TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS

2 Tuloksellisuuden, taloudellisuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kohottamisen vuosi 2013 Rehtori Antti Koskinen Vuoden 2014 näkymät aikuisopiston toiminnalle perustehtävän näkökulmasta ovat onneksi aiempaa valoisammat. Painopiste työmarkkinoilla ja ammatillisessa koulutuksessa siirtyy nuoriin koulunsa päättäviin ja toisaalta vailla ammatillista koulutusta tai tutkintoa oleviin. Johtokunta Puheenjohtaja Reijo Jeskanen, Joensuu Varapuheenjohtaja Raimo Oksman, Kitee Jäsen Juho Malinen, Joensuu Jäsen Tiina Mustonen, Polvijärvi Jäsen Asko Puhakka, Joensuu Jäsen Lilli Tuuha, Joensuu saakka Jäsen Armi Rautiainen, Joensuu alkaen Jäsen Päivi Varis, Joensuu EK:n edustaja Veikko Matikainen SAK:n edustaja Risto Vattulainen P-K:n Yrittäjät ry:n edustaja Matti Vuojärvi Henkilöstön edustaja Jorma Koljonen Henkilöstön edustaja Osmo Kukkonen Kuntayhtymän hallituksen edustaja Tony Kuntsi Toiminnan eri osa-alueiden jatkuva kehittäminen ja keskittyminen perustehtävään oli leimallista Pohjois-Karjalan aikuisopiston vuoden 2013 toiminnalle. Aikuisopiston toimintaympäristössä viime ja sitä edellisenä vuonna toteutuneiden ammatillisen aikuiskoulutuksen markkinoiden suhdanteiden vaihtelun jälkeen saavutimme vihdoin sellaisen aseman, että tuotannolliset sekä taloudelliset sopeuttamistoimet saatiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla päätökseen. Toimintamme kehittämiseen panostettiin uudistunein rakentein ja toimintatavoin. Oppisopimustoiminnan kokoaminen koulutusalojen tiimien yhteyteen aloitettiin vuoden 2013 aikana. Tavoitteena oli ammatillisen aikuiskoulutuksen perustehtävän vahvistaminen, kustannustehokkuuden lisääminen sekä laadun ja toimintatapojen yhtenäistäminen. Kuluneen vuoden aikana aikuisopisto liittyi koulutuskuntayhtymän opintotoimistopalvelujen keskittämistyöhön, jonka tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa opiskelijoiden asiakaspalvelua sekä lisätä työn tuottavuutta ja tuloksellisuutta. Aikuisopiston keskittyminen perustehtävään merkitsi uudistusta Pohjois- Karjalan kesäyliopiston asemaan. Kesäyliopiston toiminnot siirrettiin ammattiopisto Niittylahden yhteyteen, sillä vapaan sivistystyön koulutusmarkkinatilanteessa saadaan enemmän synergiaetua yhdessä Pohjois-Karjalan kansanopiston toimintojen kanssa. Samalla ammattiopisto Niittylahden toimintojen yhteyteen siirrettiin aikuisopiston maahanmuuttajakoulutus. Aikuisopisto kokosi ja keskitti toimintojaan entistä tiiviimmin vuokratiloista koulutuskuntayhtymän omistamiin toimitiloihin. Vuoden 2013 aikana tehtyjen sopeuttamis- ja kehittämistoimien vaikuttavuus toimintaan on ollut merkittävä. Se on vakauttanut aikuisopiston kahta perustehtävää: ammatillista aikuiskoulutustoimintaa sekä työelämän kehittämis- ja palvelutoimintaa ja niiden kilpailukykyä. Toiminnan ja toimintaorganisaation kehittämisen myötä aikuisopiston henkilöstön osaamispanostus tuotti toiminnan tähänastisen reilun 40-vuotisen historian parhaan taloudellisen tuloksen vuosikatteella mitattuna. Aikuisopiston vuosikatetoteumaksi toiminta tuotti talousarvion mukaisen sitovan tavoitteen ollessa , kun edellisen vuoden 2012 vastaava toteuma oli Ihan kaikkea täydellisen erinomaiseen vuoteen tarvittavaa ei kuitenkaan saavutettu. Henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen olisi pitänyt panostaa enemmän. Keväällä toteutettiin toiminnan laadun ja sen kuvauksen päivittäminen ja itsearviointi. Syksyllä tehtiin laadun ja toiminnan kuvauksen ulkoinen auditointi. Itsearvioinnin tulos oli 500/1000 pistettä ja ulkoisen auditoinnin tulos oli 460/1000 pistettä. Molempien näiden tulosta kuvaa sana erinomainen. Kiitos vuoden 2013 onnistumisista kuuluu etuoikeutetusti aikuisopiston henkilöstölle. Kiitoksen ansaitsevat myös aikuisopiston asiakkaat, opiskelijat ja työyhteisöt sekä toimintaamme rahoittaneet viranomaiset ja tahot sekä keväällä 2013 toimintansa aloittanut uusi johtokunta. Koulutuskuntayhtymän johto luottamusmiehineen on tehnyt kiitettävää yhteistyötä työpaineiden ja -asioiden ristiaallokossa. Jokaisen kumppani- ja yhteistyötahon tuki on ollut arvokas apu toiminnassamme. 2

3 Hyvinvoinnin koulutusala Hyvinvoinnin perustutkintotiimissä toteutettiin ensimmäistä kertaa työvoimakoulutuksena hoiva-avustajakoulutus, joka alkoi syksyllä Hoiva-avustajat työskentelevät palveluissa, jotka tukevat asiakasta tämän hyvinvoinnissa kuten esimerkiksi kotihoidossa tai vanhuksille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa. Laboratorioalan perustutkintoon tehtiin järjestämissopimus kesäkuussa ja koulutus käynnistyi syksyllä 2013 aikuisopistolla. Kansainvälisyyteen ja yrittäjyystaitoihin painottuva sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon valmistava koulutus käynnistyi elokuussa Koulutus pitää sisällään lähihoitajaopintojen lisäksi 1 2 työssä oppimisjaksoa ulkomailla sekä Nuori yrittäjyys (10 ov) -opintojakson, joka toteutetaan harjoitusyritystoimintana. Paletti-hankkeessa selvitettiin saattohoidon nykytilaa ja konsultaatiokäytäntöjen tarpeita maakunnan alueella. Hanke on järjestänyt koulutusta ja tuonut esiin hyvän saattohoitoympäristön merkityksen potilaiden ja omaisten elämänlaadun lisäämiseksi. NY-yrittäjyys ponnistuslautana omaan yritystoimintaan Sirpa Petman toimii tällä hetkellä yrittäjänä Jalka- ja kauneushoitola Piristeessä. Kyseessä on Sirpan ensimmäinen oma yritys, jonka hän perusti heinäkuun puolivälissä Sirpa valmistui 1992 kosmetologiksi Helsingissä, jossa hän toimi vastaavissa tehtävissä vieraan palveluksesta useita vuosia. Pari vuotta sitten hän teki miehensä kanssa päätöksen muutosta Joensuuhun, josta molempien vanhemmat ovat kotoisin. Kipinän yrittäjyyteen Sirpa sai opiskellessaan Pohjois-Karjalan aikuisopistossa jalkojenhoidon ammattitutkintoa. Aikuisopistossa meille tarjottiin vaihtoehtona kokeilla yrittäjyyttä NY-toiminnan merkeissä. Suoritimme samaan aikaan jalkojenhoidon ammattitutkintoa ja perehdyimme käytännön osaamiseen ja yrittäjyyteen NY-toiminnan kautta., Sirpa kertoo. NY-lyhenne tulee sanoista nuori yrittäjyys, mutta toimintaa on hyvin voitu soveltaa myös aikuisten kohdalla. Tukea ja valmennusresurssia aikuisten kanssa tehtävään NY-opetusmenetelmän pilotointiin ja valmentajuuden kehittämiseen saatiin ESR-hankkeesta Yrittäjyys ammatillisessa koulutuksessa. Opettaja-valmentajat Niina Martikainen ja Katja Väyrynen kehittivät opetusmenetelmiä toiminnallisiksi ja kytkivät kansainvälisyysnäkökulman mukaan opintoihin. NY-toiminta kesti noin 7 kuukautta. Aikuisopiskelijat pääsivät opiskelemaan ja kokeilemaan ns. harjoitusyritysten kautta yrittäjyyteen kuuluvia asioita yrityksen perustamisesta yritystoiminnan päättämiseen. Sirpa oli mukana toisessa kahdesta NY-yrityksestä. Hellä Hoito NY tarjosi jalkojenhoitopalveluja neljän hengen voimin. NY-yrittäjyys oli meille uusi juttu, koska muutamaa opiskelijaa lukuunottamatta emme olleet aiemmin toimineet yrittäjänä. Monia asioita opittiin kantapään kautta ja huomasimme, miten tärkeää on suunnitella asiat kunnolla ennen kuin lähdetään niitä toteuttamaan. NY-yrittäjyys antoi konkreettisia valmiuksia kannattavan liiketoiminnan ymmärtämiseen markkinointia unohtamatta., Sirpa muistelee. Markkinoimme yritystä erilaisissa tapahtumissa ja kiersimme tekemässä jalkojen hoitoja hoitokodeissa. Aikuisopisto mahdollisti hoitojen tekemisen myös oppilaitoksen tiloissa. NY-yritystoiminnalla saaduilla tuloilla katettiin menoja normaalin yritystoiminnan tapaan ja saimme rahaa kasaan sen verran, että pystyimme tekemään ennakkoon suunnitellun opintomatkan Turkkiin huhtikuussa Opintomatka antoi rohkeutta toteuttaa asioita., Sirpa kertoo. Matkan aikana tehtiin myös benchmarking-käyntejä ja opintoihin liittyviä asioita käsiteltiin tekemällä jalkojen hoitoja suomalaisille turisteille, Deturin oppaille ja Alanyan Suomalaiset ry:n jäsenille. Sain NY-toiminnasta varmuutta ja osaamista omaa yritystä ajatellen. Minulla on nyt valmiudet ymmärtää kirjapitoa ja taloudenhoitoa. NY-yrittäjinä laadimme liiketoimintasuunnitelman ja teimme kannattavuuslaskelmia. Lisäksi suoritimme ammatinharjoittajana jalkojen hoitotyössä tutkinnon osan., Sirpa kertoo. Hyvinvoinnin koulutusala Opiskelijatyöpäivät lisäkoulutus Muu koulutus 2618 perustutkintokoulutus MOBIILITEKNOLOGIAA OHJAUKSEN TUEKSI PLE-ympäristöt aikuisten oppimisen tehostajana -hankkeen tavoitteena oli uusien teknologioiden avulla tehostaa aikuisten oppimista. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinnon opiskelijat kokeilivat ipadeja ohjaustilanteiden tallennuksessa ja opetuspelien käytössä. Osa opiskelijoista tuotti myös kuvaja videomateriaalia ohjauksessa käytettäväksi. Laitteet olivat useimmille uusia, joten kosketuskäyttötapaan ja käyttöliittymän hallintaan liittyvä harjoittelu oli keskeinen osa tässäkin pikakokeilussa. Tämän kokeilun vastuuopettajana toimi Eeva-Liisa Metsäluoto Pohjois-Karjalan aikuisopistosta. 3

4 Hyvinvoinnin koulutusala Sosiaali- ja terveysalan perustutkintotiimi Ohjaus- ja hyvinvointialan henkilöstökoulutustiimi Elintarvike-, matkailu-, ravitsemisja puhdistuspalvelut (sekä laboratorioala) Seksuaalineuvojakoulutus osoittautui suosituksi Vuoden 2013 aikana toteutettiin aikuisopistolla ensimmäinen seksuaalineuvojakoulutus. Opiskelijoita ryhmässä oli Pohjois-Karjalan lisäksi lähimaakunnista. Koulutus kesti noin vuoden ja mukana oli henkilöitä useilta eri aloilta, kuten muun muassa hoitotyön, seurakunnan ja lastensuojelualan ammattilaisia. Seksuaalineuvojakoulutus on prosessikoulutus, jossa keskitytään oman seksuaalisuuden analysointiin ja läpikäymiseen. Se vaatii opiskelijalta heittäytymistä menneisyyteen ja nykyhetkeen. Koulutus opiskelijalle on rankka mutta kuitenkin palkitseva, jos opiskelumotivaatio on kohdallaan. Tämä koulutus oli sisältöjen puolesta kasattu napakaksi opiskelukokonaisuudeksi. Yleiskuva koulutuksesta oli hyvä ja sain tehdä työtä, josta pidän. Annoin kaiken tietotaitoni opiskelijoiden käyttöön., kouluttaja Liisa Ketonen kertoo. Opiskelijoita oli 21, joten ryhmiä oli kaksi. Ryhmät olivat hyvin erilaisia ja opiskelumotivaatio oli molemmilla ryhmillä hyvä. Ryhmät antoivat oman mausteisen haasteen, josta nautin täysin siemauksin. Kouluttamistyössä kokonaisvaltainen läsnäolo vaatii paneutumista ja opettamiskokonaisuuden on oltava itselle avoin kirja. Minusta seksuaalineuvojakoulutuksen kouluttajalta vaaditaan myös heittäytymistä opetukseen, itsensä likoon laittamista sadalla prosentilla., Liisa toteaa. Työvalmennuksella sanoista tekoihin Joensuulainen Katja Pippuri valmistui Pohjois-Karjalan aikuisopistosta ensimmäisenä työvalmennuksen erikoisammattitutkinnosta Katja on pohjakoulutukseltaan sairaanhoitaja. Hoitotyö julkisella puolella vaihtui yrittäjyyteen vuonna Hain lääninhallitukselta luvat harjoittaa sairaanhoitajan ammattiani yksityisesti ja tein hakemuksen Joensuun kaupungille palveluseteliyrittäjäksi. Tein töitä yrityksessä vastaten kotihoidosta, kotisairaanhoidosta sekä kotipalvelusta. Olin myös mukana rakennushommissa avustajana ja hoidin markkinoinnin ja taloushallinnon tehtäviä., Katja kertoo. Pippuriset Oy oli mukana Pohjois-Karjalan aikuisopiston hallinnoimassa Laadukkaat kotityöpalvelut Itä-Suomessa -hankkeessa vuosina ja sai toisena pohjoiskarjalaisena yrityksenä kotityöpalvelualan valtakunnallisen laatusertifikaatin. Katja suoritti yritystoiminnan ohessa aikuisopistossa vuonna 2010 yrittäjän ammattitutkinnon, joka auttoi ymmärtämään yrittäjyyttä ja talouspuolta syvällisemmin. Yrittäjyyden ohessa hän suoritti erilaisia lyhytkoulutuksia kuten muun muassa työturvakoulutus ja Palveluja Kotiin -passi. Aloin kuitenkin puutumaan yrittäjyydessä yksin tekemiseen ja miettimään tulevaisuutta. Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Karjalan piiri haki osa-aikaista projektityöntekijää Avustajan työstä silta työmarkkinoille -hankkeeseen ja innostuin hakemaan. Koska kyse oli kotityöpalveluihin liittyvän osaamisen ohjaamisesta, tuntui se heti omalta ja pystyin tuomaan työhön osaamistani yrityspuolelta. Kannatti lähteä ja olen tykännyt., Katja kertoo. Sotainvalidien Veljesliiton projektihenkilöstöä kannustetaan hankkimaan koulutusta omaan työhönsä liittyen ja sen myötä Katjaa alkoi kiinnostaa työvalmentajan erikoisammattitutkinto. Minulla ei ollut aluksi selkeää kuvaa, mitä työvalmentaja tekee. Tutkinnon kokonaisuudet tuntuivat tosi laajoilta ja mielessä kävi, miten tästä selvitään., Katja muistelee opintojen alkutaivalta. Työn ohessa opiskelu oli haastavaa ja projektiohjaaja Leena Jehkosen tuki tuli välillä tarpeeseen. Meillä on työpisteiden välissä vaan sermi, ja Leena on kuullut hyvin tuskailuni opiskelutehtävien parissa. Siinä vaiheessa olen saanut Leenalta tukea. Pystyin tekemään osan tehtävistä työajalla mutta kotiinkin jäi tekemistä. Voisi sanoa, että 40 % tehtiin töissä ja 60 % kotona., Katja kertoo. Katjan tutkintosuoritukset limittyivät hyvin menossa olevaan hankkeeseen. Opintojen henkilökohtaistamisen kautta Katja sai suoritettua tutkinnon samoihin aikoihin kuin hanke päättyi. Se oli hänen tavoitteenaan. Uutta hankesuunnitelmaa tehtäessä saatiin osaamista osoitettua lisää työvalmentajan erikoisammattitutkinnon perusteissa vaadittavasta osaamisesta. Opiskeluaikana tehtiin opintomatka Saksaan. Matkan aikana suoritettiin tutkinnosta Yrittäjyys-osan teoriaopinnot. Majoittumispaikassa pidettiin ns. Inno-sessioita ja teimme paljon tutustumiskäyntejä. Perehdyimme siihen, miten Saksassa on järjestetty työttömien toiminta esimerkiksi pajatoiminnan muodossa., Katja kertoo. 4

5 Tekniikan koulutusala Markkinointiviestinnän ammattitutkinto käynnistyi ensimmäistä kertaa lokakuussa Tietotekniikka-ala toteutti TYTTI-hankkeen puitteissa yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa aikuisopiston henkilöstölle tietotekniikkataitoihin liittyvää täydennyskoulutusta. Tietotekniikan koulutuskerrat toteutettiin joko täsmäiskuina tiimeittäin tai syksyllä pidettyinä yleisinä verkkokoulutuksina eli webinaareina. Johtamisen erikoisammattitutkinto osoitti jälleen suosionsa vuonna Tutkinnon suoritti 208 henkilöä Pohjois-Karjalan aikuisopistossa. Outokummun kaivos- ja louhinta-alan kalusto on Suomen huippuluokkaa Erikoisammattimies Jussi Hyttinen työskentelee Pohjois-Karjalan aikuisopistossa Outokummussa kaivos- ja louhintatekniikkatiimissä. Jussi valmistui Outokummun ammattioppilaitoksesta työstötekniikan mekaanikoksi Armeijan jälkeen hän lähti töiden perässä Helsinkiin. Hän työskenteli 11 vuotta Helsingissä elementtiasentajana kunnes lasten myötä kypsyi ajatus palata takaisin kotiseudulle Outokumpuun vuonna Ihan tyhjän päälle lähdettiin perheen kanssa. Kummallakaan ei ollut työpaikkaa tiedossa mutta oli halu palata lasten kanssa rauhallisempiin maisemiin molempien synnyinseuduille. Huomasin lehdestä, että Outokummussa oli alkamassa kivimiehen ammattitutkintoon valmistava koulutus. Olen aina tykännyt tehdä töitä käsillä ja siksi tämä koulutus alkoi kiinnostaa. Jussi kertoo. Suoritin kivimiehen ammattitutkinnon aikuisten näyttötutkintona töitä tehden. Kun kiviala jäi pois aikuisopistosta vuoden 2012 lopussa, siirryin HK:lle luunmurskaajan työtehtäviin. Kaivos- ja louhinta-ala kiinnosti edelleen ja kun kaivos- ja louhinta-alan koulutus tuli hakuun keväällä 2013, hain ja onnekseni myös pääsin., Jussi toteaa. Jussin mielestä aikuisopiskelu on sopinut hänelle, koska opiskelu ei ole vain teoriaa vaan työpainotteista ja käytännönläheistä. Opiskelumotivaatio on ollut hyvä, kun ei ole enää poijjan mopo. Opettajat ovat olleet huippuluokkaa ja kaivos- ja louhinta-alan kalusto Outokummussa on Suomen parasta. Jussi aikoo suorittaa kaivos- ja louhintaalan koulutuksen loppuun työn ohessa. Panostajan teoriaopinnot ovat jo pulkassa. Lupakirjan voin hakea, kun on vuosi työkokemusta ja se tulee täyteen kesällä. Kesä tuo tullessaan maarakennustehtäviä. Se onkin kiireistä aikaa ja opiskelijoille riittää työmaita sekä yksityisellä puolella että yritysten parissa. Keskitymme kesällä poraus- sekä panostustehtäviin ja muun muassa omakotitalojen pohjatyöt tehdään tilauksesta opiskelijatyönä., Jussi kertoo. Puualalta kone- ja metallialalle Timo Leinonen on alanvaihtaja puuala on vaihtumassa opintovapaan myötä kone- ja metallialalle. Timo aloitti opinnot elokuussa 2012 koneja metallialan perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Timo on kotoisin Paltamosta ja puualan opintoja hän suoritti Länsi-Lapin ammatti-instituutissa Timo muutti työn perässä Rääkkylään vuonna Olen tehnyt puualan töitä höylääjänä Rääkkylän sahalla toistakymmentä vuotta ja nyt alkoi tuntumaan, että jotain muutakin voisi kokeilla. Metalliala tuntui mielenkiintoiselta ja työllisyystilanne vaikuttaa Pohjois-Karjalassa hyvältä. Aikuisopiskelu on ollut mukavaa ja opiskelussa on rento meininki. Asioita opiskellaan paljon käytännössä ja pohdimme yhdessä opiskelukavereiden kanssa ratkaisuja ongelmiin., Timo toteaa. Kone- ja metallialan perustutkinto on monipuolinen. Alussa opiskeltiin levy- ja hitsaustekniikan parissa. Myös koneenasennuksesta opiskellaan perusteet. Itse erikoistun koneistukseen, jossa ensimmäisenä vuotena opiskeltiin manuaalikoneistusta ja -sorvausta. Nyt on menossa CNC-jyrsintä ja sorvauspuoli on vielä tulossa. Koulutukseen ovat liittyneet myös erilaiset kortti- ja lupakoulutukset. Opiskeluporukan yhteishenki on ollut hyvä ja huumoriakin piisaa., Timo kertoo. Timo valmistuu keväällä 2014 koneistajaksi ja hakee työpaikkaa koko ajan ensisijaisesti metallialalta. Tulevaisuudessa kiinnostaa myös erikoistuminen CNC-puoleen ja sen myötä lisäopinnot koneistajan ammattitutkinnon parissa. Opetuskaivos-hankekokonaisuuden myötä saatiin kaivos- ja louhintatekniikan käyttöön kaivoslastauskone, emulsiopanostuslaitteisto, tunnelinporauslaitteisto ja simulaattori, joiden käyttöön opetushenkilöstö koulutettiin. Lisäksi hankkeessa tuotettiin kaivos- ja louhintaalan opetusmateriaalia. 5

6 Tekniikan koulutusala Kaivos- ja louhintatekniikka Kone- ja metalliala Liiketalous- ja yrittäjyyspalvelut Luonnonvara-alojen palvelut Rakennus-, sähkö- ja taloteknikka Tietotekniikka ja turvallisuusala Tekniikan koulutusala Opiskelijatyöpäivät lisäkoulutus Muu koulutus perustutkintokoulutus MOBIILIOPPIMISTA PLE-hankkeen tavoitteena oli kehittää menetelmiä ja ratkaisuja ubiikin tietotekniikan ja PLE (Personal Learning Environment) -tyyppisten teknologioiden hyödyntämiseen siten, että ne voivat tehostaa aikuisten oppimista tutkintotavoitteisessa ammatillisessa koulutuksessa. Puutarhaopetukssa testattiin kuvien ottamista kasvihuonekasveista sekä kokeiltiin niiden linkittämistä QR-koodien avulla. Myös itse ipadin käyttötapaa kokeiltiin ja opeteltiin kasvihuoneolosuhteissa. Laitteita oli pienellä ryhmällä käytössä vain muutama, mutta innostusta ja ennakkoluulotonta suhtautumista ei puuttunut. Kokeilua ohjasi Pohjois-Karjalan aikuisopiston puutarhatalouden opettaja Tiina Hämäläinen. Johtamisen erikoisammattitutkinnosta valmiuksia ja työkaluja uusille johtajille Kari-Pekka Törrönen työskentelee tällä hetkellä Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:ssä palvelujohtajana. Hänen vastuualueeseen kuuluvat hankinnat. Kari-Pekka on pohjakoulutukseltaan automaatioteknikko. Tietoliikennepuolen amk-insinööriksi hän valmistui vuonna 2003 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta. Kari-Pekka aloitteli tietoliikennepuolen uraa TikkaComilla eli nykyisellä Elisalla, josta hän siirtyi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallinnoimaan Maakuntaverkko-hankkeeseen. Kari-Pekan nykyisen työpaikan Pohjois- Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n toiminta käynnistettiin 2007 ja hän on toiminut sen palveluksessa siitä lähtien. Tietotekniikkakeskuksen omistajina toimivat Pohjois-Karjalan kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät. Se toimii omistajiensa yhteisenä ICT-palveluiden yhteishankintayksikkönä ja tuottajana maakunnallisen tietohallintostrategian mukaisesti. Kari-Pekalla on tällä hetkellä viisi alaista ICT-asiantuntijoiden nimikkeellä ja kuudes on juuri aloittamassa. Mikä sai Kari-Pekan hakeutumaan johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen? Uuden organisaatiomuutoksen myötä 2012 työyhteisööni perustettiin uusi johtoryhmä. Päätimme lähteä porukalla mukaan JET-opintoihin, koska monelle meistä olivat johtamisen tehtävät uusia haasteita. Tuntui tarpeelliselta hakea pohjatuntumaa ja uusia eväitä johtamisen tueksi., Kari-Pekka kertoo. Ajatuksena uuden organisaation johtaminen tiettyyn suuntaan uusien linjojen hakeminen ja organisaation kehittäminen. Kun oltiin porukalla samassa sopassa, se vahvisti yhteistoimintaamme. Eri vastuualueiden tulee toimia synkronoidusti keskenään ja tiedon pitää liikkua vastuualueiden välillä. Esimerkiksi tehdessäni dokumenttipohjia, laitoin ne jakeluun yhteiseen työtilaan ja muut pystyivät niitä hyödyntämään halutessaan. Kari-Pekan mielestä aikuisopiskeluun pääsi hyvin kiinni ja sovitteleminen työn kanssa on sujunut. Työaikana ei ehtinyt opintoja läheskään aina tekemään ja niitä soviteltiin sitten vapaa-ajalle. Lähipäiviä opinnoissa oli 2-3 päivää kuukaudessa. Luennot ja vierailijatähdet olivat mielenkiintoisia ja niistä pystyi ottamaan eväitä matkaansa ns. rusinat pullasta -tyyliin. Teemat laittoivat ajattelemaan, miten voisin soveltaa asioita omassa toiminnassa ja osa koulutuksen aikana opituista asioista onkin jo hioutunut käytäntöön. Myös ryhmätapaamiset olivat antoisia ja sieltä sain vertaistukea. Koulutuksen kautta Kari-Pekka sai valmiuksia oman toiminnan kehittämiseen. Olen joutunut pohtimaan muun muassa henkilöstöasioihin panostamista ja mitä keinoja on käytettävissä. Koulutuksen aikana käytettiin STAFF 360 -kyselyä, joka tehtiin heti koulutuksen alussa omista johtamistaidoista kollegoille ja alaisille. Kysely tehtiin loppuvaiheessa uudelleen ja siitä sai hyvin irti vertailutietoa omasta kehittymisestään koulutuksen aikana. Oli hienoa todeta, että muutosta tapahtui positiiviseen suuntaan. Leipomoalan opetuksessa ensimmäisenä ajatuksena tablettien hyödyntämisessä oli paperitulosteiden vähentäminen työsalityöskentelyssä eli Moodlen ja muiden verkkolähteiden hyödyntäminen materiaali- ja reseptipankkien avulla. Tästä seurasi ajatus video- ja kuvamateriaalin linkittämisestä esimerkiksi reseptin työohjeisiin sekä koneiden ja laitteiden työturvallisuus- ja käyttöohjeisiin. Tätä toteutettiin sekä linkittämällä että QR-koodein. Lisäksi tablettien hyödyntäminen työvaiheiden ja lopputulosten dokumentoinnissa oli yhtenä tavoitteena ja tulevaisuudessa myös työssäoppimisjaksojen ja tutkintosuoritusten dokumentoinneissa. Kokeilua ohjasi Pohjois-Karjalan aikuisopiston leipomopuolen opettaja Olli Kostamo. 6

7 Oppisopimus on pääosin työssä oppimista, jota tuetaan tietopuolisella opetuksella. Oppisopimuksella perheyrityksessä Vili Malinen on kesälahtelainen nuori, jolla oli yhdeksännellä luokalla ammatinvalinta edessä. Lukio ei nuorta miestä kiinnostanut ja ammattikoulua varten olisi ollut muutto Joensuuhun edessä. TE-toimiston tarjoama oppipoikakisälli-mallinen oppisopimus innosti nuoren miehen opiskelemaan elintarvikealaa. Aluksi suunnitelmissani oli rakennusala, mutta sitten oppisopimuspaikka perheyrityksessä Puruveden Savukalassa vei voiton. Suoritan työn ohessa elintarvikealan perustutkinnon., Vili kertoo. Puruveden Savukala on perustettu vuonna 1992 ja yrityksen kysytyimpiä tuotteita ovat graavi- ja kylmäsavustettu kirjolohifilee. Lisäksi yritys myy muikkua ja muuta järvikalaa. Vuosi sitten seitsenlapsisen perheen tytär Eveliina saapui miehensä Mikko Jokisen kanssa paluumuuttajina Tampereelta jatkamaan yritystä. Ensin Mikon puolileikillään esittämä ajatus vanhempien yrityksen jatkamisesta tuntui Eveliinasta mahdottomalta. Muistan kun Eveliina kimpaantui ja sanoi, että ei ikinä! Ei varmasti ikinä ruveta yrittäjiksi, olen nähnyt mitä se on, mutta niinhän siinä kävi, että lopulta Eveliina joutui minut puhumaan ympäri., naureskelee Mikko. Perheyrityksessä työskentely oli Vilille jo jonkin verran tuttua. Hän oli ehtinyt olla kesätöissä ja kiireapulaisena saman yrityksen ravintola Kalatuurissa. Mikko Jokinen kertoo, että Viliä on tarkoitus haastaa jatkossa vaativiinkin töihin. Vili on ensimmäisten kuukausien aikana keskittynyt kalan raakakäsittelyyn ja pakkaamiseen. Syksyn aikana alkoi myös opiskelu Pohjois-Karjalan aikuisopistossa ja kokonaisuudessaan oppisopimus kestää kolme vuotta. Yrittäjä kiittelee TE-toimiston ripeyttä asiassa, koska tukipäätös tuli nopeasti. Keski-Euroopassa on joka tehtaassa oppipoikia. Työnantajilla ei ole varaa panostaa täysillä työharjoittelijoihin, ja juuri siksi oppisopimus on hyvä juttu, koska se on pidempikestoinen. Vili voi ainakin oikeasti sanoa, onko tämä hänen alansa vai ei kolmen vuoden jälkeen., toteaa Mikko. Joustavaa aikuisopiskelua avoimen yliopiston kautta Joensuulainen Terhi Myller valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi pääaineena sosiaalityö tammikuussa 2014 Itä-Suomen yliopistosta. Terhi on pohjakoulutukseltaan amk-sosionomi vuodelta Sen jälkeen hän toimi työelämässä sosiaalityöntekijänä Kontiolahden vastaanottokeskuksessa. Tiedonhalu, itsensä kehittäminen ja osaamisen täydentäminen sai Terhin hakeutumaan sosiaalityön yliopisto-opintoihin. Pohjois-Karjalan kesäyliopiston kautta opiskelu oli mahdollista Joensuussa. Hain yhteishaussa Kuopioon ja pääsin mukaan. Suoritin Pohjois-Karjalan kesäyliopiston järjestämät sosiaalityön perusopinnot avoimena yliopisto-opetuksena Joensuussa. Sen jälkeen oli vuorossa aineopinnot, joita opiskelin myös kesäyliopiston järjestämänä. Osan aineopinnoista sain korvattua aikaisemmilla sosionomiopinnoilla. Pystyin tekemään opintoja joustavasti työn ohessa ja äitiysloman aikana, koska suurin osa lähiopinnoista oli viikonloppuisin Joensuussa. Monipuolisista ja laaja-alaisista tutkinto-opinnoista jäi paljon käteen ja tutustuin lähiopinnoissa samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin., Terhi kertoo. Pohjois-Karjalan kesäyliopistossa järjestetään ympäri vuoden eri yhteistyöyliopistojen avointa yliopisto-opetusta pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin Joensuussa. Osa opinnoista järjestetään etä- tai monimuoto-opetuksena, jolloin opiskelua ei ole sidottu aikaan tai paikkaan. Opetus järjestetään yliopistojen opetussuunnitelmien mukaisesti ja se vastaa sisällöltään, vaatimuksiltaan ja tasoltaan korkeakoulujen edellyttämää tasoa. Avoin yliopisto toimii myös väylänä yliopistoon. Tietty määrä kesäyliopistossa suoritettuja avoimen yliopiston opintoja antaa mahdollisuuden päästä yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi ilman pääsykoetta. NUORISOTAKUU Vuoden 2013 alusta astui voimaan nuorisotakuu. Yhtenä osa-alueena siinä on koulutustakuu, jossa peruskoulun päättäneille taataan jatkokoulutuspaikka oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa tai kuntoutuksessa. Peruskoulunsa vuonna 2013 päättävän nuoren työllistämiseen oppisopimuksella oli mahdollista saada korotettua koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta. Korotettu korvaus oli ensimmäisenä vuonna 800 /kk, toisena vuonna 500 /kk ja kolmantena vuonna 300 /kk. Lisäksi TE-toimisto voi myöntää työnantajalle noin 700 / kk palkkatukea. Kesäyliopiston ammatillisen täydennyskoulutuksen keskeiset aihealueet: 1) hallinto, talous ja elinkeinoelämä 2) lakikoulutus 3) työyhteisön johtaminen ja kehittäminen 4) opetus ja kasvatus 5) sosiaali- ja terveystoimi Kesäyliopisto Koulutusten jakautuminen 2013 Muu koulutus 26 % Yleisöluennot ja kulttuuritapahtumat 28 % täydennyskoulutus 23 % Tilauskoulutus 13 % Avoin yliopisto-opetus 10 % 7

8 Vuonna 2013 käynnissä olleet hankkeet Ajuri maaseututoimijoiden yhteinen infoalusta (MSR) Ammattiosaajia omistajanvaihdoksiin (TYKE, OPH) CHATT Chancing trainers and students attitudes towards learning by using interactive and coaching methods in vocational training settings (Leonardo) Ekotassu-kehittämishanke, Elintarvikealan koordinointi Pohjois-Karjalassa (osatoteutus/msr) Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke, HEKO-laatu (OPH) Järvi-Suomen oppisopimuskeskusten vertaisarviointihanke (OPH) Laatutyö pohjoiskarjalaisessa elintarvikeketjussa (MSR) Laatutyön tukeminen kotityöpalveluissa (TYKE, OPH) Maahanmuuttajien oppisopimuksen uudet toimintamallit (OPH) Maahanmuuttajien polku yrittäjyyteen maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen (OPH) MASTO Maahanmuuttajien suomen kielen testi- ja haastatteluaineistopankki (OPH) Monet tiedot uudet taidot: käytännön välineitä ammatillisille aikuiskouluttajille (OPH) Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi (ESR) Opetuskaivos-hankekokonaisuus (ESR, EAKR) Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen nuorten koulutusmuotona (OKM) Osaava Itä-Suomi Pohjois-Karjalassa (TYKE, P-S ELY) Paletti Palliatiivisen ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen ja rakenteiden kehittäminen asiantuntijayhteistyönä Pohjois-Karjalan maakunnassa (osatoteutus/esr) PALKO Pk-yritysten kansainvälistäminen palvelualoilla (OPH, TYKE) PLE-ympäristöt aikuisten oppimisen tehostajana (OPH) Prosessit ja virtuaalioppiminen kotityöpalveluyrityksissä (OPH, TYKE) Synapsi Yritysten kehittämisverkosto (OPH, TYKE) SyTyke (OPH, TYKE) Toisin sanoen Monimuotoistuva työyhteisö ja koulutusorganisaatio maahanmuuttajaoppijan oppimisen edistäjänä (OPH) Työhyvinvointia ja tietotekniikkataitoja aikuisopettajille TYTTI (AVI, Osaava) Uudet tieto- ja viestintätekniikan välineet aikuisopettajan käyttöön TYTTI2 (AVI, Osaava) Uusi opettajuus ja uudet opetusmenetelmät tutuiksi metsäkonekouluissa (AVI, Osaava) Vaihtoaskel (OPH, TYKE) Vekotin Verkkopohjaisen opetuksen kehittäminen aikuisten kotouttavissa koulutuksissa (OPH) Vuorotellen kriittinen dialogi monikulttuurisuusosaamisen työkaluna (OPH) Yritysten osaamisen kehittäminen maahanmuuttajien rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä REPE (OPH, TYKE) Yritysyhteistyöstä kumppanuuteen (OPH, TYKE) 8 Kotikokista ammattitaitoiseksi ravintolakokiksi Johannes Teppo opiskelee NAO-rahoituksella ravintolakokin ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Peruskoulun jälkeen Johannes kokeili lukiota, mutta opiskelu ei silloin kiinnostanut. Hän hakeutui töihin Helsinkiin, jossa hän työskenteli Fazerin suklaatehtaan palveluksessa 3 vuotta. Kotiseutu alkoi kuitenkin kutsumaan. Pistimme Joensuussa pystyyn viihdealan perheyrityksen Fun Pandemia Oy:n isäni ja veljeni kanssa vuonna Siitä lähtien olen tehnyt keikkahommia Kaukolasipartio-nimisen bändin kanssa ja lisäksi dj-keikkoja. Syksyllä 2013 hakeuduin ravintolakokin opintoihin tänne aikuisopistoon., Johannes kertoo. Johannes on viihtynyt opinnoissa hyvin. Meillä on sopivan kokoinen dynaaminen ryhmä ja oppiminen on helppoa. Ilmapiiri on rento, opettajat ovat mukavia ja olen tykännyt., Johannes toteaa. Johanneksen ensimmäinen työssäoppimispaikka on Tiedepuistolla Ravintola Louhessa. Mikä sai Johanneksen hakeutumaan ravintolakokin opintoihin? Minulla on sellainen visio, että pystyisin jonakin päivän tarjoamaan asiakkaille juhlat ohjelmasta ruokaan koko paketti yhdestä osoitteesta. Rakastan ruoanlaittoa ja haluan oppia sitä enemmän., Johannes kertoo. Johannes on vapaa-ajallaan innokas kotikokki ja kouluaikoina kaikki työharjoittelut suuntautuivat ruoanlaiton pariin. Bravuurini tällä hetkellä on lasagne. Tykkään tehdä ruokaa myös lihasta. Yritystoiminnan pyörittäminen jatkuu opintojen ohessa. Johanneksen mielestä aikuisopiskelu on joustavaa ja työ on ollut helppo sovittaa opintojen kanssa. Olemme aikuisopiskelijoita ja aikuisopistolla ymmärretään, että aikuisten elämään kuuluu muutakin kuin opiskelu. Opiskelun jälkeen aion mennä suoraan työelämään ammattitaitoani kartuttamaan. Jatkossa on tähtäimet korkealla myös musiikin puolesta. Pyrimme viemään bändiä eteenpäin ja samalla hämmentämään kotimaisen viihteen kenttää., Johannes kertoo. NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA (NAO) Koulutustakuuseen kuuluva nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa väylän ammattitutkintoon niille vuotiaille nuorille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Osaamisohjelman avulla on voinut suorittaa vuoden 2013 aikana ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Vuoden 2014 aikana on mahdollista suorittaa myös ammatillinen perustutkinto. Koulutuksen voi suorittaa joko oppilaitoksessa tai oppisopimuksen avulla.

9 Nuorisotakuuta toteuttava NYT-hanke on tarjonnut ammattikoulutetuille pohjoiskarjalaisille nuorille tukea työnhakuun ja oman osaamisen kehittämiseen työvalmennuksen keinoin. Hanke on pyörinyt eteenpäin neljän työvalmentajan ja hankepäällikön voimin ja tavoittanut palveluihinsa kaikkiaan lähes 300 nuorta koko maakunnan alueella. Heistä suurin osa on käyttänyt hankkeen tarjoamaa mahdollisuutta työvalmennukseen, jonka aikana nuori ja työvalmentaja tekevät yhteistyötä raivatakseen esteitä nuoren työllistymisen tieltä. Hankkeen toiminta perustuu tavoitteelliseen ja joustavaan yksilöohjaukseen sekä tilanteen ja nuoren tarpeen mukaan yhteistyöhön työnantajien, oppilaitosten, viranomaistahojen, työpajojen ja muiden nuorten elämässä vaikuttavien verkostojen kanssa. Nuorisotakuusta uusia tuulia työelämään Jyrki Parviainen aloitti turvallisuusalan yritystoiminnan marraskuussa Jyrkin yritys toimii nimellä Firesec turvallisuusratkaisut, jonka toimintaajatuksena on ehkäistä riskejä niin ihmisen kuin myös yrityksen päivittäisessä arjessa. Firesecin palveluihin kuulu muun muassa järjestyksenvalvonta, tilaisuuksien turvallisuusjärjestelyt ja pelastussuunnitelmien laadinta. Lisäksi yritys järjestää erilaisia räätälöityjä turvallisuuskoulutuksia sekä järjestyksenvalvontaan liittyviä koulutuksia. Ajatus omasta yrityksestä oli monen vuoden tulos. Suoritin turvallisuusalan perustutkinnon vuonna 2009 Varkaudessa ja valmistuin turvallisuusvalvojaksi. Haluni työskennellä turvallisuusalalla kasvoi. Olen tehnyt vuosia vartijan ja järjestyksenvalvojan töitä toisen yrityksen palveluksessa, jonka aikana syntyi ajatus oman yrityksen perustamisesta., Jyrki kertoo. Joensuusta lähtöisin oleva Jyrki palasi Pohjois-Savon suunnalta takaisin Turvallisuusalan työtilanne ei ollut paras mahdollinen ja Jyrki mietti jo alan vaihtoa muun muassa panostajan tehtäviin. Lisätietoja koulutusvaihtoehdoista hän kävi hakemassa NYT (Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi) -hankkeen työvalmentaja Piija Tuoviselta. Jyrki tuli työvalmentajan juttusille elämäntilanteessa, joka on monelle maakunnan nuorelle tuttu: työhaluja olisi mutta oman alan töitä on vaikea saada. Ajatuksia lisäkoulutuksesta tai jopa alan vaihdostakin on käynyt mielessä mutta niistä ei vielä ole tullut totta tilanne alkaa turhauttaa ja lisätsemppi ei olisi pahitteeksi. Piija Tuovisen kanssa ideoitiin yhdessä tulevaisuutta ja Jyrki innostui hakemaan yrittäjän ammattitutkintoon Pohjois- Karjalan aikuisopistoon vuoden 2013 alussa. Tutkinnon suorittamisen ohella hän pyöritti omaa yritystään. Kävin yritystoimintaa suunnitellessani lyhyitä yrittäjäkursseja mutta tuntui siltä, että lisää tietoa tarvitaan tulevaisuutta ajatellen. Sain ammattitutkintokoulutuksesta paljon uusia ideoita esimerkiksi markkinointiin ja verkostoitumiseen. Olen luonteeltani sellainen, että haluan tehdä aina parhaani ja siksi pyrin hankkimaan myös tietoa., Jyrki kertoo. Aikuisopiskelu oman yritystoiminnan ohessa sujui hyvin, koska lähiopiskelupäiviä oli pari kertaa kuukaudessa. Jyrki kehitti koulutuksen aikana uusia tuotteita koulutusten muodossa ja uutena tuli mukaan muun muassa vaaratilanteiden turvallisuuskoulutukset. Olen törmännyt erilaisissa työtehtävissäni lukuisiin vaarallisiin ja uhkaaviin tilanteisiin, joiden myötä pystyn tarjoamaan ihmisille ja yrityksille mahdollisuuden turvalliseen työ- ja elinympäristöön. Pyrimme kehittämään yrityksen palveluita ja lisäämään niitä mahdollisimman kuluttajaystävälliseksi ammattitaitoisen henkilökuntamme toimesta. Jyrkin yrityksessa on 11 työntekijää. Koulutamme työntekijöitämme säännöllisesti, jotta he voivat antaa ajankohtaisimmat tiedot ja taidot asiakkaillemme. Itseäni voisi tulevaisuudessa kiinnostaa yritysjohtamisen opinnot., Jyrki mainitsee. Tällä hetkellä Jyrki odottelee komennusta rauhanturvaajan tehtäviin. Yritystoiminta on järjestelty siihen malliin, että homma pyörii puoli vuotta ilman Jyrkiä. ILOn siemeniä Pohjois-Karjalaan Pohjois-Karjalan aikuisopiston Osaava Itä-Suomi Pohjois-Karjalassa -hankkeessa on kehitetty ILO-koulutustuoteperhe, jonka tavoitteena on lisätä ilon ja hymyn määrää työyhteisöissä ja sitä kautta koko maakunnassa ja asiakaspalvelussa. Tuloksena on hymyilevä ja aurinkoinen pohjoiskarjalainen asiakaspalvelu, joka vahvistaa mielikuvaa maakunnasta iloisten karjalaisten alueena. Koulutusten aihepiirit käsittelevät muun muassa vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisutaitoja, työhyvinvointia, työyhteisön viestintää, työssäjaksamista, itsetuntoa, muutokseen liittyviä aihealueita, esiintymistaitoa, ajanhallintaa, vuorovaikutusta ja viestintää. Kukin työyhteisö valitsee itse ILO-valikoimasta omaan tilanteeseensa sopivat palaset. Ensimmäisenä ILO-koulutustuotepakettia on testannut Pohjois-Karjalan Osuuskauppa. Kaksikymmentä PKO:n työntekijää osallistui touko-lokakuussa ILO-koulutukseen, jonka aiheita olivat hyvinvoivan työyhteisön taidot, asiakaspalvelu, ajanhallinta osana työyhteisön hyvinvointia ja työniloa sekä oman minän tarkastelu johdettavana ja työntekijänä. Kuvassa aikuisopiston ja PKO:n henkilöstöä ILO-koulutusten todistustenjakotilaisuudessa. 9

10 Sähköinen perehdytysalusta työelämänarvioijille OPH:n rahoittama valtakunnallinen SyTyKe (SyTy kehittämään) -hanke on 15 oppilaitoksen yhteistyöverkostossa toimiva hanke, jossa aikuisopisto toimi ICT Tyke -toiminnan tukena osahankkeen koordinaattorina. Hanke on luonut mm. internet-pohjaisen portaalin, jossa työelämän arvioijat voivat käydä läpi perehdytysmateriaalia tutkintojen arvioimisen käytänteisiin. Sen seurauksena on syntynyt myös uusi toimintamalli opetuksen ja työelämän rajapintaan mallintamalla työelämän osaamista palveleva informaatiokokonaisuus kaikille avoimeen Google Site -ympäristöön. ICT Tyke on tukenut myös koko SyTyke-hanketta ja -verkostoa toteuttamalla erilaisia kyselyjä, jotka ovat liittyneet aiempien TYKE-hankkeiden onnistumisten kuvaamiseen ja CRM-asiakkuudenhallinnan ja sen kehittämistarpeiden analysointiin oppilaitoksissa. Lisäksi on arvioitu yhden yhteisen informaatioalustan (Google Drive, Google Site) mahdollisuuksia moniverkostoisen hankeympäristön yhteiskäytössä. Vertailupohjana on käytetty myös muita pilviympäristöjä. Lisäksi on vertailtu verkkokokousympäristöjä ja erilaisten workshoppien toimivuutta internet-välitteisesti. Näyttötutkinnot Pohjois-Karjalan aikuisopistossa HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Opetus- ja kasvatustyö Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto KULTTUURIALA Viestintä- ja informaatiotieteet Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Liiketalouden perustutkinto Merkonomi Liiketalous ja kauppa Isännöinnin ammattitutkinto Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto Sihteerin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Ulkomaankaupan ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi Tietojenkäsittely Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elintarvikealan perustutkinto Elintarvikkeiden valmistaja Leipuri-kondiittori Lihatuotteiden valmistaja Kaivosalan perustutkinto Kaivosmies Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoitaja Toimitilahuoltaja Kone- ja metallialan perustutkinto Koneenasentaja Koneistaja Levyseppä-hitsaaja Maanmittausalan perustutkinto Kartoittaja Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Muovituotevalmistaja Pintakäsittelyalan perustutkinto Lattianpäällystäjä Maalari Puualan perustutkinto Puuseppä Rakennusalan perustutkinto Talonrakentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Automaatioasentaja Sähköasentaja Talotekniikan perustutkinto Putkiasentaja Lvi-asentaja Ilmastointiasentaja Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja Arkkitehtuuri ja rakentaminen Ilmastointiasentajan ammattitutkinto Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto Lattianpäällystäjän ammattitutkinto Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto Maanmittausalan ammattitutkinto Maarakennusalan ammattitutkinto Putkiasentajan ammattitutkinto Suunnitteluassistentin ammattitutkinto Talonrakennusalan ammattitutkinto Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto Kone-, metalli- ja energiatekniikka Hitsaajan ammattitutkinto Kaivosalan ammattitutkinto Koneenasentajan ammattitutkinto Koneistajan ammattitutkinto Levytekniikan ammattitutkinto Työvälinevalmistajan ammattitutkinto Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto Levytyömestarin erikoisammattitutkinto Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikka Sähköasentajan ammattitutkinto Elintarvikeala ja biotekniikka Elintarvikejalostajan ammattitutkinto Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto Kondiittorin ammattitutkinto Leipurin ammattitutkinto Lihanjalostajan ammattitutkinto Lihateollisuuden ammattitutkinto Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Paperiteollisuuden ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto Muovimekaanikon ammattitutkinto Puusepänalan ammattitutkinto Muovitekniikan erikoisammattitutkinto Muu tekniikan ja liikenteen koulutus Kunnossapidon ammattitutkinto Vartijan ammattitutkinto Kunnossapidon erikoisammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Maatalousalan perustutkinto Eläintenhoitaja Maaseutuyrittäjä Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhuri Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Ympäristönhoitaja Metsäalan perustutkinto Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Maatilatalous Mehiläistarhaajan ammattitutkinto Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto Viljelijän ammattitutkinto Puutarhatalous Puistopuutarhurin ammattitutkinto Viljelypuutarhurin ammattitutkinto Luonto- ja ympäristöala Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto Luonnontuotealan ammattitutkinto Metsätalous Bioenergia-alan ammattitutkinto Metsämestarin erikoisammattitutkinto Muu luonnonvara- ja ympäristöala Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokki Tarjoilija Matkailualan perustutkinto Matkapalvelujen tuottaja Matkailuvirkailija Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kodinhuoltaja Toimitilahuoltaja Kotitalous- ja kuluttajapalvelut Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Matkailuala Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto Matkaoppaan ammattitutkinto Maaseutumatkailun ammattitutkinto 10

11 Majoitus- ja ravitsemisala Ravintolakokin ammattitutkinto Suurtalouskokin ammattitutkinto Tarjoilijan ammattitutkinto Dieettikokin erikoisammattitutkinto Puhdistuspalvelut Laitoshuoltajan ammattitutkinto Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto SOSIAALI- JA TERVEYSALA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Sosiaaliala Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Sosiaali- ja terveysalojen yhteiset Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Päihdetyön ammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto Terveysala Jalkojenhoidon ammattitutkinto Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Tekniset terveyspalvelut Välinehuoltajan ammattitutkinto Aikuisopiston vuosi 2013 Liikevaihto (noin 22,5 milj.) Opiskelijatyöpäivät Henkilöstökoulutus 6783 Muu koulutus lisäkoulutus milj. 5 milj. 4 milj. 3 milj. 2 milj. 22 % 27 % 14 % 18 % 14 % perustutkintokoulutus milj. Amm. perustutkintokoulutus Amm. lisäkoulutus 2 % 3 % Kesäyliopistotoiminta EU- ja kansalliset projektit Muut tulot 1588 perustutkintokoulutus 1075 Opiskelijamäärät Muu koulutus Suoritetut tutkinnot / tutkinnon osat 266 Koko tutkinnot Tutkinnon osat lisäkoulutus Henkilöstökoulutus Henkilöstön määrä yhteensä 255 Opettajat 189 Projektihenkilöt 7 Muuhun henkilöstöön kuuluvat 59 Muuhun henkilöstöön kuuluvat: aikuisopiston johto, tiimikoordinaattorit, koulutussihteerit, yhteiset palvelut, ravintolapalvelut, oppisopimuksen ja kesäyliopiston henkilöstö, erikoisammattimiehet Amm. perustutkintokoulutus Amm. lisäkoulutus Aikuisopiston johtotiimi 2013 Rehtori Antti Koskinen Aikuiskoulutusjohtaja Osmo Maksimainen Aikuiskoulutusjohtaja Riikka Korkalainen Henkilöstön edustaja Osmo Kukkonen Muu koulutus 11

12 OMISTUSPOHJA Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä VUOTUINEN TOIMINTA Aikuisopiskelijoita noin Liikevaihto noin 22,5 milj. euroa Aikuisopiston toiminta on ympärivuotista. Koulutusta järjestetään myös iltaisin ja viikonloppuisin. INNOSTU OPPIMAAN TEE ELÄMÄSI LÖYTÖRETKI, ELINIKÄISEN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN VIIKKO Aikuisopisto valitsi vuoden 2013 aikuisoppijaksi sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittavan Riitta Kammosen. Vuoden oppimismyönteisin yritys oli Lieksan kaupunki. Vuoden aikuisopistolaisiksi valittiin hallintosihteeri Sisko Nuutinen yhteisistä palveluista ja opettaja Sirpa Pulkkinen hyvinvoinnin koulutusalalta. KOULUTUSMUODOT JA MUU TOIMINTA PL 199 (Kaislakatu 3) Joensuu Peltolankatu 23 G Joensuu p Savikontie 13, Kitee Koivikontie, Puhos p Kuhmonkatu Lieksa p Niittylahdentie Niittylahti p Nurmeksenkatu Nurmes p Teollisuuskatu 2 Lammenkatu Outokumpu p Metsurintie 2 A Valtimo p on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa ammatillista koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta, joka myös valitsee opiskelijat. Koulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä ollessaan sekä lisäksi ylläpitokorvausta. Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta. Työttömyysetuudella tuetaan päätoimista opiskelua. Opiskelun tukemisesta on sovittava TEtoimiston kanssa, jonka jälkeen maksetaan opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea ja ylläpitokorvausta. Ammatilliset perustutkinnot ja valmistava koulutus aikuisille suunnattua perustutkinto vastaa kolmivuotista ammatillista peruskoulutusta aikuisopiskelijoilla mahdollisuus saada Kelan opintotukea aikuiskoulutuksen rahoitus opetushallinnolta koulutukseen hakeutuminen aikuisopiston Internet-sivuilla olevan koulutuskalenterin kautta: Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä niihin valmistava koulutus muu ammatillinen lisäkoulutus opiskelijoilla mahdollisuus saada aikuiskoulutustukea koulutuksen rahoittaja opetushallinto koulutukseen hakeutuminen aikuisopiston Internet-sivuilla olevan koulutuskalenterin kautta: Henkilöstökoulutus täydennyskoulutus yritysten ja yhteisöjen henkilöstölle yritykset ja yhteisöt rahoittavat koulutuksen kokonaan tai osittain Avoin yliopisto-opetus yliopistojen tutkintovaatimusten mukainen opetus lisätietoja: perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä muu ammatillinen lisäkoulutus oppisopimuksella lisätietoja: Kehittämisprojektit alueen työelämän ja aikuisväestön osaamisen kehittämiseen tähtäävät EU:n ja muiden tahojen rahoittamat määräaikaiset hankkeet ja projektit Muut palvelut ravitsemispalvelut majoituspalvelut erilaiset alihankinta- ja asiakastyöt

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Kehittämispalvelut pk-yrityksille Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Ammattiopisto Lappia Koulutukset Oppisopimus Näyttötutkinnot, ei-tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Osekk lyhyesti Perustettu 15.12.1994 (varsinainen toiminta alkoi 1.8.1995) Henkilökuntaa (TA 2014) 970 Toimintatuotot (TA

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Määrällisen seurannan toteutus Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan määrällisen seurannan kehittäminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa ( 2011 2015) Tarkoituksena on ollut tuottaa ajantasaista

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Taustaa Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi 15.4.2015 Tutke 2 linjausten vauhdittaminen ja toimeenpano

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Sivu /3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 93 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen

Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen Opetushallituksen (OKM) rahoittamien Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen Opetusneuvos Leena Koski Selvitys tuloksista ja vaikuttavuudesta Selvitys liittyy Opetushallituksen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Tutkinto Miehet Naiset Yhteensä %-osuus HUMANISTINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Ohjelma tänään: klo 10.00 klo 11.00 klo 12.00 klo 12.45 klo 13.15 Tervetuloa ja esittäytyminen Koulutuksen esittely

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry Ammattiosaajan työkykypassi 2.0 Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry L630/1998, Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 5 Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen

Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen 14.10.2016 Ohjauksen ajankohtaisfoorumi Pohjois-Karjalan ELY-keskus, työllisyys ja osaaminen -yksikkö Työvoimapalveluasiantuntija Ulpu Järviluoto Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena. Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli

Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena. Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli Henkilökohtaistaminen KOMMENTOI! Ammatillis et opinnot Ammatillis

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Oulun lääni 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Oulun lääni 187 1 Toimintaympäristö: kaksi erilaista maakuntaa 19 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja

Lisätiedot