POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu.2010

2 OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu 2010 Tietotekniikan koulutusohjelma Karjalankatu JOENSUU p. (013) Tekijä Seppo Leppänen Videoneuvottelujärjestelmät ja kokouspalveluvertailu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa selvää markkinoilla olevista videoneuvotteluohjelmistoista, valita näistä sopivat ja vertailla niitä keskenään. Työ liittyy Sähköinen asiointi -hankkeeseen. Opinnäytetyö kertoo lyhyesti mitä videoneuvottelu on ja mitä hyötyä siitä on yrityksissä. Työssä on esitetty videoneuvottelussa tarvittava laitteisto sekä videoneuvottelussa käytettävät tekniikat. Opinnäytetyö suoritettiin asentamalla valitut ohjelmistot tietokoneeseen ja kokeilemalla niitä käytännössä. Käytännön testaamisen ohella, luettiin ohjelmistojen manuaaleja ja otettiin selvää ohjelmistojen ominaisuuksista. Ohjelmistoja vertailtaessa kiinnitettiin erityisesti huomiota käytettävyyteen, ylläpidettävyyteen, teknisiin ratkaisuihin ja kustannuksiin. Vertailun jälkeen todettiin että ohjelmistot eivät paljoakaan eroa ominaisuuksiltaan toisistaan. Suurimmat erot tulivat esille kustannuksissa, kun siirryttiin vertailemaan isompia järjestelmiä. Kieli suomi Asiasanat Videoneuvottelu, Ohjelmistovertailu, Viestintä Sivuja 42 Liitteet 3 Liitesivumäärä 4

3 3 THESIS June 2010 Degree Programme in Information Technology Karjalankatu JOENSUU Tel +358 (013) Author Seppo Leppänen Title Teleconferencing systems and comparison of teleconferencing services North Karelia university of applied sciences Abstract The purpose of thesis was to find out about the current teleconferencing systems at the market, pick most suitable ones and compare them. Thesis is related to the Electronic services project. Thesis explains shortly what is teleconferencing and what companies benefits of teleconferencing are. Thesis explains the equipment needed to hold a teleconference and techniques which are used in teleconferencing. Thesis was carried out by installing chosen products and testing them in practice. Besides of practical testing, product manuals were read and features tested out. Attention of the product comparison was on usability, maintenance, technical solutions and expenses. There was not much difference between the basic features of the products. The biggest differences were in the expenses of larger systems. Language Finnish Keywords Pages 42 Appendices 3 Pages of Appendices 4 Teleconferencing, Product comparison, Communication 3

4 4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO VIDEONEUVOTTELU VIDEONEUVOTTELULAITTEISTO VIDEONEUVOTTELUISSA KÄYTETTÄVÄT TEKNIIKAT Perusstandardit Kuvanpakkaus Äänenpakkaus Datakoodekit WEBEX Tuotepaketit WebEx Meeting Center WebEx Meeting Centerin kokouksen järjestäminen WebEx Meeting Centerissä kokoukseen liittyminen WebEx Meeting Centerin isäntä WebEx Meeting Centerin esittäjä WebEx Meeting Centerin testaus WebEx Meeting Centerin Tekniset ratkaisut Vaatimukset ADOBE ACROBAT CONNECT PRO Perusselainpalvelu Adobe Acrobat Connect Pro Adobe Acrobat Connect pro 7.5:n laskutusmallit Adobe Acrobat Connect pro 7.5:n järjestelmänvalvojat Adobe Acrobat Connect pro 7.5:n sisällön hallinta Adobe Acrobat Connect pro 7.5:n käyttäjäryhmät ja käyttäjät Adobe Acrobat Connect pron kokouksen järjestäminen Adobe Acrobat Connect pron kokoushuone Adobe Acrobat Connect pron kokouksen isäntä Adobe Acrobat Connect pron esittäjä Adobe Acrobat Connect pron vaatimukset MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007:N TESTAUSTA ELLUMINATE VSPACES Elluminate vroom Elluminate vspaces isäntä Elluminate vspaces vaatimukset

5 5 9 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET POHDINTA LÄHTEET LIITTEET

6 1 JOHDANTO Työnantaja on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja ohjaajana toimii Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulun opettaja Eero Väisänen. Työssä luotiin lyhyt yleiskatsaus videoneuvotteluihin yrityksissä sekä otettiin selvää välineistöstä ja videoneuvottelun hyödyistä yrityksiin. Opinnäytetyössä tutkittiin yrityskäyttöön soveltuvia ryhmätyöjärjestelmiä, jotka mahdollistavat esimerkiksi kokousten järjestämisen, opetuksen, opiskelun ohjauksen ja ryhmätyöskentelyn (video, puhe, pikaviestintä, dokumenttien käsittely mm.) verkon kautta etäyhteyksiä hyödyntäen. Otettiin selvää markkinoilla olevista yleisimmistä ohjelmistoista ja valittiin näistä sopivat testattaviksi. Selvityksessä kiinnitettiin huomiota erityisesti käytettävyyteen, ylläpidettävyyteen, kustannuksiin ja teknisiin ratkaisuihin. Työ liittyy myös Sähköinen asiointi -hankkeeseen. 6

7 2 VIDEONEUVOTTELU Videoneuvottelu on kahden tai useamman osapuolen välistä reaaliaikaista kommunikointia. Kuten nimikin antaa ymmärtää, kyseessä on ääni- sekä kuvayhteys. Nykyajan tekniikka on mahdollistanut videoneuvotteluiden pitämisen etäisyydestä riippumatta, edellyttäen että yhteys pisteiden välillä on tarpeeksi laadukas. Videoneuvottelua käytetään moniin eri käyttötarkoituksiin kuten kokouksiin, opetukseen, tapaamisten järjestämiseen, ryhmätyöskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja erilaisiin etäsuhteiden ylläpitämiseen. Videoneuvotteluita varten on olemassa omat laitteistonsa, jotka keskittyvät erityisesti kuvan- ja äänenlaatuun. Videoneuvottelut voi hoitaa myös tietokoneiden kautta jos niissä on tarvittavat lisäosat. Videoneuvottelun tyypistä riippuen se järjestetään joko erityisestä neuvottelutilasta, toimistosta tai kotoa. Tilassa pitää olla järjestelmä joka sisältää tarvittavat ohjelmistot, sekä kamera- ja äänilaitteet. Osallistujien lukumäärästä riippuen käytetään tilanteeseen sopivaa tekniikkaa ja laitteistoa. Videoneuvottelu voidaan toteuttaa satelliitti- ja ISDN-yhteyksien kautta, mutta nykyisin suurin osa videoneuvotteluista toteutetaan kaapeliyhteyksien välityksellä. Kaapeliyhteyksien suurempi kaista mahdollistaa paremman äänen- sekä kuvanlaadun. Videoneuvottelu on osoittautunut erittäin käytännölliseksi yrityksissä. Videoyhteyden avulla yrityksen omat työntekijät voivat tehdä tietyssä määrin töitä kotoa. Esimerkiksi joissain yrityksissä työntekijät ovat työpaikalla vain kaksi päivää viikossa mutta tekevät töitä kotoa käsin joka arkipäivä. Videoneuvottelut säästävät aikaa ja rahaa huomattavasti. Isojen yritysten säästöt ovat miljoonaluokkaa. Lisäksi videoneuvottelutiloja voi vuokrata muiden osa- 7

8 puolien käyttöön ja näin ottaa kaiken hyödyn irti videoneuvotteluihin sijoittamisesta. Videoneuvottelua pidettäessä kokousten tehokkuus paranee. Eri yritysten kokemuksen perusteella videokokouksessa pysytään tiukasti asiassa, eikä harhauduta aiheesta. Videokokousten täytyy olla hyvin organisoituja, koska ne maksavat ja aikaraja on yleensä ehdoton, joten työntekijät valmistautuvat videokokoukseen tavallista kokousta paremmin. Videoneuvottelu on kätevä yritysten sisäisten kokousten hoitamiseen ja yhteydenpitoon vanhojen asiakkaiden kanssa, mutta uusien suhteiden luominen onnistuu paremmin perinteisesti kasvokkain. 8

9 3 VIDEONEUVOTTELULAITTEISTO Videoneuvotteluja varten vaadittava laitteisto vaihtelee tilaisuuden ja sovellusten mukaan. Kokoustilat ja osallistujamäärä ovat olennainen osa laitteita valittaessa. Joissain tapauksissa videoneuvotteluja ja laitteistoa varten on varattu kokonaan oma kokoushuone. Keskusyksikkö on videoneuvottelun tärkein osa. Se ottaa signaalit kamerasta ja mikrofonista jonka jälkeen keskusyksikkö käsittelee kuvan ja äänen muotoilun ja pakkaa signaalit digitaalisignaaleiksi, jotta tietoa voidaan siirtää toiseen pisteeseen digitaalista tai tietoverkkolinjaa pitkin. Vastapäässä oleva keskusyksikkö purkaa vastaanotetut signaalit takaisin analogisiksi signaaleiksi ja lähettää tiedot monitorille ja äänentoistolaitteistolle. Kameroja on monia erilaatuisia. On pieniä webkameroita, joita ei voi ohjata. Näitä on integroituina kannettaviin tietokoneisiin ja niiden laatu on vaihteleva. Videoneuvottelua varten suunnitellut kamerat ovat yleensä kauko-ohjattavia tai liikeohjattuja ja ne seuraavat automaattisesti kohdetta ja kykenevät lähettämään todella hyvälaatuista kuvaa riippuen koodekista ja datayhteydestä. Tästä on lisätietoa tekniikkaosiossa. Mikrofonit ottavat puheen vastaan ja muuntavat sen signaaleiksi jotka lähetetään keskusyksikölle. Mikrofonien määrä vaihtelee puhujien määrän mukaan. Pienissä kokouksissa yksi mikrofoni riittää, mutta isoissa kokouksissa jokaisella on yleensä mikrofoni. Mikrofoneja on monia erilaisia kuten pöytä-, solmio- ja käsimikrofonit. Ne voivat olla integroituna valmiiksi tietokoneisiin, yhdistettynä korvakuulokkeisiin tai kytkettynä muuten järjestelmään. Mikrofoni voi olla myös langaton, jolloin siihen kuuluu erillinen lähetin ja vastaanotin. Äänentoistolaitteisto vaihtelee tilan osallistujamäärästä riippuen. Pienillä osallistuja määrillä voidaan käyttää kuulokkeita, tietokoneeseen integroituja tai monitorin kaiuttimia. Isommissa tiloissa on useasti oma äänentoistojärjestelmä. 9

10 Monitori näyttää keskusjärjestelmästä tulevan kuvasignaalin. Suurissa tiloissa käytetään dataprojektoria, joka heijastaa kuvan seinälle. Neuvottelu- ja kokoushuoneissa käytetään yleensä televisiovastaanotinta. Pienissä kokouksissa jokaisella voi olla oma tietokoneen monitorinsa. Joissain tapauksissa käytetään kahta monitoria yhtä aikaa, jolloin toinen monitori näyttää tulevan kuvan ja toinen lähtevän kuvan tai esitettävää materiaalia. 10

11 4 VIDEONEUVOTTELUISSA KÄYTETTÄVÄT TEKNIIKAT 4.1 Perusstandardit Videoneuvotteluissa käytetyt perusstandardit ovat H.320 ja H.323. Jotta yhteys saadaan muodostettua ilman ongelmia, on molemmissa päissä oltava samaa H-standardia käyttävät laitteet. [10] H.320 on suunniteltu käyttämään ISDN-verkkoa ja tukee seuraavia koodekkeja: Video H.261, H.263 Ääni G.711, G.722, G.728 Data T.120 H.320 on ollut huomattavasti suositumpi, mutta nykyisten IP-verkkojen yleistyessä ja nopeutumisessa, jää vanha standardi taka-alalle. [10] H.323 on tehty IP-verkossa tapahtuvaa videoneuvottelua varten. Se tukee samoja koodekkeja kuin H.320 ja lisäksi vielä äänikoodekkia G.723. H.323 on yleistymässä, koska se on yhteensopiva uusien ja nopeiden verkkoyhteyksien kanssa. [10] 4.2 Kuvanpakkaus Kuvanpakkauksessa käytetään h.26x standardiperheen koodekkeja, jotka on kehitetty videoneuvotteluita varten. Näistä vanhin on h.261. H.261 standardi julkaistiin vuonna Se perustuu liikekompensoidun erotuskuvan lähettämiseen peruskuvien välillä edelliseen peruskuvaan nähden. Tämä prosessi ei vaadi paljoa tehoa. Tätä tekniikkaa käytettäessä voidaan myös tinkiä kuvan päivitysnopeudesta kaistan säästämiseksi. H.261 standardi soveltuu 128Kbit/s 2 Mbit/s kaistanopeuksille. [12] H.263 standardi on julkaistu vuonna 1995 ja on paranneltu versio H.261 standardista. Se on kehitetty erityisesti modeemeja ja kännyköitä varten. Tekniikka toimii 64 Kbit/s kaistanopeudella, mutta vaatii enemmän suoritustehoa laitteistolta kuin vanha H.261. [19] 11

12 H.264 standardi julkaistiin vuonna Se on selkeästi kaikista suosituin koodekki kuvan pakkaamista varten. Se perustuu häviölliseen pakkaukseen, eli tietoa pakatessa siitä hävitetään niitä osia joita ihmisen aistit eivät yleensä havaitse tai eivät havaitse niitä ollenkaan. Menetelmä on tehokas, mutta vaatii paljon prosessointi tehoa laitteistolta. Kuva voidaan pakata jopa sata kertaa alkuperäistä pienempään vievään tilaan, ilman että ihmisen silmä havaitsee muutoksia kuvanlaadussa. [6] 4.3 Äänenpakkaus Äänenpakkauksessa käytetään G.7xx koodekkeja. Vanhin, mutta yhä yleisesti käytössä oleva koodekki, G.711 on julkaistu vuonna Se perustuu pulssi koodin modulaatioon. Analogisesta signaalista otetaan säännöllisesti näyte ja niiden arvot pyöristetään sovitulla tarkkuudella, jotka muunnetaan numeroiksi, eli digitaaliseksi signaaliksi. Tätä menetelmää käyttäen analoginen signaali voidaan muuttaa digitaaliseksi. Tämä koodekki saa signaalista 8000 näytettä per sekunti ja vaatii kaistaa 64Kbit/s. Tuloksena on 3,5kHz niin sanottu monoääni. [13] Lisäksi G.711:ssä on hävinneiden pakettien korjausmenetelmä. Puskuroimalla voidaan hoitaa viivästyneet paketit, eli säilötään jo saapuneita paketteja sen aikaa, että viivästyneet ehtivät mukaan. Hävinneitä paketteja voidaan korvata joko monistamalla edellinen paketti tai luomalla kokonaan uusi paketti arvioimalla mikä sen arvo kuuluisi olla. [13] Digitaalinen signaali voidaan pakata tehokkaammin kuin analoginen signaali, joten se kuluttaa vähemmän internetkaistaa. Kaistan kulutukseen vaikuttaa myös näytteiden määrä. Mitä enemmän näytteitä otetaan, sitä parempaa äänenlaatua saadaan tuotettua. Ottamalla näytettä sekunnissa saadaan tuotettua kaikki äänentaajuudet jotka ihmisen korva kuulee. [7] G.722 on toinen yleisesti videoneuvotteluissa käytetty koodekki. Se standardisoitiin vuonna G.722 perustuu SB-ADPCM tekniikkaan, jossa kaista jaetaan kahteen alakaistaan ja signaalit koodataan käyttäen ADPCM-koodausta, 12

13 joka muuttaa äänen binääriseksi tiedoksi. Tällä menetelmällä on kolme perus tilaa joissa kaistan varaus vaihtelee: 64, 56 ja 48Kbit/s. Tilanteesta riippuen käytetään erilaista pakkausmenetelmää. Kun varaus on kova, niin otetaan vähemmän kaistaa vievä tila käyttöön. G.722 koodekkia käyttäen saadaan hyvin korkealaatuista ääntä aina 50Hz-7kHz asti, eli niin sanottua stereoääntä. [14] G.723 julkaistiin vuonna Se perustuu ADPCM-koodaukseen. Menetelmässä otetaan 8000 näytettä per sekunti ja se toimii kaistanopeuksilla 24 ja 40Kbit/s. Parhaimmillaan äänenlaaduksi saadaan 3,5kHz. Tämä koodekki on vanhentunut mutta sitä käytetään yhä. G.721 ja G.723 on yhdistetty koodekiksi G.726. [15] G.728 perustuu Low-Delay Code Excited Linear Prediction -koodaukseen ja se julkaistiin vuonna Signaalista otetaan 8000 näytettä joka sekunti. Äänen laaduksi saadaan 3,5kHz, mutta kaistan kulutus on vain 16Kbit/s. G.728 koodekkia varten on suunniteltu monia omia laitteistoja ja ohjelmia. [16] 4.4 Datakoodekit Datakoodekkina videoneuvotteluissa käytetään T.120-standardiperhettä. Kokonaisuudessaan perhe julkaistiin vuonna Se on sarja tiedonvälitys- ja sovellusprotokollia, jotka ovat suunniteltu reaaliaikaista kommunikoimista videokokouksia varten. Se mahdollistaa tiedonsiirron, erilaisten sovellusten käytön verkon yli ja ohjelmien jakamisen. T.120 käyttää multicastia, joka säästää verkon kaistaa. [5] T.121 hoitaa resurssien hallinnoimisen ja sovellusten hallinnoimisen, sekä vähentää erilaisten sovellusten yhteensopimattomuuksia. [5] T.122 ja 125 muodostavat MCSP (Multipoint Communication Service Protocol), joka käsittelee monipisteyhteydet. Ne määrittelevät jokaisen protokollan tiedonsiirto-, koodaus- ja hallintatiedot. [5] T.123 valitsee tiedonsiirrolle sopivan profiilin riippuen tiedonsiirto kaistasta. [5] 13

14 T.124 järjestää yleiset valmiudet monipistevideoneuvottelujen perustamiseen ja hallinnoimiseen. Liittyminen, kutsuminen, poistuminen, ilmoitusasiat ja ohjelmarekisteri tapahtuvat T.124:n kautta. [5] T.126 määrittelee sovellusten lähettämien kuvien katsomiseen ja kommentoimiseen tarkoitetun protokollan. [5] T.127 avulla voidaan määritellä monen samanaikaisen tiedonsiirron prioriteetti, sekä pakata tiedostot ennen niiden lähettämistä. [5] 14

15 5 WEBEX WebEx on selaimeen pohjautuva ohjelmisto. Siihen on saatavilla monia eri paketteja. Jokaisessa paketissa on lähes samat ominaisuudet mutta tuettujen käyttäjien lukumäärä vaihtelee. Pääominaisuuksina joka paketista löytyvät: piirtotaulun, esitysten ja dokumenttien jakaminen, Flash-videoiden ja tavallisten videoiden esittäminen, muistiinpanotyökalut, tekstipohjainen viestintä, tiedostojensiirto ja kokousten tallentaminen. Lisäksi kokoukseen on mahdollista osallistua puhelimen tai VoIPin välityksellä. [18] 5.1 Tuotepaketit WebEx Meeting Center on suosituin ja kevyin pakettiratkaisu. Se on suunniteltu kokouksien ja projektien pitämiseen. Kokousten käyttäjien maksimimäärä on 25 käyttäjää samanaikaisesti mutta lisäkapasiteetin järjestäminen on mahdollista. WebEx Meeting Center maksaa 40 kuukaudessa. [17] WebEx Training Center tarjoaa tehokkaan oppikurssin WebExin käytöstä. Opettaja pitää oppitunteja virtuaalisessa oppihuoneessa ja opettaa vaihe vaiheelta WebExin ominaisuudet. Opettaja voi myös ottaa oppilaan koneen haltuun oppilaan luvalla, jotta opetus sujuisi nopeasti ja tehokkaasti. WebEx Training Center sopii niin työnantajille, työntekijöille ja muille asiakkaille. Se tukee maksimissaan 1000 samanaikaista käyttäjää, mutta lisäkapasiteetin järjestäminen on mahdollista. Lähtöhintana on 135 kuukaudessa, mutta mitä enemmän kapasiteettiä tarvitaan, sitä enemmän hinta nousee. [17] WebEx Event Center on suunniteltu suurien online-tapahtumien ja seminaarien järjestämiseen. Se sopii hyvin markkinointiin, tuotteen julkaisemistapahtumiin ja työntekijöiden kanssa kommunikoimiseen. WebEx Event Center tukee maksimissaan 3000 samanaikaista käyttäjää, mutta lisäkapasiteetin järjestäminen on mahdollista. [17] WebEx Support Center tarjoaa reaaliaikaista asiakas- ja it-tukea. Useimmat erikoisominaisuudet ovat jätetty pois tästä paketista, koska niitä ei tarvita viko- 15

16 jen paikantamisessa. Ohjelmistojen ja työpöydänjakaminen on käytössä joten tukihenkilö voi ottaa asiakkaan koneen haltuun ja etäkorjata vikoja. Istuntojen lukumäärä on rajoitettu 10 osallistujaan, jotta palvelu toimii tehokkaasti eikä ruuhkaudu. [17] 5.2 WebEx Meeting Center WebEx Meeting Centerin kokouksen järjestäminen Ensiksi pitää kirjautua palveluntarjoajan sivuille. Sivupalkista löytyy kohta Host a Meeting ja sieltä Schedule a Meeting. Tämän jälkeen aukeaa kuvan 1 näköinen ikkuna. Kuva 1. Kokouksen järjestäminen. Nyt tarvitsee vain täyttää ja muokata lomake. Salasanan pakollisuus ja vaatimukset vaihtelevat eri palveluntarjoajilla. Vaikka kokouksen ajaksi laitettaisiin tunti, niin ei kokous silti automaattisesti sulkeudu automaattisesti aikarajan ylittyessä. Osallistujien sähköpostiosoitteet laitetaan attendees-kenttään ja ne erotetaan joko pilkulla tai puolipisteellä. Tämä käy kätevästi osoitekirjan avulla johon voi 16

17 tallentaa ja valita sieltä sähköpostiosoitteita. Osoitekirjan avulla voi kutsua käyttäjän sijais-hostina, eli valittu henkilö voi aloittaa kokouksen ja isännöidä sitä ilman varsinaista kokouksen järjestäjää. Change audio conference -kohdasta valitaan kokouksen ääniasetukset, eli käytetäänkö äänenvälittämiseen VoIPia (eli tietokonetta), puhelinta tai jotain muuta kolmannen osapuolen ratkaisua. Kun kaikki kuvan 1 kohdat ovat täytetty, voidaan kyseinen lomake tallentaa kohdasta Save as template. Näin saadaan valmis kokouspohja jota voidaan käyttää seuraavaa kokousta järjestettäessä. Kokouksen voi perua kirjautumalla palveluntarjoajan sivuille ja sieltä kohta My WebEx ja sieltä My Meetings ja sieltä kokouksen nimi ja delete. Tässä yhteydessä voidaan myös lähettää kyseisen kokouksen peruuntumisviesti osallistujille WebEx Meeting Centerissä kokoukseen liittyminen Kun kokous on luotu järjestelmän, jokainen osallistuja saa kutsun sähköpostiinsa, josta löytyy linkki kokoushuoneeseen. Linkin avattuaan osallistuja antaa käyttäjänimen, joka näkyy kokoushuoneessa, ja sähköpostiosoitteensa. Tämän jälkeen WebEx Meeting Centerin asentaminen käynnistyy itsestään selaimen kautta. WebEx Meeting Centerin asennettua aukeaa kuvan 2 mukainen ikkuna. Oikeassa reunassa on neljä päävalikkoa joista voi muuttaa näkymää webkamerakuvan vastaanottamiseen, keskusteluun, osallistujien ikkunaan tai tehdä omia muistiinpanoja. Osallistujien ikkunaa voidaan muokata niin että osallistujat näkevät vain hostin ja presenterin. Vasemman puoleisessa isossa ikkunassa tulee näkymään kokouksessa esitettävä materiaali. 17

18 Kuva 2. WebEx Meeting Center. Kokousikkunaan tultaessa on tärkeää säätää ääniasetukset kohdilleen. Tämä tapahtuu yläpalkista kohdasta Audio ja sieltä Audio Setup Wizard. Äänivelho auttaa valitsemaan oikeat kuulokkeet/kaiuttimet ja mikrofonin mikäli tietokoneessa on useampia äänilaitteita. Lisäksi samalla voi testata mikrofonin ja äänen kovuutta WebEx Meeting Centerin isäntä Kokouksen tekijällä on kokouksen alkaessa Isännän oikeudet. Isäntä voi rajoittaa osallistujien määrää, poistaa osallistujia kokouksesta, ottaa puhumisoikeudet pois osallistujilta, hallinnoida kokousta ja myös lopettaa sen. Isäntä voi aloittaa VoIP-yhteyden kohdasta Audio ja sieltä start teleconference. Isäntä voi myös hiljentää muiden mikrofonit sekä lopettaa VoIP-yhteyden lopettamatta kuitenkaan koko kokousta. 18

19 Isäntä voi antaa jollekin osallistujista esittäjän- ja Isäntäoikeudet. Mikäli Isäntä antaa Isäntäoikeutensa pois, hän ei voi ottaa niitä enää takaisin. Esittäjänoikeudet Isäntä voi sen sijaan aina ottaa ja antaa valitsemalleen henkilölle. Oikeuksien siirto tapahtuu näpäyttämällä hiiren oikealla painikkeella haluttua osallistujaa ja Change role to host/presenter WebEx Meeting Centerin esittäjä Esittäjä on kokousmateriaalin ohjaaja. Hän päättää mitä materiaalia näytetään ja ketkä sitä pääsevät, tarvittaessa, käsittelemään. Esittäjäoikeudet voivat olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan, jotta esitettävät materiaalit eivät mene päällekkäin. Esittäjä pystyy jakamaan materiaalia omalta tietokoneeltaan, omia sovelluksiaan tai oman työpöydän. Esittäjä voi myös väliaikaisesti antaa osallistujalle oikeudet käyttää esittäjän jakamaa sovellusta. Esimerkiksi jos esittäjä on jakanut word-dokumentin, niin hän voi luovuttaa oikeudet dokumentin muokkaamiseen haluamalleen osanottajalle. Esittäjä voi aloittaa WebExin oman liitutaulusovelluksen ja jakaa sitä mielensä mukaan. Myös kyselyiden tekeminen on mahdollista. Kyselyitä voi muokata; niihin voi laittaa eri vastausvaihtoehtoja tai avovastauksen. Tulokset ovat todella yksityiskohtaisia. Niissä näkyy kuka on vastannut ja mitä, sekä vastaamatta jättäneet. Tulokset on mahdollista julkistaa tai tallentaa myöhempää tarkastelua varten WebEx Meeting Centerin testaus Testasin WebEx Meeting Center:iä laboratoriotiloissa. Sain koululta käyttöön tunnukset WebEx palveluun. Tunnuksien avulla pystyin järjestämään kokouksia. Järjestin kokouksen jossa oli neljä osallistujaa. Ennen kokouksen järjestämistä tein käyttöohjeet joiden avulla WebEx Meeting Center toimii (katso liitteet). 19

20 Testauksen aikana ilmeni muutamia ongelmia. Kävi ilmi, että käyttäjällä joka asentaa WebEx Meeting Center:iä, pitää olla riittävät käyttöoikeudet tietokoneen käyttöjärjestelmään. Esimerkiksi koulun tietoliikenne laboratoriossa vain järjestelmävalvojat voivat asentaa ja käyttää WebEx Meeting Center:iä. Toinen ongelmia aiheuttava asia oli kuulokkeiden ja mikrofonien säätäminen. Ääniasetuksia laittaessa on ehdottoman tärkeää muistaa valita oikea äänilaite valikosta. Testikokouksessa tämä unohtui muutamilta osallistujalta. Ongelmaa selvittäessä huomasimme että ääniasetuksia ei voi muuttaa VoIP-kokoukseen osallistuessa, joten VoIP-kokouksesta on ensin poistuttava ennen kuin ääniasetuksia voi ryhtyä korjailemaan WebEx Meeting Centerin tekniset ratkaisut WebEx Meeting Centerin tukemat koodekit: G.711, G.722, G.729, H.261, H.263 ja H.264 sekä standardeista on tuettuna H.323. Mikäli ohjelmistoa tukemaan asennetaan Cisco Unified Videoconferencing 3545 System 5.7, silloin se tukee: G.711, G.722, G.722.1, G.723.1, G.728, G.729A, H.261, H.263 ja H.264 sekä standardeista on tuettuna H.320, H323. [3, 4] WebEx Meeting Centerin vaatimukset Toimiakseen kunnolla WebEx Meeting Center vaatii että koneeseen on asennettuna ohjelmistoja, joilla mahdollistetaan WebEx Meeting Center:in täydellinen toiminta. Välttämättömimmät apuohjelmat, kuten java-ohjelmiston ja flash - soittimen, pystyy lataamaan ilmaiseksi internetistä 1 (Näillä ohjelmistoilla pystyy osallistumaan kokoukseen). Webkamerakuvan vastaanottamiseen ja muiden mahdollisten videomateriaalien katsomiseen tarvitaan Windows media player 9 (tai uudempi versio) ja Apple QuickTime -soittimen, jotka voi ladata ilmaiseksi internetistä ja 2 ja 20

21 Työaseman vaatimukset [18]: Windows 98, NT, 2000, 2003, XP tai Vista Microsoft Internet Explorer 6, 7, Mozilla 1.7, Netscape 7.2, Firefox 1,5, 2.0 (tai uudemmat) JavaScript ja evästeet päällä selaimessa 56K tai nopeampi yhteys Host: Win XP, 450MHz Intel Pentium II 512MB RAM Host: Vista, 1GHz Intel Pentium II 1GB RAM Muut osallistujat: Win XP, 450MHz Intel Pentium II 128MB RAM Muut osallistujat: Vista, 1GHz Intel Pentium II 1GB RAM 21

22 6 ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 6.1 Perusselainpalvelu Peruspalvelun voi tilata internetin kautta. Se on suunniteltu pelkästään kokousten pitämiseen ja toimii pääasiassa selaimen välityksellä. Kokouksiin on myös mahdollista osallistua puhelimen välityksellä. Peruspalveluun sisältyy VoIP, sisällön säilytys kokoushuoneissa ja kokousten tallentaminen. Peruspalvelu käsittää kokoushuoneen, joka on esitelty tarkemmin myöhemmin. [1] Peruspalveluun on olemassa kolme erilaista sopimusta. Vuoden kestävä sopimus maksaa 37 kuukaudessa. Kokouksessa voi olla enintään 100 yhtäaikaista osallistujaa. Halvin vaihtoehto mutta tämä sopimus ei ole peruutettavissa. [1] Kuukauden kestävä sopimus maksaa 45 kuukaudessa. Kokouksessa voi olla enintään 100 yhtäaikaista osallistujaa. Sopimus ei sido käyttäjää ja sen voi perua milloin vain. [1] Sopimus jossa maksetaan osallistujien lukumäärän ja kokouksen keston mukaan eli 0.24 * osallistujat * minuutit. Esimerkiksi 30 minuutin, kokous jossa on viisi osallistujaa, maksaisi tällöin 35. Kokouksessa voi olla enintään 500 yhtäaikaista osallistujaa. Sisällön säilytys ei sisälly sopimukseen. Tämä sopimus ei sido käyttäjää. [1] 6.2 Adobe Acrobat Connect Pro 7.5 Adobe Acrobat Connect Pro 7.5 on suunniteltu yrityksille ja kouluille. Se on erillinen palvelimella pyöritettävä järjestelmä. Järjestelmään luodaan hallinnoija joka voi luoda erillisiä ryhmiä joilla on oikeus järjestää seminaareja, koulutustilaisuuksia ja kokouksia. Käyttäjämäärät ja vaihtelevat lisensointisopimuksen mukaan joka tehdään erikseen palveluntarjoajan kanssa. Järjestelmässä on mahdollista tallentaa palvelimelle esitysmateriaalia, kokonaisia kokouksia ja muita tiedostoja. [2] 22

23 Palvelun ylläpidon voi hoitaa kolmella eri tavalla. Ensimmäinen mahdollisuus on antaa Adoben järjestää palvelin ja hoitaa palvelun ylläpito. Toinen mahdollisuus on ostaa omat lisenssit ja asentaa palvelu yrityksen omalle palvelimelle. Kolmantena vaihtoehtona on valita joku muu kolmas osapuoli hoitamaan ylläpito. [2] Adobe Acrobat Connect pro 7.5:n laskutusmallit Laskutusmallin mukaan määritellään, kuinka ohjelmiston käytöstä maksetaan. Laskutusmallit sovitaan aina erikseen palveluntarjoajan kanssa. Siihen liittyvät myös kiintiö- ja käyttötiedot, jotka näkyvät järjestelmän ominaisuuksissa. Kouluttamiselle ja kokouksille on erilaiset laskutusmallit. [2] Kouluttamisen laskutusmalli perustuu yhtäaikaisten koulutettavien määrän rajoittamiseen. [2] Kokouksille on olemassa kaksi eri laskutusmallia. Ensimmäinen perustuu nimettyjen käyttäjien, jotka pystyvät aloittamaan kokouksen, määrän rajoittamiseen. Jokainen nimetty käyttäjä voi aloittaa yhden kokouksen kerrallaan. Jokaisen kokouksen osallistuja määrä on rajoitettu lisenssisopimuksen mukaan. Nimetyn käyttäjän pitää olla läsnä jotta kokous voidaan aloittaa, ja kokous loppuu jos kaikki nimetyt käyttäjät lähtevät kokouksesta. [2] Toinen kokouksen laskutusmalli perustuu samanaikaisten aktiivistenkäyttäjien määrän rajoitukseen. Tämä ei kuitenkaan koske seminaariin osallistujia. Seminaarihuoneisiin eivät muut kiintiöt vaikuta, vaan jokaiselle seminaarihuoneelle on olemassa oma osallistujaraja. [2] Jokaiselle yritykselle räätälöidään parhaiten yrityksen tarpeita vastaava järjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä että järjestelmän hinta vaihtelee yrityksen tarpeista riippuen. Pyysin Adobe Acrobat Connect Pron edustajalta tarjouksen. Tarjous löytyy liitteistä. Tarjouksessa on esimerkki joka antaa suuntaa järjestelmän hinnasta. Käyttöönottokoulutus ei sisälly kyseiseen tarjoukseen, mutta se ei ole pakollinen. [2] 23

24 6.2.2 Adobe Acrobat Connect pro 7.5:n järjestelmänvalvojat Aivan ensimmäiseksi järjestelmään pitää luoda järjestelmänvalvoja, joka huolehtii järjestelmän ylläpidosta. Järjestelmänvalvojia voi olla useampiakin. He luovat, poistavat ja huolehtivat käyttäjätileistä. Järjestelmänvalvojat hallinnoivat järjestelmää Connect Pro Central -ohjelman kautta. [2] Järjestelmänvalvojille on kaksi eri tasoa. Järjestelmänvalvojalla on kaikki oikeudet, mutta rajoitetuilla järjestelmänvalvojilla on rajoitetut hallinnointioikeudet, jotka rajoittamattomat järjestelmänvalvojat asettavat. [2] Järjestelmänvalvojan luonti tapahtuu seuraavasti: 1. Kirjaudutaan Connect Pro Centraliin palvelun tarjoajan antamilla tunnuksilla. 2. Näpäytetään Administration ja sieltä Users and Groups. 3. Valitaan käyttäjä ja näpäytetään Information. 4. Näpäytetään Edit Group Membership. 5. Valitaan the Administrators group ja näpäytetään Add. [2] Jos halutaan tehdä rajoitettu järjestelmänvalvoja, toistetaan edellä mainitut kohdat, mutta valitaan kohdassa viisi the Administrators group Limited group ja painetaan Add. [2] Järjestelmänvalvojat voivat antaa tai jättää antamatta seuraavat oikeudet rajoitetuille järjestelmänvalvojille [2]: Users and Groups, joka sisältää käyttäjätietojen katselun, käyttäjäryhmien hallinnoinnin, käyttäjien luomisen, salasana- ja kirjautumislinjaukset. Account Management, jonka kautta muokataan käyttäjätilien tietoja Customization, mahdollistaa graafiset muutokset ohjelmistoon, esim. värit. Reports, valvotaan raporttien kiintolevytilan käyttöä. Compliance and Control, sisältää yksityisyyden, kommunikoimisen ja tallentamisen standardien hallinnoinnin. Permissions, mahdollistaa tiedostojen, kansioiden ja sisällön oikeuksien muokkaamisen. 24

Ohje sähköiseen osallistumiseen

Ohje sähköiseen osallistumiseen Ohje sähköiseen osallistumiseen Kepan kevätkokouksessa käytetään Adobe Connect -sovellusta, joka mahdollistaa sähköisen osallistumisen kokouksiin. Kokoukseen osallistutaan henkilökohtaisella Adobe Connect

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Webinaarin osallistujan ohje

Webinaarin osallistujan ohje Webinaarin osallistujan ohje 9.10.2015 Webinaariohjelmisto Kiinko käyttää webinaareissaan WebEx-ohjelmistoa Se mahdollistaa tietokoneiden väliset neuvottelut, kokoukset ja koulutukset internet-yhteyden

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

ADOBE CONNECT PRO. Pikaohje. 1 Tarvittavat välineet ja sovellukset...2. 2 Windowsin ääniominaisuuksien asetukset...2

ADOBE CONNECT PRO. Pikaohje. 1 Tarvittavat välineet ja sovellukset...2. 2 Windowsin ääniominaisuuksien asetukset...2 ADOBE CONNECT PRO Pikaohje Sisällys 1 Tarvittavat välineet ja sovellukset...2 2 Windowsin ääniominaisuuksien asetukset...2 3 Connect Pro:n käyttö...3 3.1 Kirjautuminen...3 3.2 Audio Setup Wizard...4 3.3

Lisätiedot

ADOBE CONNECT PRON GUEST KÄYTTÖOHJE. 2008-04-22 Mari Jokiniemi. Sisällysluettelo

ADOBE CONNECT PRON GUEST KÄYTTÖOHJE. 2008-04-22 Mari Jokiniemi. Sisällysluettelo ADOBE CONNECT PRON GUEST KÄYTTÖOHJE 2008-04-22 Mari Jokiniemi Sisällysluettelo 1. Adobe Connect Pro... 2 2. Hyvät käytänteet virtuaalihuoneessa... 2 3. Kirjautuminen... 3 Participant näkymä ilman oikeuksia...

Lisätiedot

SQL Server 2008 asennus

SQL Server 2008 asennus SQL Server 2008 asennus 1. Yleistä... 3 2. Edellytykset... 3 3. SQL Server 2008 Express asennus... 4 4. Yhteystiedot... 6 2/6 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa käydään vaiheittain Microsoft SQL Server 2008 tietokantaohjelmiston

Lisätiedot

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Adobe Connect eli AC on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä.

Adobe Connect eli AC on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä. OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect 9 -verkkokokoukseen 1 Adobe Connect eli AC on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä. Laitteistovaatimukset AC:n käyttö vaatii melko uuden tietokoneen,

Lisätiedot

Webinaari -koulutukset

Webinaari -koulutukset 2013-03-05 1 (22) Webinaari -koulutukset Webinaariin kirjautumisohje 2013-03-05 2 (22) Sisällysluettelo 1 Liittyminen Webinaariin... 3 1.1 Sisäänkirjautuminen... 3 1.2 Internet Explorer... 5 1.3 Firefox

Lisätiedot

MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Projektipäällikkö Ari Sivula. Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT. Peruskäyttö

MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Projektipäällikkö Ari Sivula. Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT. Peruskäyttö MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT Peruskäyttö MOT: ADOBE CONNECT 2 (17) Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. TARVITTAVAT LAITTEISTOT... 4 3. CONNECT-HUONE

Lisätiedot

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa.

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa. NetMeeting NetMeeting on ilmainen pienimuotoinen videoneuvottelu- ja ryhmätyöohjelmisto, joka mahdollistaa virtuaalikokousten pitämisen Internetissä tai Intranetissä. NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

ADOBE CONNECT KÄYTTÖOHJE OPETTAJALLE/ LUENNOITSIJALLE

ADOBE CONNECT KÄYTTÖOHJE OPETTAJALLE/ LUENNOITSIJALLE ADOBE CONNECT KÄYTTÖOHJE OPETTAJALLE/ LUENNOITSIJALLE Hannele Virtanen-Vaaranmaa 6.4.2011 Preferences Adobe Connect-työtila tilataan easiantuntijalta. Adobe Connect-järjestelmän kautta tapahtuvassa opetuksessa

Lisätiedot

Adobe Connect (AC, ent. Adobe Acrobat Connect Pro eli ACP) on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä.

Adobe Connect (AC, ent. Adobe Acrobat Connect Pro eli ACP) on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä. 1 OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect -verkkokokoukseen Adobe Connect (AC, ent. Adobe Acrobat Connect Pro eli ACP) on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä. Laitteistovaatimukset

Lisätiedot

1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA. Milloin vuokra-aika alkaa?

1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA. Milloin vuokra-aika alkaa? 1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA Milloin vuokra-aika alkaa? Vuokra-aika alkaa sinä päivänä, kun saat Autodeskilta tilausvahvistuksen sähköpostilla. Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus 14.10.2015 Valtiovarainministeriö 1 1 Taustaa Nykyisten videoneuvottelulaitteiden sopimus päättyy vuoden 2015 lopussa.

Lisätiedot

Sonera Neuvottelupalvelut Microsoft Office 365 -sisäänsoittopalvelu. Pikaopas

Sonera Neuvottelupalvelut Microsoft Office 365 -sisäänsoittopalvelu. Pikaopas Sonera Neuvottelupalvelut Microsoft Office 365 -sisäänsoittopalvelu Pikaopas Sisältö Johdanto... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 Vinkkejä audioneuvottelutoiminnon käyttöön... 3 Audioneuvotteluasetukset...

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja.

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja. Connect Pro Sisällys Kirjautuminen huoneeseen... 2 Työkalurivi... 2 Audio Setup Wizard... 3 Lupa kameran ja mikrofonin käyttöön... 4 Osallistujat(Attendee List )... 4 Chat... 4 Web kamera... 5 Kokouksen

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä AdobeConnect peruskäyttövinkkejä Verkkotilaisuuden valmistelu ja kirjautuminen 1. Kytke kamera ja mikrofoni ennen tietokoneen käynnistystä a. Pöytäkoneessa laitteet kytketään aina TAKAPANEELIIN 2. Käynnistä

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaalin käyttöohje 19.5.2015 Kirjautuminen Videoportaaliin 1. Kirjaudu sivustolle https://videoportal.haltik.fi 2. Määritä tunnukset "Login" ikkunassa ja klikkaa LOGIN-painiketta

Lisätiedot

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje 05/2015 Vaihda tämän ohjeen mukaisesti VSP Nettiturva TURVAPAKETTI-palveluun 14.6.2015 mennessä, jotta tietoturvapalvelusi säilyy voimassa! Kirjautuminen Palveluun

Lisätiedot

Mikä on Adobe Connect? Adobe Connectin käyttö. Toimiminen Presentterinä

Mikä on Adobe Connect? Adobe Connectin käyttö. Toimiminen Presentterinä Adobe Connect 8 1 Adobe Connect 8 1.1 Mikä on Adobe Connect? 4 1.2 Adobe Connectin käyttö 8 1.3 Toimiminen Presentterinä 12 Adobe Connect 8 Adobe Connect 8-3 Mikä on Adobe Connect? Adobe Connect on verkossa

Lisätiedot

NEUVOTTELUPALVELUT NETTINEUVOTTELU PIKAOPAS

NEUVOTTELUPALVELUT NETTINEUVOTTELU PIKAOPAS 23.3.2017 1 (7) NEUVOTTELUPALVELUT NETTINEUVOTTELU PIKAOPAS Työkalurivi Työpöytäsovellus Nettineuvottelulla voit muun muassa jakaa työpöytäsi, ladata ja jakaa asiakirjojasi, tallentaa neuvottelut, osallistua

Lisätiedot

Opetusvideoiden taltiointi ja jakelu

Opetusvideoiden taltiointi ja jakelu Opetusvideoiden taltiointi ja jakelu Adobe Connect versio 9.0. https://connect.funet.fi Esimerkkejä opetusvideoista 1 Tehtävien mallivastausten selittäminen opiskelija voi katsoa videolta etukäteen, jotta

Lisätiedot

Verkkoliittymän ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1

Verkkoliittymän ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 Verkkoliittymän ohje F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 F-Secure Online Backup Service for Consumers -verkkoliittymän ohje... 2 Johdanto... 2 Mikä F-Secure Online Backup Service for Consumers

Lisätiedot

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 PLANEETTA TIEDOSTOPALVELIN KÄYTTÖOHJE 3.8.2011 1 (25) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Planeetta Tiedostopalvelin... 2 Yleistä tietoa palvelusta... 2 Palvelun

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

Adobe Meeting -pikaopas

Adobe Meeting -pikaopas Adobe Meeting -pikaopas ACROBAT CONNECT PRO-JÄRJESTELMÄ...1 YLEISTÄ ADOBE MEETINGISTÄ...1 KOKOUKSEN VALMISTELU JA PÄÄTTÄMINEN...2 Ääni- ja kuvayhteyden käyttö...2 Uuden kokouksen luonti...2 Käyttäjien

Lisätiedot

OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect -verkkokokoukseen

OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect -verkkokokoukseen 1 OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect -verkkokokoukseen Adobe Connect eli AC on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä. Verkkokokoukseen osallistujien kannattaa käyttää puhumiseen

Lisätiedot

Microsoft Lync 2010 Attendee

Microsoft Lync 2010 Attendee Ohje VYVI KOKOUS Lync Attendee 2010 Ohje 1 (15) Microsoft Lync 2010 Attendee verkkokokous Ohje VYVI KOKOUS Lync Attendee 2010 Ohje 2 (15) Sisällysluettelo 1 Microsoft LYNC 2010 Attendee... 3 2 Lync 2010

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Adobe Connect peruskäyttö

Adobe Connect peruskäyttö Adobe Connect peruskäyttö Anne Rongas, Niina Kesämaa, Kaisa Honkonen-Ratinen AVO-hanke - 2013 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi Avointen verkostojen voimin Tämän diasarjan on tuottanut AVO-hanke,

Lisätiedot

Pelastustoimen Tutkimushautomon etäosallistumisohjeet

Pelastustoimen Tutkimushautomon etäosallistumisohjeet 1 (8) Pelastustoimen Tutkimushautomon etäosallistumisohjeet Toteutustapa: Internetselaimella toimiva Webex etäkoulutusluento. Osallistujamäärää ei ole rajattu. Osallistujia voi olla useita samalla koneella

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

OPPIMISSOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJEET

OPPIMISSOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJEET OPPIMISSOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJEET Käyttöohjeen sisältö Tästä käyttöohjeesta löydät seuraavat ohjeet ja tiedot: Salasanan luominen Sovelluksen lataaminen ja kirjautuminen Profiilikuvan asettaminen Muumi-hahmon

Lisätiedot

Lataaminen, asentaminen, tunnuksenluonti, kirjautuminen, soittaminen, yhteystietojen hakeminen, pikaviestintä, tiedostojen jakaminen.

Lataaminen, asentaminen, tunnuksenluonti, kirjautuminen, soittaminen, yhteystietojen hakeminen, pikaviestintä, tiedostojen jakaminen. Skype Lataaminen, asentaminen, tunnuksenluonti, kirjautuminen, soittaminen, yhteystietojen hakeminen, pikaviestintä, tiedostojen jakaminen. http://www.skype.fi/intl/fi/ Ilmaiset soitot skypen käyttäjien

Lisätiedot

Opetusvideoiden taltiointi ja jakelu

Opetusvideoiden taltiointi ja jakelu Opetusvideoiden taltiointi ja jakelu Adobe Connect versio 9.0. https://connect.funet.fi Esimerkkejä opetusvideoista 1 Tehtävien mallivastausten selittäminen opiskelija voi katsoa videolta etukäteen, jotta

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö Versio 1.0 Tiedostonsiirto FTP -menetelmällä Lahden Väriasemoinnilla on käytössä suurempien tiedostojen siirtoa varten oma FTP -yhteys. Tällä menetelmällä saadaan

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 1(6) ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi

Lisätiedot

Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle. 3.2.2015 Esa Väistö

Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle. 3.2.2015 Esa Väistö Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle 3.2.2015 Esa Väistö Sisällysluettelo 2 (8) Office2013 ProPlus asennus opiskelijoille ja opettajille... 3 Asennus Windows työasemaan... 3 Asennus

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

Ongelmatilanteita verkkokokousympäristössä (BigBlueButton) Mediamaisteri Group PL 82 (Sumeliuksenkatu 18 B) FI-33101 TAMPERE www.mediamaisteri.

Ongelmatilanteita verkkokokousympäristössä (BigBlueButton) Mediamaisteri Group PL 82 (Sumeliuksenkatu 18 B) FI-33101 TAMPERE www.mediamaisteri. Ongelmatilanteita verkkokokousympäristössä (BigBlueButton) Mediamaisteri Group PL 82 (Sumeliuksenkatu 18 B) FI-33101 TAMPERE www.mediamaisteri.com Mediamaisteri Group 2011 Ongelmat ja niiden ennaltaehkäisy

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

Adobe Connect Pro pikaopas

Adobe Connect Pro pikaopas Adobe Connect Pro pikaopas Sisällys Kirjautuminen... 2 Perustoiminnot... 2 Audio Setup Wizard (Ääniasetukset)... 3 Adobe Flash Player Settings... 4 Attendee List (Osallistujat)... 4 Chat (Tekstikeskustelu)...

Lisätiedot

OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect -verkkokokoukseen

OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect -verkkokokoukseen 1 OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect -verkkokokoukseen Adobe Connect eli AC on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä. Laitteistovaatimukset löytyvät dokumentin lopusta. Ennen kokoukseen

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje Lumon tuotekirjaston asennusohje Asennus- ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Asennuspaketin lataaminen 4 2. Zip-tiedoston purkaminen ja sovelluksen asentaminen 4 3. Sovelluksen rekisteröiminen 7 4. Sisällön

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto 2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto Asenna ensin tietokoneeseesi modeemi tai ISDN-sovitin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista myös, että Windowsissa on asennettu puhelinverkkoyhteydet. Seuraa

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot

Adobe Meeting podien käyttö

Adobe Meeting podien käyttö Adobe Meeting podien käyttö Adobe Meeting podien käyttö 1 (6) Erilaisten podien käyttö Attendee list pod Kolme erilaista osallistujaa, ylhäältä alas Host, Presenter, Participant. Host antaa participanteille

Lisätiedot

Ohjeet e kirjan ostajalle

Ohjeet e kirjan ostajalle 1 Ohjeet e kirjan ostajalle 1. Ostaminen ja käyttöönotto 1.1. Näin saat e kirjan käyttöösi Lataa tietokoneellesi Adobe Digital Editions (ADE) ohjelma täältä: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta

TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta Windows 7 Enterprise Windows XP Pro Microsoft Virtual PC Windows XP Pro * * Tietokone, jossa on jo asennettuna Windows XP Pro Tomi Stolpe Turun AKK 5.11.2009

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Ajolista: Adobe Connect 8 yhteyden avaaminen

Ajolista: Adobe Connect 8 yhteyden avaaminen 1 Ajolista: Adobe Connect 8 yhteyden avaaminen (Windows 7) 1. Tarkista, että kaikki tarvittavat johdot ovat paikallaan. 3. Control Panel (=Ohjauspaneeli) 4. Sound (=Ääni) 2. Start (=Käynnistä) 5. Playback

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina, Jenni Kaisto Sisältö NÄKYMÄ SISÄÄNKIRJAUTUESSA... 1 NINGIN HALLINNOINTI JA MUOKKAUS... 3 KOJELAUTA...

Lisätiedot

Lync Online. Järjestelmänvalvojan perusopas

Lync Online. Järjestelmänvalvojan perusopas Järjestelmänvalvojan perusopas Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kohdeyleisö... 3 Dokumentin sijainti... 3 Erityiset tiedot... 3 1. Lync Onlinen lataaminen ja asentaminen... 4 2. Määritä ulkoinen tietoliikenne...

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 12.7.2017 2 (14) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

Adobe Connect - ohjeistus

Adobe Connect - ohjeistus Adobe Connect - ohjeistus Osallistuminen luokkatilasta/ verkkoluennon välittäminen Huomioi seuraavat asiat ennen aloittamista Tarkasta että verkkoyhteytesi toimii ja on riittävä. o Normaali n. 2/2 mb verkkoyhteys

Lisätiedot

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide Plantronics DA80 Audio Processor User Guide Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics Spokes -ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen

Lisätiedot

E-kirjojen hankkiminen Readerillä

E-kirjojen hankkiminen Readerillä E-kirjojen hankkiminen Readerillä 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) E-kirjojen hankkiminen E-kirjojen hankkiminen E-kirjakauppa Reader Library -ohjelmisto Reader-lukulaite Sony Reader Library -ohjelmisto

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Meetnow-palvelun käyttöopas

Meetnow-palvelun käyttöopas Meetnow-palvelun käyttöopas Maaliskuu 2017 1 Sisällysluettelo Yhteyden avaaminen videoneuvottelulaitteella käyttäen URI-osoitetta...3 Yhteyden avaaminen videoneuvottelulaitteella käyttäen ip-osoitetta...4

Lisätiedot

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Asennuksessa on kaksi vaihetta. Ensin asennetaan ohjelma tietokoneelle (vaiheet 1-3). Sen jälkeen asennetaan lisenssi (vaiheet 4-12). 1. Aseta Mathcad 14 CD-levy

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun.

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun. ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista

Lisätiedot

AinaUCX Web Scheduler - Käyttöohje

AinaUCX Web Scheduler - Käyttöohje AinaUCX 1 (6) AinaUCX Web Scheduler - Käyttöohje Microsoft Lync Web Scheduler on verkkopohjainen ohjelma, jolla voit luoda Lync-kokouksia, jos käytössäsi ei ole Microsoft Outlookia tai käytät käyttöjärjestelmää,

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Ohjelmistojen eta ka ytto

Ohjelmistojen eta ka ytto 1 Ohjelmistojen eta ka ytto Sisältö Yleistä ohjelmistojen etäkäytöstä... 1... 2 Ongelmia ja ratkaisuja... 6 Citrix-asiakasohjelmiston oletusasetusten palautus... 10 Yleistä ohjelmistojen etäkäytöstä Citrix-asiakasohjelmiston

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet Asennus- ja käyttöohjeet V1.10+Lokakuu 2011 Sisällysluettelo digicentral Authenticate ohjelmiston asennus Windows iin 4 digicentral Authenticaten asetuksien määrittäminen 5-6 Yrityskortin lisääminen ohjelmistoon

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

Ohje: Adobe Connect kokoukseen tai -opetukseen osallistuvalle

Ohje: Adobe Connect kokoukseen tai -opetukseen osallistuvalle Video aiheesta: http://connect.metropolia.fi/p38171838/ Ohje: Adobe Connect kokoukseen tai -opetukseen osallistuvalle Tarvitaan vain -Tietokone nettiyhteydellä - mieluiten johdolla nettiin; Wlan ja etenkin

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

HP Visual Collaboration Desktop. Aloitus. HP Visual Collaboration Desktop 2.0

HP Visual Collaboration Desktop. Aloitus. HP Visual Collaboration Desktop 2.0 HP Visual Collaboration Desktop Aloitus HP Visual Collaboration Desktop 2.0 First edition: December 2010 Lainsäädännöllistä tietoa Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia

Lisätiedot

Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.05 asennusohje uudet käyttäjät

Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.05 asennusohje uudet käyttäjät 1 Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.05 asennusohje uudet käyttäjät Uuden version asennuksessa on kaksi vaihetta: 1. SQL Server 2005 Express version asennus 2. Viljo 3.05 Praktiikka- ja

Lisätiedot

HitCall Softphone käyttöönotto

HitCall Softphone käyttöönotto Softphone 1 Softphone käyttöönotto Softphone on pilottivaiheessa oleva soittojärjestelmän laajennus. Palvelu mahdollistaa puhelut ulkomailta Suomeen kotimaisin puheluhinnoin. Pilottivaihe, asennus 1) Tarvitset

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma

Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma Jos käytät verkkopankkia kotikoneeltasi, toimi tämän ohjeen mukaan. Jos käytät verkkopankkia työpaikkasi tietokoneelta, anna tämä ohje työpaikan

Lisätiedot