa Arolan peltolaakson pohjoisosaa Sijoittuu Uudessakylässä ja Jokuessa lähelle asutusta Leikkaa Arolan arvokkaan maiseman pohjoisosan Sijoittuu Haarankylän, Mankalan ja Jokuen kylämaisemaan Leikkaa arvokasta pv-aluetta pitkiä matkoja Alimmaisen ja Mankalan kohdalla Nastolassa kiertää kylät ja asutuksen Estevaikutuksia Hiisiössä ja Jokuessa Leikkaa Arolan peltolaakson pohjoisosaa Sijoittuu Uudessakylässä ja Jokuessa lähelle asutusta Leikkaa Arolan arvokkaan maiseman pohjoisosan Sijoittuu Jokuen kylämaisemaan Leikkaa arvokasta pv-aluetta Alimmaisen ja Mankalan kohdalla Vaihtoehdot 4, 6A ja 6B ovat parhaiten toteutettavissa vaiheittain. Näissä vaihtoehdoissa voidaan toimivuudeltaan huono Arolan kohta toteuttaa ensimmäisessä vaiheessa erillisenä toimenpiteenä. Vaihtoehto YS sen sijaan pitää toteuttaa yhdellä kertaa. Jatkossa yleissuunnitelman tarkistuksen yhteydessä ympäristövaikutusten arviointia pitää tarkentaa. Sen yhteydessä ratkaistaan myös lieventämistoimenpiteiden periaatteet mm. ekologisten yhteyksien turvaami- Elinkeinotoiminta Antaa mahdollisuudet kehittää Uudenkylän taajamaa ja palveluja ETL:n kohdalla Leikkaa peltoalueita Arolan eteläpuolella ja Jokuessa uudessa paikassa Haittaa maanviljelyä Arolan peltolaakson kohdalla Rajoittaa toimintojen sijoittumista Uuteenkylään Nykyisen valtatien varren yritystoiminta säilyy Antaa mahdollisuudet kehittää Uudenkylän taajamaa ja palveluja ETL:n kohdalla Haittaa maanviljelyä Arolan peltoaukean eteläosassa Nykyisen valtatien varren yritystoiminta säilyy Antaa mahdollisuudet kehittää Uudenkylän taajamaa ja palveluja ETL:n kohdalla Leikkaa peltoalueita Arolan eteläpuolella ja Jokuessa uudessa paikassa Nykyisen valtatien varren yritystoiminta säilyy Antaa mahdollisuudet kehittää Uudenkylän taajamaa ja palveluja ETL:n kohdalla Leikkaa Arolan peltolaakson pohjoisreunaa ja haittaa maanviljelyä Nykyisen valtatien varren yritystoiminta säilyy Antaa mahdollisuudet kehittää Uudenkylän taajamaa ja palveluja ETL:n kohdalla Leikkaa Arolan peltolaakson pohjoisreunaa ja useita pienempiä peltoaukeita Nykyisen valtatien varren yritystoiminta säilyy sesta. Vaiheittain rakentaminen Koko hanke täytyy toteuttaa kerralla Valtatien uusi maastokäytävä täytyy toteuttaa kerralla Valtatien uusi maastokäytävä täytyy toteuttaa kerralla Uudenkylän ja Hiisiön välillä Valtatien uusi maastokäytävä täytyy toteuttaa kerralla Uudenkylän ja Hiisiön välillä Valtatie voidaan toteuttaa vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan Arolan ohitus Valtatie voidaan toteuttaa vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan Arolan ohitus 8

9 3. Jatkotoimenpiteet Valtatielle 12 yhteysvälille Lahti Kouvola laaditaan kesän 2013 aikana palvelutasonmääritys, jonka yhteydessä päätetään valtatien tarkasteltavan tiejakson tavoitetila. Kun tiejakson tavoitetila on määritetty, Hämeen ELY-keskus ottaa kantaa uuden YVA-menettelyn tarpeellisuuteen. Mikäli YVA-menettely tulee laadittavaksi, otetaan tarkasteluun kaikki nyt tarkasteltavana olleet linjausvaihtoehdot. Valtatielle välille Uusikylä Tillola käynnistetään yleissuunnitelman tarkistaminen syksyllä Valtatielle välille Tillola Keltti laaditaan tie- ja rakennussuunnitelmien tarkistus sekä Kymiringin parhaillaan käynnissä olevan liikenneselvityksen perusteella tarvittava suunnitelma Iitin kuntaan Kymiringin moottoriradan kohdalle. 10

10 Liitteet Arvokas kallioalue Arvokkaat alueet Liite 1 Liitekarttojen merkintöjen selitykset Ekologinen yhteys Hirvien kesäalue Liite 2 Suunnitelmakartat (kuvat 1-5) Liite 3 Yhteenvetotaulukko tehdyistä ympäristövaikutusten arviointiselostuksista Hirvien kulkureitti Huomion arvoinen kohde Kasvit (FCG 2012) Liito-oravapuut Liito-oravayhteys Liito-orava-alue Liito-oravahavainto Linnusto (FCG 2012) Luonnon ydinalue Luonnonsuojelualue Lähteet METSO-kohde Natura 2000-alueet Palosirkka-alue Pieneläin ylitykset Pohjavesialue Uhanalaiset ilman liito-oravia Vihersilta, eläinten ylitystarve Muinaismuistot Merkittävä maisemakokonaisuus YVA-tarkasteluissa tutkitut linjaukset 11

11 Vt12 VE4A Vt12 VE4B Vt12 VE4C Vt12 VE Vt12 YS VALTATIE 12 VÄLILLÄ UUSIKYLÄ - SUVIOJA 2013 NASTOLA, ORIMATTILA, IITTI JA KOUVOLA 1:20000 LINJAUSVAIHTOEHTOJEN TARKASTELU KUVA 1

12 6 Vt12 VE4A Vt12 VE4B 7000 Vt12 VE4B Vt12 VE4C Vt12 VE Vt12 YS VALTATIE 12 VÄLILLÄ UUSIKYLÄ - SUVIOJA NASTOLA, ORIMATTILA, IITTI JA KOUVOLA 1:20000 LINJAUSVAIHTOEHTOJEN TARKASTELU KUVA 2

13 Vt12 VE2/VE Vt12 YS VALTATIE 12 VÄLILLÄ UUSIKYLÄ - SUVIOJA NASTOLA, ORIMATTILA, IITTI JA KOUVOLA 1:20000 LINJAUSVAIHTOEHTOJEN TARKASTELU KUVA 3

14 M5 YS Vt12 YS Vt12 VE VALTATIE 12 VÄLILLÄ UUSIKYLÄ - SUVIOJA 2013 NASTOLA, ORIMATTILA, IITTI JA KOUVOLA 1:20000 LINJAUSVAIHTOEHTOJEN TARKASTELU KUVA 4

15 OYK:ssa esitetty moottoriratavaraus Vt12 YS Vt12 VE VALTATIE 12 VÄLILLÄ UUSIKYLÄ - SUVIOJA NASTOLA, ORIMATTILA, IITTI JA KOUVOLA LINJAUSVAIHTOEHTOJEN TARKASTELU 1:20000 KUVA 5

16 VT 12 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN YHTEENVETOTAULUKKO Vaikutusteema Vt 12 Uusikylä Jokue Vt 12 Jokue Suvioja Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3A (ys) Vaihtoehto 3B Vaihtoehto 1C Yhdyskuntarakenne Tavoite: Tiehanke parantaa kuntien seudullista ja valtakunnallista saavutettavuutta. Tiehanke parantaa kuntien seudullista ja valtakunnallista saavutettavuutta. Tiehanke parantaa kuntien seudullista ja valtakunnallista saavutettavuutta. Tiehanke parantaa kuntien seudullista ja valtakunnallista saavutettavuutta. Tiehanke parantaa kuntien seudullista ja valtakunnallista saavutettavuutta. Aluerakenteen tasapainoisen kehittämisen tukeminen sekä olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen ja pyrkimys taajamien eheyttämiseen. Nastolan seudullisen ja valtakunnallisen aseman parantuminen tukee kunnan kehittymistä asukas- ja työpaikkakehityksen kautta. Rinnakkaistieksi jäävän nykyisen valtatien nauhataajamamainen aluerakenne vahvistuu nykyisestään luoden mahdollisuuden tehostaa alueen maankäyttöä. Nastolan seudullisen ja valtakunnallisen aseman parantuminen tukee kunnan kehittymistä asukas- ja työpaikkakehityksen kautta. Rinnakkaistieksi jäävän nykyisen valtatien nauhataajamamainen aluerakenne vahvistuu nykyisestään luoden mahdollisuuden tehostaa alueen maankäyttöä. Nastolan seudullisen ja valtakunnallisen aseman parantuminen tukee kunnan kehittymistä asukas- ja työpaikkakehityksen kautta. Rinnakkaistieksi jäävän nykyisen valtatien nauhataajamamainen aluerakenne vahvistuu nykyisestään luoden mahdollisuuden tehostaa alueen maankäyttöä. Nastolan seudullisen ja valtakunnallisen aseman parantuminen tukee kunnan kehittymistä asukas- ja työpaikkakehityksen kautta. Rinnakkaistieksi jäävän nykyisen valtatien nauhataajamamainen aluerakenne vahvistuu nykyisestään luoden mahdollisuuden tehostaa alueen maankäyttöä. Iitin seudullisen ja valta-kunnallisen aseman parantuminen tukee kunnan kehittymistä asukas- ja työpaikkakehityksen kautta. Rinnakkaistieksi jäävän nykyisen valtatien nauhataajamamainen aluerakenne vahvistuu nykyisestään luoden mahdollisuuden tehostaa alueen maankäyttöä. Tielinjauksen aiheuttamat saavutettavuuden muutokset voimistavat erityisesti Kausalan pohjoispuolisen alueen kehittämistä, mikä voi aiheuttaa yhdyskuntarakenteen hajautumista ja liikennetarpeen lisääntymistä. Maankäyttö ja kaavoitus Hyvät kulkuyhteydet mahdollistavat myös asutuksen laajenemisen keskusten ulkopuolelle. Vaihtoehdoilla ei ole merkittäviä ristiriitoja yleis- tai asemakaavoihin nähden. Hyvät kulkuyhteydet mahdollistavat myös asutuksen laajenemisen keskusten ulkopuolelle. Vaihtoehdoilla ei ole merkittäviä ristiriitoja yleis- tai asemakaavoihin nähden. Hyvät kulkuyhteydet mahdollistavat myös asutuksen laajenemisen keskusten ulkopuolelle. Vaihtoehdoilla ei ole merkittäviä ristiriitoja yleis- tai asemakaavoihin nähden. Hyvät kulkuyhteydet mahdollistavat myös asutuksen laajenemisen keskusten ulkopuolelle. Vaihtoehdoilla ei ole merkittäviä ristiriitoja yleis- tai asemakaavoihin nähden. Valtatieliikenteen poistaminen keskustasta parantaa maankäyttömahdollisuuksia Kausalassa. Tielinjauksen mahdollistama Kausalan sisäisen rakenteen täydentyminen ja taajaman täydennysalueiden toteuttaminen tehostavat nykyisen infrastruktuurin käyttöä ja tukevat palvelukeskustan asemaa. Tielinjaus parantaa raskaan teollisuuden toimintaedellytyksiä, liittymien toteuttamisessa / sijoittamisessa on otettava huomioon teollisuusalueiden sijainti ja kehittäminen. Kausalan taajaman ohittava pohjoinen tielinjaus vaatii yleiskaavan tarkistuksen, mikä perustuu nykyisen osayleiskaavan periaatteisiin ja perusteisiin.

17 Vaikutusteema Vt 12 Uusikylä Jokue Vt 12 Jokue Suvioja Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3A (ys) Vaihtoehto 3B Vaihtoehto 1C Elinolot ja viihtyvyys Uusi tielinjaus parantaa Uusi tielinjaus parantaa Uusi tielinjaus parantaa Uusi tielinjaus parantaa Uusi tielinjaus parantaa kulkuyhteyksiä kulkuyhteyksiä lähikaupunkeihin ja kulkuyhteyksiä lähikaupunkeihin ja kulkuyhteyksiä lähikaupunkeihin ja kulkuyhteyksiä lähikaupunkeihin ja lähikaupunkeihin ja rauhoittaa nykyisen tien rauhoittaa nykyisen tien rauhoittaa nykyisen tien rauhoittaa nykyisen tien rauhoittaa nykyisen tien paikallisliikenteelle, jolloin sen paikallisliikenteelle, jolloin sen paikallisliikenteelle, jolloin sen paikallisliikenteelle, jolloin sen paikallisliikenteelle, jolloin sen liikenneturvallisuus paranee. liikenneturvallisuus paranee. liikenneturvallisuus paranee. liikenneturvallisuus paranee. liikenneturvallisuus paranee. Tavoite: Ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien vähentäminen sekä elinympäristön viihtyisyyden, terveellisyyden ja turvallisuuden turvaaminen. Uuden tielinjauksen lähistöllä asuville ja toimiville tie tuo nykyisin rauhalliseen maalaismaiseen elinympäristöön häiriö- ja estevaikutustekijän, joka vähentää asumisviihtyisyyttä. Uuden tielinjauksen lähistöllä asuville ja toimiville tie tuo nykyisin rauhalliseen maalaismaiseen elinympäristöön häiriö- ja estevaikutustekijän, joka vähentää asumisviihtyisyyttä. Uuden tielinjauksen lähistöllä asuville ja toimiville tie tuo nykyisin rauhalliseen maalaismaiseen elinympäristöön häiriö- ja estevaikutustekijän, joka vähentää asumisviihtyisyyttä. Uuden tielinjauksen lähistöllä asuville ja toimiville tie tuo nykyisin rauhalliseen maalaismaiseen elinympäristöön häiriö- ja estevaikutustekijän, joka vähentää asumisviihtyisyyttä. Kausalan keskustaajaman asukkaiden kokemat haitat vähenevät läpikulkuliikenteen siirtyessä uudelle tielle, ja muutos koetaan viihtyisyyden parantumisena. Uusi tielinjaus rikkoo maisemaa ja muodostaa estevaikutuksen ja siten heikentää elinympäristön viihtyisyyttä. Uusi tielinjaus rikkoo maisemaa ja muodostaa estevaikutuksen ja siten heikentää elinympäristön viihtyisyyttä. Uusi tielinjaus tuhoaisi asumisviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten yhteisöllisyyden, rauhallisuuden ja maalaishenkisyyden. Uusi tielinjaus tuhoaisi asumisviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten yhteisöllisyyden, rauhallisuuden ja maalaishenkisyyden. Tielinjaus kulkee virkistys- ja ulkoilualueiden läpi ja se heikentää harjualueen luontoarvoja sekä luo estevaikutuksen alueen virkistyskäyttöön. Melu ja päästöt Vaihtoehto on linjattu siten, että sen lähialueella on vähemmän asukkaita kuin nykyisen tien varressa. Päästöjen määrät ovat nykypäästöjä pienemmät kaikissa linjausvaihtoehdoissa ajonopeuksien kasvusta huolimatta, vaihtoehtojen välillä ei ole suuria eroja. Vaihtoehto on linjattu siten, että sen lähialueella on vähemmän asukkaita kuin nykyisen tien varressa. Päiväohjearvon 55 db ylittävällä meluvyöhykkeellä asuu noin 100 asukasta. Päästöjen määrät ovat nykypäästöjä pienemmät kaikissa linjausvaihtoehdoissa ajonopeuksien kasvusta huolimatta, vaihtoehtojen välillä ei ole suuria eroja. Vaihtoehto on linjattu siten, että sen lähialueella on vähemmän asukkaita kuin nykyisen tien varressa. Päiväohjearvon 55 db ylittävällä meluvyöhykkeellä asuu noin 40 asukasta. Päästöjen määrät ovat nykypäästöjä pienemmät kaikissa linjausvaihtoehdoissa ajonopeuksien kasvusta huolimatta, vaihtoehtojen välillä ei ole suuria eroja. Vaihtoehto on linjattu siten, että sen lähialueella on vähemmän asukkaita kuin nykyisen tien varressa. Päästöjen määrät ovat nykypäästöjä pienemmät kaikissa linjausvaihtoehdoissa ajonopeuksien kasvusta huolimatta, vaihtoehtojen välillä ei ole suuria eroja. Valtatien liikennevirran pääosa ohjautuu Kausalan keskustan ohi, mikä vähentää nykyisen valtatien varrelle kohdistuvaa melualtistusta mutta muodostaa uuden melulähteen Kausalan keskustan pohjoispuolelle, jota voidaan meluntorjuntaratkaisuilla vähentää. Meluhaittojen lisääntyminen keskustaajaman pohjoispuolella aiheuttaa häiriöitä lomaasutukselle ja virkistys-alueiden käyttäjille sekä vähentää Iitin houkuttelevuutta asuin- ja lomanviettopaikkana. Päästöjen määrät ovat nykypäästöjä pienemmät kaikissa linjausvaihtoehdoissa ajonopeuksien kasvusta huolimatta, vaihtoehtojen välillä ei ole suuria eroja. Vaihtoehto vähentää terveydelle haitallisten päästöjen määrää Kausalan taajaman tieverkossa alle puoleen nykyisiin päästömääriin verrattuna.

18 Vaikutusteema Vt 12 Uusikylä Jokue Vt 12 Jokue Suvioja Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3A (ys) Vaihtoehto 3B Vaihtoehto 1C Ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet Vaihtoehto halkaisee laajat pelto- ja metsäalueet, joitakin ulkoilutarkoituksiin käytettäviä metsäteitä ja polkuja saattaa katketa. Liikenteen siirtyminen uudelle tieyhteydelle synnyttää uuden mahdollisuuden käyttää nykyistä valtatietä ulkoilutarkoituksiin. Vaihtoehto halkaisee laajat peltoja metsäalueet, joitakin ulkoilutarkoituksiin käytettäviä metsäteitä ja polkuja saattaa katketa. Liikenteen siirtyminen uudelle tieyhteydelle synnyttää uuden mahdollisuuden käyttää nykyistä valtatietä ulkoilutarkoituksiin. Vaihtoehto halkaisee laajat peltoja metsäalueet, joitakin ulkoilutarkoituksiin käytettäviä metsäteitä ja polkuja saattaa katketa. Liikenteen siirtyminen uudelle tieyhteydelle synnyttää uuden mahdollisuuden käyttää nykyistä valtatietä ulkoilutarkoituksiin. Vaihtoehto halkaisee laajat peltoja metsäalueet, joitakin ulkoilutarkoituksiin käytettäviä metsäteitä ja polkuja saattaa katketa. Liikenteen siirtyminen uudelle tieyhteydelle synnyttää uuden mahdollisuuden käyttää nykyistä valtatietä ulkoilutarkoituksiin. Tielinjaus läpäisee Kausalan pohjoispuolisen virkistys- ja ulkoilukäytössä olevan alueen, mikä aiheuttaa häiriötä alueen virkistyskäytölle ja rajoittaa alueella liikkumista virkistysreittien ulkopuolella. Merkityt virkistysyhteydet voidaan ohjata valtatien poikki esimerkiksi alikulkuina. Elinkeinotoiminta Taajamien ulkopuoliset uudet liittymäalueet voivat muodostaa uusia kaupallisesti vetovoimaisia alueita, jotka kilpailevat keskustaajaman palvelujen kanssa, mikä voi johtaa palvelurakenteen hajautumiseen. Taajamien ulkopuoliset uudet liittymäalueet voivat muodostaa uusia kaupallisesti vetovoimaisia alueita, jotka kilpailevat keskustaajaman palvelujen kanssa, mikä voi johtaa palvelurakenteen hajautumiseen. Taajamien ulkopuoliset uudet liittymäalueet voivat muodostaa uusia kaupallisesti vetovoimaisia alueita, jotka kilpailevat keskustaajaman palvelujen kanssa, mikä voi johtaa palvelurakenteen hajautumiseen. Taajamien ulkopuoliset uudet liittymäalueet voivat muodostaa uusia kaupallisesti vetovoimaisia alueita, jotka kilpailevat keskustaajaman palvelujen kanssa, mikä voi johtaa palvelurakenteen hajautumiseen. Taajamien ulkopuoliset uudet liittymäalueet voivat muodostaa uusia kaupallisesti vetovoimaisia alueita, jotka kilpailevat keskustaajaman palvelujen kanssa, mikä voi johtaa palvelurakenteen hajautumiseen. Rinnakkaistien varteen jäävät nykyiset läpikulkuliikennettä palvelevat alueet menettävät suurimman osan valtatien tuomista sekä osan paikallisista asiakkaistaan, mikä vähentää merkittävästi palvelujen toimintamahdollisuuksia. Rinnakkaistien varteen jäävät nykyiset läpikulkuliikennettä palvelevat alueet menettävät suurimman osan valtatien tuomista sekä osan paikallisista asiakkaistaan, mikä vähentää merkittävästi palvelujen toimintamahdollisuuksia. Rinnakkaistien varteen jäävät nykyiset läpikulkuliikennettä palvelevat alueet menettävät suurimman osan valtatien tuomista sekä osan paikallisista asiakkaistaan, mikä vähentää merkittävästi palvelujen toimintamahdollisuuksia. Rinnakkaistien varteen jäävät nykyiset läpikulkuliikennettä palvelevat alueet menettävät suurimman osan valtatien tuomista sekä osan paikallisista asiakkaistaan, mikä vähentää merkittävästi palvelujen toimintamahdollisuuksia. Rinnakkaistien varteen jäävät nykyiset läpikulkuliikennettä palvelevat alueet menettävät suurimman osan valtatien tuomista sekä osan paikallisista asiakkaistaan, mikä vähentää merkittävästi palvelujen toimintamahdollisuuksia. Taajamien ulkopuolinen tielinjaus vähentää etenkin ohikulkijoiden pysähtymisalttiutta, mikä saattaa vähentää keskustaajaman palveluihin suuntautuvaa ostovoimaa. Tielinjaus lisää vaikutusalueen matkailupalvelujen saavutettavuutta ja parantaa sitä kautta niiden toimintaedellytyksiä ja imagoa.

19 Vaikutusteema Vt 12 Uusikylä Jokue Vt 12 Jokue Suvioja Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3A (ys) Vaihtoehto 3B Vaihtoehto 1C Maisema Avointen peltoaukeiden läpi kulkevat tielinjaukset muodostavat Avointen peltoaukeiden läpi kulkevat tielinjaukset muodostavat Avointen peltoaukeiden läpi kulkevat tielinjaukset muodostavat Avointen peltoaukeiden läpi kulkevat tielinjaukset muodostavat Tavoite: uuden näkyvän maisemaelementin uuden näkyvän maisemaelementin uuden näkyvän maisemaelementin uuden näkyvän maisemaelementin ja aiheuttavat suuren maisemallisen ja aiheuttavat suuren ja aiheuttavat suuren ja aiheuttavat suuren muutoksen. maisemallisen muutoksen. maisemallisen muutoksen. maisemallisen muutoksen. Elinympäristön viihtyisyyden turvaaminen ottamalla huomioon alueen luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön sekä suojelukohteiden arvo ja erityispiirteet. Peltoaukealle sijoittuivat eritasoliittymät tiejärjestelyineen ovat maisemassa hallitseva elementti ja katkaisevat itälänsisuuntaiset näkymät. Peltoaukealle sijoittuivat eritasoliittymät tiejärjestelyineen ovat maisemassa hallitseva elementti ja katkaisevat itä-länsisuuntaiset näkymät. Peltoaukealle sijoittuivat eritasoliittymät tiejärjestelyineen ovat maisemassa hallitseva elementti ja katkaisevat itälänsisuuntaiset näkymät. Peltoaukealle sijoittuivat eritasoliittymät tiejärjestelyineen ovat maisemassa hallitseva elementti ja katkaisevat itä-länsisuuntaiset näkymät. Vaihtoehdon aiheuttamat näkyvimmät muutokset tapahtuvat avoimilla peltoalueilla, joilla tie muodostaa uuden näkyvän maisemaelementin sekä muuttaa näkymiä. Pukkikankaalla tielinjaus heikentää maakunnallisesti arvokkaaksi harjualueeksi luokitellun alueen maisema-arvoa sekä harjulle sijoittuvan virkistys- ja ulkoilualueen lähimaisemaa. Jänispajun alueella tielinjaus aiheuttaa haittaa tien lähellä sijaitsevan asutuksen sekä matkailukeskuksen maisemalle. Kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet ja kohteet Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia kulttuurihistoriallisiin kohteisiin. Kähärän ja Peltomaan tilojen kulttuurihistorialliset arvot on selvitettävä tarvittaessa jatkosuunnittelun aikana. Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia kulttuurihistoriallisiin kohteisiin. Kähärän ja Peltomaan tilojen kulttuurihistorialliset arvot on selvitettävä tarvittaessa jatkosuunnittelun aikana. Tielinjaus sivuaa hyvin läheltä joitakin tiloja, joiden kulttuurihistorialliset arvot tulee selvittää. Tielinjaus kulkee Hiisiöisten ojan kohdalla kiviröykkiöhaudan päältä, alueella tulee tehdä muinaisjäännösten inventointi. Tielinjaus sivuaa hyvin läheltä joitakin tiloja, joiden kulttuurihistorialliset arvot tulee selvittää. Tielinjaus kulkee Hiisiöisten ojan kohdalla kiviröykkiöhaudan päältä, alueella tulee tehdä muinaisjäännösten inventointi. Tielinjaus katkaisee yhteyden kirkonkylän valtakunnallisen maisema-alueen ja sitä täydentävän paikallisen kulttuuriympäristöä ympäröivän maiseman väliltä. Tielinjauksen läheisyydessä on muutamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.

20 Vaikutusteema Vt 12 Uusikylä Jokue Vt 12 Jokue Suvioja Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3A (ys) Vaihtoehto 3B Vaihtoehto 1C Luonto, kasvillisuus ja eläimistö Tavoite: Merkittävien ja yhtenäisten luontoalueiden sekä laajojen ja hyvien metsäalueiden säästäminen pirstomatta sekä alueen luonnon ja suojelukohteiden arvon ja erityispiirteiden turvaaminen. Vaihtoehdossa tielinjaus kulkee noin 300 metrin matkalla maakunnallista arvoa omaavan Siperianmäen päältä. Tielinjaus katkaisee useita hirvien kulkureittejä ja eläinten pääsy tielle estetään riista-aidalla. Eläinten kulkureitit ja muut tärkeät ekologiset yhteydet voidaan turvata. Vaihtoehdossa tielinjaus kulkee noin 300 metrin matkalla maakunnallista arvoa omaavan Siperianmäen päältä. Tielinjaus katkaisee useita hirvien kulkureittejä ja eläinten pääsy tielle estetään riistaaidalla. Eläinten kulkureitit ja muut tärkeät ekologiset yhteydet voidaan turvata. Vaihtoehto on linjattu alueelle, jossa se sijoittuu hirvien laidun- sekä vasomispaikoille sekä toteutetuille kulkureiteille. Tielinjan rakentaminen saattaa kuivattaa pieniä suoalueita ja siten muuttaa alueen kosteusolosuhteita. Tielinjaus katkaisee useita hirvien kulkureittejä ja eläinten pääsy tielle estetään riistaaidalla. Eläinten kulkureitit ja muut tärkeät ekologiset yhteydet voidaan turvata. Vaihtoehto on linjattu alueelle, jossa se sijoittuu hirvien laidun- sekä vasomispaikoille sekä toteutetuille kulkureiteille. Tielinjan rakentaminen saattaa kuivattaa pieniä suoalueita ja siten muuttaa alueen kosteusolosuhteita. Tielinjaus katkaisee useita hirvien kulkureittejä ja eläinten pääsy tielle estetään riistaaidalla. Eläinten kulkureitit ja muut tärkeät ekologiset yhteydet voidaan turvata. Vaihtoehto pirstoo Kausalan pohjoispuoleisen monimuotoisen ja merkittäviä luonnonarvoja sisältävän aluekokonaisuuden, mutta tielinjaus ei vaikuta arvokkaimpiin luontoalueisiin tai lajistoon. Tie pirstoo Veittostensuon keskiosan, mikä voi vaikuttaa lintujen pesintään ja muuttaa paikallisesti suon vesiolosuhteita ja kasvillisuutta. Vaihtoehto leikkaa Luhdanmäen eteläpuolella aluetta, jossa on tehty liito-oravahavaintoja. Tielinjaus katkaisee useita hirvien kulkureittejä, eläinten pääsy tielle estetään riista-aidalla. Eläinten kulkureitit ja muut tärkeät ekologiset yhteydet voidaan turvata. Vaikutusteema Vt 12 Uusikylä Jokue Vt 12 Jokue Suvioja Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3A (ys) Vaihtoehto 3B Vaihtoehto 1C Pohjavedet Tielinjaus sijoittuu harjualueen eteläpuolelle ja leikkaa Alimmaisen Tielinjaus sijoittuu harjualueen eteläpuolelle ja kulkee Alimmaisen Tielinjaus sijoittuu harjualueen eteläpuolelle ja kulkee Alimmaisen Tielinjaus kulkee Tillolan ja Arolan pohjavesialueiden kautta osittain Tavoite: vedenottamon vedenottamon eteläpuolelta vedenottamon eteläpuolelta pohjaveden muodostumisalueella. muodostumisaluetta noin 2 pohjavesialueella. pohjavesialueella. kilometrin matkalla. Pohjavesien suojelu- ja käyttötarpeiden huomioon ottaminen ja pohjavettä vaarantavien toimintojen sijoittaminen riittävän etäälle tärkeistä pohjavesialueista. Riskin pohjavedelle muodostavat tässä vaihtoehdossa kuitenkin syvät maa- ja kallioleikkaukset sekä sijainti aivan Mankalan pohjavesialueen eteläpuolella, jossa pohjavesi purkautuu harjusta maastoon. Tielinjaus sijoittuu harjualueen eteläpuolelle ja leikkaa Alimmaisen vedenottamon muodostumisaluetta noin 2 kilometrin matkalla. Riskin pohjavedelle muodostavat tässä vaihtoehdossa kuitenkin syvät maa- ja kallioleikkaukset sekä sijainti aivan Mankalan pohjavesialueen eteläpuolella, jossa pohjavesi purkautuu harjusta maastoon. Alimmaisen pohjavedenottamolle johtavat vettä läpäisevät maakerrokset ovat kyseisten tielinjausten kohdalla suojassa paksujen savi- ja silttikerrosten alla. Alimmaisen pohjavedenottamolle johtavat vettä läpäisevät maakerrokset ovat kyseisten tielinjausten kohdalla suojassa paksujen savi- ja silttikerrosten alla. Pohjavedenottamoiden sijainti virtaussuunnassa tiestä alaspäin aiheuttaa kuitenkin riskin. Soiden ja harjualueen rajakohdissa tien rakentaminen voi aiheuttaa haitallisia muutoksia pohjavesivirtauksiin ja pohjaveden laatuun. Pohjavesisuojauksella ei ole merkittävää vaikutusta pohjaveden määrään.

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Tiituspohja Ympäristöselvitykset KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu, 000 Jyväskylä www.keskisuomi.fi Liikennevarausten ympäristöselvitykset..006 TIITUSPOHJA Sisältö PERUSTEET Selvitystyön

Lisätiedot

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009 FCG Planeko Oy Virolahden kunta VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.03.2009 FCG Planeko Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus Kouvola 12.3.2013 Tilaisuuden ohjelma Klo 17.30-17.45 Tilaisuuden avaus ja työn taustojen esittely Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 8 26.01.2015. 8 Asianro 408/10.03.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 8 26.01.2015. 8 Asianro 408/10.03.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 234 17.12.2014 8 Asianro 408/10.03.01/2013 Kuopion kaupungin lausunto tiesuunnitelmasta vt 5 Palokangas-Humalajoki Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 2, HANKEKUVAUS VE1 HANKEKUVAUS VE2 HANKEKUVAUS VE0A JA VE0B ARVIOINTIMENETELMÄT Herkkyys Alhainen Keskisuuri

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TYÖPAJA 19.10.2016 TYÖPAJAN OHJELMA 17.00 Kahvi 17.30 Tervetuloa, Vesa Virtanen Arvioitavat vaihtoehdot, Sari Kirvesniemi Alustavat

Lisätiedot

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne- ja infrastruktuurivastuualue VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kimmo Antila: Pietarin ja Viipurin teillä; maantieliikenne

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TAVOITETYÖPAJA 1.12.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 16.30 Kahvi 17.00 E18 kehittämistarpeet, Vesa Virtanen Käyttäjätarpeiden tunnistaminen kehittämispolun

Lisätiedot

Lahden eteläinen kehätie

Lahden eteläinen kehätie Lahden eteläinen kehätie Vaihtoehtojen vertailu 2005 Valtatie 12 Valtatie 12 on valtakunnallinen ja seudullinen itä-länsisuuntainen päätieyhteys, joka nykytilanteessa kulkee Lahden kaupungin keskusta-alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YVA-menettely hankkeissa

YVA-menettely hankkeissa YVA-menettely hankkeissa E 18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Vesa Virtanen

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot

Viitostien tilannekatsausta

Viitostien tilannekatsausta Viitostien tilannekatsausta Petri Keränen 21.5.2014 27.5.2014 Kajaani Kuopio Mikkeli Kajaani Kajaanin risteykset 5milj. 2023-2027 Mainuanjärven kohta 1 milj. 2023-2027 Iisalmi-Kajaani 2 milj. 2023-2027

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Vireilletulo: kaavoituskatsaus Kaavaluonnos: 3.3.2015 Kaavaehdotus: 22.9.2015 Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Vireilletulo: kaavoituskatsaus Kaavaluonnos: 3.3.2015 Kaavaehdotus: 22.9.2015 Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: SAMMI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee liikennealuetta sekä matkailupalvelujen aluetta ja metsätalousaluetta SELOSTUS Vireilletulo: kaavoituskatsaus Kaavaluonnos:

Lisätiedot

Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maanläjitysalueselvitys

Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maanläjitysalueselvitys Kouvolan kaupunki Kaavaselostuksen liite 14 Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maanläjitysalueselvitys Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Nykytilanne... 1 2.1 Tiedot ylijäämämaista... 1 2.2

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

Lokka-Koitelainen-Keritsa oyk. Orajärven oyk. Kemijärvi

Lokka-Koitelainen-Keritsa oyk. Orajärven oyk. Kemijärvi Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ratayhteysselvitys Kaavatilanne Liite 3 Vaihtoehto A Lokka-Koitelainen-Keritsa oyk Kuntaraja Asemakaavoitettu alue Yleiskaavat (Maankäyttö ja rakennuslaki) Yleiskaava

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 12 parantaminen välillä Joutjärvi Uusikylä, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Valtatien 12 parantaminen välillä Joutjärvi Uusikylä, Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

VT6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VESIYHDISTYKSEN TEEMAILTAPÄIVÄ 6.10.2015

VT6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VESIYHDISTYKSEN TEEMAILTAPÄIVÄ 6.10.2015 VT6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VESIYHDISTYKSEN TEEMAILTAPÄIVÄ 6.10.2015 VT6 TAAVETTI-LAPPEENRANTA PERUSPARANNUS Valtatien 6 parannushankkeessa Taavetti Kärjenkylä- osuus parannetaan keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto 2 VESI MAAKUNTAKAAVASSA Seuraavassa lyhyesti: Maakuntakaavasta

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan maakuntakaavatilanne Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan teemat Elinkeinot ja innovaatiotoiminta Logistiikka Tuulivoima Viherrakenne

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka 15.9.2014 1 (3) Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet 4. vaihemaakuntakaavan yhteiset suunnitteluperiaatteet Uudenmaan liiton strategian mukaisesti tällä kaavakierroksella pyritään entistä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

Lahden eteläinen kehätie

Lahden eteläinen kehätie Lahden eteläinen kehätie Renkomäen linjausvaihtoehto Valtatie 12 Renkomäen linjaus ja vuoden 2020 liikenne-ennuste Lahden eteläinen kehätie Valtatie 12 on valtakunnallinen ja seudullinen itälänsisuuntainen

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. 16T-1 Meluselvitys

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. 16T-1 Meluselvitys VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - 19.4.2014 ALKUSANAT Suunnittelukohteena on valtatie 4 välillä Kirri - Tikkakoski. Suunnittelualue alkaa Jyväskylän keskustan pohjoispuolelta

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke

Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke 27.4.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Tampereen seudulta Lahden ja Kouvolan seuduille ulottuva vyöhyke Palveluja kehitetään kokonaisvaltaisesti eri tahojen

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Vt 12 yhteysvälin Kouvola Lahti ylimaakunnallinen edunvalvonta

Vt 12 yhteysvälin Kouvola Lahti ylimaakunnallinen edunvalvonta Vt 12 yhteysvälin Kouvola Lahti ylimaakunnallinen edunvalvonta Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki Vt 12 Kouvola Lahti yhteysväli Valtatien 12 yhteysvälin Kouvola - Lahti perusparantaminen on ollut vireillä

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 3.3.2015 / SAMMIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.3.2015

Liite / Ymp.ltk 3.3.2015 / SAMMIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.3.2015 Liite / Ymp.ltk 3.3.2015 / SAMMIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.3.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE Muutosalue sijaitsee Sammin

Lisätiedot

Vt 12 elinkeinoelämän valtasuoni Lahden läpi vai ohitse?

Vt 12 elinkeinoelämän valtasuoni Lahden läpi vai ohitse? Vt 12 elinkeinoelämän valtasuoni Lahden läpi vai ohitse? 23.8.2010 VT 12 seminaari - Kouvola Jyrki Myllyvirta Kaupunginjohtaja Elinkeinoelämän valtasuoni kuntoon ja vetämään Vt 12 on elinkeinoelämän kannalta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC Finland Oy Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Miettinen Tuomas

Lisätiedot

Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö

Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö kansikuva Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö Tekninen raportti 2009 Toiminta- ja suunnitelma-asiakirjat ISBN 978-952-221-244-3 Raportin kuvat ja kartat: Kuvat: Ramboll Finland Oy Pohjakartat:

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yleiskaava. Yleiskaavan vaikutusten arviointi

Jyväskylän kaupungin yleiskaava. Yleiskaavan vaikutusten arviointi Jyväskylän kaupungin yleiskaava Yleiskaavan vaikutusten arviointi 24.4.2012 Maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 1. yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KESKITIEN ASEMAKAAVA JA HARJUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Jokue - Suvioja, Iitti, Kuusankoski

Valtatien 12 parantaminen välillä Jokue - Suvioja, Iitti, Kuusankoski Valtatien 12 parantaminen välillä Jokue - Suvioja, Iitti, Kuusankoski Ympäristövaikutusten arviointimenettely YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 2007 Valtatie 12 parantaminen välillä Jokue - Suvioja

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Jokue Suvioja, Iitti, Kuusankoski. Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatien 12 parantaminen välillä Jokue Suvioja, Iitti, Kuusankoski. Ympäristövaikutusten arviointimenettely Valtatien 12 parantaminen välillä Jokue Suvioja, Iitti, Kuusankoski Ympäristövaikutusten arviointimenettely YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA luonnos 11.9.2006 Valtatien 12 parantaminen välillä Jokue

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Yleisötilaisuudet 18.2. ja 19.2.2014 Ari Puhakka

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Yleisötilaisuudet 18.2. ja 19.2.2014 Ari Puhakka Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Yleisötilaisuudet 18.2. ja 19.2.2014 Ari Puhakka HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Valtatie 12 on tärkeä valtakunnallinen ja seudullinen liikenneyhteys

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 1/9 1.2T RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 20.8.2015 Tiesuunnitelma 2/9 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hanke perustuu yleissuunnitelmaan 2008 Valtatien 4 keskikaiteellinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA 1. Yleiset tavoitteet: Vesivehmaan kylään kohdistuvia yleisiä suunnittelun lähtökohtia ovat kulttuurimaiseman, rakennetun ympäristön sekä luonnonympäristön

Lisätiedot

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Piirustukset 0.1 Nykytilanne ja ongelma-analyysi 0.2 Maisema-analyysi 0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Y1.

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke. 16.6.2015 Edunvalvontapäällikkö Petteri Portaankorva

Salpausselän palveluvyöhyke. 16.6.2015 Edunvalvontapäällikkö Petteri Portaankorva Salpausselän palveluvyöhyke 1 Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Tampereen seudulta Lahden ja Kouvolan seuduille ulottuva vyöhyke, jossa palveluja kehitetään kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet Toteutuvatko "kasitien" kehittämistoimet lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä Monilla vilkkailla pääteillä 100 km/h on jo vaarallisen korkea - tilanne on tyydyttävä vain paperilla! 60 % liikennekuolemista

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot