MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA HELSINGIN KONSERVATORIO OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA HELSINGIN KONSERVATORIO OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA"

Transkriptio

1 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA HELSINGIN KONSERVATORIO OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA Tutkintokohtaisen osan päivitys hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

2 Helsingin Konservatorion musiikkialan perustutkinnon 2010 opetussuunnitelma muodostuu kolmesta osasta: Yhteisessä osassa on määritelty koulutuksen tavoitteita sekä koulutuksen ja opetuksen järjestämisen keskeisiä periaatteita. Tutkintokohtainen osa sisältää tutkinnon muodostumisen periaatteet sekä pakollisten, valinnaisten ja vapaasti valittavien tutkinnon osien toteutus- ja arviointisuunnitelmat. Toteutus- ja arviointisuunnitelmat sisältävät myös Helsingin Konservatorion näyttötoimikunnan hyväksymät suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksesta ja arvioinnista. Opintojaksojen kuvaukset osassa on kuvattu ammatillisten opintojen opintojaksot ja arvosanojen saamiseksi vaadittavat opintosuoritukset. Helsingin Konservatorion ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman laatimista on koordinoinut opetussuunnitelmatyön ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet rehtorin ja koulutuspäällikön lisäksi oppiainekollegioiden puheenjohtajat ja 2 opiskelijoiden edustajaa. Opetussuunnitelman hyväksyy konservatorion johtokunta. Yhteinen osa Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa Tutkintokohtainen osa Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa ja Helsingin Konservatorion näyttötoimikunnassa Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat musiikinohtaminen ja muusikon laiteympäristö hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa Tutkintokohtaisen osan päivitys hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa Opintojaksojen kuvaukset ja opintojaksojen suoritusvaatimukset Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa ja

3 SISÄLTÖ Musiikkialan ammatillisen perustutkinnon (120 ov) muodostuminen, musiikin koulutusohjelma/muusikko 5 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 6 TYÖTEHTÄVÄN SUUNNITTELU 10 ov 6 Ammattitaitovaatimukset 6 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 6 Ammattiosaamisen näyttö 6 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 6 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 6 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 6 9 MUSIIKKIOHJELMISTON VALMISTAMINEN 20 ov 10 Ammattitaitovaatimukset 10 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 10 Ammattiosaamisen näyttö 12 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 12 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 12 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 12 MUUSIKKONA TOIMIMINEN 30 ov 15 Ammattitaitovaatimukset 15 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 15 Ammattiosaamisen näyttö 16 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 16 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 16 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 16 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT 18 SOLISTINA TOIMIMINEN 10 ov 18 Ammattitaitovaatimukset 18 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 18 Ammattiosaamisen näyttö 18 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 18 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 19 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 19 LAULAMINEN JA SOITTAMINEN YHTYEESSÄ 10 ov 21 Ammattitaitovaatimukset 21 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 21 Ammattiosaamisen näyttö 21 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 21 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 22 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 22 SÄVELTÄMINEN 10 ov 24 Ammattitaitovaatimukset 24 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 24 Ammattiosaamisen näyttö 24 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 25 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 25 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 25 SOVITTAMINEN JA SOITINTAMINEN 10 ov 27 Ammattitaitovaatimukset 27 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 27 Ammattiosaamisen näyttö 27 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 27 3

4 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 28 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 28 PRODUKTIOTYÖ 10 ov 30 Ammattitaitovaatimukset 30 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 30 Ammattiosaamisen näyttö 30 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 30 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 31 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 31 PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT 32 BALETTISÄESTYS 5 ov 32 Ammattitaitovaatimukset 32 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 32 Ammattiosaamisen näyttö 32 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 32 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 33 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 33 LIEDPIANISMI 5 ov 34 Ammattitaitovaatimukset 34 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 34 Ammattiosaamisen näyttö 34 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 34 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 34 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 35 MUSIIKINJOHTAMINEN 5 ov 36 Ammattitaitovaatimukset 36 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 36 Ammattiosaamisen näyttö 36 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 36 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 37 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 37 MUUSIKON LAITEYMPÄRISTÖ 5 ov 38 Ammattitaitovaatimukset 38 Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 38 Ammattiosaamisen näyttö 39 Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan 39 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät 39 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 39 TYÖSKENTELEMINEN ORKESTERISSA JA/TAI YHTYEESSÄ (valmistuu lukuvuoden aikana) MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT 41 YRITTÄJYYS 10 ov 41 Ammattitaitovaatimukset 41 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 41 Ammattitaidon osoittamistavat 44 TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2 ov 44 Ammattitaitovaatimukset 44 Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 45 Ammattitaidon osoittamistavat 46 OPINNÄYTE-PORTFOLIO 46 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 46 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN TARJONTA 47 4

5 Musiikkialan ammatillisen perustutkinnon (120 ov) muodostuminen Musiikin koulutusohjelma/muusikko Ammatilliset tutkinnon osat Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov Kaikille pakolliset tutkinnon osat Työtehtävän suunnittelu Musiikkiohjelmiston valmistaminen Muusikkona toimiminen Valinnaiset tutkinnon osat 10 ov 20 ov 30 ov 30 ov 90 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Solistina toimiminen Laulaminen/soittaminen yhtyeessä Säveltäminen Sovittaminen ja/tai soitintaminen Produktiotyö Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Balettisäestys Musiikinjohtaminen Muusikon laiteympäristö Liedpianismi Työskenteleminen orkesterissa ja/tai yhtyeessä Muut valinnaiset tutkinnon osat Yrittäjyys Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Lukio-opinnot 10 ov 10 ov 10 ov 10 ov 10 ov 5 ov 5 ov 5 ov 5 ov 5 ov 10 ov 2 ov 0-10 ov Musiikin koulutusohjelmissa on valittava yhteensä 30 ov valinnaisia opintoja siten, että vähintään 20 ov kohdistuu musiikkialaan. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) 20 ov Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli Toinen kotimainen kieli Vieras kieli Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Liikunta Terveystieto Taide ja kulttuuri 4 ov 1 ov 2 ov 3 ov 2 ov 1 ov 1 ov 1 ov 1 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov Valinnaiset opinnot Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, katso pakollisten opintojen kohdalla edellä Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov 0-4 ov 16 ov 4 ov Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov. 5

6 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT TYÖTEHTÄVÄN SUUNNITTELU 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa työtehtävän vaatimukset tekee tarjouksen suunnittelee työtehtävän sisällön ja toteutuksen hoitaa työtehtävän käytännön järjestelyt noudattaa ammattialan yleisiä sopimuksia, verotuskäytäntöä ja tekijänoikeuslakia arvioi ja kehittää omaa toimintaansa työtehtävän ja saamansa palautteen mukaisesti markkinoi osaamistaan Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen t suunnittelevat ja toteuttavat pienryhmissä lukuvuoden aikana esiintymisiä/konsertteja/keikkoja, jotka voivat sisältää erilaisten/-kokoisten kokoonpanojen esityksiä. Näiden työtehtävien suunnittelua ja toteuttamista varten hankitaan tietoa ja osaamista (asiantuntijaluennot, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, itsenäinen työskentely). Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 1.Opintovuosi Muusikon työllistymistaidot (5 ov) Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot (2 ov) Yhtyetyöskentely (3 ov) Luennot, oppimistehtävät, itsenäinen ja ryhmätyöskentely, itsearviointi Pienryhmäopetus, oppimistehtävät, simulointiharjoitukset, itsenäinen ja ryhmätyöskentely, itsearviointi Yhtyeworkshopit, yhtyeharjoitukset ja itsenäinen harjoittelu, esiintymiset, itsearviointi Sisällöt - osaamisen markkinointi - yrittäjyys - alan sopimukset, lainsäädäntö ja tekijänoikeudet - työtarjouksen tekeminen - verotus - apurahat - työturvallisuus Sisällöt - työtehtävän perusasioista ja vaatimuksista neuvotteleminen (työtehtävän vaatimusten kartoittaminen, työmenetelmien ja - välineiden valinta) - vuorovaikutus ja yhteistyö Sisällöt - musiikkiteosten ja/tai muun työtehtävään liittyvän materiaalin valinta - ohjelmiston valmistaminen - esitys- tai muihin työympäristöihin liittyvä tieto - estetiikan huomioon ottaminen työtehtävässä kokoaa osaksi opinnäyte-portfoliotaan materiaalipaketin asiantuntijaluentojen, itsenäisen tiedonhankinnan ja tuottamansa materiaalin pohjalta. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kahdesta osasta: a) Työsuunnitelma (kirjallinen) tekee suunnitelman häneltä tilatun musiikkitilaisuuden/konsertin järjestämisestä. Suunnitelmaan tulee sisältyä ainakin -tilaisuuden tiedot (mitä, missä, milloin) -tarjous tilaisuuden järjestämisestä (kustannusarvioineen) -aikataulutus/harjoitusaikataulu -työsopimus/työsopimukset -Teostoilmoitus -markkinointiaikataulut ja - materiaali -(lehdistö)tiedote järjestettävästä tilaisuudesta -tilaisuuden käsiohjelma ja juliste 6

7 b) Workshop-yhtyeen konsertti Kevätlukukaudella järjestettävien näyttökonserttien ajankohdat suunnitellaan ja näyttötehtävät sovitaan ohjatusti workshopopettajan kanssa. osallistuu workshop-yhtyeen konserttiin, vastaa hänelle määritellyistä järjestelytehtävistä ja esiintyy konsertissa. laatii arviointikeskustelua varten muun materiaalin lisäksi kirjallisen itsearvioinnin. Arviointikeskustelussa käydään lisäksi läpi muu näytössä arvioitava osaaminen esim. haastattelun / tehtävien avulla. Näyttöön ilmoittaudutaan kuukautta ennen näyttöä. Sekä kirjallinen työ että workshop-yhtyeen konserttiin liittyvä materiaali toimitetaan arvioitavaksi sähköisessä muodossa viikkoa ennen näyttöä. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan (arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit merkitty kriteeristöön lihavoituina) : Työprosessin hallinnasta -työtehtävän vaatimusten kartoittaminen - tarjouksen tekeminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta - työmenetelmien ja välineiden valinta -musiikkiteosten ja/tai muun materiaalin valinta -tietotekniikan käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinnasta - esitys ja työympäristöihin liittyvä tieto - sopimuskäytännön tuntemus Elinikäisen oppimisen avaintaidoista -oppiminen ja ongelmanratkaisu -vuorovaikutus ja yhteistyö -ammattietiikka Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Keskeinen osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Sen lisäksi yhtyesoittoon liittyvät taidot arvioi ohjaava opettaja lukuvuoden lopussa. Tarkemmat arviointia koskevat tiedot on esitetty kunkin opintojakson kuvauksessa. Kaikkeen arviointiin liittyy opiskelijan itsearviointi. Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 1. Työprosessin Työtehtävän vaatimusten kartoittaminen Tarjouksen tekeminen suunnittelee omaa työtään työympäristön tarpeet huomioon ottaen ja neuvottelee työtehtävän perusasioista laskee kustannuksia ja tekee ohjeiden mukaan hinta-arvion ja tarjouksen suunnittelee omaa työtään, neuvottelee työtehtävästä ja tekee ohjeiden mukaan toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman työympäristön tarpeet huomioon ottaen laskee kustannukset ja työhön käytettävän ajan, tekee hinta-arvion sekä tekee tarjouksen suunnittelee omaa työtään ja tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman työympäristön tarpeet ja mahdollisuudet huomioon ottaen, neuvottelee työtehtävästä sekä muuttaa suunnitelmaa tarpeen vaatiessa laskee kustannukset ja tekee hinta-arvion kokonaiskustannuksista sekä tekee tarjouksen, joka sisältää materiaalikustannukset ja työhön käytettävän ajan 7

8 Itsearviointi ja markkinointi arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin markkinoi työpanostaan arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin ja ottaa vastaan palautetta markkinoi omia osaamisalueitaan arvioi ja kehittää omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi ottaen vastaan palautetta markkinoi omia osaamisalueitaan korostaen tehtävän kannalta olennaista osaamista 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin Työmenetelmien ja - välineiden valinta Tiedonhankinta Musiikkiteosten ja/tai muun materiaalin valinta Tietotekniikan käyttö neuvottelee työtehtävälle asetettavista vaatimuksista ja valitsee ohjeiden mukaan ammattialan sopimuskäytänteiden mukaisia työmenetelmiä ja/tai -välineitä toteutukseen hankkii yritystoiminnasta tarvitsemiaan tietoja ja palveluita hankkii tarvittaessa tietoa työsopimukseen liittyen valitsee ja käyttää työhön soveltuvia musiikkiteoksia tai muuta materiaalia käyttää tietotekniikkaa toteuttamisessa. neuvottelee työtehtävälle asetettavista vaatimuksista ja valitsee ammattialan sopimuskäytänteiden mukaiset työmenetelmät ja -välineet toteutukseen hankkii yritystoiminnasta tarvitsemiaan tietoja ja palveluita ja käyttää niitä työssään hankkii tarvittaessa tietoa työsopimukseen liittyen valitsee ja käyttää toteutukseen soveltuvaa musiikkiteoksia tai muuta materiaalia keskustellen ohjattuna niistä ja valintojen vaikutuksesta työtehtävän kokonaisuuden toimivuuteen, laatuun ja hintaan käyttää tarkoituksenmukaisesti tietotekniikkaa toteuttamisessa. neuvottelee työtehtävälle asetettavista vaatimuksista, esittelee eri toteutusvaihtoehtoja ja valitsee ammattialan sopimuskäytänteiden mukaiset työmenetelmät ja -välineet toteutukseen hankkii yritystoiminnasta tarvitsemiaan tietoja ja palveluita ja soveltaa niitä työssään hankkii tarvittaessa tietoa työsopimukseen liittyen valitsee ja käyttää toteutukseen soveltuvaa musiikkiohjelmistoa tai muuta materiaalia keskustellen niistä ja valintojen vaikutuksesta työtehtävän kokonaisuuden toimivuuteen, laatuun ja hintaan käyttää tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti tietotekniikkaa toteuttamisessa. 3. Työn perustana olevan tiedon Esitys- tai muihin työympäristöihin liittyvä tieto ottaa työprosessissa huomioon esitys- tai muun työympäristön vaatimuksia ottaa työprosessissa huomioon esitys- tai muun työympäristön vaatimukset ottaa työprosessissa huomioon esitys- tai muuhun työympäristöön liittyvät asiat ja käyttää tietoaan hyväksi neuvotellessaan työtehtävästä 8

9 Estetiikan huomioon ottaminen työtehtävässä Verotuksen, tekijänoikeuksien ja alan sopimusten noudattaminen Sopimuskäytännön tuntemus valmistelee ohjeiden mukaan asiakkaalle esityksen, tuotteen tai palvelun ottaen huomioon kokonaisuuden tasapainoisuuden noudattaa lainsäädäntöä ja ohjattuna alan sopimuksia laatii tai täyttää ohjeiden mukaan yksinkertaisen työ- tai esiintymissopimuksen ottaen huomioon alan keskeisimmät sopimuskäytännöt ja tekijänoikeudet valmistaa ohjeiden mukaan asiakkaalle esityksen, tuotteen tai palvelun, joka on tasapainoinen kokonaisuus noudattaa lainsäädäntöä ja alan sopimuksia laatii tai täyttää yksinkertaisen työ- tai esiintymissopimuksen ottaen huomioon alan keskeisimmät sopimuskäytännöt ja tekijänoikeudet ja tekee tarvittavat ilmoitukset valmistaa asiakkaalle esityksen, tuotteen tai palvelun, joka on viimeistelty ja tasapainoinen kokonaisuus noudattaa lainsäädäntöä ja alan sopimuksia ja tekee tarvittaessa korjausehdotuksia työtehtävään laatii tai täyttää itsenäisesti työ- tai esiintymissopimuksen ottaen huomioon alan keskeisimmät sopimuskäytännöt ja tekijänoikeudet, tekee tarvittavat ilmoitukset ja hankkii tarvitsemaansa lisätietoa 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ratkaisee työtehtävissä ratkaisee työtehtävissä ratkaisee työtehtävissä syntyneitä syntyneitä syntyneitä ongelmatilanteita ohjeiden ongelmatilanteita sekä ongelmatilanteita mukaan tekee valintoja ja perustellusti sekä tekee huolehtii asiakastapaamisista tms. tilanteista työryhmän jäsenenä toimii vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja yhteistyössä muiden alan ammattilaisten kanssa työskentelee ohjattuna tehtyjen sopimusten mukaan ottaen huomioon verotuksen ja tekijänoikeudet noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita ja toimii työtehtävässä siten, että ei aiheuta vaaraa itselleen tai muille ohjeiden avulla päätöksiä huolehtii ja sopii asiakastapaamisista tms. tilanteista ilmaisee itseään ja toimii luontevasti asiakaspalvelutilanteissa ja yhteistyössä muiden alan ammattilaisten kanssa ottaa huomioon vuorovaikutustaitojen merkityksen osana ammatillista osaamistaan työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan ottaen huomioon verotuksen ja tekijänoikeudet noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita ja ottaa huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden. valintoja ja päätöksiä huolehtii ja sopii asiakastapaamisista tms. tilanteista luontevasti, joustavasti ja rakentavasti ilmaisee itseään ja toimii rakentavasti asiakaspalvelutilanteissa ja yhteistyössä muiden alan ammattilaisten kanssa ottaa huomioon vuorovaikutustaitojen merkityksen osana ammatillista osaamistaan työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan ottaen huomioon verotuksen ja tekijänoikeudet ja etsii tarvittaessa lisätietoa edellisistä ja mm. kuluttajansuojalaista noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita ja pyrkii toiminnallaan edistämään työturvallisuutta. 9

10 MUSIIKKIOHJELMISTON VALMISTAMINEN 20 ov Ammattitaitovaatimukset harjoittelee uutta ohjelmistoa ja ylläpitää valmistamaansa ohjelmistoa o toteuttaa musiikin tyylikausien ja/tai -lajien ominaispiirteitä o tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja o analysoi ja hahmottaa musiikin rakenteita o harjoittelee sivuinstrumentin helppoa ohjelmistoa muokkaa ohjelmistoa esiintymistilanteisiin sopivaksi o valmistaa nuotti- ja muuta esiintymismateriaalia o käyttää hyväkseen tietotekniikkaa, esim. notaatio-ohjelmaa o käyttää soitinten ja soitinryhmien tuntemusta ohjelmiston valmistamisessa o käyttää musiikin tyylien ja tyylilajien tuntemusta ohjelmiston valmistamisessa Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 1. opintovuosi Musiikin luku- ja kirjoitustaidot (5 ov) luennot, oppimistehtävät, ryhmätyöt, itse- ja vertaisarviointi Musiikin tyylien tuntemus (2 ov) luennot, oppimistehtävät, itse- ja vertaisarviointi Sivuinstrumentti (2 ov) henkilökohtainen opetus, itsenäinen harjoittelu, itsearviointi Harjoittelutaidot, työergonomia, esiintymistaito (2 ov) luennot/ryhmäopetus, itse- ja vertaisarviointi Sisältö - musiikin luku- ja kirjoitustaidot (säveltapailu, musiikinteorian perustaidot, äänenkuljetus) ja niiden hyödyntäminen musiikkiohjelmiston valmistamisessa Sisältö -eri aikakausien musiikki, sen keskeiset tyylipiirteet ja säveltäjät ja ko. tiedon käyttäminen musiikin muokkaamisessa ja ohjelmiston valmistamisessa Sisältö - sivuinstrumentin soitto- /taulutaidot ja ohjelmiston harjoittelu Sisältö -harjoittelumenetelmien -terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen - esiintymistaidot eri tilanteissa ja esiintymisjännityksen 10

11 2. opintovuosi Musiikin muokkaaminen esiintymistilanteisiin sopivaksi (7 ov) luennot, oppimistehtävät, ryhmätyöt, itse- ja vertaisarviointi Sivuinstrumentti (2 ov) henkilökohtainen opetus, itsenäinen harjoittelu, itsearviointi (Työergonomia, harjoittelutaidot, esiintymistaito 2 ov -toteutus joko kokonaan 1. opiskeluvuotena tai kokonaan 2. opiskeluvuotena tai 2 ov jaettuna 1. ja 2. opiskeluvuodelle) Sisältö - soittimiin liittyvän tiedon, hyödyntäminen musiikkiohjelmiston valmistamisessa -musiikillisten rakenteiden analysoiminen ja hahmottaminen -nuotti- tai muun materiaalin valmistaminen -säveltapailutaitojen kehittäminen Sisältö - sivuinstrumentin soitto- /taulutaidot ja ohjelmiston harjoittelu kokoaa osaksi opinnäyte-portfoliotaan materiaalipaketin opintojensa (luennot, oppimistehtävät, ryhmätyöt, sivuinstrumenttiopinnot, yhtyesoitto) sekä itsenäisen tiedonhankinnan ja tuottamansa materiaalin pohjalta. Ammattiosaamisen näyttö (2. opintovuosi): Näyttö toteutetaan ns. portfolionäyttönä. laatii näyttöä varten seuraavat tehtävät, joista sovitaan tarkemmin ohjaavan opettajan kanssa: 1) kaksi lyhyttä, erityylistä musiikin muokkaus- tai sovitustehtävää kamarimusiikkiyhtyeelle, tyylit annettu 2) ko. tehtävät laaditaan sekä partituurina että stemmoina (esitysmateriaali) 3) Pohdinta siitä, musiikin tyylien tuntemuksen näkökulmasta - millaisiin musiikin tyylihistoriallisiin taustoihin sovituksiin valittu tyylilaji/valitut tyylilajit liittyvät ja miten - miten olet toteuttanut sovituksissa ko. tyylilajia (esim. noudatatko perinteitä, yhdisteletkö eri tyylejä tai rakennatko uutta) Pohdinta siitä, soitintuntemuksen näkökulmasta - miten sovituksissa on huomioitu valittujen instrumenttien toimintaperiaatteita (esim. ääniala, nuotinkirjoitustapa, instrumentin rakenne, äänentuotto- ja soittotavat) - miten sovituksiin valitut instrumentit soveltuvat yhteismusisointiin (tai kamarimusiikkiin) juuri kyseisissä sovituksissa - ja arviointi siitä, millaista tekstuuria (mikä on helppoa, mikä vaikeaa) teit sovituksiisi. Sovitus/muokkaustehtävät laaditaan käyttäen jotakin musiikinkirjoitusohjelmaa. Arvioijien tutustuttua kirjalliseen näyttömateriaaliin käydään arviointikeskustelu. Arviointikeskustelussa käydään lisäksi läpi muu näytössä arvioitava osaaminen esim. haastattelun avulla. Arviointikeskusteluun sisältyy itsearviointi. Laaditut näyttötehtävät jätetään arvioitavaksi sekä sähköisessä muodossa että paperiversiona viimeistään (huhtikuun puolivälissä, jos ko. päivä on la tai su, seuraavana maanantaina). Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan (arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit merkitty kriteeristöön lihavoituina): Työprosessin hallinnasta -musiikin muokkaaminen esitystä varten Työmenetelmien ja välineiden käytöstä -nuotti- tai muun esitysmateriaalin valmistaminen Työn perustana olevan tiedon hallinnasta -musiikin tyylilajeihin sekä soittimiin liittyvän tiedon hyödyntäminen musiikkiohjelmiston valmistamisessa sekä musiikin luku- ja kirjoitustaidon hyödyntäminen musiikkiohjelmiston valmistamisessa Elinikäisen oppimisen avaintaidoista -ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö 11

12 Arviointi ja osaamisen arviointimenetelmät Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Keskeinen osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Sen lisäksi sivuinstrumentin arvioidaan erikseen järjestettävänä kurssisuorituksena. Yhtyesoittoon liittyvät taidot arvioi ohjaava opettaja esiintymisen yhteydessä. Tarkemmat arviointia koskevat tiedot on esitetty kunkin opintojakson kuvauksessa. Kaikkeen arviointiin liittyy opiskelijan itsearviointi. Arvioinnin kriteerit ja arviointikohteet 1. Työprosessin Musiikkiohjelmiston harjoittelu Musiikillisen ilmaisun yleisimpien tulkintatapojen tulkitseminen Musiikin muokkaaminen esitystä varten Itsearviointi harjoittelee ohjeiden mukaisesti työskentelee asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi sekä noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja ohjeiden mukaan muokkaa ohjeiden mukaan musiikkia esitystä varten arvioi työskentelyään ja musiikkiesitystä, -tuotetta tai - palvelua suhteessa tavoitteisiin laatii harjoittelusuunnitelman ja harjoittelee ohjeiden mukaisesti työskentelee asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisempiä merkitsemistapoja ja kysyy tarvittaessa neuvoa muokkaa musiikkia esittämistä varten ja ottaa vastaan palautetta arvioi työskentelyään ja musiikkiesitystä, -palvelua tai -tuotetta suhteessa tavoitteisiin sekä muuttaa toimintaansa ohjeiden mukaisesti laatii tarvitsemansa pitkäjänteisen harjoitteluohjelman, noudattaa sitä ja harjoittelee ohjeiden mukaisesti myös uutta ohjelmistoa työskentelee suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja ja neuvottelee niiden poikkeamisista tulkitsee sujuvasti musiikillisen ilmaisun merkitsemistapoja ja hankkii tarvittaessa lisätietoa muokkaa musiikkia esittämistä varten ottaen musiikin tyylin tai lajin huomioon ja ottaa vastaan palautetta arvioi ja kehittää omaa toimintaansa ottaen vastaan palautetta ja pyrkii työssään yhä parempaan laatuun 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Harjoittelumenetelmien valmistaa ohjelmiston kohtalaiseen esityskuntoon sovitussa aikataulussa valmistaa ohjelmiston esityskuntoon sovitussa aikataulussa valmistaa ohjelmiston varmaan esityskuntoon sovitussa aikataulussa soittaa/laulaa uutta ohjelmistoa ohjeiden mukaan ottaen huomioon musiikin tyylilajin soittaa/laulaa uutta ohjelmistoa kohtuullisella valmistautumisajalla ottaen huomioon musiikin tyylilajin soittaa/laulaa ja tarvittaessa harjoituttaa ja/tai muokkaa ohjelmistoa lyhyelläkin valmistautumisajalla musiikin tyylilajin mukaisesti 12

13 Harjoittelu sivuinstrumentilla noudattaa asiantuntijan ohjeita harjoittelee sivuinstrumentillaan helppoa esitysohjelmistoa ottaa tarvittaessa vastaan asiantuntijan apua työtä suunnitellessaan ja toteuttaessaan harjoittelee sivuinstrumentillaan esitysohjelmistoa hankkii tarvittaessa asiantuntijan apua työtä suunnitellessaan ja toteuttaessaan harjoittelee sivuinstrumentillaan ohjelmistoa työtilannetta varten Nuotti- tai muun esitysmateriaalin valmistaminen valmistaa yksinkertaista nuotti- tai muuta esitysmateriaalia esitystä varten ja käyttää hyväkseen jonkin musiikinkirjoitusohjelman perustoimintoja. valmistaa nuotti- tai muuta esitysmateriaalia valitsemalleen soitin- tai laulukokoonpanolle esitystä varten ja käyttää jonkin musiikinkirjoitusohjelman perustoimintoja. valmistaa monipuolista nuotti- tai muuta esitysmateriaalia esitystä/työtehtäviään varten huomioiden instrumenttien ominaispiirteet ja musiikin tyylilajin ja käyttää jotain nuotinkirjoitusohjelmaa 3. Työn perustana olevan tiedon Kulttuurisen tiedon käyttäminen harjoitteluprosessissa Musiikin tyylilajeihin sekä soittimiin liittyvän tiedon hyödyntäminen musiikkiohjelmiston valmistamisessa Musiikillisten rakenteiden analysoiminen ja hahmottaminen Musiikin luku- ja kirjoitustaidon hyödyntäminen valmistamisessa harjoittelee ja toteuttaa harjoittelee ja toteuttaa harjoittelee ja toteuttaa musiikkiohjelmiston ottaen musiikkiohjelmiston musiikkiohjelmiston huomioon saamansa tyylinmukaisesti tyylinmukaisesti sekä tyylinmukaisuutta koskevat työskentelee ohjeet suunnitelmallisesti ja muokkaa jo valmistamaansa ohjelmistoa esiintymistilanteisiin sopivaksi, tehden tarvittaessa itsenäisiä hankkii musiikkialan kulttuurista tietoa tunnistaa eri aikakausien musiikkia ja niiden tyylipiirteitä käyttäen lähdeaineistoja käyttää hankkimaansa tietoa musiikin muokkaamisessa hahmottaa musiikillisia rakenteita ja pyrkii hyödyntämään tietoaan käytännön muusikon työssä hyödyntää musiikin lukuja kirjoitustaitoa ohjelmiston valmistamisessa hankkii musiikkialan kulttuurista tietoa ja ottaa huomioon kohderyhmän tunnistaa ja ajoittaa eri aikakausien musiikkia sekä niiden rakenteita tai tyylipiirteitä käyttää hankkimaansa tietoa musiikin muokkaamisessa ja harjoittelussa hahmottaa musiikillisia rakenteita ja hyödyntää tietoaan nuotti- tai muun materiaalin valmistamisessa ja/tai musiikin tulkinnassa hyödyntää musiikin lukuja kirjoitustaitoa ohjelmiston suunnittelussa ja valmistamisessa ratkaisuja soveltaa musiikkialan kulttuurista tietoa ja ottaa huomioon kohderyhmän tunnistaa ja ajoittaa sujuvasti eri aikakausien musiikkia sekä niiden rakenteita ja tyylipiirteitä käyttää hankkimaansa tietoa monipuolisesti musiikin muokkaamisessa ja harjoittelussa hahmottaa monipuolisesti ja sujuvasti musiikillisia rakenteita ja hyödyntää tietoaan nuotti- tai muun materiaalin valmistamisessa ja/tai musiikin tulkinnassa hyödyntää itsenäisestikin musiikin luku- ja kirjoitustaitoa suunnittelussa ja valmistamisessa sekä ottaa vastaan palautetta 13

14 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ratkaisee työtehtävissä ratkaisee työtehtävissä ratkaisee työtehtävissä syntyneitä syntyneitä syntyneitä ongelmatilanteita sekä ongelmatilanteita sekä ongelmatilanteita tekee valintoja ohjeiden tekee valintoja ja perustellusti sekä tekee mukaan päätöksiä ohjeiden valintoja ja päätöksiä noudattaa annettuja ohjeita vuorovaikutustilanteissa ja toimii yhdessä eri alojen ammattilaisten ja eri kulttuurialueilta tulevien kanssa käyttää musiikkialan perinteisiä ja nykyisin käytössä olevia työvälineitä ja -menetelmiä ammattialan sopimuskäytänteiden mukaisesti noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita ja toimii työtehtävässä siten, että ei aiheuta vaaraa itselleen tai muille. mukaan toimii tilanteen vaatimalla tavalla työskennellessään yhdessä eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden sekä eri kulttuurialueilta kanssa valitsee ja käyttää ammattialan perinteisiä ja nykyisin käytössä olevia työvälineitä ja -menetelmiä ammattialan sopimuskäytänteiden mukaisesti noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita ja ottaa huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden. erilaisissa tilanteissa ilmaisee selkeästi asiansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja työskennellessään yhdessä eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden sekä eri kulttuurialueilta tulevien kanssa valitsee ja käyttää tarvittaessa yhteistyössä muiden alojen toimijoiden kanssa ammattialan perinteisiä ja nykyisin käytössä olevia työvälineitä ja -menetelmiä musiikkialan sopimuskäytänteiden mukaisesti sekä tarvittaessa käyttää niitä luovalla tavalla noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita ja pyrkii toiminnallaan edistämään työturvallisuutta. 14

Lahden konservatorio

Lahden konservatorio Lahden konservatorio MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN 2010 OSA 2 TUTKINTOKOHTAINEN OSA 15.12.2011 2 YLEISTÄ Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010 Pvm 18.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 18.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 18.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.5.2010

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kauneudenhoitoalan perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kauneudenhoitoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 KAUNEUDENHOITOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Salpauksen johtokunnan hyväksymä 16.12.2009 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Käsi- ja taideteollisuusalan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 HIUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 HIUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma KOSMETOLOGI KOSMETIIKKANEUVOJA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 AUTOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Rehtorin hyväksymä audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot