Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,53 Arvonalentumiset , ,53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53"

Transkriptio

1 1. TULOSLASKELMA Euroa Toimintatuotot Myyntituotot ,49 Maksutuotot ,19 Tuet ja avustukset ,52 Vuokratuotot ,48 Muut toimintatuotot , , ,78 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,64 Palkat ja palkkiot , ,66 Henkilösivukulut , ,98 Eläkekulut , ,54 Muut henkilösivukulut , ,44 Palvelujen ostot , ,31 Asiakaspalvelujen ostot , ,21 Muiden palvelujen ostot , ,10 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,64 Avustukset , ,82 Vuokrat , ,28 Muut toimintkulut , , , ,27 Toimintakate , ,49 Verotulot , ,85 Valtionosuudet , ,00 Korkotuotot , ,22 Muut rahoitustuotot , ,50 Korkokulut , ,21 Muut rahoituskulut , , , ,42 Vuosikate , ,94 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,53 Arvonalentumiset , ,53 Tilikauden tulos , ,41 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , , , ,00 Yli-/(ali)jäämä , ,41 66

2 2. RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,94 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,94 Investointien rahavirta Investointimenot , ,99 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,70 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,30 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,36 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset 1 440, , , ,59 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , ,70 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,32 0, ,70 Oman pääoman muutokset 0, , ,65 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,00 Vaihto-omaisuuden muutos , ,92 Saamisten muutos , ,34 Korottomien velkojen muutos , , , ,84 Rahoituksen rahavirta , ,78 Rahavarojen muutos , ,42 67

3 3. TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,48 Aineettomat hyödykkeet , ,53 Aineettomat oikeudet , ,45 Muut pitkävaikutteiset menot , ,08 Aineelliset hyödykkeet , ,66 Maa- ja vesialueet , ,02 Rakennukset , ,02 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,10 Koneet ja kalusto , ,28 Muut aineelliset hyödykkeet , ,76 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,48 Sijoitukset , ,29 Osakkeet ja osuudet , ,06 Muut lainasaamiset , ,23 Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,73 Valtion toimeksiannot , ,84 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,29 Muut toimeksiantojen varat , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,17 Vaihto-omaisuus , ,59 Aineet ja tarvikkeet , ,59 Saamiset , ,14 Pitkäaikaiset saamiset , ,00 Muut saamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,14 Myyntisaamiset , ,62 Lainasaamiset 0, ,00 Muut saamiset , ,77 Siirtosaamiset , ,75 Rahoitusarvopaperit , ,38 Osakkeet ja osuudet , ,38 Rahat ja pankkisaamiset , ,06 YHTEENSÄ , ,38 68

4 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,66 Peruspääoma , ,66 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,59 Tilikauden yli-/alijäämä , ,41 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,00 Vapaaehtoiset varaukset , ,00 PAKOLLISET VARAUKSET , ,00 Muut pakolliset varaukset , ,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,54 Valtion toimeksiannot , ,84 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,89 Muut toimeksiantojen pääomat , ,81 VIERAS PÄÄOMA , ,18 Pitkäaikainen , ,36 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,09 Liittymismaksut ja muut velat , ,27 Siirtovelat Lyhytaikainen , ,82 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,94 Saadut ennakot , ,68 Ostovelat , ,40 Liittymismaksut ja muut velat , ,89 Siirtovelat , ,91 YHTEENSÄ , ,38 69

5 4. KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,21 Aineettomat hyödykkeet , ,25 Aineettomat oikeudet , ,49 Muut pitkävaikutteiset menot , ,14 Ennakkomaksut 257,62 Aineelliset hyödykkeet , ,68 Maa- ja vesialueet , ,52 Rakennukset , ,83 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,33 Koneet ja kalusto , ,88 Muut aineelliset hyödykkeet , ,44 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,68 Sijoitukset , ,28 Osakkuusyhteisöosuudet , ,49 Muut osakkeet ja osuudet , ,49 Muut lainasaamiset , ,43 Muut saamiset , ,87 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,01 Valtion toimeksiannot , ,40 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,01 Muut toimeksiantojen varat , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,92 Vaihto-omaisuus , ,57 Aineet ja tarvikkeet , ,35 Keskeneräiset tuotteet , ,22 Muu vaihto-omaisuus 785,85 Saamiset , ,73 Pitkäaikaiset saamiset , ,85 Muut saamiset , ,85 Lyhytaikaiset saamiset , ,88 Myyntisaamiset , ,15 Lainasaamiset ,00 Muut saamiset , ,43 Siirtosaamiset , ,30 Rahoitusarvopaperit , ,02 Osakkeet ja osuudet , ,83 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,19 Joukkovelkakirjasaamiset Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset , ,60 YHTEENSÄ , ,14 70

6 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,35 Peruspääoma , ,65 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä , ,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,60 Tilikauden yli-/alijäämä , ,10 VÄHEMMISTÖOSUUDET 1 802, ,25 KONSERNIRESERVI POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,34 Poistoero , ,90 Vapaaehtoiset varaukset , ,44 PAKOLLISET VARAUKSET , ,53 Eläkevaraukset , ,36 Muut pakolliset varaukset , ,17 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,02 Valtion toimeksiannot , ,40 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,76 Muut toimeksiantojen pääomat , ,86 VIERAS PÄÄOMA , ,65 Pitkäaikainen , ,34 Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,64 Lainat julkisyhteisöiltä , ,68 Saadut ennakot 39,05 Liittymismaksut ja muut velat , ,02 Lyhytaikainen , ,31 Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,17 Lainat julkisyhteisöiltä , ,28 Saadut ennakot , ,03 Ostovelat , ,98 Liittymismaksut ja muut velat , ,97 Siirtovelat , ,88 YHTEENSÄ , ,14 71

7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liite Tuloslaskelman liitetiedot 1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Liite 2 Toimintatuotot kunnan määritteleminä tehtäväkokonaisuuksina Liite 3 Verotulojen erittely Liite 4 Valtionosuuksien erittely Liite 5 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Liite 6 Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina Liite 7 Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Liite 8 Pakollisten varausten muutokset Liite 9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot Liite 10 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Taseen liitetiedot Liite 11 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Liite 12 Saamisten erittely Liite 13 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Liite 14 Rahoitusarvopaperit Liite 15 Oman pääoman erittely Liite 16 Pitkäaikaiset velat Liite 17 Pakolliset varaukset Liite 18 Poistoero ja vapaa-ehtoiset varaukset Liite 19 Vieras pääoma Liite 20 Muiden velkojen erittely Liite 21 Siirtovelkoihin siirtyvät olennaiset erät Liite 22 Huollettavien varat Liite 23 Elatustuen takautumissaatavat Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Liite 24 Leasingvastuiden yhteismäärä Liite 25 Kunnan antamat vastuusitoumukset Liite 26 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liite 27 Henkilöstön lukumäärä Liite 28 Henkilöstökulut Muun taseyksikön tilinpäätöslaskelmat Liite 29 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma Liite 30 Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma Liite 31 Vesihuoltolaitoksen tase Kunnan konsernitilinpäätöksen liitetiedot Liite 32 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 72

8 73

9 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liite 1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Kunnan organisaatio ei ole muutettu joten vuosien 2007 ja 2008 tiedot ovat vertailukelpoiset. 74

10 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liite 2 Toimintatuotot kunnan määritteleminä tehtäväkokonaisuuksina Tomintatuotot kunnan määritteleminä tehtäväkokonaisuuksina Liite 8 Yleishallinto , ,95 Sosiaali- ja terveysosasto , ,10 Sivistysosasto , ,19 Tekniikka- ja ympäristöosasto , ,54 Kunnan toimintatuotot yhteensä , ,78 Liite 3 Verotulojen erittely Kunnan tulovero , ,99 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,65 Kiinteistövero , ,21 Verotulot yhteensä , ,85 Liite 4 Valtionosuuksien erittely Laskennalliset valtionosuudet Yleinen valtionsouus , ,00 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus , ,00 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionsosuus , ,00 Valtionosuudet yhteensä , ,00 75

11 Liite 5 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET OMAISUUSRYHMÄ POISTOMENETELMÄ P-AIKA/-% Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5 v Perustamis- ja järjestelymenot Tasapoisto 3 v Tutkimus- ja kehittämismenot Tasapoisto 3 v Konserniliikearvo Tasapoisto 5 v Liikearvo Tasapoisto 5 v Atk-ohjelmistot Tasapoisto 3 v Muut Tasapoisto 3 v.* Aineelliset hyödykkeet: 1100 Maa- ja vesialueet Ei poistoa Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 40 v Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 25 v Talousrakennukset Tasapoisto 20 v Vapaa-ajanrakennukset Tasapoisto 20 v Asuinrakennukset Tasapoisto 40 v Kadut, tiet, torit ja puistot Menojäännöspoisto 20 % 1132 Sillat, laiturit ja uimalat Menojäännöspoisto 20 % 1134 Muut maa- ja vesirakenteet Menojäännöspoisto 20 % 1135 Vedenjakeluverkosto Menojäännöspoisto 10 % 1136 Viemäriverkko Menojäännöspoisto 10 % 1138 Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslait. Menojäännöspoisto 20 % 1139 Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset Menojäännöspoisto 20 % 1141 Muut putki- ja kaapeliverkot Menojäännöspoisto 20 % 1142 Vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet Menojäännöspoisto 15 % 1143 Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Menojäännöspoisto 20 % 1144 Liikenteen ohjauslaitteet Menojäännöspoisto 25 % 1149 Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Menojäännöspoisto 25 % 1150 Rautaiset alukset Menojäännöspoisto 20 % 1151 Puiset alukset ja muut uivat työkoneet Menojäännöspoisto 25 % 1153 Muut kuljetusvälineet Menojäännöspoisto 30 % 1154 Muut liikkuvat työkoneet Menojäännöspoisto 30 % 1155 Muut raskaat koneet Menojäännöspoisto 25 % 1156 Muut kevyet koneet Menojäännöspoisto 25 % 1157 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet Menojäännöspoisto 30 % 1158 Atk-laitteet Menojäännöspoisto 40 % 1159 Muut laitteet ja kalusteet Menojäännöspoisto 40 % 1160 Luonnonvarat Käytön mukainen poisto 1165 Arvo- ja taide-esineet Ei poistoa Muut hyödykkeet 1175 Keskeneräiset hankinnat Ei poistoa - Poistojen osalta on noudatettu yllä mainittua poistosuunnitelmaa. Ryhmässä 1010 Muut aineettomat hyödykkeet* on kuitenkin Sipoon kunnan investoinneissa muiden kuntien vesi- ja viemärilaitoksiin (esim. Sipoon kunnan osuus Viikinmäen puhdistamoon) noudatettu enimmäissuosituksen mukaista 20 vuoden poistoaikaa. Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluiksi. 76

12 Liite 6 Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina Suunnitelman mukaiset poistot ,72 Poistonalaisten investointien omahankintameno ,62 Poikkeama ,90 Poikkeama % -69 Liite 7 Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Tilinpäätös Taloussuunnitelma Poistonalaiset investoinnit Rahoitusosuudet Investointien omahankintameno Suunnitelman mukaiset poistot Viiden vuoden keskiarvo Suunnitelman muikaiset poistot Poistonalaisten investointien omahankintameno Ero Poikkeama-% -69 Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin: -220 % Jos eroa verrataan investointeihin: -69% Eli sumupoistot ovat investoinneista: 31 % Liite 8 Pakollisten varausten muutokset Kaatopaikan maisemointivaraus , ,00 Vähennykset tilikaudella ,80 0,00 Kaatopaikan maisemointivaraus , ,00 Liite 9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Muut tomintatuotot Maa- ja vesialueiden myyntivoitot , ,00 Myyntivoitot yhteensä , ,00 77

13 Liite 10 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Osinkotuotot muista yhteisöistä , ,57 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 3 688, ,64 Yhteensä , ,21 78

14 TASEEN LIITETIEDOT Liite 11 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT HYÖDYKKEET Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikuitteiset menot Ennakkomaksut Yhteensä Poistamaton hankintameno , , ,53 Lisäykset tilikauden aikana , ,48 Vähennykset tilikauden aikana , , ,92 Poistamaton hankintameno , , ,09 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno , , , , , , ,66 Lisäykset tilikauden aikana , , , , , , ,15 Rahoitusosuudet tilikaudella , ,00 Vähennykset tilikauden aikana , ,05 Tilikauden poistot , , , ,34 Poistamaton hankintameno , , , , , , ,42 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Osakkeet, omistusyht. yhteisöt Osakkeet, konserniyhtiöt Kuntayhtymäosuudet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Hankintameno , , , , ,06 Lisäykset , , , ,68 Hankintameno , , , , ,74 Jvk-, muut laina- ja muut saamiset Osakkeet, omistusyht. yhteisöt Osakkeet, konserniyhtiöt Kuntayhtymäosuudet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Hankintameno , ,23 Vähennykset , ,00 Hankintameno , ,23 79

15 OLENNAISET KUNTAYHTYMÄOSUUKSIEN ARVON MUUTOKSET Tasearvo 1.1. Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Tasearvo Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta % Ero Kårkulla samkommun , , ,72 4, ,35 Itä-Uudenmaan KKY , , ,63 7, ,46 Samkommunen för yrkesutbildning , , ,33 16, ,00 TYTÄRYHTEISÖT, KUNTAYHTYMÄOSUUDET SEKÄ OSAKKUUSYHTEISÖT Kuntakonsernin osuus, Nimi Kotipaikka Kunnan omistusosuus, % Konsernin omistusosuus, % omasta pääomasta vieraasta pääomasta tilik.voitosta/ tappiosta Tytäryhteisöt Kiinteistö Oy Nikkilän linja-autoasema Sipoo 100,00 100, ,95 0,00-501,77 Asunto Oy Tiltaltti Sipoo 100,00 100, , ,36 10,95 Yhdistelemättömät tytäryhteisöt Oy Acerplata Ab Sipoo 100,00 100, ,13 0,00 0,00 Kuntayhtymät Yhteensä , ,36-490,82 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Helsinki 1,32 1, , , ,42 Kårkulla samkommun Parainen 4,37 4, , , ,21 Uudenmaan erityispalvelut ky Mäntsälä 0,94 0, , , ,74 Keski-Uudenmaan AKY Järvenpää 4,45 4, , , ,69 Itä-Uudenmaan KKY Porvoo 7,17 7, , ,23-428,68 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland Porvoo 16,33 16, , , ,60 Itä-Uudenmaan liitto Porvoo 18,17 18, , , ,80 Tuusulan seudun vesilaitos Tuusula 14,88 14, , ,36 720,34 Yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt Yhteensä , , ,28 Yhdistelemättömät Yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt Asunto Oy Sipoon Mäntykangas Sipoo 50,00 50, , , ,78 Asunto Oy Sipoon Talvikki Sipoo 29,60 29, ,31 361, ,71 Asunto Oy Sato-Talma Sipoo 23,80 23, , ,46-106,52 Kiinteistö Oy Sipoon Pellavatie 3 Sipoo 50,00 50, ,35 0,00 0,00 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Porvoo 25,60 25, , , ,02 Borgå folkakademi Ab Porvoo 25,00 25, , , ,00 Kiinteistö Oy Söderkulla Tallbacka Fastighets Ab Kirkkonummi 33,51 33, , ,70-361,02 Yhteensä , , ,41 80

16 Liite 12 Saamisten erittely Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 1 692, ,43 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset , ,70 Saamiset yhteensä , ,13 Liite 13 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Kelan korvaus työterveydenhuollosta , ,93 Muut tulojäämät , ,26 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä , ,19 Liite 14 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Jälleenhankintahinta , ,96 Kirjanpitoarvo , ,38 Erotus , ,58 Liite 15 Oman pääoman erittely Peruspääoma 1.1. Lisäykset , ,66 Peruspääoma , ,66 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,59 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,59 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,41 Oma pääoma yhteensä , ,66 81

17 Liite 16 Pitkäaikaiset velat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,09 Muut velat , ,27 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,36 Liite 17 Pakolliset varaukset Ympäristövastuut , ,00 Muut pakolliset varaukset yhteensä , ,00 Liite 18 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Vapaa-ehtoiset varaukset - Investointivaraus Söderkullan vlk 7-9 koulun rakentamiseen , ,00 - Investointivaraus Söderkullan vlk 7-9 koulun rakentamiseen , ,00 - Investointivaraus maanhankintaan , ,00 - Investointivaraus maanhankintaan , ,00 - Investointivaraus Nikkilän terveysaseman laajentamiseen ,00 Yhteensä , ,00 Liite 19 Vieras pääoma Lyhytaikainen Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Ostovelat , ,05 Vieras pääoma yhteensä , ,05 82

18 Liite 20 Muiden velkojen erittely Muut velat Liittymismaksut , ,05 Muut velat , ,22 Muut velat yhteensä , ,27 Liite 21 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot , ,68 Menojäämät , ,91 Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,36 Korkojaksotukset , ,72 Muut menojäämät , ,83 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , ,59 Liite 22 Huollettavien varat Huollettavien varat , ,24 Liite 23 Elatustuen takautumissaatavat Kunnan takautumissaatava , ,19 Lisäykset tilikauden aikana , ,33 Vähennykset tilikauden aikana 593, ,77 Perinnästä poistettu , ,80 Kunnan takautumissaatava , ,95 Kirjattu rahoitusomaisuuden muihin saamisiin 83

19 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liite 24 Leasingvastuiden yhteismäärä Leasingvastuiden yhteismäärä Liite , ,04 Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,90 Myöhemmin maksettavat , ,14 Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastuehdon mukaisi vastuita Liite 25 Kunnan antamat vastuusitoumukset Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkuperäinen pääoma , ,96 Jäljellä oleva pääoma , ,46 Takaukset muiden puolesta *) Alkuperäinen pääoma , ,92 Jäljellä oleva pääoma , ,73 *) Tähän sisältyvät myös kunnan antamat täytetakaukset asuntolainoista, joista lainasitoumukset on tehty Liite 26 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista , ,77 Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta , ,26 84

20 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Liite 27 Henkilöstön lukumäärä Yleishallinto Sosiaali-ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Tekniikka- ja ympäristösektori Yhteensä Liite 28 Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,64 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellsiin hyödykkeisiin , ,03 Henkilöstökulut yhteensä , ,67 85

21 MUUN TASEYKSIKÖN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Liite 29 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma EUROA Liikevaihto Myyntituotot , ,09 Maksutuotot , ,09 Muut palvelumaksut , ,19 Vuokratuotot 6 529, ,40 Muut tuotot , ,07 Liiketoiminnan muut tuotot , ,75 Muut tuet ja avustukset 31,57 646,61 Tuet ja avustukset 31,57 646,61 Materiaalit ja palvelut , ,52 Ostot tilikauden aikana , ,99 Palvelujen ostot , ,53 Henkilöstökulut , ,78 Palkat ja palkkiot , ,90 Henkilösivukulut , ,88 Eläkekulut , ,72 Muut henkilösivukulut , ,16 Poistot ja arvonalentumiset , ,75 Suunnitelmanmukaiset poistot , ,75 Liiketoiminnan muut kulut , ,00 Liikeylijäämä/-alijäämä , ,60 Rahoitustuotot ja -kulut , ,82 Korkotuotot 5 060, ,57 Korkokulut , ,06 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut -195,19-34,33 Yli-/(ali)jäämä ennen satunnaiset erät , ,42 Yli-/(ali)jäämä ennen varauksia , ,42 Tilikauden Yli-/alijäämä , ,42 86

22 Liite 30 Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma TULORAHOITUS Liikeylijäämä , ,60 Poistot ja arvonalentumiset , ,75 Rahoitustuotot ja -kulut , ,82 INESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,00 Tulorahoitus ja investoinnit, netto , ,67 RAHOITUSTOIMINTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaik. lainojen vähennys , ,99 Lyhytaikaisten lainojen muutos -6, ,44 Oman pääoman muutokset 0, ,00 Liittymismaksujen muutos ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Myyntisaamisten lisäys , ,75 Ostovelkojen lisäys , ,64 Rahoitustoiminta netto , ,96 Vaikutus kunnan kassavaroihin , ,71 Toimintatuotot , ,84 Toimintakulut , ,30 Toimintatuotot/Toimintakulut, % -155,10-150,98 T-menomuutos-% 8,69-6,91 Vuosikate / poistot, % -39,02-34,36 Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,00 Liittymismaksut , ,05 Investoinnit netto , ,95 87

23 Liite 31 Vesihuoltolaitoksen tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,95 Aineettomat hyödykkeet , ,68 Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot , ,68 Aineelliset hyödykkeet , ,22 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,50 Koneet ja kalusto , ,72 Sijoitukset , ,05 Osakkeet ja osuudet , ,05 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,67 Vaihto-omaisuus Saamiset , ,67 Lyhytaikaiset saamiset , ,67 Myyntisaamiset , ,82 Muut saamiset , ,85 Siirtosaamiset 8 196,28 Rahat ja pankkisaamiset , ,48 Yhdystili , ,48 YHTEENSÄ , ,14 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,18 Peruspääoma , ,83 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,77 Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 VIERAS PÄÄOMA , ,96 Pitkäaikainen , ,33 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,06 Muut Siirtovelat , ,27 Lyhytaikainen , ,63 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 Saadut ennakot 0,00 154,96 Ostovelat , ,13 Liittymismaksut ja muut velat 5 331, ,28 Siirtovelat , ,26 YHTEENSÄ , ,14 88

24 KUNNAN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Liite 32 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitaseeseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt paitsi Oy Acerplata Ab, jolla ei ollut toimintaa vuoden aikana, sekä kaikki kuntayhtymät jossa kunta on jäsenenä. Keskinäisen omistuksen eliminointi Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty nimellis- eli pariarvomenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty Suunnitelmapoistojen oikaisu Kiinteistötytäryhteisöjen ja säätiöiden aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu oman pääoman erää Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) vastaan. 89

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT. 8) Toimintatuotot tehtäväalueittain

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT. 8) Toimintatuotot tehtäväalueittain TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 8) Toimintatuotot tehtäväalueittain Yleishallinto 5 451 698,14 4 564 709,63 2 886 378,56 2 663 432,56 Sosiaali- ja terveystoimi 353 482 123,13 337 928 133,23 70 163

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2015

Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA Kh 9.2.2015 28 LIITE 14 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2013

Tositteiden hyväksyjät v 2013 YPÄJÄN KUNTA Kh 5.2.2013 13 LIITE 4 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2013 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot