Lahden konservatorio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden konservatorio"

Transkriptio

1 Lahden konservatorio MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN 2010 OSA 2 TUTKINTOKOHTAINEN OSA

2 2 YLEISTÄ Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. Tutkinto muodostuu 1) ammatillisista tutkinnon osista (90 ov), sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa myös 2) ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (lukio-opinnot / yhteiset opinnot 20 ov) ja 3) vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 ov). Lahden konservatorion ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma on kolmiosainen: 1) Yhteinen osa sisältää koulutuksen järjestäjän toiminnan yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä keskeiset arvot 2) Tutkintokohtainen osa, jossa kuvataan tutkinnon osittain ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kriteerit, ammattitaidon osoittamistavat sekä ammattiosaamisen näyttöjen sisältö 3) Toteutus osa, jossa kuvataan yksittäisten kurssien tms. järjestäminen ja aikataulutus, tavoitteet, sisällöt, suoritukset, arviointi ja tarvittaessa edeltävät suoritukset ja hyväksilukeminen. Toteutus osa toimii samalla opiskelijan oppaana. Tutkintokohtainen osa perustuu Opetushallituksen vahvistamiin tutkinnon perusteisiin, jotka ovat kokonaisuudessaan luettavissa Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta Seuraavia asioita ei ole erikseen kirjattu tutkintokohtaiseen osaan, vaan ne ovat luettavissa Opetushallituksen verkkosivuilta kohdasta Tutkinnon perusteet: - Musiikkialan perustutkinnon tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen - Perustutkinnon perusteiden toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa - Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (Yhteiset opinnot, 20 ov) tavoitteet ja arviointi - Perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona - Opiskelijan arviointi - Yleiskuvaus ammattiosaamisen näytöistä - Koulutuksen suorittamisesta annettavat todistukset - Muut määräykset ammatillisessa peruskoulutuksessa - Musiikkialan kuvaus ja arvoperusta - Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa - Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit

3 3 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO, 120 OV Ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy - työssäoppimista vähintään 20 ov, - yrittäjyyttä vähintään 5 ov - opinnäyte vähintään 2 ov - opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov Kaikille pakolliset tutkinnon osat Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Musiikkiohjelmiston valmistaminen 20 ov Muusikkona toimiminen 30 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valittava yhteensä 30 ov siten, että vähintään 20 ov kohdistuu musiikkialaan: Solistina toimiminen, 10 ov Laulaminen/soittaminen yhtyeessä, 10 ov Säveltäminen, 10 ov Sovittaminen ja soitintaminen, 10 ov Yhtyeen ja kuoron johtaminen, 10 ov Produktiotyö, 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, 5-10 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnoista, 10 ov Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista, 10 ov Paikallisesti tarjottavat musiikkialan tutkinnon osat, 5-10 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat, 0-10 ov Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 0-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 0-10 ov Lukio-opinnot, 0-10 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Näyttötutkinnossa Ammatilliset tutkinnon osat Kaikille pakolliset tutkinnon osat Työtehtävän suunnittelu Musiikkiohjelmiston valmistaminen Muusikkona toimiminen Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valittava yhteensä kolme tutkinnon osaa siten, että vähintään kaksi tutkinnon osaa kohdistuu musiikkialaan Solistina toimiminen Laulaminen/soittaminen yhtyeessä Säveltäminen Sovittaminen ja soitintaminen Yhtyeen ja kuoron johtaminen Produktiotyö Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osa ammattitutkinnoista Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Yritystoiminta Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot)

4 4 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot), 20 ov Pakolliset tutkinnon Pakolliset Valinnaiset osat Äidinkieli 4 ov 0-4 Toinen kotimainen 1 ov 0-4 ov kieli Toinen kotimainen 1 ov kieli, ruotsi Toinen kotimainen 2 ov kieli, suomi Vieras kieli 2 ov 0-4 Matematiikka 3 ov 0-4 Fysiikka ja kemia 2 ov 0-4 Yhteiskunta-, 1 ov 0-4 yritys- ja työelämätieto Liikunta 1 ov 0-4 Terveystieto 1 ov 0-4 Taide ja kulttuuri 1 ov 0-4 Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Ympäristötieto 0-4 Tieto- ja viestintätekniikka 0-4 Etiikka 0-4 Kulttuurien tuntemus 0-4 Psykologia 0-4 Yritystoiminta ov 4 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov Ammatillisen perustutkinnon muodostumisperiaatteet Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. voi valita perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista. Opiskelija voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja, jopa suorittaa ylioppilastutkinnon. Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Jatko-opintokelpoisuus Ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

5 5 PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA Näyttötutkintojärjestelmä tarjoaa aikuisväestölle joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan tai työtehtävien vaihtuessa valmistua myös uuteen ammattiin. Näyttötutkinnossa henkilön ammatillinen osaaminen voidaan tunnustaa riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutuksen järjestäjä päättää kussakin tapauksessa näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti todellisissa työtehtävissä ja toimissa. Arvioinnin kohteet ja kriteerit on johdettu ammattitaitovaatimuksista. Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Aiemmin suoritettu tutkinto tai tutkinnon osa tunnustetaan osaksi näyttötutkintona suoritettavaa tutkintoa. Osaamisen ajantasaisuus voidaan tarkistaa. Tarvittaessa tutkinnon suorittajan on osoitettava osaamisensa vastaavuus suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin.

6 6 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Opintojen muodostuminen Työtehtävän suunnittelu 10 ov - Työelämäosaaminen ja yrittäjyys 7 ov o Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot o Esiintymistaito o Ammattietiikka o Esiintymisen suunnittelu ja valmistaminen o Markkinointi o Palvelun/asiantuntijuuden tuotteistaminen o Muusikko ja yhteiskunta - ATK-taidot 1 ov - Muusikon ergonomia 1 ov - Soitinoppi, soittimen rakenne ja huolto 1 ov Musiikkiohjelmiston valmistaminen 20 ov - Sivusoitin / vapaa säestys 2 ov - Säveltapailu 1 ja ov - Musiikinteoria 1 3 ov - Harmoniaoppi 2 ov - Satsioppi 2 ov - Johdatus musiikin historiaan 3 ov - Tietokoneen käyttö musiikissa 1 ov Muusikkona toimiminen 30 ov Pääinstrumentti Yhteismusisointi 20 ov 10 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, valittava 30 ov - Solistina toimiminen - pääinstrumentti 10 ov - Yhteismusisointi 10 ov - Lukio-opinnot 10 ov - Säveltäminen 10 ov - Sovittaminen ja/tai soitintaminen 10 ov - Produktiotyö 10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov - Lukio-opinnot 20 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov - Lukio-opinnot 10 ov

7 7 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa työtehtävän vaatimukset tekee tarjouksen suunnittelee työtehtävän sisällön ja toteutuksen hoitaa työtehtävän käytännön järjestelyt noudattaa ammattialan yleisiä sopimuksia, verotuskäytäntöä ja tekijänoikeuslakia arvioi ja kehittää omaa toimintaansa työtehtävän ja saamansa palautteen mukaisesti markkinoi osaamistaan. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 1. Työprosessin Työtehtävän vaatimusten kartoittaminen suunnittelee omaa työtään työympäristön tarpeet huomioon ottaen ja neuvottelee työtehtävän perusasioista suunnittelee omaa työtään, neuvottelee työtehtävästä ja tekee ohjeiden mukaan toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman työympäristön tarpeet huomioon ottaen suunnittelee omaa työtään ja tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman työympäristön tarpeet ja mahdollisuudet huomioon ottaen, neuvottelee työtehtävästä sekä muuttaa suunnitelmaa tarpeen vaatiessa Itsearviointi arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin ja ottaa vastaan palautetta arvioi ja kehittää omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi ottaen vastaan palautetta 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin

8 8 Työmenetelmien ja -välineiden valinta neuvottelee työtehtävälle asetettavista vaatimuksista ja valitsee ohjeiden mukaan ammattialan sopimuskäytänteiden mukaisia työmenetelmiä ja/tai -välineitä toteutukseen neuvottelee työtehtävälle asetettavista vaatimuksista ja valitsee ammattialan sopimuskäytänteiden mukaiset työmenetelmät ja -välineet toteutukseen neuvottelee työtehtävälle asetettavista vaatimuksista, esittelee eri toteutusvaihtoehtoja ja valitsee ammattialan sopimuskäytänteiden mukaiset työmenetelmät ja - välineet toteutukseen Musiikkiteosten ja/tai muun materiaalin valinta Tietotekniikan käyttö valitsee ja käyttää työhön soveltuvia musiikkiteoksia tai muuta materiaalia käyttää tietotekniikkaa toteuttamisessa. valitsee ja käyttää toteutukseen soveltuvaa musiikkiteoksia tai muuta materiaalia keskustellen ohjattuna niistä ja valintojen vaikutuksesta työtehtävän kokonaisuuden toimivuuteen, laatuun ja hintaan käyttää tarkoituksenmukaisesti tietotekniikkaa toteuttamisessa. valitsee ja käyttää toteutukseen soveltuvaa musiikkiohjelmistoa tai muuta materiaalia keskustellen niistä ja valintojen vaikutuksesta työtehtävän kokonaisuuden toimivuuteen, laatuun ja hintaan käyttää tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti tietotekniikkaa toteuttamisessa. 3. Työn perustana olevan tiedon Esitys- tai muihin työympäristöihin liittyvä tieto ottaa työprosessissa huomioon esitys- tai muun työympäristön vaatimuksia ottaa työprosessissa huomioon esitys- tai muun työympäristön vaatimukset ottaa työprosessissa huomioon esitys- tai muuhun työympäristöön liittyvät asiat ja käyttää tietoaan hyväksi neuvotellessaan työtehtävästä Estetiikan huomioon ottaminen työtehtävässä valmistaa ohjeiden mukaan asiakkaalle esityksen, tuotteen tai palvelun ottaen huomioon kokonaisuuden tasapainoisuuden valmistaa ohjeiden mukaan asiakkaalle esityksen, tuotteen tai palvelun, joka on tasapainoinen kokonaisuus valmistaa asiakkaalle esityksen, tuotteen tai palvelun, joka on viimeistelty ja tasapainoinen kokonaisuus

9 9 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita ohjeiden mukaan huolehtii asiakastapaamisista tms. tilanteista työryhmän jäsenenä ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja ohjeiden avulla päätöksiä huolehtii ja sopii asiakastapaamisista tms. tilanteista ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita perustellusti sekä tekee valintoja ja päätöksiä huolehtii ja sopii asiakastapaamisista tms. tilanteista luontevasti, joustavasti ja rakentavasti ilmaisee itseään ja toimii luontevasti asiakaspalvelutilanteissa ja yhteistyössä muiden alan ammattilaisten kanssa ilmaisee itseään ja toimii rakentavasti asiakaspalvelutilanteissa ja yhteistyössä muiden alan ammattilaisten kanssa toimii vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja yhteistyössä muiden alan ammattilaisten kanssa huomioi vuorovaikutustaitojen merkityksen osana ammatillista osaamistaan osaa vuorovaikutustaitojen merkityksen osana ammatillista osaamistaan Ammattietiikka työskentelee ohjattuna tehtyjen sopimusten mukaan ottaen huomioon verotuksen ja tekijänoikeudet työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan ottaen huomioon verotuksen ja tekijänoikeudet työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan ottaen huomioon verotuksen ja tekijänoikeudet ja etsii tarvittaessa lisätietoa edellisistä ja mm. kuluttajansuojalaista noudattaa kestävän kehityksen mukaisia arvoja noudattaa kestävän kehityksen mukaisia arvoja noudattaa kestävän kehityksen mukaisia arvoja Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla työtehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan musiikkialan yleisiä ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään - työprosessin hallinnasta työtehtävän vaatimusten kartoittaminen ja itsearviointi

10 10 - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta työmenetelmien ja -välineiden valinta sekä tietotekniikan käyttö - työn perustana olevan tiedon hallinnasta esitys- tai muihin työympäristöihin liittyvä tieto - elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö sekä ammattietiikka. Työtehtävän suunnittelun näyttö tehdään konsertin, keikan tai näyttökonsertin yhteydessä. Näyttöä varten opiskelija suunnittelee ja järjestää esiintymisen ja tekee toimintasuunnitelman, julisteen, lehdistötiedotteen sekä käsiohjelman. Näytön ohjaukseen osallistutaan viimeistään vuotta ennen näyttökonserttia ryhmäopetuksena annettavassa opintojaksossa Esiintymisen suunnittelu ja valmistaminen sekä sen jälkeen annettavassa henkilökohtaisessa ohjauksessa. Opiskelijan on valmistettava toimintasuunnitelma vähintään neljä kuukautta ennen konserttia ja toimitettava se opinnäytteen ohjaajalle. Muun kirjallisen materiaalin tulee olla valmiina viimeistään kaksi viikkoa ennen konserttia ja se toimitetaan silloin sekä opinnäytteen ohjaajalle että opintosihteerille. Näyttöön ilmoittaudutaan opintosihteerille viimeistään kaksi kuukautta ennen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Musiikkiohjelmiston valmistaminen, 20 ov Ammattitaitovaatimukset harjoittelee uutta ohjelmistoa ja ylläpitää valmistamaansa ohjelmistoa o toteuttaa musiikin tyylikausien ja/tai -lajien ominaispiirteitä o tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja o analysoi ja hahmottaa musiikin rakenteita o harjoittelee sivuinstrumentin helppoa ohjelmistoa muokkaa ohjelmistoa esiintymistilanteisiin sopivaksi o valmistaa nuotti- ja muuta esiintymismateriaalia o käyttää hyväkseen tietotekniikkaa, esim. notaatio-ohjelmaa o käyttää soitinten ja soitinryhmien tuntemusta ohjelmiston valmistamisessa o käyttää musiikin tyylien ja tyylilajien tuntemusta ohjelmiston valmistamisessa. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arviointi Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään alla olevaan taulukkoon kootut arvioinnin kohteet. Taulukossa on myös koottuna arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

11 11 1. Työprosessin Musiikin muokkaaminen esitystä varten muokkaa ohjeiden mukaan musiikkia esitystä varten muokkaa musiikkia esittämistä varten ja ottaa vastaan palautetta muokkaa musiikkia esittämistä varten ottaen musiikin tyylin tai lajin huomioon ja ottaa vastaan palautetta Itsearviointi arvioi työskentelyään ja musiikkiesitystä, - tuotetta tai -palvelua suhteessa tavoitteisiin. arvioi työskentelyään ja musiikkiesitystä, - palvelua tai -tuotetta suhteessa tavoitteisiin sekä muuttaa toimintaansa ohjeiden mukaisesti. arvioi ja kehittää omaa toimintaansa ottaen vastaan palautetta ja pyrkii työssään yhä parempaan laatuun. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Nuotti- tai muun esitysmateriaalin valmistaminen valmistaa yksinkertaista nuotti- tai muuta esitysmateriaalia esitystä varten ja käyttää hyväkseen jonkin musiikinkirjoitusohjelman perustoimintoja. valmistaa nuotti- tai muuta esitysmateriaalia valitsemalleen soitin- tai laulukokoonpanolle esitystä varten ja käyttää jonkin musiikinkirjoitusohjelman perustoimintoja. valmistaa monipuolista nuotti- tai muuta esitysmateriaalia esitystä/työtehtäviään varten huomioiden instrumenttien ominaispiirteet ja musiikin tyylilajin ja käyttää jotain nuotinkirjoitusohjelmaa. 3. Työn perustana olevan tiedon Musiikin tyylilajeihin sekä soittimiin liittyvän tiedon käyttäminen hankkii musiikkialan kulttuurista tietoa hankkii musiikkialan kulttuurista tietoa ja ottaa huomioon kohderyhmän soveltaa musiikkialan kulttuurista tietoa ja ottaa huomioon kohderyhmän

12 12 musiikkiohjelmiston valmistamisessa tunnistaa eri aikakausien musiikkia ja niiden tyylipiirteitä käyttäen lähdeaineistoja tunnistaa ja ajoittaa eri aikakausien musiikkia sekä niiden rakenteita tai tyylipiirteitä tunnistaa ja ajoittaa sujuvasti eri aikakausien musiikkia sekä niiden rakenteita ja tyylipiirteitä käyttää hankkimaansa tietoa musiikin muokkaamisessa käyttää hankkimaansa tietoa musiikin muokkaamisessa ja harjoittelussa käyttää hankkimaansa tietoa monipuolisesti musiikin muokkaamisessa ja harjoittelussa Musiikillisten rakenteiden analysoiminen ja hahmottaminen Musiikin luku- ja kirjoitustaidon hyödyntäminen valmistamisessa hahmottaa musiikillisia rakenteita ja pyrkii hyödyntämään tietoaan käytännön muusikon työssä hyödyntää musiikin luku- ja kirjoitustaitoa ohjelmiston valmistamisessa. hahmottaa musiikillisia rakenteita ja hyödyntää tietoaan nuotti- tai muun materiaalin valmistamisessa ja/tai musiikin tulkinnassa hyödyntää musiikin luku- ja kirjoitustaitoa ohjelmiston suunnittelussa ja valmistamisessa. hahmottaa monipuolisesti ja sujuvasti musiikillisia rakenteita ja hyödyntää tietoaan nuotti- tai muun materiaalin valmistamisessa ja/tai musiikin tulkinnassa hyödyntää itsenäisestikin musiikin luku- ja kirjoitustaitoa suunnittelussa ja valmistamisessa sekä ottaa vastaan palautetta. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ohjeiden mukaan ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja päätöksiä ohjeiden mukaan ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita perustellusti sekä tekee valintoja ja päätöksiä erilaisissa tilanteissa Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa annettuja ohjeita vuorovaikutustilanteissa ja toimii yhdessä eri alojen ammattilaisten ja eri kulttuurialueilta toimii tilanteen vaatimalla tavalla työskennellessään yhdessä eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden sekä eri kulttuurialueilta ilmaisee selkeästi asiansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja työskennellessään yhdessä eri alojen ammattilaisten ja

13 13 tulevien kanssa kanssa asiantuntijoiden sekä eri kulttuurialueilta tulevien kanssa Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa toimimalla musiikkiohjelmiston valmistamisen työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään - työprosessin hallinnasta musiikin muokkaaminen esitystä varten sekä itsearviointi - työmenetelmien ja -välineiden käytöstä nuotti- tai muun esitysmateriaalin valmistaminen - työn perustana olevan tiedon hallinnasta musiikin tyylilajeihin sekä soittimiin liittyvän tiedon hyödyntäminen musiikkiohjelmiston valmistamisessa sekä musiikin luku- ja kirjoitustaidon hyödyntäminen valmistamisessa - elinikäisen oppimisen avaintaidoista oppiminen ja ongelmanratkaisu sekä vuorovaikutus ja yhteistyö. Musiikkiohjelmiston valmistamisen näyttönä on työnäytekansio, joka koostuu opiskelijan valmistamista satsiopin tehtävistä, tai analyyseistä, nuoteista, sovituksista, sävellysharjoituksista taikka vastaavista. Ohjaavan opettajan kanssa sopimallaan tavalla opiskelija esimerkiksi - muokkaa tai sovittaa musiikkia kamarimusiikkiyhtyeelle, jossa hänen oma soittimensa ja/tai soitinryhmänsä on mukana - soinnuttaa melodian sointusoittimelle - laatii omalle instrumentilleen tai pienelle kamarimusiikkikokoonpanolle muunnelmia pienimuotoiseen sävellykseen, esimerkiksi kansanlauluun - kirjoittaa konserttoon pienimuotoisen kadenssin - analysoi instrumenttiohjelmistoonsa sisältyvää laajamuotoista teosta muodon, harmonian, tyylipiirteiden, tulkinnan tai historiallisesta näkökulmasta. - vertailee itse harjoittelemansa ohjelmiston erilaisia äänitettyjä tulkintoja Nuotinkirjoitustehtävät laaditaan käyttäen musiikinkirjoitusohjelmaa. Näyttöön ilmoittaudutaan viimeistään kaksi kuukautta ennen näyttötilaisuutta. Tehtäviin liittyvät materiaalit toimitetaan arvioitaviksi viimeistään kaksi viikkoa ennen näyttötilaisuutta. Näytössä tarvittava opetus annetaan osana aihetta käsittelevää hahmotusaineen kurssia. Näyttötehtävät valitaan yhdessä näytön ohjaavan opettajan kanssa. Näyttötehtävien tarvitsema lisäohjaus annetaan henkilökohtaisena ohjauksena siten, että opiskelijan saaman ohjauksen laskennallinen määrä on keskimäärin kolme viikkotuntia valmistumista edeltävän lukuvuoden aikana. Ohjaus voidaan järjestää myös osin ryhmäohjauksena, milloin se on tarkoituksenmukaisempaa kuin yksilöohjaus. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.

14 14 Muusikkona toimiminen, 30 ov Ammattitaitovaatimukset soittaa tai laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta esiintyy pääinstrumentillaan työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti toimii vuorovaikutuksessa yleisön ja muiden esittäjien kanssa hoitaa instrumenttiaan ja arvioi huollon tarvetta työskentelee työergonomisesti oikein ja huolehtii työturvallisuudesta ja kuulonsuojelusta. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 1. Työprosessin Työprosessin suunnittelu Työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukainen esiintyminen Itsearviointi suunnittelee omaa työtään toteuttaa esityksen etukäteen sovitun mukaisesti arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin. suunnittelee omaa työtään ja tekee ohjeiden mukaan toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman esiintyy työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin sekä muuttaa toimintaansa ohjeiden mukaisesti. suunnittelee omaa työtään ja tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman sekä muuttaa suunnitelmaa tarpeen vaatiessa esiintyy vakuuttavasti ja laadukkaasti työtehtävien ja kokoonpanojen mukaisella tavalla arvioi ja kehittää omaa toimintaansa ottaen vastaan palautetta ja pyrkii työssään yhä parempaan laatuun. 2.Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin Oman osuuden soittaminen/laulaminen esiintymis- ja/tai äänitystilanteessa ja oman pääinstrumentin esittää osuutensa ennalta harjoitetun mukaisesti toteuttaa harjoitellun ohjelmiston esittää osuutensa ennalta harjoitetun mukaisesti ottaen huomioon musiikin tyylilajin hallitsee instrumenttinsa esittää osuutensa tyylilajin mukaisesti lyhyelläkin valmistautumisajalla ja esittää tarvittaessa rakentavia kehittämisehdotuksia hallitsee instrumenttinsa ja

15 15 Instrumentin hoitaminen ja huollon tarpeen arviointi instrumentillaan esiintymis- ja/tai äänitystilanteessa reagoi yhtyeen jäsenten tai johtajan antamiin viitteisiin hoitaa ohjeiden mukaisesti instrumenttiaan ja tilaa tarvittaessa huollon. esiintymis- ja/tai äänitystilanteessa reagoi yhtyeen jäsenten tai johtajan antamiin viitteisiin työtehtävään soveltaen hoitaa instrumenttiaan asianmukaisesti, arvioi huollon tarvetta ja tilaa tarvittaessa huollon. esitettävän ohjelmiston esiintymis- ja/tai äänitystilanteessa reagoi yhtyeen jäsenten tai johtajan antamiin viitteisiin joustavasti tilanteeseen soveltuvalla tavalla hoitaa instrumenttiaan, tunnistaa instrumentin huollon tarpeen ja tilaa tarvittaessa huollon. 3. Työn perustana olevan tiedon Työskentely nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta työskentelee nuottien työskentelee nuottien työskentelee sujuvasti tai muun tai muun ja ammattitaitoisesti esitysmateriaalin esitysmateriaalin nuottien ja muun pohjalta ohjeiden pohjalta esitysmateriaalin mukaan pohjalta Kulttuurisen tiedon käyttäminen työskentelyssä työskentelee musiikin lajin mukaisesti ohjeiden mukaan. työskentelee musiikin lajin ja tyylin mukaisesti. työskentelee musiikin lajin ja tyylin mukaisesti ja tuo luontevasti esiin tyylilajin ominaispiirteitä. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö yleisön, muiden esittäjien ja työyhteisön kanssa Terveys, turvallisuus ja toimintakyky esiintyy reagoiden esiintyy ottaen esiintyy muiden esittäjien huomioon muut vuorovaikutuksessa viestintään esittäjät ja yleisön muiden esittäjien kanssa ottaen huomioon yleisön työskentelee ohjatusti ennakkosuunnitelmien mukaisesti työtehtävän vaatimusten mukaan noudattaa ohjattuna työstä annettuja työturvallisuus-, kuulonsuojelu- ja ergonomiaohjeita työskentelee esitettävän musiikin työtehtävien vaatimusten mukaan noudattaa työstä annettuja työturvallisuus-, kuulonsuojelu- ja ergonomiaohjeita ja työskentelee esitettävän musiikin työtehtävien vaatimusten mukaan luontevasti ja joustavasti noudattaa työstä annettuja työturvallisuus-, kuulonsuojelu- ja ergonomiaohjeita ja

16 16 toimien siten, että ei aiheuta vaaraa itselleen tai muille selviytyy työtehtävästä mahdollisesta esiintymisjännityksestä huolimatta. ottaa huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden toimii työtehtävässä luontevasti mahdollisesta esiintymisjännityksestä huolimatta. pyrkii toiminnallaan edistämään työturvallisuutta toimii työtehtävässä luontevasti ja mahdollinen esiintymisjännitys on hallinnassa. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa toimimalla muusikon tehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään - työprosessin hallinnasta työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukainen esiintyminen - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta oman osuuden soittaminen/laulaminen esitys- ja/tai äänitystilanteessa sekä oman pääinstrumentin - elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Pääinstrumentti Opetuksen tavoite ja sisältö: Opetuksen tavoite on, että opiskelija saavuttaa oman instrumenttinsa hallinnassa työelämässä vaadittavan teknisen ja taiteellisen valmiuden, esiintyy vakuuttavasti ja laadukkaasti työtehtävien ja kokoonpanojen mukaisella tavalla ja toimii työtehtävässä luontevasti ja ergonomisesti halliten mahdollisen esiintymisjännityksen. Pääaineen lähiopetusta annetaan opintojen ajan 90 viikossa. Suoritukset: Opiskelija esiintyy lukukausittain ja suorittaa opintojensa aikana pääaineessaan vähintään D-kurssin sekä tarvittavat ammattiosaamisen näytöt. Opettaja arvioi ahkeruuden ja edistymisen lukukausittain. Muusikkona toimimisen näytön opiskelija antaa jollakin seuraavista tavoista: - D-kurssin yhteydessä ( v) - Vuositutkinnon yhteydessä (2. v.) - Kamarimusiikkiesityksenä ( v.) - Osana näyttökonserttia (3. v.) Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.

17 17 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Solistina toimiminen Ammattitaitovaatimukset harjoittelee uutta solistista ohjelmistoa sekä ylläpitää ja esittää ohjelmistoa vastaanottaen palautetta o toteuttaa musiikin tyylikausien ja/tai -lajien ominaispiirteitä o soittaa/laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta o tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja o esiintyy työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti markkinoi osaamistaan ja suunnittelee työtehtävän toteutuksen tilaajan toiveiden mukaisesti. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 1. Työprosessin Työprosessin suunnittelu Tyylinmukainen musiikkiohjelmiston harjoittelu ja toteuttaminen Musiikillisen ilmaisun yleisimpien merkitsemistapojen tulkitseminen Työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukainen esiintyminen suunnittelee omaa työtään harjoittelee ja toteuttaa ohjeiden mukaan tyylinmukaisen musiikkiohjelmiston tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja ohjeita noudattaen toteuttaa esityksen etukäteen sovitun mukaisesti suunnittelee omaa työtään ja tekee ohjeiden mukaan toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman harjoittelee ja toteuttaa tyylinmukaisen musiikkiohjelmiston tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja esiintyy työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti suunnittelee omaa työtään ja tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman sekä muuttaa suunnitelmaa tarpeen vaatiessa harjoittelee ja toteuttaa tyylinmukaisen musiikkiohjelmiston sekä työskentelee suunnitelmallisesti ja muokkaa jo valmistamaansa ohjelmistoa esiintymistilanteisiin sopivaksi, toimien tarvittaessa itsenäisesti tulkitsee musiikillisen ilmaisun merkitsemistapoja esiintyy laadukkaasti ja ammattitaitoisesti työtehtävien ja kokoonpanojen mukaisella tavalla

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot