Luonnos Alusten paloturvallisuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnos 18.10.2012 Alusten paloturvallisuus"

Transkriptio

1 1 (60) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [ ] Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 21 :n 3 momentti, 22 :n 2 momentti, 23 :n 1 momentti ja 83 Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan Merenkulkuhallituksen määräykset palonsammutuslaitteista ja -varusteista aluksessa ( , Dnro 3780/71/101) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen, Merenkulkuhallituksen päätös eräiden alusten paloturvallisuudesta ( , Dnro 1305/73/301) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä Palontorjuntakaaviot ( Dnro 2976/84/3052). Luonnos Alusten paloturvallisuus SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ Määräyksen tarkoitus Määräyksen pääperiaatteet Määritelmät Määräyksen soveltaminen Muiden säännösten tai määräysten soveltamisalaan kuuluvat alukset Hyväksytyt tuotteet ja vastaavuudet PALOTURVALLISUUSVAATIMUKSET Soveltaminen Palopumput, paloputkisto, palopostit, letkut ja suihkuputket Palopumppujen ja paloputkiston järjestelyt sekä veden saatavuus Palopumppujen teho Paloputkiston halkaisija ja paine Palopostien lukumäärä ja sijainti Putket ja palopostit Paloletkut Suihkuputket Kiinteät palonsammutusjärjestelmät Kiinteät kaasupalonsammutusjärjestelmät Yleistä Hiilidioksidijärjestelmät Muut kiinteät kaasusammutusjärjestelmät Koneistotilojen kiinteät raskasvaahtopalonsammutusjärjestelmät Koneistotilojen kiinteät kevytvaahtopalonsammutusjärjestelmät Koneistotilojen kiinteät hajasuihkupalonsammutusjärjestelmät Automaattiset sprinkleri-, palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät Palonsammuttimet Koneistotilojen palonsammutusjärjestelyt Koneistotilojen erityisjärjestelyt Kiinteät palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät Kiinteän palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmän hyväksyntä Yleistä Asennusvaatimukset Liikenteen turvallisuusvirasto PL 320, Helsinki puh , faksi Y-tunnus / r

2 2 (60) Mitoitusvaatimukset Palomiehen varusteet Erinäisiä määräyksiä Palontorjuntakaaviot, -ohjeet ja paloharjoitukset Palontorjuntakaaviot Käyttö- ja huolto-ohjeet Paloharjoitukset Palonsammutuslaitteiden käyttövalmius PALOTURVALLISUUSTOIMENPITEET KOTIMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA- ALUKSILLE Soveltaminen Rakenne Uudet alukset Pystysuuntaiset päävyöhykkeet ja vaakasuuntaiset vyöhykkeet Laipiot ja kannet pystysuuntaisen päävyöhykkeen sisällä Uudet alukset, joiden matkustajamäärä on suurempi kuin Uudet alukset, joiden matkustajamäärä on enintään Olemassa olevat alukset Laipioiden ja kansien palonkestävyys aluksissa, joiden matkustajamäärä on suurempi kuin Poistumistiet Poistumistiet asuntotiloista, valvonta-asemilta ja työskentelytiloista Poistumisteiden leveys Poistumistiet lastitiloista ja koneistotiloista Läpiviennit ja aukot A- ja B-luokkien rajapinnoissa Portaikkojen ja hissien suojaaminen asunto- ja työskentelytiloissa Ilmanvaihtojärjestelmät Uudet alukset Olemassa olevat alukset Palavien aineiden käyttörajoitus Uudet alukset, joiden matkustajamäärä on suurempi kuin Uudet ja olemassa olevat alukset, joiden matkustajamäärä on suurempi kuin Sisustusmateriaalien palosuojaus Rakenteiden yksityiskohtia Kiinteät palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät ja automaattiset sprinkleri-, palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät Ajoittain miehittämättömät koneistotilat aluksissa, joiden pituus on vähintään 15 metriä Asunto- ja työskentelytilat sekä valvonta-asemat aluksissa, joiden pituus on vähintään 24 metriä Alukset, joiden pituus on alle 24 metriä Erityistilojen suojaaminen Sekä laipiokannen yläpuolella että alapuolella oleviin erityistiloihin sovellettavat vaatimukset Yleistä Rakenteellinen suojelu Kiinteä palonsammutusjärjestelmä Kiertovartiointi ja palon havaitseminen Kannettavat palonsammutuslaitteet Ilmanvaihtojärjestelmä Ainoastaan laipiokannen yläpuolella oleviin erityistiloihin sovellettavat lisämääräykset... 44

3 3 (60) Valumisaukot Varotoimenpiteet palavien höyryjen syttymisen estämiseksi Ainoastaan laipiokannen alapuolella oleviin erityistiloihin sovellettavat lisämääräykset Sammutusveden pumppaus ja tyhjennyslaitteet Varotoimenpiteet palavien höyryjen syttymisen estämiseksi Ei-suljettavat aukot Vartiointi ja kuulutusjärjestelmät Vaarallisten aineiden kuljettaminen Palontorjuntakaaviot, -ohjeet ja paloharjoitukset PALOTURVALLISUUSTOIMENPITEET EI-TERÄKSISILLE KOTIMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA-ALUKSILLE PALOTURVALLISUUSTOIMENPITEET LOSSEILLE Rakenne Palopumput, palopostit, letkut ja suihkuputket Paloilmoitusjärjestelmä Palonsammutusjärjestelyt Koneistotilojen erityisjärjestelyt Kaiutinlaitos Paloturvallisuusvarusteiden käyttövalmius PALOTURVALLISUUSTOIMENPITEET KANSAINVÄLISEN LIIKENTEEN LASTIALUKSILLE, JOIDEN BRUTTOVETOISUUS ON ALLE 500 JA KOTIMAANLIIKENTEEN LASTIALUKSILLE Rakenne Uudet alukset, joiden bruttovetoisuus on vähintään Uudet alukset, joiden bruttovetoisuus on alle 50 ja olemassa olevat alukset Laipioiden ja kansien palonkestävyys Uudet alukset, joiden bruttovetoisuus on vähintään Poistumistiet Läpiviennit ja aukot A- ja B-luokkien rajapinnoissa Uudet alukset, joiden bruttovetoisuus on vähintään Uudet alukset, joiden bruttovetoisuus on alle 50 ja olemassa olevat alukset Portaikkojen ja hissien suojaaminen asunto- ja työskentelytiloissa Uudet alukset, joiden bruttovetoisuus on vähintään Uudet alukset, joiden bruttovetoisuus on alle 50 ja olemassa olevat alukset Ilmanvaihtojärjestelmät Uudet alukset, joiden bruttovetoisuus on vähintään 50, ja olemassa olevat alukset, joiden bruttovetoisuus on vähintään Uudet alukset ja olemassa olevat alukset Palavien aineiden käyttörajoitus Uudet alukset, joiden bruttovetoisuus on vähintään Rakenteiden yksityiskohtia Uudet alukset, joiden bruttovetoisuus on vähintään Järjestelyt kaasuuntuvien polttoaineiden käytöstä Palonsuojelujärjestelyt lastitiloissa Erityisvaatimukset vaarallisia aineita kuljettaville aluksille Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmä Palontorjuntakaaviot, -ohjeet ja paloharjoitukset PALOTURVALLISUUSVAATIMUKSET SÄILIÖALUKSILLE PALOTURVALLISUUSVAATIMUKSET HINAAJILLE, PROOMUILLE, PUSKIJOILLE, PUSKUPROOMUYHDISTELMILLE JA RUOPPAAJILLE Rakenne Varusteet... 58

4 4 (60) 8.3 Yhdistelmä PALOTURVALLISUUSVAATIMUKSET EI-TERÄKSISILLE LASTIALUKSILLE PALOTURVALLISUUSVAATIMUKSET KALASTUSALUKSILLE, JOIDEN PITUUS ON ALLE 24 METRIÄ, JA OLEMASSA OLEVILLE LIIKENNEALUEELLA I LIIKENNÖIVILLE KALASTUSALUKSILLE Poistumistiet Tilojen paloeristys Kiinteä sammutusjärjestelmä Palovaroittimet Palopumppu ja palopostit Käsisammuttimet Tuuletuksen ja polttoaineensyötön sulkeminen Nestekaasulaitteet Palontorjuntavalmius Kalastusalusdirektiivin mukaiset uudet kalastusalukset, joiden pituus on vähintään 24 metriä liikennealueella I VOIMAANTULO... 60

5 5 (60) 1 YLEISTÄ 1.1 Määräyksen tarkoitus Tällä määräyksellä Liikenteen turvallisuusvirasto antaa aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 21 :n 3 momentin, 22 :n 2 momentin, 23 :n 1 momentin ja 83 :n nojalla alusten paloturvallisuutta koskevat tarkemmat tekniset määräykset tämän määräyksen soveltamisalaan kuuluville aluksille aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 5 :ssä säädettyjen yleisten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi ja alusturvallisuuden kannalta riittävän tason varmistamiseksi. 1.2 Määräyksen pääperiaatteet 1. Tämän määräyksen paloturvallisuustavoitteet ovat seuraavat: 1.1 tulipalojen ja räjähdysten estäminen; 1.2 tulipaloista aiheutuvan hengenvaaran vähentäminen; 1.3 tulipaloista alukselle, sen lastille ja ympäristölle aiheutuvan vauriovaaran vähentäminen; 1.4 tulipalojen ja räjähdysten rajoittaminen, hallinta ja tukahduttaminen siihen osastoon, jossa ne saavat alkunsa; 1.5 riittävien ja helppopääsyisten poistumisteiden tarjoaminen matkustajille ja miehistölle. 2. Edellä mainittujen paloturvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi tämän määräyksen perustana ovat seuraavat pääperiaatteet, jotka on sisällytetty määräykseen tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen huomioon alustyyppi ja kyseessä oleva palovaara: 2.1 matkustaja-aluksen, jonka asunto- ja palvelutilojen keskipituus on yli 40 metriä, jakaminen pystysuuntaisiin päävyöhykkeisiin kuumuutta kestävillä ja rakenteellisilla rajapinnoilla; 2.2 asuntotilojen erottaminen aluksen muista osista kuumuutta kestävillä ja rakenteellisilla rajapinnoilla; 2.3 palavien aineiden rajoitettu käyttö; 2.4 palon havaitseminen sen alkamisvyöhykkeessä; 2.5 palon rajoittaminen sen alkamistilaan ja sen sammuttaminen siellä; 2.6 poistumisteiden ja palontorjuntareittien suojaaminen; 2.7 palonsammutuslaitteiden välitön käyttövalmius; 2.8 lastista kehittyvän tulenaran höyryn aiheuttaman syttymisvaaran pitäminen mahdollisimman vähäisenä. 1.3 Määritelmät Sen lisäksi, mitä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) määritelmiä koskevassa 2 :ssä säädetään, näissä määräyksissä tarkoitetaan:

6 6 (60) 1) SOLAS-yleissopimuksella ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (SopS 11/1981) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; 2) IMO:lla Kansainvälistä merenkulkujärjestöä (International Maritime Organization); 3) non-solas-direktiivillä matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annettua neuvoston direktiiviä 2009/45/EY; 4) suurnopeusalussäännöstöllä suurnopeusalusten kansainvälistä turvallisuussäännöstöä, joka sisältyy IMO:n päätöslauselmaan MSC.36(63) (1994 HSC-säännöstö), sekä päätöslauselmaan MSC.97(73) (2000 HSC-säännöstö) sekä niihin myöhemmin tehtyjä muutoksia; 5) palokoesäännöstöllä kansainvälistä palokoemenetelmiä koskevaa säännöstöä, jonka IMO on hyväksynyt päätöslauselmalla MSC.307(88) (2010 FTP-säännöstö), siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; 6) paloturvallisuusjärjestelmäsäännöstöllä kansainvälistä paloturvallisuusjärjestelmiä koskevaa säännöstöä, jonka IMO on hyväksynyt päätöslauselmalla MSC.98(73) (FSSsäännöstö), siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; 7) kalastusalusdirektiivillä yhdenmukaistetun turvallisuusjärjestelmän luomisesta kalastusaluksille, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän, annettua neuvoston direktiiviä 97/70/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 99/19/EY ja 2002/35/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/84/EY ja asetuksella (EY) N:o 219/2009; 8) matkustaja-aluksella kauppamerenkulkuun käytettävää alusta, joka kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa; matkustajalla tarkoitetaan jokaista muuta henkilöä kuin aluksen päällikköä ja laivaväkeen kuuluvaa tai muuta missä ominaisuudessa tahansa alukseen toimeen otettua tai siinä aluksen lukuun työskentelevää henkilöä taikka alle vuoden ikäistä lasta; 9) ro-ro-matkustaja-aluksella alusta, joka kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa ja jossa on ro-ro-lastitiloja tai erityistiloja, siten kuin ne määritellään non-solas-direktiivin liitteessä I olevassa II-2/A/2 säännössä; 10) suurnopeusaluksella SOLAS-yleissopimuksen liitteen X luvun 1 säännössä määriteltyä suurnopeusalusta; 11) lastialuksella alusta, joka ei ole matkustaja-alus; 12) säiliöaluksella lastialusta, jonka lastitilat on rakennettu tai ne soveltuvat pääasiassa nestemäisen lastin kuljettamiseen irtolastina; 13) proomulla alusta, jolla ei ole omaa kuljetuskoneistoa; proomulla tarkoitetaan myös asumiskäyttöön tai ravintolakäyttöön tarkoitettua alusta, joka ei ole konealus. Ruoppaajat, joilla ei ole omaa kuljetuskoneistoa, rinnastetaan proomuihin; 14) lautta-aluksella vapaasti ohjailtavaa ajoneuvokannellista vesikulkuneuvoa, joka välittää yleisen tien liikenteen vesistön yli. Yli 12 matkustajaa kuljettava lautta-alus on matkustaja-alus; 15) lossilla köyden tai vaijerin varassa ja ohjaamana liikkuvaa ajoneuvokannellista vesikulkuneuvoa, joka välittää yleisen tien liikenteen vesistön yli; 16) uudella aluksella alusta, joka on rakennettu 1 päivänä tammikuuta 2013 tai sen jälkeen; 17) aluksella, joka on rakennettu alusta, jonka köli on laskettu tai joka on ollut vastaavassa rakennusvaiheessa; 18) vastaavalla rakennusvaiheella vaihetta, jolloin: a) määrätyksi alukseksi tunnistettava rakentaminen alkaa; ja b) kyseisen aluksen kokoaminen on aloitettu, ja se käsittää vähintään 50 tonnia tai yhden prosentin kaikkien rakennusaineiden arvioidusta kokonaismäärästä, pienemmän luvun mukaisesti; 19) olemassa olevalla aluksella alusta, joka ei ole uusi alus;

7 7 (60) 20) kaikilla aluksilla uusia aluksia ja olemassa olevia aluksia; 21) aluksen pituudella 96 % kokonaispituudesta vesiviivalla, joka on 85 % korkeudella pienimmästä mallisivukorkeudesta mitattuna kölin yläreunasta, tai pituutta keulan etureunasta peräsintukin keskipisteeseen samalla vesiviivalla, jos tämä mitta on suurempi; aluksissa, joiden köli on suunniteltu kaltevaksi, tämä pituus mitataan vesiviivalla, joka on suunnitellun vesiviivan suuntainen; alle 12 metriä pitkän aluksen pituus on kuitenkin sen suurin pituus; 22) kalastusalusten luokilla luokkia I, II ja III siten, että luokkaan I kuuluvat alukset, joiden pituus on alle 15 metriä, luokkaan II alukset, joiden pituus on vähintään 15 metriä mutta alle 24 metriä ja luokkaan III alukset, joiden pituus on vähintään 24 metriä; 23) kansainvälisellä liikenteellä liikennettä ulkomaan satamien tai Suomen ja ulkomaan satamien välillä; 24) kotimaanliikenteellä liikennettä kotimaan satamien välillä; kotimaanliikenteeseen rinnastetaan liikenne Saimaan kanavan ja siihen välittömästi liittyvien Venäjän vesialueiden kautta Viipuriin sekä liikenne Vihrevojn ja Viipurin välillä; kotimaanliikenne jaetaan kolmeen liikennealueeseen seuraavasti: a) liikennealue I käsittää joet, kanavat, satamat, järvet sekä sellaiset sisäsaaristoalueet, jotka eivät ole välittömästi alttiina aavalta mereltä tulevalle merenkäynnille, samoin kuin lyhyet suojaamattomat väyläosuudet sisäsaaristossa; b) liikennealue II käsittää ulkosaariston ja sellaiset saaristoalueet, jotka ovat välittömästi alttiina aavalta mereltä tulevalle merenkäynnille; c) liikennealue III käsittää avomerialueet kotimaanliikenteessä; 25) bruttovetoisuudella aluksen mittakirjassa ilmoitettua bruttovetoisuutta, joka on määritetty käyttäen aluksenmittausyleissopimuksen liitteessä I olevaa kaavaa; puskijan ja proomun muodostaman kiinteän yhdistelmän bruttovetoisuus on näiden yhteenlaskettu bruttovetoisuus; 26) huomattavalla muutoksella muutos- tai korjaustöitä, jotka olennaisesti muuttavat aluksen tai sen asuntotilojen mittoja tai jotka olennaisesti muuttavat aluksen käyttöikää, sekä näihin liittyvää varustelua; 27) palamattomalla aineella ainetta, joka ei pala eikä kehitä arviolta 750 C lämpötilaan kuumennettuna palavia höyryjä itsesyttymiseen tarvittavaa määrää, mikä on määritettävä palokoesäännöstön mukaisesti. Kaikki muut ovat palavia aineita; 28) vaikeasti syttyvällä aineella (SL1) ainetta, joka on määritelty sisäasiainministeriön pelastusosaston ohjeessa sisusteiden paloturvallisuudesta (A:56, Dnro 4/011/98 muutoksineen) vaikeasti syttyväksi aineeksi; 29) A-luokan rajapinnoilla laipioiden ja kansien muodostamia rajapintoja, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset: ne on rakennettava teräksestä tai muusta samanarvoisesta aineesta; ne on jäykistettävä tarkoituksenmukaisella tavalla; ja - ne on eristettävä hyväksytyillä palamattomilla aineilla siten, että ne kykenevät estämään savun ja liekin läpipääsyn tunnin pituisen normaalin polttokokeen loppuun saakka. Liikenteen turvallisuusvirasto voi vaatia prototyyppilaipion tai -kannen koestamista sen varmistamiseksi, että se täyttää tiiviys- ja lämpötilannousuvaatimukset palokoesäännöstön mukaisesti; 30) B-luokan rajapinnoilla laipioiden, kansien, välikattojen tai vuorauksien muodostamia rajapintoja, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset: ne on rakennettava siten, että ne kykenevät estämään liekin läpipääsyn normaalin polttokokeen ensimmäisen puolen tunnin loppuun saakka; ja ne on rakennettava hyväksytyistä palamattomista aineista, ja kaikkien B-luokan rajapintojen rakenteessa ja asennuksessa käytettävien aineiden on oltava pa-

8 8 (60) lamattomia, mutta korkeintaan 2 mm paksuiset palavat pinnoitteet ovat kuitenkin sallittuja. Liikenteen turvallisuusvirasto voi vaatia prototyyppirajapinnan koestamista sen varmistamiseksi, että se täyttää tiiviys- ja lämpötilannousuvaatimukset palokoesäännöstön mukaisesti; 31) C-luokan rajapinnoilla hyväksytyistä palamattomista aineista rakennettuja rajapintoja. Niiden ei tarvitse täyttää savun ja liekin läpipääsyä koskevia vaatimuksia eikä lämpötilannousuun liittyviä rajoituksia. Korkeintaan 2 mm paksuiset palavat pinnoitteet ovat sallittuja; 32) samanarvoisella aineella käytettäessä ilmaisua teräs tai muu samanarvoinen aine palamatonta ainetta, jolla on sellaisenaan tai käytettävän eristyksen ansiosta samanarvoiset rakenne- ja tiiviysominaisuudet kuin teräksellä normaalissa polttokokeessa altistuksen lopussa (esimerkiksi alumiiniseos sopivasti eristettynä); 33) pystysuuntaisilla päävyöhykkeillä osastoja, joihin aluksen runko, ylärakenteet ja kansirakennukset on jaettu A-luokan rajapinnoilla, ja joiden keskimääräinen pituus ja leveys eivät millään kannella yleensä ylitä 40 metriä; 34) asuntotiloilla kokoontumistiloja, käytäviä, saniteettitiloja, hyttejä, toimistoja, sairaaloita, elokuvateattereita, peli- ja harrastetiloja, partureita ja kampaamoja, apukeittiöitä, joissa ei ole keittolaitteita, sekä muita vastaavia tiloja; 35) kokoontumistiloilla asuntotilojen osia, joita käytetään halleina, ruokailutiloina ja salonkeina, sekä muita vastaavia pysyvästi rajattuja tiloja; 36) työskentelytiloilla keittiöitä ja apukeittiöitä, joissa on keittolaitteita, säilytyslokeroja, postin ja arvoesineiden säilytystiloja, varastohuoneita, muita kuin koneistotiloihin kuuluvia työpajoja, sekä muita vastaavia tiloja ja niihin johtavia kuiluja; 37) suuren palovaaran asunto- ja työskentelytiloilla keittiöitä ja apukeittiöitä, joissa on keittolaitteita, varastoja, joiden pinta-ala on yli 4 m², ja joissa säilytetään palavia nesteitä, muita kuin koneistotiloihin kuuluvia työpajoja, sekä muita vastaavia tiloja; 38) lastitiloilla kaikkia lastia varten tarkoitettuja tiloja (lastiöljytankit mukaan lukien) ja niihin johtavia kuiluja; 39) ro-ro-lastitiloilla tiloja, joita ei yleensä ole osastoitu millään tavalla, ja joiden pituus on huomattava, tai jotka ulottuvat koko aluksen pituudelle, ja joihin tavarat (pakattuina tai irtolastina, rautatie- tai maantiekulkuneuvoissa [maantiesäiliöajoneuvot ja rautatiesäiliövaunut mukaan lukien], perävaunuissa, konteissa, kuormalavoilla, kuljetussäiliöissä ja vastaavanlaisissa ahtausyksiköissä tai muissa astioissa) voidaan lastata, ja joista ne voidaan purkaa yleensä vaakasuorassa suunnassa; 40) avoimilla ro-ro-lastitiloilla joko molemmista päistä tai ainoastaan toisesta päästä avoimia ro-ro-lastitiloja, joissa on niiden koko pituudella riittävä luonnollinen ilmanvaihto laidoituksessa tai yläpuolisessa kannessa olevien ei-suljettavien aukkojen kautta; 41) suljetuilla ro-ro-lastitiloilla ro-ro-lastitiloja, jotka eivät ole avoimia ro-ro-lastitiloja eivätkä sääkansia; 42) sääkannella kantta, joka on yläpuolelta ja vähintään kahdelta sivulta täysin säälle altis tila; 43) erityistiloilla laipiokannen ylä- tai alapuolella olevia suljettuja tiloja, jotka on tarkoitettu sellaisten ajoneuvojen kuljettamiseen, joiden polttoainesäiliöissä on polttoainetta niiden omaa kulutusta varten, sekä joihin ja joista tällaiset ajoneuvot voidaan ajaa, ja joihin matkustajat pääsevät; 44) A-kategorian koneistotiloilla sellaisia tiloja ja niihin johtavia kuiluja, joissa on: polttomoottorikoneisto, jota käytetään pääkuljetuskoneistona; polttomoottorikoneisto, jota käytetään muuna kuin pääkuljetuskoneistona, kun sellaisen koneiston kokonaisteho on vähintään 375 kw; tai öljylämmitteinen kattila tai polttoöljynsyöttölaite;

9 9 (60) 45) koneistotiloilla kaikkia A-kategorian koneistotiloja ja kaikkia muita tiloja, joissa on kuljetuskoneisto, kattiloita, polttoöljyn käsittelylaitteita, höyrykoneita ja polttomoottoreita, generaattoreita ja suurempia sähkölaitteistoja, öljyntäyttöasemia, jäähdytys-, tuuletusja ilmastointikoneistoja, aluksen vakavoittamiseen käytettäviä koneistoja, sekä vastaavanlaisia tiloja ja niihin johtavia kuiluja; 46) polttoöljynsyöttölaitteella laitetta, jota käytetään polttoöljyn syöttämisessä öljylämmitteiseen kattilaan, tai laitetta, jota käytetään kuumennetun öljyn syöttämisessä polttomoottoriin, ja siihen kuuluvia kaikkia öljypumppuja, öljysuodattimia ja öljykuumentimia, joissa öljyä käsitellään suuremmalla paineella kuin 0,18 N/mm² (1,8 bar); 47) valvonta-asemilla tiloja, joihin on sijoitettu aluksen radio tai tärkeimmät merenkulkulaitteet tai hätävoimanlähde, tai joihin on keskitetty palonseuranta- tai palontorjuntalaitteistoja, palo- tai vesitiiviiden ovien valvontatoimintoja tai hälytyksenanto- tai kuulutuslaitteita; 48) keskusvalvonta-asemilla valvonta-asemia, joihin on keskitetty seuraavat valvonta- ja osoitintoiminnot: palonhavaitsemiseen ja palohälytykseen liittyvät kiinteät järjestelmät; automaattiset sprinkleri-, palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät; palo-ovien näyttötaulu; palo-ovien sulkeminen; vesitiiviiden ovien näyttötaulu; vesitiiviiden ovien sulkeminen; ilmanvaihtotuulettimet; yleis-/palohälytys; viestintäjärjestelmät, mukaan lukien puhelimet; ja kuulutusjärjestelmän mikrofoni; 49) jatkuvasti miehitetyllä valvonta-asemalla valvonta-asemaa, jossa laivaväen vastuullinen jäsen päivystää jatkuvasti; 50) normaalilla polttokokeella koetta, jossa laipioita tai kansia vastaavat koekappaleet tutkitaan koeuunissa, jonka lämpötila noudattaa normaalia aika-lämpötilakäyrää. Koekappaleen tulen puoleisen pinnan on oltava vähintään 4,65 m² ja korkeuden (tai kannen pituuden) 2,44 metriä, ja sen on vastattava mahdollisimman hyvin tarkoitettua rakennetta. Jos rakenteeseen kuuluu liitoksia, polttokokeessa on oltava vähintään yksi liitos. Normaali aika-lämpötilakäyrä määritellään käyränä, joka kulkee jatkuvana seuraavien uunin sisälämpötilapisteiden kautta: uunin alkusisälämpötila 20 C 5 minuutin kuluttua 576 C 10 minuutin kuluttua 679 C 15 minuutin kuluttua 738 C 30 minuutin kuluttua 841 C 60 minuutin kuluttua 945 C; 51) jatkuvilla B-luokan välikatoilla tai vuorauksilla sellaisia B-luokan välikattoja tai vuorauksia, jotka päättyvät ainoastaan A- tai B-luokan rajapintaan; 52) huonolla palonlevittämiskyvyllä sitä, että pinta, jolla on tällainen ominaisuus, rajoittaa riittävästi palon leviämistä IMO:n palokoesäännöstön mukaisesti tehdyssä polttokokeessa laipioiden, välikattojen ja kannen pinnoitteiden osalta. 1.4 Määräyksen soveltaminen 1. Tätä määräystä sovelletaan:

10 10 (60) 1) non-solas-direktiivin soveltamisalaan kuuluviin kotimaan matkoilla liikennöiviin A-, B-. C- ja D-luokan matkustaja-aluksiin, joiden pituus on alle 24 metriä ja jotka on rakennettu ennen 1 päivää heinäkuuta 1998; 2) ei-teräksisiin kotimaanliikenteen matkustaja-aluksiin; 3) kotimaanliikenteen liikennealueen I matkustaja-aluksiin; 4) kansainvälisen liikenteen lastialuksiin, joiden bruttovetoisuus on alle 500; 5) kotimaanliikenteen lastialuksiin; 6) hinaajiin; 7) proomuihin; 8) puskuproomuyhdistelmiin; 9) ruoppaajiin; 10) lautta-aluksiin; 11) losseihin; 12) kalastusaluksiin, jotka eivät kuulu kalastusalusdirektiivin (97/70/EY) soveltamisalaan. 3. Tätä määräystä sovelletaan uusiin ja olemassa oleviin aluksiin, ellei jäljempänä toisin määrätä. 4. Korjausten, muutosten ja niihin liittyvän varustamisen yhteydessä kaikkien aluksissa käyttöön otettavien materiaalien on täytettävä siinä määrin kuin Liikenteen turvallisuusvirasto katsoo kohtuulliseksi ja mahdolliseksi vaatimukset, jotka koskevat tällaisia materiaaleja sellaisissa aluksissa, jotka on rakennettu korjausten, muutosten ja niihin liittyvän varustamisen alkaessa. 4. Kun olemassa oleva alus muutetaan säiliöalukseksi, säiliöaluksen katsotaan olevan rakennettu sinä päivänä, kun muutostyö alkaa. Kun olemassa oleva lastialus muutetaan matkustaja-alukseksi, matkustaja-aluksen katsotaan olevan rakennettu sinä päivänä, kun muutostyö alkaa. 5. Kun olemassa olevaan alukseen tehdään huomattava muutos, sovelletaan siinä määrin kuin Liikenteen turvallisuusvirasto katsoo kohtuulliseksi ja mahdolliseksi vaatimuksia, jotka koskevat sellaisia uusia aluksia, jotka on rakennettu muutostyön alkaessa. Huomattavalla korjaus-, muutos- ja muuntamistyöllä tarkoitetaan esimerkiksi: - muutosta, joka vaikuttaa merkittävästi aluksen mittoihin, (esimerkki: pidentäminen uudella keskiosalla); - muutosta, joka vaikuttaa merkittävästi aluksen matkustajakapasiteettiin, (esimerkki: ajoneuvokannen muuntaminen matkustajien asuntotiloiksi); - muutosta, joka merkittävästi lisää aluksen käyttöikää. 1.5 Muiden säännösten tai määräysten soveltamisalaan kuuluvat alukset 1. SOLAS-yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien alusten tulee täyttää SOLASyleissopimuksessa niille asetetut paloturvallisuutta koskevat vaatimukset. 2. Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaanliikenteen matkustaja-alusten ja kotimaanliikenteen suurnopeusmatkustaja-alusten paloturvallisuutta koskevista vaatimuksista määrätään Liikenteen turvallisuusviraston antamissa voimassa olevissa non-solasdirektiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuutta koskevissa määräyksissä. Ennen 1 päivää heinäkuuta 1998 rakennettujen C-

11 11 (60) ja D-luokan matkustaja-alusten, joiden pituus on vähintään 24 metriä, tulee täyttää non- SOLAS-direktiivissä niille asetetut paloturvallisuutta koskevat vaatimukset. 3. Erikoisalusten tulee täyttää erikoisalussäännöstössä (IMO:n päätöslauselmat A.534(13) ja MSC.266(84)) niille asetetut paloturvallisuutta koskevat vaatimukset Liikenteen turvallisuusviraston antamien voimassa olevien erikoisalusten turvallisuutta koskevien määräysten mukaisesti. 4. Kalastusalusdirektiivin (97/70/EY) soveltamisalaan kuuluvien kalastusalusten tulee täyttää kalastusalusdirektiivissä ja siihen myöhemmin tehdyissä muutoksissa niille asetetut paloturvallisuutta koskevat vaatimukset. 5. Suurnopeusalusten, jotka eivät kuulu non-solas-direktiivin soveltamisalaan, paloturvallisuusvaatimuksista määrätään Liikenteen turvallisuusviraston antamissa voimassa olevissa suurnopeusalusten turvallisuutta koskevissa määräyksissä. 6. Vuokraveneiden tulee täyttää Liikenteen turvallisuusviraston antamissa voimassa olevissa vuokraveneiden laitteita ja varusteita koskevissa määräyksissä niille asetetut paloturvallisuutta koskevat vaatimukset. 7. Ammattiveneiden tulee täyttää Liikenteen turvallisuusviraston antamissa voimassa olevissa ammattiveneiden turvallisuutta koskevissa määräyksissä niille asetetut paloturvallisuutta koskevat vaatimukset. 1.6 Hyväksytyt tuotteet ja vastaavuudet 1. Kun tässä määräyksessä rakenteen, varusteen tai järjestelyn vaaditaan olevan hyväksytty, sen on oltava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä. Laivavarustelain (1503/2011) mukaisesti hyväksyttyjä varusteita pidetään tämän määräyksen mukaisena. 2. Sellaisten alukseen asennettavien paloturvallisuusrakenteiden ja paloturvallisuusvarusteiden, joita tässä määräyksessä ei vaadita asennettavaksi alukseen, on täytettävä tällaisille rakenteille tai varusteille tässä määräyksessä asetetut vaatimukset, ja niiden on oltava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymiä. 3. Sovellettaessa tätä määräystä aluksiin, joiden bruttovetoisuus on alle 500, saadaan käyttää A-luokan rakenteina testattujen rakenteiden sijasta muita rakennevaihtoehtoja seuraavasti: - vähintään 4 mm teräsrakenne, joka on eristetty vähintään 75 mm paksulla palamattomalla mineraalivillalla, jonka tiheys on vähintään 100 kg/m 3, tai vastaavan turvallisuustason takaavalla materiaalilla, rinnastetaan A-60-luokan rakenteeksi. Vastaavasti 50 mm paksulla palamattomalla mineraalivillalla, jonka tiheys on vähintään 100 kg/m 3, tai vastaavan turvallisuustason takaavalla materiaalilla eristetty teräsrakenne rinnastetaan A-30-luokan rakenteeksi; - vähintään 6 mm alumiinirakenne, joka on eristetty molemmin puolin vähintään 90 mm paksulla palamattomalla mineraalivillalla, jonka tiheys on vähintään 100 kg/m 3, tai vastaavan turvallisuustason takaavalla materiaalilla, rinnastetaan A-60- ja A-30-luokan rakenteeksi.

12 12 (60) 2 PALOTURVALLISUUSVAATIMUKSET 2.1 Soveltaminen Kohdan 2 vaatimuksia sovelletaan uusiin ja olemassa oleviin matkustaja-aluksiin ja lastialuksiin, ellei jäljempänä toisin määrätä. 2.2 Palopumput, paloputkisto, palopostit, letkut ja suihkuputket Palopumppujen ja paloputkiston järjestelyt sekä veden saatavuus 1. Matkustaja-aluksissa ja lastialuksissa on oltava konekäyttöisiä palopumppuja seuraavasti: 1.1 matkustaja-aluksessa ja lastialuksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 50, on oltava vähintään yksi itsenäinen palopumppu; 1.2 palopumppu saa olla pääkoneen käyttämä matkustaja-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 100, ja joka kuljettaa enintään 100 matkustajaa, ja lastialuksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 100; 1.3 matkustaja-aluksessa ja lastialuksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500 mutta alle 1000, on oltava vähintään kaksi palopumppua, joista toinen saa olla pääkoneen käyttämä; 1.4 matkustaja-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 1000, tai joka kuljettaa yli 250 matkustajaa, ja lastialuksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 1000, tulee koneistotilan ulkopuolella olla itsenäisesti toimiva varapalopumppu voimanlähteineen ja pohjaventtiileineen, jos tulipalo jossain osastossa voi saattaa kaikki palopumput toimintakyvyttömiksi. 2. Saniteetti-, painolasti-, tyhjennys- tai yleispumput voidaan hyväksyä palopumpuiksi sillä edellytyksellä, että niitä ei käytetä öljyn pumppaamiseen. 3. Matkustaja-aluksissa, joiden pituus on vähintään 24 metriä, ja lastialuksissa, joiden bruttovetoisuus on vähintään 500, ja joissa on ajoittain miehittämätön koneistotila tai joissa ainoastaan yhden henkilön tulee vastata valvonnasta, on paloputkistosta voitava saada välittömästi vettä sopivalla paineella joko siten, että yksi palopumpuista voidaan käynnistää komentosillalta tai siten, että paloputkisto pidetään jatkuvasti paineistettuna. 4. Jokaisen palopumpun imuventtiilin yhteydessä on oltava takaiskuventtiili. 5. Aluksissa, joihin vaaditaan varapalopumppu, koneistotilan ulkopuolelle helppopääsyiseen paikkaan on asennettava erotusventtiilit erottamaan koneistotilassa oleva paloputkiston osa paloputkiston muista osista. Paloputkisto on sijoitettava siten, että erotusventtiilien ollessa suljettuina vettä voidaan ohjata koneistotilan ulkopuolella sijaitsevasta palopumpusta kaikkiin koneistotilan ulkopuolella oleviin paloposteihin. Lyhyitä osia hätäpalopumpun imuja paineputkistosta voi poikkeuksellisesti kulkea koneistotilan lävitse, jos sitä on mahdoton sijoittaa ulkopuolelle, sillä edellytyksellä, että paloputkisto eristetään palamattomalla aineella.

13 13 (60) Palopumppujen teho 1. Vaadittujen palopumppujen on kyettävä antamaan kohdassa tarkoitetulla paineella palontorjuntaa varten vesimäärä, joka on vähintään kaksi kolmasosaa siitä vesimäärästä, jonka tyhjennyspumppujen vaaditaan imevän, kun niitä käytetään aluksen tyhjentämiseen. 2. Kunkin tyhjennyspumpun tilavuusvirta saadaan kaavasta: Q = 0,00575 x d 2, jossa: Q = pumpun tilavuusvirta [m 3 /h]; d = tyhjennysputken sisähalkaisija [mm], joka saadaan kaavasta: d = 1,68 x (L x (B+D)) ½ + 25, jossa: L = aluksen pituus [m]; B = aluksen mallileveys [m]; D = aluksen sivukorkeus pääkanteen [m]. 3. Aluksessa, jossa on oltava enemmän kuin yksi palopumppu, kunkin vaaditun palopumpun tehon on oltava vähintään 80 % vaaditusta kokonaistehosta jaettuna vaadittujen palopumppujen vähimmäislukumäärällä, mutta kuitenkin vähintään 20 m³/h, ja kunkin tällaisen pumpun on kaikissa tilanteissa kyettävä antamaan vähintään vaadittavat kaksi vesisuihkua Paloputkiston halkaisija ja paine 1. Paloputkiston ja sen haaraputkien on oltava halkaisijoiltaan riittävän suuria kahden samanaikaisesti käynnissä olevan palopumpun suurimman vaaditun vesimäärän saamiseksi tehokkaasti käyttöön. 2. Vaadittujen palopumppujen syöttäessä samanaikaisesti kohdassa tarkoitettujen suihkuputkien kautta suurimman vaaditun vesimäärän minkä tahansa kahden vierekkäisen palopostin kautta, on paineen kaikissa paloposteissa säilyttävä seuraavilla vähimmäistasoilla: - uudet alukset: 0,3 N/mm²; - olemassa olevat alukset: 0,2 N/mm². Matkustaja-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 200, ja lastialuksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 500, riittää yksi vesisuihku edellä mainitulla paineella. 3. Missään palopostissa paine ei saa olla suurempi kuin paine, jolla paloletkua voidaan tehokkaasti hallita. 4. Paloputkisto on varustettava varoventtiilillä ja painemittarilla Palopostien lukumäärä ja sijainti 1. Matkustaja-aluksissa, joiden bruttovetoisuus on vähintään 200, ja lastialuksissa, joiden bruttovetoisuus on vähintään 500, palopostien lukumäärän ja sijainnin on oltava sellainen, että vähintään kaksi vesisuihkua, kumpikin eri palopostista ja toinen yksikappaleisesta letkusta, ulottuu kaikkiin aluksen sellaisiin osiin, joihin matkustajat tai laivaväki tavallisesti pääsevät matkan aikana, ja mihin tahansa osaan tyhjässä lastitilassa. Ro-ro-lastitilassa ja erityistilassa kummankin vesisuihkun on ulotuttava yksikappaleisesta letkusta tällaisen tilan kaikkiin osiin. Lisäksi tällaiset palopostit on sijoitettava suojattujen tilojen sisäänkäyntien läheisyyteen.

14 14 (60) 2. Matkustaja-aluksissa, joiden bruttovetoisuus on alle 200, ja lastialuksissa, joiden bruttovetoisuus on alle 500, palopostien lukumäärän ja sijainnin on oltava sellainen, että vähintään yksi vesisuihku yksikappaleisesta letkusta ulottuu aluksen jokaiseen osaan, joihin matkustajat tai laivaväki tavallisesti pääsevät matkan aikana, sekä jokaisen lastitilan kaikkiin osiin, kun tila on tyhjä. Lisäksi tällaiset palopostit on sijoitettava suojattujen tilojen sisäänkäyntien läheisyyteen. 3. Edellisten kohtien ja vaatimukset on täytettävä, kun pystysuuntaisten päävyöhykkeiden rajapintojen ovet ja vesitiiviit ovet ovat kiinni. 4. Kun kulkutie koneistotilaan on matalalla tasolla viereisestä akselitunnelista, paloposti on sijoitettava koneistotilan kyseisen sisäänkäyntikohdan läheisyyteen sen ulkopuolelle. Kun tällainen kulkutie on muista tiloista, yhdessä näistä tiloista on oltava paloposti koneistotilaan johtavan sisäänkäynnin läheisyydessä. Näin ei tarvitse olla silloin, kun tunneli tai viereiset tilat eivät kuulu poistumisreittiin Putket ja palopostit 1. Paloputkistoa ja paloposteja ei saa tehdä aineesta, joka menettää kuumuuden vaikutuksesta käyttökelpoisuutensa, ellei putkia ole suojattu riittävästi. Putket ja palopostit on sijoitettava niin, että paloletkut voidaan kytkeä niihin helposti. Putkia ja paloletkuja sijoitettaessa on vältettävä jäätymismahdollisuus. Aluksissa, joissa saatetaan kuljettaa kansilastia, palopostien on sijaittava sellaisissa paikoissa, joihin on aina helppo päästä, ja putkistot on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että kansilasti ei pääse niitä vahingoittamaan. 2. Jokaisessa palopostissa on oltava venttiili, jotta mikä tahansa paloletku voidaan irrottaa palopumppujen ollessa käynnissä Paloletkut 1. Paloletkujen on oltava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymää pitkään kestävänä säilyvää ainetta, ja niiden on oltava riittävän pitkiä antamaan vesisuihku joka paikkaan, jossa niitä voidaan tarvita. Jokaisessa paloletkussa on oltava suihkuputki ja tarvittavat liittimet. Letkuliittimien ja suihkuputkien on oltava täysin vaihtokelpoisia keskenään. Tässä tarkoitetut paloletkut on kaikkine tarpeellisine laitteineen ja työvälineineen pidettävä käyttövalmiina selvästi näkyvissä paikoissa palopostien ja kytkentäpaikkojen läheisyydessä tai sen jälkeen rakennettujen matkustaja-alusten, joiden matkustajamäärä on yli 36, sisätiloissa paloletkujen on oltava jatkuvasti kytkettyinä paloposteihin. 2. Jokaista kohdassa vaadittua palopostia kohden on oltava vähintään yksi paloletku. Paloletkun pituus kannella ja kansirakennuksissa saa olla enintään 15 metriä ja koneistotiloissa 10 metriä Suihkuputket 1. Suihkuputkien suuttimien normaalihalkaisijan on oltava vähintään 12 millimetriä. 2. Suihkuputkien on oltava hyväksyttyjä yhdistelmäsuihkuputkia (sumu/suorasuihku), ja ne on voitava sulkea.

15 15 (60) 2.3 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät Kiinteät kaasupalonsammutusjärjestelmät Yleistä 1. Putkissa, joita tarvitaan sammutusaineen johtamiseen suojattuihin tiloihin, on oltava lohkoventtiilit, joissa on selvät merkinnät osoittamassa ne tilat, joihin putket johtavat. Sammutusaineen laskeminen vahingossa johonkin tilaan on sopivin toimenpitein estettävä. 2. Sammutusaineen johtamiseen tarvittava putkisto ja purkaussuuttimet on sijoitettava siten, että aine saadaan leviämään tasaisesti. 3. Kaikki aukot, joista ilmaa voi päästä suojattuun tilaan tai joista kaasua voi päästä sieltä pois, on voitava sulkea suojatun tilan ulkopuolelta. 4. Aluksessa on oltava laitteet, jotka antavat automaattisesti kuuluvia varoitusmerkkejä, kun sammutusainetta lasketaan sellaiseen tilaan, jossa laivaväki tavallisesti työskentelee tai johon he pääsevät. Hälytyksen on oltava päällä sopivan pituisen ajan ennen aineen laskemista. 5. Kaikkien kiinteiden kaasupalonsammutusjärjestelmien käyttölaitteiden on oltava helposti ulottuvilla ja helppokäyttöisiä, ja ne on keskitettävä mahdollisimman harvoihin paikkoihin siten, että suojattavassa tilassa oleva tulipalo ei todennäköisesti estä pääsyä niiden luo. Jokaisessa sijoituspaikassa on oltava selvät järjestelmän käyttöohjeet. 6. Sammutusaineen automaattilaukaisu ei ole yleensä sallittua. Automaattilaukaisu voidaan kuitenkin sallia sammutuslaitoksissa, jotka suojaavat pieniä koneistotiloja, mutta automaattilaukaisuasento saa olla käytössä ainoastaan, kun alus ei ole kulussa. 7. Kun sammutusainemäärän on suojattava useampaa kuin yhtä tilaa, käytettävissä olevan ainemäärän ei tarvitse olla suurempi kuin suurin määrä, jota tarvitaan mihin tahansa yksittäiseen näin suojattavaan tilaan. 8. Sammutusaineen säilytykseen käytettävät painesäiliöt on sijoitettava suojattavien tilojen ulkopuolelle jäljempänä määrätyllä tavalla, paitsi jos järjestelmälle toisin sallitaan. 9. Laivaväen ja satamassa olevan huoltoyrityksen on voitava tarkistaa turvallisesti säiliöissä oleva ainemäärä. Punnitsemista varten on pullorivien yläpuolella oltava sopivat ripustuspaikat. Huoltoyrityksen on oltava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä. 10. Sammutusaineen säilytykseen käytettävät säiliöt ja niihin liittyvät paineosat on mitoitettava painelaitelainsäädännön mukaisesti, ottaen huomioon niiden sijainti ja odotettavissa oleva ympäröivä lämpötila. 11. Kun sammutusaine säilytetään suojatun tilan ulkopuolella, se on säilytettävä huoneessa, jonka sijainti on turvallinen ja helppopääsyinen ja tehokkaasti tuuletettu. Tällaiseen säilytyshuoneeseen johtavien kulkuteiden on yleensä oltava suoraan ulkokannelta, ja niiden on joka tapauksessa oltava riippumattomat suojatusta tilasta. Kulkuovien on auettava ulospäin, ja tällaisten huoneiden ja viereisten suljettujen tilojen välisissä rajapinnoissa olevien laipioiden ja kansien, mukaan lukien ovet ja muut sulkulaitteet, on oltava kaasutiiviitä. Sovellettaessa paloluokkataulukoita tällaisia säilytyshuoneita pidetään valvonta-asemina.

16 16 (60) 12. Sellaisen sammutusaineen käyttö, joka itsestään tai odotettavissa olevissa käyttöolosuhteissa synnyttää myrkyllisiä kaasuja siinä määrin, että siitä on vaaraa ihmisille, tai siitä vapautuu ympäristölle haitallisia kaasuja, ei ole sallittua. 13. Kiinteän kaasujärjestelmän putkisto on varustettava lohkoventtiileillä, joissa on selkeä merkintä tiloista, joihin putket johtavat. 14. Jos suojattavan tilan ilmasäiliöiden sisältämä vapaan ilman tilavuus on sellainen, että ilman purkautuminen kyseiseen tilaan vaikuttaisi olennaisesti kiinteän palonsammutusjärjestelmän tehokkuuteen, sammutusaineen määrää on lisättävä vastaavasti. 15. Kiinteiden palonsammutusjärjestelmien toimittajien on toimitettava järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet, joihin sisältyy 2.11 kohdan vaatimukset kattava tarkistuslista huoltoa varten aluksen työkielellä. 16. Kiinteiden kaasusammutusjärjestelmien on oltava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymät Hiilidioksidijärjestelmät 1. Jollei toisin määrätä, lastitiloissa käytettävän CO 2 -määrän on oltava riittävä antamaan vapaata kaasua vähimmäistilavuus, joka on vähintään 30 % aluksen suurimman näin suojatun lastitilan kokonaistilavuudesta. Jos kahden tai useamman lastitilan välillä on yhteys ilmanvaihtokanavien tai muiden avointen aukkojen kautta, ne katsotaan yhdeksi tilaksi. Ajoneuvojen kuljetukseen käytettävissä lastitiloissa tarvittava CO 2 -määrä on vähintään 45 % suurimman tällaisen lastitilan kokonaistilavuudesta. Jos lastitiloissa kuljetetaan vetyä tai maakaasua käyttäviä ajoneuvoja, kaasumäärän on oltava vähintään 100 % tällaisen lastitilan kokonaistilavuudesta. 2. Koneistotiloissa käytettävän hiilidioksidimäärän on oltava riittävä antamaan vapaata kaasua sellainen määrä, joka on vähintään yhtä suuri kuin suurempi seuraavista määristä: % näin suojatun suurimman koneistotilan kokonaistilavuudesta, johon ei lasketa konekuilun sitä osaa, joka on konekuilun sen tason yläpuolella, jossa konekuilun vaakasuuntainen pinta-ala on enintään 40 % kyseisen tilan vaakasuuntaisesta pinta-alasta, joka on mitattu tankin katon ja konekuilun alimman kohdan puolivälistä; tai % suojatun suurimman koneistotilan kokonaistilavuudesta konekuilu mukaan lukien, sillä edellytyksellä, että silloin, kun kahta tai useampaa koneistotilaa ei ole täysin erotettu toisistaan, niiden katsotaan muodostavan yhden tilan. 3. Vapaan hiilidioksidin ominaistilavuutena käytetään 0,56 m³/kg. 4. Koneistotilojen kiinteän putkiston on oltava sellainen, että 85 % kaasusta voidaan laskea koneistotilaan 2 minuutissa. Lastitilojen putkisto on mitoitettava siten, että kaksi kolmasosaa vaaditusta kaasumäärästä voidaan purkaa lastitilaan 10 minuutissa. 5. Hiilidioksidin laukaisumekanismi: 5.1 Hiilidioksidin laukaisemiseen suojattuun tilaan on vaadittava kaksi erillistä toimenpidettä, ja samalla varmistetaan hälytyksen toiminta. Ensimmäinen toimenpide suoritetaan kaasun päästämiseksi ulos säiliöistä. Toisella toimenpiteellä avataan sen putken venttiili, joka johtaa suojattuun tilaan.

17 17 (60) 5.2 Molempien toimintojen on tapahduttava laukaisukaapista, jossa on selvät merkinnät tilasta, jota varten laukaisu on tarkoitettu. Jos laukaisukaappi on pidettävä lukittuna, kaapin avain on pidettävä kotelossa, jonka saa auki rikkomalla suojalasin, ja sen on sijaittava havaittavassa paikassa laukaisukaapin vieressä. Laukaisukaapin avaamisen on annettava automaattisesti hälytys kyseiseen suojattavaan tilaan. Muissa lastitiloissa kuin ro-ro-lastitiloissa ja pienissä tiloissa, joissa on vain paikallinen laukaisu, ei tarvitse olla hälytystä. 6. CO 2 -säiliöt on sijoitettava siten, että tulipalo suojattavassa tilassa ei vaikuta haitallisesti. Säiliöiden luokse on päästävä helposti. 7. CO 2 -säiliöt on sijoitettava sellaiseen tilaan, joka on hyvin tuulettuva ja johon on yleensä suora pääsy kannelta. 8. CO 2 -laitoksen laukaisupaikoilla on oltava yhteydenpitolaitteet sammutustöiden johtopaikoille. 9. CO 2 -laitosta varten on oltava riittävästi varaosia. 10. Kaikissa CO 2 -laitoksilla suojattujen tilojen sisäänkäyntien ovissa on oltava merkintä: Tämä tila on suojattu CO 2 -laitoksella. Tilasta on poistuttava, kun hälytyslaite alkaa toimia. Merkintä on oltava aluksen työkielellä Muut kiinteät kaasusammutusjärjestelmät Muiden kiinteiden kaasusammutusjärjestelmien on oltava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymät Koneistotilojen kiinteät raskasvaahtopalonsammutusjärjestelmät 1. Kun johonkin koneistotilaan asennetaan 2.5 kohdassa vaadittujen järjestelyjen lisäksi kiinteä raskasvaahtopalonsammutusjärjestelmä, tällaisen järjestelmän on kyettävä purkamaan kiinteiden purkausaukkojen kautta enintään viidessä minuutissa vaahtomäärä, joka riittää peittämään 150 millimetrin paksuisella kerroksella suurimman sellaisen yksittäisen alueen, jolle polttoöljyä saattaa levitä. Järjestelmän on kyettävä tuottamaan öljypalojen sammuttamiseen sopivaa vaahtoa. Vaahto on saatava jakautumaan tehokkaasti putkiston ja säätöventtiilit tai -hanat sisältävän kiinteän järjestelmän kautta sopiviin purkausaukkoihin, ja vaahto on saatava tehokkaasti suunnatuksi kiinteillä hajottimilla suojattavassa tilassa oleviin palovaarallisiin kohtiin. Vaahdon laajenemissuhde ei saa olla suurempi kuin 12:1. 2. Kaikkien tällaisten järjestelmien käyttölaitteiden on oltava helposti ulottuvilla ja helppokäyttöisiä, ja ne on keskitettävä mahdollisimman harvoihin paikkoihin siten, että suojattavassa tilassa oleva tulipalo ei todennäköisesti estä pääsyä niiden luo. 3. Kiinteän raskasvaahtopalonsammutusjärjestelmän on oltava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä Koneistotilojen kiinteät kevytvaahtopalonsammutusjärjestelmät 1. Koneistotiloihin vaadittavien kiinteiden kevytvaahtopalonsammutusjärjestelmien on kyettävä nopeasti purkamaan kiinteiden purkausaukkojen kautta sellainen vaahtomäärä, joka riittää täyttämään suurimman suojattavan tilan vähintään syvyysvauhdilla 1 m/min. Käytettä-

18 18 (60) vissä olevan vaahtonesteen määrän on riitettävä muodostamaan vaahtoa sellainen tilavuus, joka on viisi kertaa suurimman suojattavan tilan tilavuus. Vaahdon laajenemissuhde ei saa olla suurempi kuin 1 000:1. 2. Vaahdon syöttökanavien, vaahdonkehittimen ilmanottoaukkojen sekä vaahtoa tuottavien yksikköjen lukumäärän on mahdollistettava tehokas vaahdon muodostuminen ja leviäminen. 3. Vaahdonkehittimen siirtokanavat on sijoitettava siten, että suojattavassa tilassa oleva tulipalo ei vaikuta vaahtoa kehittävään laitteistoon. 4. Vaahdonkehittimen, sen voimanlähteiden, vaahtonesteen ja järjestelmän säätölaitteiden on oltava helposti ulottuvilla ja helppokäyttöisiä, ja ne on keskitettävä mahdollisimman harvoihin paikkoihin siten, että suojattavassa tilassa oleva tulipalo ei todennäköisesti estä pääsyä niiden luo. 5. Pumppujen tehonsyöttöjen on oltava aluksen hätäsähkölähteestä. 6. Kevytvaahtopalonsammutusjärjestelmän on oltava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä Koneistotilojen kiinteät hajasuihkupalonsammutusjärjestelmät 1. Koneistotiloihin vaadittavissa kiinteissä hajasuihkusammutusjärjestelmissä on oltava hyväksyttyä tyyppiä olevat hajasuihkusuuttimet. 2. Hajasuihkusuuttimien lukumäärän ja sijoittelun on oltava sellainen, että suojattaviin tiloihin taataan tehokas keskimääräinen veden jakaantuminen, jonka on oltava vähintään 5 l/m 2 minuutissa. Määrää voidaan lisätä, jos se on tarpeen erityisen palovaarallisilla alueilla. Suuttimia on asennettava kupujen, tankinkaton ja muiden sellaisten kohtien yläpuolelle, joille polttoöljyä saattaa levitä sekä myös koneistotiloissa olevien muiden erityisen paloherkkien kohteiden yläpuolelle. 3. Järjestelmä voidaan jakaa lohkoihin, joiden jakeluventtiilejä on voitava säätää suojattavien tilojen ulkopuolella olevista helppopääsyisistä paikoista, joihin pääsyä suojattavissa tiloissa oleva tulipalo ei helposti estä. 4. Järjestelmässä on pidettävä tarpeellinen paine. Järjestelmään vettä antavan pumpun on käynnistyttävä automaattisesti järjestelmän paineen alentuessa. 5. Pumpun on kyettävä antamaan tarvittavalla paineella vettä samanaikaisesti järjestelmän kaikille samassa suojattavassa osastossa sijaitseville lohkoille. Pumppu säätölaitteineen on sijoitettava suojattavan tilan / suojattavien tilojen ulkopuolelle. Hajasuihkusammutusjärjestelmällä suojattavassa tilassa / tiloissa oleva tulipalo ei saa saattaa järjestelmää toimintakyvyttömäksi. 6. Pumppu voi toimia erillisen polttomoottorikoneiston avulla tai sähköisesti, mutta silloin kun se on riippuvainen sähköstä, sen järjestelyn on oltava Liikenteen turvallisuusviraston voimassa olevien sähkömääräysten mukainen. Kun pumppu toimii itsenäisen polttomoottorikoneiston avulla, se on sijoitettava siten, että suojattavassa tilassa oleva tulipalo ei vaikuta koneiston ilmansaantiin.

19 19 (60) 7. On ryhdyttävä varotoimenpiteisiin, jotta vedessä oleva lika tai putkissa, suuttimissa, venttiileissä ja pumpussa muodostuva ruoste ei tukkisi suuttimia. 8. Hajasuihkupalonsammutusjärjestelmän on oltava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä Automaattiset sprinkleri-, palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät Automaattisen sprinkleri-, palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmän on oltava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä. 2.4 Palonsammuttimet 1. Kaikkien uusien alukseen hankittavien käsisammuttimien on oltava EN 3 -standardin mukaista hyväksyttyä tyyppiä ja rakennetta. 2. Vaadittujen käsisammuttimien on oltava sammutinluokaltaan vähintään 21 A kuitupaloja ja 144 B nestepaloja varten käyttökohteen mukaan, ellei tässä määräyksessä erikseen muuta vaadita. 3. Palonsammuttimia, joissa oleva sammutusaine joko itsestään tai ennakoitavissa käyttöolosuhteissa synnyttää myrkyllisiä kaasuja siinä määrin, että siitä on vaaraa ihmisille, tai siitä vapautuu ympäristölle haitallisia kaasuja, ei sallita. 4. Palonsammuttimien on sovelluttava niiden läheisyydessä mahdollisesti syttyvien palojen sammuttamiseen. 5. Yksi missä tahansa tilassa käytettäviksi tarkoitetuista käsisammuttimista on sijoitettava kyseisen tilan sisäänkäynnin luo. 6. Palonsammuttimien vähimmäislukumäärä on seuraava: 6.1 asunto- ja työskentelytiloissa palonsammuttimet on sijoitettava siten, että tilan mistään kohdasta ei ole 10 metriä pidempää kävelymatkaa sammuttimelle; 6.2 jännitteellisiin kohteisiin käytettäväksi soveltuva sammutin on sijoitettava teholtaan vähintään 20 kw sähkökeskuksen tai alakeskuksen läheisyyteen; 6.3 keittiöissä sammuttimet on sijoitettava siten, että tilan mistään kohdasta ei ole 10 metriä pidempää kävelymatkaa sammuttimelle. Keittiöön on sijoitettava vähintään yksi sammutin ja sammutuspeite; 6.4 yksi sammutin on sijoitettava maalivarastojen ja helposti syttyviä aineita sisältävien varastotilojen läheisyyteen; 6.5 vähintään yksi sammutin on sijoitettava komentosillalle ja kullekin valvontaasemalle. 7. Asunto- ja työskentelytiloissa käytettäviksi tarkoitettujen käsisammuttimien on oltava mahdollisuuksien mukaan toimintatavaltaan yhdenmukaisia. 8. CO 2 -käsisammuttimia ei saa sijoittaa asuntotiloihin, paitsi jos muun tyyppinen sammutusaine ei ole niihin sopiva. Jos tällaisia sammuttimia on radiotiloissa, kytkintaulujen vieressä tai muissa vastaavanlaisissa tiloissa, on tilan, jossa on yksikin tällainen sammutin, tilavuuden oltava sellainen, ettei kaasun pitoisuus tule korkeammaksi kuin 5 % tässä kohdassa tarkoitetun tilan vapaasta tilavuudesta. CO 2 :n ominaistilavuutena käytetään 0,56 m³/kg.

20 20 (60) 2.5 Koneistotilojen palonsammutusjärjestelyt 1. Matkustaja-aluksen A-kategorian koneistotiloissa ja bruttovetoisuudeltaan vähintään 500 olevan lastialuksen koneistotiloissa, joissa koneteho on vähintään 750 kw, sekä lastialuksen ajoittain miehittämättömissä A-kategorian koneistotiloissa, on oltava jokin seuraavista kiinteistä sammutusjärjestelmistä: 1.1 kaasusammutusjärjestelmä, joka täyttää kohdassa esitetyt vaatimukset, tai vastaava muuhun kaasuun perustuva Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä järjestelmä; 1.2 kevytvaahtopalonsammutusjärjestelmä, joka täyttää kohdassa esitetyt vaatimukset; tai 1.3 hajasuihkupalonsammutusjärjestelmä, joka täyttää kohdassa esitetyt vaatimukset tai vastaava vesipohjaiseen sammutusaineeseen perustuva Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä järjestelmä. 1.4 Lisäksi matkustaja-aluksessa ja lastialuksessa, joiden bruttovetoisuus on vähintään 500, on oltava vähintään yksi kannettava vaahdonkehitinyksikkö, jossa on induktorityyppinen ilmavaahtosuutin, joka voidaan liittää paloputkistoon paloletkulla, ja kannettava säiliö, jossa on vähintään 20 litraa vaahtonestettä ja yksi varasäiliö. Suuttimen on kyettävä tuottamaan öljypalon sammuttamiseen soveltuvaa tehokasta vaahtoa vähintään 1,5 m³ minuutissa laajenemiskertoimella 10. Muilla laajenemiskertoimilla vaahdonkehitysmäärän on vastattava samaa vaahtonestemäärää. 2. Jokaista koneistotilaa varten on oltava seuraavia sammutuslaitteita: 2.1 kaikkia sellaisia tiloja varten, joissa on polttomoottoreita, öljylämmitteisiä kattiloita, polttoaineen selkenemissäiliöitä tai polttoöljynsyöttölaitteita, on oltava vähintään kaksi sammutinta edellyttäen, että tilassa on yksi öljypalon sammuttamiseen soveltuva, teholuokaltaan vähintään 183 B käsisammutin jokaista koneiston 750 kw tai sen osaa kohden. Jos tilassa on ainoastaan polttomoottori, jonka koneteho on alle 200 kw, riittää yksi sammutin; 2.2 öljypalon sammuttamiseen soveltuvia sammuttimia, jotka on sijoitettava siten, että tilan mistään kohdasta ei ole 10 metriä pidempää kävelymatkaa sammuttimelle, ja että jokaista tällaista tilaa varten on vähintään kaksi tällaista sammutinta. Jos koneteho on alle 200 kw, riittää kuitenkin yksi sammutin. Sammuttimet on sijoitettava kulkuteiden läheisyyteen; 2.3 matkustaja-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500, on oltava vähintään yksi hyväksytty vaahtosammutin, jonka vetoisuus on vähintään 45 litraa, tai muu samanarvoinen sammutin, jotta vaahtoa tai muuta vastaavaa sammutusainetta voidaan suihkuttaa poltto- ja voiteluöljyn painejärjestelmän, vaihteiston ja muiden palovaarallisten kohteiden kaikkiin kohtiin. 2.4 Kuumaöljykattilahuoneet on suojattava kiinteillä tai kannettavilla kohdesammutuslaitteilla, joilla suihkutetaan paineistettua vettä tai levitetään vaahtoa turkkitason ylä- ja alapuolelle. 2.6 Koneistotilojen erityisjärjestelyt 1. Valoarkkujen, ovien, tuulettimien, poistoilmanvaihtoa varten konekuilussa olevien aukkojen ja koneistotilojen muiden aukkojen määrän on oltava mahdollisimman pieni ottaen kuitenkin huomioon ilmanvaihdon sekä aluksen kunnollisen ja turvallisen toiminnan asettamat vaatimukset.

Alusten paloturvallisuus LUONNOS 19.6.2014

Alusten paloturvallisuus LUONNOS 19.6.2014 1 (62) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 21 :n 3 momentti, 22 :n 2 momentti, 23 :n 1 momentti

Lisätiedot

Kotimaan liikenteen matkustaja-alusten palomääräykset

Kotimaan liikenteen matkustaja-alusten palomääräykset Kotimaan liikenteen matkustaja-alusten palomääräykset Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä 16.1.2015 Ylitarkastaja Kaija Tuomola, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Lisätiedot

Alusten paloturvallisuus LUONNOS 16.4.2015

Alusten paloturvallisuus LUONNOS 16.4.2015 1 (64) Antopäivä: xx.yy.2015 Voimaantulopäivä: [1.7.2015] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 21 :n 3 momentti, 22 :n 2

Lisätiedot

Erikoisalusten turvallisuus

Erikoisalusten turvallisuus 1 (10) Antopäivä: x.x.2012 Voimaantulopäivä: [1.1.2013] Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 22 :n 2 ja 6 momentti Muutostiedot:

Lisätiedot

Määräystulkinnat. Ohje paloeristystä vastaavasta turvallisuustasosta koneistotilojen ja keittiöiden rajapinnoille

Määräystulkinnat. Ohje paloeristystä vastaavasta turvallisuustasosta koneistotilojen ja keittiöiden rajapinnoille Määräystulkinnat Kotimaan liikenteen matkustaja-alusten palomääräykset Ohje paloeristystä vastaavasta turvallisuustasosta koneistotilojen ja keittiöiden rajapinnoille Kotimaan liikenteen matkustaja-alusyrittäjien

Lisätiedot

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus 1 (6) Antopäivä: 26.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.8.2014 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 :n 3 momentti ja 18 :n 1 momentti

Lisätiedot

Määräys 1 (32) TRAFI/7200/03.04.01.00/2011

Määräys 1 (32) TRAFI/7200/03.04.01.00/2011 1 (32) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 23 :n 1 momentti ja 83

Lisätiedot

Kotimaan liikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuusinfo 21.1.2016

Kotimaan liikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuusinfo 21.1.2016 Kotimaan liikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuusinfo 21.1.2016 Ohje alusten paloturvallisuutta koskevassa määräyksessä vaadittavaa paloeristystä vastaava turvallisuustaso koneistotilojen ja keittiöiden

Lisätiedot

Kalastusalusten turvallisuus

Kalastusalusten turvallisuus 1 (6) Antopäivä: 20.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 21 :n 3 momentti ja 23 :n 1

Lisätiedot

Alusten hengenpelastuslaitteet Luonnos 11.7.2013

Alusten hengenpelastuslaitteet Luonnos 11.7.2013 1 (32) Antopäivä: x.x.2013 Voimaantulopäivä: [1.1.2014] Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 23 :n 1 momentti ja 83 Kumoaa

Lisätiedot

Alusten radiolaitteet

Alusten radiolaitteet Alusten radiolaitteet TRAFI/5379/03.04.01.00/2014 Erityisasiantuntija Jami Metsärinne Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutos ja voimaantulo Vuonna 2011 annetun määräyksen toimivuudesta on kerätty

Lisätiedot

Alusten hengenpelastuslaitteet

Alusten hengenpelastuslaitteet 1 (33) Antopäivä: 27.2.2014 Voimaantulopäivä: 1.3.2014 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 23 :n 1 momentti ja 83 Kumoaa

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

Matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten esteettömyys julkisessa liikenteessä

Matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten esteettömyys julkisessa liikenteessä 1 (9) Antopäivä: x.x.2012 Voimaantulopäivä: [1.1.2013] Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 6 :n 4 momentti, 15 :n 3 momentti,

Lisätiedot

PIENIÄ MATKUSTAJA-ALUKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET

PIENIÄ MATKUSTAJA-ALUKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET Opinnäytetyö (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Laivatekniikka 2010 Jarno Aaltonen PIENIÄ MATKUSTAJA-ALUKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja

Lisätiedot

Alusten navigointilaitteet ja -järjestelmät

Alusten navigointilaitteet ja -järjestelmät l Määräys 1 (16) Antopäivä: x.xx.2012 Voimaantulopäivä: [1.12.2012] Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 11 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1686 1693. Laki. N:o 1686

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1686 1693. Laki. N:o 1686 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1686 1693 SISÄLLYS N:o Sivu 1686 Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä... 7119 1687 Laki laivaväestä

Lisätiedot

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 825 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Liitteen sisällys 10 000 Muiden kansallisten ja kansainvälisten määräysten noudattaminen 10 001 Liitteen B määräysten soveltaminen 10 002

Lisätiedot

Hyväksyttyjen luokituslaitosten antamia luokitusmerkintöjä vastaavat suomalaiset jääluokat ja jääluokan vahvistaminen

Hyväksyttyjen luokituslaitosten antamia luokitusmerkintöjä vastaavat suomalaiset jääluokat ja jääluokan vahvistaminen L MääräysLUONNOS 1 (11) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta (1121/2005) 4 :n 2 momentti ja

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (5) Asianumero Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 83 Muutostiedot:

Lisätiedot

MERITURVALLISUUS- MÄÄRÄYS

MERITURVALLISUUS- MÄÄRÄYS Antopäivä: 23.11.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/31299/03.04.01.00/2010 MERITURVALLISUUS- MÄÄRÄYS Voimassaoloaika: 1.12.2010 - toistaiseksi Säädösperusta: Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Laki. merilain muuttamisesta

Laki. merilain muuttamisesta Laki merilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan merilain (674/1994) 18 luvun 5 :n 4 momentti, muutetaan 18 luvun 1 4, 5 :n otsikko ja 3 momentti, 6 :n 4 momentti sekä 8 ja 15, sellaisina

Lisätiedot

Voimassa olevassa määräyksessä on havaittu olevan muutostarpeita muun muassa sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella.

Voimassa olevassa määräyksessä on havaittu olevan muutostarpeita muun muassa sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella. Perustelumuistio 1(5) 16.12.2014 Alusten koneistot Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys alusten koneistoista Vuoden 2010 alusta voimaan tulleeseen alusturvallisuuslainsäädännön uudistukseen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1399/2011 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Alusten radiolaitteet

Alusten radiolaitteet Perustelumuistio 1(5) 20.11.2014 Alusten radiolaitteet Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys alusten radiolaitteista ja niihin liittyvistä järjestelyistä Vuoden 2010 alusta voimaan

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

LIITTEET. asiakirjaan EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.6.2016 COM(2016) 371 final ANNEXES 1 to 4 LIITTEET asiakirjaan EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tarkastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustajaalusliikenteen

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (34) Antopäivä: 14.2.2013 Voimaantulopäivä: 1.3.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 43 :n 4 momentti, 46 :n 2 momentti,

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus Perustelumuistio 1(6) 20.3.2017 Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus Määräyksen tausta ja säädösperusta Vuoden 2010 alusta voimaan

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (6) Antopäivä: 25.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 83 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä 1 Tulli Määräys Dnro Antopäivä 49/2015 29.5.2015 Säädösperusta Alusliikennepalvelulaki (623/2005) 20 a (225/2012), 22 a (225/2012), 22 b (225/2012), 22 c (791/2013) ja 22 g (791/2013) Väylämaksulaki (1122/2005)

Lisätiedot

Alusten koneistot LUONNOS 2.10.2014

Alusten koneistot LUONNOS 2.10.2014 llluonnos Määräys 1 (4) Antopäivä: xx.xx.2014 Voimaantulopäivä: [1.1.2015] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 :n 3

Lisätiedot

Teknosafe TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN

Teknosafe TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN OPTIMAALINEN OLOSUHDE TULIPALOLLE Trukit ovat kovassa päivittäisessä käytössä Jatkuva käyttö - lavalta lavalle Vähän aikaa huollolle Ei aikaa seisokeille 3 TULIPALON

Lisätiedot

Trafin ohje matkailuauton luokitteluun liittyviin kysymyksiin

Trafin ohje matkailuauton luokitteluun liittyviin kysymyksiin 1 (5) Antopäivä: 29.6.2016 Voimaantulopäivä: 1.7.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa Trafin

Lisätiedot

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.12.2011 Voimaantulopäivä: 01.01.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa LIMO 3, LIMO 4 sekä LIMO 2 lukuunottamatta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2015 COM(2015) 146 final 2015/0071 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriympäristön suojelukomitean 68. istunnossa

Lisätiedot

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA Asennustapa A Asennustapa B Ø 12-100 Ø 125-300 2 Lasketaan kaavalla FS=2,3 r a=1,356 r Taivutussäde "r", kun asennus kuvan A mukaan Asennus

Lisätiedot

IMDG- muutokset 2013

IMDG- muutokset 2013 IMDG- muutokset 2013 ADR-SEMINAARI 14.2.2013 Kuljetuskuution auditorio Erityisasiantuntija Jyrki Vähätalo Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (International Maritime

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.1.2013 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös 2011/291/EU Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

Autosuojan paloturvallisuus

Autosuojan paloturvallisuus 2013 Autosuojan paloturvallisuus Päijät-Hämeen pelastuslaitos 19.4.2013 1 Sisältö 2 Soveltamisala... 2 3 Käsitteet... 2 4 Käyttötapa... 2 4.1 Autosuojan käyttäminen... 2 5 Pienet alle 60 m2 autosuojat...

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Perustelumuistio 1(5) 27.2.2015 Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys vuokraveneiden laitteista ja varusteista (Trafi) on vuonna 2010 antanut aluksen

Lisätiedot

N:o 736. LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan)

N:o 736. LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) 2420 41 000-41 099 41 100-41 104 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) 1. Kuljetustapa Lähetystapa ja lähetysrajoitukset 41 105 (1) Kohtien 5E

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi 1 (23) Antopäivä: 27.2.2014 Voimaantulopäivä: 1.3.2014 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 :n 3 momentti, 21 :n 3 momentti

Lisätiedot

Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina. Käyttöohjeet

Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina. Käyttöohjeet Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina Käyttöohjeet Tiedot & Asennus Tekniset tiedot: Uppokamiina 3mm merialumiinia (AlMg3) Kolme kiinnityskorvaa Ilmanottoa säätelevä kansi Teräksinen ilmanohjauspelti

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Poltinahon seurakuntatalo Turuntie 34, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (12) Poltinahon

Lisätiedot

Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset

Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset Trafin VAK-päivä 2017 Miina Grönlund Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sovellettavat säädökset Laki vaarallisten aineiden

Lisätiedot

Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: 1 000-3 000 286 572 925 1 245 1 615 1 951 2 472 3 196

Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: 1 000-3 000 286 572 925 1 245 1 615 1 951 2 472 3 196 3376 N:o 1199 Liite 1 LUOTSAUSMAKSUT SUOMEN ALUEVESILLÄ Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: LUOTSAUSTAKSA Luotsattavan aluksen nettovetoisuus Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa

Lisätiedot

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Käsiteltävät asiat HE 99/2014 Hallituksen

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi 1 (23) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [1.1.2013] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 :n 3 momentti, 21 :n

Lisätiedot

Eläinrakennuksen palo-osastointi

Eläinrakennuksen palo-osastointi 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään maatalouden tuotantorakennusten paloteknisiä määräyksiä. Maatalouden tuotantorakennusten suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyselman

Lisätiedot

Asennuksen perusasioita

Asennuksen perusasioita tt Asennuksen perusasioita Ennen kuin liität takkaa hormiin, olisi hyvä tarkistaa seuraavat asiat: - Piipun kunto (nuohooja) - Piipun vetoisuus (nuohooja) - Tarvittava turvaväli (palotarkastaja) - Turvallisuus

Lisätiedot

Poistumisreitti. Kilpi osoittaa poistumisoven (lisäkilpi) x 150 * L 400 x 200 * P 500 x 250 * T

Poistumisreitti. Kilpi osoittaa poistumisoven (lisäkilpi) x 150 * L 400 x 200 * P 500 x 250 * T www.pivaset.fi Poistumisopasteet, jälkivalaisevat Poistumisreitti. Kilpeä käytetään osoittamaan ulospääsyreitin suunnan. Poistumisreitti. Kilpi osoittaa poistumisoven. Hätätilanteessa riko lasi. Käytetään

Lisätiedot

Trafin ajankohtaiskatsaus

Trafin ajankohtaiskatsaus Trafin ajankohtaiskatsaus 31.3.2017 Ove Hagerlund Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ajankohtaista: Esiselvitys liikennehallinnon virastouudistuksesta (LIIVI) julkaistiin 17.2.2017 (ml. liikenteenohjaus)

Lisätiedot

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08652-12 SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Alusten runkorakenteet

Alusten runkorakenteet 1 (17) Antopäivä: 27.2.2014 Voimaantulopäivä: 1.3.2014 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 21 :n 2 momentti, 23 :n 1 momentti

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007 LIITE 1 (5) TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOT JA NIILTÄ EDELLYTETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO Torninostureiden ohjaamoiden tulee täyttää työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta

Lisätiedot

VIEMÄRIPUTKIEN PALOTEKNINEN SUOJAUS

VIEMÄRIPUTKIEN PALOTEKNINEN SUOJAUS VIEMÄRIPUTKIEN PALOTEKNINEN SUOJAUS Viemäriputkien palotekninen suojaus kerrosten välisissä läpivienneissä 1. SUOMALAISET MÄÄRÄYKSET Rakennusmääräyskokoelma E1 Rakennusten paloturvallisuus Kohta 1.2. Olennainen

Lisätiedot

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA OHJE 35/13/RIHOS 1 (5) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätiedot

MERIKARVIAN SATAMA. Satamamaksutaksa

MERIKARVIAN SATAMA. Satamamaksutaksa MERIKARVIAN SATAMA Satamamaksutaksa Satamamaksutaksaa koskevat yleiset määräykset 1. Satamamaksutaksan mukainen lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain

Lisätiedot

N:o 736. LUOKKA 5.2. ORGAANISET PEROKSIDIT Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) Kuljetustapa

N:o 736. LUOKKA 5.2. ORGAANISET PEROKSIDIT Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) Kuljetustapa 2432 52 000-52 099 52 100-52 104 LUOKKA 5.2. ORGAANISET PEROKSIDIT Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) 1. Kuljetustapa Lähetystapa ja lähetysrajoitukset 52 105 (1) Aineluettelon kohtien 11E

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 9.11.2016 Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Palofysiikka. T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari -toinen näytös 2.11.2005 Kalle Anttila

Palofysiikka. T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari -toinen näytös 2.11.2005 Kalle Anttila Palofysiikka T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari -toinen näytös 2.11.2005 Kalle Anttila Esityksen näkökulma Palofysiikan ja yritysturvallisuuden yhteys on helppo nähdä toimitilojen, henkilöstön ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 802

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 802 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806 SISÄLLYS N:o Sivu 802 Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta... 2401 803

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Pikapalopostit palontorjuntaan

Pikapalopostit palontorjuntaan Presto-palopostit Pikapalopostit palontorjuntaan Pikapalopostit soveltuvat hyvin julkisiin rakennuksiin, kuten hotelleihin, sairaaloihin, kouluihin, tehtaisiin, paikkoihin joissa on tulipalon vaara. Erityisesti

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

Konehuoneen suunnitteluopas

Konehuoneen suunnitteluopas Konehuoneen suunnitteluopas 1 1 ASENNUSVIHJEITÄ SUUNNITTELIJOILLE, ARKKITEHDEILLE, RAKENNUTTAJILLE SEKÄ ASENTAJILLE 1.1 Konehuone (EN 378 mukaisesti: erikoiskonehuone) Huone tai suljettu alue joka on turvallisuus-

Lisätiedot

Tungus-jauhesammutusmoduuli Tuote-esite

Tungus-jauhesammutusmoduuli Tuote-esite Tungus-jauhesammutusmoduuli Tuote-esite 2016 Jauhesammutusmoduuli MPH - 065 Sähköjohtojen ja kaappien/keskusten, kaapelikanavien ja kuilujen, moottorien, kaksoispohjien ja varastotilojen tehokkaaseen palosuojaukseen.

Lisätiedot

Vastuutahot/laki Pelastuslaitos omalla alueellaan maalla ja merellä Syke tai heidän määräämänsä taho aavalla selällä tapahtuvissa onnettomuuksissa Elykeskus avustaa ja ohjaa Kunnat osallistuvat tarvittaessa

Lisätiedot

Alusten sähköasennukset

Alusten sähköasennukset Perustelumuistio 1(5) 22.12.2014 Alusten sähköasennukset Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys alusten sähköasennuksista Vuoden 2010 alusta voimaan tulleeseen alusturvallisuuslainsäädännön

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.11.2007 KOM(2007) 737 lopullinen 2007/0257 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja määräyksistä

Lisätiedot

5/ SOLAS-yleissopimuksen III luvun muutokset tulivat kansainvälisesti voimaan

5/ SOLAS-yleissopimuksen III luvun muutokset tulivat kansainvälisesti voimaan Merenkulkulautos Merenkulkulaitoksen TIEDOTUSLEHTI 5/20.4.2007 MUUTOKSIA SOLAS-YLEISSOPIMUKSEN III LUKUUN Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) on hyväksynyt 20.5.2004 antamallaan päätöslauselmalla MSC.152(78)

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta 1 (5) Antopäivä: xx.xx.2013 Säädösperusta: Ajokorttilaki (386/2011) 37 Voimaantulopäivä: 10.6.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan Ajoneuvohallintokeskuksen ohje 19/2008

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1.

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

LNG ja meriliikenne Keskeiset turvallisuusnäkökohdat

LNG ja meriliikenne Keskeiset turvallisuusnäkökohdat LNG ja meriliikenne Keskeiset turvallisuusnäkökohdat Kaasualan neuvottelupäivät 5/2013 Sten Sundberg Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. IMO International Maritime Organisation Kansainvälinen merenkulkujärjestö

Lisätiedot

Mukana toiminnassa tällä hetkellä mm.

Mukana toiminnassa tällä hetkellä mm. Suomen Palokatkoyhdistys SPY Suomen Palokatkoyhdistys on aloittanut toimintansa vuoden 2003 alusta. Tarkoituksena edistää rakentamisen ja olemassa olevien rakennusten paloturvallisuutta Suomessa. Puheenjohtajana

Lisätiedot

HISSIN JA TURVAKOMPONENTIN OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET

HISSIN JA TURVAKOMPONENTIN OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET 1796 Liite I HISSIN JA TURVAKOMPONENTIN OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET Johdanto 1. Olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia sovelletaan silloin, kun hissiä tai turvakomponenttia käytetään

Lisätiedot