Tekninen lautakunta nro 8/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta nro 8/2012 25.9.2012 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 78 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 79 Vesihuoltolaitoksen hintojen tarkistus vuoden 2013 alusta TEKNLTK 80 Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2013 TEKNLTK 81 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 8/2012 Kokouspaikka- ja aika Läsnäolevat jäsenet Muut läsnäolevat Asiat Kunnantalo klo Keränen Pekka, puheenjohtaja Westermarck Mikael, varapuheenjohtaja Ekström Susanne, jäsen Flythström Kjell, jäsen Gottberg-Ek Karin, jäsen Heikkilä Risto, jäsen Kaisla Sirpa, jäsen Malmgren Mikko, jäsen Tuomi Tuulia, jäsen Janhunen Taina, kunnanhallituksen edustaja Skyttä Jorma, tekninen johtaja Malmberg Magnus, rakennusmestari Kärkkäinen Markku, kunnaninsinööri Latvala Ann-Britt, toimistonhoitaja Huilla Tuomas, hallinnon suunnittelija Allekirjoitukset Pekka Keränen Puheenjohtaja Ann-Britt Latvala Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Rakennustoimistossa Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Toimistosihteeri Virve Kääntee

3 Sivu 3 TEKNLTK 78 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

4 Sivu 4 TEKNLTK:459 /2012 TEKNLTK 79 VESIHUOLTOLAITOKSEN HINTOJEN TARKISTUS VUODEN 2013 ALUSTA Liitteet 1, 2, 3, 4 Vesihuoltolaissa säädetään yleisesti sekä talousveden että viemäröinnin maksuista. Vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Maksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Laitos voi myös periä liittymismaksua, perusmaksua ja muita maksuja laitoksen palveluista. Lain 18 mukaan maksujen yleiset perusteet kuuluvat: Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin. Kunnan vesi- ja jätevesikulutusmaksuja sekä perus- ja liittymismaksuja on korotettu viimeksi , jolloin kaikkia edellä mainittuja maksuja korotettiin noin 10 %. Kustannusten nousu osaltaan vaikuttaa korotustarpeeseen. Noin 12 %:n korotus jaettuna kuluneelle neljälle vuodelle, jolloin korotuksia ei ole tehty, tarkoittaa 3 %/vuosi. Investoinneista rakennustyöt siirtoviemäri-hankkeessa välillä Kirkkonummi on tarkoitus aloittaa syksyllä Siirtoviemärin rakentamisen rahoittamiseen osallistuu n kunnan lisäksi myös ELY-keskus. Siirtoviemärihankkeen kustannusarvio: (1000 ) Yht. Menot Tulot Netto

5 Sivu 5 Hanke toteutetaan valtion vesihuoltotyönä, jonka mukaisesti tulorahoitus on arvioitu. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on siis noin 3,2 miljoonaa euroa, josta n kunnan osuus on yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Hanke on lähivuosina merkittävä kuluerä n kunnalle. Muita merkittäviä tulevaisuuden menokohteita kunnalle ovat mm. Sunnanvikin alueen aluerakentamisen jatkaminen sekä vesihuoltoverkoston kunnossapito. 12 %:n korotus taksoihin merkitsisi vesihuoltolaitokselle noin euron lisätuottoa vuonna 2013 verrattuna vuoteen Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä vesihuoltolaitoksen taksat liitteenä vesihuoltolaitoksen taksat golfkartanon pohjoispuolisella alueella liittenä vesihuoltolaitoksen suunnitellut taksat alkaen - liittenä vesihuoltolaitoksen suunnitellut taksat golfkartanon pohjoispuolisella alueella alkaen Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää, että - n kunnan vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesikulutusmaksuja sekä perus- ja liittymismaksuja korotetaan 12 % alkaen.

6 Sivu 6 TEKNLTK 80 Liitteet 5, 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2013 Yleistä Tekninen osasto toimii teknisen lautakunnan sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisuudessa. Tekninen osasto jakaantuu kolmeen tulosalueeseen, jotka ovat palvelukeskuksen tulosalue, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tulosalue sekä kehityksen, maankäytön suunnittelun ja investointien tulosalue. TEKNINEN OSASTO Jorma Skyttä Ruokapalvelu/ Kerstin Ekström Siivouspalvelu/ Kerstin Ekström Kiinteistöhuolto/ Mikael Nyman Liikenneväylät ja julkiset alueet Vesihuoltolaitos / Kaj Holmström Ympäristö ja rakennusvalvonta Rekrytointi Rakennusvalvonta Rekrytointi Ympäristönsuojelu Rekrytointi+ Patrik Skult Toimisto Marlene Rehnman Investoinnit, kaavoitus ja kehitys Jorma Skyttä Investoinnit, kaavoitus Jorma Skyttä Kehitys Toimistoinsinööri Åke Ahlroth Toimisto Ann-Britt Latvala Tuki Tuomas Huilla (myös palvelukeskus) Ympäristöterveys ostona Lohjalta Palo-, pelastus- ja varautumistoimi sekä jätehuolto ostona Maaseututoimi ostona Yksityistieavustukset / Åke Ahlroth ja Tuomas Huilla Teknisen osaston johtoryhmä toimii teknisen johtajan alaisuudessa ja sen muodostavat teknisen johtajan lisäksi kunkin tulosalueen päällikkö, toimistoinsinööri ja toimistonhoitaja.

7 Sivu 7 vastaa palvelukeskuksen tulosalueen ja investointien, maankäytön suunnittelun ja kehityksen tulosalueista. Ympäristö- ja rakennuslautakunta vastaa ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tulosalueesta. Teknisen lautakunnan alainen toiminta Palvelukeskuksen tulosaluepäällikkö on rakennusmestari. Palvelukeskus vastaa kunnan siivous- ja ruokahuollosta, rakennuksista, kiinteistöistä, julkisten alueiden hoidosta sekä vesihuoltolaitoksen toiminnasta. Kehityksen, maankäytön suunnittelun ja investointien tulosalueen tulospäällikkönä toimii tekninen johtaja. Tulosalue vastaa toiminnan kehittämisestä yleis- ja asemakaavoituksesta sekä maankäytön suunnittelusta ja kiinteistötoiminnasta. Lisäksi tulosalue vastaa teknisen toimiston hallinnosta, palo- ja pelastustoimesta ja väestönsuojelusta. sekä yksityistieasioista. Talous Kunnanhallitus on antanut lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja samalla määritellyt lautakunnille talousarvion kehykset, jotka rajaavat lautakuntien toimintamenojen enimmäismäärät ehdottomasti. Arvio vuoden 2013 inflaatiokehityksestä on kunnanhallituksen antaman talousarvion laatimisohjeen mukaan 2,5 %. Henkilöstökuluissa huomioidaan vuodelle 2013 arvioitu 2,3 %:n ansiotason korotus. Teknisen lautakunnan tulot muodostuvat muun muassa maankäyttösopimuksista saatavista tuloista sekä tonttien ja osakehuoneistojen myynnistä. Omakotitonttien arvioitu myyntimäärä on 15 kappaletta vuoden 2013 aikana. Tuottoa näistä kertyy noin euroa. Osakehuoneistoja pyritään myymään vuoden 2013 aikana kaksi kappaletta. Maankäyttösopimuksista kertyy tuloja euroa. Tämä tulee Slussenin alueen sopimuksista. Palo- ja pelastustoimi n kunnalla on Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa sopimus palo- ja pelastustoimen palvelun järjestämisestä. Väestönsuojelu Väestönsuojelu käsittää johtokeskuksen ylläpitokustannukset.

8 Sivu 8 Palvelukeskuksen tulosalue Yleistä Tulosalue sisältää siivous- ja ruokahuollon, rakennuksien, kunnan liikenneväylien ja julkisten alueiden hoidon sekä vesihuoltolaitoksen. Tulosaluetta johtaa kunnan rakennusmestari. Siivous- ja ruokahuolto Tulosyksikkö sisältää kunnan siivousyksikön ja ruokapalvelun toiminnan. Suurimmat menoerät siivous- ja ruokahuollossa ovat henkilöstön palkat ja palveluihin tarvittavat elintarvikkeet sekä siivous- ja puhdistusaineet. Siivousyksikkö huolehtii kaikkien kunnan kiinteistöjen puhtaanapidosta. Siivous- ja ruokahuollon esimiehenä toimii palveluesimies. Siivoustyönohjaaja puolestaan hoitaa siivouspalveluiden käytännön ohjaamisen. Siivousyksikön kustannukset on sisällytetty rakennuksen / kiinteistön sisäiseen vuokrahintaan. Kiinteistöjen huolto Kiinteistöjen huolto sisältää rakennuksien ja kiinteistöjen korjaukset ja ylläpidon (lämmitys, vesi, sähkö ja jätehuolto). Tulosyksikön esimiehenä toimii rakennusmestari. Kiinteistönhoitajia on kolme, sekä esimiehenä toimiva vastaava huoltomies. Julkisten alueiden hoito Julkisten alueiden hoito käsittää liikenneväylät sekä kunnan ylläpitämät julkiset alueet kuten uimarannat, leikkipuistot, urheilukentät, pururadan ja hiihtoladut. Liikenneväylien kustannukset koostuvat pääasiassa liikenneväylien hoitokustannuksista ja katuvalaistuksen ylläpidosta. Tulosyksiköllä on yksi huoltomies. Vesihuoltolaitos Vesi- ja viemärilaitos huolehtii kunnan puhtaan veden jakelusta sekä viemäriverkostosta. Kulut koostuvat koneiden ja laitteiden kunnossapidosta, toimisto- ja asiantuntijapalveluista sekä palkkakuluista. Tulosyksikön esimiehenä toimii vastaava puhdistamonhoitaja. Esimiehen lisäksi on yksi huoltomies.

9 Sivu 9 Vesihuoltolaitoksen tulot koostuvat liittymismaksuista ja käyttömaksuista. Vesi- ja viemäriverkkoihin on arvioitu vuoden 2013 uusien liittyjien määräksi 20 ja veden kulutuksen määräksi m³. Liittymismaksuihin esitetään korotusta 12 % ja käyttömaksuihin 12 %. Kehityksen, maankäytön suunnittelun ja investointien tulosalue Kehitys käsittää toiminnan yleistä kehittämistä erityisesti tietotekniikan avulla. Tätä tehtävää tulee hoitamaan nykyinen rakennustarkastaja. Hänen virkanimikkeensä muutetaan toimistoinsinöörin nimikkeeksi. Maankäytön suunnittelu Maankäytön suunnittelusta vastaa nykyisen kunnaninsinöörin eläkkeelle jäännin jälkeen tekninen johtaja. Uudenmaan maakuntakaava, jossa käsitellään yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, ympäristönsuojeluun ja virkistykseen liittyviä asioita on tällä hetkellä ehdotusvaiheessa. Tämän hetkisen arvion mukaan maakuntakaava vahvistetaan vuonna Maankäytön kehityskuvan tarkistus on työn alla. Siinä käsitellään kuntarakenteeseen liittyviä asioita pitkällä aikavälillä hakien uusia avauksia ja innovaatioita kuntarakenteeseen. Kunnan maapoliittisen ohjelman valtuusto on hyväksynyt vuonna Yhdessä maankäytön kehityskuvan ja yleiskaavoituksen kanssa ne ovat kunnan maankäytön suunnittelun tärkeimpiä strategisia suunnittelun välineitä. Koko kunnan yleiskaavoitus on aloitettu Kunnanhallitus on päättänyt laittaa vireille Kaakkois-n yleiskaavoituksen tarkistustyön. Työ etenee osa-alueittain käsittäen koko kunnan alueen. Kuntakeskuksessa on asemakaavoitettu Palonummen alueella myyntikelpoisia erillispientalotontteja 60 kappaletta. Störsvikissä on Golf-kartanon pohjoispuolisella alueella asemakaavoitettu erillispientalotontteja 32 kappaletta, joista valtaosa on myymättä. Slussenin alueella on asemakaavoitettu pientaloalue 300 asukkaalle. Uuden tulotien alueen asemakaava on ehdotusvaiheessa 350 asukkaalle. Sunnanvikin alueella on asemakaavoitettu erillispientalotontteja 25 kappaletta, jotka ovat myymättä. Samalla alueella on runsaasti asemakaavoitettuja yritystontteja. Kuntakeskuksessa asemakaavoitusta jatketaan Palonummen itäpuoleisella alueella, josta kunta on hankkinut maa-alueita, joihin voidaan asemakaavoittaa yhteensä noin 100 erillispientalotonttia. Billskogin ja rautatien alueilla asemakaavoitetaan erillispientalotonttia ja yritystilo-

10 Sivu 10 ja. Störsvikin - Kasabergetin alueelle asemakaavoitetaan vapaa-ajan rakennuspaikkoja noin 50 kappaletta. Investoinneista päävastuun kantaa tekninen johtaja. Merkittävin investointi tulevana vuonna on Svenska Skolanin jatko. Rahallisesti suuri on myös siirtoviemäri, mutta sen rakennuttaa ELY-keskus. Esittelijä: Tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: Oheismateriaali ja liitteet: - n kunnan teknisen toimen talousarvioehdotus vuodelle liitteenä investoinnit ja käyttötalouden tuloslaskelma 2013 Ehdotus: Lautakunta päättää - esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan teknisen toimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2013.

11 Sivu 11 TEKNLTK 81 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. Ehdotus: Lautakunta päättää

Tekninen lautakunta nro 9/2011 15.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2011 15.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 97 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 98 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 99 Marsuddenin yksityistien peruskorjaus TEKNLTK 100 Sopimus n jätevesien johtamisesta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen TEKNLTK 3 Määrärahojen hakeminen vuodelta 2013 jatkuville hankkeille

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 4/2013 7.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 4/2013 7.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 29 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 30 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 31 Kaavateiden asfaltointi vuonna 2013 TEKNLTK 32 Asemakaavoittamista koskevan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2011 1.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2011 1.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 83 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 84 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 85 Länsi-n osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tila Sandbacka

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma nro 8/2010 SISÄLLYSLUETTELO KV 89 KV 90 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma KV 91 Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 92 Lasten kotihoidon

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2010 12.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2010 12.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Kaavoituskatsaus vuodelle 2010 TEKNLTK 3 Störsvikin uuden tulotien alueen asemakaavoitus TEKNLTK 4 Hakemus Pohjois-n osayleiskaavan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2011 8.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2011 8.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 89 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 90 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 91 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2012 SIVLTK 92 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 9/2012 12.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 9/2012 12.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 78 KV 79 KV 80 KV 81 KV 82 KV 83 KV 84 KV 85 KV 86 KV 87 KV 88 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2012 talousarvion muuttaminen Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014-2016

Lisätiedot

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00 Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 43 KOKOUSAIKA 18.9.2013 klo 18.00 20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 16/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 216 KH 217 KH 218 KH 219 KH 220 KH 221 KH 222 KH 223 KH 224 KH 225 KH 226 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2015 23.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2015 23.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 55 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 56 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 5/2015 TEKNLTK 57 n Virkkula asemakaavahanke TEKNLTK 58 Åvallan myynti TEKNLTK 59 Vormön

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

Virastotalo, kunnanhallituksen huone. Tuija Välikallio. Rauni Pitkäranta Mika Länsivuori

Virastotalo, kunnanhallituksen huone. Tuija Välikallio. Rauni Pitkäranta Mika Länsivuori Tekninen lautakunta Aika: torstaina 12.04.2001 klo 10.00-12.50 Virastotalo, kunnanhallituksen huone Juha Piikkilä Tapio Uusitalo Tuija Välikallio Keijo Sakari Anneli Teikari Rauni Pitkäranta Mika Länsivuori

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12. Tekninen lautakunta 24.11.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12. Tekninen lautakunta 24.11.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 24.11.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 24.11.2010 klo 16.30 17.40 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2010 8.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2010 8.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2010 SISÄLLYSLUETTELO KH 245 Kokouksen järjestäytyminen KH 246 Sisäisten vuokrien käyttöönotto 1.1.2011 KH 247 KH 248 KH 249 KH 250 KH 251 KH 252 KH 253 KH 254 Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 8/2014 8.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 8/2014 8.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 64 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV 69 KV 70 KV 71 KV 72 KV 73 KV 74 KV 75 Kokouksen järjestäytyminen Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta Maapoliittisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 KH 190 KH 191 KH 192 KH 193 KH 194 KH 195 KH 196 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunto

Lisätiedot

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen nro 5/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen Sivu 2 Nro 5/2015 Kokouspaikka- ja aika Päivärinteen koulu klo

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot