Opiskele kansanopistossa Opinnot Folkhö gskolstudier

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskele kansanopistossa Opinnot 2012 2013 Folkhö gskolstudier 2012 2013"

Transkriptio

1 Opiskele kansanopistossa Opinnot Folkhö gskolstudier

2 OSAA JA JALOSTA TAIDOT LAAJASALOSTA KOULUTUSOHJELMA VIESTINNÄN KOULUTUS: CROSSMEDIATOIMITTAJA, LEHTITOIMITTAJA, RADIOTOIMITTAJA, URHEILUTOIMITTAJA TAITEEN KOULUTUS: NÄYTTELIJÄNTYÖ, KUVALLINEN VIESTINTÄ JA GRAAFINEN SUUNNITTELU, LAULUSOLISTI, MUSIIKKITEATTERI JA OOPPERA, ELOKUVA, KIRJAILIJA YLIOPISTOON SUUNTAAVA KOULUTUS: TAIDETERAPIA JA PEDAGOGIIKKA, LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA, KEHITYSYHTEISTYÖ JA KANSAINVÄLISYYS AMMATILLINEN KOULUTUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJA, SUNTIO MUU MONIPUOLINEN KOULUTUSTARJONTAMME: HOIVA- JA VANHUSTYÖN KOTIAVUSTAJAKURSSI, IDEA-LINJA TULEVAISUUDEN SUUNNITTELUUN, SUOMI-KYLPY MAAHANMUUTTAJILLE, SIJAISKANTTORI, SIELUNHOITO, SAARNAKURSSI, KEHITYSVAMMAISTEN MUSIIKKIKURSSIT, LÄHETYSTYÖNTEKIJÄ, TAIDEMAALAUS, PITSINNYPLÄYS TV- JA RADIOSTUDIOT. OPISKELE JA ASU HELSINGISSÄ METRON LÄHELLÄ MEREN RANNALLA. LYHYTKURSSEJA ELÄMÄN ERI ALUEILTA L A A J A S A L O N OPISTO

3 Opiskele kansanopistossa Opinnot Folkhö gskolstudier s u o m e n k a n s a n o p i s t o y h d i s t y s r.y. f i n l a n d s f o l k h ö g s k o l f ö r e n i n g r.f. Annankatu 12 A Helsinki puhelin: +358 (0) Fax: +358 (0) Annegatan 12 A Helsingfors telefon: +358 (0) telefax: +358(0)

4 s i s ä lt ö i n n e h å l l Kansanopisto ponnahduslaudaksi 3 Folkhögskola som språngbräda 7 Kansanopistot alueittain / Folkhögskolorna enligt region 10 Kartta / Karta 11 Kansanopisto-opetus koulutusmuodoittain 12 Folkhögskolundervisning enligt utbildningsform 12 Lukuvuotta lyhyemmät opintojaksot / Linjer som är kortare än ett läsår 23 Kansanopisto-opinnot A Å / Folkhögskolstudier A Å 26 Avoin yliopisto-opetus kansanopistoissa 107 Öppen universitetsundervisning i folkhögskolorna 107 Opiskelijakortti bussia ja junaa varten / Studentkort för buss och tåg 110 Pohjoismaiset kansanopistostipendit / Nordiska folkhögskolstipendier 111 Briefly in English 112 Kansi ja taitto: Marja-Liisa Laitala Kuvat: Alexander Zach Toimitus: Sari Virtanen ja Larry Kärkkäinen Paino: Oriveden Kirjapaino 2012 ISSN

5 KANSANOPISTO PONNAHDUSLAUDAKSI: kansanopisto avaa uusia ulottuvuuksia myös Sinulle Opistolla kun eletään, hengitellään ja tehdään yhdessä asioita, niin asiat tarttuvat. (kansanopiston opiskelija) Kansanopisto on monipuolista koulutusta tarjoava aikuisoppilaitos. Kansanopistokoulutus toimii hyödyllisenä siirtymä- ja nivelvaiheena sekä nuorille että aikuisille. Kansanopistot järjestävät pitkäkestoista, vähintään kahdeksan viikkoa kestävää koulutusta eli linjoja ja lyhytkursseja. Sisäoppilaitoksina ne ovat tehokkaita ja joustavia: kokonaisvaltainen oppiminen, opintojen henkilökohtainen ohjaus ja yhteisöllisyys muodostavat opetuksen kulmakiven. Opiskelu, asuminen ja vapaa-aika rytmittyvät mielekkääksi kokonaisuudeksi. Kansanopisto tarjoaa vaihtoehdon, auttaa yksilöä toteuttamaan omia mahdollisuuksiaan. Kansanopisto haluaa myös lisätä hänen tietoisuuttaan, kriittisyyttään ja vastuutaan yhteiskunnan jäsenenä sekä antaa hänelle välineitä oman elämänsä hallintaan. Opiskelu kansanopistossa on kokonaisvaltaista: teorian ohella korostuu käytäntö, opiskelun ohella elämä, tiedollisten tavoitteiden ohella sosiaaliset taidot. Suomessa toimii 90 kansanopistokampusta, joilla on 83 ylläpitäjää. Kampuksia on eri puolilla maata Ahvenanmaalta Rovaniemelle. Näistä 18 on ruotsinkielisiä. Taustayhteisön ja luonteensa mukaan opistot voidaan jakaa neljään ryhmään: sitoutumattomat, kristilliset, yhteiskunnalliset ja erityisopistot. Useimmat opistot ovat yksityisiä; kaikki saavat lakisääteistä valtionapua ja ovat opetusviranomaisten valvonnassa. Sisäoppilaitosmuodon lisäksi kansanopistolle on ominaista aatteellinen ja pedagoginen vapaus. Opisto voi itse määritellä opetussisältönsä ja kasvatustavoitteensa. Kansanopistossa on mahdollista perinteisestä lukujärjestysajattelusta poikkeava opiskelu, joka ylittää luokkahuoneen rajat. Erilaiset tapahtumat ja opiskelijoiden omat projektit antavat kokemusta yhteistyöstä, suunnittelusta ja vastuusta. Työvuoteen voi kuulua harjoittelujaksoja, opintokäyntejä, retkiä ja matkoja, myös ulkomaille. Yhteiset hankkeet murtavat rooleja, lähentävät opiskelijoita toisiinsa, opettajiin ja muuhun henkilökuntaan. k a n s a n o p i s t o -op i n n o t Kansanopistojen pitkäkestoinen koulutus kestää useimmiten syksystä kevääseen. Näiden lukuvuoden kestävien linjojen lisäksi tarjolla on myös yhden lukukauden tai sitä lyhyemmän ajanjakson kestävää koulutusta. Näistä löydät lisätietoa sivulta 23. Opetus on useimmiten yleissivistävää eli vapaatavoitteista kuten kieliä, taideaineita tai viestintää. Useimmissa kansanopistoissa voi opiskella myös avoimen yliopiston aineita, katso sivu 107. Vapaatavoitteisen koulutuksen lisäksi monet kansanopistot järjestävät myös peruskoulu- ja lukio-opetusta sekä ammatillista koulutusta. Ammatillista peruskoulutusta, ammattiin valmistavia opintoja sekä ammatillista lisäkoulutusta on tarjolla sekä nuorille että aikuisille. Ammattiin valmistavat linjat kestävät yleensä useamman vuoden. Erityisille kohderyhmille tarkoitettu koulutus löytyy sivulta 21, jolta löytyy myös maahanmuuttajakoulutus. vapaatavoitteinen koulutus Pääosa kansanopistojen koulutuksesta on vapaatavoitteista ja yleissivistävää. Voit opiskella esimerkiksi kieliä ja kansainvälisyyttä, perehtyä käsillä tekemiseen tai kirjoittamiseen, paneutua kuvataiteisiin, teatteriin, valokuvaukseen, musiikkiin, journalismiin tai laajentaa yhteiskunnallista ja eettistä yleissivistystä. Opiston tarjonnasta voi usein yhdistellä eri aineita. Vapaatavoitteisten opintojen aihepiiriluettelo alkaa sivulta 12. Osa kansanopistojen vapaatavoitteisesta koulutuksesta on ammattisivistävää: opiskelijat saavat tietyn alan perustietoja ja -taitoja, jotka antavat pohjan varsinaiselle ammattikoulutukselle. Samalla ammattisivistävä koulutus toimii ammatinvalinnan ohjauksena, helpottaa ja edistää jatko-opintoihin hakeutumista. Tällaista koulutusta tarjoavat muun muassa matkailu-, valokuvaus-, teatterija kasvatusalojen linjat. Useimmat kansanopistot tarjoavat myös avoimen yliopiston opintoja. Suurin osa opetustarjonnasta on eri oppiaineiden perusopintoja, mutta monissa aineissa voi opiskella myös pidemmälle. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi yliopistoihin ns. avoimen yliopiston väylän kautta. k a n s a n o p i s t o po n n a h d u s l a u d a k s i 3

6 t u t k i n totavo i t t e i n e n k o u l u t u s Kansanopistojen perusopetuksessa ja lukio-opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen vahvistamia valtakunnallisia opetussuunnitelmia. Perusopetus Perusopetusta järjestetään noin 30 kansanopistossa. Näissä voi suorittaa koko perusopetuksen (peruskoulun) oppimäärän tai korottaa yksittäisiä arvosanoja. Osa opistoista järjestää myös perusopetuksen lisäopetusta eli niissä on niin sanottu kymppiluokka. Kymppiluokka Kymppiluokalla voi korottaa yksittäisiä arvosanoja. Opiskelijan kanssa yhteistyössä laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Samalla voi selkeyttää tulevaisuudensuunnitelmiaan ja kehittää opiskeluvalmiuksiaan. Kansanopistokymppi tarjoaa tuettua opiskelua ja elämänhallintaa, opiskelua pienryhmissä sekä kannustavan opiskeluilmapiirin ja asumisen opistolla. Yhteenveto kansanopistojen perusopetuksesta ja kymppiluokista on sivulla 19. Katso myös Lukio-opetus Muutamissa kansanopistoissa on ylioppilastutkintoaineiden suoritusmahdollisuus. Lukio-opetuksessa voi suorittaa lukion päästötodistuksen tai osia siitä sekä osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Kansanopistolukiot ovat aikuisten opetussuunnitelmaa noudattavia päivälukioita. Katso sivu 19. Katso myös ammatillinen koulutus Ammatillinen peruskoulutus Ammatilliset perustutkinnot ovat kolmivuotisia. Tutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Kansanopistoissa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon kuten esimerkiksi audiovisuaalisen viestinnän, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen tai lapsi- ja perhetyön perustutkinnon. Joissakin opistoissa ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Joissain tapauksissa tutkintoja voi opiskella myös monimuotokoulutuksena. Ammatillinen lisäkoulutus Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat keskeinen osa ammatillista lisäkoulutusta. Tietyissä kansanopistoissa voi suorittaa esimerkiksi erä- ja luonto-oppaan, hierojan, suntion tai veneenrakentajan ammattitutkinnon. Koulunkäyntiavustajan ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ammattitutkinnot ovat yhdistyneet koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnoksi. Esimerkkejä erikoisammattitutkinnoista ovat johtamisen tai vanhustyön erikoisammattitutkinnot. Tarkemmat tiedot ammatillisen koulutuksen sisällöistä, opiskelusta ja asumisesta ovat saatavissa tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisina koulutusta antavista oppilaitoksista. Opistojen yhteystiedot löytyvät tämän esitteen sivuilta. Katso kansanopistojen tarjoaman ammatillisen koulutuksen yhteenveto alkaen sivulta 19. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on sekä nuorille että aikuisille soveltuva joustava tapa hankkia ammattitaito ja suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto työn ohessa. Työssä oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Joissakin kansanopistoissa voit suorittaa ammatillisia tutkintoja oppisopimuskoulutuksena. Lisätietoja: > Minne hakisin > Aikuiskoulutukseen? > Oppisopimuskoulutus e r i t y i s t e n k o h d e r y h m i e n k o u l u t u s Erityisopetus Kansanopistoista kaksi (Kuurojen kansanopisto ja Lehtimäen opisto) on erityisopistoja. Lisäksi useassa muussa kansanopistossa järjestetään erityistukea tarvitsevien ryhmien koulutusta. Maahanmuuttajakoulutus Monet kansanopistot järjestävät erityiskoulutusta maahanmuuttajille ja he ovat tervetulleita osallistumaan opistojen muuhun opetukseen. Opistojen oman hakumenettelyn ja joissain tapauksissa yhteishaun kautta hakeudutaan opiskelemaan peruskoulututkintoa tai peruskoulun lisäopetusta, ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta, ammatillista koulutusta sekä kotoutumista edistävää vapaatavoitteista maahanmuuttajakoulutusta. Useiden opistojen maahanmuuttajakoulutuksen valikoimaan kuuluu myös aikuisten maahanmuuttajien koulutusta. Kysy lisää opinto-ohjelmasta ja asumisesta sekä tarkempi hakumenettely suoraan opistosta tai tutustu opiston kotisivuihin. o p i s k e l i j at Kansanopisto on avoin kaikille; yläikärajaa ei ole! Pääsyvaatimukset ovat linjakohtaisia: yleensä edellytetään joko peruskoulun oppimäärä tai lukio tai lukiota vastaavat tiedot. Kansanopistossa tapaa ihmisiä eri puolilta maata myös ulkomailta. Opiskelijoiden ikärakenne, kokemukset, maailmankatsomukset ja tottumukset vaihtelevat. Yhdessä asuminen kehittää opiskelijan persoonallisuutta ja sosiaalisia taitoja, opettaa vastuun ottamista, yhteisöllisyyttä ja elämänhallintaa. Ulkomaalaiset opiskelijat Kansanopistot voivat ottaa vastaan ulkomaalaisia opiskelijoita mutta vain joissakin opistoissa on mahdollista opiskella englanniksi. Jos hakija tulee EU- tai Pohjoismaiden ulkopuolelta, hänen on hankittava oleskelulupa kotimaastaan. Kun hakija on hyväksytty johonkin kansanopistoon, hänen on maksettava ko. opistolle ennakkomaksu, useimmissa tapauksissa koko opinto- ja täysihoitomaksu, jo ennen Suomeen tuloa. Opiskelijaksi hakeutuvan kannattaa ottaa suoraan yhteyttä haluamaansa opistoon ja pyytää hakulomakkeita. h a k e m i n e n Hakuajat kansanopistojen vapaatavoitteiseen koulutukseen ovat opisto- ja linjakohtaisia. Hakeminen tapahtuu joko vapaamuotoisella hakemuksella tai opiston hakulomakkeella. Tarkemmat ohjeet sekä tiedot hakemukseen tarvittavista liitteistä saat joko tästä oppaasta opistojen koulutusten yhteydestä, opistojen kotisivuilta tai suoraan opistolta. Syksyllä alkaviin koulutuksiin hakuajat ovat keväällä ja kesällä. Kevätkaudella alkaviin koulutuksiin haetaan syksyllä tai vuoden alussa. Joillekin linjoille opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja joillekin järjestetään soveltuvuustestit tai pääsykokeet. Hakuajan päättyminen on syytä tarkistaa opistosta. Peruutuspaikkoja kannattaa aina kysyä! Vuoden vaiheessa monet opistot järjestävät täydennyshakuja 4 k a n s a n o p i s t o po n n a h d u s l a u d a k s i

7 Lukiolinjoille haetaan yleensä yhteishaun kautta mutta myös suoraan opistolle osoitetulla hakemuksella. Tarkemmat tiedot hakumenettelystä ovat tässä esitteessä kunkin linjan yhteydessä. Toisen asteen ammatilliseen peruskoulutukseen haetaan yhteishaun kautta. Yhteishaku tapahtuu sähköisesti, lisätietoja osoitteesta o p i s k e l u k u s ta n n u k s e t Vapaatavoitteisten linjojen opintomaksut sisältävät opetuksen lisäksi usein ruoan, mahdollisen asumisen opiston asuntolassa sekä tarvittaessa muut palvelut kuten materiaalihankinnat. Maksut vaihtelevat linjoittain ja opistoittain. Tietoja viikko- ja lukukausihinnoista löydät tästä oppaasta opistotietojen alta tai kysymällä suoraan opistolta. Perusopetuksen koko oppimäärän suorittaminen kansanopistossa on opiskelijalle pääsääntöisesti maksutonta. Arvosanojen korottajat ovat ns. aineopiskelijoita eivätkä he ole oikeutettuja opintotukeen. Useilla opistoilla on oikeus järjestää perusopetuksen lisäopetusta eli ns. kymppiluokka. Lisäopetus on maksutonta niille kymppiluokan aloittaville, jotka ovat saaneet päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. Lukio-opetus on maksutonta lukion koko oppimäärän suorittaville. Aineopiskelijoilta peritään sen sijaan maksuja. Kansanopistojen antama ammatillinen peruskoulutus on pääosin maksutonta. Ammatillisen koulutuksen tutkinnoista perittävistä maksuista saa tietoa koulutusta antavista oppilaitoksista. Maksut ja opintososiaalisten etuuksien laajuus on aina syytä tarkistaa opistosta ennen opintojen aloittamista. Kansanopistojen pitkäkestoisessa koulutuksessa opiskelevat ovat tietyissä tapauksissa oikeutettuja opiskelijahintaisiin matkalippuihin. Lue lisää sivulta 110. Opintosetelit Kansanopisto on hyvä valinta aikuisopiskelijalle. (lasten ja nuorten erityisohjaajaksi opiskeleva) Opintosetelirahoituksen avulla useat kansanopistot pystyvät tarjoamaan joko alennusta opintomaksuihin tai kokonaan maksuttomia opintoja. Opetushallituksen kansanopistoille myöntämä opintosetelityyppinen avustus mahdollistaa opintomaksujen alennukset määrätyille opiskelijaryhmille. Näitä ryhmiä ovat 1) peruskoulunsa päättänet nuoret ilman jatko-opiskelupaikkaa 2) maahanmuuttajat, 3) työttömät, 4) henkilöt, joilla on alhainen pohjakoulutus tai 5) jotka kokevat oppimisvaikeuksia. Peruskoulun päättäneillä nuorilla tarkoitetaan alle 20-vuotiaita nuoria, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa. Avustuksella tuetaan näiden ryhmien koulutukseen hakeutumista. Kysy tarkemmin Suomen Kansanopistoyhdistyksestä tai osoitteesta o p i n t o t u k i Lisätietoja: Opintotukea myönnetään päätoimisten opintojen ajaksi. Opintojen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan (8) viikkoa. Opintotuen tarkoituksena on turvata opiskeluaikaisen toimeentulon rahoitus siltä osin kuin rahoitusta ei katsota vanhempien velvollisuudeksi tai toimeentuloa ei ole muulla tavoin turvattu. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Opintoraha on veronalaista tuloa. Opiskelijan asumismuoto ja perhesuhteet ratkaisevat, kuuluuko hän asumislisän vai yleisen asumistuen piiriin. Opintorahan määrä riippuu iästä, asumismuodosta, siviilisäädystä ja tietyissä tilanteissa myös vanhempien tuloista. Suomessa opiskelevan asumislisä on 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista. Asumislisää maksetaan vain opiskelukuukausilta opiskeluasunnon asumismenoihin. Kansanopiston maksullisella linjalla opiskelevan, oppilaitoksen asuntolassa asuvan opiskelijan asumislisä on 88,87 euroa kuukaudessa. Asumislisän myöntämiselle on tiettyjä ehtoja. a i k u i s k o u l u t u s t u k i Lisätietoja: Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työtai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka: on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan (8) vuotta; on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua; jää palkattomalle opintovapaalle yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä opintojaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän ajan; ei saa opiskeluun muuta tukea. Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa. Opintojen tulee tukiaikana olla päätoimisia. Tukea maksetaan yhteensä enintään 18 kuukauden ajalta. Tuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää. Aikuiskoulutustuen myöntää Koulutusrahasto. s ov i t e lt u ai k u i s k o u l u t u s t u k i Jos henkilön opintovapaa-aika ei ole kokonaan palkatonta tai opiskelu on osaaikaista tai jaksoittaista (= opintovapaajaksot kestävät alle kaksi kuukautta), tukea haetaan soviteltuna aikuiskoulutustukena kalenterikuukausittain jälkikäteen. Tukea voi hakea jälkikäteen myös pidemmältä ajalta, jolloin kultakin kalenterikuukaudelta saadut tulot selvitetään tukea haettaessa erikseen. Lisätietoa: t y ö t t ö m ä n tu k i o m a e h t o i s e e n k o u l u t u k s e e n Työttömänä voi harjoittaa omaehtoisia opintoja, esim. suorittaa loppuun kesken jääneen tutkinnon. Työttömyysturvaa voi saada omaehtoiseen opiskeluun, jos on työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa; on täyttänyt 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä; jos hakijalla on työ- ja elinkeinotoimiston toteama koulutustarve; opiskelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa ja opinnot ovat päätoimisia TE-toimisto arvioi, ovatko opinnot sellaisia, että ne voidaan katsoa työnhakijan omaehtoiseksi opiskeluksi. TE-toimisto myös seuraa opintojen etenemistä. Omaehtoista opiskelua voidaan tukea opintojen keston ajan, mutta kuitenkin yhtä opintojen muodostamaa kokonaisuutta kohti enintään 24 kuukautta. TE-toimisto seuraa enimmäisajan kulumista. Lisätietoja: k a n s a n o p i s t o po n n a h d u s l a u d a k s i 5

8 Toisen asteen opintorahan kuukausimäärät euroissa (brutto): Studiestödets belopp i euro per månad (brutto) för andra stadiet: Avioliitossa tai elatusvelvollinen / Gift eller försörjningspliktig 246,00 Itsenäisesti asuva 20 vuotta täyttänyt / Studerande som fyllt 20 år och bor självständigt 246,00 Itsenäisesti asuva vuotias / åring som bor självständigt 246,00 C Itsenäisesti asuva 17-vuotias / 17-åringar som bor självständigt 100,00 B Vanhempansa luona asuva 20 v. täyttänyt / Studerande, fyllt 20 år och bor hos föräldrar 80,00 A Vanhempansa luona asuva vuotias / Studerande år, bor hos föräldrarna 38,00 B A voidaan korottaa vanhempien tulojen perusteella / kan höjas på basen av föräldrarnas inkomster B voidaan alentaa tai korottaa vanhempien tulojen perusteella / kan sänkas eller höjas på basis av föräldrarnas inkomster C voidaan alentaa vanhempien tulojen perusteella / kan sänkas på basen av föräldrarnas inkomster Toisen asteen opintolainan valtiontakauksen määrät (euroa/kuukausi): Beloppen av de statsgaranterade studielånen för studier på andra stadiet (euro/månad): Alle 18-vuotias / Under 18 år 160,00 18 vuotta täyttänyt / Fyllt 18 år 300,00 Aikuiskoulutustukea saava (kotimaassa opiskeleva) / Studerande med vuxenutbildningsstöd (i hemlandet) 300,00 Ulkomailla opiskeleva / Studerande utomlands 600,00 Lähde: Källa: Kela voi myöntää aikuiskoulutustukea saavalle opintotukilain mukaisen opintolainan valtiontakauksen, jos aikuisopiskelija saa aikuiskoulutustukea vähintään yhtäjaksoisen kahdeksan viikon ajan. Aikuiskoulutustuen lainatakauksen suuruus on 300 euroa kuukaudessa ulkomailla suoritettavissa opinnoissa kuitenkin 600 euroa kuukaudessa toisen asteen opinnoissa. FPA kan bevilja statsborgen för studielån till vuxenstuderande som får vuxenutbildningsstöd minst 8 veckor i följd. Borgensbeloppet är 300 euro per månad. För utlandsstudier är borgensbeloppet 600 euro per månad. Lähde: Källa: 6

9 FOLKHÖGSKOLAN SOM SPRÅNGBRÄDA: folkhögskolan öppnar nya dimensioner också för Dig Jag har lärt mig mycket nytt här och tycker att det är ett bra förberedande år för vidare studier. (studerande på linjen seriekonst och grafisk design) F olkhögskolan är en skola för vuxna. Folkhögskolutbildningen fungerar som en nyttig övergång både för unga och för vuxna. Folkhögskolorna erbjuder långa, minst åtta veckor varande utbildning dvs linjer och korta kurser I egenskap av internatskolor är de effektiva och flexibla: studierna, boendet, fritiden utgör tillsammans en meningsfull helhet. Personlig studievägledning och social gemenskap bildar en fin grund för studierna. Folkhögskolan erbjuder ett alternativ, hjälper individen att förverkliga egna möjligheter. Dagens folkhögskola vill mångsidigt utveckla individens personlighet, öka medvetenheten, fostra till kritik och samhällsansvar och ge alternativ för beslut om det egna livet. Folkhögskolorna betonar helheten. Teori och praktik är lika viktiga, livet och undervisningen följs åt och vid sidan av kunskaperna betonas sociala färdigheter. I Finland finns det 90 folkhögskolcampusar som har 83 upprätthållare. Det finns campusar i olika delar av landet från Åland till Rovaniemi. Av dessa är 18 svenskspråkiga. Med hänsyn till upprätthållare och inriktning kan folkhögskolorna indelas i fyra grupper: kristliga, obundna, organisationsägda och tre specialfolkhögskolor. De flesta upprätthålls av privata föreningar och stiftelser. De får alla lagstadgat statsbidrag och står under utbildningsmyndigheternas kontroll. Det som ger folkhögskolan dess prägel är, förutom internatet, dess ideologiska och pedagogiska frihet. I praktiken kan den enskilda folkhögskolan själv bestämma över målet och innehållet i undervisningen. Det är därför möjligt att stå för en undervisning som avviker från det vanliga schematänkandet, en flexibel undervisning som beaktar elevens behov. Olika evenemang och studerandenas gemensamma projekt ger erfarenheter av samarbete, planering och ansvar. Till läsåret hör praktik, exkursioner, utfärder och resor också till utlandet. De gemensamma projekten bryter ner rollföreställningar, för eleverna närmare varandra och närmare lärarna och den övriga personalen. f o l k h ö g s k o l e s t u d i e r Folkhögskolornas linjer är studieperioder, som sträcker sig oftast över en höstoch en vårtermin. Förutom linjer som sträcker sig över ett helt läsår finns det också kortare linjer. Mera information om dem finns på sid 23. Undervisningen är oftast allmänbildande dvs icke-examensinriktad utbildning såsom språk, konst, kommunikation. Många folkhögskolor erbjuder på sina linjer även en möjlighet till öppna universitetets studier, se närmare sid 107. Förutom linjerna inom fritt bildningsarbete ordnar flera folkhögskolor även grund-, gymnasie- och yrkesutbildning. Grundläggande yrkesutbildning, yrkesförberedande studier samt yrkesinriktad tilläggsutbildning erbjuds såväl för ungdomar och för vuxna. Linjer som leder till yrkesexamen samt yrkeshögskolestudier pågår vanligtvis flera år. Linjer för invandrare och studerande med specialbehov finns på sid 20. s t u d i e r in o m fr i t t b i l d n i n g s a r b e t e Folkhögskolornas utbildning består huvudsakligen av fritt bildningsarbete, allmänbildande studieperioder. På dessa linjer kan man studera t.ex. språk och internationalism, få en inblick i handarbete eller skrivande, fördjupa sig i bildkonst, teater, fotografering, musik, journalism eller utvidga sin samhälleliga eller etiska allmänbildning. Ofta har man också möjlighet till ämneskombinationer av studieutbudet. Förteckning över linjerna inom fritt bildningsarbete enligt ämne börjar på sid 12. En del av den fria bildningen är yrkesbildande. På linjer med denna inriktning ges baskunskaper i ämnet, som sedan ger en grund för vidare egentliga yrkesstudier. Denna utbildning är också ägnad att underlätta yrkesvalet och val av fortsatta studier. Utbildning av denna typ är bl.a. turism-, film- och vårdlinjerna. Största delen av folkhögskolorna erbjuder också öppna universitets studier. En majoritet av undervisningsutbudet utgörs av grundstudier i olika läroämnen men i flera ämnen kan man studera vidare. På basis av studier som avlagts vid öppna universitetet kan man söka som examensstuderande till universitet via den s.k. öppna universitetsleden. f o l k h ö g s k o l a n so m sp r å n g b r ä d a 7

10 e x a m e n s i n r i k ta d ut b i l d n i n g Både grundskol- och gymnasielinjerna följer de riksomfattande läroplaner som godkänts av Utbildningsstyrelsen. Grundskoleundervisning Grundskoleutbildning ordnas i cirka 30 folkhögskolor. I dessa kan man avlägga hela grundskoleutbildningens lärokurs eller höja enstaka vitsord inom tilläggsutbildningen. En del av folkhögskolorna erbjuder också tilläggsutbildning av grundskoleundervisningen, s.k. tionde klassen. Påbyggnadsundervisning Tionde klassen Man kan höja enstaka betyg på tionde klassen. För en studerande på tionde klassen uppgörs i regel en individuell läroplan. Samtidigt kan man reflektera över ens framtidsplaner och utveckla ens studiefärdigheter. Folkhögskoltiorna erbjuder studier i mindre grupper, en uppmuntrande studiemiljö, boende i internat och hjälper således den studerande att få ett bättre grepp om egen livssituation. En sammanfattning av folkhögskolornas grund- och påbyggnadsutbildning finns på sid 19. Se också Gymnasieutbildning Vissa folkhögskolorna erbjuder också möjlighet till prestation av studentexamensämnen. Gymnasieundervisning ges på särskilda gymnasielinjer. På en sådan linje kan man prestera gymnasiets avgångsbetyg samt delta i studentexamen på folkhögskolan. Folkhögskolgymnasierna är dagsgymnasier som följer studieplan för vuxna. Se sid 19. Här erbjuds man friheten att jobba självständigt och så får man handledning av kunniga lärare som stöder en genom skolåret inför vidare högre utbildning. (studerande på linjen bildkonst och konsthantverk) y r k e s u t b i l d n i n g Grundläggande yrkesutbildning De yrkesinriktade grundexamina är treåriga. Examina garanterar behörighet för fortsatta studier i yrkeshögskolor och universitet. På folkhögskolor kan avläggas t.ex. följande yrkesinriktade grundexamina: barnledare, ungdoms- och fritidsledare, artesan samt grundexamen inom turismbranschen. Yrkesinriktad tilläggsutbildning Yrkes- och specialyrkesexamina, t.ex. för massörer och vildmarksguider, är en central del av yrkesinriktad tilläggsutbildning. Genom att kontakta folkhögskolan får man lättast information om denna utbildning. En sammanfattning av folkhögskolornas yrkesutbildning finns på sid 19. Läroavtalsutbildning Läroavtalsutbildning lämpar sig både för unga och vuxna och den är ett flexibelt sätt att inhämta yrkesfärdighet och avlägga grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen vid sidan av arbetet. Inlärning i arbetet kompletteras med teoretiska studier. I vissa folkhögskolor kan du avlägga yrkesexamen som läroavtalsutbildning. Mera information: (på finska) u t b i l d n i n g fö r s ä r s k i l da gr u p p e r Specialutbildning Av folkhögskolorna har två specialutbildning (Kuurojen kansanopisto och Lehtimäen opisto). Därtill arrangeras utbildning för specialgrupper i flera andra folkhögskolor. Utbildning för invandrare Flera folkhögskolor arrangerar specialutbildning för invandrare och de är välkomna att ta del av skolans övriga utbildning. Via den gemensamma elevintagningen eller via folkhögskolornas egna ansökningsmetod kan man söka till examensinriktad grundutbildning eller påbyggnadsutbildning, utbildning som förbereder grundläggande yrkesutbildning, yrkesutbildning samt integrationsbefrämjande invandrarutbildning som en del av den fria bildningen. En del folkhögskolor kan också erbjuda utbildning för vuxna invandrare. Fråga mer om studieprogrammen samt om boende och exaktare ansökningsbefarande direkt från skolan eller besök deras hemsidor. s t u d e r a n d e Folkhögskolorna står öppna för alla; någon övre åldersgräns finns inte! Inträdeskraven varierar enligt studielinje: vanligtvis förutsätts antingen grundutbildning eller gymnasium eller motsvarande kunskaper. På folkhögskolan möter du studerande från alla delar av landet - och från utlandet. Till sin ålder, sina erfarenheter, sin världsuppfattning och till sina vanor är de alla olika. Att bo tillsammans utvecklar ens sociala färdigheter, lär ansvarstagande, gemenskap och livskompetens. Utländska studerande Folkhögskolorna kan ta emot utländska studerande, men bara i vissa folkhögskolor är det möjligt att studera på engelska. Om studeranden kommer utanför EU eller Norden behövs ett särskilt uppehållstillstånd för studier vid en folkhögskola, som bör införskaffas i den sökandes hemland. Om en sökande har godkänts som studerande till en folkhögskola måste han/hon betala skolan en förhandsavgift - eller i flesta fall hela studie- och kost- och logiavgiften förrän han/hon kommer till Finland. De som söker studieplats kan ta direkt kontakt med folkhögskolan och be om ansökningsblanketter. h u r sö k e r ma n si g t i l l f o l k h ö g s k o l a n 8 Ansökningstiderna till folkhögskolans fria linjer varierar beroende på skola och linje. Ansökan kan vara fri till formen eller med skolans ansökningsblankett. Noggrannare anvisningar finns i den här broschyren under varje folkhögskolas basinformation. Man kan också ringa direkt till folkhögskolan. Ansökningstiderna till utbildningarna som startar på hösten är på våren och sommaren. Till utbildningar som sker på vårterminen söks på hösten eller i början av året. Till vissa linjer görs antagningen i den ordning ansökningarna har kommit in och till vissa linjer förekommer lämplighetstester eller inträdesförhör. Fråga skolan när ansökningstiden går ut! Det lönar sig att fråga efter ledif o l k h ö g s k o l a n so m sp r å n g b r ä d a

Opiskele Kansanopistossa. opinnot 2013-2014. folkhögskolstudier. kansanopistot.fi folkhogskolor.fi

Opiskele Kansanopistossa. opinnot 2013-2014. folkhögskolstudier. kansanopistot.fi folkhogskolor.fi Opiskele Kansanopistossa opinnot 2013-2014 folkhögskolstudier kansanopistot.fi folkhogskolor.fi kaverit alkio-henki opintotuki Aloita yliopisto- tai amk-opintosi ilman pääsykokeita! aloita opinnot Elo-

Lisätiedot

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd 2013/14 Kelan opintoetuustilasto FPA-statistik Studieförmåner Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan opintoetuustilasto

Lisätiedot

Folkhögskolan 2/2008. Mun juttu meidän juttu Min grej vår grej

Folkhögskolan 2/2008. Mun juttu meidän juttu Min grej vår grej k a n s a n o p i s t o Folkhögskolan 2/2008 Mun juttu meidän juttu Min grej vår grej 80 kansanopisto - folkhögskolan Folkhögskolan 2/2008 80. vuosikerta/årgång 2/2008 mun juttu meidän juttu min grej vår

Lisätiedot

Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen

Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen ANNIKA PELTONIEMI Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen Seminaariraportti Seminarierapport VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 200 III Julkaisija Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33 Opetusministeriön

Lisätiedot

Ansökningsguide www.opintopolku.fi l www.studieinfo.fi 24.2. 17.3.2015

Ansökningsguide www.opintopolku.fi l www.studieinfo.fi 24.2. 17.3.2015 Hakuopas Ansökningsguide www.opintopolku.fi l www.studieinfo.fi 24.2. 17.3.2015 2015 HUOM! Virhe painetussa oppaassa sivulla 9, Lukiokoulutuksen valintaperusteet. Turun ammatti-instituutti l Åbo yrkesinstitut

Lisätiedot

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 www.foregangarna.fi INNEHÅLL Verksamhetsledarens årsöversikt... 3 Resurscentret Föregångarna... 4 Uppdrag, syfte och målsättning... 4 Värdegrund... 4 Organisation... 4

Lisätiedot

JYTYN JÄSENEN OPAS. Jytys medlemsguide 2013

JYTYN JÄSENEN OPAS. Jytys medlemsguide 2013 JYTYN JÄSENEN OPAS Jytys medlemsguide 2013 SÄILYTÄ! SPARA! JYTYN JÄSENENÄ saat työelämääsi ja arkeesi liittyviä monipuolisia etuja palkkaustasi ja muita työsuhteen ehtojasi edistetään aktiivisesti luottamusmies

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL

YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL 2010 YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL yliopistojen valintaopas universitetens urval 2010 pikahakemisto/snabbregister AALTO-YLIOPISTO................................ 22 aalto-yliopiston KAUPPAKORKEAKOULU...

Lisätiedot

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPINNOT HÖGSKOLESTUDIER

KORKEAKOULUOPINNOT HÖGSKOLESTUDIER 2009 2011 KORKEAKOULUOPINNOT HÖGSKOLESTUDIER korkeakouluopinnot högskolestudier 2009 2011 Tietoja korkeakouluopintoja suunnitteleville Uppgifter för dem som är intresserade av högskolestudier Julkaisija

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

Opettajat Suomessa 2008. Lärarna i Finland 2008. Toimittanut Timo Kumpulainen

Opettajat Suomessa 2008. Lärarna i Finland 2008. Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2008 Lärarna i Finland 2008 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2008 Lärarna i Finland 2008 Opetushallitus Graafinen suunnittelu: Pirkko Linkola ISBN 978-952-13-3974-5 (nid.)

Lisätiedot

Oppilaitostilastot 2012. Koulutus 2013 Utbildning Education

Oppilaitostilastot 2012. Koulutus 2013 Utbildning Education Oppilaitostilastot 2012 Koulutus 2013 Utbildning Education Koulutus 2013 Utbildning Education Oppilaitostilastot 2012 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Oppilaitostilastot

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

JYTYN JÄSENEN OPAS JYTYS MEDLEMSGUIDE

JYTYN JÄSENEN OPAS JYTYS MEDLEMSGUIDE 2014 JYTYN JÄSENEN OPAS JYTYS MEDLEMSGUIDE SÄILYTÄ! SPARA! JYTYN JÄSENENÄ saat työelämääsi ja arkeesi liittyviä monipuolisia etuja palkkaustasi ja muita työsuhteen ehtojasi edistetään aktiivisesti luottamusmies

Lisätiedot

JÄSENENÄ JYTYSSÄ Medlem i Jyty 2015

JÄSENENÄ JYTYSSÄ Medlem i Jyty 2015 JÄSENENÄ JYTYSSÄ Medlem i Jyty 2015 WWWJYTYLIITTOFI ME YHDESSÄ OLEMME LIITTO Me Jytyssä teemme monilla eri aloilla, monissa eri ammateissa, kaikille tärkeää ja arvokasta työtä. Me autamme ja tuemme toisiamme

Lisätiedot

AVOIN VERKKO LUO UUDENLAISTA DEMOKRATIAA s. 29 ALLT AVHANDLAS VIA NÄTET sid 10 2/2010. Folkhögskolan. Sosiaalinen media Social media

AVOIN VERKKO LUO UUDENLAISTA DEMOKRATIAA s. 29 ALLT AVHANDLAS VIA NÄTET sid 10 2/2010. Folkhögskolan. Sosiaalinen media Social media AVOIN VERKKO LUO UUDENLAISTA DEMOKRATIAA s. 29 ALLT AVHANDLAS VIA NÄTET sid 10 k a n s a n o p i s t o Folkhögskolan 2/2010 Sosiaalinen media Social media 82 Folkhögskolan kansanopisto - folkhögskolan

Lisätiedot

Opintotuen rakenteen kehittäminen

Opintotuen rakenteen kehittäminen Koulutus Opintotuen rakenteen kehittäminen Toisen asteen opintotuen ja opiskelijoiden asumisen tukemisen kehittämislinjaukset Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:8 Opintotuen

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

Sisällysluettelo. KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4

Sisällysluettelo. KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4 1 + T 9 A C f G8 n 6 T y 4 K 6 $ x 0 p @ 2 Sisällysluettelo KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4 Aikuisten ammatillinen koulutus 6 Edupoli 7 Hyria 8 Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Kesälukiot 2010. Sommargymnasier. Summer High School Association. Sommargymnasiesamfundet. Kesälukioseura

Kesälukiot 2010. Sommargymnasier. Summer High School Association. Sommargymnasiesamfundet. Kesälukioseura Kesälukiot 2010 Sommargymnasier Kesälukioseura Sommargymnasiesamfundet Summer High School Association Kesälukiot 2010 SOMMARGYMNASIER Yleiskesälukiot Tuusulanjärven kesälukio 7. 18.6. Järvenpää 8 Lohjan

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet. Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan s. 4. Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet s.

Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet. Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan s. 4. Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet s. Cc: 2/2007 Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet TEEMANA kansainvälisyys TEMA: Internationalisering Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan s. 4 Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet s. 7

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot

OSAAJA. Teemana nuorten oppisopimus. Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7. Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011

OSAAJA. Teemana nuorten oppisopimus. Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7. Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011 OSAAJA Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011 Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7 Teemana nuorten oppisopimus Janne Louhelainen opiskelee Teatteri Jukossa oppisopimuksella. Työpaikkakouluttajana

Lisätiedot

Tervetuloa kurseille! Välkommen på kurs! Kurssiohjelma kevät 2015 Kursprogram, våren 2015 ILMOITTAUTUMINEN. Liikuntapalvelut Idrottsservice.

Tervetuloa kurseille! Välkommen på kurs! Kurssiohjelma kevät 2015 Kursprogram, våren 2015 ILMOITTAUTUMINEN. Liikuntapalvelut Idrottsservice. Liikuntapalvelut Idrottsservice s 12 Kurssiohjelma kevät 2015 Kursprogram, våren 2015 Tervetuloa kurseille! Välkommen på kurs! ILMOITTAUTUMINEN Kevätkaudella alkaville uusille kursseille voit ilmoittautua

Lisätiedot