Opiskele kansanopistossa. Opinnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskele kansanopistossa. Opinnot 2009 2010"

Transkriptio

1 Opiskele kansanopistossa Opinnot Folkhögskolstudier

2 1/1, II KANSI ( 180 x 230mm ) L A A J A S A L O N HELSINGIN KRISTILLINEN OPISTO KUUKIVENTIE HELSINKI TEL. 358 (0) Radiotoimittaja, Urheilutoimittaja, Estradiviihde ja esiintyminen, Crossmedia-toimittaja, Kasvatusalan linja, Kuvallinen viestintä, Lehtityö, Tietojenkäsittelytieteen linja, Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto, Koulunkäyntiavustajan, Perhepäivähoitajan ja Suntion ammattitutkinto Elämäntaitojen rakentaminen, -70+ Todellista elämää eläkkeellä, Kotiavustajakoulutus, Työhön ja opintoihin, Maahanmuuttajien ohjaajakoulutus - Diploma of Migration and Refugee Studies sekä Suomi-kylpy maahanmuuttajille, Näytönarvioija- ja työpaikkaohjaajakoulutus, Radiotyön peruskurssi, Radioman-tuotantojärjestelmä -juttutyö ja juontaminen, Kuvallisen viestinnän kurssi taidealan oppilaitoksiin pyrkiville, Kuvallisen ilmaisun perusteet: valokuvaus kuvankäsittely ja taittaminen, Sommittelun peruskurssi, Väri-ilmaisun peruskurssi, Piirustuksen peruskurssi sekä Maalauksen peruskurssi, AV-tekniikan kurssi, Matkanjohtaja- ja opaskursseja, Tiedotuksen ABC, In Design taitto-ohjelman koulutus, Senioreiden tietokonekoulutus, Internetin käyttökursseja, Historian kursseja, Puheilmaisun ja esiintymistaidon kursseja, Vuorovaikutustaitojen kursseja, Parisuhdekurssit ja Parisuhde kouluttajakurssit, Kirjallisuuskursseja, Päihteiden vastaisen toiminnan tukemisen kursseja, Luontokursseja, Kirkkotekstiilien ja esineiden säilytys ja konservointi, kirkkosymboliikka, Kirkolliset toimitukset, Kirkon historia, Kristinuskon perusteet, Kristillinen johtajuus, Raamatun Monimuoto-opiskelu, Rukousavustajakoulutusta, Uskon ja Raamatun ydinkysymykset, Kirkkomusiikkikursseja, Pyhäkoulunohjaajakursseja, Kursseja miesten ja naisten foorumeille, Lähetystyöntekijäkoulutus, Kirkon ohjaajakoulutuskurssi (mentorointi ja ryhmänohjaus), Nuorten aikuisten lähetyskonferenssi ja Lähetyssihteerikurssi, Lemmikkieläinten toiminnan kursseja, Liikunnan harrastuksen tukemisen kursseja, Kielikursseja. Oma nettikanava IISTSII.FI

3 Opiskele kansanopistossa OPINNOT Folkhögskolstudier Suomen Kansanopistoyhdistys Finlands Folkhögskolförening ry Annankatu 12 A 18, Helsinki puhelin: +358 (0) telefax: +358 (0) Annegatan 12 A 18, Helsingfors telefon: +358 (0) telefax: +358 (0)

4 Sisältö Innehåll Oppimaan, osaamaan, sivistymään... 3 Kunskap, färdigheter och bildning... 6 Kansanopistot lääneittäin Folkhögskolorna länsvis Kartta Karta Kansanopisto-opetus koulutusmuodoittain Folkhögskolundervisning enligt utbildningsform Lukuvuotta lyhyemmät opintojaksot Linjer som är kortare än ett läsår Kansanopisto-opinnot A - Ö Folkhögskolestudier A - Ö Avoin yliopisto-opetus kansanopistoissa Öppen universitetsundervisning i folkhögskolorna Pohjoismaiset kansanopistostipendit Nordiska folkhögskolstipendier Briefly in English Muistiinpanoja KANSI: Marja-Liisa Laitala KANNEN KUVAT: Anne Nisula ja Jukka Ovaskainen TOIMITUS: Sari Virtanen, Larry Kärkkäinen TAITTO: Sari Virtanen PAINO: Oriveden Kirjapaino 2009 ISSN

5 Oppimaan, osaamaan, sivistymään: kansanopisto on erilainen vaihtoehto myös Sinulle Hienoa työtä kansanopistotyö! toteaa Suomen Kansanopistoyhdistyksen nettikilpailuun vastannut Kansanopisto on monipuolista koulutusta tarjoava aikuisoppilaitos. Opetus jakautuu pitkäkestoiseen, vähintään kahdeksan viikkoa kestävään koulutukseen, eli linjoihin, ja lyhyisiin kursseihin. Sisäoppilaitoksina kansanopistot ovat tehokkaita ja joustavia: kokonaisvaltainen oppiminen ja yhteisöllisyys muodostavat opetuksen kulmakiven. Opiskelu, asuminen ja vapaa-aika rytmittyvät mielekkääksi kokonaisuudeksi. Tämän päivän kansanopisto tarjoaa vaihtoehdon, auttaa yksilöä toteuttamaan omia mahdollisuuksiaan. Kansanopisto haluaa myös lisätä hänen tietoisuuttaan, kriittisyyttään ja vastuutaan yhteiskunnan jäsenenä sekä antaa hänelle välineitä oman elämänsä hallintaan. Opiskelu kansanopistossa on kokonaisvaltaista: teorian ohella korostuu käytäntö, opiskelun ohella elämä, tiedollisten tavoitteiden ohella tunne-elämä. Suomessa toimii 90 kansanopistoa. Niitä on eri puolilla maata Ahvenanmaalta Kuusamoon. Opistoyksiköistä 17 on ruotsinkielisiä. Taustayhteisön ja luonteensa mukaan opistot voidaan jakaa neljään ryhmään: sitoutumattomat, kristilliset, yhteiskunnalliset ja erityisopistot. Useimmat opistot ovat yksityisiä; kaikki saavat lakisääteistä valtionapua ja ovat opetusviranomaisten valvonnassa. Sisäoppilaitosmuodon lisäksi kansanopistolle on ominaista aatteellinen ja pedagoginen vapaus. Opisto voi itse määritellä opetussisältönsä ja kasvatustavoitteensa. Kansanopistossa on mahdollista perinteisestä lukujärjestysajattelusta poikkeava opiskelu, joka ylittää luokkahuoneen rajat. Erilaiset tapahtumat ja opiskelijoiden omat projektit antavat kokemusta yhteistyöstä, suunnittelusta ja vastuusta. Työvuoteen voi kuulua harjoittelujaksoja, opintokäyntejä, retkiä ja matkoja, myös ulkomaille. Yhteiset hankkeet murtavat rooleja, lähentävät opiskelijoita toisiinsa, opettajiin ja muuhun henkilökuntaan. Kansanopisto-opinnot Kansanopistojen pitkäkestoinen koulutus kestää tavallisimmin syksystä kevääseen. Näiden lukuvuoden kestävien linjojen lisäksi tarjolla on myös yhden lukukauden tai sitä lyhyemmän ajanjakson kestävää koulutusta. Näistä löydät lisätietoa sivulta 22. Opetus ovat useimmiten yleissivistävää eli vapaatavoitteista kuten kieliä, taideaineita tai viestintää. Useimmissa kansanopistoissa voi opiskella myös avoimen yliopiston aineita, katso sivu 100. Vapaatavoitteisen koulutuksen lisäksi monet kansanopistot järjestävät myös peruskouluja lukio-opetusta sekä ammatillista koulutusta. Ammatillista peruskoulutusta, ammattiin valmistavia opintoja sekä ammatillista lisäkoulutusta on tarjolla sekä nuorille että aikuisille. Ammattiin valmistavat linjat kestävät yleensä useamman vuoden. Erityisille kohderyhmille tarkoitettu koulutus löytyy sivulta 20, jolta löytyy myös maahanmuuttajakoulutus. Vapaatavoitteinen koulutus Pääosa kansanopistojen koulutuksesta on vapaatavoitteista ja yleissivistävää. Voit opiskella esimerkiksi kieliä ja kansainvälisyyttä, perehtyä käsitöihin tai kirjoittamiseen, paneutua kuvataiteisiin, teatteriin, valokuvaukseen, musiikkiin, journalismiin tai laajentaa yhteiskunnallista ja eettistä yleissivistystä. Opiston tarjonnasta voi usein yhdistellä eri aineita. Vapaatavoitteisten opintojen aihepiiriluettelo alkaa sivulta 12. Osa kansanopistojen vapaatavoitteisesta koulutuksesta on ammattisivistävää: opiskelijat saavat tietyn alan perustietoja ja -taitoja, jotka antavat pohjan varsinaiselle ammattikoulutukselle. Samalla ammattisivistävä koulutus toimii ammatinvalinnan ohjauksena, helpottaa ja edistää jatko-opintoihin hakeutumista. Tällaista koulutusta tarjoavat muun muassa matkailu-, valokuvaus-, teatteri- ja kasvatuslinjat. Useimmat kansanopistot tarjoavat myös avoimen yliopiston opintoja. Suurin osa opetustarjonnasta on eri oppiaineiden perusopintoja, mutta monissa aineissa voi opiskella myös pidemmälle. Kaikkiaan kansanopistoissa voi opiskella noin 100 ainetta. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi yliopistoihin ns. avoimen yliopiston väylän kautta. Tutkintotavoitteinen koulutus Kansanopistojen perusopetuksessa ja lukio-opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen vahvistamia valtakunnallisia opetussuunnitelmia. Perusopetus Perusopetusta järjestetään noin 30 kansanopistossa. Näissä voi suorittaa koko perusopetuksen (peruskoulun) oppimäärän tai korottaa yksittäisiä arvosanoja. Osa opistoista järjestää myös perusopetuksen lisäopetusta eli niissä on niin sanottu kymppiluokka. Kymppiluokka Kymppiluokalla voi korottaa yksittäisiä arvosanoja. Opiskelijan kanssa yhteistyössä laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Samalla voi selkeyttää tulevaisuudensuunnitelmiaan ja kehittää opiskeluvalmiuksiaan. Kansanopistokymppi tarjoaa tuettua opiskelua ja elämänhallintaa, opiskelua pienryhmissä sekä kannustavan opiskeluilmapiirin ja asumisen opistolla. Yhteenveto kansanopistojen perusopetuk- 3

6 sesta ja kymppiluokista on sivulla 18. Katso myös Lukio-opetus Muutamissa kansanopistoissa on ylioppilastutkintoaineiden suoritusmahdollisuus. Lukio-opetuksessa voi suorittaa lukion päästötodistuksen tai osia siitä sekä osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Kansanopistolukiot ovat aikuisten opetussuunnitelmaa noudattavia päivälukioita. Katso sivu 18. Katso myös Ammatillinen koulutus Ammatillinen peruskoulutus Ammatilliset perustutkinnot ovat kolmivuotisia. Tutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Kansanopistoissa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon kuten esimerkiksi lastenohjaajan, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ja matkailualan perustutkinnon. Joissakin opistoissa ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Ammatillinen lisäkoulutus Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat keskeinen osa ammatillista lisäkoulutusta. Tietyissä kansanopistoissa voi suorittaa esimerkiksi koulunkäyntiavustajan, hierojan, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan, suntion tai eräoppaan ammattitutkinnot. Esimerkkejä erikoisammattitutkinnoista ovat johtamisen, koulunkäyntiavustajan ja vanhustyön erikoisammattitutkinnot. Tarkemmat tiedot ammatillisen koulutuksen sisällöistä, opiskelusta ja asumisesta ovat saatavissa tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisina koulutusta antavista oppilaitoksista. Opistojen yhteystiedot löytyvät tämän esitteen sivuilta. Katso kansanopistojen tarjoaman ammatillisen koulutuksen yhteenveto alkaen sivulta 18. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on sekä nuorille että aikuisille soveltuva joustava tapa hankkia ammattitaito ja suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto työn ohessa. Työssä oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Joissakin kansanopistoissa voit suorittaa ammatillisia tutkintoja oppisopimuskoulutuksena. Lisätietoja: Erityisten kohderyhmien koulutus Erityisopetus Kansanopistoista kolme (Kuurojen kansanopisto, Lehtimäen opisto ja Luovin kansanopisto) on erikoistunut erityisopetukseen. Lisäksi useassa muussa kansanopistossa järjestetään erityistukea tarvitsevien ryhmien koulutusta. Maahanmuuttajakoulutus Monet kansanopistot järjestävät erityiskoulutusta maahanmuuttajille ja he ovat tervetulleita osallistumaan opistojen muuhun opetukseen. Opistojen oman hakumenettelyn ja joissain tapauksissa yhteishaun kautta hakeudutaan opiskelemaan peruskoulututkintoa tai peruskoulun lisäopetusta, ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta, ammatillista koulutusta sekä kotoutumista edistävää vapaatavoitteista maahanmuuttajakoulutusta. Useiden opistojen maahanmuuttajakoulutuksen valikoimaan kuuluu myös aikuisten maahanmuuttajien koulutusta. Kysy lisää opintoohjelmasta ja asumisesta sekä tarkempi hakumenettely suoraan opistosta tai tutustu opiston kotisivuihin. Opiskelijat Kansanopisto on avoin kaikille; yläikärajaa ei ole! Pääsyvaatimukset ovat linjakohtaisia: yleensä edellytetään joko peruskoulun oppimäärä tai lukio tai lukiota vastaavat tiedot. Kansanopistossa tapaa ihmisiä eri puolilta maata myös ulkomailta. Opiskelijoiden ikärakenne, kokemukset, maailmankatsomukset ja tottumukset vaihtelevat. Yhdessä asuminen kehittää opiskelijan persoonallisuutta ja sosiaalisia taitoja, opettaa vastuun ottamista, yhteisöllisyyttä ja elämänhallintaa. Ulkomaalaiset opiskelijat Tästä esitteestä löydät opistokohtaisten tietojen alta maininnan ao. opiston valmiudesta ottaa vastaan ulkomaalaisia opiskelijoita. Joissakin opistoissa on mahdollista opiskella englanniksi. Jos hakija tulee EU- tai Pohjoismaiden ulkopuolelta, hänen on hankittava oleskelulupa kotimaastaan. Kun hakija on hyväksytty johonkin kansanopistoon, hänen on maksettava ko. opistolle ennakkomaksu, useimmissa tapauksissa koko opinto- ja täysihoitomaksu, jo ennen Suomeen tuloa. Opiskelijaksi hakeutuvan kannattaa ottaa suoraan yhteyttä haluamaansa opistoon ja pyytää hakulomakkeita. Hakeminen Hakuajat kansanopistojen vapaatavoitteiseen koulutukseen ovat opisto- ja linjakohtaisia. Hakeminen tapahtuu joko vapaamuotoisella hakemuksella tai opistosta saatavalla hakulomakkeella. Tarkemmat ohjeet sekä tiedot hakemukseen tarvittavista liitteistä saat joko tästä oppaasta opistojen koulutusten yhteydestä, opistojen kotisivuilta tai suoraan opistolta. Hakuajat ovat tavallisimmin keväällä ja kesällä. Joillekin linjoille opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja joillekin järjestetään soveltuvuustestit tai pääsykokeet. Hakuajan päättyminen on syytä tarkistaa opistosta. Peruutuspaikkoja kannattaa aina kysyä! Lukiolinjoille haetaan yleensä yhteishaun kautta mutta myös suoraan opistolle osoitetulla hakemuksella. Tarkemmat tiedot hakumenettelystä ovat tässä esitteessä kunkin linjan yhteydessä. Toisen asteen ammatilliseen peruskoulutukseen haetaan yhteishaun kautta. Yhteishaku tapahtuu sähköisesti, lisätietoja osoitteesta Opiskelukustannukset Vapaatavoitteisten linjojen opintomaksut sisältävät opetuksen lisäksi usein ruoan, mahdollisen asumisen opiston asuntolassa sekä tarvittaessa muut palvelut kuten materiaalihankinnat. Maksut vaihtelevat linjoittain ja opistoittain. Tietoja viikko- ja lukukausihinnoista löydät tästä oppaasta opistotietojen alta tai kysymällä suoraan opistolta. Perusopetuksen koko oppimäärän suorittaminen kansanopistossa on opiskelijalle pääsääntöisesti maksutonta. Arvosanojen korottajat ovat ns. aineopiskelijoita eivätkä he ole oikeutettuja opintotukeen. Useilla opistoilla on oikeus järjestää perusopetuksen lisäopetusta eli ns. kymppiluokka. Lisäopetus on maksutonta niille kymppiluokan aloittaville, jotka ovat saaneet päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. Lukio-opetus on maksutonta lukion koko oppimäärän suorittaville. Aineopiskelijoilta peritään sen sijaan maksuja. Kansanopistojen antama ammatillinen peruskoulutus on pääosin maksutonta. Ammatillisen koulutuksen tutkinnoista perittävistä maksuista saa tietoa koulutusta antavista oppilaitoksista. Maksut ja opintososiaalisten etuuksien laajuus on aina syytä tarkistaa opistosta ennen opintojen aloittamista. Kansanopistojen pitkäkestoisessa koulutuksessa opiskelevat ovat tietyissä tapauksissa oikeutettuja opiskelijahintaisiin matkalippuihin. Opintosetelit Opintosetelirahoituksen avulla tietyt kansanopistot pystyvät tarjoamaan joko alennusta opintomaksuihin tai kokonaan maksuttomia opintoja. Opetusministeriön myöntämä opintosetelityyppinen avustus mahdollistaa opintomaksujen alennukset määrätyille opiskelijaryhmille. Näitä kohderyhmiä ovat maahanmuuttajat, työttömät sekä henkilöt, joilla on alhainen pohjakoulutus tai jotka 4

7 kokevat oppimisvaikeuksia. Avustuksella tuetaan näiden ryhmien koulutukseen hakeutumista. Kysy tarkemmin Suomen Kansanopistoyhdistyksestä tai osoitteesta Opintotuki Lisätietoja: Opintotukea myönnetään päätoimisten opintojen ajaksi. Opintojen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan (8) viikkoa. Opintotuen tarkoituksena on turvata opiskeluaikaisen toimeentulon rahoitus siltä osin kuin rahoitusta ei katsota vanhempien velvollisuudeksi tai toimeentuloa ei ole muulla tavoin turvattu. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Opintoraha on veronalaista tuloa. Opiskelijan asumismuoto ja perhesuhteet ratkaisevat, kuuluuko hän asumislisän vai yleisen asumistuen piiriin. Opintorahaa myönnettäessä otetaan huomioon hakijan vanhempien tulot, kun kyse on toisella asteella opiskelevasta, perheettömästä alle 20-vuotiaasta. Opiskelijan omat tulot vaikuttavat oikeuteen saada opintorahaa. Suomessa opiskelevan asumislisä on 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista. Asumislisää maksetaan vain opiskelukuukausilta opiskeluasunnon asumismenoihin. Kansanopiston maksullisella linjalla opiskelevan, oppilaitoksen asuntolassa asuvan opiskelijan asumislisä on 88,87 euroa kuukaudessa. Asumislisän myöntämiselle on tiettyjä ehtoja. Aikuiskoulutustuki Lisätietoja: Aikuiskoulutustuki on tukimuoto henkilölle, joka on ollut työelämässä vähintään viisi (5) vuotta. Aikuiskoulutustuella ja siihen liittyvällä opintolainan valtiontakauksella tuetaan työssä olevien palkansaajien ja yrittäjien omaehtoista koulutusta. Aikuiskoulutustuen myöntäminen edellyttää opintovapaata ansiotyöstä sekä ansionmenetystä koulutusajalta. Enimmillään tukea voidaan myöntää noin 18 kuukaudelle. Palkansaajan aikuiskoulutustuki muodostuu perusosasta ja ansio-osasta. Perusosa on 500 euroa kuukaudessa. Ansio-osan määrä on 20 % tuen perusteena olevasta palkasta euron kuukausiansioon saakka ja 15 % sen ylittävältä osalta. Yrittäjälle maksetaan ainoastaan aikuiskoulutustuen perusosa. Etuus on veronalaista tukea. Aikuiskoulutustuen myöntää Koulutusrahasto. Se vastaa aikuiskoulutustuen tiedotuksesta ja neuvonnasta. Kela voi myöntää aikuiskoulutustuen saajalle opintolainan valtiontakauksen. Toisen asteen opintorahan kuukausimäärät euroissa (brutto) ovat alkaen: Studiestödets belopp i euro per månad (brutto) för andra stadiet fr.o.m : Avioliitossa tai elatusvelvollinen / Gift eller försörjningspliktig 246,00 Itsenäisesti asuva 20 vuotta täyttänyt / Studerande som fyllt 20 år och bor självständigt 246,00 Itsenäisesti asuva vuotias / åring som bor självständigt 246,00 a) Itsenäisesti asuva 17-vuotias / 17-åringar som bor självständigt 100,00 c) Vanhempansa luona asuva 20 v. täyttänyt / Studerande som fyllt 20 år och bor hos föräldrar 80,00 b) Vanhempansa luona asuva alle 20-vuotias / Studerande under 20 år och bor hos föräldrarna 38,00 c) a) voidaan alentaa vanhempien tulojen perusteella / kan sänkas på basen av föräldrarnas inkomster b) voidaan korottaa vanhempien tulojen perusteella / kan höjas på basen av föräldrarnas inkomster c) voidaan alentaa tai korottaa vanhempien tulojen perusteella / kan sänkas eller höjas på basis av föräldrarnas inkomster Opintolainan valtiontakauksen kuukausimäärät ovat alkaen Statsborgen för studielån, belopp per månad fr.o.m vuotta täyttänyt / 18 år fylld 300,00 Alle 18 vuotta / Under 18 år 160,00 Kela voi myöntää aikuiskoulutustukea saavalle opintotukilain mukaisen opintolainan valtiontakauksen, jos aikuisopiskelija saa aikuiskoulutustukea vähintään yhtäjaksoisen kahdeksan viikon ajan. Aikuiskoulutustuen lainatakauksen suuruus on 300 euroa kuukaudessa ulkomailla suoritettavissa opinnoissa kuitenkin 360 euroa kuukaudessa toisen asteen opinnoissa. FPA kan bevilja statsborgen för studielån till vuxenstuderande som får vuxenutbildningsstöd minst 8 veckor i följd. Borgensbeloppet är 300 euro per månad. För utlandsstudier är borgensbeloppet 360 euro per månad. 5

8 Kunskap, färdigheter och bildning: folkhögskolan är ett annorlunda alternativ, också för Dig! Folkhögskolan är en skola för vuxna. Dess utbud på undervisning är mångsidigt och av hög standard. Undervisningen fördelar sig på studielinjer och kortkurser. Folkhögskolorna är till sin natur internatskolor: studierna, boendet, fritiden utgör tillsammans en meningsfull helhet. Folkhögskolorna betonar helheten. Teori och praktik är lika viktiga, livet och undervisningen följs åt och vid sidan av kunskaperna betonas känslorna. Dagens folkhögskola vill mångsidigt utveckla individens personlighet, öka medvetenheten, fostra till kritik och samhällsansvar och ge alternativ för beslut om det egna livet. Finland har 90 folkhögskolor, spridda över hela landet, från Åland till Kuusamo. Av skolenheterna är 17 svenskspråkiga. Med hänsyn till upprätthållare och inriktning kan folkhögskolorna indelas i fyra grupper: kristliga, obundna, organisationsägda och tre specialfolkhögskolor. De flesta upprätthålls av privata föreningar och stiftelser. De får alla lagstadgat statsbidrag och står under Utbildningsstyrelsens kontroll. Det som ger folkhögskolan dess prägel är, förutom internatet, dess ideologiska och pedagogiska frihet. I praktiken kan den enskilda folkhögskolan själv bestämma över målet och innehållet i undervisningen. Det är därför möjligt att stå för en undervisning som avviker från det vanliga schematänkandet, en flexibel undervisning som beaktar elevens behov. Folkhögskolestudier Folkhögskolornas linjer är studieperioder, som sträcker sig vanligtvis över en höstoch en vårtermin. Förutom linjer som sträcker sig över ett helt läsår finns det också kortare linjer. Mera information om dem finns på sid 22. Förutom linjerna inom fritt bildningsarbete, allmän- eller yrkesbildande linjer, ordnar flera folkhögskolor även examensinriktad utbildning. Grundläggande yrkesutbildning, yrkesförberedande studier samt yrkesinriktad tilläggsutbildning erbjuds såväl för ungdomar och för vuxna. Linjer som leder till yrkesexamen samt yrkeshögskolestudier pågår vanligtvis flera år. Linjer för studerande med specialbehov finns på sid 20. Många folkhögskolor erbjuder på sina linjer även en möjlighet till öppna universitetets studier, se närmare sid 100. Studier inom fritt bildningsarbete Folkhögskolornas utbildning består huvudsakligen av fritt bildningsarbete, allmänbildande studieperioder. På dessa linjer kan man studera t.ex. språk och internationalism, få en inblick i handarbete eller skrivande, fördjupa sig i bildkonst, teater, fotografering, musik, journalism eller utvidga sin samhälleliga eller etiska allmänbildning. Ofta har man också möjlighet till ämneskombinationer av studieutbudet. Förteckning över linjerna inom fritt bildningsarbete enligt ämne börjar på sid 12. En del av den fria bildningen är yrkesbildande. På linjer med denna inriktning ges baskunskaper i ämnet, som sedan ger en grund för vidare egentliga yrkesstudier. Denna utbildning är också ägnad att underlätta yrkesvalet och val av fortsatta studier. Utbildning av denna typ är bl.a. turism-, filmoch vårdlinjerna. Största delen av folkhögskolorna erbjuder också öppna universitets studier. En majoritet av undervisningsutbudet utgörs av grundstudier i olika läroämnen men i flera ämnen kan man studera vidare. Man kan studera sammanlagt c:a 100 ämnen i folkhögskolorna. Kolla utbudet via sökfunktionen till höger. På basis av studier som avlagts vid öppna universitetet kan man söka som examensstuderande till universitet via den s.k. öppna universitetsleden. Examensinriktad utbildning Både grundskol- och gymnasielinjerna följer de riksomfattande läroplaner som godkänts av Utbildningsstyrelsen. Grundskoleundervisning Grundskoleutbildning ordnas i över 30 folkhögskolor. I dessa kan man avlägga hela grundskoleutbildningens lärokurs eller höja enstaka vitsord inom tilläggsutbildningen. En del av folkhögskolorna erbjuder också tilläggsutbildning av grundskoleundervisningen, s.k. tionde klassen, där man tillsammans med den studerande utarbetar en personlig studieplan. Se sid 18. Påbyggnadsundervisning - Tionde klassen Man kan höja enstaka betyg på tionde klassen. För en studerande på tionde klassen uppgörs i regel en individuell läroplan. Samtidigt kan man reflektera över ens framtidsplaner och utveckla ens studiefärdigheter. En sammanfattning av folkhögskolornas grund- och påbyggnadsutbildning finns på sid 18. Se också Gymnasieutbildning Vissa folkhögskolorna erbjuder också möjlighet till prestation av studentexamensämnen. Gymnasieundervisning ges på särskilda gymnasielinjer. På en sådan linje kan man prestera gymnasiets avgångsbetyg samt delta i studentexamen på folkhögskolan. Yrkesutbildning Grundläggande yrkesutbildning De yrkesinriktade grundexamina är treåriga. Examina garanterar behörighet för fortsatta studier i yrkeshögskolor och universitet. På folkhögskolor kan avläggas t.ex. följande yrkesinriktade grundexamina: barnledare, ungdoms- och fritidsledare, artesan samt grundexamen inom turismbranschen. I en del av folkhögskolorna kan yrkesinriktade grundexamen erläggas också som läroavtalsutbildning. Yrkesinriktad tilläggsutbildning Yrkes- och specialyrkesexamina, t.ex. för skolgångsbiträden, massörer och vildmarksguider, är en central del av yrkesinriktad tilläggsutbildning. Genom att kontakta folkhögskolan får man lättast information om denna utbildning. En sammanfattning av folkhögskolornas yrkesutbildning finns på sid 18. Läroavtalsutbildning Läroavtalsutbildning lämpar sig både för 6

9 unga och vuxna och den är ett flexibelt sätt att inhämta yrkesfärdighet och avlägga grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen vid sidan av arbetet. Inlärning i arbetet kompletteras med teoretiska studier. I vissa folkhögskolor kan du avlägga yrkesexamen som läroavtalsutbildning. Mera information: (på finska) Utbildning för särskilda grupper Specialutbildning Av folkhögskolorna har tre specialutbildning. Därtill arrangeras utbildning för specialgrupper i flera andra folkhögskolor. Många folkhögskolor kan ta emot handikappade studerade. Utbildning riktat till specialgrupper finns på sid 20. Utbildning för invandrare Flera folkhögskolor arrangerar specialutbildning för invandrare och de är välkomna att ta del av skolans övriga utbildning. Via den gemensamma elevintagningen eller via folkhögskolornas egna ansökningsmetod kan man söka till examensinriktad grundutbildning elelr påbyggnadsutbildning, utbildning som förbereder grundläggande yrkesutbildning, yrkesutbildning samt integrationsbefrämjande invandrarutbildning som en del av den fria bildningen. En del folkhögskolor kan också erbjuda utbildning för vuxna invandrare. Fråga mer om studieprogrammen samt om boende och exaktare ansökningsbefarande direkt från skolan eller besök deras hemsidor. Att studera i en folkhögskola Undervisningen är inte begränsad av klassrumsväggarna; i en arbetsdag ryms föredrag, grupparbete, diskussioner, självständiga studier, ändamålsenliga arbetsmetoder. Utöver detta har den studerande möjligheter att på basen av sina intressen även ta del av andra funktioner som folkhögskolan erbjuder t.ex. att utnyttja adb-rummet, keramikverkstaden, motionsmöjligheter. Olika gemensamma projekt såsom teaterföreställningar och tidningar ger erfarenheter av samarbete, planering och ansvar. Till läsåret hör praktik, exkursioner, utfärder och resor också till utlandet. De gemensamma projekten bryter ner rollföreställningar, för eleverna närmare varandra och närmare lärarna och den övriga personalen. Studerande Folkhögskolorna står öppna för alla; någon övre åldersgräns finns inte! Inträdeskraven varierar enligt studielinje: vanligtvis förutsätts antingen grundutbildning eller gymnasium eller motsvarande kunskaper. På folkhögskolan möter du studerande från alla delar av landet - och från utlandet. Till sin ålder, sina erfarenheter, sin världsuppfattning och till sina vanor är de alla olika. Att bo tillsammans utvecklar ens sociala färdigheter, lär ansvarstagande, gemenskap och livskompetens. Utländska studerande I denna broschyr hittar du vid folkhögskolornas presentation information om beredskap att ta emot utländska studerande. I vissa folkhögskolor är det möjligt att studera på engelska. Om studeranden kommer utanför EU eller Norden behövs ett särskilt uppehållstillstånd för studier vid en folkhögskola, som bör införskaffas i den sökandes hemland. Om en sökande har godkänts som studerande till en folkhögskola måste han/ hon betala skolan en förhandsavgift - eller i flesta fall hela studie- och kost- och logiavgiften förrän han/hon kommer till Finland. De som söker studieplats kan ta direkt kontakt med folkhögskolan och be om ansökningsblanketter. Hur söker man sig till folkhögskolan Ansökningstiderna till folkhögskolans fria linjer varierar beroende på skola och linje. Ansökan kan vara fri till formen eller en speciell ansökningsblankett som fås från skolan. Noggrannare anvisningar finns i den här broschyren under varje folkhögskolas basinformation. Man kan också ringa direkt till folkhögskolan. Vanligen söker man på våren och sommaren. Till vissa linjer görs antagningen i den ordning ansökningarna har kommit in och till vissa linjer förekommer lämplighetstester eller inträdesförhör. Fråga skolan när ansökningstiden går ut! Det lönar sig att fråga efter lediga studieplatser! Till gymnasielinjerna söker man vanligtvis genom den gemensamma elevantagningen. Noggrannare information om ansökningsprocessen finns vid ifrågavarande linje. Till andra stadiets yrkesinriktade grundutbildning söker man via gemensamma elevantagningen. Ansökningen görs via webben Studiekostnader Studieavgifterna för de fria linjerna inkluderar förutom undervisning också ofta måltider, eventuellt boende på internat samt vid behov annan service såsom materialanskaffningar. Avgifterna varierar enligt studielinjer och folkhögskolor. Information om vecko- och läsårsavgifter hittar du i denna broschyr vid folkhögskolornas basinformation eller genom att fråga direkt från skolan. Grundskolstudierna är oftast avgiftsfria för studeranden. Personer som höjer vitsord är sk. ämnesstuderande och de studiesociala förmånerna gäller inte dem. I vissa folkhögskolor finns också en s.k. tionde klass (påbyggnadsundervisning). Påbyggnadsundervisningen är avgiftsfri för de, som har fått avgångsbetyget under samma eller föregående år. Studierna på gymnasielinjen är avgiftsfria för de som avlägger hela lärokursen. Av ämnesstuderande erhålls dock avgifter. Den yrkesinriktade grundutbildningen i folkhögskolorna är huvudsakligen avgiftsfri. Information om de avgifter som uppbärs för yrkesexamina fås från utbildningsarrangörerna. Det är skäl att kontrollera avgifterna och de studiesociala förmånerna på folkhögskolan före studierna börjar. Studerande vid folkhögskolornas långa studielinjer är i vissa fall berättigade till studentrabatt vid resor. Studievouchers Med hjälp av studievouchers kan en del av folkhögskolorna erbjuda antingen rabatterade studieavgifter eller helt kostnadsfria studier. Den av undervisningsministeriet beviljade studiesedelaktiga understöd möjliggör rabatterade studieavgifter för särskilda studerandegrupper. Till dessa grupper hör invandrare, arbetslösa samt personer med låg grundutbildningsnivå eller har inlärningssvårigheter. Med understödet hjälper man dessa grupper att söka sig till utbildning. Fråga närmare Finlands Folkhögskolförening eller Studiestöd Mera information: Studiestöd kan beviljas studerande som bedriver heltidsstudier Studierna bör vara minst åtta (8) veckor i följd. Avsikten med studiestödet är att det skall trygga den studerandes utkomst under studietiden till den del som finansieringen av studierna inte är föräldrarnas skyldighet eller utkomsten inte är tryggad på något annat sätt. Studiestödet omfattar en studiepenning, ett bostadstillägg och ett studielån med 7

10 statsborgen. Studiepenningen och bostadstillägget är statsfinansierade bidrag, som månatligen betalas ut på den studerandes bankkonto. Studiepenningen är skattepliktig inkomst. Den studerande kan få bostadstillägg eller allmänt bostadsbidrag beroende på boendeform och familjeförhållanden. För studerande på andra stadiet som är under 20 år och utan familj beaktas föräldrarnas inkomster när studiepenning beviljas. Den studerandes egna inkomster påverkar rätten att få studiepenning. För studerande i Finland är bostadstillägget 80 % av de godtagbara boendekostnaderna Bostadstillägg beviljas endast för studiemånaderna och för boendekostnader för studiebostaden. Bostadstillägg för en studerande som studerar på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola och bor på skolans internat är 88,87 euro per månad. Beviljandet förutsätter att vissa villkor uppfylles. GRAAFINEN SUUNNITTELU KUVATAIDE MEDIATAIDE- PELIVISIO POP-JAZZ URHEILU- HIEROJAKOULU FYSIOTERAPIA, HIERONTA JA LIIKUNTA KYMPPI- LINJA MATKALLA OPETTAJAKSI AVOIN YLIOPISTO Se också sid 5. Vuxenutbildningsstöd Mera information: Vuxenutbildningsstödet är avsett för en person som varit i arbetslivet i minst 5 år. Vuxenutbildningsstöd och statsborgen för studielån i anknytning till stödet beviljas för att stödja frivillig yrkesinriktad utbildning som bedrivs av löntagare i arbete och företagare. Beviljandet av vuxenutbildningsstöd förutsätter frånvaro från förvärvsarbete under studieledigheten samt inkomstbortfall under utbildningstiden. Maximalt kan stöd beviljas för cirka 18 månader. Vuxenutbildningsstödet för en löntagare består av en grunddel och en förtjänstdel. Grunddelen uppgår till 500 euro per månad. Förtjänstdelen uppgår till 20 procent av den månadslön på upp till euro som stödet baserar sig på och 15 procent av den överskjutande delen av lönen. Till företagare betalas endast vuxenutbildningsstödets grunddel 500 euro i månaden. Förmånen är beskattningsbar inkomst. Vuxenutbildningsstödet beviljas av Utbildningsfonden, som också ansvarar för information och rådgivning angående denna stödform. Statsborgen för studielån beviljas av Folkpensionsanstalten. Pohditko paikkaasi elämässä tai seurakunnassa? Nuorten raamattukurssi ( PK ) tarjoaa mahdollisuuden tutustua Raamattuun sekä pohtia elämäsi tarinaa yhdessä toisten nuorten kanssa. Vastaavana opettajana Ari Niemi. Tulevat nuorten raamattukurssit: (syyslukukausi) (kevätlukukausi) (Nuorten raamattulinja) Kehity muusikkona ja kasva kristittynä! Suomen Raamattuopiston musiikkilinja sopii sinulle, joka haluat kehittyä monipuolisesti muusikkona tai musiikin harrastajana. Musiikkilinja on myös oiva mahdollisuus viettää välivuosi tai valmistautua musiikin ammattiopintojen pääsykokeisiin. Vastaavana opettajana gospelmuusikko Mikko Nikula. Tulevat musiikkilinjat: (lukukausi), (lukuvuosi) Suomen Raamattuopisto, Helsingintie 10, Kauniainen, puh. (09) , 8

11 Historia Humanistiset Kansainväliset Kieli ja kulttuuri Oikeustieteelliset Psykologia ja kasvatustiede Teatteritoiminta Yhteiskuntatieteelliset Aloita yliopistosi meillä. akatemia.org 9

12 Kansanopistot lääneittäin Folkhögskolorna länsvis Etelä-Suomen lääni 01. Aktiivi-Instituutti Helsinki 02. Borgå folkakademi 03. Evangeliska folkhögskolan i södra Finland Hangö 04. Axxell City / Axxell Finns Esbo/Helsingfors 05. Helsingin Evankelinen Opisto 06. Helsingin kristillinen opisto 07. Itä-Hämeen opisto - Hartola 08. Jaakkiman kristillinen opisto Ruokolahti 09. Jamilahden kansanopisto Hamina 10. Joutsenon Opisto 11. Kanneljärven Opisto Lohja 12. Kansanlähetysopisto Ryttylä 13. Kiljavan opisto 14. Kuurojen kansanopisto Helsinki 15. Kymenlaakson Opisto Anjalankoski 16. Lahden kansanopisto 17. Lärkkulla-stiftelsens folkakademi Karis 18. Pekka Halosen akatemia Tuusula 19. Perheniemen evankelinen opisto Iitti 20. Raseborg-opisto Karjaa 21. Seurakuntaopisto Järvenpää 22. Siikaranta-opisto Espoo 23. Suomen Raamattuopisto Kauniainen 24. Suomen teologinen opisto Hanko 25. Työväen Akatemia Kauniainen 26. Valkealan kristillinen kansanopisto 28. Västra Nylands folkhögskola Karis 29. Axxell Kuggom Länsi-Suomen lääni 30. Alkio-opisto Korpilahti 31. Etelä-Pohjanmaan Opisto Ilmajoki 32. Eurajoen kristillinen opisto 33. Evangeliska folkhögskolan i Österbotten Vasa 34. Fria kristliga folkhögskolan Vasa 35. Hoikan opisto Karkku 36. Houtskärs kyrkliga folkhögskola 37. Iso Kirja -opisto Keuruu 38. Jyväskylän kristillinen opisto 39. Jämsän Kristillinen Kansanopisto 40. Kankaanpään opisto 41. Karkun evankelinen opisto 42. Karstulan Evankelinen Kansanopisto 43. Kauhajoen evankelinen opisto 44. Kaustisen Evankelinen Kansanopisto 45. Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto Kälviä 46. Keski-Suomen Opisto Suolahti 47. Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 48. Kronoby folkhögskola 49. Axxell Lappfjärd 50. Lapuan kristillinen opisto 51. Lehtimäen opisto 52. Loimaan evankelinen kansanopisto 53. Länsi-Suomen opisto Huittinen 54. Metallityöväen Murikka-opisto Terälahti 55. Muurlan Opisto 56. Norrvalla folkhögskola Vörå 57. Oriveden Opisto 58. Paasikivi-opisto Turku 59. Päivölän kansanopisto Valkeakoski 60. Räisälän kansanopisto Peipohja 61. Svenska Österbottens folkakademi Yttermark 62. Turun kristillinen opisto 63. Varsinais-Suomen kansanopisto Paimio 64. Voionmaan opisto Ylöjärvi 65. Axxell Pargas Itä-Suomen lääni 66. Itä-Karjalan Kansanopisto Punkaharju 67. Kiteen Evankelinen Kansanopisto 68. Lieksan kristillinen opisto 69. Otavan Opisto Mikkelin mlk 70. Partaharjun Opisto Pieksämäki 71. Pohjois-Karjalan opisto Niittylahti 72. Pohjois-Savon opisto Kuopio 73. Portaanpään kristillinen opisto Lapinlahti 74. Sisälähetysseuran oppilaitos Pieksämäki 75. Savonlinnan kristillinen opisto 76. Valamon kansanopisto Uusi-Valamo Oulun lääni 77. Haapaveden Opisto 78. Kainuun Opisto Mieslahti 79. Kalajoen Kristillinen Opisto 80. Kuusamon Kansanopisto 81. Limingan Kansanopisto 82. Pohjola-opisto Oulu 83. Raudaskylän Kristillinen Opisto Ylivieska 84. Reisjärven kristillinen opisto Lapin lääni 85. Peräpohjolan Opisto Tornio 86. Ranuan kristillinen kansanopisto 87. Rovala-Opisto Rovaniemi 88. Ylitornion kristillinen opisto 90. Pohjantähti-opisto Landskapet Åland 89. Ålands folkhögskola Finström

13 11

14 Kansanopisto-opetus koulutusmuodottain Folkhögskolundervisning enligt utbildningsform Vapaatavoitteinen koulutus Utbildning med fri inriktning Kasvatus-, sosiaali- ja hoitoala Fostran, social- och vårdbranschen Avoimen yliopiston linja Pohjois-Karjalan opisto Elämyspedagogiikka Peräpohjolan Opisto Erityispedagogiikan opintolinja Etelä-Pohjanmaan Opisto Henkilökohtainen avustaja/omaishoitajalinja Karstulan Evankelinen Opisto Hoito- ja sosiaalialan linja Ylitornion kristillinen opisto Hoivayrittäjien laatukoulutus Kankaanpään opisto Ilmaisukasvatus Alkio-opisto Kahden appron linja Rovala-Opisto Kasvatus ja ohjaus Kanneljärven Opisto Partaharjun Opisto Kasvatus- ja opetustyö Jyväskylän kristillinen opisto Lapuan kristillinen opisto Kasvatustiede ja psykologia Alkio-opisto Helsingin Evankelinen Opisto Karstulan Evankelinen Opisto Loimaan evankelinen kansanopisto Työväen Akatemia Turun kristillinen opisto Kasvatus- ja sosiaaliala Lahden kansanopisto Kasvatusala Alkio-opisto Etelä-Pohjanmaan Opisto Helsingin kristillinen opisto Jamilahden kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Kasvatustieteen ja perhetyön linja Eurajoen kristillinen opisto Kasvatustieteiden ja sosiaalityön linja Seurakuntaopisto (Luther-opisto) Kasvu -linja II Kuurojen kansanopisto Kotiavustajakoulutus (Iltakurssi) Helsingin kristillinen opisto Lasten- ja kodinhoidon linja, sis. talouskoulun Itä-Karjalan Kansanopisto Matkalla opettajaksi Kauhajoen evankelinen opisto Opeksi-linja Joutsenon Opisto Ryhmänohjaaja-koulutus Seurakuntaopisto (Luther-opisto) Seikkailu- ja ryhmänohjauksen linja Kanneljärven Opisto Sielunhoitoterapeuttikoulutus Perheniemen evankelinen opisto Sosiaali- ja terveysalan linja Reisjärven kristillinen opisto Startti kasvatus- ja ohjausalan opintoihin Peräpohjolan Opisto Taidekasvatus Portaanpään kristillinen opisto Vanhustyön koulutusohjelma Lapuan kristillinen opisto Vårdlinjen Fria kristliga folkhögskolan Kielet, kansainvälisyys ja matkailu Språk, internationalism och turism Baltiska kulturlinjen Evangeliska folkhögskolan i södra Finland Creative Diversity Management (CDM) Västra Nylands folkhögskola Englanti Etelä-Pohjanmaan Opisto Lahden kansanopisto Länsi-Suomen opisto Päivölän Kansanopisto Espanja Länsi-Suomen opisto Päivölän Kansanopisto Fria finska studielinjen Etelä-Pohjanmaan Opisto Global Communication Program Jämsän Kristillinen Kansanopisto Kansainvälinen talouskoulu/suomen kielen ja kulttuurin linja Itä-Karjalan Kansanopisto Kansainväliset opinnot Jämsän Kristillinen Kansanopisto Kansanlähetysopisto Työväen Akatemia Kielet ja kansainvälisyys Alkio-opisto Kielet ja viestintä -linja Turun kristillinen opisto Kieli ja kulttuuri Työväen Akatemia Kielilinja Ranuan kristillinen kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Kulttuuri- ja matkailulinja Kiteen Evankelinen Kansanopisto Language & Communication Lärkkulla-stiftelsens folkakademi Language programme -kielilinja Joutsenon Opisto Matkailulinja, opaskoulu ulkomaan matkaopaskoulutus Päivölän Kansanopisto Mångkulturell Språklinje Kronoby folkhögskola Opinnollinen aktiviteetti-, matkailu- ja kielilinja Itä-Karjalan Kansanopisto Ranska Länsi-Suomen opisto Ruotsia suomenkielisille Axxell Pargas Västra Nylands folkhögskola Spanska språket och Latinamerika Västra Nylands folkhögskola Språk och turism Västra Nylands folkhögskola Språklinjen Evangeliska folkhögskolan i Österbotten Suomeen! -linja Jamilahden kansanopisto Tourism Activities Professional Axxell Pargas 12

15 Venäjä Länsi-Suomen opisto Viittomakieli Kuurojen kansanopisto Viittomakieli ja visuaalinen kommunikointi -linja Turun kristillinen opisto Käsityöt Handarbete och hantverk Askarruttajakoulutus Kankaanpään opisto Dekorationsmålning Axxell Kuggom Historiskt metallhantverk Axxell Kuggom Historiskt skinn- och läderhantverk Axxell Kuggom Historiskt textilhantverk Axxell Kuggom Höstkurs Houtskärs kyrkliga folkhögskola Kasvua käsillä -koulutus Sisälähetysseuran oppilaitos Kipinä - kädentaitojen koulutusohjelma Jyväskylän kristillinen opisto Käden taitojen linja Ranuan kristillinen kansanopisto Käsityön erityistekniikoiden linja Karstulan Evankelinen Opisto Käsityön taiteen perusopetuslinja Lieksan kristillinen opisto Käytännön linja Jämsän Kristillinen Kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Luovat kädentaidot Kiteen Evankelinen Kansanopisto Ny tvåårig hantverksutbildning Ålands folkhögskola Praktisk Formgivning Kronoby folkhögskola Puutyöpaja Kuusamon Kansanopisto Raita - aikuisten käsityön taiteen perusopetus Lahden kansanopisto Sisustus Jyväskylän kristillinen opisto Kankaanpään opisto Teknisten taitojen linja Jämsän Kristillinen Kansanopisto Textil- och träslöjdslinjen Evangeliska folkhögskolan i Österbotten Vanhojen huonekalujen entisöinti ja verhoilulinja Kiteen Evankelinen Kansanopisto Vårkurs Houtskärs kyrkliga folkhögskola Vävlinjen Evangeliska folkhögskolan i södra Finland Liikunta ja terveys Motion och hälsa Fysioterapia, hieronta Eurajoen kristillinen opisto Kauhajoen evankelinen opisto Loimaan evankelinen kansanopisto Idrott Ålands folkhögskola Jäsenkorjauksen jatkokoulutus Perheniemen evankelinen opisto Kaustislainen jäsenkorjauskoulutus Kaustisen Evankelinen Opisto Liikunnan ja retkeilyn peruskurssi Partaharjun Opisto Liikuntalinja Karstulan Evankelinen Opisto Liikuntalinja jääkiekkopainotuksella Karstulan Evankelinen Opisto Luonto- ja erälinja Reisjärven kristillinen opisto Lääketiede Alkio-opisto Etelä-Pohjanmaan Opisto Länsi-Suomen opisto Perheniemen evankelinen opisto Outdoor Academy Kronoby folkhögskola PS. Himohiki Kankaanpään opisto PS. Kuntoon -koulutus Kankaanpään opisto PS. Liikuta -koulutus Kankaanpään opisto Retkeilyn peruskurssi Karstulan Evankelinen Opisto Sosiaali- ja terveysalalle suuntaavat opinnot Alkio-opisto Terveysliikunnan linja Alkio-opisto Urheiluhierojakoulu Kauhajoen evankelinen opisto Seurakuntatyö ja teologia Församlingsarbete och teologi Bachelor of Arts -tutkinnoksi täydentäminen Iso Kirja -opisto Englanninkielinen linja Iso Kirja -opisto Kolmannen vuosituhannen evankelista Perheniemen evankelinen opisto ~ LÄHELLÄ SINUA ~ VALMIUKSIA JATKO-OPINTOIHIN Henkilökohtainen avustaja/omaishoitajalinja Onko ihmisen hyvinvointi lähellä sydäntäsi? Oletko matkalla hoitotyön ammattilaiseksi? Kasvatus- ja psykologisten aineiden linja Antaa hyvät valmiudet esim. luokanopettajan ja varhaiskasvattajan jatko-opintoihin. Käsityön erityistekniikoiden linja Opinnot soveltuvat alan jatkoopintoja tai yritystoimintaa suunnitteleville, vuorotteluvapaata viettäville tai täydennyskoulutukseksi. Liikuntalinja Antaa monipuoliset tiedot liikunnan merkityksestä terveyteen sekä liikuntataitojen kehittämiseen Valmiuksia jatko-opiskeluun ja oppilaitosten pääsykokeisiin mm. ohjaus-, opetus-, hoito- ja turvallisuusaloille. Liikuntalinja jääkiekkopainotuksella Mahdollisuus sisällyttää tavallista enemmän liikunta-alan opintoja lukio-opintoihin ja jatkaa jääkiekkoharrastusta. VUODESSA AMMATTIIN Koulunkäyntiavustaja Perhepäivähoitaja Lisätiedot: p. (014) , Kokkolantie 12, KARSTULA 13

16 Seurakuntatyö ja teologia jatkuu: Linjen för mission och kultur SYDKUST Evangeliska folkhögskolan i södra Finland Lähellä ihmistä - kriisiterapia ja sielunhoito Perheniemen evankelinen opisto Lähetystyö Kansanlähetysopisto Suomen Raamattuopisto Master of Theology in Ministerial Studies Iso Kirja -opisto Lähellä ihmistä - kriisiterapia ja sielunhoito Perheniemen evankelinen opisto Lähetystyö Kansanlähetysopisto Suomen Raamattuopisto Master of Theology in Ministerial Studies Iso Kirja -opisto Nuorisotiimilimja Kansanlähetysopisto Pastoraalityön tutkinto Iso Kirja -opisto Peruskurssi Iso Kirja -opisto Raamattuopinnot Iso Kirja -opisto Kansanlähetysopisto Karkun evankelinen opisto Perheniemen evankelinen opisto Suomen Raamattuopisto Suomen teologinen opisto Artistiluokka Seurakuntaopisto (Luther-opisto) Avoin Ateljee Oriveden Opisto Bildkonst och konsthantverk Västra Nylands folkhögskola Bändilinja Otavan Opisto Danskonst Västra Nylands folkhögskola Draama Helsingin Evankelinen Opisto Elokuvakoulu Otavan Opisto Elokuvanäyttelemisen linja Voionmaan opisto Elämäntarinan monimuotokoulutus Oriveden Opisto English Drama Course Länsi-Suomen opisto Estradiviihde ja esiintyminen Helsingin kristillinen opisto Film och teater Borgå folkakademi Gospel-linja Karkun evankelinen opisto Kansanmusiikin koulutusohjelma Ala-Könni-opisto Kuvallinen ilmaisu Kymenlaakson Opisto Kuvataide Eurajoen kristillinen opisto Joutsenon Opisto Kauhajoen evankelinen opisto Kaustisen Evankelinen Opisto Kuusamon Kansanopisto Lahden kansanopisto Limingan Kansanopisto Muurlan Opisto Paasikivi-opisto Pekka Halosen akatemia Pohjois-Savon opisto Ranuan kristillinen kansanopisto Savonlinnan kristillinen opisto Varsinais-Suomen Kansanopisto Kuvataiteen ja visuaalisen viestinnän linja Pekka Halosen akatemia Käsikirjoitus Helsingin Evankelinen Opisto Limingan Kansanopisto Oriveden Opisto Kääntämisen monimuotokoulutus Oriveden Opisto Lauluntekijä Helsingin Evankelinen Opisto Linjen för uttryckskonst Evangeliska folkhögskolan i södra Finland Ljudkonst Västra Nylands folkhögskola Ljudteknik Axxell Lappfjärds folkhögskola Second Bachelor of Arts Iso Kirja -opisto Seurakuntatyö Iso Kirja -opisto Sijaiskanttori Eurajoen kristillinen opisto Tartu elämään - johdatus terapeuttiseen sielunhoitoon Perheniemen evankelinen opisto Team Action -linja Iso Kirja -opisto Teologia Helsingin Evankelinen Opisto Kansanlähetysopisto Raudaskylän Kristillinen Opisto Suomen teologinen opisto Turun kristillinen opisto Taide, kirjoittaminen, musiikki ja teatteri Konst, skrivande, musik och teater Animaatio Helsingin Evankelinen Opisto Artist/dramalinjen Axxell Lappfjärd Kansanmusiikin opintolinja Etelä-Pohjanmaan Opisto Kirjoittaminen Etelä-Pohjanmaan Opisto Jamilahden kansanopisto Oriveden Opisto Konst/Fria linjen Svenska Österbottens folkakademi Konstcirkel Axxell City Kristillinen taidelinja - musiikkiteatterikoulutus Kansanlähetysopisto Kulttuuri- ja mielipidekirjoittajan linja Oriveden Opisto Luovuus Kaustisen Evankelinen Opisto Loimaan evankelinen kansanopisto Luovan toiminnan linja kehitysvammaisille Varsinais-Suomen Kansanopisto Maskeerauslinja Varsinais-Suomen Kansanopisto Mix! Fria kristliga folkhögskolan Musiikki Eurajoen kristillinen opisto Jämsän Kristillinen Kansanopisto Oriveden Opisto Savonlinnan kristillinen opisto Seurakuntaopisto (Luther-opisto) LIMINGAN TAIDEKOULU Lukuvuosi KUVATAIDE-, VAPAA-, SARJAKUVA-, KÄSIKIRJOITTAJA- JA VALOKUVALINJA AVOIN YLIOPISTO KESÄKURSSIT 2009 puh. (08) tai 14

17 Suomen Raamattuopisto Varsinais-Suomen Kansanopisto RokkiBreikki - erilainen välivuosi Keski-Suomen Opisto Musiikkiteatteri Jamilahden kansanopisto Rovala-Opisto Varsinais-Suomen Kansanopisto Rytmimusiikin opintolinja Etelä-Pohjanmaan Opisto Musik Axxell Lappfjärd Evangeliska folkhögskolan i Österbotten Fria kristliga folkhögskolan Lärkkulla-stiftelsens folkakademi Ålands folkhögskola Sanataiteen linja Oriveden Opisto Sarjakuva Oriveden Opisto Rovala-Opisto Limingan Kansanopisto Muurlan Opisto Musikproduktion Axxell Lappfjärd Sarjakuvan ja kuvittamisen linja Kymenlaakson Opisto Nordiska Konstskolan Kronoby folkhögskola Showtanssin ohjauksen opintolinja Etelä-Pohjanmaan Opisto Pietarin I.E. Repinin kuvataidelinja Jamilahden kansanopisto Skapande verksamhet Ålands folkhögskola Piirustuskoulu, kuvataidelinja Oriveden Opisto Skrivarkurser Axxell City Pop & Rock Rovala-Opisto Varsinais-Suomen Kansanopisto Suomen kielen ja kirjallisuuden linja Joutsenon opisto Oriveden Opisto Pop-Jazz Kauhajoen evankelinen opisto Taidelinja Kanneljärven Opisto Tanssitaide Haapaveden Opisto Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto Tanssiteatterilinja Pohjantähti-opisto Teater Västra Nylands folkhögskola Teatteri Etelä-Pohjanmaan Opisto Jyväskylän kristillinen opisto Lahden kansanopisto Oriveden Opisto Pohjois-Karjalan opisto Seurakuntaopisto (Luther-opisto) Työväen Akatemia Varsinais-Suomen Kansanopisto Teatteri- ja elokuvataiteen linja Haapaveden Opisto Teatteriohjaus Helsingin Evankelinen Opisto Tietokirjoittamisen monimuotokoulutus Oriveden Opisto Vapaalinja Limingan Kansanopisto 15

18 Tietotekniikka, palvelu- ja kaupalliset aineet Datateknik, service och merkantila ämnen Atk-linja Lieksan kristillinen opisto Datalinjen Evangeliska folkhögskolan i Österbotten Graafinen suunnittelu Helsingin Evankelinen Opisto Jyväskylän kristillinen opisto Kauhajoen evankelinen opisto Kymenlaakson Opisto Paasikivi-opisto Kauppatieteet Helsingin Evankelinen Opisto Liiketoiminta- ja henkilöstöjohtaminen Alkio-opisto Markkinointiviestintä Helsingin Evankelinen Opisto Webbdesign och reklam Västra Nylands folkhögskola Viestintä, valokuvaus ja video Kommunikation, information, fotografering och video Crossmediatoimittaja Helsingin kristillinen opisto Dokumenttielokuva Varsinais-Suomen Kansanopisto Dokumentärfilm Axxell City Elokuva ja video Lahden kansanopisto Elokuva- ja TV -ilmaisu Helsingin Evankelinen Opisto Voionmaan opisto Film och videolinjen Evangeliska folkhögskolan i södra Finland Fotodesign Paasikivi-opisto Fotokonst Västra Nylands folkhögskola Journalismi Alkio-opisto Lahden kansanopisto Journalistlinjen Evangeliska folkhögskolan i södra Finland Kuvajournalismi Helsingin Evankelinen Opisto Kuvallisen viestinnän koulutus Helsingin kristillinen opisto Lehtijournalismi Helsingin Evankelinen Opisto Pohjola-opisto Lehtityön linja Helsingin kristillinen opisto Media Ålands folkhögskola Media- ja elokuvatyön linja Rovala-Opisto Mediajournalismin linja Paasikivi-opisto Mediakoulu Otavan Opisto Mediataide-Pelivisio Kauhajoen evankelinen opisto Medieteknik Axxell City Multimedia Helsingin Evankelinen Opisto Naturfoto Ålands folkhögskola Kymenlaakson Opisto sitoutumaton taidepainotteinen kansanopisto Graafinen suunnittelu graafinen viestintä ja -tekniikka, tietokonegrafiikka, nettisuunnittelu, liikegrafiikka ja animaatio, piirustus, värioppi, taidegrafiikka, heraldiikka, silkkipaino,... Kuvallinen ilmaisu piirustus, värioppi, maalaus, taidegrafiikka, graafinen viestintä, plastinen sommitelu, keramiikka, silkkipaino, digikuvan valmistus,... kevät Sarjakuva ja kuvittaminen.. peruslinja sarjakuvan, piirtämisen ja kuvittamisen perustaidot, syventävällä linjalla henkilökohtaisen sarjakuvailmaisun kehitäminen ja sarjakuvakokonaisuuden toteutus syventävä Valokuvaus syyslinja valokuvailmaisu, kameratyöskentely, digitaalinen kevätlinja kuvankäsittely, pimiö, henkilö- ja studiokuvaus, dokumentti-, lehti-, mainos-, luonto- ja maisemakuvaus, kuvallinen ilmaisu,... Audiovisuaalinen viestintä julkaisugrafiikan osaamisalan ammattitutkintoon valmistava koulutus lähi- tai etäopiskeluna, lopussa mahdollisuus suorittaa ammattitutkinto Marintie 9, Inkeroinen

19 Radio- ja TV Helsingin Evankelinen Opisto Voionmaan opisto Radiotyön linja Helsingin kristillinen opisto Toimittajalinja Voionmaan opisto Urheilujournalismi Helsingin Evankelinen Opisto Helsingin kristillinen opisto Valokuvaus Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto Kuusamon Kansanopisto Kymenlaakson Opisto Lahden kansanopisto Limingan Kansanopisto Muurlan Opisto Paasikivi-opisto Voionmaan opisto Web Design Helsingin Evankelinen Opisto Viestintä- ja ilmaisutaidon linja Itä-Karjalan Kansanopisto Viestintälinja Ranuan kristillinen kansanopisto Yhteiskunnalliset, humanistiset ja ekologiset aineet Samhällsvetenskapliga, humanistiska och ekologiska ämnen Antropologia ja kulttuurien tuntemus Alkio-opisto Bio- ja ympäristötieteet Alkio-opisto Biologian ja kestävän kehityksen linja Loimaan evankelinen kansanopisto Biovetenskap och medicin Borgå folkakademi Delfoi-koulu (tulevaisuudentutkimuksen menetelmät) Otavan Opisto Ett akademiskt år Borgå folkakademi Historia Alkio-opisto Helsingin Evankelinen Opisto Joutsenon Opisto Lahden kansanopisto Työväen Akatemia Humanistiset opinnot Työväen Akatemia Hållbar utveckling Borgå folkakademi Juridiska programmet Västra Nylands folkhögskola Kommunikation, livsåskådning och livsstil Axxell Pargas Maantiede ja kestävä kehitys Eurajoen kristillinen opisto Matematiikkalinja Päivölän Kansanopisto Mediapolitiikka Alkio-opisto Muutoksen eväät - kolmen kuukauden kurssi Metallityöväen Murikka-opisto Natur och medicin Västra Nylands folkhögskola Oikeustiede Etelä-Pohjanmaan Opisto Haapaveden Opisto Itä-Hämeen opisto Loimaan evankelinen kansanopisto Länsi-Suomen opisto Rovala-Opisto Turun kristillinen opisto Työväen Akatemia Pitkä kurssi Kiljavan opisto Psykologia Etelä-Pohjanmaan Opisto Joutsenon Opisto Samhällsjuridiska linje Evangeliska folkhögskolan i södra Finland Sosiaalityö Alkio-opisto Valinnaisten opintojen linja Joutsenon Opisto Valtiotieteet Alkio-opisto Helsingin Evankelinen Opisto Yhteiskuntapolitiikan linja Joutsenon Opisto Yhteiskuntatieteet Rovala-Opisto Työväen Akatemia Ympäristöjärjestelmä Kankaanpään opisto Muu koulutus Övrig utbildning Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (AmmattiStartti) Seurakuntaopisto (Luther-opisto) Sisälähetysseuran oppilaitos Avoimen yliopiston linja Kuurojen kansanopisto Elämäntaitojen rakentaminen - Kurssit kestävät kerrallaan 12 viikkoa ja ne pidetään syksyllä sekä keväällä Helsingin kristillinen opisto Hundkonsult Borgå folkakademi Kasviskokkikoulutus Perheniemen evankelinen opisto Kauneudenhoitolinja Eurajoen kristillinen opisto Laadunohjaaja Kankaanpään opisto Laatupäällikkö Kankaanpään opisto Matkalla opintoihin Kiteen Evankelinen Kansanopisto Omat opinnot -linja Raudaskylän Kristillinen Opisto Re-kreativa linjen Evangeliska folkhögskolan i Österbotten Seniorilinja Kiteen Evankelinen Kansanopisto Pohjois-Savon opisto Rovala-Opisto Smådjur Borgå folkakademi Studielinjen Evangeliska folkhögskolan i södra Finland Tutkintotavoitteiset yliopisto-opinnot Etelä-Pohjanmaan Opisto Yliopisto-opintojen väylä Etelä-Pohjanmaan Opisto Yliopistoaineiden linja Kauhajoen evankelinen opisto Työnohjaajakoulutus Kuvataide koulutus Ekspressiivinen taideterapia Elämäntaitoa logoterapiasta Sarjakuvataiteen linja Valokuvauslinja

20 Peruskoulu, kymppiluokka ja lukio Grundskola, tionde klassen och gymnasium Perusopetus Grundutbildning Aikuisten perusopetus Lieksan kristillinen opisto Raudaskylän Kristillinen Opisto Nettiperuskoulu Otavan Opisto Peruskoululinja maahanmuuttajille Kainuun Opisto Peruskoululinja maahanmuuttajille, ulkomaalaisille, ulkosuomalaisille Itä-Karjalan Kansanopisto Perusopetus Eurajoen kristillinen opisto Itä-Karjalan Kansanopisto Jämsän Kristillinen Kansanopisto Kainuun opisto Kalajoen Kristillinen Opisto Karkun evankelinen opisto Kiteen Evankelinen Kansanopisto Portaanpään kristillinen opisto Seurakuntaopisto (Luther-opisto) Sisälähetysseuran oppilaitos Turun kristillinen opisto Valkealan kristillinen kansanopisto Perusopetus ja kymppiluokka Kanneljärven Opisto Kauhajoen evankelinen opisto Lahden kansanopisto Loimaan evankelinen kansanopisto Verkkoperuskoulu Lahden kansanopisto Kymppiluokka Tionde klassen Base Camp Kronoby folkhögskola Bändikymppi Otavan Opisto IT-kymppi (lisäopetus) Otavan Opisto Loimaan evankelinen kansanopisto Pohjola-opisto Portaanpään kristillinen opisto Raudaskylän Kristillinen Opisto Savonlinnan kristillinen opisto Seurakuntaopisto (Luther-opisto) Sisälähetysseuran oppilaitos Turun kristillinen opisto Valkealan kristillinen kansanopisto Kymppiluokka maahanmuuttajille Kainuun Opisto Otavan Opisto Media-kymppi Otavan Opisto Perusopetuksen lisäopetus, erityisopetus Lieksan kristillinen opisto Perusopetus ja kymppiluokka Kanneljärven Opisto Kauhajoen evankelinen opisto Lahden kansanopisto Loimaan evankelinen kansanopisto Tionde klassen/grundläggande utbildning Borgå folkakademi Kristliga folkhögskolan i Nykarleby Svenska Österbottens folkakademi Västra Nylands folkhögskola Lukio Gymnasium Iltalukio Raudaskylän Kristillinen Opisto Lukio Itä-Hämeen opisto Karkun evankelinen opisto Oriveden Opisto Otavan Opisto Portaanpään kristillinen opisto Raudaskylän Kristillinen Opisto Nettilukio Otavan Opisto Ammatillinen koulutus Yrkesinriktad utbildning Ammatillinen peruskoulutus Yrkesinriktad grundutbildning Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Haapaveden Opisto Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto Paasikivi-opisto Grundexamen i barn- och familjearbete Kristliga folkhögskolan i Nykarleby Grundexamen i båtbyggnad Axxell Kuggom Grundexamen i idrott Norrvalla folkhögskola Grundexamen i turism: Turisttjänsteman Axxell Pargas Grundexamen i turism: Producent av resetjänster Axxell Pargas Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion Axxell Finns Grundexamen inom träbranschen Axxell Kuggom Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto, erityiskoulutuksena Itä-Karjalan Kansanopisto Sisälähetysseuran oppilaitos Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Jaakkiman kristillinen opisto Jyväskylän kristillinen opisto Kalajoen Kristillinen Opisto Kaustisen Evankelinen Opisto Lapuan kristillinen opisto Portaanpään kristillinen opisto Seurakuntaopisto (Luther-opisto) Sisälähetysseuran oppilaitos Turun kristillinen opisto Ylitornion kristillinen opisto Kielitukikymppiluokka Turun kristillinen opisto Kymppiluokka Eurajoen kristillinen opisto Itä-Karjalan Kansanopisto Joutsenon Opisto Jyväskylän kristillinen opisto Kainuun Opisto Kalajoen Kristillinen Opisto Kanneljärven Opisto Karkun evankelinen opisto Kauhajoen evankelinen opisto Kaustisen Evankelinen Opisto Kiteen Evankelinen Kansanopisto Lahden kansanopisto Lapuan kristillinen opisto Lieksan kristillinen opisto Yleissivistystä kansanopistosta Raudaskylän Lukio ja Rauskin kymppi Raudaskylän Lukio - päivälukio, iltalukio ja seniorilukio aikuislukion perustein - haku syksyn 2009 aloitukseen kesäkuun loppuun mennessä Rauskin kymppi - peruskoulun lisäopetusta, arvosanakorotuksia, työssä oppimista ja urasuunnittelua - haku syksyn 2009 aloitukseen kesäkuun loppuun mennessä Lisätietoja (08) Opistontie 4-6, YLIVIESKA p. (08) , 18

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Koulutusrahaston etuudet

Koulutusrahaston etuudet Koulutusrahaston etuudet 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta Etuudet aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Toimintaa

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 RANUAN KR. KANSANOPISTO REISJÄRVEN KRISTILLINEN OPISTO Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto VAAS A N Y L I O P I S TO 2 0 1 2 2013 OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK Filosofian maisterin tutkinto Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Fabriikki, Yliopistonranta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Eija Kyllönen-Saarnio 28.1.2016 Viestintä turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ja maahanmuuttajien kotouttamisesta -seminaari

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot Turun yliopiston avoin yliopisto P = perusopinnot Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu S = syventävät opinnot Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Suomen Yrittäjien näkökulma Miikka Venäläinen Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Suomen Yrittäjät Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt

Lisätiedot

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahasto Perustettu lailla vuonna 1970 Eroraharahastona o Hoitaa lakisääteisiä tehtäviä, jotka valmisteltu kolmikantaisesti o Rahaston perustamisesta sovittiin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

HELA LANDET 144 628 153 771 149 200 147 951

HELA LANDET 144 628 153 771 149 200 147 951 FÖRHÅLLANDET MELLAN ANTALET STUDERANDE I UTBILDNINGSTILLSTÅNDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET OCH ANTALET STUDERANDE ENLIGT STATSANDELSSYSTEMET (SAS) ÅR 1 2 3 4 20.1. 20.9. HELA LANDET 144 628

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2011 vp Opiskelijoiden tuloraja opintotukilaissa Eduskunnan puhemiehelle Opiskelijoilla on tällä hetkelläopintotuki, jossa on sekä tuloraja että vastikkeellisuus. Vastikkeellisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 412/2010 vp Linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutus Eduskunnan puhemiehelle Laki linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyydestä (HE 149/2006 vp)

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja santasport.fi Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat pakollisista tutkinnon osista 105 osp, valinnaisista tutkinnon osista 30 osp, yhteisistä tutkinnon osista 35 osp sekä vapaasti valittavista tutkinnon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 883/2005 vp 17-vuotiaan opiskelijan toimeentulo Eduskunnan puhemiehelle Monet alaikäiset henkilöt joutuvat opintojensa vuoksi muuttamaan pois kotoaan, koska kotikunnassa ei ole tarjolla

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE

OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE www.opintoluotsi.fi sivustolta koostanut Lapin TE-toimisto / YLEISET TUET Opintotuki Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta.

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 134/2010 vp Koulunkäyntiavustajien kelpoisuusehdot Eduskunnan puhemiehelle Koulunkäyntiavustajia on Suomessa lähes 10 000. Heistä kuitenkin vain n. 2 000 tekee työtä kokopäiväisesti,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 126/2013 vp Suomi tieteen kielenä Eduskunnan puhemiehelle Suomen kieli sai virallisen aseman 150 vuotta sitten. Samoihin aikoihin, 1800-luvun puolivälin jälkeen, suomi alkoi vähitellen

Lisätiedot

Saksaan! Dina Heegen DAAD-Lektorin, Turku

Saksaan! Dina Heegen DAAD-Lektorin, Turku Saksaan! Dina Heegen DAAD-Lektorin, Turku Saksa tänään Yli 80 miljoonaa asukasta 16 osavaltiota -> federalismi Pääkaupunki Berliini, 3,4 Miljoonaa asukasta EU-maista suurin asukasluvultaan ja taloudeltaan

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2016. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta Koulutusrahasto Työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen Rahasto on aloittanut toimintansa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi l näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673 Toinen aste keski- opiskelijamäärä vuonna 1999 20.1.1999 20.9.1999 arvo *) AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOISEN ASTEEN JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT JA VOS-OPISKELIJAMÄÄRIEN SUHDE VUONNA 1999 LÄÄNI Valtionosuustilastointi-

Lisätiedot

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi:

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi: 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 998/2009 vp Työttömien maahanmuuttajien suomenkielinen kouluttaminen sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle Eduskunnan puhemiehelle Suomessa asuu suuri joukko työttömiä maahanmuuttajia,

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen koulutus 2016 2017 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa koulutuksessa

Lisätiedot