toimintakertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toimintakertomus 2014"

Transkriptio

1 toimintakertomus 2014

2 2 TOIMINTAKERTOMUS Pohjois-Karjalan aikuisopiston missio ja visio Menestyminen vaatii ennakkoluulottomuutta Asiantuntijuus, asiakaslähtöisyys ja tuloksellisuus ovat toimintaamme ohjaavia arvotavoitteita. Muuttuvassa maailmassa voi menestyä muuttumalla itse, toimimalla avoimesti, tarttumalla ilman aiheetonta viivytystä muutoksen kulloinkin vaatimiin kehittämistoimiin. Pohjois-Karjalan aikuisopistolla on kaksi perustehtävää, joihin keskittymällä saavutamme parhaan mahdollisen tuloksen. Nämä toimilupamme mukaiset perustehtävät ovat: aikuisten ammatillinen koulutus sekä työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta. Aikuisopiston toiminnan ja tuloksellisuuden kulmakivinä ovat koko henkilöstön käytössä olevat kuvatut prosessimme, joiden avulla varmistamme asioiden hoitumisen sujuvuuden, tehokkuuden, taloudellisuuden ja laadukkuuden. Toimintaprosesseja kehitämme yhdessä henkilöstön kanssa ja arviointia tapahtuu vuosittain itsearviointien ja ulkoisten auditointien kautta. Toiminta- ja työskentelykulttuuria sekä työilmapiiriä mittaamme vuosittain työolobarometrilla (TOB) ja laadimme sen tulosten pohjalta kehittämis- ja parantamistavoitteet. Olemme mukana myös kestävän kehityksen sertifiointiprosessissa. Oppimisympäristöjä on kuluneen vuoden aikana kehitetty. Mm. Joensuun alueella koottiin kaikki metallialan ammatillinen koulutus kolmesta eri kohteesta samaan oppimisympäristöön Peltolaan. Olemme panostaneet monin tavoin oppilaitoksemme luokka-, työsali- ja taukotilojen viihtyisyyteen sekä opetus- ja työskentelyvälineistöön kuten tablettitietokoneiden ja älypuhelinten hankintaan sekä niiden kattavaan tietoturvaan. Positiivisella asenteella ja ennakkoluulottomalla uudistavalla työotteella ammatillisen aikuiskoulutuksen toimijat pärjäävät tehtävässään suomalaisen työelämän parhaaksi. Toimintamme on kuvattu EFQM:n laatukriteeristön mukaan. Itsearviointituloksemme 2014 oli 533,4/1000 pistettä ja ulkoinen auditointitulos oli 472,5/1000 pistettä. Opiskelijapalautteissa saavutimme tason 4,2 (tavoite 4,0) asteikolla 1 5 ja työelämäpalautteissa tuloksemme oli 4,0 (tavoite 3,9) asteikolla 1 5. Vuoden 2015 haasteena ovat ammatillisen aikuiskoulutuksen talouden, laadun ja vaikuttavuuden hallinta sekä myönteisen kehityssuunnan tukeminen. Toimintamme ammatillisen koulutuksen osalta on muutoksessa, kun koulutusten rahoitusta leikataan ja lainsäädäntöä uudistetaan. Kiitos henkilöstöllemme, opiskelijoillemme ja sidosryhmillemme vuoden 2014 toiminnan ja talouden erinomaisista tuloksista! Tavoite Toteuma Rehtori Antti Koskinen Liikevaihto Vuosikate Opiskelijatyöpäivät Oppisopimusten määrä TOIMINTAKERTOMUS

3 TOIMINTAKERTOMUS 3 Avainlukuja Opiskelijamäärät 2014 yhteensä milj Suoritetut tutkinnot 2014 Tutkinnon osat yht Amm. perustutkintokoulutus Amm. lisäkoulutus Koko tutkinnot yht Liikevaihto 2014 (noin 21 milj. ) Muu koulutus Muu koulutus 1246 Henkilöstökoulutus perustutkintokoulutus 1212 lisäkoulutus Opiskelijatyöpäivät 2014 yhteensä lisäkoulutus Henkilöstökoulutus 2954 Muu koulutus milj. 6 milj. 32 % perustutkintokoulutus milj. 22 % 4 milj. 18 % 17 % 3 milj. 2 milj. 1 milj. 0 Amm. perustutkintokoulutus Amm. lisäkoulutus 5 % EU- ja kansalliset projektit 6% Muu koulutus Henkilöstön määrä 237 Opettajat 189 Muu henkilöstö 44 Projektihenkilöt 4 Johtokunta Puheenjohtaja Reijo Jeskanen, Joensuu Varapuheenjohtaja Raimo Oksman, Kitee Jäsen Juho Malinen, Joensuu Jäsen Tiina Mustonen, Polvijärvi saakka Jäsen Annu Alava, Liperi alkaen Jäsen Asko Puhakka, Joensuu Jäsen Armi Rautiainen, Joensuu Jäsen Päivi Varis, Joensuu EK:n edustaja Veikko Matikainen saakka SAK:n edustaja Risto Vattulainen P-K:n Yrittäjät ry:n edustaja Matti Vuojärvi Henkilöstön edustaja Jorma Koljonen Henkilöstön edustaja Osmo Kukkonen Kuntayhtymän hallituksen edustaja Tony Kuntsi

4 4 TOIMINTAKERTOMUS Kansainvälisyyttä ja yrittäjyystaitoja Hyvinvoinnin koulutusalalla panostettiin vuoden 2014 aikana uusiin toiminnallisiin oppimisympäristöihin, joiden kehittämistä jatketaan. Aktiivisella hanketoiminnalla kehitettiin oppimisympäristöjen lisäksi opetushenkilöstön ja opiskelijoiden osaamiseen liittyviä asioita. Hyvinvoinnin koulutusala toteutti vuoden 2014 aikana ympäri maakuntaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, elintarvikealan perustutkintoon, hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkintoon sekä kotityö- ja puhdistuspalvelualan perustutkintoon valmistavaa koulutusta. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on edelleen suosittu ja hakijoita oli runsaasti sekä keväällä että syksyllä alkaneisiin ryhmiin. Vuoden 2014 aikana toteutettiin työvoimakoulutuksena hoiva-avustajakoulutusta ympäri maakuntaa. Hoiva-avustajakoulutuksessa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta ja yksi kotityö- ja puhdistuspalvelualan perustutkinnosta. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintotiimi kehitti vuoden 2014 aikana aktiivisesti arvioijakoulutusta ja työelämäyhteistyötä. Pyrimme saamaan arvioijakoulutuksesta toimivan kokonaisuuden, jolla voidaan tehokkaasti kouluttaa mahdollisimman monta uutta arvioijaa. Tarkoituksena on samalla tarjota työelämän edustajille pientä juhlaa arjen keskelle ja kiitosta siitä, miten hienoa työtä he tekevät opiskelijoidemme eteen. TIIMIKOORDINAATTORI JERE MUTANEN Ammatillisena lisäkoulutuksena käynnistyi keväällä 2014 koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistava koulutus. Uutena koulutuksena toteutettiin GAS-koulutusta kahdelle ryhmälle. Lihanjalostajan ammattitutkinnossa aloitti ryhmä helmikuussa pitkän tauon jälkeen. Oppisopimuskoulutuksen osalta opiskelijamäärät kasvoivat ammatti- ja erikoisammattitutkintojen puolella. Kriisi-interventiokoulutus oppisopimuksella osoittautui suosituksi, ja sitä järjestettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan kesäyliopiston kanssa. Ohjaava ja valmentava koulutus siirtyi vuoden 2014 alussa Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahden hallinnoitavaksi. Laboratorioalan tilat siirtyivät Peltolasta Joensuun yliopiston yhteyteen. Aikuisopiston ohjauksen ja erityisopetuksen toimintamallia lähdettiin kehittämään syksyllä Opiskelijavalintaan liittyvän prosessin kehittämistä jatkettiin tavoitteena keskeyttämisprosentin pienentäminen. Vuoden 2014 aikana opiskelijoiden ja opettajien kv-vaihto lisääntyi CHATT-hankkeen ja syksyllä 2013 alkaneen kansainvälisyyteen ja yrittäjyystaitoihin painottuvan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon valmistavan koulutuksen myötä. CHATT-hanke on kuuden maan yhteistyöhanke, jossa pohdittiin yhteistyössä hankkeessa mukana olevien maiden opettajien ja opiskelijoiden kanssa opetuksessa käytettäviä palautteen antamistapoja, toiminnallisten menetelmien käyttöä sekä valmentajuutta opettajuuden muotona mitä se edellyttää ja kuinka sitä käytetään ammatillisessa koulutuksessa. Paletti-hanke jatkui yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa. Hankkeessa selvitettiin saattohoidon nykytilaa ja konsultaatiokäytäntöjen tarpeita maakunnan alueella. Hanke on järjestänyt koulutusta ja tuonut esiin hyvän saattohoitoympäristön merkityksen potilaiden ja omaisten elämänlaadun lisäämiseksi. Hyvinvoinnin koulutusala Opiskelijatyöpäivät 2014 yht Muu koulutus 4178 lisäkoulutus perustutkintokoulutus

5 5 TOIMINTAKERTOMUS Tilojen ja toimintojen sopeuttamista Vuoden 2014 aikana tekniikan koulutusalalla tehtiin tilaratkaisuja ja kehitettiin oppimisympäristöjä. Tekniikan koulutusalan vuosi 2014 oli taloudellisesti hyvä ja opiskelijapalautteiden osalta saavutettiin tavoitteet. Itäsuomalaisten lukitusalan yrittäjien toiveesta haettiin ja saatiin järjestämissopimus lukkosepän ammattitutkintoon, jossa ensimmäinen ryhmä käynnistyy vuoden 2015 puolella. Ammatillisia perustutkintoja aloitettiin keväällä ja syksyllä. Saatujen lisäpaikkojen myötä perustutkinto-opiskelijoiden määrä oli huomattava. Suosituimpia aloja olivat liiketalouden ja kaupan ala sekä sähkö-, talonrakennus- ja turvallisuusala. Tietotekniikassa järjestettiin ensimmäistä kertaa yrityksille ja yksityisille suunnattua ohjelmistokoulutusta webinaarien muodossa. Paikallisten lukitusalan yrittäjien toiveesta uutena tutkintona lukkosepän ammattitutkinto sulautettiin vuoden 2014 aikana aikuisopiston muihin koulutustiimeihin. Oppisopimusopiskelijoita oli tekniikan koulutusalalla eniten liiketalouden ja kaupan alalla. Opettajien työelämäjaksoja toteutui, muttei riittävästi. Työelämäjaksoille hakeutumiseen on jatkossa syytä kiinnittää enemmän huomiota. Vuoden 2014 aikana tehtiin myös säästöjä muutamien tilaratkaisujen osalta. Kone- ja metallitekniikka muutti loppuvuoden aikana Peltolaan yhteisiin tiloihin ammattiopiston kanssa. Kaivos- ja louhintatekniikka luopui Outokummussa Karjalankadun tiloista ja muutti Teollisuuskadulle. Kaivos- ja louhintatekniikassa investoitiin uuden pintaporausvaunun hankintaan. Tekniikan koulutusala Opiskelijatyöpäivät 2014 yht lisäkoulutus Muu koulutus perustutkintokoulutus TOIMINTAKERTOMUS 5

6 Uusia oppimisympäristöjä ja välineitä Hyvinvoinnin ja tekniikan koulutusalalla kehitettiin vuoden 2014 aikana uusia oppimisympäristöjä kuten muun muassa liikkuva opetuskeittiö, sosiaali- ja terveysalan simulaatioympäristö ja kuntoutuksen oppimisympäristö sekä otettiin rohkeasti opetuskäyttöön uusia sähköisiä välineitä. Lisää toiminnallisuutta kuntouksen opetukseen uudesta oppimisympäristöstä Uuden oppimisympäristön tavoitteena oli luoda uudenlainen oppimiseen innostava ympäristö, joka tukee erilaisia oppimistyylejä ja muuntuu joustavasti erilaisiin opetustilanteisiin. Pulpetit otettiin kokonaan pois ja tilalle tuotiin jumppapalloja, erilaisia palleja, säkkituoleja sekä kiikkutuoli. Lisäksi luokassa on säädettäviä pöytiä, joissa voi työskennellä istuen, seisten tai ryhmissä. Luokan viihtyisyyttä parannettiin värikkäillä verhoilla ja maalaamalla päätyseinä. Apuvälineet, opetusmateriaalit ja erilaiset välineet tuotiin opiskelijoiden nähtäville vitriiniin. Luokan takaosassa on jumppamattoja, puolapuut ja iso peili, jotka mahdollistavat erilaisia toimintoja kuntoutuksen opetuksen näkökulmasta. Kaikki välineet ovat helposti siirrettäviä, mikä mahdollistaa tilan muuntamisen toiminnallisemmaksi. Myös ryhmätöiden tekeminen on entistä helpompaa, kun tilaa on enemmän. Opiskelijat ovat kokeneet tilan miellyttäväksi ja mielenkiinto opiskeluun säilyy hyvin., kertoo kuntoutuksen opettaja Johanna Karjalainen. 6 TOIMINTAKERTOMUS Uusi oppimisympäristö on yksi Chatt-hankkeen tuloksista, jossa luotiin periaatteet ja opas innovatiiviselle oppimisympäristölle. Näiden periaatteiden pohjalta opiskelijat ja opettajat suunnittelivat yhdessä uuden tilan Sote G:lle. Opiskelu on rennompaa, kun istumapaikkaa pystyy vaihtamaan päivän aikana tarpeen mukaan vaikka säkkituoliin tai jumppapallolle, eikä päivä ole puuduttavaa istumista penkillä. LÄHIHOITAJAOPISKELIJA KIRSI JAATINEN Uutta tekniikkaa hyödynnetään leipuri-kondiittoriopiskelijoiden salityöskentelyssä Pohjois-Karjalan aikuisopiston leipuri-kondiittoriopiskelijoiden opetuksessa on kokeiltu QR-koodien käyttöä. Koodista aukeaa videoklippi tietystä valmistustekniikasta tai työvaiheessa käytetyn koneen käyttö- tai puhdistusohje. Työsalissa on opiskelijoiden käytössä ipadeja ja opiskelijat voivat halutessaan käyttää myös omia älypuhelimiaan. IPadit ovat koteloissa, jotka kestävät kosteutta sekä pölyä., kertoo opettaja Olli Kostamo. Videoklippejä työvaiheista on tuotettu yhteistyössä opiskelijoiden kanssa ja innokkaimmat opiskelijat ovat olleet myös mukana videon leikkauspuuhissa. Käytössä on ollut myös OneDrive-pilvipalvelu, jossa sijaitsee reseptipankki muokattavina PDF-tiedostoina. Reseptejä hyödynnetään työsalissa IPadeilla, jolloin ne ovat nopeasti saatavilla kaikkien käyttöön. OPETTAJA OLLI KOSTAMO

7 Google Maps oppimisen tukena puutarha-alalla Puutarhurin ammattitaidon olennainen osa on kasvintuntemus, jonka vuoksi puutarhatalouden perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa opetellaan tunnistamaan kasvia tieteellisine nimineen. Suuri osa kasvien tunnistamisen oppimisesta tapahtuu muuten kuin esimerkiksi yhteisillä, ohjatuilla kasvikierroksilla. Kokeilimme kasvien itsenäisen opiskelun tueksi Google Maps -sovelluksen käyttöä. Teimme opettajille suunnatussa Open Päivitys -opintokokonaisuudessa yhden mobiilikasviradan Joensuun Kirkkopuistoon yhteistyössä opettaja Pasi Lehtosen kanssa. Pasi kuvasi kohteet ja rakensi ensimmäisen version teknisen toteutuksen eli varsinaisen karttapohjan teon. Kasviradan toteutuksessa tunnistettavien kasvien paikat näkyvät mobiililaitteen alkunäytön karttapohjalla kukkamerkkeinä, ja näitä merkkejä näpäyttämällä saadaan tunnistettavien kasvien kuvat esille. Karttapohjan avulla reitin voi kiertää missä järjestyksessä haluaa., kertoo puutarha-alan opettaja Tiina Hämäläinen. Vuorovaikutteista oppimista simulaatioympäristössä Sosiaali- ja terveysalan simulaatioympäristön perusajatuksena on saada aikaan erilaisia oppimistilanteita tekniikan keinoin. Simulaatioympäristöä on hyödynnetty sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon eri osa-alueissa kuten hoitotyössä, ensihoidossa, päivystyspolikliinisessa hoitotytössä, sairaanhoidossa ja huolenpidossa sekä asiakaspalvelussa ja tietohallinnassa. Simulaatiotilanteita käytetään yhä enemmän hoitotyön opetuksessa. Käytännössä meidän ympäristö on toiminut siten, että esimerkiksi aloittelevien opiskelijoiden kanssa on luotu kaatumistilanne wc-ympäristöön. Opiskelijoilla on kullakin oma roolinsa potilaana, omaisena tai hoitohenkilönä. Periaate on se, että kaikissa rooleissa oppii jotakin. Tilanteet ovat yleensä ongelmatilanteita, jonka opiskelijaryhmä pyrkii ratkaisemaan. Osa ryhmästä seuraa tilanteita kameran välityksellä toisesta TOIMINTAKERTOMUS 7 Opiskelijat totesivat, että tällainen mobiilikasvirata toimii erittäin hyvin oppimisen tukena. Iso osa toivoi vielä tehtäviä kasviradan yhteyteen. Ajatuksena onkin, että osalla seuraavista radoista on tunnistettavien kasvien kohdalla kyseisiin kasveihin liittyviä kysymyksiä esimerkiksi kasvien hoidosta. Osa toivoi myös oikean vastauksen liittämistä kasviratapohjaan., Tiina toteaa. Varsinaisella radalla opiskelijat käyttivät omia älypuhelimia sekä aikuisopiston tabletteja. Positiivisinta oli se, että eräs tutkinnon suorittaja innostui aiheesta ja lupautui kuvaamaan kasveja, sekä kokeilemaan muutaman kasviradan tekemistä käyttöömme. OPETTAJA TIINA HÄMÄLÄINEN huoneesta tai paikan päällä taustalla tehden huomioita oppimistehtävien muodossa. Simulaatiotilanteisiin ja oppimistehtäviin lisätään haasteita opintojen edetessä., kertoo hoitotyön ja huolenpidon opettaja Mari Savolainen. Tilat on jaettu kahteen osaan ja niiden välillä toimii nettikamerayhteys, jonka kautta näkymä voidaan heijastaa tilasta toiseen. Tilaan voidaan luoda erilaisia vaihtelevia simulaatioympäristöjä muuttamalla rakenteita tilanteiden mukaan. Painopiste oppimisympäristössä on tiimityössä ja erilaisten tunteiden kohtaamisessa. OPETTAJA MARI SAVOLAINEN

8 Kaukolasipartio Sadonkorjuuapajilla Highlights Aikuisopiston Pääsiäisapajat Vko Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen viikot Rehtori Antti Koskisen 60-vuotisvastaanotto AMKE ry:n myöntämien kultaisten ja hopeisten ansioristien jako aikuisopiston henkilökunnalle toiminnasta ammatillisen koulutuksen hyväksi NAO-viestikapulat Pohjois- Karjalan kunnille ja paikallisille yrittäjäyhdistyksille (ylin kuva sivulla 9) Yrittäjien jouluaamiainen 9.6. Pohjois-Karjalan kansanedustajien vierailu aikuisopistolla Aikuisopiston Jouluapajat Aikuisopiston Sadonkorjuuviikko ja Sadonkorjuuapajat Vuoden 2014 aikuisoppija Heli Sumén Vuoden 2014 oppimismyönteisin työyhteisö Hoivayksikkö Honkakoti Hammaslahdesta Vuoden 2014 aikuisopistolaiset tiimikoordinaattori Jere Mutanen ja myymälänhoitaja Toini Mustonen (toiseksi ylin kuva sivulla 9) 8 TOIMINTAKERTOMUS

9 TOIMINTAKERTOMUS 9 Hanketoiminta Pohjois-Karjalan aikuisopiston hanketoiminta vuonna 2014 oli monipuolista ja hankkeiden avulla kehitettiin niin oppilaitosta kuin pohjoiskarjalaista elinkeinoelämää monialaisesti. Useimmiten hankkeita toteutettiin yhteistyössä muiden oppilaitosten ja sidosryhmien kanssa. Vuonna 2014 hankkeiden teemoja olivat mm. mobiililaitteet, elintarvikealan kehittäminen, omistajanvaihdos ja saattohoitoon liittyvän osaamisen kehittäminen. Lisäksi kehitystyötä tehtiin alakohtaisesti eri aloilla, mm. Osaava Itä-Suomi Pohjois-Karjalassa -hankkeessa kehitettiin eri alojen verkostoja (mm. kauppa ja hallinto, luonnonvara-alat, elintarvikeala ja projektiosaajat) sekä tehtiin alakohtaista tuotekehitystä. Hankkeet olivat myös tärkeänä osana aikuisopiston oman henkilöstön kehittämisessä, mm. asiakkuuksienhallintaan, omistajanvaihdoksen eri teemoihin, oppilaitosturvallisuuteen, tvt-tekniikkaan, työhyvinvointiin ja projektiosaamiseen liittyen. ARMAS ARvioijan emateriaalilla Asiantuntijaksi, OPH CHATT Chancing trainers and students attitudes towards learning by using interactive and coaching methods in vocational training settings, Leonardo da Vinci Ekotassu, Elintarvikealan koordinointi Pohjois-Karjalassa , MSR HAKKU Monikanavaisuus hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa aikuisten erilaiset oppimistarpeet ja oppimisvalmiudet ohjaustyössä, OPH Laatutyö pohjoiskarjalaisessa elintarvikeketjussa, MSR Maahanmuuttajien polku yrittäjyyteen maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen, OPH MASTO Maahanmuuttajien suomen kielen testi- ja haastatteluaineistopankki, OPH Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi, ESR Osaava Itä-Suomi Pohjois-Karjalassa, TYKE Pohjois-Savon ELY Paletti Palliatiivisen hoidon ja osaamisen vahvistaminen ja rakenteiden kehittäminen asiantuntijayhteistyönä Pohjois-Karjalan maakunnassa, ESR PALKO Pk-yritysten kansainvälistäminen palvelualoilla, TYKE OPH PALKO2 Pk-yritysten kansainvälistäminen palvelualoilla, TYKE Pirkanmaan ELY PLE-ympäristöt aikuisten oppimisen tehostajana, OPH Prosessit ja virtuaalioppiminen kotityöpalveluyrityksissä, TYKE OPH PuhVI Puhdistuspalvelualan virtuaaliset oppimisympäristöt, OPH REPE Yritysten osaamisen kehittäminen maahanmuuttajien rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä, TYKE OPH Synapsi yritysten kehittämisverkosto, TYKE OPH Toisin sanoen Monipuolistuva työyhteisö ja koulutusorganisaatio maahanmuuttajaoppijan oppimisen edistäjänä, OPH Tuettu oppisopimuskoulutus, OKM TYTTI2, Uudet tieto- ja viestintätekniikan välineet aikuisopettajan käyttöön, AVI Osaava-ohjelma Vaihtoaskel, TYKE OPH Vaihtoaskel2, TYKE Pirkanmaan ELY VEKOTIN Verkkopohjaisen opetuksen kehittäminen aikuisten kotouttavissa koulutuksissa, OPH Vuorotellen kriittinen dialogi monikulttuurisuusosaamisen työkaluna, OPH Henkilöstö Henkilöstön osaamista kehitettiin vuoden 2014 aikana tietotekniikan webinaareilla, jotka toteutettiin Tytti2-hankkeen puitteissa. Teemoina koulutuksissa olivat muun muassa somen työvälineet, älypuhelimet ja pilvipalvelut opetuskäytössä. Palko-hankkeen kautta toteutettiin henkilöstölle kulttuuri-iltoja kevään ja syksyn aikana venäläisen, kiinalaisen, intialaisen ja italialaisen kulttuurin teemoilla. Kesäkuussa vietettiin aikuisopiston henkilöstön toiminnallista kehittämispäivää Pohjois-Karjalan ammttiopisto Niittylahdessa teemalla Leppoisasti lomalle (alin kuva). Syyskuussa kokoonnuttiin Huhmarille toiminnalliseen kehittämispäivään ja virkistäydyttiin liikuntapäivässä Suomujärven maisemissa. Kotityö- ja puhdistuspalvelualan opettaja Seija Ikonen valittiin maaliskuussa vuoden 2014 tutkintomestariksi Tutkintomestarit ry:n tutkintomestaripäivillä Helsingissä. Aikuisopiston liikunta- ja kultturitoiminnan yhdistys Mehunpuristajat ry vietti 30-vuotisjuhlaa

10 Kauppaopetuksen Tukisäätiö palkitsi opinnoissaan menestyneitä stipendeillä Näyttötutkinnot Pohjois-Karjalan aikuisopistossa HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Opetus- ja kasvatustyö Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto KULTTUURIALA Viestintä- ja informaatiotieteet Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Liiketalouden perustutkinto Merkonomi Liiketalous ja kauppa Isännöinnin ammattitutkinto Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto Sihteerin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Ulkomaankaupan ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi Tietojenkäsittely Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elintarvikealan perustutkinto Elintarvikkeiden valmistaja Leipuri-kondiittori Lihatuotteiden valmistaja Kaivosalan perustutkinto Kaivosmies Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoitaja Toimitilahuoltaja Kone- ja metallialan perustutkinto Koneenasentaja Koneistaja Levyseppähitsaaja Maanmittausalan perustutkinto Kartoittaja Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Muovituotevalmistaja Pintakäsittelyalan perustutkinto Lattianpäällystäjä Maalari Puualan perustutkinto Puuseppä Rakennusalan perustutkinto Talonrakentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Automaatioasentaja Sähköasentaja Talotekniikan perustutkinto Putkiasentaja Lvi-asentaja Ilmastointiasentaja Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja Arkkitehtuuri ja rakentaminen Ilmastointiasentajan ammattitutkinto Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto Lattianpäällystäjän ammattitutkinto Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto Maanmittausalan ammattitutkinto Maarakennusalan ammattitutkinto Putkiasentajan ammattitutkinto Suunnitteluassistentin ammattitutkinto Talonrakennusalan ammattitutkinto Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto Kone-, metalli- ja energiatekniikka Hitsaajan ammattitutkinto Kaivosalan ammattitutkinto Koneenasentajan ammattitutkinto Koneistajan ammattitutkinto Kunnossapidon ammattitutkinto Levytekniikan ammattitutkinto Työvälinevalmistajan ammattitutkinto Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto Levytyömestarin erikoisammattitutkinto Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikka Sähköasentajan ammattitutkinto 10 TOIMINTAKERTOMUS

11 TOIMINTAKERTOMUS 11 Elintarvikeala ja biotekniikka Elintarvikejalostajan ammattitutkinto Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto Kondiittorin ammattitutkinto Leipurin ammattitutkinto Lihanjalostajan ammattitutkinto Lihateollisuuden ammattitutkinto Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Paperiteollisuuden ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto Muovimekaanikon ammattitutkinto Puusepänalan ammattitutkinto Muovitekniikan erikoisammattitutkinto Muu tekniikan ja liikenteen koulutus Kunnossapidon ammattitutkinto Lukkosepän ammattitutkinto Vartijan ammattitutkinto Kunnossapidon erikoisammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Maatalousalan perustutkinto Eläintenhoitaja Maaseutuyrittäjä Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhuri Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Ympäristönhoitaja Metsäalan perustutkinto Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Maatilatalous Mehiläistarhaajan ammattitutkinto Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto Viljelijän ammattitutkinto Puutarhatalous Puistopuutarhurin ammattitutkinto Viljelypuutarhurin ammattitutkinto Luonto- ja ympäristöala Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto Luonnontuotealan ammattitutkinto Metsätalous Bioenergia-alan ammattitutkinto Metsämestarin erikoisammattitutkinto Muu luonnonvara- ja ympäristöala Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokki Tarjoilija Matkailualan perustutkinto Matkapalvelujen tuottaja Matkailuvirkailija Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kodinhuoltaja Toimitilahuoltaja Kotitalous- ja kuluttajapalvelut Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Matkailuala Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto Matkaoppaan ammattitutkinto Maaseutumatkailun ammattitutkinto Majoitus- ja ravitsemisala Ravintolakokin ammattitutkinto Suurtalouskokin ammattitutkinto Tarjoilijan ammattitutkinto Dieettikokin erikoisammattitutkinto Puhdistuspalvelut Laitoshuoltajan ammattitutkinto Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto SOSIAALI- JA TERVEYSALA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Sosiaaliala Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Sosiaali- ja terveysalojen yhteiset Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Päihdetyön ammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto Terveysala Jalkojenhoidon ammattitutkinto Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Tekniset terveyspalvelut Välinehuoltajan ammattitutkinto NAO Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pohjois-Karjalan aikuisopisto toteutti vuoden 2014 aikana osana nuorten aikuisten osaamisohjelmaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta kohdennettuna vuotiaille nuorille aikuisille. Kohderyhmänä olivat hakijat, joilla ei ole perusasteen jälkeistä ammatillista koulutusta. Koulutus toteutettiin ammatillisena lisäkoulutuksena. Vuoden 2014 aikana NAO-opiskelijoita opiskeli 53 henkilöä eri tutkinnoissa. Korotettu koulutuskorvaus työnantajalle Korotettu koulutuskorvaus on taloudellista tukea työnantajalle uuden nuoren työntekijän palkkaamiseksi oppisopimuksella. Se on osa valtakunnallista nuorisotakuuta, jonka piiriin kuuluvat nuoret ovat kuluvan vuoden aikana perusasteen ysi- tai kymppiluokan päättäneitä nuoria. Vuoden 2014 aikana aikuisopistolla oli 17 opiskelijaa, jotka aloittavat oppisopimuskoulutuksen suoraan peruskoulun jälkeen.

12 KOULUTUSMUODOT JA MUU TOIMINTA on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa ammatillista koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta, joka myös valitsee opiskelijat. Koulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä ollessaan sekä lisäksi ylläpitokorvausta. Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta. Työttömyysetuudella tuetaan päätoimista opiskelua. Opiskelun tukemisesta on sovittava etukäteen TE-toimiston kanssa, jonka jälkeen maksetaan opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea ja ylläpitokorvausta. Ammatilliset perustutkinnot ja valmistava koulutus aikuisille suunnattua perustutkinto vastaa kolmivuotista ammatillista peruskoulutusta aikuisopiskelijoilla mahdollisuus saada Kelan opintotukea koulutuksen rahoittaja opetushallinto koulutukseen hakeutuminen: > Koulutuskalenteri Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä niihin valmistava koulutus muu ammatillinen lisäkoulutus opiskelijoilla mahdollisuus saada aikuiskoulutustukea koulutuksen rahoittaja opetushallinto koulutukseen hakeutuminen: > Koulutuskalenteri Henkilöstökoulutus täydennyskoulutus yritysten ja yhteisöjen henkilöstölle yritykset ja yhteisöt rahoittavat koulutuksen kokonaan tai osittain perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä muu ammatillinen lisäkoulutus oppisopimuksella lisätietoja: Kehittämisprojektit alueen työelämän ja aikuisväestön osaamisen kehittämiseen tähtäävät EU:n ja muiden tahojen rahoittamat määräaikaiset hankkeet ja projektit Muut palvelut erilaiset alihankinta- ja asiakastyöt opiskelijatyönä OMISTUSPOHJA Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä VUOTUINEN TOIMINTA Aikuisopiskelijoita noin Liikevaihto noin 21 milj. euroa Aikuisopiston toiminta on ympärivuotista. Koulutusta järjestetään myös iltaisin ja viikonloppuisin. PL 199 (Kaislakatu 3) Joensuu Savikontie Kitee Kuhmonkatu Lieksa Niittylahdentie Niittylahti sähköposti: p Nurmeksenkatu Nurmes Teollisuuskatu Outokumpu Metsurintie 2 A Valtimo

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Määrällisen seurannan toteutus Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan määrällisen seurannan kehittäminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa ( 2011 2015) Tarkoituksena on ollut tuottaa ajantasaista

Lisätiedot

Sivu /3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 93 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan 1 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 2011 AMMATTITUTKINNOT JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman tutkinnon ja sukupuolen mukaan Tutkinto Miehet Naiset Yhteensä %-osuus HUMANISTINEN

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

KEVÄT 2017 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

KEVÄT 2017 AIKUISKOULUTUSKALENTERI KEVÄT 2017 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri alalle. Perus-, ammatti-

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Taustaa Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi 15.4.2015 Tutke 2 linjausten vauhdittaminen ja toimeenpano

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 18.04.2016 10:40:57 1(5) Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 2016 Syksy Oppilaitos: 10053 Koulutuskeskus Salpaus Tiedot päivitetty Opintopolusta: 18.4.2016 08:07 Haku- Koodi Toimipiste

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

TUTKINTOTOIMIKUNNAT

TUTKINTOTOIMIKUNNAT TUTKINTOTOIMIKUNNAT 1.8.2007-31.7.2010 Tutkintotoimikunta Toimikuntanumero Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkintotoimikunta 8059 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimentutkintotoimikunta 8040 Asioimistulkin

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA. VANHUSTYÖN TUTKINTOTOIMIKUNNAN YHTEISTYÖPÄIVÄ Anne Mårtensson Opetushallitus

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA. VANHUSTYÖN TUTKINTOTOIMIKUNNAN YHTEISTYÖPÄIVÄ Anne Mårtensson Opetushallitus AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA VANHUSTYÖN TUTKINTOTOIMIKUNNAN YHTEISTYÖPÄIVÄ 23.5.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen kehittäminen TUTKE2-säädösten toimeenpano

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot.

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 5.8.2015 Opiskelijoita 20.1.2015 526 1022 600 820 2968 Eronneet opiskelijat ajalta 1.4.-30.6.2015 AIKO HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK KOSOL TKTO

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Stadin ammattiopiston kokemuksia 4/5/13 Miksi? Stadin ammattiopiston toiminta-ajatuksena on monipuolisen ja laadukkaan ammatillisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 TOIMINTAKERTOMUS 2015 Ammatillisella aikuiskoulutuksella haasteellinen vuosi TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN maailmassa jylläävät isot muutoksen voimat. Aikuiskoulutuksen kannalta suurimmat

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ellen Pautamo, lehtori, saamen kieli ja saamelaiskulttuuri Virtuaalikoulu Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inari, SUOMI Teemaistunti 1: Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2017 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS Valintaryhmät 1 Viittomakielisen ohjauksen Lapsi- ja

Lisätiedot

AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT

AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON? Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Monimuotoisuus haastaa oppilaitosjohtajuuden 7.11.2014

Monimuotoisuus haastaa oppilaitosjohtajuuden 7.11.2014 Monimuotoisuus haastaa oppilaitosjohtajuuden 7.11.2014 2 Koulutuspaikkakunnat Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu, palvelut Joensuu, tekniikka ja kulttuuri Kitee Lieksa Niittylahti Nurmes Outokumpu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Kehittämispalvelut pk-yrityksille Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Ammattiopisto Lappia Koulutukset Oppisopimus Näyttötutkinnot, ei-tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Työllistymistavoitteesta sovitaan ELY-keskuksen kanssa erikseen kunkin koulutuksen osalta hankintasopimuksen yhteydessä.

Työllistymistavoitteesta sovitaan ELY-keskuksen kanssa erikseen kunkin koulutuksen osalta hankintasopimuksen yhteydessä. Tilinpäätös AIKO jk. 18.2.2016 Liite 1 POHJOIS-KARJALAN AIKUISOPISTO 1. Toiminnan vaikuttavuus Toimintamme vaikuttavuuden mittaamisen kohteena ovat aikuiskoulutuksen ydintehtävät: onnistuminen aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Osekk lyhyesti Perustettu 15.12.1994 (varsinainen toiminta alkoi 1.8.1995) Henkilökuntaa (TA 2014) 970 Toimintatuotot (TA

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Opiskelijan polku Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 13.11.2015 Anna Oikarinen Katri Antinmaa. 13.12.2015 Jatta Herranen (PKKY)

Opiskelijan polku Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 13.11.2015 Anna Oikarinen Katri Antinmaa. 13.12.2015 Jatta Herranen (PKKY) Opiskelijan polku Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 13.11.2015 Anna Oikarinen Katri Antinmaa 13.12.2015 Jatta Herranen (PKKY) 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA Sivu 1 (6) Sitovuustaso: nettositova (toimintakate/-jäämä) KUNTAYHTYMÄN JOHTO PÄÄTÖKSENTEKOELIMET JA TILINTARKASTUS Toimintakulut -138 750,00 Toimintakate/-jäämä

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

VIPUSENKATU, LAHTI AVOIMET OVET, LUKUVUOSI 2014-2015 VIPUSENKATU 12. - 13.11.2014 KELLO 9.00-15.00 ALOIHIN JA AMMATTEIHIN TUTUSTUMINEN

VIPUSENKATU, LAHTI AVOIMET OVET, LUKUVUOSI 2014-2015 VIPUSENKATU 12. - 13.11.2014 KELLO 9.00-15.00 ALOIHIN JA AMMATTEIHIN TUTUSTUMINEN VIUSENKATU, LAHTI D2 D-RAKENNUS D1 G-RAKENNUS B2 C-RAKENNUS E-RAKENNUS B-RAKENNUS B1 A-RAKENNUS VIUSENKATU 5 Kahvila- ja ravintolapalvelut Vipusenkatu F-RAKENNUS VIUSENKATU 3 VIUSENKATU 12. - 13.11.2014

Lisätiedot