MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA HELSINGIN KONSERVATORIO OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA HELSINGIN KONSERVATORIO OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA"

Transkriptio

1 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA HELSINGIN KONSERVATORIO OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA Tutkintokohtaisen osan päivitys hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

2 Helsingin Konservatorion musiikkialan perustutkinnon 2010 opetussuunnitelma muodostuu kolmesta osasta: Yhteisessä osassa on määritelty koulutuksen tavoitteita sekä koulutuksen ja opetuksen järjestämisen keskeisiä periaatteita. Tutkintokohtainen osa sisältää tutkinnon muodostumisen periaatteet sekä pakollisten, valinnaisten ja vapaasti valittavien tutkinnon osien toteutus- ja arviointisuunnitelmat. Toteutus- ja arviointisuunnitelmat sisältävät myös Helsingin Konservatorion näyttötoimikunnan hyväksymät suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksesta ja arvioinnista. Opintojaksojen kuvaukset osassa on kuvattu ammatillisten opintojen opintojaksot ja arvosanojen saamiseksi vaadittavat opintosuoritukset. Helsingin Konservatorion ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman laatimista on koordinoinut opetussuunnitelmatyön ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet rehtorin ja koulutuspäällikön lisäksi oppiainekollegioiden puheenjohtajat ja 2 opiskelijoiden edustajaa. Opetussuunnitelman hyväksyy konservatorion johtokunta. Yhteinen osa Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa Tutkintokohtainen osa Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa ja Helsingin Konservatorion näyttötoimikunnassa Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat musiikinohtaminen ja muusikon laiteympäristö hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa Tutkintokohtaisen osan päivitys hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa Opintojaksojen kuvaukset ja opintojaksojen suoritusvaatimukset Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa ja

3 SISÄLTÖ Musiikkialan ammatillisen perustutkinnon (120 ov) muodostuminen, musiikin koulutusohjelma/muusikko 5 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 6 TYÖTEHTÄVÄN SUUNNITTELU 10 ov 6 Ammattitaitovaatimukset 6 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 6 Ammattiosaamisen näyttö 6 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 6 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 6 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 6 9 MUSIIKKIOHJELMISTON VALMISTAMINEN 20 ov 10 Ammattitaitovaatimukset 10 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 10 Ammattiosaamisen näyttö 12 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 12 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 12 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 12 MUUSIKKONA TOIMIMINEN 30 ov 15 Ammattitaitovaatimukset 15 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 15 Ammattiosaamisen näyttö 16 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 16 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 16 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 16 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT 18 SOLISTINA TOIMIMINEN 10 ov 18 Ammattitaitovaatimukset 18 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 18 Ammattiosaamisen näyttö 18 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 18 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 19 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 19 LAULAMINEN JA SOITTAMINEN YHTYEESSÄ 10 ov 21 Ammattitaitovaatimukset 21 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 21 Ammattiosaamisen näyttö 21 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 21 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 22 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 22 SÄVELTÄMINEN 10 ov 24 Ammattitaitovaatimukset 24 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 24 Ammattiosaamisen näyttö 24 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 25 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 25 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 25 SOVITTAMINEN JA SOITINTAMINEN 10 ov 27 Ammattitaitovaatimukset 27 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 27 Ammattiosaamisen näyttö 27 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 27 3

4 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 28 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 28 PRODUKTIOTYÖ 10 ov 30 Ammattitaitovaatimukset 30 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 30 Ammattiosaamisen näyttö 30 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 30 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 31 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 31 PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT 32 BALETTISÄESTYS 5 ov 32 Ammattitaitovaatimukset 32 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 32 Ammattiosaamisen näyttö 32 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 32 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 33 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 33 LIEDPIANISMI 5 ov 34 Ammattitaitovaatimukset 34 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 34 Ammattiosaamisen näyttö 34 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 34 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 34 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 35 MUSIIKINJOHTAMINEN 5 ov 36 Ammattitaitovaatimukset 36 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 36 Ammattiosaamisen näyttö 36 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 36 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 37 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 37 MUUSIKON LAITEYMPÄRISTÖ 5 ov 38 Ammattitaitovaatimukset 38 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 38 Ammattiosaamisen näyttö 39 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 39 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 39 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 39 TYÖSKENTELEMINEN ORKESTERISSA JA/TAI YHTYEESSÄ (valmistuu lukuvuoden aikana) MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT 41 YRITTÄJYYS 10 ov 41 Ammattitaitovaatimukset 41 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 41 Ammattitaidon osoittamistavat 44 TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2 ov 44 Ammattitaitovaatimukset 44 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 45 Ammattitaidon osoittamistavat 46 OPINNÄYTE-PORTFOLIO 46 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 46 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN TARJONTA 47 4

5 Musiikkialan ammatillisen perustutkinnon (120 ov) muodostuminen Musiikin koulutusohjelma/muusikko Ammatilliset tutkinnon osat Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov Kaikille pakolliset tutkinnon osat Työtehtävän suunnittelu Musiikkiohjelmiston valmistaminen Muusikkona toimiminen Valinnaiset tutkinnon osat 10 ov 20 ov 30 ov 30 ov 90 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Solistina toimiminen Laulaminen/soittaminen yhtyeessä Säveltäminen Sovittaminen ja/tai soitintaminen Produktiotyö Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Balettisäestys Musiikinjohtaminen Muusikon laiteympäristö Liedpianismi Työskenteleminen orkesterissa ja/tai yhtyeessä Muut valinnaiset tutkinnon osat Yrittäjyys Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Lukio-opinnot 10 ov 10 ov 10 ov 10 ov 10 ov 5 ov 5 ov 5 ov 5 ov 5 ov 10 ov 2 ov 0-10 ov Musiikin koulutusohjelmissa on valittava yhteensä 30 ov valinnaisia opintoja siten, että vähintään 20 ov kohdistuu musiikkialaan. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) 20 ov Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli Toinen kotimainen kieli Vieras kieli Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Liikunta Terveystieto Taide ja kulttuuri 4 ov 1 ov 2 ov 3 ov 2 ov 1 ov 1 ov 1 ov 1 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov Valinnaiset opinnot Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, katso pakollisten opintojen kohdalla edellä Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov 16 ov 4 ov Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov. 5

6 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT TYÖTEHTÄVÄN SUUNNITTELU 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa työtehtävän vaatimukset tekee tarjouksen suunnittelee työtehtävän sisällön ja toteutuksen hoitaa työtehtävän käytännön järjestelyt noudattaa ammattialan yleisiä sopimuksia, verotuskäytäntöä ja tekijänoikeuslakia arvioi ja kehittää omaa toimintaansa työtehtävän ja saamansa palautteen mukaisesti markkinoi osaamistaan Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen t suunnittelevat ja toteuttavat pienryhmissä lukuvuoden aikana esiintymisiä/konsertteja/keikkoja, jotka voivat sisältää erilaisten/-kokoisten kokoonpanojen esityksiä. Näiden työtehtävien suunnittelua ja toteuttamista varten hankitaan tietoa ja osaamista (asiantuntijaluennot, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, itsenäinen työskentely). Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 1.Opintovuosi Muusikon työllistymistaidot (5 ov) Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot (2 ov) Yhtyetyöskentely (3 ov) Luennot, oppimistehtävät, itsenäinen ja ryhmätyöskentely, itsearviointi Pienryhmäopetus, oppimistehtävät, simulointiharjoitukset, itsenäinen ja ryhmätyöskentely, itsearviointi Yhtyeworkshopit, yhtyeharjoitukset ja itsenäinen harjoittelu, esiintymiset, itsearviointi Sisällöt - osaamisen markkinointi - yrittäjyys - alan sopimukset, lainsäädäntö ja tekijänoikeudet - työtarjouksen tekeminen - verotus - apurahat - työturvallisuus Sisällöt - työtehtävän perusasioista ja vaatimuksista neuvotteleminen (työtehtävän vaatimusten kartoittaminen, työmenetelmien ja - välineiden valinta) - vuorovaikutus ja yhteistyö Sisällöt - musiikkiteosten ja/tai muun työtehtävään liittyvän materiaalin valinta - ohjelmiston valmistaminen - esitys- tai muihin työympäristöihin liittyvä tieto - estetiikan huomioon ottaminen työtehtävässä kokoaa osaksi opinnäyte-portfoliotaan materiaalipaketin asiantuntijaluentojen, itsenäisen tiedonhankinnan ja tuottamansa materiaalin pohjalta. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kahdesta osasta: a) Työsuunnitelma (kirjallinen) tekee suunnitelman häneltä tilatun musiikkitilaisuuden/konsertin järjestämisestä. Suunnitelmaan tulee sisältyä ainakin -tilaisuuden tiedot (mitä, missä, milloin) -tarjous tilaisuuden järjestämisestä (kustannusarvioineen) -aikataulutus/harjoitusaikataulu -työsopimus/työsopimukset -Teostoilmoitus -markkinointiaikataulut ja - materiaali -(lehdistö)tiedote järjestettävästä tilaisuudesta -tilaisuuden käsiohjelma ja juliste 6

7 b) Workshop-yhtyeen konsertti Kevätlukukaudella järjestettävien näyttökonserttien ajankohdat suunnitellaan ja näyttötehtävät sovitaan ohjatusti workshopopettajan kanssa. osallistuu workshop-yhtyeen konserttiin, vastaa hänelle määritellyistä järjestelytehtävistä ja esiintyy konsertissa. laatii arviointikeskustelua varten muun materiaalin lisäksi kirjallisen itsearvioinnin. Arviointikeskustelussa käydään lisäksi läpi muu näytössä arvioitava osaaminen esim. haastattelun / tehtävien avulla. Näyttöön ilmoittaudutaan kuukautta ennen näyttöä. Sekä kirjallinen työ että workshop-yhtyeen konserttiin liittyvä materiaali toimitetaan arvioitavaksi sähköisessä muodossa viikkoa ennen näyttöä. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan (arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit merkitty kriteeristöön lihavoituina) : Työprosessin hallinnasta -työtehtävän vaatimusten kartoittaminen - tarjouksen tekeminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta - työmenetelmien ja välineiden valinta -musiikkiteosten ja/tai muun materiaalin valinta -tietotekniikan käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinnasta - esitys ja työympäristöihin liittyvä tieto - sopimuskäytännön tuntemus Elinikäisen oppimisen avaintaidoista -oppiminen ja ongelmanratkaisu -vuorovaikutus ja yhteistyö -ammattietiikka Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Keskeinen osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Sen lisäksi yhtyesoittoon liittyvät taidot arvioi ohjaava opettaja lukuvuoden lopussa. Tarkemmat arviointia koskevat tiedot on esitetty kunkin opintojakson kuvauksessa. Kaikkeen arviointiin liittyy opiskelijan itsearviointi. Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 1. Työprosessin Työtehtävän vaatimusten kartoittaminen Tarjouksen tekeminen suunnittelee omaa työtään työympäristön tarpeet huomioon ottaen ja neuvottelee työtehtävän perusasioista laskee kustannuksia ja tekee ohjeiden mukaan hinta-arvion ja tarjouksen suunnittelee omaa työtään, neuvottelee työtehtävästä ja tekee ohjeiden mukaan toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman työympäristön tarpeet huomioon ottaen laskee kustannukset ja työhön käytettävän ajan, tekee hinta-arvion sekä tekee tarjouksen suunnittelee omaa työtään ja tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman työympäristön tarpeet ja mahdollisuudet huomioon ottaen, neuvottelee työtehtävästä sekä muuttaa suunnitelmaa tarpeen vaatiessa laskee kustannukset ja tekee hinta-arvion kokonaiskustannuksista sekä tekee tarjouksen, joka sisältää materiaalikustannukset ja työhön käytettävän ajan 7

8 Itsearviointi ja markkinointi arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin markkinoi työpanostaan arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin ja ottaa vastaan palautetta markkinoi omia osaamisalueitaan arvioi ja kehittää omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi ottaen vastaan palautetta markkinoi omia osaamisalueitaan korostaen tehtävän kannalta olennaista osaamista 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin Työmenetelmien ja - välineiden valinta Tiedonhankinta Musiikkiteosten ja/tai muun materiaalin valinta Tietotekniikan käyttö neuvottelee työtehtävälle asetettavista vaatimuksista ja valitsee ohjeiden mukaan ammattialan sopimuskäytänteiden mukaisia työmenetelmiä ja/tai -välineitä toteutukseen hankkii yritystoiminnasta tarvitsemiaan tietoja ja palveluita hankkii tarvittaessa tietoa työsopimukseen liittyen valitsee ja käyttää työhön soveltuvia musiikkiteoksia tai muuta materiaalia käyttää tietotekniikkaa toteuttamisessa. neuvottelee työtehtävälle asetettavista vaatimuksista ja valitsee ammattialan sopimuskäytänteiden mukaiset työmenetelmät ja -välineet toteutukseen hankkii yritystoiminnasta tarvitsemiaan tietoja ja palveluita ja käyttää niitä työssään hankkii tarvittaessa tietoa työsopimukseen liittyen valitsee ja käyttää toteutukseen soveltuvaa musiikkiteoksia tai muuta materiaalia keskustellen ohjattuna niistä ja valintojen vaikutuksesta työtehtävän kokonaisuuden toimivuuteen, laatuun ja hintaan käyttää tarkoituksenmukaisesti tietotekniikkaa toteuttamisessa. neuvottelee työtehtävälle asetettavista vaatimuksista, esittelee eri toteutusvaihtoehtoja ja valitsee ammattialan sopimuskäytänteiden mukaiset työmenetelmät ja -välineet toteutukseen hankkii yritystoiminnasta tarvitsemiaan tietoja ja palveluita ja soveltaa niitä työssään hankkii tarvittaessa tietoa työsopimukseen liittyen valitsee ja käyttää toteutukseen soveltuvaa musiikkiohjelmistoa tai muuta materiaalia keskustellen niistä ja valintojen vaikutuksesta työtehtävän kokonaisuuden toimivuuteen, laatuun ja hintaan käyttää tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti tietotekniikkaa toteuttamisessa. 3. Työn perustana olevan tiedon Esitys- tai muihin työympäristöihin liittyvä tieto ottaa työprosessissa huomioon esitys- tai muun työympäristön vaatimuksia ottaa työprosessissa huomioon esitys- tai muun työympäristön vaatimukset ottaa työprosessissa huomioon esitys- tai muuhun työympäristöön liittyvät asiat ja käyttää tietoaan hyväksi neuvotellessaan työtehtävästä 8

9 Estetiikan huomioon ottaminen työtehtävässä Verotuksen, tekijänoikeuksien ja alan sopimusten noudattaminen Sopimuskäytännön tuntemus valmistelee ohjeiden mukaan asiakkaalle esityksen, tuotteen tai palvelun ottaen huomioon kokonaisuuden tasapainoisuuden noudattaa lainsäädäntöä ja ohjattuna alan sopimuksia laatii tai täyttää ohjeiden mukaan yksinkertaisen työ- tai esiintymissopimuksen ottaen huomioon alan keskeisimmät sopimuskäytännöt ja tekijänoikeudet valmistaa ohjeiden mukaan asiakkaalle esityksen, tuotteen tai palvelun, joka on tasapainoinen kokonaisuus noudattaa lainsäädäntöä ja alan sopimuksia laatii tai täyttää yksinkertaisen työ- tai esiintymissopimuksen ottaen huomioon alan keskeisimmät sopimuskäytännöt ja tekijänoikeudet ja tekee tarvittavat ilmoitukset valmistaa asiakkaalle esityksen, tuotteen tai palvelun, joka on viimeistelty ja tasapainoinen kokonaisuus noudattaa lainsäädäntöä ja alan sopimuksia ja tekee tarvittaessa korjausehdotuksia työtehtävään laatii tai täyttää itsenäisesti työ- tai esiintymissopimuksen ottaen huomioon alan keskeisimmät sopimuskäytännöt ja tekijänoikeudet, tekee tarvittavat ilmoitukset ja hankkii tarvitsemaansa lisätietoa 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ratkaisee työtehtävissä ratkaisee työtehtävissä ratkaisee työtehtävissä syntyneitä syntyneitä syntyneitä ongelmatilanteita ohjeiden ongelmatilanteita sekä ongelmatilanteita mukaan tekee valintoja ja perustellusti sekä tekee huolehtii asiakastapaamisista tms. tilanteista työryhmän jäsenenä toimii vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja yhteistyössä muiden alan ammattilaisten kanssa työskentelee ohjattuna tehtyjen sopimusten mukaan ottaen huomioon verotuksen ja tekijänoikeudet noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita ja toimii työtehtävässä siten, että ei aiheuta vaaraa itselleen tai muille ohjeiden avulla päätöksiä huolehtii ja sopii asiakastapaamisista tms. tilanteista ilmaisee itseään ja toimii luontevasti asiakaspalvelutilanteissa ja yhteistyössä muiden alan ammattilaisten kanssa ottaa huomioon vuorovaikutustaitojen merkityksen osana ammatillista osaamistaan työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan ottaen huomioon verotuksen ja tekijänoikeudet noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita ja ottaa huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden. valintoja ja päätöksiä huolehtii ja sopii asiakastapaamisista tms. tilanteista luontevasti, joustavasti ja rakentavasti ilmaisee itseään ja toimii rakentavasti asiakaspalvelutilanteissa ja yhteistyössä muiden alan ammattilaisten kanssa ottaa huomioon vuorovaikutustaitojen merkityksen osana ammatillista osaamistaan työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan ottaen huomioon verotuksen ja tekijänoikeudet ja etsii tarvittaessa lisätietoa edellisistä ja mm. kuluttajansuojalaista noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita ja pyrkii toiminnallaan edistämään työturvallisuutta. 9

10 MUSIIKKIOHJELMISTON VALMISTAMINEN 20 ov Ammattitaitovaatimukset harjoittelee uutta ohjelmistoa ja ylläpitää valmistamaansa ohjelmistoa o toteuttaa musiikin tyylikausien ja/tai -lajien ominaispiirteitä o tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja o analysoi ja hahmottaa musiikin rakenteita o harjoittelee sivuinstrumentin helppoa ohjelmistoa muokkaa ohjelmistoa esiintymistilanteisiin sopivaksi o valmistaa nuotti- ja muuta esiintymismateriaalia o käyttää hyväkseen tietotekniikkaa, esim. notaatio-ohjelmaa o käyttää soitinten ja soitinryhmien tuntemusta ohjelmiston valmistamisessa o käyttää musiikin tyylien ja tyylilajien tuntemusta ohjelmiston valmistamisessa Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 1. opintovuosi Musiikin luku- ja kirjoitustaidot (5 ov) luennot, oppimistehtävät, ryhmätyöt, itse- ja vertaisarviointi Musiikin tyylien tuntemus (2 ov) luennot, oppimistehtävät, itse- ja vertaisarviointi Sivuinstrumentti (2 ov) henkilökohtainen opetus, itsenäinen harjoittelu, itsearviointi Harjoittelutaidot, työergonomia, esiintymistaito (2 ov) luennot/ryhmäopetus, itse- ja vertaisarviointi Sisältö - musiikin luku- ja kirjoitustaidot (säveltapailu, musiikinteorian perustaidot, äänenkuljetus) ja niiden hyödyntäminen musiikkiohjelmiston valmistamisessa Sisältö -eri aikakausien musiikki, sen keskeiset tyylipiirteet ja säveltäjät ja ko. tiedon käyttäminen musiikin muokkaamisessa ja ohjelmiston valmistamisessa Sisältö - sivuinstrumentin soitto- /taulutaidot ja ohjelmiston harjoittelu Sisältö -harjoittelumenetelmien -terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen - esiintymistaidot eri tilanteissa ja esiintymisjännityksen 10

11 2. opintovuosi Musiikin muokkaaminen esiintymistilanteisiin sopivaksi (7 ov) luennot, oppimistehtävät, ryhmätyöt, itse- ja vertaisarviointi Sivuinstrumentti (2 ov) henkilökohtainen opetus, itsenäinen harjoittelu, itsearviointi (Työergonomia, harjoittelutaidot, esiintymistaito 2 ov -toteutus joko kokonaan 1. opiskeluvuotena tai kokonaan 2. opiskeluvuotena tai 2 ov jaettuna 1. ja 2. opiskeluvuodelle) Sisältö - soittimiin liittyvän tiedon, hyödyntäminen musiikkiohjelmiston valmistamisessa -musiikillisten rakenteiden analysoiminen ja hahmottaminen -nuotti- tai muun materiaalin valmistaminen -säveltapailutaitojen kehittäminen Sisältö - sivuinstrumentin soitto- /taulutaidot ja ohjelmiston harjoittelu kokoaa osaksi opinnäyte-portfoliotaan materiaalipaketin opintojensa (luennot, oppimistehtävät, ryhmätyöt, sivuinstrumenttiopinnot, yhtyesoitto) sekä itsenäisen tiedonhankinnan ja tuottamansa materiaalin pohjalta. Ammattiosaamisen näyttö (2. opintovuosi): Näyttö toteutetaan ns. portfolionäyttönä. laatii näyttöä varten seuraavat tehtävät, joista sovitaan tarkemmin ohjaavan opettajan kanssa: 1) kaksi lyhyttä, erityylistä musiikin muokkaus- tai sovitustehtävää kamarimusiikkiyhtyeelle, tyylit annettu 2) ko. tehtävät laaditaan sekä partituurina että stemmoina (esitysmateriaali) 3) Pohdinta siitä, musiikin tyylien tuntemuksen näkökulmasta - millaisiin musiikin tyylihistoriallisiin taustoihin sovituksiin valittu tyylilaji/valitut tyylilajit liittyvät ja miten - miten olet toteuttanut sovituksissa ko. tyylilajia (esim. noudatatko perinteitä, yhdisteletkö eri tyylejä tai rakennatko uutta) Pohdinta siitä, soitintuntemuksen näkökulmasta - miten sovituksissa on huomioitu valittujen instrumenttien toimintaperiaatteita (esim. ääniala, nuotinkirjoitustapa, instrumentin rakenne, äänentuotto- ja soittotavat) - miten sovituksiin valitut instrumentit soveltuvat yhteismusisointiin (tai kamarimusiikkiin) juuri kyseisissä sovituksissa - ja arviointi siitä, millaista tekstuuria (mikä on helppoa, mikä vaikeaa) teit sovituksiisi. Sovitus/muokkaustehtävät laaditaan käyttäen jotakin musiikinkirjoitusohjelmaa. Arvioijien tutustuttua kirjalliseen näyttömateriaaliin käydään arviointikeskustelu. Arviointikeskustelussa käydään lisäksi läpi muu näytössä arvioitava osaaminen esim. haastattelun avulla. Arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi. Laaditut näyttötehtävät jätetään arvioitavaksi sekä sähköisessä muodossa että paperiversiona viimeistään (huhtikuun puolivälissä, jos ko. päivä on la tai su, seuraavana maanantaina). Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan (arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit merkitty kriteeristöön lihavoituina): Työprosessin hallinnasta -musiikin muokkaaminen esitystä varten Työmenetelmien ja välineiden käytöstä -nuotti- tai muun esitysmateriaalin valmistaminen Työn perustana olevan tiedon hallinnasta -musiikin tyylilajeihin sekä soittimiin liittyvän tiedon hyödyntäminen musiikkiohjelmiston valmistamisessa sekä musiikin luku- ja kirjoitustaidon hyödyntäminen musiikkiohjelmiston valmistamisessa Elinikäisen oppimisen avaintaidoista -ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö 11

12 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Keskeinen osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Sen lisäksi sivuinstrumentin arvioidaan erikseen järjestettävänä kurssisuorituksena. Yhtyesoittoon liittyvät taidot arvioi ohjaava opettaja esiintymisen yhteydessä. Tarkemmat arviointia koskevat tiedot on esitetty kunkin opintojakson kuvauksessa. Kaikkeen arviointiin liittyy opiskelijan itsearviointi. Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 1. Työprosessin Musiikkiohjelmiston harjoittelu Musiikillisen ilmaisun yleisimpien tulkintatapojen tulkitseminen Musiikin muokkaaminen esitystä varten Itsearviointi harjoittelee ohjeiden mukaisesti työskentelee asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi sekä noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja ohjeiden mukaan muokkaa ohjeiden mukaan musiikkia esitystä varten arvioi työskentelyään ja musiikkiesitystä, -tuotetta tai - palvelua suhteessa tavoitteisiin laatii harjoittelusuunnitelman ja harjoittelee ohjeiden mukaisesti työskentelee asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisempiä merkitsemistapoja ja kysyy tarvittaessa neuvoa muokkaa musiikkia esittämistä varten ja ottaa vastaan palautetta arvioi työskentelyään ja musiikkiesitystä, -palvelua tai -tuotetta suhteessa tavoitteisiin sekä muuttaa toimintaansa ohjeiden mukaisesti laatii tarvitsemansa pitkäjänteisen harjoitteluohjelman, noudattaa sitä ja harjoittelee ohjeiden mukaisesti myös uutta ohjelmistoa työskentelee suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja ja neuvottelee niiden poikkeamisista tulkitsee sujuvasti musiikillisen ilmaisun merkitsemistapoja ja hankkii tarvittaessa lisätietoa muokkaa musiikkia esittämistä varten ottaen musiikin tyylin tai lajin huomioon ja ottaa vastaan palautetta arvioi ja kehittää omaa toimintaansa ottaen vastaan palautetta ja pyrkii työssään yhä parempaan laatuun 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Harjoittelumenetelmien valmistaa ohjelmiston kohtalaiseen esityskuntoon sovitussa aikataulussa valmistaa ohjelmiston esityskuntoon sovitussa aikataulussa valmistaa ohjelmiston varmaan esityskuntoon sovitussa aikataulussa soittaa/laulaa uutta ohjelmistoa ohjeiden mukaan ottaen huomioon musiikin tyylilajin soittaa/laulaa uutta ohjelmistoa kohtuullisella valmistautumisajalla ottaen huomioon musiikin tyylilajin soittaa/laulaa ja tarvittaessa harjoituttaa ja/tai muokkaa ohjelmistoa lyhyelläkin valmistautumisajalla musiikin tyylilajin mukaisesti 12

13 Harjoittelu sivuinstrumentilla noudattaa asiantuntijan ohjeita harjoittelee sivuinstrumentillaan helppoa esitysohjelmistoa ottaa tarvittaessa vastaan asiantuntijan apua työtä suunnitellessaan ja toteuttaessaan harjoittelee sivuinstrumentillaan esitysohjelmistoa hankkii tarvittaessa asiantuntijan apua työtä suunnitellessaan ja toteuttaessaan harjoittelee sivuinstrumentillaan ohjelmistoa työtilannetta varten Nuotti- tai muun esitysmateriaalin valmistaminen valmistaa yksinkertaista nuotti- tai muuta esitysmateriaalia esitystä varten ja käyttää hyväkseen jonkin musiikinkirjoitusohjelman perustoimintoja. valmistaa nuotti- tai muuta esitysmateriaalia valitsemalleen soitin- tai laulukokoonpanolle esitystä varten ja käyttää jonkin musiikinkirjoitusohjelman perustoimintoja. valmistaa monipuolista nuotti- tai muuta esitysmateriaalia esitystä/työtehtäviään varten huomioiden instrumenttien ominaispiirteet ja musiikin tyylilajin ja käyttää jotain nuotinkirjoitusohjelmaa 3. Työn perustana olevan tiedon Kulttuurisen tiedon käyttäminen harjoitteluprosessissa Musiikin tyylilajeihin sekä soittimiin liittyvän tiedon hyödyntäminen musiikkiohjelmiston valmistamisessa Musiikillisten rakenteiden analysoiminen ja hahmottaminen Musiikin luku- ja kirjoitustaidon hyödyntäminen valmistamisessa harjoittelee ja toteuttaa harjoittelee ja toteuttaa harjoittelee ja toteuttaa musiikkiohjelmiston ottaen musiikkiohjelmiston musiikkiohjelmiston huomioon saamansa tyylinmukaisesti tyylinmukaisesti sekä tyylinmukaisuutta koskevat työskentelee ohjeet suunnitelmallisesti ja muokkaa jo valmistamaansa ohjelmistoa esiintymistilanteisiin sopivaksi, tehden tarvittaessa itsenäisiä hankkii musiikkialan kulttuurista tietoa tunnistaa eri aikakausien musiikkia ja niiden tyylipiirteitä käyttäen lähdeaineistoja käyttää hankkimaansa tietoa musiikin muokkaamisessa hahmottaa musiikillisia rakenteita ja pyrkii hyödyntämään tietoaan käytännön muusikon työssä hyödyntää musiikin lukuja kirjoitustaitoa ohjelmiston valmistamisessa hankkii musiikkialan kulttuurista tietoa ja ottaa huomioon kohderyhmän tunnistaa ja ajoittaa eri aikakausien musiikkia sekä niiden rakenteita tai tyylipiirteitä käyttää hankkimaansa tietoa musiikin muokkaamisessa ja harjoittelussa hahmottaa musiikillisia rakenteita ja hyödyntää tietoaan nuotti- tai muun materiaalin valmistamisessa ja/tai musiikin tulkinnassa hyödyntää musiikin lukuja kirjoitustaitoa ohjelmiston suunnittelussa ja valmistamisessa ratkaisuja soveltaa musiikkialan kulttuurista tietoa ja ottaa huomioon kohderyhmän tunnistaa ja ajoittaa sujuvasti eri aikakausien musiikkia sekä niiden rakenteita ja tyylipiirteitä käyttää hankkimaansa tietoa monipuolisesti musiikin muokkaamisessa ja harjoittelussa hahmottaa monipuolisesti ja sujuvasti musiikillisia rakenteita ja hyödyntää tietoaan nuotti- tai muun materiaalin valmistamisessa ja/tai musiikin tulkinnassa hyödyntää itsenäisestikin musiikin luku- ja kirjoitustaitoa suunnittelussa ja valmistamisessa sekä ottaa vastaan palautetta 13

14 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ratkaisee työtehtävissä ratkaisee työtehtävissä ratkaisee työtehtävissä syntyneitä syntyneitä syntyneitä ongelmatilanteita sekä ongelmatilanteita sekä ongelmatilanteita tekee valintoja ohjeiden tekee valintoja ja perustellusti sekä tekee mukaan päätöksiä ohjeiden valintoja ja päätöksiä noudattaa annettuja ohjeita vuorovaikutustilanteissa ja toimii yhdessä eri alojen ammattilaisten ja eri kulttuurialueilta tulevien kanssa käyttää musiikkialan perinteisiä ja nykyisin käytössä olevia työvälineitä ja -menetelmiä ammattialan sopimuskäytänteiden mukaisesti noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita ja toimii työtehtävässä siten, että ei aiheuta vaaraa itselleen tai muille. mukaan toimii tilanteen vaatimalla tavalla työskennellessään yhdessä eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden sekä eri kulttuurialueilta kanssa valitsee ja käyttää ammattialan perinteisiä ja nykyisin käytössä olevia työvälineitä ja -menetelmiä ammattialan sopimuskäytänteiden mukaisesti noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita ja ottaa huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden. erilaisissa tilanteissa ilmaisee selkeästi asiansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja työskennellessään yhdessä eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden sekä eri kulttuurialueilta tulevien kanssa valitsee ja käyttää tarvittaessa yhteistyössä muiden alojen toimijoiden kanssa ammattialan perinteisiä ja nykyisin käytössä olevia työvälineitä ja -menetelmiä musiikkialan sopimuskäytänteiden mukaisesti sekä tarvittaessa käyttää niitä luovalla tavalla noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita ja pyrkii toiminnallaan edistämään työturvallisuutta. 14

15 MUUSIKKONA TOIMIMINEN 30 ov Ammattitaitovaatimukset soittaa tai laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta esiintyy pääinstrumentillaan työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti toimii vuorovaikutuksessa yleisön ja muiden esittäjien kanssa hoitaa instrumenttiaan ja arvioi huollon tarvetta työskentelee työergonomisesti oikein ja huolehtii työturvallisuudesta ja kuulonsuojelusta Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 1. ja 2. opintovuosi Pääinstrumenttiopinnot (10+10 ov) - henkilökohtainen opetus, instrumenttiryhmä- ja vuosikurssikohtaiset ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, esiintymiset, itsearviointi Yhtyemusisointi (yht. 10 ov) Orkesterisoittimet Laulu Periodisoittimet Muut soittimet (kitara, harmonikka, kantele) - orkesteriharjoitukset, 3 periodia / lukuvuosi, esiintymiset, itsenäinen ja stemmakohtainen harjoittelu, esiintymiset, muusikkotapaamiset - pienryhmäopetus, duoja itsenäinen harjoittelu, esiintymiset, itse- ja vertaisarviointi - pienryhmäopetus, yhtyeja itsenäinen harjoittelu, esiintymiset, itse- ja vertaisarviointi - pienryhmäopetus, yhtyeja itsenäinen harjoittelu, esiintymiset, itse- ja vertaisarviointi Piano - pienryhmäopetus, yhtye- ja itsenäinen harjoittelu, esiintymiset, itse- ja vertaisarviointi Sisältö - instrumentin - ohjelmiston - soittimen huollon tarpeen arviointi - esiintymistaidot - vuorovaikutustaidot - työturvallisuus ja työergonomia Sisältö - orkesterisoitto - ohjelmiston tuntemus - äänenjohtajana toimiminen HUOM! Pakollinen kaikille orkesterisoittajille koko opintojen ajan. Sisältö - lied-työskentely pianistin kanssa ( 4 ov), -ensemble 4 ov, -fonetiikka ja tekstintulkinta 2 ov Sisältö - kamarimusiikki - orkesterisoitto Sisältö - vapaa säestys ja improvisointi (4 ov) - kitarayhtye 4 ov - -säestys (sis-. prima vista) -yhtyesoitto -kamarimusiikki Sisältö -lied-työskentely laulajan kanssa 4 ov - vapaa säestys, transponointi ja improvisointi (4 ov) - continuosoitto (2 ov) kokoaa osaksi opinnäyte-portfoliotaan materiaalipaketin pääinstrumenttiopintojen, orkesteri- ja yhtyeopintojen sekä itsenäisen tiedonhankinnan ja tuottamansa materiaalin pohjalta. 15

16 Ammattiosaamisen näyttö (2. opintovuosi) toimii muusikkona konsertissa. Esitettävä ohjelma sisältää pääinstrumentille sävellettyä soolo-ohjelmistoa sisältäen ainakin yhden kamarimusiikkiteoksen, jossa ko. instrumentilla on keskeinen osuus. laatii konserttia varten käsiohjelman. Tarkemmat instrumenttikohtaiset esitettävää ohjelmaa koskevat ohjeet löytyvät opintojakson kuvauksista. Näyttö annetaan esitykseen sopivassa konserttitilassa, työssäoppimisen yhteydessä tai konservatorion maaliskuussa olevan kurssiperiodin aikana. Arviointikeskustelussa käydään lisäksi läpi muu näytössä arvioitava osaaminen, kuten työergonomia ja harjoittelutaidot esim. haastattelun avulla. Näyttöön ilmoittaudutaan kuukautta ennen näyttöä. Käsiohjelma jätetään toimistoon sähköisessä muodossa viikkoa ennen konserttia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan (arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit merkitty kriteeristöön lihavoituina): Työprosessin hallinnasta - työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukainen esiintyminen Työmenetelmien ja välineiden hallinasta - oman osuuden soittaminen/laulaminen esitys- ja/tai äänitystilanteessa ja oman pääinstrumentin Työn perustana olevan tiedon hallinnasta -työskentely nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta -kulttuurisen tiedon käyttäminen työskentelyssä Elinikäisen oppimisen avaintaidoista - vuorovaikutus ja yhteistyö, terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Keskeinen osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Sen lisäksi joidenkin opintojaksojen suoritukset arvioidaan erillisellä kokeella. Yhtye- ja/tai orkesterisoittoon liittyvät taidot arvioi ohjaava opettaja esiintymisen yhteydessä. Tarkemmat arviointia koskevat tiedot on esitetty kunkin opintojakson kuvauksessa. Kaikkeen arviointiin liittyy opiskelijan itsearviointi. Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 1. Työprosessin Työprosessin suunnittelu suunnittelee omaa työtään suunnittelee omaa työtään ja tekee ohjeiden mukaan toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman suunnittelee omaa työtään ja tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman sekä muuttaa suunnitelmaa Työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukainen esiintyminen Itsearviointi toteuttaa esityksen etukäteen sovitun mukaisesti arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin esiintyy työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin sekä muuttaa toimintaansa ohjeiden mukaisesti tarpeen vaatiessa esiintyy vakuuttavasti ja laadukkaasti työtehtävien ja kokoonpanojen mukaisella tavalla arvioi ja kehittää omaa toimintaansa ottaen vastaan palautetta ja pyrkii työssään yhä parempaan laatuun 16

17 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin Oman osuuden soittaminen/laulaminen esiintymis- ja/tai äänitystilanteessa ja oman pääinstrumentin Instrumentin hoitaminen ja huollon tarpeen arviointi 3. Työn perustana olevan tiedon Työskentely nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta Kulttuurisen tiedon käyttäminen työskentelyssä esittää osuutensa ennalta harjoitetun mukaisesti toteuttaa harjoitellun ohjelmiston instrumentillaan esiintymis- ja/tai äänitystilanteessa reagoi yhtyeen jäsenten tai johtajan antamiin viitteisiin hoitaa ohjeiden mukaisesti instrumenttiaan ja tilaa tarvittaessa huollon esittää osuutensa ennalta harjoitetun mukaisesti ottaen huomioon musiikin tyylilajin hallitsee instrumenttinsa esiintymis- ja/tai äänitystilanteessa reagoi yhtyeen jäsenten tai johtajan antamiin viitteisiin työtehtävään soveltaen hoitaa instrumenttiaan asianmukaisesti, arvioi huollon tarvetta ja tilaa tarvittaessa huollon esittää osuutensa tyylilajin mukaisesti lyhyelläkin valmistautumisajalla ja esittää tarvittaessa rakentavia kehittämisehdotuksia hallitsee instrumenttinsa ja esitettävän ohjelmiston esiintymis- ja/tai äänitystilanteessa reagoi yhtyeen jäsenten tai johtajan antamiin viitteisiin joustavasti tilanteeseen soveltuvalla tavalla hoitaa instrumenttiaan, tunnistaa instrumentin huollon tarpeen ja tilaa tarvittaessa huollon työskentelee nuottien tai työskentelee nuottien tai työskentelee sujuvasti ja muun esitysmateriaalin muun esitysmateriaalin ammattitaitoisesti pohjalta ohjeiden mukaan pohjalta nuottien ja muun työskentelee musiikin lajin mukaisesti ohjeiden mukaan työskentelee musiikin lajin ja tyylin mukaisesti esitysmateriaalin pohjalta työskentelee musiikin lajin ja tyylin mukaisesti ja tuo luontevasti esiin tyylilajin ominaispiirteitä 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö yleisön, muiden esittäjien ja työyhteisön kanssa Terveys, turvallisuus ja toimintakyky esiintyy reagoiden muiden esittäjien viestintään työskentelee ohjatusti ennakkosuunnitelmien mukaisesti työtehtävän vaatimusten mukaan noudattaa ohjattuna työstä annettuja työturvallisuus-, kuulonsuojelu- ja esiintyy ottaen huomioon muut esittäjät ja yleisön työskentelee esitettävän musiikin työtehtävien vaatimusten mukaan noudattaa työstä annettuja työturvallisuus-, kuulonsuojelu- ja esiintyy vuorovaikutuksessa muiden esittäjien kanssa ottaen huomioon yleisön työskentelee esitettävän musiikin työtehtävien vaatimusten mukaan luontevasti ja joustavasti noudattaa työstä annettuja työturvallisuus-, kuulonsuojelu- ja 17

18 ergonomiaohjeita toimien siten, että ei aiheuta vaaraa itselleen tai muille selviytyy työtehtävästä mahdollisesta esiintymisjännityksestä huolimatta ergonomiaohjeita ja ottaa huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden toimii työtehtävässä luontevasti mahdollisesta esiintymisjännityksestä huolimatta ergonomiaohjeita ja pyrkii toiminnallaan edistämään työturvallisuutta toimii työtehtävässä luontevasti ja mahdollinen esiintymisjännitys on hallinnassa KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT SOLISTINA TOIMIMINEN (10 ov) Ammattitaitovaatimukset harjoittelee uutta solistista ohjelmistoa sekä ylläpitää ja esittää ohjelmistoa vastaanottaen palautetta o toteuttaa musiikin tyylikausien ja/tai -lajien ominaispiirteitä o soittaa/laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta o tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja o esiintyy työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti markkinoi osaamistaan ja suunnittelee työtehtävän toteutuksen tilaajan toiveiden mukaisesti Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 3. opintovuosi - henkilökohtainen opetus, itsenäinen harjoittelu, esiintymiset ja itsearviointi Sisältö - instrumenttitaitojen kehittäminen - sävellysten tyylinmukainen tulkintataito - ohjelmiston tuntemus - esiintymistaidot - työergonomia ja työturvallisuus kokoaa osaksi opinnäyte-portfoliotaan materiaalipaketin opintojen (henkilökohtainen opetus, esiintymiset) sekä itsenäisen tiedonhankinnan ja tuottamansa materiaalin pohjalta Ammattiosaamisen näyttö (3. opintovuosi) toimii muusikkona solistisessa konserttikokonaisuudessa. laatii konserttiaan varten käsiohjelman teosja säveltäjäesittelyineen. Tarkemmat instrumenttikohtaiset esitettävää ohjelmaa koskevat ohjeet löytyvät opintojakson kuvauksista. Näyttö annetaan esitykseen sopivassa konserttitilassa, viimeistään konservatorion kevään viimeisen kurssiperiodin aikana. Arviointikeskustelussa käydään lisäksi läpi muu näytössä arvioitava osaaminen esim. haastattelun avulla. Arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi. Näyttöön ilmoittaudutaan kuukautta ennen näyttöä. Käsiohjelma jätetään arviointia varten toimistoon sähköisessä muodossa kaksi viikkoa ennen näyttöä. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan (arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit merkitty kriteeristöön lihavoituina): 18

19 Työprosessin hallinnasta - Musiikillisen ilmaisun yleisimpien merkitsemistapojen tulkitseminen - työtehtävien vaatimusten mukainen esiintyminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta - solistisen osuuden soittaminen/laulaminen esitys- tai äänitystilanteessa ja oman instrumentin Työn perustana olevan tiedon hallinnasta - Työskentely nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta -kulttuurisen tiedon käyttäminen työskentelyssä Elinikäisen oppimisen avaintaidoista - terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Vaadittava osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 1. Työprosessin Työprosessin suunnittelu Tyylinmukainen musiikkiohjelmiston harjoittelu ja toteuttaminen Musiikillisen ilmaisun yleisimpien merkitsemistapojen tulkitseminen Työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukainen esiintyminen Itsearviointi suunnittelee omaa työtään suunnittelee omaa työtään ja tekee ohjeiden mukaan toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman harjoittelee ja toteuttaa ohjeiden mukaan tyylinmukaisen musiikkiohjelmiston tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja ohjeita noudattaen toteuttaa esityksen etukäteen sovitun mukaisesti arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin harjoittelee ja toteuttaa tyylinmukaisen musiikkiohjelmiston tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja esiintyy työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin sekä muuttaa toimintaansa ohjeiden mukaisesti suunnittelee omaa työtään ja tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman sekä muuttaa suunnitelmaa tarpeen vaatiessa harjoittelee ja toteuttaa tyylinmukaisen musiikkiohjelmiston sekä työskentelee suunnitelmallisesti ja muokkaa jo valmistamaansa ohjelmistoa esiintymistilanteisiin sopivaksi, toimien tarvittaessa itsenäisesti tulkitsee musiikillisen ilmaisun merkitsemistapoja esiintyy laadukkaasti ja ammattitaitoisesti työtehtävien ja kokoonpanojen mukaisella tavalla arvioi ja kehittää omaa toimintaansa ottaen vastaan palautetta ja pyrkii työssään yhä parempaan laatuun 2.Työmenetelmien, - välineiden ja -materiaalin Solistisen osuuden soittaminen/laulaminen esiintymis- tai esittää solistisen kokonaisuuden/osuuden ennalta harjoitetun esittää solistisen kokonaisuuden/osuuden ennalta harjoitetun esittää solistisen kokonaisuuden/osuuden tyylilajin mukaisesti 19

20 äänitystilanteessa ja oman instrumentin mukaisesti reagoi yhtyeen jäsenten tai johtajan antamiin viitteisiin mukaisesti ottaen huomioon musiikin tyylilajin, halliten instrumenttinsa esiintymis- tai äänitystilanteessa reagoi yhtyeen jäsenten tai johtajan antamiin viitteisiin työtehtävään soveltaen lyhyelläkin valmistautumisajalla, halliten instrumenttinsa ja esitettävän ohjelmiston esiintymis- tai äänitystilanteessa sekä esittää tarvittaessa rakentavia kehittämisehdotuksia reagoi yhtyeen jäsenten tai johtajan antamiin viitteisiin joustavasti tilanteeseen soveltuvalla tavalla 3. Työn perustana olevan tiedon Työskentely nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta Kulttuurisen tiedon käyttäminen työskentelyssä työskentelee nuottien tai työskentelee nuottien tai työskentelee sujuvasti ja muun esitysmateriaalin muun esitysmateriaalin ammattitaitoisesti pohjalta ohjeiden mukaan pohjalta nuottien ja muun työskentelee musiikin lajin mukaisesti ohjeiden mukaan työskentelee musiikin lajin ja tyylin mukaisesti esitysmateriaalin pohjalta työskentelee musiikin lajin ja tyylin mukaisesti ja tuo luontevasti esiin tyylilajin ominaispiirteitä tai poikkeaa niistä perustellusti 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky työskentelee sopimusten mukaan noudattaa ohjattuna työstä annettuja työturvallisuus-, kuulonsuojelu- ja ergonomiaohjeita ja toimii siten, että ei aiheuta vaaraa itselleen tai muille noudattaa huolellisuutta kuulokkeita käytettäessä selviytyy työtehtävästä mahdollisesta esiintymisjännityksestä huolimatta työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan noudattaa työstä annettuja työturvallisuus-, kuulonsuojelu- ja ergonomiaohjeita ja ottaa huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden noudattaa huolellisuutta kuulokkeita käytettäessä toimii työtehtävässä luontevasti mahdollisesta esiintymisjännityksestä huolimatta työskentelee rakentavasti tehtyjen sopimusten mukaan ja etsii tarvittaessa tietoa tekijänoikeuksista ja kuluttajansuojalaista noudattaa työstä annettuja työturvallisuus-, kuulonsuojelu- ja ergonomiaohjeita ja pyrkii toiminnallaan edistämään työturvallisuutta noudattaa huolellisuutta kuulokkeita käytettäessä toimii työtehtävässä luontevasti ja mahdollinen esiintymisjännitys on hallinnassa 20

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin Musiikkiohjelmiston harjoittelu Musiikillisen ilmaisun yleisimpien tulkintatapojen tulkitseminen Musiikin muokkaaminen esitystä varten Itsearviointi ARVIOINNIN KOHDE 2.

Lisätiedot

Musiikin osaamisala, muusikko (180 osp) Musiikkialan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi

Musiikin osaamisala, muusikko (180 osp) Musiikkialan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi Musiikin osaamisala, muusikko (180 osp) Musiikkialan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi Joensuun konservatorio 1 Työtehtävän suunnittelu kartoittaa

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN OSAAMISALA HELSINGIN KONSERVATORIO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN OSAAMISALA HELSINGIN KONSERVATORIO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN OSAAMISALA HELSINGIN KONSERVATORIO OPETUSSUUNNITELMA 2015 TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa 13.5.2015 Helsingin Konservatorion

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

Ohje. Musiikkialan perustutkinto, muusikko (120 ov) Ammattiosaamisen näyttöjen. 2010 mukaan. Joensuun konservatorio

Ohje. Musiikkialan perustutkinto, muusikko (120 ov) Ammattiosaamisen näyttöjen. 2010 mukaan. Joensuun konservatorio Ohje Musiikkialanperustutkinto, muusikko(120ov) Ammattiosaamisen näyttöjen ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit opetussuunnitelman 2010 mukaan Joensuun konservatorio 1 1 Ammattiosaamisen näytöt

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA HELSINGIN KONSERVATORIO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA HELSINGIN KONSERVATORIO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA HELSINGIN KONSERVATORIO OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa 31.5.2010 Helsingin Konservatorion

Lisätiedot

AMMATTITAIDON ARVIOINTI. Pop & Jazz Konservatorio OPS 2010 Liite 1

AMMATTITAIDON ARVIOINTI. Pop & Jazz Konservatorio OPS 2010 Liite 1 AMMATTITAIDON ARVIOINTI Pop & Jazz Konservatorio OPS 2010 Liite 1 Tämän ammatillisten tutkinnon osien arviointia käsittelevän Pop & Jazz Konservatorion ammattiosaamisen näyttöjen ja muun arvioinnin kokonaissuunnitelman

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO PIANONVIRITYKSEN OSAAMISALA HELSINGIN KONSERVATORIO OPETUSSUUNNITELMA 2015 TUTKINTOKOHTAINEN OSA

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO PIANONVIRITYKSEN OSAAMISALA HELSINGIN KONSERVATORIO OPETUSSUUNNITELMA 2015 TUTKINTOKOHTAINEN OSA MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO PIANONVIRITYKSEN OSAAMISALA HELSINGIN KONSERVATORIO OPETUSSUUNNITELMA 2015 TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa 13.5.2015 Helsingin Konservatorion

Lisätiedot

LAHDEN KONSERVATORIO OY LAHDEN KONSERVATORIO

LAHDEN KONSERVATORIO OY LAHDEN KONSERVATORIO LAHDEN KONSERVATORIO OY LAHDEN KONSERVATORIO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN OSAAMISALA, MUUSIKKO OPETUSSUUNNITELMAN 2015 OSA 2 TUTKINTOKOHTAINEN OSA 16.6.2015 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Turun konservatorion ammatillinen opetussuunnitelma 2015 musiikki: Osa b: Muusikon pakolliset ammatilliset opinnot

Turun konservatorion ammatillinen opetussuunnitelma 2015 musiikki: Osa b: Muusikon pakolliset ammatilliset opinnot Turun konservatorion ammatillinen opetussuunnitelma 2015 musiikki: Osa b: Muusikon pakolliset ammatilliset opinnot Hyväksytty 27.5.2015, stilisoimaton Tässä opetussuunnitelmassa on viisi osaa: Osa a: Yleiset

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Musiikin osaamisala MUUSIKKO/RYTMIMUSIIKKI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Musiikin osaamisala MUUSIKKO/RYTMIMUSIIKKI MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Musiikin osaamisala MUUSIKKO/RYTMIMUSIIKKI KUOPION KONSERVATORIO 2015 Sisällys 1. AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMISPERIAATTEET... 2 TUTKINNON RAKENNE... 2 1.1 PAKOLLISET

Lisätiedot

Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa

Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa 1 Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa Ammattitaitovaatimukset käyttää musiikin tietotekniikan ja studiotekniikan sovelluksia sekä studiotyöhön ja äänentoistoon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Musiikin koulutusohjelma MUUSIKKO

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Musiikin koulutusohjelma MUUSIKKO Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Musiikin koulutusohjelma MUUSIKKO Salpauksen johtokunnan hyväksymä 28.9.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 2.5.2011 Voimassa toistaiseksi

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala. Artesaani

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala. Artesaani OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala Artesaani Tekniikan alan apulaisrehtorin hyväksymä 29.4.2015, 9. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Turun konservatorion musiikkialan ammatillinen opetussuunnitelma 2015

Turun konservatorion musiikkialan ammatillinen opetussuunnitelma 2015 Turun konservatorion musiikkialan ammatillinen opetussuunnitelma 2015 Osa d: Valinnaiset tutkinnon osat, muusikko ja musiikkiteknologi 40 + 10 osp Hyväksytty 27.5.2015, stilisoimaton Tässä opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Musiikkialan näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus Musiikin osaamisala, muusikko

Musiikkialan näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus Musiikin osaamisala, muusikko Opetussuunnitelma 2015 Tutkintokohtainen osa Musiikkialan näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus Musiikin osaamisala, muusikko Vahvistettu 31.7.2015 Rehtorin päätös 77/23/2015

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurilähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurilähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurilähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelman perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheilija osallistuu kilpailuihin ja toteuttaa omaa tehostettua lajiharjoittelua esim. harjoitusleirien aikana. Lisäksi urheilija tekee

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 10.11.2015 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala. Artesaani

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala. Artesaani OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Artesaani Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 11. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot