Tekninen lautakunta nro 9/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta nro 9/2011 15.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 97 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 98 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 99 Marsuddenin yksityistien peruskorjaus TEKNLTK 100 Sopimus n jätevesien johtamisesta Kirkkonummen kunnan viemäriverkkoon TEKNLTK 101 Luottamushenkilön nimeäminen ja osallistumisoikeus Sjundeå Svenska Skolanin laajennushankkeen sekä Tyyskylän päiväkodin uudisrakennuksen työmaakokouksiin TEKNLTK 102 Valtuustoaloitteet koskien kunnan omistamien kiinteistöjen myymistä tai pitkäaikaista vuokraamista ja kunnan kiinteän omaisuuden ja muiden toimintojen uudelleenjärjestelyn selvittämistä TEKNLTK 103 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 9/2011 Kokouspaikka- ja aika Läsnäolevat jäsenet Muut läsnäolevat Kunnantalo klo Keränen Pekka, puheenjohtaja Westermarck Mikael, varapuheenjohtaja Ekström Susanne, jäsen Flythström Kjell, jäsen Gottberg-Ek Karin, jäsen Heikkilä Risto, jäsen Kaisla Sirpa, jäsen Svanfeldt Stefan, jäsen Tuomi Tuulia, jäsen Janhunen Taina, kunnanhallituksen edustaja Lindström Catharina, tekninen johtaja Kärkkäinen Markku, kunnaninsinööri Malmberg Magnus, rakennusmestari Mikkonen Matleena, harjoittelija Latvala Ann-Britt, toimistonhoitaja Asiat Allekirjoitukset Pekka Keränen Puheenjohtaja Ann-Britt Latvala Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Teknisessä toimistossa Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Timo Häkkinen Toimistosihteeri

3 Sivu 3 TEKNLTK 97 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

4 Sivu 4 TEKNLTK 98 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina on tekninen johtaja Catharina Lindströmin päätösluettelo Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Tekninen johtaja Catharina Lindström, 38 ajalta

5 Sivu 5 TEKNLTK 99 Liite 1 MARSUDDENIN YKSITYISTIEN PERUSKORJAUS Talousarvioissa on määräraha peruskorjaussuunnitelman laatimiseksi, jonka FGG on tehnyt. Tie on vilkasliikenteinen ja huonokuntoinen. Kustannusarvio on n , johon konsultin arvion mukaan on saatavissa valtionavustusta. Marsuddenin alueelle on työn alla yleiskaavan muutos, johon on suunnitteilla n. 8 uutta rakennuspaikkaa erillispientaloille ja kunnan uuden siirtoviemärin pumppaamo johtorasitteineen. Ne toteutuessaan lisäävät liikennettä yksityistiellä. Peruskorjaussuunnitelma on pohjana arvioitaessa lisäliikenteen kustannusosuutta yksityistiellä. Tiekunnan asia on harkintansa mukaan huolehtia valtionavustuksen hakemisesta. Peruskorjaussuunnitelma on sitä varten tehty Ely-keskuksen ohjeiden mukaan. Valtuuston hyväksymän johtosäännön mukaan ympäristö- ja rakennuslautakunnan tiejaoston tehtävänä on huolehtia yhteishankkeista tiekuntien kanssa. Oheismateriaali ja liitteet - Liitteenä FCG:n laatima Marsuddenin yksityistien peruskorjaussuunnitelma Esittelijä: Tekninen johtaja Catharina Lindström p , s-posti Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä Marsuddenin yksityistien peruskorjaussuunnitelman tiedoksi ja - esittää sen ympäristö- ja rakennuslautakunnan tiejaostolle johtosäännön mukaisia jatkotoimenpiteitä varten.

6 Sivu 6 TEKNLTK 100 Liite 2 Oheismateriaali SOPIMUS SIUNTION JÄTEVESIEN JOHTAMISESTA KIRKKONUMMEN KUNNAN VIEMÄRIVERKKOON Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston voimaan tulleen johtosäännön 9 15.kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää sopimusten ja muiden sitoumusten solmimisesta ellei muualla johtosäännössä toisin määrätä. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt , 54 esisopimuksen Kirkkonummen kunnan ja n kunnan välillä, jossa on sovittu periaatteet n jätevesien johtamisesta Kirkkonummen ja Espoon viemäriverkostoon ja Espoon puhdistamolle. Esisopimus on allekirjoitettu ja on voimassa saakka. Kirkkonummen vesihuoltolaitoksen johtajan kanssa on pidetty palaveri , jossa sovittiin että esitetään esisopimusta korvattavaksi uudella sopimuksella. n kunta rakentaa siirtoviemärin ja johtaa jätevetensä Kirkkonummen siirtoviemäriin mennessä. Kirkkonummella on sopimus HSY:n kanssa (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen). Sopimusta tulee päivittää niin että, siinä on huomioitu myös n jätevedet. n keskivirtaama on m3/vuorokausi. Tarkoitus on, että n kunta maksaa Kirkkonummelle kapasiteettivarauksena mukaisen osuuden Kirkkonummen kunnan rakentamasta ja n kunnan palvelevasta siirtoviemäristä pumppaamoineen sekä Kirkkonummen Espoon kaupungille ja HSY:lle maksamista investointiosuuksista vuosilta n kunnan korvaus Kirkkonummelle on yhteensä ,99 euro. Tämä korvaus maksetaan Kirkkonummen kunnalle kun n kunta on liittynyt Strömsbyn kokoojaviemäriin , maksueräpäivä Virtaamaosuuksia seurataan. Mikäli n kunnan keskivirtaamaosuus huomattavasti nousee tulee ostaa lisää kapasiteettia. n kunnalla ei tällä hetkellä ole merkittävää teollisuutta mikä aiheuttaisi paineita jätevesimääriin. Käyttökustannusten laskutus perustuu todellisiin jätevesimääriin. Laskutus tapahtuu kuukausittain. Käyttökustannuksista on sovittu etukäteen. Sopimuksen seurantaa varten perustetaan seurantaryhmä johon kuuluu molemmista kunnista 1-2 henkilöä. Tapaamisia n. 2 kertaa vuodessa.

7 Sivu 7 n kunta osallistuu siirtoviemärin ja pumppaamoiden saneerauskuluihin sekä osallistuu vuotuisiin kunnossapito- ja käyttökustannuksiin. n kunnan osuudet selviävät uudesta sopimuksesta, Kirkkonummen vesihuoltolaitoksen johtaja on laatinut sopimusluonnoksen jota käsitellään molempien kuntien päätöselimissä. Kirkkonummen kunnan vesijohtolaitoksen johtokunta kokoontuu Sopimusta ei voida irtisanoa ilman molempien osapuolten hyväksyntää ja uutta korvaavaa sopimusta. Oheismateriaali ja liitteet - Liitteenä sopimusluonnos ja sopimusluonnoksen liitteet - Oheismateriaalina allekirjoitettu esisopimus - Oheismateriaalina kustannustaulukot Esittelijä: Tekninen johtaja Catharina Lindström p , s-posti Ehdotus: Lautakunta päättää - korvata päivätyn esisopimuksen uudella sopimuksella ja - esittää sopimusluonnosta edelleen kunnanhallitukselle vahvistettavaksi.

8 Sivu 8 TEKNLTK 101 LUOTTAMUSHENKILÖN NIMEÄMINEN JA OSALLISTUMISOIKEUS SJUNDEÅ SVENSKA SKOLANIN LAAJENNUSHANKKEEN SEKÄ TYYSKYLÄN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN TYÖMAAKOKOUKSIIN Sjundeå Svenska Skolanin laajennushanke ja Tyyskylän päiväkodin uudisrakennushanke on hyväksytty talousarviossa vuodelle Sjundeå Svenska Skolanin hanke kilpailutettiin keväällä 2011, mutta koska valittu urakoitsija ei pystynyt täyttämään asetettuja ehtoja, ei urakkasopimusta kyseisen yrityksen kanssa tehty. Toiseksi tulleen tarjous oli sen verran hinnakkaampi, etteivät määrärahat riittäneet, joten hanke päädyttiin kilpailuttamaan uudestaan kunnanhallituksen tekemässä päätöksessä Kilpailutus on julkaistu Hilmassa sekä n kotisivuilla ja tarjoukset on pyydetty kello 12:00 mennessä. Päiväkotihanke on kilpailutettu keväällä 2011 ja urakoitsijaksi valittiin kunnanhallituksen kokouksessa Casatino Oy. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa joulukuussa 2011 ja sen on tarkoitus olla valmis vastaanotettavaksi Valittu urakoitsija sitoutuu noudattamaan hankkeelle suunnattua urakkaohjelmaa. Urakkaohjelman mukaan työmaakokouksia pidetään noin 4 viikon välein tai useammin tarvittaessa. vastaa rakennushankkeiden toteuttamisesta. Teknisestä osastosta osallistuu rakennusmestari ja tekninen johtaja. Tekninen johtaja toimii yleensä kokouksen puheenjohtajana, jollei muuta päätetä. Sihteerinä toimii hankkeille kunnan palkkaama työmaavalvoja. Työmaakokouksissa ovat yleensä myös läsnä urakoitsijoiden edustajat sekä suunnittelijat. Myös käyttäjän edustajat ovat yleensä läsnä kuten rehtori, sivistysjohtaja ja varhaiskasvatuspäällikkö. Työmaakokouksissa käydään läpi urakan edistymistä, suunnitelmatilannetta, lisä- ja muutostöitä, aikataulua, laskutustilannetta jne. Työmaakokoukset pidetään yleensä virka-aikana. Teknisen lautakunnan johtosäännön 4 :n 10. kohdan mukaan teknisen lautakunnan tulee valvoa talousarvion toteutumista ja sitä, että kunnanhallituksen antamia ohjeita noudatetaan. Johtosäännöissä 4 :n 21. kohdan mukaan teknisen lautakunnan tulee huolehtia kunnan kiinteistöjen ja alueiden rakentamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä sekä kunnan vesi, viemäri- ja lämpöhuollosta. Tämän vuoksi luottamushenkilön osallistuminen työmaakokouksiin on suotavaa. Käyttäjien lautakunta on sivistyslautakunta ja heidänkin edustus työmaakokouksissa katsotaan tarpeelliseksi.

9 Sivu 9 Ehdotus: Lautakunta päättää - antaa teknisen lautakunnan puheenjohtajalle oikeuden olla läsnä Sjundeå Svenska Skolanin laajennushankkeen ja Tyyskylän päiväkodin uudisrakentamisen työmaakokouksissa ja - siirtää asian jatkokäsittelyä varten sivistyslautakunnalle, joka nimeää yhden luottamushenkilön edustamaan sivistyslautakuntaa Sjundeä Svenska Skolanin laajennushankkeen ja Tyyskylän päiväkodin uudisrakentamisen työmaakokouksissa.

10 Sivu 10 TEKNLTK 102 Liite 3 Oheismateriaalia VALTUUSTOALOITTEET KOSKIEN KUNNAN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN MYYMISTÄ TAI PITKÄAIKAISTA VUOKRAAMISTA JA KUNNAN KIINTEÄN OMAISUUDEN JA MUIDEN TOIMINTOJEN UUDELLEENJÄRJESTELYN SELVITTÄMISTÄ Valtuutetut Kari Vierinen ja Mikael Westermarck ovat jättäneet n kunnan tutkittava lainojensa pienentämistä myymällä kiinteistöjään ja vuokraamalla ne pitkäaikaisilla sopimuksilla ostajalta -nimisen valtuustoaloitteen. Samassa valtuuston kokouksessa Kari Vierinen on jättänyt aloitteen n tutkittava kiinteän omaisuuden ja muiden toimintojen uudelleen järjestelyjä. Aloitteessa n kunnan tutkittava lainojensa pienentämistä myymällä kiinteistöjään ja vuokraamalla ne pitkäaikaisilla sopimuksilla ostajalta ehdotetaan, että kunta selvittäisi omistamiensa kiinteistöjen myymistä esimerkiksi henkivakuutusyhtiöille ja myytyjen kiinteistöjen vuokraamista takaisin ns. pitkillä v. vuokrasopimuksilla. Aloitetta perustellaan velkataakan kertaluonteisella kevennyksellä ja lainojen hoitokustannusten vähentämisellä. Vierisen aloite koskien kiinteän omaisuuden ja muiden toimintojen uudelleenjärjestelyä ehdotetaan mm. kiinteistöjen omistuspohjan muutosta siten, että kunta olisi kuitenkin vähemmistöomistajana. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkailla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja toimet, joihin on ryhdytty niiden johdosta. Kunnanhallituksen johtosäännön 3 kohdan 20 mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Tämän jälkeen valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 9 :n mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata niiden asioiden valmistelusta, jotka kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto ratkaisee. Kunnanvaltuusto on käsitellyt valtuutettujen tekemiä ja kunnanhallitukselle lähetettyjä aloitteita, joita ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitelty. Kunnanvaltuusto on edellä mainittujen aloitteiden käsittelyn yhteydessä todennut, että tekninen toimi on valmistel-

11 Sivu 11 lut luetteloa kunnan kiinteästä omaisuudesta sekä ehdotuksesta toimenpiteiksi. Käsittelyn yhteydessä on myös kerrottu, että omaisuus jaotellaan heti myytäviin, tarpeen mukaan myytäviin, myytäväksi jalostettaviin ja ei myytäviin. Kunnanvaltuusto on lisäksi todennut, että omistajapolitiikan laatiminen on valmisteltavana teknisellä osastolla. on kokouksessaan merkinnyt tiedoksi katsauksen kunnan omistamista ja hallinnoimista kiinteistöistä ja asuntoosakkeista Katsausta on päivitetty tämän jälkeen, sillä As Oy Kassarannan osake (58,5 m2) on myyty Päivitetty katsaus on liitteenä. Omaisuus on jaoteltu katsauksessa seuraavasti: - heti myytävät, - tarpeen mukaan myytävät, - myytäväksi jalostettavat ja - ei myytävät kohteet Tekninen toimisto on kartoittanut osana em. selvitystä kunnan suorassa omistuksessa olevat rakennukset, vuokralla olevat rakennukset sekä asuntoosakeyhtiöissä olevat huoneistot. Kartoituksessa on käytetty kuntoluokkia 1 5. Kuntoluokalla 1 kuvataan jo huonossa kunnossa olevaa rakennusta ja luokituksella 5 hyvässä kunnossa olevaa rakennusta. Lisäksi on määritelty tämän hetkisen tilanteen mukaan myytävät, mahdollisesti myytävät ja ei myytävät rakennukset. n kunnalla on noin m2 kiinteistömassaa suorassa omistuksessaan. Vuokratiloja on noin m2 ja osakehuoneistoja 730,5 m2. Rakennukset sijoittuvat pääasiallisesti kuntoluokkaan 3 5 ja ovat suhteellisen hyvässä kunnossa. Rakennukset vaativat kuitenkin jatkuvan kuntoseurannan, jotta isoimmilta ja yllättäviltä korjauksilta vältytään. Jokaiselle rakennukselle tulee tehdä PTS (pitkän tähtäimen suunnitelma), joka auttaa mm. korjaustoimenpiteiden suunnittelussa. Katsaus kunnan omistamista ja hallinnoimista kiinteistöistä antaa vastauksen valtuustoaloitteisiin, joissa ehdotetaan selvityksen tekemistä kiinteistöjen myymisestä ja vuokraamisesta. Katsaus ei sisällä kunnan omistamia maa- ja metsäalueita. n kunta on ottamassa käyttöön sisäiset vuokrat myös ylläpidon osalta Sisäinen vuokra on menettely kustannustietoisuuden kasvattamiseen, tilojen käytön tehostamiseen ja rakennusten kunnon turvaamiseen. Sisäinen vuokra mahdollistaa asianmukaisten ja toimivien tilaresurssien tuottamisen varsinaiseen palvelutoimintaan. Kunnallisen palvelutuotannon tulee tapahtua tehokkaasti ja taloudellisesti.

12 Sivu 12 Sisäinen vuokrajärjestelmä: Auttaa kokonaisvaltaiseen ajatteluun palvelutuotannon todellisten kustannuksista. Kannustaa tilaomaisuuden tehokkaampaan käyttöön. Helpottaa kunnan yksiköiden toiminnan taloudellisuuden arviointia ja vertailua. Antaa paremman mahdollisuuden vertailla myös muita vaihtoehtoisia tapoja tilojen hankintaan. Selkeyttää budjetointia ja rahoitussuunnittelua. Tuottaa toimivat tilaresurssit ydintoiminnalle. Kunnan omistamien huoneistojen vuokrat asunto-osakeyhtiöissä on korotettu vastaamaan markkinatalouden vuokria. Huoneistoja myydään sitä mukaan kun ne jäävät tyhjiksi. Nykyisille vuokralaisille annetaan myös mahdollisuus lunastaa huoneisto. Myös tilojen käyttömaksuja on otettu käyttöön. Oheismateriaali ja liitteet - Liitteenä katsaus kunnan omistamista ja hallinnoimista kiinteistöistä ja asunto-osakkeista (päivitetty ) - Oheismateriaalina Vierisen ja Westermarckin jättämä valtuustoaloite - Oheismateriaalina Vierisen jättämä valtuustoaloite Esittelijä: Tekninen johtaja Catharina Lindström p , s-posti Ehdotus: Lautakunta päättää - hyväksyä liitteenä olevan katsauksen kunnan omistamista ja hallinnoimista kiinteistöistä ja asunto-osakeyhtiöistä; - esittää kunnanhallitukselle ja ehdotettavaksi kunnanvaltuustolle, että liitteenä oleva katsaus kunnan omistamista ja hallinnoimista kiinteistöistä ja asunto-osakkeista on vastaus seuraaviin esitettyihin valtuustoaloitteisiin: n kunnan tutkittava lainojensa pienentämistä myymällä kiinteistöjään ja vuokraamalla ne pitkäaikaisilla sopimuksilla ostajalta ja n tutkittava kiinteän omaisuuden ja muiden toimintojen uudelleen järjestelyjä ja - esittää kunnanhallitukselle ja ehdotettavaksi kunnanvaltuustolle, että edellä mainitut aloitteet on loppuun käsitelty.

13 Sivu 13 TEKNLTK 103 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö Mäntyharju Kokouskutsu 1 (19) Aika 10.08.2015, klo 17:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 72 Pöytäkirjan tarkastus 73 Talouden toteutuminen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot