Virastojen, laitosten ja ministeriöiden toimenpiteet avoimuuden edistämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virastojen, laitosten ja ministeriöiden toimenpiteet avoimuuden edistämiseksi 2014-2015"

Transkriptio

1 Virastojen, laitosten ja ministeriöiden toimenpiteet avoimuuden edistämiseksi

2 Toimenpide Avoin toiminta: toteutettu Uutisten ja blogien kommentointimahdollisuus viraston verkkosivuilla Anna palautetta - viraston verkkosivuilla Toiminta SOMEssa: LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook Avoimia, maksuttomia seminaareja Verkkosivuilla videointeja tiedotus-, koulutus- yms. tilaisuuksista. Maksuttomia julkaisuja Päätösten suullinen viestintä asiakkaalle ennen kirjallisen ilmoituksen lähettämistä Toimintatapaa kehitettäessä on huomioitu kansalaisten näkemykset Asiakaslähtöisyyskriteereitä luotaessa on haastateltu kansalaiset ja määritelty tekijät, jotka vaikuttava tyytyväisyyteen 2

3 Avoin toiminta: toteutettu Toimenpide Viraston internet- sivuilla on käsikirjat viraston menettelyistä. Asiakkaat voivat seurata, toimiiko viraston henkilöstön ohjeiden mukaisesti. Viraston prosessit on kuvattu verkkosivuilla. Tietoa viraston toiminnasta julkaistaan laajasti verkkosivuilla: lausunnot, aloitteet, ratkaisut, vireillä olevat ilmoitukset. Yhteistyöfoorumeita sidosryhmille Päätöksentekijät näkyviksi verkkosivuilla Päätösten perustelut näkyviksi verkkosivuilla Keskeiset viraston suunnittelun ja seurannan asiakirjat julkaistaan verkkosivuilla. Viraston tulostavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut julkaistaan NETRA- verkkopalvelussa 3

4 Toimenpide Avoin toiminta: toteutettu Toimintaa esitellään erilaisissa kansalaisille suunnatuissa tilaisuuksissa, kuten messuilla. Toiminnasta kerrotaan uutiskirjeissä. Tieto seuraavista suullisista käsittelyistä julkaistaan verkkosivuilla. Yleisöllä on mahdollisuus tulla seuraamaan paikan päälle. Julkiset lausuntokierrokset määräysten valmistelusta. Verkkosivuilta voi selata toteutuneita hankkeita. Rekrytoinneissa kiinnitetään huomiota yhteistyökykyisyyteen: toimiminen verkostoissa ja kumppaneiden kanssa. Virkamiehille järjestetään esiintymiskursseja. Palveluja kehitetään yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Mahdollisimman monet kanteluratkaisut julkaistaan verkossa anonyymisti. 4

5 Toimenpide Avoin toiminta: toteutettu Osallistuminen kyselymuotoiseen verkkotapahtumaan. Toteutettu hakkerointikilpailu kehitysvaiheessa olevaan järjestelmään. Kehittämishankkeen sivuilla mahdollisuus keskustella suunnitelmista. Kierretty asiakkaiden luoda keskustelemassa uudistuksista. Järjestetty verkkokouksia. Verkkosivut toteutettu asiakasryhmittäin. Kuultu asukkaita lupaprosesseissa. Joukkoistettu lainsäädäntövalmistelua. Asianhallinnan integrointi verkkopalveluun on mahdollistanut laajemman asiakirjajulkisuuden. Kehittämishankkeilla viestintäsuunnitelmien lisäksi vuorovaikutussuunnitelmat. Verkkosivuilla kuukausittain luettelo vireille tulleista asioista. 5

6 Avoin toiminta: toteutettu Toimenpide Hankkeessa jaettu kaikki valmistelumateriaali avoimesti. Valmisteltu sisäistä ohjeistusta asiakirjajulkisuudesta. Ohjeiden lisäksi on tuotettu peli, jonka avulla toteutetaan informaatio-ohjausta kansalaisiin päin. Valittu toteutettuja hyviä käytäntöjä ja suunniteltu pilotteja, joilla voidaan osoittaa avoimen toiminnan edut. 6

7 Toimenpide Avoin toiminta: kehitteillä Moderoitu palautelaatikko viraston verkkosivuille: ajankohtaisen aiheen nostaminen keskusteluun. Verkkosivuille tulossa 24/7 auki oleva e-neuvoja. Avoimen hallinnon teemat otetaan mukaan VMBaro- tulosten purkuprosessiin Verkkoasiointi lisää vuorovaikutusta. Viraston henkilöstölehteen tulossa artikkelisarja Kohti avointa hallintoa. Sosiaalisen median hyödyntäminen asiakasyhteyksissä, kehittämisessä ja sosiaalisen median käytön ohjeistus. Kuka päättää mistäkin paremmin esille verkkoon. Päätöspöytäkirjat ja jääviydet avoimesti esille. Lainvalmistelun kuulemismenettelyä kehitetään entistä avoimemmaksi otakantaa.fi keskusteluin ja muita medioita hyödyntäen. Avataan Extranet- palvelu, jolla kehitetään sidosryhmien osallistumismahdollisuuksia esim. kansainvälisessä vaikuttamisessa ja projekteissa. 7

8 Toimenpide Avoin toiminta: kehitteillä Asiantuntijaryhmä on ryhtynyt selvittämään, miten viraston tekemien ratkaisujen avoimuutta voitaisiin lisätä. Harkinnassa mahdollisuus ilmoittaa tulevista ratkaisuista verkkosivuilla Ruotsin mallin mukaisesti. Valmisteilla viraston ohje määräysten valmisteluun (paremman sääntelyn ohje). Valvontaseuraamusten perusteiden avaaminen tuensaajille. Sähköisen osallistumisen kehittäminen työkaluja parantamalla. Julkaistavien asiakirjojen määrää lisätään. Jo ennen säädösvalmistelun alkamista määritellään tavoitetila osallistaen. Ministeriön ja hallinnonalojen virastojen yhteistyötä kehitetään muodostetussa avoimen hallinnon yhteyshenkilöiden verkostossa. Toteutetaan verkkoon avoin diaari, josta näkee mitä asioita on käsitteillä ja missä vaiheessa. 8

9 Toimenpide Selkeä kieli: toteutettu Päätöstekstejä selkeytetty: asiasisältö paremmin esiin Verkkosivuja uusittaessa kiinnitettiin erityistä huomiota selkeään kieleen. Jatkuva huomion kiinnittäminen kielen ymmärrettävyyteen. Selkeän virkakielen koulutus, tiedottamis- ja haastattelukoulutus Verkkosivut ja asiointi kolmella kielellä: suomi,ruotsi,englanti Tietoa visualisoidaan julkaisuissa, verkkosivuilla, esitysasineistoissa Toimintaa koskevat esitteet on uusittu lyhyiksi, yksinkertaisiksi ja helposti luettaviksi. Työssä käytetty kielen asiantuntijoita. Päätösten selkeä kieli otettu tulostavoitteeksi. Toimintaa kuvaavia esitteitä ja ohjeita on julkaistu kansalliskielten lisäksi tarpeen mukaan englanniksi, venäjäksi, ranskaksi, saksaksi, espanjaksi, kiinaksi ja thaiksi. Oppaiden luonnoksia lähetetty kommentoitavaksi asiakkaille ja etujärjestöille. 9

10 Selkeä kieli: toteutettu Toimenpide Verkkosivuston sisältö on järjestetty kohderyhmittäin. Verkkosivuston käytettävyyttä ja kielen ymmärrettävyyttä on testattu erilaisilla käyttäjäryhmillä. Asiakasviestintää on kohdennettu eri asiakasryhmille esim. nuoret ja seniorit. Sähköisissä uutiskirjeissä julkaistaan lyhyitä, selkeäkielisiä uutisia. Valotettu vaikeita asioita visualisoimalla ja videoilla. Raportti julkaistu selkosuomeksi ja lättläst ruotsiksi. Annettu ohjeita selkeän sähköpostiviesti kirjoittamisesta ja otsikoiden napakoittamisesta. Tarjotaan ohjeita selkeästä virkakielestä verkkosivuilla. 10

11 Toimenpide Toimialan sanastojen kehittäminen. Selkeä kieli: kehitteillä Koulutusoppaiden ja ohjeiden visuaalisuutta lisätään Jatkuva seuranta ja kehittäminen Kielen selkeyttäminen hakuohjeissa Videotuotannon kasvattaminen: videoituja kokouksia, ohjevideoita. Panostus sosiaaliseen mediaan. Sovitaan hallinnonalalla käytettävien lyhenteiden käytöstä. Tarjotaan indikaattoritietoa visuaalisesti. Tiivistetään raportteja ja visualisoidaan julkaisuja. Selvitetään kansallisen termipankin perustamista. Etsitään keinoja, joilla kansalaisia voitaisiin talkoistaa kielityöhön, kuten aineistojen tarkistukseen myös verkon kautta. 11

12 Avoin tieto: toteutettu Toimenpide Tietoa avattu ja julkaistu avoimet tietovarannot viraston nettisivuilla. Avattuja aineistoja muokattu koneluettavaan, standardoituun muotoon. Tutkimustietoa julkaistaan tärkeimmistä tuloksista ja tulosten laajemmasta yhteiskunnallisesta merkityksestä mahdollisimman selkokielisenä. Selvitetään tiedon avaamisen lainsäädännölliset esteet Asiakkaat voivat tarkastella päätöksiä ja osia asiakastietojärjestelmästä verkkopalveluna ja karttapohjilla. (Vähentänyt kyselyjä asiantuntijoilta) Asiakastilaisuuksia on tarjottu avoimesti muillekin kuin kutsutuille asiakkaille. Tilaisuuksiin voi lähettää anonyymisti kysymyksiä mobiililaitteilla. Laadittu hallinnonalan virastojen kanssa yhteistyössä avoimen tiedon tiekartta. Tarjotaan indikaattoritietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä. 12

13 Avoin tieto: kehitteillä Toimenpide Uusien tietovarantojen avaaminen Julkisten asioiden haku asianhallintajärjestelmästä verkkosivuille Oma asiointi- palvelu: asiakas näkee omat tietonsa ja voi tehdä niihin muutoksia. Julkinen tulkintarekisteri: Julkaistaan viraston teettämät tutkimukset, selvitykset ja analyysit verkkosivuilla. Viraston sivuilla rekisteri viraston tekemistä säädöstulkinnoista. Hankeraportit tarjotaan pdf-raporttien lisäksi Excel-muodossa. Avoimen tiedon messut syksyllä

14 Hallinto mahdollistajana: toteutettu Toimenpide Asiakkaiden ja sidosryhmien keskinäisen verkottumisen tukeminen. Verkkopalveluiden avaaminen kumppaneille. Toimintaryhmille tarjotaan koulutuksia ja välineitä ohjelmatyöhön. Toimintaryhmät pääsevät vaikuttamaan kehittämisrahojen kohdentamiseen. Työpajat, joissa esitellään menestysinnovaatioita ja kartoitetaan sekä mahdollisuuksia että haasteita, joihin tarvitaan poliittisen päätöksenteon tukea. Tarjotaan koulutusta ja välineitä oman toimialan järjestöille ja edistetään järjestöjen yhteistyötä. 14

15 Hallinto mahdollistajana: kehitteillä Toimenpide Kansalaisten ja kumppaneiden vahvempi yhteinen vaikuttaminen: esim. Suomen kannanottojen muodostamisessa EU- asioihin ja ohjelmavalmisteluun. Henkilöstölle tietoiskuja. Lisätään yhteistyötä median kanssa datajournalismin saralla. 15

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI 15a/2004 Pääotsikko/luku ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ Uuden kielilain täytäntöönpanon tukihankkeen loppuraportti 15a/2004

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

Report. Available in LSE Research Online: May 2013. 2005 The Authors

Report. Available in LSE Research Online: May 2013. 2005 The Authors Hannu Nieminen, Salli Hakala, Hannele Huhtala, Leif Aberg, Thomas Slatis and Johanna Tarviainen VISA - valtionhallinnon viestinnän seurantaja arviointijärjestelmä, osa I Report Original citation: Nieminen,

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin näytöt ja näytteet

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin näytöt ja näytteet Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin näytöt ja näytteet Sisällysluettelo 1. Näyte 1. Korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden sekä vastuiden

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Mitä sukupuolivaikutusten arviointi on?

Mitä sukupuolivaikutusten arviointi on? Mitä sukupuolivaikutusten arviointi on? Tasa-arvovalmentaja Milja Saari 2002 1 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 SUKUPUOLINÄKÖKULMAN JA TASA-ARVON VALTAVIRTAISTAMISEN NORMIPOHJA... 3 Pekingin toimintaohjelma...3

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Moderni aktiivinen kansalainen. Miikka Sipilä Tampereen yliopisto, TRIM

Moderni aktiivinen kansalainen. Miikka Sipilä Tampereen yliopisto, TRIM Moderni aktiivinen kansalainen Miikka Sipilä Tampereen yliopisto, TRIM 11.3.2015 Moderni aktiivinen kansalainen Miikka Sipilä Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikkö/trim-tutkimuskeskus Artikkelissa

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot