VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS"

Transkriptio

1 VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 12:00 14:30 Paikka: Helsinki, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca, Tukholmankatu 8 F (HUS) Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen HY Varsinainen jäsen Mirja Satka HY Varajäsen Ilse Julkunen HY Varsinainen jäsen Helena Blomberg-Kroll HY Varajäsen Juha Hämäläinen UEF Varsinainen jäsen, johtoryhmän pj. Riitta Vornanen UEF Varajäsen Marjo Kuronen JY Varsinainen jäsen, johtoryhmän vpj. Aila-Leena Matthies JY Varajäsen Anneli Pohjola LaY Varsinainen jäsen Merja Laitinen LaY Varajäsen Kyösti Raunio TaY Varsinainen jäsen Ilmari Rostila TaY Varajäsen Katja Forssén TY Varsinainen jäsen Leo Nyqvist TY Varajäsen Anu Muuri THL Varsinainen jäsen (tutkijakoulun osalta) Marketta Rajavaara HY Erikoistumiskoulutuksen edustaja, varsinainen jäsen Riitta Vornanen UEF Erikoistumiskoulutuksen edustaja, varajäsen Muut osallistujat: Sanna Lähteinen LaY Johtoryhmän esittelijä ja sihteeri ~ 1 ~

2 ASIALISTA: 1 Kokouksen avaus 2 Tohtorikoulutusyhteistyötä koskevat asiat a) CIMO-hankkeen toimeenpano b) GSCASS:n nimeämät tohtorikoulutettavaehdokkaat c) Temaattisten pienryhmien ohjaajien nimeäminen kaudelle d) Muut tohtorikoulutusyhteistyöhön liittyvät ajankohtaiset asiat 3 Ilmoitusasiat 4 Muut asiat 5 Seuraavat kokoukset ~ 2 ~

3 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Juha Hämäläinen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Aila-Leena Matthies oli kokouksessa läsnä Skype-yhteyden välityksellä. ~ 3 ~

4 2 Tohtorikoulutusyhteistyötä koskevat asiat a) CIMO-hankkeen toimeenpano Sosnet valmisteli Sosnetin ja Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences (GSCASS) kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistamaan hankehakemuksen, joka jätettiin CIMO:n Kiina-ohjelman haussa Hankehakemuksessa hakijana toimi Lapin yliopisto ja hankekumppaneina ovat kaikki Sosnetin yliopistot ja Kiinasta GSCASS. Hankkeen tavoitteena on sosiaalityön koulutuksen, erityisesti tohtorikoulutuksen vahvistaminen Kiinassa sekä suomalaisen tohtorikoulutuksen kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen. Hankkeen tarkoituksena on luoda yhteinen vertailevaa tutkimusta painottava opintokokonaisuus (16 ECTS) Sosnetin ja GSCASS:n yhteistyönä. Hankkeessa järjestetään kaksi intensiiviseminaaria; vuonna 2014 Suomessa ja vuonna 2015 Kiinassa. Kaksivuotiseksi ( ) tarkoitettu hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen ( euroa) CIMOlta marraskuussa pidettiin Sosnetin tohtorikoulutusyhteistyötä koskeva kokous, jossa sovittiin alustavista toimenpiteistä hankkeen käynnistämiseksi. Kokouksessa päätettiin ehdottaa GSCASS:lle, että vuoden 2014 intensiiviseminaari pidetään viikolla 39 Suomessa pääkaupunkiseudulla. Kokouksen jälkeen saadun vahvistuksen perusteella ajankohta sopii GSCASS:lle. Intensiiviseminaareihin osallistuvat sekä opettajat että tohtorikoulutettavat, ja niiden on tarkoituksena olla työpajatyyppisiä seminaareja, joissa tuotetaan opintojaksoon tulevaa materiaalia/sisältöä. Kokouksessa tehtiin myös ehdotus opintokokonaisuuden osioiden vastuullisista sisällöntuottajista Suomen osalta. Kokouksissa tehdyt henkilöehdotukset on varmistettu asianosaisilta ja esityslistan liitteeseen on tehty kooste henkilöiltä saaduista vastauksista. GSCASS käsittelee parhaillaan kysymystä opintokokonaisuuden osioiden vastuuhenkilöiden nimeämisestä ja on luvannut ilmoittaa henkilöiden nimet mahdollisimman pian. Todetaan opintokokonaisuuden suunnittelun tilanne ja osioiden sisällöntuotannosta kiinnostuneet henkilöt. Päätetään tarvittavista toimenpiteistä. Todettiin opintokokonaisuuden suunnittelun tilanne ja tarkennettiin osioiden sisällöntuotannosta kiinnostuneet henkilöt. Päätettiin, että intensiiviseminaaria valmistelevat työryhmänä Juha Hämäläinen, Marjo Kuronen ja Sanna Lähteinen. ~ 4 ~

5 b) GSCASS:n nimeämät tohtorikoulutettavaehdokkaat Osana Sosnetin ja GSCASS:n välistä yhteistyötä on sovittu, että GSCASS:sta tulee kiinalaisia tohtorikoulutettavia tekemään suomalaiseen yliopistoon tohtorintutkinnon. Asiaa on käsitelty Sosnetin johtoryhmän kokouksissa ja Sosnet valmisteli yliopistoilta tulleiden esitysten pohjalta listan GSCASS-yhteistyöstä kiinnostuneista sosiaalityön professoreista ja heidän tutkimusalueistaan, joihin GSCASS:n nimeämät kiinalaiset tohtorikoulutettavakandidaatit voisivat kiinnittyä. Listalla oli 17 ohjaajan tiedot. Kiinasta saatujen tietojen perusteella haasteeksi saattaa muodostua riittävä englannin kielen taito, koska yliopistot pääsääntöisesti edellyttävät IELTS- tai TOEFL-testin suorittamista tietyillä pisteillä. Jos kielitaitovaatimuksesta pidetään kiinni, hakijamäärä voi jäädä alhaiseksi pidetyn kokouksen jälkeen GSCASS:iin on lähetetty tieto kielitaitovaatimuksen tärkeydestä. GSCASS on päätynyt esittämään kahta opiskelijaa suomalaisiin yliopistoihin; professori Aila-Leena Matthieksen ohjaukseen Jyväskylän yliopistoon ja professori Ilse Julkusen ohjaukseen Helsingin yliopistoon. Tohtorikoulutettavaehdokkaista tässä vaiheessa saadut tiedot ovat esityslistan liitteenä. Keskustellaan GSCASS:n esityksestä ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä. Suhtauduttiin GSCASS:n esitykseen lähtökohtaisesti myönteisesti ja päätettiin viedä esitykset Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen prosesseihin. Tiedekunnat päättävät jatko-opiskelijaksi valinnasta ja hakijoiden on täytettävä valintakriteerit. Päätettiin, että koordinaatioyliopisto välittää GSCASS:iin tiedon johtoryhmässä käydystä keskustelusta, jonka jälkeen prosessit siirtyvät Helsingin ja Jyväskylän yliopistoihin. ~ 5 ~

6 c) Temaattisten pienryhmien ohjaajien nimeäminen kaudelle Sosnetin tohtorikoulutusverkoston yhteistyörakennetta koskeva suunnitelma vuosille hyväksyttiin johtoryhmän kokouksessa Suunnitelman mukaan kukin temaattisten pienryhmien toiminnassa mukana oleva yksikkö osoittaa kaksi (2) ohjaajaa pienryhmiin. Yksi ohjaajista toimii tohtorikoulutusverkoston johtajana. Tohtorikoulutusverkostoon annettava työpanos tehdään osana omaa työtä, eikä siitä makseta erillistä korvausta. Yliopistoja on pyydetty ilmoittamaan koordinaatioyliopistoon mennessä pienryhmien ohjaajien nimet, jotka on koostettu esityslistan liitteeksi. Listalta puuttuu vielä muutamasta yksiköstä tiedot, joten esityksiä on mahdollista tarpeen mukaan tarkentaa vielä kokouksessa. Yliopistoja on pyydetty nimeämään tohtorikoulutusverkoston pienryhmiin tulevat opiskelijat mennessä ja toimittamaan tieto koordinaatioylipistolle. Todetaan yliopistojen esitykset temaattisten pienryhmien ohjaajiksi. Todettiin esitykset temaattisten pienryhmien ohjaajiksi kokouksessa tehdyillä täydennyksillä. Päätettiin pyytää Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta nimeämään harkintansa mukaan temaattisiin pienryhmiin 1 2 ohjaajaa. ~ 6 ~

7 d) Muut tohtorikoulutusyhteistyöhön liittyvät ajankohtaiset asiat Sosnetin johtoryhmän kokouksessa hyväksyttiin sosiaalityön tohtorikoulutusverkoston yhteistyötä koskeva suunnitelma vuosille Yliopistoja on pyydetty toimittamaan tiedot temaattisten pienryhmien ohjaajista (2) koordinaatioyliopistoon (asialistan kohta 2 c) sekä esitykset tohtorikoulutusyhteistyössä mukana olevista opiskelijoista mennessä. Tieto mahdollisuudesta päästä verkoston toimintaan saatetaan yksikössä tasapuolisesti tohtorikoulutettavien tietoon, jota varten koordinaatioyliopisto valmisteli yliopistojen käyttöön hakukuulutuksen pohjan. Temaattisiin pienryhmien tohtorikoulutettavat on tarkoitus vahvistaa Sosnetin johtoryhmän kokouksessa Pienryhmien toiminta on tarkoitus käynnistää syyslukukauden 2014 alkupuolella. Tohtorikoulutusverkosto jatkaa toimintaansa keväällä 2014 pääosin temaattisten pienryhmien (2) muodossa siten, että virallisesti toiminnassa jatkavat tohtorikoulutettavat on jaettu tasaisesti kahteen pienryhmään: Sosiaalialan asiantuntijuuden ja osaamisen tutkimuksen pienryhmä ja englannin kielellä toimiva Social Work Research -niminen pienryhmä. Keväällä ei järjestetä yhteistä seminaaria. Sosiaalityön jatko-opiskelijoille tarkoitettu metodologinen kesäkoulu järjestetään Tampereen yliopistossa. Vastuujärjestäjänä on Tampereen ohella Turun yliopisto. Kesäkoulun teemana on Yhteiskunnallisen muutoksen haasteet sosiaalityön tutkimukselle ja puhujiksi ovat alustavasti lupautuneet Kirsi Juhila, Sirpa Saario ja Johanna Hurtig. Ohjelma on parhaillaan rakenteilla. Tulevan tohtoriohjelmakauden ohjelman suunnittelu olisi tarpeen käynnistää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kevään aikana. Yhteistyörakenteeseen on suunniteltu kesä- ja talvikoulu. Toiminnan osalta on tarpeen pohtia ja ratkaista, linkitetäänkö tohtorikoulutusyhteistyötä syksyn toimintojen osalta rakenteilla oleviin Metodologiseen kesäkouluun ja/tai GSCASS:n kanssa yhteistyössä toteutettavaan intensiiviseminaariin viikolla 39. Sosnetin tutkijakoulun toimintaa on ohjannut käytössä olleet toimintaperiaatteet, joihin on koottu mm. opiskelijavalintoihin, tutkijakoulukauteen ja sen kestoon liittyvät periaatteet sekä ohjaajien ja opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet, taloudellista tukea koskevat periaatteet sekä palautekäytänteet. Toimintaperiaatteet on päivitetty edellisen kerran tutkijakoulukauden käynnistyessä, joten ne on syytä päivittää vastaamaan muuttunutta tilannetta. Käydään yleiskeskustelu tohtorikoulutusyhteistyön tilanteesta ja suunnitelmista sekä päätetään tarvittavista toimenpiteistä. ~ 7 ~

8 Päätettiin, että uusi tohtorikoulutuskausi käynnistetään aloitusseminaarilla Tampereella metodologisen kesäkoulun yhteydessä. Päätettiin käynnistää tohtorikoulutusyhteistyön opetussuunnitelman valmistelu, josta alkuvaiheessa vastaavat Sanna Lähteinen ja Anneli Pohjola. ~ 8 ~

9 3 Ilmoitusasiat 1) Sosiaalityön Pedashop II Sosiaalityön toinen Pedashop järjestetään perjantaina klo 9 12 verkkovälitteisenä seminaarina. Pedashopin teemana on tällä kertaa Sulautuvan oppimisen tiloja verkko-opetuksen toteutuksen esimerkkejä. Ohjelma on esityslistan liitteenä. 2) Sosiaalityön kevätseminaari Sosiaalityön koulutusyksiköiden perinteinen kevätseminaari järjestetään Jyväskylässä. Kevätseminaarin teemana on Tutkimusperustainen sosiaalityön opetus. Ohjelma on esityslistan liitteenä. Linkki päivien ohjelmaan ja ilmoittaumiseen on Sosnetin verkkosivuilla osoitteessa: 3) Sosnetin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista Sosnetin johtoryhmän antaman tehtäväksiannon pohjalta professorit Anneli Pohjola, Marketta Rajavaara ja Ilse Julkunen valmistelivat Sosnetin lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista. Lausunto on esityslistan liitteenä. 4) Sosiaalityön koulutuksen laajennusta koskevat päätökset Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätökset sosiaalityön koulutuksen laajennukseen tarkoitetun 1,3 miljoonan euron rahoituksen käytöstä. Kokouksessa olleiden tietojen perusteella yliopistoille on myönnetty uusia aloituspaikkoja ja rahoitusta seuraavasti: Aloituspaikat Rahoitus Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Tampereen yliopiston tiedot puuttuivat kokouksessa. Todetaan ja merkitään tiedoksi. Esityksen mukaan. ~ 9 ~

10 4 Muut asiat 1) Peruspalveluministeri Susanna Huovisen tapaaminen pidettäväksi suunniteltu tapaaminen peruspalveluministeri Susanna Huovisen kanssa siirtyi ministerin aikataulujen vuoksi. Ehdolle on annettu uusi aika tapaamiselle: tiistai klo 14 sosiaali- ja terveysministeriössä. Todettiin tapaamisehdotuksen sopivan Sosnetille ja päätettiin vastata siihen myöntävästi. ~ 10 ~

11 5 Seuraavat kokoukset Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi torstaina Helsingissä. Samana päivänä pidetään erikoistumiskoulutuksen kehittämistä koskeva seminaari yhteistyössä erikoistumiskoulutuksen opettajien kanssa klo 9:00 11:30 samassa tilassa. Pidetään seuraava kokous torstaina klo 12:00 14:30 Helsingissä. Esityksen mukaan. Kuopiossa / 2014 Rovaniemellä / 2014 Juha Hämäläinen Puheenjohtaja Sanna Lähteinen Sihteeri ~ 11 ~