POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu.2010

2 OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu 2010 Tietotekniikan koulutusohjelma Karjalankatu JOENSUU p. (013) Tekijä Seppo Leppänen Videoneuvottelujärjestelmät ja kokouspalveluvertailu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa selvää markkinoilla olevista videoneuvotteluohjelmistoista, valita näistä sopivat ja vertailla niitä keskenään. Työ liittyy Sähköinen asiointi -hankkeeseen. Opinnäytetyö kertoo lyhyesti mitä videoneuvottelu on ja mitä hyötyä siitä on yrityksissä. Työssä on esitetty videoneuvottelussa tarvittava laitteisto sekä videoneuvottelussa käytettävät tekniikat. Opinnäytetyö suoritettiin asentamalla valitut ohjelmistot tietokoneeseen ja kokeilemalla niitä käytännössä. Käytännön testaamisen ohella, luettiin ohjelmistojen manuaaleja ja otettiin selvää ohjelmistojen ominaisuuksista. Ohjelmistoja vertailtaessa kiinnitettiin erityisesti huomiota käytettävyyteen, ylläpidettävyyteen, teknisiin ratkaisuihin ja kustannuksiin. Vertailun jälkeen todettiin että ohjelmistot eivät paljoakaan eroa ominaisuuksiltaan toisistaan. Suurimmat erot tulivat esille kustannuksissa, kun siirryttiin vertailemaan isompia järjestelmiä. Kieli suomi Asiasanat Videoneuvottelu, Ohjelmistovertailu, Viestintä Sivuja 42 Liitteet 3 Liitesivumäärä 4

3 3 THESIS June 2010 Degree Programme in Information Technology Karjalankatu JOENSUU Tel +358 (013) Author Seppo Leppänen Title Teleconferencing systems and comparison of teleconferencing services North Karelia university of applied sciences Abstract The purpose of thesis was to find out about the current teleconferencing systems at the market, pick most suitable ones and compare them. Thesis is related to the Electronic services project. Thesis explains shortly what is teleconferencing and what companies benefits of teleconferencing are. Thesis explains the equipment needed to hold a teleconference and techniques which are used in teleconferencing. Thesis was carried out by installing chosen products and testing them in practice. Besides of practical testing, product manuals were read and features tested out. Attention of the product comparison was on usability, maintenance, technical solutions and expenses. There was not much difference between the basic features of the products. The biggest differences were in the expenses of larger systems. Language Finnish Keywords Pages 42 Appendices 3 Pages of Appendices 4 Teleconferencing, Product comparison, Communication 3

4 4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO VIDEONEUVOTTELU VIDEONEUVOTTELULAITTEISTO VIDEONEUVOTTELUISSA KÄYTETTÄVÄT TEKNIIKAT Perusstandardit Kuvanpakkaus Äänenpakkaus Datakoodekit WEBEX Tuotepaketit WebEx Meeting Center WebEx Meeting Centerin kokouksen järjestäminen WebEx Meeting Centerissä kokoukseen liittyminen WebEx Meeting Centerin isäntä WebEx Meeting Centerin esittäjä WebEx Meeting Centerin testaus WebEx Meeting Centerin Tekniset ratkaisut Vaatimukset ADOBE ACROBAT CONNECT PRO Perusselainpalvelu Adobe Acrobat Connect Pro Adobe Acrobat Connect pro 7.5:n laskutusmallit Adobe Acrobat Connect pro 7.5:n järjestelmänvalvojat Adobe Acrobat Connect pro 7.5:n sisällön hallinta Adobe Acrobat Connect pro 7.5:n käyttäjäryhmät ja käyttäjät Adobe Acrobat Connect pron kokouksen järjestäminen Adobe Acrobat Connect pron kokoushuone Adobe Acrobat Connect pron kokouksen isäntä Adobe Acrobat Connect pron esittäjä Adobe Acrobat Connect pron vaatimukset MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007:N TESTAUSTA ELLUMINATE VSPACES Elluminate vroom Elluminate vspaces isäntä Elluminate vspaces vaatimukset

5 5 9 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET POHDINTA LÄHTEET LIITTEET

6 1 JOHDANTO Työnantaja on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja ohjaajana toimii Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulun opettaja Eero Väisänen. Työssä luotiin lyhyt yleiskatsaus videoneuvotteluihin yrityksissä sekä otettiin selvää välineistöstä ja videoneuvottelun hyödyistä yrityksiin. Opinnäytetyössä tutkittiin yrityskäyttöön soveltuvia ryhmätyöjärjestelmiä, jotka mahdollistavat esimerkiksi kokousten järjestämisen, opetuksen, opiskelun ohjauksen ja ryhmätyöskentelyn (video, puhe, pikaviestintä, dokumenttien käsittely mm.) verkon kautta etäyhteyksiä hyödyntäen. Otettiin selvää markkinoilla olevista yleisimmistä ohjelmistoista ja valittiin näistä sopivat testattaviksi. Selvityksessä kiinnitettiin huomiota erityisesti käytettävyyteen, ylläpidettävyyteen, kustannuksiin ja teknisiin ratkaisuihin. Työ liittyy myös Sähköinen asiointi -hankkeeseen. 6

7 2 VIDEONEUVOTTELU Videoneuvottelu on kahden tai useamman osapuolen välistä reaaliaikaista kommunikointia. Kuten nimikin antaa ymmärtää, kyseessä on ääni- sekä kuvayhteys. Nykyajan tekniikka on mahdollistanut videoneuvotteluiden pitämisen etäisyydestä riippumatta, edellyttäen että yhteys pisteiden välillä on tarpeeksi laadukas. Videoneuvottelua käytetään moniin eri käyttötarkoituksiin kuten kokouksiin, opetukseen, tapaamisten järjestämiseen, ryhmätyöskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja erilaisiin etäsuhteiden ylläpitämiseen. Videoneuvotteluita varten on olemassa omat laitteistonsa, jotka keskittyvät erityisesti kuvan- ja äänenlaatuun. Videoneuvottelut voi hoitaa myös tietokoneiden kautta jos niissä on tarvittavat lisäosat. Videoneuvottelun tyypistä riippuen se järjestetään joko erityisestä neuvottelutilasta, toimistosta tai kotoa. Tilassa pitää olla järjestelmä joka sisältää tarvittavat ohjelmistot, sekä kamera- ja äänilaitteet. Osallistujien lukumäärästä riippuen käytetään tilanteeseen sopivaa tekniikkaa ja laitteistoa. Videoneuvottelu voidaan toteuttaa satelliitti- ja ISDN-yhteyksien kautta, mutta nykyisin suurin osa videoneuvotteluista toteutetaan kaapeliyhteyksien välityksellä. Kaapeliyhteyksien suurempi kaista mahdollistaa paremman äänen- sekä kuvanlaadun. Videoneuvottelu on osoittautunut erittäin käytännölliseksi yrityksissä. Videoyhteyden avulla yrityksen omat työntekijät voivat tehdä tietyssä määrin töitä kotoa. Esimerkiksi joissain yrityksissä työntekijät ovat työpaikalla vain kaksi päivää viikossa mutta tekevät töitä kotoa käsin joka arkipäivä. Videoneuvottelut säästävät aikaa ja rahaa huomattavasti. Isojen yritysten säästöt ovat miljoonaluokkaa. Lisäksi videoneuvottelutiloja voi vuokrata muiden osa- 7

8 puolien käyttöön ja näin ottaa kaiken hyödyn irti videoneuvotteluihin sijoittamisesta. Videoneuvottelua pidettäessä kokousten tehokkuus paranee. Eri yritysten kokemuksen perusteella videokokouksessa pysytään tiukasti asiassa, eikä harhauduta aiheesta. Videokokousten täytyy olla hyvin organisoituja, koska ne maksavat ja aikaraja on yleensä ehdoton, joten työntekijät valmistautuvat videokokoukseen tavallista kokousta paremmin. Videoneuvottelu on kätevä yritysten sisäisten kokousten hoitamiseen ja yhteydenpitoon vanhojen asiakkaiden kanssa, mutta uusien suhteiden luominen onnistuu paremmin perinteisesti kasvokkain. 8

9 3 VIDEONEUVOTTELULAITTEISTO Videoneuvotteluja varten vaadittava laitteisto vaihtelee tilaisuuden ja sovellusten mukaan. Kokoustilat ja osallistujamäärä ovat olennainen osa laitteita valittaessa. Joissain tapauksissa videoneuvotteluja ja laitteistoa varten on varattu kokonaan oma kokoushuone. Keskusyksikkö on videoneuvottelun tärkein osa. Se ottaa signaalit kamerasta ja mikrofonista jonka jälkeen keskusyksikkö käsittelee kuvan ja äänen muotoilun ja pakkaa signaalit digitaalisignaaleiksi, jotta tietoa voidaan siirtää toiseen pisteeseen digitaalista tai tietoverkkolinjaa pitkin. Vastapäässä oleva keskusyksikkö purkaa vastaanotetut signaalit takaisin analogisiksi signaaleiksi ja lähettää tiedot monitorille ja äänentoistolaitteistolle. Kameroja on monia erilaatuisia. On pieniä webkameroita, joita ei voi ohjata. Näitä on integroituina kannettaviin tietokoneisiin ja niiden laatu on vaihteleva. Videoneuvottelua varten suunnitellut kamerat ovat yleensä kauko-ohjattavia tai liikeohjattuja ja ne seuraavat automaattisesti kohdetta ja kykenevät lähettämään todella hyvälaatuista kuvaa riippuen koodekista ja datayhteydestä. Tästä on lisätietoa tekniikkaosiossa. Mikrofonit ottavat puheen vastaan ja muuntavat sen signaaleiksi jotka lähetetään keskusyksikölle. Mikrofonien määrä vaihtelee puhujien määrän mukaan. Pienissä kokouksissa yksi mikrofoni riittää, mutta isoissa kokouksissa jokaisella on yleensä mikrofoni. Mikrofoneja on monia erilaisia kuten pöytä-, solmio- ja käsimikrofonit. Ne voivat olla integroituna valmiiksi tietokoneisiin, yhdistettynä korvakuulokkeisiin tai kytkettynä muuten järjestelmään. Mikrofoni voi olla myös langaton, jolloin siihen kuuluu erillinen lähetin ja vastaanotin. Äänentoistolaitteisto vaihtelee tilan osallistujamäärästä riippuen. Pienillä osallistuja määrillä voidaan käyttää kuulokkeita, tietokoneeseen integroituja tai monitorin kaiuttimia. Isommissa tiloissa on useasti oma äänentoistojärjestelmä. 9

10 Monitori näyttää keskusjärjestelmästä tulevan kuvasignaalin. Suurissa tiloissa käytetään dataprojektoria, joka heijastaa kuvan seinälle. Neuvottelu- ja kokoushuoneissa käytetään yleensä televisiovastaanotinta. Pienissä kokouksissa jokaisella voi olla oma tietokoneen monitorinsa. Joissain tapauksissa käytetään kahta monitoria yhtä aikaa, jolloin toinen monitori näyttää tulevan kuvan ja toinen lähtevän kuvan tai esitettävää materiaalia. 10

11 4 VIDEONEUVOTTELUISSA KÄYTETTÄVÄT TEKNIIKAT 4.1 Perusstandardit Videoneuvotteluissa käytetyt perusstandardit ovat H.320 ja H.323. Jotta yhteys saadaan muodostettua ilman ongelmia, on molemmissa päissä oltava samaa H-standardia käyttävät laitteet. [10] H.320 on suunniteltu käyttämään ISDN-verkkoa ja tukee seuraavia koodekkeja: Video H.261, H.263 Ääni G.711, G.722, G.728 Data T.120 H.320 on ollut huomattavasti suositumpi, mutta nykyisten IP-verkkojen yleistyessä ja nopeutumisessa, jää vanha standardi taka-alalle. [10] H.323 on tehty IP-verkossa tapahtuvaa videoneuvottelua varten. Se tukee samoja koodekkeja kuin H.320 ja lisäksi vielä äänikoodekkia G.723. H.323 on yleistymässä, koska se on yhteensopiva uusien ja nopeiden verkkoyhteyksien kanssa. [10] 4.2 Kuvanpakkaus Kuvanpakkauksessa käytetään h.26x standardiperheen koodekkeja, jotka on kehitetty videoneuvotteluita varten. Näistä vanhin on h.261. H.261 standardi julkaistiin vuonna Se perustuu liikekompensoidun erotuskuvan lähettämiseen peruskuvien välillä edelliseen peruskuvaan nähden. Tämä prosessi ei vaadi paljoa tehoa. Tätä tekniikkaa käytettäessä voidaan myös tinkiä kuvan päivitysnopeudesta kaistan säästämiseksi. H.261 standardi soveltuu 128Kbit/s 2 Mbit/s kaistanopeuksille. [12] H.263 standardi on julkaistu vuonna 1995 ja on paranneltu versio H.261 standardista. Se on kehitetty erityisesti modeemeja ja kännyköitä varten. Tekniikka toimii 64 Kbit/s kaistanopeudella, mutta vaatii enemmän suoritustehoa laitteistolta kuin vanha H.261. [19] 11

12 H.264 standardi julkaistiin vuonna Se on selkeästi kaikista suosituin koodekki kuvan pakkaamista varten. Se perustuu häviölliseen pakkaukseen, eli tietoa pakatessa siitä hävitetään niitä osia joita ihmisen aistit eivät yleensä havaitse tai eivät havaitse niitä ollenkaan. Menetelmä on tehokas, mutta vaatii paljon prosessointi tehoa laitteistolta. Kuva voidaan pakata jopa sata kertaa alkuperäistä pienempään vievään tilaan, ilman että ihmisen silmä havaitsee muutoksia kuvanlaadussa. [6] 4.3 Äänenpakkaus Äänenpakkauksessa käytetään G.7xx koodekkeja. Vanhin, mutta yhä yleisesti käytössä oleva koodekki, G.711 on julkaistu vuonna Se perustuu pulssi koodin modulaatioon. Analogisesta signaalista otetaan säännöllisesti näyte ja niiden arvot pyöristetään sovitulla tarkkuudella, jotka muunnetaan numeroiksi, eli digitaaliseksi signaaliksi. Tätä menetelmää käyttäen analoginen signaali voidaan muuttaa digitaaliseksi. Tämä koodekki saa signaalista 8000 näytettä per sekunti ja vaatii kaistaa 64Kbit/s. Tuloksena on 3,5kHz niin sanottu monoääni. [13] Lisäksi G.711:ssä on hävinneiden pakettien korjausmenetelmä. Puskuroimalla voidaan hoitaa viivästyneet paketit, eli säilötään jo saapuneita paketteja sen aikaa, että viivästyneet ehtivät mukaan. Hävinneitä paketteja voidaan korvata joko monistamalla edellinen paketti tai luomalla kokonaan uusi paketti arvioimalla mikä sen arvo kuuluisi olla. [13] Digitaalinen signaali voidaan pakata tehokkaammin kuin analoginen signaali, joten se kuluttaa vähemmän internetkaistaa. Kaistan kulutukseen vaikuttaa myös näytteiden määrä. Mitä enemmän näytteitä otetaan, sitä parempaa äänenlaatua saadaan tuotettua. Ottamalla näytettä sekunnissa saadaan tuotettua kaikki äänentaajuudet jotka ihmisen korva kuulee. [7] G.722 on toinen yleisesti videoneuvotteluissa käytetty koodekki. Se standardisoitiin vuonna G.722 perustuu SB-ADPCM tekniikkaan, jossa kaista jaetaan kahteen alakaistaan ja signaalit koodataan käyttäen ADPCM-koodausta, 12

13 joka muuttaa äänen binääriseksi tiedoksi. Tällä menetelmällä on kolme perus tilaa joissa kaistan varaus vaihtelee: 64, 56 ja 48Kbit/s. Tilanteesta riippuen käytetään erilaista pakkausmenetelmää. Kun varaus on kova, niin otetaan vähemmän kaistaa vievä tila käyttöön. G.722 koodekkia käyttäen saadaan hyvin korkealaatuista ääntä aina 50Hz-7kHz asti, eli niin sanottua stereoääntä. [14] G.723 julkaistiin vuonna Se perustuu ADPCM-koodaukseen. Menetelmässä otetaan 8000 näytettä per sekunti ja se toimii kaistanopeuksilla 24 ja 40Kbit/s. Parhaimmillaan äänenlaaduksi saadaan 3,5kHz. Tämä koodekki on vanhentunut mutta sitä käytetään yhä. G.721 ja G.723 on yhdistetty koodekiksi G.726. [15] G.728 perustuu Low-Delay Code Excited Linear Prediction -koodaukseen ja se julkaistiin vuonna Signaalista otetaan 8000 näytettä joka sekunti. Äänen laaduksi saadaan 3,5kHz, mutta kaistan kulutus on vain 16Kbit/s. G.728 koodekkia varten on suunniteltu monia omia laitteistoja ja ohjelmia. [16] 4.4 Datakoodekit Datakoodekkina videoneuvotteluissa käytetään T.120-standardiperhettä. Kokonaisuudessaan perhe julkaistiin vuonna Se on sarja tiedonvälitys- ja sovellusprotokollia, jotka ovat suunniteltu reaaliaikaista kommunikoimista videokokouksia varten. Se mahdollistaa tiedonsiirron, erilaisten sovellusten käytön verkon yli ja ohjelmien jakamisen. T.120 käyttää multicastia, joka säästää verkon kaistaa. [5] T.121 hoitaa resurssien hallinnoimisen ja sovellusten hallinnoimisen, sekä vähentää erilaisten sovellusten yhteensopimattomuuksia. [5] T.122 ja 125 muodostavat MCSP (Multipoint Communication Service Protocol), joka käsittelee monipisteyhteydet. Ne määrittelevät jokaisen protokollan tiedonsiirto-, koodaus- ja hallintatiedot. [5] T.123 valitsee tiedonsiirrolle sopivan profiilin riippuen tiedonsiirto kaistasta. [5] 13

14 T.124 järjestää yleiset valmiudet monipistevideoneuvottelujen perustamiseen ja hallinnoimiseen. Liittyminen, kutsuminen, poistuminen, ilmoitusasiat ja ohjelmarekisteri tapahtuvat T.124:n kautta. [5] T.126 määrittelee sovellusten lähettämien kuvien katsomiseen ja kommentoimiseen tarkoitetun protokollan. [5] T.127 avulla voidaan määritellä monen samanaikaisen tiedonsiirron prioriteetti, sekä pakata tiedostot ennen niiden lähettämistä. [5] 14

15 5 WEBEX WebEx on selaimeen pohjautuva ohjelmisto. Siihen on saatavilla monia eri paketteja. Jokaisessa paketissa on lähes samat ominaisuudet mutta tuettujen käyttäjien lukumäärä vaihtelee. Pääominaisuuksina joka paketista löytyvät: piirtotaulun, esitysten ja dokumenttien jakaminen, Flash-videoiden ja tavallisten videoiden esittäminen, muistiinpanotyökalut, tekstipohjainen viestintä, tiedostojensiirto ja kokousten tallentaminen. Lisäksi kokoukseen on mahdollista osallistua puhelimen tai VoIPin välityksellä. [18] 5.1 Tuotepaketit WebEx Meeting Center on suosituin ja kevyin pakettiratkaisu. Se on suunniteltu kokouksien ja projektien pitämiseen. Kokousten käyttäjien maksimimäärä on 25 käyttäjää samanaikaisesti mutta lisäkapasiteetin järjestäminen on mahdollista. WebEx Meeting Center maksaa 40 kuukaudessa. [17] WebEx Training Center tarjoaa tehokkaan oppikurssin WebExin käytöstä. Opettaja pitää oppitunteja virtuaalisessa oppihuoneessa ja opettaa vaihe vaiheelta WebExin ominaisuudet. Opettaja voi myös ottaa oppilaan koneen haltuun oppilaan luvalla, jotta opetus sujuisi nopeasti ja tehokkaasti. WebEx Training Center sopii niin työnantajille, työntekijöille ja muille asiakkaille. Se tukee maksimissaan 1000 samanaikaista käyttäjää, mutta lisäkapasiteetin järjestäminen on mahdollista. Lähtöhintana on 135 kuukaudessa, mutta mitä enemmän kapasiteettiä tarvitaan, sitä enemmän hinta nousee. [17] WebEx Event Center on suunniteltu suurien online-tapahtumien ja seminaarien järjestämiseen. Se sopii hyvin markkinointiin, tuotteen julkaisemistapahtumiin ja työntekijöiden kanssa kommunikoimiseen. WebEx Event Center tukee maksimissaan 3000 samanaikaista käyttäjää, mutta lisäkapasiteetin järjestäminen on mahdollista. [17] WebEx Support Center tarjoaa reaaliaikaista asiakas- ja it-tukea. Useimmat erikoisominaisuudet ovat jätetty pois tästä paketista, koska niitä ei tarvita viko- 15

16 jen paikantamisessa. Ohjelmistojen ja työpöydänjakaminen on käytössä joten tukihenkilö voi ottaa asiakkaan koneen haltuun ja etäkorjata vikoja. Istuntojen lukumäärä on rajoitettu 10 osallistujaan, jotta palvelu toimii tehokkaasti eikä ruuhkaudu. [17] 5.2 WebEx Meeting Center WebEx Meeting Centerin kokouksen järjestäminen Ensiksi pitää kirjautua palveluntarjoajan sivuille. Sivupalkista löytyy kohta Host a Meeting ja sieltä Schedule a Meeting. Tämän jälkeen aukeaa kuvan 1 näköinen ikkuna. Kuva 1. Kokouksen järjestäminen. Nyt tarvitsee vain täyttää ja muokata lomake. Salasanan pakollisuus ja vaatimukset vaihtelevat eri palveluntarjoajilla. Vaikka kokouksen ajaksi laitettaisiin tunti, niin ei kokous silti automaattisesti sulkeudu automaattisesti aikarajan ylittyessä. Osallistujien sähköpostiosoitteet laitetaan attendees-kenttään ja ne erotetaan joko pilkulla tai puolipisteellä. Tämä käy kätevästi osoitekirjan avulla johon voi 16

17 tallentaa ja valita sieltä sähköpostiosoitteita. Osoitekirjan avulla voi kutsua käyttäjän sijais-hostina, eli valittu henkilö voi aloittaa kokouksen ja isännöidä sitä ilman varsinaista kokouksen järjestäjää. Change audio conference -kohdasta valitaan kokouksen ääniasetukset, eli käytetäänkö äänenvälittämiseen VoIPia (eli tietokonetta), puhelinta tai jotain muuta kolmannen osapuolen ratkaisua. Kun kaikki kuvan 1 kohdat ovat täytetty, voidaan kyseinen lomake tallentaa kohdasta Save as template. Näin saadaan valmis kokouspohja jota voidaan käyttää seuraavaa kokousta järjestettäessä. Kokouksen voi perua kirjautumalla palveluntarjoajan sivuille ja sieltä kohta My WebEx ja sieltä My Meetings ja sieltä kokouksen nimi ja delete. Tässä yhteydessä voidaan myös lähettää kyseisen kokouksen peruuntumisviesti osallistujille WebEx Meeting Centerissä kokoukseen liittyminen Kun kokous on luotu järjestelmän, jokainen osallistuja saa kutsun sähköpostiinsa, josta löytyy linkki kokoushuoneeseen. Linkin avattuaan osallistuja antaa käyttäjänimen, joka näkyy kokoushuoneessa, ja sähköpostiosoitteensa. Tämän jälkeen WebEx Meeting Centerin asentaminen käynnistyy itsestään selaimen kautta. WebEx Meeting Centerin asennettua aukeaa kuvan 2 mukainen ikkuna. Oikeassa reunassa on neljä päävalikkoa joista voi muuttaa näkymää webkamerakuvan vastaanottamiseen, keskusteluun, osallistujien ikkunaan tai tehdä omia muistiinpanoja. Osallistujien ikkunaa voidaan muokata niin että osallistujat näkevät vain hostin ja presenterin. Vasemman puoleisessa isossa ikkunassa tulee näkymään kokouksessa esitettävä materiaali. 17

18 Kuva 2. WebEx Meeting Center. Kokousikkunaan tultaessa on tärkeää säätää ääniasetukset kohdilleen. Tämä tapahtuu yläpalkista kohdasta Audio ja sieltä Audio Setup Wizard. Äänivelho auttaa valitsemaan oikeat kuulokkeet/kaiuttimet ja mikrofonin mikäli tietokoneessa on useampia äänilaitteita. Lisäksi samalla voi testata mikrofonin ja äänen kovuutta WebEx Meeting Centerin isäntä Kokouksen tekijällä on kokouksen alkaessa Isännän oikeudet. Isäntä voi rajoittaa osallistujien määrää, poistaa osallistujia kokouksesta, ottaa puhumisoikeudet pois osallistujilta, hallinnoida kokousta ja myös lopettaa sen. Isäntä voi aloittaa VoIP-yhteyden kohdasta Audio ja sieltä start teleconference. Isäntä voi myös hiljentää muiden mikrofonit sekä lopettaa VoIP-yhteyden lopettamatta kuitenkaan koko kokousta. 18

19 Isäntä voi antaa jollekin osallistujista esittäjän- ja Isäntäoikeudet. Mikäli Isäntä antaa Isäntäoikeutensa pois, hän ei voi ottaa niitä enää takaisin. Esittäjänoikeudet Isäntä voi sen sijaan aina ottaa ja antaa valitsemalleen henkilölle. Oikeuksien siirto tapahtuu näpäyttämällä hiiren oikealla painikkeella haluttua osallistujaa ja Change role to host/presenter WebEx Meeting Centerin esittäjä Esittäjä on kokousmateriaalin ohjaaja. Hän päättää mitä materiaalia näytetään ja ketkä sitä pääsevät, tarvittaessa, käsittelemään. Esittäjäoikeudet voivat olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan, jotta esitettävät materiaalit eivät mene päällekkäin. Esittäjä pystyy jakamaan materiaalia omalta tietokoneeltaan, omia sovelluksiaan tai oman työpöydän. Esittäjä voi myös väliaikaisesti antaa osallistujalle oikeudet käyttää esittäjän jakamaa sovellusta. Esimerkiksi jos esittäjä on jakanut word-dokumentin, niin hän voi luovuttaa oikeudet dokumentin muokkaamiseen haluamalleen osanottajalle. Esittäjä voi aloittaa WebExin oman liitutaulusovelluksen ja jakaa sitä mielensä mukaan. Myös kyselyiden tekeminen on mahdollista. Kyselyitä voi muokata; niihin voi laittaa eri vastausvaihtoehtoja tai avovastauksen. Tulokset ovat todella yksityiskohtaisia. Niissä näkyy kuka on vastannut ja mitä, sekä vastaamatta jättäneet. Tulokset on mahdollista julkistaa tai tallentaa myöhempää tarkastelua varten WebEx Meeting Centerin testaus Testasin WebEx Meeting Center:iä laboratoriotiloissa. Sain koululta käyttöön tunnukset WebEx palveluun. Tunnuksien avulla pystyin järjestämään kokouksia. Järjestin kokouksen jossa oli neljä osallistujaa. Ennen kokouksen järjestämistä tein käyttöohjeet joiden avulla WebEx Meeting Center toimii (katso liitteet). 19

20 Testauksen aikana ilmeni muutamia ongelmia. Kävi ilmi, että käyttäjällä joka asentaa WebEx Meeting Center:iä, pitää olla riittävät käyttöoikeudet tietokoneen käyttöjärjestelmään. Esimerkiksi koulun tietoliikenne laboratoriossa vain järjestelmävalvojat voivat asentaa ja käyttää WebEx Meeting Center:iä. Toinen ongelmia aiheuttava asia oli kuulokkeiden ja mikrofonien säätäminen. Ääniasetuksia laittaessa on ehdottoman tärkeää muistaa valita oikea äänilaite valikosta. Testikokouksessa tämä unohtui muutamilta osallistujalta. Ongelmaa selvittäessä huomasimme että ääniasetuksia ei voi muuttaa VoIP-kokoukseen osallistuessa, joten VoIP-kokouksesta on ensin poistuttava ennen kuin ääniasetuksia voi ryhtyä korjailemaan WebEx Meeting Centerin tekniset ratkaisut WebEx Meeting Centerin tukemat koodekit: G.711, G.722, G.729, H.261, H.263 ja H.264 sekä standardeista on tuettuna H.323. Mikäli ohjelmistoa tukemaan asennetaan Cisco Unified Videoconferencing 3545 System 5.7, silloin se tukee: G.711, G.722, G.722.1, G.723.1, G.728, G.729A, H.261, H.263 ja H.264 sekä standardeista on tuettuna H.320, H323. [3, 4] WebEx Meeting Centerin vaatimukset Toimiakseen kunnolla WebEx Meeting Center vaatii että koneeseen on asennettuna ohjelmistoja, joilla mahdollistetaan WebEx Meeting Center:in täydellinen toiminta. Välttämättömimmät apuohjelmat, kuten java-ohjelmiston ja flash - soittimen, pystyy lataamaan ilmaiseksi internetistä 1 (Näillä ohjelmistoilla pystyy osallistumaan kokoukseen). Webkamerakuvan vastaanottamiseen ja muiden mahdollisten videomateriaalien katsomiseen tarvitaan Windows media player 9 (tai uudempi versio) ja Apple QuickTime -soittimen, jotka voi ladata ilmaiseksi internetistä ja 2 ja 20

21 Työaseman vaatimukset [18]: Windows 98, NT, 2000, 2003, XP tai Vista Microsoft Internet Explorer 6, 7, Mozilla 1.7, Netscape 7.2, Firefox 1,5, 2.0 (tai uudemmat) JavaScript ja evästeet päällä selaimessa 56K tai nopeampi yhteys Host: Win XP, 450MHz Intel Pentium II 512MB RAM Host: Vista, 1GHz Intel Pentium II 1GB RAM Muut osallistujat: Win XP, 450MHz Intel Pentium II 128MB RAM Muut osallistujat: Vista, 1GHz Intel Pentium II 1GB RAM 21

22 6 ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 6.1 Perusselainpalvelu Peruspalvelun voi tilata internetin kautta. Se on suunniteltu pelkästään kokousten pitämiseen ja toimii pääasiassa selaimen välityksellä. Kokouksiin on myös mahdollista osallistua puhelimen välityksellä. Peruspalveluun sisältyy VoIP, sisällön säilytys kokoushuoneissa ja kokousten tallentaminen. Peruspalvelu käsittää kokoushuoneen, joka on esitelty tarkemmin myöhemmin. [1] Peruspalveluun on olemassa kolme erilaista sopimusta. Vuoden kestävä sopimus maksaa 37 kuukaudessa. Kokouksessa voi olla enintään 100 yhtäaikaista osallistujaa. Halvin vaihtoehto mutta tämä sopimus ei ole peruutettavissa. [1] Kuukauden kestävä sopimus maksaa 45 kuukaudessa. Kokouksessa voi olla enintään 100 yhtäaikaista osallistujaa. Sopimus ei sido käyttäjää ja sen voi perua milloin vain. [1] Sopimus jossa maksetaan osallistujien lukumäärän ja kokouksen keston mukaan eli 0.24 * osallistujat * minuutit. Esimerkiksi 30 minuutin, kokous jossa on viisi osallistujaa, maksaisi tällöin 35. Kokouksessa voi olla enintään 500 yhtäaikaista osallistujaa. Sisällön säilytys ei sisälly sopimukseen. Tämä sopimus ei sido käyttäjää. [1] 6.2 Adobe Acrobat Connect Pro 7.5 Adobe Acrobat Connect Pro 7.5 on suunniteltu yrityksille ja kouluille. Se on erillinen palvelimella pyöritettävä järjestelmä. Järjestelmään luodaan hallinnoija joka voi luoda erillisiä ryhmiä joilla on oikeus järjestää seminaareja, koulutustilaisuuksia ja kokouksia. Käyttäjämäärät ja vaihtelevat lisensointisopimuksen mukaan joka tehdään erikseen palveluntarjoajan kanssa. Järjestelmässä on mahdollista tallentaa palvelimelle esitysmateriaalia, kokonaisia kokouksia ja muita tiedostoja. [2] 22

23 Palvelun ylläpidon voi hoitaa kolmella eri tavalla. Ensimmäinen mahdollisuus on antaa Adoben järjestää palvelin ja hoitaa palvelun ylläpito. Toinen mahdollisuus on ostaa omat lisenssit ja asentaa palvelu yrityksen omalle palvelimelle. Kolmantena vaihtoehtona on valita joku muu kolmas osapuoli hoitamaan ylläpito. [2] Adobe Acrobat Connect pro 7.5:n laskutusmallit Laskutusmallin mukaan määritellään, kuinka ohjelmiston käytöstä maksetaan. Laskutusmallit sovitaan aina erikseen palveluntarjoajan kanssa. Siihen liittyvät myös kiintiö- ja käyttötiedot, jotka näkyvät järjestelmän ominaisuuksissa. Kouluttamiselle ja kokouksille on erilaiset laskutusmallit. [2] Kouluttamisen laskutusmalli perustuu yhtäaikaisten koulutettavien määrän rajoittamiseen. [2] Kokouksille on olemassa kaksi eri laskutusmallia. Ensimmäinen perustuu nimettyjen käyttäjien, jotka pystyvät aloittamaan kokouksen, määrän rajoittamiseen. Jokainen nimetty käyttäjä voi aloittaa yhden kokouksen kerrallaan. Jokaisen kokouksen osallistuja määrä on rajoitettu lisenssisopimuksen mukaan. Nimetyn käyttäjän pitää olla läsnä jotta kokous voidaan aloittaa, ja kokous loppuu jos kaikki nimetyt käyttäjät lähtevät kokouksesta. [2] Toinen kokouksen laskutusmalli perustuu samanaikaisten aktiivistenkäyttäjien määrän rajoitukseen. Tämä ei kuitenkaan koske seminaariin osallistujia. Seminaarihuoneisiin eivät muut kiintiöt vaikuta, vaan jokaiselle seminaarihuoneelle on olemassa oma osallistujaraja. [2] Jokaiselle yritykselle räätälöidään parhaiten yrityksen tarpeita vastaava järjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä että järjestelmän hinta vaihtelee yrityksen tarpeista riippuen. Pyysin Adobe Acrobat Connect Pron edustajalta tarjouksen. Tarjous löytyy liitteistä. Tarjouksessa on esimerkki joka antaa suuntaa järjestelmän hinnasta. Käyttöönottokoulutus ei sisälly kyseiseen tarjoukseen, mutta se ei ole pakollinen. [2] 23

24 6.2.2 Adobe Acrobat Connect pro 7.5:n järjestelmänvalvojat Aivan ensimmäiseksi järjestelmään pitää luoda järjestelmänvalvoja, joka huolehtii järjestelmän ylläpidosta. Järjestelmänvalvojia voi olla useampiakin. He luovat, poistavat ja huolehtivat käyttäjätileistä. Järjestelmänvalvojat hallinnoivat järjestelmää Connect Pro Central -ohjelman kautta. [2] Järjestelmänvalvojille on kaksi eri tasoa. Järjestelmänvalvojalla on kaikki oikeudet, mutta rajoitetuilla järjestelmänvalvojilla on rajoitetut hallinnointioikeudet, jotka rajoittamattomat järjestelmänvalvojat asettavat. [2] Järjestelmänvalvojan luonti tapahtuu seuraavasti: 1. Kirjaudutaan Connect Pro Centraliin palvelun tarjoajan antamilla tunnuksilla. 2. Näpäytetään Administration ja sieltä Users and Groups. 3. Valitaan käyttäjä ja näpäytetään Information. 4. Näpäytetään Edit Group Membership. 5. Valitaan the Administrators group ja näpäytetään Add. [2] Jos halutaan tehdä rajoitettu järjestelmänvalvoja, toistetaan edellä mainitut kohdat, mutta valitaan kohdassa viisi the Administrators group Limited group ja painetaan Add. [2] Järjestelmänvalvojat voivat antaa tai jättää antamatta seuraavat oikeudet rajoitetuille järjestelmänvalvojille [2]: Users and Groups, joka sisältää käyttäjätietojen katselun, käyttäjäryhmien hallinnoinnin, käyttäjien luomisen, salasana- ja kirjautumislinjaukset. Account Management, jonka kautta muokataan käyttäjätilien tietoja Customization, mahdollistaa graafiset muutokset ohjelmistoon, esim. värit. Reports, valvotaan raporttien kiintolevytilan käyttöä. Compliance and Control, sisältää yksityisyyden, kommunikoimisen ja tallentamisen standardien hallinnoinnin. Permissions, mahdollistaa tiedostojen, kansioiden ja sisällön oikeuksien muokkaamisen. 24

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Projektipäällikkö Ari Sivula. Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT. Peruskäyttö

MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Projektipäällikkö Ari Sivula. Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT. Peruskäyttö MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT Peruskäyttö MOT: ADOBE CONNECT 2 (17) Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. TARVITTAVAT LAITTEISTOT... 4 3. CONNECT-HUONE

Lisätiedot

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus 14.10.2015 Valtiovarainministeriö 1 1 Taustaa Nykyisten videoneuvottelulaitteiden sopimus päättyy vuoden 2015 lopussa.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja.

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja. Connect Pro Sisällys Kirjautuminen huoneeseen... 2 Työkalurivi... 2 Audio Setup Wizard... 3 Lupa kameran ja mikrofonin käyttöön... 4 Osallistujat(Attendee List )... 4 Chat... 4 Web kamera... 5 Kokouksen

Lisätiedot

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä AdobeConnect peruskäyttövinkkejä Verkkotilaisuuden valmistelu ja kirjautuminen 1. Kytke kamera ja mikrofoni ennen tietokoneen käynnistystä a. Pöytäkoneessa laitteet kytketään aina TAKAPANEELIIN 2. Käynnistä

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaalin käyttöohje 19.5.2015 Kirjautuminen Videoportaaliin 1. Kirjaudu sivustolle https://videoportal.haltik.fi 2. Määritä tunnukset "Login" ikkunassa ja klikkaa LOGIN-painiketta

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Mikä on Adobe Connect? Adobe Connectin käyttö. Toimiminen Presentterinä

Mikä on Adobe Connect? Adobe Connectin käyttö. Toimiminen Presentterinä Adobe Connect 8 1 Adobe Connect 8 1.1 Mikä on Adobe Connect? 4 1.2 Adobe Connectin käyttö 8 1.3 Toimiminen Presentterinä 12 Adobe Connect 8 Adobe Connect 8-3 Mikä on Adobe Connect? Adobe Connect on verkossa

Lisätiedot

Microsoft Lync 2010 Attendee

Microsoft Lync 2010 Attendee Ohje VYVI KOKOUS Lync Attendee 2010 Ohje 1 (15) Microsoft Lync 2010 Attendee verkkokokous Ohje VYVI KOKOUS Lync Attendee 2010 Ohje 2 (15) Sisällysluettelo 1 Microsoft LYNC 2010 Attendee... 3 2 Lync 2010

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Adobe Connect peruskäyttö

Adobe Connect peruskäyttö Adobe Connect peruskäyttö Anne Rongas, Niina Kesämaa, Kaisa Honkonen-Ratinen AVO-hanke - 2013 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi Avointen verkostojen voimin Tämän diasarjan on tuottanut AVO-hanke,

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Adobe Connect Pro pikaopas

Adobe Connect Pro pikaopas Adobe Connect Pro pikaopas Sisällys Kirjautuminen... 2 Perustoiminnot... 2 Audio Setup Wizard (Ääniasetukset)... 3 Adobe Flash Player Settings... 4 Attendee List (Osallistujat)... 4 Chat (Tekstikeskustelu)...

Lisätiedot

Ongelmatilanteita verkkokokousympäristössä (BigBlueButton) Mediamaisteri Group PL 82 (Sumeliuksenkatu 18 B) FI-33101 TAMPERE www.mediamaisteri.

Ongelmatilanteita verkkokokousympäristössä (BigBlueButton) Mediamaisteri Group PL 82 (Sumeliuksenkatu 18 B) FI-33101 TAMPERE www.mediamaisteri. Ongelmatilanteita verkkokokousympäristössä (BigBlueButton) Mediamaisteri Group PL 82 (Sumeliuksenkatu 18 B) FI-33101 TAMPERE www.mediamaisteri.com Mediamaisteri Group 2011 Ongelmat ja niiden ennaltaehkäisy

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Adobe Connect ohjeita etäopettajille ja etäkokousten järjestäjille

Adobe Connect ohjeita etäopettajille ja etäkokousten järjestäjille (6) Sivistystoimiala, TOP-keskus.8.06 / Antti Huttunen Adobe Connect ohjeita etäopettajille ja etäkokousten järjestäjille Kirjautuminen Avaa nettiselain ja mene etähuoneen osoitteeseen. Valitse kirjautumisruudussa

Lisätiedot

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Windows Phonet yleisesti Nokian Lumiat Vanhemmat WindowsPhone 7 Uudemmat WindowsPhone 8 Samsungin Windows Phone mallit HTC:n mallit www.windowsphone.com

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Adobe Connect - ohjeistus

Adobe Connect - ohjeistus Adobe Connect - ohjeistus Osallistuminen luokkatilasta/ verkkoluennon välittäminen Huomioi seuraavat asiat ennen aloittamista Tarkasta että verkkoyhteytesi toimii ja on riittävä. o Normaali n. 2/2 mb verkkoyhteys

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla ei ole asennettuna Lynciä/Skypeä työasemalla

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla ei ole asennettuna Lynciä/Skypeä työasemalla Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla ei ole asennettuna Lynciä/Skypeä työasemalla Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n sisäisille työntekijöille, eli käytössäsi on HUS:n antamat tunnukset, joita käytetään

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti Sisältää Tarkista paketin sisältö tarkasti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos yksikin tarvike on viallinen

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Vaihe 0: Mitä tarvitaan

Vaihe 0: Mitä tarvitaan Vaihe 0: Mitä tarvitaan Ohjeet päivitetty maaliskuussa 2010. tietokone, laajakaistayhteys väh. 256 kbps, kuulokkeet tai kaiutin, tarpeesta riippuen lisäksi web-kamera ja mikrofoni oheislaitesuosituksia

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

Autodesk Account -ohje

Autodesk Account -ohje Autodesk Account -ohje Tuotteiden lataaminen ja sarjanumeron löytäminen Avaa selaimeen sivu manage.autodesk.com ja kirjaudu Autodesk ID tunnuksillasi. Jotkin kohdat ovat erinäköisiä riippuen käyttäjäroolista.

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

A-LINK IPC1. MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje

A-LINK IPC1. MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje A-LINK IPC1 MJPEG Verkkokamera Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti Sisältää Tarkista paketin sisältö tarkasti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos yksikin tarvike on viallinen tai puuttuu,

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n sisäisille työntekijöille, eli käytössä täytyy olla HUS:n antamat tunnukset, joita käytetään

Lisätiedot

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä.

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä. AC-YHTEYDEN KÄYTTÖ AC on internet-selaimella käytettävä verkkokokousympäristö, jossa voidaan näyttää esityksiä, pitää luentoja, esittää videotallenteita ja kirjoittaa reaaliaikaisesti. AC:n käyttö ei vaadi

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Bomgar etähuoltoohjelmisto

Bomgar etähuoltoohjelmisto Bomgar etähuoltoohjelmisto Asiakasohje Tämän dokumentin tarkoituksena on kertoa Microksen asiakkaille, mitä asiakkaan tulee tehdä liittyäkseen Microksen asiakastuen lähettämään etähuoltoistuntokutsuun

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

PC SANELUIDEN PURKUPAKETTI AS-7000 OHJEET SUOMI...2

PC SANELUIDEN PURKUPAKETTI AS-7000 OHJEET SUOMI...2 PC SANELUIDEN PURKUPAKETTI AS-7000 OHJEET SUOMI...2 Transcription Module -ohjelmiston ominaisuudet FI Transcription Module -ohjelmiston ominaisuudet Toistaa DSS-, DSS Pro-, WMA-, MP3- ja WAV/AIFF-muodossa

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

AUTODESK ACCOUNT -OHJE

AUTODESK ACCOUNT -OHJE AUTODESK ACCOUNT -OHJE Tuotteiden asentaminen Avaa selaimeen sivu https://manage.autodesk.com ja kirjaudu Autodesk ID -tunnuksillasi. Jotkin kohdat ovat erinäköisiä riippuen käyttäjäroolista. Tuotteet

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa

TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa Asentaminen 1. Valitse osoitteessa www.teamviewer.com Lataa Versio 11. TeamViewerin asennus, vaihe 1. 2. Napauta Lataa TeamViewer 11 -linkkiä. TeamViewerin

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Käyttöohje Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Soneran visuaalisen kommunikaation palvelu käyttö onnistuu useilla eri tavoilla ja laitteilla.

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa)

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) Niko Rautava 2006 http://koti.mbnet.fi/nrautava Kannattaa ainakin kokeilla ensimmäisellä kerralla näiden ohjeitten mukaan, koska tässä

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

OPISKELIJAN PIKAOPAS

OPISKELIJAN PIKAOPAS SISÄLTÖ Työvälineet 3 Kirjautuminen ejollakseen 4 Salasana unohtui 5 Aloitusnäkymä 6 Toiminnot aloitusnäkymässä 7-8 Oma sähköpostiosoitteesi 9 Opiskelu 10 Omien suoritusten seuranta 11 Helppari auttaa

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas ------- VIRTUAALITOIMISTO Käyttäjän opas OHJE VIRTUAALITOIMISTO Yleiset ohjeet 15.7.2016 Sisältö 1 VIRTUAALITOIMISTON KÄYTTÖ... 1 1.1 Kirjautuminen virtuaalitoimistoon... 1 1.2 Uloskirjautuminen virtuaalitoimistosta...

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Laundry Center Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Johdanto Monissa maissa käytettävissä oleva kokonaissähköteho on rajoitettu käytettäessä kahta kodinkonetta yhtä aikaa: -Kokonaisteho

Lisätiedot

AC9.1. Meeting-valikko

AC9.1. Meeting-valikko 1 AC9.1. Meeting-valikko Yläreunan Meeting-valikossa voit hallinnoida Connect-huoneesi käyttöä: hallinnoi huoneen käyttötietoja määrittele huoneeseen pääsy vaihda oma käyttäjätaso huoneen ja omat asetukset

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

sivu 1 SURFCAM V5 JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET

sivu 1 SURFCAM V5 JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET sivu 1 Minimi: Käyttöjärjestelmä: Windows XP Service Pack 3 Prosessori: Duo Core II tai nopeampi Muisti: 2 GB RAM Kovalevytila: 1 GB vapaana DVD asema Näytönohjain: 512 MB näyttömuistia. DirectX 9.0c tai

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot