Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola"

Transkriptio

1 RAPORTTEJA Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola Linjausvaihtoehtojen tarkastelu

2 Alkusanat Valtatie 12 on yksi tärkeimmistä suomen poikittaisyh- Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien ollessa heikot Työtä ohjasi hankeryhmä, joka kokoontui työn aikana teyksistä sekä henkilöliikenteelle että elinkeinoelämän laadittujen yleissuunnitelmien toteuttamiseen koko- kolme kertaa. Hankeryhmään kuului: kuljetuksille. Lisäksi valtatie 12 Lahti Kouvola yhteysväli on osa yleiseurooppalaista TEN-tieverkkoa. Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja on liikennetur- naisuudessaan, pyrittiin pilottihankkeessa löytämään vaikutukseltaan hyviä, mutta samalla kustannustehokkaampia ratkaisuja. Pilottihankkeessa esitetyt kustannustehokkaammat ratkaisut edellyttävät maan- Jaana Kalliolaakso, Uudenmaan ELY-keskus Liisa-Maija Thompson, Uudenmaan ELY-keskus Juha Laamanen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus vallisuudeltaan huono. Valtatie on kapea, mäkinen ja käyttösuunnitelmien muutoksia. Tämän selvityksen Petteri Kukkola, Kaakkois-Suomen ELY-keskus mutkainen. Liikenteellisesti heikkoja kohtia ovat Arolan kohta ja Kausalan kohta, joissa molemmissa on pitkällä matkaa nopeusrajoitus 60 km/h. Tarkasteltavan tieosuuden pituus on noin 32,5 kilometriä. tavoitteena on selvittää valtatien toteuttamiskelpoiset linjausvaihtoehdot liikennepoliittisen selonteon yhteydessä tehdyn pilottihankkeen perusteella. Linjausvaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta selvitettiin tässä Asta Asikainen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ari Pietarinen, Kymenlaakson liitto Riitta Kallström, Kymenlaakson liitto maankäytön suunnitelmia varten, erityisesti alueen Riitta Väänänen, Päijät-Hämeen liitto Valtatien parantamiseksi on laadittu useita eri selvityksiä, joista uusimmat ovat tie- ja rakennussuunnitelmat välille Tillola Keltti, yleissuunnitelmat väleille Joutjärvi Uusikylä ja Uusikylä Jokue sekä liiken- maakuntakaavojen laatimista varten. Vaihtoehtoja tarkennetaan valtatien 12 yleissuunnitelman välillä Uusikylä Tillola tarkistuksessa. Tapio Ojanen, Päijät-Hämeen liitto Katri Kuivalainen, Nastolan kunta Pauli Syyrakki, Nastolan kunta nepoliittisen selonteon mukainen revoluutiohenkinen Uudenmaan ELY-keskus käynnisti selvityksen laatimi- Pentti Toivanen, Iitin kunta Lahti pilottihanke yhteysvälin kehittämisestä valtatien 12 yhteysvälille Lahti Kouvola. sen valtatielle 12 välille Uusikylä Suvioja keväällä Selvitys on laadittu konsulttityönä Ramboll Finland Oy:ssä. Selvitys valmistui kesäkuussa Hannu Koverola, Kouvolan kaupunki Tuukka Tuomala, Orimattilan kaupunki Sari Kirvesniemi, Ramboll Finland Oy Jari Mannila, Ramboll Finland Oy Joutjärvi Jouni Lehtomaa, Ramboll Finland Oy Nastola Uusikylä 12 Jokue Iitti Kausala Kouvola Tillola Keltti Suvioja

3 Sisältö 1. Lähtökohdat ja tavoitteet Hankkeen taustaa ja aikaisemmat suunnitteluvaiheet Suunnittelualueen laajuus ja nykytilanne Liittyminen muihin suunnitelmiin Työn tavoitteet Vaihtoehtotarkastelut Linjausvaihtoehdot ja niiden kustannukset Vaihtoehtojen vaikutusten vertailu Jatkosuunnittelusta hylätyt vaihtoehdot perusteluineen Jatkosuunnitteluun valitut vaihtoehdot Jatkotoimenpiteet...10 LIITTEET...11 Kartat linjausvaihtoehdoista Laadittujen YVA-menettelyjen ympäristövaikutusten yhteenvetotaulukko 1

4 1. Lähtökohdat ja tavoitteet 1.1 Hankkeen taustaa ja aikaisemmat suunnitteluvaiheet Valtatie 12 on yksi tärkeimmistä Suomen poikittaisyhteyksistä sekä henkilöliikenteelle että elinkeinoelämän kuljetuksille. Lisäksi valtatien 12 Lahti Kouvola-yhteysväli on osa yleiseurooppalaista TEN-tieverkkoa. Valtatie on palvelutasoltaan riittämätön. Valtatien sujuvuus ja turvallisuus ovat huonoja ja heikkenevät entisestään liikennemäärien kasvaessa. Vaasa Nastola 46 Mankala Uusikylä JYVÄSKYLÄ KUOPIO Jokue 12 Iitti Kausala Tillola JOENSUU Keltti 6 Rauma Pori 12 8 Turku Tampere Lahti Kouvola 15 7 Kotka Mikkeli 6 Lappeenranta Helsinki Kuva 1. Kartta suunnittelualueesta 2

5 Valtatielle 12 on laadittu ympäristövaikutusten arvi- tokäytävään. Välin Uusikylä Jokue uusi linjaus si- Näkyvissä olevassa tulevaisuudessa ei ole odotet- suunnitelman tarkistaminen välille Uusikylä Tilloja ja ointiselostukset vuonna 2005 välille Uusikylä - Jokue jaitsee nykyisen valtatien eteläpuolella sekä välillä tavissa rahoitusmahdollisuuksia aiemmin laadittujen rakennussuunnitelman tarkistus välille Tillola Keltti. sekä vuonna 2007 välille Jokue Tillola. Jokue Tillola Kausalan taajaman pohjoispuolella. suunnitelmien toteuttamiseen. Tavoitteena on ollut Lisäksi osalle suunnittelualuetta tarvitaan mahdolli- Yleissuunnitelman esityksen mukaan valtatie tehdään löytää yhteysvälille aiempia suunnitelmia kustannus- sesti uusi YVA-menettely. Välillä Tillola Keltti valtatie Valtatielle välille Tillola Keltti on vuonna 2008 laadittu jatkuvaksi ohituskaistatieksi välillä Uusikylä Kausala tehokkaampi ja käyttäjälähtöinen kehittämisratkaisu, 12 sijaitsee nykyisessä tiekäytävässä maakuntakaa- tiesuunnitelma ja vuonna 2011 rakennussuunnitelma, ja kapeaksi nelikaistatieksi välillä Kausala Tillola. joka parantaa riittävästi liikenteen toimivuutta ja turval- van ja yleiskaavojen mukaisesti. joissa on esitetty valtatie parannettavaksi kapeaksi lisuutta. Pilottihankkeessa merkittävänä lähtökohtana nelikaistatieksi Korian liittymään saakka sekä Keltin Valtatien 12 yhteysvälille Lahti Kouvola laadittiin on ollut käyttäjälähtöisyys. Lisäksi tämän suunnitteluvaiheen lähtöaineistona on (vt 12/vt 6) liittymän parantamista. vuonna 2012 liikennepoliittisen selonteon mukainen ollut suunnittelualuelle vuonna 2013 laadittu maasto- revoluutiohenkinen pilottihanke yhteysvälin kehittämi- Pilottihankkeen selvityksen mukaiset toimenpiteet malli ja pohjakartta sekä Uudenkylän osayleiskaavan Vuonna 2010 välille Uusikylä Tillola on valmistunut sestä. Valtatietä tarkasteltiin välillä vt 12/vt 4 liittymä vaativat maakuntakaavojen ja yleiskaavojen muutok- yhteydessä laadittu luontoselvitys (FCG) ja ympäristö/ yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmassa on esitetty, Joutjärvi, Lahti vt 12/vt 6 Keltin liittymä, Kouvola. set välillä Uusikylä Tillola. Lisäksi tarvitaan yleis- maisemaselvitys (Ramboll). että valtatie rakennetaan kokonaan uuteen maas- TAVOITETILA, 176 M LAHTI Joutjärvi 1. YVA v YS v YS v Joutjärvi-Nastola pohjavesisuojaus Meluntorjunta YVA v YVA v ohituskaista 12 TS+RS v v P Nastola Joutjärvi-Nastola nelikaistatie Kolavan eritasoliittymä 1691 Meluntorjunta 3138 Nastola-Uusikylä 2+1 ohituskaistatie Meluntorjunta 1701 Uusikylä 12 Uusi linjaus ohituskaistatie Hiisiön eritasoliittymä 1711 Meluntorjunta 2+1 Jokue 1731 Jokuen eritasoliittymä Iitti Kausala Tillolan eritasoliittymä Nelikaistatie Tillola 3622 Maantien uusi linjaus Kausalan eritasoliittymä Kivistenmäen eritasoliittymä Kontjärven eritasoliittymä KOUVOLA Eritasoliittymän rampit Keltti 359 Kuva 2. Suunnittelutilanne valtatiellä 12 välillä Lahti - Kouvola 3

6 1.2 Suunnittelualueen laajuus ja nykytilanne Suunnittelualue sijaitsee valtatiellä 12 välillä Uusikylä (Nastola) Suvioja (Kouvola). Suunnittelualueen pituus on noin 32,5 kilometriä. Suunniteltavalla tiejaksolla valtatie kulkee Nastolan, Orimattilan ja Iitin kuntien sekä Kouvolan kaupungin alueella. Suunnittelualue sijoittuu Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueelle sekä Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntaliittojen alueelle. Molempien liittojen maakuntakaavoissa valtatievaraus on välin Lahti Kouvola kehittämiseen liittyneen esisuunnitelman hyväksymispäätöksen ( ) ja sen perusteella vuonna 2010 valmistuneen yleissuunnitelman mukainen. Valtatien standardi suunnittelualueella vaihtelee hyvin paljon ja valtatien ongelmat ovat erilaiset tiejakson eri kohdissa. Tien nopeustaso vaihtelee välillä 60 km/h 100 km/h. Arolan ja Kausalan kohdalla valtatiellä on pitkällä matkalla 60 km/h nopeusrajoitus. Tien poikkileikkaus on ajoittain hyvin kapea, tiejakso on mutkainen ja mäkinen ja liittymät ovat tasoliittymiä. Ympäristön kannalta ongelman muodostavat valtatien sijainti pohjavesialueella pitkällä matkalla ja melusuojausten puute. Suunnittelualueen liikennemäärät vaihtelevat ja ajoneuvon välillä vuorokaudessa (KVL 2011). suurimmat liikennemäärät ovat Iitissä Kausalan kohdalla. Liikenne-ennusteen mukaan vuonna 2040 tie Uusikylä KVL 2011 Liikenne-ennuste 2020 Liikenne-ennuste (15 %) (17 %) (19 %) (14 %) (16 %) (18 %) (12 %) (15 %) (16 %) Jokue 1731 Iitti Kausala jakson liikennemäärät ovat Raskaan liikenteen osuus liikennemääristä on merkittävä, noin % (14 %) (16 %) (17 %) (14 %) (16 %) (17 %) Tillola (12 %) (14 %) (15 %) Keltti KOUVOLA 359 Kuva 4. Nykyliikennemäärät ja liikenne-ennuste vuodelle 2020 ja 2040 Kuva 3. Mankalan suora Valtatien 12 liikenneturvallisuus välillä Uusikylä Suvioja on huono. Valtatieosuudella on vuosina tapahtunut 35 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Lisäksi vuoden 2013 alkupuolella on tieosuudella tapahtunut kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta Uusikylä Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vuosina eläin m.ajon yksitt. Jokue Iitti 3621 Kausala Tillola 365 KOUVOLA Keltti Loukkaantumiseen johtanut onnettomuus Kuva 5. Henkilövahinko-onnettomuudet

7 Nastola Valtatiellä 12 liikennemelu koetaan jo nykytilanteessa ongelmaksi. Pahimmat melualueet suunnittelualueella sijaitsevat Uudenkylän ja Kausalan taajamien kohdalla. Suunnittelualueella valtatie kulkee pohjavesialueella usean kilometrin matkalla välillä Uusikylä Jokue sekä Kausalan taajaman ja Tillolan kohdalla. Valtatiellä ei ole pohjavedensuojausta. Uusikylä Melualueet Pohjavesialueet Jokue Iitti Kausala Tillola Kouvola Keltti Kuva 6. Melu- ja pohjavesialueet 1.3 Liittyminen muihin suunnitelmiin 1.4 Työn tavoitteet Suunnittelualueella on laadittavana Kymenlaakson Lisäksi Nastolan kunnassa on laadittavana Uuden- Työn tavoitteena oli selvittää kaikki vaihtoehtoiset lin- Lisäksi tavoitteena oli selvittää hankkeeseen liittyvät maakuntaliitossa vaihemaakuntakaava (kauppa ja kylän osayleiskaava. Iitin kunnassa on suunnitteilla jausvaihtoehdot valtatielle välillä Uusikylä Suvioja liittymäjärjestelyt ja rinnakkaistiejärjestelyt maakunta- merialue) sekä Päijät-Hämeen maakuntaliitossa ko- moottoriratahanke Kymiring, jonka rakentaminen on esitettäviksi maankäyttösuunnitelmissa sekä tutkitta- kaavatarkkuudella. Työn aikana tuli esille, että maa- konaismaakuntakaava. Valtatien uusi linjausvaihtoeh- tarkoitus aloittaa vuosina viksi yleissuunnitelman tarkistuksessa. Linjausvaihto- kuntakaavoissa ei kuitenkaan esitetä rinnakkaisteitä to esitetään laadittavina olevissa maakuntakaavoissa. ehtojen toteuttamiskelpoisuutta tarkasteltiin vaikutus- eikä liittymäjärjestelyitä, joten nämä tarkastelut teh- ten arvioinnin sekä kustannusten perusteella. dään yleissuunnitelman tarkistuksen yhteydessä. Tavoitteena oli myös selvittää mahdollinen YVA-menettelyn tarve. Työn aikana tuli esille, että tieosuuden palvelutaso on määriteltävä ennen kuin YVA-menettelyn tarvetta voidaan selvittää. Hankkeen palvelutaso tarkennetaan käynnissä olevan koko yhteysvälin valtatien 12 Lahti Kouvola välin palvelutason määrittäminen -selvityksen yhteydessä. 5

8 2.2 Vaihtoehtojen vaikutusten vertailu Maankäytön kehittämisen, elinkeinotoiminnan ja asutuksen kannalta yleissuunnitelman mukainen linjaus (VE YS) on paras vaihtoehto. Toisaalta vaihtoehto on vaikea toteuttaa vaiheittain. Vaihtoehto 1 puolestaan rajoittaa maankäytön kehittämistä Uudessakylässä, koska se sijoittuu lähelle nykyistä asutusta. Siksi se on huonoin vaihtoehto maankäytön, elinkeinotoiminnan ja ihmisten elinolojen kannalta. Ihmisten elinolojen kannalta vaihtoehto 4 on huonoin, koska se sijoittuu nykyisen valtatien maastokäytävään ja siis nykyisen asutuksen tuntumaan estevaikutus lisääntyy. Luonnonolojen ja maiseman kannalta ei ole yksiselitteisesti parasta vaihtoehtoa. Vaihtoehto 2 kiertää luonnon arvokohteet mutta leikkaa osittain Arolan arvokasta maisemakokonaisuutta. Pohjaveden suojelun kannalta vaihtoehto YS on paras mutta se leikkaa luonnon ydinaluetta pitkältä matkalta. Vaihtoehto 3B kiertää parhaiten luonnon arvokohteet, mutta leikkaa kahta pohjavesialuetta. Lisäksi vaihtoehto 1 on maisemavaikutusten kannalta huonoin, koska se sijoittuu keskelle arvokasta Arolan maisemakokonaisuutta. Kaikki vaihtoehdot katkaisevat ekologiset yhteydet Hiisiön ja Jokuen välillä, mikä edellyttää toimenpiteitä yhteyksien turvaamiseksi. Taulukko 1. Ympäristövaikutukset Maankäyttö Ihmisen elinolot Maisema Luonto Vaihtoehto YS Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3A ja 3B Vaihtoehto 4 Vaihtoehto 6A ja 6B Kiertää kylät ja asutuksen Antaa mahdollisuuden kehittää Uudenkylän taajamaa Haitat nykyiselle asutukselle vähenevät Haitat siirtyvät osittain haja-asutusalueelle Leikkaa paikoin avoimesti uutta peltomaisemaa Arolan eteläpuolella Sijoittuu Jokuen kylämaisemassa uuteen paikkaan Leikkaa arvokasta luonnon ydinaluetta ja luontokokonaisuuksia Rajoittaa maankäytön kehittämistä Uudessakylässä Estevaikutuksia Hiisiössä ja Jokuessa Leikkaa keskeltä Arolan peltolaakson ja useita pienempiä peltoaukeita Uudessakylässä, Hiisiössä ja Jokuessa meluhaittoja Leikkaa Arolan arvokkaan maisemakokonaisuuden keskeisesti kahtia Sijoittuu Jokuen kylämaisemaan Leikkaa arvokasta pv-aluetta Alimmaisen ja Mankalan kohdalla Nastolassa kiertää kylät ja asutuksen Estevaikutuksia Hiisiössä ja Jokuessa Antaa mahdollisuuden kehittää Uudenkylän taajamaa Leikkaa Arolan peltolaaksoa sen eteläosista Haitat nykyiselle asutukselle vähenevät osittain Meluhaittoja Hiisiössä ja Jokuessa Leikkaa osittain Arolan arvokasta maisemakokonaisuutta Sijoittuu Jokuen kylämaisemaan Leikkaa arvokasta pv-aluetta Alimmaisen ja Mankalan kohdalla Nastolassa kiertää kylät ja asetuksen Estevaikutuksia Jokuessa Antaa mahdollisuuden kehittää Uudenkylän taajamaa Haitat nykyiselle asutukselle vähenevät Meluhaittoja Jokuessa Leikkaa paikoin avoimesti uutta peltomaisemaa Arolan eteläpuolella Sijoittuu Jokuen kylämaisemaan Leikkaa arvokasta pv-aluetta Mankalan kohdalla 3A leikkaa osittain arvokasta luonnon ydinaluetta Nastolassa kiertää kylät ja asutuksen Estevaikutuksia Haarankylässä, Mankalassa ja Jokuessa Leikkaa Arolan peltolaakson pohjoisosaa Sijoittuu Uudessakylässä ja Jokuessa lähelle asutusta Leikkaa Arolan arvokkaan maiseman pohjoisosan Sijoittuu Haarankylän, Mankalan ja Jokuen kylämaisemaan Leikkaa arvokasta pv-aluetta pitkiä matkoja Alimmaisen ja Mankalan kohdalla Nastolassa kiertää kylät ja asutuksen Estevaikutuksia Hiisiössä ja Jokuessa Leikkaa Arolan peltolaakson pohjoisosaa Sijoittuu Uudessakylässä ja Jokuessa lähelle asutusta Leikkaa Arolan arvokkaan maiseman pohjoisosan Sijoittuu Jokuen kylämaisemaan Leikkaa arvokasta pv-aluetta Alimmaisen ja Mankalan kohdalla Vaihtoehdot 4, 6A ja 6B ovat parhaiten toteutettavissa vaiheittain. Näissä vaihtoehdoissa voidaan toimivuudeltaan huono Arolan kohta toteuttaa ensimmäisessä vaiheessa erillisenä toimenpiteenä. Vaihtoehto YS sen sijaan pitää toteuttaa yhdellä kertaa. Jatkossa yleissuunnitelman tarkistuksen yhteydessä ympäristövaikutusten arviointia pitää tarkentaa. Sen yhteydessä ratkaistaan myös lieventämistoimenpiteiden periaatteet mm. ekologisten yhteyksien turvaami- Elinkeinotoiminta Antaa mahdollisuudet kehittää Uudenkylän taajamaa ja palveluja ETL:n kohdalla Leikkaa peltoalueita Arolan eteläpuolella ja Jokuessa uudessa paikassa Haittaa maanviljelyä Arolan peltolaakson kohdalla Rajoittaa toimintojen sijoittumista Uuteenkylään Nykyisen valtatien varren yritystoiminta säilyy Antaa mahdollisuudet kehittää Uudenkylän taajamaa ja palveluja ETL:n kohdalla Haittaa maanviljelyä Arolan peltoaukean eteläosassa Nykyisen valtatien varren yritystoiminta säilyy Antaa mahdollisuudet kehittää Uudenkylän taajamaa ja palveluja ETL:n kohdalla Leikkaa peltoalueita Arolan eteläpuolella ja Jokuessa uudessa paikassa Nykyisen valtatien varren yritystoiminta säilyy Antaa mahdollisuudet kehittää Uudenkylän taajamaa ja palveluja ETL:n kohdalla Leikkaa Arolan peltolaakson pohjoisreunaa ja haittaa maanviljelyä Nykyisen valtatien varren yritystoiminta säilyy Antaa mahdollisuudet kehittää Uudenkylän taajamaa ja palveluja ETL:n kohdalla Leikkaa Arolan peltolaakson pohjoisreunaa ja useita pienempiä peltoaukeita Nykyisen valtatien varren yritystoiminta säilyy sesta. Vaiheittain rakentaminen Koko hanke täytyy toteuttaa kerralla Valtatien uusi maastokäytävä täytyy toteuttaa kerralla Valtatien uusi maastokäytävä täytyy toteuttaa kerralla Uudenkylän ja Hiisiön välillä Valtatien uusi maastokäytävä täytyy toteuttaa kerralla Uudenkylän ja Hiisiön välillä Valtatie voidaan toteuttaa vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan Arolan ohitus Valtatie voidaan toteuttaa vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan Arolan ohitus 8

9 3. Jatkotoimenpiteet Valtatielle 12 yhteysvälille Lahti Kouvola laaditaan kesän 2013 aikana palvelutasonmääritys, jonka yhteydessä päätetään valtatien tarkasteltavan tiejakson tavoitetila. Kun tiejakson tavoitetila on määritetty, Hämeen ELY-keskus ottaa kantaa uuden YVA-menettelyn tarpeellisuuteen. Mikäli YVA-menettely tulee laadittavaksi, otetaan tarkasteluun kaikki nyt tarkasteltavana olleet linjausvaihtoehdot. Valtatielle välille Uusikylä Tillola käynnistetään yleissuunnitelman tarkistaminen syksyllä Valtatielle välille Tillola Keltti laaditaan tie- ja rakennussuunnitelmien tarkistus sekä Kymiringin parhaillaan käynnissä olevan liikenneselvityksen perusteella tarvittava suunnitelma Iitin kuntaan Kymiringin moottoriradan kohdalle. 10

10 Liitteet Arvokas kallioalue Arvokkaat alueet Liite 1 Liitekarttojen merkintöjen selitykset Ekologinen yhteys Hirvien kesäalue Liite 2 Suunnitelmakartat (kuvat 1-5) Liite 3 Yhteenvetotaulukko tehdyistä ympäristövaikutusten arviointiselostuksista Hirvien kulkureitti Huomion arvoinen kohde Kasvit (FCG 2012) Liito-oravapuut Liito-oravayhteys Liito-orava-alue Liito-oravahavainto Linnusto (FCG 2012) Luonnon ydinalue Luonnonsuojelualue Lähteet METSO-kohde Natura 2000-alueet Palosirkka-alue Pieneläin ylitykset Pohjavesialue Uhanalaiset ilman liito-oravia Vihersilta, eläinten ylitystarve Muinaismuistot Merkittävä maisemakokonaisuus YVA-tarkasteluissa tutkitut linjaukset 11

11 Vt12 VE4A Vt12 VE4B Vt12 VE4C Vt12 VE Vt12 YS VALTATIE 12 VÄLILLÄ UUSIKYLÄ - SUVIOJA 2013 NASTOLA, ORIMATTILA, IITTI JA KOUVOLA 1:20000 LINJAUSVAIHTOEHTOJEN TARKASTELU KUVA 1

12 6 Vt12 VE4A Vt12 VE4B 7000 Vt12 VE4B Vt12 VE4C Vt12 VE Vt12 YS VALTATIE 12 VÄLILLÄ UUSIKYLÄ - SUVIOJA NASTOLA, ORIMATTILA, IITTI JA KOUVOLA 1:20000 LINJAUSVAIHTOEHTOJEN TARKASTELU KUVA 2

13 Vt12 VE2/VE Vt12 YS VALTATIE 12 VÄLILLÄ UUSIKYLÄ - SUVIOJA NASTOLA, ORIMATTILA, IITTI JA KOUVOLA 1:20000 LINJAUSVAIHTOEHTOJEN TARKASTELU KUVA 3

14 M5 YS Vt12 YS Vt12 VE VALTATIE 12 VÄLILLÄ UUSIKYLÄ - SUVIOJA 2013 NASTOLA, ORIMATTILA, IITTI JA KOUVOLA 1:20000 LINJAUSVAIHTOEHTOJEN TARKASTELU KUVA 4

15 OYK:ssa esitetty moottoriratavaraus Vt12 YS Vt12 VE VALTATIE 12 VÄLILLÄ UUSIKYLÄ - SUVIOJA NASTOLA, ORIMATTILA, IITTI JA KOUVOLA LINJAUSVAIHTOEHTOJEN TARKASTELU 1:20000 KUVA 5

16 VT 12 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN YHTEENVETOTAULUKKO Vaikutusteema Vt 12 Uusikylä Jokue Vt 12 Jokue Suvioja Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3A (ys) Vaihtoehto 3B Vaihtoehto 1C Yhdyskuntarakenne Tavoite: Tiehanke parantaa kuntien seudullista ja valtakunnallista saavutettavuutta. Tiehanke parantaa kuntien seudullista ja valtakunnallista saavutettavuutta. Tiehanke parantaa kuntien seudullista ja valtakunnallista saavutettavuutta. Tiehanke parantaa kuntien seudullista ja valtakunnallista saavutettavuutta. Tiehanke parantaa kuntien seudullista ja valtakunnallista saavutettavuutta. Aluerakenteen tasapainoisen kehittämisen tukeminen sekä olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen ja pyrkimys taajamien eheyttämiseen. Nastolan seudullisen ja valtakunnallisen aseman parantuminen tukee kunnan kehittymistä asukas- ja työpaikkakehityksen kautta. Rinnakkaistieksi jäävän nykyisen valtatien nauhataajamamainen aluerakenne vahvistuu nykyisestään luoden mahdollisuuden tehostaa alueen maankäyttöä. Nastolan seudullisen ja valtakunnallisen aseman parantuminen tukee kunnan kehittymistä asukas- ja työpaikkakehityksen kautta. Rinnakkaistieksi jäävän nykyisen valtatien nauhataajamamainen aluerakenne vahvistuu nykyisestään luoden mahdollisuuden tehostaa alueen maankäyttöä. Nastolan seudullisen ja valtakunnallisen aseman parantuminen tukee kunnan kehittymistä asukas- ja työpaikkakehityksen kautta. Rinnakkaistieksi jäävän nykyisen valtatien nauhataajamamainen aluerakenne vahvistuu nykyisestään luoden mahdollisuuden tehostaa alueen maankäyttöä. Nastolan seudullisen ja valtakunnallisen aseman parantuminen tukee kunnan kehittymistä asukas- ja työpaikkakehityksen kautta. Rinnakkaistieksi jäävän nykyisen valtatien nauhataajamamainen aluerakenne vahvistuu nykyisestään luoden mahdollisuuden tehostaa alueen maankäyttöä. Iitin seudullisen ja valta-kunnallisen aseman parantuminen tukee kunnan kehittymistä asukas- ja työpaikkakehityksen kautta. Rinnakkaistieksi jäävän nykyisen valtatien nauhataajamamainen aluerakenne vahvistuu nykyisestään luoden mahdollisuuden tehostaa alueen maankäyttöä. Tielinjauksen aiheuttamat saavutettavuuden muutokset voimistavat erityisesti Kausalan pohjoispuolisen alueen kehittämistä, mikä voi aiheuttaa yhdyskuntarakenteen hajautumista ja liikennetarpeen lisääntymistä. Maankäyttö ja kaavoitus Hyvät kulkuyhteydet mahdollistavat myös asutuksen laajenemisen keskusten ulkopuolelle. Vaihtoehdoilla ei ole merkittäviä ristiriitoja yleis- tai asemakaavoihin nähden. Hyvät kulkuyhteydet mahdollistavat myös asutuksen laajenemisen keskusten ulkopuolelle. Vaihtoehdoilla ei ole merkittäviä ristiriitoja yleis- tai asemakaavoihin nähden. Hyvät kulkuyhteydet mahdollistavat myös asutuksen laajenemisen keskusten ulkopuolelle. Vaihtoehdoilla ei ole merkittäviä ristiriitoja yleis- tai asemakaavoihin nähden. Hyvät kulkuyhteydet mahdollistavat myös asutuksen laajenemisen keskusten ulkopuolelle. Vaihtoehdoilla ei ole merkittäviä ristiriitoja yleis- tai asemakaavoihin nähden. Valtatieliikenteen poistaminen keskustasta parantaa maankäyttömahdollisuuksia Kausalassa. Tielinjauksen mahdollistama Kausalan sisäisen rakenteen täydentyminen ja taajaman täydennysalueiden toteuttaminen tehostavat nykyisen infrastruktuurin käyttöä ja tukevat palvelukeskustan asemaa. Tielinjaus parantaa raskaan teollisuuden toimintaedellytyksiä, liittymien toteuttamisessa / sijoittamisessa on otettava huomioon teollisuusalueiden sijainti ja kehittäminen. Kausalan taajaman ohittava pohjoinen tielinjaus vaatii yleiskaavan tarkistuksen, mikä perustuu nykyisen osayleiskaavan periaatteisiin ja perusteisiin.

17 Vaikutusteema Vt 12 Uusikylä Jokue Vt 12 Jokue Suvioja Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3A (ys) Vaihtoehto 3B Vaihtoehto 1C Elinolot ja viihtyvyys Uusi tielinjaus parantaa Uusi tielinjaus parantaa Uusi tielinjaus parantaa Uusi tielinjaus parantaa Uusi tielinjaus parantaa kulkuyhteyksiä kulkuyhteyksiä lähikaupunkeihin ja kulkuyhteyksiä lähikaupunkeihin ja kulkuyhteyksiä lähikaupunkeihin ja kulkuyhteyksiä lähikaupunkeihin ja lähikaupunkeihin ja rauhoittaa nykyisen tien rauhoittaa nykyisen tien rauhoittaa nykyisen tien rauhoittaa nykyisen tien rauhoittaa nykyisen tien paikallisliikenteelle, jolloin sen paikallisliikenteelle, jolloin sen paikallisliikenteelle, jolloin sen paikallisliikenteelle, jolloin sen paikallisliikenteelle, jolloin sen liikenneturvallisuus paranee. liikenneturvallisuus paranee. liikenneturvallisuus paranee. liikenneturvallisuus paranee. liikenneturvallisuus paranee. Tavoite: Ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien vähentäminen sekä elinympäristön viihtyisyyden, terveellisyyden ja turvallisuuden turvaaminen. Uuden tielinjauksen lähistöllä asuville ja toimiville tie tuo nykyisin rauhalliseen maalaismaiseen elinympäristöön häiriö- ja estevaikutustekijän, joka vähentää asumisviihtyisyyttä. Uuden tielinjauksen lähistöllä asuville ja toimiville tie tuo nykyisin rauhalliseen maalaismaiseen elinympäristöön häiriö- ja estevaikutustekijän, joka vähentää asumisviihtyisyyttä. Uuden tielinjauksen lähistöllä asuville ja toimiville tie tuo nykyisin rauhalliseen maalaismaiseen elinympäristöön häiriö- ja estevaikutustekijän, joka vähentää asumisviihtyisyyttä. Uuden tielinjauksen lähistöllä asuville ja toimiville tie tuo nykyisin rauhalliseen maalaismaiseen elinympäristöön häiriö- ja estevaikutustekijän, joka vähentää asumisviihtyisyyttä. Kausalan keskustaajaman asukkaiden kokemat haitat vähenevät läpikulkuliikenteen siirtyessä uudelle tielle, ja muutos koetaan viihtyisyyden parantumisena. Uusi tielinjaus rikkoo maisemaa ja muodostaa estevaikutuksen ja siten heikentää elinympäristön viihtyisyyttä. Uusi tielinjaus rikkoo maisemaa ja muodostaa estevaikutuksen ja siten heikentää elinympäristön viihtyisyyttä. Uusi tielinjaus tuhoaisi asumisviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten yhteisöllisyyden, rauhallisuuden ja maalaishenkisyyden. Uusi tielinjaus tuhoaisi asumisviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten yhteisöllisyyden, rauhallisuuden ja maalaishenkisyyden. Tielinjaus kulkee virkistys- ja ulkoilualueiden läpi ja se heikentää harjualueen luontoarvoja sekä luo estevaikutuksen alueen virkistyskäyttöön. Melu ja päästöt Vaihtoehto on linjattu siten, että sen lähialueella on vähemmän asukkaita kuin nykyisen tien varressa. Päästöjen määrät ovat nykypäästöjä pienemmät kaikissa linjausvaihtoehdoissa ajonopeuksien kasvusta huolimatta, vaihtoehtojen välillä ei ole suuria eroja. Vaihtoehto on linjattu siten, että sen lähialueella on vähemmän asukkaita kuin nykyisen tien varressa. Päiväohjearvon 55 db ylittävällä meluvyöhykkeellä asuu noin 100 asukasta. Päästöjen määrät ovat nykypäästöjä pienemmät kaikissa linjausvaihtoehdoissa ajonopeuksien kasvusta huolimatta, vaihtoehtojen välillä ei ole suuria eroja. Vaihtoehto on linjattu siten, että sen lähialueella on vähemmän asukkaita kuin nykyisen tien varressa. Päiväohjearvon 55 db ylittävällä meluvyöhykkeellä asuu noin 40 asukasta. Päästöjen määrät ovat nykypäästöjä pienemmät kaikissa linjausvaihtoehdoissa ajonopeuksien kasvusta huolimatta, vaihtoehtojen välillä ei ole suuria eroja. Vaihtoehto on linjattu siten, että sen lähialueella on vähemmän asukkaita kuin nykyisen tien varressa. Päästöjen määrät ovat nykypäästöjä pienemmät kaikissa linjausvaihtoehdoissa ajonopeuksien kasvusta huolimatta, vaihtoehtojen välillä ei ole suuria eroja. Valtatien liikennevirran pääosa ohjautuu Kausalan keskustan ohi, mikä vähentää nykyisen valtatien varrelle kohdistuvaa melualtistusta mutta muodostaa uuden melulähteen Kausalan keskustan pohjoispuolelle, jota voidaan meluntorjuntaratkaisuilla vähentää. Meluhaittojen lisääntyminen keskustaajaman pohjoispuolella aiheuttaa häiriöitä lomaasutukselle ja virkistys-alueiden käyttäjille sekä vähentää Iitin houkuttelevuutta asuin- ja lomanviettopaikkana. Päästöjen määrät ovat nykypäästöjä pienemmät kaikissa linjausvaihtoehdoissa ajonopeuksien kasvusta huolimatta, vaihtoehtojen välillä ei ole suuria eroja. Vaihtoehto vähentää terveydelle haitallisten päästöjen määrää Kausalan taajaman tieverkossa alle puoleen nykyisiin päästömääriin verrattuna.

18 Vaikutusteema Vt 12 Uusikylä Jokue Vt 12 Jokue Suvioja Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3A (ys) Vaihtoehto 3B Vaihtoehto 1C Ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet Vaihtoehto halkaisee laajat pelto- ja metsäalueet, joitakin ulkoilutarkoituksiin käytettäviä metsäteitä ja polkuja saattaa katketa. Liikenteen siirtyminen uudelle tieyhteydelle synnyttää uuden mahdollisuuden käyttää nykyistä valtatietä ulkoilutarkoituksiin. Vaihtoehto halkaisee laajat peltoja metsäalueet, joitakin ulkoilutarkoituksiin käytettäviä metsäteitä ja polkuja saattaa katketa. Liikenteen siirtyminen uudelle tieyhteydelle synnyttää uuden mahdollisuuden käyttää nykyistä valtatietä ulkoilutarkoituksiin. Vaihtoehto halkaisee laajat peltoja metsäalueet, joitakin ulkoilutarkoituksiin käytettäviä metsäteitä ja polkuja saattaa katketa. Liikenteen siirtyminen uudelle tieyhteydelle synnyttää uuden mahdollisuuden käyttää nykyistä valtatietä ulkoilutarkoituksiin. Vaihtoehto halkaisee laajat peltoja metsäalueet, joitakin ulkoilutarkoituksiin käytettäviä metsäteitä ja polkuja saattaa katketa. Liikenteen siirtyminen uudelle tieyhteydelle synnyttää uuden mahdollisuuden käyttää nykyistä valtatietä ulkoilutarkoituksiin. Tielinjaus läpäisee Kausalan pohjoispuolisen virkistys- ja ulkoilukäytössä olevan alueen, mikä aiheuttaa häiriötä alueen virkistyskäytölle ja rajoittaa alueella liikkumista virkistysreittien ulkopuolella. Merkityt virkistysyhteydet voidaan ohjata valtatien poikki esimerkiksi alikulkuina. Elinkeinotoiminta Taajamien ulkopuoliset uudet liittymäalueet voivat muodostaa uusia kaupallisesti vetovoimaisia alueita, jotka kilpailevat keskustaajaman palvelujen kanssa, mikä voi johtaa palvelurakenteen hajautumiseen. Taajamien ulkopuoliset uudet liittymäalueet voivat muodostaa uusia kaupallisesti vetovoimaisia alueita, jotka kilpailevat keskustaajaman palvelujen kanssa, mikä voi johtaa palvelurakenteen hajautumiseen. Taajamien ulkopuoliset uudet liittymäalueet voivat muodostaa uusia kaupallisesti vetovoimaisia alueita, jotka kilpailevat keskustaajaman palvelujen kanssa, mikä voi johtaa palvelurakenteen hajautumiseen. Taajamien ulkopuoliset uudet liittymäalueet voivat muodostaa uusia kaupallisesti vetovoimaisia alueita, jotka kilpailevat keskustaajaman palvelujen kanssa, mikä voi johtaa palvelurakenteen hajautumiseen. Taajamien ulkopuoliset uudet liittymäalueet voivat muodostaa uusia kaupallisesti vetovoimaisia alueita, jotka kilpailevat keskustaajaman palvelujen kanssa, mikä voi johtaa palvelurakenteen hajautumiseen. Rinnakkaistien varteen jäävät nykyiset läpikulkuliikennettä palvelevat alueet menettävät suurimman osan valtatien tuomista sekä osan paikallisista asiakkaistaan, mikä vähentää merkittävästi palvelujen toimintamahdollisuuksia. Rinnakkaistien varteen jäävät nykyiset läpikulkuliikennettä palvelevat alueet menettävät suurimman osan valtatien tuomista sekä osan paikallisista asiakkaistaan, mikä vähentää merkittävästi palvelujen toimintamahdollisuuksia. Rinnakkaistien varteen jäävät nykyiset läpikulkuliikennettä palvelevat alueet menettävät suurimman osan valtatien tuomista sekä osan paikallisista asiakkaistaan, mikä vähentää merkittävästi palvelujen toimintamahdollisuuksia. Rinnakkaistien varteen jäävät nykyiset läpikulkuliikennettä palvelevat alueet menettävät suurimman osan valtatien tuomista sekä osan paikallisista asiakkaistaan, mikä vähentää merkittävästi palvelujen toimintamahdollisuuksia. Rinnakkaistien varteen jäävät nykyiset läpikulkuliikennettä palvelevat alueet menettävät suurimman osan valtatien tuomista sekä osan paikallisista asiakkaistaan, mikä vähentää merkittävästi palvelujen toimintamahdollisuuksia. Taajamien ulkopuolinen tielinjaus vähentää etenkin ohikulkijoiden pysähtymisalttiutta, mikä saattaa vähentää keskustaajaman palveluihin suuntautuvaa ostovoimaa. Tielinjaus lisää vaikutusalueen matkailupalvelujen saavutettavuutta ja parantaa sitä kautta niiden toimintaedellytyksiä ja imagoa.

19 Vaikutusteema Vt 12 Uusikylä Jokue Vt 12 Jokue Suvioja Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3A (ys) Vaihtoehto 3B Vaihtoehto 1C Maisema Avointen peltoaukeiden läpi kulkevat tielinjaukset muodostavat Avointen peltoaukeiden läpi kulkevat tielinjaukset muodostavat Avointen peltoaukeiden läpi kulkevat tielinjaukset muodostavat Avointen peltoaukeiden läpi kulkevat tielinjaukset muodostavat Tavoite: uuden näkyvän maisemaelementin uuden näkyvän maisemaelementin uuden näkyvän maisemaelementin uuden näkyvän maisemaelementin ja aiheuttavat suuren maisemallisen ja aiheuttavat suuren ja aiheuttavat suuren ja aiheuttavat suuren muutoksen. maisemallisen muutoksen. maisemallisen muutoksen. maisemallisen muutoksen. Elinympäristön viihtyisyyden turvaaminen ottamalla huomioon alueen luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön sekä suojelukohteiden arvo ja erityispiirteet. Peltoaukealle sijoittuivat eritasoliittymät tiejärjestelyineen ovat maisemassa hallitseva elementti ja katkaisevat itälänsisuuntaiset näkymät. Peltoaukealle sijoittuivat eritasoliittymät tiejärjestelyineen ovat maisemassa hallitseva elementti ja katkaisevat itä-länsisuuntaiset näkymät. Peltoaukealle sijoittuivat eritasoliittymät tiejärjestelyineen ovat maisemassa hallitseva elementti ja katkaisevat itälänsisuuntaiset näkymät. Peltoaukealle sijoittuivat eritasoliittymät tiejärjestelyineen ovat maisemassa hallitseva elementti ja katkaisevat itä-länsisuuntaiset näkymät. Vaihtoehdon aiheuttamat näkyvimmät muutokset tapahtuvat avoimilla peltoalueilla, joilla tie muodostaa uuden näkyvän maisemaelementin sekä muuttaa näkymiä. Pukkikankaalla tielinjaus heikentää maakunnallisesti arvokkaaksi harjualueeksi luokitellun alueen maisema-arvoa sekä harjulle sijoittuvan virkistys- ja ulkoilualueen lähimaisemaa. Jänispajun alueella tielinjaus aiheuttaa haittaa tien lähellä sijaitsevan asutuksen sekä matkailukeskuksen maisemalle. Kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet ja kohteet Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia kulttuurihistoriallisiin kohteisiin. Kähärän ja Peltomaan tilojen kulttuurihistorialliset arvot on selvitettävä tarvittaessa jatkosuunnittelun aikana. Vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia kulttuurihistoriallisiin kohteisiin. Kähärän ja Peltomaan tilojen kulttuurihistorialliset arvot on selvitettävä tarvittaessa jatkosuunnittelun aikana. Tielinjaus sivuaa hyvin läheltä joitakin tiloja, joiden kulttuurihistorialliset arvot tulee selvittää. Tielinjaus kulkee Hiisiöisten ojan kohdalla kiviröykkiöhaudan päältä, alueella tulee tehdä muinaisjäännösten inventointi. Tielinjaus sivuaa hyvin läheltä joitakin tiloja, joiden kulttuurihistorialliset arvot tulee selvittää. Tielinjaus kulkee Hiisiöisten ojan kohdalla kiviröykkiöhaudan päältä, alueella tulee tehdä muinaisjäännösten inventointi. Tielinjaus katkaisee yhteyden kirkonkylän valtakunnallisen maisema-alueen ja sitä täydentävän paikallisen kulttuuriympäristöä ympäröivän maiseman väliltä. Tielinjauksen läheisyydessä on muutamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.

20 Vaikutusteema Vt 12 Uusikylä Jokue Vt 12 Jokue Suvioja Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3A (ys) Vaihtoehto 3B Vaihtoehto 1C Luonto, kasvillisuus ja eläimistö Tavoite: Merkittävien ja yhtenäisten luontoalueiden sekä laajojen ja hyvien metsäalueiden säästäminen pirstomatta sekä alueen luonnon ja suojelukohteiden arvon ja erityispiirteiden turvaaminen. Vaihtoehdossa tielinjaus kulkee noin 300 metrin matkalla maakunnallista arvoa omaavan Siperianmäen päältä. Tielinjaus katkaisee useita hirvien kulkureittejä ja eläinten pääsy tielle estetään riista-aidalla. Eläinten kulkureitit ja muut tärkeät ekologiset yhteydet voidaan turvata. Vaihtoehdossa tielinjaus kulkee noin 300 metrin matkalla maakunnallista arvoa omaavan Siperianmäen päältä. Tielinjaus katkaisee useita hirvien kulkureittejä ja eläinten pääsy tielle estetään riistaaidalla. Eläinten kulkureitit ja muut tärkeät ekologiset yhteydet voidaan turvata. Vaihtoehto on linjattu alueelle, jossa se sijoittuu hirvien laidun- sekä vasomispaikoille sekä toteutetuille kulkureiteille. Tielinjan rakentaminen saattaa kuivattaa pieniä suoalueita ja siten muuttaa alueen kosteusolosuhteita. Tielinjaus katkaisee useita hirvien kulkureittejä ja eläinten pääsy tielle estetään riistaaidalla. Eläinten kulkureitit ja muut tärkeät ekologiset yhteydet voidaan turvata. Vaihtoehto on linjattu alueelle, jossa se sijoittuu hirvien laidun- sekä vasomispaikoille sekä toteutetuille kulkureiteille. Tielinjan rakentaminen saattaa kuivattaa pieniä suoalueita ja siten muuttaa alueen kosteusolosuhteita. Tielinjaus katkaisee useita hirvien kulkureittejä ja eläinten pääsy tielle estetään riistaaidalla. Eläinten kulkureitit ja muut tärkeät ekologiset yhteydet voidaan turvata. Vaihtoehto pirstoo Kausalan pohjoispuoleisen monimuotoisen ja merkittäviä luonnonarvoja sisältävän aluekokonaisuuden, mutta tielinjaus ei vaikuta arvokkaimpiin luontoalueisiin tai lajistoon. Tie pirstoo Veittostensuon keskiosan, mikä voi vaikuttaa lintujen pesintään ja muuttaa paikallisesti suon vesiolosuhteita ja kasvillisuutta. Vaihtoehto leikkaa Luhdanmäen eteläpuolella aluetta, jossa on tehty liito-oravahavaintoja. Tielinjaus katkaisee useita hirvien kulkureittejä, eläinten pääsy tielle estetään riista-aidalla. Eläinten kulkureitit ja muut tärkeät ekologiset yhteydet voidaan turvata. Vaikutusteema Vt 12 Uusikylä Jokue Vt 12 Jokue Suvioja Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3A (ys) Vaihtoehto 3B Vaihtoehto 1C Pohjavedet Tielinjaus sijoittuu harjualueen eteläpuolelle ja leikkaa Alimmaisen Tielinjaus sijoittuu harjualueen eteläpuolelle ja kulkee Alimmaisen Tielinjaus sijoittuu harjualueen eteläpuolelle ja kulkee Alimmaisen Tielinjaus kulkee Tillolan ja Arolan pohjavesialueiden kautta osittain Tavoite: vedenottamon vedenottamon eteläpuolelta vedenottamon eteläpuolelta pohjaveden muodostumisalueella. muodostumisaluetta noin 2 pohjavesialueella. pohjavesialueella. kilometrin matkalla. Pohjavesien suojelu- ja käyttötarpeiden huomioon ottaminen ja pohjavettä vaarantavien toimintojen sijoittaminen riittävän etäälle tärkeistä pohjavesialueista. Riskin pohjavedelle muodostavat tässä vaihtoehdossa kuitenkin syvät maa- ja kallioleikkaukset sekä sijainti aivan Mankalan pohjavesialueen eteläpuolella, jossa pohjavesi purkautuu harjusta maastoon. Tielinjaus sijoittuu harjualueen eteläpuolelle ja leikkaa Alimmaisen vedenottamon muodostumisaluetta noin 2 kilometrin matkalla. Riskin pohjavedelle muodostavat tässä vaihtoehdossa kuitenkin syvät maa- ja kallioleikkaukset sekä sijainti aivan Mankalan pohjavesialueen eteläpuolella, jossa pohjavesi purkautuu harjusta maastoon. Alimmaisen pohjavedenottamolle johtavat vettä läpäisevät maakerrokset ovat kyseisten tielinjausten kohdalla suojassa paksujen savi- ja silttikerrosten alla. Alimmaisen pohjavedenottamolle johtavat vettä läpäisevät maakerrokset ovat kyseisten tielinjausten kohdalla suojassa paksujen savi- ja silttikerrosten alla. Pohjavedenottamoiden sijainti virtaussuunnassa tiestä alaspäin aiheuttaa kuitenkin riskin. Soiden ja harjualueen rajakohdissa tien rakentaminen voi aiheuttaa haitallisia muutoksia pohjavesivirtauksiin ja pohjaveden laatuun. Pohjavesisuojauksella ei ole merkittävää vaikutusta pohjaveden määrään.

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Tiituspohja Ympäristöselvitykset KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu, 000 Jyväskylä www.keskisuomi.fi Liikennevarausten ympäristöselvitykset..006 TIITUSPOHJA Sisältö PERUSTEET Selvitystyön

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus Kouvola 12.3.2013 Tilaisuuden ohjelma Klo 17.30-17.45 Tilaisuuden avaus ja työn taustojen esittely Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TYÖPAJA 19.10.2016 TYÖPAJAN OHJELMA 17.00 Kahvi 17.30 Tervetuloa, Vesa Virtanen Arvioitavat vaihtoehdot, Sari Kirvesniemi Alustavat

Lisätiedot

YVA-menettely hankkeissa

YVA-menettely hankkeissa YVA-menettely hankkeissa E 18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Vesa Virtanen

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TAVOITETYÖPAJA 1.12.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 16.30 Kahvi 17.00 E18 kehittämistarpeet, Vesa Virtanen Käyttäjätarpeiden tunnistaminen kehittämispolun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Lahden eteläinen kehätie

Lahden eteläinen kehätie Lahden eteläinen kehätie Vaihtoehtojen vertailu 2005 Valtatie 12 Valtatie 12 on valtakunnallinen ja seudullinen itä-länsisuuntainen päätieyhteys, joka nykytilanteessa kulkee Lahden kaupungin keskusta-alueen

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset 44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6.2.8 Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset Selvittämällä suunnittelualuetta dynaamisena, toiminnallisena kokonaisuutena, saadaan

Lisätiedot

Lokka-Koitelainen-Keritsa oyk. Orajärven oyk. Kemijärvi

Lokka-Koitelainen-Keritsa oyk. Orajärven oyk. Kemijärvi Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ratayhteysselvitys Kaavatilanne Liite 3 Vaihtoehto A Lokka-Koitelainen-Keritsa oyk Kuntaraja Asemakaavoitettu alue Yleiskaavat (Maankäyttö ja rakennuslaki) Yleiskaava

Lisätiedot

Vireilletulo: kaavoituskatsaus Kaavaluonnos: 3.3.2015 Kaavaehdotus: 22.9.2015 Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Vireilletulo: kaavoituskatsaus Kaavaluonnos: 3.3.2015 Kaavaehdotus: 22.9.2015 Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: SAMMI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee liikennealuetta sekä matkailupalvelujen aluetta ja metsätalousaluetta SELOSTUS Vireilletulo: kaavoituskatsaus Kaavaluonnos:

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

Alahärmän tieverkkosuunnitelma

Alahärmän tieverkkosuunnitelma Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava KAUHAVAN KAUPUNKI ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO 2015 2 Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yleiskaava. Yleiskaavan vaikutusten arviointi

Jyväskylän kaupungin yleiskaava. Yleiskaavan vaikutusten arviointi Jyväskylän kaupungin yleiskaava Yleiskaavan vaikutusten arviointi 24.4.2012 Maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 1. yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Aluevaraussuunnitelma Päivämäärä 06/2014 HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Tarkastus Sari Kirvesniemi Päivämäärä

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Yleisötilaisuudet 18.2. ja 19.2.2014 Ari Puhakka

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Yleisötilaisuudet 18.2. ja 19.2.2014 Ari Puhakka Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Yleisötilaisuudet 18.2. ja 19.2.2014 Ari Puhakka HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Valtatie 12 on tärkeä valtakunnallinen ja seudullinen liikenneyhteys

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA 1. Yleiset tavoitteet: Vesivehmaan kylään kohdistuvia yleisiä suunnittelun lähtökohtia ovat kulttuurimaiseman, rakennetun ympäristön sekä luonnonympäristön

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 12 parantaminen välillä Joutjärvi Uusikylä, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Valtatien 12 parantaminen välillä Joutjärvi Uusikylä, Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Piirustukset 0.1 Nykytilanne ja ongelma-analyysi 0.2 Maisema-analyysi 0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Y1.

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.2008 Yleistä arviointiselostus on laaja sekä esitystavaltaan hyvä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (4) LEPPÄVIRRAN KUNTA ORAVIKOSKEN KOULUN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.11.2015 22.4.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu 9.12.2016 Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Nopean ratayhteyden kokonaisuus Uusi nopea Helsinki Turkurata rakentuu

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Luonto, retkeily ja virkistys

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Luonto, retkeily ja virkistys Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Luonto, retkeily ja virkistys Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maakuntakaavaluonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen Nähtävilläoloaika

Lisätiedot

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravat kaupunkioloissa seminaari Espoossa 11.11.2014 12.11.2014 Esityksen sisältö Liito-oravaa koskevat

Lisätiedot

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harjunpään asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Harjunpään (25.) kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Kiviaineshuolto kaavoituksessa

Kiviaineshuolto kaavoituksessa Kiviaineshuolto kaavoituksessa Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Esityksen sisältö Kaavahierarkia ja VAT Maakuntakaavan rooli ja Pirkanmaan maakuntakaava Yleiskaavoitus Eri kaavatasojen

Lisätiedot

Tiehallinnon näkökulma

Tiehallinnon näkökulma 1 Ysiväylä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Tiehallinnon näkökulma Pääjohtaja Eero Karjaluoto Tiehallinto /ik 13.03.06 2 "PRO tie" -liikkeitä liikkeellä Monilla tiesuunnilla on eri tavoin järjestäytyneet

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

Vt 12 yhteysvälin Kouvola Lahti ylimaakunnallinen edunvalvonta

Vt 12 yhteysvälin Kouvola Lahti ylimaakunnallinen edunvalvonta Vt 12 yhteysvälin Kouvola Lahti ylimaakunnallinen edunvalvonta Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki Vt 12 Kouvola Lahti yhteysväli Valtatien 12 yhteysvälin Kouvola - Lahti perusparantaminen on ollut vireillä

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot