toimintakertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toimintakertomus 2014"

Transkriptio

1 toimintakertomus 2014

2 2 TOIMINTAKERTOMUS Pohjois-Karjalan aikuisopiston missio ja visio Menestyminen vaatii ennakkoluulottomuutta Asiantuntijuus, asiakaslähtöisyys ja tuloksellisuus ovat toimintaamme ohjaavia arvotavoitteita. Muuttuvassa maailmassa voi menestyä muuttumalla itse, toimimalla avoimesti, tarttumalla ilman aiheetonta viivytystä muutoksen kulloinkin vaatimiin kehittämistoimiin. Pohjois-Karjalan aikuisopistolla on kaksi perustehtävää, joihin keskittymällä saavutamme parhaan mahdollisen tuloksen. Nämä toimilupamme mukaiset perustehtävät ovat: aikuisten ammatillinen koulutus sekä työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta. Aikuisopiston toiminnan ja tuloksellisuuden kulmakivinä ovat koko henkilöstön käytössä olevat kuvatut prosessimme, joiden avulla varmistamme asioiden hoitumisen sujuvuuden, tehokkuuden, taloudellisuuden ja laadukkuuden. Toimintaprosesseja kehitämme yhdessä henkilöstön kanssa ja arviointia tapahtuu vuosittain itsearviointien ja ulkoisten auditointien kautta. Toiminta- ja työskentelykulttuuria sekä työilmapiiriä mittaamme vuosittain työolobarometrilla (TOB) ja laadimme sen tulosten pohjalta kehittämis- ja parantamistavoitteet. Olemme mukana myös kestävän kehityksen sertifiointiprosessissa. Oppimisympäristöjä on kuluneen vuoden aikana kehitetty. Mm. Joensuun alueella koottiin kaikki metallialan ammatillinen koulutus kolmesta eri kohteesta samaan oppimisympäristöön Peltolaan. Olemme panostaneet monin tavoin oppilaitoksemme luokka-, työsali- ja taukotilojen viihtyisyyteen sekä opetus- ja työskentelyvälineistöön kuten tablettitietokoneiden ja älypuhelinten hankintaan sekä niiden kattavaan tietoturvaan. Positiivisella asenteella ja ennakkoluulottomalla uudistavalla työotteella ammatillisen aikuiskoulutuksen toimijat pärjäävät tehtävässään suomalaisen työelämän parhaaksi. Toimintamme on kuvattu EFQM:n laatukriteeristön mukaan. Itsearviointituloksemme 2014 oli 533,4/1000 pistettä ja ulkoinen auditointitulos oli 472,5/1000 pistettä. Opiskelijapalautteissa saavutimme tason 4,2 (tavoite 4,0) asteikolla 1 5 ja työelämäpalautteissa tuloksemme oli 4,0 (tavoite 3,9) asteikolla 1 5. Vuoden 2015 haasteena ovat ammatillisen aikuiskoulutuksen talouden, laadun ja vaikuttavuuden hallinta sekä myönteisen kehityssuunnan tukeminen. Toimintamme ammatillisen koulutuksen osalta on muutoksessa, kun koulutusten rahoitusta leikataan ja lainsäädäntöä uudistetaan. Kiitos henkilöstöllemme, opiskelijoillemme ja sidosryhmillemme vuoden 2014 toiminnan ja talouden erinomaisista tuloksista! Tavoite Toteuma Rehtori Antti Koskinen Liikevaihto Vuosikate Opiskelijatyöpäivät Oppisopimusten määrä TOIMINTAKERTOMUS

3 TOIMINTAKERTOMUS 3 Avainlukuja Opiskelijamäärät 2014 yhteensä milj Suoritetut tutkinnot 2014 Tutkinnon osat yht Amm. perustutkintokoulutus Amm. lisäkoulutus Koko tutkinnot yht Liikevaihto 2014 (noin 21 milj. ) Muu koulutus Muu koulutus 1246 Henkilöstökoulutus perustutkintokoulutus 1212 lisäkoulutus Opiskelijatyöpäivät 2014 yhteensä lisäkoulutus Henkilöstökoulutus 2954 Muu koulutus milj. 6 milj. 32 % perustutkintokoulutus milj. 22 % 4 milj. 18 % 17 % 3 milj. 2 milj. 1 milj. 0 Amm. perustutkintokoulutus Amm. lisäkoulutus 5 % EU- ja kansalliset projektit 6% Muu koulutus Henkilöstön määrä 237 Opettajat 189 Muu henkilöstö 44 Projektihenkilöt 4 Johtokunta Puheenjohtaja Reijo Jeskanen, Joensuu Varapuheenjohtaja Raimo Oksman, Kitee Jäsen Juho Malinen, Joensuu Jäsen Tiina Mustonen, Polvijärvi saakka Jäsen Annu Alava, Liperi alkaen Jäsen Asko Puhakka, Joensuu Jäsen Armi Rautiainen, Joensuu Jäsen Päivi Varis, Joensuu EK:n edustaja Veikko Matikainen saakka SAK:n edustaja Risto Vattulainen P-K:n Yrittäjät ry:n edustaja Matti Vuojärvi Henkilöstön edustaja Jorma Koljonen Henkilöstön edustaja Osmo Kukkonen Kuntayhtymän hallituksen edustaja Tony Kuntsi

4 4 TOIMINTAKERTOMUS Kansainvälisyyttä ja yrittäjyystaitoja Hyvinvoinnin koulutusalalla panostettiin vuoden 2014 aikana uusiin toiminnallisiin oppimisympäristöihin, joiden kehittämistä jatketaan. Aktiivisella hanketoiminnalla kehitettiin oppimisympäristöjen lisäksi opetushenkilöstön ja opiskelijoiden osaamiseen liittyviä asioita. Hyvinvoinnin koulutusala toteutti vuoden 2014 aikana ympäri maakuntaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, elintarvikealan perustutkintoon, hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkintoon sekä kotityö- ja puhdistuspalvelualan perustutkintoon valmistavaa koulutusta. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on edelleen suosittu ja hakijoita oli runsaasti sekä keväällä että syksyllä alkaneisiin ryhmiin. Vuoden 2014 aikana toteutettiin työvoimakoulutuksena hoiva-avustajakoulutusta ympäri maakuntaa. Hoiva-avustajakoulutuksessa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta ja yksi kotityö- ja puhdistuspalvelualan perustutkinnosta. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintotiimi kehitti vuoden 2014 aikana aktiivisesti arvioijakoulutusta ja työelämäyhteistyötä. Pyrimme saamaan arvioijakoulutuksesta toimivan kokonaisuuden, jolla voidaan tehokkaasti kouluttaa mahdollisimman monta uutta arvioijaa. Tarkoituksena on samalla tarjota työelämän edustajille pientä juhlaa arjen keskelle ja kiitosta siitä, miten hienoa työtä he tekevät opiskelijoidemme eteen. TIIMIKOORDINAATTORI JERE MUTANEN Ammatillisena lisäkoulutuksena käynnistyi keväällä 2014 koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistava koulutus. Uutena koulutuksena toteutettiin GAS-koulutusta kahdelle ryhmälle. Lihanjalostajan ammattitutkinnossa aloitti ryhmä helmikuussa pitkän tauon jälkeen. Oppisopimuskoulutuksen osalta opiskelijamäärät kasvoivat ammatti- ja erikoisammattitutkintojen puolella. Kriisi-interventiokoulutus oppisopimuksella osoittautui suosituksi, ja sitä järjestettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan kesäyliopiston kanssa. Ohjaava ja valmentava koulutus siirtyi vuoden 2014 alussa Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahden hallinnoitavaksi. Laboratorioalan tilat siirtyivät Peltolasta Joensuun yliopiston yhteyteen. Aikuisopiston ohjauksen ja erityisopetuksen toimintamallia lähdettiin kehittämään syksyllä Opiskelijavalintaan liittyvän prosessin kehittämistä jatkettiin tavoitteena keskeyttämisprosentin pienentäminen. Vuoden 2014 aikana opiskelijoiden ja opettajien kv-vaihto lisääntyi CHATT-hankkeen ja syksyllä 2013 alkaneen kansainvälisyyteen ja yrittäjyystaitoihin painottuvan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon valmistavan koulutuksen myötä. CHATT-hanke on kuuden maan yhteistyöhanke, jossa pohdittiin yhteistyössä hankkeessa mukana olevien maiden opettajien ja opiskelijoiden kanssa opetuksessa käytettäviä palautteen antamistapoja, toiminnallisten menetelmien käyttöä sekä valmentajuutta opettajuuden muotona mitä se edellyttää ja kuinka sitä käytetään ammatillisessa koulutuksessa. Paletti-hanke jatkui yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa. Hankkeessa selvitettiin saattohoidon nykytilaa ja konsultaatiokäytäntöjen tarpeita maakunnan alueella. Hanke on järjestänyt koulutusta ja tuonut esiin hyvän saattohoitoympäristön merkityksen potilaiden ja omaisten elämänlaadun lisäämiseksi. Hyvinvoinnin koulutusala Opiskelijatyöpäivät 2014 yht Muu koulutus 4178 lisäkoulutus perustutkintokoulutus

5 5 TOIMINTAKERTOMUS Tilojen ja toimintojen sopeuttamista Vuoden 2014 aikana tekniikan koulutusalalla tehtiin tilaratkaisuja ja kehitettiin oppimisympäristöjä. Tekniikan koulutusalan vuosi 2014 oli taloudellisesti hyvä ja opiskelijapalautteiden osalta saavutettiin tavoitteet. Itäsuomalaisten lukitusalan yrittäjien toiveesta haettiin ja saatiin järjestämissopimus lukkosepän ammattitutkintoon, jossa ensimmäinen ryhmä käynnistyy vuoden 2015 puolella. Ammatillisia perustutkintoja aloitettiin keväällä ja syksyllä. Saatujen lisäpaikkojen myötä perustutkinto-opiskelijoiden määrä oli huomattava. Suosituimpia aloja olivat liiketalouden ja kaupan ala sekä sähkö-, talonrakennus- ja turvallisuusala. Tietotekniikassa järjestettiin ensimmäistä kertaa yrityksille ja yksityisille suunnattua ohjelmistokoulutusta webinaarien muodossa. Paikallisten lukitusalan yrittäjien toiveesta uutena tutkintona lukkosepän ammattitutkinto sulautettiin vuoden 2014 aikana aikuisopiston muihin koulutustiimeihin. Oppisopimusopiskelijoita oli tekniikan koulutusalalla eniten liiketalouden ja kaupan alalla. Opettajien työelämäjaksoja toteutui, muttei riittävästi. Työelämäjaksoille hakeutumiseen on jatkossa syytä kiinnittää enemmän huomiota. Vuoden 2014 aikana tehtiin myös säästöjä muutamien tilaratkaisujen osalta. Kone- ja metallitekniikka muutti loppuvuoden aikana Peltolaan yhteisiin tiloihin ammattiopiston kanssa. Kaivos- ja louhintatekniikka luopui Outokummussa Karjalankadun tiloista ja muutti Teollisuuskadulle. Kaivos- ja louhintatekniikassa investoitiin uuden pintaporausvaunun hankintaan. Tekniikan koulutusala Opiskelijatyöpäivät 2014 yht lisäkoulutus Muu koulutus perustutkintokoulutus TOIMINTAKERTOMUS 5

6 Uusia oppimisympäristöjä ja välineitä Hyvinvoinnin ja tekniikan koulutusalalla kehitettiin vuoden 2014 aikana uusia oppimisympäristöjä kuten muun muassa liikkuva opetuskeittiö, sosiaali- ja terveysalan simulaatioympäristö ja kuntoutuksen oppimisympäristö sekä otettiin rohkeasti opetuskäyttöön uusia sähköisiä välineitä. Lisää toiminnallisuutta kuntouksen opetukseen uudesta oppimisympäristöstä Uuden oppimisympäristön tavoitteena oli luoda uudenlainen oppimiseen innostava ympäristö, joka tukee erilaisia oppimistyylejä ja muuntuu joustavasti erilaisiin opetustilanteisiin. Pulpetit otettiin kokonaan pois ja tilalle tuotiin jumppapalloja, erilaisia palleja, säkkituoleja sekä kiikkutuoli. Lisäksi luokassa on säädettäviä pöytiä, joissa voi työskennellä istuen, seisten tai ryhmissä. Luokan viihtyisyyttä parannettiin värikkäillä verhoilla ja maalaamalla päätyseinä. Apuvälineet, opetusmateriaalit ja erilaiset välineet tuotiin opiskelijoiden nähtäville vitriiniin. Luokan takaosassa on jumppamattoja, puolapuut ja iso peili, jotka mahdollistavat erilaisia toimintoja kuntoutuksen opetuksen näkökulmasta. Kaikki välineet ovat helposti siirrettäviä, mikä mahdollistaa tilan muuntamisen toiminnallisemmaksi. Myös ryhmätöiden tekeminen on entistä helpompaa, kun tilaa on enemmän. Opiskelijat ovat kokeneet tilan miellyttäväksi ja mielenkiinto opiskeluun säilyy hyvin., kertoo kuntoutuksen opettaja Johanna Karjalainen. 6 TOIMINTAKERTOMUS Uusi oppimisympäristö on yksi Chatt-hankkeen tuloksista, jossa luotiin periaatteet ja opas innovatiiviselle oppimisympäristölle. Näiden periaatteiden pohjalta opiskelijat ja opettajat suunnittelivat yhdessä uuden tilan Sote G:lle. Opiskelu on rennompaa, kun istumapaikkaa pystyy vaihtamaan päivän aikana tarpeen mukaan vaikka säkkituoliin tai jumppapallolle, eikä päivä ole puuduttavaa istumista penkillä. LÄHIHOITAJAOPISKELIJA KIRSI JAATINEN Uutta tekniikkaa hyödynnetään leipuri-kondiittoriopiskelijoiden salityöskentelyssä Pohjois-Karjalan aikuisopiston leipuri-kondiittoriopiskelijoiden opetuksessa on kokeiltu QR-koodien käyttöä. Koodista aukeaa videoklippi tietystä valmistustekniikasta tai työvaiheessa käytetyn koneen käyttö- tai puhdistusohje. Työsalissa on opiskelijoiden käytössä ipadeja ja opiskelijat voivat halutessaan käyttää myös omia älypuhelimiaan. IPadit ovat koteloissa, jotka kestävät kosteutta sekä pölyä., kertoo opettaja Olli Kostamo. Videoklippejä työvaiheista on tuotettu yhteistyössä opiskelijoiden kanssa ja innokkaimmat opiskelijat ovat olleet myös mukana videon leikkauspuuhissa. Käytössä on ollut myös OneDrive-pilvipalvelu, jossa sijaitsee reseptipankki muokattavina PDF-tiedostoina. Reseptejä hyödynnetään työsalissa IPadeilla, jolloin ne ovat nopeasti saatavilla kaikkien käyttöön. OPETTAJA OLLI KOSTAMO

7 Google Maps oppimisen tukena puutarha-alalla Puutarhurin ammattitaidon olennainen osa on kasvintuntemus, jonka vuoksi puutarhatalouden perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa opetellaan tunnistamaan kasvia tieteellisine nimineen. Suuri osa kasvien tunnistamisen oppimisesta tapahtuu muuten kuin esimerkiksi yhteisillä, ohjatuilla kasvikierroksilla. Kokeilimme kasvien itsenäisen opiskelun tueksi Google Maps -sovelluksen käyttöä. Teimme opettajille suunnatussa Open Päivitys -opintokokonaisuudessa yhden mobiilikasviradan Joensuun Kirkkopuistoon yhteistyössä opettaja Pasi Lehtosen kanssa. Pasi kuvasi kohteet ja rakensi ensimmäisen version teknisen toteutuksen eli varsinaisen karttapohjan teon. Kasviradan toteutuksessa tunnistettavien kasvien paikat näkyvät mobiililaitteen alkunäytön karttapohjalla kukkamerkkeinä, ja näitä merkkejä näpäyttämällä saadaan tunnistettavien kasvien kuvat esille. Karttapohjan avulla reitin voi kiertää missä järjestyksessä haluaa., kertoo puutarha-alan opettaja Tiina Hämäläinen. Vuorovaikutteista oppimista simulaatioympäristössä Sosiaali- ja terveysalan simulaatioympäristön perusajatuksena on saada aikaan erilaisia oppimistilanteita tekniikan keinoin. Simulaatioympäristöä on hyödynnetty sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon eri osa-alueissa kuten hoitotyössä, ensihoidossa, päivystyspolikliinisessa hoitotytössä, sairaanhoidossa ja huolenpidossa sekä asiakaspalvelussa ja tietohallinnassa. Simulaatiotilanteita käytetään yhä enemmän hoitotyön opetuksessa. Käytännössä meidän ympäristö on toiminut siten, että esimerkiksi aloittelevien opiskelijoiden kanssa on luotu kaatumistilanne wc-ympäristöön. Opiskelijoilla on kullakin oma roolinsa potilaana, omaisena tai hoitohenkilönä. Periaate on se, että kaikissa rooleissa oppii jotakin. Tilanteet ovat yleensä ongelmatilanteita, jonka opiskelijaryhmä pyrkii ratkaisemaan. Osa ryhmästä seuraa tilanteita kameran välityksellä toisesta TOIMINTAKERTOMUS 7 Opiskelijat totesivat, että tällainen mobiilikasvirata toimii erittäin hyvin oppimisen tukena. Iso osa toivoi vielä tehtäviä kasviradan yhteyteen. Ajatuksena onkin, että osalla seuraavista radoista on tunnistettavien kasvien kohdalla kyseisiin kasveihin liittyviä kysymyksiä esimerkiksi kasvien hoidosta. Osa toivoi myös oikean vastauksen liittämistä kasviratapohjaan., Tiina toteaa. Varsinaisella radalla opiskelijat käyttivät omia älypuhelimia sekä aikuisopiston tabletteja. Positiivisinta oli se, että eräs tutkinnon suorittaja innostui aiheesta ja lupautui kuvaamaan kasveja, sekä kokeilemaan muutaman kasviradan tekemistä käyttöömme. OPETTAJA TIINA HÄMÄLÄINEN huoneesta tai paikan päällä taustalla tehden huomioita oppimistehtävien muodossa. Simulaatiotilanteisiin ja oppimistehtäviin lisätään haasteita opintojen edetessä., kertoo hoitotyön ja huolenpidon opettaja Mari Savolainen. Tilat on jaettu kahteen osaan ja niiden välillä toimii nettikamerayhteys, jonka kautta näkymä voidaan heijastaa tilasta toiseen. Tilaan voidaan luoda erilaisia vaihtelevia simulaatioympäristöjä muuttamalla rakenteita tilanteiden mukaan. Painopiste oppimisympäristössä on tiimityössä ja erilaisten tunteiden kohtaamisessa. OPETTAJA MARI SAVOLAINEN

8 Kaukolasipartio Sadonkorjuuapajilla Highlights Aikuisopiston Pääsiäisapajat Vko Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen viikot Rehtori Antti Koskisen 60-vuotisvastaanotto AMKE ry:n myöntämien kultaisten ja hopeisten ansioristien jako aikuisopiston henkilökunnalle toiminnasta ammatillisen koulutuksen hyväksi NAO-viestikapulat Pohjois- Karjalan kunnille ja paikallisille yrittäjäyhdistyksille (ylin kuva sivulla 9) Yrittäjien jouluaamiainen 9.6. Pohjois-Karjalan kansanedustajien vierailu aikuisopistolla Aikuisopiston Jouluapajat Aikuisopiston Sadonkorjuuviikko ja Sadonkorjuuapajat Vuoden 2014 aikuisoppija Heli Sumén Vuoden 2014 oppimismyönteisin työyhteisö Hoivayksikkö Honkakoti Hammaslahdesta Vuoden 2014 aikuisopistolaiset tiimikoordinaattori Jere Mutanen ja myymälänhoitaja Toini Mustonen (toiseksi ylin kuva sivulla 9) 8 TOIMINTAKERTOMUS

9 TOIMINTAKERTOMUS 9 Hanketoiminta Pohjois-Karjalan aikuisopiston hanketoiminta vuonna 2014 oli monipuolista ja hankkeiden avulla kehitettiin niin oppilaitosta kuin pohjoiskarjalaista elinkeinoelämää monialaisesti. Useimmiten hankkeita toteutettiin yhteistyössä muiden oppilaitosten ja sidosryhmien kanssa. Vuonna 2014 hankkeiden teemoja olivat mm. mobiililaitteet, elintarvikealan kehittäminen, omistajanvaihdos ja saattohoitoon liittyvän osaamisen kehittäminen. Lisäksi kehitystyötä tehtiin alakohtaisesti eri aloilla, mm. Osaava Itä-Suomi Pohjois-Karjalassa -hankkeessa kehitettiin eri alojen verkostoja (mm. kauppa ja hallinto, luonnonvara-alat, elintarvikeala ja projektiosaajat) sekä tehtiin alakohtaista tuotekehitystä. Hankkeet olivat myös tärkeänä osana aikuisopiston oman henkilöstön kehittämisessä, mm. asiakkuuksienhallintaan, omistajanvaihdoksen eri teemoihin, oppilaitosturvallisuuteen, tvt-tekniikkaan, työhyvinvointiin ja projektiosaamiseen liittyen. ARMAS ARvioijan emateriaalilla Asiantuntijaksi, OPH CHATT Chancing trainers and students attitudes towards learning by using interactive and coaching methods in vocational training settings, Leonardo da Vinci Ekotassu, Elintarvikealan koordinointi Pohjois-Karjalassa , MSR HAKKU Monikanavaisuus hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa aikuisten erilaiset oppimistarpeet ja oppimisvalmiudet ohjaustyössä, OPH Laatutyö pohjoiskarjalaisessa elintarvikeketjussa, MSR Maahanmuuttajien polku yrittäjyyteen maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen, OPH MASTO Maahanmuuttajien suomen kielen testi- ja haastatteluaineistopankki, OPH Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi, ESR Osaava Itä-Suomi Pohjois-Karjalassa, TYKE Pohjois-Savon ELY Paletti Palliatiivisen hoidon ja osaamisen vahvistaminen ja rakenteiden kehittäminen asiantuntijayhteistyönä Pohjois-Karjalan maakunnassa, ESR PALKO Pk-yritysten kansainvälistäminen palvelualoilla, TYKE OPH PALKO2 Pk-yritysten kansainvälistäminen palvelualoilla, TYKE Pirkanmaan ELY PLE-ympäristöt aikuisten oppimisen tehostajana, OPH Prosessit ja virtuaalioppiminen kotityöpalveluyrityksissä, TYKE OPH PuhVI Puhdistuspalvelualan virtuaaliset oppimisympäristöt, OPH REPE Yritysten osaamisen kehittäminen maahanmuuttajien rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä, TYKE OPH Synapsi yritysten kehittämisverkosto, TYKE OPH Toisin sanoen Monipuolistuva työyhteisö ja koulutusorganisaatio maahanmuuttajaoppijan oppimisen edistäjänä, OPH Tuettu oppisopimuskoulutus, OKM TYTTI2, Uudet tieto- ja viestintätekniikan välineet aikuisopettajan käyttöön, AVI Osaava-ohjelma Vaihtoaskel, TYKE OPH Vaihtoaskel2, TYKE Pirkanmaan ELY VEKOTIN Verkkopohjaisen opetuksen kehittäminen aikuisten kotouttavissa koulutuksissa, OPH Vuorotellen kriittinen dialogi monikulttuurisuusosaamisen työkaluna, OPH Henkilöstö Henkilöstön osaamista kehitettiin vuoden 2014 aikana tietotekniikan webinaareilla, jotka toteutettiin Tytti2-hankkeen puitteissa. Teemoina koulutuksissa olivat muun muassa somen työvälineet, älypuhelimet ja pilvipalvelut opetuskäytössä. Palko-hankkeen kautta toteutettiin henkilöstölle kulttuuri-iltoja kevään ja syksyn aikana venäläisen, kiinalaisen, intialaisen ja italialaisen kulttuurin teemoilla. Kesäkuussa vietettiin aikuisopiston henkilöstön toiminnallista kehittämispäivää Pohjois-Karjalan ammttiopisto Niittylahdessa teemalla Leppoisasti lomalle (alin kuva). Syyskuussa kokoonnuttiin Huhmarille toiminnalliseen kehittämispäivään ja virkistäydyttiin liikuntapäivässä Suomujärven maisemissa. Kotityö- ja puhdistuspalvelualan opettaja Seija Ikonen valittiin maaliskuussa vuoden 2014 tutkintomestariksi Tutkintomestarit ry:n tutkintomestaripäivillä Helsingissä. Aikuisopiston liikunta- ja kultturitoiminnan yhdistys Mehunpuristajat ry vietti 30-vuotisjuhlaa

10 Kauppaopetuksen Tukisäätiö palkitsi opinnoissaan menestyneitä stipendeillä Näyttötutkinnot Pohjois-Karjalan aikuisopistossa HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Opetus- ja kasvatustyö Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto KULTTUURIALA Viestintä- ja informaatiotieteet Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Liiketalouden perustutkinto Merkonomi Liiketalous ja kauppa Isännöinnin ammattitutkinto Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto Sihteerin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Ulkomaankaupan ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi Tietojenkäsittely Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elintarvikealan perustutkinto Elintarvikkeiden valmistaja Leipuri-kondiittori Lihatuotteiden valmistaja Kaivosalan perustutkinto Kaivosmies Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoitaja Toimitilahuoltaja Kone- ja metallialan perustutkinto Koneenasentaja Koneistaja Levyseppähitsaaja Maanmittausalan perustutkinto Kartoittaja Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Muovituotevalmistaja Pintakäsittelyalan perustutkinto Lattianpäällystäjä Maalari Puualan perustutkinto Puuseppä Rakennusalan perustutkinto Talonrakentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Automaatioasentaja Sähköasentaja Talotekniikan perustutkinto Putkiasentaja Lvi-asentaja Ilmastointiasentaja Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja Arkkitehtuuri ja rakentaminen Ilmastointiasentajan ammattitutkinto Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto Lattianpäällystäjän ammattitutkinto Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto Maanmittausalan ammattitutkinto Maarakennusalan ammattitutkinto Putkiasentajan ammattitutkinto Suunnitteluassistentin ammattitutkinto Talonrakennusalan ammattitutkinto Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto Kone-, metalli- ja energiatekniikka Hitsaajan ammattitutkinto Kaivosalan ammattitutkinto Koneenasentajan ammattitutkinto Koneistajan ammattitutkinto Kunnossapidon ammattitutkinto Levytekniikan ammattitutkinto Työvälinevalmistajan ammattitutkinto Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto Levytyömestarin erikoisammattitutkinto Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikka Sähköasentajan ammattitutkinto 10 TOIMINTAKERTOMUS

11 TOIMINTAKERTOMUS 11 Elintarvikeala ja biotekniikka Elintarvikejalostajan ammattitutkinto Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto Kondiittorin ammattitutkinto Leipurin ammattitutkinto Lihanjalostajan ammattitutkinto Lihateollisuuden ammattitutkinto Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Paperiteollisuuden ammattitutkinto Maalarin ammattitutkinto Muovimekaanikon ammattitutkinto Puusepänalan ammattitutkinto Muovitekniikan erikoisammattitutkinto Muu tekniikan ja liikenteen koulutus Kunnossapidon ammattitutkinto Lukkosepän ammattitutkinto Vartijan ammattitutkinto Kunnossapidon erikoisammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Maatalousalan perustutkinto Eläintenhoitaja Maaseutuyrittäjä Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhuri Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Ympäristönhoitaja Metsäalan perustutkinto Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Maatilatalous Mehiläistarhaajan ammattitutkinto Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto Viljelijän ammattitutkinto Puutarhatalous Puistopuutarhurin ammattitutkinto Viljelypuutarhurin ammattitutkinto Luonto- ja ympäristöala Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto Luonnontuotealan ammattitutkinto Metsätalous Bioenergia-alan ammattitutkinto Metsämestarin erikoisammattitutkinto Muu luonnonvara- ja ympäristöala Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokki Tarjoilija Matkailualan perustutkinto Matkapalvelujen tuottaja Matkailuvirkailija Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kodinhuoltaja Toimitilahuoltaja Kotitalous- ja kuluttajapalvelut Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Matkailuala Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto Matkaoppaan ammattitutkinto Maaseutumatkailun ammattitutkinto Majoitus- ja ravitsemisala Ravintolakokin ammattitutkinto Suurtalouskokin ammattitutkinto Tarjoilijan ammattitutkinto Dieettikokin erikoisammattitutkinto Puhdistuspalvelut Laitoshuoltajan ammattitutkinto Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto SOSIAALI- JA TERVEYSALA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Sosiaaliala Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Sosiaali- ja terveysalojen yhteiset Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Päihdetyön ammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto Terveysala Jalkojenhoidon ammattitutkinto Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Tekniset terveyspalvelut Välinehuoltajan ammattitutkinto NAO Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pohjois-Karjalan aikuisopisto toteutti vuoden 2014 aikana osana nuorten aikuisten osaamisohjelmaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta kohdennettuna vuotiaille nuorille aikuisille. Kohderyhmänä olivat hakijat, joilla ei ole perusasteen jälkeistä ammatillista koulutusta. Koulutus toteutettiin ammatillisena lisäkoulutuksena. Vuoden 2014 aikana NAO-opiskelijoita opiskeli 53 henkilöä eri tutkinnoissa. Korotettu koulutuskorvaus työnantajalle Korotettu koulutuskorvaus on taloudellista tukea työnantajalle uuden nuoren työntekijän palkkaamiseksi oppisopimuksella. Se on osa valtakunnallista nuorisotakuuta, jonka piiriin kuuluvat nuoret ovat kuluvan vuoden aikana perusasteen ysi- tai kymppiluokan päättäneitä nuoria. Vuoden 2014 aikana aikuisopistolla oli 17 opiskelijaa, jotka aloittavat oppisopimuskoulutuksen suoraan peruskoulun jälkeen.

12 KOULUTUSMUODOT JA MUU TOIMINTA on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa ammatillista koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta, joka myös valitsee opiskelijat. Koulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä ollessaan sekä lisäksi ylläpitokorvausta. Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta. Työttömyysetuudella tuetaan päätoimista opiskelua. Opiskelun tukemisesta on sovittava etukäteen TE-toimiston kanssa, jonka jälkeen maksetaan opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea ja ylläpitokorvausta. Ammatilliset perustutkinnot ja valmistava koulutus aikuisille suunnattua perustutkinto vastaa kolmivuotista ammatillista peruskoulutusta aikuisopiskelijoilla mahdollisuus saada Kelan opintotukea koulutuksen rahoittaja opetushallinto koulutukseen hakeutuminen: > Koulutuskalenteri Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä niihin valmistava koulutus muu ammatillinen lisäkoulutus opiskelijoilla mahdollisuus saada aikuiskoulutustukea koulutuksen rahoittaja opetushallinto koulutukseen hakeutuminen: > Koulutuskalenteri Henkilöstökoulutus täydennyskoulutus yritysten ja yhteisöjen henkilöstölle yritykset ja yhteisöt rahoittavat koulutuksen kokonaan tai osittain perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä muu ammatillinen lisäkoulutus oppisopimuksella lisätietoja: Kehittämisprojektit alueen työelämän ja aikuisväestön osaamisen kehittämiseen tähtäävät EU:n ja muiden tahojen rahoittamat määräaikaiset hankkeet ja projektit Muut palvelut erilaiset alihankinta- ja asiakastyöt opiskelijatyönä OMISTUSPOHJA Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä VUOTUINEN TOIMINTA Aikuisopiskelijoita noin Liikevaihto noin 21 milj. euroa Aikuisopiston toiminta on ympärivuotista. Koulutusta järjestetään myös iltaisin ja viikonloppuisin. PL 199 (Kaislakatu 3) Joensuu Savikontie Kitee Kuhmonkatu Lieksa Niittylahdentie Niittylahti sähköposti: p Nurmeksenkatu Nurmes Teollisuuskatu Outokumpu Metsurintie 2 A Valtimo

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 Tuloksellisuuden, taloudellisuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kohottamisen vuosi 2013 Rehtori Antti Koskinen Vuoden 2014 näkymät aikuisopiston toiminnalle perustehtävän näkökulmasta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

POKE. Aikuiskoulutus. Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta

POKE. Aikuiskoulutus. Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta POKE Äänekosken seutukunta, Saarijärven-Viitasaaren seutukunta POKEn aikuiskoulutus on haluttu yhteistyökumppani, palvelujen tuottaja ja opiskelupaikka. Poimintoja kuluneelta vuodelta 2 johtajan katsaus

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Talousarvio vuodelle 2014 2 Sisältö 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017...3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset...3

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, Toimintakertomus 2006 TTS LYHYESTI TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on

Lisätiedot

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010 Tekemisen meininki Toimintakertomus 21 johtajan katsaus Sisällys 2 Tekemisen meininki jatkui Amiedussa vuonna 21... Ami-säätiö on vahva toimija pääkaupunkiseudulla... 4 Palvelujen laadunvarmistus kasvavalle

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma - Toiminta- ja taloussuunnitelma - 1 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma - SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 1. PERUSTEHTÄVÄ

Lisätiedot

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan Lähde 1 2005 Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä,

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Tilinpäätös 31.12.2013

Tilinpäätös 31.12.2013 Tilinpäätös 31.12. Laatukeskuksen laatutunnustus 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS Kuntayhtymän johtajan katsaus 5 Koulutuskuntayhtymän hallinto 6 Strategiset tavoitteet -2015 10 Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015. 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015. 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2015 440/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

1 Toimintakertomus... 4

1 Toimintakertomus... 4 Tilinpäätös 2014 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 4 1.2 Kuntayhtymän hallinto... 5 Organisaatio 31.12.2014... 5 Toimielimet... 6 Henkilöstö... 8 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä VUOSIKERTOMUS Sastamalan koulutuskuntayhtymä SISÄLLYS Taitoa työelämään osaamista tulevaan Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2012...4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä, SASKY...6 Hallinto...7 Vuosi 2012

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI SYKSY 2015

KOULUTUSKALENTERI SYKSY 2015 imus aamisia Työpaikkaohjaajakoulutus Äkkilähtö osaamiseen Henkilöstökoulutukset Kortti- ja lupakoulu tukset Oppisop Yritysta p Palvelu ty ja yhte rityksille isöille KOULUTUSKALENTERI SYKSY 2015 Puuttuvat

Lisätiedot