Opiskele Kansanopistossa. opinnot folkhögskolstudier. kansanopistot.fi folkhogskolor.fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskele Kansanopistossa. opinnot 2013-2014. folkhögskolstudier. kansanopistot.fi folkhogskolor.fi"

Transkriptio

1 Opiskele Kansanopistossa opinnot folkhögskolstudier kansanopistot.fi folkhogskolor.fi

2 kaverit alkio-henki opintotuki Aloita yliopisto- tai amk-opintosi ilman pääsykokeita! aloita opinnot Elo- Tai Tammikuussa! Alkion alat Kasvatus ja psykologia Historia ja kielet Terveys- ja luonnontieteet Yhteiskunta ja viestintä Tarjolla myös Kieli- ja yleissivistäviä opintoja Maahanmuuttajien ja työttömien korkeakoulustartti Yrittäjyysopintoja Alkiolta avaimet tulevaisuuteen Vuoden aikana tuli opiskelujen ohessa tutustuttua lukuisiin ihmisiin, joista suuri osa on edelleen läsnä elämässämme. Vaikka välillä tuntui siltä, että olo Alkiolla koostui hauskanpidosta ja sen väliin ripotellusta opiskelusta, saimme molemmat kerättyä kasaan kiitettävän määrän yliopisto-opintoja. Opiston kevätjuhlapäivänä saimme iloisia uutisia. Olimme molemmat tulleet valituiksi Jyväskylän yliopistoon väylän kautta: minä ekologian ja evoluutiobiologian osastolle, Riku akvaattisten tieteiden puolelle. Sandra ja Riku BIO-linja Laajalla opintotarjottimella seuraavien avointen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opintoja Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Oulun yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Jyväskylän ammattikorkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu pääsykoevalmennusta väylä jatko-opintoihin on Suomen laajimmin avoimia yliopistoja amk-opintoja tarjoava kansanopisto. Jyväskylän Korpilahdella

3 OPISKELE KANSANOPISTOSSA OPINNOT FOLKHÖGSKOLSTUDIER SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY Annankatu 12 A Helsinki puhelin: +358 (0) faksi: +358 (0) Annegatan 12 A Helsingfors telefon: +358 (0) telefax: +358(0)

4 SISÄLTÖ INNEHÅLL Kansanopisto ponnahduslaudaksi...5 Folkhögskolan som språngbräda...9 Kansanopistot alueittain / Folkhögskolorna enligt region...12 Kartta / Karta...13 Kansanopisto-opetus koulutusmuodoittain Folkhögskolundervisning enligt utbildningsform Lukuvuotta lyhyemmät opintojaksot / Linjer som är kortare än ett läsår Briefly in English Kansanopisto-opinnot A Å / Folkhögskolstudier A Å...30 Avoin yliopisto-opetus kansanopistoissa Öppen universitetsundervisning i folkhögskolorna Pohjoismaiset kansanopistostipendit / Nordiska folkhögskolstipendier Kansi: Teemu Kavasto Taitto: Marika Kaarlela Kuvat: Alexander Zach Toimitus: Suomen Kansanopistoyhdistys Paino: Oriveden Kirjapaino 2013 ISSN

5 KANSANOPISTO PONNAHDUSLAUDAKSI: kansanopisto on erilainen vaihtoehto myös Sinulle Opistolla kun eletään, hengitellään ja tehdään yhdessä asioita, niin asiat tarttuvat. (kansanopiston opiskelija lukuvuodelta ) Kansanopisto on monipuolista koulutusta tarjoava aikuisoppilaitos. Kansanopistokoulutus toimii hyödyllisenä siirtymä- ja nivelvaiheena sekä nuorille että aikuisille. Opetus jakautuu pitkäkestoiseen, vähintään kahdeksan viikkoa kestävään koulutukseen, eli linjoihin, ja lyhyisiin kursseihin. Sisäoppilaitoksina kansanopistot ovat tehokkaita ja joustavia: kokonaisvaltainen oppiminen, opintojen henkilökohtainen ohjaus ja yhteisöllisyys muodostavat opetuksen kulmakiven. Opiskelu, asuminen ja vapaa-aika rytmittyvät mielekkääksi kokonaisuudeksi. Kansanopisto tarjoaa vaihtoehdon, auttaa yksilöä toteuttamaan omia mahdollisuuksiaan. Kansanopisto o-opiskelun tavoitteena onhaluaa myös lisätä hänen tietoisuuttaan, kriittisyyttään ja vastuutaan yhteiskunnan jäsenenä sekä antaa hänelle välineitä oman elämänsä hallintaan. Opiskelu kansanopistossa on kokonaisvaltaista: teorian ohella korostuu käytäntö, opiskelun ohella elämä, tiedollisten tavoitteiden ohella sosiaaliset taidot. Suomessa toimii 90 kansanopistokampusta, joilla on 82 ylläpitäjää. Kampuksia on eri puolilla maata Ahvenanmaalta Rovaniemelle. Näistä 18 on ruotsinkielisiä. Taustayhteisön ja luonteensa mukaan opistot voidaan jakaa neljään ryhmään: sitoutumattomat, kristilliset, yhteiskunnalliset ja erityisopistot. Useimmat opistot ovat yksityisiä; kaikki saavat lakisääteistä valtionapua ja ovat opetusviranomaisten valvonnassa. Sisäoppilaitosmuodon lisäksi kansanopistolle on ominaista aatteellinen ja pedagoginen vapaus. Opisto voi itse määritellä opetussisältönsä ja kasvatustavoitteensa. Kansanopistossa on mahdollista perinteisestä lukujärjestysajattelusta poikkeava opiskelu, joka ylittää luokkahuoneen rajat. Erilaiset tapahtumat ja opiskelijoiden omat projektit antavat kokemuksiasta yhteistyöstä, suunnittelusta ja vastuusta. Työvuoteen voi kuulua harjoittelujaksoja, opintokäyntejä, retkiä ja matkoja, myös ulkomaille. Yhteiset hankkeet murtavat rooleja, lähentävät opiskelijoita toisiinsa, opettajiin ja muuhun henkilökuntaan. KANSANOPISTO-OPINNOT Kansanopistojen pitkäkestoinen koulutus kestää useimmiten syksystä kevääseen. Näiden lukuvuoden kestävien linjojen lisäksi tarjolla on myös yhden lukukauden tai sitä lyhyemmän ajanjakson kestävää koulutusta. Näistä löydät lisätietoa sivulta 26. Opetus onvat useimmiten yleissivistävää eli vapaatavoitteista kuten kieliä, taideaineita tai viestintää. Useimmissa kansanopistoissa voi opiskella myös avoimen yliopiston aineita, katso sivu 110. Vapaatavoitteisen koulutuksen lisäksi monet kansanopistot järjestävät myös peruskoulu- ja lukio-opetusta sekä ammatillista koulutusta. Ammatillista peruskoulutusta, ammattiin valmistavia opintoja sekä ammatillista lisäkoulutusta on tarjolla sekä nuorille että aikuisille. Ammattiin valmistavat linjat kestävät yleensä useamman vuoden. Erityisille kohderyhmille tarkoitettu koulutus löytyy sivuilta 23-24, joilta löytyy myös maahanmuuttajakoulutus. VAPAATAVOITTEINEN KOULUTUS Pääosa kansanopistojen koulutuksesta on vapaatavoitteista ja yleissivistävää. Voit opiskella esimerkiksi kieliä ja kansainvälisyyttä, perehtyä käsillä tekemiseen tai kirjoittamiseen, paneutua kuvataiteisiin, teatteriin, valokuvaukseen, musiikkiin, journalismiin tai laajentaa yhteiskunnallista ja eettistä yleissivistystä. Opiston tarjonnasta voi usein yhdistellä eri aineita. Vapaatavoitteisten opintojen aihepiiriluettelo alkaa sivulta 14. Osa kansanopistojen vapaatavoitteisesta koulutuksesta on ammattisivistävää: opiskelijat saavat tietyn alan perustietoja ja -taitoja, jotka antavat pohjan varsinaiselle ammattikoulutukselle. Samalla ammattisivistävä koulutus toimii ammatinvalinnan ohjauksena, helpottaa ja edistää jatko-opintoihin hakeutumista. Tällaista koulutusta tarjoavat muun muassa matkailu-, valokuvaus-, teatteri- ja kasvatusalojen linjat. Useimmat kansanopistot tarjoavat myös avoimen yliopiston opintoja. Suurin osa opetustarjonnasta on eri oppiaineiden perusopintoja, mutta monissa aineissa voi opiskella myös pidemmälle. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkintoopiskelijaksi yliopistoihin ns. avoimen yliopiston väylän kautta. KANSANOPISTO PONNAHDUSLAUDAKSI 5

6 TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS Kansanopistojen perusopetuksessa ja lukio-opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen vahvistamia valtakunnallisia opetussuunnitelmia. Perusopetus Perusopetusta järjestetään noin 30 kansanopistossa. Niäissä voi suorittaa koko perusopetuksen (peruskoulun) oppimäärän tai korottaa yksittäisiä arvosanoja. Osa opistoista järjestää myös perusopetuksen lisäopetusta eli niissä on niin sanottu kymppiluokka. Kymppiluokka Kymppiluokalla voi korottaa yksittäisiä arvosanoja. Opiskelijan kanssa yhteistyössä laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Samalla voi selkeyttää tulevaisuudensuunnitelmiaan ja kehittää opiskeluvalmiuksiaan. Kansanopistokymppi tarjoaa tuettua opiskelua ja elämänhallintaa, opiskelua pienryhmissä sekä kannustavan opiskeluilmapiirin ja asumisen opistolla. Yhteenveto kansanopistojen perusopetuksesta ja kymppiluokista on sivulla 22. Katso myös Lukio-opetus Muutamissa kansanopistoissa on ylioppilastutkintoaineiden suoritusmahdollisuus. Lukio-opetuksessa voi suorittaa lukion päästötodistuksen tai osia siitä sekä osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Kansanopistolukiot ovat aikuisten opetussuunnitelmaa noudattavia päivälukioita. Katso sivu 22. Katso myös AMMATILLINEN KOULUTUS Ammatillinen peruskoulutus Ammatilliset perustutkinnot ovat kolmivuotisia. Tutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Kansanopistoissa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon kuten esimerkiksi audiovisuaalisen viestinnän, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen tai lapsi- ja perhetyön perustutkinnon. Joissakin opistoissa ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena Joissain tapauksissa tutkintoja voi opiskella myös monimuotokoulutuksena. Ammatillinen lisäkoulutus Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat keskeinen osa ammatillista lisäkoulutusta. Tietyissä kansanopistoissa voi suorittaa esimerkiksi lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon, erä- ja luonto-oppaan, hierojan, suntion tai veneenrakentajan ammattitutkinnon. Koulunkäyntiavustajan ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ammattitutkinnot ovat yhdistyneet koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnoksi. Esimerkkejä erikoisammattitutkinnoista ovat johtamisen tai vanhustyön kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinnot. Tarkemmat tiedot ammatillisen koulutuksen sisällöistä, opiskelusta ja asumisesta ovat saatavissa tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisina koulutusta antavista oppilaitoksista. Opistojen yhteystiedot löytyvät tämän esitteen sivuilta. Katso kansanopistojen tarjoaman ammatillisen koulutuksen yhteenveto alkaen sivulta 22. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on sekä nuorille että aikuisille soveltuva joustava tapa hankkia ammattitaito ja suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto työn ohessa. Työssä oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Joissakin kansanopistoissa voit suorittaa ammatillisia tutkintoja oppisopimuskoulutuksena. Lisätietoja: > Minne hakisin > Aikuiskoulutukseen? > Oppisopimuskoulutus ERITYISTEN KOHDERYHMIEN KOULUTUS Erityisopetus Kansanopistoista kaksi (Kuurojen kansanopisto ja Lehtimäen opisto) on erityisopistoja. Lisäksi useassa muussa kansanopistossa järjestetään erityistukea tarvitsevien ryhmien koulutusta. Maahanmuuttajakoulutus Monet kansanopistot järjestävät erityiskoulutusta maahanmuuttajille ja he ovat tervetulleita osallistumaan opistojen muuhun opetukseen. Opistojen oman hakumenettelyn ja joissain tapauksissa yhteishaun kautta hakeudutaan opiskelemaan peruskoulututkintoa tai peruskoulun lisäopetusta, ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta, ammatillista koulutusta sekä kotoutumista edistävää vapaatavoitteista maahanmuuttajakoulutusta. Useiden opistojen maahanmuuttajakoulutuksen valikoimaan kuuluu myös aikuisten maahanmuuttajien koulutusta. Kysy lisää opinto-ohjelmasta ja asumisesta sekä tarkempi hakumenettely suoraan opistosta tai tutustu opiston kotisivuihin. OPISKELIJAT Kansanopisto on avoin kaikille; yläikärajaa ei ole! Pääsyvaatimukset ovat linjakohtaisia: yleensä edellytetään joko peruskoulun oppimäärä tai lukio tai lukiota vastaavat tiedot. Kansanopistossa tapaa ihmisiä eri puolilta maata myös ulkomailta. Opiskelijoiden ikärakenne, kokemukset, maailmankatsomukset ja tottumukset vaihtelevat. Yhdessä asuminen kehittää opiskelijan persoonallisuutta ja sosiaalisia taitoja, opettaa vastuun ottamista, yhteisöllisyyttä ja elämänhallintaa. Ulkomaalaiset opiskelijat Kansanopistot voivat ottaa vastaan ulkomaalaisia opiskelijoita mutta vain joissakin opistoissa on mahdollista opiskella englanniksi. Jos hakija tulee EU- tai Pohjoismaiden ulkopuolelta, hänen on hankittava oleskelulupa kotimaastaan. Kun hakija on hyväksytty johonkin kansanopistoon, hänen on maksettava ko. opistolle ennakkomaksu, useimmissa tapauksissa koko opinto- ja täysihoitomaksu, jo ennen Suomeen tuloa. Opiskelijaksi hakeutuvan kannattaa ottaa suoraan yhteyttä haluamaansa opistoon ja pyytää hakulomakkeita. HAKEMINEN Hakuajat kansanopistojen vapaatavoitteiseen koulutukseen ovat opisto- ja linjakohtaisia. Hakeminen tapahtuu joko vapaamuotoisella hakemuksella tai opistosta saatavalla hakulomakkeella. Tarkemmat ohjeet sekä tiedot hakemukseen tarvittavista liitteistä saat joko tästä oppaasta opistojen koulutusten yhteydestä, opistojen kotisivuilta tai suoraan opistolta. Syksyllä alkaviin koulutuksiin hakuajat ovat keväällä ja kesällä. Kevätkaudella alkaviin koulutuksiin haetaan syksyllä tai vuoden alussa. Joillekin linjoille opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja joillekin järjestetään soveltuvuustestit tai pääsykokeet. Hakuajan päättyminen 6 KANSANOPISTO PONNAHDUSLAUDAKSI

7 on syytä tarkistaa opistosta. Peruutuspaikkoja kannattaa aina kysyä! Vuoden vaiheessa monet opistot järjestävät täydennyshakuja. Lukiolinjoille haetaan yleensä yhteishaun kautta mutta myös suoraan opistolle osoitetulla hakemuksella. Tarkemmat tiedot hakumenettelystä ovat tässä esitteessä kunkin linjan yhteydessä. Toisen asteen ammatilliseen peruskoulutukseen haetaan yhteishaun kautta. Yhteishaku tapahtuu sähköisesti, lisätietoja osoitteesta OPISKELUKUSTANNUKSET Vapaatavoitteisten linjojen opintomaksut sisältävät opetuksen lisäksi usein ruoan, mahdollisen asumisen opiston asuntolassa sekä tarvittaessa muut palvelut kuten materiaalihankinnat. Maksut vaihtelevat linjoittain ja opistoittain. Tietoja viikko- ja lukukausihinnoista löydät tästä oppaasta opistotietojen alta tai kysymällä suoraan opistolta. Perusopetuksen koko oppimäärän suorittaminen kansanopistossa on opiskelijalle pääsääntöisesti maksutonta. Arvosanojen korottajat ovat ns. aineopiskelijoita eivätkä he ole oikeutettuja opintotukeen. Useilla opistoilla on oikeus järjestää perusopetuksen lisäopetusta eli ns. kymppiluokka. Lisäopetus on maksutonta niille kymppiluokan aloittaville, jotka ovat saaneet päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. Lukio-opetus on maksutonta lukion koko oppimäärän suorittaville. Aineopiskelijoilta peritään sen sijaan maksuja. Kansanopistojen antama ammatillinen peruskoulutus on pääosin maksutonta. Ammatillisen koulutuksen tutkinnoista perittävistä maksuista saa tietoa koulutusta antavista oppilaitoksista. Maksut ja opintososiaalisten etuuksien laajuus on aina syytä tarkistaa opistosta ennen opintojen aloittamista. Kansanopistojen pitkäkestoisessa koulutuksessa opiskelevat ovat tietyissä tapauksissa oikeutettuja opiskelijahintaisiin matkalippuihin. OPINTOSETELIT Opintosetelirahoituksen avulla useat kansanopistot pystyvät tarjoamaan joko alennusta opintomaksuihin tai kokonaan maksuttomia opintoja. Opetushallituksen kansanopistoille myöntämä opintosetelityyppinen avustus mahdollistaa opintomaksujen alennukset määrätyille opiskelijaryhmille. Näitä ryhmiä ovat: peruskoulunsa päättänet nuoret ilman jatko-opiskelupaikkaa, maahanmuuttajat, työttömät sekä henkilöt, joilla on alhainen pohjakoulutus tai jotka kokevat oppimisvaikeuksia. Avustuksella tuetaan näiden ryhmien koulutukseen hakeutumista. Kysy tarkemmin siitä opistosta, johon olet hakeutumassa. OPINTOTUKI Lisätietoja: Opintotukea myönnetään päätoimisten opintojen ajaksi. Opintojen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan (8) viikkoa. Opintotuen tarkoituksena on turvata opiskeluaikaisen toimeentulon rahoitus siltä osin kuin rahoitusta ei katsota vanhempien velvollisuudeksi tai toimeentuloa ei ole muulla tavoin turvattu. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Opintoraha on veronalaista tuloa. Opiskelijan asumismuoto ja perhesuhteet ratkaisevat, kuuluuko hän asumislisän vai yleisen asumistuen piiriin. Opintorahaa myönnettäessä otetaan huomioon hakijan vanhempien tulot, kun kyse on toisella asteella opiskelevasta, perheettömästä alle 20-vuotiaasta. Opiskelijan omat tulot vaikuttavat oikeuteen saada opintorahaa. Suomessa opiskelevan asumislisä on 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista. Asumislisää maksetaan vain opiskelukuukausilta opiskeluasunnon asumismenoihin. Kansanopiston maksullisella linjalla opiskelevan, oppilaitoksen asuntolassa asuvan opiskelijan asumislisä on 88,87 euroa kuukaudessa. Asumislisän myöntämiselle on tiettyjä ehtoja. AIKUISKOULUTUSTUKI Lisätietoja: Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työtai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka: on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan (8) vuotta; on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua; jää palkattomalle opintovapaalle yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä opintovapaajaksoilla tai osa-aikaisesti vähintään 43 päivän ajan; ei saa opiskeluun muuta tukea. Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa. Opintojen tulee tukiaikana olla päätoimisia. Tukea maksetaan yhteensä enintään 18 kuukauden ajalta. Tuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää. Aikuiskoulutustuen myöntää Koulutusrahasto. SOVITELTU AIKUISKOULUTUSTUKI Jos henkilön opintovapaa-aika ei ole kokonaan palkatonta tai opiskelu on osa-aikaista tai jaksoittaista (= opintovapaajaksot kestävät alle kaksi kuukautta), tukea haetaan soviteltuna aikuiskoulutustukena kalenterikuukausittain jälkikäteen. Tukea voi hakea jälkikäteen myös pidemmältä ajalta, jolloin kultakin kalenterikuukaudelta saadut tulot selvitetään tukea haettaessa erikseen. Lisätietoa: TYÖTTÖMÄN TUKI OMAEHTOISEEN KOULUTUKSEEN Työttömänä tai työttömyysuhan alaisena voi harjoittaa myös omaehtoisia opintoja, esim. suorittaa loppuun kesken jääneen tutkinnon. Työttömyysturvaa omaehtoiseen opiskeluun voi saada jos on: työttömänä työnhakijana TE-toimistossa; on täyttänyt 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä; henkilöllä on TE-toimiston toteama koulutustarve; opiskelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa ja opinnot ovat päätoimisia. TE-toimisto arvioi, ovatko opinnot sellaisia, että ne voidaan katsoa työnhakijan omaehtoiseksi opiskeluksi. TE-toimisto myös seuraa opintojen etenemistä. Omaehtoista opiskelua voidaan tukea opintojen keston ajan, mutta kuitenkin yhtä opintojen muodostamaa kokonaisuutta kohti enintään 24 kuukautta. TE-toimisto seuraa enimmäisajan kulumista. Lisätietoja: KANSANOPISTO PONNAHDUSLAUDAKSI 7

8 Toisen asteen opintorahan kuukausimäärät euroissa (brutto): Studiestödets belopp i euro per månad (brutto) för andra stadiet: Avioliitossa tai elatusvelvollinen / Gift eller försörjningspliktig 246,00 Itsenäisesti asuva 20 vuotta täyttänyt / Studerande som fyllt 20 år och bor självständigt 246,00 Itsenäisesti asuva vuotias / åring som bor självständigt 246,00 C Itsenäisesti asuva 17-vuotias / 17-åringar som bor självständigt 100,00 B Vanhempansa luona asuva 20 v. täyttänyt / Studerande, fyllt 20 år och bor hos föräldrar 80,00 A Vanhempansa luona asuva vuotias / Studerande år, bor hos föräldrarna 38,00 B A voidaan korottaa vanhempien tulojen perusteella / kan höjas på basen av föräldrarnas inkomster B voidaan alentaa tai korottaa vanhempien tulojen perusteella / kan sänkas eller höjas på basis av föräldrarnas inkomster C voidaan alentaa vanhempien tulojen perusteella / kan sänkas på basen av föräldrarnas inkomster Toisen asteen opintolainan valtiontakauksen määrät (euroa/kuukausi): Beloppen av de statsgaranterade studielånen för studier på andra stadiet (euro/månad): Alle 18-vuotias / Under 18 år 160,00 18 vuotta täyttänyt / Fyllt 18 år 300,00 Aikuiskoulutustukea saava (kotimaassa opiskeleva) / Studerande med vuxenutbildningsstöd (i hemlandet) 300,00 Ulkomailla opiskeleva / Studerande utomlands 600,00 Lähde: Källa: Kela voi myöntää aikuiskoulutustukea saavalle opintotukilain mukaisen opintolainan valtiontakauksen, jos aikuisopiskelija saa aikuiskoulutustukea vähintään yhtäjaksoisen kahdeksan viikon ajan. Aikuiskoulutustuen lainatakauksen suuruus on 300 euroa kuukaudessa ulkomailla suoritettavissa opinnoissa kuitenkin 600 euroa kuukaudessa toisen asteen opinnoissa. FPA kan bevilja statsborgen för studielån till vuxenstuderande som får vuxenutbildningsstöd minst 8 veckor i följd. Borgensbeloppet är 300 euro per månad. För utlandsstudier är borgensbeloppet 600 euro per månad. Lähde: Källa: 8

9 FOLKHÖGSKOLAN SOM SPRÅNGBRÄDA: folkhögskolan öppnar nya dimensioner också för Dig Studierna här har gett mig ett bra utgångsläge för vidare studier. (fotostuderande) Folkhögskolan är en skola för vuxna. Folkhögskolutbildningen fungerar som en nyttig övergång både för unga och för vuxna. Folkhögskolorna erbjuder långa, minst åtta veckor varande utbildning dvs linjer och korta kurser I egenskap av internatskolor är de effektiva och flexibla: studierna, boendet, fritiden utgör tillsammans en meningsfull helhet. Personlig studievägledning och social gemenskap bildar en fin grund för studierna. Folkhögskolan erbjuder ett alternativ, hjälper individen att förverkliga egna möjligheter. Dagens folkhögskola vill mångsidigt utveckla individens personlighet, öka medvetenheten, fostra till kritik och samhällsansvar och ge alternativ för beslut om det egna livet. Folkhögskolorna betonar helheten. Teori och praktik är lika viktiga, livet och undervisningen följs åt och vid sidan av kunskaperna betonas sociala färdigheter. I Finland finns det 90 folkhögskolcampusar som har 82 upprätthållare. Det finns campusar i olika delar av landet från Åland till Rovaniemi. Av dessa är 18 svenskspråkiga. Med hänsyn till upprätthållare och inriktning kan folkhögskolorna indelas i fyra grupper: kristliga, obundna, organisationsägda och tre specialfolkhögskolor. De flesta upprätthålls av privata föreningar och stiftelser. De får alla lagstadgat statsbidrag och står under utbildningsmyndigheternas kontroll. Det som ger folkhögskolan dess prägel är, förutom internatet, dess ideologiska och pedagogiska frihet. I praktiken kan den enskilda folkhögskolan själv bestämma över målet och innehållet i undervisningen. Det är därför möjligt att stå för en undervisning som avviker från det vanliga schematänkandet, en flexibel undervisning som beaktar elevens behov. Olika evenemang och studerandenas gemensamma projekt ger erfarenheter av samarbete, planering och ansvar. Till läsåret hör praktik, exkursioner, utfärder och resor också till utlandet. De gemensamma projekten bryter ner rollföreställningar, för eleverna närmare varandra och närmare lärarna och den övriga personalen. FOLKHÖGSKOLESTUDIER Folkhögskolornas linjer är studieperioder, som sträcker sig oftast över en höst- och en vårtermin. Förutom linjer som sträcker sig över ett helt läsår finns det också kortare linjer. Mera information om dem finns på sid 26. Undervisningen är oftast allmänbildande dvs icke-examensinriktad utbildning såsom språk, konst, kommunikation. Många folkhögskolor erbjuder på sina linjer även en möjlighet till öppna universitetets studier, se närmare sid 110. Förutom linjerna inom fritt bildningsarbete ordnar flera folkhögskolor även grund-, gymnasie- och yrkesutbildning. Grundläggande yrkesutbildning, yrkesförberedande studier samt yrkesinriktad tilläggsutbildning erbjuds såväl för ungdomar och för vuxna. Linjer som leder till yrkesexamen samt yrkeshögskolestudier pågår vanligtvis flera år. Linjer för studerande med specialbehov finns på sid STUDIER INOM FRITT BILDNINGSARBETE Folkhögskolornas utbildning består huvudsakligen av fritt bildningsarbete, allmänbildande studieperioder. På dessa linjer kan man studera t.ex. språk och internationalism, få en inblick i handarbete eller skrivande, fördjupa sig i bildkonst, teater, fotografering, musik, journalism eller utvidga sin samhälleliga eller etiska allmänbildning. Ofta har man också möjlighet till ämneskombinationer av studieutbudet. Förteckning över linjerna inom fritt bildningsarbete enligt ämne börjar på sid 14. En del av den fria bildningen är yrkesbildande. På linjer med denna inriktning ges baskunskaper i ämnet, som sedan ger en grund för vidare egentliga yrkesstudier. Denna utbildning är också ägnad att underlätta yrkesvalet och val av fortsatta studier. Utbildning av denna typ är bl.a. turism-, film- och vårdlinjerna. Största delen av folkhögskolorna erbjuder också öppna universitets studier. En majoritet av undervisningsutbudet utgörs av grundstudier i olika läroämnen men i flera ämnen kan man studera vidare. På basis av studier som avlagts vid öppna universitetet kan man söka som examensstuderande till universitet via den s.k. öppna universitetsleden. FOLKHÖGSKOLAN SOM SPRÅNGBRÄDA 9

10 EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING Både grundskol- och gymnasielinjerna följer de riksomfattande läroplaner som godkänts av Utbildningsstyrelsen. Grundskoleundervisning Grundskoleutbildning ordnas i cirka 30 folkhögskolor. I dessa kan man avlägga hela grundskoleutbildningens lärokurs eller höja enstaka vitsord inom tilläggsutbildningen. En del av folkhögskolorna erbjuder också tilläggsutbildning av grundskoleundervisningen, s.k. tionde klassen. Påbyggnadsundervisning - Tionde klassen Man kan höja enstaka betyg på tionde klassen. För en studerande på tionde klassen uppgörs i regel en individuell läroplan. Samtidigt kan man reflektera över ens framtidsplaner och utveckla ens studiefärdigheter. Folkhögskoltiorna erbjuder studier i mindre grupper, en uppmuntrande studiemiljö, boende i internat och hjälper således den studerande att få ett bättre grepp om egen livssituation. En sammanfattning av folkhögskolornas grund- och påbyggnadsutbildning finns på sid 22. Se också Gymnasieutbildning Vissa folkhögskolorna erbjuder också möjlighet till prestation av studentexamensämnen. Gymnasieundervisning ges på särskilda gymnasielinjer. På en sådan linje kan man prestera gymnasiets avgångsbetyg samt delta i studentexamen på folkhögskolan. Folkhögskolgymnasierna är dagsgymnasier som följer studieplan för vuxna. Se sid 22. KOM IHÅG OCKSÅ FOLKHÖGSKOLORNAS KORTA KURSER: YRKESUTBILDNING Grundläggande yrkesutbildning De yrkesinriktade grundexamina är treåriga. Examina garanterar behörighet för fortsatta studier i yrkeshögskolor och universitet. På folkhögskolor kan avläggas t.ex. följande yrkesinriktade grundexamina: barnledare, ungdoms- och fritidsledare, artesan samt grundexamen inom turismbranschen. Yrkesinriktad tilläggsutbildning Yrkes- och specialyrkesexamina, t.ex. för massörer och vildmarksguider, är en central del av yrkesinriktad tilläggsutbildning. Genom att kontakta folkhögskolan får man lättast information om denna utbildning. En sammanfattning av folkhögskolornas yrkesutbildning finns på sid 22. Läroavtalsutbildning Läroavtalsutbildning lämpar sig både för unga och vuxna och den är ett flexibelt sätt att inhämta yrkesfärdighet och avlägga grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen vid sidan av arbetet. Inlärning i arbetet kompletteras med teoretiska studier. I vissa folkhögskolor kan du avlägga yrkesexamen som läroavtalsutbildning. Mera information: (på finska) UTBILDNING FÖR SÄRSKILDA MÅLGRUPPER Specialutbildning Av folkhögskolorna har två specialutbildning (Kuurojen kansanopisto och Lehtimäen opisto). Därtill arrangeras utbildning för specialgrupper i flera andra folkhögskolor. Utbildning för invandrare Flera folkhögskolor arrangerar specialutbildning för invandrare och de är välkomna att ta del av skolans övriga utbildning. Via den gemensamma elevintagningen eller via folkhögskolornas egna ansökningsmetod kan man söka till examensinriktad grundutbildning eller påbyggnadsutbildning, utbildning som förbereder grundläggande yrkesutbildning, yrkesutbildning samt integrationsbefrämjande invandrarutbildning som en del av den fria bildningen. En del folkhögskolor kan också erbjuda utbildning för vuxna invandrare. Fråga mer om studieprogrammen samt om boende och exaktare ansökningsbefarande direkt från skolan eller besök deras hemsidor. STUDERANDE Folkhögskolorna står öppna för alla; någon övre åldersgräns finns inte! Inträdeskraven varierar enligt studielinje: vanligtvis förutsätts antingen grundutbildning eller gymnasium eller motsvarande kunskaper. På folkhögskolan möter du studerande från alla delar av landet - och från utlandet. Till sin ålder, sina erfarenheter, sin världsuppfattning och till sina vanor är de alla olika. Att bo tillsammans utvecklar ens sociala färdigheter, lär ansvarstagande, gemenskap och livskompetens. Utländska studerande Folkhögskolorna kan ta emot utländska studerande, men bara i vissa folkhögskolor är det möjligt att studera på engelska. Om studeranden kommer utanför EU eller Norden behövs ett särskilt uppehållstillstånd för studier vid en folkhögskola, som bör införskaffas i den sökandes hemland. Om en sökande har godkänts som studerande till en folkhögskola måste han/hon betala skolan en förhandsavgift - eller i flesta fall hela studie- och kost- och logiavgiften förrän han/hon kommer till Finland. De som söker studieplats kan ta direkt kontakt med folkhögskolan och be om ansökningsblanketter. HUR SÖKER MAN SIG TILL FOLKHÖGSKOLAN Ansökningstiderna till folkhögskolans fria linjer varierar beroende på skola och linje. Ansökan kan vara fri till formen eller med skolans ansökningsblankett. Noggrannare anvisningar finns i den här broschyren under varje folkhögskolas basinformation. Man kan också ringa direkt till folkhögskolan. Ansökningstiderna till utbildningarna som startar på hösten är på våren och sommaren. Till utbildningar som sker på vårterminen söks på hösten eller i början av året. Till vissa linjer görs antagningen i den ordning ansökningarna har kommit in och till vissa linjer förekommer lämplighetstester eller inträdesförhör. Fråga skolan när ansökningstiden går ut! Det lönar sig att fråga efter lediga studieplatser eller extra platser! Vid årsskiftet 10 FOLKHÖGSKOLAN SOM SPRÅNGBRÄDA

11 anordnar många folkhögskolor kompletteringsansökning till utbildningar. Noggrannare information om ansökningsprocessen finns vid ifrågavarande linje. Till andra stadiets yrkesinriktade grundutbildning söker man via gemensamma elevantagningen. Ansökningen görs via webben STUDIEKOSTNADER Studieavgifterna för de fria linjerna inkluderar förutom undervisning också ofta måltider, eventuellt boende på internat samt vid behov annan service såsom materialanskaffningar. Avgifterna varierar enligt studielinjer och folkhögskolor. Information om vecko- och läsårsavgifter hittar du i denna broschyr vid folkhögskolornas basinformation eller genom att fråga direkt från skolan. Grundskolstudierna är oftast avgiftsfria för studeranden. Personer som höjer vitsord är s.k. ämnesstuderande och de studiesociala förmånerna gäller inte dem. I vissa folkhögskolor finns också en s.k. tionde klass (påbyggnadsundervisning). Påbyggnadsundervisningen är avgiftsfri för dem, som har fått avgångsbetyget under samma eller föregående år. Studierna på gymnasielinjen är avgiftsfria för de som avlägger hela lärokursen. Av ämnesstuderande erhålls dock avgifter. Den yrkesinriktade grundutbildningen i folkhögskolorna är huvudsakligen avgiftsfri. Information om de avgifter som uppbärs för yrkesexamina fås från utbildningsarrangörerna. Det är skäl att kontrollera avgifterna och de studiesociala förmånerna på folkhögskolan före studierna börjar. Studerande vid folkhögskolornas långa studielinjer är i vissa fall berättigade till studentrabatt vid resor. STUDIESEDLAR Med hjälp av studiesedlar kan flera folkhögskolor erbjuda antingen rabatterade studieavgifter eller helt kostnadsfria studier. Den av Undervisningsstyrelsen beviljade studiesedelaktiga understöd möjliggör rabatterade studieavgifter för särskilda studerandegrupper. Till dessa grupper hör 1) invandrare, 2) arbetslösa, 3) personer med låg grundutbildningsnivå, 4) personer som har inlärningssvårigheter samt 5) ungdomar som avslutat grundskolan. Med ungdomar som avslutat grundskolan avses unga under 20 år som inte har en fortsättningsstudieplats. Med understödet hjälper man dessa grupper att söka sig till utbildning. Fråga närmare den skola du söker till. STUDIESTÖD Klassandan har varit väldigt bra och vi har också lärt oss mycket av varandra. (studerande på studielinjen med webbdesign och grafisk produktion) Mera information: Studiestöd kan beviljas studerande som bedriver heltidsstudier. Studierna bör vara minst åtta (8) veckor i följd. Avsikten med studiestödet är att det skall trygga den studerandes utkomst under studietiden till den del som finansieringen av studierna inte är föräldrarnas skyldighet eller utkomsten inte är tryggad på något annat sätt. Studiestödet omfattar en studiepenning, ett bostadstillägg och ett studielån med statsborgen. Studiepenningen och bostadstillägget är statsfinansierade bidrag, som månatligen betalas ut på den studerandes bankkonto. Studiepenningen är skattepliktig inkomst. Den studerande kan få bostadstillägg eller allmänt bostadsbidrag beroende på boendeform och familjeförhållanden. Studiepenningens storlek beror på ålder, typ av boende, civilstånd och i viss mån på föräldrarnas inkomst. För studerande i Finland är bostadstillägget 80 % av de godtagbara boendekostnaderna. Bostadstillägg beviljas endast för studiemånaderna och för boendekostnader för studiebostaden. Bostadstillägg för en studerande som studerar på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola och bor på skolans internat är 88,87 euro per månad. Beviljandet förutsätter att vissa villkor uppfylles. VUXENUTBILDNINGSSTÖD Mera information: En vuxenstuderande som deltar i frivillig yrkesutbildning kan erhålla vuxenutbildningsstöd. Vuxenstuderanden ska vara anställd i arbets- eller tjänsteförhållande eller vara verksam som företagare och ska ha varit med i arbetslivet sammanlagt i minst åtta (8) år, ha varit anställd hos sin nuvarande arbetsgivare eller bedrivit företagarverksamhet under minst ett år innan studierna för vilka stöd betalas börjat, bli studieledig utan lön oavbrutet i minst två månader eller studera i kortare studieperioder eller på deltid under sammanlagt minst 43 dagar och inte få annat stöd för studierna. Stöd beviljas för studier som leder till examen samt till yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning vid läroanstalt under offentlig myndighet. Studierna ska under studieledigheten vara heltidsstudier. Stöd betalas under sammanlagt högst 18 månader. Stödbeloppet motsvarar den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningens belopp. Vuxenutbildningsstödet beviljas av Utbildningsfonden. JÄMKAT VUXENUTBILDNINGSSTÖD Om personens studieledighetstid inte i sin helhet är utan lön eller om studierna pågår i perioder (= studielediga perioder som är kortare än två månader) eller på deltid, ska stöd sökas som jämkat vuxenutbildningsstöd kalendermånadsvis i efterhand. Mera information: STÖD TILL FRIVILLIG UTBILD- NING FÖR ARBETSLÖSA Som arbetslös kan du också studera på eget initiativ, exempelvis slutföra en examen som blivit på hälft. Du kan få arbetslöshetsskydd till frivilliga studier om du varit arbetslös arbetssökande hos TE-byrån (Arbets- och näringsbyrån), om du har fyllt 25 senast då studierna inleds, om du har ett av TE-byrån konstaterat utbildningsbehov, om du överenskommit om studierna i din sysselsättningsplan och om du studerar heltid. På TE-byrån avgörs om studierna är sådana att de kan betraktas som arbetssökandens frivilliga studier. TE-byrån följer också med hur studierna framskrider. Studierna kan stödjas i sin helhet men du kan få arbetslöshetsförmån som stöd för studierna för högst 24 månader per studiehelhet. TE-byrån följer med hur maximitiden uppnås. Mera information: FOLKHÖGSKOLAN SOM SPRÅNGBRÄDA 11

12 KANSANOPISTOT ALUEITTAIN FOLKHÖGSKOLORNA ENLIGT REGION ETELÄ-SUOMI SÖDRA FINLAND LÄNSI- JA SISÄ-SUOMI VÄSTRA OCH INRE FINLAND ITÄ-SUOMI ÖSTRA FINLAND 01. Aktiivi-Instituutti Helsinki 02. Borgå folkakademi 03. Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland / Hangö 04. Axxell City Helsingfors 05. Helsingin Evankelinen Opisto 06. Laajasalon opisto 07. Itä-Hämeen opisto Hartola 08. Jaakkiman kristillinen opisto Ruokolahti 09. Jamilahden kansanopisto Hamina 10. Joutsenon Opisto 11. Kanneljärven Opisto Lohja 12. Kansanlähetysopisto Ryttylä 13. Siikaranta, Kiljavan opiston Kirkkonummen toimipiste 14. Kuurojen kansanopisto Helsinki 15. Kymenlaakson Opisto Anjalankoski 16. Lahden kansanopisto 17. Lärkkulla / Karis 18. Pekka Halosen akatemia Tuusula 19. Perheniemen evankelinen opisto Iitti 20. Raseborg-opisto Karjaa 21. Seurakuntaopisto Järvenpää 22. Siikaranta-opisto Espoo 23. Suomen Raamattuopisto Kauniainen 24. Suomen teologinen opisto Hanko 25. Työväen Akatemia Kauniainen 26. Valkealan kristillinen kansanopisto 28. Västra Nylands folkhögskola Karis 29. Axxell Kuggom 92. Axxell Överby Esbo 30. Korpilahti 31. Etelä-Pohjanmaan Opisto Ilmajoki 33. Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland / Vasa 34. Fria kristliga folkhögskolan Vasa 37. Iso Kirja -opisto Keuruu 38. Jyväskylän kristillinen opisto 39. Jämsän Kristillinen Kansanopisto 41. Karkun evankelinen opisto 42. Karstulan Evankelinen Kansanopisto 43. Kauhajoen evankelinen opisto 44. Kaustisen Evankelinen Opisto 45. Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto Kälviä 46. Keski-Suomen Opisto Suolahti 47. Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 48. Kronoby folkhögskola 49. Axxell Lappfjärd 50. Lapuan kristillinen opisto 51. Lehtimäen opisto 54. Metallityöväen Murikka-opisto Terälahti 56. Norrvalla folkhögskola Vörå 57. Oriveden Opisto 59. Päivölän Kansanopisto Valkeakoski 61. Svenska Österbottens folkakademi Yttermark 64. Voionmaan opisto Ylöjärvi LOUNAIS-SUOMI SYDVÄSTRA FINLAND 32. Eurajoen kristillinen opisto 36. Lärkkulla, Houtskär 40. Kankaanpään opisto 52. Loimaan evankelinen kansanopisto 53. Länsi-Suomen opisto Huittinen 55. Muurlan Opisto 58. Paasikivi-opisto Turku 62. Turun kristillinen opisto 63. Varsinais-Suomen Kansanopisto Paimio 65. Axxell Pargas 93. Axxell Brusaby - Kimito 66. Itä-Karjalan Kansanopisto Punkaharju 67. Kiteen Evankelinen Kansanopisto 68. Lieksan kristillinen opisto 69. Otavan Opisto Mikkeli 70. Partaharjun Opisto Pieksämäki 71. Pohjois-Karjalan opisto Niittylahti 72. Pohjois-Savon opisto Kuopio 73. Portaanpään kristillinen opisto Lapinlahti 74. Koulutuskeskus Agricola Pieksämäki 75. Savonlinnan kristillinen opisto 76. Valamon opisto Uusi-Valamo 91. Suomen Nuoriso-opisto - Mikkeli POHJOIS-SUOMI NORRA FINLAND 77. Haapaveden Opisto 78. Kainuun Opisto Mieslahti 79. Kalajoen Kristillinen Opisto 80. Kuusamo-opisto 81. Limingan Kansanopisto 82. Pohjola-opisto Oulu 83. Raudaskylän Kristillinen Opisto Ylivieska 84. Reisjärven kristillinen opisto LAPPI LAPPLAND 85. Peräpohjolan Opisto Tornio 86. Ranuan kristillinen kansanopisto 87. Rovala-Opisto Rovaniemi 88. Ylitornion kristillinen opisto 89. Pohjantähti-opisto LANDSKAPET ÅLAND AHVENANMAAN MAAKUNTA 90. Ålands folkhögskola Finström 12

13 KANSANOPISTOT ALUEITTAIN FOLKHÖGSKOLORNA ENLIGT REGION 13

14 KANSANOPISTO-OPETUS KOULUTUSMUODOITTAIN FOLKHÖGSKOLUNDERVISNING ENLIGT UTBILDNINGSFORM Vapaatavoitteinen koulutus Utbildning med fri inriktning Kasvatus-, sosiaali- ja hoitoala Fostran, social-och vårdbranschen Avoimen yliopiston linja Pohjois-Karjalan opisto Avustajalinja Kuurojen kansanopisto Ekspressiivisen taideilmaisun ohjaajakoulutus Muurlan Opisto Henkilökohtainen avustaja/ Hoiva-avustajalinja Karstulan Evankelinen Opisto Jaakkiman kristillinen opisto Hoitotyön linja Loimaan evankelinen kansanopisto Kasvatustieteen valmentava linja Eurajoen kristillinen opisto Kasvatus-ja ohjausalan linja Peräpohjolan Opisto Kasvatus-ja sosiaaliala Lahden kansanopisto Kasvatustieteen linja Etelä-Pohjanmaan Opisto Eurajoen kristillinen opisto Pohjola-opisto Raudaskylän Kristillinen Opisto Rovala-Opisto Kasvatustieteet ja psykologia Helsingin Evankelinen Opisto Loimaan evankelinen kansanopisto Turun kristillinen opisto Työväen Akatemia Kasvatus- ja opetustyö Jyväskylän kristillinen opisto Kasvatustyön linja Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Haapaveden Opisto Kiteen Evankelinen Kansanopisto Pohjola-opisto Kurs i svenska med inriktning på vård och omsorg Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby Käsityökasvatuksen linja Kankaanpään opisto Käyttäytymistieteiden linja Joutsenon Opisto Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Haapaveden Opisto Kiteen Evankelinen Kansanopisto Lasten-ja kodinhoidon linja, kotitalousopetus (ent. talouskoulu) Itä-Karjalan Kansanopisto Logoterapiakoulutus Muurlan Opisto Lähellä ihmistä -kriisiterapian ja sielunhoidon monimuotokoulutus Perheniemen evankelinen opisto Lähellä ihmistä -terapeuttisen sielunhoidon koulutus Perheniemen evankelinen opisto Muistihoitajakoulutus Kankaanpään opisto Muistineuvojakoulutus Kankaanpään opisto Opeksi-linja Joutsenon Opisto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Haapaveden Opisto Sosiaali-ja hoivatyön linja (SOHO) Sosiaali-ja terveysalan linja Reisjärven kristillinen opisto Sosiaalityön koulutusohjelma Muurlan Opisto Taidekasvatuksen linja Kankaanpään opisto Taidekasvatus Portaanpään kristillinen opisto Taidepainotteinen kasvatustieteen linja Oriveden Opisto Toiminnalliset menetelmät auttamistyössä -erikoistumisopinnot Perheniemen evankelinen opisto 14 KANSANOPISTO-OPETUS KOULUTUSMUODOITTAIN

15 Tulevaisuus käsillä -linja Pohjois-Savon opisto Tutustu kasvatus- ja hoiva-alaan Lapuan kristillinen opisto Työnohjaajakoulutus Muurlan Opisto VAKAVA-valintakoevalmennus Raudaskylän Kristillinen Opisto Vårdlinjen Fria kristliga folkhögskolan Yliopisto-opintojen linja Kuusamo-opisto Yliopistoarvosanojen linja Peräpohjolan Opisto Kielet, kansainvälisyys ja matkailu Språk, internationalism och turism Around the world in 8 months Västra Nylands folkhögskola Englannin kieli Etelä-Pohjanmaan Opisto Helsingin Evankelinen Opisto Joutsenon Opisto Lahden kansanopisto Länsi-Suomen opisto Päivölän Kansanopisto Englantia Englannissa Itä-Hämeen opisto Espanjaa Espanjassa Itä-Hämeen opisto Espanjan kielen opintolinja Etelä-Pohjanmaan Opisto Finska Etelä-Pohjanmaan Opisto Västra Nylands folkhögskola Global Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Hangö Global Communication Program Jämsän Kristillinen Kansanopisto Interkulturell kommunikation Borgå folkakademi Japanin kielen ja kulttuurin linja Joutsenon Opisto Kansainväliset opinnot Työväen Akatemia Kansainvälispainotteinen kotitalousopetus/suomen kielen ja kulttuurin linja Itä-Karjalan Kansanopisto Kansainvälisyyslinja Kansanlähetysopisto Jämsän Kristillinen Kansanopisto Kielet ja viestintä -linja Turun kristillinen opisto Kieli ja kulttuuri Työväen Akatemia Kielilinja Ranuan kristillinen kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Kiinaa Kiinassa Itä-Hämeen opisto Kiinan kielen ja kulttuurin linja Joutsenon Opisto Language & Communication Lärkkulla-stiftelsens folkakademi; Lärkkulla, Karis Matkaopaskoulu Päivölän Kansanopisto Opinnollinen aktiviteetti-, matkailu- ja kielilinja Itä-Karjalan Kansanopisto Ruotsia ruotsiksi/svenska på riktigt Västra Nylands folkhögskola Ruotsia suomenkielisille -svenska för finskspråkiga Kronoby folkhögskola Språk och turism Västra Nylands folkhögskola -språklinje för finländare Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa Turkin kieli Länsi-Suomen opisto Venäjän kielen opintolinja Etelä-Pohjanmaan Opisto Venäjää Venäjällä Itä-Hämeen opisto Viittomakieli Kuurojen kansanopisto Turun kristillinen opisto Volontärlinjen med intensivkurs i spanska Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby Käsityöt Handarbete och hantverk Bygg din egen eka Axxell, Kuggom Craft-ett år med olika hantverk Axxell, Kuggom - linje med praktiska och skapande ämnen Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa Entisöinti, verhoilu ja kädentaidot Kiteen Evankelinen Kansanopisto Hantverk, åk 1 och 2 Ålands folkhögskola Inredning och formgivning Västra Nylands folkhögskola Kasvua käsillä -jatkokurssi Koulutuskeskus Agricola Kipinä -kädentaidot Jyväskylän kristillinen opisto Kädentaitojen linja Ranuan kristillinen kansanopisto Kädentaitojen ohjaaja, askarruttaja Kankaanpään opisto Käsityön erityistekniikoiden linja Karstulan Evankelinen Opisto Käytännön linja Jämsän Kristillinen Kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Praktisk formgivning, komb. med gymnasiestudier Kronoby folkhögskola Puutyöpaja Kuusamo-opisto Raita -aikuisten käsityön taiteen perusopetus Lahden kansanopisto Slöjdtorget Kronoby folkhögskola Teknisten taitojen linja Jämsän Kristillinen Kansanopisto Tekstiililinja Loimaan evankelinen kansanopisto Traditionell och modern ytbehandling Axxell, Kuggom FOLKHÖGSKOLUNDERVISNING ENLIGT UTBILDNINGSFORM 15

16 Vävlinjen Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Hangö Liikunnanohjaus Peräpohjolan Opisto Suomen Nuoriso-opisto Sosiaali-ja terveysalalle suuntaavat opinnot Liikunta ja terveys Motion och hälsa Liikunta - ja terveystieteet Helsingin Evankelinen Opisto Terveys- ja kuntoutusala Lahden kansanopisto Diplomivyöhyketerapia Kiteen Evankelinen Kansanopisto Liikuntalinja -liiku ja liikuta Karstulan Evankelinen Opisto Terveyskasvatuksen opintolinja Etelä-Pohjanmaan Opisto Friluftslinjen Axxell, Brusaby Fysioterapia, hieronta ja liikunta Eurajoen kristillinen opisto Kauhajoen evankelinen opisto Loimaan evankelinen kansanopisto Homeopatian perusteet Kiteen Evankelinen Kansanopisto Kalevalainen jäsenkorjaus Peräpohjolan Opisto Kaustislainen jäsenkorjauskoulutus Kaustisen Evankelinen Opisto Kunnossa kaiken aikaa Suomen Raamattuopisto Luonto-ja erälinja Reisjärven kristillinen opisto Lääketiede Etelä-Pohjanmaan Opisto Helsingin Evankelinen Opisto Länsi-Suomen opisto Turun kristillinen opisto Outdoor Academy Kronoby folkhögskola Personal Trainer Kauhajoen evankelinen opisto Sea Adventure Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Hangö Terveysliikunta Pohjois-Karjalan opisto Urheiluhierojakoulu Kauhajoen evankelinen opisto Nuorten opintoihin ja elämään suuntaava koulutus Utbildning som förbreder undomars studier och livsbana Ammattistartti Koulutuskeskus Agricola Seurakuntaopisto Arkkitehtuurilinja Kankaanpään opisto Elämäsi paras opiskelupaikka Lukio - päivä-, ilta- ja seniorilinjat Rauskin kymppi, Musakymppi ja Pajakymppi Aikuisten perusopetus Ammattitutkinnot - päihdetyö - lasten ja nuorten erityisohjaajaa - suntio - kehitysvamma-ala Itsenäiseen elämään - erityislinja Avoimen yliopiston opinnot Valmennuskurssit Kasvatustieteen linja Bilsalinja Psykologian linja Alva - alueellinen vapaaehtoistyön koordinointi Kehitysverkko Lyhytkurssit Musiikkileirit - Juhlat Ruoka- ja majoituspalvelut 16 KANSANOPISTO-OPETUS KOULUTUSMUODOITTAIN

17 Djurlinjen Borgå folkakademi Hundkonsult Borgå folkakademi Ilmiöpohjainen pelikoulu Otavan Opisto Jatko-opintoihin suuntaava linja Kiteen Evankelinen Kansanopisto Kuurojen kansanopisto Peräpohjolan Opisto Kansanopistolinja Eurajoen kristillinen opisto Laatupäällikkö Kankaanpään opisto Nuorisotyönlinja Karkun evankelinen opisto NYAlinjen Ålands folkhögskola Näköalapaikka Jyväskylän kristillinen opisto Omat polut -koulutus Karstulan Evankelinen Opisto Puutarha ja pihasuunnittelu Kiteen Evankelinen Kansanopisto Seniorilinja Pohjola-opisto Sisustussuunnittelu Jyväskylän kristillinen opisto Pohjois-Savon opisto Turvallisuusvastaava Helsingin Evankelinen Opisto Vapaa yliopisto-opintojen linja Etelä-Pohjanmaan Opisto Vaude!-erityislinja Kaustisen Evankelinen Opisto Seurakuntatyö ja teologia Församlingsarbete och teologi Avoin raamattukoulu Suomen Raamattuopisto Bibel-och missionslinjen Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby Bible Core Course -Induktiivisen raamatuntutkimusmenetelmän peruskoulutus Perheniemen evankelinen opisto English Line Iso Kirja -opisto English Programme (2 v.) Iso Kirja -opisto Evankelistakoulutus Perheniemen evankelinen opisto Hope -Raamattukoulu Suomen teologinen opisto Kevätkurssi Iso Kirja -opisto Kirkkomusiikkilinja (Sijaiskanttori) Eurajoen kristillinen opisto Luterilainen oppi ja tunnustus 1 ja 2 Helsingin Evankelinen Opisto Lähetyskurssi/-linja Kansanlähetysopisto Suomen Raamattuopisto Nuorisotyölinja Kansanlähetysopisto Nuorten raamattukurssi/-linja Suomen Raamattuopisto Opetuslapseuskoulu Perheniemen evankelinen opisto Pastoraalityön tutkinto Iso Kirja -opisto Peruskurssi Iso Kirja -opisto Raamattukurssi/-linja Iso Kirja -opisto Kansanlähetysopisto Karkun evankelinen opisto Raamatun valossa Kiteen Evankelinen Kansanopisto Seurakuntalinja (2 v.) Iso Kirja -opisto Seurakuntatyön tutkinto, lähetyslinja (3 v.) Iso Kirja -opisto Seurakuntatyön tutkinto, nuoriso- ja lapsityön linja (3 v.) Iso Kirja -opisto Seurakuntatyön tutkinto, seurakuntatyön linja (3 v.) Iso Kirja -opisto Tartu elämään -johdatus terapeuttiseen sielunhoitoon Perheniemen evankelinen opisto Team Action -linja Iso Kirja -opisto Teologia Helsingin Evankelinen Opisto Kansanlähetysopisto Suomen teologinen opisto Suomen Raamattuopisto Taide, kirjoittaminen, musiikki ja teatteri Konst, skrivande, musik och teater Avoin Ateljee Oriveden Opisto Bildkonst Västra Nylands folkhögskola Bändilinja Otavan Opisto Danskonst Västra Nylands folkhögskola Draama Helsingin Evankelinen Opisto Eurajoen kristillinen opisto Elokuvanäyttelijälinja Voionmaan opisto English Drama Course Länsi-Suomen opisto Esiintymistaitojen ja ohjelmapalveluiden linja Peräpohjolan Opisto Esittämistaiteen linja Suomen Nuoriso-opisto Gospellinja Karkun evankelinen opisto Ilmaisutaidon linja Pohjantähti-opisto In och vidare i teckning och måleri Axxell, Överby Kansanmusiikkilinja Kaustisen Evankelinen Opisto Kirkkomusiikkilinja (Sijaiskanttori) Eurajoen kristillinen opisto Kirjailijalinja Laajasalon opisto Kirjoittamisen opinnot Työväen Akatemia Etelä-Pohjanmaan Opisto FOLKHÖGSKOLUNDERVISNING ENLIGT UTBILDNINGSFORM 17

18 Kulttuurijournalismin linja Oriveden Opisto Kuvataide Eurajoen kristillinen opisto Joutsenon Opisto Kauhajoen evankelinen opisto Kaustisen Evankelinen Opisto Kymenlaakson Opisto Lahden kansanopisto Limingan Kansanopisto Oriveden Opisto Paasikivi-Opisto Pekka Halosen akatemia Pohjois-Savon opisto Ranuan kristillinen kansanopisto Savonlinnan kristillinen opisto Varsinais-Suomen Kansanopisto Kuvataide ja urbaani kuva Helsingin Evankelinen Opisto Kuvataiteen ja visuaalisen viestinnän linja Pekka Halosen akatemia Käsikirjoittaminen Helsingin Evankelinen Opisto Oriveden Opisto Laulu Helsingin Evankelinen Opisto Keski-Pohjanmaan Opisto Laulu-ja musiikkiteatterilinja Seurakuntaopisto Lauluntekijä Helsingin Evankelinen Opisto Laulusolisti Laajasalon opisto Ljudteknik Axxell, Lappfjärd Luova Huilaus Varsinais-Suomen Kansanopisto Löytöretki omiin voimavaroihin Perheniemen evankelinen opisto Maskeeraus Etelä-Pohjanmaan Opisto Varsinais-Suomen Kansanopisto Mix! Fria kristliga folkhögskolan Mode Västra Nylands folkhögskola -ett-eller tvååriga musiklinje Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa Musiikkilinja Eurajoen kristillinen opisto Jyväskylän kristillinen opisto Jämsän Kristillinen Kansanopisto Kiteen Evankelinen Kansanopisto Oriveden Opisto Seurakuntaopisto Suomen Raamattuopisto Suomen Raamattuopisto Varsinais-Suomen Kansanopisto Musiikkipedagogiikka Helsingin Evankelinen Opisto Musiikkiteatteri Helsingin Evankelinen Opisto Jamilahden kansanopisto Kansanlähetysopisto Keski-Pohjanmaan Opisto Varsinais-Suomen Kansanopisto Musiikkiteatteri ja ooppera Laajasalon opisto Musiikkiteknologialinja Varsinais-Suomen Kansanopisto Musik, rytmmusik Axxell, Lappfjärd Musiklinjen Fria kristliga folkhögskolan Musikproduktion Axxell, Lappfjärd Musikprogram Lärkkulla-stiftelsens folkakademi; Lärkkulla, Karis Nordiska Konstskolan Kronoby folkhögskola Näyttelijäntyön linja Laajasalon opisto Näyttämötaiteen linja Seurakuntaopisto Performing Arts Academy Länsi-Suomen opisto Pop & Rock -linja Rovala-Opisto Varsinais-Suomen Kansanopisto Pop-Jazz Kauhajoen evankelinen opisto RokkiBreikki -erilainen välivuosi Keski-Suomen Opisto Rytmimusiikin opintolinja Etelä-Pohjanmaan Opisto Sanataiteen linja Oriveden Opisto Sarjakuvalinja Limingan Kansanopisto Muurlan Opisto Oriveden Opisto Sarjakuva ja animaatio Lahden kansanopisto Sarjakuvan ja kuvittamisen Kymenlaakson Opisto Seriekonst och grafisk design Västra Nylands folkhögskola Suomen kielen ja kirjallisuuden linja Joutsenon Opisto Taidelinja Itä-Hämeen opisto Kanneljärven Opisto Kuusamo-opisto Loimaan evankelinen kansanopisto Tanssitaide Etelä-Pohjanmaan Opisto Keski-Pohjanmaan Opisto Länsi-Suomen opisto Tapahtumatuotanto Helsingin Evankelinen Opisto Teater Västra Nylands folkhögskola Teatteri Etelä-Pohjanmaan Opisto Jyväskylän kristillinen opisto Lahden kansanopisto Länsi-Suomen opisto Pohjois-Karjalan opisto Työväen Akatemia Varsinais-Suomen Kansanopisto Teatteri-ja tanssiluokka Seurakuntaopisto Teemallinen linja (teema ilmoitetaan myöhemmin) Pekka Halosen akatemia Vapaa kirjoittajakoulu Oriveden Opisto Vapaalinja Limingan Kansanopisto Visskolan visverket Borgå folkakademi 18 KANSANOPISTO-OPETUS KOULUTUSMUODOITTAIN

19 Tekemisen talo Taide elokuva kirjailija kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu laulusolisti näyttelijäntyö I ja II Viestintä crossmediatoimittaja lehtitoimittaja radiotoimittaja urheilutoimittaja Luonto- ja kansainvälisyys luonto, ympäristö ja kestävä kehitys kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys Ammattitutkinto koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja suntio Valintakoe kesä- ja elokuun alussa Tarkemmat tiedot netistä! Kansanopisto Helsingissä meren rannalla opiskele kansanopistossa _2väri.indd 1 FOLKHÖGSKOLUNDERVISNING ENLIGT UTBILDNINGSFORM :32:34

20 Tietotekniikka, palvelu- ja kaupalliset aineet Datateknik, service och merkantila ämnen Atk-linja Lieksan kristillinen opisto -en mångsidig ettårig datalinje Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa Esimiestyö Helsingin Evankelinen Opisto Graafinen suunnittelu Helsingin Evankelinen Opisto Kauhajoen evankelinen opisto Kauppatieteet Etelä-Pohjanmaan Opisto Helsingin Evankelinen Opisto Länsi-Suomen opisto Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Kiteen Evankelinen Kansanopisto Markkinointiviestintä Helsingin Evankelinen Opisto Tieto-ja viestintätekniikan ammattitutkinto Kiteen Evankelinen Kansanopisto Visual Design -graafisen suunnittelun opintolinja Paasikivi-Opisto Yrittäjyyslinja Reisjärven kristillinen opisto Viestintä, valokuvaus ja video Kommunikation, information, fotografering och video Animaatio Helsingin Evankelinen Opisto Audiovisuaalisen viestinnän linja, ammattitutkintoon valmistava koulutus Kymenlaakson Opisto Crossmediatoimittaja Laajasalon opisto Digitaalipainajan ammattitutkintoon valmistava koulutus Kymenlaakson Opisto Dokumenttielokuva Varsinais-Suomen Kansanopisto Voionmaan opisto Dokumentärfilm Axxell, Överby Elokuva Lahden kansanopisto Laajasalon opisto Elokuva- ja tv-ilmaisu Helsingin Evankelinen Opisto Voionmaan opisto Fotokonst Västra Nylands folkhögskola Graafinen suunnittelu Jyväskylän kristillinen opisto Kymenlaakson Opisto Henkilö- ja muotokuvauslinja Keski-Pohjanmaan Opisto Journalismi Lahden kansanopisto Kristillinen verkkomedia Loimaan evankelinen kansanopisto Kulttuurijournalismi Helsingin Evankelinen Opisto Kuvajournalismi Helsingin Evankelinen Opisto Kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu Laajasalon opisto Lehtijournalismi Helsingin Evankelinen Opisto Lehtitoimittaja Laajasalon opisto Voionmaan opisto Luontokuvauksen erikoistumisopinnot Kuusamo-opisto Mediajournalismin linja Paasikivi-Opisto Medialinja Rovala-Opisto Mediaohjaajan linja Haapaveden Opisto Mediataide-Pelivisio Kauhajoen evankelinen opisto Medieteknik Axxell, Överby Naturfoto Ålands folkhögskola Radio-ja tv-journalismi Helsingin Evankelinen Opisto Voionmaan opisto Radiotoimittaja Laajasalon opisto Reportage Axxell, Överby Urheilujournalismi Helsingin Evankelinen Opisto Valokuvaus Kuusamo-opisto Kymenlaakson Opisto Lahden kansanopisto Limingan Kansanopisto Muurlan Opisto Paasikivi-Opisto Voionmaan opisto Videokuvauskoulutus Muurlan Opisto Viestinnän ja median linja Viestintä- ja ilmaisutaidon linja Itä-Karjalan Kansanopisto Viestintälinja Ranuan kristillinen kansanopisto Yhteiskunnalliset, humanistiset ja ekologiset aineet Samhällsvetenskapliga, humanistiska och ekologiska ämnen Arkkitehtuuri Helsingin Evankelinen Opisto BILSALINJA -biologian linja Raudaskylän Kristillinen Opisto Biologia-ja ympäristötieteet Delfoi-koulu (tulevaisuudentutkimuksen menetelmät) Otavan Opisto Fria studieprogrammet Borgå folkakademi Globalt ansvar Borgå folkakademi Historia Helsingin Evankelinen Opisto Joutsenon Opisto Työväen Akatemia 20 KANSANOPISTO-OPETUS KOULUTUSMUODOITTAIN

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd 2013/14 Kelan opintoetuustilasto FPA-statistik Studieförmåner Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan opintoetuustilasto

Lisätiedot

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33 Opetusministeriön

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

Opettajat Suomessa 2008. Lärarna i Finland 2008. Toimittanut Timo Kumpulainen

Opettajat Suomessa 2008. Lärarna i Finland 2008. Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2008 Lärarna i Finland 2008 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2008 Lärarna i Finland 2008 Opetushallitus Graafinen suunnittelu: Pirkko Linkola ISBN 978-952-13-3974-5 (nid.)

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Tervetuloa kurseille! Välkommen på kurs! Kurssiohjelma kevät 2015 Kursprogram, våren 2015 ILMOITTAUTUMINEN. Liikuntapalvelut Idrottsservice.

Tervetuloa kurseille! Välkommen på kurs! Kurssiohjelma kevät 2015 Kursprogram, våren 2015 ILMOITTAUTUMINEN. Liikuntapalvelut Idrottsservice. Liikuntapalvelut Idrottsservice s 12 Kurssiohjelma kevät 2015 Kursprogram, våren 2015 Tervetuloa kurseille! Välkommen på kurs! ILMOITTAUTUMINEN Kevätkaudella alkaville uusille kursseille voit ilmoittautua

Lisätiedot

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan! Toimisto Kansli Hietalahdenranta 15

Lisätiedot

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen Taitto/Grafisk formgivning: Kirsti Pohjapelto ISBN 978-952-13-3150-3

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.2.2014 Lausuntoyhteenveto Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 21.12.2012 työryhmän

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar

Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar I F S i b b o - V a r g a r n a Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar infoblad tiedotuslehti våren 2012 kevät 2012 www.aktia.fi 3 IF SIBBO-VARGARNA 1928 Entistä monipuolisempi Aktia - palveluksessasi

Lisätiedot

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Selvitys kuvataiteilijoiden työtiloista ja tilantarpeesta sekä tilojen lisäämisohjelma Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi.

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi. R PAR I14 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoulut vuodelle 2014 SKRIBAN Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta Katso riparivideo osoitteessa: seitsemastaivas.fi Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Lucia-perinne tekee hyvää n Luciat eivät yksinään muuta

Lisätiedot

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/ 3. 23.11.2009 Suomen suurin kampaamoketju Hairstore tuomittiin jälleen uudesta työrikoksesta. Kuvassa kampaaja

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon toimivuuden arviointi

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon toimivuuden arviointi Heikki Turunen Sinikka Herajärvi Sirkku Kupiainen Lauri Pirkkalainen Satu Syyrakki Ville Virtanen Thomas Öhman Gunnel Knubb- Manninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet.

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15/10.12.2013 20.1.2014 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KAI KUUSISTO Kauniaislaisen Henrik

Lisätiedot

OPETTAJAT SUOMESSA 2013

OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Toimittanut Timo Kumpulainen OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Lärarna i Finland 2013 Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 Opetushallitus ja tekijät Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 ISBN 978-952-13-5761-9 (nid.)

Lisätiedot

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering V A A S A N K A U P U N G I N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 0 1 V A S A S T A D S I N F O R M A T I O N S T I D N I N G www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Länsi-Suomi 2 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot