Opiskele kansanopistossa Opinnot Folkhö gskolstudier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskele kansanopistossa Opinnot 2012 2013 Folkhö gskolstudier 2012 2013"

Transkriptio

1 Opiskele kansanopistossa Opinnot Folkhö gskolstudier

2 OSAA JA JALOSTA TAIDOT LAAJASALOSTA KOULUTUSOHJELMA VIESTINNÄN KOULUTUS: CROSSMEDIATOIMITTAJA, LEHTITOIMITTAJA, RADIOTOIMITTAJA, URHEILUTOIMITTAJA TAITEEN KOULUTUS: NÄYTTELIJÄNTYÖ, KUVALLINEN VIESTINTÄ JA GRAAFINEN SUUNNITTELU, LAULUSOLISTI, MUSIIKKITEATTERI JA OOPPERA, ELOKUVA, KIRJAILIJA YLIOPISTOON SUUNTAAVA KOULUTUS: TAIDETERAPIA JA PEDAGOGIIKKA, LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA, KEHITYSYHTEISTYÖ JA KANSAINVÄLISYYS AMMATILLINEN KOULUTUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJA, SUNTIO MUU MONIPUOLINEN KOULUTUSTARJONTAMME: HOIVA- JA VANHUSTYÖN KOTIAVUSTAJAKURSSI, IDEA-LINJA TULEVAISUUDEN SUUNNITTELUUN, SUOMI-KYLPY MAAHANMUUTTAJILLE, SIJAISKANTTORI, SIELUNHOITO, SAARNAKURSSI, KEHITYSVAMMAISTEN MUSIIKKIKURSSIT, LÄHETYSTYÖNTEKIJÄ, TAIDEMAALAUS, PITSINNYPLÄYS TV- JA RADIOSTUDIOT. OPISKELE JA ASU HELSINGISSÄ METRON LÄHELLÄ MEREN RANNALLA. LYHYTKURSSEJA ELÄMÄN ERI ALUEILTA L A A J A S A L O N OPISTO

3 Opiskele kansanopistossa Opinnot Folkhö gskolstudier s u o m e n k a n s a n o p i s t o y h d i s t y s r.y. f i n l a n d s f o l k h ö g s k o l f ö r e n i n g r.f. Annankatu 12 A Helsinki puhelin: +358 (0) Fax: +358 (0) Annegatan 12 A Helsingfors telefon: +358 (0) telefax: +358(0)

4 s i s ä lt ö i n n e h å l l Kansanopisto ponnahduslaudaksi 3 Folkhögskola som språngbräda 7 Kansanopistot alueittain / Folkhögskolorna enligt region 10 Kartta / Karta 11 Kansanopisto-opetus koulutusmuodoittain 12 Folkhögskolundervisning enligt utbildningsform 12 Lukuvuotta lyhyemmät opintojaksot / Linjer som är kortare än ett läsår 23 Kansanopisto-opinnot A Å / Folkhögskolstudier A Å 26 Avoin yliopisto-opetus kansanopistoissa 107 Öppen universitetsundervisning i folkhögskolorna 107 Opiskelijakortti bussia ja junaa varten / Studentkort för buss och tåg 110 Pohjoismaiset kansanopistostipendit / Nordiska folkhögskolstipendier 111 Briefly in English 112 Kansi ja taitto: Marja-Liisa Laitala Kuvat: Alexander Zach Toimitus: Sari Virtanen ja Larry Kärkkäinen Paino: Oriveden Kirjapaino 2012 ISSN

5 KANSANOPISTO PONNAHDUSLAUDAKSI: kansanopisto avaa uusia ulottuvuuksia myös Sinulle Opistolla kun eletään, hengitellään ja tehdään yhdessä asioita, niin asiat tarttuvat. (kansanopiston opiskelija) Kansanopisto on monipuolista koulutusta tarjoava aikuisoppilaitos. Kansanopistokoulutus toimii hyödyllisenä siirtymä- ja nivelvaiheena sekä nuorille että aikuisille. Kansanopistot järjestävät pitkäkestoista, vähintään kahdeksan viikkoa kestävää koulutusta eli linjoja ja lyhytkursseja. Sisäoppilaitoksina ne ovat tehokkaita ja joustavia: kokonaisvaltainen oppiminen, opintojen henkilökohtainen ohjaus ja yhteisöllisyys muodostavat opetuksen kulmakiven. Opiskelu, asuminen ja vapaa-aika rytmittyvät mielekkääksi kokonaisuudeksi. Kansanopisto tarjoaa vaihtoehdon, auttaa yksilöä toteuttamaan omia mahdollisuuksiaan. Kansanopisto haluaa myös lisätä hänen tietoisuuttaan, kriittisyyttään ja vastuutaan yhteiskunnan jäsenenä sekä antaa hänelle välineitä oman elämänsä hallintaan. Opiskelu kansanopistossa on kokonaisvaltaista: teorian ohella korostuu käytäntö, opiskelun ohella elämä, tiedollisten tavoitteiden ohella sosiaaliset taidot. Suomessa toimii 90 kansanopistokampusta, joilla on 83 ylläpitäjää. Kampuksia on eri puolilla maata Ahvenanmaalta Rovaniemelle. Näistä 18 on ruotsinkielisiä. Taustayhteisön ja luonteensa mukaan opistot voidaan jakaa neljään ryhmään: sitoutumattomat, kristilliset, yhteiskunnalliset ja erityisopistot. Useimmat opistot ovat yksityisiä; kaikki saavat lakisääteistä valtionapua ja ovat opetusviranomaisten valvonnassa. Sisäoppilaitosmuodon lisäksi kansanopistolle on ominaista aatteellinen ja pedagoginen vapaus. Opisto voi itse määritellä opetussisältönsä ja kasvatustavoitteensa. Kansanopistossa on mahdollista perinteisestä lukujärjestysajattelusta poikkeava opiskelu, joka ylittää luokkahuoneen rajat. Erilaiset tapahtumat ja opiskelijoiden omat projektit antavat kokemusta yhteistyöstä, suunnittelusta ja vastuusta. Työvuoteen voi kuulua harjoittelujaksoja, opintokäyntejä, retkiä ja matkoja, myös ulkomaille. Yhteiset hankkeet murtavat rooleja, lähentävät opiskelijoita toisiinsa, opettajiin ja muuhun henkilökuntaan. k a n s a n o p i s t o -op i n n o t Kansanopistojen pitkäkestoinen koulutus kestää useimmiten syksystä kevääseen. Näiden lukuvuoden kestävien linjojen lisäksi tarjolla on myös yhden lukukauden tai sitä lyhyemmän ajanjakson kestävää koulutusta. Näistä löydät lisätietoa sivulta 23. Opetus on useimmiten yleissivistävää eli vapaatavoitteista kuten kieliä, taideaineita tai viestintää. Useimmissa kansanopistoissa voi opiskella myös avoimen yliopiston aineita, katso sivu 107. Vapaatavoitteisen koulutuksen lisäksi monet kansanopistot järjestävät myös peruskoulu- ja lukio-opetusta sekä ammatillista koulutusta. Ammatillista peruskoulutusta, ammattiin valmistavia opintoja sekä ammatillista lisäkoulutusta on tarjolla sekä nuorille että aikuisille. Ammattiin valmistavat linjat kestävät yleensä useamman vuoden. Erityisille kohderyhmille tarkoitettu koulutus löytyy sivulta 21, jolta löytyy myös maahanmuuttajakoulutus. vapaatavoitteinen koulutus Pääosa kansanopistojen koulutuksesta on vapaatavoitteista ja yleissivistävää. Voit opiskella esimerkiksi kieliä ja kansainvälisyyttä, perehtyä käsillä tekemiseen tai kirjoittamiseen, paneutua kuvataiteisiin, teatteriin, valokuvaukseen, musiikkiin, journalismiin tai laajentaa yhteiskunnallista ja eettistä yleissivistystä. Opiston tarjonnasta voi usein yhdistellä eri aineita. Vapaatavoitteisten opintojen aihepiiriluettelo alkaa sivulta 12. Osa kansanopistojen vapaatavoitteisesta koulutuksesta on ammattisivistävää: opiskelijat saavat tietyn alan perustietoja ja -taitoja, jotka antavat pohjan varsinaiselle ammattikoulutukselle. Samalla ammattisivistävä koulutus toimii ammatinvalinnan ohjauksena, helpottaa ja edistää jatko-opintoihin hakeutumista. Tällaista koulutusta tarjoavat muun muassa matkailu-, valokuvaus-, teatterija kasvatusalojen linjat. Useimmat kansanopistot tarjoavat myös avoimen yliopiston opintoja. Suurin osa opetustarjonnasta on eri oppiaineiden perusopintoja, mutta monissa aineissa voi opiskella myös pidemmälle. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi yliopistoihin ns. avoimen yliopiston väylän kautta. k a n s a n o p i s t o po n n a h d u s l a u d a k s i 3

6 t u t k i n totavo i t t e i n e n k o u l u t u s Kansanopistojen perusopetuksessa ja lukio-opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen vahvistamia valtakunnallisia opetussuunnitelmia. Perusopetus Perusopetusta järjestetään noin 30 kansanopistossa. Näissä voi suorittaa koko perusopetuksen (peruskoulun) oppimäärän tai korottaa yksittäisiä arvosanoja. Osa opistoista järjestää myös perusopetuksen lisäopetusta eli niissä on niin sanottu kymppiluokka. Kymppiluokka Kymppiluokalla voi korottaa yksittäisiä arvosanoja. Opiskelijan kanssa yhteistyössä laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Samalla voi selkeyttää tulevaisuudensuunnitelmiaan ja kehittää opiskeluvalmiuksiaan. Kansanopistokymppi tarjoaa tuettua opiskelua ja elämänhallintaa, opiskelua pienryhmissä sekä kannustavan opiskeluilmapiirin ja asumisen opistolla. Yhteenveto kansanopistojen perusopetuksesta ja kymppiluokista on sivulla 19. Katso myös Lukio-opetus Muutamissa kansanopistoissa on ylioppilastutkintoaineiden suoritusmahdollisuus. Lukio-opetuksessa voi suorittaa lukion päästötodistuksen tai osia siitä sekä osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Kansanopistolukiot ovat aikuisten opetussuunnitelmaa noudattavia päivälukioita. Katso sivu 19. Katso myös ammatillinen koulutus Ammatillinen peruskoulutus Ammatilliset perustutkinnot ovat kolmivuotisia. Tutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Kansanopistoissa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon kuten esimerkiksi audiovisuaalisen viestinnän, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen tai lapsi- ja perhetyön perustutkinnon. Joissakin opistoissa ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Joissain tapauksissa tutkintoja voi opiskella myös monimuotokoulutuksena. Ammatillinen lisäkoulutus Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat keskeinen osa ammatillista lisäkoulutusta. Tietyissä kansanopistoissa voi suorittaa esimerkiksi erä- ja luonto-oppaan, hierojan, suntion tai veneenrakentajan ammattitutkinnon. Koulunkäyntiavustajan ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ammattitutkinnot ovat yhdistyneet koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnoksi. Esimerkkejä erikoisammattitutkinnoista ovat johtamisen tai vanhustyön erikoisammattitutkinnot. Tarkemmat tiedot ammatillisen koulutuksen sisällöistä, opiskelusta ja asumisesta ovat saatavissa tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisina koulutusta antavista oppilaitoksista. Opistojen yhteystiedot löytyvät tämän esitteen sivuilta. Katso kansanopistojen tarjoaman ammatillisen koulutuksen yhteenveto alkaen sivulta 19. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on sekä nuorille että aikuisille soveltuva joustava tapa hankkia ammattitaito ja suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto työn ohessa. Työssä oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Joissakin kansanopistoissa voit suorittaa ammatillisia tutkintoja oppisopimuskoulutuksena. Lisätietoja: > Minne hakisin > Aikuiskoulutukseen? > Oppisopimuskoulutus e r i t y i s t e n k o h d e r y h m i e n k o u l u t u s Erityisopetus Kansanopistoista kaksi (Kuurojen kansanopisto ja Lehtimäen opisto) on erityisopistoja. Lisäksi useassa muussa kansanopistossa järjestetään erityistukea tarvitsevien ryhmien koulutusta. Maahanmuuttajakoulutus Monet kansanopistot järjestävät erityiskoulutusta maahanmuuttajille ja he ovat tervetulleita osallistumaan opistojen muuhun opetukseen. Opistojen oman hakumenettelyn ja joissain tapauksissa yhteishaun kautta hakeudutaan opiskelemaan peruskoulututkintoa tai peruskoulun lisäopetusta, ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta, ammatillista koulutusta sekä kotoutumista edistävää vapaatavoitteista maahanmuuttajakoulutusta. Useiden opistojen maahanmuuttajakoulutuksen valikoimaan kuuluu myös aikuisten maahanmuuttajien koulutusta. Kysy lisää opinto-ohjelmasta ja asumisesta sekä tarkempi hakumenettely suoraan opistosta tai tutustu opiston kotisivuihin. o p i s k e l i j at Kansanopisto on avoin kaikille; yläikärajaa ei ole! Pääsyvaatimukset ovat linjakohtaisia: yleensä edellytetään joko peruskoulun oppimäärä tai lukio tai lukiota vastaavat tiedot. Kansanopistossa tapaa ihmisiä eri puolilta maata myös ulkomailta. Opiskelijoiden ikärakenne, kokemukset, maailmankatsomukset ja tottumukset vaihtelevat. Yhdessä asuminen kehittää opiskelijan persoonallisuutta ja sosiaalisia taitoja, opettaa vastuun ottamista, yhteisöllisyyttä ja elämänhallintaa. Ulkomaalaiset opiskelijat Kansanopistot voivat ottaa vastaan ulkomaalaisia opiskelijoita mutta vain joissakin opistoissa on mahdollista opiskella englanniksi. Jos hakija tulee EU- tai Pohjoismaiden ulkopuolelta, hänen on hankittava oleskelulupa kotimaastaan. Kun hakija on hyväksytty johonkin kansanopistoon, hänen on maksettava ko. opistolle ennakkomaksu, useimmissa tapauksissa koko opinto- ja täysihoitomaksu, jo ennen Suomeen tuloa. Opiskelijaksi hakeutuvan kannattaa ottaa suoraan yhteyttä haluamaansa opistoon ja pyytää hakulomakkeita. h a k e m i n e n Hakuajat kansanopistojen vapaatavoitteiseen koulutukseen ovat opisto- ja linjakohtaisia. Hakeminen tapahtuu joko vapaamuotoisella hakemuksella tai opiston hakulomakkeella. Tarkemmat ohjeet sekä tiedot hakemukseen tarvittavista liitteistä saat joko tästä oppaasta opistojen koulutusten yhteydestä, opistojen kotisivuilta tai suoraan opistolta. Syksyllä alkaviin koulutuksiin hakuajat ovat keväällä ja kesällä. Kevätkaudella alkaviin koulutuksiin haetaan syksyllä tai vuoden alussa. Joillekin linjoille opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja joillekin järjestetään soveltuvuustestit tai pääsykokeet. Hakuajan päättyminen on syytä tarkistaa opistosta. Peruutuspaikkoja kannattaa aina kysyä! Vuoden vaiheessa monet opistot järjestävät täydennyshakuja 4 k a n s a n o p i s t o po n n a h d u s l a u d a k s i

7 Lukiolinjoille haetaan yleensä yhteishaun kautta mutta myös suoraan opistolle osoitetulla hakemuksella. Tarkemmat tiedot hakumenettelystä ovat tässä esitteessä kunkin linjan yhteydessä. Toisen asteen ammatilliseen peruskoulutukseen haetaan yhteishaun kautta. Yhteishaku tapahtuu sähköisesti, lisätietoja osoitteesta o p i s k e l u k u s ta n n u k s e t Vapaatavoitteisten linjojen opintomaksut sisältävät opetuksen lisäksi usein ruoan, mahdollisen asumisen opiston asuntolassa sekä tarvittaessa muut palvelut kuten materiaalihankinnat. Maksut vaihtelevat linjoittain ja opistoittain. Tietoja viikko- ja lukukausihinnoista löydät tästä oppaasta opistotietojen alta tai kysymällä suoraan opistolta. Perusopetuksen koko oppimäärän suorittaminen kansanopistossa on opiskelijalle pääsääntöisesti maksutonta. Arvosanojen korottajat ovat ns. aineopiskelijoita eivätkä he ole oikeutettuja opintotukeen. Useilla opistoilla on oikeus järjestää perusopetuksen lisäopetusta eli ns. kymppiluokka. Lisäopetus on maksutonta niille kymppiluokan aloittaville, jotka ovat saaneet päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. Lukio-opetus on maksutonta lukion koko oppimäärän suorittaville. Aineopiskelijoilta peritään sen sijaan maksuja. Kansanopistojen antama ammatillinen peruskoulutus on pääosin maksutonta. Ammatillisen koulutuksen tutkinnoista perittävistä maksuista saa tietoa koulutusta antavista oppilaitoksista. Maksut ja opintososiaalisten etuuksien laajuus on aina syytä tarkistaa opistosta ennen opintojen aloittamista. Kansanopistojen pitkäkestoisessa koulutuksessa opiskelevat ovat tietyissä tapauksissa oikeutettuja opiskelijahintaisiin matkalippuihin. Lue lisää sivulta 110. Opintosetelit Kansanopisto on hyvä valinta aikuisopiskelijalle. (lasten ja nuorten erityisohjaajaksi opiskeleva) Opintosetelirahoituksen avulla useat kansanopistot pystyvät tarjoamaan joko alennusta opintomaksuihin tai kokonaan maksuttomia opintoja. Opetushallituksen kansanopistoille myöntämä opintosetelityyppinen avustus mahdollistaa opintomaksujen alennukset määrätyille opiskelijaryhmille. Näitä ryhmiä ovat 1) peruskoulunsa päättänet nuoret ilman jatko-opiskelupaikkaa 2) maahanmuuttajat, 3) työttömät, 4) henkilöt, joilla on alhainen pohjakoulutus tai 5) jotka kokevat oppimisvaikeuksia. Peruskoulun päättäneillä nuorilla tarkoitetaan alle 20-vuotiaita nuoria, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa. Avustuksella tuetaan näiden ryhmien koulutukseen hakeutumista. Kysy tarkemmin Suomen Kansanopistoyhdistyksestä tai osoitteesta o p i n t o t u k i Lisätietoja: Opintotukea myönnetään päätoimisten opintojen ajaksi. Opintojen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan (8) viikkoa. Opintotuen tarkoituksena on turvata opiskeluaikaisen toimeentulon rahoitus siltä osin kuin rahoitusta ei katsota vanhempien velvollisuudeksi tai toimeentuloa ei ole muulla tavoin turvattu. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Opintoraha on veronalaista tuloa. Opiskelijan asumismuoto ja perhesuhteet ratkaisevat, kuuluuko hän asumislisän vai yleisen asumistuen piiriin. Opintorahan määrä riippuu iästä, asumismuodosta, siviilisäädystä ja tietyissä tilanteissa myös vanhempien tuloista. Suomessa opiskelevan asumislisä on 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista. Asumislisää maksetaan vain opiskelukuukausilta opiskeluasunnon asumismenoihin. Kansanopiston maksullisella linjalla opiskelevan, oppilaitoksen asuntolassa asuvan opiskelijan asumislisä on 88,87 euroa kuukaudessa. Asumislisän myöntämiselle on tiettyjä ehtoja. a i k u i s k o u l u t u s t u k i Lisätietoja: Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työtai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka: on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan (8) vuotta; on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua; jää palkattomalle opintovapaalle yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä opintojaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän ajan; ei saa opiskeluun muuta tukea. Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa. Opintojen tulee tukiaikana olla päätoimisia. Tukea maksetaan yhteensä enintään 18 kuukauden ajalta. Tuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää. Aikuiskoulutustuen myöntää Koulutusrahasto. s ov i t e lt u ai k u i s k o u l u t u s t u k i Jos henkilön opintovapaa-aika ei ole kokonaan palkatonta tai opiskelu on osaaikaista tai jaksoittaista (= opintovapaajaksot kestävät alle kaksi kuukautta), tukea haetaan soviteltuna aikuiskoulutustukena kalenterikuukausittain jälkikäteen. Tukea voi hakea jälkikäteen myös pidemmältä ajalta, jolloin kultakin kalenterikuukaudelta saadut tulot selvitetään tukea haettaessa erikseen. Lisätietoa: t y ö t t ö m ä n tu k i o m a e h t o i s e e n k o u l u t u k s e e n Työttömänä voi harjoittaa omaehtoisia opintoja, esim. suorittaa loppuun kesken jääneen tutkinnon. Työttömyysturvaa voi saada omaehtoiseen opiskeluun, jos on työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa; on täyttänyt 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä; jos hakijalla on työ- ja elinkeinotoimiston toteama koulutustarve; opiskelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa ja opinnot ovat päätoimisia TE-toimisto arvioi, ovatko opinnot sellaisia, että ne voidaan katsoa työnhakijan omaehtoiseksi opiskeluksi. TE-toimisto myös seuraa opintojen etenemistä. Omaehtoista opiskelua voidaan tukea opintojen keston ajan, mutta kuitenkin yhtä opintojen muodostamaa kokonaisuutta kohti enintään 24 kuukautta. TE-toimisto seuraa enimmäisajan kulumista. Lisätietoja: k a n s a n o p i s t o po n n a h d u s l a u d a k s i 5

8 Toisen asteen opintorahan kuukausimäärät euroissa (brutto): Studiestödets belopp i euro per månad (brutto) för andra stadiet: Avioliitossa tai elatusvelvollinen / Gift eller försörjningspliktig 246,00 Itsenäisesti asuva 20 vuotta täyttänyt / Studerande som fyllt 20 år och bor självständigt 246,00 Itsenäisesti asuva vuotias / åring som bor självständigt 246,00 C Itsenäisesti asuva 17-vuotias / 17-åringar som bor självständigt 100,00 B Vanhempansa luona asuva 20 v. täyttänyt / Studerande, fyllt 20 år och bor hos föräldrar 80,00 A Vanhempansa luona asuva vuotias / Studerande år, bor hos föräldrarna 38,00 B A voidaan korottaa vanhempien tulojen perusteella / kan höjas på basen av föräldrarnas inkomster B voidaan alentaa tai korottaa vanhempien tulojen perusteella / kan sänkas eller höjas på basis av föräldrarnas inkomster C voidaan alentaa vanhempien tulojen perusteella / kan sänkas på basen av föräldrarnas inkomster Toisen asteen opintolainan valtiontakauksen määrät (euroa/kuukausi): Beloppen av de statsgaranterade studielånen för studier på andra stadiet (euro/månad): Alle 18-vuotias / Under 18 år 160,00 18 vuotta täyttänyt / Fyllt 18 år 300,00 Aikuiskoulutustukea saava (kotimaassa opiskeleva) / Studerande med vuxenutbildningsstöd (i hemlandet) 300,00 Ulkomailla opiskeleva / Studerande utomlands 600,00 Lähde: Källa: Kela voi myöntää aikuiskoulutustukea saavalle opintotukilain mukaisen opintolainan valtiontakauksen, jos aikuisopiskelija saa aikuiskoulutustukea vähintään yhtäjaksoisen kahdeksan viikon ajan. Aikuiskoulutustuen lainatakauksen suuruus on 300 euroa kuukaudessa ulkomailla suoritettavissa opinnoissa kuitenkin 600 euroa kuukaudessa toisen asteen opinnoissa. FPA kan bevilja statsborgen för studielån till vuxenstuderande som får vuxenutbildningsstöd minst 8 veckor i följd. Borgensbeloppet är 300 euro per månad. För utlandsstudier är borgensbeloppet 600 euro per månad. Lähde: Källa: 6

9 FOLKHÖGSKOLAN SOM SPRÅNGBRÄDA: folkhögskolan öppnar nya dimensioner också för Dig Jag har lärt mig mycket nytt här och tycker att det är ett bra förberedande år för vidare studier. (studerande på linjen seriekonst och grafisk design) F olkhögskolan är en skola för vuxna. Folkhögskolutbildningen fungerar som en nyttig övergång både för unga och för vuxna. Folkhögskolorna erbjuder långa, minst åtta veckor varande utbildning dvs linjer och korta kurser I egenskap av internatskolor är de effektiva och flexibla: studierna, boendet, fritiden utgör tillsammans en meningsfull helhet. Personlig studievägledning och social gemenskap bildar en fin grund för studierna. Folkhögskolan erbjuder ett alternativ, hjälper individen att förverkliga egna möjligheter. Dagens folkhögskola vill mångsidigt utveckla individens personlighet, öka medvetenheten, fostra till kritik och samhällsansvar och ge alternativ för beslut om det egna livet. Folkhögskolorna betonar helheten. Teori och praktik är lika viktiga, livet och undervisningen följs åt och vid sidan av kunskaperna betonas sociala färdigheter. I Finland finns det 90 folkhögskolcampusar som har 83 upprätthållare. Det finns campusar i olika delar av landet från Åland till Rovaniemi. Av dessa är 18 svenskspråkiga. Med hänsyn till upprätthållare och inriktning kan folkhögskolorna indelas i fyra grupper: kristliga, obundna, organisationsägda och tre specialfolkhögskolor. De flesta upprätthålls av privata föreningar och stiftelser. De får alla lagstadgat statsbidrag och står under utbildningsmyndigheternas kontroll. Det som ger folkhögskolan dess prägel är, förutom internatet, dess ideologiska och pedagogiska frihet. I praktiken kan den enskilda folkhögskolan själv bestämma över målet och innehållet i undervisningen. Det är därför möjligt att stå för en undervisning som avviker från det vanliga schematänkandet, en flexibel undervisning som beaktar elevens behov. Olika evenemang och studerandenas gemensamma projekt ger erfarenheter av samarbete, planering och ansvar. Till läsåret hör praktik, exkursioner, utfärder och resor också till utlandet. De gemensamma projekten bryter ner rollföreställningar, för eleverna närmare varandra och närmare lärarna och den övriga personalen. f o l k h ö g s k o l e s t u d i e r Folkhögskolornas linjer är studieperioder, som sträcker sig oftast över en höstoch en vårtermin. Förutom linjer som sträcker sig över ett helt läsår finns det också kortare linjer. Mera information om dem finns på sid 23. Undervisningen är oftast allmänbildande dvs icke-examensinriktad utbildning såsom språk, konst, kommunikation. Många folkhögskolor erbjuder på sina linjer även en möjlighet till öppna universitetets studier, se närmare sid 107. Förutom linjerna inom fritt bildningsarbete ordnar flera folkhögskolor även grund-, gymnasie- och yrkesutbildning. Grundläggande yrkesutbildning, yrkesförberedande studier samt yrkesinriktad tilläggsutbildning erbjuds såväl för ungdomar och för vuxna. Linjer som leder till yrkesexamen samt yrkeshögskolestudier pågår vanligtvis flera år. Linjer för invandrare och studerande med specialbehov finns på sid 20. s t u d i e r in o m fr i t t b i l d n i n g s a r b e t e Folkhögskolornas utbildning består huvudsakligen av fritt bildningsarbete, allmänbildande studieperioder. På dessa linjer kan man studera t.ex. språk och internationalism, få en inblick i handarbete eller skrivande, fördjupa sig i bildkonst, teater, fotografering, musik, journalism eller utvidga sin samhälleliga eller etiska allmänbildning. Ofta har man också möjlighet till ämneskombinationer av studieutbudet. Förteckning över linjerna inom fritt bildningsarbete enligt ämne börjar på sid 12. En del av den fria bildningen är yrkesbildande. På linjer med denna inriktning ges baskunskaper i ämnet, som sedan ger en grund för vidare egentliga yrkesstudier. Denna utbildning är också ägnad att underlätta yrkesvalet och val av fortsatta studier. Utbildning av denna typ är bl.a. turism-, film- och vårdlinjerna. Största delen av folkhögskolorna erbjuder också öppna universitets studier. En majoritet av undervisningsutbudet utgörs av grundstudier i olika läroämnen men i flera ämnen kan man studera vidare. På basis av studier som avlagts vid öppna universitetet kan man söka som examensstuderande till universitet via den s.k. öppna universitetsleden. f o l k h ö g s k o l a n so m sp r å n g b r ä d a 7

10 e x a m e n s i n r i k ta d ut b i l d n i n g Både grundskol- och gymnasielinjerna följer de riksomfattande läroplaner som godkänts av Utbildningsstyrelsen. Grundskoleundervisning Grundskoleutbildning ordnas i cirka 30 folkhögskolor. I dessa kan man avlägga hela grundskoleutbildningens lärokurs eller höja enstaka vitsord inom tilläggsutbildningen. En del av folkhögskolorna erbjuder också tilläggsutbildning av grundskoleundervisningen, s.k. tionde klassen. Påbyggnadsundervisning Tionde klassen Man kan höja enstaka betyg på tionde klassen. För en studerande på tionde klassen uppgörs i regel en individuell läroplan. Samtidigt kan man reflektera över ens framtidsplaner och utveckla ens studiefärdigheter. Folkhögskoltiorna erbjuder studier i mindre grupper, en uppmuntrande studiemiljö, boende i internat och hjälper således den studerande att få ett bättre grepp om egen livssituation. En sammanfattning av folkhögskolornas grund- och påbyggnadsutbildning finns på sid 19. Se också Gymnasieutbildning Vissa folkhögskolorna erbjuder också möjlighet till prestation av studentexamensämnen. Gymnasieundervisning ges på särskilda gymnasielinjer. På en sådan linje kan man prestera gymnasiets avgångsbetyg samt delta i studentexamen på folkhögskolan. Folkhögskolgymnasierna är dagsgymnasier som följer studieplan för vuxna. Se sid 19. Här erbjuds man friheten att jobba självständigt och så får man handledning av kunniga lärare som stöder en genom skolåret inför vidare högre utbildning. (studerande på linjen bildkonst och konsthantverk) y r k e s u t b i l d n i n g Grundläggande yrkesutbildning De yrkesinriktade grundexamina är treåriga. Examina garanterar behörighet för fortsatta studier i yrkeshögskolor och universitet. På folkhögskolor kan avläggas t.ex. följande yrkesinriktade grundexamina: barnledare, ungdoms- och fritidsledare, artesan samt grundexamen inom turismbranschen. Yrkesinriktad tilläggsutbildning Yrkes- och specialyrkesexamina, t.ex. för massörer och vildmarksguider, är en central del av yrkesinriktad tilläggsutbildning. Genom att kontakta folkhögskolan får man lättast information om denna utbildning. En sammanfattning av folkhögskolornas yrkesutbildning finns på sid 19. Läroavtalsutbildning Läroavtalsutbildning lämpar sig både för unga och vuxna och den är ett flexibelt sätt att inhämta yrkesfärdighet och avlägga grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen vid sidan av arbetet. Inlärning i arbetet kompletteras med teoretiska studier. I vissa folkhögskolor kan du avlägga yrkesexamen som läroavtalsutbildning. Mera information: (på finska) u t b i l d n i n g fö r s ä r s k i l da gr u p p e r Specialutbildning Av folkhögskolorna har två specialutbildning (Kuurojen kansanopisto och Lehtimäen opisto). Därtill arrangeras utbildning för specialgrupper i flera andra folkhögskolor. Utbildning för invandrare Flera folkhögskolor arrangerar specialutbildning för invandrare och de är välkomna att ta del av skolans övriga utbildning. Via den gemensamma elevintagningen eller via folkhögskolornas egna ansökningsmetod kan man söka till examensinriktad grundutbildning eller påbyggnadsutbildning, utbildning som förbereder grundläggande yrkesutbildning, yrkesutbildning samt integrationsbefrämjande invandrarutbildning som en del av den fria bildningen. En del folkhögskolor kan också erbjuda utbildning för vuxna invandrare. Fråga mer om studieprogrammen samt om boende och exaktare ansökningsbefarande direkt från skolan eller besök deras hemsidor. s t u d e r a n d e Folkhögskolorna står öppna för alla; någon övre åldersgräns finns inte! Inträdeskraven varierar enligt studielinje: vanligtvis förutsätts antingen grundutbildning eller gymnasium eller motsvarande kunskaper. På folkhögskolan möter du studerande från alla delar av landet - och från utlandet. Till sin ålder, sina erfarenheter, sin världsuppfattning och till sina vanor är de alla olika. Att bo tillsammans utvecklar ens sociala färdigheter, lär ansvarstagande, gemenskap och livskompetens. Utländska studerande Folkhögskolorna kan ta emot utländska studerande, men bara i vissa folkhögskolor är det möjligt att studera på engelska. Om studeranden kommer utanför EU eller Norden behövs ett särskilt uppehållstillstånd för studier vid en folkhögskola, som bör införskaffas i den sökandes hemland. Om en sökande har godkänts som studerande till en folkhögskola måste han/hon betala skolan en förhandsavgift - eller i flesta fall hela studie- och kost- och logiavgiften förrän han/hon kommer till Finland. De som söker studieplats kan ta direkt kontakt med folkhögskolan och be om ansökningsblanketter. h u r sö k e r ma n si g t i l l f o l k h ö g s k o l a n 8 Ansökningstiderna till folkhögskolans fria linjer varierar beroende på skola och linje. Ansökan kan vara fri till formen eller med skolans ansökningsblankett. Noggrannare anvisningar finns i den här broschyren under varje folkhögskolas basinformation. Man kan också ringa direkt till folkhögskolan. Ansökningstiderna till utbildningarna som startar på hösten är på våren och sommaren. Till utbildningar som sker på vårterminen söks på hösten eller i början av året. Till vissa linjer görs antagningen i den ordning ansökningarna har kommit in och till vissa linjer förekommer lämplighetstester eller inträdesförhör. Fråga skolan när ansökningstiden går ut! Det lönar sig att fråga efter ledif o l k h ö g s k o l a n so m sp r å n g b r ä d a

11 ga studieplatser eller extra platser! Vid årsskiftet anordnar många folkhögskolor kompletteringsansökning till utbildningar. Noggrannare information om ansökningsprocessen finns vid ifrågavarande linje. Till andra stadiets yrkesinriktade grundutbildning söker man via gemensamma elevantagningen. Ansökningen görs via webben s t u d i e k o s t n a d e r Studieavgifterna för de fria linjerna inkluderar förutom undervisning också ofta måltider, eventuellt boende på internat samt vid behov annan service såsom materialanskaffningar. Avgifterna varierar enligt studielinjer och folkhögskolor. Information om vecko- och läsårsavgifter hittar du i denna broschyr vid folkhögskolornas basinformation eller genom att fråga direkt från skolan. Grundskolstudierna är oftast avgiftsfria för studeranden. Personer som höjer vitsord är s.k. ämnesstuderande och de studiesociala förmånerna gäller inte dem. I vissa folkhögskolor finns också en s.k. tionde klass (påbyggnadsundervisning). Påbyggnadsundervisningen är avgiftsfri för dem, som har fått avgångsbetyget under samma eller föregående år. Studierna på gymnasielinjen är avgiftsfria för de som avlägger hela lärokursen. Av ämnesstuderande erhålls dock avgifter. Den yrkesinriktade grundutbildningen i folkhögskolorna är huvudsakligen avgiftsfri. Information om de avgifter som uppbärs för yrkesexamina fås från utbildningsarrangörerna. Det är skäl att kontrollera avgifterna och de studiesociala förmånerna på folkhögskolan före studierna börjar. Studerande vid folkhögskolornas långa studielinjer är i vissa fall berättigade till studentrabatt vid resor. Läs mer på sid 110. s t u d i e s e d l a r Med hjälp av studiesedlar kan flera folkhögskolor erbjuda antingen rabatterade studieavgifter eller helt kostnadsfria studier. Den av Undervisningsstyrelsen beviljade studiesedelaktiga understöd möjliggör rabatterade studieavgifter för särskilda studerandegrupper. Till dessa grupper hör 1) invandrare, 2) arbetslösa, 3) personer med låg grundutbildningsnivå, 4) personer som har inlärningssvårigheter samt 5) ungdomar som avslutat grundskolan. Med ungdomar som avslutat grundskolan avses unga under 20 år som inte har en fortsättningsstudieplats. Med understödet hjälper man dessa grupper att söka sig till utbildning. Fråga närmare Finlands Folkhögskolförening eller www. folkhogskolor.fi. s t u d i e s t ö d Klassandan har varit väldigt bra och vi har också lärt oss mycket av varandra. (studerande på studielinjen med webbdesign och grafisk produktion) Mera information: Studiestöd kan beviljas studerande som bedriver heltidsstudier. Studierna bör vara minst åtta (8) veckor i följd. Avsikten med studiestödet är att det skall trygga den studerandes utkomst under studietiden till den del som finansieringen av studierna inte är föräldrarnas skyldighet eller utkomsten inte är tryggad på något annat sätt. Studiestödet omfattar en studiepenning, ett bostadstillägg och ett studielån med statsborgen. Studiepenningen och bostadstillägget är statsfinansierade bidrag, som månatligen betalas ut på den studerandes bankkonto. Studiepenningen är skattepliktig inkomst. Den studerande kan få bostadstillägg eller allmänt bostadsbidrag beroende på boendeform och familjeförhållanden. Studiepenningens storlek beror på ålder, typ av boende, civilstånd och i viss mån på föräldrarnas inkomst. För studerande i Finland är bostadstillägget 80 % av de godtagbara boendekostnaderna. Bostadstillägg beviljas endast för studiemånaderna och för boendekostnader för studiebostaden. Bostadstillägg för en studerande som studerar på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola och bor på skolans internat är 88,87 euro per månad. Beviljandet förutsätter att vissa villkor uppfylles. v u x e n u t b i l d n i n g s s t ö d Mera information: En vuxenstuderande som deltar i frivillig yrkesutbildning kan erhålla vuxenutbildningsstöd. Vuxenstuderanden ska vara anställd i arbets- eller tjänsteförhållande eller vara verksam som företagare och ska ha varit med i arbetslivet sammanlagt i minst åtta (8) år, ha varit anställd hos sin nuvarande arbetsgivare eller bedrivit företagarverksamhet under minst ett år innan studierna för vilka stöd betalas börjat, bli studieledig utan lön oavbrutet i minst två månader eller studera i kortare studieperioder eller på deltid under sammanlagt minst 43 dagar och inte få annat stöd för studierna. Stöd beviljas för studier som leder till examen samt till yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning vid läroanstalt under offentlig myndighet. Studierna ska under studieledigheten vara heltidsstudier. Stöd betalas under sammanlagt högst 18 månader. Stödbeloppet motsvarar den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningens belopp. Vuxenutbildningsstödet beviljas av Utbildningsfonden. j ä m k a t vu x e n u t b i l d n i n g s s t ö d Om personens studieledighetstid inte i sin helhet är utan lön eller om studierna pågår i perioder (= studielediga perioder som är kortare än två månader) eller på deltid, ska stöd sökas som jämkat vuxenutbildningsstöd kalendermånadsvis i efterhand. Mera information: s t ö d ti l l frivillig u t b i l d n i n g fö r ar b e t s l ö s a Som arbetslös kan du också studera på eget initiativ, exempelvis slutföra en examen som blivit på hälft. Du kan få arbetslöshetsskydd till frivilliga studier om du varit arbetslös arbetssökande hos TEbyrån (Arbets- och näringsbyrån), om du har fyllt 25 senast då studierna inleds, om du har ett av TE-byrån konstaterat utbildningsbehov, om du överenskommit om studierna i din sysselsättningsplan och om du studerar heltid. På TE-byrån avgörs om studierna är sådana att de kan betraktas som arbetssökandens frivilliga studier. TE-byrån följer också med hur studierna framskrider. Studierna kan stödjas i sin helhet men du kan få arbetslöshetsförmån som stöd för studierna för högst 24 månader per studiehelhet. TE-byrån följer med hur maximitiden uppnås. Mera information: f o l k h ö g s k o l a n so m sp r å n g b r ä d a 9

12 Kansanopistot alueittain Folkhö gskolorna enligt region e t e l ä-su o m i s ö d r a fi n l a n d l ä n s i - j a si s ä-su o m i v ä s t r a oc h in r e fi n l a n d i t ä-su o m i ö s t r a fi n l a n d 01. Aktiivi-Instituutti Helsinki 02. Borgå folkakademi 03. Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland / Hangö 04. Axxell City Helsingfors 05. Helsingin Evankelinen Opisto 06. Laajasalon opisto Helsinki 07. Itä-Hämeen opisto Hartola 08. Jaakkiman kristillinen opisto Ruokolahti 09. Jamilahden kansanopisto Hamina 10. Joutsenon Opisto 11. Kanneljärven Opisto Lohja 12. Kansanlähetysopisto Ryttylä 13. Kiljavan opisto 14. Kuurojen kansanopisto Helsinki 15. Kymenlaakson Opisto Anjalankoski 16. Lahden kansanopisto 17. Lärkkulla, Karis 18. Pekka Halosen akatemia Tuusula 19. Perheniemen evankelinen opisto Iitti 20. Raseborg-opisto Karjaa 21. Seurakuntaopisto Järvenpää 22. Siikaranta-opisto Espoo 23. Suomen Raamattuopisto Kauniainen 24. Suomen teologinen opisto Hanko 25. Työväen Akatemia Kauniainen 26. Valkealan kristillinen kansanopisto 28. Västra Nylands folkhögskola Karis 29. Axxell Kuggom 92. Axxell Överby Esbo 30. Alkio-opisto Korpilahti 31. Etelä-Pohjanmaan Opisto Ilmajoki 33. Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland / Vasa 34. Fria kristliga folkhögskolan Vasa 37. Iso Kirja -opisto Keuruu 38. Jyväskylän kristillinen opisto 39. Jämsän Kristillinen Kansanopisto 41. Karkun evankelinen opisto 42. Karstulan Evankelinen Kansanopisto 43. Kauhajoen evankelinen opisto 44. Kaustisen Evankelinen Kansanopisto 45. Keski-Pohjanmaan Opisto Kälviä 46. Keski-Suomen Opisto Suolahti 47. Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby 48. Kronoby folkhögskola 49. Axxell Lappfjärd 50. Lapuan kristillinen opisto 51. Lehtimäen opisto 54. Metallityöväen Murikka-opisto Terälahti 56. Norrvalla folkhögskola Vörå 57. Oriveden Opisto 59. Päivölän kansanopisto Valkeakoski 61. Svenska Österbottens folkakademi Yttermark 64. Voionmaan opisto Ylöjärvi l o u n a i s -su o m i s y d v ä s t r a fi n l a n d 32. Eurajoen kristillinen opisto 36. Lärkkulla, Houtskär 40. Kankaanpään opisto 52 Loimaan evankelinen kansanopisto 53. Länsi-Suomen opisto Huittinen 55. Muurlan Opisto 58. Paasikivi-opisto Turku 62. Turun kristillinen opisto 63. Varsinais-Suomen kansanopisto Paimio 65. Axxell Pargas 93. Axxell Brusaby Kimito 66. Itä-Karjalan Kansanopisto Punkaharju 67. Kiteen Evankelinen Kansanopisto 68. Lieksan kristillinen opisto 69. Otavan Opisto Mikkeli 70. Partaharjun Opisto Pieksämäki 71. Pohjois-Karjalan opisto Niittylahti 72. Pohjois-Savon opisto Kuopio 73. Portaanpään kristillinen opisto Lapinlahti 74. Koulutuskeskus Agricola Pieksämäki 75. Savonlinnan kristillinen opisto 76. Valamon kansanopisto Uusi-Valamo 91. Suomen Nuoriso-opisto Mikkeli p o h j o i s -su o m i n o r r a fi n l a n d 77. Haapaveden Opisto 78. Kainuun Opisto Paltamo 79. Kalajoen Kristillinen Opisto 80. Kuusamo-opisto 81. Limingan Kansanopisto 82. Pohjola-opisto Oulu 83. Raudaskylän Kristillinen Opisto Ylivieska 84. Reisjärven kristillinen opisto l a p p i l a p p l a n d 85. Peräpohjolan Opisto Tornio 86. Ranuan kristillinen kansanopisto 87. Rovala-Opisto Rovaniemi 88. Ylitornion kristillinen opisto 89. Pohjantähti-opisto Keminmaa l a n d s k a p e t ål a n d a h v e n a n m a a n ma a k u n ta 90. Ålands folkhögskola Finström

13 k a n s a n o p i s t o t al u e i t ta i n f o l k h ö g s k o l o r n a en l i g t re g i o n 11

14 Kansanopisto-opetus koulutusmuodoittain Folkhö gskolundervisning enligt utbildningsform Vapaatavoitteinen koulutus Utbildning med fri inriktning Kasvatus-, sosiaali- ja hoitoala Fostran, social- och vårdbranschen Avoimen yliopiston linja Pohjois-Karjalan opisto Ekspressiivinen taideterapiakoulutus Muurlan Opisto Elämyspedagogiikka Peräpohjolan Opisto Henkilökohtainen avustaja / Hoiva-avustaja Jaakkiman kristillinen opisto Karstulan Evankelinen Opisto Hoitotyön linja Loimaan evankelinen kansanopisto Kappro kasvatustieteen linja Rovala-Opisto Kasvatuksen ja opetuksen koulutusohjelma Jyväskylän kristillinen opisto Kasvatuksen ja vapaaajanohjauksen linja Partaharjun Opisto Kasvatus- ja ohjausalan linja Haapaveden Opisto Peräpohjolan Opisto Kasvatus- ja opetustyö Jyväskylän kristillinen opisto Kasvatus- ja sosiaaliala Lahden kansanopisto Kasvatusala Alkio-opisto Etelä-Pohjanmaan Opisto Eurajoen kristillinen opisto Raudaskylän Kristillinen Opisto Reisjärven kristillinen opisto Kasvatustiedettä ja viittomakieltä -linja Kuurojen kansanopisto Kasvatustieteet ja psykologia Alkio-opisto Helsingin Evankelinen Opisto Karstulan Evankelinen Opisto Loimaan evankelinen kansanopisto Turun kristillinen opisto Työväen Akatemia Kotiavustajakoulutus (iltakurssi) Laajasalon opisto Kriisiterapia ja sielunhoito Perheniemen evankelinen opisto Kurs i svenska med inriktning på vård och omsorg Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby Käsityökasvatuksen linja Kankaanpään opisto Käyttäytymistieteitten linja Joutsenon Opisto Lasten- ja kodinhoidon linja (Kotitalousopetus) Itä-Karjalan Kansanopisto Liikunnan ja kasvatusalan linja Haapaveden Opisto Logoterapiakoulutus Muurlan Opisto Muistihoitajakoulutus Kankaanpään opisto Ohjausalojen linja Rovala-Opisto Opeksi-linja Joutsenon Opisto Seikkailukasvatuslinja Kanneljärven Opisto Sielunhoitoterapeuttikoulutus Perheniemen evankelinen opisto Sosiaali- ja hoivatyön linja Alkio-opisto Sosiaali- ja terveysalan linja Reisjärven kristillinen opisto Taidekasvatus Portaanpään kristillinen opisto Taidepainotteinen kasvatustieteen linja Oriveden Opisto Työnohjaajakoulutus Muurlan Opisto VAKAVA-valintakoevalmennus Raudaskylän Kristillinen Opisto Vårdlinjen Fria kristliga folkhögskolan Yliopistoarvosanojen linja Peräpohjolan Opisto Kielet, kansainvälisyys ja matkailu Språk, internationalism och turism Around the world in 8 months Västra Nylands folkhögskola Baltisk kommunikation Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Hangö Englannin kieli Etelä-Pohjanmaan Opisto Joutsenon Opisto Lahden kansanopisto Länsi-Suomen opisto Perheniemen evankelinen opisto Päivölän Kansanopisto Espanjan kieli Päivölän Kansanopisto Finska Etelä-Pohjanmaan Opisto Västra Nylands folkhögskola 12 k a n s a n o p i s t o -op e t u s k o u l u t u s m u o d o i t ta i n

15 Global Communication Program Jämsän Kristillinen Kansanopisto Global utveckling och biståndsarbete Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Hangö Interkulturell kommunikation Borgå folkakademi Italian kielen opintolinja Etelä-Pohjanmaan Opisto Japanin kielen ja kulttuurin linja Joutsenon Opisto Kansainväliset opinnot Jämsän Kristillinen Kansanopisto Kansanlähetysopisto Työväen Akatemia Kansainvälispainotteinen kotitalousopetus/suomen kielen ja kulttuurin linja Itä-Karjalan Kansanopisto Kielet ja kansainvälisyys Alkio-opisto Kielet ja viestintä -linja Turun kristillinen opisto Kieli ja kulttuuri Työväen Akatemia Kielilinja Ranuan kristillinen kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Language & Communication Lärkkulla, Karis Matkaopaskoulu Päivölän Kansanopisto Opinnollinen aktiviteetti-, matkailu- ja kielilinja Itä-Karjalan Kansanopisto Ruotsia suomenkielisille Kronoby folkhögskola Västra Nylands folkhögskola Språk och turism Västra Nylands folkhögskola språklinje för finländare Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa Turkin kieli Länsi-Suomen opisto Venäjän kieli Etelä-Pohjanmaan Opisto Viittomakieli Kuurojen kansanopisto Turun kristillinen opisto Viittomakieli ja visuaalinen kommunikointi -linja Turun kristillinen opisto Volontärlinjen med intensivkurs i spanska Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby Käsityöt Handarbete och hantverk Craft ett år med olika hantverk Axxell, Kuggom linje med praktiska och skapande ämnen Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa Dekorationsmålning Axxell, Kuggom Hantverk Ålands folkhögskola Hyvinvointikäsityö Kankaanpään opisto Inredning och rumsplanering Västra Nylands folkhögskola Kasvua käsillä Koulutuskeskus Agricola Kipinä kädentaitojen koulutusohjelma Jyväskylän kristillinen opisto Käden taidot Kiteen Evankelinen Kansanopisto Lieksan kristillinen opisto Ranuan kristillinen kansanopisto Kädentaitojen ohjaaja, askarruttaja Kankaanpään opisto Käsityön erityistekniikoiden linja Karstulan Evankelinen Opisto Käytännön linja Jämsän Kristillinen Kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Lantlig heminredning Axxell, Kuggom Praktisk formgivning Kronoby folkhögskola Puutyöpaja Kuusamo-opisto Raita aikuisten käsityön taiteen perusopetus Lahden kansanopisto Sisustus Jyväskylän kristillinen opisto Kankaanpään opisto Kaustisen Evankelinen Opisto Slöjdtorget Kronoby folkhögskola Teknisten taitojen linja Jämsän Kristillinen Kansanopisto Traditionellt byggnadssnickeri Axxell, Kuggom Vanhojen huonekalujen entisöinti- ja verhoilulinja Kiteen Evankelinen Kansanopisto Vävlinjen Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Hangö Liikunta ja terveys Motion och hälsa Fysioterapia, hieronta, liikunta Eurajoen kristillinen opisto Kauhajoen evankelinen opisto Kaustisen Evankelinen Opisto Loimaan evankelinen kansanopisto Kaustislainen jäsenkorjauskoulutus Kaustisen Evankelinen Opisto Liikunnanohjauksen linja Peräpohjolan Opisto Liikunta - ja terveystieteet Helsingin Evankelinen Opisto Liikuntalinja Karstulan Evankelinen Opisto Keski-Pohjanmaan Opisto Partaharjun Opisto Luonto- ja erälinja Reisjärven kristillinen opisto Lääketiede Alkio-opisto Etelä-Pohjanmaan Opisto Itä-Hämeen opisto Länsi-Suomen opisto Turun kristillinen opisto Outdoor Academy Kronoby folkhögskola Personal Trainer Kauhajoen evankelinen opisto folkhögskolundervisning enligt utbildningsform 13

16 Liikunta ja terveys / Motion och hälsa Retkeilyn peruskurssi Karstulan Evankelinen Opisto Sea Adventure Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Hangö Sosiaali- ja terveysalalle suuntaavat opinnot Alkio-opisto Taekwon-Do -ohjaajanlinja Haapaveden Opisto Terveys- ja kuntoutusala Lahden kansanopisto Terveyskasvatuksen opintolinja Etelä-Pohjanmaan Opisto Terveysliikunta Alkio-opisto Pohjois-Karjalan opisto Urheiluhierojakoulu Kauhajoen evankelinen opisto Nuorten opintoihin ja elämään suuntaava koulutus Utbildning som förbereder ungdomars studier och livsbana Ammattistartti Koulutuskeskus Agricola Seurakuntaopisto HevonBreikki Keski-Suomen Opisto Idea-linja Laajasalon opisto Jatko-opintoihin suuntaava linja Jamilahden kansanopisto Kiteen Evankelinen Kansanopisto Kuurojen kansanopisto Kansanopistolinja Eurajoen kristillinen opisto Karkun evankelinen opisto Kaustisen Evankelinen Opisto Uusia tuulia elämänhallintaa erityisnuorille Kalajoen Kristillinen Opisto Uutta uraa -linja Partaharjun Opisto Seurakuntatyö ja teologia Församlingsarbete och teologi Andlig utveckling och ledarskap Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Hangö Bible Core Course -induktiivisen raamatuntutkimusmenetelmän peruskoulutus Perheniemen evankelinen opisto Diakoniatyön kurssi Suomen teologinen opisto English Line Iso Kirja -opisto Evankelistakoulutus Perheniemen evankelinen opisto Hope -Raamattukoulu Suomen teologinen opisto Kirkkomusiikkilinja (Sijaiskanttori) Eurajoen kristillinen opisto Kristillinen kansainvälisyyslinja Savonlinnan kristillinen opisto Lähetystyö Kansanlähetysopisto Suomen Raamattuopisto Nuorisotyölinja Kansanlähetysopisto Opetuslapseuskoulu Perheniemen evankelinen opisto Peruskurssi Iso Kirja -opisto Principle of Children and Youth Ministry Perheniemen evankelinen opisto Raamattuopinnot Iso Kirja -opisto Kansanlähetysopisto Karkun evankelinen opisto Suomen Raamattuopisto School of Worship Perheniemen evankelinen opisto Seurakuntatyö Iso Kirja -opisto Sielunhoidon koulutus Perheniemen evankelinen opisto Team Action -linja Iso Kirja -opisto Teologia Helsingin Evankelinen Opisto Kansanlähetysopisto Suomen Raamattuopisto Suomen teologinen opisto Turun kristillinen opisto Taide, kirjoittaminen, musiikki ja teatteri Konst, skrivande, musik och teater Artistiluokka Seurakuntaopisto Att skriva om sitt liv Axxell, City Avoin Ateljee Oriveden Opisto Bildkonst för vuxna (flerformsstudier) Västra Nylands folkhögskola NYAlinjen Ålands folkhögskola Omat polut -koulutus Karstulan Evankelinen Opisto Otetta elämään -linja Peräpohjolan Opisto Taitopaja Pohjola-opisto Tulevaisuuteen laukaten Pohjois-Savon opisto 14 k a n s a n o p i s t o -op e t u s k o u l u t u s m u o d o i t ta i n

17 Bildkonst och konsthantverk Västra Nylands folkhögskola Bändilinja Otavan Opisto Danskonst Västra Nylands folkhögskola Draama Helsingin Evankelinen Opisto Draamaa ja teatteria yhteisöissä Pohjois-Karjalan opisto Elokuvanäyttelijälinja Voionmaan opisto Elämä kirjaksi muistelutyön linja ikäihmisille Seurakuntaopisto English Drama Course Länsi-Suomen opisto Esittämistaiteen linja Suomen Nuoriso-opisto Firstclass Bandlinjen Axxell, Lappfjärd Gospellinja Karkun evankelinen opisto Ilmaisutaito Pohjantähti-opisto Pohjola-opisto In & vidare i teckning och måleri Axxell, City Kansanmusiikin linja Kaustisen Evankelinen Opisto Kirjoittaminen Etelä-Pohjanmaan Opisto Laajasalon opisto Oriveden Opisto Työväen Akatemia Kulttuurityö Lahden kansanopisto Kuvallinen ilmaisu Kymenlaakson Opisto Kuvataide Eurajoen kristillinen opisto Joutsenon Opisto Kauhajoen evankelinen opisto Kaustisen Evankelinen Opisto Kuusamo-opisto Lahden kansanopisto Limingan Kansanopisto Oriveden Opisto Paasikivi-Opisto Pekka Halosen akatemia Pohjois-Savon opisto Ranuan kristillinen kansanopisto Savonlinnan kristillinen opisto Varsinais-Suomen Kansanopisto Kuvataide ja urbaani kuva Helsingin Evankelinen Opisto Kuvataiteen ja visuaalisen viestinnän linja Pekka Halosen akatemia Käsikirjoittaminen Helsingin Evankelinen Opisto Oriveden Opisto Laulu Helsingin Evankelinen Opisto Keski-Pohjanmaan Opisto Lauluntekijä Helsingin Evankelinen Opisto Kaustisen Evankelinen Opisto Laulusolisti Laajasalon opisto Ljudteknik Axxell, Lappfjärd Luova Huilaus Varsinais-Suomen Kansanopisto ETOS ilmaisun iloa, taitoa ja oivalluksia Artistiluokka Musiikkilinja Näyttämötaiteen linja Teatteri- ja tanssiluokka LIMINGAN TAIDEKOULU Lukuvuosi KUVATAIDE-, VAPAA-, SARJAKUVA-, JA VALOKUVALINJA AVOIN YLIOPISTO KESÄKURSSIT 2012 puh tai ETOS folkhögskolundervisning enligt utbildningsform 15

18 Taide, kirjoittaminen, musiikki ja teatteri/konst, skrivande, musik och teater: Maskeeraus Etelä-Pohjanmaan Opisto Varsinais-Suomen Kansanopisto Mix! Fria kristliga folkhögskolan Musiikki Eurajoen kristillinen opisto Jämsän Kristillinen Kansanopisto Kiteen Evankelinen Kansanopisto Oriveden Opisto Savonlinnan kristillinen opisto Seurakuntaopisto Suomen Raamattuopisto Varsinais-Suomen Kansanopisto Musiikkiteatteri Helsingin Evankelinen Opisto Jamilahden kansanopisto Kansanlähetysopisto Varsinais-Suomen Kansanopisto Musiikkiteatteri ja ooppera Laajasalon opisto Musiikkiteknologialinja Varsinais-Suomen Kansanopisto Musik Axxell, Lappfjärd Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa Fria kristliga folkhögskolan Lärkkulla, Karis Musikproduktion Axxell, Lappfjärd Nordiska Konstskolan Kronoby folkhögskola Näyttelijäntyö ja näyttämötaide Haapaveden Opisto Laajasalon opisto Seurakuntaopisto Performanssi ja taiteen vaikuttavuus Helsingin Evankelinen Opisto Performing Arts Academy Länsi-Suomen opisto Pop & Rock -linja Rovala-Opisto Varsinais-Suomen Kansanopisto Pop-Jazz Kauhajoen evankelinen opisto RokkiBreikki erilainen välivuosi Keski-Suomen Opisto Romaanin kirjoittaminen Muurlan Opisto Rytmimusiikin opintolinja Etelä-Pohjanmaan Opisto Sarjakuva Limingan Kansanopisto Muurlan Opisto Oriveden Opisto Rovala-Opisto Sarjakuva ja animaatio Lahden kansanopisto Sarjakuva ja kuvittaminen Kymenlaakson Opisto Seriekonst och grafisk design Västra Nylands folkhögskola Show- ja street-tanssilinja Haapaveden Opisto Suomen kielen ja kirjallisuuden linja Joutsenon Opisto Oriveden Opisto TaideBreikki luo tulevaisuutesi Keski-Suomen Opisto Taidelinja Itä-Hämeen opisto Kanneljärven Opisto Loimaan evankelinen kansanopisto Tanssitaide Etelä-Pohjanmaan Opisto Keski-Pohjanmaan Opisto Länsi-Suomen opisto Tapahtumatuotanto Helsingin Evankelinen Opisto Teater Västra Nylands folkhögskola Teatteri Etelä-Pohjanmaan Opisto Jyväskylän kristillinen opisto Lahden kansanopisto Länsi-Suomen opisto Pohjois-Karjalan opisto Rovala-Opisto Työväen Akatemia Varsinais-Suomen Kansanopisto Teatteri- ja tanssiluokka Seurakuntaopisto Teemallinen taidelinja Pekka Halosen akatemia Oulussa mm. ilmaisutaiteen linja taitopaja 10-linja maahanmuuttajien perusopetus ja numa-linja kulttuurivälittäjäkoulutus koulunkäynnin ohjaus 16 k a n s a n o p i s t o -op e t u s k o u l u t u s m u o d o i t ta i n

19 Valo ja ääni Helsingin Evankelinen Opisto Vapaa kirjoittajakoulu Helsingissä Oriveden Opisto Vapaalinja Limingan Kansanopisto Visskolan visverket Borgå folkakademi Tietotekniikka, palvelu- ja kaupalliset aineet Datateknik, service och merkantila ämnen Atk-linja Lieksan kristillinen opisto Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa Evenemangsproduktion Västra Nylands folkhögskola Dokumentärfilm Axxell, City Elokuva Laajasalon opisto Lahden kansanopisto Elokuva- ja tv-ilmaisu Helsingin Evankelinen Opisto Voionmaan opisto Film och medieproduktion Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Hangö Fotokonst Västra Nylands folkhögskola Journalismi Lahden kansanopisto Oriveden Opisto Kuvajournalismi Helsingin Evankelinen Opisto Kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu Laajasalon opisto Graafinen suunnittelu Helsingin Evankelinen Opisto Jyväskylän kristillinen opisto Kauhajoen evankelinen opisto Kymenlaakson Opisto Muurlan Opisto Paasikivi-Opisto Kauppatieteet Helsingin Evankelinen Opisto Länsi-Suomen opisto Markkinointiviestintä Helsingin Evankelinen Opisto Webbdesign och grafisk produktion Västra Nylands folkhögskola Lehtijournalismi Helsingin Evankelinen Opisto Laajasalon opisto Mediajournalismin linja Paasikivi-Opisto Medialinja Rovala-Opisto Mediataide-Pelivisio Kauhajoen evankelinen opisto Medieteknik Axxell, City Monimediatoimittajalinja Haapaveden Opisto Viestintä, valokuvaus ja video Kommunikation, information, fotografering och video Animaatio Helsingin Evankelinen Opisto Crossmediatoimittaja Laajasalon opisto Digitaalisen kuvailmaisun linja Haapaveden Opisto Dokumenttielokuva Varsinais-Suomen Kansanopisto Voionmaan opisto Multimedia Helsingin Evankelinen Opisto Naturfoto Ålands folkhögskola Radio- ja tv-journalismi Helsingin Evankelinen Opisto Radiotoimittaja Laajasalon opisto Reportage Axxell, City Toimittajalinja Voionmaan opisto folkhögskolundervisning enligt utbildningsform 17

20 Viestintä, valokuvaus ja video/kommunikation, information, fotografering och video: ~ LÄHELLÄ SINUA ~ VALMIUKSIA JATKO-OPINTOIHIN Henkilökohtainen avustaja/hoiva-avustajalinja Onko ihmisen hyvinvointi lähellä sydäntäsi? Oletko matkalla hoitotyön ammattilaiseksi? Kasvatus- ja psykologisten aineiden linja Antaa hyvät valmiudet esim. luokanopettajan ja varhaiskasvattajan jatkoopintoihin. Käsityön erityistekniikoiden linja Opinnot soveltuvat alan jatkoopintoja tai yritystoimintaa suunnitteleville, vuorotteluvapaata viettäville tai täydennyskoulutukseksi. Liikuntalinja - liiku ja liikuta Antaa monipuoliset tiedot liikunnan merkityksestä terveyteen sekä liikuntataitojen kehittämiseen Valmiuksia jatko-opiskeluun ja oppilaitosten pääsykokeisiin mm. ohjaus-, opetus-, hoito- ja turvallisuusaloille. Omat polut Vahvistaa nuorten valmiuksia itsenäiseen elämään ja oman elämän hallintaan, itsenäiseen opiskelupaikan ja työn hakuun. VUODESSA AMMATTIIN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaukseen at:n valmistava koulutus Perhepäivähoitajan at:n valmistava koulutus Lisätiedot: p. (014) , Kokkolantie 12, KARSTULA Urheilujournalismi Helsingin Evankelinen Opisto Laajasalon opisto Valokuvaus Keski-Pohjanmaan Opisto Kuusamo-opisto Kymenlaakson Opisto Lahden kansanopisto Limingan Kansanopisto Muurlan Opisto Paasikivi-Opisto Voionmaan opisto Viestinnän ja median linja Alkio-opisto Viestintä- ja ilmaisutaidon linja Itä-Karjalan Kansanopisto Viestintälinja Ranuan kristillinen kansanopisto Web-journalismi Helsingin Evankelinen Opisto Yhteiskunnalliset, humanistiset ja ekologiset aineet Samhällsvetenskapliga, humanistiska och ekologiska ämnen Antropologia ja kulttuurien tuntemus Alkio-opisto BILSALINJA biologian linja Raudaskylän Kristillinen Opisto Biologia- ja ympäristötieteet (BIO) Alkio-opisto Biovetenskap och medicin Borgå folkakademi Delfoi-koulu (tulevaisuudentutkimuksen menetelmät) Otavan Opisto Fria studieprogrammet Borgå folkakademi Historia Alkio-opisto Haapaveden Opisto Helsingin Evankelinen Opisto Joutsenon Opisto Työväen Akatemia Humanistiset opinnot Työväen Akatemia Hållbar utveckling i skärgården Lärkkulla, Houtskär Juridiska programmet Västra Nylands folkhögskola Kansalaistoiminnan ja aktivismin linja Alkio-opisto Kansanperinteen linja Päivölän Kansanopisto Kohti yhteiskunnan tietoa ja taitoa Paasikivi-Opisto Luonto- ja elämyslinja Partaharjun Opisto Luonto- ja ympäristöala Laajasalon opisto Luontolinja Jamilahden kansanopisto Matematiikkalinja Päivölän Kansanopisto Mediapolitiikka Alkio-opisto Natur och medicin Västra Nylands folkhögskola Oikeustiede Etelä-Pohjanmaan Opisto Haapaveden Opisto Itä-Hämeen opisto Loimaan evankelinen kansanopisto Länsi-Suomen opisto Päivölän Kansanopisto Rovala-Opisto Turun kristillinen opisto Työväen Akatemia Pitkä kurssi Kiljavan opisto Psykologian opintolinja Etelä-Pohjanmaan Opisto Skärgårdens höstkurs Lärkkulla, Houtskär Sosiaalitieteitten linja Joutsenon Opisto Vaikuttajataitoinen toimija Paasikivi-Opisto Valtiotieteet Helsingin Evankelinen Opisto Valtiotieteet ja yhteiskuntatieteet Alkio-opisto Yhteiskuntatieteelliset opinnot Työväen Akatemia 18 k a n s a n o p i s t o -op e t u s k o u l u t u s m u o d o i t ta i n

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa. Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen opiskelu Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.html www.kansanopistot.fi/ skybase/skymap.htm Kansanopistoja

Lisätiedot

Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY

Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY Yleistä avoin kaikille joustava, kokonaisvaltainen ja kokopäiväopiskelu yhteisöllisyys sosiaalisuus läheinen kansainvälinen

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys

Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys Kansanopistojen tarjoamat mahdollisuudet urapolun eri vaiheissa Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut 24.3.2017 kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys Kansaopistoista

Lisätiedot

Opiskele Kansanopistossa. opinnot 2013-2014. folkhögskolstudier. kansanopistot.fi folkhogskolor.fi

Opiskele Kansanopistossa. opinnot 2013-2014. folkhögskolstudier. kansanopistot.fi folkhogskolor.fi Opiskele Kansanopistossa opinnot 2013-2014 folkhögskolstudier kansanopistot.fi folkhogskolor.fi kaverit alkio-henki opintotuki Aloita yliopisto- tai amk-opintosi ilman pääsykokeita! aloita opinnot Elo-

Lisätiedot

Opiskele kansanopistossa. Opinnot 2009 2010

Opiskele kansanopistossa. Opinnot 2009 2010 Opiskele kansanopistossa Opinnot 2009 2010 Folkhögskolstudier 2009 2010 1/1, II KANSI ( 180 x 230mm ) L A A J A S A L O N HELSINGIN KRISTILLINEN OPISTO KUUKIVENTIE 6 00840 HELSINKI TEL. 358 (0)9 6219000

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Koulutusrahaston etuudet

Koulutusrahaston etuudet Koulutusrahaston etuudet 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta Etuudet aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Toimintaa

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

OPISKELE KESKELLÄ HELSINKIÄ! 18.8.2015-27.5.2016

OPISKELE KESKELLÄ HELSINKIÄ! 18.8.2015-27.5.2016 2015-2016 OPISKELE KESKELLÄ HELSINKIÄ! 18.8.2015-27.5.2016 Valmentaudu AMKiin ja yliopistoon Kulttuuriin Mediaan Yliopistoon Journalismiin Tieteisiin Musiikkiin www.heo.fi Täytä hakemuksesi netissä Vuoden

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1138/2002 vp Työssäoppimisajan palkan siirtäminen vuositulon periaatteen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Kaikkiin toisen asteen tutkintoihin kuuluu vähintään 20 opintoviikon laajuinen

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement

Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement HAKULOMAKE KANSAINVÄLISIIN VAIHTOIHIN PALAUTA LOMAKE OMAN OPPILAITOKSESI KV-VASTAAVALLE MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ * Täytä hakulomake selkeällä

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Opistot ohjaavat oikealle polulle YHTEISÖLLINEN AMMATTI- OPPIMIS- LAISEKSI YMPÄRISTÖ YKSILÖLLISTÄ SYNTYY IHMISISTÄ REITTIÄ

Opistot ohjaavat oikealle polulle YHTEISÖLLINEN AMMATTI- OPPIMIS- LAISEKSI YMPÄRISTÖ YKSILÖLLISTÄ SYNTYY IHMISISTÄ REITTIÄ Opistot ohjaavat oikealle polulle YHTEISÖLLINEN AMMATTI- OPPIMIS- LAISEKSI YMPÄRISTÖ YKSILÖLLISTÄ SYNTYY IHMISISTÄ REITTIÄ 2018-2019 18 Nea Grönmark ja Aki Haukia asuvat viikot Kanneljärven Opiston asuntolassa.

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 412/2010 vp Linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutus Eduskunnan puhemiehelle Laki linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyydestä (HE 149/2006 vp)

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010 Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot Taustaa Säädösperusta: Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 14,

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1234/2010 vp Avoimessa korkeakoulussa tai yliopistossa opiskelevien aseman parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Hyvin monet ylioppilaat aloittavat opintonsa avoimessa korkeakoulussa

Lisätiedot

OPISKELE KESKELLÄ HELSINKIÄ!

OPISKELE KESKELLÄ HELSINKIÄ! 2015-2016 OPISKELE KESKELLÄ HELSINKIÄ! 18.8.2015-27.5.2016 Valmentaudu AMKiin ja yliopistoon Kulttuuriin Mediaan Yliopistoon Journalismiin Tieteisiin Musiikkiin www.heo.fi Täytä hakemuksesi netissä Vuoden

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 349/2002 vp Työmarkkina- ja opintotuen aiheuttamat väliinputoamisongelmat Eduskunnan puhemiehelle Yhteiskuntamme tulisi pyrkiä siihen, että ne, jotka ovat työttöminä, pystyisivät mahdollisimman

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti on ollut todella mahtavaa! Olen todella tykännyt olla täällä ja sen myös huomaa arvosanoistani. Kiitokset ammattistartin keksijöille!

Lisätiedot

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta Koulutusrahasto Työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen Rahasto on aloittanut toimintansa

Lisätiedot

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tiedotusvälineille 3.8.2017 Aineistoa vapaasti käytettäväksi Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tässä tilastokoosteessa

Lisätiedot

Suoritemääräarvion muutos kesken vuotta

Suoritemääräarvion muutos kesken vuotta Kirje OKM/54/592/2017 03.08.2017 Jakelussa mainituille Viite Asia Vuoden 2017 suoritearvioiden tarkistaminen koskien oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta ja perusopetukseen valmistavaa opetusta

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 879/2004 vp Opintorahaa koskevan lainsäädännön muuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Opintotukea koskevan lain (21.1.1944/65) toisen luvun 11 :n (7.5.2004) toisen ja kolmannen kohdan

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Ajankohtaiset koulutukset, kurssit ja hakuohjeet: www.oulundiakoniaopisto.fi keho ja mieli Monien mahdollisuuksien opisto Ammattikoulutus

Lisätiedot

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen KOULUTUSRAHASTO 2012 Saana Siekkinen 1 lyhyesti Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut työelämässä

Lisätiedot

OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE

OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE www.opintoluotsi.fi sivustolta koostanut Lapin TE-toimisto / YLEISET TUET Opintotuki Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta.

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Tulevaisuus edessä, kesälukio kerran kesässä! Fritt fram för sommarstudier, framtiden är din! www.kesalukio.fi

Tulevaisuus edessä, kesälukio kerran kesässä! Fritt fram för sommarstudier, framtiden är din! www.kesalukio.fi + Tulevaisuus edessä, kesälukio kerran kesässä! Fritt fram för sommarstudier, framtiden är din! www.kesalukio.fi + Mikä kesälukio on? Kesälukiot järjestetään kurssikeskuksissa ja kansanopistoissa ympäri

Lisätiedot

HELA LANDET 144 628 153 771 149 200 147 951

HELA LANDET 144 628 153 771 149 200 147 951 FÖRHÅLLANDET MELLAN ANTALET STUDERANDE I UTBILDNINGSTILLSTÅNDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET OCH ANTALET STUDERANDE ENLIGT STATSANDELSSYSTEMET (SAS) ÅR 1 2 3 4 20.1. 20.9. HELA LANDET 144 628

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

P1 Valitaan kaikki yhdestä jonosta

P1 Valitaan kaikki yhdestä jonosta KYH - aikuiskoulutuksen yhteishaku, MK-tutkintoon johtava koulutus VLINTPERUSTEET 3.4.27 ( 5) 2627 2, Tekniikan ja liikenteen yksikkö 293 XXXXX Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma rvosanojen kysyminen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 148/2009 vp Vapaan sivistystyön laitosten sitouttaminen yhteisiin opetussuunnitelmiin Eduskunnan puhemiehelle Opetusministeriö on lisäämässä määrärahoja maahanmuuttajien suomen kielen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 522/2007 vp Alle 18-vuotiaiden oikeus opintotukeen opiskeltaessa toisella paikkakunnalla Eduskunnan puhemiehelle Varsinkin Pohjois-Suomessa opiskelupaikat näyttävät keskittyvän pitkien

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö OPINTOSETELIT

Vapaa sivistystyö OPINTOSETELIT Vapaa sivistystyö OPINTOSETELIT Pertti Pitkänen 17.11.2010 Osaamisen ja sivistyksen asialla Taustaa Opintosetelikokeilu 2002, 2003 Laaja lisäselvitys 2003, Pentti Arajärvi (OPM 25:2003) - Aikuisten opintosetelin

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Tässä päivässä ja tulevaisuudessa

Tässä päivässä ja tulevaisuudessa Alku uudelle... Tässä päivässä ja tulevaisuudessa 2 Otavan Opisto on Mikkelin kaupungin omistama kansanopisto, jossa voi suorittaa joustavasti lähi- ja etäopintoja. Erityisosaamistamme on verkkopedagogiikka,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2011 vp Opiskelijoiden tuloraja opintotukilaissa Eduskunnan puhemiehelle Opiskelijoilla on tällä hetkelläopintotuki, jossa on sekä tuloraja että vastikkeellisuus. Vastikkeellisuus

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Ammattitutkintostipendi. näyttötutkinnon suorittaneelle

Ammattitutkintostipendi. näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) suorittaneelle

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi

haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi hakuaika 24.2.-17.3.2015 haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi järjestelmä tarkistaa, että kaikki tarvittavat tiedot on syötetty & ohjaa tarvittaessa lomakkeen jokaisessa kohdassa demo on harjoitteluohjelma:

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1368/2010 vp Perheen yrittäjyyden vaikutus kotona asuvan aikuisen lapsen työmarkkinatukeen Eduskunnan puhemiehelle Nykyisin elämänvaiheiden muutoskohdissa nuoret aikuiset saattavat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 984/2012 vp Koulutustodistuksen nimen muuttaminen kuntouttavassa koulutuksessa Eduskunnan puhemiehelle Useat oppilaitokset järjestävät työelämään ja ammatilliseen kuntoutukseen valmentavaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 323/2005 vp Abiturientit ja jatko-opinnot Eduskunnan puhemiehelle Lukiolaiset ovat saaneet jälleen tämän kevään koulu-urakkansa suoritettua. Olo on toisaalta helpottunut, osin haikeakin

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Haku lukioiden kehittämisverkostoon Hakuaika klo klo 16.15

Haku lukioiden kehittämisverkostoon Hakuaika klo klo 16.15 Sivu 1/8 Haku lukioiden kehittämisverkostoon Hakuaika 17.3.2016 klo 12.00 21.4.2016 klo 16.15 Diaarinumero: 16/575/2016 1. PERUSTIEDOT Hakija (koulutuksen järjestäjä) Hakijan virallinen sähköpostiosoite

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 RANUAN KR. KANSANOPISTO REISJÄRVEN KRISTILLINEN OPISTO Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahasto Perustettu lailla vuonna 1970 Eroraharahastona o Hoitaa lakisääteisiä tehtäviä, jotka valmisteltu kolmikantaisesti o Rahaston perustamisesta sovittiin

Lisätiedot