RAUHALAHDEN OSAYLEISKAAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUHALAHDEN OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 KUOPION KAUPUNKI RAUHALAHDEN OSAYLEISKAAVA Ehdotus YK 2017:1

2

3 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava RAUHALAHDEN OSAYLEISKAAVA

4

5 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava SISÄLLYS 0. JOHDANTO 1. LÄHTÖKOHDAT Suunnittelutyön määritys Suunnittelualue Suunnittelutilanne Maakuntakaava Kaupunkirakennesuunnitelma Yleiskaava Asemakaava Muu suunnittelun taustaaineisto Toimenpide ja rakennuskiellot Strategiset lähtökohdat SELVITYKSET Rajaukset ja menetelmät JynkkäRauhalahti historian vaiheita Alueen sijainti ja liittyminen kaupunkirakenteeseen Työpaikat ja palvelut Asuminen ja väestö Ympäristön tila Alueen nykykäyttö Rakennettu ympäristö, kulttuurihistoria Rakennukset Maisemarakenne ja maisemakuva Ympäristö Luonnonympäristö Eläimistö Maaston kulutuskestävyys Kallio ja maaperä Vesiolot Virkistys, hiihtoladut, ulkoilureitit Ympäristön häiriötekijät Liikenne Yhdyskuntatekniikka Maanomistus TAVOITTEET Valtakunnalliset tavoitteet Seudulliset tavoiteet tavoiteet RAKENTEEN VAIHTOEHTOTARKASTELUA OSAYLEISKAAVA Mitoitus Maankäyttö, yleisperustelut Asuminen Työpaikkaalueet Palvelut Virkistys, hiihtoladut, ulkoilureitit Liikenne Luonnonsuojelu Yhdyskuntatekniikka Hulevedet... 16

6 Kuopion kaupunki Rauhalahdn osayleiskaava Kohdemerkinnät Kaavatalous Osallistuminen ja vuorovaikutus Osayleiskaavan vaikutusten ja nykytilanteen vertailu Vertailu tavoitteisiin TOTEUTUS SUUNNITTELUVAIHEET LÄHTEET LIITTEET LIITE 1: LIITE 2; LIITE 3: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13: LIITE 14: Sijaintikartta Otteet Kuopion seudun maakuntakaavasta, Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavasta sekä Kaupunkirakenne 2030luvulle Ajantasaasemakaava Maisemarakenne Luontotyypit Maaperän rakennettavuusluokitus Vedenjakajat Hulevesi Liikenneverkko, nykyinen Vesihuollon runkolinjat, nykyinen Osayleiskaava Liikenneverkko, suunnitelma Vesihuollon runkolinjat

7 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava 0. JOHDANTO Rauhalahden osayleiskaavatyö sisältyi Kuopion kaupunginhallituksen hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuodelle Kaava tarkentaa ja muuttaa v oikeusvaikutteiseksi tullutta Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa ja sen taustalla on tarve selvittää kaupunkirakenteen tiivistämisen edellytyksiä Jynkkä Rauhalahtialueella. Kaava on oikeusvaikutteinen ja ohjaa asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua. Osayleiskaavassa määritetään rakennettavien alueiden ja virkistysalueiden muodostumisen periaatteet ja rajautuminen, alueiden kaupunkirakenteeseen liittyminen ja käyttötarkoitus sekä liikenteen perusratkaisut. Tämä raportti sisältää Rauhalahden osayleiskaavan lähtötiedot, tavoitteet, erillisselvitykset, maankäyttösuunnitelman sekä kuvauksen suunnittelutyön vaiheista ja valitun maankäyttöratkaisun vaikutusvertailun. Osayleiskaava on laadittu Kuopion konsernipalvelujen strategisen maankäytön suunnittelussa yhteistyössä asemakaavoitusyksikön, kunnallisteknisen suunnittelun yksikön, viher ja virkistysaluesuunnittelun yksikön, maaomaisuuden hallinnan, ulkoilu ja virkistysyksikön, ympäristönsuojeluyksikön sekä Kuopion Veden ja Kuopion Energian edustajien kanssa. Yleiskaavatoimistossa työstä ovat vastanneet Matti Asikainen, Virpi Leminen, Heli Laurinen, Pirjo Jokiniemi ja Juha Romppanen. Kuopiossa

8

9 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava 1 LÄHTÖKOHDAT Osayleiskaavassa selvitetään uuden asumisen lisää la olemassa olevien joukkoliikenteen yhteyksien ja kunnallisteknisten verkostojen sekä olevien ja tule virkistysalueiden tarve) Kivilammen eteläpuolta ei alueeksi. Kyseessä on PohjoisSavon liiton edustajan lahden suuntaan on maakuntakaavassa ohjeellinen (Kivipuron) mylly ja Rauhalahden kartano ovat raken pimaisemaan ja matkailualueeseen. Jynkän palvelukeskuksen ja Rahkamäen alueella tarkastellaan kaupunkikuvan kohentamista täydennysrakentamisen keinoin. een asemakaavoitusta ja yksityiskohtaisempaa suun (liite 1) Kivilammen pohjois ja eteläpuolelle. Pohjoispuo (liite 2) ta 2030luvulle saakka. Rakennesuunnitelma käsittää pääasiassa Keskeisen kaupunkialueen. Alueiden punkialueen yleiskaavan mukaisia. alueen länsipään ja rannan välissä toimintansa lopettanut Hoksopoli huvipuiston alue liitetään olevaan kaupunkirakenteeseen. Alue sijaitsee linnunteitse 4 kilometrin etäisyydellä velukeskuksen kohdalle osaan hehtaaria. (liite 2) (liite 2) pion keskeisen kaupunkialueen yleiskaava. Siinä Ympäristöministeriön vahvistamassa Kuopion seudun maakuntakaavassa Kivilammen pohjoispuoli on matkailupalvelujen (RM) ja lammen etelä (A). Osayleiskaava poikkeaa tältä osin maakuntakaavasta tarkentaen sitä. Tehtyjen selvitysten perustella sen asumisen (AK) ja keskustatoimintojen alueet (C Rauhanlahdenkadun ja Kartanokadun varteen on 1

10 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava teen sekä lammen eteläpuolen virkistysalueen poikki lammen päästä päähän. kustan suunnasta Kiviniemen ja lammen jäätä pitkin Hoksopolin alueen poikki länteen. Kivilammen mylly on yleiskaavassa rakennussuojelukohde SR1. (liite 3) tut/hyväksytyt asemakaavat; (kaavatun Osayleiskaavaalueella ei ole voimassa olevia yleis yhdessä tekemisen henki kenne 2014 ja täydennysrakentaminen keskustasta. Arkkityypit Oy/Saara Repo v taan tukeutuvien nauharakenteiden säilyminen ja vahvistuminen kenteisiin ja palvelukeskuksiin minen merkityksen korostaminen 2

11 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava vahvistaminen 2 SELVITYKSET pidetyt asuntomessut ja asuntomessualueen kaa lualueen. Tiedonhankintamenetelminä ovat olleet Rauhalahden alueella toimi perhepuisto Hoksopoli Mapinfoohjelmilla. Jynkkä ja Rauhalahden vaiheet tunnetaan 1800lu lijaveljesten maalauksia. Kartanon pihapiirin ja siinä olevien rakennusten lisäksi vanhoista rakennuksista nauhamaiseen taajamarakenteeseen. Yhteydet rin kertomassa vanhasta elämänmuodosta. vesimyllyissä. Tuulimyllyjen rinnalla toimi vesimylly Jynkkä on vanhastaan ollut Rauhalahden karta muodoksi. loppupuoliskolla perustama Jynkän kalkkiruukki Jynkänlahden länsiosassa ja lahden pohjoisrannalla massa Jynkän vanha kalkkiuuni ja tämän vieressä tukevat keskuksen muodostumista. men eteläpuolella sijaitsevalla alueella valaistu kunyhteyteen suunniteltuihin liikuntapaikkoihin ja ken 3

12 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava mukaista. Kivilammen ja Kartanonkadun välinen alue on matkailukäytössä. Alueen länsipäässä on paikat men länsipään ja leirintäalueen välissä on toimintan Alueella on jäljellä vielä muutamia puiston aikaisia 30 työpaikkaa. Alueen yksityisissä palveluissa on tällä hetkellä arviolta noin 60 työpaikkaa. Kaupalliset koillispuolella on ollut koirien uimapaikka. toimii tällä hetkellä Ravintola Käskynkkä ja siihen liit varressa on alueen Sale lähikauppa. ryhmää. Kivilammen eteläpuolella on laaja virkistyskäytössä rivitaloissa asuu arviolta runsaat 800 asukasta. pea lampi haarautuu kahteen uomaan. Sillan yhte Kallaveden puolelle. Sillan eteläpuolella polkujen risteyksen tuntumassa on kiinteitä kuntoiluvälineitä. makaavojen ja keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan tapaikkoja varten ja uuden koulun rakentaminen on kiekkokaukalon kohdalle. pohjoispuolella risteyksestä ja pääkaduilta näkyvälkirjaston huoltoajoa varten on asfaltoidut pysäköinmaanpinnan laskeminen etelään päin. metsää kasvava asemakaavan mukainen puistoalue 4

13 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava Asumiseen aiotulla alueella on ollut kahdessa rivissä alun perin yhteensä noin 40 kpl 8 neliön suuruista vuonvarusteita ja osa niistä on huonokuntoisia. Osa mökeistä Suunnitellun asuinalueen pohjoisreunalla on 14 kpl dot ja viemärit. Asumiseen aiotun alueen keskiosassa on ta leirintäalueen huoltorakennusta. Huoltorakennukset kaukolämmön paineenkorotuspumppaamo. tuneet 2000luvun alussa ja sijaitsevat Kallaveden puo nen Rauhalahden kartanon pehtoorin talo sijaitsee kumpareella hyvin näkyvällä paikalla rannan tuntumassa. lalla. Rakennus seisoo luonnonkiviperustalla. Ikkunat 5

14 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava rakennuksessa on asunut Rauhalahden kartanon toi kein kohta niemen tyven seutuvilla on yli 20 metriä noin 111 metrin korkeudella. Kallaveden ja Kivilampinnasta. Kivilammen eteläpuolella sijaitseva ulkoilu ja asu Hoksopolin toimintaa varten on pihalla v valmistu rin korkeudella. Kivilammen eteläpuolisen alueen välisen ulkoilualueen pinnanmuodostusta leimaavat pienipiirteiset ja pyöreäreunaiset mäet ja kukkulat. Alueella on myös avokallioita sekä kosteikkoja ja Siellä täällä lähes pystysuorat kallioseinämät tuovat Kallaveden puolelta. 6

15 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava (liite 6) Kivilammen ympäristössä on tehty ranta/vesikasvillinorot vuonna Alueelle on myös tehty liitoorava puolin ja leirintäalueen vastarannalle. Kalliorannat rintäalueen puolen alue on vanhaa peltoa ja maas keskiosan mutkaan laskee laskuoja luoteesta. Kivilammen ympäristössä on tehty ranta/vesikasvillinorot vuonna Alueelle on myös tehty liitoorava Kivilampi sijaitsee vähän piilossa yleisiltä liikenne joka on vähän umpeutunut. Kivipuron laskupaikka maisemallisen solmukohdan. Mylly on maakuntasuojeltu kohde. tunut laji. miä lähes kuusamolaisiin maisemiin. 7

16 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava neljä. Metsässä pesii tavanomaisia metsälintuja. Ranta Rahkamäen alue, palvelukeskus: Kivilammen rannoille ja sen eteläpuolelle kohdistuu vyydeltään herkimpiä ovat kallioiset rinteet ja rehe mista ehkäisee parhaiten toimiva kevyen liikenteen (liite 8) (liite 7) on itäpäästään yhteydessä Kallaveteen kaksihaarai mat juonteet. laskee luoteesta oja. vanhat kivilajit ovat vallitsevia. Jääkauden liikkeiden sojen suuntautumisena. Jynkän kohdalla on tapahtu tää ellipsinmuotoisen pinnanmuodostuksen ja jyrkät sileät kallioseinämät. Osayleiskaavaalueen maaperää on tarkasteltu ra vuus ja soveltuvuus rakentamiseen on luokiteltu seu Leirintäalue: ta johtuen veden luontainen vaihtuvuus lammessa reilu metri. Hulevesien mukanaan tuoma kuormitus heikentää lanteen korjaamiseksi ilmastus syksyllä Kivilampeen purkautuu hulevesiä neljän sadevesivie vetensä Kivilampeen. Pienvesien hoito ja kunnostusohjelman mukaan vuosina tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksesta Kivilammen veden laatuun ja vesistön 8

17 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava Alueen maankäytön ja pintaalan perusteella hule huuhtoumat on arvioitu olevan vuositasolla seuraa men kunnostustoimet tulisi em. ohjelman mukaan nentämiseen. Toimenpideehdotuksista tärkeimmät Hoksopolin alue ja valumaalueet 1 ja 2 purkavat hulevedet kaavaalueen itäpuolella olevaan Kivilam lahteen. Jynkän koulun ympäristön nykyinen hulevesijärjesavoojista ja viheralueista. Alue koostuu kolmesta ha. Alueen maankäytön ja pintaalojen perusteella hulevesien kokonaismäärä on n. 222 l/s. Alueen ainehuuhtoumat on arvioitu olevan vuositasolla seuraa nen hulevesijärjestelmä koostuu pääosin avoojista ha. Alueen maankäytön ja pintaalan perusteella hu Alueen ainehuuhtoumat on arvioitu olevan vuosita Jynkän koulun ympäristöön rajautuu kaksi nykyistä vat Jynkän asuinalueen keski ja länsiosassa. Niiden puistoalueista. Alueen nykyinen hulevesijärjestelmä koostuu pääosin nykyisestä hulevesiviemäriver nykyinen hulevesijärjestelmä koostuu pääosin nykyisistä hulevesiviemäriverkostoista sekä avoojista. ojalla. teella hulevesien kokonaismäärä on n. 264 l/s. Alueen ainehuuhtoumat on arvioitu olevan vuositasolla Alueen maankäytön ja pintaalan perusteella hule huuhtoumat on arvioitu olevan vuositasolla seuraa nykyinen hulevesijärjestelmä koostuu pääosin nykyialueen eteläosaan hulevesiviemärillä. levesijärjestelmä koostuu pääosin nykyisestä huleluoteisreunalla kivilampi. Alue 4 rajautuu Jynkän alue purkaa hulevedet kivilammen eteläosaan hule teella hulevesien kokonaismäärä on n l/s. Alueen ainehuuhtoumat on arvioitu olevan vuositasolla 9

18 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava päristö sekä valumaalueet 3 ja 4 purkavat hulevedet Rauhalahteen. (liite 10) seksi vilkkain sunnuntai 3.4 (17) ja kolmas sunnuntai alueelle lisätään asumista. Kivilammen eteläpuolella ulkoilualue. Alueella on vaihtelevia maastoja ja monipuolisia näkymiä tarjoavat kuntolenkki ja latuver eteläpään kiertävä hiihtolatu kulkee Rauhalahden (liite 10) toimivat. myös joukkoliikenteellä. Nykyisten paikallisliikenteen nöidään jokaisena päivänä keskustasta Savilahden ja ristön häiriötekijöitä ja uhkia. Tulevaan asuinalueeautoliikenteen päästöjä. Kaavaalueen poikki itälänsisuunnassa kulkee seu viniemen kärjen poikki Kivilammen jäälle ja lammen loppuisin. Alueelle on vuonna 2012 laaditussa joukkoliikennesuunnitelmassa määritelty joukkoliikenteen pal tännössä alueella toteutuu kilpailutason mukaiset vuoromääriä. (liite 11) JynkänRauhalahden asemakaavoitetulla alueella on valmis vesihuollon runkoverkosto. Suurin osa mavesiä purkautuu Kivilampeen lammen pohjukassa 10

19 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava Molempien pääkatujen varsilla on kaukolämmön kaansaaminen asumisen ja virkistysalueiden välillä teiden säilymisen turvaaminen kayhteyden jatkuvuuden turvaaminen verkosto. Kaupunkirakenne 2030luvulle kenne merkityksen korostaminen Rauhalahden matkailualue jakaantuu kahteen vuok ja eteläisen (vuokraalue 2) vuoden 2022 loppuun sillä olevan osayleiskaavaluonnoksen mukaan ollaan kenteisiin ja palvelukeskuksiin minen 3 TAVOITTEET jen selvitysten ja työn kuluessa esille tulleiden kehitystarpeiden pohjalta. vanhoilla asuinalueilla tön laatu dellytysten turvaaminen luprosessissa muksen toimeenpanosuunnitelman mukaisio Kehitetään ja laajennetaan asuinalueita vät joukkoliikenneyhteydet. o Otetaan huomioon kaukolämpöverkon tar peet. 11

20 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava maasto on vaihtelevaa ja sillä kiertelee asukkaiden ja o Huomioidaan pienilmaston vaikutukset rao Suunnitellaan ja rakennetaan kevyenliiken katuvaloverkoston läheisyyteen ta suosiva asuntokanta suunnalta ei ole myöskään käytännössä mahdollis nen asumisen vetovoimatekijänä käytäväyhteydet jen sekä olevien ja tulevien palvelujen kapasi kohentaminen vaaminen nustavien ja ennaltaehkäisevien palvelujen turvaaminen 4. RAKENTAMISEN VAIHTOEHTOTARKASTELUA Johtuen Jynkän Rauhalahden alueen nykyisestä ole monia luontevia laajentumisen alueita. Tarkasteluissa olivat Kivilammen eteläpuoli ja leirintäalue Kivilammen pohjoispuolella. seen soveltuva alue on vuokrasopimuksen mukaises alueen laajempaan viherverkostoon. 5 OSAYLEISKAAVA Muille täydennysrakentamisalueille palvelukeskus kasta. (liite 12) Suuri osa kaavaalueesta on metsäistä ja rakentama kerrostaloasutusta. Alueen pohjoisosan keskellä on pitkänomainen Kivilampi. on Rauhalahden matkailukeskuksen länsipään lei alueella. Kivilammen eteläpuoleisen ulkoilu ja virkistysalueen kikuvaa. Kivilammen eteläpuolinen vaihtelevamaasturvaamiseen. 12

21 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava halahden kartanon pehtoorin talo sijaitsee kukkulal Nykyisen leirintäalueen eteläosan karavaanari ja asuinalueeksi. Talotyyppijakauma on monipuolinen joiseen. Asuinalueelle tultaessa kokoojakatu haarautuu kahteen pääsuuntaan ns keuhkokaavion mukaan. lanteessa kuten myös näkymät puistoalueen yli lam Tulevan koulun eteläpuolella sijaitsevaa Soikkokujan kän asuinalueen lähipalveluja ja keskustaa tukevaa tavanomaisia lähiöpalveluja kuten esim. parturikam noille kokoojakatujen varsille. Talotyyppinä kerrostapientaloalueella pääasiassa 2kerroksiset rivitalot ja kytketyt pientalot. Kerrostalojen korkeudet matalo set ovat pääkatujen varsilla. lin sekä kahteen riviin kukkulan länteen laskevaan Puiston keskellä olevaan puronotkelmaan ja rannan vaihtoehtona on alueen täydennysrakentaminen ole kaupunkirakennesuunnitelman ja Keskeisen kaupun ja ja matalan osan päälle asumista. Samaan aukioon merkiksi korkeahko noin 8kerroksinen asuin ja liike viivytysaltaat ja lammikot. 13

22 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava 200 metriä palvelukeskuksesta kaakkoon mäen pääl osa alueen kaupallisista palveluista. Rahkakadun länsipäästä. Alueelle laaditussa luon (liite 13) RauhalahdenkatuKartanonkadun varresta lammen eelle tulevan kadun risteämiseltä. Asuinalueen puislähiliikuntapaikka. päätä sijaitseva pitkänomainen notkelma kadun ja Alue on asemakaavassa puistoa. Alue voidaan otvoimakkaita ehdollisuuksia. Alueen rakentaminen lua notkon vesiolosuhteiden korjaamiseksi. Maaperä Kivilammen eteläpuolella sijaitseva ulkoilualue säilyy Jynkän olevien ja tulevien asukkaiden tärkeimpänä virkistysalue. alue tukeutuu kaupan palveluiden puolesta Jynkän luja. suoraan eteläiseen virkistysalueeseen. Silta mahdollistaa myös isompia ja pienempiä kävelylenkkejä lammen ympäri ja oikaisee koululle ja liikuntapalveluihin. Kivilammen pohjoisrannalla isomman kukkulan koillispuolella on toiminut leirintäalueen aikana kaiden lähin uimapaikka on leirintäalueen rannassa. Asuinalueen ja leirintäalueen väliin jäävän viheralueen reunalla estetään läpikulku asuinalueelta leirintäalueelle esimerkiksi aidalla. 14

23 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava (liite 13) Rauhalahdenkadun ja Kartanonkadun liikennemelus miseen suunniteltu alue ei ole liikennemelun kannalverran melua suunnitellulle asuinalueelle ja myös Jynkän palvelukeskuksen tulevalle kerrostaloasumiselle. sillä se rajautuu toisen luokan pääkatuna toimivaan Kartanonkatuun. Olemassa oleva jalankulku ja pyöuusia jalankulku ja pyöräilyteitä rakennetaan 600 metriä. kennemäärä on arviolta noin 1000 ajon./vrk. Suurin tus. Jos taas rakennukset käännetään pihat itään ja Jonkin verran liikennemelua syntyy myös Jynkän pal alueelle voidaan tarjota nykyistä parempi joukko vien joukkoliikenteen yhteyksien varrelle. Nykyiset palvelemaan rakennetaan Kartanonkadulle uusi py 2012 laaditussa joukkoliikennesuunnitelmassa mää kilpailutason mukaiset joukkoliikennepalvelut lukuun läheisyydessä tehtävien liikennejärjestelyjen arvioitu Alueen hyvästä joukkoliikenteen palvelutasosta johap / 10 ap. 15

24 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava paikkanormina voi lähtökohtana olla 1ap/ 60 km2. kaavakartassa luo1merkinnällä. Eniten havaintoja liitooravista on Kivilammen itä ja luoteispääsrakentamiseen parhaimmin soveltuvien alueiden toimia. Näillä toimilla voidaan liitooravien elinpiiriä lun asuinalueen pohjoispuolella olevalle viherkaistal kon eteläpuolitse. varastopuiden turvaamiseksi. (liite 14) Kivilammen rannan asuinalue ja täydennysrakenta kostoon. JynkänRauhalahden asemakaavoitetulla alueella on asutuksesta on sama kuin normaalikaduilla. Melukelkoille nopeusrajoitus samaan tapaan kuin muille een välisellä kaistaleella selvitetään tarkemmin yksi Rahkamäen ja palvelukeskustan täydennysrakentamisalueille. Kivilammen rannan asuinalueelle jou tuihin vesihuoltoverkostoihin tulevat Rauhalahdenvaan niiden tarve selvitetään asemakaavoituksen yhteydessä. Kaukolämmön pääjohdot ovat molempien pääkatu pohjoispuolelle. vät varsinaisten soiden lisäksi myös soiden metsäiluo alueella metsänhoitotoimenpiteet tulee tehdä alueella kasvavien visakoivujen ja metsälehmusten ehdoilla. Kivilammen hulevesikuormituksen minimoimisek laajojen hulevesimäärien valumaalueiden vuoksi 16

25 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava likaantumisen estämiseen tulee varautua jo ennen alueen rakentamista. Hapetusta tulee jatkaa ja kape jestelyistä sekä Kivilammen alueen ja Jynkän keskuksen asuinalueiden uusien yhdyskuntateknisten verkostojen rakentamisesta. asukasta. Asukaskohtaiseen kustannukseen ei ole huomioitu koko valumaalueelle kohdistuvia huleve alueiden ja rakenteiden kanssa. Merkinnät perustu tyksen toimenpiteet tarkentuvat alueen asemakaavoituksen yhteydessä. KUSTANNUSENNUSTE Uudet alueet: Liikenneverkko: säilytyskohteena SR3. Pää ja kokoojaväylät Rauhalahdentie Kartanonkatu Rauhalahdentien Maitotie 1 90 Teknisen huollon kohteina ovat asuinalueen jätevedenpumppaamo sekä kaukolämmön paineasema pöjärjestelmän toimivuuden vuoksi Pää ja kokoojaväylät yht. 315 Kaavaalueiden kunnallisteknisen verkoston rakennnuskustannukset kalustolla. Kaavaalueiden uudet tonttikadut Hulevesien käsittelyalueet kpl kpl 50 Asuinalueet yhteensä yht KUSTANNUKSET YHTEENSÄ / 1000 : KUSTANNUKSET YHTEENSÄ kaupungin osuus / 1000 : Kaavataloudelliset kustannukset muodostuvat yh Kustannukset / asukas ( 1000 ) 1,6 liikunta ja leikkipaikkojen sekä julkisten palvelujen rakentamisesta ja ylläpidosta. 17

26 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava asukkaan asuinalueeksi. Näkökulmissa pääpaino on kaupunkirakenteen koko sellä sijainnilla. Tarkastelutaso on yleispiirteinen vastaten yleiskaavan tasoa. pohjalta. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset perustuvat pääosin 18

27 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava Näkökulma Nykyinen tilanne suunnittelualueella: Ei lisärakentamista. Leirintämökit, karavaanarialue ja huoltorakennukset säilyvät nykykäytössä. Osayleiskaava: Kivilammen alue, Jynkän palvelukeskuksen kortteli ja Rahkamäki on rakennettu pääasiassa asumiskäyttöön. Kaupunkirakenne Työpaikat Palvelut Asuminen, väestö Ympäristö kikuva si ò 19

28 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava Kasvillisuus ò ulkoiluun Liiken lle ille ei suo dennys punkikuva on leiden Õ«««³ < *ô µ»²²««±» «ko 20

29 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava Liikenne on K Vesiliikenne Ç ¼ µ«²»µ² µµ Ê µ ô «µ± «³ ² µ± ¼ «ª ª µ««µ» alueella 21

30 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava nen 22

31 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava 5.6 Vertailu tavoitteisiin alue Kulttuuriympäristö ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat tuu t Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto kokonaisuuksina Toimiva aluerakenne Alueraken + ++ Matka a u Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu n 0 ++ Seudulliset tavoitteet Nykytila Osayleiskaava ran k nna 0 0 Seu t u Paikalliset tavoitteet Kaupunkirakenne 2030luvulle kenne r

32 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma TOTEUTUS e Edellisiä täydentävät, aluekohtaiset tavoitteet ta ne SUUNNITTELUVAIHEET 24

33 Kuopion kaupunki Rauhalahden osayleiskaava Lähteet 2014 Keskeisen kaupunkialueen yleiskaava YK

34

35 KUOPIO RAUHALAHDEN OSAYLEISKAAVA SIJAINTIKARTTA LIITE 1 STRATEGINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

36

37 Kuopion seudun maakuntakaava Kaupunkirakenne 2030luvulle Keskeisen kaupunkialueen yleiskaava KV KUOPIO RAUHALAHTI OSAYLEISKAAVA LIITE 2 Strateginen maankäytön suunnittelu

38

39 KUOPIO RAUHALAHTI OSAYLEISKAAVA Ajantasaasemakaava LIITE 3 Strateginen maankäytön suunnittelu

40

41 KUOPIO RAUHALAHTI OSAYLEISKAAVA TOPOGRAFIA LIITE 4 Strateginen maankäytön suunnittelu

42

43 Ç <²µ* Ô µ ÕËÑÐ Ñ Í» <²²» ÎßËØßÔßØÜÛÒ ÑÍßÇÔÛ ÍÕßßÊß Õ±» µµ± Óß ÍÛÓßÎßÕÛÒÒÛ ìòëòîðïê Ô µ ± ß ª Ì ²²» Ê» * Ó»³ ² ± ³«µ± Ó«± ² Ó»³ ²»«² ô µ<²²» ߪ± ² ²<µ ³< Ô ÌÛ ÍÌÎßÌÛÙ ÒÛÒ ÓßßÒÕ\ÇÌJÒ ÍËËÒÒ ÌÌÛÔË

44

45 KUOPIO RAUHALAHTI OSAYLEISKAAVA LUONTOTYYPIT LIITE 6 Strateginen maankäytön suunnittelu

46

47 KUOPIO RAUHALAHTI OSAYLEISKAAVA MAAPERÄ LIITE 7 Strateginen maankäytön suunnittelu

48

49 õïðï õçí õèç õçê õïðð õèè õïðï õïðé õçð õèç õçê õïïé õïïè õèî õïîí õïïî õïîî õïðï õïïè õïîð õçê õçé õïîï Ð<<ª «³ ««² ÕËÑÐ Ñ ß ª ÎßËØßÔßØÜÛÒ ÑÍßÇÔÛ ÍÕßßÊß Ð ² ²²» Ð<<ª»¼»² µ Ê»¼»² µ õ ïîî ÊÛÜÛÒÖßÕßÖßÌ ìòëòîðïê Õ± µ» ² µ± Ы± ô µ«± ô ± Ô ÌÛ è ÍÌÎßÌÛÙ ÒÛÒ ÓßßÒÕ\ÇÌJÒ ÍËËÒÒ ÌÌÛÔË

50

51 ï î í ì ï Ñ ª «³ ó »² «²²«ô ²«³» ± ª» ± «µ»»² رµ ± ± ² Ö ²µ<² µ±««² ³ < * ÕËÑÐ Ñ ÎßËØßÔßØÜÛÒ ÑÍßÇÔÛ ÍÕßßÊß ØËÔÛÊÛÍ ïðòïïòîðïê Ò µ ²»² ª±ó± Ê «³ ó »² «µ Ô ÌÛ ç ÍÌÎßÌÛÙ ÒÛÒ ÓßßÒÕ\ÇÌJÒ ÍËËÒÒ ÌÌÛÔË

52

53 ß » ²»² <<ª< < Õ±µ±± ª< < ÕËÑÐ Ñ ÎßËØßÔßØÜÛÒ ÑÍßÇÔÛ ÍÕßßÊß Ì±² µ «Ë µ± Ó±± ± µ» µµ» Ô ÕÛÒÒÛÊÛÎÕÕÑô ÒÇÕÇ ÒÛÒ Ð <µµ ìòëòîðïê Ô ÌÛ ïð ÍÌÎßÌÛÙ ÒÛÒ ÓßßÒÕ\ÇÌJÒ ÍËËÒÒ ÌÌÛÔË

54

55 Ê» ± ± Ö<»ª» ª»³< ÕËÑÐ Ñ ÎßËØßÔßØÜÛÒ ÑÍßÇÔÛ ÍÕßßÊß Í ¼»ª» ª»³< ÊÛÍ ØËÑÔÔÑÒ ÎËÒÕÑÔ ÒÖßÌô ÒÇÕÇ ÒÛÒ çòïïòîðïê Ô ÌÛ ïï ÍÌÎßÌÛÙ ÒÛÒ ÓßßÒÕ\ÇÌJÒ ÍËËÒÒ ÌÌÛÔË

56

57 ÕËÑÐ ÑÒ ÕßËÐËÒÕ ÎßËØßÔßØÌ ÑÍßÇÔÛ ÍÕßßÊß Û ¼± «ïðòìòîðïé ÎÓ «± Ê «±óï óï ßÐ óï ßÕ ³µ «±óï ÊÔ É «±óï É ÛÌ «± ßÐ Ê «± ÍÎóí óï «±óï ÍÎóï «± ÐÇ óï É ßÐ ÍÛ ô ßÕ ßÕ»µ± Ýó î «±óï ßÐ ð ïðð îðð íðð ëðð Ô ÌÛ ïî ÍÌÎßÌÛÙ ÒÛÒ ÓßßÒÕ\ÇÌJÒ ÍËËÒÒ ÌÌÛÔË

58

59 ÇÔÛ ÍÕßßÊßÓÛÎÕ ÒÒ\Ì ó Öß Ó\\ÎÇÕÍÛÌ ßÐ ßÕ Ýóî ÐÇ ÎÓ Ê Ð ÛÒÌßÔÑÊßÔÌß ÒÛÒ ßÍËÒÌÑßÔËÛ ÕÛÎÎÑÍÌßÔÑÊßÔÌß ÒÛÒ ßÍËÒÌÑßÔËÛ ÕÛÍÕËÍÌßÌÑ Ó ÒÌÑÖÛÒ ßÔËÛô Ðß ÕßÔÔ ÍÕÛÍÕËÍ ß < << µ ±² ª» « ª ó ² µ»óô ± ³ ±ó ª» «±»ô ³ < ó * < * *³» * µµ ± ³ ²²±» «³»»ò øç» µ ª ³<< < îèë ÖËÔÕ ÍÌÛÒ ÐßÔÊÛÔËÖÛÒ Öß ØßÔÔ ÒÒÑÒ ßÔËÛ ÓßÌÕß ÔËÐßÔÊÛÔËÖÛÒ ßÔËÛ ß ª ² ³ µ «ª»»ª ± ³ ² µ² ³ ± ³ ª µ ± ³ ² ª»²ò øç» µ ª ³<< < îðê Ê ÎÕ ÍÌÇÍßÔËÛ ß <» <<² «±²²±²³«µ»² «µ± «ó ª µ »² ò øç» µ ª ³<< < îðí Ó ²µ< *³<< < µ» æ ÓÎÔ ìí yæ² î ³±³æ² ²± ³<< < <<²ô» < »» µ»² ²± ²» < ª µ ó ± ³ ² ª»»ª µ»²²«µ ò øç» µ ª ³<< < ïðí ß » ±² ª± ³ ÓÎÔ ïîè yæ² ³«µ ²»² ± ó ³»² ¼» ± «øç» µ ª ³<< < ïðï ß » ±² ª± ³» µ ª ³<< < ïííò ÛÌ»µ± ÕËÑÐ ÑÒ ÕßËÐËÒÕ ÎßËØßÔßØÌ ÑÍßÇÔÛ ÍÕßßÊß Û ¼± «ïðòìòîðïé ÌÛÕÒ ÍÛÒ ØËÑÔÔÑÒ ÕÑØÜÛ ÛÕÑÐ ÍÌÛ ÑØÖÛÛÔÔ ÒÛÒ Ô ÌÌÇÓ\Ò Í Öß ÒÌ ÊÔ É ÍÛôßÕ Ô\Ø Ê ÎÕ ÍÌÇÍßÔËÛ Ð<<± ² µ»²²» «µ «±µ ª ª < ó ª µ ô ±» ª± ¼ ² ±»² <» µó µ ó « ò øç» µ ª ³<< < îðì Ó ²µ< *³<< < æ ß » ±² ª± ³ ÓÎÔ ïîè yæ² ³«µ ²»² ± ³»² ¼» ± «ò øç» µ ª ³<< < ïðï ÊÛÍ ßÔËÛ ÍÛÔÊ ÌÇÍßÔËÛ ß«µ ± ñ ± ÇÔÛ ÍÕßßÊßóßÔËÛÛÒ ÎßÖß ßÔËÛÛÒ ÎßÖß Ñ»» ²»² »² ÛÎ ÕßßÊßÓ\\Î\ÇÍÌÛÒ ßÔß ÍÌÛÒ ßÔËÛÛÒ ÑÍ ÛÒ Ê\Ô ÒÛÒ ÎßÖß ÑØÖÛÛÔÔ ÒÛÒ ËÔÕÑ ÔËÎÛ ÌÌ ÕÛÊÇÛÒÔ ÕÛÒÌÛÛÒ Ð\\ÇØÌÛÇÍ ÓÛÔËÒÌÑÎÖËÒÌßÌßÎÊÛ ³µ «± ÑØÖÛÛÔÔ ÒÛÒ ÓÑÑÌÌÑÎ ÕÛÔÕßÎÛ ÌÌ ÔËÑÒÒÑÒ ÓÑÒ ÓËÑÌÑ ÍËËÜÛÒ ÕßÒÒßÔÌß ÛÎ ÌÇ ÍÛÒ Ì\ÎÕÛ\ ßÔËÛ «±óï óï ÍÎóï óï ÍÎóí óí ÔËÑÒÒÑÒ ÓÑÒ ÓËÑÌÑ ÍËËÜÛÒ ÕßÒÒßÔÌß ÛÎ ÌÇ ÍÛÒ Ì\ÎÕÛ\ ßÔËÛ Í««²²» «³<< < æ ß » ±² ±¼» ««±²²± «±» «² ìçyæ² µ± ³ ±ó ± ª ² <<² ³ ó»ª< ¼ µµ± ò ß»³ µ ª ¼» ±² ±» ª «±³ ±±² <<² ³ ó»ª< ¼ µµ±»²»µ< ±ó ± ª ² µµ«³»² «ª ³ ²»²ò ØËÔÛÊÛÍ ÛÒ Õ\Í ÌÌÛÔÇÇÒ ÊßÎßÌÌßÊß ßÔËÛÛÒ ÑÍß Í««²²» «³<< < æ ß »² ± ô ±µ » ±»²²»² ª ²»² µ»²²«ó ± ³ ²² ² µ«ò ÎßÕÛÒÒËÍÍËÑÖÛÔËÕÑØÜÛ Ìß óßôëû Ó ²µ< *³<< < æ ß ô »² ± µ± ¼»ô ±µ » «±» ò ÎßÕÛÒÒËÍ Ìß ßÔËÛô ÖÑÕß ÐÇÎ Ì\\Ò Í\ ÔÇÌÌ\Ó\\Ò Ó ²µ< *³<< < æ Õ«««±» ô µ»²²»» µ ««²µ µ«ª ó» ª±µ µ»²²«ô »² ± ô ±µ «< ó <<ò Í< <³ < ²»³ µ ª»²ô» < µ»²²«ó ± µ»«¼»² ³<< < ± «³ ²»² µ ² » < ó µ±»»² ª±±² «±» «²»»»»²ò ÕËÑÐ ÑÒ ÕßËÐËÒÕ ÕßËÐËÒÕ ÍËËÒÒ ÌÌÛÔËÐßÔÊÛÔËÌ ÍÌÎßÌÛÙ ÒÛÒ ÓßßÒÕ\ÇÌÌJ ØÇÊò ֫α³ ²»² ª ò µ ««²µ ««²²» «± ÍËËÒÒò Ð ÎÌò ÐÊÓò ÓßñÖÎ ÐÖ ïðòìòîðïé ÍËØÜÛ ïæèððð ßÎÕ ÍÌÑ ËæÄÓ ²µ ÄòòòòòòòÄïðììÄ µ ı» µ ª ò¼ ¹ ÌÇJÒËÓÛÎÑ ïðìì Ô ÌÛ ïî ¾ ÍÌÎßÌÛÙ ÒÛÒ ÓßßÒÕ\ÇÌJÒ ÍËËÒÒ ÌÌÛÔË

60

61 ß » ²»² <<ª< < Õ±µ±± ª< < ÕËÑÐ Ñ ÎßËØßÔßØÜÛÒ ÑÍßÇÔÛ ÍÕßßÊß Ì±² µ «Ó±± ± µ» µµ» Ô ÕÛÒÒÛÊÛÎÕÕÑô ÍËËÒÒ ÌÛÔÓß Ð <µµ íðòíòîðïé Ë µ± Ô ÌÛ ïí ÍÌÎßÌÛÙ ÒÛÒ ÓßßÒÕ\ÇÌJÒ ÍËËÒÒ ÌÌÛÔË

62

63 Ê» ± ± Ö<»ª» ª»³< ÕËÑÐ Ñ ÎßËØßÔßØÜÛÒ ÑÍßÇÔÛ ÍÕßßÊß Í ¼»ª» ª»³< Ы³ ³± ÊÛÍ ØËÑÔÔÑÒ ÎËÒÕÑÔ ÒÖßÌ îçòïïòîðïê Ô ÌÛ ïì ÍÌÎßÌÛÙ ÒÛÒ ÓßßÒÕ\ÇÌJÒ ÍËËÒÒ ÌÌÛÔË

64

65 ÕËÑÐ ÑÒ ÕßËÐËÒÕ ÎßËØßÔßØÌ ÑÍßÇÔÛ ÍÕßßÊß Û ¼± «ïðòìòîðïé ÎÓ «± Ê «±óï óï ßÐ óï ßÕ ³µ «±óï ÊÔ É «±óï É ÛÌ «± ßÐ Ê «± ÍÎóí óï «±óï ÍÎóï «± ÐÇ óï É ßÐ ÍÛ ô ßÕ»µ± ßÕ Ý óî «±óï ßÐ

RAUHALAHDEN OSAYLEISKAAVA

RAUHALAHDEN OSAYLEISKAAVA KUOPION KAUPUNKI RAUHALAHDEN OSAYLEISKAAVA Ehdotus.. YK : RAUHALAHDEN OSAYLEISKAAVA.. Rauhalahdn osayleiskaava SISÄLLYS. JOHDANTO. LÄHTÖKOHDAT.... Suunnittelutyön määritys.... Suunnittelualue.... Suunnittelutilanne.....

Lisätiedot

RAUHALAHDEN OSAYLEISKAAVA

RAUHALAHDEN OSAYLEISKAAVA KUOPION KAUPUNKI RAUHALAHDEN OSAYLEISKAAVA Luonnos 16.1.2016 YK 2017:1 Savilahden osayleiskaava RAUHALAHDEN OSAYLEISKAAVA 16.1.2017 Savilahden osayleiskaava Savilahden osayleiskaava SISÄLLYS 0. JOHDANTO

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON DIGITAALISEN TURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄN SIHTEERISTÖN (VAHTI-sihteeristö) JA ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN

JULKISEN HALLINNON DIGITAALISEN TURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄN SIHTEERISTÖN (VAHTI-sihteeristö) JA ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Asettamispäätös ÊÓñîïëëñððòðïòððòðïñîðïê Ö«µ ÝÌó± ± ïòíòîðïé Ö«µ ²»² JULKISEN HALLINNON DIGITAALISEN TURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄN SIHTEERISTÖN (VAHTI-sihteeristö) JA ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Ê ±ª

Lisätiedot

Kera osayleiskaava, luonnos

Kera osayleiskaava, luonnos Kera osayleiskaava, luonnos LIITTEET Liite 1 Ortokuva v.2011 Liite 2 Opaskartta v.2013 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Espoon kaupungin maanomistus Rakennuskieltoalue Kiinteistörajat Liite 6 Pyöräilyn tavoiteverkko

Lisätiedot

Tietosuojaseloste / Hellewin opiskelija- ja henkilöstörekisteri

Tietosuojaseloste / Hellewin opiskelija- ja henkilöstörekisteri Kuopion kaupunki Selvitys 1 (6) Tietosuojaseloste / Hellewin opiskelija- ja henkilöstörekisteri Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT URKUPILLI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 601 OSA, 603 JA Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti

MÄNTSÄLÄ 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT URKUPILLI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 601 OSA, 603 JA Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti 2 MÄNTSÄLÄ URKUPILLI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 601 OSA, 603 JA 604. KAAVATUNNUS 176 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 15. päivänä maaliskuuta 2010

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

KUOPIO RAUHALAHDEN OSAYLEISKAAVA LUONNOS Lausunnot ja mielipiteet vastineineen

KUOPIO RAUHALAHDEN OSAYLEISKAAVA LUONNOS Lausunnot ja mielipiteet vastineineen KUOPIO RAUHALAHDEN OSAYLEISKAAVA LUONNOS 16.1.2017 Lausunnot ja mielipiteet vastineineen RAUHALAHDEN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET Kaupunginhallitus hyväksyi 16.1.2017

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, kortteli 6 ja maatalousalue

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, kortteli 6 ja maatalousalue Kaavatunnus 3-313 Asianumero ASRA.ltk: 20.1.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, kortteli 6 ja maatalousalue Asemakaavan muutos koskee korttelia 6 sekä maatalousaluetta Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI Tahkovuori ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 124 ja 125 (osa) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5185 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 47 sekä katualuetta ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) AMANDA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) AMANDA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) AMANDA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 260 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

LAHDEN YLEISKAAVA Kaupan tarpeet ja mitoitus. Maakuntakaavan kaupan ryhmä P H Liitto. Veli Pekka Toivonen

LAHDEN YLEISKAAVA Kaupan tarpeet ja mitoitus. Maakuntakaavan kaupan ryhmä P H Liitto. Veli Pekka Toivonen LAHDEN YLEISKAAVA 2025 Kaupan tarpeet ja mitoitus Maakuntakaavan kaupan ryhmä 17.3.2011 P H Liitto Veli Pekka Toivonen Luonnosvaihtoehdot olivat nähtävillä joulukuussa 2010 LUONNOSVAIHTOEHDOT PALAUTE Luonnosvaihtoehdot

Lisätiedot

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2677 3.11.2016 Carita Uronen Suunnittelualue Asemakaava koskee Lahden kaupungin Renkomäen kaupunginosan (22.) osaa kaupungin omistamasta

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 (6) 3.10.2018 Lempyyn osayleiskaavan OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Mikä on osallistumis- ja? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut ISONNIITYNTIE b ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut ISONNIITYNTIE b ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) ISONNIITYNTIE b ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 264 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/5 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen korttelia 110, 119

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 ASUKASKYSELY OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Vastaajan nimi: Osoite: Puhelinnumero / sähköpostiosoite: Olen kaava-alueen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 311-RAK1716 NAANTALIN KAUPUNKI KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 18.5.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (11) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut KAPULI IIe-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA-ALUE

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut KAPULI IIe-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA-ALUE 1(5) Maankäyttöpalvelut 28.4.2017 KAPULI IIe-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223e Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE ALOITE TAI HAKIJA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0317 Kaupunkisuunnittelu Kaavoitus OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU , tarkistettu Sanna Jauhiainen

KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU , tarkistettu Sanna Jauhiainen KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU 15.5.2015, tarkistettu 10.6.2015 Sanna Jauhiainen 2 KAITAA NYKYISIN 1. Kaitaan keskus (Iivisniemi), metron tuleva pääsisäänkäynti 2. Iivisniemen nykyinen keskusta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5190 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 22.11.2016 ASEMAKAAVA Halmeen teollisuusalueen laajennuksen eteläosa Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosaa (Tapala), tiloja

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

Asemakaavan muutos kortteli 162 (osa)

Asemakaavan muutos kortteli 162 (osa) FCG Finnish Consulting Group Oy NILSIÄN KAUPUNKI Tahkovuori Asemakaavan muutos kortteli 162 (osa) Kaavaselostus, luonnos P13943 28.12.2010 Kunnanvaltuusto: pp.kk.vvvv xx FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

PUIJON GOLFKENTÄN LAAJENNUS

PUIJON GOLFKENTÄN LAAJENNUS 1 Kuopion kaupunki Strateginen maankäytön suunnittelu Juha Romppanen UIJON GOLFKENTÄN LAAJENNUS VAIKUTUKSET YLEISKAAVAAN 25.9.2012 2 uijon alueella on voimassa uijo-uijonsarvi -osayleiskaava, joka on vuodelta

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ

Lisätiedot

RAKUUNAMÄKI OSAYLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKUUNAMÄKI OSAYLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RAKUUNAMÄKI OSAYLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asukastilaisuus 5.4.2018 Taustaa - Rakuunamäen ydinalue poistumassa Puolustusvoimien käytöstä toimintojen siirtyessä Leirikentän alueelle > Asema- ja yleiskaavan

Lisätiedot

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2007 Nähtävillä oloaika: 16.11.-7.12.2007 Mielipide 1, 2 7.12.2007, dnro: YPA: 9937/611/2007 Lahtinen Nora, 2 kpl Mielipide

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Sisältö KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO ROIHUVUORI LASITUSLIIKKEEN TONTIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Sisältö KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO ROIHUVUORI LASITUSLIIKKEEN TONTIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Sisältö Sijainti Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet ja suunnittelun taustaa Suunnittelualueen rajaus Valokuvia nykytilanteesta Maisemarakenne Luontotiedot, rakennettu ympäristö, ympäristöhäiriöt

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ORIMATTILAN KAUPUNKI PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 4.5.2018 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee korttelin

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

3-Kulman puuterminaali vaikutusten arviointi ja terminaalin jatkosuunnittelun ohjeistus kaavaehdotuksessa

3-Kulman puuterminaali vaikutusten arviointi ja terminaalin jatkosuunnittelun ohjeistus kaavaehdotuksessa 3-Kulman puuterminaali 20.6.2018 vaikutusten arviointi ja terminaalin jatkosuunnittelun ohjeistus kaavaehdotuksessa Maakuntakaavaa varten tehdyn selvityksen mukaan: Tampereen kaupunkiseudun lämpölaitokset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI. TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 215 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS

NILSIÄN KAUPUNKI. TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 215 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 215 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee korttelin 215 rakennuspaikkoja

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16-KAUPUNGINOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANKE Nokian kaupunki, asemakaava Asemakaava koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan kaavoittamatonta aluetta/ kiinteistöjä 536-407-24-3, 536-407-10-31,

Lisätiedot

JUVAN KUNTA HATSOLAN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Ehdotus Kaavaselostus. Asemakaavan kumoaminen koskee Hatsolan alueen asemakaavaa.

JUVAN KUNTA HATSOLAN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Ehdotus Kaavaselostus. Asemakaavan kumoaminen koskee Hatsolan alueen asemakaavaa. JUVAN KUNTA HATSOLAN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus 14.5.2018 Asemakaavan kumoaminen koskee Hatsolan alueen asemakaavaa. Kaavan vireilletulo: Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta.. 2018

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350 Loppuraportti 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET KARVIAN KIRKONKYLÄN KORTTELEITA 82, 83 JA M-ALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Västilän asuin-alueen asemakaava) ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. NILSIÄN KAUPUNKI Tahkovuori. Asemakaavan muutos kortteli 8. Kaavaselostus, luonnos P14273

FCG Finnish Consulting Group Oy. NILSIÄN KAUPUNKI Tahkovuori. Asemakaavan muutos kortteli 8. Kaavaselostus, luonnos P14273 FCG Finnish Consulting Group Oy NILSIÄN KAUPUNKI Tahkovuori Asemakaavan muutos kortteli 8 Kaavaselostus, luonnos P14273 21.1.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus, luonnos I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

SALLAN KUNTA SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS

SALLAN KUNTA SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS KESELMÄJÄRVEN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.9.2009 0615-D12577 Näkymä kaava-alueelta Keselmäjärven yli tunturiin 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut MÄNNIKKÖ III ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut MÄNNIKKÖ III ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) MÄNNIKKÖ III ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 251 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208

KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö 5.3.2013 KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 5.3.2013

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Vieremän kunta. Kaavaselostus. Ehdotus ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

Vieremän kunta. Kaavaselostus. Ehdotus ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus Ehdotus 699-P21549 28.11.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä erityisaluetta.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä erityisaluetta. 10-KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä erityisaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA RIIHINIEMEN RANTAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Ilmajoki Ahonkylä Vihtakallio Asemakaavan muutos ja laajennus 2013 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelualue on rakentamatonta, luonnontilaista metsä- ja hakkuualuetta, joka

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot